Wijkblad Douve Weie Caumerveld nr 65

Page 1

de groene wijk wijkblad douve weien/caumerveld

WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

DE GROENE WIJK

65 AUGUSTUS 2021

1


nummer 65 augustus 2021

TELEFOON NUMMERS NOODNUMMERS Ambulance, brandweer, politie, 112 idem voor doven en slechthorenden, 0800-8112 Handhaving, 14-045 Huisartsenpost, OZL Nightcare 045-577 88 44 Dierenambulance 0900-02 45 Storing gas of electra
 0800-90 09 Storing water 043-309 09 09 Blokkeren bankpassen en pincode 0800-03 13 BELANGRIJKE ANDERE NUMMERS A Gene Bek 045-851 65 30 Buurtpunt 045-711 15 51 Gemeente Heerlen 14-045 Buurtsteun (burenhulp) info@aarbek.nl Sociaal buurtteam 045-560 40 04 Politie(geen spoed) 0900-88 44 Meld misdaad anoniem 0800-70 00 Wijkagent
 0900-88 44 RD4 Service 045-543 71 00 Ziekenhuis Zuyderland 088-459 77 77

2


65

de groene wijk wijkblad douve weien/caumerveld

IN DIT NUMMER

2 BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 5 VOORWOORD 7 VOORAANKONDIGING DAG VAN DE DUURZAAMHEID 8 OPSCHOONACTIE EEN SUCCES 10 CUPCAKEWEDSTRIJD 12 HEERLEN BEWEEGT 13 COMPUTERHULP AANGEBODEN 14 ALZHEIMER PARKSTAD 16 ADVIESRAAD MO 17 TRUUK VAN WEGGEWAES 18 HEERLEN DUURZAAM: VAN HET GAS AF, MAAR HOE? 20 OPROEP WIJKAGENT 22 WINDEKIND TRAP, STEP, STAP-WEEK 24 BUURTACTIEREGELING 26 COÖPERATIE HEERLEN DUURZAAM 28 INTERNET OPLICHTERS LANDELIJKE ACTIE 29 KOKEN MET NOORTJE 30 AANBOD CULTUURPARTNERS 32 HEERLEN BEWEEGT JEU DE BOULES 34 WIE WIL AF EN TOE IETS SCHRIJVEN VOOR HET WIJKBLAD 35 COLOFON 3


nummer 65 augustus 2021

4


de groene wijk wijkblad douve weien/caumerveld

VOORWOORD We kunnen weer genieten van iets meer vrijheid en elkaar weer echt ontmoeten. Dat is erg prettig zeker nu velen weer aan hun vakantie beginnen. De toegenomen besmettingen van de laatste weken leren ons wel dat we alert moeten blijven. Op het moment van schrijven van dit voorwoord worden we geconfronteerd met de ergste regenval van jaren: een drama en ramp voor veel inwoners van onze stad en Zuid-Limburg. Beelden van deze ramp maken duidelijk hoeveel schade er is aangebracht en hoe hard bewoners en ondernemers getroffen zijn. We hopen dat iedere betrokkene die hulp en ondersteuning krijgt die nodig is. Het toont maar weer eens aan hoe kwetsbaar we zijn en dat niet alles maakbaar is. Het op 15 juli geplande kennismakingsbezoek van burgemeester Wever aan onze wijken en de officiële opening van de jeu de boules banen hebben we door de extreme weersomstandigheden ook moeten annuleren. We zullen hiervoor een nieuwe datum plannen. De jeu de boules banen kunnen uiteraard wel alvast gebruikt worden, zie hiervoor o.a. het artikel in dit wijkblad op pagina 10. De opschoonactie op 17 april was een groot succes en zullen we zeker vaker samen met de wijkraad AarBek organiseren. Er werd veel zwerfvuil opgehaald en het enthousiasme onder de deelnemers was groot. We zijn trots dat zoveel wijkbewoners, jong en iets ouder, hieraan hebben deelgenomen. Het buurtpunt is weer elke dinsdag en donderdag van 10.30 tot 13.00 uur geopend. Veel wijkbewoners bezoeken het buurtpunt weer. De dinsdag is echt druk bezocht, op de donderdag mag het nog drukker worden. De wandelgroepen zijn weer gestart, er zijn wandeltrainingen gehouden, de groep jeu de boulers is actief, kennismakingsbijeenkomsten met jeu de boules worden gehouden en de gymnastiekclub is weer actief. Kortom er gebeurt weer voldoende. Een bijzonder woord van dank is zeker op zijn plaats voor de vrijwilligers die elke dinsdag en donderdag klaar staan om met de buurtpuntbus oudere wijkbewoners thuis op te halen en naar het buurtpunt te brengen! 5


nummer 65 augustus 2021

Daarnaast zijn we ook bezig met het voorbereiden van nieuwe activiteiten: o.a. de geheugentafel elke 1e donderdag van de maand vanaf september, muziek- en filmvoorstellingen bereikbaar te maken, themabijeenkomsten over veiligheid en duurzaamheid, workshops over gezondheid en leefstijl maar ook dementie. Het fitnesstoestel (crosstrainer) voor senioren wordt in de komende weken in het groen aan de Johannes XXIII-singel geplaatst. De gemeente Heerlen neemt de kosten hiervan volledig voor haar rekening. Het onderzoek naar de verkeersveiligheid en het parkeergedrag rondom basisschool Windekind kent een goede en constructieve voortgang en bevindt zich in de afrondingsfase. We verwachten binnenkort het plan met maatregelen om de veiligheid te vergroten en de overlast te beperken. De betrokkenheid van omwonenden hierbij was van belang, prettig en positief. Ook de verkeersveiligheid en het parkeergedrag rondom basisschool de Tovercirkel wordt op dit moment onderzocht. Ook hierbij worden, naast leerlingen, ouders en leerkrachten, de wijkraad en omwonenden nauw betrokken. Ook dit proces verloopt goed en constructief. In het volgende weekblad zullen we hierover meer kunnen melden. Het bestuur van de wijkraad kijkt met een positieve en optimistische bril naar de toekomst. Hierbij is de steun van buurtbewoners echter noodzakelijk. We blijven dan ook op zoek naar versterking en dan met name voor de redactie van het wijkblad en het beheer en de ontwikkeling van de digitale communicatiemiddelen (website, digitale nieuwsbrief, facebook etc.). Heeft u belangstelling dan horen wij dat graag. Als we in dit voorwoord over ‘we’ praten dan hebben we het ook over de wijkbewoners, de wijkraad AarBek, de opbouwwerkers van HeerlenStandby!, de buurtschakel en A Gene Bek: de samenwerking ervaren wij als positief en constructief en is een voorwaarde om inhoud te geven aan het buurtgericht werken. Daarnaast ondervinden we ook steun van de gemeente Heerlen en in het bijzonder van de buurtregisseurs. Geniet van de zomer en blijf op elkaar letten! Het bestuur van de wijkraad Douve Weien-Caumerveld

