Page 1

PROGRAM 2016/2017 15. august 2016 - 4. juni 2017 BØRN SVØMMESKOLE

UNGE MEDLEYSKOLE

VOKSNE SVØMMEHOLD


Velkommen til Farum Svømmeklub Farum Svømmeklub byder velkommen til sæsonen 2016-17. I vores bestræbelser for at blive bedre har vi igen i år justeret i vores udbud. Al tilmelding foregår via vores webshop, hvor man enkelt kan finde de ledige hold. Efter tilmelding og betaling ved man med det samme, at man har reserveret sin plads.

Sæsonstart – 15. august 2016

I 2015 flyttede vi sæsonstarten til midt i august, og det blev taget godt imod blandt medlemmerne. Derfor fastholder vi dette i 2016 og starter den 15. august. Det er en uge efter, at skolerne starter, så børnene kan få en rolig start på skolen, inden svømningen begynder. Sæsonen slutter den 4. juni 2017, afbrudt af de sædvanlige ferier, helligdage og stævnedage. Det giver igen i denne sæson ca. 35 lektioner. Man tilmelder sig og betaler for hele sæsonen.

Nyt i år

Vi har i år fået mere vandtid om lørdagen, hvilket betyder, at vi her kan tilbyde et udvidet forløb med flere forskellige hold. Bl.a. vil der være

2

flere Leg & Plask, Begynder Junior, Begynder Dyb, Øvede, Ungdomshold og Motionshold. Alt dette er med til at øge muligheden for, at søskende og forældre kan gå samtidig på forskellige hold. Vi har måttet erkende, at tidspunkterne mellem kl. 15 og 16 ikke bliver brugt, og disse hold nedlægges derfor i år. Dvs. at den første undervisningslektion starter kl. 16.00 på hverdage. Mange har efterspurgt eneundervisning, og vi vil i år tilbyde dette. Vi har forskellige typer af dygtige trænere, som hver for sig kan håndtere forskellige typer af svømmere, lige fra mindre børn til sportsfolk. Tidspunkterne vil være individuelt afpasset. På de følgende sider findes der en kort beskrivelse af de enkelte hold. En mere detaljeret udgave findes på www.fsk.dk, hvor al tilmelding også finder sted.

Bemærk

Denne brochure er vejledende. Der kan forekomme ændringer i de udbudte hold, og en opdateret liste vil altid kunne findes på vores hjemmeside og webshop.

www.fsk.dk


Svømmeskole – børn Holdtype

Beskrivelse

Mor/Far– Barn

Holdet fokuserer først og fremmest på tilvænning til vand. Gennem samvær med en forælder i det våde element, introduceres barnet til svømningen gennem svømmerelaterede lege. Med enkle og sjove øvelser/lege får barnet lært at få et naturligt forhold til det at være i vand. Evt. våddragt kan anbefales, så barnet bedre kan holde varmen. Alder: 3 - 4 år.

Leg & Plask

På dette hold opnår barnet fortrolighed med vandet. Barnet gennemgår relevante øvelser med henblik på hovedsageligt at kunne flyde, springe i vandet på benene og dykke med hovedet under vand. Undervisningen bygger på læring gennem leg. I begyndelsen kan forældre være med i vandet, men målet er, at barnet svømmer alene. Barnet tilvænnes gradvist til almindelig holdundervisning. Alder: 3½ - 5 år.

Begynder Lav

På dette hold udvikles barnets basale svømmefærdigheder, som elementskifte (udspring), vejrtrækning (dykning), balance (flydeøvelser) og bevægelse. Der vil i denne fase stadig være elementer af leg i undervisningen. Rygcrawl introduceres som første stilart. Der arbejdes desuden med benspark, imens der svømmes på maven. Alder: 4 - 6 år.

Begynder Dyb

På dette hold videreudvikles rygcrawl, og barnet lærer crawl med vægt lagt på teknik og tryghed. Desuden indlæres undervandsbenspark. Yderligere videreudvikles de basale svømmefærdigheder elementskifte (udspring), vejrtrækning (dykning), balance (flydeøvelser) og bevægelse. Målet er i løbet af kort tid at komme af med svømmebæltet. Undervisningen bygger stadig på læring gennem leg, men svømningen fylder mere og mere. Alder: 5 - 7 år.

Øvede

På dette hold udvikles større færdigheder i rygcrawl, crawl og undervands-benspark. Desuden arbejdes med grundprincipperne i brystsvømning og butterfly. Teknikken afpudses med elementskifte, vejrtrækning, balance og bevægelse. Ind imellem krydres undervisningen med leg, men undervisningen fylder på dette niveau næsten hele tiden ud. Alder: 6 - 9 år.

