Diar CVUT A+S 2014/2015

Page 1

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební KATEDRA ARCHITEKTURY

diář studijního programu ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ

d i A S 2014 / 2015


České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební KATEDRA ARCHITEKTURY

diář studijního programu ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ

d i A S 2014 / 2015

přednáška Evy Jiřičné 11. 12. 2013, foto J. Ryszawy


fotografie autoportrét otisk palce

Fakulta stavební ČVUT Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice

jméno

program

architektura a stavitelství (A+S) studijní obor

zaměření

ročník

kruh

architektura a stavitelství adresa

telefon

e – mail

IM, sociální sítě

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

číslo skříňky

10 metrů

1 : 100


LEDEN 2014 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

ÚNOR 2014

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

BŘEZEN 2014 24 25 26 27 28

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 31 25 26 27 28 29 30

DUBEN 2014 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 28 22 29 23 30 24 25 26 27

KVĚTEN 2014

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

LEDEN 2015

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

ÚNOR 2015

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

1

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

7 8 9 10 11 12 13

4 5 6 7 1 8 2 9 3 10

16 17 18 19 20 21 22

23 30 24 25 26 27 28 29

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

ZÁŘÍ 2014

23 30 24 31 25 26 27 28 29

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 29 23 30 24 25 26 27 28

ŘÍJEN 2014 6 13 20 7 14 21 1 8 15 22 2 9 16 23 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26

27 28 29 30

KVĚTEN 2015 4 5 6 7 1 8 2 9 3 10

9 10 11 12 13 14 15

SRPEN 2014

23 24 25 26 27 28

DUBEN 2015 6 7 8 9 10 11 12

1

2 3 4 5 6 7 8

ČERVENEC 2014

26 27 28 29 30 31

BŘEZEN 2015 2 3 4 5 6 7 8

ČERVEN 2014

27 28 29 30 31

LISTOPAD 2014

25 26 27 28 29 30 31

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

ČERVEN 2015

PROSINEC 2014

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 29 23 30 24 25 26 27 28

ČERVENEC 2015 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

SRPEN 2015

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 31 25 26 27 28 29 30

ZÁŘÍ 2015 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 28 22 29 23 30 24 25 26 27

ŘÍJEN 2015

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

LISTOPAD 2015

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 30 24 25 26 27 28 29

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 29 23 30 24 31 25 26 27 28

PROSINEC 2015 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31


0

22. 9. 2014 25. 9. 2014 26. 9. 2014 říjen – pátky 21. 10. 2014 22. 10. 2014 23. 10. 2014 27. 10. 2014 19. 12. 2014 22. 12. 2014 2. 1. 2015 5. 1. 2015 19. 1. 2015 23. 1. 2015 30. 1. 2015 únor 2015 13. 2. 2015

5

10

15

Zimní semestr (ZS)

začátek akademického roku začátek výuky zimního semestru promoce absolventů mgr. studia imatrikulace 1. ročníků bc. studia SZZ bc A+S - ústní zkoušky z TO výuka jako v úterý sudého týdne děkanský den, den otevřených dveří výuka jako v pondělí sudého týdne děkanské volno konec výuky zimního semestru začátek zimních prázdnin konec zimních prázdnin začátek zkouškového období začátek státních závěrečných zk. den otevřených dveří konec státních závěrečných zkoušek zápis do letního semestru konec zkouškového období

20 metrů

Letní semestr (LS)

16. 2. 2015 11. 3. 2015 12. 3. 2015 2. 4. 2015 3. 4. 2015 13. 4. 2015 květen 2015 13. 5. 2015 15. 5. 2015 18. 5. 2015 červen 2015 15. 6. 2015 26. 6. 2015 26. 6. 2015 29. 6. 2015 28. 8. 2015

začátek výuky letního semestru promoce absolventů mgr. studia promoce absolventů mgr. studia výuka jako v pátek sudého týdne děkanské volno výuka jako v pondělí lichého týdne přijímací zkoušky mgr. studia rektorský den konec výuky letního semestru začátek zkouškového období přijímací zkoušky bc. studia začátek státních závěrečných zk. konec ZK, státních závěrečných zk. ukončení provozu kolejí začátek letních prázdnin konec letních prázdnin

9. 9. 2015 10. 9. 2015 11. 9. 2015 25. 9. 2015 5.10 . 2015

Stav údajů ke dni 30. 6. 2014 Případné změny na www.fsv.cvut.cz

1 : 200

promoce absolventů bc. studia promoce absolventů bc. studia promoce absolventů bc. studia imatrikulace 1. ročníků bc. studia promoce absolventů mgr. studia

HARMONOGRAM akademického roku 2014 – 2015 (22. 9. 2014 – 28. 8. 2015)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of Civil Engineering

Rektorát ČVUT Zikova 4; 166 36, Praha 6 – Dejvice

CIPS: Centrum informačních a poradenských služeb

224 351 111, www.cvut.cz, facebook.com/CVUT.v.Praze

VIC: Výpočetní a informační centrum

www.cips.cvut.cz vic.cvut.cz

Fakulta stavební ČVUT Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice IČO - 6840 7700 DIČ - CZ6840 7700

Kariérní centrum / www.kariernicentrum.cz, www.ikariera.cz SÚZ: Správa účelových zařízení ČVUT / www.suz.cvut.cz

224 351 111, www.fsv.cvut.cz, facebook.com/fsv.cvut.cz

Ústřední knihovna ČVUT

www.knihovna.cvut.cz, facebook.com/knihovnacvut

Katedra architektury (K129) Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Univerzitní mateřská školka Lvíčata / lvicata.cvut.cz

224 354 717, 224 355 475, e-mail: k129@fsv.cvut.cz arch.fsv.cvut.cz, ... také na Facebooku

Ústav tělesné výchovy a sportu / www.utvs.cvut.cz Zdravotní péče / www.szup.cz

Katedra urbanismu a územního plánování (K127) Thákurova 7, 166 29 Praha 6

ADS: Akademická duchovní správa / ads.cvut.cz,

facebook.com/adscvut

224 357 926 , e-mail: k127@fsv.cvut.cz www.uzemi.eu

.................................................................................................................. 0

10

20

30

40

50 metrů

1 : 500


10

20

30

40

50

60

70

Ing. arch. Pavel Čajka, odborný asistent D – 2121 22 435 5406, pavel.cajka@fsv.cvut.cz Ing. arch. Ludmila Čajková, odborný asistent A – 717 22 435 7188, ludmila.cajkova@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Jan Kašpar, odborný asistent, senátor A – 740 22 435 7904, jan.kaspar.2@fsv.cvut.cz Akad. arch.

Jan Kerel, externí pracovník

Ing. arch. Iva Knappová, odborný asistent A – 723 22 435 7194, iva.knappova@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Vladimír Gleich, odborný asistent D – 2122 22 435 4759, vladimir.gleich@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Luboš Knytl, odborný asistent D – 2114 22 435 5321, lubos.knytl@fsv.cvut.cz

Karel Hájek, Ph.D., odborný asistent

doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva, docent D – 1102 22 435 5308, milos.kopriva@fsv.cvut.cz

doc. Ing. arch. Michal Hlaváček, docent D – 2112 22 435 5307, michal.hlavacek@fsv.cvut.cz Ing. arch. Ing. Jana Hořická, odb. asistent, referent IS KOS D – 2114 22 435 5302, jana.horicka@fsv.cvut.cz

Bedřich Košatka, CSc., docent zahraniční stáže, předseda AS Fsv D – 2113 22 435 4714, kosatka@fsv.cvut.cz

doc. Ing.

doc. Ing. arch.

Patrik Kotas, docent

patrik.kotas@fsv.cvut.cz

ADRESÁŘ katedry architektury (K129) ke dni 30. 6. 2014

arch.fsv.cvut.cz

Ing. Přemysl Kraus, odborný asistent D – 1092 22 435 4779, premysl.kraus@fsv.cvut.cz

Petra Krobotová, odborný asistent petra.krobotova@fsv.cvut.cz

Ing. arch.

Jaromír Kročák, odborný asistent

Ing. arch. Vlado Milunić, odborný asistent A – 723 22 435 7194, milunic@fsv.cvut.cz doc. Ing. arch. Zdenka Nováková, CSc., docent A – 718 22 435 7189, zdenka.novakova@fsv.cvut.cz Ing. arch. Petra Novotná, odborný asistent A – 721 22 435 7192, petra.novotna@fsv.cvut.cz

Ing. Klára Kroftová, Ph.D., odborný asistent A – 718 22 435 7189, klara.kroftova@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Jitka Paroubková, Ph.D., odborný asistent A – 719 22 435 7190, jitka.paroubkova@fsv.cvut.cz

Zdeňka Křížová, sekretářka

Ing. arch. Pátková Irena, odborný asistent A – 719 22 435 7190, irena.patkova@fsv.cvut.cz

D – 2110 22 435 4717, 5475, zdenka.krizova@fsv.cvut.cz Ing. arch. Milan Kvíz, odborný asistent D – 2121 22 435 5406, milan.kviz@fsv.cvut.cz

Zuzana Pešková, Ph.D., docent, zástupce proděkana pro pedagogickou činnost pro program A+S, senátorka D – 2113 22 435 5301, zuzana.peskova@fsv.cvut.cz

doc. Ing. arch. Ing.

Ing. arch. Petr Lédl, odborný asistent D – 2114 22 435 5321, petr.ledl@fsv.cvut.cz Ing. arch. Eva Linhartová, odborný asistent D – 2112 22 435 5307, eva.linhartova.1@fsv.cvut.cz Ing. arch. Zora Martinová, odborný asistent A – 717 22 435 7188, zora.martinova@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D., odborný asistent A – 831 22 435 7903, lenka.popelova@fsv.cvut.cz prof. Ing. arch. Josef Pospíšil, CSc., profesor D – 2122 22 435 4759, josef.pospisil@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Běla Menčlová, odborný asistent A – 720 22 435 7191, bela.menclova@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Jiří Pošmourný, odborný asistent A – 725 22 435 7197, jiri.posmourny@fsv.cvut.cz

Jiří Mezera, technik D – 1092 22 435 4779, jiri.mezera@fsv.cvut.cz

PhDr. Rudolf Pošva, CSc., odborný asistent A – 722 22 435 7193, rudolf.posva@fsv.cvut.cz

doc. Ing. arch. Petr Mezera, CSc., docent A – 724 22 435 7195, petr.mezera@fsv.cvut.cz

Ing. Jan Pustějovský, odborný asistent D – 2112 22 435 5477, jan.pustejovsky@fsv.cvut.cz

50

Ing. arch.

