Flapút april 2013

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum gersmoanne

april 2013


2


Fan ‘e redaksje Beste lezers, Tsja, we komen er niet onderuit: het weer. Leek het laatst al bijna lente te worden, een paar dagen later sloeg de kou weer genadeloos toe. Sneeuw, bevroren sloten, ijskoude wind. In de archieven van de Leeuwarder Courant vond ik een artikeltje in de rubriek “Waarheen in Friesland”: Cornjum: De Bining 7.30 ’t Nut, ds. H Zuiderveld uit Winschoten spreekt over: “Eeuwige lente op de Canarische Eilanden” (LC 23-11-1970). Ja, als we dat hier eens mochten krijgen, eeuwige lente….Want verhuizen naar de Canarische Eilanden is geen optie, een week is lang genoeg. Er is tenslotte genoeg te doen in Cornjum en Jelsum, dat kunnen jullie lezen in het aprilnummer. Vooruit, nog één artikel over de lente uit het archief van de Leeuwarder Courant. In de rubriek Gehoord&Gezien van 4 mei 1991 stond het volgende verhaaltje: Taken van man en vrouw in Jelsum en Cornjum overzichtelijk verdeeld zo blijkt uit voorwoord dorpskrant De Flapút van Isolde Jagersma. Nu de lente aanbreekt is, lezen we, “by mannich froulju de ’kriebel’ net mear te hâlden’ Want zij gaan aan de schoonmaak en vertellen in SRV-wagen hoever ze zijn. “Ik bin op ’e souder begûn”, zegt één. De ander: Noch ien sliepkeamer, dan bin ik boppe klear. De mannen de deur uit gejaagd, “klauwe de hiele tún oeral”. Tuincentra worden leeggekocht, bomen en heesters geplant. “Fan’e weromstuit komme se mei harren smoarge klean en drek oan’e skuon wer yn it skjinne hús”. U ziet, de Flapút kan niet zonder een praatje over het weer. Overigens heeft de redactie van de Flapút enige tijd geleden al het plan opgevat om uit het archief van de Flapút artikelen te plaatsen, wij komen hier op terug. Maar nu dan de inhoud van deze Flapút: vrijdag 15 en zaterdag 16 maart jl. was het weer zover, NL Doet. Ook Leeuwarderadeel heeft actief meegedaan aan deze dagen. Zo heeft er in De Bining een hele ploeg vrijwilligers geklust en verzorgde Vrijwilligerscentrale Middelsee in verzorgingshuis Skilhiem een verwen-middag voor de bewoners. Ook op Dekemastate zijn vrijwilligers druk bezig geweest. Van al deze activiteiten kunnen jullie een verslag lezen. En nog veel meer…. Wij wensen jullie heel veel leesplezier! De redaktie 3


NLdoet dag in De Bining Zaterdag 16 maart jl. was er ook in dorpshuis de Bining weer een klusdag. Ook dit jaar deed De Bining weer mee met de landelijke NL Doet vrijwilligersdag. NLdoet is een mooie gelegenheid om verschillende klussen aan te pakken die anders te lang blijven liggen. Ook dit jaar hadden veel vrijwilligers zich aangemeld om te klussen. Maar liefst 20 man kwamen vanmorgen met hun gereedschapskoffertje langs. De organisatie is bij De Bining altijd in goede handen. Er konden 27 klussen (en kleinere klusjes) gedaan worden. Uiteraard beginnen we altijd eerst met een bakje koffie (dit heet ook wel werkoverleg). Daarna in groepen de verschillende werkzaamheden te lijf. Door de groep enthousiaste vrijwilligers zijn er maar liefst 18 klussen afgewerkt. Klussen die wel moeten gebeuren, maar geen prioriteit hebben (kan nog wel eens). De mannen van de catering zorgden voor het natje en het droogje en dat was, zoals altijd, weer prima geregeld. Zo zie je maar weer dat onze kleine dorpen, met hun toch wel vaste groep vrijwilligers, heel wat voor elkaar kunnen krijgen. Daar kunnen ze in Stiens (de Skalm ) nog heel wat van leren!

4


De Bining bedankt Gerard Veldman, Willem Boorsma, Theun Dijkstra, Germ Althuizes, Geert Wigarda, Daan Berkenpas, Geert Beeksma, Henkie Boorsma, Ytsen v/d Werf, Willem v/d Burg, Beeke Beeksma, Jelle v/d Meer, Louis Hooghiemstra, Ben v/d Meer, Cor de Ruiter, Douwe Hoekstra, Pieter v/d Werf, Jan Bijlsma en Gert Wiep Hogerhuis voor jullie inzet op deze NL Doet dag! Het was weer een geslaagde dag, met mooi weer voor de buiten klussen. Dick Rijpstra

5


‘It Nut’ Jelsum,Koarnjum, Britsum Seizoen 2012/2013 Sneon 5 oktober 2013 Sân man & Sikke mei Frederike Kleefstra Sneon 26 oktober 2013. Tryater mei ‘in moaie jûn’. Sneon 16 novimber 2013 Saskia Bak, direkteur Fries Museum Sneon 8 maart 2014: Jonkfodde koar Tûzen triennen en Barbershopkwartet. Jierferslach 2012 / 2013 Sneon 6 Oktober 2012 Gurbe Douwstra en Gerbrich van Dekken sjonge en spylje foar in folle seal prachtige lieten. Sneon 20 Oktober 2012. Tryater spilet it stik ‘Omke Wanja’ fan Tsjechov foar 130 gasten. Snein 25 novimber 2012. Mei 99 persoanen gie It Nut nei It Wiid yn Earnewâld om de foarstelling JAMEIMY, spile troch Freark Smink en Klaasje Postma, te sjen. Sneon 12 jannewaris 2013. Skriuwer Frank Westerman fertelt boeiend oer û.o. syn boek ‘dier bovendier’ oan 80 ynteressearre gasten. (Yn gearwurking mei de Biblioteek fan Stiens.)

