Page 1

Velkommen til «Det 4. hjørnet»:

– Gratulerer Narvik

TONE ANGELL JENSEN, sjefredaktør/adm. dir. Fremover

Bilag til

6. april 2016


2|

ONSDAG 6. APRIL 2016

Fremover

| «Det 4. hjørnet» | 

Byfornyelse som b

■■ Så er det endelig en realitet: det er klart for innflyt-

ting i Narviks nye signalbygg, Det 4. hjørnet. Det er mange som nå går og gleder seg til å ta huset i bruk. Det gjelder spesielt biblioteket, og da ikke minst tilbudet til byens unger. Kollega Jan Erik Teigen sin reportasje i lørdagens Fremover viste ungenes egen dom over barneavdelingen: vill begeistring!

■■ Her har planleggerne virkelig skutt blink. Det er

satset spesielt mye på småbarnsavdelingen, og det er utvilsomt en riktig prioritering. Et moderne bibliotek er ikke et sted med total stillhet og støvete litteratur, det er et opplevelsessenter for alle. I nye Narvik bibliotek kan ungene boltre seg i bøker, leker og spill, og de små brukerne uttaler unisont at hit kommer de mer enn gjerne tilbake! I ei tid da dataspill og annen skjermunderholdning opptar unger mer og mer, er det flott å kunne vise dem at bøker også kan være kult, og at et bibliotek er et spennende sted å besøke.

■■ Flere steder her i landet har fått nye og moderne

bibliotek de seinere år. Det har ført til at bruken har økt betraktelig. Bibliotekene er blitt både møteplass og studieplass, og det primære formålet er, slik det alltid har vært, å fremme opplysning og kunnskap. Hvis vi trekker de større historiske linjene, hvordan ville utviklingen ha vært uten folkebibliotekene? De betød svært mye da bøker var kostbare og langt fra allemannseie. Den politiske, økonomiske og sosiale utviklingen i landet er uløselig knyttet til den kulturelle. Landet med bygget med arbeid, men ikke uten opplysning og kunnskap. Og vi kom seint i gang. Norge var et av de aller siste landene i Europa som kunne ta boktrykkerkunsten i bruk.

■■ Men Det 4. hjørnet rommer mer enn bibliotek. Her

er det også blitt plass til turistinformasjon, bank og nytt krigsmuseum. Narviksenteret skal bli et dokumentasjonssenter, på linje med Holocaustsenteret og Falstadsenteret. Slik kan byen vise enda mer av sin historie som landets største kamparena under andre verdenskrig. Og slik skal nye generasjoner få opplæ-

ring, kunnskap og forståelse for fred og menneskerettigheter. Senteret vil trekke til seg et bredt publikum: turister, skoleelever, de historisk interesserte og de som bare er generelt nysgjerrige.

■■ Og så er det selve bygget, da. Det er ikke uvanlig

at moderne signalbygg får hard medfart i møtet med offentligheten, med alt fra liten bris til full storm på kritikernes skala. Det dreier seg om utseende og estetikk, og ikke så rent sjelden det faktum at det ferdige resultatet avviker en smule fra hva tegningene viste på forhånd, særlig hva høyde angår.

■■ Det 4. hjørnet høster ingen slik storm, men det be-

tyr ikke at bygget er kjedelig, snarere tvert imot. Det er pent å se på, og med sin store glassfasade i fronten åpnes det og inviterer publikum inn. Man får lyst til å besøke det. Slik det ligger verner det torvet og gir det ly, men uten å sperre det inne. Det er nesten vanskelig å tenke seg tilbake til fortiden, med ei taxibu og et slitent gatekjøkken beliggende på samme sted.

Uke-


FREMOVER

ONSDAG 6. APRIL 2016

| «DET 4. HJØRNET» |

begeistrer Vi gratulerer med et nytt praktbygg i Narvik sentrum, og takker for oppdraget.

■ Og bedre skal det bli. Når E6 omsider blir historie i Gate 1, skal planene om en miljøgate realiseres, med grønne pletter og en bypark som ikke er nedstøvet av biltrafikk. Med et nyrenovert rådhus og en torvhall som har fått nye brukere etter museet, kanskje noen spennende som matcher Fiskehallen, vil Narvik ha fått et av landets flotteste torv.

■ Et torv er, og skal være, byens hjerte. Det å ut-

vikle gode uterom her, som oppleves som åpne og inkluderende, med god plass og tilgjengelighet, er avgjørende for om dette hjertet fungerer som det skal. Slik er det også med de bygningene som rammer inn torvet. Sammen med uterommene er de også ofte viktige møteplasser. Det er Det 4. hjørnet blitt. Et sted å bruke. En sosial møteplass. En ny allmenning. Det er bare å gratulere byen med dagen!

TONE ANGELL JENSEN

sjefredaktør/administrerende direktør

|3


4|

ONSDAG 6. APRIL 2016

Fremover

| Annonse | 

Gratulerer Narvik!

Peab – Bjørn Bygg og Peab – Nilsen & Haukland har bygd 8.500 samfunnsnyttige kvadratmeter i Narvik sentrum Nye Narvik Torv er blitt et signalbygg med attraktive uterom og møteplass med kafe. Et kontorbygg på totalt fem etasjer huser Narvik bibliotek og fylkesbiblioteket, Narviksenteret med krigsmuseum, Turistkontoret og Sparebanken Narvik. Nordland fylkeskommune har gitt Nye Narvik Torv status som regionalt kulturbygg. Peab – Bjørn Bygg og Peab – Nilsen & Haukland har i tillegg til selve bygget, også hatt ansvaret for å anlegge nytt torv og park, samt forbinde de to delene av Kommuneveien henholdsvis bak Parkhallene og bak rådhuset via en kulvert under Frydenlundbrua. Peab – Bjørn Bygg og Peab – Nilsen & Haukland har i samarbeid vært totalentreprenør for prosjektet. Vi takker for oppdraget og et godt samarbeid.

