Page 1

2018 2017


DiAS podporuje tvůrčí zlepšení ... tak si kreslete...

... nejde to? http://k129.cz/kurzy-a-seminare/kurzy-kresleni/ ... nepomohlo? https://www.facebook.com/FSvKurzy/


ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ

apluses.cz/akademicky-diar


Fakulta stavební ČVUT v Praze Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice

jméno

fotografie autoportrét otisk palce

program

Architektura a stavitelství (A+S)

studijní obor

zaměření

ročník, kruh

Architektura a stavitelství

adresa

e – mail

číslo skříňky

IM, sociální sítě

OSOBNÍ ÚDAJE

telefon


LEDEN 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29

KVĚTEN 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28

ZÁŘÍ 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24

ÚNOR 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 2 9 16 23 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26

ČERVEN 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25

ŘÍJEN 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29

BŘEZEN 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26

ČERVENEC 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30

LISTOPAD 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26

DUBEN 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30

SRPEN 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27

PROSINEC 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31

CELOROČNÍ KALENDÁŘ 2017

2017


LEDEN 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28

KVĚTEN 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27

ZÁŘÍ

5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 2 9 16 23 3 10 17 24 4 11 18 25

ČERVEN 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24

ŘÍJEN 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28

2018

BŘEZEN 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25

ČERVENEC 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29

LISTOPAD 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25

DUBEN 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29

SRPEN 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26

PROSINEC 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30

CELOROČNÍ KALENDÁŘ 2018

3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30

ÚNOR


zápis 1. ročníků bc. studia v posluchárnách fakulty: 5. 9. 2017 – 8. 9. 2017, náhradní termín 25. 9. 2017 zápis vyšších ročníků bc. a mgr. do ZS: 11. 9. 2017 – 30. 9. 2017 zápis 1. ročníků mgr. studia v posluchárnách: 11. 9. 2017, náhradní termín 26. 9. 2017 zápis do letního semestru : únor 2018

Akademický rok 2017/2018 výuka ZS zkouškové období ZS výuka LS zkouškové období LS

2. 10. 2017 – 5. 1. 2018 8. 1. 2018 – 16. 2. 2018 19. 2. 2018 – 18. 5. 2018 21. 5. 2018 – 29. 6. 2018

Přesuny výuky

výuka jako středa sudého týdne 3. 1. 2018 výuka jako pátek sudého týdne 5. 1. 2018 výuka jako úterý lichého týdne 3. 5. 2018 výuka jako pátek lichého týdne 18. 5. 2018 Den otevřených dveří 23.11.2017 a 12.1.2018

Odevzdání ateliérové tvorby a závěrečných prací

odevzdání 129AAKO a 129ATZ2 17. 1. 2018 odevzdání 129AT02 + ERASMUS a 129ATV4 24. 1. 2018 odevzdání 127/129 AMG1 a 127/129 AMG2 31. 1. 2018 odevzdání 129ATZ1 a 129AT01 30. 5. 2018 odevzdání 129AT3 + studenti ERASMUS, 129AAKA, 127ATUR 6. 6. 2018 výstava bakalářských a diploních prací vedených na K129 a K127 13. 6. 2018

odevzdání DP v IS KOS 7. 1. 2018 a 20. 5. 2018 odevzdání DP na katedře 8. 1. 2018 a 21. 5. 2018 odevzdání BP v IS KOS 14. 1. 2018 a 27. 5. 2018 odevzdání BP na katedře 15. 1. 2018 a 28. 5. 2018

Státní závěrečné zkoušky

termín pro přihlášení k mgr. SZZ pro 02/2018 v IS KOS, příp. na studijním odd. (všechny programy) 15. 1. 2018 termín pro přihlášení k bc. SZZ pro 06/2018 v IS KOS, příp. na studijním odd. 21. 3. 2018 termín pro přihlášení k mgr. SZZ pro 06/2018 v IS KOS, příp. na studijním odd. 28. 5. 2018 termín pro přihlášení k bc. SZZ pro 09/2018 v IS KOS, příp. na studijním odd. (pouze A+S) 26. 6. 2018 Státní závěrečné zkoušky (SZZ) 5. 2. 2018 – 16. 2. 2018, 18. 6. 2018 – 29. 6. 2018 SZZ bc. A+S - ústní zkoušky z tematických okruhů 24. 9. 2018 – 27. 9. 2018

Prázdniny, volno zimní prázdniny letní prázdniny Děkanský den Děkanské volno Rektorský den

23. 12. 2017 – 1. 1. 2018 2. 7. 2018 – 2. 9. 2018 23. 11. 2017 2. 1. 2018 16 . 5. 2018

Promoce, imatrikulace

promoce absolventů bc. studia 19. 9. 2017 – 21. 9. 2017, 18. 9. 2018 – 20. 9. 2018 promoce absolventů mgr. studia 18. 9. 2017, 26. 3. 2018 a 27. 3. 2018, 12. 9. 2018 imatrikulace 1. ročníku bc. studia 4. 10. 2017 a 5. 10. 2018

www.fsv.cvut.cz/student apluses.cz/akademicky-diar

ČASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2017 / 18

Zápisy


Rektorát ČVUT Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice IČ: 68407700, DIČ: CZ68407700 tel: 224 351 111, www.cvut.cz, facebook.com/CVUT.v.Praze Kontakty na zaměstnance – https://usermap.cvut.cz/

Fakulta stavební ČVUT v Praze Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice IČ: 68407700, DIČ: CZ68407700

tel: 224 310 737, www.fsv.cvut.cz, facebook.com/fsv.cvut.cz Kontakty na zaměstnance a studenty – https://stavnet.fsv.cvut.cz

Katedra architektury (K129) Thákurova 7, 166 29 Praha 6

tel: 224 354 717, 224 355 475, e-mail: k129@fsv.cvut.cz

k129.cz, také na facebooku Kontakty na zaměstnance – http://k129.cz/lide-na-katedre/

Katedra urbanismu a územního plánování (K127) Thákurova 7, 166 29 Praha 6

tel: 224 357 926, e-mail: k127@fsv.cvut.cz ww.uzemi.eu w Kontakty na zaměstnance – http://www.uzemi.eu/o-projektu/lide.html

Zdravotní péče

se specifickými potřebami

ADS Akademická duchovní správa ELSA Středisko pro podporu studentů

www.cips.cvut.cz vic.cvut.cz www.kariernicentrum.cz, www.ikariera.cz www.suz.cvut.cz www.knihovna.cvut.cz lvicata.cvut.cz www.utvs.cvut.cz www.szup.cz ads.cvut.cz, facebook.com/adscvut www.elsa.cvut.cz

ADRESÁŘ ČVUT

CIPS Centrum inform. a poradenských služeb VIC Výpočetní a informační centrum KC Kariérní centrum SÚZ Správa účelových zařízení ČVUT ÚK Ústřední knihovna ČVUT UZŠ, UMŠ Univerzit. zákl. a mateřská škola Lvíčata ÚTVS Ústav tělesné výchovy a sportu


vedoucí katedry zástupci vedoucího

sekretariát

rozvrhářky / Referenti IS KOS

knihovna

evidence úspěchů studentů A+S

archiv, web K129, fb K129 modelovna

k129.cz/lide-na-katedre/ https://stavnet.fsv.cvut.cz/lidi.php?Katedra=129 prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec D–2111, A – 725 22 435 7196, 4717, mikulas.hulec@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Jaroslav Daďa D – 2115 22 435 5303, jaroslav.dada@fsv.cvut.cz Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D. D – 2114 22 435 5302, jana.horicka@fsv.cvut.cz doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. D – 2113 22 435 5301, zuzana.peskova@fsv.cvut.cz doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D. D – 2116 22 435 5304, petr.sikola@fsv.cvut.cz

DiS. Lenka Jeníková D – 2110 22 435 4717, 5475, lenka.jenikova@fsv.cvut.cz Renée Weichertová D – 2110 22 435 4717, renee.weichertova@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D. D – 2114 22 435 5302, jana.horicka@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Eva Linhartová D – 2112b 22 435 5307, eva.linhartova.1@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Aleš Vaněk D – 1123 ales.vanek@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Petra Novotná A – 721 22 435 7192, petra.novotna@fsv.cvut.cz

Jiří Mezera D – 1092 22 435 4779, jiri.mezera@fsv.cvut.cz

Ing. Michal Chalupa D – 1092 22 435 4779, michal.chalupa@fsv.cvut.cz Přemysl Kraus Ing. D – 1092 22 435 4779, premysl.kraus@fsv.cvut.cz

výběr / stav ke 30. 6. 2017

KDO MÁ CO NA STAROSTI ZE ZAMĚSTNANCŮ K129

seznam zaměstnanců a kontakty


garanti předmětů přihlašování k vedoucímu BP, předdiplomu, resp. DP bakalářská práce

diplomová práce

Státní Závěrečné Zkoušky na K129

http://k129.cz/predmety-bakalarskeho-studia/ http://k129.cz/predmety-magisterskeho-studia/ Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D. D – 2114 22 435 5302, jana.horicka@fsv.cvut.cz doc. Ing. arch. Luboš Knytl D – 2114 22 435 5321, lubos.knytl@fsv.cvut.cz doc. Ing. arch. Ladislav Tichý D – 2115 22 435 5303, ladislav.tichy@fsv.cvut.cz Mikuláš Hulec, Jaroslav Daďa, Petr Šikola kontakty viz výše http://k129.cz/katedra/informace-o-katedre/odborna-rada-katedry/

Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D. D – 2114 22 435 5302, jana.horicka@fsv.cvut.cz Klára Kroftová, Ph.D. Ing. A – 718 22 435 7189, klara.kroftova@fsv.cvut.cz

výstavy ateliérů

Ing. arch. Matěj Boháč D – 2121 22 435 5406, matej.bohac@fsv.cvut.cz Ing. Michal Chalupa D – 1092 22 435 4779, michal.chalupa@fsv.cvut.cz

žluté karty

Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc. D – 1101 ladislav.kalivoda@fsv.cvut.cz Ing. arch. Petra Novotná A – 721 22 435 7192, petra.novotna@fsv.cvut.cz

výstavA A+S a hosté

Ing. Klára Kroftová, Ph.D. A – 718 22 435 7189, klara.kroftova@fsv.cvut.cz

Studentské soutěže

doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D. D – 2116 22 435 5304, petr.sikola@fsv.cvut.cz

výběr / stav ke 30. 6. 2017

KDO MÁ CO NA STAROSTI ZE ZAMĚSTNANCŮ K129

odborná rada katedry

Ing. arch. Jaroslav Daďa D – 2115 22 435 5303, jaroslav.dada@fsv.cvut.cz doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D. D – 2116 22 435 5304, petr.sikola@fsv.cvut.cz

předměty bc. a mgr. studia zajišťované k129


doktorské studium obor Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví obor Architektura a stavitelství vedoucí školícího pracoviště katedry architektury tajemnice Ph.D. studia na K129

proděkan pro výstavbu zástupce proděkana pro pedagogiku (A+S) apluses.cz, dias, abs zahraniční stáže finance A+S senátoři Akademický senát FSV

Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D. A – 740 22 435 7904, jan.kaspar.2@fsv.cvut.cz

prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc. A – 831 22 435 7198, petr.urlich@fsv.cvut.cz prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger D – 2112b 22 435 5477, senberger@fsv.cvut.cz doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. D – 2113 22 435 5301, zuzana.peskova@fsv.cvut.cz prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec D–2111, A – 725 22 435 7196, 4717, mikulas.hulec@fsv.cvut.cz doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D. D – 2121 22 435 5406, lenka.popelova@fsv.cvut.cz

prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger D – 2112b 22 435 5477, senberger@fsv.cvut.cz

doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. D – 2113 22 435 5301, zuzana.peskova@fsv.cvut.cz

doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc. D – 2113 22 435 4714, kosatka@fsv.cvut.cz

Ing. Michal Chalupa D – 1092 22 435 4779, michal.chalupa@fsv.cvut.cz Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D. A – 740 22 435 7904, jan.kaspar.2@fsv.cvut.cz doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc. D – 2113 22 435 4714, kosatka@fsv.cvut.cz doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. D – 2113 22 435 5301, zuzana.peskova@fsv.cvut.cz doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D. D – 2116 22 435 5304, petr.sikola@fsv.cvut.cz

výběr / stav ke 30. 6. 2017

KDO MÁ CO NA STAROSTI ZE ZAMĚSTNANCŮ K129

sVOČ, kurzy kreslení


vedoucí katedry zástupce vedoucího sekretariát

knihovna, archiv web K127 SZZ na K127

doktorské studium garanti předmětů

doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. A – 830 22 435 7927, jiri.kupka@fsv.cvut.cz

Ing. Václav Jetel, Ph.D. A – 827 22 435 7930, vaclav.jetel@fsv.cvut.cz

Kateřina Masná A – 829 22 435 7926, katerina.masna@fsv.cvut.cz Ing. Václav Jetel, Ph.D. A – 827 22 435 7930, vaclav.jetel@fsv.cvut.cz Ing. arch. Daniel Stojan A – 824 22 435 7933, daniel.stojan@fsv.cvut.cz

Václav Jetel, Ph.D. Ing. A – 827 22 435 7930, vaclav.jetel@fsv.cvut.cz Ing. arch. Jiří Kugl jiri.kugl@fsv.cvut.cz doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. A – 830 22 435 7927, jiri.kupka@fsv.cvut.cz Ing. Václav Jetel, Ph.D. A – 827 22 435 7930, vaclav.jetel@fsv.cvut.cz doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. A – 830 22 435 7927, jiri.kupka@fsv.cvut.cz

http://www.uzemi.eu/predmety.html

výběr / stav ke 30. 6. 2017

KDO MÁ CO NA STAROSTI ZE ZAMĚSTNANCŮ K127

rozvrhář / ReferentI IS KOS

http://www.uzemi.eu/o-projektu/lide.html https://stavnet.fsv.cvut.cz/lidi.php?Katedra=127

seznam zaměstnanců a kontakty


NABÍDKY ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁD I STÁŽÍ V OBORU PŘÍMO NA WEBU FAKULTY A APLUSES!

Ještě studujete, nebo už jste absolvent? Hledáte atraktivní zaměstnání, stáž nebo brigádu v oboru? Chcete mít zajímavou praxi?

Měsíčně zde přibývá několik desítek nových nabídek, které firmy směřují přímo na studenty a absolventy fakulty.

Využijte svoji šanci a najděte si prestižní práci v oboru. www.fsv.cvut.cz/student/nabidky

apluses.cz/nabidka-firem

NABÍDKY ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁD A STÁŽÍ

Firmy i státní správa mají o absolventy i studenty Fakulty stavební ČVUT v Praze velký zájem. Vybírejte z nabídek na webových stránkách fakulty!


9

3

metrů 1 : 100

4

5

metrů 1 : 50

1,5

40

50

metrů 1 : 500

3

1

4

5

6

30

7

8

9

10

11

12

metrů 1 : 200

2

metry 1 : 20

13

14

15

16

17 metrů 1 : 150

Poskládej si a slep trojboké poměrové měřítko: Ohýbej podle čárkované čáry - v modré šrafě dovnitř, v měřítku ven. Potom slep.

POMĚROVÉ MĚŘÍTKO

20

10

2

2

10

8

0

7

0,5

20 1

0

6

15

0

5

0

4

10

3

5

2

0

1

ARCHITEKTI SKICUJÍ V MĚŘÍTKU

0


2/ Základní materiál určený pro řezání je karton nebo vícevrstvá lepenka, ostatní materiály konzultujte v modelovně. 3/ Velikost pracovní plochy 60 x 30 cm. 4/ Vstupními daty jsou vektorové soubory pdf s díly na model v odpovídajícím měřítku, které jsou rozmístěny pro optimální využití pracovní plochy zařízení, vzdálenost mezi jednotlivými díly 1 mm a více. 5/ Pro gravírování (vryp) je určena červená barva čáry (RGB=255,0,0), pro prořez modrá barva čáry (RGB=0,0,255). 6/ Čáry nesmějí být na sebe vrstveny, dvě čáry na sobě znamenají dva průjezdy laserovým paprskem, kde druhý průjezd výrazně rozšíří řezanou linku. 7/ Při výrobě dílů typu příhradové konstrukce je potřeba dodržet minimální tloušťku nosníků 1 mm. 8/ Vzhledem k malým rozměrům pracovní plochy, není toto zařízení využitelné na výrobu vrstevnicových terénů. 9/ Výroba dílů je zpoplatněna částkou 15 kč za desku a 5 kč za minutu řezu, materiál je k zakoupení v modelářské prodejně – otevřeno denně 9 až 16 hodin. www.promodely.cz 10/ Jednoduché díly, které lze snadno zhotovit ručně i bez použití laserového plotru, budou z výroby odmítnuty. Praxe? Stáž? Brigáda v oboru?

www.fsv.cvut.cz/student/nabidky

apluses.cz/nabidka-firem

DESATERO PRO TVORBU DATOVÝCH SOUBORŮ A VYUŽITÍ LASEROVÉHO PLOTRU

1/ Zařízení je určeno k řezání dílů na výrobu modelů do ateliérové výuky studentů programu A+S a není určeno k výrobě zakázek mimo FSv ČVUT.


HOCHTIEF CZ a. s.

Stavebniny DEK a.s.

Několikanásobný držitel prestižního ocenění Stavba roku Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 www.hochtief.cz

Největší dodavatel stavebních materiálů v ČR Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10 www.dek.cz

Metrostav a.s.

Divize Weber, Saint-Gobain

Nejžádanější zaměstnavatel roku 2017 v odvětví stavebnictví mezi studenty a absolventy Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 www.metrostav.cz

Construction Products CZ a.s. Weber – špičkové stavební materiály Radiová 3, 102 00 Praha 10 - Štěrboholy Tel.: 272 701 137 e-mail: info@weber-terranova.cz www.weber-terranova.cz

Skanska a.s. Lídr v oblasti digitalizace a informačního modelování staveb Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha e-mail: job@skanska.cz www.skanska.cz

Dlubal Software s.r.o. Software pro navrhování a výpočty konstrukcí Anglická 28, 120 00 Praha e-mail: info@dlubal.cz www.dlubal.cz

CEGRA

Podzimek a synové s. r. o.

Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR, s.r.o. ARCHICAD a Open BIM technologie Nad Obcí I, 1392/2, 140 00 Praha 4 www.cegra.cz

BAU-STAV a.s.

Česká rodinná stavební firma Váňovská 528, 589 01 Třešť Tel. Třešť: +420 567 214 241-4 Tel. Praha: +420 251 680 040-2 e-mail: info@podzimek.cz www.podzimek.cz www.facebook.com/ podzimekasynove/

Stavební činnost Realitní činnost Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury Projektová činnost Nástrojářská a zámečnická výroba Silniční motorová doprava nákladní www.baustav.cz

Stavební společnost působící v České republice a na Slovensku od roku 1991 Pražská 467, 397 01 Písek e-mail: info@castapisek.cz www.castapisek.cz

Casta a.s.


SYNER, s. r. o.

COPY GENERAL s. r. o.

Česká stavebně inženýrská společnost Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4 e-mail:info@syner.cz www.syner.cz

Přední poskytovatel tiskových i digitálních služeb ve střední a východní Evropě Senovážné náměstí 26, 110 00 Praha 1 Otevřeno: po–pá: 6–23 h, so–ne: 8–23 h e-mail: senovazne@copygeneral.cz www.copygeneral.cz

STRABAG a. s. Člen skupiny STRABAG. Koncern STRABAG zaměstnává po celém světě více než 70.000 zaměstnanců a působí ve všech oborech stavebnictví Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 Tel.: + 420 222868 111 e-mail: pr@strabag.com www.strabag.cz

Skupina EUROVIA CS EUROVIA CS patří k nejvýznamnějším stavebním firmám v České republice a je jedničkou v oblasti dopravně inženýrského stavitelství Národní 138/10, 110 00 Praha 1 e-mail: kariera@eurovia.cz www.eurovia.cz

SMP CZ a. s. Dopravní, vodohospodářské stavby, objekty bytové a občanské vybavenosti, stavby s velkým rozsahem a technickou náročností Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 Tel.: +420 244 096 111 e-mail: info@smp.cz www.smp.cz

G EMO OLOMOUC, spol. s r. o. Partner velkých stavebních a developerských projektů v celé ČR a na Slovensku www.gemo.cz www.gemo-development.cz

PREFA PRAHA a. s. Výrobce širokého sortimentu železobetonových prvků s tradicí od roku 1960 Teplárenská 608/11, 108 00 Praha 10 – Malešice Tel.: +420 281 031 410 e-mail: prefa@prefa-praha.cz www.prefa-praha.cz

EDIFICE construction & consulting s. r. o Projektové a cenové řízení staveb Návršní 2030/8, 140 00 Praha 4 www.edifice.cz

PAVUS a. s. Požárně atestační a výzkumný ústav stavební Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Požární zkušebna: Čtvrť J. Hybeše 879, 391 81 Veselí nad Lužnicí www.pavus.cz


VPÚ DECO PRAHA a.s

architektonický ateliér kARek

Architektura, projektování, inženýrská činnost Podbabská 1014/20, 160 00 Praha  6 www.vpupraha.cz

doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D. Oldřichova 51, 128 00 Praha 2 e-mail: karek@email.cz www.karek.eu

VCES a. s.

Jiní architekti

Generální dodavatel staveb Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9 www.vces.cz

Saint -Gobain Construction Products CZ a. s.

Architektonické sdružení www.jiniarchitekti.cz

REPRO FETTERLE s. r. o. Copy centrum Digitální tisk, kopírování, vazby Náměstí Na Santince 2440/5 160 00 Praha 6 - Dejvice e-mail: repro.fetterle@volny.cz Tisk dle individuální potřeby si lze domluvit na telefonu 606 174 668. www.reprofetterle.cz

Divize Isover 50 let vyrábí izolační materiály z polystyrenu a z minerálních vláken, čedičových i skleněných, která jsou určená zejména pro stavebnictví a průmysl Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8 www. isover.cz

AP Studio

JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a. s.

