Dobre praktyki Fundacji Dom Pokoju

Page 1

Dobre Praktyki

Dobre Praktyki

Katalog pomysłów i realizacji

Dobra praktyka Fundacji Dom Pokoju:

• pomaga nauczycielom w realizacji programów i projektów • dostarcza rozwiązania sprawdzone przez innych i nauczycieli i edukatorów • zbiera pomysły i inspiruje do szukania rozwiązań • tworzy platformę współpracy między realizatorami programów 1


Dobre Praktyki

Mediacje Rówieśnicze: Tablica mediatorów rówieśniczych

Skrzynka mediacyjna

• informacje o tym, czym są mediacje • realizacja programu w szkole (jakie klasy obejmuje, kto jest opiekunem) • mediatorzy (zdjęcie, krótkie przedstawienie) • czas i miejsce mediacji

Przykład: Szkoła Podstawowa nr 107 we Wrocławiu

Przykład: Szkoła Podstawowa nr 84 we Wrocławiu

2


Dobre Praktyki  |  Mediacje Rówieśnicze

Czas i miejsce mediacji

Znaki rozpoznawcze

• np. gabinet pedagoga lub jedna z klas • niekoniecznie musi to być przed zajęciami, czy po nich; praktyka pokazuje, że uczniom potrzeba znacznie mniej czasu, by się dogadać – dlatego wystarczy długa przerwa i odpowiednia przestrzeń Przykład: SP 84 we Wrocławiu

• czapki, chusty, a może opaski na ręce? • kolor również ma znaczenie! • spójna identyfikacja z gazetką, skrzynką i innymi emblematami mediatorów w szkole; • możliwość zorganizowania uroczystego wręczenia chust/ pasowania na mediatorów.

Uroczyste pasowanie na mediatorów • zimą może się odbyć podczas wspólnego kolędowania, a latem w trakcie jednego z pikników z rodzicami • warto również zaprosić innych przedstawicieli Dzielnicy Pokoju - Straż Miejską, Policję, MOPS, Poradnie czy inne współprcujące organizacje i partnerów szkoły

Przykład: Szkoła Podstawowa nr 93 we Wrocławiu Przykład: Szkoła Podstawowa nr 108 we Wrocławiu 3


Dobre Praktyki  |  Mediacje Rówieśnicze

6

Spotkania z rodzicami

7

Integracja mediatorów Przykład: wspólne wyjście do parku linowego, Szkoły Podstawowe nr 107 i 108 we Wrocławiu

Przykład: Szkoła Podstawowa nr 84 we Wrocławiu

8

4

Warsztaty dla mediatorów rówieśniczych


Dobre Praktyki

100 lat dla Pokoju w Europie: 1

” 2

3

Klub Młodego Obywatela Lisewo Malborskie

Jesteśmy grupą młodych ludzi działającą na rzecz społeczności Lisewa Malborskiego i okolic. Chcemy aktywizować mieszkańców do wspólnych działań. www.facebook.com/Klub-ObywatelskiM%C5%82ody-Obywatel-Lisewo-Malborskie539448379476490/?rc=p

2. 3. 4.

scenariusze zajęć Ani i Marty

Od września w SP i Gimnazjum PRIMUS we Wrocławiu w różny sposób staramy się realizować ideę wystawy 100 lat dla pokoju. Uczniowie I klasy gimnazjum stworzyli prezentacje o swoich pradziadkach. Wszystkie były ciekawe i wzruszające ( na pewno wrócimy do nich w trakcie tworzenia wystawy), ale jedną ze wzgledu na jej szczególna forma chciałabym pokazać już teraz. Jest to film zrobiony przez Olka Króla (I klasa Gimnazjum PRIMUS) www.dropbox.com/s/xayhjscfojcbj9j/2015-12-14%20 %C5%9Aladami%20mojego%20przodka.mp4?dl=0 Inny film został nakręcony przez pięcioro gimnazjalistów podczas warsztatów Memory walk (więcej na ten temat w załączniku); gimnazjaliści z PRIMUSZA wybrali pomnik Edyty Stein, który znajduje się blisko szkoły. www.youtube.com/watch?v=5DIJywhFhnQ

