Page 1

Praktijkwebsites: een gat in de markt voor TriplePro Tekst: Jan Franke

TriplePro is een fullservice marketingbureau dat sinds enkele jaren online maatwerkoplossingen biedt voor mondzorgpraktijken. Nu met de invoering van vrije tarieven een transparante website een vereiste is geworden, lijkt het bedrijf een gat in de markt te vullen. Gezien de strategische allianties die al werden gesloten met het Ivoren Kruis en de Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten lijkt een dominante marktpositie voor de marketingexpert een kwestie van tijd. Maar is dat ook zo? Dental Tribune sprak met Ellert Boeke, als TriplePro-consultant verantwoordelijk voor klanten uit de mondzorg.

TriplePro was er snel bij toen duidelijk werd dat het experiment met vrije prijzen doorgang zou vinden en er behoefte aan onderscheidende sites ontstond. Hadden jullie voorkennis of goede connecties in de mondzorg? “Door het netwerk van enkele van onze medewerkers zagen wij in een vroeg stadium dat er binnen de mondzorg weinig onderscheid bestond op het gebied van communicatieplatformen. Uit een aantal gesprekken met mondzorgverleners uit dit netwerk concludeerden wij dat iedere praktijk een zelfstandige onderneming is en zich op eigen wijze wil profileren. Vanuit deze aanname begonnen we met de ontwikkeling van een compleet nieuw content management systeem (CMS, het onderhoudsen aansturingssysteem voor websites, red.) voor mondzorgpraktijken. Dit hebben we vervolgens getest onder de doelgroep. De belangrijkste wens die aan het systeem wordt gesteld, is gebruiksvriendelijkheid. Door de hoge werkdruk is het voor praktijkhouders ideaal als CMS-werkzaamheden gedelegeerd kunnen worden. Mondzorgverleners vonden daarnaast de uitstraling van de website heel belangrijk. Met die kennis zijn wij onze producten gaan ontwikkelen, al voordat duidelijk werd dat het experiment met de vrije prijzen er zou komen. Wel waren we in de gelukkige omstandigheid dat we er meteen op konden inspringen.”

Wanneer zijn de contacten met de NVM en het Ivoren Kruis ontstaan? “Ongeveer een jaar geleden benaderden wij het Ivoren Kruis voor een synergie. Door hun reputatie als niet-commerciële speler in de branche en het feit dat zij relevante en interessante content bieden, wilden wij graag met hen samenwerken. Deze vereniging was laaiend enthousiast over de manier waarop wij ons presenteerden en zag de meerwaarde van ons systeem direct in. Het klikte goed en we hebben de samenwerking snel verder uitgebreid. Het Ivoren Kruis heeft vervolgens deuren voor ons geopend, zoals die van het NVM.”

Op de website van TriplePro staat: “We hebben een specifiek systeem ontwikkeld dat binnen de webontwikkeling ook innovatief blijkt.” In welk opzicht is uw product innovatief? “Wij onderscheiden ons het meest op het gebied van maatwerk en innovatie. We begeleiden iedere praktijk die zich bij ons aanmeldt persoonlijk naar een platform, omdat blijkt dat veel praktijken heel


specifieke wensen hebben. Afhankelijk van het pakket dat de klant kiest, kunnen we een maatwerksysteem bouwen. Daarbij doen we ook een fotoshoot op de praktijk en bij het personeel. De innovatieve kant van ons product zit in het CMS. Het CMS dat de klant bestelt, groeit mee met de ontwikkelingen van de techniek op het gebied van functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid. Dit betekent dat het systeem klaar is voor de nieuwe standaarden in programmeertaal, zoals HTML5, die ook voor mobiele websites gaan gelden. Dit wordt in de CMS-branche nog niet in deze vorm aangeboden. Daarnaast ziet het menu waarin de website wordt aangepast of geüpdatet er net zo uit als de website zelf. De gebruiksvriendelijkheid is optimaal omdat klanten direct kunnen zien wat zij doen.”

En de kosten voor gebruikers liggen vast, ongeacht de technische veranderingen die kunnen optreden in websiteontwikkelingen? “Correct. Innovatie die wij initiëren kost niets extra. Alleen macro-economische veranderingen kunnen van invloed zijn op onze tarieven.”