Telefon 77 66 10 30 - e-post: firmapost@bjorn.no - www.peab.no


Fremover

ONSDAG 6. APRIL 2016

 | Annonse |

|5

VI SKAL BIDRA TIL BOLYST, TRIVSEL OG AKTIVITET I REGIONEN Nytt signalbygg

Polar Park – et produkt i verdensklasse

Narvikfjellet – en spydspiss i reiselivet

Foto: Pål Jakobsen

Funn – ledende IT-bedrift i Nord-Norge Foto: Kjetil Janson

Stiftelsen ForteNarviks allmennyttige formål:

Sikre en langsiktig vekst i Narvikregionen

FOR MER INFORMASJON www.fortenarvik.no, www.facebook.com/ForteNarvik Epost: roger.bergersen@fortenarvik.no - ragnar.norum@fortenarvik.no

Foto: Per Granaune


plass, Det

6|

ONSDAG 6. APRIL 2016

Fremover

| «Det 4. hjørnet» | 

Høyt og lavt: Trinogon og Scandichotellet skyter høyt til værs over lekeområdet som er anlagt i parken. Området innbyr til bruk, og Trond Solberg forventer at dette vil bli flittig brukt når området e senere i vår, blant annet etter at muren som danner avslutning av Parkhalltaket har fått forsvarlig høyde.

Gratulerer Narvik! Ingeniørfirmaet Laksaa AS har hatt prosjektledelsen på «Det 4. hjørnet». Vi har ivaretatt byggherrens og seksjonseiernes kontakt mot totalentreprenøren, herunder økonomi, fremdrift og kvalitetssikring. Dette har vært en stor, utfordrende men ikke minst interessant jobb, som vi er stolte av å ha bidratt til. Vi gratulerer byggherre, seksjonseiere og hele Narvik med et flott sentrumsbygg.

Tlf. 76 96 96 00 – e-post: mail@laksaa.no www.laksaa.no


Fremover

ONSDAG 6. APRIL 2016

 | «Det 4. hjørnet» |

„„Tar fatt på de siste park-arbeidene:

– Dette blir kjempeflott!

Trond Solberg gleder seg til at gjerdene kan rives. Han er overbevist om at det nå blir nytt liv på Parkhalltaket.

er helt ferdig opparbeidet og kan tas i bruk litt Foto: Terje Næsje

– Dette innbyr til bruk på en helt annen måte enn det vi hadde tidligere. Dette er egentlig en stor gavepakke til oss alle, sier enhetslederen ved Veg og park i Narvik kom­ mune. Det gjenstår fortsatt en del arbeider før det «nye» park­ området ved Haikjeften er fer­ dig opparbeidet og kan bli tatt i bruk for fullt senere i vår, men Solberg ser mer enn nok til å kunne slå fast at både stor og små bør ha all grunn til å være med på å tilføre området aktivi­ tet. Lekeapparatene har kom­ met på plass. Likeså benker, stoler og bord. Og Trinogon har fått sin nye, permanente plass.

Det nasjonale frihetsmo­ numentet, som for drøyt 20 år siden ble gitt som gave av regjeringen for å markere 50 års jubileet for frigjøringen i 1945 har fått en plassering der det fortsatt får komme til sin rett. Det er ikke lenge siden at vinterens sne og is har gjort en rekordtidlig retrett fra sentrum. Det betyr at det er mulig å gå i gang med å gjøre ferdig området. Det skal planeres, plantes og sås. Og så skal området sikres. Inntil det er etablert et rekk­ verk langs Parkhalltaket mot Amfi, vil lekeområdet inntil videre være avsperret. – Det gjenstår fortsatt en god del jobb, men du trenger ikke mye fantasi for å se for deg at dette bli kjempeflott. Dette er helt klart et løft for Narvik sentrum, sier Trond Solberg. Terje Næsje

Helstøpt: Alle lekeapparatene er plassert oppå et støpt gummidekke som skal absorberer støt hvis man faller.

Slapp av! Bord, stoler og benker inviterer til å ta en pust i bakken. Der det ikke skal være gress og beplantning er det lagt steinheller.

Gratulerer Narvik!

Narvik er i utvikling, og «Det 4. hjørnet» er nok et eksempel på at det satses sterkt på fremtiden. Vi gratulerer byggherren og Narvik by med et flott og attraktivt bygg.

www.narvik.kommune.no

www.futurum.no

www.narvikhavn.no

|7


8|

ONSDAG 6. APRIL 2016

Fremover

| Annonse | 

StiFteLSeN NArviKSeNteret iNtrODuSerer

NArviK KrigSmuSeum vi gratulerer Narvik med et nytt kulturog samfunnsbygg og ser frem til åpningen av Narvik Krigsmuseum i juli 2016

Torsdag 7. april 2016 klipper vi endelig snoren til kultur- og samfunnsbygget «Det 4. hjørnet» sammen med våre gode partnere. Som største aktør i det nye bygget har vi i Narviksenteret også det største arbeidet før vi kan invitere dere inn til vår spennende utstilling. Det er et stort og ansvarsfullt oppdrag å fortelle historien om den mest dramatiske perioden i landsdelens nyere historie. Derfor er vi nødt til å bruke litt mer tid før vi kan åpne det splitter nye Narvik Krigsmuseum i juli 2016. Da får du til gjengjeld være med på en fantastisk og gripende fortelling i imponerende lokaler, med hjelp av moderne teknikk og kvalitet i alle ledd som yter historien den respekt den fortjener. I god tradisjon har vi alliert oss med de beste folkene fra inn- og utland og til sammen vil 50 personer har gjort et godt stykke arbeid for at vår 1/3 av bygget skal fylles med innhold som gir læring og ettertanke når du endelige kan komme på besøk. Vi gleder oss til du kommer og skal arbeide så hardt vi bare kan for at den sterke historien om krigen i Nord skal lære noe til oss alle i det nye Narvik Krigsmuseum.

Utstillingen er så langt støttet av:

Kunnskapsdepartementet – Kulturdepartementet – LKAB – DnB-stiftelsen Sparebank 1-stiftelsen – Narvik Havn KF – Fritt Ord


Fremover

ONSDAG 6. APRIL 2016

 | Annonse |

Grunneier Narvikgården benyttet sitt eierskap av tomten til å få på plass etablering av nye tilbud og arbeidsplasser i et praktbygg på dette sentrale området

Det 4. hjørnet - høyner standarden og kvaliteten i Narvik sentrum

Narvikgården har jobbet aktivt med dette prosjektet siden 2003. Sonderinger og forhandlinger med flere aktuelle parter har vært gjort, for å finne mulige samarbeidspartene som kunne være med å løfte frem og finansiere et slik stort prosjekt. I 2011 signerte Narvikgården en avtale med Sparebanken Narvik om planlegging og utbygging av Nye Narvik Torv. Samarbeidet har vært tett og godt med Sparebanken Narvik og ForteNarvik i de tre årene som gikk frem til byggestart i 2014. Etter oppføringen av Rica-hotellet (nå Scandic), som også var et samarbeidsprosjekt med Narvikgården, er dette det største løftet for byens sentrum på mange år. Narvikgården er veldig fornøyd med at krigsmuseet og byens bibliotek nå har fått en sentral og synlig plassering, sammen med Sparebanken Narvik. Nye flotte uteområder og en ny park tilgjengelig for innbyggerne og besøkende, er med å skape et flott sentrum av Narvik slik vi ønsker å ha det.

