029 TREFORBINDELSER

Page 1

1. ORNES

2. BRATT TOMT

3. LØE + LØE

4. GJEMMER DEN

5. TILPASSER

TR E F O R B I N D E L S E R STEDET OG DET STORE ROMMET Det er av de vakreste steder, dette. Fjorden som borer og bukter seg mellom fjellene. Gårdene som enten har funnet seg en tilforlatelig hylle, eller som klamrer seg til det bratte terrenget. Ikke rart at du vil dra hit. Stedet er gripende i kraft av landskapet. Og på toppen av dette tilfører Urnes stavkirke magi, myte og det utroligste: En rik og helt sann historie. På en naturlig hylle med oversikt over fjord og nabobygder, har Urnes Stavkirke ligget i over tusen år. Et slott som fra eventyrene, stor og liten på en gang. Du ser kirken fra båten. Ikke veldig tydelig, men du vet hvor den ligger, og hvis du konsentrerer deg litt, kan du se du det svarte høyreiste tårnet. Men når du starter vandringen oppover, forsvinner det gamle bygget i det bratte terrenget, og du ser den ikke før du kommer helt opp på hyllen der den står.

Det er i den bratte skråningen mellom fjorden og kirken at visningssenteret skal ligge. En perfekt tomt; den har avstand nok til kirken, slik at både visningssenteret og kirken kan være seg selv der de er. Og visningssenteret, som i tillegg er lokalfolkets stove, kan være stove i fred, uten at det har med kirken å gjøre hver gang. HUSET Treforbindelser er et resultat av forhandling med, og viljen til å spille på lag med, terrenget og historien. Vi har tatt utgangspunkt i en løe. Den langstrakte veggen, som ligger langs med kotene i det bratte terrenget. Tydelig, men ikke brautende. Den underordner seg landskapet. Løen hører hjemme fordi den er nødvendig, og

i sin funksjon er avgjørende for bosettingen på stedet. Vi ser på det nye visningssenteret som et driftsbygg for stavkirken og lokalbefolkningen, slik løene er og har vært driftsbygg for gårdene siden folk bosatte seg her. Treforbindelser skal være samlingsplass for folk som bor her. Og visningssenter. Her kan du, som besøkende til stavkirken, lære om kirken og dens lange historie. Om verdensarven. Om UNESCO. Om tre som materiale. Om fargene som har blitt brukt i kirken, og alle skattene som har kommet sjøveien. Om kulturlandskapet på stedet, om kultivering. Vi skal komme tilbake til alle måtene huset kan brukes på.

TR E F O R B I N D E L S E R


SLIK MØTER DU HUSET Treforbindelser har valgt å legge hovedinngangen fra østlig del av tomten, fra veien som går opp til stavkirken. Når du beveger deg på veien fra p-plassen og opp mot stavkirken, vil du, straks du har krysset veien, legge merke til at visningssenteret, som du kanskje trodde var en nybygget løe da du så den fra båten, ikke bare er en løe likevel. Du legger merke til små hull i hele gavlfasaden, og ser jo høyere du kommer i veien, at det faktisk ikke bare er ett løe-bygg, men to bygningskropper som smelter sammen. Og veggene har forskjellig tekstur og mønster. Fasadepanelet er lagt på ulike måter. Vestlandspanel, stående panel, perforert og ikke perforert. Spiler. Så ser du at i taket, som også er av tre, er det lagt inn et felt med gjennomskinnelig kanalplast, som markerer inngangen og slipper inn lys. Ved veien, før du går ned mot inngangen, er der markert plass for to HC-parkeringer, og du ser at shuttlebussen akkurat tok med noen passasjerer som ventet ved veien, bare rett over besøkssenteret.

formidling gjennom bevegelse

læring gjennom refleksjon

Flaggemusruta

UTOMHUS Treforbindelser lar deg vandre uanstrengt til huset, rundt og gjennom huset og til eplehagen. Langs vandringen er det trapper i terrenget og små plattinger, som innbyr til å stoppe opp for å se og lære. Du vil kunne lære gjennom å lese skilt, som er plassert rundt i hele bygda. De gir deg oversikt og informasjon om historie og de ulike aktivitetene som fins der. Syd på tomten, i den lune skråningen mellom huset og eplehagen, legges det til rette for dyrking av historiske vekster.