Is jullie dienst ook voor praktijken in weinig concurrerende regio’s relevant? De behoefte van dit soort praktijken om zich door hun website te onderscheiden is toch minder groot dan bij praktijken in sterker concurrerende regio´s, zoals de Randstad? “Een goede praktijkwebsite doet meer dan de praktijk onderscheiden van concurrenten. In het vrije prijzenstelsel is het essentieel dat mondzorgverleners transparant communiceren. Een website is daar bij uitstek voor geschikt, want het is niet alleen een marketingtool, maar voornamelijk een informatiekanaal. Hierdoor verleent de praktijk meer service en voldoet het aan de kwaliteitsindicatoren van de NZa. Daarnaast biedt de site mogelijkheden om telefoonverkeer en andere administratieve drukte te verlagen, zodat deze zich uiteindelijk terugverdient. Tegenwoordig kan een professionele website echt niet meer ontbreken. Ook als de randvoorwaarden van het ministerie voor de mondzorg niet bestaan, dan nog vinden wij dat een website hoort bij een goede praktijkvoering, ongeacht de regionale spreiding van zorgverleners. Wij zijn van mening dat het scenario van een concurrentiestrijd die zal losbarsten in een systeem van vrije prijzen niet realistisch is. Ik denk dat concurrentie eerder zal plaatsvinden bij praktijken in het westen van het land. Het ontbreken van concurrentie heeft in de eerste plaats te maken met het feit dat er een tekort is aan mondzorgverleners. Maar de situatie is niet geheel zwartwit: uit het veld hoor ik vaak genoeg over mensen die niet tevreden zijn met hun mondzorgverlener, en best bereid zijn 20 of 30 kilometer om te rijden voor een alternatief.”

Maar dat is een minderheid. De meeste mensen hebben in hun vrije tijd toch wel iets beters te doen dan kijken hoe ze dertig euro op hun tandartsrekening kunnen besparen? “Ik denk ook dat er wat betreft keuzes voor de praktijk weinig zal veranderen. Het is zeer waarschijnlijk dat de tandarts een tarief kiest en het afhankelijk is van de manier waarop de patiënt verzekerd is, hoeveel hij of zij moet bijbetalen. Het is daarom niet in het belang van de patiënt om naar de prijs van de behandeling te kijken, maar naar de kwaliteit. De vraag voor de patiënt moet zijn: waar voel je je niet alleen prettig, maar word je ook goed behandeld?”

Hoeveel klanten hebben jullie nu in de mondzorg?


“Dat aantal groeit iedere maand. We zitten nu op dertig á veertig praktijken.“

Hoeveel klanten verwachten jullie over één jaar te hebben? “Dat is moeilijk in te schatten. Cijfers van het Ivoren Kruis indiceren dat dit aantal met 15% per maand zal stijgen. Maar ik vind dat er in de media nog relatief weinig aandacht is voor de ingrijpende veranderingen in de mondzorg, buiten de aandacht die de mondzorgkoepels eraan besteden. Mondzorgverleners voelen nog niet direct de noodzaak tot verandering. Mondhygiënisten zijn al wel gewend om met vrije tarieven te werken en die reageren heel anders. Vooral tandartsen boven de 50 schijnen te denken: ‘ze doen maar in Den Haag, het zal mijn tijd wel duren’. Dit alles doet mij vermoeden dat de prognoses van het Ivoren kruis niet helemaal accuraat zijn. Wij verwachten aan het einde van 2012 in ieder geval een grotere aanwas van praktijken.”

Zijn jullie klanten vooral maatschappen of individuele tandartsen? ”Dat verschilt. Er zijn groepspraktijken bij met meer dan 50 man personeel, maar we hebben ook solopraktijken. We zien duidelijk dat mondhygiënisten het pad volgen van onze partner, branchevereniging NVM. De NVM publiceert veel nieuws over de ontwikkelingen en stelt alles in het werk om hun leden te helpen aan een praktijkwebsite die voldoet aan de nieuwste eisen.”

Laten klanten vaker websites op maat maken, of kiezen de meesten voor de goedkopere sjabloonopmaak? “De meesten kiezen voor het ‘professionele pakket’. Dat is het basispakket met uitgebreide mogelijkheden zoals websitestatistieken, slideshows van foto’s, en een onbeperkt aantal pagina’s. De duurste variant, het professioneel+ pakket, is volledig maatwerk. Het professionele pakket is populair omdat praktijkhouders zien dat ze met het dit pakket de site helemaal ‘eigen’ kunnen maken door kleurgebruik en dynamiek, terwijl de kosten relatief laag zijn.”