6


Sneon 9 maart 2013. Yn in hast folle Bining bringt Tseard Nauta prachtige lieten en muzyk mei it programma ‘Rijk en Beroemd’ Lidmaatskip: € 15, - de persoan it jier. ( Fjouwer foarstellings) Gasten: € 10,- de persoan de jûn. Bij djoerdere jûnen wurdt der fan de leden en gasten in lytse bydrage frege. Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs ‘De Bining’ fan Koarnjum. It Bestjoer Hendrikus Dijkstra, foarsitter tel 2572025. Titus Sinnema,ponghâlder. Joke Scheffer, skriuwster. Romke Grijpstra (lede-administraasje) en Haakje Stielstra Janna Prose

Sân man & Sikke mei Frederike Kleefstra

7


Oproep van de jubileumcommissie D.T.D.

In juni 2014 bestaat voetbalclub DTD 75 jaar. Daarom is de jubileumcommissie al druk bezig met het bedenken van verschillende activiteiten. Behalve acties en activiteiten zijn we ook bezig om foto’s en materialen te verzamelen van en over DTD. Dit willen we dan exposeren tijdens de receptie en van de foto’s maken we een mooie powerpoint presentatie. Om dit jubileum tot een succes te maken hebben we uw hulp nodig. Heeft u oude foto’s / materialen of iets anders wat met DTD te maken heeft, neem dan contact met ons op via de mail: jubcomdtd@gmail.com of telefonisch: 06-24781060 (Gerrit Hottinga). Voor materialen geldt natuurlijk bruikleen en foto’s zouden we kunnen inscannen. We horen graag van u. Met vriendelijke groeten, De jubileumcommissie DTD 75 jaar Gerrit, Eit, Auke, Brecht en Petra

8


Jaarvergadering Bining

Aan de vrijwilligers van “de bining” en de besturen van de aangesloten verenigingen. De algemene vergadering zal dit jaar gehouden worden op:

maandag 22 april 2013 om 20.00 uur in “de bining” Agenda: 1. Opening. 2. Mededelingen. 3. Notulen algemene vergadering 14 mei 2012 4. Jaarverslag 2012 5. Financieel verslag 2012 6. Pauze. 7. Website 8. Renovatie buitenkant van ‘de bining’. 9. Rondvraag. 10. Sluiting. De notulen algemene vergadering + jaarverslag worden op de vergadering voorgelezen. Mocht iemand de stukken van te voren willen inzien dan graag contact opnemen met Yvon Wolfslag (secretaris) tel. 2153671 Financieel verslag: toelichting op de vergadering. Van harte welkom allemaal. Jullie aanwezigheid wordt door ons op prijs gesteld. Met vriendelijke groet, Albert, Dick, Jelle, Louis, Wiepie, Yvon 9


10


FLAPUT CULINAIR Omdat het er elke dag anders is, de kleuren, de mooie luchten mag ik graag het gebied langs de zeedijken doorkruisen. Het “Hutspotgebied” zoals ik het weleens noem. Waarom..?? Gewoon omdat langs de wegen overal borden staan met aanbiedingen van aardappelen, uien en wortelen. En nu net dat, bedacht ik, is fout. Want de ui is een fantastische, gezonde groente. En dus nu eens een twist op een oud, Frans recept. Potje met kaas & uien. 2 personen. Nodig:  250 gr. uien  25 g. boter  1 klein ei  ½ dl. melk  1 eetl. bloem  zout, peper en Knorr aroma  50 gr. reepjes mager gerookt spek  50 gr. geraspte, belegen kaas Bereiden: Schil de uien, snijd ze fijn en fruit ze in de boter goudgeel. Klop in een kom het ei met de melk los, voeg de bloem toe en maak er een glad mengseltje van. Maak dit op smaak af met iets zout, peper en aroma en roer er vervolgens de uien door. Breng het mengsel over in een hoog, beboterd, aardewerk potje of een kom en zet deze ca 15 min in een matig warme oven ( ca. 160 C) om het geheel goed door te warmen. Roer dan de kaas en het spek door de uien en plaats de pot wederom ca. 15 min. in de oven tot het spek en de kaas gesmolten zijn. Geef er vers, knapperig stokbrood bij. Pieter Licht. 11


Alde foto’s. Dizze kear in foto fan it bedriuwsfuotbalalvetal fan it Jelsumer molkfabryk. Der is net safolle fan bekend, dêrom earst in stikje oer it fabryk sels. Yn de jierren om 1900 hinne wie der krisis yn ‘e lânbou en guon boeren gienen doe oer op it hâlden fan fee. Dat dienen ûnder oaren ek de bruorren Jan, Arjen en Fokke Wassenaar út it Bilt. Se wienen besibbe oan de Jelsumer Hoekstra’s en hienen hjir ek al lân in eigendom. Se lieten hjir trije mânske pleatsen bouwe; “Haskerazathe”, “Vijverzathe” en noch in pleats efkes fierderop nei Ljouwert. Jan Wassenaar fan “Vijverzathe” waard in wrâldferneamd feefokker. De boeren moasten fansels ek de molke kwyt. Yn Stiens wie al in molkfabryk, mar de boeren yn dizze omkriten woenen de molke dêr net hinne ha. Op 15 augustus 1891 kamen de grutte boeren út Jelsum en Koarnjum gear yn ‘e herberch “de Grutte Bontekoe” en dêr waard besluten in molkfabryk op te rjochtsjen. In jier letter waard de earste molke ferwurke ûnder de merknamme “De Swan”. Der waard in protte molke levere oan de Ljouwerter molketapers en it bedriuw belibbe hiel goede jierren. It sil yn de jierren sa tusken 1955 en 1960 west ha dat it fabryk ek mei dien hat oan it bedriuwsfuotbaljen. De mannen op ‘e foto hienen allegearre in bining mei it fabryk; de namme fan de keeper is noch net bekend, mar miskien dat ien fan de lêzers noch de namme fan dizze man wit. De delgong fan it fabryk begong yn dy jierren al wat yn te setten en yn 1956 fusearre it fabryk mei “de Coöp. Zuivelfabriek Emmakade” en yn 1959 binne se ûnder de namme “Leeuwarder Melk Inrichting” (LMI) fierder gien. Yn 1980 waard de LMI in part fan de Frico yn Wergea. 12


Op ‘e foto sjogge jo: Steand f.l.n.r. Theun Kuipers, Taede Kuipers, Cornelis Porte, Broer Boorsma, Hendrik Nijboer, Jappie v.d. Veen, Beeke (Geerts) Beeksma en Kerst Hofman. Sittend f.l.n.r. Gerrit Bijlsma, Aan Bijlsma, ûnbekend en Leen Nauta.

