DiAS 2015 FSv CVUT

Page 1

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební KATEDRA ARCHITEKTURY

diář studijního programu ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ

d i A S 2015 / 2016fotografie autoportrét otisk palce

Fakulta stavební ČVUT v Praze Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice

jméno

program

architektura a stavitelství (A+S) studijní obor

zaměření

ročník

kruh

architektura a stavitelství adresa

telefon

e – mail

IM, sociální sítě

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

číslo skříňky

10 metrů

1 : 100


LEDEN 2015

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

ČERVENEC 2015 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

LEDEN 2016 4 5 6 7 1 8 2 9 3 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

BŘEZEN 2016 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

ÚNOR 2015

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

BŘEZEN 2015 23 24 25 26 27 28

SRPEN 2015

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 31 25 26 27 28 29 30

ÚNOR 2016 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 29 23 24 25 26 27 28

DUBEN 2016 4 5 6 7 1 8 2 9 3 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 30 24 31 25 26 27 28 29

ZÁŘÍ 2015 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 28 22 29 23 30 24 25 26 27

DUBEN 2015 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

ŘÍJEN 2015

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

KVĚTEN 2015

ČERVEN 2015

4 5 6 7 1 8 2 9 3 10

1 2 3 4 5 6 7

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

LISTOPAD 2015 26 27 28 29 30 31

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 30 24 25 26 27 28 29

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 29 23 30 24 25 26 27 28

PROSINEC 2015 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31


KVĚTEN 2016

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 30 24 31 25 26 27 28 29

ČERVEN 2016 6 13 20 7 14 21 1 8 15 22 2 9 16 23 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26

27 28 29 30

ČERVENEC 2016

SRPEN 2016

4 5 6 7 1 8 2 9 3 10

1 2 3 4 5 6 7

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

ZÁŘÍ 2016

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 29 23 30 24 31 25 26 27 28

ŘÍJEN 2016 26 27 28 29 30

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 31 25 26 27 28 29 30

LISTOPAD 2016

PROSINEC 2016

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 28 22 29 23 30 24 25 26 27

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31


0

29. 9. 2015

5

10

imatrikulace 1. ročníků bc. studia

Zimní semestr (ZS) 1. 10. 2015 začátek akademického roku začátek výuky zimního semestru 5. 10. 2015 promoce absolventů mgr. studia 19. 10. 2015 začátek SZZ z TO bc A+S 29. 10. 2015 výuka jako ve středu sudého týdne 13. 11. 2015 konec SZZ z TO bc A+S 16. 11. 2015 děkanské volno 27. 11. 2015 děkanský den, den otevřených dveří 23. 12. 2015 začátek zimních prázdnin 3. 1. 2016 konec zimních prázdnin 7. 1. 2016 výuka jako ve čtvrtek sudého týdne 10. 1. 2016 konec výuky zimního semestru 11. 1. 2016 začátek zkouškového období 22. 1. 2016 den otevřených dveří únor 2016 zápis do letního semestru 8. 2. 2016 začátek státních závěrečných zk. 19. 2. 2016 konec státních závěrečných zkoušek 21. 2. 2016 konec zkouškového období Stav údajů ke dni 30. 6. 2015. Případné změny na www.fsv.cvut.cz

15

20 metrů

1 : 200

Letní semestr (LS) 22. 2. 2016 začátek výuky letního semestru 9. 3. 2016 promoce absolventů mgr. studia 10. 3. 2016 promoce absolventů mgr. studia 25. 3. 2016 děkanské volno květen 2016 přijímací zkoušky mgr. studia 11. 5. 2016 rektorký den 16. 5. 2016 výuka jako v pondělí lichého týdne 18. 5. 2016 výuka jako ve středu lichého týdne 22. 5. 2016 konec výuky letního semestru 23. 5. 2016 začátek zkouškového období červen 2016 přijímací zkoušky bc. studia 20. 6. 2016 začátek státních závěrečných zk. 1. 7. 2016 konec státních závěrečných zk. 3. 7. 2016 konec zkouškového období. 4. 7. 2016 začátek letních prázdnin 4. 9. 2016 konec letních prázdnin 5. 9. 2016 promoce absolventů mgr. studia

19. 9. 2016 20. 9. 2016 21. 9. 2016 30. 9. 2016

HARMONOGRAM akademického roku 2015 – 2016 (1. 10. 2015 – 4. 9. 2016)

promoce absolventů bc. studia promoce absolventů bc. studia promoce absolventů bc. studia imatrikulace 1. ročníků bc. studia


České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of Civil Engineering

Rektorát ČVUT Zikova 4, 166 36, Praha 6 – Dejvice

CIPS: Centrum informačních a poradenských služeb

224 351 111, www.cvut.cz, facebook.com/CVUT.v.Praze

VIC: Výpočetní a informační centrum

www.cips.cvut.cz vic.cvut.cz

Fakulta stavební ČVUT v Praze Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice IČO - 6840 7700 DIČ - CZ6840 7700

Kariérní centrum / www.kariernicentrum.cz, www.ikariera.cz SÚZ: Správa účelových zařízení ČVUTwww.suz.cvut.cz

224 310 737, www.fsv.cvut.cz, facebook.com/fsv.cvut.cz

Ústřední knihovna ČVUT

www.knihovna.cvut.cz, facebook.com/knihovnacvut

Katedra architektury (K129) Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Univerzitní mateřská školka Lvíčata / lvicata.cvut.cz

224 354 717, 224 355 475, e-mail: k129@fsv.cvut.cz arch.fsv.cvut.cz, ... také na Facebooku

Ústav tělesné výchovy a sportu / www.utvs.cvut.cz Zdravotní péče / www.szup.cz

Katedra urbanismu a územního plánování (K127) Thákurova 7, 166 29 Praha 6

ADS: Akademická duchovní správa

ads.cvut.cz, facebook.com/adscvut

224 357 926 , e-mail: k127@fsv.cvut.cz www.uzemi.eu

.................................................................................................................. 0

10

20

30

40

50 metrů

1 : 500


0

10

20

30

40

50

Ing. arch. Pavel Čajka, odborný asistent D – 2121 22 435 5406, pavel.cajka@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Ludmila Čajková, odborný asistent A – 717 22 435 7188, ludmila.cajkova@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Jaroslav Daďa, odborný asistent, zástupce vedoucího katedry A – 725 22 435 7196, jaroslav.dada@fsv.cvut.cz

doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc., docent D – 2116 22 435 5304, vaclav.dvorak@fsv.cvut.cz

60

70

80

90

100 metrů

1 : 1 000

Ing. arch. Ing. Jana Hořická, odborný asistent, zástupce vedoucího katedry, referent IS KOS, rozvrhář D – 2114 22 435 5302, jana.horicka@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Petr Housa, odborný asistent D – 2116 22 435 5304, petr.housa@fsv.cvut.cz

prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec, profesor, vedoucí katedry D–2111, A – 725 22 435 7196, 4717, mikulas.hulec@fsv.cvut.cz

Ing. Michal Chalupa, odborný asistent, senátor D – 1092 22 435 4779, michal.chalupa@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Vojtěch Dvořák, odborný asistent D – 1092 22 435 4779, vojtech.dvorak@fsv.cvut.cz

Lenka Jeníková, sekretářka DiS. D – 2110 22 435 4717, 5475, lenka.jenikova@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Pavel Filsak, odborný asistent A – 723 22 435 7194, pavel.filsak@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc., odborný asistent A – 724 22 435 7195, ladislav.kalivoda@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Vladimír Gleich, odborný asistent D – 2122 22 435 4759, vladimir.gleich@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D., odborný asistent, senátor A – 740 22 435 7904, jan.kaspar.2@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D., odborný asistent D – 1102 karel.hajek@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Hana Klapalová, odborný asistent D – 2116 22 435 5304, hana.klapalova@fsv.cvut.cz

Akad. sochař Ctibor Havelka, odborný asistent A – 736 22 435 7901, ctibor.havelka@fsv.cvut.cz prof. Ing. arch. Michal Hlaváček, profesor D – 2112 22 435 5307, michal.hlavacek@fsv.cvut.cz

ADRESÁŘ katedry architektury (K129) ke dni 1. 10. 2015

Akad. arch.

Jan Kerel, externí pracovník

Ing. arch. Iva Knappová, odborný asistent A – 723 22 435 7194, iva.knappova@fsv.cvut.cz

arch.fsv.cvut.cz


doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc., docent zahraniční stáže, předseda AS Fsv D – 2113 22 435 4714, kosatka@fsv.cvut.cz

doc. Ing. arch.

Patrik Kotas, docent

Přemysl Kraus, odborný asistent Ing. D – 1092 22 435 4779, premysl.kraus@fsv.cvut.cz

Ing. arch.

Jaromír Kročák, odborný asistent

Klára Kroftová, Ph.D., odborný asistent Ing. A – 718 22 435 7189, klara.kroftova@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Milan Kvíz, odborný asistent D – 2121 22 435 5406, milan.kviz@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Štěpán Lajda, odborný asistent stepan.lajda@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Petr Lédl, Ph.D., odborný asistent D – 2114 22 435 5302, petr.ledl@fsv.cvut.cz

Ing. arch.