1 : 1 000

Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc., odborný asistent A – 724 22 435 7195, ladislav.kalivoda@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Vojtěch Dvořák, odborný asistent D – 1092 22 435 4779, vojtech.dvorak@fsv.cvut.cz

Akad. sochař Ctibor Havelka, odborný asistent A – 736 22 435 7901, ctibor.havelka@fsv.cvut.cz

100 metrů

Ing. Michal Chalupa, odborný asistent, senátor D – 1092 22 435 4779, michal.chalupa@fsv.cvut.cz

doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc., docent, ved. katedry D – 2111 22 435 4717, 3982, vaclav.dvorak@fsv.cvut.cz

Ing. arch.

90

prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec, profesor A – 725 22 435 7196, mikulas.hulec@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Jaroslav Daďa, odborný asistent A – 725 22 435 7196, jaroslav.dada@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Pavel Filsak, odborný asistent A – 723 22 435 7194, pavel.filsak@fsv.cvut.cz

80

Ing. arch. Petr Housa, odborný asistent D – 2116 22 435 5304, petr.housa@fsv.cvut.cz

0

0

100

150

200 metrů

1 : 2000


0

2

3

Ing. arch.

4

5

6

7

8

9

10

Zdeněk Rychtařík, odborný asistent

13

14

15

16 metrů

1 : 150

Michal Šmolík, odborný asistent

Ing. arch. Michal Šourek, odborný asistent D – 2112 22 435 5307, michal.sourek@fsv.cvut.cz doc. Ing. arch. Ladislav Tichý, CSc., docent D – 2115 22 435 5303, ladislav.tichy@fsv.cvut.cz

Ing. Jiří Skácilík, Ph.D., odborný asistent D – 2007 22 435 4894 skacilik@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Jiří Trojan, odborný asistent D – 2115 22 435 5303, jiri.trojan@fsv.cvut.cz

Jiří Smolík, odborný asistent jiri.smolik@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Marie Tuláčková, odborný asistent A – 736 22 435 7901, marie.tulackova@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Ladislav Stupka, odborný asistent D – 2121 22 435 5406

prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc., profesor A – 831 22 435 7198, petr.urlich@fsv.cvut.cz

prof. Ing. arch. Jaroslav Sýkora, DrSc., profesor A – 721 22 435 7192, jaroslav.sykora@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Simona Vališová, odborný asistent D – 2122 22 435 4759, simona.valisova@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Jindřich Synek, odborný asistent D – 2121 22 435 5406, jindrich.synek@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Aleš Vaněk, odborný asistent D – 1102 22 435 5308, ales.vanek@fsv.cvut.cz

Tomáš Šenberger, profesor, proděkan pro výstavbu D – 2112 22 435 5477, senberger@fsv.cvut.cz

prof. Ing. arch.

Renée Weichertová, sekretářka D – 2110 22 435 4717, renee.weichertova@fsv.cvut.cz

doc. Akad. mal. Vratislav Ševčík, docent A – 734 22 435 7199, vratislav.sevcik@fsv.cvut.cz Ing. arch. Ing.

12

Ing. arch.

zdenek.rychtarik@fsv.cvut.cz

doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., docent A – 831 22 435 7903, radomira.sedlakova@fsv...

Ing. arch.

11

Ing. arch. Jakub Zoula, odborný asistent D – 2121 22 435 5406, jakub.zoula@fsv.cvut.cz

Petr Šikola, Ph.D., odborný asistent

Ing. arch.

zástupce vedoucího katedry, senátor D – 2111 D – 2116 22 435 3982, 5304, petr.sikola@fsv.cvut.cz PhDr. Pavel Škranc, vědecký pracovník A – 831 22 435 7198, pavel.skranc@fsv.cvut.cz

Radek Zykan, odborný asistent

...................................................................................................................

aktuální kontakty – fakultní stránky

ADRESÁŘ katedry urbanismu a územního plánování (K127) ke dni 30. 6. 2014 Ing. arch. Petr Durdík, odborný asistent A – 826 22 435 7931, petr.durdik@fsv.cvut.cz

Jiří Kupka, Ph.D., docent, zástupce vedoucího katedry A – 829b 22 435 7927, jiri.kupka@fsv.cvut.cz

doc.Ing.arch.ThLic.

Ing. arch. Karin Dvořáková, odborný asistent A – 823 22 435 7934, karin.dvorakova@fsv.cvut.cz Ing.

doc. Ing. arch. Alena Mansfeldová, CSc., docent A – 819 22 435 7938, alena.mansfeldova@fsv.cvut.cz

Pavel Holubec, Ph.D., odborný asistent

Kateřina Masná, sekretářka A – 829 22 435 7926, katerina.masna@fsv.cvut.cz

doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc., docent A – 828a 22 435 7928, horkyi@fsv.cvut.cz

doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc., docent A – 822 22 435 7935, muzikja1@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D., odborný asistent A – 821 22 435 7936, marek.janatka@fsv.cvut.cz

Ing. arch. František Pospíšil, odborný asistent A – 828b 22 435 7929, frantisek.pospisil@fsv.cvut.cz

Ing. Václav Jetel, Ph.D., odborný asistent A – 827 22 435 7930, vaclav.jetel@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Daniel Stojan, odborný asistent A – 824 22 435 7933, daniel.stojan@fsv.cvut.cz

doc. Ing. arch. Ivan Kaplan, docent A – 825 22 435 7932, ivan.kaplan@fsv.cvut.cz Ing. arch.

www.uzemi.eu

doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc., docent, vedoucí katedry A – 830 22 435 7925, ivan.vorel@fsv.cvut.cz

Karel Kuča, odborný asistent

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

aktuální kontakty – fakultní stránky 0

100

200

300

400

konzultace 500

600

700

800

900

1 000 metrů

1 : 10 000


0

100

200

300

400

Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR, s.r.o.

500 metrů

1 : 5 000

SYNER s.r.o.

Česká stavebně inženýrská společnost s více jak dvacetiletou tradicí. Držitel několika ocenění Stavba roku. Dr. M. Horáhové 580/7 460 01 Liberec 4 www.syner.cz

Nad Obcí I, 1392/2, 140 00 Praha 4 www.cegra.cz

Metrostav a.s.

Univerzální stavební společnost. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 www.metrostav.cz

HELUZ

cihlářský průmysl v.o.s. Český výrobce komplexního cihelného systému pro hrubou stavbu. 373 65 Dolní Bukovsko 295 www.heluz.cz

Podzimek

Podzimek a synové s.r.o. Stavební a montážní firma, dodávající občanské, bytové a průmyslové stavby. Váňovská 528, 589 16 Třešť www.podzimek.cz

PAVUS, a. s.

Požárně atestační a výzkumný ústav stavební. Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Požární zkušebna Čtvrť J. Hybeše 879, 391 81 Veselí n. L. www.pavus.cz

PRŮMSTAV, a. s.

Stavíme budoucnost... pro Vás. Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8 www.prumstav.cz

SFSintec s. r. o.

Divize Construction Výrobce upevňovacích systémů pro ploché střechy, opláštění staveb a konstrukční dřevostavby. Vesecko 500, 511 01 Turnov tel.: 481 354 411, fax.: 481 354 401 cz.construction@sfs.biz www.sfsintec.biz/cz

Architektonická a projektová kancelář. www.ciglermarani.com

KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o.

Specialista na modulární výstavbu. Říčanská 1180, 763 12 Vizovice www.koma-modular-construction.cz

VCES a. s.

Ateliér Kročák

Generální dodavatel staveb.

Kompletní projektová a inženýrská činnost. Otakarova 20, 370 01 Č. Budějovice www.arch.cz/krocak

Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9 www.vces.cz

Domyjinak s.r.o. Architektonická kancelář. www.domyjinak.cz

Koncern CENTRAL GROUP Největší rezidenční developer a investor v České republice. Budova Empiria Na Strži 1702/65 Praha 4, 140 00 www.central-group.cz

Jiní architekti

Architektonické sdružení. www.jiniarchitekti.cz

0

1

2

3

4

5 metrů

1 : 50


0

0,5

1

REPRO FETTERLE s.r.o. Copy centrum. Digitální tisk, kopírování, vazby. Jugoslávských partyzánů 1580 160 00 Praha 6 repro.fetterle@volny.cz www.reprofetterle.cz

PK model s.r.o.

Architektonické modely. Do Vrchu 87/4, 165 00 Praha 6 www.pkmodel.cz

KAPRO

Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc Projekční kancelář. Radimova 15, 169 00 Praha 6

1,5

Doc. Ing. arch. Doc. Ing. Doc. Ing. arch.

2 metry

1 : 20

Václav DVOŘÁK, CSc. Bedřich KOŠATKA, CSc. Petr MEZERA, CSc.

Ing. arch.

Eva LINHARTOVÁ

Ing. arch.

Běla MENČLOVÁ

Ing. arch.

Petra NOVOTNÁ

Ing. arch.

Marie TULÁČKOVÁ

kpp

Komplexní projektové práce. Ing. arch. Iva Knappová Projektová kancelář. Nový lesík 1, 162 00 Praha 6 kpp@centrum.cz

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Mezinárorní soutěž DÉFI – registrace do 5. 10. 2014 www.studyka.com

INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ

Výstavy atAS před budovou FSv

PŘEDNÁŠKA odborníka z praxe: Wolf D. Prix z COOP HIMMELB(L)AU, 27. 11. 2014 AbStrakt ´14 katalog nejlepších studentských projektů vyjde v prosinci 2014

STUDENTSKÉ SOUTĚŽE: SLEDUJTE www.apluses.cz, facebook.com/aplusesFSv ... a vývěsky v Atelieru D.


