Page 1

Notícies Ripoll, desembre de 2017

60

Pàgs. 6-7 |

Acte d'inauguració del curs escolar 2017-2018


Editorial Davant un nou curs a l'Escola del Treball FES ment amb tècnics d’altres empreses i d’altres països.

Ramon Vilardell, President

L'esclavisme va acabar amb la primera revolució industrial entre 17601820,que va passar de la producció manual a una certa mecanització. La segona, al segle XVIII, transformà profundament l'economia, la societat, les comunicacions i la tecnologia. La tercera, a meitat del segle XX, de la mà de l’electrònica i la tecnologia de la informació. La quarta, a part de multiplicar enormement els sistemes de la tercera, ens situa a la indústria 4.0, automatització, robòtica, sistemes integrats d'informació i comunicacions

LA FES ha d’estar atenta a les competències que les empreses requereixen, coneixements tecnològics, formació i talent. Però sempre associada als valors, que són: Responsabilitat: Sostenibilitat, bon ús dels mitjans. Honestedat: Relacions de confiança. Compromís: Contribuir a l’èxit de l'organització. Sentit de pertinença. Respecte: Tolerància, humilitat, ser agraïts. Perseverança: Esperit de superació. Passió per la feina ben feta. Des del Patronat, fidels als nostres valors, donem suport a tot l'equip docent i a una formació integral i sostenible als nostres alumnes.

En un món globalitzat, l’àmbit laboral comporta un nou tipus de treballadors amb capacitacions multidisciplinars. Aquest nou perfil laboral millora tots els processos industrials, guanyant en qualitat, fent-nos més competitius. Parlem de persones que necessiten formar-se tota la seva vida per mantenir el ritme d’una societat en contínua transformació i que substituirà els treballs repetitius i hi haurà menys oportunitats per a persones poc formades. Aquest és el camí que avui inicieu i en el que haureu de persistir a la vostra vida professional. El món empresarial necessita persones que estiguin al dia en les seves capacitacions. Cal destacar la necessitat d’aprendre idiomes, principalment l’anglès, per a viatjar i sobretot compartir coneixe-

Av. Eduard Soler, 1 17500 Ripoll (Girona) T +34 972 701 131 F +34 972 702 871 info@fes.cat www.fes.cat

2

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Departament d’Empresa i Ocupació Departament d’Economia i Coneixement

Imprès sobre Paper Ecològic Brillant de 170 Grs. / 4-2017 Imprès a MAIDEU, SL Tel. 972 70 25 93 / Ripoll Dip. Legal GI-1394-2002


L’expertesa dels nostres clients

Façana de l'empresa a Navarcles, El Bages (Barcelona)

més capacitada, especialitzada i orientada a esdevenir un proveïdor estratègic dels seus clients.

En el bressol de la tradició emprenedora i industrial de Catalunya, l'any 1976, Josep Vilaró funda Mecànica Vilaró al poble de Navarcles, una empresa familiar dedicada a oferir serveis de manteniment a la potent indústria tèxtil, motor de l'economia local durant bona part del segle XX. Als anys 90, s'especialitza en el desenvolupament de maquinària especial, el mecanitzat de peces complexes i el muntatge de subconjunts. Des de llavors, la transformació de la indústria ha guiat el desenvolupament de Mecvil fins al present, esdevenint un centre d'enginyeria i fabricació de referència dedicat al desenvolupament de maquinària especial i projectes integrals claus en mà.

•Mecvil disposa del coneixement i la tecnologia per desenvolupar els projectes, de forma integral, amb recursos propis. Això garanteix un control transversal de totes les fases dels projectes, així com una elevada capacitat de resposta i un control total de la qualitat, els terminis i els costos.

•L'àrea d'enginyeria disposa d'especialistes en mecànica, electrònica, electricitat, software, hidràulica i pneumàtica. Aquest coneixement permet desenvolupar projectes que integren les solucions i tecnologies, com ara la robòtica, el làser o la visió artificial, més adequades a cada necessitat. És per això que Mecvil és una empresa líder en el sector de maquinària industrial.

