Page 1

Friese Meren Tourist Map

FH 11.07.2019

®

Vaar- en fietskaart • Routes • Bezienswaardigheden

Fahr- und Radkarte • Routen • Sehenswürdigkeiten

Historische vaarten verbinden meren met pittoreske stadjes, dorpen en natuurgebieden

Sailing and cycling map • Routes • Attractions

Nat. Park Schiermonnikoog

Leeuwarden

Friese Meren: Hét vakantiepark van Europa

O

O

Groningen

N

R

Z

D Te r s

chel

E

E

Schiermonnikoog

Ameland Hollum

i Sch

Buren

Nes

Moddergat

Midsland

nd Oosterbierum

Tzummarum

Frisian Lake District A7

Stavoren • www.11fountains.com

xe Te

Makkum A7

Zout water/Salzwasser/ Saltwater/Eau salée

Maastricht

A

Het Friese waterland is een zeer betaalbare vakantiebestemming. Zo kun je nergens in Europa zó voordelig een luxe sloep, motor- of zeiljacht huren, vaarbewijsvrij tot een lengte van 15 meter en een topsnelheid van 20 km per uur! En aanlegmogelijkheden bij de vleet: in dorpen en stadjes of in de natuur. Verbazingwekkend Zittend aan een picknicktafel aan de oever van een Fries meer zie je bootjes zo klein als notendoppen en imposante zeilklippers voorbijkomen. Soms passeert zelfs een cruiseschip die je normaliter op de Rijn aantreft. De Friese meren zijn een internationale toeristische highlight. Voor iedere boot is een vaarweg én een ligplaats zodat de passagiers de schatten van de provincie Fryslân, zoals de middeleeuwse Elf Steden, kunnen bewonderen. Alle meren zijn met elkander verbonden door middel van bevaarbare riviertjes, kanalen en grachten. Pleziervaarders kunnen altijd lussen of grote rondes

F

S

L

U

IT

diverse locaties staan kijkhutten en zijn uitkijkpunten met banken, zoals het Rode Klif bij Stavoren. Aan Den Helder ieder meer liggen schilderachtige dorpjes, kleine Den Oever Het leeuwendeel van de meren is zeer geschikt voor bungalowparken, campings, hotels en restaurants, zowel de kleine als de grote zeilsport. Op het perfect ingebed in de natuur of de bebouwde kom Hippolytushoef Sneekermeer wordt ieder jaar de grootste zeilregatta van een plaats. Julianadorp op Europees binnenwater gehouden: de SneekBreezand week. Zogenaamde overstapplaatsen, speciale steigers, maGroote Keeten ken het pleziervaarders gemakkelijk om met de fiets Anna Paulowna Op enkele meren zijn snelvaarzones, o.a. voor het land in te trekken. Veel boothuurders nemen ook waterskiërs en wakeboarders, ingericht. Bij kitesurhuurfietsen meeSlootdorp aan boord om Wieringerwerf nóg meer te beleven. fers uit vele landen prijkt de wind- en strandenrijke Alle bezienswaardigheden in Friesland bevinden zich Wieringerwaard Callantsoog IJsselmeerkust bovenaan de lijst met hotspots. aan of nabij vaarwater. Middenmeer De Friese meren zijn niet diep: gemiddeld twee meKolhorn ter. Ze zijn niet alleen een eldorado voor watersporSchagen Ontstaansgeschiedenis ters, maar ook voor sportvissers. De Friese meren zijn op uiteenlopende wijzen ontstaan: door het wegslaan van veenpakketten door Vakantie aan het water stormen, door veenbranden, door ontwatering Medemblik ten Lokale en provinciale overheden hebben ook aan fiet- behoeve van de landbouw, door turfwinning of door sers en wandelaars gedacht. Overal zijn speciaal voor afsluitingNieuwe vanNiedorp een zeearm doorA7een afsluitdijk, dit om Warmenhuizen hen, langs de oevers, prachtige paden aangelegd. Op veiligheidsredenen.

D

IJ

Exmorra

varen, zoals de 200 km lange en eeuwenoude ElfsteHuisduinen denroute en de Turfroute.

Schoorl

Opmeer

6 Hindeloopen

5 Stavoren

1 3

Morra Warns

(Slotermeer)

G aaster l and

Rijs Oudemirdum

Grutte Brekken

N359

Nijemirdum

(Groote Brekken ) Oosterzee

Echten

Delfstrahuizen

1

Bantega

Sonnega

Ossenzijl

Noordoostpolder

2 Sneek 1 1 1

Oldemarkt

A6

AMSTERDAM

Vledder

Diever

N855

A32

N331

Emmeloord

Blokzijl Beulakerwijde

N50

Meppel N375

Vollenhove

A6

© www.frieslandholland.nl

N331

N334

A28

Des canaux historiques relient les lacs à de petites villes Zwartsluis pittoresques, des villages et des réserves naturelles

The Frisian Lakes in the Dutch province of Friesland (‘Fryslân’ in Frisian) are dozens of interlinked large and small lakes and two former sea arms, the IJsselmeer and the Lauwersmeer. The Frisian lakes are a worldwide unique holiday region with recreational sailing and cycling connections at all levels, hundreds of circular routes as well as 8-shaped ones, clean water and open sandy beaches. Nowhere else in the world does one see kitesurfers, cyclists, sailors, walkers and motorboaters intensely enjoy sunshine, wind and water as they do here.

Les lacs frisons de la province néerlandaise de Frise (‘Fryslân’ en frison) sont une succession de dizaines de grands et de petits lacs et de deux anciennes mers intérieures, l’IJsselmeer et le Lauwersmeer. Les lacs de Frise sont un domaine de vacances unique au monde grâce à des voies de communication récréatives en bateau ou en vélo à tous les niveaux, à des centaines d’itinéraires circulaires et en forme de huit, à de l’eau propre et des plages de sable librement accessibles. Nulle part au monde, on ne voit autant de kitesurfeurs, de cyclistes, de plaisanciers, de promeneurs et de pilotes de bateaux à moteur jouir aussi intensément du soleil, du vent et de l’eau.

Le waterland (pays de l’eau) frison est une destination de vacances très abordable. Nulle part ailleurs en Europe, on ne peut louer aussi avantageusement une chaloupe de luxe, un yacht à moteur ou à voile, sans permis de naviguer jusqu’à une longueur de 15 mètres et une vitesse de pointe de 20 km à l’heure ! Et des possibilités d’accoster à foison : dans des villages et de petites villes ou dans la nature.

Woudsend • www.waterland.frl The Frisian wetlands are an extremely affordable holiday destination. For instance, nowhere else in Europe can you rent this affordably a luxury dory, motor or sailboat: no need for a sailing licence up to 15 metres’ length and a top speed of 20 km per hour! And furthermore, mooring opportunities galore: in the towns and villages or in nature. Amazing! Relaxing at a picnic table at the shore of a Frisian lake, you see boats as small as nutshells as well as impressive clippers pass by. Sometimes even a cruise ship, which you would normally encounter on the river Rhine, sails along. The Frisian lakes are an international touristic highlight. For every boat there is a waterway and a mooring, so that the passengers can admire the treasures of the province of Friesland, such as the medieval ‘Eleven Cities.’ All lakes are interlinked by navigable rivers, channels and canals. Pleasure boaters are always able to sail loops or large circles, such as the 200 km long, centuries-old ‘Eleven Cities’ route as well as the Peat route.

Teroele, Recreatiebedrijf De Koevoet • www.dekoevoet.nl

Étonnant Assis à une table de pique-nique au bord d’un lac frison, l’on voit passer des bateaux aussi petits que des coquilles de noix et d’imposant klippers à voile. Il arrive même que défile un navire de croisière que l’on rencontre normalement sur le Rhin. Les lacs de Frise sont un moment fort au niveau du tourisme international. Pour chaque bateau, il y a une voie d’eau et un lieu de mouillage, si bien que les passagers puissent admirer les trésors de la province de Fryslân, comme les Elf Steden (Onze Villes) moyenâgeuses.

The majority of the lakes are well suited for both small and large yachting. On the Sneekermeer each year the largest sailing regatta on European inland waterways is held: the Sneekweek. Some of the lakes have designated speed sailing zones, for instance for waterskiers and wakeboarders. Kitesurfers from many countries rate the coast of the windy IJsselmeer, with its many beaches, high up on the list of hotspots.

The Frisian lakes are not deep: on average 2 metres. They offer an eldorado for both watersporters and sport fishermen alike. Holiday at the water Local and provincial governments also paid a great deal of attention to cyclists and walkers. For them, beautiful paths have been built along the shores. At various points observation huts and lookout posts with benches have been constructed, such as at the Rode Klif (Red Cliff ) at Stavoren. Every lake’s shore is dotted with picturesque villages, small bungalow parks, campings, hotels and restaurants, all in perfect harmony with nature or more built-up areas. Pleasure boaters who wish to change from boat to bicycle in order to carry on their journey on land can make use of special moorings which serve as transfer points. Many people who rent boats take their rental bicycles on board so that they can experience even more. All attractions in Friesland are at or near waterways. History of formation The Frisian lakes were formed in various ways: peatlands were washed away by storms or destroyed by peat fires; they were also drained for agricultural purposes, and diminished due to peat extraction. Also, for safety reasons, a sea arm was separated from the sea by a long dam, called the Afsluitdijk.