Ing. arch. Eva Linhartová, odborný asistent D – 2112 22 435 5307, eva.linhartova.1@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Zora Martinová, odborný asistent A – 717 22 435 7188, zora.martinova@fsv.cvut.cz

Petra Lenz, odborný asistent

Jiří Mezera, grafik D – 1092 22 435 4779, jiri.mezera@fsv.cvut.cz

doc. Ing. arch. Petr Mezera, CSc., docent A – 724 22 435 7195, petr.mezera@fsv.cvut.cz Ing. arch. Vlado Milunić, odborný asistent A – 723 22 435 7194, milunic@fsv.cvut.cz

doc. Ing. arch. Zdenka Nováková, CSc., docent A – 718 22 435 7189, zdenka.novakova@fsv.cvut.cz Ing. arch. Petra Novotná, odborný asistent A – 721 22 435 7192, petra.novotna@fsv.cvut.cz

doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., docent, zástupce proděkana pro pedagogickou činnost pro program A+S, senátorka, zástupce ved. katedry D – 2113 22 435 5301, zuzana.peskova@fsv.cvut.cz Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D., odborný asistent A – 831 22 435 7903, lenka.popelova@fsv.cvut.cz

prof. Ing. arch. Josef Pospíšil, CSc., profesor D – 2122 22 435 4759, josef.pospisil@fsv.cvut.cz Ing. arch. Jiří Pošmourný, odborný asistent A – 725 22 435 7197, jiri.posmourny@fsv.cvut.cz

Rudolf Pošva, CSc., odborný asistent PhDr. A – 722 22 435 7193, rudolf.posva@fsv.cvut.cz

100

doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva, docent D – 1102 22 435 5308, milos.kopriva@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Běla Menčlová, odborný asistent A – 720 22 435 7191, bela.menclova@fsv.cvut.cz

50

Ing. arch. Luboš Knytl, odborný asistent D – 2114 22 435 5321, lubos.knytl@fsv.cvut.cz

0

150

200 metrů

1 : 2000


0

2

3

4

5

6

7

8

9

Ing. Jan Pustějovský, odborný asistent D – 2112 22 435 5477, jan.pustejovsky@fsv.cvut.cz Ing. arch. Zdeněk Rychtařík, odborný asistent zdenek.rychtarik@fsv.cvut.cz

doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., docent A – 831 22 435 7903, radomira.sedlakova@fsv...

Jiří Skácilík, Ph.D., odborný asistent Ing. A – 719 22 435 7190 skacilik@fsv.cvut.cz

Ing. arch.

Josef Smola, odborný asistent

Ing. arch.

Jiří Smolík, odborný asistent

Ing. arch. Ladislav Stupka, odborný asistent D – 2121 22 435 5406

prof. Ing. arch. Jaroslav Sýkora, DrSc., profesor A – 721 22 435 7192, jaroslav.sykora@fsv.cvut.cz Ing. arch. Jindřich Synek, odborný asistent D – 2121 22 435 5406, jindrich.synek@fsv.cvut.cz

10

11

12

13

14

15

16 metrů

1 : 150

Pavel Škranc, vědecký pracovník PhDr. A – 831 22 435 7198, pavel.skranc@fsv.cvut.cz

Ing. arch.

Michal Šmolík, odborný asistent

doc. Ing. arch. Michal Šourek, docent D – 2112 22 435 5307, michal.sourek@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Vojtěch Taraba, odborný asistent vojtech.taraba@fsv.cvut.cz

doc. Ing. arch. Ladislav Tichý, CSc., docent D – 2115 22 435 5303, ladislav.tichy@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Jiří Trojan, odborný asistent D – 2115 22 435 5303, jiri.trojan@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Marie Tuláčková, odborný asistent A – 736 22 435 7901, marie.tulackova@fsv.cvut.cz

prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc., profesor A – 831 22 435 7198, petr.urlich@fsv.cvut.cz

prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, profesor, proděkan pro výstavbu D – 2112 22 435 5477, senberger@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Simona Vališová, odborný asistent D – 2122 22 435 4759, simona.valisova@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Aleš Vaněk, odborný asistent D – 1102 22 435 5308, ales.vanek@fsv.cvut.cz

doc. Akad. mal. Vratislav Ševčík, docent A – 734 22 435 7199, vratislav.sevcik@fsv.cvut.cz

Renée Weichertová, sekretářka D – 2110 22 435 4717, renee.weichertova@fsv.cvut.cz

doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D., odborný asistent, zástupce vedoucího katedry, senátor D – 2116 22 435 5304, petr.sikola@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Jakub Zoula, odborný asistent D – 2121 22 435 5406, jakub.zoula@fsv.cvut.cz

Ing. arch.

Radek Zykan, odborný asistent


ADRESÁŘ katedry urbanismu a územního plánování (K127) ke dni 1. 10. 2015

doc. Ing. arch. Petr Durdík, docent A – 826 22 435 7931, petr.durdik@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Karin Dvořáková, odborný asistent A – 823 22 435 7934, karin.dvorakova@fsv.cvut.cz

Karel Kuča, vědecký pracovník

doc.Ing.arch.ThLic. Jiří Kupka, Ph.D., docent, vedoucí katedry A – 830 22 435 7927, jiri.kupka@fsv.cvut.cz

Ing. Pavel Holubec, Ph.D., vědecký pracovník A – 819 22 435 7938, pavel.holubec@fsv.cvut.cz

Kateřina Masná, sekretářka A – 829 22 435 7926, katerina.masna@fsv.cvut.cz

doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc., docent A – 828a 22 435 7928, horkyi@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D., odborný asistent A – 821 22 435 7936, marek.janatka@fsv.cvut.cz

Václav Jetel, Ph.D., odborný asistent, Ing. zástupce vedoucího katedry, referent IS KOS A – 827 22 435 7930, vaclav.jetel@fsv.cvut.cz

Ing. arch. A – 818

www.uzemi.eu

doc. Ing. arch. Ivan Kaplan, docent A – 825 22 435 7932, ivan.kaplan@fsv.cvut.cz

doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc., docent A – 822 22 435 7935, muzikja1@fsv.cvut.cz

Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D., odborný asistent A – 828b 22 435 7929, frantisek.pospisil@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Daniel Stojan, odborný asistent A – 824 22 435 7933, daniel.stojan@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Simona Švecová, vědecký pracovník A – 818 simona.svecova@fsv.cvut.cz

doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc., docent A – 829b 22 435 7925, ivan.vorel@fsv.cvut.cz

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

aktuální kontakty – fakultní stránky 0

100

200

300

400

konzultace 500

600

700

800

900

1 000 metrů

1 : 10 000


0

100

200

Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR, s. r. o.

Nad Obcí I, 1392/2, 140 00 Praha 4 www.cegra.cz

Metrostav a. s.

Univerzální stavební společnost Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 www.metrostav.cz

300

400

500 metrů

1 : 5 000

GEMO OLOMOUC, spol. s. r. o. Partner velkých stavebních a developerských projektů www.gemo25.cz www.gemo-development.cz

STRABAG a. s. Teams work Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 Tel.: (420) 222 868 111 E–mail: pr@strabag.com

SYNER, s. r. o.

Česká stavebně inženýrská společnost s pětadvacetiletou tradicí. Držitel několika ocenění Stavba roku. Dr. M. Horákové 580/7 460 01 Liberec 4 www.syner.cz

Dlubal Software s. r. o. Programy pro statické výpočty a návrh konstrukcí Anglická 28, 120 00 Praha 2 Tel.: (420) 227 203 209 E-mail: info@dlubal.cz www.dlubal.cz

TRIGEMA a. s.

Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 www.trigema.cz www.moninec.cz www.trigema-startup.cz

Podzimek

Podzimek a synové s. r. o. Stavební a montážní firma, dodávající občanské, bytové a průmyslové stavby Váňovská 528, 589 16 Třešť www.podzimek.cz


Casta a.s. Česká stavební společnost Pražská 467, 397 01 Písek www.castapisek.cz

VCES a. s.

Generální dodavatel staveb Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9 www.vces.cz

HELUZ cihlářský průmysl v. o. s.

Saint -Gobain Construction Products CZ a. s.

Český výrobce komplexního cihelného systému pro hrubou stavbu

Divize Isover

373 65 Dolní Bukovsko 295 Tel.: 800 212 213 E-mail: info@heluz.cz www.heluz.cz

Vyrábí izolační materiály z polystyrenu a z minerálních vláken, čedičových i skleněných, která jsou určená zejména pro stavebnictví a průmysl Počernická 272/96, 108 03 Praha 10

PAVUS, a. s.

www. isover.cz

Požárně atestační a výzkumný ústav stavební. Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Požární zkušebna Čtvrť J. Hybeše 879, 391 81 Veselí n. L. www.pavus.cz

KOMA MODULAR s. r. o. Specialista na modulární výstavbu Říčanská 1191, 763 12 Vizovice www.koma-modular.cz

PRŮMSTAV a. s.

Ridera Stavební a. s.

Tradice s novou vizí V Korytech 1537/10 Praha 10, 100 00 Tel.: (420) 245 019 130 E–mail: praha@ridera-stavebni.cz www.ridera-stavebni.cz 0

1

Stavíme budoucnost ... pro Vás Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8 www.prumstav.cz

2

3

4

5 metrů

1 : 50


0

0,5

1

1,5

2 metry

1 : 20

JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a. s. Architektonická kancelář Moulíkova 3286/1b, 150 00 Praha 5 www.jakubcigler.archi E–mail: info@jakubcigler.archi

ECOTEN s. r. o.

MS architekti s. r. o.

Perlík & Knytl sdružení architektů Ateliery 32, Žitná 32, 120 00 Praha 2 www.apstudio.cz

Úspory energií s dotací a vkusem U Zvonařky 994/15, 120 00 Praha 2 www.ecoten.cz

AP Studio

Architektonická kancelář U Nikolajky 1085/15, 150 03 Praha 5 E–mail: msa@msgroup.cz www.msarchitekti.cz

Atelier V

Hlaváček – architekti, s. r. o.

Zajištění komplexní projektové a inženýrské činnosti, kompletní služba při přípravě a realizaci staveb Vítězné nám. 2/577, 160 00 Praha 6 www.hlavacek-architekti.cz

Domyjinak s. r. o. Architektonická kancelář www.domyjinak.cz Jiní architekti

Architektonické sdružení www.jiniarchitekti.cz

A

T

E

L

I

E

R

V

doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. Ing. arch. Ing. Kateřina Štréblová Hronovská Projektová a expertní kancelář v oboru urbanismu a krajinného plánování Nevanova 1066/52, 163 00 Praha 6 E–mail: atelier.v@volny.cz www.atev.cz

PK model s. r. o.

Architektonické modely Do Vrchu 87/4, 165 00 Praha 6 www.pkmodel.cz


KAPRO

Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc. Projekční kancelář Radimova 15, 169 00 Praha 6

kpp

Komplexní projektové práce Ing. arch. Iva Knappová Projektová kancelář Nový lesík 1, 162 00 Praha 6 E–mail: kpp@centrum.cz

Doc. Ing. Bedřich KOŠATKA, CSc. Ing. arch.

