Page 1

EEN UITGAVE VAN: SHELFLIFE MEDIA B.V.

GRATIS BEWAAREXEMPLAAR 2021

KANTINEKRANT VOOR MEDEWERKERS EN MANAGERS VAN SUPERMARKTEN

#Winnaars

FOODBEDRIJF VAN HET JAAR 2021


W U

E I N

VOOR DE WINNAARS EEN ‘IJSKOUDE’ FELICITATIE

ADVERTENTIE


INHOUDSOPGAVE 5

Foodbedrijf van het Jaar 2021: het onderzoek

7

Nutricia: aandacht voor gezondheid van mens en planeet

9

Goedhart: veel meer dan alleen een bakker

11 Coca-Cola investeert in duurzame samenwerkingen 13

• Foodbedrijf van het Jaar 2021: de categoriewinnaars

• CBL: de voedselketen van de toekomst begint bij de consument 15 Zijerveld: kennis en vakmanschap door de Inproba: duurzaamheid, kwaliteit en continuïteit

19

Zespri investeert in vergroten merkbekendheid

20 Waar is het feestje...: nu niet, volgend jaar wel 21

Het afgelopen anderhalf jaar was een bijzonder anderhalf jaar, ook voor de supermarktsector. Leveranciers en supermarkten moesten alle zeilen bijzetten om aan de ene kant te voldoen aan de veranderende vraag van de consument en aan de andere kant aan alle door de overheid opgelegde coronamaatregelen (denk aan de 1,5 meter afstand, een maximum aantal bezoekers per winkel, geen alcoholverkoop na 20.00, waar mogelijk thuiswerken etc.). Zo'n situatie heeft uiteraard ook gevolgen voor de relatie tussen leveranciers en supermarkten. Een goede samenwerking, korte lijnen, flexibiliteit en weten wat je aan elkaar hebt worden dan nog belangrijker. Dat geven de deelnemers aan het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de verkiezing Foodbedrijf van het Jaar 2021 ook terug; het was een van de onderdelen waarop zij leveranciers beoordeelden.

hele keten 17

#VANHARTE!

• Foodbedrijf van het Jaar 2021: de beste tien

• Cor Korteweg: 'Bezint eer ge begint' 23 Heineken: gezamenlijk focus aanbrengen in de plannen 25 McCormick: wereldwijde slagkracht met aandacht voor lokale verschillen 27 Marktleider Unilever ook leider in duurzame innovaties 30 FrieslandCampina: (duurzame) focus op groei

11

17

Het onderzoek zelf kent een nieuwe opzet (zie blz. 5). Het leidde dit jaar tot zestien categoriewinnaars: bedrijven die door supermarkt­ondernemers/-franchisers, -filiaalmanagers en hoofdkantoor­medewerkers zijn uitgeroepen tot de beste in 'hun' categorie (zie blz. 13). Daarnaast kent de Foodbedrijf van het Jaar-verkiezing dit jaar tien 'overall' winnaars: de tien bedrijven die – los van hun categorie – het hoogste rapportcijfer scoorden in het Foodbedrijf van het Jaar-onderzoek (zie blz. 21). Een groot aantal van de winnende foodbedrijven komt op de volgende pagina's aan het woord: wat waren en zijn volgens henzelf de belangrijkste succesfactoren en hoe houden ze een succesvolle samenwerking met de retail de komende tijd in stand? Verder in deze editie: retailadviseur Cor Korteweg en het CBL over het verschijnsel 'succesvolle en duurzame samenwerking'. Het CBL benadrukt daarbij het centraal stellen van de consument door boer, leverancier en supermarkt (zie blz. 13). Cor Korteweg wijst op het belang van een goede voorbereiding – het in kaart brengen van de veranderende behoefde van de consument is daar een onderdeel van. Tot slot: vanuit Supermarkt.team willen we alle deelnemers aan het Foodbedrijf van het Jaar-onderzoek bedanken voor hun bijdrage. En alle winnaars in de Foodbedrijf van het Jaar-verkiezing willen we van harte feliciteren met hun topprestaties!

Seyda Kara

30 SUPERMARKT.TEAM IS EEN UITGAVE VAN: Shelflife Media bv Molenveldlaan 104 6523 RN Nijmegen www.supermarkt.team | #supermarktteam www.shelflife.nl Abonnementen | supermarkt.team is een gratis uitgave voor supermarkten/supermarktmedewerkers. Voor abonnementsopgave en/of (verhuis-) mededelingen, gebruik het contactformulier op: www.supermarkt.team

Eindredactie & bladcoördinatie | Marieke Venbrux Redactie | Judith Kloppenburg, Gé Lommen, Dave van Loon, Marieke Venbrux Met redactionele medewerking van | CBL, Corteweg Interim Executive Accountmanagement & coördinatie | Seyda Kara: seyda@shelflife.nl Research & Development | Jelle Morang: jelle@shelflife.nl Community Management | Ted Helmink: ted@shelflife.nl Business development management | Anouk de Haan: anouk@shelflife.nl

Contentmanagement | Peter Smeele Vormgeving | Djamilla Vierklau, info@djamillavierklau.nl Mede mogelijk gemaakt door | Coca-Cola Nederland, ICE, Nutricia, Interket, The Mayo Sisters, High Touch Global, Bakker Goedhart, Mars, Zijerveld, Inproba, Zespri, Heineken, McCormick, Unilever, Slimstock, FrieslandCampina

verveelvoudigd, opgeslagen, in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, of door fotokopie of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Druk | Janssen Pers Distributie | Sandd

Aansprakelijkheid | Hoewel supermarkt.team met de grootste zorg is samengesteld, kunnen uitgever, redactie en auteurs niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke onjuiste berichtgeving en/of zetfouten.

Auteursrecht | Niets uit deze uitgave mag worden

© Shelflife Media bv.


ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

100% PLANTAARDIG smullen

Wat verkoopt uw product? Inter

Een goed etiket!

L I D VA N :

Aanwezig op Empack 2021 Stand 1.A127

Uw partner in Zelfklevende Etiketten & Flexibele Verpakkingen

interket.nl 21-18330 Olv Polaris - Adv 127x180 v01.indd 1

22/06/2021 14:05

ADVERTENTIE

FELICITEERT ALLE WINNAARS VAN FOODBEDRIJF VAN HET JAAR

GOOD FOOD

CAN BE

VEGAN WWW.THEMAYOSISTERS.COM


FOODBEDRIJF VAN HET JAAR 2021

Welke leveranciers presteren volgens supermarktondernemers/-franchisers, -filiaalmanagers en hoofdkantoormedewerkers het beste in hun categorie – en waarom? Die vraag staat centraal in de verkiezing Foodbedrijf van het Jaar 2021. Door: Marieke Venbrux De foodsector kent verschillende verkiezingen en prijzen. Neem de FoodAwards – de verkiezing van de beste introducties van het afgelopen jaar, door consumenten en vertegenwoordigers van de retail; een initiatief van FoodPersonality. In de verkiezing Foodbedrijf van het Jaar 2021 – een initiatief van Supermarkt.team en FoodPersonality.WORK – is de mening van supermarktondernemers/-franchisers en -filiaalmanagers het uitgangspunt. Het onderzoek dat aan de verkiezing ten grondslag ligt, combineert eigen onderzoek met onderzoek van externe bronnen. Die geraadpleegde (externe) onderzoeken zijn van Brand Finance, Bonston Consulting Group, MT/ Sprout, Capitalmind en FoodPersonality. 166 ondervraagden In totaal zijn bij de Foodbedrijf van het Jaar-verkiezing de meningen van 166 ondervraagden meegenomen. “Daarbij gaat het om de mening van zowel supermarktondernemers/franchisers en -filiaalleiders als van hoofdkantoormedewerkers van de verschillende supermarktformules”, zegt Jelle Morang, medeverantwoordelijk voor Research & Development bij Shelflife Publishing en in die rol nauw betrokken bij het onderzoek. De leveranciers – zowel A-merkleveranciers als private labelfabrikanten – zijn 'getoetst' op tien onderdelen: 1. accountmanagement 2. categorie-ontwikkeling; 3. communicatie; 4. duurzaamheid & trends; 5. logistiek & supply chain; 6. marketing & promotie; 7. online; 8. productintegriteit & kwaliteit; 9. productontwikkeling, groei & innovatie; 10. vertegenwoordiging op de winkelvloer

Deze onderdelen zijn op hun beurt weer opgedeeld in verschillende subonderdelen. Neem het aspect 'vertegenwoordiging op de winkelvloer'. Daarbij gaat het om drie deelvragen: 1–W  elke leverancier is zich het meest bewust van lokale formules? 2–W  elke leverancier richt zich het beste op de 'gehele categorie? 3–W  elke leverancier geeft goede informatie over producten, informatie die echt waarde toevoegt? Private label versus A-merk Omdat er tussen de verschillende 'typen' leveranciers aanzienlijke verschillen bestaan, zijn voor de totaalbeoordeling de verschillende onderdelen (1 t/m 10) gewogen naar de aard van de leverancier. Morang: “Een aspect als marketing & promotie speelt voor een private labelleverancier in vers bijvoorbeeld een veel minder belangrijke rol dan voor een A-merkleverancier in dkw. Dat element weegt bij deze leverancier dan ook maar voor een beperkt percentage mee bij zijn totaalscore. Ander voorbeeld: bij een leverancier van diepvriesproducten is het aspect 'logistiek & supply chain' van groter belang dan voor een leverancier van non-food, dit aspect weegt bij die leverancier daarom juist zwaarder mee.” Twee 'type' winnaars Het onderzoek leverde uiteindelijk twee rijtjes met winnaars op: * de 16 bedrijven die binnen hun categorie het hoogste rapportcijfer scoorden en daarom aanspraak kunnen maken op de titel Foodbedrijf van het Jaar 2021 bínnen hun categorie; zie het overzicht op blz. 13 *e  en top-10 van bedrijven die 'overall', dus los van hun categorie, de hoogste score behaalden; zie het overzicht van deze top-10 op blz. 21. Tussen deze rijtjes zit de nodige overlap – maar niet altijd. Zo behaalde FrieslandCampina weliswaar niet de hoogste score in de 'Foodbedrijf van het Jaar-categorie' zuivel (dat was dit keer kaasleverancier Zijerveld, red.), maar

FrieslandCampina staat wél op plek 7 in de top-10 van beste foodbedrijven 'overall'. En daarmee staat het op een hógere positie dan de winnaars van sommige andere categorieën. Bovendien: de categorie zuivel is in de Foodbedrijf van het Jaar-verkiezing een samenvoeging van de CBL-categorie zuivel, eieren en eierproducten, (houdbare) room en koffiemelk en de CBL-categorie kaas. Kijken we specifiek naar de CBL-categorie zuivel, eieren en eierproducten, (houdbare) room en koffiemelk, en laten we kaas buiten beschouwing, dan is FrieslandCampina de onbetwiste winnaar in die categorie. Bakker Goedhart: topscorer Een bedrijf dat er in beide rijtjes toch wel duidelijk uitspringt, is Bakker Goedhart (zie ook blz. 9). Het is met een 8,12 niet alleen het bedrijf met de hoogste score in de categorie 'private label vers' maar staat ook op de eerste plaats in de top-10 'overall'; het is bovendien het enige bedrijf met een rapportcijfer 'in de 8'. “Goedhart scoort vooral heel goed op de aspecten 'logistiek en supply chain', 'productintegriteit en -kwaliteit' en 'accontmanagement'”, aldus Morang. “Meer specifiek wordt het bedrijf geroemd om de betrouwbaarheid van de leveringen door te schakelen bij problemen op het moment dat dat nodig is. Ook geven de ondervraagden in het onderzoek aan dat Goedhart veel begrip van en inzicht heeft in de logistiek en supply chain van de specifieke formule.” Plus voor promotie en productkwaliteit In zijn algemeenheid zijn supermarktondernemers, -franchisers, filiaalmanagers en hoofdkantoormedewerkers bij de winnende Foodbedrijven van het Jaar erg te spreken over de aspecten promotie, online en productkwaliteit en -integriteit. “Meer specifiek zijn zij positief over de aspecten 'uitvoering van promoties in het afgelopen jaar', 'de uitstraling van het product met verpakking op het schap' en 'de betrouwbaarheid van de

Jelle Morang, Research & Development Shelflife Publishing

leveringen door te schakelen op het moment dat dat nodig is'. Bij dat laatste heeft de coronapandemie – die aan de ene kant zorgde voor een run op bepaalde artikelen en er aan de andere kant voor zorgde dat er aan bepaalde producten (tijdelijk) minder behoefte was – ongetwijfeld een rol gespeeld.” Verbeterpunten Uiteraard zijn er volgens de ondervraagden aan leverancierskant ook altijd aspecten voor verbetering vatbaar. Het gaat dan onder andere om de aspecten 'communicatie' en 'productontwikkeling, innovatie en groei'. Leveranciers zouden volgens de ondervraagden nog meer vernieuwing en innovatie kunnen brengen. Dit punt is al jaren een punt van discussie in de sector, tegelijkertijd is het niet uitgesloten dat ook hier de coronapandemie een rol heeft gespeeld. Want innoveren en succesvol nieuwe producten lanceren in een coronajaar – ga er maar aan staan.