1

Fakulta stavební, FIT

2

„Nová budova“ ČVUT Fakulta architektury Fakulta informačních technologií

Nikoly Tesly

3

Fakulta strojní

Nikoly Tesly

4

Fakulta elektrotechnická

5

Rektorát ČVUT Patentové středisko, TIC

6

Kloknerův ústav, VIC, Archiv

7

Vědecký inkubátor, TIC

8

Technická menza REPRO FETTERLE

9

Menza Studentský dům Poliklinika, CIPS, VIC

Zelená

Zelená

Ko

9

Be

lá Bí

1

ov

í

a

Flemingovo náměstí

ts

8

en

12 ov ur ák

Te

14 13

11

ni

ck

á

10

lín

ov

a

5

Ziko

7

va

6

Metro trasa A, stanice Dejvická Evropská

UNIVERZITNÍ KAMPUS ČVUT v Praze / Praha 6 – Dejvice

Vítězné náměstí Svatovítská

<<–– Ruzyně

Thákurova

Studentská

Kole

Seminár

ch

4

Šo

a

Th

bov

jní

Sala

a

St

3

15

partyzánů

1

ud

Ko

le

jn

í

Velflíkova

Jugoslávských

2

ch

l

n ej

10

Sinkuleho kolej

11

Dejvická kolej

12

Národní technická knihovna Ústřední knihovna ČVUT

13

Masarykova kolej

14

UMŠ Lvíčata Nakladatelství ČVUT

15

Bubenečská kolejD 1095

MODELOVNA

SKLAD MODELŮ

D 1100

D 1107

PRODEJNA

D 1101

MEMBRÁNY

SKLAD MODELŮ

Atelier D je dvoupodlažní velkoprostorová učebna sloužící pro výuku studentů studijního programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT v Praze a je spravována katedrou architektury, tj. nejedná se o volně přístupný veřejný prostor jakým je například atrium nebo studovny na chodbách školy. V přízemí ateliéru je pomocí mobilních příček uspořádáno 6 oddělených učeben, v prostoru ke Kolejní ulici je respirium, skleněnou stěnou je oddělena modelovna, v prvním podlaží jsou zavěšeny 4 konzultační boxy pro pedagogy katedry architektury a dvě oddělené prosklené učebny. Atelier D je otevřen s příchodem prvního vyučujícího do výuky, poslední odcházející pedagog zkontroluje, zda všichni studenti prostor opustili a ateliér uzavírá.

D 1097

PC UČEBNA

D 1102

at.D3

at.D5

at.D2

at.D6

at.D1

SVĚTLA

Pravidla využívání Atelieru D Prioritní využití prostoru je zajištění ateliérové výuky, druhořadě je možné respirium a volné prostory

at.D4

RESPIRIUM

BUDOVA D

ATELIER D (orientační schema)

D 2113

D 2111 D 2110 VEDENÍ

SEKRETARIÁT

D 2109 SBOROVNA

D 2118

BOX B

využívat studenty fakulty stavební jako studovnu. V takovém případě je nezbytné dodržovat klid, běžný ve všech studovnách! V případě nevhodného chování, které ruší výuku (hluk, telefonování, pobíhání at.D3 apod.),at.D4 mohou být studenti /hosté/ z těchto prostor vykázáni. Konzultační boxy jsou v prvé řadě určeny pro konzultace pedagogů katedry architektury. V případě, že je právě využíván jako studovna, jsou at.D5 at.D2 studenti povinni box na vyzvání opustit. Skříňky v mobilních stěnách je možné využívat jen tak, aby nebyla rušena výuka v ateliéru. Všechny skříňky je nutné vyprázdnit a zámek odstranit do 15. července. at.D6 at.D1 Neuvolněné skříňky budou po tomto termínu protokolárně otevřeny a vyklizeny, odstraněny budou i modely, které zůstanou na skříňkách a v prostoru modelovny. Atelier D je poskytován i jiným subjektům. Studenti jsou povinni respektovat omezení RESPIRIUM z tohoto vyplývající. Do technických místností a skladů mají studenti vstup zakázán.

D 2112

D 2119 D 2114 D 2115 D 2116

D 2117

D 2121

D 2122

at.D7

BOX A

MODELOVNA

BOX C

D 1095 2. NP

BOX D

EJNA DEJNA

BUDOVA D 1. NP

SVĚTLA

107

ATELIER D (orientační schema)

at.D8


STUDENTI OCENĚNÍ ZA SVÉ PROJEKTY 2013 / 2014

... online galerie studentských prací archgalerie.fsv.cvut.cz

ŽLUTÁ KARTA: Ocenění uděluje kolektiv pracovníků katedry architektury vynikajícím studentským projektům zhotoveným v rámci předmětů architektonická kompozice, ateliérová, interiérová a urbanistická tvorba, bakalářský a předdiplomní projekt. Žluté karty jsou udělovány bez určení pořadí. Ocenění studenti obdrží mimořádné stipendium dle aktuálního řádu. Sekretářem akce je Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc. ATK ateliér architektonické kompozice Boušková Zuzana, Dvořáková Barbora, Gottschalk Filip, Göttler Tadeáš, Holan Ladislav, Konečný Josef, Koštýř Jakub, Med Filip, Pokšteflová Dagmar, Stambolijská Tereza, Špičková Lenka, Zach Josef

... www.pinterest.com/aplusesfsv

AT3 ateliér architektonické tvorby (velká občanská stavba) Bartošová Eva, Černý Josef, Krejska Jaroslav, Lichý Vojtěch, Mizera Jakub, Mudra Daniel, Šebek Jakub, Vykypělová Dominika, Zítek Martin

ATA1 ateliér architektonické tvorby (bytový dům)

... www.pinterest.com/aplusesfsv

Blažek Oliver, Gottschalk Filip, Kaletová Šárka, Stambulijská Tereza, Zmeškalová Irena

ATV4 ateliér tvorby – konstrukční

... www.pinterest.com/aplusesfsv

ATV2 ateliér architektonické tvorby (malá občanská stavba) Laiblová Anna, Mizera Jakub, Šebek Jakub, Šimák Pavel, Šťovíček Petr

Bockschneiderová Šárka, Gloser Tomáš, Vízek Michal, Vlk Aleš

Bakalářská práce Vild Josef, Vörös Štefan

ATM1 ateliér tvorby – magisterský 1

INT2 ateliér interiéru

Svejkovský Štěpán, Šembera Jan

Compel´ová Jana, Grulich David, Matějovská Iva, Podorský Radek,

URA urbanistický ateliér Janoušek Patrik, Matějovská Iva, Svejkovský Štěpán, Šembera Jan

ATKS ateliér konstrukční

ATM2 ateliér tvorby – magisterský 2 (předdiplomní projekt) Bohatý Adam, Dvořák Josef, Prokopová Martina, Tůma Marek, Valentová Markéta, Houštecká Klára, Křižan Luboš

Jurica Antonín, Matějovská Iva, Svoboda Jan, Vorlíček Jaroslav

AbStrakt (katalog nejlepších studentských prácí) a galerie projektů na Pinterestu - odkazy na www.apluses.cz.


STUDENTI OCENĚNÍ ZA SVÉ PROJEKTY 2013 / 2014 (výběr)

apluses.cz

Swedish Innovation Prize 2014

SVOČ 2014

Jan Havelka a Jakub Novák zvítězili v kategorii Lepší domovy pro všechny (Better Homes for Everybody).

Jakub Mizera zvítězil v mezinárodním i fakultním kole v kategorii Pozemní stavby a architektura s projektem Zastávka Eden, Praha 10, Městská železniční doprava.

http://www.skanskareality.cz/akce/Swedish-innovation-prize

Dřevěná stavba roku 2013 Sandra Schwarzová se se svým bakalářským projektem rodinného domu s kavárnou ve Znojmě stala vítězkou veřejného hlasování. (Vedoucí práce Z. Pešková).

Mezinárodní soutěž Défi 2014 Program Architektura a stavitelství reprezentovali Lenka Marečková a Lukáš Hrudička.

(Vedoucí práce J. Pospíšil, J. Franče, J. Hořická). Martina Vlčková získala třetí místo ve fakultním kole s projektem Lesní školy Zichovec. http://www.fsv.cvut.cz/svoc/2014/fsv.php

CENA PROJEKTU INOVACE A+S

Studentská soutěž na téma Moderní koupelna AGC Flat Glass Czech a SIKO KOUPELNY & KUCHYNĚ, ve spolupráci s katedrou architektury FSv ČVUT v Praze.

1. místo: Jana Compeľová, 2. místo: Martina Frýbová, 3. místo: Šárka Tomášová a Josef Vild http://stavbaweb.dumabyt.cz/Clanky/Studentska-soutez-natema-Moderni-koupelna-vysledky.html

5. ročník studentské soutěže Helika Mezi třemi vybranými vítěznými návrhy (bez stanovení pořadí) se umístil projekt Dostavby ZŠ v Roztokách u Prahy Zuzany Tlachové a Ondřeje Falce. www.helika.cz

5. ročník studentské soutěže Bydlení IQ Bakalářská práce Františka Sulzera Rodinný dům s kavárnou ve Znojmě postoupila do užšího výběru poroty. http://www.bydleni-iq.cz/architektura-a-design/souteze/rodinny-dum-s-kavarnou-ve-znojme

Cena projektu Inovace A+S / www.apluses.cz Studenti odměnění za své projekty v rámci inovované výuky ateliérové tvorby - projekt OPPA Inovace studijního programu Architektura a stavitelství.

