Page 1


Hvar eru hjólreiðastígarnir ? T ^CÍLir V£n5 ÖÍVÉQ ciuSíöklcyá yOtt uy pá aéisiakieya á suövesiur

horni landsins. Fjöldi fólks hefur llka nýtt sér betta vebur og farib á mitli staða a reibhjóli. Þó eru þeir margir sem gjarnan viidu nota hjólib, en treysta sér ekki til þess bar sem aðstaða fyrir hjólreibamenn er engin. I þeim efnum er skipulag höfubborgarsvæðisins algjört klú6ur. Þab er ekki vfst að allir hafi hugleitt hvab hægt er ab gera til að bæta ástandib. En beir sem hjólað hafa erlendis og kynnt sér pessi mál vita að hér þarf ab taka til hendinni. Stjórnvöld hafa lltinn áhuga á ab bæta þessi mál vegna þekkingarleysis og svo eru margir sterkir a&ilar sem frekar vilja auka velferb einkabíisins. Vissulega skapa stórbrotnar vegaframkvæmdir atvinnu fyrir verktaka sem ausib hafa peningum ( stórvirk jarbvinnslutæki. Halda maeni að bilar vasru bæði fótstignir og demparalausir, þvf varla er lagður sá bflvegur nema fjöll séu sundur grafin og daiir iylltir. Stöðugt er verið aö gefa bílum aukið svigrúm sem þýðir aukinn hraði, meiri mengun, fleiri bílar og fleiri slys. A meðan við hömumst við að ey6a okkar náttúrulega umhverli og forðumsl að lifa I sátt og samlyndi við náttúruna eins og hún er, þá er ekki von á góðu. Fólk þart a& breyta sínu gildismati og sjá að hamingjan er ekki bundin vi6 reykspúandi einkabíla, heldur vi6 óspiilta náttúru. Notkun reiðhjólsins gefur fólki möguleika á að komast hratt á milli staða en á sama tíma kynnast þvi að náttúran þarf ekki ab vera svo erfi6 sem af er Iáti6. Hjólreiðabrautir taka Ilti6 pláss samanborið vi6 bllvegi og heiisteypt brautakerfi gæti teki6 ví& miklum fjðlda hjólandi einstaklinga, því einn meöalstór blll tekur pláss á vi& 12 reibhjól. Þvf er mikíivægt að almenningur verði sér meðvitaður um núverandi skipulag og kynni sér möguleika til úrbóta. Að lokum ættu allir að láta í sér heyra á opinberum venvangi. En hvaö er til bóta svo ástandib veröi þolanlegt ? Það vantar allar umfer&amerkingar. Sem dæmi þá er ekki til þaö umferðamerki sem varar ökumenn við hjólandi umferb þar sem akvegur og hjólreiðabraut skarast. ( huga hjólrei&amanna er það sama og að þa6 vantabi gangbrautarmerki eba stöbvunarskildumerki. Svo vantar Ifka stöbvunarlinur. I núverandi skipulagi eru margar á röngum stab svo bíllinn er oft stöðvabur á gangstéttini. Brýn naubsyn er ab koma upp nothæfu stofnbrautakerfi milli borgarhluta, einstakra byggbra svæba og milli sveitarfélaga s.s. frá Reykjavík til Mosfellsbæjar og Hafnarfjarbar þar sem hjólreibastfgar eru abgreindir frá gongustlgum og annarri umferð, því réttur hvers og eins þarf ab vera ótvlræður. Ein ástæða þess að gangstéttir eru ónothæfar fyrir hjólreibafólk eru brúnirnar á gangstéttartláunum. Þær eru of háar, svo þær auka slysahættu á fólki og hjólastólafólki er gert mjög erfitt fyrir. A sama tima freistast margir til ab hjóla í bilaumferbinni. Sleppa þarf öllum óþarfa beygjum og gera hjólreibafólki jafn hátt undir höfði og bíleigendum. Hanna þarf allt brautakefi þannig ab þab verbi nothæft tii daglegrar notkunar. Gangbrautaljós eru í sumum tilfelium stabsett þannig ab þau sjást ekki og stabsetning umferbaljósa bjóba ökumonnum upp á a6 íara yfir stöðvunarlinu. Semja þarf umferbalög fyrir og I samvinnu vib hjólreibafólk. Gatna- og skipulagsyfirvöld þurta llka ab vínna meb okkur svo brautakertib verbi nothæft. Vib höfum ekki fengið mikínn hljómgrunn hjá yfirvöldutn enda vilja þau sem minnst af okkur vila. en meb þolinmæbi, tíð og tfma mun þaö breytast. Þab er bara verst hvab þab þarf ab kosta mörg slys. Magnús Bergsson


