114 Løven og flaggermusen

Page 1

Løven og flaggermusen “Men ud paa Formiddagen slo Veiret om, og pludselig rasede en hel Storm udenfor. Det knagede i den gamle Kirkes vægge, som om det skulle styrte sammen; det var som om hvert enkelt av de sammenfalsede planker i Stavverket vilde slide sig du af sitt Leie, bryde sin faste ramme af Stolper og Sviller og begrave Alt under de vaklende Søiler. Det hele Gudshus syntes mig og var visstnok ogsaa i Virkeligheden i svaiende Bevægelse; men efterhaanden kom den knagende Lyd stødvis, blev taktfast, og skjønt Stormen rasede med uforminsket Kraft derude, tog Larmen og Bulderet efterhaanden af, det var som om Plankerne gled inn i sine Fuger, det hele Byggverk kom atter i Ro og Ligevægt, og skjønt Stormen snarere steg end tog af, hørtes der snart neppe en Lyd i Kirkevæggen; det hele Byggverk havde sat sig og stod nu fast og herdet midt i Stormen.” L. Dietrichson

Eksteriørperspektiv fra fjorden - verdensarvsenteret i bakken, stavkirken på toppen

Konkurranse - Urnes verdensarvsenter


Løven og flaggermusen

Konkurranse - Urnes verdensarvsenter

parkering

“Løven bor på toppen av bakken, Flaggermusen bor i hulen.”

fjell

stavkirke / over bakken

kulturlandskap verdensarvsenter / under bakken kulturlandskap sjø Verdensarvsentert legger seg inn i kulturlandskapet og underordner seg stavkirken

sti adkomst

s av

/på

gårdsplass

ibus

amfi

min

løfteplatform

Vertikalitet på toppen av åssiden; fokuspunktet horrisontalitet under; underordnet

Unesco

hovedinngang

Innledning Sitatet på første plansje er fra en av de viktige bøkene om norsk trearkitektur - Stav og Laft i Norge (Bugge og Norberg-Schultz, 1969). Det er Lorentz Dietrichson, Norges første professor i kunsthistorie, som forteller fra en annen tid en gang på 1800-tallet. Dietrichson gir en malerisk beskrivelse av en stavkirke i storm, og dette gir nok noen hint til hvorfor disse byggverkene fremdeles står etter nesten tusen år. De er åpenbart bygget med en imponerende kunnskap og ekstremt høy kvalitet i både utførelse og teknikk. Det er uvirkelig at det er tusen år siden de ble bygget. Man antar som kjent at mye av kunnskapen antageligvis har kommet fra vikingene og båtbygging. Dette høyst raffinerte og komplekse er noe av det som gjør stavkirkene så tiltrekkende. Verdensarvsenteret skal formidle denne kulturarven, og en trygg, lun, inviterende og mystisk verden delvis under bakken er vårt forlsag. En verden som kikker ut på sine fantastiske historiske omgivelser samtidig som den forteller historien om dette vertikale vidunderet fra tidligere tider på toppen av åssiden. Løven bor i den gamle stavkirken på toppen og flaggermusen bor i hulen med vikingbien på taket sitt. A. Kulturminne- og Landskapshensyn Urnes verdensarvsenter skal plasseres på en tomt litt lengre ned i åssiden for stavkirken. Plasseringen er ypperlig, ikke for langt unna men heller ikke så nær at opplevelsen av kirken med dens nærmiljø påvirkes. Tomten ligger midt i kulturlandskapet, blant veier, ranker av epletrær, hus og vegetasjon. Stavkirken kneiser høyreist og vertikalt på toppen av åsen, og en passende motsats til dette vil være en horisontal bygning som underordner seg og er trukket ned og inn terrenget. Kirken står vertikalt på toppen, verdensarvsenteret er lavt, langstrakt og en del av bakken. Ved å holde senteret på én etasje minskes høydevirkningen, og bygningen fremstår som en horisontal slisse i landskapet. Tomtens store utfordring i form av det skrånende terrenget utnyttes som en fordel. Med bygningen innskutt i bakken kan den grønne engen strekkes ut over taket. Landskapet er i prinsippet løftet litt i sydvest og bygningsmassen er dyttet inn under marken. Fra sjøen vil den langstrakte og lave ”streken” klart underordne seg kirken. Fra veien som fører ned fra kirken vil det nye bygget knapt være synlig. Taket kan eksempelvis romme og videreføre lokale småplanter og buskvekster, bikuber, urvekster og prøveforsøk på økologiske planter, samtidig som fotavtrykket i landskapet blir lite.