Eva LINHARTOVÁ

Ing. akad. arch.

Zora MARTINOVÁ

Ing. arch.

Běla MENČLOVÁ

Ing. arch.

Petra NOVOTNÁ

REPRO FETTERLE s. r. o. Copy centrum. Digitální tisk, kopírování, vazby. Náměstí Na Santince 2440/5 160 00 Praha 6 - Dejvice E–mail: repro.fetterle@volny.cz Tisk dle individuální potřeby si lze domluvit na telefonu 606 174 668. www.reprofetterle.cz

COPY GENERAL s. r. o. Copy General Shop

Vždycky nám šlo o to objevovat nové způsoby, jak dotáhnout vaše prezentace, plachty, vazby, diplomky, fotografie a další tiskoviny na vyšší úroveň. Poradíme, pomůžeme, inspirujeme i ve večerních hodinách a o víkendu. Senovážné náměstí 26 110 00 Praha 1 E–mail: senovazne@copygeneral.cz Tel.: (420) 210 219 011 (013), noční tisková pohotovost (420)210 219 138 www.copygeneral.cz

STUDENTSKÉ SOUTĚŽE: SLEDUJTE www.apluses.cz, facebook.com/aplusesFSv ... a vývěsky v Atelieru D.


PŘIPRAVTE SE NA ZIMU NA SNÍH NA LYŽE NA PRKNO NA MONÍNEC... Na Monínci bude letos doopravdy živo! Ať už jde o sportovní akce, klasickou lyžovačku nebo zimní dovolenou, nuda určitě nebude. Těšit se můžete na spoustu nových vychytávek. Neotálejte a přijeďte se přesvědčit. VÍCE INFORMACÍ O MOŽNOSTECH AREÁLU A NOVINKÁCH PRO SEZÓNU 2015/2016 NALEZNETE NA ZIMA.MONINEC.CZ


Zelená

Zelená

j le Ko

9

Be

á Bíl

Nikoly Tesly

Nikoly Tesly

ov a

Flemingovo náměstí

1 Ko le jn

í

Velflíkova

1

ov a Th

Te c

Kole jn

hn

ick

á

14 13

11

Ziko va

10

ov a lín Šo

rní

Studentská

5 Thákurova

Seminá

4

ák

a

7

3

ur

bov

í

Sala

ů

St u

de

nt

sk

á

12

8

15

yzán Jugoslávských part

2

ch

6 Metro trasa A, stanice Dejvická

Evropská

UNIVERZITNÍ KAMPUS ČVUT v Praze / Praha 6 – Dejvice

Svatovítská

<<–– Ruzyně

Vítězné náměstí

1

Fakulta stavební, FIT

2

„Nová budova“ ČVUT Fakulta architektury Fakulta informačních technologií

3

Fakulta strojní

4

Fakulta elektrotechnická

5

Rektorát ČVUT Patentové středisko, TIC

6

Kloknerův ústav, VIC, Archiv

7

CIIRC – ve výstavbě

8

Informační centrum ČVUT

9

Menza Studentský dům Poliklinika, CIPS, VIC

10

Sinkuleho kolej

11

Dejvická kolej

12

Národní technická knihovna Ústřední knihovna ČVUT

13

Masarykova kolej

14

UMŠ Lvíčata Nakladatelství ČVUT

15

Bubenečská kolej


Nejstarší česká stavební firma.

Jsme stále připraveni realizovat spolu s Vámi i ty nejnáročnější stavební zakázky. www.podzimek.cz


Pr os

C

n

P+R

Le t

ek

Kobylisy

Linky metra

ňa ny

St ří

žk ov

dv í

LINKY METRA Trvalý stav ke dni 7. 4. 2015

la ví es a

íV el

P+R

Palmovka

B

P+R

Nemocnice Motol

t

a

os M

rn ý

Če

tín bě

hr ad

za á

Hl

ou

Če

Ra

jsk

ěs

sk om

Invalidovna

Náměstí Republiky

St

M

ar om

al

os

tra

Petřiny

A

Vltavská

ts

ns

A

A

or av sk

á

Vy so ča ns ká Ko lb en ov a

ča

P+R

Hr ad

De

jv

ns

ic

la vk

dr až

řis Bo

P+R

C Nádraží Holešovice

Křižíkova Florenc

Můstek

Hlavní nádraží Muzeum

P+R

Náměstí Míru

A

234 704 511 www.ropid.cz

stanice ve stavbě

částečná – pouze po eskalátorech (v obou směrech)

konečná stanice

částečná – pouze po eskalátorech (přes obchodní centrum)

Kačerov

P+R

a al k Sk je

P+R

Bezbariérová přístupnost stanice: plná – z úrovně terénu až na nástupiště

od ov

Budějovická

yl přestupní stanice

Ro zt

Vysvětlivky: přestup na vlaky bus na letiště P+R parkoviště P+R infocentrum

O pa to v

in y

Hů No rk vé a Bu to vi ce Jin on ice Ra dl ic ká

a Lu ž

B C

Pankrác

Depo Hostivař

Orientační intervaly linek metra Pracovní dny Sobota Neděle a svátky 5–6 6–10 10–14 14–18 18–20 20–24 5–8 8–20 20–24 5–12 12–16 16–20 20–24 10–7,5 2–4 5 3–4 5–7,5 10 10 7,5 10 10 7,5 7,5 10 10–7,5 2–8 10 6–8 7,5–10 10 10 7,5 10 10 7,5 7,5 10 10–7,5 2–4 5 2–4 5–7,5 10 10 7,5 10 10 7,5 7,5 10 10–6 2–3 3–4 2–3 4–7,5 10 10 7,5 10 10 7,5 6 10 10–6 3–6 7,5 4–6 7,5 10 10 7,5 10 10 7,5 6 10 zvýrazněný údaj platí pro úseky Nemocnice Motol/Petřiny – Dejvická a Skalka – Depo Hostivař zvýrazněný údaj platí pro úsek Ládví – Letňany

Ch

A

Pražského povstání

Lu k

St od ůl ky

Linka

Smíchovské nádraží P+R

y

Vyšehrad

B

A

éh St ra šn ic ká

Že l

Jiř

íh

o

Anděl

A

o

Fl or a

br zP od ě

I. P. Pavlova

P+R

Zličín

P+R

ad

Karlovo náměstí

iv sk

Národní třída

C

Grafické zpracování plánku: Ing. Pavel Macků


ATELIER D (orientační schema)

BUDOVA D 1. NP

D 1097

D 1095

PC UČEBNA

MODELOVNA

SKLAD MODELŮ

D 1107

PRODEJNA

D 1101

MEMBRÁNY

D 1102

SVĚTLA

Pravidla využívání Atelieru D Prioritní využití prostoru je zajištění atelierové výuky, druhořadě je možné respirium a volné prostory

D 1100 SKLAD MODELŮ

Atelier D je dvoupodlažní velkoprostorová učebna sloužící pro výuku studentů studijního programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT v Praze a je spravována katedrou architektury, tj. nejedná se o volně přístupný veřejný prostor, jakým je například atrium nebo studovny na chodbách školy. V přízemí atelieru je pomocí mobilních příček uspořádáno 6 oddělených učeben, v prostoru ke Kolejní ulici je respirium, skleněnou stěnou je oddělena modelovna, v prvním podlaží jsou zavěšeny 4 konzultační boxy pro pedagogy katedry architektury a dvě oddělené prosklené učebny. Atelier D je otevřen s příchodem prvního vyučujícího do výuky, poslední odcházející pedagog zkontroluje, zda všichni studenti prostor opustili a atelier uzavírá.

at.D4

at.D3

at.D5

at.D2

at.D6

at.D1

RESPIRIUM


ATELIER D (orientační schema)

VEDENÍ

SEKRETARIÁT

D 2109 SBOROVNA

D 2118

BOX B

D 2113

D 2111 D 2110

D 2119 D 2114 D 2115 D 2116

D 2117

D 2121

D 2122

at.D7

BOX A

využívat studenty fakulty stavební jako studovnu. V takovém případě je nezbytné dodržovat klid, běžný ve všech studovnách! V případě nevhodného chování, at.D3 at.D4 které ruší výuku (hluk, telefonování, pobíhání apod.), mohou být studenti (hosté) z těchto prostor vykázáni. Konzultační boxy jsou v prvé řadě určeny pro konzultace pedagogů katedry architektury. V případě, že je právě využíván jako studovna, jsou at.D5 at.D2 studenti povinni box na vyzvání opustit. Skříňky v mobilních stěnách je možné využívat jen tak, aby nebyla rušena výuka v atelieru. Všechny skříňky je nutné vyprázdnit a zámek odstranit do 15. července. at.D6 at.D1 Neuvolněné skříňky budou po tomto termínu protokolárně otevřeny a vyklizeny, odstraněny budou i modely, které zůstanou na skříňkách a v prostoru modelovny. Atelier D je poskytován i jiným subjektům. Studenti jsou povinni respektovat omezení z tohoto vyplývající. Do technických RESPIRIUM místností a skladů mají studenti vstup zakázán.

D 2112

BOX C

BUDOVA D 2. NP

BOX D

D 1095

MODELOVNA

at.D8


STUDENTI OCENĚNÍ ZA SVÉ PROJEKTY 2014 / 2015

ŽLUTÁ KARTA

Ocenění uděluje kolektiv pracovníků katedry architektury vynikajícím studentským projektům zhotoveným v rámci předmětů architektonická kompozice, atelierová, interierová a urbanistická tvorba, bakalářský a předdiplomní projekt. Žluté karty jsou udělovány bez určení pořadí. Ocenění studenti obdrží mimořádné stipendium dle aktuálního řádu. Sekretářem akce je Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc.