Hjólreiöafólk athugið! Aðalfundur ÍFHK og HFR verður haldinn laugardaginn 6. nóvn.k. kl. 14:00 *Stjórnarkjör *Lagasamþykktir *Hugmyndir kynntar um skiptingu ÍFHK og HFR *Kynning á dagskrá 1994 *Fundi slitið kl. 16:00 *Verðlaunaafhending til íslandsmeistara í fjallahjólreiðum 1993 *Geimverur kynna nýjustu geimhjól *Almennar umræður ATH! Delr sem v i l j a Djoöa siq fram i stjormr eru Deömr um aó nafa samoana i s i m a / f a x 620099 eöa sirnum 628722 (ingþór - HFR), 25706 iflagnus - iFHK/ Á fundinum verður hægt að greiða félagsgjöldin

Allir erií hvattir tii að mæta. Veitingar á staðnum.

Þriðjudagssamkomur Sú breyling hefur átt sér stað á samlcomuhaldi hjólreiðafólks, a& mánudagssamkomurnar fasrast nú yfir á fyrsta þriöjudag hvers mánaðar. Sem fyrr ver&ur áfrarn fundaö ( Þróttheimum og á sama tlma, kl. 20:00. í sumar hafa þessar samkomur verib þó nokkuð vel sóttar, enda hefur fólk getaö fengið allskyns upplýsingar. Auk þess hafa verið sýndar iitskyggnur og myndbönd frá hinum ýmsu löndum um keppnishald og feröalög. Þetta er vettvangur okkar hjólreiöafólks til a& hittast og ræba málin. Þvi eru allir hvattír til ab mæta þar sem þaö kostar ekkert. Samkomurnar veröa eftírtaldadaga: 2. nóv., 7des.. 4.jan., 1. feb., l.mars, 5. apr., 3. malo.sv.frv.

útgáfa Hjólhestsins C;K.O. ^ uji'iKKmy.xi:i«» ^i^ ~,\;í. ,,^,;, ,»v KA p;~ ÍTAíístr'"'x CÍÍl"""t 'jt í C^rT,~

Þab verbur vonandi fyrirgefib þvi veðriö i sumar hefur verið me6 eindæmum gott. Þvi hafa flestír starfandi klúbbmeðlimir verib á hjólum sinum, vlðs fjarri öllu streöí fyrir framan tölvuskjái.