A28

St.Jansklooster

Im Gebiet “Friese Meren” (friesische Seenplatte) in der niederländischen Provinz Friesland (Fryslân auf Friesisch) bilden Dutzende großer und kleiner Seen sowie zwei ehemalige Binnenmeere – das IJsselmeer und das Lauwersmeer – ein dichtes Netz von Wasserwegen. Die Friese Meren sind ein weltweit einzigartiges Urlaubsgebiet mit vielen Kanälen und Fahrradwegen, die dem Urlauber zur Verfügung stehen; ein Gebiet mit hunderten Rundwegen oder schleifenförmige Routen, sauberem Wasser und frei zugänglichen Sandstränden. Nirgendwo auf der Welt genießen Kitesurfer, Fahrradfahrer, Segler, Wanderer und Motorbootfahrer so intensiv Sonne, Wind und Wasser.

Urlaub am Wasser Erstaunlich Die Gemeinden und die Provinzverwaltung haben An einem Picknicktisch am Ufer eines friesischen auch an die Fahrradfahrer und Wanderer gedacht: Sees kann man Boote, die so klein wie Nussschalen Speziell für sie wurden überall am Ufer entlang wunsind, aber auch eindrückliche Segelklipper erblicken. derschöne Wege angelegt. An verschiedenen Stellen Manchmal taucht sogar ein Kreuzfahrtschiff auf, wie gibt es Vogelbeobachtungshütten oder Aussichtsman es normalerweise eher auf dem Rhein sieht. Die punkte mit Bänken, z.B. am Rode Klif bei Stavoren. An Friese Meren sind ein internationales touristisches jedem See liegen malerische Dörfchen, kleine BunHighlight. Es gibt genug Wasserwege und Liegeplätze galowparks, Campings, Hotels und Restaurants, die für jedes Boot, damit die Passagiere die Schätze der perfekt in die Natur oder Ortschaft eingebettet sind. Provinz Fryslân, wie z.B. die berühmten mittelalterlichen Elf Städte, bewundern können. Sogenannte Umsteigeplätze, spezielle Anlegestege also, bieten dem Bootsurlauber die Möglichkeit, das Alle Seen sind miteinander durch gut befahrbare Land mit dem Fahrrad zu erkunden. Viele BootsFlüsschen, Kanäle und Grachten verbunden. Bootsmieter haben auch Mietfahrräder an Bord, um noch urlauber können zwischen schleifenförmigen Routen mehr erleben zu können. Alle Sehenswürdigkeiten oder großen Rundstrecken wählen, wie z.B. die 200 Frieslands befinden sich nämlich am oder in der Nähe km lange und jahrhundertalte Elfstedenroute oder des Wassers. die Turfroute. Entstehungsgeschichte Ein Großteil der Seen eignet sich ausgezeichnet für Die Entstehung der Friese Meren hat verschiedene kleine und große Segelboote. Auf dem Sneekermeer Ursachen: Stürme haben ganze Stücke Moorgrund findet in jedem Jahr die größte Segelregatta auf euweggefegt, aber auch Moorbrände, Entwässerungsropäischen Binnengewässern statt: die „Sneekweek“ maßnahmen für die Landwirtschaft, Torfabbau oder (Sneekwoche). das Schließen eines Meeresarms mit einem Deich zum Schutz gegen Überschwemmung haben Seen Auf einigen Seen gibt es Schnellfahrzonen, etwa entstehen lassen. für den Wasserski- und Wakeboard-Sportler. Bei

Wijster

N371 N334

Les lacs de la Frise: Le parc de vacances de l’Europe

Die Friese Meren sind nicht tief: im Durchschnitt etwa zwei Meter. Sie sind nicht nur ein Eldorado für Liebhaber des Wassersports, sondern auch für Sportangler.

A28

Nat. Park Dwingelderveld

Steenwijk

Frisian lakes: The holiday resort of Europe

Kitesurfern aus vielen Ländern steht die wind- und strandreiche IJsselmeerküste ganz oben auf der Liste der Hotspots.

Zijl 1 • 8501 AZ Joure N381 Westerbork www.vaarhuiscruises.nl

Dwingeloo

2

Friese Meren: Der Ferienpark Europas

Das friesische Wasserland ist ein äußerst preiswertes Urlaubsziel: Nirgendwo in Europa können luxuriöse Schaluppen, Motor- oder Segeljachten derart preisgünstig gemietet werden, für die man zudem bis zu einer Länge von 15 Metern und einer Höchstgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern keinen Bootsführerschein benötigt! Und außerdem gibt es hier Anlegemöglichkeiten im Überfluss in Dörfern, Städten oder in der Natur.

Beilen

Giethoorn

Advertiser’s location

Historical boat trips connect lakes with picturesque small towns, villages and nature areas

Hoogersmilde

Paasloo

F L E VO L A N D

Locatie adverterende onderneming Enkhuizen

Frederiksoord

Blesdijke

N333

Hooghalen

VaarHuis Dinner Cruises

Nat. Park Weerribben-Wieden

Luttelgeest

N371

D R ENT H E

De Blesse

Nijetrijne

Rutten

Legenda • Zeichenerklärung • Legend • Légende

Smilde Nat. Park Drents-Friese Wold

Noordwolde

Steggerda

Zoet water/Süsswasser/Freshwater/Eau douce

De Friese Elf Steden • Die friesischen elf Städte The Eleven Frisian Towns • Les Onze Villes frisonnes

N381

Boijl

2 Wolvega 3

Lemmer

Urk

Historische Wasserwege verbinden Seen mit malerischen Städtchen, Dörfern und Naturgebieten

Echtenerbrug

N351

I J S S E L M E E R

Bovensmilde

Oldeholtwolde

(Tjeukemeer)

Assen

Appelscha

Tsjûkemar

4 Sloten Wyckel

1

Oosterwolde

N353

N351

A32

TOP ACTIVITIES Veenhuizen

N380

Jubbega Bontebok

Tynaarlo

Vries A28

Heerenveen A7

N924

A6

Norg Haulerwijk

Donkerbroek

Oldeberkoop Legemeer

Idskenhuizen St.Nicolaasga

Sleattemer Mar Balk

Langweer

De Kûfurd

(Koevordermeer)

1 Joure

Paterswolde

N373

Een

Wijnjewoude

Lippenhuizen

Gorredijk

Haskerdijken

Langwarder Broek Wielen

(Heegermeer)

Elahuizen Galamadammen Harich

Uitwellingerga

Bakkeveen N381

Peize

N372

Paterswoldse Haren meer

Roden Woonboulevard Center Eelde Home Glimmen Frisaxstraat 12 • 8471 ZW Wolvega Groningen Airport Tel. +31 (0)561-616161 www.homecenter.nl N386

Siegerswoude

Beetsterzwaag

F R I E S L A N D

Terherne

Leek

Zevenhuizen

Frieschepalen

A7

Kortehemmen Olterterp

Goingarijp

(Langweerderwielen)

De Fluezen Woudsend

(Fluessen)

N359

Koudum Molkwerum

Oppenhuizen

Oudega Sandfirden Heeg Gr. Gaastmar Gaastmeer (Gr. Gaastmeer) Hegemer Mar

7 Workum

(Sneekermeer)

Leekstermeer

Ureterp

Aldeboarn

Snitser Mar

3 IJlst

Parrega Hieslum

Ferwoude

2

A7

Tolbert

Opende

Drachten

Nes

2 Sneek

Nijland

Groningen Hoogkerk

GR ONINGEN

Surhuisterveen

Aduard N355

N388

Boerakker

De Wilgen

(Pikmeer)

Akkrum

Grootegast

N358

Oudega

Nij Beets

Ysbrechtum

Allingawier Piaam

K

Hidaard

8 Bolsward

Noordhoorn

Marum

2

De Veenhoop

Pikmar

Jirnsum

Boazum

2

Zuidhorn

(De Leijen )

Nat. Park De Alde Feanen

Grou

Wiuwert Wommels

Eastermar De Leien

N31

Earnewâld

Grijpskerk

Harkema

(Bergumermeer)

Warten

A32

Arum

Witmarsum

l Den Hoorn

Weidum Mantgum

Kornwerderzand

Oosterend

Wergea Wirdum

N359

Burgumer mar

Burgum

Sumar

Bears

Zurich

Den Burg

N355 Noardlike Fryske Wâlden

Noardburgum

1 Leeuwarden

N384

9 Harlingen

N31

Eindhoven

Nederland • Niederlande Oudeschild The Netherlands • Le Pays Bas

Deinum

Dronryp

UNESCO WorldWinsum Heritage Woudagemaal N361 Oldehove Gemaalweg 1A • 8531 PS Lemmer Ezinge Sauwerd Bedum Tel. +31 (0)514-561814 www.woudagemaal.nl

Buitenpost

N31

Kimswerd

Den Burg

Ryptsjerk Hurdegaryp

A31

10 Franeker

W A D D E N Z E E

Gytsjerk

N355

Middelstum

Houwerzijl

Kommerzijl

Oudwoude

Baflo

Leens

N388

N358

Marsum

Menaam Dongjum

Feanwâlden

Lekkum

Zoutkamp

Kollum De Westereen Veenklooster

Aldtsjerk

Jelsum

N383

Sexbierum

Arnhem

Stiens Berltsum

Eenrum

N361

Ee

National Landscape N356

Warffum N363

Ulrum

Driezum

Damwâld

Burdaard N361

Bartlehiem

N393

De Cocksdorp

Noordpolderzijl

Kloosterburen

Lauwersmeer

11 Dokkum

Jannum

Hallum

Vrouwenparochie

St.Annaparochie

Utrecht Rotterdam

TOP ATTRACTIONS

Nat. Park Lauwersmeer

N361

Hegebeintum

Marrum

Oost-Vlieland

la

g

1

Anjum

N357

Zwolle

ie Vl

koo

Pieterburen

Paesens Oostmahorn

Holwerd

Ferwert

Amsterdam

nni

Lauwersoog

Oosterend

Hoorn

Lelystad

o erm

Ballum

ling

West-Terschelling

De Friese meren in de Nederlandse provincie Friesland (‘Fryslân’ in het Fries) zijn een aaneenschakeling van tientallen grote en kleine meren en twee voormalige binnenzeeën, het IJsselmeer en het Lauwersmeer. De Friese meren zijn een wereldwijd uniek vakantiegebied dankzij recreatieve vaar- en fietsverbindingen op alle niveaus, honderden rondgaande en achtvormige routes, schoon water en vrij toegankelijke zandstranden. Nergens ter wereld zie je kitesurfers, fietsers, zeilers, wandelaars en motorbootvaarders zó intens genieten van zon, wind en water.