Meer weten over de opzet van het onderzoek en de uitkomsten die aan de verkiezing Foodbedrijf van het Jaar 2021 ten grondslag ligt? Ga dan naar www.foodpersonality.work of scan de QR-code hiernaast.

5


High Touch feliciteert de winnaars van Foodbedrijf van het Jaar!

hightouchglobal.com ADVERTENTIE

HighTouch_260x380.indd 1

28-06-2021 12:14


NUTRICIA: FOODBEDRIJF VAN HET JAAR 2021 Ook dit jaar is Nutricia Nederland uitgeroepen tot Foodbedrijf van het Jaar in de categorie baby- en kindervoeding. Het bedrijf is volop in beweging, en duurzaamheid voert daarbij de boventoon. Dat wordt ook nu weer beloond. “Geweldig nieuws”, reageert sales director Niels Bultman trots. “Het is een vakprijs, het is mooi dat de waardering juist van de collega’s uit de foodsector komt.” Voor Nutricia is het dan ook helder: mede door de goede samenwerking met alle retailers heeft het deze prijs kunnen winnen. “Het is een gedeeld succes.” Gezondheid op latere leeftijd Nutricia bestaat 125 jaar. Al sinds 1896 draait het bij Nutricia om de wetenschap en de behoeften van de consument. Die staan centraal in alles wat de organisatie doet. “Op die manier kan Nutricia het verschil maken in vele jonge en oudere levens. De eerste duizend dagen van een kind zijn bepalend voor de gezondheid op latere leeftijd. Uiteraard speelt voeding hierbij een cruciale rol.” Volgens de fabrikant is borstvoeding de beste voeding die een moeder kan geven. “Maar voor hen die – om welke reden dan ook – geen borstvoeding geven, bieden wij ondersteuning. Wij zetten ons in voor baby- en peutervoeding die past binnen een gezond en gevarieerd voedingspatroon”, zegt Muriel Alkemade, head of category & channel development. Onderzoek en innovatie Gezondheid is alles. Het bedrijf is dan ook dag in, dag uit bezig met het verkrijgen van meer inzicht in het verband tussen voeding en gezondheid. Nutricia doet voortdurend onderzoek in het eigen onderzoekscentrum in Utrecht. Op die manier kan het haar producten continu verbeteren. “Naast de gezondheid van kindjes, vormen ook de steeds veranderende behoeften van de consument de uitgangspunten voor onderzoek en innovatie”, zegt Alkemade. En dat is nodig, want de doelgroep vernieuwt continu. “Er komen elke dag weer nieuwe consumenten van baby- en kindervoeding bij. Nieuwe ouders staan

voor veel keuzes. Daar willen wij hen zo goed mogelijk bij helpen.” De lat ligt hoog “Het is natuurlijk een grote eer om bij de best presterende bedrijven in de foodbranche te horen”, zegt Bultman. “Tegelijkertijd ligt de lat daardoor hoog, maar dat zien we bij Nutricia alleen maar als voordeel.” Doordat het bedrijf zichzelf hoge eisen oplegt, krijgt de consument uiteindelijk ook de kwaliteit waar hij/zij recht op heeft. “Consument en producent kijken daarbij verder dan de dag van vandaag; zij houden zich bewust bezig met toekomstige generaties en onze planeet.” Mens, milieu en maatschappij Als onderdeel van Danone, heeft Nutricia de missie om via voeding een bijdrage te leveren aan de gezondheid van zoveel mogelijk mensen. “Zakelijk succes en sociale vooruitgang zijn onlosmakelijk

Nutricia Nederland en haar merken zijn B Corp™ gecertificeerd

met elkaar verbonden. Hierbij hebben wij aandacht voor de gezondheid van de planeet en de gezondheid van de mensen die erop leven”, aldus Alkemade. Nutricia wil een blijvende positieve impact maken op alles om zich heen. En daar slaagt het in. Begin dit jaar behaalde Nutricia de zogenaamde B Corp™-certificering. Dat is een onafhankelijk keurmerk voor bedrijven die het ondernemen gebruiken om een inclusieve en duurzame economie te realiseren. “Certificeren door B Lab is een strikt proces en elke drie jaar volgt een verplichte hercertificering”, legt Alkemade uit. “Niet elk bedrijf wordt en blijft zomaar een B Corp™.” Om in aanmerking te komen moet voldaan worden aan de hoogste normen op het gebied van onder meer mens, milieu en maatschappij. Eervolle erkenning “Het is een maatschappelijke erkenning

die ontzettend veel voor het bedrijf betekent”, zegt Alkemade. “Hiermee committeren we ons voor de lange termijn aan continue, aantoonbare vooruitgang op het vlak van gezondheid en planeet. B Corp™ is veel meer dan een certificatie. Het is een betere manier van bedrijfsvoering voor onze omgeving en alle betrokkenen. We hopen bedrijven en consumenten te inspireren om zich aan te sluiten bij een beweging die zich inzet voor een duurzame maat­schappij. Wij zien het als een eervolle erkenning en een belofte naar de toekomst. Ondernemen met een sociale impact dus.” In de supermarkt zie je dat direct terug in de schappen. Zo is onlangs Olvarit Plantaardig geïntroduceerd, wat een flexitarisch voedingspatroon ondersteunt. Oftewel, iets minder vaak vlees. “Daarnaast kiezen ouders voor meer plantaardige producten voor hun kindjes. Plantaardige babyvoeding past binnen een gezond en gevarieerd eetpatroon dat tegelijkertijd ook nog eens bijdraagt aan een duurzamere wereld.” Grote ambities “We zijn er met z’n allen trots op het eerste grote bedrijf in de Benelux te zijn met de B Corp™-certificering”, zegt Bultman. Maar het is volgens hem nog niet genoeg; aan ambities geen gebrek. “Nutricia zet zich in om tegen 2025 al haar verpakkingen circulair te laten zijn. Dat betekent dat de verpakking kan worden hergebruikt of gerecycled, dan wel biologisch afbreekbaar is. Daarnaast wil Nutricia in 2050 volledig CO2-neutraal zijn. Die ambities zijn ons op ons innovatieve en vooruitstrevende lijf geschreven. En dat doen we met alle partners in de retail en de maatschappij. Zo maken we samen de wereld nog een stukje mooier.”

7


d g e l e b s r e v n e ie r e ss van brood, pati

EN WIJ ZIJN GEDREVEN DOOR VERS! Wij leveren elke dag vóór 8.00 uur aan meer dan 1000 winkels door heel Nederland het lekkerste brood, heerlijk gebak en belegde producten.

ADVERTENTIE 331.025 Goedhart bakkerij adv_260x380mm.indd 1

24/06/2021 16:42


GOEDHART: GOEDHART: VEEL MEER DAN VEEL MEER DAN EEN ALLEEN EEN BAKKER ALLEEN BAKKER

In de Foodbedrijf van het Jaar-verkiezing behaalde Goedhart van alle winnaars de hoogste totaalscore. Het bedrijf wordt vooral gewaardeerd om haar inzet en prestaties op het gebied van logistiek & supply chain, productintegriteit & kwaliteit en account­ management. En dat laat exact zien waar Goedhart het verschil maakt. “Goedhart is meer dan alleen brood. We zijn een totaalleverancier van brood, patisserie en convenience en dat geeft ons een unieke toegevoegde waarde voor retailers.”

V.l.n.r. Emiel Boogaard, Janet Borgesius en Chantal de Rijk.

‘ALS JE JEZELF ALS PARTNER ZIET IN PLAATS VAN LEVERANCIER, VOEG JE AUTOMATISCH WAARDE TOE AAN DE SAMENWERKING’ Met een overall ranking van 8,12 staat familiebedrijf Goedhart op nummer 1 in de top 10 van alle door supermarktondernemers- / franchisers, filiaalmanagers en hoofd­ kantoormedewerkers genoemde leveranciers in de Foodbedrijf van het Jaar-verkiezing. “Een beoordeling waar we heel trots op zijn”, zegt Janet Borgesius, algemeen directeur Brood & Specialiteiten. “We werken er al jaren hard aan om niet alleen een leverancier te zijn, maar vooral een partner. Een partner waarmee onze klanten het onderscheid kunnen maken met brood, gebak, vlaaien en vers belegde convenience producten. Onze plaats in de ranking maakt duidelijk dat onze inspanningen de juiste zijn. Dankzij de groei van de retailers aan wie onze bakkerijen sinds 1967 zijn gaan leveren en de kansen die we hebben gekregen, zijn we gegroeid tot waar we nu staan. Deze mooie waardering van onze klanten betekent heel veel voor ons. Dat we in ons jubileumjaar Koninklijk zijn geworden én nu ook nog deze prijs hebben gewonnen is voor ons helemaal fantastisch”. Onderscheid met brood Het juiste aanbod, op de juiste plek, op het juiste moment, zo omschrijft commercieel directeur Chantal de Rijk de kracht van Goedhart. “Wij willen – samen met de retailers – daar zijn waar de consumenten zijn en aanbieden wat zij op dat moment willen, vanuit een naadloze aansluiting. Wij delen daarom onze jarenlange kennis met onze klanten en proberen vanuit de strategische uitgangspunten van de diverse formules een unieke identiteit van de bakkerijafdeling te creëren.”

De bakkerijafdeling is een van de laatste afdelingen binnen de Nederlandse supermarkten waarmee deze nog het verschil kúnnen maken, benadrukt ze. “Als je vraagt waar een consument gelukkig van wordt, staat de geur van versgebakken brood in de top drie. Het is een afdeling waarmee je met persoonlijk klantcontact nog écht iets toevoegt aan de formule. En een goed opgezette afdeling, die perfect aansluit bij de behoefte van de – lokale – doelgroep, is lastig te kopiëren.” Goede beschikbaarheid = basis De producten moeten op ieder moment beschikbaar zijn. Het directieteam van Goedhart is dan ook heel blij met de score van 99,89 op het aspect beschikbaarheid en leverperformance in de Foodbedrijf van het Jaar-verkiezing. De Rijk: “Onze 1.100 medewerkers bedrijven elke dag topsport om het juiste assortiment op tijd bij onze klanten te krijgen. Concreet betekent dit iedere dag vóór acht uur ruim duizend winkels beleveren met dagvers brood. Van bloem en water tot aan de achterdeur van de klant in minder dan 24 uur.” Goedhart krijgt dit voor elkaar door teamwork en schaalgrootte, aldus De Rijk. “Onze mensen zetten zich dagelijks met veel passie en ambachtelijke kennis en kunde in voor ons bedrijf. Met meerdere bakkerijen, strategisch verspreid over het land, zitten we bovendien nooit ver weg van onze klanten.” Kansen met brood Ondanks het feit dat de broodconsumptie de laatste jaren is gedaald, ziet Goedhart dan ook enorme kansen met brood. “De gezondheidstrend zet door”, zegt De Rijk. “Het coronavirus heeft deze trend zelfs versneld. Brood past in een gezond voedingspatroon; vanuit de Schijf van Vijf wordt volkorenbrood geadviseerd en daarnaast bevinden de meeste broodsoorten zich in het allerhoogste niveau van de Nutri-Score (A). Met name volkoren- en koolhydraatarm brood groeien dan ook hard.” Door te investeren in consumenten­ onderzoek, weet Goedhart waar de

behoefte ligt. “Op basis hiervan nemen we beslissingen over innovatie en invulling van seizoenen, maar ook over de langetermijnvisie van de bakkerijafdeling.” De toekomst van brood “We stellen onszelf altijd de vraag ‘hoe ziet de bakkerijafdeling er over tien jaar uit?’”, vult Borgesius aan. “We weten wat de consument van de toekomst wil. Samen met onze klanten maken we de bakkerijafdelingen geschikt voor de toekomst”. Brood blijft een belangrijk product in ons land, maar mensen gaan tegelijkertijd steeds diverser eten en op verschillende momenten. Borgesius: “Dat vraagt om een productaanbod dat gemak biedt, maar tegelijkertijd gezond, lekker en vers is. Als totaalleverancier kunnen wij perfect invulling geven aan die veranderende vraag en onze klanten helpen met trends en uitdagingen.” Trademarketing is dan ook een belangrijke tak binnen Goedhart, vertelt De Rijk. “Zo vertalen we de wensen van de consument in concrete acties voor producten en schappenplannen. Daarnaast bezoeken onze winkelaccountmanagers iedere dag supermarkten om de medewerkers op de winkelvloer te coachen. En om de kwaliteit

van de producten te borgen en daar waar nodig bij te sturen.” Patisserie en Convenience “Naast brood herkennen we diezelfde behoefte bij onze bedrijfsonderdelen die verantwoordelijk zijn voor het leveren van gebak, patisserie, vlaaien en belegde broodjes, wraps, sandwiches en een keur aan andere gemaksproducten. Altijd, overal beschikbaar, vers en lekker, dat is waar wij voor staan”, zegt Emiel Boogaard, algemeen directeur Goedhart Patisserie & Convenience. Als marktleider in dagvers gebak en verse convience producten streeft Goedhart ernaar om heel Nederland te laten inzien dat je voor het lekkerste gebak en convenience producten ook gewoon bij jouw supermarkt terecht kunt. "Wij zijn voor onze klanten dagelijks in de weer om naast onze hardlopers en klassiekers, ook vernieuwing in hun assortimenten te ontwikkelen en volgen hierbij de nationale en internationale trends.” Al zeven generaties lang innoveert en verrast Goedhart, besluit Borgesius. “Met respect voor het ambacht, de klant en de omgeving. In honderdvijfentwintig jaar tijd zijn we uit­ gegroeid tot een bakker die een belangrijke bijdrage levert aan de Nederlandse brood­ cultuur. Daar zijn we trots op!”