6


de groene wijk wijkblad douve weien/caumerveld

VOORAANKONDIGING Op zondag 10 oktober zal voor de zesde keer de Dag van de Duurzaam­ heid worden georganiseerd. Op Hoeve Corrisberg zullen dan weer allerlei activiteiten plaatsvinden. Daarbij kun je denken aan allerlei doe-activiteiten voor kinderen en volwassenen, maar ook vinden er informatieve activiteiten plaats. Reserveer alvast in je agenda. Te zijner tijd volgt nadere informatie

10 R O K TO B E 2021

7


nummer 65 augustus 2021

GEZAMENLIJKE ACTIE EEN GROOT SUCCES! OMDAT WE TE LAAT WAREN OM NOG OP TIJD TE KUNNEN AANHAKEN BIJ DE LANDELIJKE OPSCHOONDAG, WAS ER HET INITIATIEF VAN WIJKBEWONER ETIENNE BOLLEN OM TOCH VOOR ONZE WIJKEN AARVELD, BEKKERVELD, DOUVEWEIEN EN CAUMERVELD/ERK ALSNOG EEN OPSCHOONACTIE TE ORGANISEREN. Door beide voorzitters van de Wijkraden in de ABCDE-Wijk zoals we die voor het gemak noemen, Was het snel schakelen, maar met medewerking van de gemeente Heerlen en het Buurtpunt was het snel geregeld. Materialen, hesjes, koffie, fris en versnaperingen waren besteld en een brede uitnodiging via Facebook en websites ging de deur uit. Op zaterdag 17 april om 11.00 uur was het zover en stonden we samen met een trotse Etienne klaar om de ruim dertig vrijwilligers die zich hadden opgeven bij het Buurtpunt te ontvangen. Coronaproof, dat wel. Voor prachtig weer was eveneens gezorgd. Jong en oud deed mee, voorzien van grote plastic zakken, een grij8

per en handschoenen. Zo werd het gebied opgedeeld onder de deelnemers om vervolgens afgestruind te worden op zoek naar zwerfvuil en afval. Het leverde ook nogal eens vreemde voorwerpen op : een complete kattenmand,


de groene wijk wijkblad douve weien/caumerveld

DAG SCHOON een startmotor, maar ook een paar kunstig beschilderde stenen. Wat opviel waren de grote hoeveelheden sigarettenpeuken onder de balkons van appartementen en flatwoningen. Het zal toch niet zo zijn dat deze mensen geen asbak bezitten? Om 13;00 uur was iedereen weer terug bij het Buurtpunt om de volle zakken in te leveren. Ook Etienne is blij met wat de dag heeft opgeleverd. De wijk ziet er weer schoon uit. En toch was het oorspronkelijke idee nog ambitieuzer. ‘Ik wilde er eigenlijk graag de scholen bij betrekken, zodat de leerkrachten ook met de leerlingen in gesprek zouden gaan over de rommel die er achter gelaten wordt. Ook vaak door de scholieren.’ Door alle maatregelen rondom corona was de deelname vanuit scholen helaas niet mogelijk. Toch waren er met hun ouders toch nog een ruim aantal kinderen onder de deelnemers.

Voor hun inspanningen ontvingen alle deelnemers een tegoedbon. Die tegoedbon voor een heerlijk ijs bij IJssalon Onwijs voor alle deelnemers zal ongetwijfeld bijgedragen hebben aan een geslaagde dag. Etienne heeft hoe dan ook plannen om volgend jaar een nieuwe opschoondag te organiseren. Dan wil hij graag aanhaken bij de Landelijke Opschoondag op zaterdag 19 maart 2022. Zet hem alvast in je agenda!

19 MAART 2022

9


nummer 65 augustus 2021

WINNAAR CUPCAKEWEDSTRIJD WE HEBBEN HET BERICHT AL EEN AANTAL WEKEN GELEDEN GEMELD OP ONZE FACEBOOKPAGINA ‘WIJKRAAD GROENEWIJKHEERLEN’ MAAR DE WINNAAR VAN ONZE CUPCAKEWEDSTRIJD IS OOK EEN EERVOLLE VERMELDING BELOOFD IN ONS WIJKBLAD. DAAR WILLEN WE BIJ DEZE INVULLING AAN GEVEN. Samen met Jordy Jennen onze opbouwwerker en Nicole Winubst onze prijzensponsor van de Plusmarkt togen we met een paar goedgevulde manden met gezonde producten naar het woonadres van onze eersteprijswinnaar Meike Collaris. Nog vol in corona-lockdown moesten we het handenschudden overslaan en anderhalve meter in acht nemen.

10

Maar toch werd het een feestelijk en gezellig moment. Meike (11 jaar) leerling van groep 8 van Basisschool Windekind blijkt niet alleen erg kundig op bakgebied, maar is daarnaast ook erg creatief.


de groene wijk wijkblad douve weien/caumerveld

MEIKE COLLARIS

Overige winnaars: Romy Gielis, Annemiek Gotjé en Gu Uslu. Alle inzenders hartelijk bedankt voor jullie deelname en tot een volgende keer.

Noot: De Cupcakewedstrijd is georganiseerd door Heerlen Standby en Jens in samenwerking met de Wijkraad Douveweien-Caumerveld. Sponsor, de Plusmarkt. Gesponsorde bakbenodigdheden werden uitgedeeld in de groepen 7 en 8 van Windekind en voorbijgangers in het Winkelcentrum aan de van Weerden Poelmanstraat.

Romy Gielis

De prijswinnende cupcake van haar hand wordt opgesierd door een kunstige cactus van fondant. Ze blijkt regelmatig allerlei baksels te fabriceren van koekjes tot taart.