Beeke (Iedes) Beeksma.

13


Vriendenkring Jelsum-Koarnjum-Britsum presintearret: trije ienakters op en rûn de itenstafel In ideale relaasje fan Remco Klop: in komyske thriller oer in bysûnder stel ûnder it diner. Spile troch: Ant Koning as in frou Remco Klop as in man It jierdeifeest fan freule Sophie neffens in bewurking fan Gerda van Wijk: in tragikomeedzje oer freule Sophie, har butler en gasten fan eartiids. Spile troch: Dety Rijpstra as freule Sophie Titus Sinnema as har butler Rezjy: Ant Koning Serenade fan Slowomir Mrozek: in fabel fan list, bedroch, macht en iten of iten wurde. Spile troch: Hendrikus Dijkstra as de Hoanne Louis Hooghiemstra as de foks Anita Dijkstra as Blondie Sytske Nicolay as Bruna Jannie Miedema as Rosina Rezjy: Remco Klop Ynstekster: Wietske Dijkstra Ljocht en lûd : Kevin Wiersma, Hendrik Hooghiemstra Theun Dijkstra, Wieberen Postema Grime en kapwurk: Mieke Terpstra, Christa Rooks, Antje Wildeboer Dekor: Dick Rijpstra, Theun Dijkstra, Wieberen Postema, Louis Hooghiemstra Klean : Romkje Hooghiemstra Wy winskje jo in smaaklike foarstelling! De útfierings binne op: freed 22 en sneon 23 maart 2013 Plak: “de Bining” te Koarnjum Oanfang beide jûnen: 20.15 oere Tagongspriis: Leden en jongein oant 18 jier: € 2,50, oaren: € 7,50 14


15


Amnesty International Amnesty International biedt de mogelijkheid om brieven te schrijven aan regimes die de mensenrechten schenden. Ook kan er een brief of kaartje gestuurd worden aan mensen die gevangen zitten. Zij zijn blij met iedere vorm van aandacht. Regelmatig laten zij na hun vrijlating weten hoe belangrijk de brieven en kaartjes voor hen waren. Ik geef u een paar voorbeelden: “ Vijf minuten van uw tijd gaf mij de energie om 2 jaar gevangenis te overleven.” “ Jullie waren het licht in de duisternis van mijn cel.” “Een bewaker zei dat er zoveel petities voor mij kwamen, dat ze me niet dood konden laten gaan.” Op dit moment loopt er een actie om een kaartje te sturen aan 2 leden van de Russische band Pussy Riot. Zij zijn na een protestoptreden in een Moskouse kerk tot 2 jaar strafkamp veroordeeld. U kunt hen laten weten dat u ze niet vergeten bent. Via de website www.amnesty.nl kunt u meer te weten komen over de manier waarop u uw steun kunt betuigen aan gevangenen. Ook vindt u hier voorbeeldbrieven die u aan verschillende regeringen kunt sturen. In Leeuwarderadeel wordt het schrijven van brieven o.a. georganiseerd via zogenaamde “schrijftassen“. Als u regelmatig brieven zou willen schrijven aan regimes of gevangenen, kunt u zich opgeven op onderstaand adres. U krijgt dan maandelijks een schrijftas bezorgd. Hierin zitten (voorbeeld) brieven die u kunt versturen. In Koarnjum heeft mevrouw Halbertsma jarenlang de tassen rondgebracht. Helaas is zij vorig jaar overleden. Sindsdien zijn er in Koarnjum geen schrijftassen meer verspreid. Als u tot vorig jaar gebruik hebt gemaakt van de schrijftassen die door mevrouw Halbertsma werden rondgebracht en u wilt weer meedoen aan de schrijfacties van Amnesty International, dan verzoek ik u vriendelijk zich bij mij te melden. Wij kunnen de schrijftassen dan weer gaan verspreiden. Bij voorbaat dank. Marian Drewes, Martenawei 35, 9056 PH Koarnjum, telefoon: 2125471. 16


17


Dekema State

NLdoet actie bij Dekema State geslaagd Drie vrijwilligers hadden zich in het kader van de actie van NLdoet aangemeld om bij Dekema State de luiken, brug, beeld e.d. te helpen schoonmaken om fris het nieuwe seizoen te kunnen starten. Het was echter erg koud voor de tijd van het jaar. Geluk bij een ongeluk was dat de schilders van Rijpstra toevallig de week eraan voorafgaand in de state bezig waren geweest, en het binnen dus letterlijk niet zo fris was, maar warm genoeg om de handen uit de mouwen te steken. De extra hulp kon mooi worden ingezet om voordat het bruidspaar dat had afgesproken een fotoreportage te maken - zou arriveren. Dweilen, de potten in de kelder allemaal afnemen en weer “te plak” zetten, ’s middags toen het zonnetje even tussen de wolken door piepte toch nog even naar buiten voor een soplap over de brug, krukjes in elkaar zetten; de tijd vloog om!!! Wij hopen voor volgend jaar weer op een aantal enthousiaste Nldoet vrijwilligers, maar vooral op een mooie voorjaarsdag, zodat we de hele buitenboel van de State lekker schoon kunnen maken. Blijkbaar beviel het vrijwilligerswerk bij de state dusdanig dat 2 van de 3 zich aanmeldden om vaker langs te komen. De derde zal vast ook nog wel eens een rondje door de tuin en de state maken, al is het dan om ervan te genieten.