Carte de navigation et de vélo • Itinéraires • Attractions

3

Eleven Towns Tour By Bike Hoofdstraat West 38 • 8471 HV Wolvega Tel. +31 (0)561-615364 www.frieslandtravel.com

3

villages pittoresques, de petits parcs à bungalows, des campings, des hôtels et des restaurants, parfaitement intégrés dans la nature ou dans l’agglomération d’un endroit. Des lieux dits de commutation, des appontements spéciaux, permettent aux plaisanciers d’explorer le pays à vélo. En louant un bateau, beaucoup prennent aussi à bord des vélos de location pour en profiter encore davantage. Toutes les curiosités en Frise sont situées le long ou tout près des eaux navigables. Histoire de la formation Les lacs frisons se sont formés de façon divergente : par le détachement de plaques de tourbe, par des tempêtes, par des feux de tourbe, par le drainage au profit de l’agriculture, par l’extraction de la tourbe ou par la fermeture d’un bras de mer par une digue de barrage, ceci pour des raisons de sécurité.

Waterskibaan Sneek Paviljoenwei 1D • 8626 GD Sneek Tel. +31 (0)515-745033 www.waterskibaan-sneek.nl

Eleven Towns Tour By Sloop Hoofdstraat West 38 • 8471 HV Wolvega Tel. +31 (0)561-615364 www.frieslandtravel.com

BOAT TRIPS • CRUISES 1

Frysian Boat Tours / Sunset Cruises Galamadammen 3 • 8723 CE Koudum Tel. +31 (0)513-856212 www.frysianboattours.nl

Tous les lacs sont reliés entre eux par des voies navigables, petites rivières, canaux et grachten (canaux urbains). Les plaisanciers peuvent toujours faire des boucles ou de grands tours comme la Elfstedenroute (la route des Onze villes) et la Turfroute (la route de la tourbe), longues de 200 km et vieilles de plusieurs siècles.

2

La majeure partie des lacs convient très bien à la voile, en grand ou en petit. Sur le Sneekermeer (lac de Sneek), se tient chaque année la plus grande régate sur les eaux intérieures européennes : la Sneekweek (la semaine de Sneek). Sur quelques lacs, des zones de navigation rapide sont aménagées, entre autres pour les amateurs de ski nautique et de wakeboard. Pour les kitesurfeurs de beaucoup de pays, la côte de l’IJsselmeer très venteuse et comptant beaucoup de plages brille en tête de la liste des points chauds.

Echtenerbrug

Rondvaardij Princenhof De Stripe 2 • 9264 TW Earnewâld Tel. +31 (0)511-539334 www.rondvaardij-princenhof.nl

3

Les lacs frisons ne sont pas profonds : deux mètres en moyenne. C’est un eldorado non seulement pour les sports d’eau mais aussi pour la pêche sportive. Vacances au bord de l’eau Les autorités locales et provinciales ont pensé aussi aux cyclistes et aux promeneurs. Partout, on a installé spécialement pour eux, le long des rives, de magnifiques pistes. En divers endroits, il y a des cabines d’observation et des points de guet avec des bancs, comme le Rode Klif (la falaise rouge) près de Stavoren. Le long de chaque lac se trouvent de petits

Scharsterbrug • Bedieningstijden bruggen en sluizen • Betriebszeiten für Brücken und Schleusen • Operating times for bridges and locks • Heures de fonctionnement des ponts et des écluses www.fryslan.frl

De Oorden Rondvaarten & Partycruises Familie en bedrijfsfeesten Galamadammen 2, Koudum • Tel. +31 (0)6-55112184 www.deoorden.nl


Tzummarum

Klooster-Lidlum

RESTAURANTS 1

HOTELS / B&B 1

2

2

N

38 Ri 4 CAMP SITES & CA

43

HOLIDAY HOMES

40

1

Pietersbierum

1

Sexbierum

2

Dongjum

Roptazijl

45

18

54

20 Franeker

N3

4

3

2

Recreatiepark de Jerden Midlum Lytse Jerden 1 • 8556 XC Sloten Tel. +31 (0)514-531389 19 Midlum www.recreatieparkdejerden.nl Ungabuurt

5

10 FRANEKER

6

VA N

51

S

Arkens

Camping Camperpark Tacozijl Herbaijum Plattedijk 20 • 8531 PE Lemmer 9 Tel. +31 (0)514-562003 15 16 Kiesterzijl www.tacozijl.nl 5

kaart/map F-6

kaart/map E-5

Recreatiepark de Wite Burch Wite Burch 7 • 8574 VC Bakhuizen Tel. +31 (0)514-581382 www.witeburch.nl

kaart/map C-5

kaart/map C-5

kaart/map B-4

kaart/map G-2

4

Hotel Wymerts Noard 37 • 8711 AB Workum Tel. +31 (0)515-540004 www.hotelwymerts.nl

0 39

Hotel Restaurant Galamadammen Galamadammen 1-4 • 8723 CE Koudum Tel. +31 (0)514-521346 www.galamadammen.nl

N

3

Hotel-Restaurant 't Schippershuis Buorren 69 • 8493 LD Terherne Tel. +31 (0)566-745010 www.tschippershuis.nl

kaart/map C-3

Wijnaldum Restaurant Logement De Hinde 't Oost 4 • 8713 JP Hindeloopen Tel. +31 (0)514-523868 www.dehinde.nl

12

A31

Voorrijp

93

H

XM ARIN

AKA

NAA

L

Kie Miedum

Hitzum

9 HARLINGEN Sopsum

Doijum

Exclusive Hotel Holidays Hoofdstraat West 38 • 8471 HV Wolvega Tel. +31 (0)561-615364 www.frieslandfietsvakanties.com

B

1

Holwerd

TERSCHELLING

ver 24

Die Elf-StädteTour 66

Die 200 km lange Elf-Städte-Tour auf dem Eis, die von dem Verein De Friesche Elfsteden organisiert wird, gibt es schon seit über 100 Jahren. Der erste organisierte Eisschnelllauf fand am 2. Januar 1909 statt, der bisher letzte am 4. Januar 1997. Damals bewältigten knapp 17.000 Eisläufer die 200 km lange Strecke innerhalb der vorgegebenen Zeit - Ankunft um 24.00 Uhr. Wettkampfläufer brauchen bei guter Witterung gerade mal sieben Stunden; Hobbyläufer25haben 18 Stunden 26 Zeit für die Strecke. Seit 1985 dürfen auch Frauen mitlaufen. Klasina Seinstra aus Luxwoude siegte 1997 bei den Damen mit einer Zeit von 7 Stunden und 49 Minuten. A7 Bei den Herren war der Landwirt Henk E22 Angenent aus Alphen aan den Rijn mit 6 96 Stunden und 49 Minuten der schnellste.

Bolsward

Hindeloopen

Franeker

Stavoren

5

8 3

10 km 30 km

IJSSELMEER

4

Hartwerd 2

Exmorrazijl

1

Zoet water/Süsswasser/ Freshwater/Eau douche

Joure

Sloten

s Af

3

56

Makkumer Zuidwaard

8 BOLSWARD

6

Laad en Zaad

Baburen

Allingawier Vierhuizen

Piaam

(1

2)

93Wolvega Elfsteden Fietsroute (± 260 km)

ijk lu IJlst itd

Wolsum

30 km

59

Elfstedenstad Eleven City-Town

Tour des Onze Villes

The 200 km long Elfstedentocht, organised by the De Friesche Elfsteden association, has existed for over 100 years. The first organised skating race was organised on 2 January 1909, and the last one on 4 January 1997. Back then, almost 17,000 people completed the 200 km route within the set time deadline, which meant arriving at the finish before midnight. If the weather conditions are favourable, competitive skaters complete the course in less than seven hours while amateurs need around 18 hours to finish. Women have been allowed to take part in the race since 1985. Klasina Seinstra from Luxwoude won the ladies’ race in 1997 in a time of 7 hours and 49 minutes. The men’s winner was farmer Henk Angenent from Alphen aan den Rijn. His winning time was 6 hours and 49 minutes.

La Course des Onze Villes en patins sur 200 km, organisée par l’association De Friesche Elfsteden, existe depuis plus de 100 ans. La première course organisée en patins a eu lieu le 2 janvier 1909 ; la dernière, le 4 janvier 1997. Près de 17 000 participants avaient parcouru l’itinéraire de 200 km dans le temps imparti : arrivée avant minuit. Lorsque les conditions météo sont favorables, les patineurs professionnels mettent moins de sept heures ; les patineurs amateurs ont 18 heures devant eux. Depuis 1985, les femmes aussi sont autorisées à participer. Chez les femmes, Klasina Seinstra de Luxwoude a remporté la course en 1997 avec un temps de 7 heures et 49 minutes. Henk Angenent, un agriculteur d’Alphen aan den Rijn a été le vainqueur chez les hommes. Il a mis 6 heures et 49 minutes.