Tarnów

współpraca międzyinstytucjonalna z Galerią Miejską BWA

W załącznikach jeszcze parę zdjęć z prezentacji tego filmu w szkole i w Domu Pokoju. Był on też oglądany przez rodziny uczniów i wtedy okazało się, że babcia Kuby, ucznia, który nie brał udziału w Memory walk jest od lat związana z Domem Edyty Stein i... gościła autora pomnika u siebie w domu. Zaproponowała, że nas oprowadzi po domu Edyty Stein i opowie o historii patronki Europy. Wiedząc, że edukacja pokoju zaczyna się od dobrej komunikacji i radzenia sobie z rozwiązywaniem konfliktów, mama innego ucznia, zaproponowała, że poprowadzi warsztaty dla gimnazjalistów.

Linki do artykułów o wystawie w Galerii BWA Tarnów: 1.

PRIMUS Wrocław

www.bwa.tarnow.pl/1,234,wystawy,anne-frank-historia-na-dziendzisiejszy.html www.wherevent.com/detail/BWA-Galeria-Miejska%E2%80%9EAnne-Frank-Historia-na-dzien-dzisiejszy%E2%80%9D sp3.edunet.tarnow.pl/pl/aktualnosci/wystawa_anne_frank_bwa news.o.pl/2016/02/11/anne-frank-historia-na-dzien-dzisiejszy-bwatarnow/#/

Marta Hożewska 5


Dobre Praktyki

Inne Dobre Praktyki: 1

Flipchart przy wejściu do szkoły

2

…lub inna tablica, w której odręcznie napisane jest, co będzie się działo w szkole dziś i w najbliższych dniach – to dobry sposób, by przypomnieć rodzicom, którzy odprowadzają do szkoły swoje pociechy o tym, co jest zaplanowane. • ułatwia komunikacje, pozwala uniknąć nieporozumień i zapomnień • prezentuje szkołę w dobrym świetle – jako dbającą o dobry przepływ informacji i transparentność • to tania metoda – nie wymaga zaawansowanych programów informatycznych, angażowania dużej liczby pracowników, czy specjalnego nakładu środków; jeśli szkoła nie posiada flipchart, wystarczy zwykła tablica korkowa albo karton, na którzy można przyczepić kartkę papieru, czy bristol. I pisak. Nic więcej!

Dzielnica Pokoju

spotkania międzyinstytucjonalne

• nauczyciele, uczniowie, rodzice współpracujących szkół • Policja • Straż Miejska • Radni Miasta i osiedlowi • ZTPS MOPS • pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych • rzecznik ds. rodziny przy Urzędzie Miasta Wrocław • NGO i inne instytucje współpracujące Przykład: Szkoła Podstawowa nr 107 we Wrocławiu Za uzupełnianie flipchartu odpowiedzialna jest pani wicedyrektor, która najlepiej wie, co się dzieje i dba o regularne wpisy na tablicy. Jest nią stojący flipchart, a do uzupełnienia potrzebne są jedynie pisaki. Proste, prawda? 6


Dobre Praktyki  |  Inne Dobre Praktyki

3

Przepis na Pokój Międzypokoleniowa mapa emocji i wspomnień

Dzień Europy | 9.05.2015, Miasteczko Europejskie Wrocław, Ogród Staromiejski

• zaproszenie mieszkańców Wrocławia do oznaczenia swojego pochodzenia, pochodzenia swojej rodziny, dziadków, rodziców… (wielka mapa świata, na której każdy mógł zaznaczyć, skąd przybył lub dokąd rzucił go los): Skąd pochodzi twoja rodzina? • rejestrowanie rozmów z uczestnikami naszego happeningu oraz wykonanie pamiątkowych zdjęć (np. polaroidem - dodatkowa atrakcja dla dzieci) • pytanie o smaki związane z domem, dzieciństwem (ankieta lub kartka, na której każdy może napisać oryginalny przepis lub wymienić potrawy symbolizujące jego rodzinny dom); Co gotowała twoja babcia? Jaki jest twój przepis na pokój? Potrzebne materiały: mapa, stojak na mapę; pisaki, karteczki do przyklejania, aparat i klisze, dyktafony, baterie; formularz zgody na nagranie

7


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.