Situasjonsplan 1:500

Illustrasjon vandring og aktivitet Ornes

TR E F O R B I N D E L S E R


HUSETS ORGANISERING

Anne Windsor (48) fra York i Anne England er på Windsor tur med (48) ek- fra York i England er på tur og med ektemann. De elsker historie temann. De elsker historie og utforsker utstillingene etter utforsker utstillingene etter besøket i stavkirken. Anne besøket i og stavkirken. Anne lar seg inspirere kjøper souvenirs tilseg tantebarna sine lar inspirere og kjøper mens ektemannen drikker en souvenirs til tantebarna sine sort te med lokalprodusert mens ektemannen drikker en melk i kafeen. sort te med lokalprodusert

melk i kafeen.

Anne Windsor (48) fra York i England er på tur med ektemann. De elsker historie og utforsker utstillingene etter besøket i stavkirken. Anne lar seg inspirere og kjøper souvenirs til tantebarna sine mens ektemannen drikker en sort te med lokalprodusert melk i kafeen.

Anne Windsor (48) fra York i England er på tur med ektemann. De elsker historie og utforsker utstillingene etter besøket i stavkirken. Anne lar seg inspirere og kjøper souvenirs til tantebarna sine mens ektemannen drikker en sort te med lokalprodusert melk i kafeen.

Håkon (14) fra Sogndal er på tur med klassen. Han har tatt med seg skatebord og ruller på stien fra parkeringsplassen opp til inngangen. Hele klassen treffes i vestibylen, hvor de starter utstillingsturen. Returvei gjennom svalgangen passer han veldig bra, da får han et frisk hode etter alle inntrykkene han nettopp har opplevd.

Sigvart Nystuen (71), pensjonert lektor fra Tolga i Østerdalen, er på tur med kone, datter og barnebarn (10 og 12). Sigvart ønsker at barna lærer gjennom å lage håndverk selv. Derfor besøker de aktivitetsområdene og avslutter med et stykke kake.

Illustrasjon inngangssituasjon og tilkobling til eplehagen

hund (6) (6) er fra Signe Signe (50)(50) medmed hund Solvorn. Hun pleier å ta fergen er fra Solvorn. Hun pleier over til Ornes på søndager å ta fergen over til Ornesfor å ta en tur i eplehagen. Hunden er på søndager for å ta en selvfølgelig på bånd. tur i eplehagen. Hunden er selvfølgelig på bånd.

Anne (48) Windsorfra (48)York fra York i Anne Windsor i England England er på tur med eker på tur med ektemannen. De elsker De elsker utstillingene historie og historie, temann. og utforsker utforsker utstillingene etter etter besøket i stavkirken. Anne lar besøket i stavkirken. Anne seg inspirere oginspirere kjøper ogsouvenirs lar seg kjøper til tantebarna sine, mens ektemannen souvenirs til tantebarna sine drikker enmens sort te meddrikker lokalprodusert ektemannen en eplejus i sort kafeen. te med lokalprodusert melk i kafeen.

Anne Windsor (48) fra York i England er på tur med ektemann. De elsker historie og utforsker utstillingene etter besøket i stavkirken. Anne lar seg inspirere og kjøper souvenirs til tantebarna sine mens ektemannen drikker en sort te med lokalprodusert melk i kafeen.

Håkon (14) fra Sogndal er på tur med klassen. Han har tatt med seg skatebord og ruller på stien fra parkeringsplassen opp til inngangen. Hele klassen treffes i vestibylen, hvor de starter utstillingsturen. Returvei gjennom svalgangen passer han veldig bra, da får 39,5 m han et frisk hode etter alle inntrykkene han nettopp har opplevd.