18


19


Fair ‘Groei & Boei in alle staten’ Zaterdag 20 april van 10.00 tot 17.00u. Toegang is gratis. Al voor de vierde keer op rij wordt de fair Groei & Bloei in alle Staten! op Dekema State (Jelsum), Martena State / Túnmanswente (Cornjum) en Donia State (Stiens) gehouden. Het is begonnen met het 50-jarig jubileum van afdeling Leeuwarden van Groei & Bloei, en aan het uitgroeien tot een jaarlijks terugkerend festijn. De fair trok de afgelopen drie jaar rond de 2500 bezoekers, het laatste jaar vanwege het slechte weer helaas iets minder. We zijn alweer volop met de PR bezig en als het weer meewerkt, hopen we weer op een druk bezochte fair. Het accent ligt bij Dekema State weer op ‘groen’, bij Martena State / Túnmanswente op ‘culinair’ en bij Doniastate wederom bij kind en dier. Voor Dekema State zijn er meer dan 20 groene standhouders, waaronder een aantal bekende kwekers zoals Brian Kabbes, kwekerij De Heliant, Arjan Schepers’ vaste planten en kwekerij De Beemd uit Warffum. Naast vaste plantenkwekers zijn er ook specialistische kwekers, o.a. met Dahlia’s, Agapanthus, daglelies,kruiden, Eucalyptus, eenjarigen, zaden enz. We zijn heel blij met de Hostakweker, dit jaar voor het eerst bij ons op de fair, met meer dan 100 soorten Hosta’s. Andere standhouders ontbreken natuurlijk niet, zo is er ook op ander gebied van alles te koop. Van sieraden tot brocante, huis- en tuindecoraties, kaasboerderij, glaswerk enz.. Groei & Bloei is aanwezig, o.a. met een stekjesruil, waar de hele dag geruild kan worden en demonstraties bloemschikken. Stekjes/zaailingen graag goed opgepot en voorzien van etiket inleveren. Tussendoor kunt u een lekker maaltje poffertjes eten of proeven van ambachtelijk ijs. En verder genieten van wat de meer dan 50 standhouders te bieden hebben. Bij Martena State / Túnmanswente is weer aan de inwendige mens gedacht, maar ook hier zijn andere standhouders te bezoeken. Bij Donia State is er van alles te beleven voor kinderen. Voor de kinderen zijn er ook bezigheden bij Dekema en Martena State, dus neem ze gerust mee! Dekema State is gratis te bezichtigen, ook zijn er stinzenplantenrondleidingen. Bent u vorig jaar niet geweest op deze fair? Pak nu uw kans en noteer deze datum vast in uw agenda. Tot ziens op 20 april! 20


Het is weer stinzenplantentijd! Museumweekend 6 en 7 april Het voorjaar laat momenteel nog wel wat op zich wachten, daardoor kunnen we langer dan normaal van de sneeuwklokjes genieten. Toch zal het er over 2 weken wanneer het seizoen bij Dekema State weer begint weer heel anders uitzien. Wat er dan allemaal groeit en bloeit kunt u komen bekijken en beluisteren tijdens de rondleiding langs de stinzenplanten op 6 en 7 april tijdens het museumweekend. De toegang bedraagt tijdens die dagen slechts ₏ 1,-Op de zolder worden foto’s vertoond van de stinzenplanten die op Dekema State groeien, dus ook de plantjes die op het moment van uw komst nog niet in bloei staan of al uitgebloeid zijn. Vanaf 6 april bent u van harte welkom in de weekenden, behalve tijdens de feestdagen. Met een zonnetje, maar ook met wat minder weer, kunt u heerlijk op het overdekte terras zitten.

21


Ademcoaching Ademcoaching als weg naar een gezond en ontspannen leven ! Met ademcoaching word je begeleid om je ademhaling te ontdekken, openen, verruimen en optimaliseren en om zo de kwaliteit van je leven te verhogen. Andrea Dankert en Lucie de Jong bieden ademverruimde activiteiten aan! Kom ontdekken hoe je de ademhaling kunt inzetten om meer kracht, vitaliteit, rust en ontspanning te ervaren. Time to Breathe bestaat uit een reeks van 5 bijeenkomsten met ademen ontspanningsoefeningen. De eerste 4 bijeenkomsten staan in het teken van ontspanning en het verruimen van je ademhalingssysteem. Tijdens de 5e en laatste bijeenkomst bieden we je de mogelijkheid om een sessie verbonden ademen te gaan ervaren. Kom deze ontspannende reeks ervaren! Aanmelden kan bij Lucie de Jong lucie@focuslocus.nl of bel 06-20673383 We ontvangen je graag in ’t SkierhÝs in Jelsum op; Maandagavond Woensdagochtend van 20.00 tot 21.30 uur van 9.30 tot 11.00 uur 15 april 17 april 6 mei 8 mei 27 mei 29 mei 10 juni 12 juni 24 juni 26 juni Je investering voor het hele traject bedraagt ₏ 75,- per persoon, (inclusief thee en fruit.)

22


Kennismakingsworkshops De Kracht van Ademen Tijdens een workshop maak je kennis met de verbonden ademhaling. De verbonden ademhaling kun je leren inzetten om je ademhaling te optimaliseren en om (terug) in contact te komen met jezelf. We beginnen deze workshop met een kort inhoudelijke uitleg van de ademtechniek en laten je daarna een totale sessie ervaren welke begeleid wordt door ervaren ademcoaches. We organiseren deze dag twee workshops. Geef je snel op zodat jij kunt deelnemen op de tijd van jouw voorkeur. Vrijdag 22 maart (Jelsum) Zaterdag 13 april (Leeuwarden) 1ste workshop van 10.00 tot 13.00 uur 1ste workshop van 10.00 tot 13.00 2e workshop van 14.00 tot 17.00 uur 2e workshop van 14.00 tot 17.00 Vrijdag 17 mei (Jelsum) van 14.00 uur tot 17.00 uur

Je investering voor een workshop bedraagt â‚Ź 20,=. Aanmelden kan bij Andrea Dankert via een mail naar andrea@dankertcoaching.nl of bel 06-10913818 Meer inhoudelijke informatie kun je vinden op www.focuslocus.nl en/of www.dankertcoaching.nl