•Mecvil focalitza tots els seus esforços en optimitzar desenvolupaments i processos per aconseguir una aportació d'un alt valor afegit en tots els projectes i serveis que ofereix. Una manera de fer orientada a esdevenir un soci industrial estratègic per als seus clients. •40 anys d'experiència en mecanització i fabricació de maquinària especial garanteixen la fiabilitat de les solucions que desenvolupa.

Bateria de bobinadores

Des de l'any 2011, Mecvil disposa d'unes instal·lacions de més de 6.500 metres quadrats ubicades a Sallent. Un equip de més de 75 persones, entre enginyers i tècnics especialitzats, ofereix solucions globals a sectors com l'automoció, el ferrocarril o l'aeronàutica que integren mecànica, electrònica, elèctrica, software, hidràulica i pneumàtica. Aquest coneixement global s'uneix al saber fer heretat dels fundadors i a la visió renovada de la segona generació per projectar una indústria cada cop

Una vista general de la planta

3


Notícies

Nou equipament a l'Escola del Treball A la FES hem renovat i també hem augmentat el nombre dels equips informàtics d’una de les aules de CAD/CAM., en el marc de les activitats d’innovació didàctica. Aquests nous equips disposen d’un processador i una tarja gràfica d’última generació que els proporciona un alt rendiment. Amb aquesta incorporació es permet als alumnes treballar amb programari avançat de disseny i fabricació assistida per ordinador, com per exemple NX, Solidworks, Solidedge o Creo, amb un rendiment i unes prestacions òptimes.

Visita Eurecat A la visita que va realitzar Eurecat a la FES vàrem aprofundir en el coneixement de les dues institucions amb l'objectiu d'establir un marc possible de col·laboració futura. Es va parlar d'explorar aquestes potencialitats, tant des de l'àmbit de la formació, com des de l'àmbit de projectes tecnològics per a les empreses. Finalment, ens vàrem emplaçar a continuar el contacte intentant concretar projectes a mig termini. Van venir el Sr. Miquel Rey; Director General de Negoci, Marc Capellades, Director de Formació d’Eurecat i Guillem Quintana, Cap de Mercat de la demarcació de Girona.

Visita a l'empresa Tecnoform Els alumnes de DPI-2 van fer el passat dia 29 de novembre la visita a l'empresa Tecnoform amb seu a Torelló, en el marc de l’assignatura d’Organització de Processos. L’empresa està especialitzada en embotició i estampació de peces amb premses transfer i matrius progressives. Allà varen poder veure de primera mà el procés de transformació de la xapa metàl·lica, des de la concepció de la peça, disseny i projecte i de l’utillatge per a col·locar a premsa, fins a les condicions de producció de fabricació i la gestió de la qualitat en tot aquest procés. La visita resultà altament didàctica i instructiva.

Intercanvi amb alumnes alemanys El passat mes de setembre, dins del marc del programa d’internacionalització que ens permet l’intercanvi d’alumnes i d’activitats acadèmiques, la FES va tenir l'ocasió d'acollir quatre alumnes del centre tècnic de Verden (Alemanya), per a realitzar una estada de pràctiques formatives. Al llarg de la seva estada han pogut realitzar activitats acadèmiques, tals com col·laborar en el desenvolupament de projectes nostres en realització per alumnes, i d’altres activitats lúdico-culturals, en anglès, amb visites guiades a la comarca per fer-los-hi conèixer el nostre territori, la visita a una empresa electrometal·lúrgica, Soler Palau (S&P), un centre cultural, Museu del Coure, a més d'activitats lúdico-esportives. 4


Notícies

Jornada tècnica sobre injecció de plàstics El passat 13 de desembre, en el marc de les activitats de formació contínua en el format de jornades tècniques adreçades a professionals, treballadors d’empreses del sector, professorat de la família industrial i els mateixos alumnes, s’ha realitzat la jornada tècnica “Selecció de màquines per a injecció de plàstic” impartida pels tècnics de FERROMÀTIC. Els alumnes de segon i tercer curs de Disseny en Fabricació Mecànica i de Programació de la Producció, van poder assistir i participar activament a la jornada i aprendre de primera mà tot el que envolta aquest món. Es va parlar sobre les diferents tipologies de màquines d’injecció.