www.narvikgården.no

|9


10 |

ONSDAG 6. APRIL 2016

Fremover

| «Det 4. hjørnet» | 

Disse har bidratt:

Totalt har 72 lokale bedrifter har bygget Det 4. hjørnet. Her er listen over dem som har bidratt: A.H. Larsen Consult AS Narvik Rørleggerforretning AS Agenda AS Narvik Snekkerservice AS A. Pedersen og sønn AS Narvik TV rørinspeksjon AS Beisfjord Sementfabrikk AS Narvikgården AS Bella Napoli Narvik AS NB Engros AS Betong Renovering Drift AS Nordkraft Nett AS Biltema Norge AS Nordnes Narvik AS Botnmark Service Norengros AS avd. Narvik BP3 Prosjekt AS Bravida Norge AS Ofoten Asfalt AS Byggesystemer Narvik AS Ofoten MEK AS Byggtorget Mathisen & Mathisen AS Ofotpizza AS, Peppes Pizza Narvik Cramo AS OS Ekspressen AS Delikatessen Narvik AS Parkhallen AS Elkjøp Stormarked Narvik AS Peab Anlegg avd. Narvik Eurospar Narvik Per Strand Narvik AS Fagernes Boligbygg AS Prosjekt Partner Nord AS Fortallklubben Mjølner Protan Tak AS Frydenlund Kontorspar Quality Hotel Grand Royal GBE AS Rambøll Narvik Geo Survey AS Relacom AS Gjenstø Maskin AS Rema 1000 Ankenes Glass i Nor Narvikglass AS Roald Jørgensen AS Holmlund Oljeservice AS Rombak pukkverk Narvik AS HRS Miljø AS Rørlegger´n Narvik AS Hålogaland Grus & Betong AS Sweco Norge AS Hålogaland Lås & Sikkerhet AS Taraldsvik Maskin AS Idar Karlsen Transport AS TM Transport Narvik AS Indira Management AS Tools Ingeniørfirma Dag Arne Granberg Utleiecompagniet AS Ingolf Thune AS Verktøy & Maskin AS Jernbaneverket JBV Jobzone Narvik Jysk AS Kjell Zimmermann Transport KK Maskin AS Kraftinor AS Kran & Transportservice AS Leonhard Nilsen & Sønner Lindahl Fargehandel Eftf AS Losvik Bygg AS Multibetong AS Multiconsult Narvik Namek AS Narvik Bedriftshelsetjeneste Narvik Betongstasjon AS Narvik Graveservice AS Narvik kommune Narvik Maskin og liftutleie AS

„„Det

4. hjørnet gir positive ringvirkninger for lokal

Møblerte for over

stolt: Tordis Jacobsen er så stolt etter et vel gjennomført oppdrag, at hun regner med å felle en tåre eller to under den offisielle åpningen torsdag. 

første kafé: Punktum Kafé er den første kafeen Frydenlund Kontorspar leverer innredning til. Kafeen åpner lørdag.

kantine: I felleskantina er det rundt 35 sitteplasser. Det er også mulig å sett inn ekstra bord om ønskelig.


Fremover

ONSDAG 6. APRIL 2016

 | «Det 4. hjørnet» |

le bedrifter:

r millionen

te

Tordis Jakobsen er stolt og fornøyd etter gjennomføringen av firmaets største oppdrag. Lone Martinsen lonema@fremover.no

– Jeg kommer nok til å felle en tåre under den offisielle åpningen. Det sier Tordis Jacobsen, daglig leder for Frydenlund Kontorspar, som har stått for innredningen av banken, kafeen og felleskantina i Det 4. hjørnet. – Det har vært et artig prosjekt å jobbe med og det er absolutt noe jeg og «guttene mine» kan være stolte over.

Vant anbudet Det er et år siden Frydenlund Kontorspar fikk forespørselen om jobben – og vant anbudet. De fikk tilsendt tegninger av hver etasje, og brukte et eget tegneprogram fra leverandøren for å plassere interiøret i bygningen. Interiøret som er brukt kommer fra Kinnarps -gruppen som har vært Kontorspars leverandør siden oppstart i 2002.

Tema: Klassisk og tidløst

Alle foto: Lone Martinsen

Sparebanken Narviks nye lokaler er innredet i mye sort og hvitt, samtidig som interiøret bærer preg av blått – noe som også går igjen i bankens logo. – Vi valgte å gå for en klassisk og tidløs innredning. Dette skal jo passe inn i mange, mange år, sier hun og viser til at banken holdt til i sitt forrige lokale i over 60 år. Det samme gjelder felleskantina. Der er det også sort og hvitt som går igjen. Når det kommer til Punktum kafé er det en egen interiørarkitekt fra Oslo som har valgt ut fargene og møblementet. – Der er det litt mer knæsje

hjørnet i hjørnet: Dette hjørnet i Sparebanken Narvik er det Tordis Jacobsen er mest fornøyd med.

| 11

Narvik Maskin og Liftutleie

Løfter Narvik!

farger, sier Jacobsen og viser frem grønne sofaer.

Millionkontrakt 2015 var et utfordrende år for Frydenlund Kontorspar. Det skjedde lite nytt i byen og få trengte hjelp til innredning. – Det er veldig opp og ned i vår bransje, forteller Jacobsen. Så kom 2016, året som kan bli firmaets største opptur. De har fått mange henvendelser om innredning både fra private og offentlige bedrifter, før de gikk i gang med deres største prosjekt som selvfølgelig er Det 4. hjørnet. – Det er veldig bra at vi som et lokalt firma i første omgang får være med på anbudet, og ikke minst er det artig at vi vinner det, sier Jacobsen og tilføyer: – Dette er absolutt det største prosjektet vi har hatt på de 14 årene vi har drevet firmaet. Hun innrømmer at det er tøft å drive et lite, lokalt firma, og at dette derfor betyr ekstra mye både for omsetningen, men også for veien videre. Selve summen på kontrakten ønsker hun ikke si noe om, men røper at det er snakk om mer enn en million kroner. – Det er betyr også mye for oss å ha Det 4. hjørnet som referansekunde. Dette kan vi stolt vise andre kunder, noe som sannsynligvis og forhåpentligvis skaffer oss flere kunder.

vi gratuLerer byggherren med nytt bygg, og takker for oppdraget. Narvik Maskin & Liftutleie driver med utleie av stillaser, lifter og diverse entreprenørutstyr til både proff- og privatmarkedet. Vi har godt utvalg i alt fra diverse verktøy, lifter, brakker, minidumpere og gravere. Kontakt oss for et godt tilbud, som vi skreddersyr til akkurat din jobb.