urvekster

bikuber

bikuber

parkering

utsikt urvekster

terrasse syd amfi

urneshagen sti - trinnfri

N Situasjonsplan 1:500

0m

5m

10m

20m

sti - til stavkirken


Lager utstillinge

Løven og flaggermusen

Publikumsfunksjoner Resepsjon/vestibyle Kafé Kjøkken, oppvask mv. Lagre kafé Publikumstoaletter Museumsbutikk Lager museumsbutikk Filmrom Aktivitetsområde for barn og unge Salgsrom lokalprodusert mat

367 145 50 25 23 13 20 6 30 35 20

Ansatte- og dri ROMKATEGOR Kontor daglig le Åpne arbeidspla Kopirom, lager Møterom, pause Toaletter og gar Renholdsrom, la Publikumsfunks Felles varemotta Resepsjon/vesti Lager redskap, u Areal Kafé Bygningen skal Prosjekterte Kjøkken, oppva nødvendige tek nettoarealer Lagre kafé forutsatt (funksjonsareal) Publikumstoalet SUM FUNKSJO m2Museumsbutikk (FUA) Lager museums MÅLT BRUTTO 405,1 Filmrom 172,5 *Aktivitetsområd inkluderer forr 50 Salgsrom lokalp ** teknisk rom h 25,2 23 Utstillinger 20,4 Basisutstilling N 23,1 Utstilling «Urnes 6,1 tusen gjennom Lager30utstilling 31,7 rom utst Teknisk 23,1 utstillinger)

Utstillinger Basisutstilling Norges verdensarv Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» Lager utstilling Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) Lager utstillinger, formidlingsutstyr

232 60 140

Lager utstillinge 234,2 62,2 og dri Ansatte140 daglig le Kontor

Ansatte- og driftsarealer Kontor daglig leder Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2 Kopirom, lager rekvisita Møterom, pauserom Toaletter og garderobe, personale Renholdsrom, lager renholdsutstyr Felles varemottak Lager redskap, utemøbler etc. Bygningen skal prosjekteres med nødvendige tekniske rom. Foreløpig forutsatt SUM FUNKSJONSAREAL

92 8 24 5 20 5 5 10 15 70

Konkurranse - Urnes verdensarvsenter A

ROMKATEGORI

Utstilling "Kirkerommet"/"Gull" 70,0 m2

Tek. rom utstilling 8,0 m2 Lager ustilling 12,0 m2

Teknisk 22,2 m2

Renhold 5,0 m2 WC 5,1 m2

Kjølt avfall 10,0 m2

Felles varemottak 10,0 m2

Lager redskap, utemøbler osv. 15,0 m2

Avfall

Kjøl/Frys 4,0 m2 Tørrvare 2 4,0 m Veremottak kafé 5,0 m2

Lager museumsbutikk 6,1 m2

Kopi 5,0 m2

Gard. 3,4 m2

Lager utstillinger, formidlingsutstyr 12,0 m2 Filmrom 30,0 m2

Overlys

Salgsrom lokalprod. mat 23,1 m2

Kjøkken/ oppvask m.m. 25,2 m2

B

Nordportalen

Museumsbutikk 23,1 m2

Resepsjon/ vestibyle 172,5 m2

s

y erl

Ov

+33,00

Te-kjøkken

Møterom, pauserom med tekjøkken 21,0 m2

lna rso Pe gang inn

Kontor daglig leder 8,3 m2

Korridor 42,6 m2

Utstilling "Skogsrommet"/"Furu" 70,0 m2

Basisutstilling Norges verdensarv 62,2 m2

Kafé 50,0 m2

Åpne arbeidsplasser 23,9 m2

ys

erl

Ov

WC 20,4 m2

+33,00

ng

ga

n din

e

v Ho

Aktivitetsområde barn/unge 31,7 m2

Åpne arbeidspla 12 lager Kopirom, 8 pause Møterom, Toaletter og gar 12 Renholdsrom, la Felles varemotta 96,7redskap, Lager 8,3 Bygningen skal 23,9 nødvendige tek 5 forutsatt SUM21 FUNKSJO 8,5 MÅLT5BRUTTO 10 15 * inkluderer forr 22,2 rom h ** teknisk

12 8 12

691

736

MÅLT BRUTTOAREAL KONKURRANSEUTKAST BTA

2

3

Areal Programmerte nettoarealer (funksjonsareal) m2 (FUA)

3

1

* inkluderer forrom til utstillingsområdene ** teknisk rom har ikke tellende mesanin.