Visita a l'empresa COMFORSA El dia 5 de desembre els alumnes de DPI-1 van fer una visita a Comforsa, empresa de Campdevànol especialitzada en forja lleugera per estampació en calent de peces des de 0,5 Kg fins a 20 Kg, en acers al carboni, aliatges i microaliatges. La visita mostrà el procés de fabricació des de la matèria prima fins a la verificació de les peces acabades. La Sra. Helga Pujol explicà als alumnes el funcionament intern del laboratori i tot el procés d'anàlisi del material abans i després dels tractaments. Van veure l'espectròmetre de masses, el Pèndol Charpy per a resiliències, màquina de tracció i duròmetre. Observar les microestructures dels acers a través del microscopi invertit i les dimensions amb una Tridimensional.

Curs de robòtica convencional Del 19 de setembre al 28 de novembre s’ha realitzat un curs de robòtica convencional, a càrrec del professor Josep Serra, adreçat a tècnics que han d’incorporar o gestionar l’automatització de la producció mitjançant una cèl·lula robotitzada. El curs ha permès als participants adquirir coneixements bàsics de l'estructura dels elements de la robòtica i el seu funcionament, calibratge, càrregues, seguretat,... així com la programació bàsica de moviments, velocitats i funcions de robots ABB. Amb demostracions reals els alumnes varen veure l'aplicació de les lliçons impartides.

Curs d’automatització in-company Del 7 de setembre al 16 de novembre de 2017 s’ha realitzat un curs d’automatització in-company amb treballadors de l’empresa MATRIX de Ripoll, a càrrec del professor de l'Escola FES, Sr. Carles Pereira. El curs s’ha centrat en aspectes de la instal·lació, cablejat, connexió i programació dels automatismes de control i sincronització de funcions tot aplicant una visió pràctica de la matèria S’han introduït tots els coneixements possibles, des de la sensòrica fins als actuadors. Aquest curs ha donat als assistents les eines necessàries per a poder supervisar i realitzar la posada en marxa de matrius automatitzades. 5


NotĂ­cies

Sr. Joan Rafart

Mesa presidencial

6

Jordi Brull, secretari general


Inauguració del curs escolar 2017-2018 Escola del Treball del Ripollès

El començament d'un nou curs escolar es va celebrar amb un reeixit acte acadèmic. Va impartir la lliçó magistral l'empresari, industrial del ram de la mecatrònica, Sr. Joan Rafart i Molas. El 16 de novembre va tenir lloc aquest acte. Assistiren els alumnes nous i actuals, els familiars, claustre de professors, empresaris, representants d’estaments oficials, invitats i personal no docent.

d'una empresa de producte mecànic controlat electrònicament. Etapes a l'abast de tots els alumnes que avui comencen. Tant com a empleats o com a emprenedors; per ambdues condicions cal tenir una sòlida formació.

El Sr. Ramon Vilardell, president de la FES, asseguè a la mesa l’invitat d’honor Sr. Joan Rafart, el vicepresident i alcalde de Ripoll, el secretari general de la FES i el director de Formació.

L’Il·lm. Jordi Munell va cantar les excel·lències de Ripoll oferint formació de qualitat i residència, familiar i industrial, inigualables.

El president donà la benvinguda als assistents i dirigí unes paraules als nous alumnes fent una emotiva menció del Fundador i la seva dèria en la formació de la joventut amb la creació de l'Escola del Treball del Ripollès. L'Editorial recull amb extensió el seu discurs. A continuació moderà les intervencions. En presentar la seva lliçó el Sr. Rafart va començar fent referència a la seva condició d'haver estat aprenent, titulat de Formació Professional, empleat d'una empresa electromecànica, avui multinacional, emprenedor i que acabà en industrial, fundador i propietari

Joan Rafart, industrial

Ramon Vilardell, President

Jordi Munell, vicepresident i alcalde de Ripoll

El Director de Formació va dir que s'iniciava el nou curs amb expectatives i objectius ambiciosos. Les noves tecnologies obliguen a una adaptació constant i a una actualització en coneixements i habilitats per afrontar els nous reptes laborals. És un fet que la formació professionals la Mecatrònica i el Disseny i Programació de la Producció tenen un millor nivell d'ocupació. La Formació Dual de la FES permet un pas sòlid cap a l'empresa però cal esforç i paciència per part dels alumnes per a formar-se a conciència. La Fundació i claustre docent us vol acompanyar en aquest camí de creixement professional.