Perlík & Knytl sdružení architektů Ateliéry 32, Žitná 32, 120 00 Praha 2 www.apstudio.cz

Architektonická kancelář Moulíkova 3286/1b, 150 00 Praha 5 e-mail: info@jakubcigler.archi www.jakubcigler.archi

Hlaváček - architekti, s.r.o. Zajištění komplexní projektové a inženýrské činnosti, kompletní služba při přípravě a realizaci staveb Vítězné náměstí 2/577, 160 00 Praha 6 www.hlavacek-architekti.cz

DOMA architekti Ing. arch. Miroslav Ščudla Puškinovo náměstí 17, Praha 6 Tel.: 777 676 045 www.doma-architekti.cz

ECOTEN s. r. o. Úspory energií s dotací a vkusem U Zvonařky 994/15, 120 00 Praha 2 www.ecoten.cz


Ateliér V

A

T

E

L

I

E

R

V

doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. Ing. arch. Ing. Kateřina Štréblová Hronovská, Ph.D. Projektová a expertní kancelář v oboru urbanismu a krajinného plánování Nevanova 1066/52, 163 00 Praha 6 e-mail: ateliér.v@volny.cz

PK model s. r. o. Architektonické modely Do Vrchu 87/4, 165 00 Praha 6 www.pkmodel.cz

KAPRO

Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc. Projekční kancelář Radimova 15, 169 00 Praha 6

Doc. Ing. Bedřich KOŠATKA, CSc.

Úspory energií s dotací a vkusem www.ecoten.cz

Ing. arch. Eva LINHARTOVÁ Ing. arch. Běla MENČLOVÁ Doc. Ing. arch. Petr MEZERA, CSc. Ing. arch. Petra NOVOTNÁ

DĚKUJEME !

U Zvonařky 994/15 120 00 Praha 2

veřejnosprávní kontrola projektů


VÝZVA STUDENTŮM Zapojte se do soutěže Cena za inovaci skupiny SMP! Inovace mohou: mít velmi technický charakter NEBO přinášet pokrok v oblastech marketingu a služeb, postupů a technologií, managementu, materiálu a nástrojů, představovat skutečné zlepšení práce NEBO být chytrým řešením.

Podmínky soutěže: soutěže se může zúčastnit student nebo tým složený ze studentů, posuzuje se přínos a využitelnost ve skupině SMP.

Celkem 3 inovace mohou získat ocenění: 1. cena: 10 000 Kč 2. cena: 3 000 Kč 3. cena: 2 000 Kč

Organizační výbor vám může pomoci, neváhejte se s ním spojit: Antonín BRNUŠÁK: brnusak@smp.cz, +420 602 645 835 Vladimír HENDRICH: hendrich@smp.cz, +420 724 418 468 Ivana HLOCHOVÁ: hlochova@smp.cz, +420 602 762 739 Více informací na www.smp.cz


1

Fakulta stavební, FIT

7

Rektorát ČVUT, CIIRC

2

Fakulta architektury Fakulta informačních technologií

8

Informační centrum ČVUT

3

Fakulta strojní

4

Fakulta elektrotechnická

9

Menza Studentský dům Poliklinika, CIPS, VIC, UZŠ Lvíčata

5

VIC, Archiv, tiskárna Nakladatelství ČVUT

10

Sinkuleho kolej

11

Dejvická kolej

6

Kloknerův ústav

l Ko

Be

lá Bí

ch yň

ej

ní ej

12

ud

en

ts

ur

ov a

St

13

hn

ic

Studentská

11

Ziko va

10

ov a lín

6

Metro trasa A, stanice Dejvická

Evropská

Vítězné náměstí Svatovítská

<<–– Ruzyně

Thákurova

14

15

4

5 ní

7

3

ák Th

Te c

Kole Seminár

Bubenečská kolej

Šo

Ko l

a

15

Nikoly Tesly

Flemingovo náměstí

jní

bov

UMŠ Lvíčata Nakladatelství ČVUT

partyzánů

Sala

14

Nikoly Tesly

ov a

Velflíkova

8

Masarykova kolej, Masarykův ústav vyšších studií

1 1

13

Jugoslávských

2

Národní technická knihovna Ústřední knihovna ČVUT Univerzitní knihkupectví

Zelená

Zelená

9

12

Čs. armády


KARIÉRA G EMO

NASTARTUJTE KARIÉRU S NÁMI ———————

Skupina GEMO působí jako investor, developer a generální dodavatel v oblasti pozemních staveb v ČR a na Slovensku.

www.gemo.cz/kariera


D Ateliér D je otevřen s příchodem prvního vyučujícího do výuky, poslední odcházející pedagog zkontroluje, zda všichni studenti prostor opustili a ateliér uzavírá. Pravidla využívání Ateliéru D

D1097

D1095

PC UČEBNA SKLAD MODELŮ

D1100

V takovém případě je nezbytné dodržovat klid, běžný ve všech studovnách!

D1107

D1101 La.MAT

SKLAD MODELŮ

PRODEJNA ProModely

at.D4

at.D3

D2112

D2113

D2114 D2115

at.D5

D1102

at.D2 D2116

SVĚTLA

at.D6

at.D1

RESPIRIUM

D1123 MEMBRÁNOVÁ LABORATOŘ

LASER

MODELOVNA

Prioritní využití prostoru je zajištění ateliérové výuky, druhořadě je možné respirium a volné prostory využívat studenty fakulty stavební jako studovnu.

ATELIÉR D / 1 NP

Ateliér D je dvoupodlažní velkoprostorová učebna sloužící pro výuku studentů studijního programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT v Praze a je spravována katedrou architektury, tj. nejedná se o volně přístupný veřejný prostor, jakým je například atrium nebo studovny na chodbách školy.

D2117

D2121


VEDENÍ

SEKRETARIÁT

D2109 SBOROVNA

D2118

BOXB

D2113

D2111 D2110

D2119

BOXC

D2114 D2115

BOXD

D2116

D2117

D2121

D2122

at.D7

BOXA

D2112

at.D8

V případě nevhodného chování, které ruší výuku (hluk, telefonování, pobíhání apod.), mohou být studenti (hosté) z těchto prostor vykázáni. Konzultační boxy jsou v prvé řadě určeny pro konzultace pedagogů katedry architektury. V případě, že je právě využíván jako studovna, jsou studenti povinni box na vyzvání opustit. Skříňky v mobilních stěnách je možné využívat jen tak, aby nebyla rušena výuka v ateliéru. Všechny skříňky je nutné vyprázdnit a zámek odstranit do 15. července. Neuvolněné skříňky budou po tomto termínu protokolárně otevřeny a vyklizeny, odstraněny budou i modely, které zůstanou na skříňkách a v prostoru modelovny.

Do technických místností a skladů mají studenti vstup zakázán.

ATELIÉR D / 2 NP

Ateliér D je poskytován i jiným subjektům. Studenti jsou povinni respektovat omezení z tohoto vyplývající.


Ocenění uděluje kolektiv pracovníků katedry architektury a katedry urbanismu a územního plánování vynikajícím studentským projektům zhotoveným v rámci předmětů architektonická kompozice, ateliérová a urbanistická tvorba, bakalářský a předdiplomní projekt. Žluté karty jsou udělovány bez určení pořadí. Ocenění studenti obdrží mimořádné stipendium dle aktuálního řádu. Sekretářem akce je Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc.

129AAKO Ateliér architektonické kompozice Iveta Bernatová, Sára Buršíková, Pavel Chudý, Martina Jarošová, Anna Karbanová, Kristýna Klúsová, Anna Kulbashna, Jindřich Pavlišta, Klára Slavkovská, Jan Zelený

129ATZ1 Ateliér základní 1 Jakub Ficenec, Anna Myts, Adam Rossler, Michal Tomášek, Tomáš Vojtíšek, Martin Žanbůrek

archgalerie.fsv.cvut..cz

ŽLUTÁ KARTA


129ATZ2 Ateliér základní 2 Ondřej Čeliš, Lenka Dědinová, Adam Hodek, Pavel Janeček, Eliška Jarolímová, Ema Krakovská, Kateřina Svatoňová, Linh Vu Phuong, Adam Zajaček 129AT01 Ateliérová tvorba – bytový dům Valeriya Sundeyeva, Ondřej Čeliš, Jana Doležalová 129ATV2 Ateliérová tvorba – občanská vybavenost Denis Beliaev, Josef Posel, Martin Stropnický, Valeriya Tepaeva, Anh Tuan Tran

129AT3 Ateliérová tvorba – občanská vybavenost David Černík, Václav Šimeček, Petr Štoček 129ATV4 Ateliér konstrukční Dušana Andrášová, Lukáš Bakši, Lucie Janovičová, Jitka Mazurková, Jan Novotný 129BPA Baklářská práce Jakub Kochman, Marie Magdaléna Malatová, Michaela Novotná, Karolína Stehlíková, Karolína Vacová

127ATUR Ateliér urbanistický

Eva Bouchnerová, Jan Červenka, Oleksandra Derkach, Nicole Erbesová, Marek Mach

František Brynda, Vojtěch Kořalka

129 AAKA Ateliér arch. konstrukční Jiří Bouška, Michal Karpel, Jitka Mácová, Shota Pertenava, Anna Peteráková, Dagmar Pokšteflová, Alžběta Vachelová

129 AMG2 Ateliér magisterský 2 předdiplom Kristýna Bednářová, Tereza Čivrná, Vojtěch Lichý, Lucie Martínková, Jakub Mizera

ŽLUTÉ KARTY 2016 / 2017

129 AMG1 Ateliér magisterský 1


Cena profesora Voděry 2016

www.fsv.cvut.cz Od roku 2016 uděluje fakulta stavební cenu za nejlepší diplomovou práci dle jednotlivých kategorií. Nominují komise pro Státní závěrečné zkoušky, z těchto prací vybírají vítěze vyzvaní členové Pedagogické rady oboru. Kateřina Mišáková – Galerie u Vltavy v Praze, ulice Lannova – Revoluční vedoucí práce prof. akad. arch. Mikuláš Hulec

Stavby s vůní dřeva 2016 www.drevoprozivot.cz

1. místo: Kristýna Ulrychová – RD v Lipně nad Vltavou 3. místo: Tomáš Papoušek – Vlna

Soutěž PENTA

k129.cz

Návrh dočasného multifunkčního objektu k archeologickému výzkumu v prostoru mezi Masarykovým nádražím a ulicí na Florenci v Praze pro mgr. studijní program Architektura a stavitelství FSv ČVUT. 1. místo: Petr Brzobohatý, 2. místo: Jiří Houška, 3. místo: Roman Školník, Odměna: Jaroslav Koška / Jan Rychlík / Marek Novák

MODUL ARCH 2016 www.modularch.cz Modulární filharmonie, ideový návrh víceúčelové budovy 3. cena: Tomáš Jelínek, zvláštní ocenění: Jiří Kugl

apluses.cz/uspechy-studentu

Nejlepší diplomová práce na Fakultě stavební ČVUT v Praze v kategorii Architektura a stavitelství