Eleven City Tours Thanks to the Friesland Holland tourist office, you no longer have to wait for three weeks of severe frost to taste the atmosphere of olden times. After all, the office organises a whole series of Eleven City Tours each year: by bike, by car, by luxury cabin motor yacht and launch (sloop) and by coach. You can even visit the eleven Frisian cities on foot. The start and finish of the skating race are always in Leeuwarden but, for practical reasons, (parking, etc.) the tourist trips usually start and finish in the middle and the south of Friesland.

Courses des Onze Villes Grâce au bureau du tourisme Friesland Holland, l’on n’est pas obligé d’attendre trois semaines de gel intensif pour goûter à l’ambiance d’autrefois : il organise chaque année toute une série de Courses des Onze Villes: à vélo, en voiture, en yacht avec cabine, en chaloupe et en voiturette. Il est également possible de parcourir les Onze Villes frisonnes à pied. Le départ et l’arrivée de la course en patins sont toujours à Leeuwarden, mais pour des raisons pratiques (comme le parking), les circuits touristiques partent et arrivent généralement dans le centre ou le sud de la Frise.

Gaast

Legenda 50 Zeichenerklärung Legend • Légende

Dedgum

2

Ferwoude

Doniaburen

Reidmar

Die friesische ElfSNEEK Städte • The Frisian Eleven 2Woudsend Towns • Les Onze Villes de Frise

2 SNEEK

2 4

Warkumerwaard

Woudsend

7 WORKUM 5

Woudsend Top Water Villages Restaurants • Attractions • Shops

31

Aldegeaster Brekken

Scharneburen

De Friese Elf Steden Woudsend

Hissem

Sipkemar

Idserdaburen

15

2 SNEEK

2

30

It Fliet (Het Vliet)

2 SNEEK T

3

Westhem

Greonterp

Hieslum

Abbega

Blauwhuis

14

28

Abbegaasterketting

12

10 Parrega

Wonneburen

1

Jouswerd

Flakke Brekken (Vlakke Brekken)

4

Sandfirden

5

6 Nijhuizum 16

17

32

(Oudegaaster Brekken)

38

S

Oudega Idzega

Ringwiel

s

The Eleven City Race

9

Vijfhuis

Jonkershuizen

Arkum

N3

7

Afstand per etappe Distance per stage

11

Kooihuizen

19 Nijla

13

Tjerkwerd

Rytseterp

Eleven City Race (± 260 km)

Remswerd

Eemswoude

Jousterp

2

8

18 Bwd Oost

Heerenveen

30 km

Lemmer

Idsegahuizum

5

17 Bolsward

Exmorra

49

87

4

Woudsend

© www.frieslandholland.nl

22 20

7 van de 11 Vaarroute 50 Segelroute • Sailing route • Itinéraire de navigation max. 11.50 m • Balk-Galamadammen via Luts Doorvaarthoogte/Durchfahrtshöhe/ 50 Headroom / Tirant d’air: max. 2.15 m Diepgang/Tiefgang/Draught/Tirant d’eau: max. 0.80 m

4

1

96

23 Hofmar

59

N3

EN

EZ

FL

38

Swarte Wâlde (Zwarte Woude)

Elahuizen

Bovenburen

71

Molkwar

36

97

Molkwerum

1

60

5 STAVOREN

98 Jo

Fris o

han

1

a Kan

10

Balk

Kolderwolde

De Geeuw

35

Morra

9

R 13

Bakhuizen

7

1 14

Skarl

4

6 Laaksum

5

keb Mok

ank

G 17

Mirns

Rijs 15

1 1 1 1 1 1 1 1 Locatie adverterende onderneming Standort des Werbetreibenden Advertiser’s location Emplacement de l’annonceur

19

18

a a Schouw 20 21 s t 3 e r l a n d

de

mi

22 23

rdu

me

T T T

C

Nieu Amer

Nije 24

Heechhiem 16 Ou

T

B

2

28

Hemelum 8

Fietsknooppunt • Cycle junction network

50 A 50

85

34

2 3

Veerboot • Ferry Stavoren-Enkhuizen Tel. +31(0)514-682424 www.veerboot.info

Harich 33

80

al

Warns

50 Friese Erfgoed Fietsroute Fahrradtour • Bicycle Tour • Tour en vélo 50

Oudega

De Holken

Galamadammen 11

99

84

4

50

© www.frieslandholland.nl

Het Zwin

94

12

Bocht van

Woudsend Woudsend 7 van de 11Woudsend Fietsroute Fahrradtour • Bicycle Tour • Tour en vélo

6

Gaastmeer Vissersburen

DE

Koudum

2 SNEEK 2 SNEEK

50 50 50 T

34

Ursula Poel

Kleine Wiske

Grote Wiske

95

T T

Tjongervallei Fietsroute Fahrradtour • Bicycle Tour • Tour en vélo

Idzegeasterpoel

It Heidenskip

2,57 m.

10

Woudsend • Hindeloopen-Workum 50 Doorvaarthoogte/Durchfahrtshöhe/ Woudsend 50 max. 1.60 m Headroom / Tirant d’air: Diepgang/Tiefgang/Draught/Tirant d’eau: max.20.60SNEEK m

T 50 T

33

U

2 SNEEK

Sandfirden-Oudega-Heeg SloepenrouteWoudsend • Tour mit Schaluppe 50 Tour by sloop • Tour en chaloupe max. m. 2 1.00 SNEEK

frieslandtravel.com • elfstedenroute.nl

Grutte Gaastmar

(Grote Gaastmeer)

19

2Woudsend SNEEK T

5

1,60 m.

21

6 HINDELOOPEN

• Morra-Hindeloopen Doorvaarthoogte/Durchfahrtshöhe/ T Headroom / Tirant d’air: max. 2.57 m 2 SNEEK Diepgang/Tiefgang/Draught/Tirant 50 d’eau: max.1.50 m

Gaasterland Fietsroute Fahrradtour • Bicycle Tour • Tour en vélo

Kleine Gaastmeer

Sânmar (Zandmeer)

18

50 50 C & A Fietsroute 50 Fahrradtour • Bicycle Tour • Tour en vélo

Workum • www.elfstedenroute.nl

kaart/map C-1

kaart/map D-3

2 SNEEK

Oosterwolde

8 km

Longerhouw

70

IJSSELMEER

Drachten

Sneek

IJlst

7

frieslandtravel.com • elfstedenroute.nl

4

Makkum

Grou

2

6

Schraard

1 Leeuwarden

18 km

15 km

Workum

24

A7 E22

18 km

7 Burgwerd

Hichtum

Schettens

Wons

52 Cornwerd

Gro n

10

9

33

16 Witmarsum

Makkumer Noordwaard

Lorentzsluizen

25 km

18 km

Touristische Elf-Städte-Touren 27 Dem Büro für Tourismus Friesland Holland sei Dank braucht man nicht auf drei Wochen strengen Frost zu 28 warten, um die Atmosphäre der damaligen Zeit zu erleben: Der Reiseveranstalter organisiert alljährlich eine ganze Reihe von Elf-Städte-Touren: mit einem Fahrrad, mit einer Motoryacht oder Schaluppe, mit Wieringerwerf einem Auto oder Motorrad. Zu Fuß kann man die Strecke entlang der elf Städte Frieslands natürlich auch absolvieren. Start und Ziel der Eislauftour ist Kreileroord immer Leeuwarden, aber aus praktischen Gründen 30 29(Parkplätze usw.) beginnen und enden die touristischen Touren meistens in der Mitte und im Süden von Friesland. frieslandtravel.com • elfstedenroute.nl

55

10 e rd

wa

Engwier

St. Annaparochie

Harlingen

Sjungadijk

Harkezijl

De

WADDENZEE

VLIELAND

6

74

Kornwerderzand

D Himert

Witmarsum

Koudehuizum

11 Dokkum

25 km

Sneek • www.elfstedenroute.nl

Kampen C

63 km

De reisorganisatie van het bureau voor toerisme van Fryslân, Friesland Holland Travel Service, biedt op haar website www.frieslandtravel.nl meer dan honderd 3- tot 8-daagse Elfstedenarrangementen aan, ook culinaire en extreem sportieve. Inclusief bagagevervoer en snelle pechhulp: direct een vervangende nieuwe fiets! Dé grote hit is het uitproberen van verschillende nieuwe e-bikes uit het topsegment tijdens een Elfstedenfietsvakantie. Friesland Holland beschikt over elektrische fietsen en toerfietsen van bijna alle grote merken.

frieslandtravel.com • elfstedenroute.nl

Zout water/Salzwasser/ Saltwater/Eau salée

25 Grauwe & Kat camperplaats Hindeloopen 27Camping De Grits Westerdijk 9 • 8713 JA Hindeloopen Tel. +31 (0)514-521452 www.campinghindeloopen.nlWaaksens

Pingjum

Camping Turfland Turfkade 18 • 8539 SV Echtenerbrug Zurich Tel. +31 (0)514-541467 • www.sloepverhuur.info www.camping-turfland.business.site

31

7 A 2 E2

Eens in je leven moet je de Elfstedentocht gereden of gevaren hebben. Anders mis je de beleving van een flink deel van de rijke geschiedenis van Nederland. Nergens vind je zo’n gevarieerde route als de Elfstedenroute, wereldwijd bekend Fries erfgoed sinds de laatste Elfstedentocht op de schaats (200 km) in januari 1997.

Toeristische elfstedentochten Of de Elfstedentocht ooit nog weer kan worden geschaatst, hangt van klimatologische ontwikkelingen af. Dankzij het bureau voor toerisme Friesland Holland hoeft men niet op drie weken strenge vorst te wachten om de sfeer van weleer te proeven: het organiseert ieder jaar elke dag Elfstedentochten. De start en finish van de schaatstocht zijn altijd in Leeuwarden, maar om praktische redenen (parkeren e.d.) beginnen en eindigen toeristische tochten meestal in het midden en zuiden van Friesland.