Josep Maria Casals, Director de Formació

7


Serveis de la Fundació

Estrenem nova pàgina web: www.fes.cat

Aquest passat mes de novembre vam renovar la nostra la pàgina web. Pensem que aquest era un canvi molt necessari per poder assolir els reptes de present i de futur de la Fundació. Ens hem enfocat principalment en potenciar la usabilitat, el disseny, la interacció i l'accessibilitat; el que avui es coneix com el disseny UX (User Experience Design). Aquest es basa en la satisfacció que té una persona quan navega per un lloc web determinat. Si la seva experiència ha estat positiva i ha satisfet les seves necessitats i expectatives, aquesta tornarà. Per tant, amb aquest nou disseny UX hem hagut d'analitzar com és el perfil d'usuari que visita el nostre lloc web i perquè el visita. Ens hem centrat especialment en cobrir aquestes necessitats, objectius i característiques per assegurar-nos que la seva l'experiència d'ús sigui òptima. Un dels avenços incorporats, que millora significativament l'experiència de l'usuari, és la possibilitat que té aquest 8

d’arribar a matricular-se des de l’entorn web. En aquest sentit, hem introduït la possibilitat de comprar online tota la nostra oferta de formació contínua, el que es coneix com a ecommerce B2C (Business-to-Consumer). Hem vist oportú incorporar aquest servei, ja que cada any s'incrementen les compres per internet. Hi ha estudis que vaticinen, per a l'any 2020, que entre el 30 i el 40% de les vendes mundials procediran del comerç electrònic. Així doncs, la venda en línia ja és una realitat i la seva tendència és que s'implanti en la vida quotidiana de tots ciutadans abans del que ens pensem. Hem introduït dues formes d'interacció amb l'usuari per tal de facilitar la connexió amb la nostra institució. D’una banda, hem apostat per la incorporació d'un xat online al web. Amb aquesta nova eina el visitant no haurà d'esperar que algú li contesti el formulari de sol·licitud d’informació. Aquest podrà resoldre els seus dubtes mitjançant un assistent en línia, que en cas

que estigui connectat, donarà resposta als seus dubtes al moment. D'altra banda hem afegit formularis de subscripció per qui vulgui rebre informació de manera periòdica de les activitats de la Fundació. Tothom que vulgui, només escrivint el seu correu electrònic, s’afegirà automàticament a la nostra llista de distribució per tal d’estar al corrent del dia a dia de la Fundació. També hem desplegat un topmenú en el qual es poden veure els continguts més dinàmics del web: la borsa de treball, les notícies i els esdeveniments. Precisament aquests dos últims són elements que volem potenciar introduint les notícies i els esdeveniments a la pàgina principal per significar els elements de l’actualitat de la Fundació. Finalment, en aquesta nova web, hem donat protagonisme a l’accés al campus virtual per tal de posar a l’abast dels nostres alumnes l’accés a aquesta eina d’aprenentatge i interrelació.


