Page 1

BUITENLAND

B O E R D E R I J W E E K E N D V R I J D A G 1 8 M E I 2 0 1 2 PA G I N A 1 2

Israël lijkt niet de meest logische plaats voor een succesvolle, innovatieve melkveehouderij. Toch bloeit deze tak van de agrarische sector.

Foto Yehuda Sprecher

De geheimen van de Israëlische melkveehouderij De melkproductie per koe in Israël is de hoogste ter wereld. Dit komt door de inzet van innovatieve hightech middelen en voortdurend onderzoek naar productieverbetering. Veel en nauwkeurig meetwerk lijkt het geheim. Deze week is er een beurs voor de melkveehouderij in Tel Aviv. DOOR JAN FRANKE

I

sraël lijkt niet de meest logische plaats voor een succesvolle, innovatieve melkveehouderij. De lokale markt is klein, het klimaat droog en er is te weinig vruchtbare grond om voer te produceren. Toch bloeit de agrarische sector, en de melkveehouderij in het bijzonder. Eigenlijk niet zo vreemd, zegt Guy Itzkovitch van SCR Systems, een Israëlische producent van geavanceerde computersystemen voor de melkveehouderij. ”Juist deze omstandigheden hebben geleid tot de ontwikkeling van geavanceerde technologie om de beperkte middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten en resultaten nauwkeurig te meten.” Daarnaast leidt de samenwerking tussen Israëlische melkveehouders en wetenschappers tot goede resultaten, denkt Bjarne Rune van AfiMilk, de belangrijkste concurrent van SCR Systems in Israël: ”Vanwege de kleine nationale markt bundelen alle partijen hun krachten. Officieel staat Israël open voor stieren van buitenlandse

partijen, maar in de praktijk heeft Sion, een corporatie van Israëlische melkveehouders, 95 procent van de markt in handen. Israël kent een traditie van onderzoek naar genetica en vruchtbaarheid. Vele generaties Israëlische Holstein-koeien zijn aangepast aan het klimaat.” De hoge productie per koe is niet alleen het resultaat van fokbeleid. Het rantsoen speelt ook een rol, aldus melkveehouderij-expert Israël Flamenbaum. ”Het rantsoen bevat relatief veel agro-industriële bijproducten. De ruwvoergift wordt tot een minimum beperkt. De hoge concentratie energie en eiwitten in het voer draagt bij aan de hoge gemiddelde melkproductie per koe”, schrijft hij in een wetenschappelijk rapport over de sector uit 2010. Ook de inzet van hightech meetapparatuur speelt een rol. ”Alles draait om datacollectie en analyse”, zegt Rune. Hij bepleit dat melkveehouders meer als industriële producenten moeten denken en zoveel mogelijk data over hun productieproces moeten verzamelen en analyseren. ”Israëlische melkveehouders staan bovendien open voor technologische vernieuwingen,” stelt Itzkovitch. Hun verklaringen worden gestaafd door de grote internationale belangstelling voor Israëlische technologie. De trainingen die Afimilk in samenwerking met de Israëlische overheid voor buitenlandse boeren organiseert, vinden gretig aftrek. De technologie van SCR Systems wordt geïntegreerd in de melkrobots van Lely en DeLaval.

Volgens Aart van ’t Land, die voor Lely in Israël naar nieuwe technologie zoekt, is het land inderdaad leidend in de ontwikkeling van hoogtechnologische producten. ”Maar boeren kijken vooral naar de gemiddelde opbrengst;

’Melkveehouders in Israël staan open voor vernieuwingen’ daar krijg je waardering voor. Terwijl de belangrijkste vraag is: hoeveel verdien je? Men houdt niet altijd rekening met de wet van de verminderde meeropbrengst. En qua automatisering blijft Israël achter. De sector draait vooral op goedkope gastarbeid.”

Het klimaat in Israël is eigenlijk te heet en droog voor de melkveehouderij. Foto EPA

Kan de Nederlandse melkveehouderij iets opsteken van de Israelische? ”Traditionele voercomputers meten alleen de voerinvoer en zetten die af tegen de melkopbrengst. Wij meten via geavanceerde microfoons in de halsband continu het herkauwgedrag van de koe en vergelijken dit met haar ’eetgeschiedenis’ van het afgelopen jaar èn met het gemiddelde van de hele kudde”, aldus Itzkovitch. ”Zo zien we of duurder voer werkelijk bijdraagt in de melkopbrengst. Dat verschilt per koe.” Deze metingen geven ook gedetailleerde informatie over de gezondheid.” Ook Rune ziet verbetermogelijkheden voor Nederlandse melkveehouders. ”De fysieke activiteit van de koe is van grote invloed op de melkproductie. Wij ontwikkelen technologie die iedere stap of hoofdbeweging registreert en afzet tegen het optimale gemiddelde van veertien ’liguren’ per dag. Nieuw hierin is dat de technologie ook meet of de koe ligt of staat.” De laatste tijd krijgt de Israëlische melkveehouderij ook aandacht vanwege de manier van huisvesting, waardoor problemen met klauwen en kale hakken niet voorkomen. Van ’t Land: ”De huisvesting in Israël is anders, omdat koeien meer loopruimte hebben. Maar door de verschillen in klimaat kan deze manier van huisvesting niet één-op-één overgezet worden naar Nederland.” Voor Nederland lijkt daarom het geheim van Israël betrekkelijk eenvoudig: veel en nauwkeurig meten en daar het liefst zo vroeg mogelijk mee beginnen.

Melkproductie in Israel  
Melkproductie in Israel  

Een artikel over de innovatieve melkveehouderij in Israel. Waarom hebben ISraelische melkkoeien de hoogste gemiddelde melkopbrengst ter were...

Advertisement