53

SCHIERMONNIKOOG AMELAND

6

Lollum

9

Elfsteden Route

Baarderburen

N35

WADDENZEE

30 Arum

De Blokken

15 Zurich

UNESCO World Heritage

Tritz

Dijksteburen

Friesland Apartment Holidays Hoofdstraat West 38 • 8471 HV Wolvega Tel. +31 (0)561-615364 59 www.frieslandtravel.com

A

10

B o ls

Country Hotel Holidays Hoofdstraat West 38 • 8471 HV Wolvega Tel. +31 (0)561-615364 www.frieslandfietsvakanties.com

Recreatiebedrijf De Koevoet Troelstraweg 17 • 8524 DK Teroele Tel. +31 (0)513-431685 www.dekoevoet.nl

9

Tzum

Recreatiecentrum Mounewetter Mouneplein 1 • 8748 DT Witmarsum 32 Tel. +31 (0)517-531967 www.mounewetter.nl 35 Achlum

kaart/map B-4

Elfsteden Culinair Romantic Tour Hoofdstraat West 38 • 8471 HV Wolvega Tel. +31 (0)561-615364 www.frieslandtravel.com

MarinaPark Lemmer Industrieweg 1 • 8531 PA Lemmer Tel. +31 (0)514-534809 www.marinapark.nl

Camping Glamping Ykema Nummer 11 • 8613 JH Sandfirden Tel. +31 (0)515-469444 www.campingykema.nl Kimswerd 14 64 N31

kaart/map H-5

kaart/map C-3

Restaurant Sluiszicht Súd 119 • 8711 CT Workum Tel. +31 (0)6-10915915 www.sluiszicht.com

kaart/map F-6

5

Marinapark Tacozijl Plattedijk 20 • 8531 PE Lemmer Tel. +31 (0)514-562003 www.tacozijl.nl

kaart/map F-6

Strandhotel Vigilante Holle Poarte 10 • 8754 HC Makkum Tel. +31 (0)515-238222 www.strandhotelvigilante.nl

kaart/map F-4

B&B Rijsterbosch Marderleane 2 • 8572 WG Rijs Tel. +31 (0)514-855100 www.rijsterbosch.nl

kaart/map D-6

Pickwicks Steaks & Tapas Noard 37 • 8711 AB Workum Tel. +31 (0)515-540004 www.hotelwymerts.nl • www.pickwicks.nl

kaart/map C-3

kaart/map F-6

Restaurant De Eerste Aanleg Plattedijk 20A • 8531 PE Lemmer Tel. +31 (0)6-51305155 www.tacozijl.nl

kaart/map B-2

72

D

rkl

Oudemirdum

if


66

SAILING SCHOOLS

3

84

83

64

A31

21 Dronrijp

Schingen

61

17

99

8

7 4 N38

Wjelsryp

74

Hoptille

Baaium

3

Ou d

70

Jellum

70

94

68

70

1

N356

71

Jistrum

63

Skûlenboarch

65

MAR

74

60 59

91

26 Leeuwarden Oost

62

Burgum Fox Sailing

NSE

12

IE

Drogeham

H Meer

2

86

89

Waterpark Terherne 76 75 Kupersleantsje 34 • 8493 LR Terherne It Heechsân Tel. +31 (0)566-608008 77 www.waterparkterherne.nl

79

Eastermar

N3

Garyp

17

78

56

88

16 N369

Witveen

82

kaart/map F-6

kaart/map E-3

N31

20

Dra

ke

of

ne

O p e in d e

Fra

r Va a r

t

Zwe

tte

kaart/map D-1

kaart/map H-5

kaart/map F-2

kaart/map E-5

kaart/map G-2

Huins

59 N3

kaart/map F-4

Bo

Warstiens

De Meerpolders

95 94 93 Knooppunt Werpsterhoek 87 17 Leeuwarden Zuid 69 Fûns Lionserpolder 41 Bears Zeilschool De Ulepanne Warten Swichum Camping De Domp Yachtcharter De Schiffart Turfskip Yachtcharter Sloepverhuur Tacozijl Recreatiebedrijf De Koevoet Hoora Watersport Iniaheide De Leijen 6 N32 De Tike 96 Siegerswoude 33 3 Wergea Winsum Jachthaven de Domp 4 • 8605 CP Sneek Koailân 6 • 8493 LA Terherne Turfkade 15 • 8539 SV Echtenerbrug Plattedijk 20 • 8531 PE Lemmer Troelstraweg 17 • 8524 DK Teroele Tsjamkedykje 1 • 8561 HA Balk Gouden Boaijum 10 • 8621 CV Heeg 2 Nijega 28 56 27 32 87 Jorwert Lions 7 97 +31 (0)566-651920 Wirdum 99 37 Tel. +31 (0)515-755640 Tel. Tel. +31 (0)514-541467 Tel. +31 (0)514-562003 Tel. +31 (0)513-431685 Tel. +31 (0)514-602982 Tel. +31 (0)515-442715 Rottevalle Wirdum 16 Weidum 35www.turfskip.com www.dedomp.nl www.schiffart-yachtcharter.com www.tacozijl.nl www.dekoevoet.nl www.ulepanne.nl www.hoora.nl Naarderbuorren Spannum Nijega 94 Baard A32 36 40 Boerencamping Half-Hichtum 5 6 3 1 38 Wijtgaard 39 89 Opperburen 91 Easterlittens Hichtumerweg 14 • 8701 PG Bolsward Tritzum Domwier 97 Uiteinde 95 Opeinde Tel. +31 (0)515-572683 Eagum Earnewâld Bonkwerd De Him www.half-hichtum.nl ALDE 38 92 11 Wammert Middelburen Wieuwens Mantgum Friesland Holland Campings Tsjeintgum of Sprong 16 54 Greate Krite 47 52 Oudega 84 Hoofdstraat West 38 • 8471 HV Wolvega Folgeren 98 N3 Tel. +31 (0)561-615364 Skrins 25 Kubaard Skillaerd Idaerd Iens 41 61 www.frieslandholland.nl De Gaasten Princenhof kv a a e De Kooi r t rt 10 Egbertsgaasten t Camperstops Friesland FH Personal Sailing Instruction Sanzi Yacht Charter Zijda Yachting Turfskip Sloepverhuur Camperpark Kuikhorne Yachtcharter Friesland Reduzum 15 Sneek ar FEANEN rits DRACHTEN a Hinnaard v Hoofdstraat West 38 • 8471 HV Wolvega Hoofdstraat West 38 • 8471 HV Wolvega Zwolsmanweg 10 • 8606 KC Sneek Zoutepoel 4 • 8604 CD Sneek Turfkade 15 • 8539 SV Echtenerbrug Kukhernsterwei 31 • 9271 HD De Westereen Hoofdstraat West 38 • 8471 HV Wolvega k Britswert Easterwierrum e r t Tel. +31 (0)561-615364 Tel. +31 (0)561-615364 Tel. +31 (0)515-421687 Tel. +31 (0)515-432993 Tel. +31 (0)514-541467 Tel. +31 (0)511-472775 66 Ee Tel. +31 (0)561-615364 71 73 s de 31 www.camperstops.nl www.frieslandtravel.com www.sanziyachtcharter.nl www.zijda.nl www.sloepverhuur.info 58 www.camperparkkuikhorne.nl Wij www.yachtcharterfriesland.frl Buitenstverlaat 11 Wiuwert 83 14 64 Tsienserbuorren Ie-Sicht 12 Wommels E Smalle Ee F G H Friens 7 4 62 12 26 10 e r De Burd Itens De Wilgen Raerd rd ter s a r 18 o 49 w 57 bu 66 BernsterSite Ie De Veenhoop 24 Indijk PikRien buren 77 30 mar Easterein 13 It 60 36 45 36 Eilân 29 De Haven Lytsewierrum 14 Ingwert 14 Grou BoornGrou Meilahuzen Galhoeke Ie bergumer- Boornbergum gwerd 94 ide Dearsum Flânsum 50 W petten Boazum 17 Goëngahuizen 29 89 N354 88 28 Poppenwier Zandburen 1 Reahûs Jirnsum 48 Hidaard Centerpoint Charters Friesland Boat & Bike Cruises Centerpoint Charters 69 BotSyl 12 • 8493 LL Terherne Hoofdstraat West 38 • 8471 HV Wolvega Syl 12 • 8493 LL Terherne 86 46 Tersoal mar Oud Beets Tel. +31 (0)515-426642 Tel. +31 (0)561-615364 Tel. +31 (0)515-426642 46 Burstum 20 Nijkleaster Nij Beets Warniahuizen www.centerpoint.nl www.frieslandcruises.nl www.centerpoint.nl 14 Olterterp rd 2 Sorremorre 21 Spears 92 Sibrandabuorren Aldskou 15 Anneburen 56 28 Beetsterzwaag Scharnegoutum Krúsbrekken Abbengawier 62 90 90 Poppenhuzen 13 Gauw 16 80 Turns 55 Uilesprong 22 Nes Jinshuzen Goënga 44 44 82 A7 Nijlân e 78 57 63 rn Aldeboarn Landgoed 42 E2 68 o Loënga o Tsjalhuzum 2 24 B Beetster zwaag Olterterp-Lauswolt Easterboarn 42 92 Nie 47 50 51 13 Akkrum uw e V 25 Akkrum aar 19 Nijland 4 7 Terherne Ysbrechtum t 26 Sloepen zijn in Nederland, met name in 43 p 43 2 3 1 g s d ie 84 42 38 K o n in Friesland, geliefde vakantievaartuigen huis 52 Folsgare vanwege hun ruwwaterbestendigheid, Lippenhuister 80 54 55 51 8 heide 76 geringe diepgang, lage doorvaarthoogte 5 2 49 SNITSERMAR 69 Tijnje en stabiliteit. Ze zijn van origine afgeleid (Sneekermeer) Tijnje Offingawier 6 28 Terkaplester Puollen Sythuizen 27 68 (Terkaplester Poelen) van authentieke reddingssloepen, maar er3 50 4 tot zeer Oudewegin de loop der jaren geëvolueerd Lippenhuizen 5 27 Tijnje ster70 bega comfortabele toerboten met een cabrio-

zum

9 B

13

S

Tel. +31 (0)515-442715 www.hoora.nl 84 85 Sumar 83

2 92

PRI

e Ee Gouden Boaijum 10 • 8621 CV Heeg

Wijd

90

Fônejacht

GR

54

61

Suwâld

K

73

64

56 Yachtcharter55De Brekken Brekkenweg 10 • 8531 PM Lemmer Tel. +31 (0)514-564411 www.brekken.nl

8

72

57

4

Hempens

67

Hilaard

72

50 52 51 Yachtcharter Lemmer Tacozijl Plattedijk 20 • 8531 PE Lemmer Tel. +31 (0)514-562003 www.yachtcharter-lemmer.de