Teamwork is een van de succesfactoren van Goedhart. “Onze mensen zetten zich dagelijks met veel passie en ambachtelijke kennis en kunde in voor ons bedrijf.”

9


FOODBEDRIJF VAN HET JAAR 2021 Categorie niet-alcoholische dranken

Trots op uw waardering!

ADVERTENTIE

2200714.CC Adv Foodbedrijf van het jaar tbv FoodPersonality 260x380mm v3.indd 1

23-06-21 15:15

© 2021 The Coca-Cola Company. Coca-Cola, Coca-Cola zero, the Coca-Cola script logo, the design of the Coca-Cola contour bottle and the Coca-Cola red disc icon are registered trademarks of The Coca-Cola Company.


COCA-COLA INVESTEERT IN DUURZAME SAMENWERKINGEN Net als vorig jaar komt Coca-Cola European Partners (CCEP) in de Foodbedrijf van het Jaar-verkiezing als beste uit de bus in de categorie non-alcoholische dranken. Het bedrijf heeft een duidelijke koers, waarin groei gepaard hoort te gaan met een maatschappelijke rol. Bovendien investeert het volop in het opzetten van samenwerkingen, om zo de waarde van de frisdrankcategorie te vergroten. Investeringen die lonen, zo blijkt al meerdere jaren op rij. En die door haar partners worden gewaardeerd.

Tiffany Vester, senior manager Field Sales Supermarkten en Moussa Kallach, manager Field Sales Supermarkten. (Foto: Guido Benschop)

‘WAARDE TOEVOEGEN AAN DE CATEGORIE DOE JE SAMEN!’ “We zijn natuurlijk superblij met deze waardering van de supermarkten”, beginnen Tiffany Vester, senior manager Field Sales Supermarkten en Moussa Kallach, manager Field Sales Supermarkten hun verhaal. “We willen waarde toevoegen aan de categorie en dat doen we door intensief samen te werken met onze klanten. De uitverkiezing tot Foodbedrijf van het Jaar is een mooie erkenning én herkenning voor onze mensen, die elke dag op de winkelvloer het verschil maken.” Partnerships Coca-Cola European Partners ziet de samenwerking met supermarkten dan ook als een belangrijk en intensief partnership, zegt Kallach. “Samen kunnen we het beste uit de frisdrankcategorie halen.” Die samenwerking draait voor een heel groot deel op de kracht van haar mensen. “Zij weten wat er speelt op de winkelvloer, vertalen dat lokaal door naar het juiste assortiment, met de juiste activaties én in de juiste weken.” Neem een activatie als de Fuze Tea-actie, die nu loopt. Bij aankoop van twee flessen Fuze Tea kunnen consumenten via een prijsvraag een hippe hangstoel voor in de tuin winnen. Vester: “Deze activatie vraagt best wat van onze klanten; zij moeten – zeker in deze tijd – spaarzaam zijn met hun ruimte op de winkelvloer. Tegelijkertijd

snappen retailers ook de meerwaarde van dergelijke activaties.' Met soms wel twee- tot driehonderd ingeleverde bonnen per winkel, zorgt de Fuze Tea-actie voor veel fun en rotatie op de winkelvloer, aldus Vester. De acties van CCEP zijn bovendien altijd goed onderbouwd – en zo ook deze actie. “IJsthee is een groeiend segment, dat al jaren op rij een stijging in verkopen laat zien. Opvallende en leuke promoties als deze, met waardevolle A-merken, helpen het marktaandeel nog verder te vergroten. Onze klanten zien dat de investeringen lonen. Dit werkt ook door in onze eigen organisatie en dat geeft heel veel energie om het iedere keer nóg beter te doen.” Verantwoorde keuze Als het gaat om 'het beste uit de frisdrankcategorie halen', speelt uiteraard ook het assortiment een belangrijke rol, aldus Kallach. “We kijken naar de behoefte van de consument en nemen daarbij onze verantwoordelijkheid.” Door een verantwoord aanbod te bieden. “Daarin laten we ruimte voor keuze, maar leggen we wel altijd de nadruk op dranken die caloriearm of - vrij zijn. Dat geldt zowel voor de zichtbaarheid als voor de beschikbaarheid in de schappen.” In dit verband: voorheen werkte CCEP met het 330ml blik als standaard; dat is nu 250ml geworden, en je ziet de rest van de

markt volgen. “Zo werken we ook aan ons doel van portiecontrole.” Herformulaties CCEP streeft ernaar dat tegen 2025 vijftig procent van het verkoopvolume afkomstig is uit een caloriearm en -vrij assortiment. “Hierin zijn we al hard op weg; de afgelopen tien jaar introduceerden we circa tachtig drankjes met weinig of geen calorieën en talloze 'herformulaties'”, aldus Vester. In zulke herformulaties blijft smaak het sleutelwoord, zo benadrukt zij. “Deze zomer lanceren we daarom een herformulatie van Coca-Cola zero sugar. De smaak komt dicht bij de smaak van Coca-Cola original te liggen. Met een grootse campagne, waarmee we ook weer groots uitpakken op de winkelvloer, gaan we de nieuwe smaak goed uitleggen en zoveel mogelijk consumenten motiveren om suikervrij te proberen.” Suikervrij als makkelijkste keuze Maar er is meer voor nodig dan alleen een grote campagne om meer mensen de suikervrije Coca-Cola te laten proeven, aldus Vester. “Om suikervrij verder te laten groeien, willen wij er samen met supermarkten voor zorgen dat suikervrij in de winkel de makkelijkste keuze wordt. Veel mensen shoppen onbewust en pakken het Coca-Cola-product dat het meest voor de hand ligt. Daarom willen we Coca-Cola zero sugar altijd breed presenteren in het schap, maar ook op de kopstelling en op het moment dat wij activaties opbouwen.” Minder plastic Bij een verantwoord aanbod, spelen ook

de verpakkingen een rol, zegt Kallach. “We proberen op alle fronten de rol te pakken die bij een categorieleider hoort. Dat betekent ook investeren in duurzaamheid: we zijn als eerste frisdrankproducent in Nederland gestopt met het gebruik van nieuw plastic in alle flessen uit onze portfolio – exclusief dop en etiket. Vorig jaar oktober kwamen de 500 ml flesjes van honderd procent gerecycled plastic (rPET) op de markt. Dit jaar gaan ook de grote flessen over. Jaarlijks besparen we hiermee 10.000 ton nieuw 'virgin plastic' en de CO2-voetafdruk van gerecycled plastic is tot zeventig procent lager dan van nieuw virgin plastic.*” Het verduurzamen en besparen op plastic trekt de frisdrankproducent in al haar verpakkingen (van veertien merken) door. Eind vorig jaar introduceerde CocaCola als eerste frisdrankproducent in Europa de KeelClip. “Een minimalistische, recyclebare kartonnen verpakking voor multipack-blikjes, waarmee de bestaande omverpakking van plastic krimpfolie wordt vervangen door karton. Jaarlijks besparen we hiermee eveneens zo’n 350.000 kilo aan nieuw plastic”, aldus Kallach. Als categorieleider verwachten hoofd­ kantoren van CCEP een leidende rol, besluit Vester. “Deze pakken we waar we kunnen – op alle fronten. Door de initiatieven die hieruit voortvloeien samen met onze klanten door te vertalen naar de winkelvloer, tot de vulploeg aan toe, voegen we daadwerkelijk waarde toe aan de categorie.” *CO2-besparing t.o.v. 2019, PET-flessen gemaakt van 50% gerecycled plastic.

11


Wij bedanken alle trouwe partners!

Mars winnaar FoodbedrijF 2021 categorie dierenvoeding en overig!

©Mars Nederland B.V. 2021

Via deze weg willen we al onze handelspartners bedanken voor jullie trouwe steun, waardering en vertrouwen in onze merken dierenvoeding. Wij kijken ernaar uit om deze samenwerking voort te zetten!

ADVERTENTIE x64561-mars-pedigree-winnaarfoodbedrijf-ad-260x380.indd 1

25-06-2021 10:18


FOODBEDRIJF VAN HET JAAR: DE CATEGORIEWINNAARS De Foodbedrijf van het Jaar-verkiezing gaat uit van zestien categorieën. Dat leverde dit jaar zowel verschillende nieuwe winnaars op als een aantal 'oude bekenden'. Door: Marieke Venbrux De Foodbedrijf van het Jaar 2021-verkiezing hanteert zestien categorieën: zie het overzicht hiernaast. De lijst wijkt in dat opzicht wat af van de categorie-indeling die het CBL hanteert en die uitgaat van 36 categorieën. Zo is de CBL-categorie rookwaren in de Foodbedrijf van het Jaar-verkiezing niet meegenomen. Daarnaast is een aantal CBL-categorieën in de Foodbedrijf van het Jaar-verkiezing samengevoegd. We noemden op blz. 5 al de categorie zuivel, die zowel de CBLcategorie kaas als de CBL-categorie zuivel, eieren en eierproducten, (houdbare) room en koffiemelk omvat. Ander voorbeeld is de categorie alcoholische dranken: deze omvat de CBL-categorie wijnen, ciders en aperitieven, maar ook de CBL-categorie bier. Ook de categorie huishoudelijke artikelen is in de Foodbedrijf van het Jaar-verkiezing breder dan de gelijknamige CBL-categorie; deze omvat bijvoorbeeld ook schoonmaakartikelen en wasmiddelen. Daarmee is de opzet van de Foodbedrijf

van het Jaar-verkiezing ook wat anders en tevens exclusiever dan vorig jaar. De verkiezing levert dit keer ook een aantal bijzondere nieuwe winnaars op. Want Ferrero, McCormick (Silvo), Inproba, Zespri, Bakker Goedhart en Zijerveld vonden we vorig jaar niet terug op de lijst van winnende foodbedrijven, dit jaar wél. Maar oude bekenden zijn er ook. CocaCola, Heineken, Unilever en Mars gingen ook vorig jaar al met een award naar huis (zie ook blz. 20), zij het dat de categorieën waarin zij vorig jaar winnaar waren niet per definitie dezelfde zijn als de categorie(ën) waarin ze dit jaar de winst pakken. Zo was Mars vorig jaar Foodbedrijf van het Jaar in de categorie zoetwaren. In de huidige opzet is zoetwaren onderdeel van de categorie snacks en tussendoor en in die categorie is Ferrero dit keer de winnaar. Maar Mars is dit jaar – in tegenstelling tot vorig jaar – wél Foodbedrijf van het Jaar in de categorie diervoeding & overige. Tot slot: Unilever wist net als vorig jaar in de meeste categorieën de winst te pakken: dit keer in maar liefst vijf categorieën, tegenover vier vorig jaar.

Categorie

Foodbedrijf van het Jaar

Cijfer

Non-alcoholische dranken

Coca-Cola European Partners NL

7.66

Alcoholische dranken

Heineken Nederland

7.66

Snacks en tussendoor

Ferrero

7.18

Ontbijt, lunch en dieet

Unilever Nederland

7.40

Maaltijd, bakken en overige

McCormick Nederland

7.42

Baby- en kindervoeding

Nutricia

7.10

Diepvries - Vriesvers

Unilever Nederland

7.42

Huishoudelijke verzorging

Unilever Nederland

7.46

Persoonlijke verzorging

Unilever Nederland

7.46

Diervoeding en overige

Mars Nederland

6.95

Private label dkw

Inproba

6.19

Aardappelen, groente en fruit

Zespri Group Limited

6.41

Vlees(waren), vis en vervangers

Unilever Nederland

7.42

Brood, bake off en gebak

Bakker Goedhart

8.12

Zuivel

Zijerveld

7.81

Private label vers

Bakker Goedhart

8.12

DE VOEDSELKETEN VAN DE TOEKOMST BEGINT BIJ DE CONSUMENT Er is al jaren een omslag in de foodsector bezig. Lag eerder de focus op 'aanbodgericht denken', al een hele tijd geleden is de verschuiving naar vraaggestuurd werken ingezet. Er wordt niet meer 'zoveel mogelijk geproduceerd', maar de keten wordt serieus genomen en er wordt aangesloten bij de behoeften en wensen van de afnemer. Een positieve ontwikkeling, want de voedselketen begint tenslotte bij de consument.