Begynder Junior

Dette hold er for større børn, som endnu ikke har lært at svømme, eller som er utrygge ved vandet. Undervisningen foregår på mindre hold med et intensivt forløb, så man hurtigt lærer at svømme og derefter kan flytte over på andre hold i svømmeskolen (ofte efter 2-3 måneder). Undervisningen foregår, så man hele tiden kan bunde. Alder: 8 - 14 år.

www.fsk.dk/webshop

3


Medleyskole - børn/unge Holdtype

Beskrivelse

Medley 1+2

Der undervises med fokus på de fire svømmediscipliner og undervands-benspark. Vendinger introduceres og startspring/ hovedspring videreudvikles. Glæden ved svømning er stadig i centrum. På holdet udvikles man som svømmer, og man introduceres gradvist til at have svømning som sin sport. Man kan deltage i små svømmestævner og får dermed et grundlag for at beslutte sig for sport (Medley 3 og 4) eller motion (Ungdomshold). Alder: 7 - 11 år.

Medley 3

Der undervises stadig med stor fokus på teknikken i de fire svømmediscipliner og undervands-benspark. Svømmeren har nu valgt at satse på svømningen som sin sportsgren og lærer stille og roligt denne sport at kende. Reglerne for svømmedisciplinerne indlæres, og man deltager regelmæssigt i stævner. Det er fortsat glæden ved svømningen, der skal være motivationen for barnet. Der er ikke fri tilmelding til dette hold, man skal have en invitation til deltagelse eller ansøge om optagelse. Skadesforebyggende landtræning introduceres. Alder: 8 - 12 år.

Medley 4

På dette hold dyrkes der konkurrencesvømning i mere faste rammer i forhold til den individuelle struktur, der ses i resten af konkurrenceafdelingen. Svømmeren lærer hen ad vejen, hvordan man som konkurrencesvømmer skal kunne tage ansvar for sine egne mål ved hjælp af en individuel tilgang til sin træning. Oprykning til dette hold sker kun efter aftale med trænergruppen. Der skal påregnes ekstra tid til landtræning, som kan ligge enten før eller efter den annoncerede vandtid. Alder: 8 - 13 år.

Ungdom

Dette hold er for unge svømmere, som gerne vil svømme uforpligtende 1-3 gange om ugen, samt for svømmere som blot ønsker at træne et par gange om ugen på et hyggeligt plan. Der bliver undervist i svømmedisciplinerne. Undervisningen vil bære præg af, at det foregår på motionsplan, og derfor gives der også mulighed for at lave vandlege, boldspil mv. Det forventes samtidig, at den givne undervisning bliver taget seriøst. Alder: 12 - 16 år.

Besøg vores webshop for tilmelding og køb af klubtøj, sportstasker, badehætter, drikkedunke mv. Se hele sortimentet på www.fsk.dk/webshop 4

www.fsk.dk


Svømmehold - voksne Holdtype

Beskrivelse

Motion

Svømning er sund motion for alle, og man kan svømme samtidig med at ens børn får undervisning, men på egen bane. Det er et hold uden instruktør, hvor der svømmes, snakkes og motioneres. Et hold, hvor man selv bestemmer, hvor langt og hurtigt man vil svømme. Her har alder, færdigheder og helbred ingen betydning. Alder: Over 16 år.

Voksen Svøm/Crawl

Dette hold er for voksne, der kan svømme, men gerne vil lære mere, det kan være crawl eller andre discipliner. Deltageren får forbedret sin svømmeteknik og kondition. På holdet tages der så vidt muligt højde for den enkeltes niveau, interesser og ønsker, men målet er, at man kan svømme efter et program udformet af instruktøren. Alder: Ingen begrænsning.

Masters

Dette hold er for tidligere elitesvømmere, som her har mulighed for at vedligeholde svømmetræningen på et højt niveau. Holdet har adgang til vandtid, men arrangerer selv træningen og laver selv programmerne. Man kan tilmelde sig et eller flere tidspunkter. Alder: Ingen begrænsning.

Eneundervisning

N Y HE

D

Vi udvider tilbuddet om eneundervisning i år. Vi kan tilbyde eneundervisning på alle niveauer, lige fra mindre vandskrække børn til større børn og unge, som aldrig fik lært at svømme. Vi kan også tilbyde tilkøb af forløb for voksne sportsfolk, der har specielle ønsker til træningsvejledning, videoanalyser og evt. kostvejledning. Vi kan tilbyde dette på flere forskellige tidspunkter både om eftermiddagen og i weekenderne. Kontakt klubben på mail fsk@fsk.dk for konkrete forespørgsler.

www.fsk.dk/webshop

5


Konkurrencesvømning En væsentlig del af Farum Svømmeklub er konkurrencesvømning, hvor svømningen kan dyrkes som sportsgren og på eliteplan.