43

3 Goutum

Boksum

Rewerd 23

N3

2

1

3

Kootstertille SLOOP RENTAL

Bergumer

De Lytse Geast

N31

Lutjelollum

Zwette

Blessum

48

58

Watersportcentrum 't Garijp 59 It String 7 • 8511 AB Goingarijp Tel. +31 (0)566-689396 Leeuwarden 58 www.garijp.nl 93 4 34 5 60 1 kaart/map G-2

kaart/map B-5

kaart/map F-3

67

Hurdegaryp

Tytsjerk

57 Camperpark Camping Séleantsje Deinum ‘t Séleantsje 2 • 8722 HE Molkwerum Tel. +31 (0)514-681395 24 11stedencamping.nl • camping-seleantsje.nl 22

SAILING BOAT RENTAL

72

62

Dronrijp

Zweins Camping Synneveer 61 Lemmerweg 86 • 8607 JK Sneek Tel.Kingmatille +31 (0)515-422984 Salverd www.campingsynneveer.nl

49 71

1 LEEUWARDEN

26

77

2

25

63

23 Leeuwarden Noord

Schalsum

R

1

Kleine Wielen

69

66

Wielen MOTOR Grote YACHT RENTAL

Snakkerburen

65

1

76

22 Marssum

Peins 92

Marssum

N3

Menaldum

4

90

Noardburgum

kaart/map E-3

Slappeterp

Ryptsjerk

kaart/map F-6

& CAMPERSTOPS

24

Twijzel

75

Feanwâldsterwâl 68

N355

Ried

Ried

Lekkum

Sierdswiel

Zevenhuizen

T

Vierhuis

44

45

46

kaart/map G-2

dee

ok

Engelum

27

kaart/map F-6

78

D

23 N357

De Rijd

N355

41

s

k

Jelsum

Beetgumermolen

mmarum

rva

kaart/map H-5

kaart/map F-2

msloo

Selmien

31

Heide

aar

t

e

kaart/map G-2

Boorn

kaart/map G-2

B o ls

Sn

ee

ke

r

t

kaart/map F-2

Hooida

art

56

Fra nek er v

RD

N3

54

92

N3

41 40 39 37

3

Nijezijl

Kan

rts

Rintsjepoel

54

1 2

R r) ME ee erm

eg

45 25

o

e ng

rk

an

aa

l

93

ng

er

Des barques

e

nd

Li

LEMMER

51

66

50

frieslandtravel.com

Langelille

70

68

Rottige Nijetrijne

628

Bantega FR

29

36

IES

75

F

30

67 71

G

Schoterzijl

26

12

8

Willemsoord

Oldemarkt Spanga Terherne, Hotel ‘t Schippershuis frieslandtravel.com Waterland Friesland Holidays: www.frieslandtravel.com

H

32

17 28

Peperga Chartering a77sloop Louer une barque You can rent a sloop almost anywhere in Friesland: at Partout en Frise il est possible de louer une barque Lindevallei 81 85 Linde specialised sloop charter companies, hotels, holiday De Blesse: auprès des entreprises de location, des hôtels, des parks and marinas. Rental prices vary strongly and are parcs vacancier et des ports de plaisance. Les tarifs related to the size of the sloop, its drive technology de location varient énormément. Cela dépend de 90 and equipment. The larger and more luxurious, the la taille, la technique de traction et l’équipement de more expensive. To give you an idea of the rental pri- la barque. Plus qu’elle est grande et luxueuse, plus ces in summer, the high season: the average day price qu’elle est chère. Pour donner une idée des prix de Blesdijke Heerlijkheid for a six-metre sloop is roughly €150,- and €550,- for location pendant la haute saison, donc91 en été : le tarif De Eese 22 a whole week. moyen journalier pour une barque d’environ 6 mètres est autour de €150 et par semaine de €550 environ. ND SLA FRIE SEL RIJS OVE

D

AN

D

OL

N LA

EV FL

Meente

Scherpenzeel 37

E

91

Tj

ro fT sjo

49

Munnekeburen

51

um

69

N3

2 3 2

Hooibergen

40

Schaluppen sind in den Niederlanden, vor 76 Rottum Sintjohannesga 4 allem 95 25 in Friesland, beliebte Freizeitboote Idskenhuizen 27 55 Heide 83 4 A 6 Ouwster-Nijega bei starkem WelDe Rijlst 14 87 wegen ihrer Tauglichkeit 35 10 H’vn Zuid Nieuweschoot N 88 lengang, geringem Tiefgang, niedriger 60 76 Rotsterhaule al na ka Sint Durchfahrtshöhe und ihrer stabilen Waser g 54 Nicolaasga n Tjo Finkeburen serlage. Ursprünglich waren es RettungsOldeouwer Rohel 78 77 89 Woudsend, Eleven Towns Tour by sloop 54 • www.frieslandtravel.com • www.elfstedenroute.nl boote, aber im Laufe der Jahre wurden 19 St. Nicolaasga 75 Nijeholtpade 62 daraus sehr komfortable Freizeitboote mit 15 e 90 nd 84 Li Cabrio-Verdeck und immer häufiger auch 42 53 Oldeholtwolde Spannenburg 43 9 Ter Idzard mit kleinem Kühlschrank und Toilette. Doniaga Ter Idzard Trotz der beträchtlichen Verbesserung Tjerkgaast Vierhuis De Wiel auf dem Gebiet des Komforts haben die 74 56 4 Rotstergaast Schaluppen der renommierten Marken im De Poel 35 In the Netherlands, particularly in FriesAux Pays-Bas, et notamment en Frise, les N Foll Vergleich zum Original nichts an SicherNijeholtwolde ega TSJÛKEMAR land, sloops are popular holiday vessels barquesOldeholtpade sont des bateaux de vacances SLOTEN sloo (Tjeukemeer) 32 heit eingebüßt. t A De Hoeve 81 Follega due to their rough water performance, favoris à cause de leur résistance à l’eau 62 52 60 Brandemar Nijelamer shallow draft, low clearance height and rugueuse, du faible tirant, de la hauteur 5 Schaluppen mieten 52 2 stability. They were originally derived de passage minimale et la stabilité. DériGrutte Überall in Friesland können Schaluppen gemietet 73 47 Brekken 58 Oosterzeefrom authentic lifeboats but throughout vées à l’origine des chaloupes de sauvewerden: bei spezialisierten Schaluppen-Vermietern, Gietersebrug 8 Wolvega WOLVEGA N354 Hotels, Ferienparks und in Yachthäfen. Die Mietprei(Groote the years have evolved into extremely tage authentiques, les barques ont bien 59 Delfstrahuizen 18 Oosterzee Vinkega Brekken) se sind sehr unterschiedlich, abhängig von Größe, Echten Oldelamer comfortable touring boats equipped with évoluées au fil des années. Ce sont des 61 Antriebstechnik und Ausrüstung der Schaluppe; je Sonnega 50 60 4 9 58 a convertible top and, increasingly, also bateaux Zevenbuurt grösser und komfortabler ausgerüstet, desto teurer. Lindevalleide promenade très confortables Eesterga 63 Echtener48 65 Um einen Eindruck bezüglich der Mietpreise in der with a small refrigerator and toilet. These équipés d’un recouvrement décapotable Oosterzee3 brug Oldetrijne Hochsaison (Sommer) zu vermitteln: Die durchschnit- enormous improvements in terms of com- et de plus en plus souvent un frigo et Buren 83 72 A6 tliche Tagesmiete einer Schaluppe von sechs Metern 9 fort in the sloops built by reputable firms des toilettes. Bien qu’il y ait eu un lifting 35 Länge liegt bei 150,€, der Wochenmietpreis bei etwa 34 N have in no way compromised the safety niveau confort, les barquesSteggerda des marques 550,- €. 64 79 1 2 17 Lemmer 46 2 of the original vessel. renommées n’ont pas perdu en sécurité.

of Ee

Sondel Sondeler Leien

53

N3

rt v aa

4

30

Delburen

92

N3

Nieuwehorne

Mildam

91

82

57

B o o ms

Ruigahuizen

97

61

51

Wijckel

2,15 m.

