064 ON THE WAY UP

Page 1

Luftfoto over verdensarvcenteret som en del af stien, der fører hele vejen til kirken. De besøgende passerer gennem Verdensarvcentrumen og gennem Urneshagen, inden de besøger kirken i en arkitektonisk og naturskøn promenade.

ON THE WAY UP KULTURMINDE OG LANDSKABSHENSYN Vores forslag til verdensarvscentret er ikke et mål i sig selv, men det skal ses som et stop på vejen mod et besøg i stavkirken. Forslaget er en ændring af den eksisterende sti. Den nye sti er som en bjergsti, der forbinder to horisontale niveauer med et hårnålesving. Stien har en lav hældning og universel tilgængelighed. Projektet benytter den oprindelige topografi til at facilitere en overskuelig og tilgængelig rute fra starten af promenaden ved parkeringspladsen til enden af promenaden ved afgangsstedet for offentlig transport til kirken. Da projektet kun er delvist hugget ind i bjerget, er forslaget blot en fold i terrænet, og således er hele arealet stadig dedikeret til frugthaven. Facademurenes materialevalg er nøje sammensat for at forstærke denne sensation: Brugen af et lagdelt materiale, med en nuance, der ligner den eksisterende jord og klipper, vil på afstand give indtryk af, at man står foran det nøgne terræn.

hovedkonceptet, projektet er en forlængelse af stien til kirken med en have på taget

Projektet er opdelt i to niveauer og strækker sig vandret langs grunden. Det er placeret i højde med parkeringsområdet for at sikre universel tilgængelighed til bygningen. Konfigurationen af forslaget, der er delvist integreret i bjerget, giver mulighed for to horisontale hovedplatforme. Den nederste rummer verdensarvscentret, mens den øverste er Urneshagen - en forlængelse af den eksisterende frugthave med sidde-, fritids- og formidlingsfaciliteter. Forslaget er delvist hugget ind i bjergene, hvilket begrænser dets udtryk til to hovedelementer: taget og frontfacaden. Taget er et offentligt tilgængeligt grønt tag og en forlængelse af den eksisterende frugthave. Det kan forstås som en fortsættelse af det omkringliggende landskab med en fold, der gør det mindre stejlt. Facaden er en afspejling af bygningens indre samt terrassen. Det er et vandret snit i bjerget beskyttet af et udhængstag.

Udsigt fra fjorden af Urnes og Urnes Verdensarvcenter. Verdensarvcentret fuldt integreret i Urnes landskab.

ON THE WAY UP 1/6


Verdenarvcenteret om aftenen, når de sidste besøgende så småt er på vej væk, og det lokale liv overtager bygningen. Langssnit gennem udstillingsområdet og restaurantet. Mål 1:200

OVERORDNET GRÆB OG ARKITEKTONISK KVALITET

publikumsflow

Det indvendige og det udvendige danner tilsammen en promenade, der leder publikumsstrømmen: En træsti fører de besøgende fra parkeringspladsen til terrassen under udhængstaget, hvor de opdager indgangen til verdensarvscentret. De besøgende kommer direkte ind i den generøse foyer, hvorfra butikker og andre offentlige faciliteter er tilgængelige. Fra foyeren vil bagvæggens slyngede form lede de besøgende ind i udstillingsområderne. Efter at have set udstillingerne kan de besøgende nyde en forfriskning i caféen og gennem de oplukkelige facadeelementer gå ud og fortsætte ad stien op til Urneshagen. Vel fremme på taget vil de finde sig selv i frugthaven og deltage i udendørs formidlingsaktiviteter, inden de fortsætter deres vej op mod kirken. Turen kan tages til fods, ligesom der er mulighed for at vente ved busstoppestedet, hvorfra man tages helt op til stavkirken. Verdensarvscentrets plan er opdelt af en organisk mur, der definerer to hovedområder, mod panoramaudsigten det offentlige område og mod bjerget de lukkede rum. Det offentlige område er et åbent og demokratisk rum tilgængeligt for lokale og besøgende. I åbningstiden er der en hyggelig foyer med et caféområde, der åbner op mod udsigten og terrassen. Udenfor åbningstid vil det derimod fungere som en offentlig opholdsstue for lokalbefolkningen, der kan bruge de to områder sammen eller hver for sig. En høj grad af fleksibilitet gør det muligt at opdele centret i forskellige rum, der dækker mange forskellige behov for dets brugere, fra små forsamlinger til store landsbyfester.

offentlig transport

Udstillingsområderne er tilknyttet lobbyen, men de har samtidig deres eget rum med passende klima- og lysforhold. For at garantere en optimal funktionalitet af verdensarvscentret, med hensyn til levering af varer, affaldsindsamling, universel tilgængelighed osv.., er der i taghaven placeret en elevator, som forbinder husets bagside i underetagen med det øverste niveau, hvor varevogne kan holde midlertidigt i det anviste område. Denne løsning gør det muligt, at bagsiden af huset og selve verdensarvscenteret fungerer samtidigt uden at forstyrre hinanden.

lift/vareindlevering

Indgangen på en sommerdag med den overdækkede terrasse i forlængelse af bygningens indre, med udsigten til fjorden som baggrund