... online galerie studentských prací archgalerie.fsv.cvut.cz

ATV2 atelier architektonické tvorby (malá občanská stavba) Filip Gottschalk, Filip Med, Nikoleta Slováková, Aneta Strouhalová, Martin Valášek, Josef Zach ... www.pinterest.com/aplusesfsv

AT3 atelier architektonické tvorby (velká občanská stavba) Dong Duc Pham, Martin Hlušička, Jan Horký, WTomáš Vaněček

ATV4 atelier tvorby – konstrukční ATK atelier architektonické kompozice

Laurence Bérille, Adam Blažek, Maxim Dinunyk, Klára Doležalová, Mariia Kaganovich, Fariza Kalitzova, Stanislav Lenert, Quang Dat Pham, Tadeáš Slavkovský, Anh Tuan Tran, Jiří Ullwer

ATAZ atelier tvorby – základní

Jakub Michálek, Romana Vokálová, Martin Holinka, Martin Ludvík, Martin Lyga, David Skalický, Martin Šebek

ATA1 atelier architektonické tvorby (bytový dům)

Vít Jurica, Jakub Kozler, Tomáš Krupička, Barbora Krýdová, Zuzana Lahodová, David Petr

Vojtěch Lichý, Matin Maj, Daniel Mudra, Jakub Novotný, Daniel Zygula

Bakalářská práce

Gabriela Buzková, Adam Hochmuth, Jaroslav Krejska, Jakub Mizera, Antónia Pohanková, Lucie Šilarová, Pavel Šimák, Tomáš Tichava


ATM1 atelier tvorby – magisterský 1

Pavel Frýdl, Tomáš Gloser, Kateřina Mišáková, Jiří Moos

URA urbanistický atelier

Soňa Formanová, Renata Koubková, Tomáš Medek, Jiří Moos, Patrik Šarmir

ATKS atelier konstrukční

Martina Frýbová, Renata Koubková, Lucie Opluštilová, Lien Tranová, Michaela Záhorovská

INT2 atelier interiéru

Tomáš Gloser, Ondřej Kuptík, Andrea Lacinová, Kateřina Mišáková, Marek Novotný, Jan Radosta

ATM2 atelier tvorby – magisterský 2 (předdiplomní projekt) Štěpán Svejkovský, Sara Al–Wahaishiová, Šárka Kubátová

AbStrakt (katalog nejlepších studentských prácí) a galerie projektů na Pinterestu - odkazy na www.apluses.cz.


STUDENTI OCENĚNÍ ZA SVÉ PROJEKTY 2014 / 2015 (výběr)

Young Architect Award 2014

apluses.cz

Mezinárodní soutěž Le Défi 2014 Antónia Pohanková a Petr Šťovíček reprezentovali Českou republiku ve finále soutěže Le Défi 2014 ve Francii. Ze 175 týmů (ze 172 škol a 38 národů, tj. celkem 440 studentů a čerstvých absolventů), které se přihlásili do prvního kola soutěže, vybrala porota 40 týmů, které postoupily do druhého kola. Do finále porota vybrala 20 týmů. https://www.facebook.com/Campus.Bouygues.Construction

Ondřej Zámečník získal za svou diplomovou práci Konverze bývalé elektrárny, Praha - Holešovice (vedoucí práce prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger) cenu rektora ČVUT a nominaci na titul Beton Brož Young Architect Award 2014. http://www.youngarchitectaward.cz/2014/cz/vysledky.asp


Stará pošta Běchovice – nádvoří

Mezinárodní soutěž Saint – Gobain ISOVER 2015 V českém národním kole se mezi prvními třemi oceněnými umístily soutěžní projekty studentů A+S: 1. místo: Martin Stark, Josef Hoffmann 3. místo: Michaela Záhorovská, Roman Belov Všichni tito studenti postoupili do mezinárodního kola, které se konalo v 27. – 29. května v hlavním městě Kazachstánu, Astaně. Dále se umístili na 4. místě: Jana Kořínková a Pavel Korda a na 5. místě: Klára Jančová. http://www.isover.cz/mezinarodni-studentska-soutez-2015 http://www.isover-students.com

Vyhlašovatel MČ Praha-Běchovice. Ideový architektonický návrh nádvoří objektu Stará pošta v Praze – Běchovicích. 2. místo získali Marek Raab, Jan Šembera, Jaroslav Vorlíček, Kryštof Peřestý. https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/stara-posta-bechovice-2013-nadvori


brigády

stáže

kariéra

www.msarchitekti.cz


?

PŘÍRUČKA ARCHITEKTA: aktsokrychle


ISOVER pro architekty a projektanty www.isover-konstrukce.cz ■ Vybrané konstrukční detaily pro úsporné budovy

www.isover.cz

Katalog tepelných vazeb II

■ Střešní konstrukce

NOVIN

KA

… pro komfortní bydlení


31 1 2 3 4 5 2015

PONDĚLÍ s Pavlína * _________

[š] zápis 1. ročníků mgr. studia v posluchárnách fakulty SRPEN

ÚTERÝ s Linda, Samuel * _

ZÁŘÍ

[š] zápis 1. ročníků bc. studia v posluchárnách fakulty STŘEDA s Adéla * ________

[š] zápis 1. ročníků bc. studia v posluchárnách fakulty ČTVRTEK s Bronislav, Bronislava * _______

[š] zápis 1. ročníků bc. studia v posluchárnách fakulty PÁTEK s Jindřiška, Rozálie * _________

[š] zápis 1. ročníků bc. studia v posluchárnách fakulty SOBOTA s Boris * __

6

NEDĚLE s Boleslav * __

SRPEN > ZÁŘÍ _ 36. a 37. týden

7 8 9 10 11 12

PONDĚLÍ s Regina * _________

[š] začátek zápisu vyšších ročníků do ZS na studijním odd. dle vyhlášky ÚTERÝ s Mariana * _________

STŘEDA s Daniela * _________

[š] promoce absolventů bc. studia ČTVRTEK s Irma * _________

[š] promoce absolventů bc. studia PÁTEK s Denisa, Denis * _________

[š] promoce absolventů bc. studia (A+S od 9.00, 11.00 a 13.00) SOBOTA s Marie * __

13

NEDĚLE s Lubor * __


2015

14 15 16 17 18 19

ZÁŘÍ _ 38. a 39. týden PONDĚLÍ s Radka * _________

21

ÚTERÝ s Jolana * _________

22

STŘEDA s Ludmila, Lidmila * ________

ČTVRTEK s Naděžda, Naďa * _________

PÁTEK s Kryštof * _________

SOBOTA s Zita * __

20

23 24 25

NEDĚLE s Oleg * __

26

PONDĚLÍ s Matouš * _________

[š] náhradní termín zápisu 1. ročníků mgr. studia v posluchárnách fakulty ÚTERÝ s Darina * _________

STŘEDA s Berta * _________

[š] náhradní termín zápisu 1. ročníků bc. studia v posluchárnách fakulty ČTVRTEK s Jaromír / a * _________

PÁTEK s Zlata, Zlatuše * _________

[š] konec zápisů vyšších ročníků do ZS na studijním oddělení dle vyhlášky SOBOTA s Andrea * __

27

NEDĚLE s Jonáš * __


mateřská škola Úvaly, 2015

nejčtenější česky psaný blog o architektuře

ZIMNÍ SEMESTR (1. 10. 2015 – 21. 2. 2016)události zimního semestru

státní svátky

1. 10. 2015 5. 10. 2015 23. 10. 2015 29. 10. 2015 30. 10. 2015 6. 11. 2015 13. 11. 2015 16. 11. 2015 27. 11. 2015 23. 12. 2015 3. 1. 2016 7. 1. 2016 10. 1. 2016 11. 1. 2016 22. 1. 2016 únor 2016 8. 2. 2016 19. 2. 2016 21. 2. 2016

28. 10. 2015 17. 11. 2015 1. 1. 2015

začátek akademického roku začátek výuky zimního semestru promoce absolventů mgr. studia SZZ bc. A+S ústní zkoušky z TO výuka jako ve středu sudého týdne SZZ bc. A+S ústní zkoušky z TO SZZ bc. A+S ústní zkoušky z TO SZZ bc. A+S ústní zkoušky z TO děkanské volno děkanský den, den otevřených dveří začátek zimních prázdnin konec zimních prázdnin výuka jako ve čtvrtek sudého týdne konec výuky zimního semestru začátek zkouškového období den otevřených dveří zápis do letního semestru začátek státních závěr. zkoušek konec státních závěrečných zkoušek konec zkouškového období

ZIMNÍ SEMESTR (1. 10. 2015 – 21. 2. 2016)

Den vzniku samostatného československého státu Den boje za svobodu a demokracii Den obnovy samostatného českého státu

ostatní svátky 24. 12. 2015 25. 12. 2015 26. 12. 2015 1. 1. 2016

Štědrý den Hod boží vánoční, 1. svátek vánoční Štěpán, 2. svátek vánoční Nový rok

významné dny 11. 11. 2015 27. 1. 2016

Den válečných veteránů Den památky obětí holocaustu

Stav údajů ke dni 30. 6. 2015 Případné změny na www.fsv.cvut.cz


+420 724 205 298 kariera@gemo.cz

CHCETE SE PŘIPRAVIT NA BUDOUCÍ KARIÉRU? POMŮŽEME VÁM. Bc. Hanka Šumberová Personalista

www.gemo.cz/kariera Nabízíme odborné praxe pro studenty, pracovní uplatnění pro absolventy a letní brigády.


28 29 30 1 2 3 2015

PONDĚLÍ s Václav / a * _________

[ss] Den české státnosti

ÚTERÝ s Micha(e)l * _________

[š] imatrikulace 1. ročníků bc. studia 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“ ZÁŘÍ 19“

STŘEDA s Jeroným * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ŘÍJEN

ČTVRTEK s Igor * _________

[š] začátek akademického roku, začátek výuky ZS 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

PÁTEK s Olívie, Oliver * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Bohumil * __

12“

13“

14“

4

15“

NEDĚLE s František * __

ZÁŘÍ > ŘÍJEN _ 40. týden _ výuka ZS _ sudý

www.facebook.com/fsv.cvut.cz


2015

5 6 7 8 9 10

ŘÍJEN _ 41. týden _ výuka ZS _ lichý PONDĚLÍ s Eliška * _________

[š] promoce absolventů mgr. studia (A+S od 13.00 a 15.00) 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Hanuš * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Justýna * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Věra * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Štefan, Sára * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Marina * __

12“

13“

14“

11

15“

NEDĚLE s Andrej * __


KUP! ÓN 1

KUP! ÓN 2

KUPÓN NA SLEVU 50 % na zakoupení jednoho kusu skicáře uplatníte v papírnictví DEZETA – budova B FSv. Prodávající si vytrhne kupón z diáře sám.