11


nummer 65 augustus 2021

Bewegen is gezond en gezellig! Doe mee aan een beweegactiviteit vanuit Buurtpunt A Gene Bek en ontmoet uw buurtbewoners Wandelen Elke dinsdag (om 10.00 uur) en donderdag (om 11.00 uur) komen buurtbewoners samen bij A Gene Bek om ongeveer 1,5 uur te gaan wandelen. De afstand en route worden in onderling overleg bepaald. Meewandelen is gratis en vrijblijvend. Na afloop staat er een kop koffie of thee voor u klaar in het buurtpunt. U kunt zich aansluiten bij de WhatsApp groepchat om op de hoogte te blijven. Jeu de Boules Op 15 juli is de nieuwe Jeu de Boules baan geopend! Deze ligt in de bocht van de Celsusstraat richting de Tacitusstraat, op het grasveld tegenover de flat. Op donderdagen om 15.00 uur ontmoeten buurtbewoners elkaar om samen te Jeu de Boulen. U bent van harte welkom. Deelname is gratis en ballen zijn aanwezig. Uiteraard kunt ook op andere momenten gebruik maken van deze baan. Sportaanbod in Heerlen Er mag weer binnen gesport worden! Bent u benieuwd waar u kunt sporten in Heerlen? Kijk dan op www.sportinheerlen.nl Meer informatie over de ‘Meer Bewegen voor Ouderen’ groepen is te vinden op www.heelheerlenbeweegt.nl/senioractief-activiteiten Meer informatie? Neem voor vragen over sport- en beweeg aanbod bij u in de buurt contact op met sportconsulent Vivian Boesten via vivian@heelheerlenbeweegt.nl of 045-560 25 25 (bereikbaar op din t/m don)

12

www.heelheerlenbeweegt.nl

Fb.com/heelheerlenbeweegt


de groene wijk wijkblad douve weien/caumerveld

COMPUTER, IPAD EN LAPTOP HULP IN HET BUURTPUNT A GENE BEK Heb je een vraag of probleem met je laptop, iPad of computer dan kun je terecht bij het computer-spreekuur. elke donderdag tussen 11:00 -13:00 uur in het buurtpunt A Gene Bek. Je kunt je laptop of iPad meenemen en verder geholpen worden in het buurtpunt. Eugène-Hubert (zie foto) kan je helpen om je laptop of IPad sneller te maken, kijken of de beveiliging in orde is en of er een update of onderhoud nodig is. Hij is gespecialiseerd in Windows én MS-Office (Word, Excel etc.)

UUR SPREEK tussen erdag elke dond-13:00 uur 11:00

13


nummer 65 augustus 2021

ALZHEIMER IN VERBAND MET DE GELDENDE MAATREGELEN TEGEN DE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS EN TER BESCHERMING VAN DE KWETSBARE OUDEREN (WAARONDER MENSEN MET DEMENTIE) GAAN DE GEPLANDE BIJEENKOMSTEN VAN HET ALZHEIMER CAFÉ PARKSTAD LIMBURG IN ZORGCENTRUM TOBIAS VOORLOPIG HELAAS NOG NIET DOOR. WE HOPEN NA DE ZOMERVAKANTIE TE KUNNEN HERSTARTEN EN HOUDEN U OP DE HOOGTE VAN DE VERDERE ONTWIKKELINGEN. ALTERNATIEF: ALZHEIMER PARKSTAD ON TOUR Als een alternatief voor het Alzheimer Café Parkstad zijn er sinds september 2020 maandelijks uitzendingen van ‘Alzheimer Parkstad on tour’ die worden georganiseerd via RTV Parkstad, Ziggo kanaal 43. In Alzheimer Parkstad on Tour spreekt onze voorzitter, Math Gulpers, met mantelzorgers, verzorgenden, artsen, specialisten en therapeuten over zaken als dementie, preventie, medicatie en opname in een zorgcentrum. Ook praktische zaken als de kapper, de

Wanneer luisteren om te reageren overgaat in luisteren om te begrijpen,ontstaat er echt contact 14

pedicure en hulpmiddelen komen aan de orde en verder vragen over huishoudelijke en verpleegkundige hulp en de stervensfase. Eigenlijk alles waar mensen mee te maken krijgen als zij zelf dementeren, of iemand in hun omgeving. Omdat we een afdeling zijn die actief is in de regio, en verschillende Parkstadgemeenten ons met subsidies ondersteunen, vinden de opnames op verschillende locaties plaats. Zo was Alzheimer Parkstad on Tour sinds de eerste uitzending in september 2020 al te gast in het Maankwartier in Heerlen, het Parkstad Limburg Stadion, de Brikke Oave te Brunssum, wijngoed Fromberg in Ubachsberg/Voerendaal, Slot Schaesberg en het museum De Schat van Simpelveld. De laatste uitzending (in juni) ging over De Wet Zorg en Dwang en de uitzending van juli zal gaan over het niet pluis-gevoel, de diagnose en hoe dan verder. Het niet pluis gevoel ontstaat wanneer blijkt dat je partner of een van je ouders de controle kwijtraakt tijdens de


de groene wijk wijkblad douve weien/caumerveld

PARKSTAD ON TOUR dagelijkse activiteiten. Wat kun je dan doen en wanneer ga je met de huisarts of een specialist praten over hulp of zelfs opname in een zorginstelling? EEN EIGEN YOUTUBE-KANAAL VOOR ‘ALZ­ HEIMER AFDELING PARKSTAD LIMBURG’ Mensen die géén Ziggo hebben kunnen deze uitzendingen bekijken op onze eigen website, te vinden op: http://alzheimer-nederland.nl/regios/parkstad-limburg. En bovendien kunt u sinds kort al onze uitzendingen bekijken op ons YouTube-kanaal “AlzheimerParkstadLimburg”. Hierbij bestaat ook de mogelijkheid om gratis, zonder verplichtingen, abonnee te worden. TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID: U kunt met ons ook telefonisch contact opnemen als u even wilt praten, een vraag wilt stellen, of uw hart even wilt luchten. Dit kan met de volgende bestuursleden: • Thera Pasmans-Claessen (belangenbehartiging) 045-541 64 97 • Lyan Senden (voorlichting) 045-525 67 77 • Leon Pieters (secretaris) 06-13 36 50 08 • Math Gulpers (voorzitter) van 18.00 – 22.00 uur: 045-541 69 87

NIEUWSBRIEF ALZHEIMER AFDELING PARKSTAD LIMBURG Bij het secretariaat van onze afdeling (alzheimerparkstadlimburg@ gmail.com) kunt u zich aanmelden als u belangstelling heeft in de activiteiten en de nieuwsbrief van Alzheimer Afdeling Parkstad Limburg. Uw email-adres wordt dan toegevoegd aan de mailinglijst en u ontvangt periodiek informatie over Alzheimer Afdeling Parkstad Limburg. In verband met de privacy van uw persoonsgegevens deel ik u mee dat deze gegevens alleen gebruikt en bewaard worden voor het versturen van informatie over de Afdeling en het Alzheimer Café van Parkstad Limburg. Indien u geen informatie meer wilt ontvangen van onze Afdeling en het Alzheimer Café Parkstad Limburg of de Nieuwsbrief, dan kunt u zich op elk moment afmelden bij het secretariaat. 15