ON THE WAY UP 2/6


7

6

2 1

5

3 4

Situationsplan. Målestokk 1:500

Situationsplan 1 Hovedindgang 2 Personaleindgang 3 Lift/ Vareindlevering osv. 4 Urneshagen 5 Rampe 6 Busstoppested/ midlertidig varevogn pp 7 Parkeringsplads

oprindelig kulturlandskab

Tværsnit mod syd. Målestokk 1:200

genopbyget kulturlandskab

ON THE WAY UP 3/6


A2

A3

A1

A5

A4

A4

Stueetage. Målestokk 1:200

Stueetage A1 Hovedindgang A2 Personaleindgang A3 Kaféindgang A4 Terrasse A5 Rampe 101 Vrimleareal 102 Kafé 103 Kjøkken, oppvask mv. 104 Lager kafé 105 Publikumstoaletter 106 Museumsbutikk 107 Lager museumsbutikk 108 Filmrom 109 Aktivitetsområde for barn og unge

201 Basisutstilling Norges verdensarv 202 Utstilling Urnes stavkirke 203 Lager utstilling 204 Teknisk rom utstilling 205 Lager utstillinger, formidlingsutstyr 301 Kontor daglig leder 302 Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2 303 Kopirom, lager rekvisita 304 Møterom, pauserom 305 Toaletter og garderobe, personale 306 Renholdsrom, lager renholdsutstyr 307 Felles varemottak 308 Lager redskap, utemøbler etc. 309 Tekniske rom

Offentlig/Private rum

A1

Urnes verdensarvsenter Romprogram konkurransegrunnlaget ROMKATEGORI Publikumsfunksjoner Resepsjon/vestibyle Kafé Kjøkken, oppvask mv. Lagre kafé Publikumstoaletter Museumsbutikk Lager museumsbutikk Filmrom Aktivitetsområde for barn og unge Salgsrom lokalprodusert mat

ON THE WAY UP AREALm2 (FUA)

AREAL m2 (FUA) 372 145 50 25 28 13 20 6 30 35 20

431 180 75 24 25 15 19 6 28 40 19

Utstillinger Basisutstilling Norges verdensarv Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» Lager utstilling Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) Lager utstillinger, formidlingsutstyr

232 60 140 12 8 12

230 60 140 11 8 11

Ansatte- og driftsarealer Kontor daglig leder Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2 Kopirom, lager rekvisita Møterom, pauserom Toaletter og garderobe, personale Renholdsrom, lager renholdsutstyr Felles varemottak Lager redskap, utemøbler etc. tekniske rom SUM FUNKSJONSAREAL

92 8 24 5 20 5 5 10 15 70 696

107 12 30 9 19 8 6 9 14 70 768

MÅLT BRUTTOAREAL KONKURRANSEUTKAST BTA

975

Facade mod vest. Målestokk 1:200

ON THE WAY UP 4/6


Udsigt fra foyeren en sommerdag. Rummet er behageligt og fleksibelt og kan have mange anvendelsesmuligheder.

Langssnit gennem udstillingsområdet og restaurantet. Mål 1:200

MILJØLØSNINGER OG GENNEMFØRLIGHED MILJØLØSNINGER og gennemførlighed Vores forslag er baseret på princippet om kompakthed. Bygningens fodaftryk er holdt småt og særligt smalt. Faktisk kommer formen i planen fra en omhyggelig undersøgelse af de topografiske niveauer, og den søger at undgå så meget udgravning som muligt. De arealer, bygningen optager, kompenseres ikke desto mindre med det grønne produktive tag, hvilket resulterer i, at hele grundarealet bevarer sin nuværende kulturlandskabstilstand. Bæredygtighed er blevet behandlet i tre forskellige lag: hård skal, blød skal og landskab.

klimatisk adfærd om vinteren

Den hårde skal er en hårdfør og langtidsholdbar konstruktion, der er både en understøttende struktur og en rumskaber på samme tid. Vi forestiller os den hårde skal som en konstruktion, der kan udføres med lokale ressourcer og materialer, for eksempel: genbruge jorden og stenene fra udgravningen til at blande beton, bruge træet fra de væltede træer til at støbe det i, og lade lokale håndværkere deltage i konstruktionen. Tanken er, at ved at skabe en konstruktion med en meget lang levetid vil CO2-aftrykket over årene være meget begrænset. Den bløde skal er lavet af bæredygtigt fremskaffede, lokale og letsamlede materialer, der garanterer bygningens ydeevne: Akustikloftet med genanvendt celluloseisolering, gulvbelægningen lavet af lokalt træ osv. Disse materialer er let genanvendelige, og nogle af dem endda allerede genbrugt. De er samlet, således at de nemt kan adskilles og dermed genbruges eller udskiftes, hvilket skaber grundlaget for en cirkulær økonomi. Landskabet er tænkt som et rum for både mennesker, flora og fauna; det vil sige et rum, der med omhyggelig udnyttelse af naturressourcerne, f.eks. regnvandshåndtering, jorddybde etc, vil styrke biodiversiteten og skabe naturlige samlingspunkter for insekter, fugle, blomster og planter omkring frugthavens allerede eksisterende økosystem.

klimatisk adfærd om sommeren Udsigt fra cafeen med terrassen og fjorden som baggrund

ON THE WAY UP 5/6


A2

7

6

5 10

4 9

8 3

2

1

Tagetage. Målestokk 1:200 Tagetage 1. Urneshagen 2. Siddeareal 3. Undendørs pejs 4. Lift/Vareindlevering 5. Rampe 6. Busstoppested/ midlertidig varevogn pp 7. Sti til kirken 8. Sti til parkeringplads 9. Siddebænk 10. Ovenlys til børneareal

Tværsnit mod nord. Målestokk 1:200

Udsigt fra Urneshagen med fjorden som baggrund

ON THE WAY UP 6/6


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.