4

1

1

Plan - 1:200

0m 1m

5m

1. Vestibylen ligger lyst og sentralt

A

2. Utstillingene har en egen sone med tilgrensende lager og teknisk rom

3. Publikumsfunskjonene ligger sentralt rundt vestibylen

4. Ved lokal bruk som besøkssenter kan utstilling, butikk og salg enkelt stenges av

B. Overordnet grep og arkitektonisk kvalitet Hovedgrep Forslaget holder bygningen på et plan hvilket gir den mest effektive løsningen i form av funksjon, drift og en effektiv planløsning med minimalt sirkulasjonsareal. Dette passer fint til romprogrammet og den restriktive overordnede 4 arealbegrensningen på 1000m2 BTA. Bygningsmassen er formet som en trekant 1 hvilket er tilpasset den triangulære tomten meget godt. Hovedformen gir 5 2 ypperlig eksponering mot syd, vest og nordvest. Sistnevnte fanger retningen til 3 1 - kafé 1 - administrasjon - toalett 2 - lager formidlingsutstyr de 2besøkende, fasaden mot syd gir god kontakt med Urneshagen og langsiden 3 - aktivitetsrom 3 - servicekorridor mot4 - filmrom vest gir optimal kontakt med de fantastiske omgivelsene langs fjorden. 5 - tekjøkken

Adkomst og utomhus Gårdsplassen mot vest er det første som møter de besøkende. Sentralt står Unescos skulptur og gir besøkende informasjon om Unesco og omgivelsene. Fasadene er trukket inn under taket og defineres av store runde søyler. Svalgangen, et velkjent element i norsk bygningskultur og inngangspartiet til Urnes stavkirke, gir her både overdekkede uterom for grupper, kafegjester eller besøkende som vil gå til Urneshagen, samt at den beskytter mot vær,

4

11

2

1

5

kafé 111---administrasjon kafé toalett 222---lager toalett formidlingsutstyr aktivitetsrom 333---servicekorridor aktivitetsrom filmrom 44--filmrom butikk 55--tekjøkken 6 - salg lokale varer

33

1 - administrasjon 2 - lager formidlingsutstyr 3 - servicekorridor

4 1

1 - kafé 2 - toalett 3 - aktivitetsrom 4 - filmrom 5 - butikk 6 - salg lokale varer

3

vind og sol. Svalgangen gir besøkende mulighet for å gå rundt bygningen, og forbinder trinnfritt gårdsplassen med terrassen mot Urneshagen i syd. Dette gir en ekstra utendørs kvalitet og forbindelse for besøkende, både for publikum og lokalbefolkningen, og det aktiviserer utendørsområdene selv når senteret er helt stengt. Gårdsplassen og bygningen har en sokkel med støttemurer i lokal stein. er de fleste steder trukket opp i sittehøyde og skaper rikelig med 2 3 Murene sitteplasser eksempelvis mellom søylene i svalgangen, ved gårdsplassen, Unesco 1 skulpturen og terrassen mot Urneshagen i syd. Det grønne taket til senteret kan nåes via amfitrappen og løfteplattformen ved gårdsplassen i nord, eller gjennom Urneshagen og det sydlige amfiet. Hvis det ønskes en tettere forbindelse til taket kan løfteplattform og trapp få en mer sentral plassering i en videre bearbeidelse prosjektet. Jorden er løftet opp på taket, og lokale planter, urvekster, prøvedyrking og bikuber kan f.eks. vise seg for den besøkende. Mot syd ligger en platting hvor utsikten kan nytes, før det trinnfrie stisystemet tar besøkende ned igjen til inngangsplanet eller videre til veien mot Stavkirken.