Roser de ansatte Kontorspar er et lite, lokalt firma med seks ansatte totalt. Jacobsen er daglig leder, og har fem menn i staben. – Guttene mine har gjort en fantastisk jobb. Vi hadde aldri klart det uten så dyktige ansatte. Hun påpeker at det ikke har vært en åtte til fire-jobb, og at alle har stått på ekstra den siste tiden.

78 lokale bedrifter Totalt har 78 lokale firmaer bidratt på Det 4. hjørnet. Der blant Laksaa AS som er innleid som prosjektleder for Forte Narvik. Dette er den type prosjekt som vi ønsker å delta i, sier daglig leder Valdemar Johansen. Det 4. hjørnet er et av de største enkeltprosjektene firmaet har hatt prosjektledelsen for. – Byggeprosessen har gått etter planen. Vi er meget stolte av det ferdige produktet, et bygg som vil bety mye for publikum og Narviks befolkning. Johansen mener at det er veldig viktig at lokale firmaer får være med å bidra. – Det er klart at dess større prosjektet er, dess større er interessen utenbys. Samtidig er det viktig at prosjektet får gode ringvirkninger lokalt, noe det har gjort i stor grad for både entreprenører og leverandører.

Havnegata 23, 8514 Narvik Telefon 915 48 612


12 |

ONSDAG 6. APRIL 2016

Fremover

| Annonse | 

Med siktet på

Streetfood

ANNONSE Når Punktum åpner sin kafé i Det 4. hjørnet, er det trendy streetfood og gode, lokalproduserte råvarer som står på menyen. Kaffen kommer fra Brent Kaffebrenneri i Henningsvær, isen er en ekte nordnorsk gelato og kommer fra Arktis Gelato og bakevarene er fra Steinovnsbakeriet. enten du stopper innom for en rask lunsj på farten, roer ned med en kopp kaffe, eller tar middagen hos oss, skal menyen inneholde noe for enhver smak. Med fokus på ekte og rene smaker, skal teamleder torje Hestnes og kokk Konstantin Matef sørge for at et besøk på Punktum blir en hyggelig opplevelse.


Fremover

ONSDAG 6. APRIL 2016

 | Annonse|

Vi takker for levering av møbler og inventar til Sparebanken Narvik, Forte Narvik og Punktum Cafe i Det 4.hjørnet.

Frydenlund Kontorspar

Fridtjof Nansens vei 44, Narvik - Tlf. 76 97 73 90

| 13


14 |

ONSDAG 6. APRIL 2016

| «DET 4. HJØRNET» |

FREMOVER

En arbeidspla

Med tiden kan oppimot 100 mennesker ha «Det 4. hjørnet» som sin arbeidsplass.

S

parebanken Narvik er allerede på plass med 39 ansatte i dette bygget. Banken brukte helga til å flytte og åpnet dørene sist mandag. Det samme gjelder de to i Forte Narvik. – Jeg kaller bygget er regionalt kultur- og kunnskapshus, sier prosjektansvarlig Roger Bergersen i Forte Narvik. Narvik Bibliotek med sju ansatte åpner dørene kommende lørdag. Fylkesbiblioteket, avd. nordre Nordland er allerede på plass med sine seks ansatte. Turistkontoret og Visit Narvik med fire ansatte åpner også lørdag. Kafeen Punktum med tre ansatte åpner lørdag. Narviksenteret har åtte ansatte og de er allerede på plass. – Krigsmuseet regner med å åpne dørene i begynnelsen av juli, fortsetter Roger Bergersen. Dermed er det pr nå 70 mennesker som vil ha sin arbeidsplass i «Det 4. hjørnet». I tillegg kommer renholdere og driftsoperatører. – Vi regner med at tallet vil være 80 om få måneder og 90 om få år, legger han til. Bakgrunnen for estimatet er at flere av foretakene har

klare ambisjoner om å vokse. Tredje etasje og deler av andre etasje er foreløpig ikke utleid, men for tiden pågår forhandlinger med to interessenter som til sammen vil utgjøre 12 stillinger. De aktuelle arealene er i størrelsesorden 1.000 kvadratmeter og 200 kvadratmeter. ROGER DANIELSEN

FAKTA «DET 4. HJØRNET» Byggherre: Forte Narvik med Narviksenteret som medbyggherre. Kostnad: 360 millioner kroner – medregnet utearealer, heis fra parkeringsanlegg, lekeplass, flytting av Trinigon og Kommuneveien med tunnel under Frydenlundbrua. Areal: 8.500 kvadratmeter Prosjektledelse: Laksaa AS ved sivilingeniør og prosjektleder Valdemar Johansen. Prosjektansvar: Forte Narvik ved prosjektansvarlig Roger Bergersen, samt Narviksenteret ved Eystein Markusson. Arkitekt: Madsø Sveen, ved Hans Petter Madsø og Espen Krogdahl. Entreprenør: Bjørn Bygg AS, prosjektleder Kurt Barosen. Utearealer og Kommuneveien vil bli ferdigstilt i vår og sommer. Kommuneveien vil være enveiskjørt mot nord.


FREMOVER

ONSDAG 6. APRIL 2016

| «DET 4. HJØRNET» |

ass i 100!

DE SKAL FYLLE HUSET: Dette er gjengen som skal fylle «Det 4. hjørnet. På sikt vil 100 personer jobber her. Foto: Ragnar Bøifot

| 15


16 |

ONSDAG 6. APRIL 2016

Fremover

| Annonse | 

Vi har malt… over 1.000 m2 gulv, og malt og sparklet over 10.000 m2 med vegger og tak. Velkommen til Narviks nye storstue – «Det 4. hjørnet». Vårt nye referanseprosjekt. Synes du resultatet er bra? Ring oss! Malersentralen AS tar på seg alt av jobber, både store og små til avtalt pris og kommer på gratis befaring.