I forhold til mange andre klubber har vi særlig fokus på svømmeteknik og viden i træningskundskaber, frem for svømmevolumen.

Børnene vil gradvist i Medleyskolen blive introduceret til svømning som sportsgren med mulighed for at deltage i svømmestævner. Efterhånden som interessen for svømningen stiger og talentet udvikler sig, vil man i Farum Svømmeklub blive tilbudt nye udfordringer.

Konkurrencesvømning kræver både talent og træningsiver

Seniorsvømning i verdensklasse

Vores vision er at skabe de bedste rammer for en langsigtet seniorkarriere, hvor vores svømmere kan udvikle sig og blive blandt de bedste både nationalt og internationalt. Disse rammer er blandt andet et godt og udviklende træningsmiljø med gode træningsforhold, stævner og træningslejre både nationalt og internationalt, samt gode og veluddannede trænere.

Proces og viden i centrum

I Farum Svømmeklub lægger vi stor vægt på individet og en individuel tilgang til træningen, for at skabe de bedste rammer og forudsætninger for en langsigtet svømmekarriere.

6

Som konkurrencesvømmer kræves der både talent og træningsiver, men der kræves også en indsats fra forældrene, som skal være indstillet på både at hjælpe den unge svømmer med at få dagligdagen til at fungere, men også at yde en indsats som frivillig i klubben, både til interne og eksterne arrangementer. På Medley 3 og Medley 4 forventes træning på mellem 2-4 gange pr. uge. Derefter stiger træningsmængden gradvist, efterhånden som svømmerne bliver ældre og dygtigere, og der er træningsmuligheder på op over 10 gange om ugen. Konkurrencesvømmere udefra kan henvende sig til klubben angående eventuel optagelse i Farum Svømmeklub. Der er yderligere information om vores konkurrencesvømning på www.fsk.dk/konkurrence.

www.fsk.dk


Tak til vores sponsorer! Støt dem – de støtter os FARUM / 4456 3520

Michael Tang A/S

www.fsk.dk/webshop

7


Mandag Tid 16.00 16.40

16.40 17.20

17.20 18.00

18.00 18.40

8

Hold nr.

Hold type

1113

Leg & Plask

1213

Begynder Lav

1313

Begynder Dyb

1513

Øvede

2113

Motion

1114

Leg & Plask

1214

Begynder Lav

1314

Begynder Dyb

1514

Øvede

Hold nr.

Hold type

1217

Begynder Lav

2117

Motion

18.40 19.40

1617

Medley 1+2

19.20 20.00

1918

Begynder Junior

19.40 20.40

2218

Voksen - Svøm/Crawl

20.00 20.40

1919

Begynder Junior

20.00 21.00

2518

Masters

21.00 22.00

2219

Voksen - Svøm/Crawl

Tid 18.40 19.20

2114

Motion

1115

Leg & Plask

1215

Begynder Lav

1315

Begynder Dyb

1515

Øvede

2115

Motion

Svømmeskole - Børn

1116

Leg & Plask

Svømmeskole - Begynder Junior

1216

Begynder Lav

1316

Begynder Dyb

2116

Motion

Medleyskole - Børn/Unge Svømmehold - Voksne

www.fsk.dk


Tirsdag Tid

Hold nr.

16.00 17.00

1623

Medley 1+2

16.00 17.00

1823

Ungdom

Hold type

Onsdag Tid

Hold nr.

20.00 21.00

2238

Voksen - Svøm/Crawl

21.00 22.00

2239

Voksen - Svøm/Crawl

Hold type

Torsdag Tid 16.00 16.40

16.00 17.00 16.40 17.20

17.00 18.00 17.20 18.00

Undervisningsdage

Sæsonen 2016-17 starter mandag den 15. august 2016 for mandagsholdene, og ellers i løbet af den efterfølgende uge. Sæsonen slutter søndag den 4. juni 2017. Ferier, helligdage og andre undervisningsfri dage kan ses i kalenderen på hjemmesiden.

20.00 21.00 21.00 22.00

Hold nr.