wc

6. Varierte og rause uterom gir mange uteplasser for opphold og formidling

7. Alle støttefunskjoner ligger ved servicekorridoren. Ansatte, varelevering og kjølt avfall har egen inngang

2

3 4

2 1 - skogsrommet 2 - kirkerommet 3 - Unesco

2

44

22

3

5. Administrasjonen har god oversikt over gårdsplassen og enkel adgang til vestibylen

1

1

3

3

6 5

2

6 5

1

3

10m

3

1 - kafé 2 - toalett

1

5 2

2

3

4

B

11--kafé skogsrommet 22--toalett kirkerommet 33--aktivitetsrom Unesco 4 - filmrom 5 - butikk 6 - salg lokale varer

2

3

- skogsrommet 1 1- kafé - kirkerommet 2 2- toalett - Unesco 3 3- aktivitetsrom 4 - filmrom 5 - tekjøkken

1000

1

6 5

2 1 - skogsrommet 2 - kirkerommet 3 - Unesco

1

2

2 1 - kafé 2 - toalett 3 - aktivitetsrom 4 - filmrom 5 - tekjøkken

1

5

3 3

Areal – publikum og lokale Disponeringen av arealet i senterets planløsningen er bygget opp rundt en sentral vestibyle som har eksponering mot vest og syd. Inngang og kafe ligger mot gårdsplassen mot vest, her blir besøkende invitert inn under taket og gjennom søylene. Mot syd har vestibylen utgang til en terrasse, delvis overdekket, som gir arena for utendørs formidling og danner forbindelsen til urneshagen. Alle publikumsfunksjoner, både for besøkende og lokal bruk, ligger ved vestibylen med direkte adkomst fra denne. Vestibylen er oversiktlig 3 4 og gir god logistikk og publikumsflyt. Resepsjonen ligger sentralt plassert med 2 1 1 - kafé 2 - toalett overblikk over hele vestibylen med dens funksjoner, samt begge utearealene. 3 - aktivitetsrom Lager for formidlingsutstyr er vegg i vegg. Resepsjonsdisken deles med 4 - filmrom 5 - tekjøkken butikken, som ligger rett ved siden av. Mot øst lengst inn i bakken ligger utstillingsrommene. Her er takhøyden størst. Inngang organiseres i billettsonen langs resepsjonen. Utstillingsarealene kan enkelt og sikkert stenges av uavhengig av øvre funksjoner. Låsbare garderobebokser for oppbevaring ligger i forrommet til utstillingen, lett synlig fra resepsjonen. Garderobeboksene kan hvis ønskelig flyttes ut i vestibylen på andre siden av veggen, det er fleksibilitet i plasseringen. Kafé med kjøkken ligger i forlengelsen av vestibylen mot nordvest, med utsikt og god kontakt med uteområdene. Salgsrom for lokale varer ligger

1 1- kafé - administrasjon 2 2- toalett - lager formidlingsutstyr 3 3- aktivitetsrom - servicekorridor 4 - filmrom 5 - tekjøkken

1

2

3

4 1 - kafé 2 - toalett 3 - aktivitetsrom 4 - filmrom 5 - tekjøkken

1

mellom kafé og butikk. Har man smakt en lokal delikatesse i kaféen kan denne kjøpes vegg i vegg etter måltidet. mot syd på hver sin side av vestibylen ligger filmrommet og aktivitetsrommet for barn. Filmrommet kan regulere lysinnslipp med blendingsgardiner. En fremtidig fleksibilitet i planen er at filmrommet kan ha inngang fra forrommet til utstillingen innenfor billettsonen, og således brukes i utstillingen. Aktivitetsrommet har en av de fineste plasseringene i det sydvestre hjørnet. Her er det kontakt med urneshagen og omgivelsene, og en ser rett over på Solvorn. Vegg i vegg med aktivitetsrommet er publikumstoalettene, som nåes wc via en skjermende nisje i veggen. HC-toalettet har utvendig adkomst hvilket gir full fleksibilitet uavhengig av senterets åpningstider. Tekjøkkenet er plassert på veggen ved toaletter og aktivitetsrom. Dette er sentralt i vestibylen og gir fleksibilitet ved forskjellig bruk. Areal - ansatte Alle funksjoner for ansatte og drift ligger i en rygg mot øst. En sentral servicekorridor forbinder alle disse arealene, og gir adkomst til vestibyle og forskjellig lager og service-funksjoner. Varelevering og kjølt avfallsrom har sentral men skjermet adgang mot nord. Her er også integrert areal for avfallscontainere. En egen dør for ansatte fører direkte inn i servicekorridoren. Administrasjonen