Vetrarhjólreiðar Nú þegar vetur stendur sem hæst, lelja flestir ab reiíhjólin ági abvera i geymslu. En mebtilkomu fjaliahjóta er í raun hægt abnota reiðijóii&altí ári&um kring svo iengi sem viðcomandi hefur vald é bví. Allir þeir, sem rækta Hkama sinn abeinhverju marki. gastu haft vaid á reiShjóii. Allr þeir sem stunda skíð e& llkamsrækt hafa næga krafta og hæfni til abnota rsibijól yfr vetrarmánuðna. Hjá flestum er þabllklega veíribog ófasrðn, sem veríur til bess abfólk setur hjól sfn í geymsiu. Svo eru þababir, sem láta þabekkert á sig fá, enda er I raun ekkerí a5vefrinu, allavega hér á suóvestur horninu. Vebjrfar hér á lancD er íttöiulega milt. 1 raun er þabaldrei vont heldur mismunandi gott. tebsem gerr hjótreifiar erfiðar er frekar bflaumíerön, far skiptir engu hvort sumar er eða vetir nema bab, ab sóíaskapurinn umhverfis bilana er enn meiri yfir vetrarmánuðna. Salti6 og nagladekkin sem tæta upp malbikibsvo og oliuleki af öilum þessum bílum verbjr til þess absérstaklega þarf aðútbúa hjólib til abhalda fatnað og skóm hreinum. tessi útbúnaíur er reyndar fltibannab en breib bretti og gób airblaíka á frambretti& fau bretí, sem henta best asttu abvera úr plastí. K er ekkí átt vibþau sem hægt er absmella é 1 fijótheítum. Vandamáí geta þó skapast ef dekkiber nær þvi abnuddast t brettib Þabgetur oröbtil þess ab brettib treinsi sig ekki sjálft þegar snjór hleíst inn á þab. Þé getur reynst erfitt abhjóla suma daga. Gotí ráb er abskipta um dekk og fá sér mjórra. ( slabbinu er betra abláta dekkibskera sig nííur á fast frekar en abfljóta ofan á krapinu. Svo er annabráb, sem getur reynst enn betur. þababverba sér út um annabgjarbisett mebmjórri gjoríum. Dekkin verba kúptari og því mjórri. Allur sá flni sandur sem leyst hefur upp af malbikinu hefur afar slæm áhrif á endingu gjarba og bremsupúba og því meir sem gjörbn er fyrir innan belg dekksins þvi mínni tlkur eru á bvl absandur komíst abgjörðnni. Aurblaðca á frambretti er mikilvaeg til abhBfa skóm, sveifarlegum, og drifbúnaÖ. Ef þessi hlif er ekki til stabar. gera bretti i sjálfu sér asriblitibgagn. Airblaíkan þarf abná vel niíur fyrir brettib Best er abblaðcan sé svo síb, abekki sé meira en 4 til 5 cm frá henni niíur á jörb Hægt er abfá aurblððcur í sumum hjóireibaverslunum, en bær eru ott of stuttar. Þ6 er lit'bannababgera en absnlba blöíkuna sjálf(ur). Pabefni sem reynst heiur best híngabtil, er pykkt PVC efni sem má fá i Seglagerðnni Ægi Efnismagniber á stærbvibA4 blab og er því gott abnota slíkt blabtil abfá sniíSbfyrir aurWöíkuna. Þsgar búiber abkiippa PVC efnibtil, hefur reynst best abnota heftara tíl abfesta babá sinn stab

Fatnaöur Þaber ekki vist abfólk gerr sé almennt yein fyrir því hversu góbföt skípta miklu máli, ef reiíhjói er notaballt aribum kring. Fötin þirfa abhalda vatni og vindi, vera létt og geta "andab". Þaberu til ýmiskonar etni é markað! dag, en bekktast þeírra er llklega GORE-TEX® . Þsssi etni eru fremur dýr og kosta fllkur úr bessum efnum sjaldnast undir 10 þús. krónum. Samt sem ábjr getur þabskípt sköpum abbúa sig rétt i hjóireiísr. ÞB&ska! þó tekibfram. abmenn svitna ! þessum fötum vibmikla áreynslu. tebsem gerr bessi föt frabrugðn öb-um fötum, t.d. úr næloni, er abmenn þorna lyrr ef beir svítna. Sumir kannast vibbababblotna lyrst og fremst af svita I hef&undnum regngalla og bví skiptir mikiu málí abvanda valibá fataetnunum. En þaberu ekkí afeins efnin sem skipta máli, þaber lika honnunin á fllkínni. Sumar flikur hafa loflraufar á bakinu. Þaber góbhönnun. því abbá kemur lott inn abframan, leikur um likamann, og kemst út abaftan. Þaber ekki nema 1 verstu veírum sem befa er abvera I algerlega iokuíum ftlkum. Flesta daga arsins er veíurfar svo gott, abbabnægir ab hafa vindheld efni afeins á framanverbjm llkamanum og yfr axiírnar. Næst líkamanum er mjög gott ab vera í "polarfleece" eba uliarflíkum. teu haida eiginleíkum sinum, þó svo abþau Wofrii. Varíst bómullarefni. Þaber ekki ateins abþau þorna seint heldur er na?r því ógerningur abþvo fðtin svo, absvitalykt tari úr peím Best er abvelja föt sem pvinga ekki, en leggjast bó abllkamanum. svo abþau taki é sig sem mínnstan vind. Af þessum sökum eru skokkgallar yfirleítt ekki góbr tii hjólreiba. Eitt er þab, sem hver mabjr ært abeiga sem ætlar sér abhjóía áribum kring. Þaberu legghiifar, sem hllia skóm og leggjum abframanveröj. Þasr taka vibóhreinindum og bleytu sem skvetiist fré framhjótinu. tessar legghl[1ar er ekki unnt abtá hér á landi. en pabgerir ekki til bví ablitibmái er ab