40 m

35,5 m

Snitt a-a, sett mot øst 1:200

Sigvart Nystuen (71), pensjonSigvart Nystuen (71), pensert lektor fra Tolga i Østerdjonert lektor fra Tolga i alen, er på tur Østerdalen, ermedpåkone, tur med datter og barnebarn (10 og 12). kone, datter og barnebarn (10 Sigvart ønsker at barna lærer oggjennom 12). åSigvart ønsker lage håndverk selv.at barna å lage Derfor lærer besøkergjennom de aktivitetsomhåndverk selv. Derfor rådene og avslutter med et besøkerstykke de aktivitetsområdene og kake. avslutter med et stykke kake.

Håkon(14) (14) fra er på Håkon fraSogndal Sogndal er på tur tur med klassen. Han har tatt medmed klassen. Han har tatt med seg seg skatebord og ruller på skatebord ruller på stien fra stien fra og parkeringsplassen parkeringsplassen oppklastil innganopp til inngangen. Hele gen. klassen treffes sen Hele treffes i vestibylen, hvori vestibylen, hvor de starter utstillingsde starter utstillingsturen. turen. Returvei gjennom svalgangen Returvei gjennom svalgangen passerhan han veldig da får passer veldigbra, bra, da får han han et frisk hode etter alle et frisk hode etter alle inntrykinntrykkene han nettopp kene han nettopp har har opplevd.

Håkon (14) fra Sogndal er på tur med klassen. Han har tatt Håkon (14)ogfra Sogndal er på med seg skatebord ruller på tur med klassen. Han har tatt stien fra parkeringsplassen med seg skatebord og ruller på opp til inngangen. Hele klassen treffes i vestibylen, hvor stien fra parkeringsplassen de starter opputstillingsturen. til inngangen. Hele klasReturvei sen gjennom svalgangen treffes i vestibylen, hvor passer han veldig bra, da får de starter utstillingsturen. han et frisk hode etter alle Returvei gjennom svalgangen inntrykkene han nettopp har passer han veldig bra, da får opplevd. han et frisk hode etter alle

inntrykkene han nettopp har opplevd.

Sigvart Nystuen (71), pensjonert lektor fra Tolga i Østerdalen, er på tur med kone, datter og barnebarn (10 og 12). pensjonSigvart Nystuen (71), Sigvart ert ønsker at barna lærer i Østerdlektor fra Tolga gjennom alen, å lage er håndverk på turselv. med kone, Derfor besøker de aktivitetsomdatter og barnebarn (10 og 12). rådene og avslutter med et Sigvart ønsker at barna lærer stykke kake.

gjennom å lage håndverk selv. Derfor besøker de aktivitetsområdene og avslutter med et stykke kake.

Signe (50) med hund (6) er fra Solvorn. Hun pleier å ta fergen over til Ornes på søndager for å ta en tur i eplehagen. Hunden er selvfølgelig bånd. Signepå(50) med hund (6)

Bjørn Stein (95). Har bodd i Bjørn Stein (95). Har Ornes hele sitt liv. Han har en bodd i Ornes hele sitt hage selv, men ingenting er Han har ved en hage finereliv. enn Orneshagen selv, men ingenting visningssenteret, mener han. Han er enn Orneshagen vedi glederfinere seg alltid til å møteHar bodd Bjørn Stein (95). kjentevisningssenteret, og nye folk på kafeen, og menOrnes hele sitt liv. Han har en særliger når detselv, erHan lokalfest. han. gleder seger hage men ingenting

alltid å møte kjente finere til enn Orneshagen ved ogvisningssenteret, nye folk på kafeen, mener han. Han seg til alltid tilerå møte oggleder særlig det kjente og nye folk på kafeen, og lokalfest. særlig når det er lokalfest.

Signe (50) med hund 47,8 (6) m er fra Solvorn. Hun pleier å ta fergen over til Ornes på søndager for å ta en tur i eplehagen. Hunden er selvfølgelig på bånd.

47,8 m 46 m

Sigvart Nystuen (71), pensjonm ert 42,1 lektor fra Tolga i Østerdalen, er på tur med kone, datter og barnebarn (10 og 12). Sigvart ønsker at barna lærer gjennom å lage håndverk selv. Derfor besøker de aktivitetsområdene og avslutter med et stykke kake.