ATA1: Blažek Oliver, Gottschalk Filip, Kaletová Šárka, Stambulijská Tereza, Zmeškalová Irena, ATV2: Laiblová Anna, Mizera Jakub, Šebek Jakub, Šimák Pavel, Šťovíček Petr AT3: Čeřovská Julie, Lichý Vojtěch, Mizera Jakub, Mudra Daniel, Pohanková Antónia, Sovová Anna, Šebek Jakub, Šťovíček Petr EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

http://www.drevenastavbaroku.eu


Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací Izolace z minerální vlny

Izolace z polystyrenu

■ čedičová vlna ■ skelná vlnaBOBO DIOULASSO/ BURKINA FASO/ 2014

■ expandovaný polystyren EPS ■ extrudovaný polystyren XPS

VOLNĚ LOŽENá IZOLACE PŮDY

ARCHITECTURE WITHIN HUMAN COMMITMENT www.unlimitedcma.com KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ

ŠIKmÉ STŘECHY

NADKROKEVNÍ SYSTÉm

ISOVER: DOMO (COMFORT), ORSET

ISOVER: UNIROL PROFI, Mk-kF, UNIROL-PLUS, DOMO (COMFORT), DOMO PLUS, UNI, ORSIk, ORSET

ISOVER: TRAM MW, TRAM EPS, kŘÍŽ EPS

ISOVER: TF PROFI, NF 333 ISOVER EPS: GreyWall, 70F, 100F, GreyWall Plus, TWINNER

AKUSTICKÉ PLOVOUCÍ PODLAHY

PLOCHÉ STŘECHY UŽITNÉ (TERASY...)

ISOVER: N, T-N, T-P, TDPS, TDPT ISOVER EPS: RigiFloor 4000, RigiFloor 5000

StyROfOam XPS: 500 SL SynthOS: 30L, 50L

PLOCHÉ STŘECHY BEZ VYUŽITÍ

ISOVER: S, T, R, T-i, S-i, LAM 30, LAM 50, TOP ROOF 60, TOP ROOF 60-i ISOVER EPS: 100S, 150S, 200S SG COmBI ROOf: 30M, 30M Grey, 30M - i, 15M, 15M-i

PODHLEDY

ISOVER: AkUSTIk PLATTE, AkU, PIANO

KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ - SOKL ISOVER EPS: SOkL 3000 StyROfOam XPS: 250 WB SynthOS: PRIME 30IR

PROVĚTRáVANÉ FASáDY

ISOVER: UNI, FASSIL (NT), HARDSIL, WOODSIL, MULTIMAX 30, SUPER - VENT PLUS

LEHKÉ PŘÍČKY

ISOVER: PIANO, MERINO, ORSET, AkU, UNI

IZOLACE ZDIVA A PODLAHY PŘILEHLÉ K ZEmINĚ

TECHNICKÉ IZOLACE

ISOVER EPS: Perimetr, DD Universal StyROfOam XPS: 500 SL SynthOS: PRIME 30L

ISOVER: ORSTECH (viz katalog „Technické izolace“)

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ PODLAHY ISOVER: N, T-N, T-P, TDPS, TDPT ISOVER EPS: Grey 100, 100S, 150S, 200S, 100Z

Doporučené tloušťky izolací dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Izolace ISOVER Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně Strop s podlahou nad venkovním prostorem

konstrukce

součinitel prostupu tepla U tloušťka tepelné izolace d*

NáKLADOVÉ OPTImUm

(Doporučené hodnoty)

rekonstrukce novostavby

TÉmĚŘ NULOVÉ DOmY

(Doporučené hodnoty pro pasivní domy)

téměř nulové budovy multi-komfortní dům

U (W·m-2·K-1) 0,16 ↓ 0,16 ↓ 0,15 ↓ 0,10

d (mm) 260 ↓ 260 ↓ 280 ↓ 430

Střecha strmá se sklonem nad 45°

U (W·m-2·K-1) 0,20 ↓ 0,19 ↓ 0,18 ↓ 0,12

d (mm) 210 ↓ 220 ↓ 240 ↓ 350

Stěna vnější těžká Stěna k nevytápěné půdě (se střechou bez tepelné izolace) těžká

U (W·m-2·K-1) 0,25 ↓ 0,22 ↓ 0,18 ↓ 0,12

d (mm) 170 ↓ 190 ↓ 240 ↓ 350

Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině (v případě vytápěné podlahy zvýšit tloušťku o 40%)

U (W·m-2·K-1) 0,30 ↓ 0,26 ↓ 0,22 ↓ 0,15

d (mm) 140 ↓ 160 ↓ 190 ↓ 280

Data v tabulce jsou uvedena na základě průměrných hodnot součinitele tepelné vodivosti stavebních materiálů na trhu v porovnání s běžnou tepelnou izolací (λD = 0,039 W·m-1·K-1). Doporučené tloušťky izolací lze snížit v závislosti na použitých stavebních materiálech řešené konstrukce.

Ekvivalentní tloušťky stavebních materiálů v porovnání s běžnou izolací (λd = 0,039 W·m-1·K-1). plynosilikát 450 mm

ISOVER

tepelná izolace 120 mm

ISOVE

tepelná izolace 100 mm

děrované cihly 450 mm

ISO

therm bloky 450 mm

tepelná izolace 100 mm

beton 450 mm

I

zdivo z plných cihel 450 mm

I

dřevo 450 mm

ISOV

tepelná izolace 65 mm tepelná izolace 20 mm

kamenné zdivo 450 mm

I

tepelná izolace 5 mm

I

tepelná izolace 1 mm

vápenopískové cihly 450 mm

I

tepelná izolace 16 mm

tepelná izolace 14 mm

ocel 450 mm

Divize ISOVER ∙ Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Počernická 272/96 ∙ 108 03 Praha 10 E-mail: info@isover.cz, www.isover.cz Centrála divize ISOVER Masarykova 197, 517 50 Častolosvice Bezplatná poradenská linka 800 ISOVER (476 837)

www.isover.cz

PŘÍRUČKA ARCHITEKTA: tepelná izolace

...pro komfortní bydlení


ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

... inspiraci najdete na www.apluses.cz

1 2 3 4 5 6 2014

PONDĚLÍ s Linda, Samuel * _________

[š] zač. zápisu vyšších ročníků do ZS [k] vernisáž výstavy kreseb Telč ´13 ÚTERÝ s Adéla * _________

9

STŘEDA s Bronislav, Bronislava * ________

ČTVRTEK s Jindřiška * _________

PÁTEK s Boris * _________

SOBOTA s Boleslav * __

7

ZÁŘÍ _ 36. a 37. týden

8 10 11 12

NEDĚLE s Regina * __

13

PONDĚLÍ s Mariana * _________

ÚTERÝ s Daniela * _________

STŘEDA s Irma * _________

[š] promoce absolventů bc. studia ČTVRTEK s Denisa, Denis * _________

[š] promoce absolventů bc. studia PÁTEK s Marie * _________

[š] promoce absolventů bc. studia SOBOTA s Lubor * __

14

NEDĚLE s Radka * __


2014

15 16 17 18 19 20

ZÁŘÍ _ 38. týden

stuk.fsv.cvut.cz

PONDĚLÍ s Jolana * _________

[š] zahájení provozu kolejí 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Ludmila * _________

[š] konec zápisu vyšších ročníků do ZS 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

STŘEDA s Naděžda * _________

[š] náhradní termín zápisu 1. ročníků bc. studia 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ČTVRTEK s Kryštof * _________

[š] zápis 1. ročníků mgr. studia 8“

9“

10“

11“

12“

PÁTEK s Zita * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Oleg * __

12“

21

NEDĚLE s Matouš * __


nejčtenější česky psaný blog o architektuře

ZIMNÍ SEMESTR (22. 9. 2014 – 15. 2. 2015)


Stavíme budoucnost...pro Vás.

www.prumstav.cz

události zimního semestru 22. 9. 2014 25. 9. 2014 26. 9. 2014 10. 10. 2014 17. 10. 2014 21. 10. 2014 22. 10. 2014 22. 10. 2014 23. 10. 2014 24. 10. 2014 27. 10. 2014 31. 10. 2014 19. 12. 2014 22. 12. 2014 2. 1. 2015 5. 1. 2015 19. 1. 2015 23. 1. 2015 30. 1. 2015 únor 2015 13. 2. 2015

začátek akademického roku začátek výuky zimního semestru promoce absolventů mgr. studia imatrikulace 1. ročníků bc. studia SZZ bc. A+S ústní zkoušky z TO SZZ bc. A+S ústní zkoušky z TO výuka jako v úterý sudého týdne děkanský den den otevřených dveří výuka jako v pondělí sudého týdne SZZ bc. A+S ústní zkoušky z TO děkanské volno SZZ bc. A+S ústní zkoušky z TO konec výuky zimního semestru začátek zimních prázdnin konec zimních prázdnin začátek zkouškového období začátek státních závěrečných zk. den otevřených dveří konec státních závěrečných zkoušek zápis do letního semestru konec zkouškového období

ZIMNÍ SEMESTR (22. 9. 2014 – 15. 2. 2015)

státní svátky 28. 9. 2014 28. 10. 2014 17.11.2014 1.1.2015

Den české státnosti Den vzniku samostatného československého státu Den boje za svobodu a demokracii Den obnovy samostatného českého státu,

ostatní svátky 24. 12. 2014 25. 12. 2014 26. 12. 2014 1. 1. 2015

Štědrý den 1. svátek vánoční 2. svátek vánoční Nový rok

významné dny 11. 11. 2014 27. 1. 2015

Den válečných veteránů Den památky obětí holocaustu Stav údajů ke dni 30. 6. 2014 Případné změny na www.fsv.cvut.cz


BUILDERS, DESIGN THE DISTRICT OF TOMORROW registrace do 5. 10. 2014 na www.studyka.com Are you audacious, supportive and visionary? Do you like new challenges? Prove it!

Since 1997, 800 students have been participating to the Défi Bouygues Construction: like them, you will experience the most constructive experience. For this 18th edition, a big contest is waiting for you : imagine a global district offer that enables humans and new technologies to coexist.