… og vi har levert alt av malerprodukter, gulvbelegg og tilhørende rekvisita. Lindahl as er din totalleverandør av maling, rekvisita, gulvog teppebelegg, enten du bare skal pusse opp en stol eller renovere et helt hus. Hos oss får du også gode råd og verdifulle tips til ditt prosjekt – uansett størrelse. Følg oss på facebook

Telefon 911 90 000

oss Kontakt seg! nne ø l l i v t e –d

Dronningens gt 36B, Narvik. Tlf 76 94 29 38


Fremover

ONSDAG 6. APRIL 2016

FLISLEGGING • MALING • KOMPLETT BAD • TOTALENTREPRISER

 | Annonse |

Gratulerer Narvik! Vi har utført alt av utvendig pussearbeider og skifersteinarbeid på fasaden. Vi har fliselagt alle trapper, toaletter og baderom. Takker Peab Bjørn Bygg for oppdraget, og ønsker byggherren lykke til med et praktfullt bygg.

Proffkeramikeren AS

Entrepenør

Flismontering

Kongens gate 40, Narvik – Tlf 990 23 991 - swsogge@online.no

| 17


18 |

ONSDAG 6. APRIL 2016

Fremover

| «Det 4. hjørnet» | 

„„Er

fornøyd med at bibliotekplanene endelig er realisert

2016

2013

endelig: Kirsten Skjevik kopierer gjerne poseringen fra 2013. Opp gjennom årene har hun sett flere planer for et nytt bibliotek i Narvik; planer som ikke har blitt realisert. I dag er det lett for Kirsten

En gledens dag Som pensjonert biblioteksjef gleder Kirsten Skjevik seg stort over det flotte nye biblioteket i Narvik.

V

i ønsket oss et opplevelsessenter, og det tror jeg at vi har fått. Det som gjenstår nå er å fylle det nye biblioteket med opplevelser for små og store, forteller Kirsten Skjevik.

Mange år, mange planer Skjevik gikk av som biblioteksjef i Narvik ved årsslutt i 2013. Da hadde hun vært leder i en årrekke, og i den forbindelsen fått se bibliotekplanene og utredningene som strakte seg tilbake helt til 1980-tallet. – Ja, det har ikke manglet på planer om et nytt bygg. Bare i min tid som biblioteksjef har det vært aktuelt med nybygg i kinohagen, at vi skulle flytte inn i det tidligere El-verkshuset har vært vurdert, det samme var også første ­etasje i det tidligere post- og ­politibygget. Det var en tid også snakk om at vi

skulle pusse opp det biblioteket vi hadde i underetasjen av rådhuset, og så bruke deler av Elverksbygget i tillegg, minnes Skjevik. Slik ble det ikke. Men den siste tiden før flyttingen til Det 4. hjørnet holdt som kjent biblioteket til i lokalene til det tidligere Lampehuset i El-verksbygget. – Jeg vil rose de ansatte for den kjempeinnsatsen de har lagt ned, også i forhold til flyttingen til – og fra Lampehuset. Sier Kirsten Skjevik.

En lang prosess En regntung dag tidlig i mai 2013 tok Fremover med seg ­biblioteksjefen og en symbolsk kurv med bøker for å markere stedet på Parkhalltaket hvor det nye biblioteket skulle komme som en del av Det 4. hjørnet. Bystyret i Narvik hadde på dette tidspunktet ennå ikke behandlet saken, og Kirsten ­Skjevik valgte å være forsiktig optimist med tanke på å få på på plass biblioteket innen rimelig tid. – Jeg var med i prosessen med å utarbeide saksdokumentene til bystyresaken. Det var et

bredt sammensatt og tverrfaglig utvalg fra flere kommunale etater som jobbet sammen; ­ økonomi, innkjøp, byggforvaltning og kultur. Jeg husker at vi startet med å planlegge et bib­ liotek på 3.000 kvadratmeter brutto fordelt over tre etasjer, minnes Skjevik.

Et flott førsteinntrykk Etterdønningene av Terraskandalen kom til å påvirke mye i Narvik. Også optimismen knyttet til hvordan et nytt bib­ liotek skulle bli. Kirsten Skjevik innrømmer at hun ble i tvil. Men da hun før hun gikk av med pensjon fikk


Fremover

ONSDAG 6. APRIL 2016

 | «Det 4. hjørnet» |

| 19

design: Tonje Farset har håndplukket detaljene i det nye barnebiblioteket; blant annet disse «lystrærne». Det gleder tidligere biblioteksjef Kirsten Skjevik, som i mange år har ønsket seg at biblioteket skal være et opplevelsessenter.­  foto: kristoffer Klem bergersen

Skjevik å glemme de skuffelser dette må ha ført til.

foto: jan erik teigen

moderne: Det nye biblioteket har 138 sitteplasser fordelt på to etasjer. Her er det både anledninger til å finne «en krok for seg selv», men også til å sitte flere sammen. foto: kristoffer klem bergersen

g for Kirsten være med på at anbudet som ble antatt tilfredsstilte de kravspesifikasjonene som var ­ stilt kunne hun slappe mer av. – Førsteinntrykket av det nye bygget og det nye biblioteket er positivt. Det er luftig og høyt under taket, så jeg føler at vi har fått det opplevelsessenteret vi ønsket oss. Nå skal det fylles med innhold, sier Kirsten ­Skjevik.

– For oss ansatte ble det selvsagt en helt ny hverdag. Men det ble det jammen for folk flest også. Besøket gikk rett til himmels, og plutselig begynte vi å se folk i biblioteket som vi aldri hadde sett her tidligere. Det forteller Renate Løkse. De siste 17 årene har hun jobbet som barne- og ungdomsbibliotekar i Tromsø. Så Renate vet hva hun snakker om.

En suksess i Tromsø

Har fått nye brukere

I august 2005 åpnet det nye biblioteket i Tromsø. Fra å holde til i lett bortgjemte lokaler flyttet de ansatte og boksamlingene inn i et praktfullt signalbygg.

Løkse forteller at biblioteket har nådd nye brukergrupper, og at det blant mange er ekstra populært å gå på biblioteket på lørdag- og søndag formiddag.

– Da tar folk seg ekstra god tid, og sitter gjerne lenge. I tillegg får vi mange besøk av ­turister, spesielt de som kommer med cruisebåtene. De har sett biblioteket under innseilingen til byen, og kommer ofte rett hit etter at de har gått i land i Breivika. De kommer for å se på bygget, og da klinger det kommentarer både på engelsk, fransk, tysk og russisk her. Veldig artig for oss, sier Renate Løkse. Jan Erik Teigen

GAMMEL HISTORIE på ny måte: Petter Sandvik har donert en samling filmer til Narvik bibliotek. Kirsten Skjevik har allerede lånt ut flere av filmene.  (Foto: Kristoffer Klem Bergersen)


ONSDAG 6. APRIL 2016

Fremover

Annonse | 

(Foto: Nor Element - Mandal)

20 |

VI HAR LEVERT: Innvendige glassfasader Utvendige glassfasader Inngangsdører Solskjerming Glasstak

«Størst på glass»!