Serveis de la Fundació

Desenvolupament de continguts formatius per a l’aprenentatge virtual

Com ja es va introduir en un article anterior, la metodologia del procés d’ensenyament-aprenentatge ha evolucionat enormement els darrers anys, al ritme de les innovacions en les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). La formació on-line posiciona el subjecte com a centre de l’aprenentatge i ho fa de manera personalitzada i flexible amb el suport d’una tutorització eficaç i dinamitzadora per tal d’obtenir el millor resultat. Per fer-ho possible, cal una aplicació intensiva de mitjans tècnics per organitzar la informació a transmetre, presentar-la de manera adequada i facilitadora de l’aprenentatge i permetre la interacció i participació activa per tal que aquest aprenentatge sigui significatiu, ja que sabem que no hi ha aprenentatge sense pràctica. D’aquesta manera, la formació online ha d’oferir a l’usuari, flexibilitat, (ja que està disponible en el moment en què la requereix i permetent el progrés al ritme individual i de les capacitats i disponibilitats personals), accessibilitat, (per disposar-ne des de qualsevol lloc), presentació de con-

tinguts en diversos formats, (per a facilitar l’aprenentatge dels diferents perfils d’usuari), interactivitat, (per a l’aprenentatge a través de la pràctica), i continguts sempre actualitzats. Per tant, abans del desenvolupament dels continguts formatius per a l’aprenentatge virtual, cal realitzar un acurat estudi dels objectius a assolir, el perfil de l’usuari i l’estructura hiperdimensional del curs per donar resposta a aquests objectius. No cal dir que l’elaboració de l’estructura didàctica dels cursos i la materialització dels elements multimèdia i interactius que n’han de facilitar als usuaris l’adquisició dels coneixements a transmetre, és laboriosa i complexa pel que fa a l’arbre de possibilitats a considerar. Tanmateix, l’eficiència formativa de l’aplicació d’aquests instruments d’informació i comunicació informatitzats, no depèn tant de les eines tecnològiques, sinó de les estratègies didàctiques que es desenvolupin adaptant l’estructura, l’adaptabilitat dels continguts als diferents estils d’aprenentatge, mitjançant la inclusió dels elements multimèdia (vídeos, fotos, audios, ...), els elements interac-

tius (autoavaluacions, simulacions, gràfics amb controls per interactuar, ...), els elements de dinamització de treball, activitats col·laboratives, estudis de cas, treball per projectes, fòrums d’intercanvi, etc.... o fins a aplicacions de realitat augmentada. Actualment es disposa d’un laboratori d’edició i del programari necessari per a desenvolupar els materials multimèdia i interactius conegut com a CPA o “Centre de Produccions Audiovisuals”, que donen suport als continguts a transmetre i que inclou, la creació i edició de continguts multimèdia, el postprocessat dels arxius per a la seva compatibilitat a internet, la plataforma de gestió dels continguts o LMS (Learning Management System) i que permet posar a disposició la gestió i el control del procés de formació millorant la transmissió dels coneixements i minimitzant els temps d’entrenament. En propers articles procurarem desenvolupar altres qüestions relacionades amb la formació telemàtica, el procés de treball i els detalls del desenvolupament metodològic d’alguns dels cursos en preparació. 9


Opinió dels experts

Una nova proposta de redacció per l'article 348bis de la LSC de les suspensions acordades pel propi legislador. Avui dia, aquest article està plenament vigent, però novament el legislador vol actuar sobre ell, en aquest cas, no amb una nova suspensió sinó a través d’una modificació. En aquest sentit, el dia 1 de desembre de 2017, s’ha publicat en el BOCG una Proposició de Llei per modificar l’article 348 bis de la LSC, presentada pel Grup Parlamentari Popular. Sembla que l’objectiu d’aquesta modificació va encaminada a trobar un equilibri entre la sostenibilitat financera de la societat i la legítima aspiració dels socis a participar en els beneficis de la mateixa, quan això sigui raonablement possible.

Lluís Camps Pabó Llicenciat en Dret. Màster Especialitzat en assessoria jurídica i fiscal per EADA. MBA per la Universitat de Girona Advocat Associat de ROCA JUNYENT

