Lærerrekrutteringsanalysen 2023

Page 1

Fagbladet Folkeskolen og Lærerjob.dk LÆRER REKRUTTERINGS ANALYSEN 2023

NY VÆRDIFULD VIDEN TIL DIG, DER ARBEJDER MED LEDELSE OG

REKRUTTERING I

FOLKESKOLEN

Hvad gør du, hvis du som leder skal rekruttere nye lærere?

Hvor kigger de bedste kandidater efter nye udfordringer? Hvad motiverer en lærer til at blive i jobbet, og hvad skal der til for at få en lærer til at søge nye græsgange? Der kan være mange spørgsmål, der melder sig i forbindelse med lærerrekruttering.

På de følgende sider kan du læse resultaterne af den undersøgelse, som Fagbladet Folkeskolen har gennemført i samarbejde med A&B Analyse i januar 2023. Ligesom vi også gjorde det i 2021. Undersøgelsen fokuserer på læreres holdninger til deres job, jobmobilitet, jobtilfredshed og jobsøgeadfærd. Og måske allervigtigst, hvilke overvejelser de gør sig i forhold til at søge nye udfordringer.

Svarene viser med al tydelighed, at ledelse og rekruttering hænger sammen. God ledelse tiltrækker gode lærere. Og selvom jobtilfredsheden er steget, overvejer mere end hver fjerde lærer et jobskifte.

Lærerjob.dk er Danmarks bedste jobportal til at ramme både de aktivt og passivt jobsøgende lærere. Alle jobannoncer på lærerjob.dk bringes også i fagbladet Folkeskolen, på folkeskolen.dk og i vores nyhedsbreve.

Fagbladet Folkeskolen og Lærerjob.dk - Lærerrekrutteringsanalysen 2023 3
Fagbladet Folkeskolen og Lærerjob.dk - Lærerrekrutteringsanalysen 2023 4

JOBTILFREDSHEDEN STIGER - MEN LÆRERNE ER ALLIGEVEL PÅ JOBUDKIG

Rigtig mange lærere har været i deres job i 10 år eller mere, og generelt er jobtilfredsheden stigende.

Men selv blandt de mest tilfredse lærere er der løbende overvejelser om jobskifte. Ligesom der er stor nysgerrighed, når det kommer til at afsøge nye muligheder.

Fagbladet Folkeskolen og Lærerjob.dk - Lærerrekrutteringsanalysen 2023 5

Hvor længe har du været ansat i dit nuværende job?

Fagbladet Folkeskolen og Lærerjob.dk - Lærerrekrutteringsanalysen 2023 6
55% af lærerne har været ansat i deres job i 10 år eller mere. Andelen, der har været ansat i mindre end 5 år, er 22%. (n=393) 25 år eller mere 16-24 år 10-15 år 5-9 år 3-4 år 1-2 år 13% 23% 19% 24% 8% 14% 5 10 15 20 0
Fagbladet Folkeskolen og Lærerjob.dk - Lærerrekrutteringsanalysen 2023 7

I hvilken grad er du tilfreds med dit nuværende job?

Lærernes tilfredshed med deres nuværende job er stigende. I 2021 lå andelen af tilfredse/meget tilfredse ganske højt, nemlig på 73%. Den andel er nu steget til 79%.

Fagbladet Folkeskolen og Lærerjob.dk - Lærerrekrutteringsanalysen 2023 8
Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds 35% 34% 44% 39% 10% 15% 7% 7% 4% 5% 0 10 20 30 40 (n=393) 2023 2021

Hvis du skulle søge nyt job i nærmeste fremtid, forventer du så, at du vil søge job på en folkeskole, fri grundskole, efterskole eller søge et andet job?

Viljen til at søge job på en fri grundskole eller en efterskole er nogenlunde stabil. Til gengæld har folkeskolen tabt betydeligt terræn siden 2021 og er nu overhalet af et helt ”andet job”.

Fagbladet Folkeskolen og Lærerjob.dk - Lærerrekrutteringsanalysen 2023 9
(n=414) 2023 2021 Folkeskole Andet job Fri grundskole Efterskole 52% 62% 20% 16% 60% 53% 23% 15% 0 15 30 45 60

HVER FJERDE OVERVEJER ET JOBSKIFTE INDEN FOR TO ÅR

Dygtig ledelse og høj faglighed er altafgørende for størstedelen af lærerne. Så det skal man som ledelse forholde sig til, uanset om man gerne vil holde på sine gode medarbejdere eller skal rekruttere nye.