Velkommen til «Det 4. hjørnet»! Da går du på hulldekkelementer fra Nordland Betongelement as. Vi er et naturlig valg for byggherrer, og produserer årlig ca 50.000 m2 med hulldekkelementer til det nordnorske markedet.

Vi gratulerer med nytt, flott bygg og takker for oppdraget.

Vi takker for oppdraget, og ønsker lykke til med et fantastisk bygg. Markiser - Persienner - Interiør - Glass

www.glassinor.no

Beisfjordveien 80 · 8514 Narvik · Tlf 7696 5060 · Åpent: 08.00 - 16.00

Vi i A. Markussen er stolte av å ha utført utomhusarbeid ved byens 4. hjørne! k

Tak

! aget

pdr

op for

Industrivein 10 - 8590 Kjøpsvik - Telefon 75 77 53 00

VI GRATULERER BYGGEHERREN

MED NYTT SIGNALBYGG I NARVIK

Også på dette bygget har vi fått være leverandør Vi takker for oppdraget og ønsker lykke til med den videre driften.

amarkussen.no

Telefon: 40 00 18 52 E-post: narvik@uco.no Verkstedbakken 14, 8514 Narvik


Fremover

ONSDAG 6. APRIL 2016

 | Annonse |

Takk for ! t e g a r d p p o

Narvik Snekkerservice og Hålogaland Bygg & Anlegg AS

har utf tført f alt i fra fundamentering, montering av betongelementer, og plass-støpte konstruksjoner (trapper, vegger, gulv og sjakter). Vi har utført fasadearbeider og gjort innvendig snekker /tømrerarbeid (montering av vegger, vinduer og dører, samt belistning). Vi ønskker byggh herrene, eiierne og leiiettakkerne lykkke til med d viidere driift, i sollide og fremttidsrettted de lokkaller.

Vi utf tfører alt innenfor snekker/ tømrerarbeide. Vi er også registrert som bemanningsfirma, og leier ut mannskap innenfor snekker/tømrerfaget. Trenger du hjelp til et lite eller stort prosjekt, så er du velkommen til å kontakte oss Kontaktpersoner: Kjetil Trøite, daglig leder, tlf. 416 29 590. Halvor Ingvaldsen, tlf. 413 50 755. e-post: nss@narviksnekkerservice.no

Vi utf tfører alt av arbeider innenfor mur/betong, og montering av diverse fasadesystemer. Vi er også registrert som bemanningsfirma og leier ut mannskap innenfor betongfaget. Kontaktpersoner: Przemyslaw Jarecki, daglig leder, tlf. 477 08 826. Halvor Ingvaldsen, tlf. 413 50 755. e-post: hba@halogalandbygg.no www.halogalandbygg.no

| 21


22 |

ONSDAG 6. APRIL 2016

Fremover

| Annonse | 

„„Naboene

jubler for «Det 4. hjørnet»:

HOTELLSJEF: Terje Theodorsen, hotellsjef på Scandic Narvik, mener vi får et helt nytt sentrum.

– Vi får et helt nytt sentrum To nære naboer til Det godt for næringslivet i byen, fortsetter fiskehandleren. 4. hjørnet tror ringNytt sentrum virkningene av nybygget vil bli store for Hotelldirektør ved Scandic Narvik, Terje Theodorsen, kan Narviksamfunnet. nesten ikke vente til åpningen.

7

. april åpner det nye praktbygget midt i Narvik sentrum dørene. Det 4. hjørnet vil ifølge Sigbjørn Johansen, daglig leder ved Fiskehallen Narvik, ha en stor betydning, både for hans egen bedrift, men også for hele Narvik. -Det er et fantastisk flott bygg. Jeg tror virkelig at dette kommer til å lime sammen b ysentrum og gjøre at vi har mye mer å tilby her i Narvik, sier han til Fremover. - Det vil også trekke mye folk til sentrum. Jeg er overbevist om at det kommer til å gjøre

- Det er fantastisk flott. Det gir oss et helt nytt bysentrum med Det 4. hjørnet og når rådhuset står ferdig. Det blir bare helt fantastisk, sier en entusiastisk hotelldirektør overfor Fremover. Han mener at bygget passer som hånd i hanske sammen med hans eget hotell. - Det passer veldig godt inn, men det skulle jo bare mangle. Det er jo samme arkitekt som har tegnet hotellet vårt, humrer han.

En grunn til å stoppe Theodorsen tror at sammensetningen av innholdet i bygget er

perfekt. - Det vil bli en publikumsmagnet, både for lokalbefolkningen, men også for turister, mener han. - Hvorfor tror du det? - Vi får et helt nytt bibliotek, Visit Narvik flytter inn og vi får Krigsminnemuseet. Det vil gi et helt annet bruksmønster enn det vi har hatt tidligere. Både for biblioteket og for Krigsminnemuseet. Bare se til Tromsø som har et nytt bibliotek, det er blitt en samlingsplass for folk, et sosialt samlingssted også på kveldstid, fortsetter han. - Det 4. hjørnet vil være en turistmagnet og en attraksjon som får folk inn til sentrum og inn til Narvik, avslutter hotellsjefen. Andreas Haakonsen

- GODT FOR NÆRINGSLIVET: Jeg er overbevist om at det kommer til å gjøre godt for næringslivet i byen,, mener Sigbjørn Johansen i Fiskehallen.


Fremover

ONSDAG 6. APRIL 2016

 | Annonse |

Et løft for Narvik sentrum og for hele regionen. Gratulerer med åpningen av Det 4. hjørnet! Narvik bibliotek åpner lørdag 9. april Figurteaterforestillingen

Det er en sann glede å ønske alle velkommen til reåpningen av Narvik bibliotek i Det 4. hjørnet. Vi gleder oss til å vise dere vårt flunkende nye bibliotek. 132 stoler og 70 000 bøker er klare, nå er det bare dere vi venter på.

Fendelhorgens Flokk

Lørdag 9. april 11.00 – 17.00

Vi starter dagen med å invitere til kake og bollefest. av Robsrud & DeaN 13.00 Barneforestillingen Fendelhorgens flokk. Forestillingen er en gave til Narvik bibliotek fra Nordland fylkeskommune 14.00 Narvik kulturskole ved Milos Gouka 15.00 Lesestund Spilles i Narvik bibliotek 16:00 Film fra Narviksenteret – 9. april. lørdag 9. april kl 13.00.