Art – Wall www.apluses.cz Studentská soutěž na návrh designu umělecké stěny („Art-wall“) pro vstupní lobby budovy A a budovy B projektu administrativně-komerčního centra AFI Karlín – Butterfly 1.místo: Josef Hoffmann, 2. místo: Michaela Záhorovská, 3. místo: Mikuláš Wittlich & Barbora Janů

Studentská soutěž Xella 2017

www.ytong.cz Návrh nové budovy Moravské galerie v Brně 3.cena: Jakub Vašek

ISOVER Multi Comfort House 2017

www.isover.cz Revitalizace bytového domu v Madridu

3.místo v národním kole: Tomáš Truxa + účast v mezinárodním kole v Madridu http://www.fsv.cvut.cz/svoc/

Sekce Pozemní stavby a architektura Cena architekta a stavitele Josefa Hlávky (uděluje děkanka FSv ČVUT) . 2. místo: Filip Med – Komunitní centrum Archa Sekce Pozemní stavby a architektura (uděluje děkan Stavebné fakulty TU Košice) 1. místo: Filip Med – Komunitní centrum Archa + vítězství ve studentském hlasování o nejlepší práci v sekci Pozemní stavby a architektura

Palác Koruna k129.cz Návrh eskalátorové haly Paláce Koruna 1. cena: Tomáš Vaňeček, 2. cena: Alžběta Vachelová, 3. cena: Jitka Mácová, odměny: David Kindl, Ondřej Kroužel, Michal Smola

Studentská soutěž KASTEN

Návrh bytového domu na Smíchově

k129.cz

1. cena: Valeriya Sundeyeva, 2. cena: Pavla Hanousková, 3. cena: Marek Saňa / Jana Doležalová, odměna: Ondřej Čeliš

ÚSPĚCHY STUDENTŮ A+S / VÝBĚR

SVOČ 2017


www.jakubcigler.archi

www.jakubcigler.archi


11

s Denisa, Denis * [š] zápis 1. ročníků mgr. studia v posluchárnách, začátek zápisu vyšších ročníků bc. a mgr. do ZS

5

ÚTERÝ

s Boris * [š] zápis 1. ročníků bc. studia v posluchárnách fakulty

12

ÚTERÝ

6

STŘEDA

s Boleslav * [š] zápis 1. ročníků bc. studia v posluchárnách fakulty

13

STŘEDA

7

ČTVRTEK

s Regína * [š] zápis 1. ročníků bc. studia v posluchárnách fakulty

14

ČTVRTEK

8

PÁTEK

s Mariana * [š] zápis 1. ročníků bc. studia v posluchárnách fakulty

15

PÁTEK

16 17

SOBOTA

4

PONDĚLÍ

s

*

Daniela

Irma

PONDĚLÍ

NEDĚLE

s

*

s

*

s

*

s

*

s

* s

*

Marie

Lubor

Radka

Jolana

Ludmila, Lidmila

Naděžda, Naďa

2017

NEDĚLE

s

*

Jindřiška, Rozálie

36. a 37. týden _ ZÁŘÍ

9 10

SOBOTA

s

*


20

STŘEDA

21

ČTVRTEK

22

PÁTEK

23 24

SOBOTA

Kryštof

[š] promoce absolventů mgr. studia

s

*

Zita

[š] promoce absolventů bc. studia

s

*

Oleg

[š] promoce absolventů bc. studia

s

*

Matouš

[š] promoce absolventů bc. studia

NEDĚLE

s

*

s

* s

*

Darina

Berta

Jaromír, Jaromíra

25

s Zlata, Zlatuše * [š] zápis 1. ročníků bc. studia v posluchárnách fakulty (náhradní termín)

26

s Andrea * [š] zápis 1. ročníků mgr. studia v posluchárnách fakulty (náhradní termín)

27

STŘEDA

28

ČTVRTEK

29

PÁTEK

30 1

s Jeroným * [š] konec zápisu vyšších ročníků do ZS s Igor NEDĚLE *

ŘÍJEN

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

s

*

s

*

Jonáš

Václav, Václava (sv)

s

*

Den české státnosti

Michal, Michael

SOBOTA

[š] začátek akademického roku

ZÁŘÍ / ŘÍJEN _ 38. a 39. týden

19

ÚTERÝ

s

*

2017

18

PONDĚLÍ


2. 10. 2017 – 16. 2. 2018 / ZIMNÍ SEMESTR


události zimního semestru 2017/18 státní svátky 28. 10. 2017 17. 11. 2017 1. 1. 2018

Den vzniku samostatného československého státu Den boje za svobodu a demokracii Den obnovy samostatného českého státu

ostatní svátky 24. 12. 2017 25. 12. 2017 26. 12. 2017 1. 1. 2017

Štědrý den Hod boží vánoční, 1. svátek vánoční Štěpán, 2. svátek vánoční Nový rok

tav údajů ke dni 30. 6. 2017 S Stále aktualizovaný digitální diář apluses.cz/akademicky-diar

2. 10. 2017 – 16. 2. 2018 / ČASOVÝ PLÁN ZIMNÍHO SEMESTRU

1. 10. 2017 začátek akademického roku 2. 10. 2017 začátek výuky zimního semestru 4. 10. 2017 Imatrikulace 1. ročníku bc. studia 23. 11. 2017 Děkanský den Den otevřených dveří listopad 2017 – leden 2018 přijímací řízení Ph.D. studia 23. 12. 2017 začátek zimních prázdnin 1. 1. 2018 konec zimních prázdnin 2. 1. 2018 Děkanské volno 3. 1. 2018 výuka jako středa sudého týdne 5. 1. 2018 konec výuky zimního semestru výuka jako pátek sudého týdne 7. 1. 2018 odevzdání diplomové práce v IS KOS 8. 1. 2018 začátek zkouškového období odevzdání diplomové práce na katedře 12. 1. 2018 Den otevřených dveří 14. 1. 2018 odevzdání bakalářské práce v IS KOS 15. 1. 2018 odevzdání bakalářské práce na katedře přihlášení k magisterské SZZ pro 02/2018 v IS KOS, příp. na studijním odd. (všechny programy) 17. 1. 2018 odevzdání 129AAKO a 129ATZ2 24.1.2018 odevzdání 129AT02 + ERASMUS a 129ATV4 31.1.2018 odevzdání 127/129 AMG1 a 127/129 AMG2 únor 2018 zápis do letního semestru 5. 2. 2018 začátek SZZ 7. 2. 2018 konec zkouškového období pro zahraniční studenty Erasmus odjíždějící po ZS 16. 2. 2018 konec zkouškového období konec SZZ


www.baustav.cz

1991 / 2017

Praha | Karlovarský kraj praxe / brigády / mentoring / zaměstnání


1

2

8.00 – 8.50

9.00 – 9.50

3 10.00 – 10.50

4 11.00 – 11.50

5 12.00 – 12.50

6 13.00 – 13.50

7 14.00 – 14.50

8 15.00 – 15.50

9 16.00 – 16.50

10

11

12

17.00 – 17.50

18.00 – 18.50

19.00 – 19.50

pondělí

středa

čtvrtek

pátek

W W W .B A U S T A V . C Z

2. 10. 2017 – 5. 1. 2018 / ROZVRH HODIN ZIMNÍHO SEMESTRU

úterý

* Stavební činnos * Realitní činnost * Činnost technic stavebnictví a a * Projektová činn * Nástrojářská a * Silniční motoro


Pojďte změřit svoje síly! ZAČÍNÁME OPĚT V ZÁŘÍ

Mezinárodní studentská soutěž

Isover MCH 2017/2018

A kde že to bude letos? – dozvíte se na našem webu.

3 nejlepší týmy obdrží

v národním kole tyto ceny:

1. místo 40 000 Kč 2. místo 30 000 Kč 3. místo 20 000 Kč

www.isover.cz www.isover-students.com 95x135-MCH.indd 1

15.6.2017 14:56:57


2

PONDĚLÍ

3

ÚTERÝ

4

STŘEDA

5

ČTVRTEK

6

PÁTEK

7

SOBOTA

s

*

Olívie, Oliver

[š] začátek výuky zimního semestru

s

*

František

[š] Imatrikulace 1. ročníku bc. studia

s

*

s

*

s

*

Eliška

Hanuš

Justýna

8

NEDĚLE

s

*

Věra

sudý _ 1. týden výuky ZS_40. týden _ ŘÍJEN

s

*

Bohumil

2017


11

STŘEDA

12

ČTVRTEK

13

PÁTEK

14

SOBOTA

s

*

s

*

s

*

s

*

s

*

Štefan, Sára

Marina

ŘÍJEN _ 41. týden _ 2. týden výuky ZS _ lichý

10

ÚTERÝ

s

*

2017

9

PONDĚLÍ

Andrej

Marcel

Renáta

Agáta

15

NEDĚLE

s

*

Tereza, Terezie


Slevový kupon 20 %

NA NÁKUP PROPAGAČNÍCH PŘEDMĚTŮ FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE — TRIKA — TUŽKY — BLOKY — TROJBOKÁ PRAVÍTKA — PŘÍSVĚSKY NA KLÍČE — TERMOHRNKY — KERAMICKÉ HRNKY — TAŠKY — OBALY NA KNIHU — USB — POWERBANKY

www.fsv.cvut.cz/propagacni-predmety

20

a ev Sl

Sleva platí při nákupu na e-shopu. Při vyzvednutí v prodejně B2Comp na fakultě (Thákurova 7, P-6) nutno předložit kupon k odstřižení.

KUPÓN NA SLEVU 50 % Na zakoupení jednoho kusu skicáře uplatníte v papírnictví DEZETA – budova B FSv. Prodávající si vytrhne kupón z diáře sám.

%


prodejna modelářských potřeb v atelieru D 1107 FSv ČVUT v Praze Dejvice – Thákurova 7a (Kolejní), Praha 6

pondělí až pátek

9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 www.promodely.cz balsa, kapa, vivak, kartony, lepenky, polystyreny, nože, figurky, lepidla, ...


17

ÚTERÝ

18

STŘEDA

19

ČTVRTEK

20

PÁTEK

21

SOBOTA

s

*

s

*

s

*

s

*

s

*

Havel, Galina

Hedvika

Lukáš

Michaela, Michala

Vendelín

[k] konference A+S‘17 Železnice – specifika, výzvy a limity

s

*

Brigita

22

NEDĚLE

s

*

Sabina

sudý _ 3. týden výuky ZS_42. týden _ ŘÍJEN

16

PONDĚLÍ

2017


25

STŘEDA

26

ČTVRTEK

27

PÁTEK

28

SOBOTA

s

*

Teodor

Nina

ŘÍJEN _ 43. týden _ 4. týden výuky ZS _ lichý

24

ÚTERÝ

s

*

2017

23

PONDĚLÍ

[r] Bednění 2017 v Ateliéru D

s

*

s

*

s

*

Beáta

Erik

Šarlota, Zoe

s

*

(sv)

Den vzniku Československa

29

NEDĚLE

s

*

Silvie, Sylva Ve 3h končí letní čas >2h.