Fagbladet Folkeskolen og Lærerjob.dk - Lærerrekrutteringsanalysen 2023 10
Fagbladet Folkeskolen og Lærerjob.dk - Lærerrekrutteringsanalysen 2023 11
Fagbladet Folkeskolen og Lærerjob.dk - Lærerrekrutteringsanalysen 2023 12

Overvejer du at skifte job inden for de kommende 1-2 år?

(n=393) Måske 21% Nej 51% Fagbladet Folkeskolen og Lærerjob.dk - Lærerrekrutteringsanalysen 2023 13

Til trods for en høj tilfredshed med deres job vil 28% overveje at skifte job inden for de næste 1-2 år. Ja 28%

Hvor ofte kigger du

på opslåede job i blade, på netmedier, jobportaler og andre steder, også i perioder hvor du ikke er aktivt jobsøgende?

(n=414) Dagligt 3-4 gange om ugen En gang om ugen Et par gange om måneden Ca. 1 gang hver 3. måned Et par gange om året Sjældnere/aldrig 5% 7% 12% 22% 22% 14% 17% 0 10 20 30 40 Fagbladet Folkeskolen og Lærerjob.dk - Lærerrekrutteringsanalysen 2023 14
46% af lærerne følger med på jobmarkedet mindst et par gange om måneden, selvom de ikke aktuelt er jobsøgende.

Hvor

besøger du

Omkring en tredjedel af lærerne besøger jobportaler et par gange om måneden eller oftere. (n=414) Dagligt 3-4 gange om ugen En gang om ugen Et par gange om måneden Ca. 1 gang hver 3. måned Et par gange om året Sjældnere/aldrig 4% 5% 6% 20% 34% 16% 16% 0 10 20 30 40 Fagbladet Folkeskolen og Lærerjob.dk - Lærerrekrutteringsanalysen 2023 15
ofte
jobportaler, også i perioder hvor du ikke er aktivt jobsøgende?

Hvilke faktorer afgjorde, at du valgte dit nuværende job?

Det mest afgørende for lærernes valg af jobbet har været fagligheden og skolens ledelse. Også kollegerne og muligheden for fleksibilitet i hverdagen spiller en stor rolle.

Fagbladet Folkeskolen og Lærerjob.dk - Lærerrekrutteringsanalysen 2023 16
Faglighed i jobbet Dit indtryk af ledelsen på arbejdspladsen Dit indtryk af kolleger på arbejdspladsen Fleksibilitet
forhold til arbejdstiden i hverdagen Afstand/ tilgængelighed med off. transport Lønnen 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % Meget stor betydning Stor betydning Middel betydning Lille betydning Ingen betydning Ved ikke 23 29 31 32 33 13 6 48 41 36 30 23 21 16 15 14 18 23 38 7 5 5 8 17 13 7 8 16
(n=393)
i

Vil du foretrække kun at undervise i dine linjefag, eller er det bedre at veksle med andre fag?

Hvis lærerne selv kunne bestemme, ville flertallet (54%) foretrække kun at undervise i deres linjefag.

(n=393) 37% 9% Foretrækker kun at undervise i linjefag Bedre at veksle Ved ikke 54% Fagbladet Folkeskolen og Lærerjob.dk - Lærerrekrutteringsanalysen 2023 17
Fagbladet Folkeskolen og Lærerjob.dk - Lærerrekrutteringsanalysen 2023 18

ET STORT JA TAK TIL

RESSOURCEPERSONER OG CO-TEACHING I forhold til analysen fra 2021 har vi valgt at medtage nogle nye spørgsmål om inklusion. Lærerne er ikke i tvivl. Hverken på elevernes eller egne vegne, når det handler om adgang til ressourcepersoner i hverdagen samt muligheden for co-teaching. Fagbladet Folkeskolen og Lærerjob.dk - Lærerrekrutteringsanalysen 2023 19

Betydning af let adgang til ressourcepersoner

Fagbladet Folkeskolen og Lærerjob.dk - Lærerrekrutteringsanalysen 2023 20
Adgang til ressourcepersoner i hverdagen har stor betydning. Både for læreren og for eleverne. (n=393) For eleverne For dig som underviser 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % Meget stor betydning Stor betydning Middel betydning Lille betydning Ingen betydning Ved ikke 33 30 39 36 17 21 6 8

Foretrækker du stor vægt på co-teaching ifm. inklusion i din undervisning?

Flertallet (62%) af lærerne foretrækker co-teaching i forbindelse med inklusion i undervisningen.