Søndag 17.00 Egner10. segapril for13.00 barn–fra fem år og oppover. Vi starter dagen med å invitere til kake og bollefest. 14.00 Lesestund for voksne 15.00 Lesestund for barn Forestillingen er en gave til 16.00 Narvik kulturskole ved Milos Gouka Narvik bibliotek fra Nordland fylkeskommune

Vi takker for leVering aV Sanitær, varme og sprinkler til Det 4. hjørnet

AS Narvik Rørleggerforretning, Kongens gt 14-18, 8514 Narvik Tlf 76 94 60 40, narvik@comfort.as

Vi gratulerer med praktbygget og ønsker lykke til med innflyttingen!

| 23


24 |

ONSDAG 6. APRIL 2016

Fremover

| «Det 4. hjørnet» | 

satser: Fiskehandler Sigbjørn Johansen har tro på fremtiden. Han satser videre og vil i løpet av mai åpne et nytt spisested i kombinasjon med utsalget. Johansen eier en tredel av Torvhallen og håper det kommer ny aktivitet inn raskt etter at krigsmuseet har flyttet ut. foto: jan Erik teigen


Fremover

ONSDAG 6. APRIL 2016

„„Hva

skal man fylle Torvhallen med?

 | «Det 4. hjørnet» |

| 25

Byens mest sentrale bygg er til salgs Torghandel for ferskvarer? Lekeland? Skatepark? All-aktivitetshus for barn og ungdom? Forslagene er mange, og meningene er delte. Det eneste som er sikkert er at nærmere to tredeler av Torvhallen i Narvik blir stående tom når krigsmuseet flytter inn i Det 4. hjørne.

Ønsker å selge I dag eies disse to tredelene av Stiftelsen Røde Kors Krigsmuseum hvor Eystein Markusson er daglig leder. Han forteller at målsettingen til stiftelsen er at deres andel av bygget skal selges. – Men før et salg blir aktuelt, må vi foreta en del juridisk opprydding. Blant annet må eiendomsforholdene endelig avklares og grunnboka justeres. Dess­uten må det tas ny takst. Dette er forhold som gjør at et salg kan en del tid, sier Markusson til Fremover.

Vil videreutvikle Fiskehandler Sigbjørn Johansen eier den siste delen av bygget, og han ønsker å videreutvikle sin drift. – Vi holder på med å utvide i vår del, og tar sikte på å åpne et komplett spisested i løpet av mai m ­ åned. Jeg tror det er et behov- og et ønske om et spisested som serverer god fisk; fisk som kundene kan plukke i disken og så få anrettet. Tidligere har vi leid ut lokaler til andre som har drevet spisested, men nå skal vi drive selv. Det skjer mye positivt i byen spesielt knyttet til det med helårsturisme, og jeg er optimistisk med tanke på fremtiden. – Det blir selvsagt rart når krigsmuseet flytter, men jeg håper det kommer ny aktivitet i lokalene deres ganske raskt. Personlig hadde jeg ønsket meg at det igjen kunne bli salg av grønnsaker, fisk og kjøtt slik som før i tiden. Men jeg skjønner at det nok er mer en drøm enn realitet. Det viktigste er tross alt at det kommer inn aktivitet i Torvhallen slik at den kan bidra til å skape liv og røre i sentrum, sier Sigbjørn Johansen.

Må ikke bli et lager Et spørrerunde blant tilfeldig forbi­ passerende i Narvik sentrum avdekker at mange ennå ikke har fått med seg at store deler av Torvhallen snart blir ­stående tom. På spørsmål om hva lokalene bør brukes til i fremtiden er det flere som har en formening om. Men så mange konkrete forslag fikk vi av naturlige årsaker ikke. Det som går igjen er et ønske om at det må komme inn en aktivitet i bygget. Det verste som kan skje er at Torvhallen blir brukt som et fremtidig lager. Til det er både den sentrale plasseringen og historien til bygget altfor viktig for Narvik, mener de

vi spurte.

Små butikker eller skatepark?

vil selge: Stiftelsen Røde Kors Krigsmuseum eier to tredeler av Torvhallen. De ønsker å selge sin del, sier daglig leder Eystein Markusson.  foto: Anders horne

Flere ønsker seg et all-aktivitetshus for barn- og ungdom. Andre foreslår at ­deler av bygget fortsatt bør brukes til museum, men nå for samlingen av gammelt sykehusutstyr og sjeldne bilder. – Hadde det ikke vært for at vi allerede har et lekeland på Frydenlund og får et flott lekeområde i forbindelse med Det 4. hjørne, så kunne jeg ha ønsket med dette i Torvhallen. Sier en ung kvinne. Mens småbarnspappaen kan tenke seg at sønnen hans en gang kan bruke Torvhallen til å kjøre skateboard. Flere er også enig med fiskehandler Sigbjørn og kan gjerne se for seg at de en dag igjen kan gå til Torvhallen for å kjøpe gode ferskvarer.

Megleren ser muligheter Vi spør eiendomsmegler Hans Øivind Bakkejord om hva han synes om et slikt «mulighetenes hus» midt i sentrum av Narvik. – Torvhallen er et signalbygg i Narvik. Dette er stedet du setter passerspissen når du skal lage en sirkel rundt sentrum. Personlig ønsker jeg at det for fremtiden blir liv og aktivitet i Torv­ hallen. Tanken om hva slags aktivitet dette kan bli er spennende. Hvis vi ser helt bort fra det økonomiske aspektet, så er jo kultur noe som vil skape slik aktivitet. Men kanskje kan et restaurantbygg kombinert med en offentlig aktivitet være en mulighet? Uansett hva bygget skal fylles med, så bør det inviteres til en god og realistisk idédugnad. – Når det gjelder salg av Torvhallen så vil jeg ikke spekulere i det. Hva et slikt bygg kan bli solgt for kan jeg heller ikke si noe om nå fordi det er for mange ukjente i ­likninga. Men alt kan selges, sier Hans Øivind Bakkejord. Jan Erik Teigen

gamle dager: Mange ønsker seg det, men få tror at det er realisme i at Torvhallen igjen skal bli slik den var da det bare ble solgt fersk fisk, grønnsaker og nystekte fiskekaker her.

utfordrende: Eiendomsmegler Hans Øivind Bakkejord vil ikke gi seg ut på å gi takst på Torvhallen sånn uten videre. For mange ukjente i likninga, sier han.Foto: jan Erik teigen


26 |

ONSDAG 6. APRIL 2016

Fremover

| «Det 4. hjørnet» | 

„„Narviks nyeste kafé og kaffebar:

– Noe nytt Fortsatt er det et salig kaos. Men til helgen åpner Narviks nyeste kafé.