31,5 m

Sigvart Nystuen (71), pensjonert lektor fra Tolga i Østerdalen, er på tur med kone, datter og barnebarn (10 og 12). Sigvart ønsker at barna lærer gjennom å lage håndverk selv. Derfor besøker de aktivitetsområdene og avslutter med et stykke kake.

Du vil hele tiden bli minnet om hvor du er, du får gløtt til parkeringsplassen, ned mot fergeleiet, fjorden, Solvorn og Solvornnipa på den andre siden.

er fra Solvorn. Hun pleier å ta fergen over til Ornes på søndager for å ta en tur i eplehagen. Hunden er selvfølgelig på bånd.

opplevd.

Bjørn Stein (95). Har bodd i Ornes hele sitt liv. Han har en hage selv, men ingenting er finere enn Orneshagen ved visningssenteret, mener han. Han 47,5gleder m seg alltid til å møte kjente og nye folk på kafeen, og særlig når det er lokalfest.

35,5 m

Håkon (14) fra Sogndal er på tur med klassen. Han har tatt med seg skatebord og ruller på stien fra parkeringsplassen opp til inngangen. Hele klassen treffes i vestibylen, hvor de starter utstillingsturen. Returvei gjennom svalgangen passer han veldig bra, da får han et frisk hode etter alle inntrykkene han nettopp har opplevd.

Treforbindelser spiller på lag med terrenget. Bygningens tre gulvnivå kobler seg på strategiske koter i terrenget, slik at den besøkende kan bevege seg uanstrengt inn i og gjennom bygget, ut i eplehagen, og tilbake inn. Det er også en svalgang mot sør og mot vest, der ytterveggen har ulik grad av transparens. Dette gjør at lysopplevelsen hele tiden varierer. Måten lyset kommer inn i svalgangen på forandrer seg ettersom du beveger deg, men også opplevelsen av å se ut, og hvor klart du ser, vil forandre seg etter lysforholdene ute den dagen.

Signe (50) med hund (6) er fra Solvorn. Hun pleier å ta fergen over til Ornes på søndager for å ta en tur i eplehagen. Hunden er selvfølgelig på bånd.

43 m

47,5 m

42,3 m 39,5 m

39 m

Bjørn Stein (95). Har bodd i Ornes hele sitt liv. Han har en hage selv, men ingenting er finere enn Orneshagen ved visningssenteret, mener han. Han gleder seg alltid til å møte kjente og nye folk på kafeen, og særlig når det er lokalfest.

Snitt b-b, sett mot sør 1:200

35,5 m

31,5 m

31 m

Kollasj av kafe mot eplehage

TR E F O R B I N D E L S E R


a

a

c+31

a

c+31

c+31

b

b

b

b

c+31.5

b

a

a

a

Inngangsplan c+ 39.5 1:200

Hovedplan c+ 35.5 1:200

Kjeller c+ 31.5 1:200

TRE PLAN

TRAPPEN

skap, konfirmasjon eller barnebursdag.

Inngangen er på det øverste planet, på c+39,5. Når du kommer innenfor døren, får du øye på en stor trapp, som går ned til hovedplanet. Inngangsplanet er på den måten en overgang mellom naturlig tilkomst i terrenget, og et større plan nedenfor.

Hvis du velger trappen, er du allerede i det store hovedrommet når du er på vei nedover. Du ser med en gang hvor resepsjonen og utstillingene er, og landskapet og lyset utenfor flommer inn gjennom spilevegg og glass. Bølgeblikken i taket over deg slipper inn himmellyset og gjør rommet stort. Selve trappen er et stort møbel av tre, med klosser du kan bruke som bord, og puter du kan sitte på, så egentlig er den et amfi. For samling og formidling, eller bare for å sitte ned og ha god oversikt.

Utstillingene

Til venstre når fjorden. Kafeen kelig at du får frem og tilbake

du kommer inn, finner du kafe, med spektakulær utsikt mot eplehagen og er også godt synlig når du kommer gående fra stavkirken, det er ikke utenlyst til å ta en kaffe til. Her har du også god oversikt over fergen som går over fjorden, og kan planlegge når du må løpe nedover.

Det er ikke et skille mellom kafemøbleringen og vestibylen, men siden kafeen ligger i den sørlige delen av det øverste bygget, er den likevel lun og skjermet. Her kan du sitte ved peisen, og samtidig nyte utsikten, eller sitte på en av terrassene utenfor. Veggen inn til kjøkkenet har glass over benkehøyde, for både innsyn og oversikt i begge retninger. I den andre enden av det øvre planet finner du publikumstoalettene, der et av dem har dør ut. Dersom du behøver det, kan du ta heis herfra og til hovedplanet.

Resepsjonen er plassert midt i rommet, med butikken like ved. Utstillingene, som er tette volumer, ligger nord i bygget, slik at den sørlige delen er åpen mot Urneshagen. Filmrommet ligger nærmest trappen, og utstillingsrommene lengst bort, slik at det er lett å stenge av, for lokal bruk av bygget som samlingsplass og kulturarena, for fest, sel-

Når du har sett filmen om Urnes verdensarv, går du videre inn til utstillingen om Unesco, før du fortsetter til Tre og Tro. Her er det to soner, Skogsrommet, og Kirkerommet. En lang skrå vegg skiller de to sonene, og i midten av denne står Nordportalen, som en overgang mellom to verdener. Du kommer fra rommet med lukten av tre, utskjæringer i tre, trefigurer, og når du er gjennom Nordportalen, møter du gull, farger og tekstiler. I disse rommene er arkitekturen spesielt tilstedeværende. Det er åpent helt opp til mønet, og konstruksjonen er eksponert. I Kirkerommet er den perforerte gavlen en viktig del av rommet, og gir en ganske sakral stemning. Når du nærmer deg slutten av utstillingen i Kirkerommet, kan du velge å gå ut i svalgangen. Her fortsetter

TR E F O R B I N D E L S E R

b


Collage av Trerommet med Nordportalen og den perforerte gavlveggen

Collage av Kirkerommet med dør ut til svalgangen

Urnes verdensarvsenter

Visualisering vestibyleområde

ROMKATEGORI

lysspillet gjennom fasadeveggen, og dersom du følger svalen mot sør, ender du opp på en av terrassene, i Urneshagen.

AREALER

t er gr te in

vestibyle vestibyle vestibyle intint egeg rerrer t t

int

eg

kafe kafe

VARELEVERING OG PARKERING Varelevering er lagt under huset (c+31.5), med tilkomst fra veien på nedsiden av huset. På den måten vil varelevering foregå helt utenfor bevegelsesflyten for de besøkende. Her nede er det også parkering for de ansatte, plass for søppelkontainere, et lite varemottak, og heis som går helt opp til hovedplan og til kafe.

For å få til å plassere bygget godt i terrenget, har vi delt vestibylen i to plan. Dette har ført til behov for noe mer areal. I tillegg til terrengtilpasningen, blir planen svært oversiktlig som følge av dette grepet.

aktiviteter aktiviteteraktiviteter

in integ te r grer ert t

enkelt å stenge a

enkelt å nkelt å sete ge v sten nge a av

v

administrasjon administrasjon administrasjon

lt å v ke e a en eng st

De ansatte har fått en egen fløy, med utsikt mot hagen og fjorden, under kafeen. Herfra har de enkel adkomst til og kontakt med vestibylen, men er likevel skjermet.

utstillingene utstillingene utstillingene

lt å v kelt åe av enke nge a ensteeng st

Svalgangen kan benyttes for å stille ut temporære temaer og utstillingsobjekter.

Arealoversikt innsendt forslag Treforbindelser

Romprogram konkurransegrunnlaget

rer

t

kafe

Urneshagen Urneshagen Urneshagen

Programkrav

Løsning Treforbindelser

TR E F O R B I N D E L S E R

AREAL Programmerte nettoarealer (funksjonsareal) m2 (FUA)

AREAL Prosjekterte nettoarealer (funksjonsareal) m2 (FUA)

Publikumsfunksjoner

367

427

Resepsjon/vestibyle

145

189

Kafé

50

54

Kjøkken, oppvask mv.