snlJa baer sjá!f(ur). Efnib í þessar hlífar er unnt að fá í Seglagerðnni Ægi og er þunnt PVC . LegghlUarnar eru bundnar um leggina meíi teygjum meb áfestum "veicro" lásum (franskur rennilás). tessar hiífar má svo hafa mebsér í lítilli hnakktösku og grfpa til þeirra þegar bleyta er á gðtum. Nú má fá hjólreiíaskó I naar ðllum reiíhjólaverslunum og góíum sportvöruversfunum. Þftssir skór líkjast léttum gönguskóm nema beír hafa rauf fyrír hásinina, sem gefur aukinn sveigjanleika um öklann. Undaníarin misserí hefir úrval hjóireíbafatnaíar veribabaukast Nú má fá hjólrejiafamabfrá Karrimor og Löffner í Skátabúðnni og Fálkanum, Castelli I Markinu. Cannondale í GÁP og Trek i Emínum. Sumír segjast ekki geta veríbi hjólreííafatnab' I vinnunni og geti því ekki hjólabtil vinnu. Þ»ir ættu þó abathuga hvort ekki sé möguieiki á abhafa fataskipti á vínnustab. Þaber öllum til bóta abnota önnur farartæki en eínkabllinn til abkoma sér á mílli stafe, þaber til alls abvinna. tetta er fremur spurningin um abþora abskipta um lifssíl og iáta skynsemina rába.

Ýmsirmöguleikar Þeír sem hafa meiri áhuga á abnota reiíhjóiibtii leiks, ættu abhafa hjól sín brettaiaus og ssm iétlust. Ef hióíin eru brettalaus, er miklu auíveldara abskjótast! gegnum djúpa skafla. Þaber fátt skemmtilegra en abslást vibblindbil ba daga sem bllar sítja fastir úti um allan bæ, sjálfum sér og öðrum til skapraunar. (raun ætti fremur abkyrrsetja einkabílinn yfir vetrarmánubna. Þaber í raun óeðilegt abpvælast I ófærbnni mebbll sem vegur u.b.b. ertt til tvö tonn begar hægt er ableríast á 13 kgreiðijólí. Nú má fá nagladekk á fallahjd. tau fást I GÁP, Fálkanum og Erninum og bjóia bessar verslanr hver sina gerb & abnagladekk séu ekki vel séðundir bilum, má búast vibabmalbíkibfarí ekki eíns illa begar reiíhjóí á i hlut. Sumír hafa búibtil sin eigin nagladekk mebskrúfum, en þau hafa ekki enst lengi. Sumír vilja frekar vera á grófum dekkjum. teu þurfa abhafa gott grip sem og hli&rgrip og hreínsa sig sjálf. Þar eraub/ett abmæla mebdekkjum eins og Panaracer Smoke 2,1. eða Specialízed Storm Contrd. Svo má nýla sér þekkíngu þeirra sem ferbast jafnt um sfraeti og fjöll á sinum "túttujeppum" og vería sér úti um bdgmikil deick. Hér hefur veribunnt ab fá 2,5 tommu "Spedalized GC Extreme". Ffegar dekkín eru orðn svona breiíi vería gjarðr llka abvera breiíar. yfir 25mm, svo ab hleypa megi lofli úr dekkjunum og hjóla á loft liflum dekkjum. Breiíar gjarðr koma llka I veg fyrir ab dekk farí ai feigunní, Þessi útfærsla er þó ekki alveg gallalaus bvf abflest dekk eru svoköHub"skínwall', eía mebbunnum hiiðjm 41 ablétta bau. Ef lengi er hjólabá lottítlum dekkjum er hætta á ab gjaramar skeri hliíar dekkjana. Margir framleibjndur bjóía nú svoköllub "blackwall" dekk meb gúmmihúbá hlibjnum, en bar er llka töluveríur byngdarmunur.