24

Oudeschoot

Ju

N3

44

32

Nijemirdum

Katlijk

Oranjewoud

29

Ouwsterhaule

Pauwenburg

80

Bargebek

26

Schaluppen

aal

1

68

85

Nieuw Amerika

19

77

Oranjewoud

78

Oudehorne

99

Sloops

2

27

5 81

Teroele

78

Haskerhorne

82

De Knipe

11 Heerenveen

Haneburen

63

Luxwoude

33

85

t Kan rgrie

MAR

36

28

83

77 76 Oudehaske

31

a es M

(Slotermeer)

29

Scharsterbrug

25 Oudehaske

Vossebure

65

16

53

12 H’vn Centrum

frieslandtravel.com 86

s

Prins

Ypecolsga

39

SLEATTEMER

Balk

56

Legemeer

7

Zwin

h 33

63 Knooppunt Joure

58

38 Trophorne

79

84 91

rro

Sloep huren Galamadammen, Koudum, starting point Friesland Holland Sloop Holidays • www.frieslandtravel.com Overal in Friesland kun je 8sloepen huren: bij speciale Kortezwaag sloepverhuurbedrijven, bijLuinjeberd hotels, op vakantieparken 59 en in jachthavens. De huurprijzen variëren sterk. Dat heeft te maken met de grootte, de aandrijftechniek26a Tjalleberd 55 Langezwaag en de uitrusting vanTerband de sloep. Hoe groter en luxer en Jonkersland 57 hoe duurder. Om een idee te geven van de huurprijzen in het hoogseizoen, de zomer: de gemiddelde 98 Knooppunt Heerenveen dagprijs van een sloep rond de zes meter ligt in 89 de buurt van €150,- en de weekprijs komt op circa €550,-. 79 Bontebok 26 H’vn West

34

69

23 Joure West

Dijken

Wellesloo t

41

80

75

Koufurderrige

Woudsend 40

37

Boorn92 zwaag

JOURE

64

Zuid

vaa

N3

Indijk

3

Gorredijk

51

7 Tjalleberd

f Tu r

ute

Op

de

(He

74

72

Terwispel

H

in

HE

Noorder Ee

62 Broek-

(Langweerderwielen)

Langweer

De Kûfurd

61

Langwarder Wielen

93

(Koevorder Meer)

R MA

GE

Boornzwaag over de Wielen

Jeltesleat

sburen

Broek-Noord

De Brekken

N354

Smallebrugge

73 Snikzwaag

A7 E22

eer

t

Hommerts

Heeg

59

Haskerdijken

71

65

argrie

Osingahuizen

Jentsjemar

67

25

Ku

egeasterpoel

36

Vegelinsoord

Nieuwebrug

Aldhôf (Oudhof)

Anjewiel (Anewiel)

Lytshuzen

35

Ballingbuur

Langsturtepoel

aal

ijme e W

Jutrijp Paisepoel

Akmarijp

Uitwellingerga

vaart

letkap en steeds vaker ook met een koel89 toilet. Ondanks de enorme kastje en een opwaardering op het gebied van comfort 26 hebben van gerenommeerde 10 de sloepen Gersloot merken ten opzichte van ‘het origineel’ Spitsendijk niet aan veiligheid ingeboet.

Terkaple

Goingarijp

Wijd

Scûtelpoel

ga

Swarte Brekken Wite Brekken

Draaisterhuizen

ega

E22 N7

w

3 IJLST

DE DEELEN

1

Goaiinggarypster Puollen (Goïngarijpster Poelen)

A E2 7 2

Pikemar

Oppenhuizen

es M

Piekezijl

Hissemar

53

Prins

29

‘t Ges

eu

Ge

them

Zwarte meer

Sloepen

2 SNEEK

Oosthem

29

Slijkenburg

d Lin

e

5

10

Ossenzijl

IJsselham

11

frieslandtravel.com

Paasloo

2

A3

De Woldberg 7 Steenwijk-Noord

92


Slappeterp

Dongjum

Roptazijl

3

Wijnaldum

Voorrijp

39 N

19 Midlum

0

HAR VA N

A

4

Arkens

Zweins

9

15

AA KAN

70

1

N3

93 4 5

34

Goutum

59

Bears

Jorwert

Lions

52

50

Hempens

67

RENT A TOPBIKE 70 Hoofdstraat West 38 • 8471 Oost HV Wolvega 26 Leeuwarden 68 +31 (0)561-615364 Tel. De Meer94 Warstiens www.rentatopbike.nl polders 95

Knooppunt Werpsterhoek

Fûns

Lionserpolder

32 1

51

RENT A TOPBIKE Hoofdstraat West 38 • 8471 HV Wolvega Jellum Tel. +31 (0)561-615364 www.rentatopbike.nl

Hilaard

Huins

N3

Winsum

43

Boksum

Jachthaven 74 Terherne Syl 12 • 8493 LL Terherne 72 Hoptille Baaium Tel. +31 (0)566-689264 www.jhterherne.nl

72

Prime locations ‘Off the Boat On the Bike

60

Rewerd

Tzum

58

24 Leeuwarden

22

Lutjelollum

De Ly

62

59

Blessum

Kie

Jachthaven De Koevoet 23 Wjelsryp Troelstraweg 17 • 8524 DK Teroele Tel. +31 (0)513-431685 3 www.dekoevoet.nl

17

57

67

Miedum Watersportcentrum Tacozijl Hitzum Plattedijk 20 • 8531 PE Lemmer Tel. +31 (0)514-562003 Sopsum Doijum www.tacozijl.nl

25

1 LEEUWARDEN

77

Deinum

72

BIKE26RENTAL

Dronrijp

61

5

L

64 63

23 Leeuwarden Noord

Kingmatille

Salverd

61

99

1

Kleine Wielen

49 71

Weidum

Kimswerd Naturepark Rottige Meente,14 the Tjonger Valley, shopping mall HomeNCenter 64and royal park 31 in Wolvega landscape Oranjewoud by bike.

69

17 Leeuwarden Zuid

N32

6 56 27

87

N 31

51 Jachthaven Terherne HARLINGEN Syl 12 • 8493 LL9Terherne Tel. +31 (0)566-689264 www.jhterherne.nl

INXM

Schalsum

10 FRANEKER

16

Kiesterzijl

Ungabuurt

Jachthaven De Domp Jachthaven de Domp 4 • 8605 CP Sneek Tel. +31 (0)515-755640 www.dedomp.nl

12

Herbaijum

Midlum

92

65

76

YACHT SERVICE

21 Dronrijp

Schingen

N38 4

93

2

Peins

20 Franeker

A31

1

N3

Marssum

A31

MARINAS

83

N3

Menaldum

22 Marssum

45

18

54

84 90

Zwette

Sexbierum

355

40 Pietersbierum

2

7

16

Swichum

96

3

Wirdum Wirdum

Warten

Wergea

33

32

97

Zwe t

te

35historic brewery in Bolsward (one of the eleven historic FriAchlum Stavoren and Hindeloopen (two of the eleven Jachtbemiddeling) + Friesland Holland Tourist Naarderbuorren Spannum 94 www.jhterherne.nl: A32 Baard Frisian towns: www.elfstedenroute.nl) by bike. sian towns: www.elfstedenroute.nl), saw mill De Rat Information, Terherne, Discover and Museum Houtstad IJlst in 38 IJlst (one of the eleven Adventurepark Kameleonvillage Terherne, Sneek (one 1 Wijtgaard 91 Easterlittens 5 Marina Recreatiebedrijf De Koevoet+ FriesTritzum historic Frisian towns: www.elfstedenroute.nl) by bike. of the eleven historic Frisian towns: www.elfstedenDomwier 97 Eagum Dijksteburen Tacozijl + Friesland land Holland Tourist Information, Teroele, www. 3 Marina Watersportcentrum Bonkwerd route.nl) and coffe town Joure by bike. De Him 30 Arum ALD 7 Marina Friesland Holland 92 11 Holland Tourist Information,De Lemmer, www.tacozijl. dekoevoet.nl: Discover the water villages Langweer Tourist InformationWieuwens Blokken Wammert Baarderburen 6 Mantgum nl: Discover UNESCO World Heritage Ir. D.F. Woudage- and Joure by bike. Jachthaven De Schiffart + Friesland Holland Tourist More information and locations: Tsjeintgum of Sprong Greate Krite 47 Lollum www.waterland.frl384 maal, Lemmer, Gaasterland and Tropical Paradise Information, Terherne, www.schiffart.nl: Discover 98 6 N Orchideeën Hoeve by bike. Marina Jachthaven De Domp + Friesland Adventurepark Kameleonvillage Terherne, Sneek (one Skrins 25 Skillaerd Idaerd Iens 41 61 Holland Tourist Information, Sneek, www.dedomp. of the eleven Kubaard historic Frisian towns:vwww.elfsteden53 25 k a 2 Marina village centre Echtenerbrug (next 4 Marina Hotel Restaurant Galamadammen + ar r ebike. nl: Discover Sneek (one of the eleven historic Frisian route.nl) and coff e town Joure by t Pingjum 10 t 27 Grauwe Kat rt Reduzum 15 Sneek to yachtcharter camping www.turfskip.com + Friesland Holland Tourist Information, Koudum, towns: www.elfstedenroute.nl) and all attractions by De Grits aa Hinnaard v 8 k Britswert Easterwierrum Friesland Holland Tourist Information): Discover www.galamadammen.nl: Discover Gaasterland and bike, the town hall, Sonnema distillery and Us Heit Marina Jachthaven Terherne (Van der Veen e UNESCO66World Heritage Woudagemaal Lemmer • www.woudagemaal.nl Zurich tr 71 73 59 Waaksens 31 11 Wiuwert 83 Tsienserbuorren 12 Wommels 31 Kampen Friens Witmarsum 26 Himert 10 e r De Burd Itens Raerd rd ter 15 Zurich a 18 w Koudehuizum 57 uors Bernsteriteb Ie UNESCO World Heritage S 24 Indijk PikRien buren 30 mar Easterein 13 It Harkezijl 74 45 36 Eilân Sjungadijk Lytsewierrum Zout water/Salzwasser/ 14 Ingwert 14 Grou 33 Grou Meilahuzen 55 16 Witmarsum Saltwater/Eau salée 7 Burgwerd e Ie Dearsum Flânsum 50 Hichtum Boazum Wid 17 Schettens Goëngahuiz Wons 29 Cornwerd 89 52 N354 Kornwerder28 Poppenwier 24 zand Schraard Reahûs Jirnsum 48 Hidaard 4 69 BotEngwier 46 Tersoal mar 46 Burstum 20 Nijkleaster 14 Longerhouw Hartwerd 2 Makkumer Sorremorre 21 Spears Lorentzsluizen Sibrandabuorren Noordwaard Aldskou 15 Anneburen 56 BOLSWARD Scharnegoutum Makkum Exmorrazijl 1 5 6 Krúsbrekken Abbengawier 62 Poppen Gauw 16 Turns 17 Bolsward 8 18 Bwd Oost 22 Nes Exmorra 70 49 Jinshuzen Goënga 44 44 Zoet water/Süsswasser/ Nijlân 57 87 Aldeboarn 42 63 68 Loënga Freshwater/Eau douche Laad en Zaad Tsjalhuzum Baburen 24 42 92 47 50 13 Akkrum Idsegahuizum 3 Allingawier 25 Remswerd Akkrum 19 Nijland Eemswoude Ysbrechtum 56 Terherne 1 2 26 Vierhuizen Makkumer 13 43 43 Tjerkwerd Zuidwaard 42 Piaam Rytseterp SNEEK Vijfhuis Wolsum 52 Folsgare 7 8 80 54 55 51 1 Jousterp 11 Jonkershuizen SNITSERMAR 5 49 (Sneekermeer) Kooihuizen 6 Jouswerd Offingawier 28 Terkaplester Puollen Arkum Sythuizen N3 27 68 Goaiinggarypster Puollen (Terkaplester Poelen) 59 7 Abbegaaster(Goïngarijpster Poelen) Dedgum 50 ketting 12 70 Abbega DE DE Blauwhuis Oosthem 9 ‘t Ges 14 53 10 Parrega Westhem Gaast Greonterp Wonneburen Oppenhuizen 29 41 30 IJLST Terkaple Swarte It Fliet 40 Reidmar Piekezijl Brekken Goingarijp 2 Hieslum (Het Vliet) Hissemar Nijezijl 10 39 1 Wite Pikemar Akmarijp Ferwoude Brekken 37 Sipkemar Idserdaburen Doniaburen Uitwellingerga LangsturteBallingbuur 15 poel Vegelinsoord Draaisterhuizen 31 Fra