TVÝMA OČIMA 2015

ar2015-16_FSV.indd 109

ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

... inspiraci najdete na www.apluses.cz

OSMÝ ROČNÍK FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE PRO STUDENTY A ZAMĚSTNANCE FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE A STŘEDOŠKOLÁKY

TVYMAOCIMA.FSV.CVUT.CZ

15.7.2015 15:47:48


12 13 14 15 16 17 2015

vup.fsv.cvut.cz

PONDĚLÍ s Marcel * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

15“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Renáta * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Agáta * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Tereza, Terezie* _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

PÁTEK s Havel, Galina * _________

[š] konference VÚP‘15 8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Hedvika * __

12“

13“

14“

18

15“

NEDĚLE s Lukáš * __

ŘÍJEN _ 42. týden _ výuka ZS _ sudý

www.syner.cz


2015

19 20 21 22 23 24

ŘÍJEN _ 43. týden _ výuka ZS _ lichý

www.apluses.cz

PONDĚLÍ s Micha(e)la * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Vendelín * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Brigita * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Sabina * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Teodor * _________

[š] SZZ bc. A+S – ústní zkoušky z TO ANB 8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Nina * __

12“

13“

14“

25

15“

NEDĚLE s Beáta * __

začátek zimního času


EXKURZE

PŘEDNÁŠKY

PROMÍTÁNÍ

PARTY

WORKSHOPY

KONCERTY

BESEDY

KLUBOVNA As140

Škola není jen o studiu! stuk.fsv.cvut.cz facebook.com/STUKFSv stuk@fsv.cvut.cz26 27 28 29 30 31 2015

PONDĚLÍ s Erik * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Šarlota, Zoe * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

STŘEDA * _________

[ss] Den vzniku samostatného československého státu ČTVRTEK s Silvie, Sylva * _________

[š] výuka jako ve středu sudého týdne 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

17“

18“ ŘÍJEN 19“

PÁTEK s Tadeáš * _________

[š] SZZ bc. A+S – ústní zkoušky z TO ANB, TNB 8“

9“

10“

11“

12“

SOBOTA s Štěpánka * __

13“

14“

1

15“

16“

NEDĚLE LISTOPAD s Felix * __

ŘÍJEN > LISTOPAD _ 44. týden _ výuka ZS _ sudý

stuk.fsv.cvut.cz


2015

2 3 4 5 6 7

LISTOPAD _ 45. týden _ výuka ZS _ lichý

Výstava Studenti A+S a hosté

PONDĚLÍ s Tobiáš sv Památka zesnulých * _________

ÚTERÝ s Hubert * _________

STŘEDA s Karel, Karla * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

17“

18“

19“

ČTVRTEK s Miriam * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Liběna * _________

[š] SZZ bc. A+S - ústní zkoušky z TO ANB, TNB 8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Saskie * __

12“

13“

14“

8

15“

16“

NEDĚLEs Bohumír / a * __


9 10 11 12 13 14 2015

PONDĚLÍ s Bohdan * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Evžen * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDAs Martin vd Den válečných veteránů * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

ČTVRTEK s Benedikt * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Tibor * _________

[š] SZZ bc. A+S - ústní zkoušky z TO ANB 8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Sáva * __

12“

13“

14“

15

15“

NEDĚLE s Leopold * __

LISTOPAD _ 46. týden _ výuka ZS _ sudý

www.metrostav.cz


2015

16 17 18 19 20 21

arch.fsv.cvut.cz

LISTOPAD _ 47. týden _ výuka ZS _ lichý PONDĚLÍ s Otmar * _________

[š] Děkanské volno

ÚTERÝ s Mahulena, Gertruda * _________

[ss] Den boje za svobodu a demokracii

STŘEDA s Romana *

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ČTVRTEK s Alžběta * _________

8“

9“

10“

11“

12“

PÁTEK s Nikola * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Albert * __

12“

22

NEDĚLE s Cecílie * __


23 24 25 26 27 28 2015

PONDĚLÍ s Klement * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Emílie * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Kateřina * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Artur * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Xenie * _________

[š] Děkanský den, Den otevřených dveří

SOBOTA s René * __

29

NEDĚLE s Zina * __

LISTOPAD _ 48. týden _ výuka ZS _ sudý

www.kalkulacky.cz


2015

30 1 2 3 4 5

LIST. > PROSINEC _ 49. týden _ výuka ZS _ lichý

www.apluses.cz

PONDĚLÍ s Ondřej * _________

[š] Uzávěrka fotosoutěže Tvýma očima 2015 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

8“

9“

10“

11“

12“

18“ 19“ LISTOPAD

PROSINEC

ÚTERÝ s Iva * _________

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

STŘEDA s Blanka * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Svatoslav * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Barbora * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Jitka * __

12“

13“

6

NEDĚLE s Mikuláš * __


7 8 9 10 11 12 2015

PONDĚLÍ s Ambrož, Benjamín * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Květoslava * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Vratislav * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Julie * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Dana, Danuše * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Simona * __

12“

13“

14“

13

15“

NEDĚLE s Lucie * __

PROSINEC _ 50. týden _ výuka ZS _ sudý

tvymaocima.fsv.cvut.cz


2015

14 15 16 17 18 19

arch.fsv.cvut.cz

PROSINEC _ 51. týden _ výuka ZS _ lichý PONDĚLÍ s Lýdie * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Radan/a * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Albína * _________

[š] Vánoční koncert FSv 8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Daniel * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Miloslav * _________

[š] Vyhlášení výsledků fotosoutěže Tvýma očima 2015 8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Ester * __

12“

13“

14“

20

15“

16“

17“

18“

19“

NEDĚLE s Dagmar, Dáša * __


21 22 23 24 25 26 2015/16

PONDĚLÍ s Natálie * _________

ÚTERÝ s Šimon * _________

29

STŘEDA s Vlasta * _________

[š] začátek zimních prázdnin ČTVRTEK s Adam, Eva * _________

[sv] Štědrý den Hod boží vánoční, 1. svátek vánoční PÁTEK* _________

[sv] 2. sv. vánoční

27

30 31 1

[sv] Hod boží vánoční 1. svátek vánoční SOBOTA s Štěpán

28

NEDĚLE s Žaneta * __

2

PONDĚLÍ s Bohumila * _________

ÚTERÝ s Judita * _________

STŘEDA s David * _________

ČTVRTEK s Silvestr * _________

PROSINEC

LEDEN

PÁTEK * _____

[ss] Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu SOBOTA s Karina * __

3

NEDĚLE s Radmila [š] konec zim. prázdnin

PROSINEC > LEDEN _ 52. týden _výuka ZS, prázdniny_ sudý a 53. týden _ prázdniny


2016

4 5 6 7 8 9

archgalerie.fsv.cvut.cz

LEDEN _ 1. týden _ výuka ZS _ lichý PONDĚLÍ s Diana * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Dalimil * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Kašpar, Melichar, Baltazar * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

ČTVRTEK s Vilma * _________

[š] výuka jako ve čtvrtek sudého týdne

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

14“

15“

PÁTEK s Čestmír * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Vladan * __

12“

13“

10

NEDĚLE s Břetislav * __

[š] konec výuky zimního semestruTiskneme vaše plachty ve dne v noci awesome rotors

objednávka online 24/7

Slevy až 30 % na fotor ealistick ý a prezen tační tisk od 1 .1 do 14. 2 .

swiss knife

breathtaking x-ray vision exkluzivně pro studenty ČVUT

hopstache

power glove máme otevřeno i večer a o víkendu

universal all-terrain rolling thingies


11 12 13 14 15 16 2016

PONDĚLÍ s Bohdana * _________

[š] začátek zkouškového období 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Pravoslav* _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Edita * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Radovan * _________

8“

9“

10“

11“

12“

PÁTEK s Alice * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Ctirad * __

12“

17

NEDĚLE s Drahoslav * __

LEDEN _ 2. týden _ zkouškové období ZS

výstavy atelierových projektů


2016

18 19 20 21 22 23

archgalerie.fsv.cvut.cz

LEDEN _ 3. týden _ zkouškové období ZS PONDĚLÍ s Vladislav / a * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Doubravka * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Ilona, Sebastian * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Běla * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Slavomír / a * _________

[š] Den otevřených dveří 8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Zdeněk * __

12“

13“

24

NEDĚLE s Milena * __


jednorázový kupón platný pro jednoho studenta v akademickém roce

15

2015 – 2016 na 15% slevu veškerých prací v REPRO FETTERLE.

společnost s r.o.

www.reprofetterle.cz repro.fetterle@volny.cz

tisk dle individuální potřeby si lze domluvit na telefonu 606 174 668


jednorázový kupón platný pro jednoho studenta v akademickém roce

15

2015 – 2016 na 15% slevu veškerých prací v REPRO FETTERLE.

společnost s r.o.

www.reprofetterle.cz repro.fetterle@volny.cz

tisk dle individuální potřeby si lze domluvit na telefonu 606 174 668


25 26 27 28 29 30 2016

PONDĚLÍ s Miloš * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Zora * _________

8“

9“

10“

11“

12“

STŘEDA s Ingrid vd Den památky obětí holokaustu * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ČTVRTEK s Otýlie * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Zdislava * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Robin, Erna * __

12“

13“

31

NEDĚLE s Marika * __

LEDEN _ 4. týden _ zkouškové období ZS

výstavy ateliérových projektů


2016

1 2 3 4 5 6

ÚNOR _ 5. týden _ zkouškové období ZS

zápis do letního semestru

PONDĚLÍ s Hynek * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Nela, Hromnice * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Blažej * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Jarmila * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Dobromila * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Vanda * __

12“

13“

7

NEDĚLE s Veronika * __


8 9 10 11 12 13 2016

PONDĚLÍ s Milada * _________

[š] začátek státních závěrečných zkoušek 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Apolena * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Mojmír * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Božena * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Slavěna, Slávka * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Věnceslav / a * __