Öryggismái Þaðhjúiar enginn hjólreiöamaðjr a&vetri ti! án pess abhafa Ijós á hjófi slnu. Þaðmá segja að tæknin hafi aitt sér braut á bessu svið sem öíaim. Ef svo fer sem horfir, mun dlnamorinn heyra sögunni til. W hafa þeir veribabbatna undanfarin ár mebbeíi nýtni og endingu. Mebttlkomu 'skinwall* dekkja, hafa litiir hiaíanlegr geymar og halogen Ijós orðbvinsæl. Úrval Ijósa er bó stö&gt aö aukast hér á landi. T. d. er nú hægt aðfá 2,4 watö halogen Ijós með6 votta 4 Ah ratgeymi.


Þetta Ijós getur enst I 4 til 6 klukkutlma. Ljósmagnibfrá þessu Ijósi nægir til abhaida eöilegum hraba á slæmum malarvegi. £eir sem vilja hinsvegar smlba sér svona Ijós mebhleíslutaeki, eiga ýmsa iff^^í w«~,4rt~,Ai;5*~. u;„~.,~«~í UrtX «5^c ..~i*« k«i~»~«rv~-.j~ ^,.^. ..A«£~» áf£^Ti!c~C£' hír i !cir»di

Nú er komin á markaiSnn ný tegund Ijósa mebWikkand Ijósadló&um og endast rafhlöíumar! u.þ.b. 200 til 300 klukkustundir. Þaber ekki nóg abþau gefi frá sér Ijós hetdur eru þau lika glitaugu, sem fást í þremur Irtum. Þessi Ijós má hengja á hjóli5 eía utan á fötin. Þn henta bau einnig hestamönnum, slcokkurum, vegavinnumönnum og fleirum. tí> þessi Ijós bliná ekki tílstjóra ættu þó allr abtaka eftir þeim I notkun. Hjálmanotkun eykst sem betur fer. teb hefur sannast ab alvarlegum slysum á reiítijólamönnum íækkar. Um 80% siysa á reiíhjólamönnum eru höfutaverkar, svo abtii míkils er abvinna. Margir haía ekki viljabnota hjálm útiitsíns vegna, en þabskal tekibfram abnotkun hjálma er abvería abísku. f raun er lifíbmeira virð en hégómaskapur. Ef ykkur vantar frekari upplýsingar um vetrarhjólreiíar, hikib ekki vib ab hafa samband vib klúbbinn 1 síma/fax 91-620099 ebj 91-25706 (Magnús) Magnús Bergsson