Willen jullie klanten vooral de bestaande sites aan de eisen in het kader van vrije prijsvorming laten voldoen, of zijn het veelal praktijken die nog niet op internet aanwezig zijn? “De eisen van het ministerie op dit gebied zijn nu nog geen pressiemiddel. We zien dat vooral praktijken die nog geen site hebben nu actie ondernemen. Zij kijken wat er te koop is en komen bij ons uit. Als daar behoefte aan is, volgt een persoonlijk gesprek waarin we de mogelijkheden bespreken. De praktijken met een verouderde website die bij ons komen, kiezen overigens voor het uitgebreide maatwerkpakket. Die willen een eigen smoel en besluiten het nu grondig aan te pakken. Op basis van ons huidige klantenbestand kan ik moeilijk een trend voor alle praktijken in Nederland signaleren. Een opmerkelijk gegeven is overigens dat volgens mijn laatste cijfers slechts 35% van de mondzorgverleners in Nederland een eigen site heeft. Dat is in vergelijking met andere branches bijzonder weinig.”


U vertelde over gesprekken die u onlangs hield met ICT-leveranciers over de ontwikkelingen op het gebied van communicatiebeheer van tandartspraktijken. U wilt daarbij geen namen noemen. Kunt u iets zeggen over de inhoud van deze gesprekken? “We zien een toegevoegde waarde op het moment dat een praktijk zijn tarieven kan wijzigen binnen het ICT-pakket. Er zijn drie grote spelers in Nederland die hiermee werken. Wij willen met deze partijen in contact treden om hun exportmogelijkheden in kaart te brengen. Door samen te werken wordt het mogelijk dat zodra een tarief wijzigt, dit direct wordt doorgevoerd op de website. Dat is één van de innovatieve toepassingen die wij willen ontwikkelen.”

Uit uw verhaal komt naar voren dat TriplePro goede contacten in de mondzorg heeft, maar het op dit moment qua klandizie niet echt stormloopt. Kan ik dit zo stellen? “Inderdaad. Ik vermoed dat de gemiddelde mondzorgverlener de noodzaak van een moderne praktijkwebsite nog niet inziet. Iets dat moet, is natuurlijk nooit leuk. Op het moment dat iemand de hoek omkomt met een oplossing kan dit op twee manieren geïnterpreteerd worden. Positief in de zin ‘handig dat het er is’ en negatief als in ‘daar heb je de eerste lijkenpikkers al’ (lacht).” Wij proberen de branche zo veel mogelijk te helpen bij kwalitatieve oplossingen.”

Wat denkt u dat er moet gebeuren om de afzet te stimuleren? “Wij proberen bekendheid te krijgen onder de doelgroep door het bezoeken van beurzen, congressen en alle andere evenementen. Daarnaast is het voor ons belangrijk dat het ministerie een consequentie verbindt – in de vorm van sancties – aan het niet voldoen aan randvoorwaarden zoals een transparante website. De site hoeft klanten helemaal niet veel te kosten. Op de tarieven die op onze website staan, krijgen leden van het Ivoren Kruis en de NVM ook nog eens tien euro korting per maand per product.”

Bent u optimistisch over de slagvaardigheid en de handelingssnelheid van het ministerie als het op deze sancties aankomt? “De slagvaardigheid van het ministerie hebben wij niet in de hand, maar we zijn er optimistisch over. Wij zijn ook optimistisch over onze samenwerkingen en de energie die door onze partnerorganisaties in ons project wordt gestoken. Ondertussen laten wij - voor wat hoort wat - ook ons maatschappelijke gezicht zien. Zo hebben we de website voor de ‘Kruispost’ opgetuigd, een Amsterdamse praktijk waar kwetsbaren in de samenleving pro-deo worden behandeld, zodat ook zo’n soort dienst zichtbaarder en transparanter wordt. Wij willen zo veel mogelijk laten zien dat we maatschappelijk betrokken zijn en het beste voorhebben met de branche.”

Streamers:


“De meeste van onze klanten kiezen voor het ‘professionele pakket’ met uitgebreide mogelijkheden zoals websitestatistieken, slideshows van foto’s, en een onbeperkt aantal pagina’s” “Wij zijn van mening dat het scenario van een concurrentiestrijd die zal losbarsten in een systeem van vrije prijzen niet realistisch is” “Ik vermoed dat de gemiddelde mondzorgverlener de noodzaak van een moderne praktijkwebsite nog niet inziet”

Bijschrift beeld: Ellert Boeke, consultant bij TriplePro. [foto is een beetje onscherpt, kan dus niet heel groot geplaatst worden]

REPO - Praktijkwebsites een gat in de markt voor TriplePro  

Wanneer zijn de contacten met de NVM en het Ivoren Kruis ontstaan? Tekst: Jan Franke mondzorgpraktijken. Nu met de invoering van vrije tarie...

Advertisement