nummer 65 augustus 2021

ADVIESRAAD MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HEERLEN LANCEERT NIEUWE WEBSITE: WWW.ADVIESRAADMO.NL Heerlen – De Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning (MO) heeft een nieuwe website met informatie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdhulpverlening en Participatiewet. De website richt zich op alle burgers van Heerlen, zij krijgen hier niet alleen informatie maar kunnen zelf ook zaken melden, ervaringen delen en vragen stellen. De website is inmiddels enkele dagen in de lucht en krijgt complimenten voor zowel vorm als inhoud. Het internetadres is www. adviesraadmo.nl. De Adviesraad hoopt met de nieuwe website nog meer contact met de burgers te krijgen. De Adviesraad MO Heerlen is een onafhankelijke stichting die problemen en knelpunten signaleert in de uitvoering van de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning), de Jeugdwet en de Participatiewet. De adviesraad heeft als taak de gemeente Heerlen gevraagd en ongevraagd te adviseren over het beleid en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet vanuit het perspectief van de burger. Signalen vanuit de burgers zijn hierbij cruciaal. Daarnaast rekent de adviesraad het tot haar taak de rol van de burger binnen het gemeentelijk sociale domein te versterken en stimuleert maatschappelijke betrokkenheid vanuit de burgers van Heerlen. Heeft u problemen of zijn er aandachtpunten binnen het sociale domein in Heerlen neemt u gerust contact op met de Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning Heerlen. Dit kan telefonisch op 06-10765734 of via e-mail op info@adviesraadmo.nl BEZOEK DE WEBSITE VOOR MEER INFORMATIE WWW.ADVIESRAADMO.NL 16


de groene wijk wijkblad douve weien/caumerveld

NIEUW IN DE WIJK: TRUUK VAN WEGGEWAES! Misschien heb je hem al gezien of ervan gehoord: de Truuk van Weggewaes. In deze ‘ouderwetse SRV-beleving in een modern jasje’ kun je terecht voor vers brood en gebak, een huisgemaakte daghap, wijnen, delicatessen en leuke cadeautjes. De Truuk doet op gezette tijden ook locaties in Bekkerveld en Caumerveld aan op vrijdag of zaterdag tussen 13.00 en 15.00 uur.

Meer weten over de routes en tijdstippen of het assortiment en de Dag-hap? www.truukvanweg.nl. 17


VAN HET GAS AF. JUNI 2021 | JEAN WEIJERS | ENERGIECOÖPERATIE HEERLEN DUURZAAM VAN HET GAS AF Nederland wil in 2050 een klimaat neutrale samenleving zijn. Dit is in lijn met het klimaatakkoord van Parijs (2015) om de opwarming van de aarde zoveel als mogelijk (max. 2° C) tegen te gaan. Hiervoor moet al in 2030 de uitstoot van CO2 in ieder geval 49% minder zijn dan in 1990. Dit doel wordt nagestreefd door in de gebouwde omgeving grotendeels van het aardgas af te stappen. Het overstappen van aardgas naar duurzame energiebronnen wordt ook wel met energietransitie aangeduid.

Elke bron heeft voor- en nadelen, wat door de lokale omstandigheden wordt bepaald.

ALTERNATIEVEN VOOR AARDGAS Het grootste deel van de Nederlandse woningen gebruikt aardgas als energiebron voor verwarmen, koken en warm water. Een deel van de energie kan worden geleverd door duurzaam opgewekte elektriciteit, zoals door windmolens en zonnepanelen. De energie die nodig is voor warmte is echter meer dan 4 maal de hoeveelheid energie die een regulier huis verbruikt aan elektriciteit. Dat is zoveel, dat er naast wind en zon ook andere duurzame bronnen moeten worden aangeboord, zoals lucht-, bodem- en restwarmte.

VOORBEELDEN Er zijn voorbeelden van wijken in Nederland waar bewoners zelf het initiatief hebben genomen om de uitdaging vanuit de wijk op te pakken. Een van deze succesvolle initiatieven vindt plaats in de stad Culemborg door de coöperatie Thermo Bello. Op hun website: www. https://www.thermobello.nl is het volgende te lezen: Thermo Bello is een wijkenergiebedrijf dat in eigendom is van bewoners in de wijk EVA-Lanxmeer. In deze wijk zijn wijkbewoners op zoek naar mogelijkheden om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zaken

18

U BEPAALT De gemeenten hebben voor elke wijk aangegeven wat de meest voor de hand liggende manier is om de transitie naar duurzame warmte te realiseren. Deze manier staat niet vast en er zijn nog volop keuzes te maken. Ook voor de wijken in Heerlen zijn door de gemeente voorkeursvarianten opgesteld. De vraag aan u is: hoeveel invloed wilt u hierop uitoefenen?


de groene wijk wijkblad douve weien/caumerveld

DENK MEE OVER HOE! die direct op hun levenskwaliteit van invloed zijn. Naast de energievoorziening zijn bewoners vergaand betrokken bij de ontwikkeling en inrichting van de wijk, het landschap en het openbaar groen, de verkeersveiligheid, het waterbeheer en de productie van voedsel. De wijk is een proeftuin van maatschappelijke vernieuwing en daarvan is Thermo Bello één van de vruchten. COÖPERATIE HEERLEN DUURZAAM UW PARTNER De Coöperatie Heerlen Duurzaam (www.cooperatie-heerlen-duurzaam.nl) heeft als doel om samen energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Mijn medebestuursleden en ik kijken met grote interesse naar deze ontwikkelingen en als coöperatie willen we net als Thermo Bello bij de transitie naar duurzame warmte een rol spel in Heerlen. De voorwaarde is wel dat het zoveel als mogelijk van onderop moet komen. Met andere woorden u als wijkbewoner bent de spil, vanaf het begin. Samen met uw wijkvereniging en de WoonWijzerWinkel Limburg te Kerkrade willen we hier samen mee aan de slag.

ENTHOUSIAST? REAGEER! Allereerst zijn we op zoek naar enthousiaste mensen die belangstelling hebben om mee te denken over manieren om de energietransitie met name ten aanzien van warmte in de wijk vorm te geven. Als u belangstelling heeft om mee te denken kunt u dit aangeven via een mail naar: info@cooperatie-heerlen-duurzaam.nl

