"ELS MONSTRES SÓN AMICS NOSTRES"

Page 1


HI HAVIA UNA VEGADA UNS PRÍNCEPS I UNES PRINCESES DE 5 ANYS QUE VIVIEN EN UN CASTELL MERAVELLÓS.


UN DIA ELS PRÍNCEPS I LES PRINCESES ES VAN ESPANTAR MOLT PERQUÈ VEGEREN MONSTRES GEGANTS AL CASTELL.


COM ESTAVEN MOLT ESGLAIATS VAN CRIDAR ELS SEUS AMICS PIRATES PERQUE ELS AJUDAREN.


ELS PIRATES VAN ARRIBAR AL CASTELL AMB FLETXES I ESPASES PER A LLUITAR CONTRA ELS MONSTRES.


PERÃ’ ELS MONSTRES TENIEN UN GRAN COR I VOLIEN FER-SE AMICS DE TOTS I TOTES.


FINALMENT VAN VIURE MOLT FELIÇOS TOTS JUNTS AL CASTELL I ELS PIRATES VAN CASAR-SE AMB LES PRINCESES.


I, CONTE CONTAT, ELS XIQUETS DE 5 JA HAN ACABAT.


“Els monstres són amics nostres” La classe d’infantil de 5 anys de Rosa Hurtuno Andreu CEIP Malva-rosa, de València l’Horta Premi Sambori 2011


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.