12“

13“

14“

14

15“

NEDĚLE s Valentýn / a * _

[sv] svátek zamilovaných

ÚNOR _ 6. týden _ zkouškové období ZS

zápis do letního semestru


2016

15 16 17 18 19 20

zápis do letního semestru

ÚNOR _ 7. týden _ zkouškové období ZS PONDĚLÍ s Jiřina * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Ljuba * _________

8“

9“

10“

11“

12“

STŘEDA s Miloslava * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Gizela * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Patrik * _________

[š] konec státních závěrečných zkoušek 8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Oldřich * __

12“

13“

14“

21

15“

NEDĚLE s Lenka, Eleonora * __

[š] konec zkouškového období


mateřská škola Úvaly, 2015

nejčtenější česky psaný blog o architektuře

LETNÍ SEMESTR (22. 2. 2016 – 4. 9. 2016)


Navrhování podle nových evropských norem

Program pro výpočet prostorových konstrukcí metodou konečných prvků

Program pro výpočet prutových konstrukcí

Normy EN vč. národních příloh Snadné a intuitivní ovládání 7 000 zákazníků ve světě Nové verze v českém jazyce Hotline pro studenty zdarma

Bezplatná studentská verze Zkušební verze zdarma ke stažení

www.dlubal.cz www.dluba dl b l

Dlubal Software s.r.o. Anglická 28, 120 00 Praha 2 Tel.: 227 203 209 www.dlubal.cz student@dlubal.cz


události letního semestru

státní svátky

22. 2. 2016 9. 3. 2016 10. 3. 2016 25. 3. 2016 květen 2016 11. 5. 2016 16. 5. 2016 18. 5. 2016 22. 5. 2016 23. 5. 2016 červen 2016 20. 6. 2016 1. 7. 2016 3. 7. 2016 4. 7. 2016 4. 9. 2016

začátek výuky letního semestru promoce absolventů mgr. studia promoce absolventů mgr. studia děkanské volno přijímací zkoušky mgr. studia rektorský den výuka jako v pondělí lichého týdne výuka jako ve středu lichého týdne konec výuky letního semestru začátek zkouškového období přijímací zkoušky bc. studia začátek státních závěrečných zk. konec státních závěrečných zk. konec zkouškového období začátek letních prázdnin konec letních prázdnin

8. 5. 2016 5. 7. 2016 6. 7. 2016

Den vítězství Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje Den upálení mistra Jana Husa

promoce absolventů mgr. studia promoce absolventů bc. studia promoce absolventů bc. studia promoce absolventů bc. studia imatrikulace 1. ročníků bc. studia

5. 9. 2016 19. 9. 2016 20. 9. 2016 21. 9 . 2016 30. 9. 2016

LETNÍ SEMESTR (22. 2. 2016 – 4. 9. 2016)

ostatní svátky 28. 3. 2016 1. 5. 2016

Velikonoční pondělí Svátek práce

významné dny 8. 3. 2016 12. 3. 2016 5. 5. 2016 27. 6. 2016

Mezinárodní den žen Den vstupu České republiky do NATO Květnové povstání českého lidu Den památky obětí komunismu

Stav údajů ke dni 30. 6. 2015. Případné změny na www.fsv.cvut.cz.


Protože jen týmová práce vede k úspěchu. Věříme, že klíčovým faktorem úspěchu je vysoká profesionalita našich pracovníků, jejich nadšení pro společný cíl a schopnost spolupráce. Skupina STRABAG zaměstnává po celém světě na 73.000 zaměstnanců a působí ve všech oborech stavitelství. Dynamická práce, náročná zadání, nové technologie, vysoká míra odpovědnosti a výsledky, které jsou vidět – takový je náš obor. Naše cesta může být i Vaše. www.strabag.cz

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Tel. + 420 222 868 111, pr@strabag.com


22 23 24 25 26 27 2016

PONDĚLÍ s Petr * _________

[š] začátek výuky letního semestru 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Svatopluk * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Matěj, Matyáš * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Liliana * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Dorota * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Alexandr * __

12“

13“

28

NEDĚLE s Lumír * __

ÚNOR _ 8. týden _ výuka LS _ sudý

www.cegra.cz


2016

29 1 2 3 4 5

ÚNOR > BŘEZEN _ 9. týden _ výuka LS _ lichý

www.apluses.cz

PONDĚLÍ s Horymír * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

ÚTERÝ s Bedřich, Bedřiška * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

18“ ÚNOR 19“

BŘEZEN

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

STŘEDA s Anežka * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Kamil * _________

8“

9“

10“

11“

12“

PÁTEK s Stela * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Kazimír * __

12“

6

16“

NEDĚLE s Miroslav * __


7 8 9 10 11 12 2016

PONDĚLÍ s Tomáš * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Gabriela, Zoltán vd Mezinárodní den žen* _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

STŘEDA s Františka * _________

[š] promoce absolventů mgr. studia 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

ČTVRTEK s Viktorie * _________

[š] promoce absolventů mgr. studia 8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Anděla * _________

8“

9“

10“

11“

12“

SOBOTA s Řehoř vd Den přístupu ČR k NATO* __

13“

13

NEDĚLE s Růžena * __

BŘEZEN _ 10. týden _ výuka LS _ sudý

facebook.com/fsv.cvut.cz


2016

14 15 16 17 18 19

BŘEZEN _ 11. týden _ výuka LS _ lichý

www.syner.cz

PONDĚLÍ s Rút, Matylda * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Ida * _________

8“

9“

10“

11“

12“

STŘEDA s Elena, Herbert * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

ČTVRTEK s Vlastimil / a * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Eduard * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Josef / a * __

12“

13“

20

NEDĚLE s Světlana * __


21 22 23 24 25 26 2016

PONDĚLÍ s Radek * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Leona * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Ivona * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Gabriel * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Marián * _________

[š] děkanské volno SOBOTA s Emanuel * __

27

NEDĚLE s Dita * __

začátek letního času

BŘEZEN _ 12. týden _ výuka LS _ sudý

www.syner.cz


2016

28 29 30 31 1 2

BŘEZEN > DUBEN _ 13. týden _ výuka LS _ lichý

stuk.fsv.cvut.cz

PONDĚLÍ s Soňa * _________

[sv] Pondělí velikonoční ÚTERÝ s Taťána * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“ BŘEZEN 19“

STŘEDA s Arnošt, Ernest * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Kvido * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

DUBEN

PÁTEK s Hugo * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Erika * __

12“

13“

14“

3

15“

16“

17“

18“

19“

NEDĚLE s Richard * __


4 5 6 7 8 9 2016

PONDĚLÍ s Ivana * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

15“

16“

17“

18“

19“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Miroslava, Mirka * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

STŘEDA s Vendula, Venuše * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

ČTVRTEK s Heřman, Hermína, vd Den vzdělanosti * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

PÁTEK s Ema * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Dušan * __

12“

10

NEDĚLE s Darja * __

DUBEN _ 14. týden _ výuka LS _ sudý

stuk.fsv.cvut.cz


2016

11 12 13 14 15 16

DUBEN _ 15. týden _ výuka LS _ lichý

výstava kreseb volitelného kreslení

PONDĚLÍ s Isabela * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Julius * _________

8“

9“

10“

11“

12“

STŘEDA s Aleš * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Vincenc * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Anastázie * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Irena * __

12“

13“

17

NEDĚLE s Rudolf * __


18 19 20 21 22 23 2016

PONDĚLÍ s Valérie * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Rostislav, Rastislav * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

STŘEDA s Marcela * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Alexandra * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Evženie * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Vojtěch * __

12“

13“

24

NEDĚLE s Jiří * __

DUBEN _ 16. týden _ výuka LS _ sudý

www.kalkulacky.cz


2016

25 26 27 28 29 30

arch.fsv.cvut.cz

DUBEN > KVĚTEN _ 17. týden _ výuka LS _ lichý PONDĚLÍ s Marek * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

ÚTERÝ s Ota * _________

8“

9“

10“

11“

12“

STŘEDA s Jaroslav * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Vladislav * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Robert * _________

8“

9“

10“

11“

12“

SOBOTA s Blahoslav * __

13“

1

NEDĚLE * __

18“DUBEN 19“

KVĚTEN

[ss] Svátek práce

PAPÍRNIC TV Í

DEZET A


2 3 4 5 6 7 2016

PONDĚLÍ s Zikmund * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Alexej, Alex * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Květoslav * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Klaudie vd Květnové povstání českého lidu * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

PÁTEK s Radoslav * _________

8“

9“

10“

11“

12“

SOBOTA s Stanislav * __

13“

8

NEDĚLE * __

[ss] Den vítězství

KVĚTEN _ 18. týden _ výuka LS _ sudý

www.kalkulacky.cz


2016

9 10 11 12 13 14

KVĚTEN _ 19. týden _ výuka LS _ lichý

květen: přij. zkoušky mgr. studia

PONDĚLÍ s Ctibor * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Blažena * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Svatava * _________

[š] rektorský den ČTVRTEK s Pankrác * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Servác * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Bonifác * __

12“

13“

15

NEDĚLE s Žofie, Sofie * __


jednorázový kupón platný pro jednoho studenta v akademickém roce

2015 – 2016 na 15% slevu veškerých prací v REPRO FETTERLE.

společnost s r.o.

www.reprofetterle.cz repro.fetterle@volny.cz

tisk dle individuální potřeby si lze domluvit na telefonu 606 174 668

NOVÁ KNIHA O MEMBRÁNOVÉ ARCHITEKTUŘE PRÁVĚ V PRODEJI

WWW.ATELIERSMA.CZ WWW.SMEMBRANY.CZ


jednorázový kupón platný pro jednoho studenta v akademickém roce

2015 – 2016 na 15% slevu veškerých prací v REPRO FETTERLE.