This innovative and complete challenge will give you the chance to join a major actor of the construction and services of tomorrow.

home learn

move

work

have fun treat

Talk live

22

[š] začátek akademického roku, začátek výuky ZS 8“

9“

25

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

9“ 2014

10“

8“

10“

th 8“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

Photos credits: Getty Images

Registration deadline

24

10“

ÚTERÝ s Berta * _________

STŘEDA s Jaromír * _________

9“

11“

12“

13“

R.C. PARIS 493 291 108

23 5

October

#DefiBouygues_C

PONDĚLÍ s Darina * _________

ČTVRTEK s Zlata * _________

[š] promoce absolventů mgr. studia

Sign up 8“ on www.studyka.com and 14“ register at Defi Bouygues Construction Challenge 9“ 10“ 11“ 12“ 13“ 15“ 16“ 17“ 18“ 19“

26

PÁTEK s Andrea * _________

1st prize: One[š] week stay in a «connected» Asia imatrikulace 1. ročníkůcity bc.in studia 2nd prize: Weekend in an European eco-district rd 3 prize: Beats 8“ headphone 9“ 10“+ Concert 11“ 12“ 13“ 14“ 15“

27 2014

SOBOTA s Jonáš * __

28

16“

17“

18“

19“

NEDĚLE s Václav * __

[ss] Den české státnosti

ZÁŘÍ _ 39. týden _ 1. týden ZS _ lichý

www.studyka.com


2014

29 30 1 2 3 4

ZÁŘÍ > ŘÍJEN _ 40. týden _ 2. týden ZS _ sudý

registrujte se na Défi do 5. 10.

PONDĚLÍ s Michal * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

14“

15“

16“

17“

18“ ZÁŘÍ 19“

19“

ÚTERÝ s Jeroným * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ŘÍJEN

STŘEDA s Igor * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ČTVRTEK s Olívie, Oliver * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Bohumil * _________

8“

9“

10“

11“

12“

SOBOTA s František * __

13“

5

NEDĚLE s Eliška * __

[k] konec registrace Défi

KUP! ÓN 1

KUP! ÓN 2

KUPÓN NA SLEVU 50 % Slevu 50 % na zakoupení jednoho kusu skicáře obdržíte v papírnictví DEZETA v budově B FSv.

Prodávající si vytrhne kupón z diáře sám.


KUP! ÓN 1

KUP! ÓN 2

KUPÓN NA SLEVU 50 % Slevu 50 % na zakoupení jednoho kusu skicáře obdržíte v papírnictví DEZETA v budově B FSv.

Prodávající si vytrhne kupón z diáře sám.

VCES – silný hráč ve stavebnictví. Hrajte s námi.

VCES a.s., Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9, e-mail: kariera@vces.cz, tel.: 495 091 140

www.vces.cz


6 7 8 9 10 11 2014

PONDĚLÍ s Hanuš * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

15“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Justýna * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Věra * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Štefan, Sára * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

PÁTEK s Marina * _________

[š] SZZ bc. A+S - ústní zkoušky z TO 8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Andrej * __

12“

13“

14“

12

15“

NEDĚLE s Marcel * __

ŘÍJEN _ 41. týden _ 3. týden ZS _ lichý

tvymaocima.fsv.cvut.cz


2014

13 14 15 16 17 18

20 21 22 23 24 25 2014

ŘÍJEN _ 42. týden _ 4. týden ZS _ sudý

výstava A+S a hosté

PONDĚLÍ s Renáta * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Agáta * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Tereza * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Havel * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Hedvika * _________

[š] SZZ bc. A+S – ústní zkoušky z TO 8“

9“

10“

11“

12“

13“

SOBOTA s Lukáš * __

14“

15“

NEDĚLE s Michaela * __

19

PONDĚLÍ s Vendelín * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

15“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Brigita * _________

[š] výuka jako v úterý sudého týdne 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

STŘEDA s Sabina * _________

[š] děkanský den, Den otevřených dveří ČTVRTEK s Teodor * _________

[š] výuka jako v pondělí sudého týdne 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

PÁTEK s Nina * _________

[š] SZZ bc. A+S – ústní zkoušky z TO 8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Beáta * __

12“

13“

14“

26

15“

NEDĚLE s Erik * __

začátek zimního času

ŘÍJEN _ 43. týden _ 5. týden ZS _ lichý

www.central-group.cz/architektonickasoutez


2014

27 28 29 30 31 1

3 4 5 6 7 8 2014

ŘÍJEN > LISTOPAD _ 44. týden _ 6. týden ZS _ sudý

Défi: výběr soutěžních týmů

PONDĚLÍ s Šarlota, Zoe * _________

[š] děkanské volno ÚTERÝ * _________

[ss] Den vzniku samostatného československého státu STŘEDA s Silvie * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

ČTVRTEK s Tadeáš * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Štěpánka * _________

[š] SZZ bc. A+S - ústní zkoušky z TO 8“

9“

SOBOTA s Felix * __

10“

11“ŘÍJEN12“

13“

LISTOPAD

14“

15“

2

NEDĚLE * __

[sv] Památka zesnulých

PONDĚLÍ s Hubert * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Karel, Karla * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Miriam * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Liběna * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Saskie * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Bohumír * __

12“

13“

9

NEDĚLE s Bohdan * __

LISTOPAD _ 45. týden _ 7. týden ZS _ lichý

www.metrostav.cz


2014

10 11 12 13 14 15

17 18 19 20 21 22 2014

LISTOPAD _ 46. týden _ 8. týden ZS _ sudý

arch.fsv.cvut.cz

PONDĚLÍ s Evžen * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Martin vd Den válečných veteránů * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

18“

19“

STŘEDA s Benedikt *

8“

9“

10“

11“

ČTVRTEK s Tibor * _________

[k] přednáška německého památkáře Alexe Föhla 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

PÁTEK s Sáva * _________

[k] konference Architektura a udržitelný rozvoj AUR14 8“

9“

10“

11“

12“

13“

SOBOTA s Leopold * __

14“

15“

16“

17“

18“

19“

NEDĚLE s Otmar * __

16

PONDĚLÍ s Mahulena * _________

[ss] Den boje za svobodu a demokracii

ÚTERÝ s Romana * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

STŘEDA s Alžběta * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Nikola * _________

[š] uzávěrka fotosoutěže Tvýma očima 2014 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

14“

15“

PÁTEK s Albert * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Cecílie * __

12“

13“

23

NEDĚLE s Klement * __

LISTOPAD _ 47. týden _ 9. týden ZS _ lichý

tvymaocima.fsv.cvut.cz


2014

24 25 26 27 28 29

1 2 3 4 5 6 2014

LIST. > PROSINEC _ 48. týden _ 10. týden ZS _ sudý

www.studyka.com

PONDĚLÍ s Emílie * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Kateřina * _________

[k] soutěž Défi 8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Artur * _________

[k] soutěž Défi 8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Xenie * _________

[k] přednáška Wolfa D. Prixe - COOP HIMMELB(L)AU [k] soutěž Défi

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

PÁTEK s René * _________

[k] soutěž Défi 8“

9“

10“

11“

12“

SOBOTA s Zina * __

NEDĚLE s Ondřej * __

30

PONDĚLÍ s Iva * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Blanka * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Svatoslav * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Barbora * _________

8“

9“

10“

11“

12“

PÁTEK s Jitka * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Mikuláš * __

12“

7

NEDĚLE s Ambrož s Benjamín * __

PROSINEC _ 49. týden _ 11. týden ZS _ lichý

www.central-group.cz/architektonickasoutez


2014

8 9 10 11 12 13

PROSINEC _ 50. týden _ 12. týden ZS _ sudý

arch.fsv.cvut.cz

PONDĚLÍ s Květoslava * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Vratislav * _________

8“

9“

10“

11“

12“

STŘEDA s Julie * _________

8“

9“

10“

11“

12“

ČTVRTEK s Dana * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Simona * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Lucie * __

12“

13“

14

NEDĚLE s Lýdie * __


15 16 17 18 19 20 2014

PONDĚLÍ s Radana, Radan * _________

[š] vánoční koncert FSv 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Albína * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Daniel * _________

[š] vyhlášení výsledků fotosoutěže Tvýma očima 2014 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

ČTVRTEK s Miloslav * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Ester * _________

[š] konec výuky zimního semestru 8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Dagmar * __

12“

13“

14“

21

15“

NEDĚLE s Natálie * __

PROSINEC _ 51. týden _ 13. týden ZS _ lichý

archgalerie.fsv.cvut.cz


2014/15

22 23 24 25 26 27

PROSINEC > LEDEN _ 52. a 1. týden _ prázdniny PONDĚLÍ s Šimon * _________

[š] začátek zimních prázdnin ÚTERÝ s Vlasta* _________

30

STŘEDA s Adam, Eva * _________

[sv] Štědrý den [sv] Štědrý den ČTVRTEK * _________

PÁTEK s Štěpán * _________

2

[sv] 2. svátek vánoční

28

Jednorázový kupón platný pro akademický rok

2014 – 2015 na 15% slevu

veškerých prací v REPRO FETTERLE.

společnost s r.o.

www.reprofetterle.cz repro.fetterle@volny.cz

31 1

vánoční, [sv] Hod boží vánoční 1. svátek vánoční

SOBOTA s Žaneta * __

29

NEDĚLE s Bohumila * __

3

PONDĚLÍ s Judita * _________

ÚTERÝ s David * _________

STŘEDA s Silvestr * _________

PROSINEC

ČTVRTEK s Karina * _____

LEDEN

[ss] Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu PÁTEK s Karina * _________

[š] konec zimních prázdnin SOBOTA s Radmila * __

4

NEDĚLE s Diana * __


Jednorázový kupón platný pro akademický rok

Prodejny přímo v budově Fakulty stavební !

2014 – 2015 na 15% slevu

Počítače, notebooky, pc komponenty a periferie, náplně do tiskáren, kalkulačky, fototechnika, kancelářské potřeby, spotřební elektronika.

veškerých prací v REPRO FETTERLE.

