LA GOSSETA I ELS SEUS FILLETS, I EL MONSTRE MENJA-FLORS

Page 1


FA MOLT DE TEMPS, EN UNA CASETA MOLT BONIQUETA, VIVIEN TRES GOSSETS ANOMENATS NEULA, MATIES I BRILLANTINA. LA SEVA MARE FLORETA ELS CUIDAVA MOLT I ELS DONAVA DE MAMAR PERQUÈ EREN XICOTETS I TENIEN QUE CRÉIXER.


UN DIA ELS TRES GOSSETS VAREN EIXIR AL CAMP PERQUÈ VOLIEN AGAFAR FLORETES PER A LA SEVA MARE I FER-LI UN RAM DE FLORS PERQUÈ L’ESTIMAVEN MOLT I EL SEU PARE FERRAN ELS VA AJUDAR.


SE’N VAREN ANAR A CASA I LI VAREN DONAR EL RAM DE FLORS A LA SEVA MARE. ELLA ESTAVA MOLT CONTENTA I VAREN FER UNA FESTA. ESTIGUEREN TOT EL DIA BALLANT FINS QUE VA ARRIBAR LA NIT.


QUAN JA ERA BEN DE NIT, TOTA LA FAMÍLIA VA ESCOLTAR UN SOROLL MOLT FORT QUE FEIA AIXÍ: POMMMMM, POMMMM! DE SEGUIDA EL PARE VA OBRIR LA PORTA I VA VEURE EL MONTRE MENJA-FLORS QUE VOLIA MENJAR-SE EL RAMELLET DE LA MARE.


EL PARE LI VA DIR: “MONSTRE, PER FAVOR, NO ET MENGES LES FLORETES”. I EL MONSTRE ELS VA CONTESTAR: “I ARA QUÈ MENGE?” I TOTS DIGUEREN: “MONTRE VOLS VIURE AMB NOSALTRES I AIXÍ NOSALTRES ET DONAREM DE MENJAR, QUÈ ET PAREIX?


EL MONSTRE VA DIR: “EM PAREIX MOLT BÉ PERQUÈ ABANS VIVIA SOLETES I ARA TINDRÉ UNA FAMÍLIA” TOTS ESTAVEN MOLT FELIÇOS I VAREN FER UNA FESTA DE BENVINGUDA AL MONSTRE MENJA-FLORS.


“La gosseta i els seus gossets, i el monstre menja-flors” La classe de la mestra M. Cristina Gosalbes Pérez CEIP Carles Salvador de Barxeta la Costera - Premi Sambori 2011


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.