23


Nijs Fan ‘e Ysclub Meiinoar Ien In onze regio kwamen we nog goed weg met de sneeuw, gezien de herhaaldelijk dikke pakken welke eerder elders in het land de natuur (hoe mooi) en de wegen (hoe gevaarlijk) bedekten. Het was deze keer een minder lange en strenge winter, waarbij wij toch nog een dag of 10 heerlijk konden schaatsen (met oostenwind, brrrr). Het is weer voorbij, de ijsbaan is weer gewoon een grasveld en straks kunnen de ijshut en het terrein door de leden verder worden verfraaid. Maar over kou, sneeuw en schaatsen op buitenbanen gesproken: u weet misschien, dat Stien Kaiser , bij haar doorbraak in 1965 als 27 jarige, al te oud zou zijn voor de top. Maar niet heus dus; zij had zich zo geërgerd, dat zij de sceptici terecht wees met een prachtige 3e plaats op het wereldkampioenschap in het Finse Oulu. Haar opmars viel toen jarenlang niet te stuiten. Vanaf 1970 brak een unieke periode aan met wijlen Atje Keulen-Deelstra, pas vanaf haar 31e jaar in de Kernploeg. In de jaren 1970, ‘72, ‘73 en ‘74 is zij 4 x wereldkampioen geweest, herhaaldelijk Europees- en wel 6x Nederlands-kampioen. Haar laatste wereldtitel behaalde Atje (uit Jirnsum) in een prachtige ambiance. De Friezen waren massaal uitgelopen naar hun “thuisbaan” Thialf en zorgden voor een onvergetelijk sfeervol afscheid. De rondrit in de arreslee door een tot de nok toe gevuld stadion betekende toen een absoluut hoogtepunt in het Nederlandse damesschaatsen. Maar weet u, wat voor Nederlands record-tijden er in die periode door deze topdames werden neergezet? Wij noemen u er een paar: Op 4-3-1972 Atje Keulen-Deelstra 500m Heerenveen 44.23 16-1-1971 Stien Kaiser 1000m Davos 1.29.00 en 2.15.80 op de 1500m Kom daar nu nog eens om............wat zijn de tijden veranderd............. , in alle opzichten dus !! Tot zover het ijsgebeuren en op naar de lente. He bestuur van de IJsclub wenst alle lezers fijne paasdagen toe en graag tot in de volgende winter. Met vriendelijke sportgroet, Dooitzen, Arjen, Heinze, Imkje, Sake en Jan 24


25


26


Vliegbasis Kapitein - vlieger Stefan ‘Stitch’ Hutten, vlieger van het F-16 demonstratieteam van de Koninklijke Luchtmacht, voert in de week van 25 maart tot en met 29 maart 2013 enkele trainingsvluchten uit boven vliegbasis Leeuwarden en de Vliehors Range op Vlieland. Alle trainingsvluchten vinden in de middag plaats en zullen per trainingsvlucht ongeveer 15 minuten duren. Het F-16 Solo Display team van de Koninklijke Luchtmacht demonstreert de capaciteiten van het toestel en de vaardigheden van de vlieger. Een show van het demoteam bevat daarom manoeuvres die gedurende iedere operationele missie met een F-16 kunnen voorkomen. Het bijzondere hieraan is dat de bewegingen direct achter elkaar worden gevlogen, waarbij ze vloeiend in elkaar overlopen. De trainingsvluchten zijn noodzakelijk voor het team om zich goed voor te bereiden op het demonstratieseizoen, dat in mei 2013 van start gaat. Het F-16 Solo Display Team is het komende demonstratieseizoen afkomstig van de vliegbasis Volkel. De afgelopen weken heeft de nieuwe demovlieger een trainingsprogramma gevlogen in de Verenigde Staten. Daarnaast traint het team ook boven vliegbasis Volkel om de geluidshinder te spreiden over Nederland. Naast het F-16 Solo Display team beschikt de Luchtmacht over een Apache demoteam. Beide display teams zijn onderdeel van de publieke presentatie van Defensie en worden onder andere ingezet bij wervingsactiviteiten voor vliegers bij de Luchtmacht. Daarnaast nemen beide teams nationaal en internationaal ook deel aan verschillende evenementen zoals vliegshows. De teams geven dit jaar acte de présence tijdens de Luchtmachtdagen van de Koninklijke Luchtmacht, die plaatsvinden op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni op vliegbasis Volkel. Voor informatie over vliegbewegingen zie www.defensie.nl/actueel/ vliegbewegingen of NOS Teletekst pagina 766. Voor nadere vragen en eventuele klachten kan worden gebeld met Sectie Communicatie vliegbasis Leeuwarden, bereikbaar onder telefoonnummer 058 234 6700. Klachten kunnen eveneens worden ingediend via www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen of via het gratis nummer 0800-0226033. Volg het F-16 demoteam op Twitter: @Kon_Luchtmacht, #F16demo 27


Fries Museum Startsein friese topstukken op 500 scholen Deze week krijgen 500 basisscholen in Friesland een projectpakket Friese Topstukken van het Fries Museum! Directeur Saskia Bak gaf vandaag het startsein voor het project Friese Topstukken bij schoolgebouw de Stringen in Akkrum. Honderden leerlingen en de directeuren van obs Akkrum en de Ds. Hasperschool bestempelden zichzelf met een lijst tot Friese Topstukken. De meest bijzondere filmpjes en foto’s van alle ingezonden topstukken verdienen een plekje in een tentoonstelling bij de opening van het Fries Museum in september 2013. Eén klas wint wel een heel bijzondere prijs: een nacht in ús museum! oog voor de wereld Het gloednieuwe gebouw van het Fries Museum gaat open in september 2013. Een wondere wereld vol prachtige schilderijen en ‘nijsgjirrige’ objecten die samen vertellen over de Friese geschiedenis en cultuur. Maar er is meer. Overal in Friesland vind je kunst, cultuur en geschiedenis. Daarom lanceerde het museum de website en app Friese Topstukken. Ook scholen kunnen hiermee aan de slag. Leerkrachten van 500 Friese basisscholen krijgen met het projectpakket Friese Topstukken handvatten om samen met de leerlingen te kijken naar de wereld om hen heen. hoe het werkt Op www.friesetopstukken.nl en de app Friese Topstukken onderzoeken de leerlingen welk museumstuk uit hun dorp, stad of streek komt. Daarna gaan ze zelf aan de slag om de kunst, cultuur en geschiedenis van Friesland in beeld te brengen. Wat zijn dingen die hen inspireren? Welke personen, voorwerpen of landschappen vinden zij bijzonder? En verwachten zij dat mensen die over 100 jaar nog steeds heel bijzonder vinden? De leerlingen maken een 1-minuut filmpje of een foto van hun Friese Topstuk. Daarbij gebruiken ze de lijst van de poster uit het projectpakket of maken zelf een lijst. 28


- Uit handen van Saskia Bak ontvingen directeur Herman Gebben van obs Akkrum het projectpakket Friese Topstukken – fotografie Marchje Andringa - Leerlingen van obs Akkrum en de Ds. Hasperschool bestempelen zichzelf met een lijst tot Friese Topstukken – fotografie Marchje Andringa -

29


beloning bijzondere filmpjes en foto’s De meest bijzondere filmpjes en foto’s verdienen een plekje in een tentoonstelling bij de opening van het museum en er is één klas die EEN NACHT IN US MUSEUM wint! Om een plekje in het museum te veroveren moeten de inzendingen voor 1 juni 2013 op www.friesetopstukken.nl staan. Voor meer informatie over Friese Topstukken op scholen, kijk op www.friesmuseum.nl/onderwijs. Het nieuwe Fries Museum wordt mede gefinancierd door de Ir. Abe Bonnema Stichting, de Provincie Fryslân, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, EZ/Kompas en de BankGiro Loterij.

30


Zaterdag 23 maart is het zover: de eerste uitzending van MUSE op Omrop Fryslân Televisie. Een spannende zoektocht van het Fries Museum naar de beste amateurkunstenaar van Friesland. Museumdirecteur Saskia Bak: “In elke aflevering weten de deelnemers ons weer te verrassen.”. Presentatrice Miranda Werkman: “Ik denk dat het voor iedereen een ontzettend leuk programma is, niet alleen voor kunstliefhebbers.”. MUSE is elke zaterdag om 18:30 uur te zien en wordt de hele avond elk uur herhaald. Bijna 200 gepassioneerde amateurkunstenaars meldden zich aan, van schilders en beeldhouwers tot fotografen, van 19 tot 80 jaar oud. Er kan er maar één de winnaar zijn. Tijdens een spannende wedstrijd volg je samen met presentatrice Miranda Werkman het leer- en maakproces van de deelnemers op de voet, inclusief bloed, zweet en tranen. Elke week werken ze aan een opdracht, die altijd iets te maken heeft met Friesland als inspiratiebron. Krijgen ze hun kunstwerk binnen de tijd af? Weten ze indruk te maken op de jury van kunstkenners met hun creativiteit? Wie stuurt de jury definitief naar huis en wie blijft ‘by ús’? In de spetterende finale bepaalt de kijker samen met de jury wie in aanmerking komt voor de hoofdprijs: een expositie in het Fries Museum. BankGiro Loterij Het programma wordt mogelijk gemaakt door de 650.000 deelnemers van de BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland. De BankGiro Loterij steunt een groot aantal culturele organisaties, waaronder het Fries Museum. Dit televisieprogramma is een project dat begin 2012 werd beloond met een schenking van de BankGiro Loterij.

31


32


Dorpsbelangen Jelsum / Koarnjum Voordeelactie Aqua Zoo Ook dit jaar kunt u via Vereniging Dorpsbelangen Jelsum /Koarnjum goedkopere toegangskaarten bestellen voor de prachtige dierentuin Aqua Zoo. De kaarten hebben een onbeperkte geldigheidsduur. De prijs is 8,00 i.p.v. de normale entreeprijs van 17,00 per persoon. Kinderen t/m 2 jaar zijn gratis. U kunt kaarten bestellen tot 1 mei door middel van het overmaken van het totaalbedrag op rekening 450922014 t.n.v. Dorpsbelangen Jelsum / Koarnjum o.v.v. aantal kaarten. De kaarten worden thuisbezorgd. De vele doorloopgebieden bieden u een unieke kans echt tussen de dieren te zijn. U staat midden tussen pingu誰ns op het strand en reuzenkangoeroes en wallabies springen vrij rond op het kangoeroe-eiland. In het nieuwe zeehondenbiotoop kunt u ook onder water neus aan neus staan met de zeehonden. Een bezoek aan Aqua Zoo Friesland is een complete dag uit! Jeu de Boules Enkele jaren geleden is met enthousiasme de nieuwe Jeu de Boules baan in gebruik genomen. Het eerste jaar was een enthousiaste groep op de maandagavond actief bezig. Helaas werd dit enthousiasme minder, met uiteindelijk resultaat een baan die nu alle dagen alleen nog maar wordt gebruikt door honden en katten. Uiteraard is dit heel jammer en niet de bedoeling. Dus zoekt Dorpsbelangen enthousiaste mensen die, samen met ondergetekende, het Jeu de Boules spel weer nieuw leven wil inblazen. Zodra een aantal mensen zich heeft aangemeld, zullen we zo snel mogelijk werken aan een geslaagde doorstart. De Jeu de Boules baan is er niet voor Dorpsbelangen, maar voor de belangen van onze dorpen. Meld je aan via onderstaand emailadres of telefoonnummer. Ben van der Meer Tel. 2572550 Email: bencomeer@hetnet.nl 33


Keramiekmuseum Princessehof Tentoonstelling Het mysterie Ming – 24 maart t/m 27 oktober Vraagt u zich ook wel eens af waarom iemand miljoenen euro’s betaalt voor een Mingvaas? Wat maakt Ming toch zo bijzonder? Bezoek de tentoonstelling Het mysterie Ming en ontdek het verhaal achter de bekendste Chinese dynastie in het Princessehof! Van een dinerende keizer tot een gezonken VOC-schip: kom naar Leeuwarden en ontrafel de geschiedenis van Ming… Presentatie De troonswisseling in het Princessehof – vanaf 1 april te zien Als voormalig stadspaleis besteedt ook het Princessehof natuurlijk aandacht aan de naderende troonswisseling. Hiervoor richt het museum de Nassaukamer in met een kleine presentatie oranjegoed: aardewerk en porselein dat bij belangrijke historische gebeurtenissen van het Koninklijk Huis werd vervaardigd. De objecten tonen onder meer de hoogtepunten uit het leven van onze huidige koningin en dat van Willem-Alexander en Máxima. Het Princessehof heeft een directe link met ons koningshuis omdat het is gevestigd in het stadspaleis van Maria Louise van Hessen-Kassel, moeder Oranje-Nassau stadhouder Willem IV, en directe voorouder van koningin Beatrix. De Nassaukamer is de voormalige eetkamer en is geheel gerestaureerd en in de oude staat teruggebracht en in 2003 heropend door… kroonprins WillemAlexander en prinses Máxima! Meer informatie binnenkort op www.princessehof.nl Activiteiten Gratis rondleiding – 1 april (Paasmaandag) Op Paasmaandag 1 april start om 14.30 uur in het museum een gratis rondleiding. Ontdek meer over het Princessehof, de collectie en de tentoonstelling Het mysterie Ming. Deelname is gratis, u betaalt alleen de entree voor het Princessehof. Vooraf aanmelden is niet nodig. Museumweekend ‘Doe het Princessehof’ - 6 en 7 april 2013 34


35


36


Op zaterdag 6 en zondag 7 april is het weer Museumweekend! Het thema dit jaar is 'Doe een museum'. Het Princessehof opent natuurlijk ook de deuren en dat voor slechts â‚Ź 1,- per persoon (kinderen gratis). Het weekend staat bol van de activiteiten voor jong en oud. Hierbij staat de tentoonstelling Het mysterie Ming centraal. Kom ook naar het museum en neem deel aan een van de gratis rondleidingen of laat uw naam als een Chinees teken vereeuwigen door een karakterschilder. Ook zijn er demonstraties porselein schilderen Ă la Ming en met mooi weer kan iedereen buiten een tegel of bordje beschilderen. Voor de kinderen ligt er een superleuke speurtocht bij de balie en kunnen ze zich laten schminken als een echte Chinese draak of lotusbloem. Kijk voor meer informatie op www.princessehof.nl. Delfts blauw in MCL Vanaf 12 maart 2013 is in de vitrine van Keramiekmuseum Princessehof in het Medisch Centrum Leeuwarden weer een nieuwe expositie te zien. Deze keer een oer-Hollands thema in de spotlights.

37


38


Kaatsclub

1932 Uitnodiging Ledenvergadering van de Kaatsvereniging Jelsum/ Cornjum Maandag 15 april om 20.00 uur in “De Bining” Opening Vaststellen van de agenda Verslag najaarsvergadering Mededelingen Fusie Pauze Contributie Financiën over 2011+2012 Prijsuitreiking Competitie en Klassement Rondvraag Sluiting P.s. u kunt nog steeds de enquête invullen. www.thesistools.com/web/?id=319932

39


NLdoet 2013 in Leeuwarderadeel Verwennerij tijdens NLdoet 2013 in Leeuwarderadeel Op vrijdagmiddag 15 maart stond in verzorgingstehuis Skilhiem in Stiens alles in het teken van verwennerij en gezelligheid. De bewoners konden deze middag in het kader van NLdoet zich heerlijk laten verwennen met gezichtsmassages, voetenbadjes, maskertjes en voetmassages. Ook behoorden een professionele make-up en/of nagelbehandeling door een van de dames van de opleiding tot schoonheidsspecialiste van ROC Friese Poort in Leeuwarden tot de mogelijkheden. De schoonheidsspecialistes werden bijgestaan door de wethouders Wachter, de Haan en raadslid de Jong die deze middag diverse behandelingen gaven. Zowel de bewoners als de vrijwilligers waren zeer te spreken over dit initiatief. Al met al kan iedereen terugkijken op een zeer geslaagde middag in Skilhiem die wat betreft de bewoners voor herhaling vatbaar was. Vrijwilligerscentrale Middelsee

40


41


GO-4 Sport Onder de naam GO-4 Sport werken de gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menameradiel (de Middelsee Gemeenten) al ruim tien jaar samen op het gebied van de sport en bewegen. GO-4 Sport houdt zich bezig met het ondersteunen van sportverenigingen en het bewegingsonderwijs en met het stimuleren van sport en bewegen in de Middelsee Gemeenten. Middels deze nieuwsbrief brengen wij u een aantal keer per jaar op de hoogte van onze projecten en activiteiten. In deze nieuwsbrief o.a.: o Ouderavond over 'Gezonde Leefstijl' voor basisscholen o Veel belangstelling voor gratis les over gehandicaptensport! o Sportdagen voor groep 5 en 6 in mei 2013 o Maak kennis met lespakket 'Kaatsen met de zachte bal' o Nieuw: KNVB Straatvoetbal voor D- en E-pupillen o Cheque van ₏ 350, – voor jeugdcommissie v.v. Bee tgum o Themabijeenkomst 'De moderne sportvereniging'op 4 april o GO-4 Sport vergoedt opleidingen voor vrijwilligers o Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen op het sportveld Bent u benieuwd waar GO-4 Sport zich mee bezig houdt? Volg GO-4 Sport dan nu ook via Twitter. Ga naar www.twitter.com/GO_4Sport en meld u aan als volger!

42


43


44


Ynformaasje foar Ăşs ynwenners Gemeentehuis Stiens: Tel: 058-2576666 Meldpunt klein leed: Vernielingen, vermiste straatnaamborden, verkeersborden, losse stoeptegels e.d. kunt u voortaan direct bij de gemeente melden. Tel.: 058-2576677 van 09.00 - 12.00 uur of faxnr. 058-2570988. Openingstijden zwembad Stiens: Telefonische informatie op tel: 058-2574296. Vuilcontainers: Uw vuilcontainer wordt op vrijdag geleegd. Op de even weken de grijze container. Op de oneven weken de groene container. Ophalen grofvuil: Telefonisch aanmelden bij Omrin op nummer 0900-2100215. Milieustraat: Seerob 23 te Stiens Aanbieden grofvuil, huisvuil en klein chemisch afval: op werkdagen van 13.00-16.30 uur. Zaterdag 09.00-13.00 uur Glas en oud papier: Glas wordt elke 2de zaterdag van de maand opgehaald. De data voor het ophalen van het oud papier staan op de afval kalender. Openbare verlichting: Storingen: Liander 0800-3960800 Klachten kunnen worden gemeld bij de gemeente. Uw versman H. Smedema komt op maandag en donderdag. 45


Wichtige Tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Politie (niet urgent) tel : 0900-8844 Brandweer (niet urgent) tel : 058-2576666 Huisartsen: Dhr. Braber : Dhr. Heuberger :

058-2571254 058-2571969

Dhr. Noordhoek : Dhr. Woudstra :

058-2573407 058-2573572

Avond-, nacht- en weekend dienst: Dokterswacht tel : 0900- 112 7 112 Apotheek Stiens tel : 058- 2572131 Thuis- en kraamzorg ‘Het Friese land’ : 0900-8864 (€ 0,10 p.min.) Dag en nacht bereikbaar. www.thfl.nl e-mail info@yhfl.nl Inloopspreekuur wijkverpleegkundigen : Groenekruis P.Jurjensstr. 21 Stiens tel: 058-2576306 Dagelijks van 13.00 - 14.00u. Uitleen op ma t/m vrij. 16.30 tot 18.30u. tel: 058-2576308 Zorgcombinatie ‘Interzorg’ te Ferwert: Op werkdagen van 8.00 – 9.00 u. tel: 0518-418383 Buiten kantooruren en werkdagen tel: 0518-413106 Spreekuur Wmo-adviseur: informatie op 06 - 106 700 71 en per mail op a.j.tingen@sozawe-nw-fryslan.nl Begraffenisferiening ‘’ Eare en Plicht’’ Jelsum-Koarnjum: Boade: mefr. W. Hoekstra. Skierhústerwei 38, 9055 RE Jelsum. Til: 058-2574388 of 06-20119960. Helpboade: J.P. de Vries. De Kamp 24, 9055 NM Britsum. Til: 058-2575064 of 06-50238922 Vliegbasis Leeuwarden Tel: 058-2346871 of 058-2346700 46


Tsjerken Dei

Tiid

Tsjerke/ Foargonger

Doarp / Bys没nderheden

Herfoarme Gemeente

7-apr

9.30 Jeugdteam

14-apr 9.30 Ds. D.Nijenhuis, Workum Dhr.J.H.Helfferich, Oude 21-apr 9.30 Bildtzijl

Britsum, De Hoekstien, Gezamenlijke dienst. Jelsum Britsum, De Hoekstien, Gezamenlijke dienst.

Grifformearde Gemeente 7-apr

9.30

Jeugdteam

14-apr 9.30

Ds. J.C. van den Beukel

21-apr 9.30 28-apr 9.30

Dhr. J.H. Helfferich Ds. A. v.d. Honing

Afsluting 40 dagen project tieners De Hoekstien tieners Doopdienst De Hoekstien De Hoekstien De Hoekstien

47


Ferskiningsdata 2012/2013 N没. 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333

Moanne Jannewaris Febrewaris Maart April Maaie Juny July/Augustus Sept./Okt. Novimber Desimber

Red. geark. Ferskining 10-12-12 14-01-13 11-02-13 18-03-13 15-04-13 13-05-13 17-06-13 16-09-13 21-10-13 18-11-13

21-12-12 25-01-13 22-02-13 29-03-13 26-04-13 24-05-13 28-06-13 27-09-13 01-11-13 29-11-13

Foarmoanne Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea-/Rispmoanne Hjerst-/Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne

U zoekt een woning ? Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. U vindt ons actuele woningaanbod iedere woensdag op onze internetsite www.woonfriesland.nl. Heeft u thuis geen internet aansluiting? Dan bent u van harte welkom bij WoonFriesland locatie Leeuwarden aan de Eenhoorn of u kunt zich abonneren op de woonkrant. We helpen u graag! U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens het aanbod op internet bekijken. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met uw klantadviseur te bereiken op tel.: 058-2347171 tussen 8.30 en 10.00 uur. Bent u Jelsumer of Koarrnjumer en u heeft zich laten inschrijven als kandidaathuurder bij WoonFriesland, geef dit dan ook even door aan de Vereniging voor Dorpsbelangen Jelsum-Cornjum (Arjen van der Schaaf, telnr: 06-12585390)

48


De kalinder 24 maart t/m 27 okt

expositie Ming porselein

Princessehof

6-7 april

Museumweekend

Dekema State

13 april

excursie bloemen en planten 10.00-12.00 uur Túnmanswente

15 april

ledenvergadering Kaatsver. De Bining

22 april

Voorjaarsfair “Groei en Bloei” in alle staten

Dekemastate Túnmanswente Doniastate

22 april

jaarvergadering Bining

De Bining

49


Redaksje 33ste jiergong nr. 327 Wim Hoogendam Beeke Beeksma Yvon Wolfslag Corrie v.d. Meer

oplage 500 eksimplaren Dekemawei 7 Holwoartelstr. 3 Swarte Singel 2 H. de Jongstrj. 16

Jelsum Koarnjum Koarnjum Jelsum

Contactpersoon advertenties: Celesta Dijkstra e-mail: info@skierhus.nl Drukker: Ponghâldster:

E-mailadres:

til: 2570909 til: 2574208 til: 2153671 til: 2572550 til: 06-22394107

KSB Repro Greetje Heeres, til: 2572600 g.heeres112@upcmail.nl (allinnich foar pongsaken en abonneminten) doarpskranteflaput@hotmail.com

Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op Postgiro 4348900 fan: Redaksje De Flapút, Doarpskrante Jelsum/Koarnjum. Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 10,-- de 10 nûmers + portokosten. Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 26-04-2013 De kopy foar de folgjende Flapút moat foar 15-04-2013 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail: doarpskranteflaput@hotmail.com 50


Hier uw advertentie? Deze ruimte is beschikbaar gekomen! Wilt u hier adverteren of weet u iemand voor deze plek? Neem even contact op met de redactie!

51


52


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.