2

wc

4

wc

ligger mot nordvest og har god oversikt over hva som skjer på gårdsplassen og hvem som kommer og går. Fra møterommet kan f.eks guidene se når besøkende ankommer eller drar. Alle lager, garderober for ansatte, kjøkken og teknisk rom ligger ved korridoren. Teknisk rom har litt lite areal og foreslåes med en ikke tellende mesanin for økt kapasitet. Sambruk Planløsningen er utformet for å best svare på krav og ønsker i funksjonsbeskrivelsen og romprogrammet. De forskjellige funksjonene ved vestibylen kan med letthet stenges og åpnes, slik at senteret kan brukes av de lokale når det ikke skal være åpent for publikum. Aktivitetsrommet og filmrommet ligger direkte fra vestibylen. Butikk og salgsareal kan stenges av uten at de påvirker øvrige arealer. Kaféen kan benyttes uten kjøkkenet, og tekjøkken er integrert sentralt i vestibylen ved aktivitetsrommet der det er naturlig å samle større grupper. Urneshagen kan nåes fra gårdsplassen selv om senteret er helt stengt, og det er rikelig med integrerte sittebenker innvendig og langs fasader, støttemurer og amfi i terreng.


Løven og flaggermusen

Konkurranse - Urnes verdensarvsenter

Plasseringen delvis under bakken er både ekstrovert og introvert

Utstillingen er skjermet i bakkant, publikumsarealene åpner mot utsikten og et grønt tak aktiviserer landskapet

stor høyde i utstilling

lav høyde i landskapet

utstilling

vestibyle

svalgang

Et svakt skrånende tak gir god romhøyde til utstilling og lav høydevirkning mot omgivelsene

Solide bestandige materialer og en tredimensjonal fasade skjermer og skaper overgang mellom ute og inne

Eksteriørperspektiv av hovedinngangen, med gårdsplass, uteservering og Unesco skulptur

Arkitektonisk utrykk/materialitet Det arkitektoniske utrykket er inspirert av Urnes stavkirke, men fortolket og med sitt eget preg og karakter. Stavkirkens arkitektur er markant og unik, og det fremstår ikke som noen faglig god løsning å tolke dens arkitektur for direkte. Verdensarvsenteret har sin egen funksjon og skal bygges i sin tid. Like fullt er det enkelte trekk ved stavkirken som har inspirert utformingen. Stavkirken er mørk og skaper en egen mystisk verden som står i kontrast til åpenheten og lyset utenfor. Senteret er delvis under bakken, og en viss tyngde og omfavnelse i arkitekturen er hensiktsmessig. Bygningen skal både verne om utstillingene med sin verdifulle objekter og være inviterende og åpen mot omgivelsene. Hovedmotivet er det horisontale taket som bæres av store trekledte søyler. Disse henspiller på stavkirkens master, og vertikaliteten er ytterligere understreket ved at klednin-

gen som omfavner søylene har et sikksakk mønster som gir et lys og skyggespill gjennom dagen. Utvendig kledning på søyler og fasader foreslås mørke og i brent tre. Dette er en hovedsakelig en Japansk teknikk, men det passer fint inn i det store historiske bildet hvor internasjonal påvirkning har kommet helt til Ornes opp igjennom tidene. Eksempelvis ved den mulig persisk inspirerte urnesløven, franske lysestakene og mulig innslag av keltiske mønstre i nordportalen. Søylene, støttemurene og forkanten på takflaten er slakt vinklet mot åssiden hvilket forsterker opplevelsen av at søylene ”holder igjen” vekten av taket og bakken i bakkant. Støttemurene består av store lokale stein inspirert av steinmurer og rydderøyser i nærområdet, og forankrer bygningen til bakken. Skifer, fortrinnsvis av tilsvarende eller lignende stein som murene, belegger uteområdene og fortsetter inn i publikumsarealene.

Interiøret er primært kledt i brede bord inspirert av plankene i stavkonstruksjoner. Innvendig danner østveggen i vestibylen overgangen mellom de lyse arealene og de mørke, mellom det som er utenfor bakken og det som skjuler seg inni. Denne veggen er derfor kledt med stein. Et overlys understreker overgangen og bringer indirekte dagslys til vestibylen. Deler av kaféen, salgsareal, butikk og resepsjon er inntrukket i nisjer i østveggen, og får en mer avpasset høyde og en kontrast til vestibylens hovedrom. Vestibylen har en artikulert trehimling som skjuler tekniske installasjoner. Integrert belysning er inntrukket for å dempe fjernvirkningen fra sjøen. Vindusprofiler og rekkverk er i sort metall. Detaljer og skilt foreslåes i bronse eller med en bronselignende varm farge. Dette står godt til treverk, stein og øvrige materialer.