Suterén C046 pod hlavní vrátnicí www.b2c.cz, tel. 224 354 816

PAPÍRNICTVÍ

společnost s r.o.

www.reprofetterle.cz

1. patro vchod přes studovnu www.dezeta.cz tel. 224 353 728

repro.fetterle@volny.cz

5 6 7 8 9 10 2015

DEZE TA

PONDĚLÍ s Dalimil * _________

[š] začátek zkouškového období 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Kašpar, Melichar, Baltazar * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

STŘEDA s Vilma * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Čestmír * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Vladan * _________

8“

9“

10“

11“

12“

SOBOTA s Břetislav * __

13“

11

LEDEN _ 2. týden _ 1. týden ZK

NEDĚLE s Bohdana * __

výstavy ateliérových projektů


2015

12 13 14 15 16 17

19 20 21 22 23 24 2015

LEDEN _ 3. týden _ 2. týden ZK

archgalerie.fsv.cvut.cz

PONDĚLÍ s Pravoslav * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Edita * _________

8“

9“

10“

11“

12“

STŘEDA s Radovan * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Alice * _________

8“

9“

10“

11“

12“

PÁTEK s Ctirad * _________

8“

9“

10“

11“

12“

SOBOTA s Drahoslav * __

NEDĚLE s Vladislav * __

18

PONDĚLÍ s Doubravka * _________

[š] začátek státních závěrečných zkoušek 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Ilona * _________

8“

9“

10“

11“

12“

STŘEDA s Běla * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Slavomír * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Zdeněk * _________

[š] Den otevřených dveří 8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Milena * __

12“

13“

25

LEDEN _ 4. týden _ 3. týden ZK

NEDĚLE s Miloš * __

výstavy ateliérových projektů


2015

26 27 28 29 30 31

2 3 4 5 6 7 2015

LEDEN > ÚNOR _ 5. týden _ 4. týden ZK

arch.fsv.cvut.cz

PONDĚLÍ s Zora * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Ingrid vd Den památky obětí holokaustu* _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

STŘEDA s Otýlie * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Zdislava * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Robin * _________

[š] konec státních závěrečných zkoušek 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

SOBOTA s Marika * __

15“

1

16“

LEDEN

NEDĚLE

ÚNOR

s Hynek * __

PONDĚLÍ s Nela, Hromnice * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Blažej * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Jarmila * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Dobromila * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Vanda * _________

8“

9“

10“

11“

12“

SOBOTA s Veronika * __

13“

8

ÚNOR _ 6. týden _ 5. týden ZK

NEDĚLE s Milada * __

zápis do letního semestru


2015

9 10 11 12 13 14

ÚNOR _ 7. týden _ 6. týden ZK

zápis do letního semestru

PONDĚLÍ s Apolena * _______

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Mojmír * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Božena * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Slavěna * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Věnceslav * _________

[š] konec zkouškového období 8“

9“

10“

11“

12“

13“

SOBOTA s Valentýn * __

[sv] svátek zamilovaných

nejčtenější česky psaný blog o architektuře

LETNÍ SEMESTR (16. 2. 2015 – 28. 8. 2015)

15

NEDĚLE s Jiřina * __


státní svátky

události letního semestru 16. 2. 2015 11. 3. 2015 12. 3. 2015 2. 4. 2015 3. 4. 2015 13. 4. 2015 květen 2015 12. 5. 2015 13. 5. 2015 15. 5. 2015 18. 5. 2015 červen 2015 15. 6. 2015 26. 6. 2015 26. 6. 2015 29. 6. 2015 28. 8. 2015 9. 9. 2015 10. 9. 2015 11. 9. 2015 25. 9 . 2015 5. 10. 2015

začátek výuky letního semestru promoce absolventů mgr. studia promoce absolventů mgr. studia výuka jako v pátek sudého týdne děkanské volno výuka jako v pondělí lichého týdne přijímací zkoušky mgr. studia výuka jako v pátek lichého týdne rektorský den konec výuky letního semestru začátek zkouškového období přijímací zkoušky bc. studia začátek státních závěrečných zk. konec ZK, státních závěrečných zk. ukončení provozu kolejí začátek letních prázdnin konec letních prázdnin promoce absolventů bc. studia promoce absolventů bc. studia promoce absolventů bc. studia imatrikulace 1. ročníků bc. studia promoce absolventů mgr. studia

LETNÍ SEMESTR (16. 2. 2015 – 28. 8. 2015)

8. 5. 2015 5. 7. 2015 6. 7. 2015

Osvobození země od fašismu Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje Den upálení mistra Jana Husa

ostatní svátky 6. 4. 2015 1. 5. 2015

Velikonoční pondělí Svátek práce

významné dny 8. 3. 2015 12. 3. 2015 5. 5. 2015 27. 6. 2015

Mezinárodní den žen Den vstupu České republiky do NATO Květnové povstání českého lidu Den památky obětí komunismu

Stav údajů ke dni 30. 6. 2014. Případné změny na www.fsv.cvut.cz.


KOMA

16 17 18 19 20 21 2015

www.koma-modular.cz

PONDĚLÍ s Ljuba * _________

[š] začátek výuky letního semestru 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Miloslava * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Gizela * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Patrik * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Oldřich * _________

8“

9“

10“

11“

12“

SOBOTA s Lenka, Eleonora * __

13“

22

NEDĚLE s Petr * __

ÚNOR _ 8. týden _ 1. týden LS _ sudý

www.cegra.cz


2015

23 24 25 26 27 28

2 3 4 5 6 7 2015

ÚNOR > BŘEZEN _ 9. týden _ 2. týden LS _ lichý

www.cegra.cz

PONDĚLÍ s Svatopluk * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

ÚTERÝ s Matěj, Matyáš * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Liliana * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Dorota * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Alexandr * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

SOBOTA s Lumír * __

16“

ÚNOR

NEDĚLE

1

BŘEZEN

s Bedřich * __

PONDĚLÍ s Anežka * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Kamil * _________

8“

9“

10“

11“

12“

STŘEDA s Stela * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Kazimir * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Miroslav * _________

[š] ples FSv 8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Tomáš * __

12“

13“

8

NEDĚLE s Gabriela * __ vd Mezinárodní den žen

BŘEZEN _ 10. týden _ 3. týden LS _ sudý

facebook.com/fsv.cvut.cz


2015

9 10 11 12 13 14

16 17 18 19 20 21 2015

BŘEZEN _ 11. týden _ 4. týden LS _ lichý

stuk.fsv.cvut.cz

PONDĚLÍ s Františka * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Viktorie * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Anděla * _________

[š] promoce absolventů mgr. studia 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

ČTVRTEK s Řehoř vd Den přístupu ČR k NATO * _________

[š] promoce absolventů mgr. studia 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

PÁTEK s Růžena * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

SOBOTA s Rút, Matylda * __

NEDĚLE s Ida * __

15

PONDĚLÍ s Elena, Herbert * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Vlastimil * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Eduard * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Josef * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Světlana * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Radek * __

12“

13“

22

NEDĚLE s Leona * __

BŘEZEN _ 12. týden _ 5. týden LS _ sudý

www.apluses.cz


2015

23 24 25 26 27 28

30 31 1 2 3 4 2015

BŘEZEN _ 13. týden _ 6. týden LS _ lichý

www.kalkulacky.cz

PONDĚLÍ s Ivona * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Gabriel * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Marián * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Emanuel * _________

8“

9“

10“

11“

12“

PÁTEK s Dita * _________

8“

9“

10“

11“

12“

SOBOTA s Soňa * __

NEDĚLE s Taťána * __

29

začátek letního času

PONDĚLÍ s Arnošt * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Kvido * _________

8“

9“

10“

11“

12“

BŘEZEN

DUBEN

STŘEDA s Hugo * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

ČTVRTEK s Erika * _________

[š] výuka jako v pátek sudého týdne 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

PÁTEK s Richard * _________

[š] děkanské volno SOBOTA s Ivana * __

5

NEDĚLE s Miroslava * __

BŘEZEN > DUBEN _ 14. týden _ 7. týden LS _ sudý

www.apluses.cz


2015

6 7 8 9 10 11

13 14 15 16 17 18 2015

DUBEN _ 15. týden _ 8. týden LS _ lichý

výstava kreseb volitelného kreslení

PONDĚLÍ s Vendula * _________

[sv] Pondělí velikonoční ÚTERÝ s Heřman, Hermína, vd Den vzdělanosti * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

STŘEDA s Ema * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Dušan * _________

8“

9“

10“

11“

12“

PÁTEK s Darja * _________

8“

9“

10“

11“

12“

SOBOTA s Isabela * __

NEDĚLE s Julius * __

12

PONDĚLÍ s Aleš * _________

[š] výuka jako v pondělí lichého týdne 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Vincenc * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Anastázie * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Irena * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Rudolf * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Valerie * __

12“

13“

19

NEDĚLE s Rostislava * __

DUBEN _ 16. týden _ 9. týden LS _ sudý

www.apluses.cz


2015

20 21 22 23 24 25

27 28 29 30 1 2 2015

DUBEN _ 17. týden _ 10. týden LS _ lichý

arch.fsv.cvut.cz

PONDĚLÍ s Marcela * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Alexandra * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Evženie * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Vojtěch * _________

8“

9“

10“

11“

12“

PÁTEK s Jiří * _________

8“

9“

10“

11“

12“

SOBOTA s Marek * __

NEDĚLE s Oto * __

26

PONDĚLÍ s Jaroslav * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

15“

16“

ÚTERÝ s Vladislav * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Robert * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Blahoslav * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

DUBEN

KVĚTEN

PÁTEK * _________

[sv] Svátek práce SOBOTA s Zikmund * __

3

NEDĚLE s Alexej * __

DUBEN > KVĚTEN _ 18. týden _ 11. týden LS _ sudý

archgalerie.fsv.cvut.cz


2015

4 5 6 7 8 9

KVĚTEN _ 19. týden _ 12. týden LS _ lichý

přij. zkouťky mgr. studia

PONDĚL� s Květoslav * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

15“

16“

17“

18“

19“

ĂšTERĂ? s Klaudie * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STĹ˜EDA s Radoslav * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ÄŒTVRTEK s Stanislav * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

PĂ TEK * _________

[ss] OsvobozenĂ­ zemÄ› od faĹĄismu SOBOTA s Ctibor * __

10

NEDÄšLE s BlaĹžena * __

JednorĂĄzovĂ˝ kupĂłn platnĂ˝ pro akademickĂ˝ rok

2014 – 2015 na 15% slevu

veťkerých prací v REPRO FETTERLE.

t

4UVEJKOĂ“ MJUFSBUVSB OB NĂ“SV WBĂ?FNV TUVEJKOĂ“NV PCPSV (doporuÄ?enĂĄ literatura)

t

4UVEJKOĂ“ NĂ“TUB (218 v celĂŠ ĂšK)

t

#F[QMBUOĂˆ SFHJTUSBDF QSP TUVEFOUZ ĆŽ765

t

&YLVS[F LVS[Z LPO[VMUBDF

StudijnĂ­ literatura

Novinky z oboru

StudijnĂ­ mĂ­sta

Exkurze

1SBLUJDLĂ? JOGP QSP OPWĂ? TUVEFOUZ

,OJIPWOB DWVU D[ TUVEJVN F QSWBL ,POUBLU Ă , ĆŽ765 (budova NTK) TechnickĂĄ 6 160 80 Praha 6 - Dejvice

spoleÄ?nost s r.o.