Úspory energií s dotací a vkusem www.ecoten.cz

společnost s r.o.

www.reprofetterle.cz

U Zvonařky 994/15 120 00 Praha 2

repro.fetterle@volny.cz

tisk dle individuální potřeby si lze domluvit na telefonu 606 174 668

veřejnosprávní kontrola projektů


16 17 18 19 20 21 2016

PONDĚLÍ s Přemysl * _________

[š] výuka jako v pondělí lichého týdne 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Aneta * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Nataša * _________

[š] výuka jako ve středu lichého týdne 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ČTVRTEK s Ivo * _________

8“

9“

10“

11“

12“

PÁTEK s Zbyšek * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Monika * __

12“

13“

22

NEDĚLE s Emil * __

[š] konec výuky letního semestru

KVĚTEN _ 20. týden _ výuka LS _ sudý

archgalerie.fsv.cvut.cz


2016

23 24 25 26 27 28

www.apluses.cz

KVĚTEN _ 21. týden _ zkouškové období LS PONDĚLÍ s Vladimír / a * _________

[š] začátek zkouškového období 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Jana, Vanesa * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Viola * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Filip * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Valdemar * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Vilém * __

12“

13“

29

NEDĚLE s Maxmilián, Maxim * __Tiskneme vaše plachty ve dne v noci awesome rotors

objednávka online 24/7

Slevy až 30 % na fotor ealistick ý a prezen tační tisk od 2 0. 5. do 30. 6 .

swiss knife

breathtaking x-ray vision exkluzivně pro studenty ČVUT

hopstache

power glove máme otevřeno i večer a o víkendu

universal all-terrain rolling thingies


30 31 1 2 3 4 2016

PONDĚLÍ s Ferdinand * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Kamila * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Laura * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

18“ 19“ KVĚTEN

ČERVEN

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

ČTVRTEK s Jarmil * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Tamara, Kevin * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Dalibor *__

12“

13“

14“

5

15“

NEDĚLE s Dobroslav / a * __

KVĚTEN > ČERVEN _ 22. týden _ zk. období LS

výstavy studentských projektů


2016

6 7 8 9 10 11

ČERVEN _ 23. týden _ zkouškové období LS

přijímací zkoušky bc. studia

PONDĚLÍ s Norbert * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

15“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Iveta, Slavoj * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Medard * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Stanislava * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

PÁTEK s Gita, Margita * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Bruno * __

12“

13“

14“

12

15“

NEDĚLE s Antonie* __


13 14 15 16 17 18 2016

PONDĚLÍ s Antonín * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Roland, Herta * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

STŘEDA s Vít * _________

8“

9“

10“

11“

12“

ČTVRTEK s Zbyněk * _________

8“

9“

10“

11“

12“

PÁTEK s Adolf * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Milan / a * __

12“

19

NEDĚLE s Leoš, Leo * __

ČERVEN _ 24. týden _ zkouškové období LS

přijímací zkoušky bc. studia


2016

20 21 22 23 24 25

www.apluses.cz

ČERVEN _ 25. týden _ zkouškové období LS PONDĚLÍ s Květa, Květuše * _________

[š] začátek státních závěrečných zkoušek 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Alois, Aloisie * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Pavla * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Zdeňka * _________

8“

9“

10“

11“

12“

PÁTEK s Jan * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Ivan * __

12“

26

NEDĚLE s Adrian / a * __


27 28 29 30 1 2 2016

PONDĚLÍ s Ladislav / a vd Den památky obětí komunismu * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

ÚTERÝ s Lubomír * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Petr, Pavel * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Šárka * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

18“ 19“ ČERVEN

ČERVENEC

PÁTEK s Jaroslava * _________

[š] konec státních závěrečných zkoušek 8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Patricie * __

12“

13“

14“

3

15“

16“

17“

18“

19“

NEDĚLE s Radomír / a * __

[š] konec zkouškového období

ČERVEN > ČERVENEC _ 26. týden _ zk.období LS

arch.fsv.cvut.cz


2016

4 5 6 7 8 9

ČERVENEC _ 27. a 28. týden PONDĚLÍ s Prokop * _________

[š] začátek letních prázdnin ÚTERÝ * _________

[ss] Den věrozvěstů Cyrila a Metoděje

STŘEDA * _________

[ss] Den upálení mistra Jana Husa

ČTVRTEK s Bohuslava * _________

PÁTEK s Nora * _________

SOBOTA s Drahoslava, Drahuše * __

10

11 12 13 14 15

NEDĚLE s Libuše, Amálie * __

16

PONDĚLÍ s Olga, Helga * _________

ÚTERÝ s Bořek * _________

STŘEDA s Markéta * _________

ČTVRTEK s Karolína * _________

PÁTEK s Jindřich * _________

SOBOTA s Luboš * __

17

NEDĚLE s Martina * __


18 19 20 21 22 23 2016

PONDĚLÍ s Drahomír / a * _________

ÚTERÝ s Čeněk * _________

26

STŘEDA s Ilja * _________

27

ČTVRTEK s Vítězslav / a * _________

PÁTEK s Magdaléna, Magda * _________

SOBOTA s Libor * __

24

25

NEDĚLE s Kristýna * __

ČERVENEC _ 29. a 30. týden

28 29 30

PONDĚLÍ s Jakub * _________

ÚTERÝ s Anna, Anita * _________

STŘEDA s Věroslav * _________

ČTVRTEK s Viktor, Alina * _________

PÁTEK s Marta * _________

SOBOTA s Bořivoj * __

31

NEDĚLE s Ignác * __


2016

1 2 3 4 5 6

SRPEN _ 31. a 32. týden PONDĚLÍ s Oskar * _________

8

ÚTERÝ s Gustav * _________

9

STŘEDA s Miluše * _________

10

ČTVRTEK s Dominik / a * _________

PÁTEK s Kristián * _______

SOBOTA s Oldřiška * __

7

11 12

NEDĚLE s Lada * __

13

PONDĚLÍ s Soběslav * _________

ÚTERÝ s Roman * _________

STŘEDA s Vavřinec * _________

ČTVRTEK s Zuzana * _________

PÁTEK s Klára * _________

SOBOTA s Alena * __

14

NEDĚLE s Alan * __


15 16 17 18 19 20 2016

PONDĚLÍ s Hana * _________

22

ÚTERÝ s Jáchym * _________

23

STŘEDA s Petra * _________

24

ČTVRTEK s Helena, Jelena * _________

PÁTEK s Ludvík * _________

SOBOTA s Bernard * __

21

25 26

NEDĚLE s Johana * __

SRPEN _ 33. a 34. týden

27

PONDĚLÍ s Bohuslav * _________

ÚTERÝ s Sandra * _________

STŘEDA s Bartoloměj *

ČTVRTEK s Radim * _________

PÁTEK s Luděk * _________

SOBOTA s Otakar * __

28

NEDĚLE s Augustýn * __


2016

29 30 31 1 2 3

SRPEN > ZÁŘÍ _ 35. a 36. týden PONDĚLÍ s Evelína * _________

5

ÚTERÝ s Vladěna * _________

6

STŘEDA s Pavlína * _________

SRPEN

ČTVRTEK s Linda, Samuel *

ZÁŘÍ

PÁTEK s Adéla * _________

SOBOTA s Bronislav / a * __

4

7 8 9

NEDĚLE s Jindřiška

[š] konec prázdnin

10

PONDĚLÍ s Boris

[š] promoce absolventů mgr. studia ÚTERÝ s Boleslav * __

STŘEDA s Regina * _________

ČTVRTEK s Mariana * _______

PÁTEK s Daniela * _________

SOBOTA s Irma * __

11

NEDĚLE s Denis / a * __


12 13 14 15 16 17 18 2016

PONDĚLÍ s Marie

ÚTERÝ s Lubor

STŘEDA s Radka

ČTVRTEK s Jolana

PÁTEK s Ludmila

SOBOTA s Naděžda, Naďa NEDĚLE s Kryštof

19 20 21 22 23 24 25

PONDĚLÍ s Zita

[š] promoce absolventů bc. studia ÚTERÝ s Oleg

[š] promoce absolventů bc. studia STŘEDA s Matouš

[š] promoce absolventů bc. studia ČTVRTEK s Darina

PÁTEK s Berta

SOBOTA s Jaromír / a NEDĚLE s Zlata, Zlatuše

ZÁŘÍ > ŘÍJEN _ 37., 38. a 39. týden

26 27 28 29 30 1 2

PONDĚLÍ s Andrea

ÚTERÝ s Jonáš

STŘEDA s Václav / a

[ss] Den české státnosti

ČTVRTEK s Micha(e)l

PÁTEK s Jeroným

[š] imatrikulace 1. ročníků bc. studia SOBOTA s Igor NEDĚLE s Olívie, Oliver


2016

3 4 5 6 7 8 9

ŘÍJEN _ 40., 41. a 42. týden PONDĚLÍ s Bohumil

ÚTERÝ s František

STŘEDA s Eliška

ČTVRTEK s Hanuš

PÁTEK s Justýna

SOBOTA s Věra NEDĚLE s Štefan, Sára

10 11 12 13 14 15 16

PONDĚLÍ s Marina

ÚTERÝ s Andrej

STŘEDA s Marcel

ČTVRTEK s Renáta

PÁTEK s Agáta

SOBOTA s Tereza, Terezie NEDĚLE s Havel, Galina

17 18 19 20 21 22 23

PONDĚLÍ s Hedvika

ÚTERÝ s Lukáš

STŘEDA s Micha(e)la

ČTVRTEK s Vendelín

PÁTEK s Brigita

SOBOTA s Sabina NEDĚLE s Teodor


24 25 26 27 28 29 30 2016

PONDĚLÍ s Nina

ÚTERÝ s Beáta

STŘEDA s Erik

ČTVRTEK s Šarlota, Zoe

PÁTEK

[ss] Den vzniku samostatného Československa SOBOTA s Silvie, Sylva NEDĚLE s Tadeáš