Door: CBL Het is in de foodsector niet langer 'de leverancier centraal en de rest van de keten langs de zijlijn'. Als duurzaamheid en de toekomst van de sector ons menens zijn, hebben we het namelijk over de toekomst van de voedselketen. Want duurzaamheid raakt de hele keten: van producent tot consument. De toekomst van de keten begint bij de consument. Daarom is het belangrijk om continu de vraag te stellen: wat wil de consument? Veranderende rollen Alle partijen in de voedselketen moeten continu oog hebben voor wat in de samenleving en bij afnemers op de agenda staat. Zo moet een leverancier veel meer zijn dan een vakman of -vrouw die hart heeft voor het (familie)bedrijf en weet wat goed is voor zijn producten. Een leverancier moet een goede ondernemer zijn die zijn afnemers kent en daardoor zijn brood kan verdienen. Daarbij is elke ondernemer ook verantwoordelijk voor eventuele medewerkers en stakeholders. In de voedselketen van de toekomst blijven alleen de beste ondernemers over en die zullen onderling steeds beter gaan samenwerken.

nauwere relaties tussen supermarkten en geselecteerde groepen boeren, tuinders en leveranciers én met betere verdienmodellen in de hele keten. Binnen nu en tien jaar wordt dat de norm. Strategische ketensamenwerking geeft zekerheid voor alle partijen die duurzame investeringen doen, omdat ze garanties krijgen via bijvoorbeeld langjarige contracten of hogere prijzen. Het geeft ook zekerheid aan supermarkten dat zij producten kunnen afnemen die aan alle eisen voldoen en die aansluiten bij de wensen van de consument. Niet iedere leverancier of boer zal een strategische samenwerking met een supermarkt aan kunnen gaan. Daarvoor is het aanbod simpelweg te groot. Een ondernemer die hierin een duidelijke keuze maakt, weet wie zijn afnemer is. En weet dus ook het antwoord op de vraag waarmee het allemaal begint: wat wil de consument? Meer weten over ketensamenwerkingen in de supermarktbranche? Neem een kijkje op www.cbl.nl/themas/sterke-keten

Strategische ketensamenwerking Voor supermarkten heeft strategische ketensamenwerking de toekomst: met

13


LIEFDE VOOR KAAS

GESELECTEERD MET PASSIE

Als dé totaalleverancier voor Hollandse en buitenlandse kaas zijn wij uitgeroepen tot

WINNAAR FOODBEDRIJF 2021 CATEGORIE ZUIVEL

We danken u voor het vertrouwen. Samen maken we het mogelijk!

zijerveldfood.nl • info@zijerveldfood.nl • Tel. (0172) 630 100

ADVERTENTIE zij210497_Zijerveld_adv_FoodbedrijfvhJaar_260x380.indd 1

16-06-2021 08:25


ZIJERVELD: KENNIS EN VAKMANSCHAP DOOR DE HELE KETEN Met een breed assortiment aan kwaliteitskaas, een sterke categorievisie en 'excellente leverperformance' wordt Zijerveld door de Nederlandse supermarktorganisaties gezien als een betrouwbare allround ketenpartner, zo blijkt ook uit de Foodbedrijf van het Jaar-verkiezing. “Omdat we de hele keten in beheer hebben, blijft de kwaliteit gewaarborgd.” Zijerveld is groot in heel veel klein, vertelt directeur Supply Chain, Tjerk Oostveen. Hij doelt op het feit dat de totaalaanbieder van zowel Hollandse als buitenlandse kazen in staat is om alle gewenste hoeveelheden te leveren. “Van drie stukjes Roquefort Black Vernières tot honderd wielen NoordHollandse Gouda, niks is te gek.” In feite vat hij met deze woorden perfect het DNA van het kaasbedrijf samen: iedere schakel in de kaasketen heeft passie voor het vak en de klant staat altijd centraal. Dit vertaalt zich in kwaliteitskaas, tailor made oplossingen en excellente leverperformance. Vakmanschap Eigenlijk is Zijerveld allang geen kleine speler meer, realiseert marketing- en innovatiemanager Monique Roex zich. “Maar toch voelt het nog wel zo.” Het vakmanschap dat bij Zijerveld door de hele keten aanwezig is, is uniek, aldus Roex. Want door de verbintenis met het moederbedrijf FrieslandCampina, heeft Zijerveld de gehele Hollandse kaasketen in beheer. “Van koe tot kaas. Ik ervaar hier een ultieme mate van betrokkenheid; mensen hebben hart voor de zaak en voelen zich verbonden met zowel het product als met de klant. Dat merk je bij onze melkveehouders, waar alles draait om liefde voor de koe en de omgeving. Bij de kaasmakers en rijpers, die met hun kaasboren perfect kunnen analyseren wanneer welke kaas op topkwaliteit is. We

zien het bij de verpakkers, die weten wat onze klanten belangrijk vinden en daarom nét even een ander label op de kaas plakken. Maar ook bij de inkopers, die de wereld afreizen om al onze afzonderlijke klanten iets unieks te kunnen bieden.” Storytelling Zonder dat vakmanschap zou Zijerveld nooit zo’n mooi product kunnen bieden, benadrukt Roex. “Juist het verhaal achter de producten vormt voor ons dan ook de basis van onze marketing en communicatie. Wat een kaas speciaal maakt, brengen wij over op onze klanten, zodat zij het weer op hun klanten kunnen overbrengen. Hiermee maak je het onderscheid.” Neem de romigheid van de graskaas. “Deze kaas is slechts vier weken verkrijgbaar en daarmee een echte seizoensspecialiteit. Dat brengen we middels impulsgerichte presentaties onder de aandacht op de winkelvloer, maar ook digitaal.” Zijerveld doet dit samen met haar klanten, benadrukt Roex. “Via hun eigen social media-kanalen maken zij de communicatie eigen. Juist die tailor made-benadering is belangrijk om het onderscheid te kunnen maken.” Maatwerk Om het assortiment tailor made af te kunnen stemmen met haar klanten, gaat Zijerveld altijd de salesdialoog aan, zegt sales directeur Retail Benelux, Joris Vogelpoel. “Dat betekent dat we niet alleen adviseren,

maar vooral ook goed luisteren naar wensen en behoeften.” Dit is een continu proces, benadrukt hij. “Door in gesprek te blijven, kunnen we met een breed assortiment aan producten en verpakkingen blijven inspelen op behoeften en veranderingen.” In de praktijk komt dit onder andere neer op doordachte categorieplannen, zegt manager Category Development Rogier Creijghton. “Hierin zijn consumententrends doorvertaald in een tailor made assorti­ ment. Op basis van gezamenlijke doelstellingen bepalen we uiteindelijk per formule welk assortiment het beste past en hoe we dit succesvol kunnen doorvertalen naar de winkelvloer.” In die doorvertaling naar de winkelvloer speelt de buitendienst een cruciale rol. “De buitendienst ondersteunt bij de implementatie van deze plannen en begeleidt en traint de winkels in de dagelijkse operatie. Hierdoor creëren we niet alleen toegevoegde waarde, maar realiseren we tegelijkertijd een aanzienlijke reductie in derving.”

partner, benadrukt hij. “Daarom is de betrokkenheid en de flexibiliteit groot.” Hoe groot, bleek het afgelopen jaar, waarin de horeca grotendeels wegviel en de supermarkten op volle toeren draaiden. “Je zou denken ‘dan lever je alles toch aan de retail’”, zegt hij, “maar zo werkt het in de praktijk niet. Waar men in de horeca bijvoorbeeld vaak kiest voor een rechthoekige brie, moet dit in de supermarkt juist een ronde of puntige zijn, dus werd de productie hier razendsnel op aangepast; binnen twee weken was alles om. In deze periode bleek dat onze sterke positie ons in staat stelt om ons heel snel aan te passen aan een andere organisatie.” In het uitleveren van bestellingen kan sowieso veel, zegt Oostveen. “We hebben een uitgebreid assortiment van zowel Hollandse als buitenlandse kazen, die we voornamelijk vanuit ons distributiecentrum in Bodegraven richting de klanten servicen. Hierdoor zijn we enorm flexibel en goed in op- en afschakelen.”

Betrokkenheid en flexibiliteit De gedetailleerde afspraken die Zijerveld met klanten maakt, komt het bedrijf vervolgens na met een excellente leverperformance, zegt Oostveen. “Om dit voor elkaar te krijgen, zijn schaal en rotatie nodig. We beschikken daarom niet alleen over honderden leveranciers, maar hebben met hen ook strakke (kwaliteits)afspraken.” Zijerveld is voor hen een belangrijke

De kracht van Zijerveld zit hem in het feit dat het bedrijf de hele keten in beheer heeft, besluit Vogelpoel. “Van boer tot consument, en alle neuzen staan dezelfde kant op. Hierdoor blijft de kwaliteit gewaarborgd. Met een slim in elkaar gezet netwerk, op basis van technologie, heldere afspraken, ambacht en hart voor het vak, zijn we voor onze klanten een hele betrouwbare, allround ketenpartner.”

‘WE HEBBEN ALLE INGREDIËNTEN IN HUIS OM HET KAASASSORTIMENT TAILOR MADE, PER KLANT IN TE VULLEN'

Vooraan (zittend): Joris Vogelpoel. Staand (vlnr): Rogier Creijghton, Monique Roex en Tjerk Oostveen.

15


HOERA!

FOODBEDRIJF VAN HET JAAR 2021!

TROTS DAT WIJ ZIJN UITGEROEPEN TOT FOODBEDRIJF VAN HET JAAR IN DE CATEGORIE DKW PRIVATE LABEL! ZO ONTVINGEN WIJ ONDER MEER DE BESTE BEOORDELING VOOR ONZE BIJDRAGE AAN DE DUURZAAMHEIDSDOELSTELLINGEN VAN DE RETAILER. EEN MOOIE WAARDERING VOOR ONZE DUURZAME INSPANNINGEN! ADVERTENTIE in21008_Advertentie_Food_Personality_bedrijf_van_het_jaar_260x380mm.indd 1

21-06-2021 11:30


INPROBA ONDERSCHEIDT ZICH MET DUURZAAMHEID, KWALITEIT EN CONTINUÏTEIT DUURZAAMHEID Vanuit een intrinsieke motivatie om duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen, zorgt Inproba voor een onderscheidend assortiment. Tegelijkertijd helpt de aanbieder van oosterse producten haar handelspartners hun eigen duurzaamheidsambities te behalen. “We proberen niet aan de wensen van consumenten en supermarktorganisaties te voldoen, maar willen deze wensen vóór zijn.” In de verkiezing Foodbedrijf van het Jaar scoort Inproba, producent, importeur en exporteur van oosterse producten en smaakmakers, bijzonder goed op het aspect 'draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de retail'. “Een mooie erkenning”, reageert commercieel directeur Jeroen Leinenga enthousiast. “Kwaliteitsborging en duurzaamheid vormen het hart van onze bedrijfsfilosofie: 'Eerlijk Oosters'. Door te produceren met aandacht voor mens en omgeving, garanderen we een constante kwaliteit. Kwaliteit waarmee onze handelspartners, zowel middels ons Inproba-label als met hun eigen private labels, het verschil kunnen maken. Dit wordt duidelijk gewaardeerd.” Klimaatneutrale operatie Al ruim acht jaar geleden liet Inproba onderzoek doen naar de bestaande mvo-systemen. Op basis hiervan is een ambitieus mvo-beleid opgesteld: Eerlijk Oosters. Met aandacht voor mens en omgeving. “Hier én in de landen waar onze grondstoffen vandaan komen”, benadrukt CSR & sustainability consultant Sascha Steinfeldt. Dit beleid is gericht op vier impactgebieden: milieu, grondstoffen, veiligheid en maatschappelijke betrokkenheid. “Deze focus heeft gezorgd voor snelheid in het realiseren van onze doelen.” CO2-reductie en -compensatie Inmiddels draait de hele operatie klimaatneutraal. “We zijn overgestapt op honderd procent windenergie”, zegt Steinfeldt. “We investeren in minder milieubelastende verpakkingen en verpakkingsbesparende technieken. Negentig procent van ons afval wordt gerecycled en we hebben voedselverspilling tot een minimum beperkt. We maakten bovendien als eerste

partij gebruik van de samenwerking tussen FSC Nederland en The Borneo Initiative om bosherstel, herbebossing en behoud van biodiversiteit te vergroten in Indonesië.” Tevens bracht Inproba als eerste bedrijf wereldwijd Rainforest Alliancegecertificeerde sambals en chilisauzen op de markt. “Daarnaast zijn we de enige aanbieder in de categorie met een biologische lijn met Europees Biologischkeurmerk én het EKO-keurmerk.” Koploper Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele initiatieven waarmee Inproba haar ecologische voetafdruk verkleint, benadrukt Leinenga. “Maar het zijn wel stappen waarmee we vooroplopen. Zo noemde Sandra Pellegrom, SDG Coördinator Nederland bij het ministerie van Buitenlandse Zaken ons onlangs nog als voorbeeld van een mkb-familiebedrijf dat verantwoord onderneemt en bijdraagt aan de SDG’s – Sustainable Development Goals, ofwel: Duurzame Ontwikkelings­ doelen – van de VN. Het ministerie van Buitenlandse Zaken, heeft ons, als een van de koplopers op het vlak van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, zelfs gevraagd om een bijdrage te leveren aan het onderzoek IMVO in Perspectief.”* Het zijn tevens voorbeelden waarmee Inproba een belangrijke bijdrage levert in het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen van retailers. “Aan veel van die doelstellingen voldoen wij al. Zo is al ons papier en karton bijvoorbeeld FSC-gecertificeerd en alle Inproba-verpakkingen zijn gemaakt van 100 procent r-PET. We lopen met tachtig procent voor op de gestelde doelen van de FNLI Brancheovereenkomst Verduurzaming Verpakkingen 2025 en