ke

of

ne

rva

Watergate to the Frisian lakes, Marina Restaurant Paviljoen Driewegsluis + Friesland Holland Tourist Information, Nijetrijne, www.driewegsluis.nl: Discover the wetlands of Nature Park Rottige Meente and National Park Weerribben-Wieden (visitors centre in Ossenzijl), the Linde River Valley, Kuinre, Tropical Paradise Orchideeën Hoeve in Luttelgeest and Holland’s largest home interior shopping mall Home Center in Wolvega by bike.

ee

ke

r

art

B o ls

Sn

9 N35

WADDENZEE

A

7 2 E2

Boorn

Fra nek erv

aar

t

e

A7 E22

IJSSELMEER

Ge

eu

w

E22 N7

4

5 N3

Gro

ns

33

Grutte Gaastmar

HE

DE

59

U FL

1 Sneek

29

Kolderwolde

Morra

Woudsend

De Geeuw

Warns

9

28

Ruigahuizen

Bakhuizen

7 14

Skarl

4

6

17 Mirns

Rijs

Laaksum

5

k Mok

G

15

k eban

18

27

a a s t e r l a n d 20 21

Schouw

de

mi

aal

A E2 7 2

90

26

ega

sloo

Grutte Brekken

46

Hooibergen

3 3

59 61 60 Echtener- 63

brug

34

69 49 51

50

Bantega

Langelille

EV

ND LA D AN OL

FL

Scherpenzeel

IES

Ligplaats, kamperen toegestaan • Liegeplatz, Zelten erlaubt Mooring, camping allowed • Lieu de mouillage, camping autorisé Ligplaats met aanluiting op fietsnetwerk • Liegeplatz in Verbindung mit Fahrradknotenpunktnetzwerk • Mooring in connection with cycle junction network • Lieu de mouillage en relation avec le réseau de jonction de cycle MarBoei • Boje • Buoy • Bouée Vuilcontainer • Abfallcontainer • Waste container • Conteneur à déchets

T 1 1

Locatie adverterende onderneming Standort des Werbetreibenden Advertiser’s location Emplacement de l’annonceur Digitale kaart / Digital map www.marrekrite.frl

Politie Fyslân: 0900-8844 Polizei Friesland Friesland police • Police Frise

Rutten

55

8

30

67

Spanga

Schoterzijl

26

Slijkenburg

28

9

Kuinderbos

42

Waterpolitie: +31 0343-535355 Wasserschutzpolizei Water police • Police de l’eau Milieu alarmnummer: +31 058-2122422 Umweltnotruftelefon Environmental emergency number Numéro d’urgence environnementale

Nijetrijn

28

17

Alarmnummer: 1-1-2 Notruf • Emergency • Urgence

50

Rot

1

70

68

29

if

Munnekeburen

66

71

Ligplaats • Liegeplatz • Mooring • Lieu de mouillage

Zevenbuurt

72

37

Fietsknooppunt Fahrradknotenpunkt Cycle junction network De noeud des pistes cyclables

2

64

© www.frieslandholland.nl

Legenda • Zeichenerklärung • Legend • Légende

Delfstrahuizen

FR

rkl

65

OosterzeeBuren

17 Lemmer

LEMMER me

Echten

58 48

2

73

18 Oosterzee

A6

9

35

N

Rotste

81

62

OosterzeeGietersebrug

Eesterga

25

(Tjeukemeer)

Follega

47 N354

(Groote Brekken)

45

74

TSJÛKEMAR

t

52

22 23 Oudemirdum

rdu

Vierhuis

N

Brandemar

Sondeler Leien

75

84

Doniaga

Foll

Sondel

Nijemirdum 24

Heechhiem 16 Ou

Nieuw Amerika

89

4

SLOTEN

30

Delburen

19

Rohel

87

35

-

13

44

32

Wijckel

Hemelum 8

2 3

Bargebek

85

35

Oldeouwer

Rottum

19 St. Nicolaasga

De Poel

rt v aa

10

88

Rotsterhaule

De Wiel

68

91

Sintjohannesga

Ouwster-Nijega

78

77

Tjerkgaast

Balk

80

34

l naa

Veerboot • Ferry Stavoren-Enkhuizen Tel. +31(0)514-682424 www.veerboot.info

Harich 33

Ee

Jo

Ka

Oudega

De Holken

A6

Sint Nicolaasga

54

42 53 Spannenburg 43

B o o ms

4

60

1

Kan

(Slotermeer)

of

Molkwerum

Finkeburen

15

Galamadammen 11

99

60

al

94

De Rijlst

Kana

SLEATTEMER MAR

71

Ouwsterhaule 82

55 Heide

77 76

78

19

57

14

t rgrie

Het Zwin

36

84

Fris o

4

35

5 81

Teroele

Idskenhuizen

N

39

Scharsterbrug 8382

56

86

25 Oudehaske

Oudehaske

Haskerhorne

Knooppunt Joure

Legemeer

s Ma

Elahuizen

75

e Prins

37

Molkwar

han

t

38 Trophorne

Koudum

97

5 4

26 H’vn West

63

Dijken

Wellesloo t

Ypecolsga

69

79

84 91

Boorn92 zwaag

Koufurderrige

41

80 23 Joure West

58

40

Swarte Wâlde (Zwarte Woude)

Bovenburen

98

Langweer

JOURE

64

Zuid

(Langweerderwielen)

Woudsend

EN

62 Broek-

Langwarder Wielen

93

N354

Indijk

EZ

N3

STAVOREN

rm ge

61

74

72

Snikzwaag

Broek-Noord

Boornzwaag over de Wielen

Jeltesleat

Noorder Ee

73

De Brekken

De Kûfurd

e

(He

59

(Koevorder Meer)

RMr) ME ee

GE

Hofmar

Kleine Wiske

12

54

AR

23

95

Heeg

Smallebrugge

It Heidenskip

Bocht van

Rintsjepoel

Hommerts

Vissersburen

19 Grote Wiske

Osingahuizen

36

Gaastmeer

(Grote Gaastmeer)

21 96

35

34

Ursula Poel

HINDELOOPEN

Anjewiel (Anewiel)

Lytshuzen

Haskerdijken

71

65

Aldhôf (Oudhof)

A7 E22

18

Paisepoel Idzegeasterpoel

Kleine Gaastmeer

Sânmar (Zandmeer)

Jutrijp

Idzega

Ringwiel

De

22 20

Scûtelpoel

argrie

Oudega

Nieuwebrug Jentsjemar

es M

6 Nijhuizum 16

17

WORKUM

Sandfirden

38

Prins

4

32

rts

Flakke Brekken (Vlakke Brekken)

ijme e W

Warkumerwaard

Wijd

Aldegeaster Brekken (Oudegaaster Brekken)

Scharneburen

33 46

Creil

31 Kuinre

76

d n a l e v o

W

1 88

Bant

16 Bant 7 91 Nijetrijne • Marina Restaurant Friesland Holland Tourist Information Paviljoen Driewegsluis • www.driewegsluis.nl

de

35

97 57

Lin

24 15

Blankenham

6

Profile for Albert Hendriks

Friese Meren Tourist Map  

Friese Meren Tourist Map  

Advertisement