31 1 2 3 4 5 6

PONDĚLÍ s Štěpánka

ÚTERÝ s Felix

STŘEDA s Tobiáš vd Památka zesnulých

ČTVRTEK s Hubert

PÁTEK s Karel, Karla

SOBOTA s Miriam NEDĚLE s Liběna

ŘÍJEN > LISTOPAD _ 43., 44. a 45. týden

7 8 9 10 11 12 13

PONDĚLÍ s Saskie

ÚTERÝ s Bohumír / a

STŘEDA s Bohdan

ČTVRTEK s Evžen

PÁTEK s Martin

SOBOTA s Benedikt NEDĚLE s Tibor


2016

14 15 16 17 18 19 20

LISTOPAD > PROSINEC _ 46., 47. a 48. týden PONDĚLÍ s Sáva

ÚTERÝ s Leopold

STŘEDA s Otmar

ÚTERÝ s Mahulena

[ss] Den boje za svobodu a demokracii PÁTEK s Romana

SOBOTA s Alžběta NEDĚLE s Nikola

21 22 23 24 25 26 27

PONDĚLÍ s Albert

ČTVRTEK s Cecílie

STŘEDA s Klement

ČTVRTEK s Emílie

PÁTEK s Kateřina

SOBOTA s Artur NEDĚLE s Xenie

28 29 30 1 2 3 4

PONDĚLÍ s René

ÚTERÝ s Zina

STŘEDA s Ondřej

ČTVRTEK s Iva

PÁTEK s Blanka

SOBOTA s Svatoslav NEDĚLE s Barbora


5 6 7 8 9 10 11 2016

PONDĚLÍ s Jitka

ÚTERÝ s Mikuláš

STŘEDA s Ambrož, Benjamín

ČTVRTEK s Květoslava

PÁTEK s Vratislav

SOBOTA s Julie NEDĚLE s Dana, Danuše

12 13 14 15 16 17 18

PROSINEC _ 49., 50. a 51. týden

PONDĚLÍ s Simona

ÚTERÝ s Lucie

STŘEDA s Lýdie

ČTVRTEK s Radan / a

PÁTEK s Albína

SOBOTA s Daniel NEDĚLE s Miloslav

19 20 21 22 23 24 25

PONDĚLÍ s Ester

ÚTERÝ s Dagmar, Dáša

STŘEDA s Natálie

ČTVRTEK s Šimon

PÁTEK s Vlasta

SOBOTA s Adam, Eva [sv] Štědrý den

NEDĚLE [sv] 1. svátek vánoční


2016 / 17

26 27 28 29 30 31 1

PROSINEC > LEDEN _ 52., 1. a 2. týden PONDĚLÍ s Štěpán

[sv] 2. svátek vánoční ÚTERÝ s Žaneta

STŘEDA s Bohumila

ČTVRTEK s Judita

PÁTEK s David

SOBOTA s Silvestr NEDĚLE [SS] Nový rok

2 3 4 5 6 7 8

PONDĚLÍ s Karina

ÚTERÝ s Radmila, Radomil

STŘEDA s Diana

ČTVRTEK s Dalimil

PÁTEK s Tři králové

SOBOTA s Vilma NEDĚLE s Čestmír

9 10 11 12 13 14 15

PONDĚLÍ s Vladan

ÚTERÝ s Břetislav

STŘEDA s Bohdana

ČTVRTEK s Pravoslav

PÁTEK s Edita

SOBOTA s Radovan NEDĚLE s Alice


Studijní literatura na míru vašemu studijnímu oboru (doporučená literatura)

Studijní místa (218 v celé ÚK)

Bezplatná registrace pro studenty ČVUT

Exkurze, kurzy i konzultace podle vašich potřeb

Vstup na průkaz ČVUT

Studijní literatura

Novinky z oboru

Studijní místa

Exkurze

Praktické info pro nové studenty:

http://knihovna.cvut.cz/studium/e-prvak/ Kontakty: ÚK ČVUT (2. + 5. NP budova NTK) Technická 6 160 80 Praha 6 - Dejvice 224 35 9802 knihovna.cvut.cz knihovna@cvut.cz facebook.com/knihovna.cvut twitter.com/knihovna_cvut


POMÁHAT

STAVĚT

ROZVÍJET

RENOVOVAT

SDÍLET

INOVOVAT

Stavební společnost PRŮMSTAV, která vstupuje do sedmého desetiletí své existence, při své činnosti vždy sleduje moderní trendy, ať už jde o výstavbu nových budov, rekonstrukce, modernizace, adaptace, nástavby, či interiérové práce.

Stavíme budoucnost... pro Vás.


kapsa pro pohotovostní ukládání vizitek, nebo studentských karet

přehněte v místě čárkované čáry a po stranách přilepte lepicí páskou

ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE


www.apluses.cz

facebook.com/aplusesFSv

prodejna modelářských potřeb v atelieru D 1107 FSv ČVUT v Praze Dejvice – Thákurova 7a (Kolejní), Praha 6

pondělí až pátek

9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 www.promodely.cz balsa, kapa, vivak, kartony, lepenky, polystyreny, nože, figurky, lepidla, ...


POSKYTOVANÉ SLUŽBY: diskrétně & zdarma INFORMAČNÍ SERVIS ODBORNÉ PORADNY: studijní, psychologická, sociálně-právní, duchovní SEMINÁŘE: studijní dovednosti, osobnostní rozvoj, rozvoj kreativity

Prodejny přímo v budově Fakulty stavební !

→ WWW.CIPS.CVUT.CZ

CIPS CENTRUM INFORMAČNÍCH A PORADENSKÝCH SLUŽEB ČVUT

KONTAKT PO—ČT: 9:00—18:00 Studentský dům (přízemí, PÁ: 9:00—14:00 naproti Vydavatelství průkazů), Bechyňova 3, Praha 6 T: 224 358 460-65 E: cips@cvut.cz

Počítače, notebooky, pc komponenty a periferie, náplně do tiskáren, kalkulačky, fototechnika, kancelářské potřeby, spotřební elektronika.

Suterén C046 pod hlavní vrátnicí www.b2c.cz, tel. 224 354 816

PAPÍRNICTVÍ

D E Z E TA

1. patro vchod přes studovnu www.dezeta.cz tel. 224 353 728


datum 23. 5. PONDĚLÍ 24. 5.

předmět

místnost

hodina

ÚTERÝ

datum 13. 6. PONDĚLÍ 14. 6.

15. 6. STŘEDA

26. 5. ČTVRTEK

16. 6. ČTVRTEK

PÁTEK

28. 5. SOBOTA

17. 6. 29. 5. NEDĚLE

20. 6. PONDĚLÍ

31. 5.

ÚTERÝ

21. 6.

1. 6.

STŘEDA

22. 6. STŘEDA

2. 6. ČTVRTEK

23. 6. ČTVRTEK

PÁTEK

4. 6. SOBOTA

24. 6. 5. 6. NEDĚLE

PÁTEK

25. 6. SOBOTA

PONDĚLÍ

7. 6.

ÚTERÝ

8. 6.

STŘEDA

29. 6. STŘEDA

9. 6. ČTVRTEK

30. 6. ČTVRTEK

A _ výborně _ 1

26. 6. NEDĚLE

27. 6. PONDĚLÍ 28. 6.

PÁTEK

11. 6. SOBOTA

19. 6. NEDĚLE

ÚTERÝ

6. 6.

10. 6.

hodina

PÁTEK

18. 6. SOBOTA

30. 5. PONDĚLÍ

3. 6.

místnost

ÚTERÝ

25. 5. STŘEDA 27. 5.

předmět

1. 7 . 12. 6. NEDĚLE B _ vel. dobře _ 1 – 2

ÚTERÝ

PÁTEK

2. 7. SOBOTA C _ dobře _ 2

D _ uspokoj. _ 2 – 3

PLÁN ZKOUŠEK letního semestru (23. 5. 2016 – 3. 7. 2016)

3. 7. NEDĚLE E _ dostatečně _ 3 F _ nedostatečně _ 4


Umění spolupráce Kvalita, přesnost a důslednost v každém detailu. Společná koordinovaná práce lidí desítek oborů a profesí. Schopnost řešit náročná zadání a odvaha hledat nová řešení. Je tohle umění? Možná ne. Jen to dobře umíme.

www.metrostav.cz


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 8.50 9.50 10.50 11.50 12.50 13.50 14.50 15.50 16.50 17.50 18.50 19.50 sudé

PONDĚLÍ liché sudé

ÚTERÝ liché sudá

STŘEDA lichá sudý

ČTVRTEK lichý sudý

PÁTEK lichý

ROZVRH HODIN letního semestru (22. 2. 2016 – 22. 5. 2016)


Administrativní komplex ArtGen Office Gallery, Praha

Víceúčelová WERK ARENA, Třinec


11. 1.

datum PONDĚLÍ

předmět

místnost

hodina 1. 2.

datum PONDĚLÍ

12. 1.

ÚTERÝ

2. 2.

ÚTERÝ

13. 1.

STŘEDA

3. 2.

STŘEDA

14. 1. ČTVRTEK

4. 2.

ČTVRTEK

15. 1.

5. 2.

PÁTEK

16. 1. SOBOTA

17. 1. NEDĚLE

18. 1.

PONDĚLÍ

8. 2.

19. 1.

ÚTERÝ

9. 2.

ÚTERÝ

20. 1.

STŘEDA

10. 2.

STŘEDA

22. 1.

12. 2. 24. 1. NEDĚLE

PÁTEK

13. 2. SOBOTA 15. 2. PONDĚLÍ

26. 1.

ÚTERÝ

16. 2.

ÚTERÝ

27. 1.

STŘEDA

17. 2.

STŘEDA

28. 1. ČTVRTEK

A _ výborně _ 1

14. 2. NEDĚLE

18. 2. ČTVRTEK

PÁTEK

30. 1. SOBOTA

7. 2. NEDĚLE

PONDĚLÍ

25. 1. PONDĚLÍ

29. 1.

hodina

11. 2. ČTVRTEK

PÁTEK

23. 1. SOBOTA

místnost

PÁTEK

6. 2. SOBOTA

21. 1. ČTVRTEK

předmět

19. 2. 31. 1. NEDĚLE B _ vel. dobře _ 1 – 2

PÁTEK

20. 2. SOBOTA C _ dobře _ 2

D _ uspokoj. _ 2 – 3

PLÁN ZKOUŠEK zimního semestru (11. 1. 2016 – 21. 2. 2016)

21. 2. NEDĚLE E _ dostatečně _ 3 F _ nedostatečně _ 41

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 8.50 9.50 10.50 11.50 12.50 13.50 14.50 15.50 16.50 17.50 18.50 19.50 sudé

PONDĚLÍ liché sudé

ÚTERÝ liché sudá

STŘEDA lichá sudý

ČTVRTEK lichý sudý

PÁTEK lichý

ROZVRH HODIN zimního semestru (1. 10. 2015 – 10. 1. 2016)