werken er hard aan om de resterende 20 procent ook voor elkaar te krijgen.” Voor alles een receptuur Familiebedrijf Inproba wacht niet af, maar kijkt vooruit, benadrukt Leinenga. “Ook wanneer het aankomt op assortiment. Ik durf wel te zeggen dat we voor alles een receptuur hebben, voor zowel ons eigen Inproba-label als voor private label, en die recepturen ontwikkelen we zowel samen als vóór onze handelspartners.” Ofwel: Inproba speelt niet alleen in op de vraag van haar klanten, maar adviseert haar klanten ook proactief. “Onze salesafdeling gaat in gesprek met de retailers en onderzoekt waar vraag naar is, trademarketing analyseert het schap en adviseert. Op beide sporen ontwikkelen we vervolgens recepturen op maat, die we samen met onze klanten finetunen en in de markt zetten. Dit doen we inmiddels voor zo’n 31 landen in Europa.” Snelheid en flexibiliteit Inproba speelt in op de behoefte van de markt. “Door het verduurzamen van verpakkingen en grondstoffen en door producten te ontwikkelen met bijvoorbeeld minder zout en suiker”, aldus Leinenga. Het bedrijf creëert flexibiliteit en snelheid door een eigen R&D- en productielocatie. “We hebben veel van de benodigde grondstoffen in huis en ons inkoopbeleid is zo ingericht dat er veel spreiding is, zodat we niet afhankelijk zijn van één regio.” Met de R&D- en productielocatie in huis beschikt Inproba bovendien over veel kennis en techniek. “Dit stelt ons in staat om in korte tijd op maat producten

in de markt te zetten en aanpassingen binnen twee weken door te voeren. Hiermee onderscheiden we ons echt ten opzichte van de concurrentie.” Vegetarische kroepoek Dat Inproba niet afwacht, maar vooruitkijkt, blijkt ook duidelijk uit de meest recente introductie: vegetarische kroepoek, zegt PRcoördinator Leonie Kroes. “De vraag van de consument is er al langer, maar bij de retailers leefde dit nog niet zo. Met een kroepoek, die net zo smaakt als gewone kroepoek, maar dan zónder garnalen, kunnen wij nu de meest duurzame variant bieden, en daarmee inspelen op een duidelijke behoefte van de markt. Een interessant prijspunt zorgt vervolgens voor meerwaarde voor de retailers.” Duurzaamheid, kwaliteit en continuïteit gaan bij Inproba altijd hand in hand, besluit Leinenga. “Hierdoor bieden we de juiste producten, op de juiste manier gemaakt, en kunnen onze handelspartners zich onderscheiden én snelheid maken in het behalen van hun eigen duurzaamheidsambities.” *IMVO in Perspectief brengt in kaart welke overheidsinstrumenten, volgens het bedrijfsleven, het meest effectief zijn om bedrijven te stimuleren tot Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Dat Inproba niet afwacht maar vooruitkijkt, blijkt ook uit de meest recente introductie: vegetarische kroepoek.

‘MET DE JUISTE PRODUCTEN, OP DE JUISTE MANIER GEMAAKT, BIEDEN WE ONZE HANDELS­PARTNERS ONDERSCHEIDEND VERMOGEN ÉN SNELHEID IN HET REALISEREN VAN HUN EIGEN AMBITIES’

V.l.n.r.: Jeroen Leinenga, Leonie Kroes en Sascha Steinfeldt.

17


Trotse winnaar van

Foodbedrijf van het jaar 2021 in de categorie AGF!

Wij bedanken onze handelspartners en kijken dit jaar opnieuw uit naar een

vruchtbare samenwerking.

ADVERTENTIE Z21-ad supermarkt.team.indd 1

24/06/2021 16:40


ZESPRI INVESTEERT IN HET VERGROTEN VAN MERKBEKENDHEID De afgelopen jaren heeft Zespri een merk gecreëerd binnen agf. De penetratie van kiwi’s is stevig en er is nog veel potentie, met name voor de minder bekende SunGold-kiwi’s. Samen met haar handelspartners investeert Zespri daarom in het verder vergroten van de bekendheid en het vergemakkelijken van de keuze voor de shopper.

Eline Voigt, retail account Benelux en Ton Theunissen, retail account executive Benelux.

‘DE PENETRATIE VAN KIWI’S IS AL STEVIG, MAAR ER IS NOG VEEL POTENTIE’ De kiwi-categorie is het afgelopen jaar sterk gegroeid en heeft nog altijd een enorm groeipotentieel. “De helft van de Nederlandse huishoudens eet al Zesprikiwi’s”, zegt retail account Benelux, Eline Voigt. “Consumenten gaan steeds vaker op zoek naar gezonde voeding en het coronavirus heeft de zoektocht naar vitamine C-rijke producten nog meer gestimuleerd.” Met veel vitaminen en vezels, die bijdragen aan een goede gezondheid, passen Zespri-kiwi’s, met inmiddels al een penetratie van ruim vijftig procent, dan ook goed in deze trend. “Bovendien smaken ze ook nog eens heel lekker.” Het verhaal vertellen Desalniettemin zijn kiwi’s in het enorme aanbod van fruit visueel niet het meest aantrekkelijk, weet market manager

Benelux Bert Arnout. “Tussen al dat kleurrijke fruit zien ze er met hun bruine, harige schil niet het meest appetijtelijk uit. Daarom moeten we de consument vertellen hoe lekker en gezond ze zijn en samen met de retailer de keuze van de shopper vergemakkelijken.” Vrolijke commercials Zespri doet dit al langer met vrolijke commercials op televisie en online en met kleurrijke advertenties in verschillende magazines. “Met in de hoofdrol de Kiwi Brothers – Green en SunGold – laten we zien hoe lekker en gezond kiwi’s zijn.” Voor de mediacampagnes is bewust gekozen voor een humoristische en luchtige toon. “Waarmee we laten zien dat een gezonde boodschap niet altijd serieus hoeft te worden gebracht. Op deze manier hopen we de shopper te overtuigen en de verkoop van Zespri-kiwi's in de winkels te stimuleren.” Confrontatie op de winkelvloer Geconfronteerd met Zespri in de media, moet de consument vervolgens ook op een leuke manier met Zespri worden geconfronteerd op de winkelvloer. “Dat is de plek waar de keuze wordt gemaakt”, benadrukt Voigt. “Op de meeste boodschappenlijstjes staat simpelweg ‘fruit’ en welk fruit dat wordt, beslist men ter plekke.” Om ervoor te zorgen dat de consument

vaker kiest voor kiwi's, vestigt Zespri bij sommige retailers al de aandacht op de vitamine C-rijke vruchten via divers POSmateriaal. “We testen momenteel in diverse winkels hoe we kiwi’s aantrekkelijker kunnen presenteren. En hoe we het verschil tussen groene en gele kiwi’s duidelijker kunnen maken.” Deze pilot is onderdeel van het algemene categorieplan om groei bij retailers te realiseren. “We blijven samen met de retailers kijken hoe we de keuze voor de shopper in de winkel kunnen vergemakkelijken om zo uiteindelijk de categorie te laten groeien.” Proberen = kopen Eenmaal een kiwi geprobeerd, koopt het gros van de consumenten het fruit namelijk opnieuw, vertelt Arnout. “Uit onderzoek blijkt dat 75 procent van de consumenten die een Zesprikiwi eet, het fruit weer opnieuw in het boodschappenmandje doet.” Zespri investeert niet alleen in het beter in de kijker spelen van de gezonde vruchten, maar ook in innovaties. Dit kost echter tijd, zegt hij. “Het op een natuurlijke manier kweken van nieuwe soorten, duurt gemiddeld een jaar of tien.” Centraal in het innovatieprogramma van Zespri staat daarom de samenwerking met haar onafhankelijke researchpartner: Plant & Food Research in Nieuw-Zeeland. “Samen met hen investeren we in de

ontwikkeling van nieuwe kiwisoorten binnen het grootste kiwiteeltprogramma ter wereld.” Als het gaat om productontwikkeling, blijft Zespri uitsluitend actief binnen het kiwisegment, benadrukt de market manager. “Hierbinnen zijn we tenslotte expert en er is op dat gebied voldoende te doen.” Duurzame verpakking Zespri is een merk dat staat voor waarden en kwaliteit, aldus Voigt. “En zo willen we ook bekend staan met ons fruit. Daarom investeren we veel in duurzaamheid en zetten we op korte termijn een volgende, belangrijke stap. Na de zomer is een groot gedeelte van de verpakte Zespri-kiwi’s beschikbaar in een volledige duurzame verpakking, met een kartonnen deksel in plaats van plastic folie. Dit betekent jaarlijks bijna vijf miljoen verpakkingen zonder plastic. Tegen 2025 zijn al onze verpakkingen 100 procent recyclebaar, herbruikbaar of composteerbaar.” Zespri is blij met de waardering vanuit de markt, besluiten Voigt en Arnout. “Ook in het komende jaar blijven we samen met onze klanten investeren in de groei van de categorie. We zijn ‘fruit met een missie’ en willen consumenten helpen gezond(er) te leven. We gaan ervoor om nog meer mensen te laten ‘bloeien’ door al het goede wat Zespri-kiwi’s te bieden hebben!”

19


WAAR IS DAT FEESTJE... Alle categoriewinnaars van de Foodbedrijf van het Jaar-verkiezing krijgen een award, alle overall-winnaars ontvangen (ook) een certificaat. Een feestelijke uitreiking op locatie van de prijzen zat er dit jaar vanwege alle coronamaatregelen helaas niet in. Vorig jaar was die er wél – tijdens de Focusplaza Nieuwjaarsbijeenkomst in Hart van Holland in Nijkerk – en zó zag dat er ongeveer uit. En ja – uiteraard hopen we ook de Foodbedrijf van het Jaar-verkiezing van 2022 weer samen met alle winnaars op locatie te kunnen vieren.

20


FOODBEDRIJF VAN HET JAAR: DE BESTE TIEN Welke tien foodbedrijven scoren in de Foodbedrijf van het Jaarverkiezing de hoogste gemiddelde totaalscore? Door: Marieke Venbrux Naast een rijtje categoriewinnaars, levert de Foodbedrijf van het Jaar-verkiezing ook een top-10 van 'overall-winnaars' op: de tien foodbedrijven die van alle in het onderzoek genoemde leveranciers de hoogste gemiddelde totaalscore behaalden. Met een rapportcijfer van 8,12 staat Bakker Goedhart op nummer 1. Het is zoals gemeld (zie blz. 5) tevens het enige foodbedrijf met een rapportcijfer 'in de 8'. Een mooie prestatie, zeker als we bedenken dat Goedhart een nieuwkomer is in de Foodbedrijf van het Jaar-verkiezing. In de top-10 van best presterende foodbedrijven staat ook een aantal bedrijven die weliswaar niet de winst pakten in een van de categorieën zoals die in de Foodbedrijf van het Jaarverkiezing worden 'afgebakend', maar die

over de hele linie wel hoge ogen scoren en op veel waardering kunnen rekenen van de retail. We noemden op blz. 5 al FrieslandCampina, maar hetzelfde geldt voor Koninklijke Grolsch, Arla Foods en Jacobs Douwe Egberts. Deze bedrijven scoren met een rapportcijfer van resp. 7,40 (FrieslandCampina) 7,37 (Koninklijke Grolsch), 7,35 (Arla Foods) en 7,28 (Jacobs Douwe Egberts) hoger dan sommige categoriewinnaars en in ieder geval vér boven het gemiddelde rapportcijfer van alle in het onderzoek genoemde leveranciers: dat gemiddelde rapportcijfer bedraagt 6,48. Toch is ook dat gemiddelde rapportcijfer zeker niet slecht, aldus Jelle Morang, medeverantwoordelijk voor Research & Development bij Shelflife Publishing en in die rol nauw betrokken bij het onderzoek: “Sterker, een 6,48 als gemiddeld rapportcijfer is een vrij goede beoordeling voor de prestaties van leveranciers in een relatief lastig jaar.”

De top-10 van best scorende foodbedrijven

Cijfer

1

Bakker Goedhart

8.12

2

Zijerveld

7.81

3

Heineken Nederland

7.66

4

Coca-Cola European Partners Nederland

7.66

5

Unilever Nederland

7.43

6

McCormick Nederland

7.42

7

FrieslandCampina Nederland

7.40

8

Koninklijke Grolsch

7.37

9

Arla Foods

7.35

10

Jacobs Douwe Egberts NL

7.28

BEZINT EER GE BEGINT

Een goede samenwerking tussen retailers en leverancier – het klinkt zo mooi. Maar een goede samenwerking gaat niet zonder een gedegen voorbereiding.