#asplus

Spolek AS Plus vznikl z iniciativy studentů, kteří chtějí obohatit obor Architektura a stavitelství o zajímavé přednášky, výstavy, soutěže, workshopy a ateliérové nonstopy. Máš už teď nápad na prezentaci, přednášku, událost či výstavu nebo se k nám chceš připojit? Kontakuj nás přes web asplus.cz Nebo za námi přijď do A125 Dveře máš otevřené! SPOLEK AS PLUS AS PLUS ASSOCIATION


31

ÚTERÝ

1

STŘEDA

s

*

s

*

s

*

Tadeáš

[š] přijímací řízení doktorského studia

Štěpánka

Felix

[k] konference Člověk, stavba a územní plánování 11

LISTOPAD

2

ČTVRTEK

3

PÁTEK

4

SOBOTA

s

*

s

*

s

*

Tobiáš, Památka zesnulých

Hubert

Karel, Karla

5

NEDĚLE

s

*

Miriam

sudý _ 5. týden výuky ZS_44. týden _ ŘÍJEN / LISTOPAD

30

PONDĚLÍ

2017


8

STŘEDA

9

ČTVRTEK

10

PÁTEK

11

SOBOTA

s

*

s

*

s

*

s

*

s

*

Liběna

Saskie

LISTOPAD _ 45. týden _ 6. týden výuky ZS _ lichý

7

ÚTERÝ

s

*

2017

6

PONDĚLÍ

Bohumír, Bohumíra

Bohdan

Evžen

Martin (vd)

Den válečných veteránů

12

NEDĚLE

s

*

Benedikt


14

ÚTERÝ

15

STŘEDA

16

ČTVRTEK

17

PÁTEK

18

SOBOTA

s

*

s

*

s

*

s

*

s

*

s

*

Tibor

Sáva

Leopold

Otmar

Mahulena, Gertruda (sv) Den boje za svobodu a demokracii

Romana

19

NEDĚLE

s

*

Alžběta

sudý _ 7. týden výuky ZS_46. týden _ LISTOPAD

13

PONDĚLÍ

2017


22

STŘEDA

23

ČTVRTEK

24

PÁTEK

25

SOBOTA

s

*

s

*

Nikola

Albert

LISTOPAD _ 47. týden _ 8. týden výuky ZS _ lichý

21

ÚTERÝ

s

*

2017

20

PONDĚLÍ

Cecílie

s Klement * [š] Děkanský den [š] Den otevřených dveří

s

*

s

*

Emílie

Kateřina

26

NEDĚLE

s

*

Artur


Znalosti, zkušenosti, um, talent, nadání, výzva! A k tomu i rachot a pořádná dávka napětí! To všechno je soutěž Hala roku.

STAVBA MODELŮ HALOVÝCH KONSTRUKCÍ A JEJICH ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY Změřte svoje schopnosti, ukažte nápady v unikátní oborové soutěži určené pro studenty středních a vysokých škol! Získejte atraktivní odměny! Odborným garantem soutěží je katedra konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT.

Hala roku Junior

Hala roku Akademik

Soutěž je určena pro studenty středních škol

Soutěž je určena pro studenty oborových vysokých škol (bakalářské a magisterské studium) Termín konání: duben 2018 halarokuakademik.fsv.cvut.cz

Termín konání: 12. ledna 2018 halarokujunior.fsv.cvut.cz

Generální partner soutěží:


DESÁTÝ ROČNÍK fotografické soutěže pro středoškoláky, studenty, zaměstnance a absolventy Fakulty stavební ČVUT v Praze

TVÝMA OČIMA 2017 TÉMATA: PROSTOR TVOŘÍME, PROSTOR ŽIJEME MÉNĚ JE VÍCE 30/11/2017 UZÁVĚRKA SOUTĚŽE 22/12/2017 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ CENY: FINANČNÍ ODMĚNY SPORTOVNÍ KAMERA DRON a jiné Letos vyhrává každý přihlášený PARTNEŘI:

nejčtenější česky psaný blog o architektuře

Pořádá Fakulta stavební ČVUT v Praze.

www.tvymaocima.fsv.cvut.cz


28

ÚTERÝ

29

STŘEDA

30

ČTVRTEK

1

s

*

s

*

s

*

Xenie

René

Zina

Ondřej

[s] Uzávěrka fotosoutěže Tvýma Očima 2017

PÁTEK

PROSINEC

2

s

*

SOBOTA

s

*

s

*

Iva

Blanka

3

NEDĚLE

s

*

Svatoslav

sudý _ 9. týden výuky ZS_48. týden _ LISTOPAD / PROSINEC

27

PONDĚLÍ

2017


6

STŘEDA

7

ČTVRTEK

8

PÁTEK

9

SOBOTA

s

*

s

*

s

*

s

*

s

*

Barbora

Jitka

PROSINEC _ 49. týden _ 10. týden výuky ZS _ lichý

5

ÚTERÝ

s

*

2017

4

PONDĚLÍ

Mikuláš

Ambrož, Benjamín

Květoslava

Vratislav

10

NEDĚLE

s

*

Julie


12

ÚTERÝ

13

STŘEDA

14

ČTVRTEK

15

PÁTEK

16

SOBOTA

s

*

s

*

s

*

s

*

Dana, Danuše

Simona

Lucie

Lýdie

[r] Vánoční koncert FSv

s

*

s

*

Radana, Radan

Albína

17

NEDĚLE

s

*

Daniel

sudý _ 11. týden výuky ZS_ 50. týden _ PROSINEC

11

PONDĚLÍ

2017


19

ÚTERÝ

20

STŘEDA

21

ČTVRTEK

22

PÁTEK

23

SOBOTA

s

*

Miloslav

2017

18

PONDĚLÍ

[r] Vánoce v atriu

Ester

PROSINEC _ 51. týden _ 12. týden výuky ZS _ lichý

s

*

[r] Vánoce v atriu

s

*

Dagmar

[r] Vánoce v atriu

s

*

Natálie

[r] Vánoce v atriu

s

*

Šimon

[s] Vyhlášení výsledků fotosoutěže Tvýma Očima 2017

s

*

Vlasta

[š] začátek zimních prázdnin

24

NEDĚLE

s

*

Adam a Eva (sv) Štědrý den


26

ÚTERÝ

27

STŘEDA

28

ČTVRTEK

29

PÁTEK

30

SOBOTA

s

*

s

*

s

*

s

*

s

*

s

*

Boží hod vánoční (sv) 1. svátek vánoční

Štěpán (sv) 2. svátek vánoční

Žaneta

Bohumila

Judita

David

31

NEDĚLE

s

*

Silvestr

sudý _ prázdniny _52. týden _ PROSINEC

25

PONDĚLÍ

2017


Nový rok. Den obnovy samostatného českého státu

ÚTERÝ

s

*

Karina

LEDEN _ 1. týden _ 13. týden výuky ZS _ lichý

3

[š] přijímací řízení doktorského studia (sv)

[š] konec zimních prázdnin

LEDEN

2

s

*

[š] Děkanské volno

STŘEDA

s

*

Radmila, Radomil

[š] výuka jako středa sudého týdne

s

Diana

4

ČTVRTEK

5

s Dalimil * [š] výuka jako pátek sudého týdne [š] konec výuky ZS

6

SOBOTA

*

PÁTEK

s

*

Tři králové

2018

1

PONDĚLÍ

7

s Vilma * [š] odevzdání diplomové práce v IS KOS

NEDĚLE


15%

jednorázový kupón platný pro jednoho studenta v akademickém roce

2016 – 2017 na 15% slevu veškerých prací v REPRO FETTERLE.

společnost s r.o.

www.reprofetterle.cz repro.fetterle@volny.cz

tisk dle individuální potřeby si lze domluvit na telefonu 606 174 668

SLEVA NA TISK


KATALOGY A DATABÁZE

SLUŽBY

SEMINÁŘE A VÝUKA

O NÁS

ŮČČŘŘŮŘŘ ŘŘČŘČŘČČČŘ ŘŘ ČŘČČ ŘŘŠŘČČ ŘŮŘČČ

ŮŮČŘ Ř ŘŘŘŘŘŘŘĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚ ĚŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘ

ŮČČŘŘŮŘŘ ŮČŘŮČŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘ Ř

ŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘČČČČČČČČČČČČ

ŘŘFŘČČŘŮŘ ŮČŘ ŮČČŘŘŘČY 11111ČČČČŮ Ů

ČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČ6666666666 6 2222222222ŮŮČČČČČČČČČ Č 555555555555555555555555555

ŮŮŮ1ŘŘŘŘŘŘŘŘ1ŮŘČČ1ŮČ

OTEVÍRACÍ HODINY

po pá

PORADNY - zdarma & diskrétně

ŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮ

ÚŮČŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘČČČČ

KONTAKT Studentský dům – přízemí Bechyňova 3, Praha 6 tel.: 224 358 460-65 e-mail: cips@cvut.cz www.cips.cvut.cz

ŮŘČČČ Ř Č ČČ ŮČŘŘČY Č Ř G ČŘ Č ČŘČŘ ŮČ ČČ Ů ČČ ŘŘŘŘŘŘŘŘ@ŮŘČČ1ŮČ

Studijní tatana.cihlarova@cvut.cz po, út 13 —16 h; st , čt 10 —13h Psychologická psycholog@cips.cvut.cz út 9 — 12 h Osobnostní rozvoj a nácvik řeči eva.helebrantova@cvut.cz po, st, čt 9 — 14 h Sociálně-právní jurista@cips.cvut.cz st 15 — 18 h Duchovní vladimir.slamecka@cvut.cz čt 16 — 18 h


DiAS podporuje tvůrčí zlepšení ... tak si kreslete...

... nejde to? http://k129.cz/kurzy-a-seminare/kurzy-kresleni/ ... nepomohlo? https://www.facebook.com/FSvKurzy/


NASTARTUJ SVOJI KARIÉRU U NÁS studentské praxe a brigády

témata pro bakalářské, diplomové a disertační práce

www.atelier-dek.cz

volná místa pro absolventy


předmět

místnost

hodina

předmět

pondělí 8. 1.

29. 1.

úterý 9. 1.

30. 1.

středa 10. 1.

31. 1.

čtvrtek 11. 1.

1. 2. 2. 2. neděle 14. 1.

3. 2. 4. 2.

pondělí 15. 1.

5. 2.

úterý 16. 1.

6. 2.

středa 17. 1.

7. 2.

čtvrtek 18. 1.

8. 2.

pátek 19. 1.

9. 2.

sobota 20. 1.

neděle 21. 1.

pondělí 22. 1.

10. 2. 11. 2. 12. 2.

úterý 23. 1.

13. 2.

středa 24. 1.

14. 2.

čtvrtek 25. 1.

15. 2.

pátek 26. 1.