Voor een mooi initiatief in Haarlem kijk ook eens op: www.ramplaankwartier.nl VOOR MEER INFORMATIE KUNT U TERECHT BIJ: JEAN WEIJERS, COÖPERATIE HEERLEN DUURZAAM: 06 12 09 85 66 19


nummer 65 augustus 2021

OPROEP WIJKAGENT: ‘MELD MISDAAD, DESNOODS ANONIEM’ VOOR HET OPLOSSEN VAN MISDRIJVEN IS DE HULP VAN HET PUBLIEK ONMISBAAR. DE POLITIE ROEPT DAAROM OP OM ALTIJD MELDING TE DOEN VAN EEN MISDRIJF. DESNOODS ANONIEM. DAT KAN BIJ MELD MISDAAD ANONIEM (M.) VIA HET GRATIS TELEFOONNUMMER 0800-7000 OF DE WEBSITE WWW.MELDMISDAADANONIEM.NL. JAARLIJKS WORDEN ER MEER DAN DUIZEND MISDRIJVEN OPGELOST DANKZIJ TIPS VIA M. WIJKAGENT MICHIEL SCHUYER LEGT UIT. WAAROM DOET NIET IEDEREEN MELDING? Uit angst voor wraak bijvoorbeeld. Wat als de dader een bekende is? Wat als je hem tegenkomt? Je kunt daar soms echt van wakker liggen. Het kan ook zijn dat je er tegenop ziet om te moeten getuigen in de rechtszaal. In dat geval geldt dus: meld misdaad anoniem. HOE ANONIEM IS DAT DAN? M. is onafhankelijk en geen politie. M. ziet je telefoonnummer of IPadres niet. Men vraagt niet naar de naam van een melder en wil die ook niet weten. Gesprekken worden niet opgenomen en de verwerking van de melding is beveiligd.” HOE VERLOOPT ZO’N GESPREK? Stel: je vermoedt dat verderop in de straat een hennepkwekerij zit. Je belt 0800-7000 en vertelt je verhaal. De medewerker aan de telefoon neemt de melding op en vraagt zo veel mogelijk feiten. 20

Alleen als M. jouw anonimiteit kan waarborgen en de informatie bruikbaar genoeg is voor de politie om ermee aan de slag te gaan, geeft M. de informatie aan ons door. Wij vergelijken de informatie met informatie in de politiesystemen. Misschien is er al eerder een inval gedaan, heeft de dader al eens vastgezeten, enzovoorts. Wij beslissen dan of we actie ondernemen. KUN JE OOK ONLINE MELDEN BIJ M.? Dat kan. Melden hoeft niet per telefoon, maar kan ook via de website www.meldmisdaadanoniem.nl. Rechts bovenin zit een grote, rode knop: ‘anoniem melden’.


de groene wijk wijkblad douve weien/caumerveld

Als je daarop klikt, kun je lezen hoe online melden werkt, of je kunt direct doorklikken naar het online formulier. WELKE ZAKEN KUN JE BIJ M. MELDEN? M. maakt geen onderscheid tussen ‘zware’ en ‘lichte’ criminaliteit. Van moord en verkrachting tot mishandeling en drugshandel. Daarnaast kun je bij het meldpunt terecht met tips over bijvoorbeeld hennepkwekerijen, inbraken en illegale handel en opslag van vuurwerk.” WAAR IS M. NIET VOOR BEDOELD? De meldlijn is niet bedoeld voor situaties waar andere mogelijkheden voor zijn. Heb je met spoed politie nodig, dan bel je 112. Hoef je niet anoniem te blijven of is er géén spoed, bel dan de politie via 0900-8844. Ook is M. er niet voor aangiftes, klachten en meldingen van verkeersovertredingen of overlast en dergelijke. UW WIJKAGENT Meer informatie of contact met uw wijkagent? Vul op www.politie.nl (Mijn Buurt) uw postcode in. Automatisch verschijnen dan naam en foto.

Tot in de wijk met vriendelijk groet, Michiel Schuyer Wijkagent Aarveld, Bekkerveld, Caumerveld-Douve Weien Politie | Limburg | Heerlen Bezoekadres: Stationstraat 13E te Heerlen Postbus 1230, 6201 BE Maastricht 0900-88 44

21


nummer 65 augustus 2021

TRAP-STEPOP BASISSCHOOL AL LANGER IJVERT DE WIJKRAAD VOOR MEER AANDACHT VOOR DE VERKEERSVEILIGHEID ROND BASISSCHOOL WINDEKIND EN HET WAAR MOGELIJK BEPERKEN VAN PARKEEROVERLAST DOOR OUDERS TIJDENS HAAL- EN BRENGMOMENTEN VAN HUN KINDEREN. Rond de uitbreiding van het aantal lokalen en toevoegen van functies werd er door omwonenden scherp gereageerd op een verwachte toename van de overlast. Dit werd uiteindelijk door de gemeente opgepakt in de vorm van een opdracht aan een extern Buro ‘Braining the Future’. Na een inventarisatie van de de situatie en de knelpunten in de buurt, werd er een aanpak benoemd en is er geëxperimenteerd met mogelijke oplossingsrichtingen. TESTWEEK In een testweek zijn een aantal van die ideeën in de praktijk getoetst. Daarvoor zijn leerlingen en ouders intensief benadert rond de voorgenomen aanpak. In de testweek was het zaak om zoveel mogelijk kinderen met de fiets, de step of lopend naar 22

school te laten komen. Verder werd er geëxperimenteerd met een Kiss and Ride gebied, een strook langs de v. Weerden Poelmanstraat waar auto’ s alleen kort mochten stoppen om kinderen er uit te laten. Verder werden ouders ook gevraagd om kinderen in de omgeving van het winkelcentrum af te zetten of langs de Vrusschemigerweg, waarna zij het laatste stuk te voet konden afleggen. Om dat laatste stuk veiliger te maken werden er twee oversteekplaatsen met brigadiers ingericht. Een van de oversteekplaatsen werd voorzien van een tijdelijk zebrapad dat gemarkeerd werd door verkeersdrempels. Ook werden er markeringen op straat aangebracht. Leerlingen telden de week het aantal auto’ s om te zien of maatregelen ook wel effect hadden. AANDACHT GEVRAAGD VOOR DE FIETS De fietsenstalling werd tijdelijk uitgebreid en er werd een speciale fietsdag georganiseerd voor de leerlingen Die dag was er een hindernis parkoers uitgezet, was er een fietsendokter die de fietsen aan een veiligheidsonderzoek


de groene wijk wijkblad douve weien/caumerveld

- STAP-WEEK WINDEKIND onderwierp en waren ook de wijkagenten aanwezig om toezicht te houden. EVALUATIETRAJECT De week werd samen met buurtbewoners, wijkraad en gemeente nog een goed besproken en alle reacties werden uitgewisseld in een gezamenlijke internet vergadering. De conclusies werden door het Buro Braining the Future samengevat en gepresenteerd aan alle partijen. Er liggen nu een aantal voorstellen en conclusies waar de gemeente zich over moet uitspreken. We wachtten dit met spanning af. Inmiddels heeft gemeente wel al laten weten gecharmeerd te zijn van deze aanpak en het betrekken van school, wijkorganisaties en omwonenden bij het inventariseren en oplossen van knelpunten in dit soort situaties. Toegezegd werd eenzelfde traject te zullen starten bij de andere basisschool in onze wijk, de Tovercirkel. Wordt vervolgt... 23


nummer 65 augustus 2021

UITSTEL VERVANGING VOETBRUG KENNEDYLAAN Ontvangen van de gemeente Heerlen volgend bericht: “Beste redactie, Vandaag contact gehad met bruggenbouwer. Zijn begonnen met fabriceren van onderdelen brugconstructies. Willen in weken 34, 35 en 36 de bruggen vervangen. Dus eind augustus begin september”