Door: Cor Korteweg In deze uitgave van Supermarkt.team worden mooie woorden gewijd aan het belang en de toegevoegde waarde van samenwerken tussen leveranciers en retailers. De leverancier kan hierdoor werken aan merkloyaliteit, de retailer kan zo (onder andere) meer exclusiviteit bieden en zich zodoende beter onderscheiden van de concurrent. Het klinkt als een mooie missie: leveranciers en retailers verbinden zich om samen de klant een naadloze 'klantreis' aan te bieden en daarmee de 'koek te vergroten'. Maar een succesvolle samenwerking kan niet zonder een goede voorbereiding. Veranderend consumentengedrag Om te beginnen is er sprake van een veranderd en veranderend consumentengedrag. Ook de behoeften van consumenten veranderen: * Consumenten hebben een sterke voorkeur voor gemak. * Het belang van gezondheid en duurzaamheid groeit. * Er ontstaan nieuwe manieren van boodschappen doen, denk aan online boodschappen doen, ook via 'flitsbezorgers' als Gorillas. * Consumenten hebben steeds meer behoefte aan een gepersonaliseerd aanbod: een aanbod afgestemd op hun individuele kooppatronen; bovendien zullen zij in de toekomst vooral nog voor hun emotionele aankopen naar de fysieke winkel gaan – aankopen/producten die

enige uitleg behoeven, die ze eerst willen proeven etc. – en zullen ze meer rationele aankopen – toiletpapier, hun kratje bier etc. – vooral online bestellen. Dit veranderende consumentengedrag moet het vertrekpunt vormen bij elke strategische samenwerking: leveranciers en retailers moeten gezamenlijk concepten ontwikkelen die passen binnen dit veranderende consumentengedrag.

'DE BELANGRIJKSTE VRAAG DIE LEVERANCIERS EN RETAILERS ZICH VOORAF MOETEN STELLEN: HOE INTENSIEF GAAN WIJ SAMENWERKEN' Samenwerking: hoe intensief? De belangrijkste vraag die leveranciers en retailers zich vooraf moeten stellen: hoe intensief gaan wij samenwerken? Gaan we alleen samenwerken op operationeel niveau, of ook op tactisch en misschien zelfs strategisch niveau? Hoe intensiever de samenwerking wordt, hoe langduriger de verbinding zal zijn. Met het intensiever worden van de samenwerking gaat intuïtie een rol spelen, maar ook kernwaarden en 'cultuurelementen', zoals vertrouwen en transparantie, worden belangrijker. Goede afspraken vooraf Belangrijk is verder om als retailer en leverancier voorafgaand aan de samenwerking goede afspraken te maken

over vragen als: * Welk onderscheidend vermogen gaat de samenwerking opleveren; wat is de toegevoegde waarde voor de consument? * In welke mate ondersteunt deze samenwerking onze gekozen strategie? * Is dit een duurzame samenwerking, met de mogelijkheid om de samenwerking uit te breiden en/of 'op te schalen'? * Wat is de winst voor elke partij, wie draagt wat bij en wat is het onderliggende businessmodel? * Wat is het effect van de samenwerking op de zelfstandigheid van de retailer en de leverancier? Kortom: (duurzame) samenwerking tussen leverancier en retailer kan zeker een bijdrage leveren aan het onderscheidend vermogen en de relevantie van allebei de partijen. Het kan effectief worden ingezet, als aanvulling op de online propositie van zowel leverancier als retailer en ter onderscheid ván die online propositie. Maar dit alles kan niet zonder een gedegen voorbereiding. 'Bezint eer ge begint' is hier dan ook een terechte waarschuwing. Cor Korteweg heeft zijn eigen bureau Corteweg Interim Executive, waarmee hij food- en non foodretailers adviseert. In het verleden werkte hij onder andere bij Ahold/Albert Heijn, Hema, Vomar, C1000 en Spar.

21


Italiaans voor genieten Birra Moretti

Geen 18, geen alcohol. Met trots voor u gebrouwen naar authentiek Italiaans recept. ADVERTENTIE 114SB824 BM ADV 260x380mm_WT.indd 1

29-06-2021 10:16


HEINEKEN: GEZAMENLIJK FOCUS AANBRENGEN IN DE PLANNEN Uitdagingen leiden tot inzichten, zo ondervond Heineken het afgelopen jaar. Met een afgeslankt maar sterk portfolio en een grotere focus op co-creatie, speelt de brouwer nu nog beter in op consumententrends. Een visie die wordt gewaardeerd door de retail, zo blijkt ook uit de Foodbedrijf van het Jaar-verkiezing. Het afgelopen jaar heeft het team veerkracht laten zien, zegt directeur Retail Fleur Jansen. “Inspanningen die veel hebben gevergd, maar ook veel hebben opgeleverd. Daar ben ik heel trots op!” De strategie en de groeiplannen voor 2020 waren al helemaal uitgestippeld, blikt ze terug. “Het zou een fantastisch jaar worden, met een barstensvolle Oranjezomer, gevuld met voetbal, Formule 1, SAIL en de Olympische Spelen. Maar in plaats daarvan moest alles binnen no-time worden omgegooid.” Gevulde schappen De focus kwam in eerste instantie vooral te liggen op productbeschikbaarheid. “Zodat de schappen van onze retailklanten gevuld bleven. Dan ga je met elkaar in gesprek om snel te signaleren waar de behoefte van de shopper op dat moment ligt. We merkten dat vooral het thuis kunnen genieten van goede producten belangrijk was en nog steeds is voor de consument. Daar speelde (speciaal)bier een grote rol in. Door samen met de retailers scherp te kijken naar welke producten het meest gekocht werden, werden out-of-stocks voorkomen. Daarnaast vormden we samen met de retailers de plannen om naar zomerse biermomenten thuis.” Elf sterke merken Die focus op sterke merken en samenwerking is gebleven, benadrukt

Jansen. “Mede door de coronapandemie hebben we versneld keuzes in ons portfolio gemaakt en dat heeft geleid tot een opstelling van elf sterke merken: Heineken, Brand, Amstel, Birra Moretti, Affligem, Desperados, Texels, Oedipus, Lagunitas, Sol en Apple Bandit. En waar we voorheen vooral met kant-en-klare activatieplannen naar de retailers gingen, plannen we deze nu samen vooruit en zetten we gezamenlijke mediamiddelen in. We kijken zoveel mogelijk naar groeidrijvers die passen bij de trends van het moment en zowel voor ons als de retailer relevant zijn.” Birra Moretti Birra Moretti is de nieuwste aanwinst in het Heineken-portfolio. Jansen: “De markt voor internationaal bier groeit al een aantal jaren en liet het afgelopen jaar zelfs een groei van 12 procent zien. Mensen gaan meer en meer voor het genieten van kwalitatieve producten en Birra Moretti sluit daar naadloos op aan.” De manier waarop het Italiaanse bier in Nederland is geïntroduceerd, is een mooi voorbeeld van de nieuwe koers waarop Heineken vaart. “Waar we voorheen wellicht meerdere merken zouden hebben ingezet, durven we nu te kiezen voor één merk dat schaalbaar is, waarbij we de ambitie en de plannen voor de langere termijn zowel intern als met onze klanten hebben vastgelegd.”

Mooie resultaten De ambitie is om over drie jaar in de top vijf van meest verkochte pils te staan, aldus Jansen. “Een introductie van een nieuw merk in deze tijd is best een uitdaging. Normaal gesproken bouwen we eerst in de horeca aan een merk en volgen daarna pas de supermarkten. Nu kon dit nu natuurlijk niet.” Zo’n drie maanden na de introductie laat Birra Moretti al mooie resultaten zien, de bekendheid van het merk in Nederland is al behoorlijk gestegen. “We merken dat de consument het juist nu graag wil proberen. Met een landelijke activatie, samen met onze klanten, en een verpakkingsaanbod dat helemaal aansluit op de Nederlandse consument – fles, sixpack en krat – hebben we het merk toch goed in de kijker weten te spelen. Komend kwartaal zetten we de activaties verder door, met tailor-made invullingen per retailer.” Duurzaam shirt voor 'Oranjezomer' Viel de 'Oranjezomer' vorig jaar in het water, dit jaar staat ‘ie als een huis, zegt Jansen opgelucht. “Van Koningsdag tot het het EK, de Olympische Spelen en de Heineken Dutch Grand Prix, met het Holland Heineken Hemd, dat we in al onze activaties laten terugkomen, kan Nederland de hele zomer genieten, vieren en aanmoedigen.” Het hemd met verschillende sport­

symbolen, kronen en de Nederlandse leeuw kan bij alle gelegenheden worden ingezet, benadrukt ze. “Dat is dus wel zo duurzaam. Bovendien is het gemaakt van gerecyclede PET-flessen. Het hele verhaal klopt.” Groen merk, groen gebrouwen Heineken heeft het afgelopen jaar de versnelling ingezet op het vlak van duurzaamheid. “Voornamelijk op het gebied van retourflessen. Zo hebben we Heineken 0.0 in krat en Affligem in statiegeldfles geïntroduceerd. En al het Heineken-bier dat verkocht wordt op de Nederlandse markt is gebrouwen en verpakt met 100 procent groene energie. Onze ambitie is om in 2030 in alle brouwerijen in Nederland klimaatneutraal te brouwen en te verpakken.” Anderhalf jaar na het uitbreken van de pandemie is Jansen blij met de erkennig van de retail. “Ik ben ontzettend trots op het team, want natuurlijk was het niet altijd even makkelijk. Thuis alles anders organiseren, volledige plannen digitaal omgooien. Iedereen heeft daar een weg in moeten vinden. Dat we elkaar toch ook konden steunen als het even moeilijk was, vind ik heel mooi. Als ik nu de resultaten zie en als we ook terughoren vanuit de retailers dat we de juiste keuzes hebben gemaakt, dan geeft dat heel veel energie om daar op voort te bouwen.”

‘MEDE DOOR DE CORONAPANDEMIE HEBBEN WE VERSNELD KEUZES IN ONS PORTFOLIO GEMAAKT EN DAT HEEFT GELEID TOT EEN OPSTELLING VAN ELF STERKE MERKEN'

Fleur Jansen, directeur Retail. (Foto: Guido Benschop)

23


ADVERTENTIE

Silvo 1/1 clean label 26x38cm.indd 1

16-06-2021 12:09


Saoed Ramdjan, sales & key account manager Nederland (links) en Noud Werner, brand & category manager met twee van de zes zoutloze varianten kruidenmix die Silvo onlangs introduceerde. (Foto: Guido Benschop)

SILVO: WERELDWIJDE SLAGKRACHT MET AANDACHT VOOR LOKALE VERSCHILLEN Met duurzaam geproduceerde kwaliteitskruiden, afgestemd op lokale trends en behoeften, zorgt McCormick met haar merk Silvo voor veel relevantie op de winkelvloer. Dit levert erkenning op van haar handelspartners, zo laat ook de Foodbedrijf van het Jaarverkiezing zien. “Een mooie bevestiging dat onze inspanningen om waarde te creëren met de kruidencategorie de juiste zijn!” “Allereerst willen we natuurlijk kwijt dat we deze erkenning van onze handelspartners als team een enorme eer vinden”, beginnen brand & category manager Noud Werner en sales & key account manager Nederland Saoed Ramdjan het gesprek. “We hebben de afgelopen jaren veel inspanningen geleverd om Silvo weer op de kaart te zetten. De uitverkiezing tot Foodbedrijf van het Jaar is een mooie bevestiging dat we met de juiste dingen bezig zijn en dat onze visie er een is om op voort te bouwen.” Mondiale slagkracht, lokale verschillen De kracht van McCormick is het corporate DNA, met ruimte voor lokale verschillen, zegt Ramdjan. “To bring the joy of flavour to life, zoals onze pay off luidt, hebben we wereldwijde slagkracht, die we lokaal kunnen optimaliseren. Kort samengevat betekent dit een extreem hoge kwaliteitsstandaard, gekoppeld aan ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen, waarmee we de juiste producten maken voor de juiste verkoopomgeving.” Kruidenmixen “Nederland is het land van de kruidenmixen”, maakt Werner de vertaling naar onze markt. “Ons eten moet voedzaam zijn, makkelijk te bereiden en smakelijk. En wat betreft smaak hebben we graag zekerheid.” De al in 1983 geïntroduceerde kruidenzakjes, waarmee McCormickmerk Silvo* destijds de eerste was, bieden die zekerheid. “Zij zorgen ervoor dat de gehaktballen net zo lekker zijn als altijd.” Deze kruidenzakjes hebben dan ook