Under bakken / over bakken

Åpenhet i publikumsarealene

Vestibylens kontakt med omgivelsene


Løven og flaggermusen

Konkurranse - Urnes verdensarvsenter

Interiørperspektiv av vestibylen, sett fra kaféen Utstilling og formidling – ute og inne Prosjektet har rause og definerte uteområder som egner seg for større grupper og utendørs formidling. Gårdsplassen med Unesco-skulpturen, uteservering og overdekket inngangsareal er det første man møter, og Unesco skulpturen kan betraktes mot utsikten over fjorden og fjellene. Utvendig via svalgangen eller innvendig gjennom vestibylen når man terrassen mot syd som gir adkomst til Urneshagen. Stort areal og et amfi i terrenget gir en god arena for formidling av økologisk landbruk og kultivering av landskapet. Her kan en guide, lærer eller lokal fagmann vise og forklare før man trinnfritt går inn mellom trærne i Urneshagen og videre opp på taket. På det grønne taket strekker den naturlige engen i åssiden seg utover. En løfteplattform og en amfitrapp mot nord gir trinnfri adkomst, samt via slake stier i Urneshagen. Et system av stier på taket gir tilgang til de forskjellige sonene, og forbinder taket til veien og Urneshagen. Besøkende som går til stavkirken kan etter å ha vært inne i senteret gå via taket og ut på veien. Et utkikkspunkt ligger sentralt. Bikuber kan bidra i fortellingen om Fortimus og vikingbien. Det

er potensiale for dyrking av mindre urvekster og lokale vegetasjonsarter, og videreføring av kulturlandskapet med f.eks geiter eller andre beitedyr. Taket akkompagnerer Urneshagen som arena for å la publikum komme nærme naturen og kulturlandskapet, og formidlingen av disse. Opplevelsen av å gå på taket, nærme vekster og bikuber, vil være en spennende opplevelse både for barn og voksne. Innvendig er utstillingsarealene langt innerst der de er best beskyttet og takhøyden er størst. Et forrom med lav takhøyde og garderobebokser umiddelbart etter billettløsningen danner overgangen mellom vestibyle og utstillingsarealene. Dette regulerer lyset for de arealene som ikke skal ha dagslys, og gir de besøkende en overgang fra lyset til mørke. Sirkulasjonen er fleksibel, og det kan velges om man begynner med basisutstillingen til Unesco eller hovedutstillingen ”Tre og tro gjennom tusen år”. Alternativt kan hovedustillingens to rom ha inngang fra basisutstillingen. Forløpet gjennom utstillingene er foreslått linjært, slik at det ikke er behov for å gå tilbake der man har vært etter å ha sett hele utstillingen. I utstillingsarealet er det stor takhøyde

som varierer fra 5,3m til 6,0m. Dette gir fleksibilitet og rom for et evt. kraftigere bæresystem slik at hele arealet kan benyttes som ett stort rom i fremtiden hvis ønskelig, eller eventuelt oppdeles annerledes. Et kostnadsbesparende tiltak vil være og introdusere noen utvalgte søylepunkter. Det er tilrettelagt for hovedutstillingens to hovedrom; skogsrommet og kirkerommet. Kopien av nordportalen har fått en sentral plass og danner midtpunktet i skogsrommet. I Unesco-rommet er det foreslått overlys. Som nevnt innledningsvis så passer det fint at Urnesløven bor i stavkirken og flaggermusen Fortimus bor i hulen sin under bakken i verdensarvsenteret. Fortimus har til og med sin medhjelper vikingbien boende på taket sitt, slik at han har rask tilgang til honningen som gir han supervernkrefter! Bygningen plassert delvis under bakken med det store taket er velegnet til å understreke og bygge videre på denne historien, hvilket kan engasjere barn og unge i stavkirken, vern av gamle bygninger og det som ønskes formidlet i verdensarvsenteret.

Referanser på materialitet:

Brent tre / mørk kledning utv.