(n=393) Nej 20% Ved ikke 18% Ja 62% Fagbladet Folkeskolen og Lærerjob.dk - Lærerrekrutteringsanalysen 2023 21
Fagbladet Folkeskolen og Lærerjob.dk - Lærerrekrutteringsanalysen 2023 22
HVAD
VIGTIGST
JOBBET
LÆRER? Det vigtigste når en lærer skal søge nyt job er medbestemmelse, fleksibilitet, ledelsesstil og kulturen på arbejdspladsen. Fagbladet Folkeskolen og Lærerjob.dk - Lærerrekrutteringsanalysen 2023 23
ER
I
SOM

Hvor vigtige er de følgende faktorer, hvis du på et tidspunkt skulle skifte job?

Indflydelse på egen undervisning, ledelsesstil og kulturen blandt lærerkollegerne er de absolut mest afgørende faktorer, når lærerne søger job.

Fagbladet Folkeskolen og Lærerjob.dk - Lærerrekrutteringsanalysen 2023 24 Indflydelse på egen undervisning Ledelsesstilen/ kultur på lærerværelse Profilen på lærerkollegiet Mulighed for egen arbejdsstation Undervisningsrammer/muligheder Mulighed for efteruddannelse Skolens profil Sociale arrangementer på skolen Transportforhold Indkøring/ mentorordning Gennemsnitsalder på arbejdspladsen Fælles mad-/ kantineordning 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % Meget stor betydning Stor betydning Middel betydning Lille betydning Ingen betydning Ved ikke 60 58 30 34 19 18 15 8 7 6 32 29 42 27 40 21 33 28 17 17 7 9 19 17 28 29 32 35 31 30 36 16 10 7 13 10 18 26 29 30 34 9 6 6 8 16 15 24 40 2023

Det er de samme faktorer, der er afgørende, når lærerne kigger efter ny arbejdslads, som det var i 2021. Arbejdstiden og de fag, man skal undervise i og det faglige miljø på arbejdspladsen er stadig meget vigtigt. Skolens værdigrundlag ligger til gengæld ikke helt så høj på listen som tidligere - dens generelle ry har betydning for flere.

Arbejdstid/ fleksibilitet Fagkombination Det faglige miljø Skolens værdigrundlag Skolens generelle ry Afstand til din bopæl Skolens overordenede tema/strategi Anbefalinger fra andre Lønnen Karrieremuligheder Kender nogle på skolen Meget stor betydning Stor betydning Middel betydning Lille betydning Ingen betydning Ved ikke 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 52 51 37 27 19 18 19 16 16 14 11 6 40 30 30 15 23 15 12 15 8 5 31 32 42 48 37 41 35 30 39 34 18 14 39 43 36 44 36 39 37 32 23 13 12 12 14 19 26 27 35 35 30 32 33 32 12 22 21 28 32 28 31 35 27 29 10 7 9 9 9 8 20 23 8 9 8 11 8 11 27 27 5 8 15 22 6 6 14 24 2023 2021
Fagbladet Folkeskolen og Lærerjob.dk - Lærerrekrutteringsanalysen 2023 25
(n=414)
2023 sammenlignet med 2021
Fagbladet Folkeskolen og Lærerjob.dk - Lærerrekrutteringsanalysen 2023 26

Rammer om forberedelsestid – hvad vil du foretrække?

Mere end halvdelen af lærerne foretrækker, at forberedelsestiden består af et fleksibelt antal timer fra uge til uge.

(n=393) Fleksibelt antal timer fra uge til uge At forberedelsestiden bestod af timer indenfor et fast tidsrum Tilstædeværelse på arbejdspladsen i forberedelsestiden 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % I meget høj grad I høj grad Middel Lav grad Slet ikke Ved ikke 30 8 24 18 7 17 19 21 6 20 23 9 32 45 Fagbladet Folkeskolen og Lærerjob.dk - Lærerrekrutteringsanalysen 2023 27
Fagbladet Folkeskolen og Lærerjob.dk - Lærerrekrutteringsanalysen 2023 28

VÆR DÉR, HVOR DE JOBSØGENDE LÆRERE ER

Skal du rekruttere nye lærere, er det naturligvis godt at vide, hvad der skal til for, at de overhovedet vil overveje et jobskifte. Men først og fremmest skal kandidaterne vide, at du er på udkig efter dem. Og her er der ingen tvivl. Lærere kigger efter nyt job på online jobportaler. To ud af tre lærere foretrækker Fagbladet Folkeskolen, når de søger job. Samtidig er lærerjob.dk én af de to jobportaler, som lærerne foretrækker.

Fagbladet Folkeskolen og Lærerjob.dk - Lærerrekrutteringsanalysen 2023 29

Hvad ville du gøre som det første konkrete skridt, hvis du havde besluttet dig for at kigge efter et nyt job?