A través d’una esmena a la Llei 25/2011, d’1 d’agost, de reforma parcial de la Llei de Societats del Capital i d’incorporació de la Directiva 2007/36/CEE, del Parlament Europeu i del Consell, de 11 de juliol, sobre l’exercici de determinats drets dels accionistes de societats cotitzades, el Grup Parlamentari Popular va introduir a la Llei de Societats del Capital (“LSC”), el dret de separació del soci en cas de falta de dividends que es regula a l’article 348 bis de la LSC. No obstant, tot i que va ser el propi legislador qui va promoure la incorporació d’aquest precepte legal a la LSC, ell mateix va decidir deixar la seva vigència “en suspens”. Concretament, aquest article va entrar vigor el dia 2 d’octubre de 2011 i es va suspendre la seva aplicació el 24 de juny de 2012, prorrogant-se aquesta suspensió fins el passat 31 de desembre de 2016. Per tant, a partir del dia 1 de gener de 2017 aquest precepte legal és plenament vigent. Podem dir que l’objectiu final d’aquest article 348bis de la LSC, tot i la seva falta de bona tècnica legislativa en la seva redacció, no era altre que intentar evitar la conflictivitat societària i l’abús als socis minoritaris en aquelles societats en les que existeixen grups de control estables de socis, que poden arribar a impedir, de forma sistemàtica, que els socis minoritaris puguin obtenir qualsevol rendiment econòmic de la societat, via dividends. A la pràctica, és habitual trobar-nos amb societats que podríem denominar “tancades”, on els socis que tenen el control de la mateixa opten per oposar-se, en Junta General, a adoptar l’acord de repartiment de dividends, atès que, en la majoria dels casos, aquests socis majoritaris veuen complertes les seves expectatives econòmiques a través d’altres vies, com, per exemple, les retribucions o salaris. L’article 348bis de la LSC intenta ser una opció o un camí per satisfer les expectatives econòmiques dels socis minoritaris. Malauradament, l’aplicació del precepte legal ha quedat condicionada en els darrers anys com a conseqüència 10

Per una banda, la proposta de nova redacció resol una de les qüestions controvertides en la seva redacció actual, en el sentit de si era o no possible limitar, via estatuària, els seus efectes. El nou redactat vol establir que l’aplicació de l’article queda condicionada a l’absència de disposicions estatutàries en sentit contrari. La introducció d’aquestes disposicions estatutàries s’hauran d’adoptar per unanimitat o, en el seu defecte, caldrà reconèixer el dret de separació al soci que hagi votat en contra de la mateixa. Així mateix, es vol establir un període més prolongat d’obtenció de beneficis, de fins a tres anys seguits, davant l’actual redacció que exigeix únicament l’obtenció de beneficis en l’exercici social anterior. En conseqüència, si un any la societat obtingués pèrdues es reinicia el període de tres anys. Al meu entendre, aquesta mesura ajudarà a reforçar els fons propis de les societats evitant haver de distribuir dividends, de forma sistemàtica, en cada exercici que s’obtingui beneficis. La nova proposta de redacció també incorpora una reducció en el percentatge mínim de beneficis a repartir, reduint-lo d’un terç a un quart. És evident que, si amb la mesura anterior s’intenta reforçar els fons propis de la societat, amb aquesta es persegueix reduir l’impacte que pot tenir el repar-


Els exalumnes

AFAT

El dia primer de desembre de 2017 es reuniren en assemblea els socis d'AFAT. Presidí el Sr. Ramon Llimós, acompanyat a la mesa pel vicepresident Sr. Vilardell, el tresorer Sr. Escriu i el Secretari Sr. Brull. Després de la salutació de rigor presidencial el secretari va llegir l'acta de la reunió anterior que fou aprovada per unanimitat.

timent de dividends sobre la liquiditat de la societat. A banda, es vol incorporar un sistema que permeti complir amb aquest percentatge d’un quart amb un sistema de mitja ponderada en els darrers cinc últims exercicis. D’aquesta manera es pot optar per repartir menys beneficis un any i compensar-ho repartint-ne més en els següents, sempre i quan la mitja dels darrers cinc anys sigui que s’ha repartit un quart. També es busca aclarir que per poder exercir aquest dret cal que hagin transcorregut efectivament cinc anys des de la inscripció de la societat en el Registre Mercantil, evitant que s’exerciti dins el cinquè any d’inscripció. A nivell de quins són els beneficis que computen a l’hora de determinar el dividend a repartir, s’elimina el concepte de “beneficios propios de la explotación del objeto social obtenidos” i simplement computen tots els beneficis obtinguts per la societat, ja siguin ordinaris, extraordinaris o excepcionals. Finalment, s’incorporen, com exclusions a l’aplicació del precepte, les societats que es trobin en situació concursal, ja sigui perquè han presentat el popularment conegut com 5 bis de la Llei Concursal, o bé perquè han sol·licitat del Jutjat Mercantil competent la declaració de concurs. També s’engloben dins l’exclusió aquelles societats que hagin arribat a un acord de refinançament, sempre que aquest acord no sigui rescindible segons la Llei Concursal.