Hold type

1143

Leg & Plask

1243

Begynder Lav

1343

Begynder Dyb

1543

Øvede

2143

Motion

1643

Medley 1+2

1144

Leg & Plask

1244

Begynder Lav

1344

Begynder Dyb

1544

Øvede

2144

Motion

1844

Ungdom

1145

Leg & Plask

1245

Begynder Lav

1345

Begynder Dyb

1545

Øvede

2145

Motion

2248

Voksen - Svøm/Crawl

2548

Masters

2249

Voksen - Svøm/Crawl

I løbet af hele sæsonen er der mellem 34 og 36 undervisningsdage. Det afhænger af placeringen af diverse helligdage, ferier og stævner. Men alle får altså ca. lige mange dage, selvom det nogle gange kan se ud som om, at der er stor forskel. De dage, hvor Farum Svømmeklub eller andre aflyser undervisningen pga. stævner er medregnet i ovennævnte tal. Der er ingen forskel i kontingentindbetalingen.

www.fsk.dk/webshop

9


Fredag Tid 16.00 17.00 17.00 18.00 18.00 19.00

Lørdag

Hold nr.

Hold type

Tid

Hold nr.

Hold type

07.00 08.50

2561

Masters

08.00 08.55

2262

Voksen - Svøm/Crawl

1263

Begynder Lav

1563

Øvede

1963

Begynder Junior

2163

Motion

1664

Medley 1+2

1653

Medley 1+2

1853

Ungdom

2153

Motion

1654

Medley 1+2

1854

Ungdom

2154

Motion

1655

Medley 1+2

1855

Ungdom

2155

Motion

09.00 09.40

09.00 10.00 09.40 10.20

Betaling af kontingent

Du kan betale med Dankort og eDankort (netbank) i vores webshop. Vi modtager ikke kreditkort, da omkostningerne for os er for store. Hvis du ikke har et Dankort eller Netbank, så kan du skrive til os på shop@fsk.dk, så finder vi en løsning.

10.20 11.00

11.00 11.40

Tilmelding til flere hold

Hvis du vil svømme flere gange om ugen, så skal du tilmelde dig til holdene på alle de tidspunkter, hvor du vil svømme. Dette er vigtigt, for at vi kan vide, om et hold skal gennemføres eller aflyses på baggrund af for få tilmeldte. Du får rabat, hvis du tilmelder dig flere hold. Rabatten kan ikke gives automatisk i webshoppen. Du kan skrive en besked i kommentarfeltet, ellers plejer vi at opdage det selv, og så påføres rabatten den eksisterende ordre, og kun det reducerede beløb hæves fra dit Dankort.

10

10.00 11.00

11.00 12.00 11.40 12.20

12.00 13.00 12.20 13.00

www.fsk.dk

1164

Leg & Plask

1364

Begynder Dyb

1564

Øvede

2164

Motion

1865

Ungdom

1265

Begynder Lav

1365

Begynder Dyb

1565

Øvede

2165

Motion

1166

Leg & Plask

1366

Begynder Dyb

1566

Øvede

2166

Motion

1666

Medley 1+2

1267

Begynder Lav

1367

Begynder Dyb

1567

Øvede

2167

Motion

1867

Ungdom

1168

Leg & Plask

1368

Begynder Dyb

1968

Begynder Junior

2168

Motion


Søndag Svømmeskole - Børn

Tid

Hold nr.

Hold type

08.30 09.30

2272

Voksen - Svøm Kvinder

09.30 10.00

1073

Mor/Far - Barn

09.30 10.15

2173

Motion

10.00 10.30

1074

Mor/Far - Barn

10.15 11.00

2175

Motion

10.30 11.00

1075

Mor/Far - Barn

Svømmeskole - Begynder Junior Medleyskole - Børn/Unge Svømmehold - Voksne

Offentlig åbningstid søndag Farum Svømmehal er åben for offentlig adgang på følgende tidspunkter: Tirsdag kl. 15.00-17.00 Tirsdag kl. 19.10-21.00 Lørdag kl. 13.00-15.40 Søndag kl. 12.00-15.40

Om søndagen er det Farum Svømmeklub, der står for opsyn i hallen. Her er der mulighed for leg i vandet for både store og små – samt reserverede baner til motionssvømning. Billetter købes i billetautomaten i forhallen. Dankort modtages.

www.fsk.dk/webshop

11


Kontingent og tilmelding De gældende priser for kontingent findes på www.fsk.dk/ kontingent. Her kan man ligeledes se de rabatter, der ydes ved tilmelding til flere hold. Tilmelding til et hold gælder for hele sæsonen 15. august 4. juni. Betaling foretages for hele perioden, og det hele foregår online via www.fsk.dk/ webshop.

Hvis man har brug for hjælp eller har spørgsmål, så kan man kontakte kontoret telefonisk i åbningstiden eller via e-mail. Åbningstid: Mandag: kl. 15.00-19.00 Torsdag: kl. 15.30-18.00 Telefon: 4495 4864 E-mail: fsk@fsk.dk shop@fsk.dk

Program 2016/2017  

Farum Svømmeklubs sæsonprogram for sæsonen 2016/2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you