Steinovnsbakeriet Myklevold har hatt lyst til å få Torje Hestnes på laget lenge.

Uteservering Med Det 4. Hjørnet fant de unnskyldningen de trengte. Torje Hestnes skal drive Punktum Kafe og Kaffebar for Myklevold i Det 4. Hjørnet. Fortsatt er det et salig kaos, men til åpningen skal det bli Narviks nyeste kaffebar og kafé, med 40 sitteplasser og uteservering. Konseptet er spikret, kaffebar med en varmmat meny, som Konstantin Matef skal lage.

Endres underveis – Vi holder på med menyen nå, smiler Torje Hestnes midt i det som fortsatt er mer byggeplass enn kafé. De nevner blant annet italiensk pizza med tynn bunn, fiskesuppe, salater, burgere og club sandwich. Brødmaten kommer fersk fra Steinovnsbakeriet Myklevold. – Konseptet heter «street food», og

det er i vinden nå, sier Torje Hestnes. «Hjemmelaget» mat, laget fra bunnen av. Men med unntak av kaffen og en varmmat meny kan og skal det meste endres underveis. For Punktum Kafe og Kaffebar er veldig annerledes enn noen av de andre serveringsstedene Myklevold har i Narvik. Og de planlegger å forandre på mye når de ser hva som fungerer, og ikke fungerer.

Spredte sitteplasser – Det er kundene som bestemmer hva vi skal gjøre, og hvordan vi skal gjøre det. Tanken er å ha en dynamisk meny og profil. Vi vil ha en grunnstamme i menyen, og forandre oss hele tiden, etter hva kundene vil ha, sier Tore Myklevold, daglig leder i Steinovnsbakeriet Myklevold. Kafeen er innerst i hjørnet, bak den felles mottakelsen til både museet, turistkontoret og biblioteket. Sitteplassene blir spredt i foajeen. De har mange ideer og tanker, og håper å kunne samarbeide med biblioteket blant annet. Det blir ingen vegger mellom kafeen og biblioteket, og hele området legger opp til at folk kan flyte mellom. – Biblioteket har fått ei fantastisk

barneavdeling rett her borte, og vi satser på å bli et samlingssted. Både for barn og godt voksne pensjonister, sier Torje Hestnes.

– Bare muligheter – Det er bare muligheter. Boklanseringer eller signeringer kan vi stille med mat til. Og andre arrangement i hele sameiet, sier Torje Hestnes. Kafeen åpner lørdag, samtidig som resten av Det 4. Hjørnet, med unntak av museet som først åpner senere i vår. Det var sameiet i Det 4. Hjørnet som valgte Myklevolds konsept Punktum ved å lyse ut en konkurranse. – Til konkurransen presenterte vi et konsept som er helt utenom det vi har av serveringssteder i dag i Narvik. Og det var poenget, å tilføre byen noe nytt og spennende i nye og spennende omgivelser, sier Tore Myklevold. – Hele bygget blir et kulturløft for Narvik, uten tvil. Og bibliotek blir ikke kulere enn dette. Det er utrolig artig å være med på, sier Tore Myklevold. Kristoffer Klem Bergersen

KAOS: Fortsatt er det et salig kaos. Men til åpningen lørdag skal

Vi takker for oppdraget med prosjekteringsledelsen, og er stolte av å få bidra med vår kunnskap til prosjektet det 4. hjørnet.

Vi gratu e er med nyttt g og takke er or oppdrag g t d leveran er av byggeva a er.

INDIRA bidrar med ingeniørkompetanse for lokal verdiskapning Ønsker du ha oss med på laget, ta en titt på vår hjemmeside

www.indira.no

Trelast t og byggevarer til proffmarkedet Mandag-fredag 0830-1800 Torsdag 0830-1900 Lørdag 1000-1500 Tlf : 77 65 97 00 NEUMANN HARSTAD

idé T

Margrethe Jørgens vei 1B | Tlf. 77 00 14 00 | harstad@neumann.no | www.neumann.no

Havnegata 28, 8501 NARVIK post@indira.no


Fremover

ONSDAG 6. APRIL 2016

 | «Det 4. hjørnet» |

Gratulerer med nytt bygg! Roald Jørgensen as gratulerer byggherren med nytt bygg. Vi har stått for alt av kjerneboring og betongsaging til prosjektet. Vi takker for oppdraget, og ønsker lykke til med åpningen og driften fremover.

Roald JøRgensen as alt være klart. Daglig leder Torje Hestnes, og kokk Konstantin Matef til høyre. 

Foto: Kristoffer Klem Bergersen

Telefon 76 95 41 86 Tømmerbakkveien 75, 8522 Beisfjord

og ønsker lykke til med innflyttingen. Vi skal bidra med å lyse- og varme opp regionens nye praktbygg.

Sweco har vært rådgiver for følgende fag til oppføringen av Det 4. hjørnet • Byggeteknikk • Geoteknikk • Energirådgiving • Utvendig vann og avløp • Veiplanlegging • Brannteknikk • Akustikk • BIM-koordinator alle fag inklusiv arkitekt • Ansvarlig søker • Landskapsarkitekt

Dronningens gt 52/54 – Narvik Tlf 76 96 56 80 www.sweco.no

LA O SS P LANLEG G E SAMME N ME D D E G !

Tlf 02006 - www.kraftinor.no

| 27


klar til bruk! Nå er arbeidet vårt med det 4. hjørNet avsluttet, og bygget er klart til åpNiNg. Gratulerer med nybygget! Vi har tatt oss av all avfallshåndtering

Vi takker for oppdraget

Vi takker for oppdraget!

Holmlund Oljeservice AS » Fagernesveien 38, 8514 Narvik » Telefon: 769 44 150 » post@holmlund.no

HELT NØDVENDIG

Vi gratulerer byggherren og takker for oppdraget

Vi gratulerer byggherren, og takker for oppdraget

Vi har vært leverandør av byggestrøm og permanent strømforsyning.

Beisfjordveien 10, 8514 Narvik

http://nordkraftnett.no

Tlf 76 94 55 60 (sentralbord) - Tlf 909 94 333 (vakttelefon) www.taraldsvik.no - post@taraldsvik.no

Det 4 hjørnet  
Det 4 hjørnet  
Advertisement