ROGER I EL CIRERER

Page 1


CADA DIA, CAMI D’ESCOLA, ROGER MIRAVA UN CIRERER.


UN MATÍ ROGER ESTAVA TRIST. EL CIRERER S’HAVIA PANSIT.


PREOCUPAT, VA ANAR A PARLAR AMB EL SEU AVI.


L’AVI EL VA DUR A L’HORT.


—ELS ARBRES NECESSITEN AIGUA, SOL, TERRA I QUE LES CUIDES. —GRÀCIES!!


ROGER AIXÍ HO VA FER. CADA DIA CUIDAVA EL CIRERER.


UN BON DIA L’ARBRE AGRAÏT LI VA DONAR EL SEU FRUIT.


CUIDANT LA NATURA TINDRÀS RECOMPENSA SEGURA!!“Roger i el cirerer” La classe d’infantil de 4 anys de José R. Ventura Martínez Col·legi Hernández de Castelló de la Ribera la Ribera Premi Sambori 2011


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.