16. 2.

sobota 27. 1. A výborně / 1 D uspokojivě / 2-

neděle 28. 1. B velmi dobře / 1E dostatečně / 3

C dobře / 2 F nedostatečně / 3

17. 2. 18. 2.

hodina

8. 1. 2018 – 16. 2. 2018 / PLÁN ZKOUŠEK ZIMNÍHO SEMESTRU

pátek 12. 1. sobota 13. 1.

místnost


Praha hlavní nádraží rekonstrukce historické nástupištní haly

www.karek.eu

doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D. - architektonický atelier kARek


s Čestmír * [š] začátek zkouškového období [š] odevzdání diplomové práce na katedře

8

PONDĚLÍ

9

ÚTERÝ

11

ČTVRTEK

12

PÁTEK

13

SOBOTA

s

*

s

*

s

*

Vladan

Břetislav

Bohdana

Pravoslav

[š] Den otevřených dveří

s

*

Edita

14

s Radovan * [š] odevzdání bakalářské práce v IS KOS

1. týden zkouškového ZS_2. týden _ LEDEN

10

STŘEDA

s

*

NEDĚLE

2018


16

ÚTERÝ

17

STŘEDA

18

ČTVRTEK

19

PÁTEK

20

SOBOTA

s

*

s

*

Ctirad (vd) Den památky Jana Palacha

LEDEN _ 3. týden _ 2. týden zkouškového ZS

15

2018

s Alice * [š] odevzdání bakalářské práce na katedře [š] termín pro přihlášení k magisterské SZZ pro 02/2018 v IS KOS, příp. na studijním odd.

PONDĚLÍ

Drahoslav

[š] odevzdání 129AAKO a 129ATZ2

s

*

s

*

s

*

Vladislav, Vladislava

Doubravka

Ilona, Sebastián

21

NEDĚLE

s

*

Běla


22 23

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

25

ČTVRTEK

26

PÁTEK

27

SOBOTA

s

*

s

*

Slavomír, Slavomíra

Zdeněk

Milena

[š] odevzdání 129AT02 + ERASMUS a 129ATV4

s

*

s

*

s

*

Miloš

Zora

Ingrid (vd)

28

s

*

Otýlie

2018

Den památky obětí holocaustu

NEDĚLE

3. týden zkouškového ZS_4. týden _ LEDEN

24

STŘEDA

s

*


31

STŘEDA

1

s

*

s

*

Zdislava

Robin, Erna

LEDEN / ÚNOR _ 5 . týden _ 4. týden zkouškového ZS

30

ÚTERÝ

s

*

2018

29

PONDĚLÍ

Marika

[š] odevzdání 127/129 AMG1 a 127/129 AMG2

ČTVRTEK

ÚNOR

2

PÁTEK

3

SOBOTA

s

*

s

*

s

*

Hynek

Nela. Hromnice

Blažej

4

NEDĚLE

s

*

Jarmila


5

PONDĚLÍ

6

ÚTERÝ

7

STŘEDA

8

ČTVRTEK

9

PÁTEK

Dobromila

[š] zápis do letního semestru

[š] začátek SZZ

s

*

s

*

Vanda

Veronika

[š] konec ZK pro zahr. studenty Erasmus odjíždějící po ZS

SOBOTA

s

*

s

*

s

*

Milada

Apolena

Mojmír

11

NEDĚLE

s

*

Božena

5. týden zkouškového ZS_ 6. týden _ ÚNOR

10

s

*

2018


14

STŘEDA

15

ČTVRTEK

16

PÁTEK

17

SOBOTA

s

*

s

*

s

*

Slavěna, Slávka

Věnceslav, Věnceslava

ÚNOR _ 7. týden _ 6. týden zkouškového ZS

13

ÚTERÝ

s

*

2018

12

PONDĚLÍ

Valentýn, Valentýna

Jiřina

s Ljuba * [š] konec SZZ [š] konec zkouškového období

s

*

Miloslava

18

NEDĚLE

s

*

Gizela


19. 2. 2018 – 29. 6. 2018 / LETNÍ SEMESTR


Postavte svnaojšii ch do bu ucnost na ! letitých základech

www.podzimek.cz


události letního semestru 2017/18 začátek výuky letního semestru přihlášení k bakalářské SZZ pro 06/2018 v IS KOS, příp. na studijním odd. promoce absolventů mgr. studia promoce absolventů mgr. studia přijímací zkoušky mgr. studia výuka jako úterý lichého týdne Rektorský den konec výuky letního semestru výuka jako pátek lichého týdne odevzdání diplomové práce v IS KOS začátek zkouškového období odevzdání diplomové práce na katedře odevzdání bakalářské práce v IS KOS odevzdání bakalářské práce na katedře přihlášení k magisterské SZZ pro 06/2018 v IS KOS, příp. na studijním odd. odevzdání 129ATZ1 a 129AT01 přijímací zkoušky bc. studia přijímací řízení do Ph.D. studia odevzdání 129AT3 + ERASMUS, 129AAKA, 127ATUR výstava bakalářských a diplomních prací vedených na K129 a K127 začátek SZZ přihlášení k bc. SZZ pro 09/2018 v IS KOS, příp. na studijním odd. (pouze A+S) konec zkouškového období konec SZZ začátek letních prázdnin konec letních prázdnin

státní svátky 30. 3. 2018 2. 4. 2018 1. 5. 2018 8. 5. 2018 5. 7. 2018 6. 7. 2018

Velký pátek Velikonoční pondělí Svátek práce Den vítězství Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje Den upálení mistra Jana Husa

promoce, imatrikulace 12. 9. 2018 18. 9. 2018 19. 9. 2018 20. 9. 2018

promoce absolventů mgr. promoce absolventů bc. promoce absolventů bc. promoce absolventů bc.

5.10.2018

Imatrikulace 1. ročníků bc.

SZZ 24. 9. 2018 25. 9. 2018 26. 9. 2018 27. 9. 2018

SZZ bc A+S - ústní zk. z TO SZZ bc A+S - ústní zk. z TO SZZ bc A+S - ústní zk. z TO SZZ bc A+S - ústní zk. z TO

tav údajů ke dni 30. 6. 2017 S Stále aktualizovaný digitální diář apluses.cz/akademicky-diar

19. 2. 2018 – 2. 9. 2018 / ČASOVÝ PLÁN LETNÍHO SEMESTRU

19. 2. 2018 21. 3. 2018 26. 3. 2018 27. 3. 2018 květen 2018 3. 5. 2018 16. 5. 2018 18. 5. 2018 20. 5. 2018 21. 5. 2018 27. 5. 2018 28. 5. 2018 28. 5. 2018 30. 5. 2018 červen 2018 6. 6. 2018 13. 6. 2018 18. 6. 2018 26. 6. 2018 29. 6. 2018 2. 7. 2018 2. 9. 2018


1

2

8.00 – 8.50

9.00 – 9.50

3 10.00 – 10.50

4 11.00 – 11.50

5 12.00 – 12.50

6 13.00 – 13.50

7 14.00 – 14.50

8 15.00 – 15.50

9 16.00 – 16.50

10

11

12

17.00 – 17.50

18.00 – 18.50

19.00 – 19.50

pondělí

středa

čtvrtek

pátek

19. 2. 2018 – 18. 5. 2018 / ROZVRH HODIN LETNÍHO SEMESTRU

úterý


19

PONDĚLÍ

20

ÚTERÝ

21

STŘEDA

22

ČTVRTEK

23

PÁTEK

24

SOBOTA

s

*

Patrik

[š] začátek výuky letního semestru

s

*

s

*

Lenka, Eleonora

Petr

[r] Silent disco FSv

s

*

s

*

Svatopluk

Matěj, Matyáš

25

NEDĚLE

s

*

Liliana

sudý _ 1. týden výuky LS_ 8. týden _ ÚNOR

s

*

Oldřich

2018


28

STŘEDA

1

ČTVRTEK

BŘEZEN

2 3

PÁTEK

s

*

s

*

s

*

s

*

Dorota

Alexandr

Lumír

Bedřich, Bedřiška

Anežka

[r] Ples FSv

SOBOTA

s

*

Kamil

4

NEDĚLE

s

*

Stela

ÚNOR / BŘEZEN _ 9. týden _ 2. týden výuky LS _ lichý

27

ÚTERÝ

s

*

2018

26

PONDĚLÍ


6

ÚTERÝ

7

STŘEDA

8

ČTVRTEK

9

PÁTEK

10

SOBOTA

s

*

s

*

s

*

s

*

s

*

s

*

Kazimír

Miroslav

Tomáš

Gabriela, Zoltán (vd) Mezinárodní den žen

Františka

Viktorie

11

NEDĚLE

s

*

Anděla

sudý _ 3. týden výuky LS_ 10. týden _ BŘEZEN

5

PONDĚLÍ

2018


14

STŘEDA

15

ČTVRTEK

16

PÁTEK

17

SOBOTA

s

*

s

*

s

*

s

*

s

*

Řehoř (vd) Den přístupu České republiky k NATO

Růžena

BŘEZEN _ 11. týden _ 4. týden výuky LS _ lichý

13

ÚTERÝ

s

*

2018

12

PONDĚLÍ

Rút, Matylda

Ida

Elena, Herbert

Vlastimil, Vlastimila

18

NEDĚLE

s

*

Eduard


20

ÚTERÝ

21

STŘEDA

22

ČTVRTEK

23

PÁTEK

24

SOBOTA

s

*

s

*

Josef, Josefa

Světlana

s Radek * [š] termín pro přihlášení k bakalářské SZZ pro 06/2018 v IS KOS, příp. na studijním odd.

s

*

s

*

s

*

Leona

Ivona

Gabriel

25

NEDĚLE

s

*

Marián.

sudý _ 5. týden výuky LS_ 12. týden _ BŘEZEN

19

PONDĚLÍ

Ve 2h začíná letní čas >3h.

2018


28

STŘEDA

29

ČTVRTEK

30

PÁTEK

31

SOBOTA

Emanuel

[š] promoce absolventů mgr. studia

s

*

Dita

[š] promoce absolventů mgr. studia

s

*

s

*

s

*

s

*

Soňa (vd) Narození J. A. Komenského

Taťána

Arnošt, Ernest (sv) Velký pátek

Kvido

1 DUBEN

NEDĚLE

s

Hugo

* (sv)

Velikonoční neděle

BŘEZEN /DUBEN _ 13. týden _ 6. týden výuky LS _ lichý

27

ÚTERÝ

s

*

2018

26

PONDĚLÍ


3

ÚTERÝ

4

STŘEDA

5

ČTVRTEK

6

PÁTEK

7

SOBOTA

s

*

s

*

s

*

s

*

s

*

s

Erika (sv) Velikonoční pondělí

[š] přijímací řízení do doktor. studia

Richard

Ivana

Miroslava, Mirka

Vendula, Venuše

Heřman, Hermína

* (vd)