BUREN DIE SAMENWERKEN OM HUN BUURT MOOIER, GEZELLIGER OF VEILIGER TE MAKEN – HET KOMT STEEDS VAKER VOOR IN HEERLEN. ZELFS IN HET CORONAJAAR 2020. ONDANKS ALLE BEPERKINGEN ZIT ER EEN POSITIEVE LIJN IN HET AANTAL MENSEN DAT ZICH INZET VOOR DE BUURT EN BUURTDEALS VANAF 2019. DAT HET OOK NOG GELUKT IS OM 27 BUURTACTIES TE HOUDEN IN 2020, IS EEN VERRASSING. COMPLIMENTEN AAN BUURTVRIJWILLIGERS VAN HEERLEN Wethouder Burgerbetrokkenheid en Buurtgericht Werken, Adriane Keulen: “Wie had dit verwacht in een coronajaar? Dit zegt iets over Heerlen in positieve zin. Ik word hier blij van en wil alle mensen die zo betrokken zijn geweest bij hun buurt van harte bedanken voor hun inzet.” De gemeente Heerlen stimuleert diverse buurtinitiatieven. Zo is de buurtactie bedoeld voor sociale activiteiten zoals samenwerken aan een mozaïek. De buurtdeal is voor mensen die samen een stukje onderhoud oppakken. Daarnaast zijn er honderden vrijwilligers actief in hun buurt met opruimen in

24


de groene wijk wijkblad douve weien/caumerveld

AANTAL BUURTINITIATIEVEN IN CORONAJAAR OVERSTIJGT VERWACHTINGEN hun buurt bijvoorbeeld door zwerfafval te verzamelen. Wat al die initiatieven gemeen hebben is dat zij bevorderlijk zijn voor de sfeer, het netwerk en de betrokkenheid bij de buurt. In 2020 zijn in totaal 113 buurtinitiatieven gerealiseerd (86 buurtdeals en 27 buurtac-ties) en waren 430 buurtvrijwilligers actief. In vergelijking met 2019: in totaal 126 buurtinitiatieven (57 buurtdeals, 69 buurtacties) en 324 vrijwilligers actief.

zijn we op zoek naar sociale cohesie en betrokkenheid van buurtbewoners. Geweldig om te zien dat er nog heel wat Heerlenaren zijn die ondanks alle maatregelen hun enthousiasme niet zijn verloren. Eerlijk is eerlijk, het organiseren van al die kleinschalige activiteiten heeft afgelopen jaar veel meer tijd en energie gekost dan andere jaren. Gelukkig hebben tal van activiteiten plaatsgevonden, de een op anderhalve meter, de ander in een aangepaste vorm. Al met al zeker een jaar om trots op te zijn!”

INWONERS BEOORDELEN ZELF AANVRAGEN BUURTACTIES Om de aanvragen voor buurtactie te toetsen is er een regiegroep opgericht van 5 vrijwilligers die de stadsdelen Hoensbroek, Heerlerheide, Heerlen Stad-Oost, Stad en Heerlerbaan vertegenwoordigen. Patrick Noortman, lid van deze regiegroep over de buurtacties in 2020: “Positief verrast waren we als regiegroep met alle aanvragen die hebben binnengekre-gen. We bespreken tijdens ons maandelijks overleg één voor één alle aanvragen. Steeds weer 25


nummer 65 augustus 2021

COÖPERATIE HEERLEN IN VORIGE WIJKBLADEN HEB IK VERSCHILLENDE ARTIKELEN OVER DUURZAAMHEID GESCHREVEN O.A. OVER GROENE DAKEN, ISOLEREN, ZONNEPANELEN ENZ. IN DIT BLAD VINDT U NOG EEN ARTIKEL OVER ‘VAN HET GAS AF, DUURZAME WARMTE’ OP PAGINA 18. DIT ALLES IS IN EERSTE INSTANTIE GEÏNITIEERD DOOR DE WERKGROEP DUURZAAM VAN DE WIJKRAAD. DEZE WERKGROEP IS IN 2019 OMGEZET IN EEN COÖPERATIE. DIT MAAKTE HET MOGELIJK OM PROFESSIONELER TE GAAN WERKEN EN DUS OOK GROTERE PROJECTEN OP TE PAKKEN.

26

Ik wil u nu meenemen in de werkzaamheden/projecten die onze coöperatie wil uitvoeren. ZONNEPANELEN (POSTCODE ROOS) De coöperatie wil graag grotere daken van bijvoorbeeld VVE’s (eigenaren van appartementen) te gaan voorzien van zonnepanelen. Dit kan helpen om een groot gedeelte van de benodigde duurzame stroom op te wekken. De coöperatie zorgt hierbij voor alles wat nodig is: van aankoop van de panelen tot en met de oplevering en productie. De VVE als eigenaar van het dak ontvangt hiervoor een huuropbrengst per geplaatst


de groene wijk wijkblad douve weien/caumerveld

DUURZAAM UA paneel per jaar. Dit komt dan ten goede aan de bewoners van de appartementen. WINDPARK De coöperatie is één van de initiatiefnemers voor het op te richten Windpark Parkstad Zuid. Samen met coöperatie de Omslag en de Windunie willen wij op een verantwoorde wijze en met inbreng van de omwonenden een aantal turbines plaatsen. De opbrengsten die hieruit voortkomen zullen dan in de regio blijven. WARMTE VAN HET GAS AF Zoals u ongetwijfeld reeds ergens hebt gehoord is het streven van de regering dat we in Nederland van het gas af moeten. De coöperatie zoekt mogelijkheden om dit te realiseren, zie ook het artikel in dit blad. Isolatie speelt hierbij natuurlijk ook een grote rol. ENERGIE TRANSITIE VOOR HUISHOUDENS De coöperatie werkt aan een plan waarbij met behulp van een eenmalig minimale financiële inspanning een huis (bijna) volledig, duurzaam gemaakt kan worden. Gedurende een aantal jaren wordt het verdiende uit de eerste inleg steeds opnieuw geherinvesteerd totdat de woning klaar is.