Emstrur - Þórsmörk feröasaga "Þetta er verst fyrst, slban smá versnar þetta og endar svo loks meb ósköpum." Þessí leibarlýsing er nú ekki ti! ab stappa stálinu I mann til ab fara i hálendisferb á gamla fjallahjólinu. Ég hafbi aldrei hjólab erfibari leib en uppí Heíbmörk og þótti nóg um. En eitthvab var þab sem dró míg i þessa ferb vitandi þab ab vaba þurftí jökulár og kllfa fjöll. Samkvæmt ferbalýsingu átti ab leggja af stab kl. 9 sunnudaginn 16. júli 1993. Fara átti meb rútu frá Hvolsvellí upp á hálendíb. nánar tiitekib ti! Hattafells. Þaban áttí ab hjóla efíir slbasta hiuta "Laugavegarins" þ.e. Emstrur, til Þórsmerkur. Eg mætti stundvislega klukkan 9:00 vib Sælubúíb, sem var mibstöb hjólreibahátlbarinnar á Hvolsvelli. Otrúlega margír virtust ætla ab fara í þessa ferb enda fór þab svo ab ekki komust öll hjólin upp á rútuna heldur varb ab hafa hluta þeírra inni á miili sætarabanna. Alls fóru 24 meb í ferbina, basbi vanir fjaliahjólagarpar og venjulegír almúgamenn. Samkvasmt hinni margrómubu stundvtsi var ekki lagt af stab fyrr en upp úr 10:00. Ekib var eftír mjög skemmtilegum trobningi upp á hálendib. Rútan stoppabi svo loks út á mibri sandaubn og okkur var sagt ab stíga út. Allir voru mjög iegnir ab fá loks ab anda ab sér fersku lofti eftír 1 1/2 tíma keyrslu. Svo voru öllum gefnír Garpar (frá Mjólkursamsölunni) og sagt ab halda af stab. Pab var þó hasgara sagt en gert. Sandurinn var svo iaus i sér ab naubsynlegt var ab hieypa úr dekkjunum en ab lokum skreiddist hópurinn af stab, þó hægl fasri. Sem betur fer var vebrib hib ákjósanlegasta og hægt ab vera léttklæddur eins og sibur er I eybímörkum. Fyrstu tvo til þrjá kllómetrana var sandur en sfban komum víb inn á "Laugavegínn" sem var betri yfirterbar þó hann vaeri ekki hannabur meb þarfir reibhjóla i huga, En siban byrjubu brekkurnar. Brekkur nibur í mótí eru svo sem I iagi en gallínn er ab naubsynlegt þykir ab fara aftur upp og þab vaeri svo sem lika i lagí ef ekki væru brekkurnar þannig, ab illfærar væru þaer fiestum, þó ekki væru þeir meb þungl og óþægilegt hjó! á bakinu. Sumir stabirnír þóttu svo illfærir ab naubsynlegt hafbi þótt ab setja reipí fyrir gangandi fólk tii ab haida i. svo þab rynni ekki ofan i gijúfrin.

* íi . 1


F!|ótiega fór ab leygjast úr hópnum og voru þeir duglegustu komnir langt á undan og kvuuuöu uncian seinagangi hinna er anar TOTU. s>agt var I uppnati að paö yrbi tarið haegt yfir og bab var lika oft stoppab ti! hvlldar og til ab tijóta útsýnisíns. Hrikaleg fjöll og jökíar blöstu vib hvert sem mabur leit og ekki spillti vebrib fyrir útsýnínu. Loksins komum vib ab hínni hrikalegu jökulá. Þegar ég kom ab henní voru flestir komnir yfir og flatmögubu hinum megin. Kastabi einhver blautum skóm yfir og tók ég þab sem merki um ab ég ætti ab nota þá til ab vaba I yfir fijótib. Klæddi ég mig úr buxunum (var i stuttbuxum) og skipti um skó. Siban lyfti ég hjólinu upp á axlirnar og lagbí af stab. Þetta var eflaust þab kaldasta sem tæturnir á mér höfbu lent 1 og þab straumharbasta . Yfir komst ég þó meb þurra skó sem var meira en margir (nefni engin nöfn). Þegar yfir þessa hindrun var komib var ekki langl eftir ( Þórsmörk. Vib komum fljótlega inn I íallegan birkiskóg þar sem vib hjólubum eftir (allegum stigum. Loks var komib á endastðb. Eftir 21 km og 5 klukkutima streb var ágætl ab kotnast á leibarenda en þar sem "áætlunin" hljóbabi upp á ab vera komin í Þórsmörk um kiukkan 3:00 en ekki 5:00, var rútan farin en sem betur fer fengum vib ab njóla náttúruiegurbarinnar i Mörkinni klukkutlma lengur eba þar til önnur rúta kom. Svo var ekib ti! Hvolsvallar þar sem sumir lögbu af stab á hjólunum í bæinn en abrir nýttu sér aubveldari ieibir.