Den vzdělanosti

8

NEDĚLE

s

*

Ema

sudý _ 7. týden výuky LS_ 14. týden _ DUBEN

2

PONDĚLÍ

2018


11

STŘEDA

12

ČTVRTEK

13

PÁTEK

14

SOBOTA

s

*

s

*

s

*

s

*

s

*

Dušan

Darja

DUBEN _ 15. týden _ 8 týden výuky LS _ lichý

10

ÚTERÝ

s

*

2018

9

PONDĚLÍ

Izabela

Julius

Aleš

Vincenc

15

NEDĚLE

s

*

Anastázie


17

ÚTERÝ

18

STŘEDA

19

ČTVRTEK

20

PÁTEK

21

SOBOTA

s

*

s

*

s

*

s

*

s

*

s

*

Irena

Rudolf

Valérie

Rostislav

Marcela

Alexandra

22

NEDĚLE

s

*

Evženie

sudý _ 9. týden výuky LS_ 16. týden _ DUBEN

16

PONDĚLÍ

2018


25

STŘEDA

26

ČTVRTEK

27

PÁTEK

28

SOBOTA

s

*

s

*

s

*

s

*

s

*

Vojtěch

Jiří

DUBEN _ 17. týden _ 10. týden výuky LS _ lichý

24

ÚTERÝ

s

*

2018

23

PONDĚLÍ

Marek

Oto

Jaroslav

Vlastislav

29

NEDĚLE

s

*

Robert


30

ÚTERÝ

KVĚTEN

2

STŘEDA

3

ČTVRTEK

s

*

Blahoslav

s (sv)

*

s

*

s

*

[š] přijímací zkoušky mgr. studia

Svátek práce

Zikmund

Alexej, Alex

[š] výuka jako úterý lichého týdne

4

PÁTEK

5

SOBOTA

s

*

s

*

Květoslav

Klaudie (vd)

6

s

*

Radoslav

2018

Květnové povstání českého lidu

NEDĚLE

sudý _ 11. týden výuky LS_ 18. týden _ DUBEN / KVĚTEN

1

PONDĚLÍ


9

STŘEDA

10

ČTVRTEK

11

PÁTEK

12

SOBOTA

Stanislav

s (sv)

*

s

*

s

*

s

*

s

*

Den vítězství

KVĚTEN _ 19. týden _ 12. týden výuky LS _ lichý

8

ÚTERÝ

s

*

2018

7

PONDĚLÍ

Ctibor

Blažena

Svatava

Pankrác

13

NEDĚLE

s

*

Servác


15

ÚTERÝ

16

STŘEDA

17

ČTVRTEK

18

PÁTEK

19

SOBOTA

s

*

s

*

s

*

Bonifác

Žofie, Sofie (vd) Den rodin

Přemysl

[š] Rektorský den

s

*

Aneta

s Nataša * [š] výuka jako pátek lichého týdne [š] konec výuky LS

s

*

Ivo

20

s Zbyšek * [š] odevzdání diplomové práce v IS KOS

sudý _ 13. týden výuky LS_ 20. týden _ KVĚTEN

14

PONDĚLÍ

NEDĚLE

2018


www.metrostav.cz

AD_CVUT-obalky.indd 1

15.06.17 14:47


předmět

místnost

hodina

předmět

pondělí 21. 5.

11. 6.

úterý 22. 5.

12. 6.

středa 23. 5.

13. 6.

čtvrtek 24. 5.

14. 6. 15. 6. neděle 27. 5.

pondělí 28. 5.

16. 6. 17. 6. 18. 6.

úterý 29. 5.

19. 6.

středa 30. 5.

20. 6.

čtvrtek 31. 5.

21. 6.

pátek 1. 6.

22. 6.

sobota 2. 6.

neděle 3. 6.

23. 6. 24. 6.

pondělí 4. 6.

25. 6.

úterý 5. 6.

26. 6.

středa 6. 6.

27. 6.

čtvrtek 7. 6.

28. 6.

pátek 8. 6.

29. 6.

sobota 9. 6. A výborně / 1 D uspokojivě / 2-

neděle 10. 6. B velmi dobře / 1E dostatečně / 3

C dobře / 2 F nedostatečně / 3

30. 6.

1. 7.

hodina

21. 5. 2018 – 29. 6. 2018 / PLÁN ZKOUŠEK LETNÍHO SEMESTRU

pátek 25. 5. sobota 26. 5.

místnost


#nový časopis o architektuře

INTRO TÉMA 2017/2018 INTRO 04 KÁMEN (11/2017)

INTRO 05 KOV (03/2018)

INTRO 06 SKLO (07/2018)

#zijemearchitekturou www.instagram.com/mojeintro

www.facebook.com/mojeintro

www.introonline.cz


jednorázový kupón platný pro jednoho studenta v akademickém roce

2016 – 2017 na 15% slevu veškerých prací v REPRO FETTERLE.

společnost s r.o.

www.reprofetterle.cz repro.fetterle@volny.cz

tisk dle individuální potřeby si lze domluvit na telefonu 606 174 668

SLEVA NA TISK

15%


s Monika * [š] začátek zkouškového období [š] odevzdání diplomové práce na katedře

22

ÚTERÝ

23

STŘEDA

24

ČTVRTEK

25

PÁTEK

26

SOBOTA

s

*

s

*

s

*

s

*

s

*

Emil

Vladimír, Vladimíra

Jana, Vanesa

Viola

Filip

27

s Valdemar * [š] odevzdání bakalářské práce v IS KOS

1. týden zkouškového LS_21. týden _ KVĚTEN

21

PONDĚLÍ

NEDĚLE

2018


29

ÚTERÝ

30

STŘEDA

1

Maxmilián, Maxim

Ferdinand

[š] odevzdání 129ATZ1 a 129AT01

ČTVRTEK

PÁTEK

ČERVEN

2

s

*

2018

31

s

*

SOBOTA

s

*

s

*

s

*

Kamila

Laura

Jarmil

3

NEDĚLE

s

*

Tamara, Kevin

KVĚTEN / ČERVEN _ 22. týden _ 2. týden zkouškového LS

28

s Vilém * [š] odevzdání bakalářské práce na katedře [š] přihlášení k mgr. SZZ pro 06/2018 v IS KOS, příp. na studijním odd.

PONDĚLÍ


5

ÚTERÝ

6

STŘEDA

7

ČTVRTEK

8

PÁTEK

9

SOBOTA

s

*

s

*

s

*

Dalibor

[š] přijímací řízení do doktor. studia

Dobroslav, Dobroslava

3. týden zkouškového LS_23. týden _ ČERVEN

4

PONDĚLÍ

Norbert

[š] odevzdání 129AT3 + ERASMUS, 129AAKA, 127ATUR

s

*

s

*

s

*

Iveta, Slavoj

Medard

Stanislava

10

NEDĚLE

s

*

Gita, Margita (vd)

Vyhlazení Lidic

2018


13

STŘEDA

14

ČTVRTEK

15

PÁTEK

16

SOBOTA

s

*

Bruno

[š] přijímací zkoušky bc. studia

Antonie

ČERVEN _ 24. týden _ 4. týden zkouškového LS

12

ÚTERÝ

s

*

s Antonín * [š] výstava bakalářských a diplomních prací vedených na K129 a K127

s

*

s

*

s

*

Roland, Herta

Vít

Zbyněk

17

2018

11

PONDĚLÍ

NEDĚLE

s

*

Adolf


18

PONDĚLÍ

19

ÚTERÝ

20

STŘEDA

21

ČTVRTEK

22

PÁTEK

23

SOBOTA

s

*

Milan, Milana

[š] začátek SZZ

s

*

s

*

s

*

s

*

Květa, Květuše

Alois, Aloisie

Pavla

Zdeňka

24

NEDĚLE

s

*

Jan

5. týden zkouškového LS_25. týden _ ČERVEN

s

*

Leoš, Leo

2018


27

STŘEDA

28

ČTVRTEK

29

PÁTEK

30

SOBOTA

Ivan

s Adriana, Adrian * [š] přihlášení k bc. SZZ pro 09/2018 v IS KOS, příp. na studijním odd.

s

*

s

*

Ladislav, Ladislava (vd) Den památky obětí komunistického režimu

Lubomír

s Petr a Pavel * [š] konec SZZ, [š] konec zkouškového období

s

*

Šárka

1 ČERVENEC

NEDĚLE

s

*

Jaroslava

ČERVEN / ČERVENEC _ 26. týden _ 6. týden zkouškového LS

26

ÚTERÝ

s

*

2018

25

PONDĚLÍ


4

STŘEDA

5

ČTVRTEK

6

PÁTEK

7 8

SOBOTA

Patricie

[š] začátek letních prázdnin

s

*

s

*

Radomír, Radomíra

10

ÚTERÝ

Prokop

11

STŘEDA

12

ČTVRTEK

13

PÁTEK

14 15

SOBOTA

s

*

Den věrozvěstů Cyrila a Metoděje

(sv)

s

*

Den upálení mistra Jana Husa

(sv)