GEZAMENLIJKE INKOOP Het zal duidelijk zijn dat als je de inkoop van artikelen voor meerdere huizen doet, je kunt rekenen op substantiële kortingen. Hierbij werken we samen met de woon wijzer winkel. De coöperatie heeft nu circa 30 leden. Als lid beslist u mee welke projecten er worden aangepakt. Daarnaast kunt u ook deelnemen aan projecten om deze te ontwikkelen. Zoals u in hierboven hebt kunnen lezen zijn er nogal wat zaken die we willen aanpakken. Met een beperkt aantal personen is dit echter moeilijk vandaar dat wij steeds op zoek zijn naar mensen die mee willen werken. U kunt u aanmelden o.m. via een mail aan onze redactie redactie@douveweien-caumerveld.nl en wij zorgen dat die bij de coöperatie Heerlen Duurzaam wordt bezorgd. Frans Pommé

27


nummer 65 augustus 2021 Oplichters maken ook gebruik van het internet. Knip dit uit en leg het naast uw computer, tablet of telefoon. Dan heeft u het altijd bij de hand, en weet u wat u moet doen.

1. Maak nooit zomaar geld over. Wordt er gevraagd om geld? Denk eerst goed na of dat wel klopt. Twijfelt u? Als u gebeld wordt, hang op. Als u een e-mail of berichtje krijgt, verwijder het. Klik niet op de link. Krijgt u opeens een berichtje via WhatsApp met de vraag om geld? Bijvoorbeeld van uw kind of een vriend. Zorg dat u zeker weet dat het berichtje van uw (klein)kind of vriend(in) komt! Bijvoorbeeld door te bellen. Niet gebeld = geen geld.

2. Geef nooit uw inloggegevens wachtwoord of pincode.

af,

zoals

een

Oplichters doen net of ze een bank, computerbedrijf, of gemeente zijn en vragen om uw inloggegevens, zoals uw wachtwoord of pincode. Geef niemand uw inloggegevens. Niet aan de telefoon, niet aan de deur, niet per e-mail, SMS of WhatsApp. Banken bellen u niet om te vragen naar rekeningnummers en inlogcodes, of om ergens in te loggen. Computerbedrijven bellen u niet om u te ‘helpen’ met een probleem op uw computer, door mee te kijken op uw scherm. Alleen oplichters doen dat.

3. Zorg dat uw basisbeveiliging op orde is -

Gebruik verschillende, sterke wachtwoorden. Bijvoorbeeld een wachtzin: een zin met 4 woorden van 4 letters is al erg sterk. Doe je updates. Stel automatische updates op uw computer, telefoon of tablet in Installeer een virusscanner Maak regelmatig back-ups Eerst checken, dan klikken. Klik nooit zomaar op een link

Wilt u meer informatie? Heeft u een Digi-vraag en wilt u iemand daarover spreken? Bel gratis de DigiHulplijn 0800 – 1508, maandag tot vrijdag tussen 09:00 17:00 uur. Meer informatie is te vinden op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

28


de groene wijk wijkblad douve weien/caumerveld

Koken met Noortje Heerlijke visburger

Hebben jouw ouders ook een hekel aan McDonalds? Die van mij in elk geval wel. En daar begrijp ik echt niks van. Maar nu weet ik hoe ik hun ga leren om McDonalds te ‘leren eten’, net zoals ik moet leren om spruiten te eten. Daar heb ik het ideale recept voor: een visburger die lekkerder is dan die van de Mek. En nog snel klaar ook! NODIG VOOR 4 PERSONEN 4 afbakbroodjes 12 vissticks ½ krop IJsbergsla 2 tomaten voor de saus: 6 el mayonaise 2 el zure room 2 tl mosterd 2 zure augurken 1 sjalot 1 tl peterselie 1 tl bieslook 1 tl gedroogde dragon 1 el kappertjes zonnebloemolie peper en zout

KEUKENGEREI: Koekenpan, snijplank, mes, vergiet en oven AAN DE SLAG:  Zorg ervoor dat de vissticks ontdooid zijn voordat je begint. Haal ze dus op tijd uit de diepvries.  Verwarm daarna de oven voor. Kijk even op de verpakking van de afbakbroodjes voor de temperatuur. Meestal is dat 220°C. Leg de broodjes alvast op het rooster.  Begin dan met de saus. Roer de mayonaise, de zure room en de mosterd door elkaar in een kom. Snij het sjalotje, de auguren en de kappertjes klein en schep dat door de saus. Dan nog even de peterselie, bieslook en dragon erbij en op smaak maken met een beetje peper en zout. En klaar is je saus.  Als de oven op temperatuur is, zet je de broodjes in de oven. Bak ze net zo lang als op de verpakking staat. Meestal is dat tussen 6 en 8 minuten.

29


nummer 64 maart-april 2021

FIJN OP STAP IN HEERLEN!

BESTE MENSEN UIT AARVELD, BEKKERVELD, CAUMERVELD, DOUVE WEIEN EN DE ERK, OFTEWEL DE ABCDE WIJKEN! Weten jullie nog die tijd waarin jullie naar het theater gingen? Gezellig een uitje hebben met het gezin, jullie familie, vrienden, kennissen naar die ene musical of cabaretvoorstelling? Of die ene expositie van een groep kunstenaars of fotografen waardoor jullie gestimuleerd werden om op een andere manier naar de wereld om ons heen te kijken? Of die ene film waar jullie ontzettend van genoten hebben met een lach of een gevoel van ontroering?

30

Dit lijkt misschien ver weg in plaats en tijd, maar schijn bedriegt… Mochten jullie verlangen om weer eens naar het theater te gaan, een filmhuis, een plek van kunst en cultuur, dan hebben wij iets interessants voor jullie! We onderzoeken momenteel naar mogelijkheden om jullie van een aanbod te voorzien. In een samenwerking tussen de wijkraden ABCDE, Parkstad Limburg Theaters (PLT), SCHUNCK, het Filmhuis, het programma ‘Samen Ouder Worden’, gemeente Heerlen en Heerlen Stand-by proberen we


de groene wijk wijkblad douve weien/caumerveld

de komende tijd tot een passend aanbod te komen. In de tweede helft van oktober zullen wij jullie uitnodigen voor een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst krijgen jullie informatie over: • het aanbod aan voorstellingen, workshops en/of rondleidingen bij PLT, SCHUNK, het Filmhuis èn • het eerste aanbod aan voorstellingen, workshops en activiteiten in A Gene Bek.