Knihovna.cvut.cz knihovna@cvut.cz www.facebook.com/knihovna.cvut

www.reprofetterle.cz repro.fetterle@volny.cz

UK_reklama_2014.indd 1

10.7.2014 16:22:49


Jednorázový kupón platný pro akademický rok

2014 – 2015 na 15% slevu

veškerých prací v REPRO FETTERLE.

společnost s r.o.

www.reprofetterle.cz repro.fetterle@volny.cz

11 12 13 14 15 16 2015

PONDĚLÍ s Svatava * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Pankrác * _________

[š] výuka jako v pátek lichého týdne 8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Servác * _________

[š] rektorský den ČTVRTEK s Bonifác * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Žofie * _________

[š] konec výuky letního semestru 8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Přemysl * __

12“

13“

14“

17

15“

NEDĚLE s Aneta * __

KVĚTEN _ 20. týden _ 13. týden LS _ sudý

arch.fsv.cvut.cz


2015

18 19 20 21 22 23

25 26 27 28 29 30 2015

KVĚTEN _ 21. týden _ 1. týden ZK

www.apluses.cz

PONDĚLÍ s Nataša * _________

[š] začátek zkouškového období 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Ivo * _________

8“

9“

10“

11“

12“

STŘEDA s Zbyšek * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Monika * _________

8“

9“

10“

11“

12“

PÁTEK s Emil * _________

8“

9“

10“

11“

12“

SOBOTA s Vladimír * __

NEDĚLE s Jana * __

24

PONDĚLÍ s Viola * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Filip * _________

8“

9“

10“

11“

12“

STŘEDA s Valdemar * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Vilém * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Maxmilián * _________

8“

9“

10“

11“

12“

SOBOTA s Ferdinand * __

13“

31

NEDĚLE s Kamila * __

KVĚTEN > ČERVEN _ 22. týden _ 2. týden ZK

výstavy studentských projektů


2015

1 2 3 4 5 6

8 9 10 11 12 13 2015

ČERVEN _ 23. týden _ 3. týden ZK

výstavy studentských projektů

PONDĚLÍ s Laura * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Jarmil * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Tamara * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Dalibor * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Dobroslav * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

SOBOTA s Norbert * __

NEDĚLE s Iveta, Slavoj * __

7

PONDĚLÍ s Medard * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Stanislava * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Otta * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Bruno * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Antonie * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Antonín * __

12“

13“

14

NEDĚLE s Roland * __

ČERVEN _ 24. týden _ 4. týden ZK

přijímací zkoušky bc. studia


2015

15 16 17 18 19 20

22 23 24 25 26 27 2015

ČERVEN _ 25. týden _ 5. týden ZK

www.apluses.cz

PONDĚLÍ s Vít * _________

[š] začátek státních závěrečných zkoušek 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Zbyněk * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Adolf * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Milan * _________

8“

9“

10“

11“

12“

PÁTEK s Leoš * _________

8“

9“

10“

11“

12“

SOBOTA s Květa * __

NEDĚLE s Alois * __

21

PONDĚLÍ s Pavla * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Zdeňka * _________

8“

9“

10“

11“

12“

STŘEDA s Jan * _________

8“

9“

10“

11“

12“

ČTVRTEK s Ivan * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Adriana * _________

[š] konec zkouškového období, státních závěrečných zkoušek [š] ukončení provozu kolejí

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Ladislav * __ vd Den památky obětí komunismu