Snævar Sigurðsson


Bílafíkn! VAROÐ ! Þa6 sem hér fer á eftír er ekki aetlaö vibkvaemum sálutn og þeim sem standa I ástarsambandi víð bflinn sinn. Þab er eklci víst ab allir skilji þá reiði sem birtist hér á eftir. En bab umhverfí sem hjólreibafólk þarf ab lifa víb, heiur skapab algjöra afneitun á bví bílmettaba samfélagi sem almennírigur hefur skapab sér. Hvaba hjólreibamabur hefur ekki lent 1 llfshættu? f beinu framhaldi er eblílegt að setja fram eftirfarandi hugleibingar Til hvers ab vera meö Ijós á hjólinu þegar götulýsing nægir fullkomlega, nú eba stjörnubjartur himinn? Er Ijósaskyidan ekki bundin vib bfla sem þuría að halda sinum mariridrápshraóa á rtóitu sem degi? Hvers vegna á hjólreibafólk ab hjóla i einfaldri rðð á vegum úti, begar bíilinn tekur pláss á vib þrjá hjólreibamenn sem hjóla hlib vib hlib? Hvers vegna á hjólreibafólk ab taka tiilit tll umferbaljósa þegar þau eru aöeins snibin a6 hraba bílaumferðar? Hvers vegna á hjólreiðafólk aö taka tillrt til umferbalaga þegar þau eru aðallega snibin ab bllaumferb? Á hjólreibamabur ab spenna beltin? Hvers vegna eru bllar ekki málabir í skasrum litum svo aubveldara sé ab varast bá? Hvers vegna eru bilar ekki húslausir svo neytandinn getí betur fylgst meb umhverfi sinu? Hvers vegna er stöbugt verib ab ýta undir aukinn hraba bílaumferbar meb lagningu og breikkun hrabbrauta? Þessar og fleiri spurningar vakna oft I hugum hjólreibamanna þegar þeir þurfa ab glirna vib heimskulega bllaumferbina. Notkun einkablla. eins og hún birtist á götunum er HRÆSNI. Abeins þab eitt ab bllar mengi andrúmsloftib meb óþef ætti ab nægja til ab banna notkun beirra. Þab er gert, ef um er ab ræba t.d. lobnubræbslu, jafnvel bó fjöldi manns míssi vinnuna. En þeír gera meira, þeir spúa út ófrúlegu magní eilurefna og auka koiívisíring i andrúmslofti og eyba ósonlaginu. Þeir vaida miklum hávaba og auka þar meb fyrringu, Þeír valda miklum skemmdum á umhverfi og almennt á öllu vistkerfi vegna fyrirferbamikils gatnakerfis. Þab fer 60% meíra af landrýmí undir vegi en undir íbúbarhúsnæbi. Á 50. hverri sekúndu er framleiddur bíll sem á eftir ab slasa eba limlesta einhvern. Á 50. hverri minúlu er framleiddur blll sem á eflir ab cfrepa eínhvern (Heídelbergstofnunin I Þýskalandi). Bllarnir slálra þvl ab áslæbulausu fjölda dýrategunda i ótrúlegu magni. Þeír eíga sök á þvl ab heilbrjg&iskerfíb er margfalt dýrara i rekstri. Þeir eiga sök á því ab fjöldi saklausra borgara eru myrtir á götum úti og enn fleiri eru slasabir eba örkumla. Ætli þab sé til sú fjölskylda sem kannast ekki vib einhverja sem myrtir hafa veib I umferbinni eba hafa orbíb íirkumla. Hver dagur vekur upp þé spurningu hvort manni verbi sláfrab eba breytt íöryrkja. Einkablllinn er ópium, bar sem fólk blindast af folsku gildismati. Hann hamlar gegn eblilegri bróun um betra samféiag þar sem haegt vaeri ab lifa I sátt og samlyndi vi& mó&ur náttúru. Einkabfllinn er tákn um sukksama græbgi. Hans umhverfi er hannab til ab fólk getí babab sig upp úr neysiusukkinu. Meira ab segja beir sem þykjast trúa á Gub. misnota bílinn. Jafnvel þó beir taki þátt í ab skemma «tíftnlir\<irwiar^tX { Kwo^t öt-ii^4í «Am KAÍr otaftj J