Op die manier hopen wij jullie te kunnen helpen om weer van film, muziek, theater, kunst, dans of fotografie te kunnen genieten. Klein, samen en eenvoudig. In de wijkbladen van september zullen we de datum van de informatiebijeenkomst publiceren. Hebben jullie nu al vragen/suggesties, mail die dan naar info@aarbek.nl of info@douveweien-caumerveld.nl

Bovendien gaan we bij deze presentatie ook graag met jullie in gesprek: wat spreekt jullie aan en zijn er drempels: denk hierbij aan financiën, geen maatje hebben om mee te gaan, geen vervoer, verlegenheid om hulp te vragen, niet meer goed kunnen zien of horen. Kortom alles kan aan de orde komen. 31


nummer 65 augustus 2021

32


de groene wijk wijkblad douve weien/caumerveld

GELE PAALTJES BUURTACTIE We proberen het nog een keer. De gele markeringspaaltjes in Douveweien zijn al jaren niet meer onderhouden en staan er verbleekt en verveloos bij. Een aantal is al slachtoffer van aanrijdingen geweest en staan scheef. We telden ongeveer 50 stuks van deze paaltjes alleen al in Douveweien, die een verfbeurt kunnen gebruiken. Een betere zichtbaarheid zal de veiligheid ten goede komen. Het plan is om met een 6-tal buurtbewoners (meer mag ook) op een zaterdagochtend in augustus/september samen die paaltjes van een nieuwe verlaag te voorzien. We kunnen gebruik maken van de Buurtactie-regeling van de gemeente Heerlen, die in dat kader de materialen dan beschikbaar stelt. Wil je meehelpen, meld je dan aan via redactie@douveweien-caumerveld.nl

MIJNTJES MINIBIEB Van horen zeggen was deze nieuwe aanwinst al bekend en ook de foto was al gespot op de facebookpagina van de Groene Wijk, maar toch geven we dit initiatief ook nog een plekje in ons blad. Een prachtige minibieb in de Douveweienstraat ter hoogte van nr. 8 Er is een kindergedeelte en een gedeelte voor volwassenen. Het aanbod ziet er geweldig uit. Zit er wat van jouw gading bij kun je het meenemen (lenen)!

33


nummer 65 augustus 2021

KOPIJ INTERESSE?

Heb je nog een idee voor een onderwerp in ons wijkblad of zou je iets willen vertellen over je bijzondere hobby of verzameling, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Ook zoeken we buurtbewoners die korte stukjes of artikelen willen schrijven over dingen die er leven in de wijk of die u belangrijk vindt om met anderen te delen.

Komend jaar zal ons wijkblad weer 4 maal verschijnen. Vanzelfsprekend staan wij open voor bewonersbijdragen zoals artikelen over nieuwe ontwikkelingen in de wijk, activiteiten en andere wetenwaardigheden. Maar ook leuke foto’s ter illustratie zijn welkom. U kunt ons mailen via redactie@douveweien-caumerveld.nl Onderstaand de uiterste datum voor inzendingen van elke uitgave. UITGAVE MAART 2021 Deadline inleveren week 9 UITGAVE JULI 2021 Deadline inleveren week 26 UITGAVE OKTOBER 2021 Deadline inleveren week 39 UITGAVE DECEMBER 2021 Deadline inleveren week 47

34


de groene wijk wijkblad douve weien/caumerveld

COLOFON ‘De Groene Wijk’ , Wijkblad Douve Weien-Caumerveld is het wijkblad van de Stichting Wijkraad Douve Weien-Caumerveld dat vier keer per jaar verschijnt en gratis, huis aan huis wordt bezorgd op 2750 adressen in de wijk. De Wijkraad heeft tot doel het bevorderen van de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid in de wijk en al wat daarmee verband houdt en wat daartoe bevorderlijk kan zijn. De wijkraad wil er aan bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, met veel plezier in onze wijk kan leven, leren en werken. BESTUUR Peter Frolichs (voorzitter), Frans Pommé (duurzaamheid), Roberto Zanetti (secretaris), Paul Peters (penningmeester), Dico Wilbrink (communicatie) SECRETARIAAT Roggehof 60, 6418 KT Heerlen secretaris@douveweien-caumerveld.nl REDACTIE Molenplein 3, 6417 PE Heerlen redactie@douveweien-caumerveld.nl Bijdragen aan het wijkblad kunnen bij de redactie worden ingediend. Teksten in MS Word, PDF en foto’s in JPEG met een minimale resolutie van 300 dpi. De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen niet te plaatsen of te wijzigen. INTERNET EN SOCIAL MEDIA Kijk voor meer en actuele informatie op: www.groenewijkheerlen.nl en www.groenewijkduurzaam.nl. Of bezoek onze facebookpagina’s: www.facebook.com/wijkraaddouveweiencaumerveld www.facebook.com/groenewijkduurzaam www.facebook.com/degroene.wijkduurzaam5 VORMGEVING EN DRUKWERKVERZORGING Liesbeth van Litsenburg, Kerkrade 35


nummer 65 augustus 2021


Articles inside

HEERLEN BEWEEGT JEU DE BOULES article cover image

HEERLEN BEWEEGT JEU DE BOULES

1min
pages 32-33
AANBOD CULTUURPARTNERS article cover image

AANBOD CULTUURPARTNERS

1min
pages 30-31
KOKEN MET NOORTJE article cover image

KOKEN MET NOORTJE

1min
page 29
INTERNET OPLICHTERS LANDELIJKE ACTIE article cover image

INTERNET OPLICHTERS LANDELIJKE ACTIE

1min
page 28
COÖPERATIE HEERLEN DUURZAAM article cover image

COÖPERATIE HEERLEN DUURZAAM

2min
pages 26-27
WINDEKIND TRAP, STEP, STAP-WEEK article cover image

WINDEKIND TRAP, STEP, STAP-WEEK

2min
pages 22-23
BUURTACTIEREGELING article cover image

BUURTACTIEREGELING

2min
pages 24-25
HEERLEN DUURZAAM: VAN HET GAS AF, MAAR HOE? article cover image

HEERLEN DUURZAAM: VAN HET GAS AF, MAAR HOE?

2min
pages 18-19
OPROEP WIJKAGENT article cover image

OPROEP WIJKAGENT

2min
pages 20-21
TRUUK VAN WEGGEWAES article cover image

TRUUK VAN WEGGEWAES

1min
page 17
ADVIESRAAD MO article cover image

ADVIESRAAD MO

1min
page 16
ALZHEIMER PARKSTAD article cover image

ALZHEIMER PARKSTAD

2min
pages 14-15
COMPUTERHULP AANGEBODEN article cover image

COMPUTERHULP AANGEBODEN

1min
page 13
HEERLEN BEWEEGT article cover image

HEERLEN BEWEEGT

1min
page 12
VOORWOORD article cover image

VOORWOORD

3min
pages 5-6
BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS article cover image

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

1min
pages 2-4
CUPCAKEWEDSTRIJD article cover image

CUPCAKEWEDSTRIJD

1min
pages 10-11
VOORAANKONDIGING DAG VAN DE DUURZAAMHEID article cover image

VOORAANKONDIGING DAG VAN DE DUURZAAMHEID

1min
page 7
OPSCHOONACTIE EEN SUCCES article cover image

OPSCHOONACTIE EEN SUCCES

2min
pages 8-9
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.