Assemblea General de Socis 2017

Seguidament el president va presentar el seu informe sobre les activitats de l'Associació durant l'any, conferencies, visites a empreses, etc., destacant la Caminada de Primavera perla Ruta del Ferro. Tot un èxit. Acte seguit, parlà el vicepresident Sr. Ramon Vilardell que constatà la baixa de la indústria al Ripollès i la de formació en electromecànica privilegiant els serveis sobre la indústria. Respecte a AFAT ratificà l'esforç, conjunt amb AFAT, per què en pla coworking, posin en comú la seves experiències laborals. El Tresorer presentà la liquidació del l'any i el pressupost per al 2018. Ambdós foren aprovats Per a cobrir la vacant a la Junta Directives es proposà la Srta. Eva Demunts Segovia. La designada, present a la sala, acceptà el nomenament que fou ratificat amb un gran aplaudiment.

Es mantenen com exclusions les societats cotitzades i s’amplia a aquelles societats que cotitzen en un sistema multilateral de negociació com, per exemple, és el Mercat Alternatiu Bursàtil (MAB). En el cas que es produeixi l’aprovació d’aquesta Proposició de Llei veurem si gaudeix d’una vigència sense interrupcions. Lluís Camps Pabó ll.camps@rocajunyent.com 11


Un record institucional

Eduard Soler i Font L'evolució positiva de S&P La reformulació del projecte de Soler&Palau, enmig d’una crisi econòmica especialment dura, es va fer sense haver d’acomiadar cap treballador, però amb contenció a l’hora de contractar personal i crear nous llocs de treball dins del grup industrial. Una petita anàlisi de l’evolució de la plantilla de Soler&Palau mostra que el 1978 hi havia 32 persones dedicades a la comercialització. L’any 1987 ja hi havia 56 persones al Departament Comercial. En relació al nombre total de treballadors del grup Soler&Palau a Ripoll , el 1974 hi havia 460 treballadors i el 1985 la xifra total era de 673. Simultàniament augmentaven les plantilles de les altres empreses del grup no radicades a Ripoll. Per exemple, RODIN, SA començà amb 18 treballadors l’any 1974 i el 1987 en tenia 111. MATRIX, SA. passà de 45 treballadors el 1990 a 75 treballadors el 2000. SOME, SA. passà de 60 a 140 treballadors en el mateix període. Cal destacar l'evolució de la facturació per treballador passant en 15 anys -1970 a 1985- de 505.000 pessetes per treballador a 7.440.000. En pessetes constants del 2000 i en percentatge, de 17’1 % a 100 %. L’empresa va fer importants millores de productivitat per tal de mantenir una competitivitat, en termes de cost i qualitat, confiant que els increments de capacitat de producció assolits poguessin destinar-se en gran mesura als mercats exteriors. Dissortadament la situació econòmica dels països veïns i la deterioració dels mercats llatinoamericans, especialment Mèxic, varen minvar la demanda produint un augment exagerat de productes emmagatzemats. Malgrat tot Soler&Palau fou una de les poques empreses senyeres del Ripollès que va suportar la crisi.

Alts càrrecs del Departament d'Indústria de la Generalitat de Catalunya visiten SOME al 1982. Srs. Eduard Soler, Josep Maria Bordas, Miquel Barceló, Ramon Mena i Joan Solà

Notícies Ripoll, Desembre de 2017

60

nº 12

Butlleti nº60  
New
Advertisement