al bijna vier decennia goede rotaties, maar gaan wel met hun tijd mee. “De consument is bewuster met voeding bezig en de kruidenmixen sluiten hierop aan.”, aldus Werner. Smaak blijft echter altijd voorop staan, benadrukt hij. “Want een product mag nog zo verantwoord zijn, als het niet lekker is, kopen consumenten het niet.” Zoutloze varianten Van de populairste smaken kruidenmixen, met als absolute koploper de gehaktmix, is daarom na een zorgvuldig proces van testen ook een zoutloze variant geïntroduceerd. “Zout honderd procent evenaren lukt niet”, zegt Ramdjan realistisch. “Maar we hebben wel gekeken naar hoe we het dichtst bij de smaak van zout konden komen. En dat is gelukt; bij de gehaktmix bijvoorbeeld mede dankzij nootmuskaat.” Na vele (online!) proefsessies door een speciaal samengesteld ‘tasting team’, dat bestaat uit verschillende profielen, werden uiteindelijk de juiste smaken gevonden. Deze zes zoutloze hardlopers (voor onder andere gehakt, kip en vis) worden momenteel geïntroduceerd in de Nederlandse supermarkten. Relevant en duurzaam De introducties en de productverbeteringen van Silvo zijn altijd gestoeld op twee sporen: het bieden van meerwaarde voor zowel de consument (en daardoor voor de retailer) als voor de planeet. Zo zijn alle glazen potjes met losse kruiden recyclebaar en daarmee lichter van gewicht gemaakt. En zo zijn ze meteen

ook gebruiksvriendelijker. “Met een dop die ‘popt’, zodat je zeker weet dat hij goed gesloten is”, verklaart Ramdjan. “En met een bredere hals, waar een theelepeltje in past. Als je weet dat veel recepten aangeven dat er ‘een theelepeltje’ aan het gerecht moet worden toegevoegd, is dat enorm handig.” Goede vindbaarheid De juiste producten bieden is één ding, de consument moet ze ook gemakkelijk kunnen vinden. “Aan die vindbaarheid schort het nog weleens in de winkels”, weet Werner. “Gemiddeld staat een consument meer dan een minuut voor het kruidenschap voordat hij het juiste product heeft gevonden. De potjes zijn klein, de letters zijn klein, dus dat vergt best wat speurwerk.” Silvo denkt daarom mee met de retailers en hun klanten, door 'block facing' aan te bieden: blokken met kruiden op kleur. “Kruiden in potjes met een groene dop, specerijen zijn oranje, kruidenmixen paars, peper grijs, en binnen deze blokken staat alles op alfabetische volgorde. De snelle vindbaarheid zorgt er samen met de populariteit van de single use-zakjes voor dat consumenten vaker terugkomen naar de categorie. Daardoor is er meer 'bijverkoop'”, aldus Ramdjan. Winstgevende categorie De kruidencategorie is een van de meest winstgevende categorieën van de supermarkt, benadrukt Werner. “Potjes gaan relatief lang mee en de kruidenzakjes bieden veel gemak. Daar is de consument bereid voor te betalen. Bovendien is de

prijs van de producten vergeleken met veel andere boodschappen laag, waardoor dit niet snel een issue is.” Voor elk gerecht is wel een kruid of kruidenmix beschikbaar, aldus Werner. “Daarom adviseren we onze klanten om kruiden nog beter in de kijker te spelen middels cross-selling. Met ons grote assortiment is er altijd wel een combinatie te maken. En met het gemak van kant-enklare kruiden is de shopper doorgaans snel geneigd om bijpassende producten mee te nemen om de maaltijd af te maken.” Innovatie en duurzaamheid Tot slot, er is binnen McCormick veel innovatie. Dat zorgt voor een optimale bedrijfsvoering 'aan de achterkant'. “McCormick onderscheidt zich door haar aandacht voor duurzaamheid en mvo; we zijn al acht jaar op rij door de Corporate Knights van Global Knights tot meest duurzaam fmcg-bedrijf ter wereld verkozen**. Zowel lokaal als wereldwijd”, aldus Werner. Die inspanningen en prestaties vertalen zich door aan de voorkant. “Met duurzame kwaliteitsproducten, aangepast aan de lokale behoeften, bieden we relevantie voor zowel de consument als onze handelspartners.” * Als A-merk is Silvo sinds 2004 onderdeel van de McCormick Groep, wereldmarktleider op het gebied van kruiden, specerijen en kruidenmixen. ** G  lobal Knights is een media- en onderzoeksorganisatie, die ieder jaar de Global 100 Most Sustainable Corporations in the World-lijst samenstelt; de Corporate Knights Global 100 index.

25


Knorr

Unox

Uit onderzoek van het Voedingscentrum blijkt dat de Nederlandse consument gemiddeld 131 gram groente per dag eet, terwijl de aanbevolen hoeveelheid 250 gram is. Knorr heeft daarom als missie om Nederlanders te helpen meer groenten te eten. Met de Knorr Wereldgerechten en Maaltijdmixen bieden we de consument recept inspiratie om meer groente en minder vlees te eten. De Knorr Groentewraps maken het eenvoudig om wat extra groente aan een maaltijd toe te voegen. Zo maken we het nog lekkerder en makkelijker om voldoende groente te eten!

Of je worst met groenten lust! Daarom brengt Unox verse chipolataworstjes gemaakt met vlees én groente op de markt. De worstjes komen in de koeling van de supermarkt te liggen. 30 procent van het vlees is in deze nieuwe chipolataworstjes vervangen door bijvoorbeeld kidneybonen & paprika, rode biet & appel of kaas & lenteuitjes. Haast je naar Jumbo en proef deze heerlijke worstjes. Verdubbeling aanbod vleesvervangers, beter en minder dierlijk vlees én meer groente horen bij toekomst Hollandse pot. Unox werkt aan het toekomstbestendig maken van zijn assortiment en daarmee de toekomst van de Hollandse pot. Door het verminderen van dierlijk vlees en toevoegen van meer groente in zijn producten maakt Unox het de Nederlander makkelijker om meer plantaardig te eten. In 2025 willen we ons aanbod van vleesvervangers verdubbeld hebben en in de tussentijd werken we aan de ontwikkeling van producten die deels uit vlees en deels uit groente en peulvruchten bestaan. Alle innovaties hebben uiteindelijk als doel om Nederlanders op weg te helpen naar een eetpatroon met een 50/50 balans tussen dierlijke en plantaardige eiwitten, wat beter is voor mens, dier en planeet.

ADVERTENTIE LT0893 wt adv Supermarkt V1.indd 1

Lipton

rPET flessen Alle Lipton flessen worden gemaakt van 100% gerecycled plastic. Dat betekent dat er geen nieuw plastic wordt geproduceerd bij het maken van verpakkingsmateriaal en wordt er 40% minder CO2 uitgestoten tijdens het productieproces.

Lipton

plant-based theezakjes De theezakjes van Lipton zijn nu plantaardig, gemaakt van papier en maisbloem. Dus na gebruik kunnen ze voortaan in de groene afvalbak worden gegooid om gecomposteerd te worden.

Cif

introduceert nu de Power & Shine spray met ecorefill capsules De effectiviteit van Cif in een spray! En als je fles leeg is, vul je hem gemakkelijk weer bij met de ecorefill capsules. Een schoner huis met minder impact op het milieu met de Cif Power & Shine met ecorefill capsule: 100% recyclebaar, 75% minder plastic, 87% minder vrachtwagens op de weg en 97% minder transport van vloeibare stoffen. Cif Power & Shine spray heeft een krachtige formulering met schoonmaakingrediënten van natuurlijke oorsprong. Mooie oppervlakken komen nu met biologisch afbreekbare parfum en een aangename geur. Veilig te gebruiken daar waar voedsel bereid wordt. Voor keer op keer een mooi reinigingsresultaat.

Robijn

Love Beauty and Planet

Klein & Krachtig is een extra geconcentreerd wasmiddel en dus beter voor het milieu. De nieuwe wasmiddelflessen van Robijn zijn duurzamer en handiger in gebruik. De nieuwe flessen zijn namelijk gemaakt met 70% gerecycled plastic en zijn 100% recyclebaar. Daarnaast zijn de flessen verbeterd waardoor je makkelijker kunt schenken zonder te knoeien. Op deze manier draagt Robijn bij aan een duurzamere manier van wassen, met dezelfde vertrouwde geuren en schoonmaakkracht.

Bij Love Beauty and Planet geloven we in effectieve natuurlijke verzorgingsproducten, ofwel in beauty zonder concessies. Geef je haar hydratatie en volume met de volume and bounty shampoo bar, verrijkt met biologisch kokoswater en verpakt in een 100% gerecyclede en 100% recyclebare verpakking, zonder plastic. Goed voor jou, maar ook goed voor de planeet.

06-07-21 14:02


MARKTLEIDER UNILEVER: OOK LEIDER IN DUURZAME INNOVATIES Met een vijfde plek in de 'overall ranking' en de nummer één-positie in vijf categorieën in de verkiezing Foodbedrijf van het Jaar, bewijst Unilever haar meerwaarde voor de Nederlandse retailers. Andersom ziet het concern deze echter ook. “We willen meer naar 'creëren in de wij-vorm'. Zodat we met gezondere en betere producten – voor mens én planeet – gezamenlijk nog meer impact kunnen maken.”

Als innovatiemachine is Unilever een belangrijke speler in alle categorieën in de supermarkt. “We zijn groot”, verklaart Fred van Beek, vice president sales Retail & Out of Home, nuchter. “Juist daardoor heeft datgene wat we doen echt impact. En die impact creëer je met de beste innovaties.” Het levensmiddelenconcern investeert dan ook veel in het ontwikkelen van premium producten die meerwaarde hebben voor zowel de consument als de aarde, zegt hij. “En deze waardering van onze handelspartners is voor ons een hele mooie erkenning.” Relevant en duurzaam Alle innovaties die Unilever op de markt brengt, zijn automatisch gelinkt aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het levensmiddelenconcern, aldus Van Beek. “De milieu-impact van de wereldwijde voedselketen verminderen, mensen helpen over te stappen op gezondere voeding en zorgen voor duurzame verpakkingen. Enerzijds omdat we als marktleider onze verantwoordelijkheid nemen, anderzijds omdat een duurzaam geproduceerd product perfect aansluit op de huidige consumentenbehoefte. Met een 'future fit-'portfolio focussen we daarom op zowel relevantie als sustainability.” Of het nu gaat om maaltijdpakketten, wasmiddel of shampoo… een product moet relevant zijn, wil men er meer voor betalen, aldus Van Beek. “En voor de huidige consument staat relevantie gelijk aan gemak, gezond en duurzaam.” Meer groenten, minder vlees Een goed voorbeeld van dit future fit-portfolio vormen de Knorr Wereldgerechten. “Veel Nederlanders willen wel meer groenten eten, maar in de praktijk lukt dit niet altijd. Met maaltijdpakketten uit inspirerende, nieuwe wereldkeukens, maken we het makkelijker en leuker om die dagelijks aanbevolen hoeveelheid groente toch te halen.” Bij het verkleinen van de milieu-impact, speelt minder vlees eten een belangrijke rol. Daarom deelt Unilever onder meer het Unox-assortiment op in drie pijlers: beter, minder en geen. “Uiteindelijk willen we in de Unox-producten uitkomen op een 50/50 balans van dierlijke versus plantaardige eiwitten. Op dit moment is 42 procent van de Unox-soepen vegetarisch en we werken er hard aan om dit naar zestig procent te brengen. Zo maken we het de consument heel makkelijk om af en toe geen vlees te eten.”

Fred van Beek, vice president sales Retail & Out of Home. “Samen kunnen we nóg dichter op de trends en de consument zitten, dat heeft het afgelopen jaar des te duidelijker gemaakt.”

Minder plastic Een belangrijk aandachtspunt bij het verduurzamen van al haar divisies, is het verminderen van plastic. “Als er een kwalitatief goed alternatief beschikbaar is, gebruiken we helemaal geen plastic. Je moet dan natuurlijk wel kijken naar de milieu-impact van het alternatief; die mag niet hoger zijn. Daarnaast verbeteren we de wijze waarop productverpakkingen worden ontworpen, met als doel nieuwe plastic verpakkingen binnen een circulair systeem te houden.” Tegen 2025 moet de hoeveelheid nieuw plastic die Unilever in verpakkingen gebruikt gehalveerd zijn, aldus Van Beek. “Met een absolute reductie van ruim 100.000 ton plastic en het inzetten van gerecycled of hernieuwbaar plastic. Bovendien zorgen we ervoor dat honderd

‘JUIST OMDÁT WE GROOT ZIJN, HEEFT WAT WE DOEN ECHT IMPACT’

procent van onze plastic verpakkingen volledig herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar is.” De 'plastic-lens' Unilever kijkt bij alle innovaties door de 'plastic-lens'”, zegt Van Beek. “Dit zie je al terug bij ons merk Love Beauty and Planet (LBP), waarbij we naast de traditionele vloeibare shampoo de shampoo bar hebben geïntroduceerd. Daarnaast zijn de flessen van LBP gemaakt van 100 procent gerecycled plastic en zijn ze na gebruik ook weer recyclebaar.” Pukka-thee heeft de coating van de papieren envelopjes aangepast, gaat Van Beek verder. “Daardoor kunnen nu zowel de doos als de envelopjes mee in de papierrecyclestroom. Lipton is overgegaan op biologisch afbreekbaar plastic (PLA). Door deze inspanningen mogen de theezakjes van Pukka en Lipton in de loop van 2021 bij het gft-afval worden weggegooid.” Wasmiddel in papieren fles In de homecare-divisie heeft Unilever supergeconcentreerde navulverpakkingen geïntroduceerd. “Waarmee je zelf schoonmaakmiddel aanlengt met water om de fles opnieuw te kunnen gebruiken”, aldus Van Beek. Het nieuwe Cif ecorefill bevat 75 procent minder plastic. “En door de supergeconcentreerde navulverpakking zorgen we voor 87 procent minder vrachtwagens op de weg. Momenteel werken we hard aan de ontwikkeling van papieren flessen voor alle wasmiddelen. Deze besparen aanzienlijk in plasticverbruik en leveren met een geconcentreerde inhoud per wasbeurt een besparing van 20 tot 25 procent op voor de consument. De verwachting is dat de papieren flessen ergens volgend jaar instromen.” Creëren 'in de wij-vorm' Bij het ontwikkelen en in de markt zetten van innovaties, heeft Unilever de voorkeur om samen te werken met haar handelspartners, benadrukt Van Beek. “We hebben tot nu toe veel zelf gedaan, maar willen graag richting 'creëren in de wij-vorm'. Samen kunnen we tenslotte nóg dichter op de trends en de consument zitten, dat heeft het afgelopen jaar des te duidelijker gemaakt.” Bij het creëren van meerwaarde speelt ‘de concurrentie’ eveneens een belangrijke rol, benadrukt hij. “De consument optimaal bedienen doe je ook hier samen. Met elkaar maken we die taart groter en creëren we die waarde. Bovendien houdt het je scherp.” Bij het ontwikkelen van relevante, gezonde en duurzame innovaties voelt Unilever de noodzaak om een leider te zijn, besluit Van Beek. “En dat zijn we ook. Retailers geven dat ons ook terug, onze positie in de Foodbedrijf van het Jaar-verkiezing is voor ons een mooie bevestiging. Dat geeft enorm veel energie om het in de toekomst – samen – nog beter te doen.”