Stein tørrmurt - støttemurer

Sort metall - vinduer, rekkverk

Varmt tre - interiør

Skiferheller - vestibyle og utv.

Kobber - skilt og detaljer


Løven og flaggermusen

Konkurranse - Urnes verdensarvsenter

37,30

33,00

29,30

Eksisterende terreng

Fasade syd - 1:200

0m 1m

5m

10m

3600

Vestibyle

Filmrom

Utstilling

4700

Utstilling Aktivitetsområde

33,00

Eksisterende terreng 29,30

Eksteriørperspektiv fra veien til stavkirken

Snitt AA - 1:200

0m 1m

5m

10m

C. Miljøløsninger Bygningen er utformet med et passivt energikonsept, hvor løsningene ligger i utformingen av bygningselementene. Svalgangen beskytter glassflatene mot direkte sollys. Taket med torvsjiktet isolere meget godt om vinteren, og i kombinasjon med plassering godt inn i terreng dras det nytte av bakken og jordens svalende effekt i sommerhalvåret. Takflaten og gulvet utgjør størsteparten av bygningen overflate mot omgivelsene. Optimal isolering i sålen og takets mulighet for lav U-verdi holder energiforbruket lavt. Konstruksjonen er i norsk tre med limtre i søyler og bjelker, kombinert med massivtreskiver i dekke. Limtre og massivtre binder CO2 og monters raskt. Vegger som skal motstå marktrykk støpes i lavkarbonbetong. Dekke på mark utføres i lavkarbonbetong med vannbåren varme i påstøp. Gulvet er av skiferstein i publikumsarealene. Materialvalget med tre, stein og lavkarbonbetong er robust og fleksibelt ved videre detaljprosjektering, og vil gi frihet til å velge rasjonelle og bærekraftige løsninger. Det legges opp til sirkulærøkonomiske og norske byggematerialer i så utstrakt bruk som mulig. Interiøret kles hovedsakelig med tre på vegger og i himling. Vestibylens kassetthimling i kombinasjon med akustiske mørke plater gir utmerket akustikk og miljø i vestibylen og publikumsområdene. Himlingen integrerer LED-belysning og tekniske installasjoner som ventilasjon, sprinkleranlegg, brannalarmanlegg og annet nødvendig utstyr. Løsningen gjør dette lett tilgjengelig i videre forvaltning og drift. Ventilasjon, lys, varme og vannforbruk styres av intelligente energisystemer for optimal drift. Jordvarme, hvis teknisk og praktisk mulig, og vannbåren varmedistribusjon gir stabil og effektiv drift. Overvann fordrøyes i takflaten og dreneres rundt bygningen.

37,30

33,00

29,30

Eksisterende terreng

Fasade vest - 1:200

0m 1m

5m

10m

Takflaten har relativt stort areal og er fleksibel med tanke på fremtidig bruk og installasjoner av energioptimaliserende løsninger. Det kan ved fremtidig behov installeres solfangere og/eller solceller. Slikt sett kan systemer bygges ut og tilføres etappevis etter økonomi eller behov. Teknisk rom ligger sentralt i bygget mot øst, og romslig takhøyde tillater enkel utvidelse og oppgradering av tekniske løsninger. D. Gjennomførbarhet Prosjektets løsninger anses som godt gjennomførbare med dagens teknologi, byggesystemer og fagkunnskap. Med en kompetent prosjekteringsgruppe, byggeledelse og utførende anses utkastet som gjennomførbart. Reguleringsbestemmelsene er fulgt i utformingen av prosjektet.

37,30

BUTIKK

RESEPSJON

Vestibyle

UTSTILLING

FILM

4050

LOKAL MAT

33,00

Løsningsforslaget er robust og fleksibelt i videre bearbeiding da hovedgrepet er såpass enkelt og markant at det kan tåle en stor grad av videreutvikling. Bæresystemer, spennvidder, lastpunkter og høyder kan justeres i stor grad. Materialvalg med primært tre, stein og lavkarbonbetong er robust og fleksibelt og kan tåle en videre detaljprosjektering og/eller rasjonalisering. Prosjektet anses som realistisk innenfor vanlige økonomiske rammer gitt en grundig og detaljert prosjekteringsfase.

Eksisterende terreng

Snitt BB - 1:200

65 426

0m 1m

5m

10m

6000

37,30


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.