NEDĚLE

s

* s

*

9

PONDĚLÍ

Bohuslava

Nora

NEDĚLE

s

*

s

*

s

*

s

*

s

*

s

* s

*

Drahoslava, Drahuše

Libuše, Amálie

Olga, Helga

Bořek

Markéta

Karolína

Jindřich

2018

3

ÚTERÝ

s

*

prázdniny_ 27. a 28. týden _ ČERVENEC

2

PONDĚLÍ


18

STŘEDA

19

ČTVRTEK

20

PÁTEK

21 22

SOBOTA

NEDĚLE

s

*

s

*

s

*

s

*

s

* s

*

Luboš

23

PONDĚLÍ

Martina

24

ÚTERÝ

Drahomíra, Drahomír

25

STŘEDA

Čeněk

26

ČTVRTEK

Ilja

27

PÁTEK

Vítězslav, Vítězslava

28 29

SOBOTA

Magdaléna, Magda

NEDĚLE

s

*

s

*

s

*

s

*

s

*

s

* s

*

Libor

Kristýna

Jakub

Anna, Anita

Věroslav

Viktor, Alina

Marta

ČERVENEC _ 29 a 30. týden _ prázdniny

17

ÚTERÝ

s

*

2018

16

PONDĚLÍ


31

ÚTERÝ

1

STŘEDA

SRPEN

3

PÁTEK

4 5

SOBOTA

NEDĚLE

s

*

s

*

s

*

s

*

s

* s

*

Bořivoj

6

PONDĚLÍ

Ignác

7

ÚTERÝ

Oskar

8

STŘEDA

Gustav

9

ČTVRTEK

Miluše

10

PÁTEK

Dominik, Dominika

11 12

SOBOTA

Kristián

NEDĚLE

s

*

s

*

s

*

s

*

s

*

s

* s

*

Oldřiška

Lada

Soběslav

Roman

Vavřinec

Zuzana

Klára

2018

2

ČTVRTEK

s

*

prázdniny _ 31. a 32. týden _ ČERVENEC / SRPEN

30

PONDĚLÍ


15

STŘEDA

16

ČTVRTEK

17

PÁTEK

18 19

SOBOTA

NEDĚLE

s

*

s

*

s

*

s

*

s

* s

*

Alena

20

PONDĚLÍ

Alan

21

ÚTERÝ

Hana

22

STŘEDA

Jáchym

23

ČTVRTEK

Petra

24

PÁTEK

Helena, Jelena

25 26

SOBOTA

Ludvík

NEDĚLE

s

*

s

*

s

*

s

*

s

*

s

* s

*

Bernard

Johana

Bohuslav

Sandra

Bartoloměj

Radim

Luděk

SRPEN _ 33. a 34. týden _ prázdniny

14

ÚTERÝ

s

*

2018

13

PONDĚLÍ


28

ÚTERÝ

29

STŘEDA

30

ČTVRTEK

31

PÁTEK

s

*

s

*

s

*

s

*

s

*

ZÁŘÍ

NEDĚLE

s

*

Otakar

3

PONDĚLÍ

Augustýn

4

ÚTERÝ

Evelína

5

STŘEDA

Vladěna

6

ČTVRTEK

Pavlína

7

PÁTEK

Linda, Samuel

8 9

SOBOTA

Adéla

[š] konec letních prázdnin

NEDĚLE

s

*

s

*

s

*

s

*

s

*

s

* s

*

Bronislav, Bronislava

Jindřiška, Rozálie

Boris

Boleslav

Regína

Mariana

Daniela

2018

1 2

SOBOTA

s

*

prázdniny _35 a 36. týden _ SRPEN / ZÁŘÍ

27

PONDĚLÍ


17

PONDĚLÍ s Naděžda, Naďa

24

PONDĚLÍ s Jaromír/a [š] SZZ bc A+S - ústní zkoušky z tématických okruhů

11

ÚTERÝ s Denisa, Denis

18

ÚTERÝ s Kryštof [š] promoce absolventů bc. studia

25

ÚTERÝ s Zlata, Zlatuše [š] SZZ bc A+S - ústní zkoušky z tématických okruhů

12

STŘEDA s Marie [š] promoce absolventů mgr. studia

19

STŘEDA s Zita [š] promoce absolventů bc. studia

26

STŘEDA s Andrea [š] SZZ bc A+S - ústní zkoušky z tématických okruhů

13

ČTVRTEK s Lubor

20

ČTVRTEK s Oleg [š] promoce absolventů bc. studia

27

ČTVRTEK s Jonáš [š] SZZ bc A+S - ústní zkoušky z tématických okruhů

14

PÁTEK s Radka

21

PÁTEK s Matouš

28

PÁTEK s Václav, Václava (sv) Den české státnosti

15 16

SOBOTA s Jolana

22 23

SOBOTA s Darina

29 30

SOBOTA s Michal, Michael

NEDĚLE s Ludmila, Lidmila

NEDĚLE s Berta

NEDĚLE s Jeroným

ZÁŘÍ _ 37., 38. a 39. týden

PONDĚLÍ s Irma

2018

10


1

PONDĚLÍ s Igor [š] začátek akademického roku 2018 / 19

8

PONDĚLÍ s Věra

15

PONDĚLÍ s Tereza, Terezie

9

ÚTERÝ s Štefan, Sára

16

ÚTERÝ s Havel, Galina

ŘÍJEN

3

STŘEDA s Bohumil

10

STŘEDA s Marina

17

STŘEDA s Hedvika

4

ČTVRTEK s František

11

ČTVRTEK s Andrej

18

ČTVRTEK s Lukáš

5

PÁTEK s Eliška [š] Imatrikulace 1. ročníků bc. studia

12

PÁTEK s Marcel

19

PÁTEK s Micha(e)la

6 7

SOBOTA s Hanuš

13 14

SOBOTA s Renáta

20 21

SOBOTA s Vendelín

NEDĚLE s Justýna

NEDĚLE s Agáta

NEDĚLE s Brigita

2018

ÚTERÝ s Olívie, Oliver

40., 41. a 42. týden _ ŘÍJEN

2


29

PONDĚLÍ s Tadeáš

5

PONDĚLÍ s Miriam

23

ÚTERÝ s Teodor

30

ÚTERÝ s Štěpánka

6

ÚTERÝ s Liběna

24

STŘEDA s Nina

31

STŘEDA s Felix

7

STŘEDA s Saskie

25

ČTVRTEK s Beáta

ČTVRTEK s Tobiáš.

8

ČTVRTEK s Bohumír / a

26

PÁTEK s Erik

2

PÁTEK s Památka zesnulých

9

PÁTEK s Bohdan

27 28

SOBOTA s Šarlota, Zoe

3 4

SOBOTA s Hubert

1 LISTOPAD

NEDĚLE s (sv) Den vzniku Československa Silvie, Sylva

NEDĚLE s Karel, Karla

10 11

SOBOTA s Evžen

NEDĚLE s Martin (vd) Den válečných veteránů

ŘÍJEN / LISTOPAD _ 43., 44. a 45. týden

PONDĚLÍ s Sabina

2018

22


12

PONDĚLÍ s Benedikt

13

26

PONDĚLÍ s Artur

ÚTERÝ s Tibor

20

ÚTERÝ s Nikola

27

ÚTERÝ s Xenie

14

STŘEDA s Sáva

21

STŘEDA s Albert

28

STŘEDA s René

15

ČTVRTEK s Leopold

22

ČTVRTEK s Cecílie

29

ČTVRTEK s Zina

16

PÁTEK s Otmar

23

PÁTEK s Klement

30

PÁTEK s Ondřej

17 18

SOBOTA s Mahulena, Gertruda (sv) Den boje za svobodu NEDĚLE s Romana

24 25

SOBOTA s Emílie

1 2

SOBOTA s Iva

46., 47. a 48. týden _ LISTOPAD / PROSINEC

19

PONDĚLÍ s Alžběta

PROSINEC NEDĚLE s Blanka

2018

NEDĚLE s Kateřina


10

PONDĚLÍ s Julie

17

PONDĚLÍ s Daniel

4

ÚTERÝ s Barbora

11

ÚTERÝ s Dana, Danuše

18

ÚTERÝ s Miloslav

5

STŘEDA s Jitka

12

STŘEDA s Simona

19

STŘEDA s Ester

6

ČTVRTEK s Mikuláš

13

ČTVRTEK s Lucie

20

ČTVRTEK s Dagmar

7

PÁTEK s Ambrož, Benjamín

14

PÁTEK s Lýdie

21

PÁTEK s Natálie

8 9

SOBOTA s Květoslava

15 16

SOBOTA s Radana, Radan

22 23

SOBOTA s Šimon

NEDĚLE s Vratislav

NEDĚLE s Albína

NEDĚLE s Vlasta

PROSINEC _ 49., 50. a 51. týden

PONDĚLÍ s Svatoslav

2018

3


24

PONDĚLÍ s Adam a Eva (sv) Štědrý den

25

ÚTERÝ s Boží hod (sv) 1. svátek vánoční

26

STŘEDA s Štěpán (sv) 2. svátek vánoční

2

STŘEDA s Karina

27

ČTVRTEK s Žaneta

3

ČTVRTEK s Radmila, Radomil

10

ČTVRTEK s Břetislav

28

PÁTEK s Bohumila

4

PÁTEK s Diana

11

PÁTEK s Bohdana

29 30

SOBOTA s Judita

5 6

SOBOTA s Dalimil

12 13

SOBOTA s Pravoslav

31 1

PONDĚLÍ s Silvestr

7

PONDĚLÍ s Vilma

ÚTERÝ

8

ÚTERÝ s Čestmír

9

STŘEDA s Vladan

s

Nový rok. Den obnovy samostatného českého státu

(sv)

LEDEN

NEDĚLE s Edita

2018/19

NEDĚLE s Tři králové. Kašpar, Melichar, Baltazar

52., 1. a 2. týden _ PROSINEC / LEDEN

NEDĚLE s David


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

metrů 1 : 100


0

5

10

15

20

metrů 1 : 200


0

1

2

3

4

5

metrů 1 : 50


0

0,5

1

1,5

2

metry 1 : 20


0

10

20

30

40

50

metrů 1 : 500


2017

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

VYDAVATELSTVÍ ODBORNÝCH PUBLIKACÍ

06–07/17

stavebnictví časopis

Ve světle zkušeností

MK ČR E 17014

Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů • Journal of civil engineers, technicians and entrepreneurs

„Studie dokazují, že lidé stále více dávají přednost dennímu světlu před umělým a nejraději pracují či tráví čas v blízkosti oken.“* J. Heerwagen

Odborný měsíčník České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českého svazu stavebních inženýrů a Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. navrhování staveb Zaměřuje se na všechny druhy pozemních a  inženýrských konstrukcí, jejich navrhování, realizaci, právní aspekty výstavby a na vývoj stavebních materiálů a technologií. Studentům stavebních fakult je nabídnuta sleva 45 % na předplatné časopisu za 286 Kč/rok při předložení studijního průkazu. Dálkově ovládaná střešní okna VELUX INTEGRA∏ předvolené programy

systém izolace

dešťový senzor

inteligentní dálkový ovladač

bezúdržbové provedení

Podkroví bez střešních oken VELUX

Podkroví se střešními okny VELUX

Vizualizace světelnosti podkroví byly vytvořeny za pomoci softwaru VELUX Daylight Visualizer, který umožňuje i kompletní zpracování celoroční bilance a studie oslunění. Bližší informace včetně možnosti si software zdarma stáhnout naleznete na: http://www.velux.cz/odbornici/architekti-a-projektanti

www.velux.cz/odbornici

* Heerwagen, J., & Heerwagen, D. (1986). Lighting and psychological comfort. Lighting Design and Application, 6, 47–51.

ražba tunelů pod zastropením rekonstrukce Volmanovy vily v Čelákovicích

cena 68 Kč

www.casopisstavebnictvi.cz

VELUX_projekt_stavebnictvi 210x297.indd 1

březen – duben

|

120 Kč/6 € |

www.konstrukce.cz

16. ročník |

květen – červen

|

120 Kč/6 € |

www.konstrukce.cz

KONSTRUKCE 3/2017

16. ročník |

15.05.17 13:22

3

2017

2017

2

www.konstrukce.cz

www.casopisstavebnictvi.cz www.facebook.com/casopisstavebnictvi

Základní zaměření časopisu KONSTRUKCE tvoří především halové systémy, střechy, fasády, opláštění, ocelové, betonové, prefabrikované a skleněné konstrukce. Jeho cílovou skupinou jsou architekti, projektanti, stavební firmy, dodavatelé stavebních materiálů, výrobci ocelových, betonových a dřevěných konstrukcí, dále také zástupci legislativy a škol. Časopis je určen jak technickým pracovníkům, tak zástupcům obchodních oddělení a také managementu firem.

www.konstrukce.cz

Elektronický čtvrtletník Energeticky soběstačné budovy je určen pro architekty, stavební inženýry a projektanty, dále pro studenty, uživatele nízkoenergetických staveb, zájemce o  vývoj v  oboru stavebnictví a  energeticky úsporného bydlení. Čtvrtletník je pravidelně a zdarma ke stažení na níže uvedených webových stránkách. www.esb-magazin.cz

Vydavatel: Informační centrum ČKAIT s.r.o.


ATELIÉR DOPRAVNÍCH STAVEB ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB ATELIÉR ARCHITEKTURY A URBANISMU STŘEDISKO INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI STŘEDISKO ZEMĚMĚŘICKÉ

www.vpupraha.cz

STŘEDISKO TECHNICKÝCH DOZORŮ


www.apluses.cz

facebook.com/aplusesFSv

přehněte v místě čárkované čáry a po stranách přilepte lepicí páskou

KAPSA NA KARTY A VIZITKY

kapsa pro pohotovostní ukládání vizitek, studentských karet, poznámek, apod.


www.vpupraha.cz


diAS 2017/2018  

Diář pro studenty Architektury a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Akademický rok 2017/2018.

Advertisement