27


INVENTORY OPTIMISATION

Wij feliciteren alle winnaars die dit jaar Foodbedrijf van het Jaar geworden zijn!

Forecasting & Demand Planning

Supply Planning

Voorraad Optimalisatie

info@slimstock.com ADVERTENTIE

Promotie Management

slimstock.com

Assortiment Management

Supply Chain Tactics

+31 (0)570 63 84 00

Multi Echelon Allocatie & Replenishment


DE ZUIVELVISIE VAN FRIESLANDCAMPINA: (DUURZAME) FOCUS OP GROEI Leef- en eetpatronen veranderen in hoog tempo. Met de juiste producten – die passen in de huidige 24/7 leefstijl – gekoppeld aan op maat gemaakte categorieplannen en een perfecte executie, zorgt FrieslandCampina met haar zuivelassortiment voor relevantie en waardegroei.

Bob Mulder, director Channel & Category Development bij FrieslandCampina.

30


Afgelopen september introduceerde FrieslandCampina haar nieuwe zuivelvisie: 'Zuivel in de 24/7 wereld'. “De leef- en eetpatronen van consumenten veranderen in hoog tempo. En dat heeft gevolgen voor onze klanten”, zegt director Channel & Category Development Bob Mulder. Zuivel is nog steeds een van de belangrijkste categorieën in de supermarkt, benadrukt hij. “Eén op de twee winkelmandjes bevat een zuivelproduct en de penetratie is honderd procent. Met € 5,2 miljard omzet per jaar, is de categorie inmiddels net zo groot als agf.” Relevante producten In die winkelmandjes is vaak een ontbijtproduct te vinden. “29 procent van de Nederlanders ontbijt vandaag de dag met zuivel. Ter vergelijking: vijf jaar geleden was dit nog zestien procent.” Dat ontbijtmoment verandert echter wel. Mulder: “Er wordt bijvoorbeeld steeds vaker gekozen voor yoghurt of kwark. Ook is het ontbijtmoment verspreid geraakt over meerdere momenten in de ochtend. Daar moet je met de juiste producten op inspelen.” Met producten als Campina Kwark Aardbei en Mango, bijvoorbeeld. “Hiermee creëren we duidelijk waarde in de categorie. Yoghurt en kwark groeiden het afgelopen jaar met zes procent, terwijl Campina in yoghurt en kwark in 2020 met negen procent groeide.” 24/7 ‘aan’ Kort samengevat lopen de leef- en eetpatronen van de consument steeds meer door elkaar, verwijst Mulder terug naar de nieuwe zuivelvisie. “Van een ‘negen tot vijf’-samenleving zijn we steeds meer naar een 24/7-maatschappij gegaan. We staan, bij wijze van spreken, 24 uur per dag ‘aan’ en zoeken daarom naar manieren om ons leven makkelijker, maar vooral efficiënter te maken. En om in die hectiek goed te kunnen blijven functioneren.” Die kom yoghurt of kwark met fruit en granola sluit daar bijvoorbeeld naadloos op aan. “Makkelijk klaar te maken en te eten – en ook nog eens heel voedzaam. Maar ook producten met minder zout en suiker, zoals Milner Smeerkaas 25 procent minder zout* en Fristi met 40 procent minder suiker passen goed in die 'nieuwe' 24/7-wereld en – leefstijl.” Koken met kaas Bij de avondmaaltijd ziet FrieslandCampina een stijgende behoefte aan vlees­ vervangers, zegt Mulder. “Hier nemen we met ons merk Valess een belangrijke plek in. In het overstappen op vleesvervangers blijkt smaak doorgaans de grootste barrière. Die drempel blijkt bij Valess momenteel het kleinst, daarom hebben we het assortiment

het afgelopen jaar versneld uitgebreid.” Tegelijkertijd koken consumenten steeds vaker met kaas. “Dit zien we terug in ons merk Parrano, dat de afgelopen twee jaar met maar liefst 75 procent groeide. Met nieuwe varianten als 'flakes' voor over de salade, en geraspte kaas voor een variëteit aan kookmomenten, hebben we de relevantie van dit merk nog verder vergroot.” Duurzaamheid: pijler voor waardegroei Achter die nieuwe zuivelvisie van FrieslandCampina, staat een eveneens aangescherpt duurzaamheidsprogramma: 'Nourishing a better planet'. “Dit loopt als een rode draad door al onze activiteiten heen”, legt Mulder uit. De missie van FrieslandCampina is om in 2050 wereldwijd mensen te voeden, volledig circulair én co2-neutraal. Dit doet het bedrijf op basis van zes pijlers: • Betere inkomsten voor de Boer (je kunt tenslotte niet rood staan en groen ‘doen’, aldus Mulder) • Betere en betaalbare voeding voor iedereen (de eerdergenoemde zout- en suikerreductie), • Betere biodiversiteit (melkstromen die beter zijn voor koe, natuur en klimaat), • Beter klimaat (FrieslandCampina gaat voor een CO2-neutrale toekomst), • Betere verpakkingen (100 procent circulair en focus op CO2-reductie en het reduceren van waste) •  Betere inkoop (100 procent duurzame inkoop van grondstoffen, waarbij FrieslandCampina ook weer let op klimaat, natuur en goede inkomsten voor boeren) Bewustzijn vergroten Duurzaamheid is de drijvende kracht achter alle plannen van FrieslandCampina, benadrukt Mulder. “Hierin willen we vooroplopen. Het feit dat Campina het nummer één zuivelmerk in de Sustainable Brand Index is en een top drie foodmerk in de supermarkt, bewijst dat we hierin op de goede weg zijn.” In het uitvoeren van de duurzaamheids­ plannen wordt aan de ene kant ingespeeld op de behoefte van de consument aan duurzamere producten en oplossingen. “Door relevantie te creëren met bijvoorbeeld het vervangen van alle plastic rietjes door papieren; hiermee hebben we al 10.000 kilometer aan plastic rietjes bespaard. Of door de tussenvelletjes bij de plakken kaas te vervangen door papieren; hiermee besparen we ruim dertig procent aan plastic.” Aan de andere kant wordt het bewustzijn – de 'awareness' – bij consumenten juist (verder) vergroot. Hierin speelt het duurzaamheidskeurmerk On The Way To Planet Proof een belangrijke rol.

“Inmiddels is dit het hardst groeiende duurzaamheidskeurmerk, dat waarde brengt in de categorie en in de gehele keten. Al 32 procent van alle witte zuivel in de Nederlandse supermarkt is Planet Proof en circa 4.000 hectare natuurbeheer. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2019.” Meerprijs geen belemmering FrieslandCampina bouwt aan duur­ zaamheid vanaf de boerderij tot aan de consument. Dat betekent een meerprijs op de producten. “Maar wel een meerprijs waarvoor de consument bereid is te betalen”, benadrukt Mulder. “Door samen met onze handelspartners onze plannen en producten goed uit te leggen richting de consument, is die consument daadwerkelijk bereid om die benodigde meerprijs te betalen. Juist in deze tijd, waarin iedereen des te meer nadenkt over duurzaamheid”

'DOOR SAMEN MET ONZE HANDELSPARTNERS ONZE PLANNEN EN PRODUCTEN GOED UIT TE LEGGEN RICHTING DE CONSUMENT, IS DIE CONSUMENT BEREID OM DE VOOR DUURZAAMHEID BENODIGDE MEERPRIJS TE BETALEN'

Flexibele categorieplannen Uiteindelijk worden alle plannen gekoppeld aan flexibele categorieplannen, brengt Mulder het gesprek terug naar de supermarkt en de winkelvloer. “Hierbij kijken we per formule en per segment waar de kansen voor onze klanten liggen en hoe we die concreet het beste kunnen invullen.” Dat betekent eveneens een heldere visie op online, zo benadrukt hij. “E-commerce heeft het afgelopen jaar een belangrijke groei doorgemaakt. Dat geldt ook voor onze merken; waar online boodschappen doen in 2020 met wel 50 procent toenam, groeiden onze merken met gemiddeld 55 procent. Binnen de bricks & clicks-spelers loopt ons aandeel op merkniveau online inmiddels zelfs op tot meer dan 18 procent.” Voorop in e-commerce Met een eigen team, dat beschikt over veel online expertise uit markten die

hierin vooroplopen, zoals Azië, zit het zuivelconcern bovenop de online groei. “Online vergt een ander assortiment, navigatie en promoties dan fysieke winkels. Met onze TASC-werkwijze (Trust, Assortment, Search en Content, red.) zorgen we daarom ook online voor een goede bediening en vindbaarheid.” Nu de horeca en het out of homekanaal weer voorzichtig opengaan, kijkt FrieslandCampina ook naar de juiste manieren om e-commerce hier efficiënt in te zetten. “We volgen de 'quick commercetrend' bijvoorbeeld op de voet. Partijen als Gorillas en Getir (sinds een tijdje ook actief in Nederland, red.) bewijzen al dat het kan én dat het góed kan!” Doen wat je belooft Mooie plannen zijn alleen succesvol wanneer ze goed worden uitgevoerd, zo weet ook Mulder. “Je moet waarmaken wat je belooft en dat doen wij door perfecte commerciële executie na te streven: de juiste schappen, met het juiste (lokale) assortiment en efficiënte promoties.” FrieslandCampina weet waar de consument voor open staat, zegt hij. “Dit zien we aan de verkoopresultaten van onze innovaties en aan productverbeteringen, die gestoeld zijn op een veranderende maatschappij, gezondere voeding én duurzame voeding.” Ook weet het zuivelbedrijf welke producten het goed doen in promoties. “Veel van onze producten liggen al standaard in het (virtuele) boodschappenmandje en worden niet ineens extra gekocht tijdens acties. Impulsgedreven artikelen als toetjes en Chocomel echter wél, net als de nieuwe producten. Juist omdat promotie voor ons geen doel op zich is – het gaat ons om het bereiken van penetratie – creëren we waarde voor onze klanten.” Daarbij gaat het om een totale waardegroei van 5,2 procent per jaar, om precies te zijn. “Al verschillende jaren groeit zuivel harder dan food in zijn algemeenheid (CAGR). Onze visie draagt hier, met de shopperbehoefte als uitgangspunt en gedreven door een perfecte executie, in belangrijke mate aan bij.” In deze groei is samenwerking met de handelspartners 'key', zo benadrukt hij. “Alleen samen kunnen we de plannen van de grond krijgen. We zijn al enorme slagen aan het maken en ik heb er alle vertrouwen in dat dit lukt.” Bron cijfers: Ipsos (in opdracht van FrieslandCampina) *Milner Smeerkaas bevat nu 25% minder zout dan de meeste andere smeerkazen en is 65% minder vet dan volvette Smeerkaas. Daarnaast is het van nature rijk aan calcium.

De zes centrale categorie-essenties van de nieuwe zuivelvisie van FrieslandCampina. Per onderdeel worden de belangrijkste groeidrijvers benoemd en de rol van de merken daarin.

31


Bedankt

voor de waardering als Foodbedrijf van het jaar!

voor d e o g n ge ren zor e o b e e een i D d t a d ien, zo hun koe ortabel f m o c goed en ben. b e h n e lev

De boeren werken meer in balans met de natuur. Zij zorgen voor een groener landschap, rijk aan insecten en vogels, waarin meer ruimte is voor natuurlijke kringlopen.

den De boeren beste n het klimaat. a a t h c a d n a a l e ve itstoot van Zo willen zij de u op hun broeikasgassen deren. boerderij vermin

ADVERTENTIE

Profile for Shelflife

supermarkt.team - Foodbedrijf van het Jaar '21  

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded