Flaput oktober 2016

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum

Wynmoanne

oktober 2016


2


Fan ‘e redaksje Beste mensen, Deze keer wordt er in het redactionele stuk aandacht gegeven aan een bijzondere gebeurtenis: Zaterdagmorgen 27 augustus werd de Wierd Jorna boarterstún officieel in gebruik genomen. Namens de Vereniging voor Dorpsbelangen heette Ben van der Meer de aanwezigen van harte welkom. Ben lichtte een en ander toe omtrent de speeltuin. Vooral door de nieuwe klimtoren met glijbaan is het een volwaardige speeltuin geworden. Dit is mogelijk gemaakt door een gift uit de nalatenschap van Wierd Jorna, een gemeentelijke bijdrage uit het dorpsbudget en sponsoring door Vliegbasis Leeuwarden en Boelstra – Olivier stichting. Ben stond vooral stil bij de, in februari 2015 overleden, “levenskunstenaar” Wierd Jorna. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in en voor Jelsum en Koarnjum. Een markant persoon die verdiend om “voort te leven”. Ronald de Haan uit Koarnjum ( kunstschilder ) heeft dit door middel van een prachtig schilderij verwezenlijkt. Met zijn bekende opgestoken arm, heet Wierd nu iedereen welkom in de speeltuin. Zoals Wierd een centrale rol speelde in de dorpen, zo heeft de speeltuin deze rol nu ook. (Tekst en meer foto’s zijn ook te lezen en te zien op de site jelsumcornjum.nl Uiteraard wensen wij u veel leesplezier met deze Flapút! De redactie 3


Dorpsbelangen Jelsum Koarnjum Maandag 3 oktober 20.00uur BELANGRIJKE avond in De Bining. Na de sluiting van de school gaat toch ook niet onze speeltuin verdwijnen? We gaan praten over de toekomst van de speeltoestellen van Oan ’t Skipperspypke.

Praat mee, denk mee, discussieer mee! Waar komt de nieuwe speeltuin van Koarnjum? Hoe komt deze er uit te zien? Wie gaat het doen? Wordt de nieuwe speeltuin van Koarnjum net zo mooi als die in Jelsum? De Wierd Jorna Boarterstún.

Nu Oan ’t Skipperspypke niet langer als school in gebruik is wordt het droomplein weer een speeltuin. Maar de plek is niet logisch, omdat de gemeente de school en de grond wil verkopen. Bijna alle speeltoestellen zijn in bezit van Dorpsbelangen Jelsum/ Koarnjum.

Laat onze kinderen in eigen dorp spelen! Wij nodigen alle dorpsgenoten van harte uit voor deze avond.

Namens Dorpsbelang Jelsum/Koarnjum, Wia van der Meer & Sjoukje Veldman

4


WIST U DAT:

Wierd Jorna bij de speeltuin in Jelsum dag en nacht in het licht staat.. De route naar Britsum mooie veilige verkeersborden staan … De kinderen deze zelf ontworpen hebben…

Je met de auto sneller over de Bredyk kunt rijden dan door onze dorpen… Dorpsbelang een nieuw logo heeft…

Het logo op de jaarvergadering 7 november onthult wordt… We nieuwe bewoners in het Skipperspypke hebben… Het bestuur van Ver. v. Dorpsbelangen Jelsum Koarnjum: Auke Rijpstra voorzitter Ben van der Meer penningmeester, Janna Prosé secretaris, René Hofman algemeen lid Wia van der Meer algemeen lid Pieter Dijkstra aspirant lid Algemeen emailadres Ver.v. Dorpsbelangen Jelsum Koarnjum: dorpsbelangen@jelsumcornjum.nl Website: http://jelsumcornjum.nl

5


6


Nieuwe praktijk voor mondhygiëne Oh, dus jo sille hjir starte as mondhygiëniste? Enne jo komme fan Koarnjum dochs..?” Iedere dag knoopt wel iemand een praatje aan nu we druk bezig zijn met de verbouwing van de voormalige fysiotherapie praktijk aan de Nije Poarte 21. Het pand stond ook al een tijd leeg en was bezig te verdwijnen onder de woekerende klimop. Nu komt het weer tevoorschijn in een nieuw jasje: als praktijk voor mondhygiëne en ik, Corrie Dijkstra, heb veel zin om de deuren straks, per begin oktober, te openen voor de inwoners van Stiens en omstreken om ze te kunnen voorzien in zorg die nodig is om monden gezond te houden. Kwaliteit, een positieve kijk en ruim voldoende persoonlijke aandacht zijn mijn kernwoorden. Alles wat ik in de afgelopen 25 jaar aan ervaring opgedaan heb kan ik nu toepassen en uitvoeren op mijn persoonlijke en unieke wijze. Als straks de verbouwing klaar is heet ik u van harte welkom. Een verwijzing van de tandarts heeft u niet nodig, vergoeding gaat via uw zorgverzekeraar als u verzekerd bent voor tandartskosten. U kunt alvast telefonisch een afspraak maken voor de periode vanaf oktober 2016. In overleg ook op zaterdag en in de avonduren, als extra service aan u. Bent u benieuwd naar mijn persoonlijke, op u toegesneden aanpak, schroom dan niet en meldt u vast aan als cliënt. Dat kan via telefoonnummer 0621592951 of via de mail op info@mondzorgstiens.nl Graag tot ziens.

7


Nieuws van De Trijedoarpengroep Lopen op het water in de haven van Britsum! Op maandag 10 oktober vanaf 14.00 zullen er water ballen dr ijven in de haven van Britsum. Een extra activiteit voor de kinderen van

groep 5 – 8 van Sws de Swirrel. Nu het project over jouw omgeving de laatste week in gaat, hebben we dit als afsluiter georganiseerd. De kinderen kunnen in de ballen de sensatie beleven van op het water lopen. Dat is nog best moeilijk en eindigt vaak in geweldige capriolen. Bent u nieuwsgierig naar deze activiteit dan bent u van harte welkom in de haven van Britsum om de kinderen bezig te zien.

8


9


Maandmenu oktober Afhalen 2/3 pers. â‚Ź 19,00

* Babi pangang * Kipfilet met pikantesaus * Tjap Tjoy * Kippen vleugeltjes 6 stuks * Nasi of bami

10


Dorpsbelangen Jelsum Koarnjum Open dagen Vliegbasis Dit jaar werden we tijdens de open dagen van Vliegbasis Leeuwarden geconfronteerd met de gevaren die een dergelijk evenement met zich meebrengt. De gevolgen van de crash in Beetgum had ook anders kunnen aflopen. Omdat na dit voorval direct een discussie losbarstte omtrent het wel of

niet houden van deze open dagen, willen we graag van de inwoners van Jelsum en Koarnjum weten hoe zij er over denken. We willen u 3 mogelijkheden voorleggen: O De open dagen in de huidige vorm handhaven en waarom? O De open dagen aanpassen en hoe?

O Geen open dagen meer houden en waarom? Via de website en op onze jaarvergadering van maandag 7 november zullen wij aandacht besteden aan het standpunt van de inwoners van

Jelsum en Koarnjum. Wilt u uw mening via uw website www.jelsumcornjum.nl of www.jelsumkoarnjum.nl bij het onderdeel "nieuws" aan ons kenbaar maken.

11


Meidielings Per oktober 2016 zoek ik een weilandje voor de 2 pony’s Nicky en Borus in/rond Koarnjum. Wie kan mij helpen daarmee of heeft een tip? Ook heb ik wegens ‘overcompleet’ een mooie en warm klinkende piano te koop (t.e.a.b...!): fraai uitziende zwarte Eckstein (Berlin) piano, goed onderhouden, een ‘Antiekje’. Bob de Boer Tel. 06-54763154 / bobdeboer@pinupsanddowns.com ___________

Kaartavonden in De Bining Vrijdagavond 21 oktober 2016, 18 november 2016 en 27 januari 2017, 17 februari 2017 en 17 maart om 19.45 uur Klaverjassen in De Bining.

Biedt dit nieuwe kansen voor Martenastate?

Het mooi septemberweer gaf pake Douwe Homsma en pakesizzer Delmer in ieder geval plezier!

12


13


Theetuinenroute Eerste theetuinenroute in Noordwest Friesland op zondag 25 september Maar liefst 13 verschillende theetuinen in Noordwest Friesland verbinden elkaar in een route en doen op zondag 25 september tussen 11:00 en 18:00 uur gezamenlijk de deuren open voor het publiek. Ruim 15 jaar kent de regio theetuinen, maar dit is de eerste keer dat de eigenaren samenwerken in een route. Oases van groen in het Waddenlandschap Met de promotie van de theetuinen in deze route willen ondernemers het open en weidse Waddenlandschap verrijken met zogenaamde pleisterplaatsen. Ervaring leert dat met name wandel- en fietstoeristen de afstapmogelijkheden waarderen voor bijvoorbeeld een toiletbezoek. Zo worden lange afstanden afgewisseld met verrassende theetuinen. In de route is rekening gehouden met de eigenheid van iedere tuin en de gastvrijheid van de eigenaar. Deelnemende theetuinen De volgende theetuinen zijn open op zondag 25 september: De Jacobshoeve in Sint Jacobiparochie, Theeschenkerij Peins, Túnmanswente in Koarnjum, De Lytse Teetún in Ferwert, Theetuin De Gauwe Krakeling in Winsum, Het kleine Paradijs in Easterein/ Reahûs, Koffie- en theeschenkerij Wolkom in Easterwierrum, Theecafé & A&M Lifestyle in Easterein, De Aerden Plaats in Oudebildtzijl, Dekema State in Jelsum, Nauta's Botenverhuur & Theetuin in Hitzum, Theetuin Slappeterp en de Brinkhoeve in Wier. Op de locaties zijn routekaartjes aanwezig. 14


15


Opening De Swirrel Beste dorpsbewoners,

Woensdag 14 sept’16 was de feestelijke opening van onze samenwerkingsschool De Swirrel. Na een aantal toespraken werd onder luid geroffel van de kinderen het naambord van onze school onthuld. Met de grote swirrelsleutel werd de school officieel geopend. Veel dorpsbewoners kwamen een kijkje nemen en waren onder de indruk van het prachtige lichte en ruime gebouw. Het gebouw biedt heel veel mogelijkheden. We hebben bijv. twee kinderkeukens en de schuifdeuren tussen alle lokalen en de middenruimte kunnen open. Hierdoor kan er groepdoorbrekend en projectmatig gewerkt worden. Het team en de kinderen werken met veel plezier in de nieuwe school. Bent u nieuwsgierig, u bent van harte welkom om alsnog even binnen te stappen. Van veel dorpsbewoners kregen we de vraag wat De Swirrel betekent. De Swirrel is een niet bestaand woord. Het is dus een unieke naam. Swirrel doet denken aan beweging, dans, licht en linten. Het Engelse woord swirl betekent dwarrelen, kolken, warrelen en wervelen. Onze school staat niet stil, onze school is in beweging. De kinderen, ouders en leerkrachten bewegen door elkaar. Het onderwijs op onze school is continu in beweging. De beweging wordt vertaald door de linten in ons logo. Van Swirrel kun je ook een werkwoord maken. Heb je al geswirreld vandaag. De naam kan dus op meerdere manieren ingezet worden en is lekker kort en goed uit de spreken. Op onze school wordt veel met projecten en thema’s gewerkt. We willen heel graag de dorpsbewoners bij onze projecten betrekken. Daarom hebben we een werkgroepje De trije doarpen. Hierin zitten dorpsbewoners uit onze drie dorpen en zij bedenken samen met de school leuke activiteiten voor de kinderen passend bij het nieuwe thema. De komende 2 maanden gaan we werken over Nederland en gaan de kinderen een boottochtje maken met de senioren, die een bootje in de haven van Britsum hebben liggen. In november en december gaan we bezig met een kunstproject. Bij dit project zouden we ook heel graag dorpsbewoners willen betrekken. Kunt u voor ons hierin iets betekenen? We horen het heel graag van u. Neem even contact met ons op of stuur een mailtje. (0582572023) Het thema van de kinderboekenweek in oktober is Jong en Oud. We zouden het ook heel leuk vinden om (bekende) dorpsbewoners op onze school te laten voorlezen. Lijkt u dit leuk? Neem gerust contact op. Tot slot zijn we op zoek naar dorpsbewoners die het leuk vinden om met een klein groepje kinderen te gaan koken/ bakken/salades maken etc. Bent u een enthousiast m.b.t. koken en vindt u het leuk om dit door te geven aan kinderen. U bent van harte welkom ionze nieuwe keukens! We willen de doarpsbelangen bedanken voor de prachtige verkeersborden!

16


17


18


Rijbewijskeuringen Vanaf september goedkope rijbewijskeuringen C/D/E, B/E, code 95 en taxipaskeuringen in De Skalm in Stiens Verloopt uw rijbewijs binnen een half jaar en heeft u een medische keuring nodig omdat u 75 jaar of ouder bent, jonger dan 75 jaar bent, of omdat u om medische redenen moet worden gekeurd voor het verlengen van uw rijbewijs B/E? C/D/E? Code 95. Maak dan nu alvast een afspraak voor de rijbewijskeuring in Stiens. Ook houders van een taxipas kunnen hier terecht. Locatie: Pyter Jurjensstrjitte 17, 9051 BR Stiens Data: 16 september, 23 september, 29 september en vervolgens eens per week. Afspraak maken Wilt u meer informatie over deze rijbewijskeuring, of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 0516-514574 of 06-14716543 Online afspraak maken: www.goedkoperijbewijskeuringen.com Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken. Meenemen voor de keuring Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst bij de gemeente een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag gekocht te worden. De voorzijde van het formulier vult u alvast thuis in. Verder is het van belang om mee te nemen naar de keuring: uw rijbewijs, een klein beetje urine in een urinecontainertje en eventuele medicatie. Een bezoek aan de opticien voor (gratis) controle van de ogen is aan te raden indien uw ogen of bril het laatste jaar niet zijn gecontroleerd. Nieuwe glazen/ lenzen kunnen een eventuele herkeuring voorkomen. De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom. 19


Toanielselskip Vriendenkring No’t de dagen wer koarter wurde en de jûnen wat kâlder, wurde wy en ús spilers wer warber. Op dit stuit is de jeugd fan ús doarpen al drok dwaande mei de repetysjes foar it jongereintoaniel. We ha dit jier twa ploegen, dy’t beide in ienakter op de planken bringe sille. De jongste

jeugd docht dit ûnder lieding fan Wietske Dijkstra en Maaike van Huizen. Sy binne dwaande mei it stik “Medysk sintrum betterskip”. De wat âldere jeugd (fan 14 oant pak ’m beet 60 jier) binne ûnder rezjy fan Raymond Muller oan it repetearjen foar it stik “Connie en Nico”.

Op freed 9 en sneon 10 desimber binne de útfierings fan de stikken en kinne jim it resultaat bewûnderje. Set dizze data dus alfêst yn jim aginda! Ek de tariedings foar maart 2017 binne alwer yn folle gong. Brecht Wassenaar sil dit stik regissearje. Sy is al drok dwaande om stikken te sykjen en te lêzen. Ein desimber/begjin jannewaris sil sy starte mei in

groep spilers. Op moandei 14 novimber hâlde wy ús jiergearkomste, hâld de kommende Flap-út yn de gaten foar de wurklist!

Titus Sinnema Richt van der Velde Louis Hooghiemstra Theun Dijkstra Lieuwkje Boomsma 20


21


Maak je sterk tegen MS Collectanten gezocht! Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte. Ieder jaar gaan er weer duizenden collectanten met een collectebus langs de deur om geld in te zamelen voor mensen met Multiple Sclerose (MS). Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Zo weten we nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe we het kunnen genezen. De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten voor het Nationaal MS Fonds. We ontvangen geen subsidies en zijn volkomen afhankelijk van donaties en giften. Door de collecte kunnen we ons werk blijven doen en investeren in innovatieve onderzoeken om MS te genezen. Wil jij je ook sterk maken tegen MS? Om de jaarlijkse collecte nog succesvoller te maken, zijn we op zoek naar nieuwe collectanten en coördinatoren. Een avondje collecteren kost maar 2 uur van je tijd. Hou je van regelen en organiseren en heb je ongeveer 10 uur over, dan kun je al aan de slag als collectecoördinator. Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer informatie en meld je snel aan. Samen maken we ons sterk tegen MS!

22


Over Nationaal MS Fonds Sinds 1993 zet het Nationaal MS Fonds zich in voor mensen met MS en helpt hen met het in beweging houden van hun wereld. Het Nationaal MS Fonds wil voorkomen dat mensen met MS stil komen te staan en dat hun wereld kleiner wordt. Mensen die in beweging blijven zijn zelfstandiger en doen mee in de maatschappij. Het Nationaal MS Fonds heeft drie werkgebieden om die beweging te realiseren: Onderzoek Coaching Voorlichting Onderzoek De onderzoeken die wij financieren zijn erop gericht om voor nu de kwaliteit van leven van mensen met MS te verbeteren. Daarnaast financieren we onderzoeken die bijdragen aan het realiseren van onze droom: een toekomst zonder MS. Coaching Mensen met MS verder helpen met het stimuleren van kijken naar mogelijkheden. Dat doet het Nationaal MS Fonds via het Can Do Behandelprogramma, het MS Trainingscentrum en de jaarlijks terugkerende activiteiten die we organiseren.

Voorlichting Het Nationaal MS Fonds geeft verschillende brochures uit voor zowel mensen met MS, hun naasten als zorgverleners. Daarnaast organiseren we ieder jaar de Nationale MS Dag en geven we MS Nieuwslijn uit, het kwartaalmagazine voor donateurs van het Nationaal MS Fonds.

23


Alde foto’s Febrewaris 2015 is Wierd Jorna út Jelsum ferstoarn. Út syn neilittenskip kamen inkele foto’s foar it ljocht dy’t my fia de mail ta stjoerd binne troch famyljeleden. Der waard my ek frege of ik ek wist hokker minsken allegearre op de foto’s stiene. It koe sawol fan Wierd syn heit, Hendrik Jorna, wêze of oan de memmekant, fan Geartsje, hja wie in van der Weg.

Op de foto hjir boppe is de man links tink ik Pieter Jacobs Jorna, berne yn Swichum yn 1863 en stoar yn 1930 te Jelsum. Ik stjoerde ek inkekde foto’s hjirfan nei ien fan de bestjoersleden ta fan documentaasjestichting Ljouwerteradiel ta. 24


In pear dagen letter moete ik him en hij sei tsjin mij: “Piet, wat heb je een prachtige foto naar me toegestuurd, die van de twee genietende pijprokende heren” en freege my: “waar is deze foto genomen?” Ik koe him fertelle dat dizze foto nommen wie bij it doarpsfeest dat foarhinne tsjinoer de âld skoalle fierd waard, op it stikje lân wer’t letter de fjouwer dûbele wenten op boud binne. Fan Koarnjum ôf sjoen it earste no bewenne troch Willem en Hieke Dijkstra en it lêste troch Piet en Froukje van Doorn. Op de eftergrún is de auto te sjen wer’t, tink ik, de draaimole yn ferfierd waard. De brêgen binne hjir ek noch te sjen.

Dan de twadde foto dy’t hjirboppe stiet, der ha ik jo help by nedich. Kin it wêze dat links Ruurd van der Weg en yn it midden Joukje Keuning stean? En wa is de man rjochts? Is dat Pieter Jorna? De pake fan Wierd? Hoopje dat we der sa útkomme en de nammen bij de minsken krije sa as it heard. Piet.

25


Anne Bouma / Kees Smit partij “ K.F. It Partoer”

20e Anne Bouwman- Kees Smit partij 55+ Heren.

De winnaars met krans: M.vd.Meer, J.Tuinier, A.Miedema en J.Bosch. De scheidsrechters: A.Wassenaar links, P.Keizer en L.Meijer rechts. Donderdag 11 aug.is de 20e Anne Bouwman/Kees Smit partij verkaatst. De opkomst van het aantal kaatsers was weer overweldigend nml. 90 man sterk. Voor ons als commissie is dit een prachtige vorm van waardering voor onze inspanningen. Ook dit jaar kon er vanaf 9 uur met elkaar, een gratis, kopje koffie worden gedronken met deze keer een stuk “oranje koeke” ( Nico & Aeltsje) voor iedereen. De sfeer wordt dan al bepaald, gezellig dus. Maar het weer wilde niet echt meewerken met veel regen en wind. Gelukkig dat de grasmat van uitstekende kwaliteit is en daags te voren mooi kort is gemaaid . 26


Om 10 uur beginnen de eerste 16 parturen aan hun lange kaatsdag. Andries Wassenaar, Lieuwe Meijer, Piet Keizer en Foppe de Vries hebben de leiding. Om kwart voor 5 valt de laatste slag op de stand 5 om 4 en 6-6 door een zitbal van Roel Kuipers in het voordeel van zijn partuur. Even na vijf uur kan Rinze van der Veen de extra mooie kransen en zuivelmanden( Albert Hein) aan de winnaars overhandigen. De kaatsers die van ver komen krijgen allen een zak aardappels mee naar huis, als honorering voor hun reiskosten.(Heinze Weiland)

Aanmelden voor deelname in de kantine. Dit jaar zijn Harm en Tineke Hansma voor de 20e keer onze gastheer en gastvrouw. De kaatsers en commissie stellen dit erg op prijs, bovendien bereidt Tineke overheerlijke soep en met de regen en kou wordt dit nog meer gewaardeerd.

27


De uitslagen: A-klas:1en Jan Tuinier, Makkum + Anno Miedema, Stiens 3e Gerry Otter, Goutum, 4e Eddy v.d Lei, L’warden, 5e Hans Hilarides, St.Jacob, 6e Eeltje Wiersma, Beetgum. B-klas: 1e Wieger Boonstra, Heerenveen, 2e Auke Kuiken, St.Jacob 3e Jan Boonstra, Menaem. C-klas: 1e Martinus v.d.Meer, Wytmarsum 2e Sjouke Herrema, Hoorn NH, 3e Meindert Steegstra, Hallum, 4e Gerard Voogd, Harlingen, 5e Sjoerd Feenstra, Dronten, 6e Roel Kuipers Koarnjum De onderstaande bedrijven hebben het mogelijk gemaakt dat we dit jaar wat extra’s konden doen. (koffie, soep en “oranje koeke”) : -Agema vlaggen en vlaggenmasten & rioolbeheer, Jelsum. -Brandbeveiliging Friesland, Stiens. -De Heer & Mevrouw Hoekstra kleding, Stiens. -Garage Ketellapper, Koarnjum. -Germenraad,makelaardij, Stiens. -Hayma, Total-Bike en witgoed, Stiens. -Nico & Aeltsje warme bakker, Stiens. -Pearle Opticiens, Stiens. -Heinze Weiland, agrarische dienstverlening, Stiens. -Albert Hein, supermarkten Stiens & St.Annaparochie 28


29


De comm.55+kaatsenvan“K.F.It Partoer” vlnr: Ytzen v.d.Werff, Bob Rijpstra,Keimpe Keestra, Germ Berkenpas, Rinze van der Veen en Roel Kuipers.

30


.

31


‘It Nut’ Jelsum, Koarnjum, Britsum Seizoen 2016 / 2017 

Sneon 29 oktober 2106. Farce Majeure. Wij freegje € 7,50 de persoan fan ús leden op dizze jûn.

Sneon 3 desimber 2016 Tryater

Sneon 7 jannewaris 2017 Nijjierssit.

Sneon 11 maart 2017 Wybe Kaspers.

Lidmaatskip: € 15, - de persoan it jier. * ( Fjouwer foarstellings, eksklusyf deTryaterjûnen ) Gasten: € 10,- de persoan de jûn.

By djoerdere jûnen wurdt der fan de leden en gasten in lytse bydrage frege. Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs ‘De Bining’ fan Koarnjum. It Bestjoer Hendrikus Dijkstra, foarsitter tel 2572025. Titus Sinnema, ponghâlder. Joke Scheffer, skriuwster. Haakje Stielstra Janna Prose

32


Farce majeure Henk van der Horst en Jan Fillekers sjogge op hilaryske wize werom op de legindaryske tv programma’s Farce Majeure en Showroom mei de titel: ‘Dit is uit het leven gegrepen.’

In programma mei grappige, moaie en bjusterbaarlike mominten út de telefysjeprogramma’s. Middels byldfragminten nimme Henk van der Horst en Jan Fillekers de taskôgers mei op reis nei nostalgyske bylden en âlde sentiminten. Fansels fertelle de mannen ek oer de avontûren dy’t se efter de skermen belibbe ha. It liet ‘ Dit is uit het leven gegrepen’ mei in aktuele tekst sil net ûntbrekke. In foarstelling mei in heech: ‘Oh , ja..’ gehalte en noch altiten fernuverjend by de tiid.

Wij freegje € 7,50 de persoan fan ús leden, net leden betelje € 17,50

33


Trimdiel Keunstrûte 2016

Leeuwarderadeel zaterdag 24 september 13.00 - 17.00 uur zondag 25 september 13.00 – 17.00 uur meerdere locaties Op zaterdag 24 en zondag 25 september vindt voor de 9e keer in de Gemeente Leeuwarderadeel de ‘Trimdiel Keunstrûte’ plaats. Op 20 locaties, herkenbaar aan de Trimdiel Keunstrûte-vlag, zullen ruim 30 kunstenaars, professionals zowel als amateurs, op deze dag hun werk tonen aan het publiek. Er zijn verschillende kunstuitingen te bewonderen, zoals schilderkunst, fotografie en beeldhouwkunst. In de Skalm is zelfs gitaarles mogelijk! De toegang is overal gratis. Tijdens de Trimdiel Keunstrûte doet Galery De Garaazje, Moundyk 17, Stiens, dienst als centrale locatie, met een expositie van werk van alle deelnemende kunstenaars. Hier vindt ook op zaterdag 24 september om 11.00 uur de opening plaats door wethouder Rinske van der Meulen, omlijst door een optreden van de jeugdband van Takostu.

34


Tevens is hier de folder verkrijgbaar met informatie over de deelnemende kunstenaars, aan de hand waarvan men de route kan verkennen. De folder wordt verder verspreid bij een groot aantal (culturele) instellingen in Leeuwarden en in Leeuwarderadeel, zoals de Skalm, het Gemeentehuis te Stiens, het VVV-kantoor in Leeuwarden, en bij de deelnemende kunstenaars. Bij mooi weer zijn de diverse locaties per fiets goed bereikbaar. Zaterdag tussen 11.00 en 14.00 uur komt Van der Werf (bekend van eimaenvanderwerf) in de Garage gitaar spelen, en 's middags speelt daar Erin Roescher piano (onder voorbehoud) .

Niet vermeld op de folder: op Seefugel 1 in Stiens zal tijdens de kunstroute Harm Andringa exposeren, en bij Ans Loonstra, in Koarnjum, is dan ook fotografie te zien van Lolkje Brolsma. De Trimdiel Keunstrรปte wordt georganiseerd door de Kultuerried Ljouwerteradiel. Voor meer informatie, zie ook: www.cultuurregiostiens.nl

35


Expositie Túnmanswente Ronald de Haan – Schilderijen in de Túnmanswente (vanaf vrijdag 23 september) Mag je zomaar andermans schilderijen naschilderen? Is dat dan nog ‘kunst’? Mag je, zonder toestemming van de fotograaf, een krantenfoto naschilderen? Wanneer wordt kunst plagiaat of vervalsing? Nog niet zo heel lang geleden speelde de kwestie rond de Belgische kunstschilder Luc Tuymans, die een proces wegens plagiaat aan zijn broek kreeg omdat hij een foto had nageschilderd. Ronald de Haan zoekt in zijn nieuwste tentoonstelling in de Túnmanswente de grenzen op van het wettelijk toelaatbare, door ongegeneerd andermans kunst te kopiëren, foto’s uit de krant en van internet na te schilderen, en hier een daar nog iets origineels toe te voegen. Komt dat zien, een nieuw dieptepunt in de hedendaagse kunst! De expositie maakt ook deel uit van de Trimdiel Keunstrûte, plaatsvindt die op zaterdag 24 en zondag 25 september tussen 13.00 en 17.00 uur. Voor meer informatie zie cultuurregiostiens.nl.

36


Nieuws Túnmanswente Nieuwe Shiftleader Mijn naam is Martina Kooistra, 18 jaar en ik woon in Easterein. Ik werk nu ruim twee jaar in de horeca, ieder weekend ben ik aan het werk in Noflik Easterein.

Verder houdt ik mij bezig met volleybal, ik zit in Dames 1 van CoVos, ook in Easterein. Van september tot en met december ben ik samen met Jeltsje de shift-leader in de Túnmanswente. Dit houdt in dat wij ons zelf mogen zien als de managers van de Túnmanswente. Samen met andere studenten, die wij dan mogen begeleiden en aansturen, houden we de Túnmanswente draaiende. Wij lopen stage vanuit de opleiding Manager Ondernemer horeca Leeuwarden. De

Túnmanswente is een mooie plek om kennis te maken met veel verschillende takken van de horeca. Je houdt je namelijk bezig met de overnachtingen van de gast, maar ook met het verzorgen van vergaderingen, ontbijtjes en lunchen. Daarnaast komen er ook nog klanten voor

streekproducten in het winkeltje. Ik heb het hier super naar mijn zin en hoop nog vele dingen te mogen leren. Misschien nog eens tot ziens in de Túnmanswente! Groetjes Martina Openingstijden oktober / april In oktober sluit de theetuin in de weekenden maar Túnmanswente is dan wel op afspraak open. Onze openingstijden van maandag t/m vrijdag zijn van 8.30 uur tot 16.30 uur, ook gedurende de winterperiode. Onze studenten heten u van harte welkom voor een kopje koffie! 37


Een terugblik op de zomer van Túnmanswente Hoewel, terugblik? Terwijl ik dit schrijf hebben we in september nog steeds zomers weer en is het in de theetuin ( en ook op de camping) nog een komen en gaan van bezoekers. De zomer begint voor Túnmanswente altijd half april, dan gaat de theetuin weer open. Iedereen heeft er weer zin in om tussen de heggen te zitten. Een beetje zon en uit de wind en je kan er zo een hele middag zitten. Sommige bezoekers nemen een krant of boek mee. En wat hebben we een prachtige avond gehad: Martenastate vertelt zijn verhalen. Een kleine veertig bezoekers luisterden naar verhalen van inwoners of oud-inwoners die een speciale band hadden of hebben met Martenastate. We kregen zelfs verhalen toegestuurd. Zeker voor herhaling vatbaar. Nu de Stichting Martenastate nieuw onderzoek laat doen naar de historie en vooral de inwoners van Martenastate zit een nieuwe avond er zeker in. Zo kwam ik er achter dat er nog twee kussenkasten in het Fries Museum zijn die oorspronkelijk op Martenastate thuishoorden. Helaas liggen de kasten in plankjes op een pallet in opslag in Nuis in Groningen. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of er nog weer kasten van zijn te maken en waar ze dan eventueel heen moeten. De groentetuin heeft het dit jaar zeer goed gedaan met uitzondering van de aardappelen. We gebruiken geen gewasbeschermingsmiddelen en dat kan in een nat voorjaar met daarna warmte leiden tot ziekte in de aardappelen. Snel rooien is dan de remedie en zo snel mogelijk opeten. Samen met de vrijwilligers ( Arnold Beckers, Dick Rijpstra, Douwe Homsma, Peter Drost en Pieter v.d. Werff) is de tuin de hele zomer een ‘pronkje’ geweest. Wat hebben we (en nog) een groente geoogst. Voor Túnmanswente, voor de vrijwilligers zelf, maar we hebben ook veel ( en vooral de gele courgettes en snijbonen) uitgedeeld. De tuin is zo een heel sociaal gebeuren: passanten staan altijd versteld als ze zomaar een maaltje groente meekrijgen. En wat te denken van onze vrijwilligers Dety Rijpstra, Rie de Kroon en Stien Beckers. Hartstikke fijn dat zij een dagdeel per week studenten willen begeleiden. Nieuw is deze zomer ook de verkoop van granola’s en andere producten van ‘Vandaag anders eten’. In de oude kleuterschool in Koarnjum bereid, o.a. bij ons verkocht. En dan gaan we alweer richting herfst. Maar we krijgen nog wel een aantal leuke activiteiten. Zo zullen de túndiners op de eerste dinsdag van de maand weer starten. Studenten van de horeca-opleiding van het Friesland College bereiden een heerlijke drie-gangen maaltijd voor een schappelijke prijs. Kijk op onze website voor het aanbod. En kom ook vooral op zondag 2 oktober naar de toneelvoorstelling. Lees hierover meer elders in deze Flapút. En dan tenslotte onze nieuwe activiteit, samen met De Bining en Dorpsbelangen. We gaan koken en een vorm van dagbesteding aanbieden aan ouderen, alleenstaanden, en andere belangstellenden. Ook daarover meer elders in deze Flapút. De zomer voorbij? Gezien de nieuwe activiteiten komt er geen einde aan onze zomer! Pieter van der Werff 38


39


40


Mini iepenloftspultsje De simmer is foarby. De kampearterreinen slute wer, mar noch net hielendal! Op sneintemiddei, 2 Oktober, om 16.00 oere, sette 2 froulju harren tintsje del yn de tún fan Túnmanswente. Jimme kinne by dit mini iepenloftspultsje wêze. It duorret in oere. Der is gjin yntree, wol stiet der in bus foar in frijwillige bydrage. Nei ôfrin stiet der in hapke en in drankje foar jimme klear, foar in skaplike priis. Graach wol jimme eigen stoel meinimme. It is foar ús wol noflik om te witten hoefolle minsken of’t der komme. Dêrom graach opjaan by: Dety Rypstra, Tillefoan; 058-2571560 of maile nei: dickrijpstra@live.nl *By minder as 13 minsken wurdt der net spile.

Oant sjen yn’e tún!

41


Project voor ouderen in Leeuwarderadeel Dorpsbelangen Jelsum/Koarnjum, Dorpshuis De Bining en Túnmanswente gaan samenwerken in een project voor ouderen in Leeuwarderadeel.

De kanteling in de zorg gaat ook onze dorpen niet voorbij. Ouderen blijven langer zelfstandig wonen, ook in Jelsum en Koarnjum. Maar het zijn wel dorpen waar vrijwel alle voorzieningen zijn verdwenen. Daarom hebben dorpsbelangen Jelsum-Koarnjum, dorpshuis De Bining en Túnmanswente besloten een nieuwe activiteit te starten voor en met de beide dorpen. We zullen als inwoners van de dorpen moeten werken aan het versterken van de zelfredzaamheid van de (kwetsbare) bewoners, om daarmee de leefbaarheid van de dorpen te behouden of zelfs te vergroten.

Wat gaan we doen? We gaan onderzoeken of we wekelijks of tweewekelijks een activiteit kunnen aanbieden aan ouderen of alleenstaanden, waarbij elke activiteit eindigt met een gezamenlijke maaltijd. In Túnmanswente koken studenten of vrijwilligers. Daar bieden we tegen een zeer redelijke prijs ( €5 per maaltijd) een verse maaltijd, waarbij meegekookt mag worden. Daaraan voorafgaand bieden we een activiteit aan, afhankelijk van de belangstelling kan het dan bijvoorbeeld gaan om bewegen voor ouderen in De Bining, met elkaar zingen, een wandeling op Martenastate, een verhalenverteller, bloemschikken, etc.

42


Hoe starten we op? We beginnen met een gesprek met ouderen in Jelsum en Koarnjum, we brengen een bezoekje thuis. Het gesprek wordt gevoerd door vrijwilligers uit de dorpen, daarbij ondersteund door een student van de NHL. De vragenlijst moet ons antwoord geven of u deel wilt nemen, hoe vaak, welke activiteiten uw belangstelling hebben, hoe het vervoer geregeld moet worden, etc. Bent u nu al enthousiast? Meld u dan aan via Túnmanswente bij Beitske Homsma (06-12743436) of Yvon Wolfslag ( 06-11584121). U kunt ook een mail sturen naar informatie@tunmanswente.nl Lijkt het u erg leuk als vrijwilliger deel te nemen aan dit project, neem dan ook contact op. Zodra de gesprekken gevoerd zijn en we een beeld hebben van de behoefte van inwoners, dan gaan we van start, zo mogelijk nog in het najaar. Woont u niet in Jelsum of Koarnjum? En wilt u wel deelnemen? Neem dan ook contact op. Jelsum en Koarnjum starten met een uniek project, waarbij vrijwilligers uit de dorpen samenwerken met studenten van verschillende opleidingen in het MBO en waarbij zowel De Bining als Túnmanswente de ruimtes beschikbaar stelt.

Het project is mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van de provincie Fryslân (Iepen Mienskipsfûns), het Oranjefonds, het VSB fonds, Dorspbelang Jelsum/Koarnjum en Túnmanswente.

43


Gedicht Martenastate Us lytse hân yn de ylterige wurkhân fan ûs pake sa rûnen wy troch de hege poarte troch weelderige bosken fan piipkrûd nei de brêge mei gouden knoppen. Yn de fierte seagen wy de tuorkes fan it kastiel mei rûne gatten klear om te sjitten. Sjoch dêr wenje minsken fan adel. Lytse famkes wurde grut en dêrmei lûkt de damp fan betjoening op. De poart wurdt puzzelstikken fan in oar hûs de gouden knoppen in laachje ferve it kastiel in betinksel fan W.C de Groot de sjitgatten in dowetille. De adel is nuveraardich folk. Mar yn de bosken fan piipkrûd leit besletten de idylle fan in ryk ferline. Fokje Jansma-Feenstra

44


Fokje Jansma-Feenstra haar pake in het Koarnjumer bosk

45


Nieuws van Stichting Martenastate Percelen Staatsbosbeheer Martenastate wordt ten noorden en oosten begrensd door een bosstrook en respectievelijk een boskern. Deze percelen zijn eigendom van Staats-

bosbeheer terwijl de gemeente in de achterliggende jaren gevraagd is het onderhoud te verrichten. Van dit laatste is in de praktijk wat minder te-

recht gekomen, begrijpelijk omdat het beheer van groen niet als gemeentelijke prioriteit wordt gezien. Bijna twee jaar geleden zijn gesprekken op gang gebracht met daarbij It Fryske Gea als belangrijke

partner, naast de andere hiervoor genoemde partijen. Doelstelling is om deze gebieden toe te voegen aan het landschapspark teneinde de natuurwaarden hier op een hoger peil te brengen zodanig dat het grote geheel uiteindelijk dezelfde elementen heeft: natuurlijkheid, sfeer en

biodiversiteit. De overdracht vanuit Staatsbosbeheer is aan-

staande, alle betrokken partijen hebben inmiddels mondeling ingestemd met de overdracht.

46


De formele afhandeling echter blijkt meer tijd te kosten dan eerder is voorzien. Aan Heilien Tonckens (Groenadvies) uit Appelscha, al meer

dan 35 jaar actief in de groene wereld, is gevraagd haar mening te geven over de ecologische inrichting van het gebied, daarbij aandacht schenkend aan het bomenbestand, mogelijkheden voor aanplant van stinzenflora en hoe om te gaan met wandelpaden. Het project heeft de nodige impact, u zult in komende nieuwsbrieven het onderwerp met enige regelmaat aantreffen. Groen onderhoud

In het laatste kwartaal van dit jaar zullen door Hoveniersbedrijf Catrinus Alberda de nodige werkzaamheden worden verricht, daar waar mogelijk geassisteerd door onze vrijwilligers. Tijdens een voorbereidende terreininspectie zijn de nodige voornemens geĂŻnventari-

seerd. Bij de entree zullen nog enkele platanen worden geplant, in het park zullen enkele bomen worden verwijderd of verplant en heesters en struweel aangevuld. Als nieuwe perceelafscheiding langs de twee graspercelen bij het kam-

peerterrein en langs de Swarte Singel zal een zgn. Engels hekwerk worden geplaatst. Ook het gebied rondom de grafheuvel zal worden aangepakt. Door deze werkzaamheden zal recht worden gedaan aan de opdracht van het bestuur: voortgaande aandacht voor het behoud van de beschermde status van park en bebouwing met eerbiediging van de rijke historie. 47


48


Ynformaasje foar Ăşs ynwenners Gemeentehuis Stiens: Tel: 058-2576666 Meldpunt klein leed: Vernielingen, vermiste straatnaamborden, verkeersborden, losse stoeptegels e.d. kunt u voortaan direct bij de gemeente melden. Tel.: 058-2576677 van 09.00 - 12.00 uur of faxnr. 058-2570988. Openingstijden zwembad Stiens: Telefonische informatie op tel: 058-2574296.

Vuilcontainers: Uw vuilcontainer wordt op vrijdag geleegd. Op de even weken de groene container. Op de oneven weken de grijze container. Ophalen grofvuil: Telefonisch aanmelden bij Omrin op nummer 0900-2100215. Milieustraat: Seerob 23 te Stiens Aanbieden grofvuil, huisvuil en klein chemisch afval: op werkdagen van 13.00-16.30 uur. Zaterdag 09.00-13.00 uur Oud papier: De data voor het ophalen van het oud papier staan op de afval kalender. Openbare verlichting: Klachten kunnen worden gemeld bij de gemeente. Bij straatverlichting paalnummer vermelden.

Vliegbasis Leeuwarden Tel: 058-2346871 of 058-2346700 Uw versman H. Smedema komt op donderdag. 49


Wichtige Tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Politie (niet urgent) tel : 0900-8844 Brandweer (niet urgent) tel : 058-2576666 Huisartsen: Dhr. Heuberger : Mw. Kalsbeek: Mw. Koetsier / Mw. Coenegracht : Dhr. Noordhoek :

058-2571969 058-2571254 058-2573572 058-2573407

Avond-, nacht- en weekend dienst: Dokterswacht tel : 0900- 112 7 112 Apotheek Stiens tel : 058- 2572131 Het gebiedsteam Leeuwarderadeel elke wer kdag van 9.00 uur 12.30 uur bereikbaar in de Skalm. Telefonisch is het gebiedsteam van 9.00 uur - 16.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 058 - 58 53 790. E-mailen kan ook via info@gebiedsteam-leeuwarderadeel.nl

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Noardwest Fryslân Voor aanvragen WMO hulpmiddelen tel: 0517-380200 werkd. 9-12u. Centrum jeugd en gezin tel: 0900-2541254 Palet: Thuiszorg en ver pleeghuiszor g Skilhiem tel;058 2576100 Thuis- en kraamzorg ‘Het Friese land’ : tel: 058-2330086 www.thfl.nl e-mail info@yhfl.nl 0900-8864 (€0,10 p.min) d en n Zorgcombinatie ‘Interzorg’ te Ferwert: tel: 88-5180200

Vrijwillige ouderen adviseurs: mail: dejong.gl@chello.nl tel:06-13866454 di. en do. 11-12u. Begraffenisferiening ‘’ Eare en Plicht’’ Jelsum-Koarnjum: Boade: mefr. W. Hoekstra. Skierhústerwei 38, 9055 RE Jelsum. Til: 058-2574388 of 06-20119960. Helpboade: Joh. van der Galiën, Groningerstraatweg 214 D, 8921 TX Leeuwarden, til. 058-2667722 50


Tsjerken Dei

Tiid Foargonger

Doarp / Bysรปnderheden

25 sept.

9.30 Ds.M.Hulzebos

De Hoekstien, Britsum / Startzondag

2 okt.

9.30 Ds.M.Hulzebos

Jelsum / Heilig Avondmaal

9 okt.

9.30 Drs.J.L. de Haan.

Koarnjum.

16 oct. 9.30 Ds.Joh. Bakker.

De Hoekstien, Britsum / Fryske tsjinst.

23 okt. 9.30 Ds.M.Hulzebos

Koarnjum / gez. dienst met Doopsgezinde gemeente Stiens.

30 okt. 9.30 Ds.M.Hulzebos

Jelsum.

51


Ferskiningsdata 2015/2016 Nรป. 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367

Moanne Jannewaris Febrewaris Maart April Maaie Juny July/Aug Sept Oktober Novimber Desimber Jannewaris

Red. geark. Ferskining 07-12-15 18-12-15 18-01-16 29-01-16 15-02-16 26-02-16 14-03-16 25-03-16 18-04-16 29-04-16 16-05-16 27-05-16 13-06-16 24-06-16 15-08-16 26-08-16 12-09-16 23-09-16 17-10-16 28-10-16 14-11-16 25-11-16 12-12-16 23-12-16

Foarmoanne Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea-/Rispmoanne Hjerstmoanne Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne Foarmoanne

U zoekt een woning ? Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. Inschrijven bij WoonFriesland gaat via onze internetsite

www.woonfriesland.nl.

Heeft u thuis geen internet aansluiting? U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens uzelf inschrijven en het aanbod op internet bekijken. Inschrijven eenvoudig in mijnwoonfriesland.nl. De gegevens die u nodig hebt bij uw inschrijving zijn: persoonsgegevens (naam, adres) inkomensgegevens BSN nummer (sofinummer) huidige woonsituatie Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het KlantServiceCenter 088 995 22 22. we helpen u graag! 52


Kalinder 24 september

Burendag

24 en 25 september

meerdere locaties Trimdiel Keunstrûte 2016

25 september

meerdere locaties , o.a. Túnmanswente en Dekemastate Theetuinenroute 11.00 - 18.00

2 oktober

Mini iepenloftspultsje Túnmanswente

13.00 - 17.00

16.00

Maandag 3 oktober 20.00 uur BELANGRIJKE avond in De Bining. Na de sluiting van de school gaat toch ook niet onze speeltuin verdwijnen? We gaan praten over de toekomst van de speeltoestellen van Oan ’t Skipperspypke. 8 oktober

It Nut Tet Rozendal

20.00

21 oktober 2016

Kaarten De Bining

19.45

29 oktober

It Nut Farce Majeur

20.00

7 november

jaarvergadering Dorpsbelangen

14 novimber

jiergearkomste Vriendenkring

18 november

Kaarten De Bining

19.45

3 desimber

Tryater De Bining

20.00

9 en 10 desimber

útfierings Vriendenkring

53


Redaksje 36ste jiergong nr. Wim Hoogendam Yvon Wolfslag Corrie v.d. Meer

oplage 500 eksimplaren Dekemawei 7 Jelsum Swarte Singel 2 Koarnjum H. de Jongstrj. 16 Jelsum

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster: Greetje Heeres, g.heeres112@upcmail.nl

till: 2570909 till: 2153671 till: 2572550 till: 2572600

Drukker:

KSB Repro Leeuwarden

E-mailadres:

doarpskranteflaput@hotmail.com

Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op Postgiro 4348900 Ibannummer.: NL98INGB0004348900 fan: Redaksje De Flapút, Doarpskrante Jelsum/Koarnjum. Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 11,-- de 11 nûmers + portokosten (of fergees fia e-mail). Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 28-10-2016 De kopy foar de folgjende Flapút moat foar 17-10-2016 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com 54


55


56


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.