Kigge på jobportaler Tale med 66% 9% 9% 8%

Kigge i nyhedsbreve fra mit

kollegaer/ tidligere kollegaer Kigge i fagblade Se på 6% 2% 1% 0

Fagbladet Folkeskolen og Lærerjob.dk - Lærerrekrutteringsanalysen 2023 30 10 20 30 40 50 60 70 80
Som det første konkrete skridt i jobsøgningsprocessen vil 2 ud af 3 lærere som det første kigge på jobportaler, hvis de ønsker at søge et nyt job. Hvis du skal ramme de aktivt jobsøgende lærere, er jobportaler klart den mest effektive kanal. sociale mediekanaler
(n=414) fagblad/ faglige medier Kigge i nyhedsbreve fra min fagforening Ingen af de nævnte

Hvilke af følgende

fagmediers

magasiner

eller websites

ville du læse/besøge for at kigge efter jobmuligheder?

Cirka to tredjedele af lærerne ville bruge Fagbladet Folkeskolen/ folkeskolen.dk for at kigge efter jobmuligheder. En annonce på lærerjob.dk bliver også vist på folkeskolen.dk og i det trykte blad.

10 20 30 40 50 60 70 80
(n=414) Fagbladet Folkeskolen/ folkeskolen.dk Magasinet Friskolen/ friskolerne.dk Plenum/ skolelederforeningen.org Medlemsmagasinet Frie skoler/fsl.dk Magasinet Efterskolerne/ efterskolerne.dk Ingen af de nævnte 65% 5% 7% 6% 33% 4% 0 Fagbladet Folkeskolen og Lærerjob.dk - Lærerrekrutteringsanalysen 2023 31

Hvis du skal søge et nyt job i

Fagbladet Folkeskolen og Lærerjob.dk - Lærerrekrutteringsanalysen 2023 32 (n=373) 5 10 15 20 25 30 35 40
besøge
jobportal, hvilken
er sammen med Jobindex.dk de klart mest foretrukne jobportaler blandt jobsøgende lærere. Jobindex.dk Lærerjob.dk Jobnet.dk Skolejobs.dk Ofir.dk Stepstone.dk Skolemonitor.dk 36% 35% 12% 12% 5% 1% 0% 0
grundskolen, og kun må
én
en vil du så vælge? Lærerjob.dk
Fagbladet Folkeskolen og Lærerjob.dk - Lærerrekrutteringsanalysen 2023 33

OM UNDERSØGELSEN

Læsevejledningen: Indsamlingen af data er foretaget via internettet som selvudfyldt spørgeskema. 453 personer har gennemført undersøgelsen, og de er alle medlemmer af Folkeskolens lærerpanel. Figuren viser deltagernes fordeling på baggrundskriterier. Af figuren fremgår det, at 70% af de adspurgte er kvinder, ligesom 84% af alle deltagerne arbejder på fuld tid. (n-=453)

Midtjylland 21% Hovedstaden 27% Sjælland 19%

65+ 9%

Nordjylland 10% Syddanmark 23% 50-64 50%

Uden arb som lærer 4% Børnehaveklasseleder 2% Leder 4%

18-34 4% 35-49 37% Lærer 82%

REGION STILLING Mand 30%

Dataindsamling er foretaget fra d. 15.1 til 31.1 2023. Fagbladet Folkeskolen og Lærerjob.dk - Lærerrekrutteringsanalysen 2023 34

Andet 9%

KØN
ALDER Kvinde 70%
Fagbladet Folkeskolen og Lærerjob.dk - Lærerrekrutteringsanalysen 2023 35 PRIVAT/OFFENTLIG FULDTID/DELTID ANTAL ANSATTE TRIN Offentlig skole 96% Fri grundskole 3% Efterskole 1% Under 30 22% Over 50 37% 30-50 41% Fuldtid 84% Deltid 16% 0 25 50 % 35% 45% 45% 19% 4% 1% Udskolingen Mellemtrinnet Indskolingen
ikke
på efterskole
Specialundervisning Underviser
Underviser

KOM I MÅL MED DET HELT RIGTIGE JOBMATCH

Vil du vide mere om Lærerrekrutteringsanalysen? Eller ønsker du hjælp til rekruttering via lærerjob.dk?

Ring eller skriv til os allerede i dag – eller læs mere på lærerjob.dk

Hawer Hassel

Kommerciel chef

Fagbladet Folkeskolen, folkeskolen.dk og lærerjob.dk

+45 60 43 60 86 hha@folkeskolen.dk

___