12“

13“

14“

28

15“

16“

17“

18“

19“

NEDĚLE s Lubomír * __

ČERVEN _ 26. týden _ 6. týden ZK

arch.fsv.cvut.cz


2015

29 30 1 2 3 4

13 14 15 16 17 18 2015

ČERVEN > ČERVENEC _ 27. a 28. týden PONDĚLÍ s Petr, Pavel * _________

[š] začátek letních prázdnin ÚTERÝ s Šárka *_____

ČERVEN

STŘEDA s Jaroslava * ___

ČERVENEC

ČTVRTEK s Patricie * _________

PÁTEK s Radomír * _________

SOBOTA s Prokop * __

5

NEDĚLE

[ss] Cyril a Metoděj * ____

ÚTERÝ s Karolína * _________

8 9 11

20 21

STŘEDA s Jindřich * _________

ČTVRTEK s Luboš * _________

PÁTEK s Martina * _________

19

7

10

PONDĚLÍ s Markéta * _________

SOBOTA s Drahomíra * __

6

22 23 24

NEDĚLE s Čeněk * __

ČERVENEC _ 29. a 30. týden

25

PONDĚLÍ * _________

[ss] Den upálení mistra Jana Husa

ÚTERÝ s Bohuslava * _________

STŘEDA s Nora * _________

ČTVRTEK s Drahoslava * _________

PÁTEK s Libuše, Amálie * _________

SOBOTA s Olga * __

12

NEDĚLE s Bořek * __

PONDĚLÍ s Ilja, Eliáš * _________

ÚTERÝ s Vítězslav * _________

STŘEDA s Magdaléna * _________

ČTVRTEK s Libor * _________

PÁTEK s Kristýna * _________

SOBOTA s Jakub * __

26

NEDĚLE s Anna * __


2015

27 28 29 30 31 1

10 11 12 13 14 15 2015

ČERVENEC > SRPEN _ 31. a 32. týden PONDĚLÍ s Věroslav * _________

ÚTERÝ s Viktor * _________

4

STŘEDA s Marta * _________

5

ČTVRTEK s Bořivoj * _________

PÁTEK s Ignác * _______

SOBOTA s Oskar * __

2

NEDĚLE s Gustav * __

PONDĚLÍ s Vavřinec * _________

ÚTERÝ s Zuzana * _________

17 19

ČTVRTEK s Alena * _________

20

PÁTEK s Alan * _________

16

8

18

STŘEDA s Klára * _________

SOBOTA s Hana * __

6 7

ČERVENEC

SRPEN

3

21 NEDĚLE s Jáchym * __

SRPEN _ 33. a 34. týden

22

PONDĚLÍ s Miluše * _________

ÚTERÝ s Dominik * _________

STŘEDA s Kristián * _________

ČTVRTEK s Oldřiška * _________

PÁTEK s Lada * _________

SOBOTA s Soběslav * __

9

NEDĚLE s Roman * __

PONDĚLÍ s Petra * _________

ÚTERÝ s Helena * _________

STŘEDA s Ludvík * _________

ČTVRTEK s Bernard * _________

PÁTEK s Johana * _________

SOBOTA s Bohuslav * __

23

NEDĚLE s Sandra * __


2015

24 25 26 27 28 29

7 8 9 10 11 12 13 2015

SRPEN > ZÁŘÍ _ 35. a 36. týden PONDĚLÍ s Bartoloměj * _________

31

ÚTERÝ s Radim * _________

1

STŘEDA s Luděk * _________

2

ČTVRTEK s Otakar * _________

3

PÁTEK s Augustýn * _________

4

[š] konec letních prázdnin SOBOTA s Evelína * __

30

PONDĚLÍ s Regina

ÚTERÝ s Mariana

STŘEDA s Daniela

[š] promoce absolventů bc. studia ČTVRTEK s Irma

[š] promoce absolventů bc. studia PÁTEK s Denisa

[š] promoce absolventů bc. studia SOBOTA s Marie NEDĚLE s Lubor

NEDĚLE s Vladěna * __

14 15 16 17 18 19 20

ZÁŘÍ _ 37., 38. a 39. týden

5

PONDĚLÍ s Radka

ÚTERÝ s Jolana

STŘEDA s Ludmila

ČTVRTEK s Naděžda

PÁTEK s Kryštof

SOBOTA s Zita NEDĚLE s Oleg

PONDĚLÍ s Pavlína

SRPEN

ÚTERÝ s Linda, Samuel* __

ZÁŘÍ

STŘEDA s Adéla * _________

ČTVRTEK s Bronislav, Bronislava * _______

PÁTEK s Jindřiška * _________

SOBOTA s Boris * __

6

21 22 23 24 25 26 27

NEDĚLE s Boleslav * __

PONDĚLÍ s Matouš

ÚTERÝ s Darina

STŘEDA s Berta

ČTVRTEK s Jaromír

PÁTEK s Zlata

[š] imatrikulace 1. ročníků bc. Studia SOBOTA s Andrea NEDĚLE s Jonáš


2015

28 29 30 1 2 3 4

19 20 21 22 23 24 25 2015

ZÁŘÍ > ŘÍJEN _ 40., 41. a 42. týden PONDĚLÍ s Václav

[ss] Den české státnosti ÚTERÝ s Michal

STŘEDA s Jeroným

ČTVRTEK s Igor

PÁTEK s Olívie, Oliver

SOBOTA s Bohumil NEDĚLE s František

PONDĚLÍ s Michaela

ÚTERÝ s Vendelín

STŘEDA s Brigita

ČTVRTEK s Sabina

PÁTEK s Teodor

SOBOTA s Nina NEDĚLE s Beáta

5 6 7 8 9 10 11

26 27 28 29 30 31 1

PONDĚLÍ s Eliška

[š] promoce absolventů mgr. studia ÚTERÝ s Hanuš

STŘEDA s Justýna

ČTVRTEK s Věra

PÁTEK s Štefan, Sára

SOBOTA s Marina NEDĚLE s Andrej

PONDĚLÍ s Erik

ÚTERÝ s Šarlota, Zoe

STŘEDA

[ss] Den vzniku samostatného Československa ČTVRTEK s Silvie

PÁTEK s Tadeáš

SOBOTA s Štěpánka NEDĚLE s Felix

ŘÍJEN > LISTOPAD _ 43., 44. a 45. týden

12 13 14 15 16 17 18

2 3 4 5 6 7 8

PONDĚLÍ s Marcel

ÚTERÝ s Renáta

STŘEDA s Agáta

ČTVRTEK s Tereza

PÁTEK s Havel

SOBOTA s Hedvika NEDĚLE s Lukáš

PONDĚLÍ vd Památka zesnulých

ÚTERÝ s Hubert

STŘEDA s Karel, Karla

ČTVRTEK s Miriam

PÁTEK s Liběna

SOBOTA s Saskie NEDĚLE s Bohumír


2014

9 10 11 12 13 14 15

30 1 2 3 4 5 6 2015

LISTOPAD _ 46., 47. a 48. týden PONDĚLÍ s Bohdan

ÚTERÝ s Evžen

STŘEDA s Martin

ČTVRTEK s Benedikt

PÁTEK s Tibor

SOBOTA s Sáva NEDĚLE s Leopold

PONDĚLÍ s Ondřej

ÚTERÝ s Iva

STŘEDA s Blanka

ČTVRTEK s Svatoslav

PÁTEK s Barbora

SOBOTA s Jitka NEDĚLE s Mikuláš

16 17 18 19 20 21 22

7 8 9 10 11 12 13

PONDĚLÍ s Otmar

ÚTERÝ s Mahulena

[ss] Den boje za svobodu a demokracii STŘEDA s Romana

ČTVRTEK s Alžběta

PÁTEK s Nikola

SOBOTA s Albert NEDĚLE s Cecílie

PONDĚLÍ s Ambrož

ÚTERÝ s Květoslava

STŘEDA s Vratislav

ČTVRTEK s Julie

PÁTEK s Dana

SOBOTA s Simona NEDĚLE s Lucie

LISTOPAD > PROSINEC _ 49., 50. a 51. týden

23 24 25 26 27 28 29

14 15 16 17 18 19 20

PONDĚLÍ s Klement

ÚTERÝ s Emílie

STŘEDA s Kateřina

ČTVRTEK s Artur

PÁTEK s Xenie

SOBOTA s René NEDĚLE s Zina

PONDĚLÍ s Lýdie

ÚTERÝ s Radana

STŘEDA s Albína

ČTVRTEK s Daniel

PÁTEK s Miloslav

SOBOTA s Ester NEDĚLE s Dagmar


2015 / 16

21 22 23 24 25 26 27

PROSINEC > LEDEN _ 52., 1. a 2. týden PONDĚLÍ s Natálie

ÚTERÝ s Šimon

STŘEDA s Vlasta

ČTVRTEK s Adam, Eva

[sv] Štědrý den

PÁTEK

28 29 30 31

[sv] 1. sv. vánoční Hod boží vánoční

1

SOBOTA s Štěpán

2 3

[sv] 2. sv. vánoční

NEDĚLE s Žaneta

PONDĚLÍ s Bohumila

ÚTERÝ s Judita

STŘEDA s David

4 5 6

ČTVRTEK s Silvestr

PÁTEK

7

[ss] Nový rok

8

SOBOTA s Karina

9 10

NEDĚLE s Radmila

kapsa pro pohotovostní ukládání vizitek, nebo studentských karet

přehněte v místě čárkované čáry a po stranách přilepte lepicí páskou

PONDĚLÍ s Diana

ÚTERÝ s Dalimil

STŘEDA s Tři králové

ČTVRTEK s Vilma

PÁTEK s Čestmír

SOBOTA s Vladan NEDĚLE s Břetislav


www.apluses.cz

facebook.com/aplusesFSv

ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

MÁTE ODVÁŽNÉ MYŠLENKY? MY MÁME PROSTOR A ŠPIČKOVÉ PŘÍSTROJE PRO JEJICH OVĚŘENÍ. Realizujte své studentské práce u nás. Jsme tady pro kreativní nápady všech z fakult a ústavů ČVUT. www.uceeb.cz


datum

předmět

místnost

hodina

18. 5. PONDĚLÍ 19. 5.

datum 8. 6. 9. 6.

ÚTERÝ

20. 5. STŘEDA

10. 6.

STŘEDA

21. 5. ČTVRTEK

11. 6. ČTVRTEK

22. 5.

ÚTERÝ

PÁTEK

23. 5. SOBOTA

24. 5. NEDĚLE

12. 6.

PÁTEK

13. 6.

SOBOTA

25. 5. PONDĚLÍ

15. 6. PONDĚLÍ

26. 5.

ÚTERÝ

16. 6.

ÚTERÝ

27. 5.

STŘEDA

17. 6.

STŘEDA

28. 5. ČTVRTEK 29. 5. PÁTEK 30. 5. SOBOTA

místnost

hodina

14. 6. NEDĚLE

18. 6. ČTVRTEK 19. 6. 31. 5. NEDĚLE

PÁTEK

20. 6. SOBOTA

1. 6.

PONDĚLÍ

2. 6.

ÚTERÝ

3. 6.

STŘEDA

24. 6. STŘEDA

4. 6.

ČTVRTEK

25. 6. ČTVRTEK

5. 6.

PÁTEK

6. 6.

SOBOTA

A _ výborně _ 1

předmět

PONDĚLÍ

21. 6. NEDĚLE

22. 6. PONDĚLÍ 23. 6.

26. 6. 7. 6. NEDĚLE B _ vel. dobře _ 1 – 2

ÚTERÝ

PÁTEK

27. 6. SOBOTA C _ dobře _ 2

D _ uspokoj. _ 2 – 3

28. 6. NEDĚLE E _ dostatečně _ 3 F _ nedostatečně _ 4

PLÁN ZKOUŠEK letního semestru (18. 5. 2015 – 26. 6. 2015)

www.schrapnel.cz

přemýšleli jsme, co sem dáme ........... nakonec jsme nechali prostor pro vás ........... tak si tu můžete třeba kreslit


1

2

3

4

5

6

7

8

9

sudé

PONDĚLÍ avební inženýři než 20 let. liché sudé

e k nim i Ty. ÚTERÝ

teriér vzdělává odborníky z řad liché stavebních firem. Přináší informace h materiálech a technologiích. sudá

STŘEDA

000.cz /stavebnictvi3000

tví”

10

11

12

8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 8.50 9.50 10.50 11.50 12.50 13.50 14.50 15.50 16.50 17.50 18.50 19.50

26

lichá sudý

ČTVRTEK lichý sudý

PÁTEK lichý

rozvrh hodin zimního 9. 2013 – 20. 12. 2013) ROZVRH HODIN letního semestru (16. 2.semestru 2015 – 15.(23. 5. 2015)


datum 5. 1.

předmět

místnost

hodina

PONDĚLÍ

datum

6. 1.

ÚTERÝ

27. 1.

ÚTERÝ

7. 1.

STŘEDA

28. 1.

STŘEDA

8. 1.

ČTVRTEK

9. 1.

PÁTEK

10. 1.

SOBOTA

12. 1. 13. 1. 14. 1.

PÁTEK

31. 1.

SOBOTA

PONDĚLÍ

2. 2.

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

3. 2.

ÚTERÝ

STŘEDA

4. 2.

STŘEDA

15. 1. ČTVRTEK

5. 2.

ČTVRTEK

16. 1.

PÁTEK

6. 2.

PÁTEK

17. 1.

SOBOTA

7. 2.

SOBOTA

19. 1.

PONDĚLÍ

9. 2.

PONDĚLÍ

20. 1.

ÚTERÝ

10. 2.

ÚTERÝ

21. 1.

STŘEDA

11. 2.

STŘEDA

11. 1. NEDĚLE

18. 1. NEDĚLE

22. 1. ČTVRTEK PÁTEK

24. 1.

SOBOTA

A _ výborně _ 1

místnost

hodina

29. 1. ČTVRTEK 30. 1.

23. 1.

předmět

26. 1. PONDĚLÍ

1. 2. NEDĚLE

8. 2. NEDĚLE

12. 2. ČTVRTEK 25. 1. NEDĚLE B _ vel. dobře _ 1 – 2

C _ dobře _ 2

13. 2.

PÁTEK

14. 2.

SOBOTA

15. 2. NEDĚLE

D _ uspokoj. _ 2 – 3

E _ dostatečně _ 3 F _ nedostatečně _ 4

PLÁN ZKOUŠEK zimního semestru (5. 1. 2015 – 13. 2. 2015)

prodejna modelářských potřeb v atelieru D 1107 FSv ČVUT v Praze Dejvice – Thákurova 7a (Kolejní), Praha 6

pondělí až pátek

9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 www.promodely.cz balsa, kapa, vivak, kartony, lepenky, polystyreny, nože, figurky, lepidla, ...


1

8.00 8.50

26

2

9.00 9.50

3

10.00 10.50

4

11.00 11.50

5

12.00 12.50

6

13.00 13.50

7

14.00 14.50

8

15.00 15.50

9

16.00 16.50

sudé

PONDĚLÍ avební inženýři než 20 let. liché sudé

e k nim i Ty. ÚTERÝ

teriér vzdělává odborníky z řad liché stavebních firem. Přináší informace h materiálech a technologiích. sudá

STŘEDA

000.cz /stavebnictvi3000

tví”

lichá sudý

ČTVRTEK lichý sudý

PÁTEK lichý

rozvrhsemestru hodin zimního semestru (23. 2013 – 20. 12. 2013) ROZVRH HODIN zimního (22. 9. 2014 – 19. 12.9.2014)

10

17.00 17.50

11

18.00 18.50

12

19.00 19.50