25

25

Lagre kafé

23

23

Publikumstoaletter

13

15

Museumsbutikk

20

32

6

6

Filmrom

30

28

Aktivitetsområde for barn og unge

35

35

Salgsrom lokalprodusert mat

20

20

232

234

Lager museumsbutikk

Utstillinger Basisutstilling Norges verdensarv Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» Lager utstilling

60 140 12

60 140 13

8

9

Lager utstillinger, formidlingsutstyr

12

12

Ansatte- og driftsarealer

92

113

Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger)

Kontor daglig leder Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2

8

9

24

27

5

6

20

20

Toaletter og garderobe, personale

5

21

Renholdsrom, lager renholdsutstyr

5

5

Felles varemottak

10

10

Lager redskap, utemøbler etc. Bygningen skal prosjekteres med nødvendige tekniske rom. Foreløpig forutsatt

15 70

15

691

774

Kopirom, lager rekvisita Møterom, pauserom

SUM FUNKSJONSAREAL MÅLT BRUTTOAREAL KONKURRANSEUTKAST BTA

Arealoversikt

70

1019


vegger og tak i rødmalt furu

forenklede grinder i limtre

eikegulv og finervegger base og heis i stein/betong

Kollasj av svalgangen mot fjorden

Kollasj av senteret sett fra fra p plassen

museumsgjest på vei til eplehagen

Eksplodert axo

Visualisering av senteret fra fjorden, dag.

Visualisering av senteret fra fjorden, natt.

KONSTRUKSJON OG MATERIALER

TAKET

Den bærende konstruksjonen er et forenklet grindverk i limtre. Denne er velkjent og mye brukt på vestlandet. Grindene er plassert rytmisk i hovedformenes lengderetning, og der de to bygningskroppene går inn i hverandre, overlapper grindene. Dekkene er i massivtre, innerkledning i bjørkefiner, og ytterkledning av malt furu. Den største løe-bygningen har samme farge som løene på Ornes, mens den minste har en dypere, mørkere rødfarge.

Saltaket understreker referansen til den tradisjonelle løen. Det har undertak av tre og er tekket med trepanel, med unntak av et felt som har gjennomskinnelig kanalplast. Tretaket er valgt som et svar på å vise tilhørighet til bygningshistorien på stedet og stavkirken, mens kanalplasten primært er valgt over inngangspartiet og kafeen for å slippe inn lys. Som en tilleggsreferanse, er plastmaterialer som bølgeblikk, mye brukt som taktekking på driftsbygg i området.

deg, og har ulik detaljering og teknikk på de forskjellige fasadene. Tre av gavlfasadene er perforert med små hull, som vil slippe lyset inn til rommene innenfor. Den lange veggen mot fjorden er et spill av panel og spiler, som også vil gi lysspill og foranderlig utsikt på innsiden. Perforeringen og spilene foran vinduer reduserer synligheten fra fjorden. Kontrasten mellom det røde skallet, og den lyse, naturlige innsiden, mener vi er en kvalitet som forsterker ideen om at det er et hus med hemmeligheter, du skal komme nære og være i det, for å oppdage og oppleve.

Materialer og teknikker som har vært til inspirasjon

De fleste byggematerialer er av tre, med unntak av der vi benytter glass og gjennomskinnelig kanalplast for å slippe inn lys og sørge for utsyn. Vi oppfordrer til at det benyttes lokale materialer og håndverkere, slik at bygget blir ytterligere forankret på stedet, at det bidrar til sysselsetting regionen, og at det har et minimalt klimafotavtrykk. Der det er mulig, ønsker vi at senteret bygges av gjenbruksmaterialer.

FASADENE Treforbindelser har ytterkledning av furu, malt rød med pustende og beskyttende linoljemaling. Bygningen ønsker å overraske

Bygget er støttet av mur i naturstein, og der vi har arrondert terrenget, støtter vi også det opp med natursteinsmur. Murene får bygget til å ligge trygt og godt på tomten, og gir sterk og naturlig tilhørighet til bygg og steingarder rundt i bygda.

TR E F O R B I N D E L S E R


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.