honum. 'r\ Hættum ab hrækja á framlib barna okkar. >• Braytum um iífstíl, heimurinn getur varla vorið hoimskulegri.


Svitnað á almannafæri Rjób í kinnum kernst ég á mlnum hjólhesti í heimsókn til vinkonu minnar. Hún litur é mig, segr h» IVl Curv "VÍhlE otH oitthuafv til «X hun hAr f *~»rr,!»n irvíA?" •*

'

- • - - . -

r --

f

- . . . . — . , . -

.

,

.

.

»

.

,

.

— ^

"Ua " — 3

or An ct-itiin 1 fc-íman?" "IPMU '

"

-'

• ' — '!

r™

Ki". «••»

~" °

barasvosveitt...". Ab svitna á almannatæri er ekkert gln og ekki vei libib. Mörgum finnst snibug sú hugmynd ab hjóia sinna leiba en oft virbJst sú tilhugsun ab svitna. halda aftur af fólkí. Er óeblilegt ab svitna?!? Aubvitab ekki, svo mikib vrtum vib, en þetta er bara allt svofltib afstætt og ier alveg efíir kríngumstæbum. Þab er attt I iagi ab svitna og jafnvel talib híb besta mál, en. bara ef þab er undir "réttum" kringumstaíbum eins og t.d.'l eróbikk tima, þá er mabur i góbum máium. Ef mabur hínsvegar birtist sveittir á almannafasri þá er þab talib, samkvæmt ósýniiegum regium samfélagsins, ansi óvíbeigandi. Aubvitab vasrí þab óskandi ab ég gaeti hjólab ofan úr Breibhdti og níbur I bæ á hverjum morgni og þegar á áfangastab væri komíb þá myndi ég sveifla mér af hjólínu eins og prinsessa 1 ókrumpubum kjól meb uppsett hárib og < meb farbann é réttum stab. En ég verb vist ab sætta míg vib þab ab ég er ósköp ._„ ::±j venjuieg stelpa, hold klædd mannleg vera sem svitnar vib ab hjóla Eíns og vib hjólreibafólk vitum. þá eru petta stundum heilmíkil átök ab koma sér a milli staba og okkur libur bara vel I pessari leikfimi sem vib höfum svo snílídarlega fléttab inn í dagtegt llf okkar ab vib skiljum ekki hversvegna fólk virbist llta bessa tilhneígingu okkar, ab svrtna, hornauga. Fyrir okkur er þetta hinn eblilegastí hlutur. ( nútímaþjóbfélagi kyrrsetunar er þab yfirleitt talín kostur ab þurfa ekkí ab reyna á síg Itkamlega. Ganga Irá útihurbinni 6 morgnana, út i Wl og trá bllnum inn I annab hús er hin almenna hreyfing hjá flestum sem nægir ekki til ab mynda svo sem eitt stykki svitadropa é enni. Þannig ab þegar vib brtumst rjób i framan og sveílt i skólann eba vinnuna þá komum vib eíns og skrattmn úr saubaleggnum en skíijum efckert í pessu af hverju fólk lætur athugasemdr falla. Er petta kannski énhver iykt? Nei. ég held varta, a.m.k. sest fótk hiklaust næst mér í skólanum og ef betta væri eitthvab vandamál þé mynd ég ekki freysta mér til ab srtja fundi hjá Fjallahjálaklúbbnum! Eg vil meina pab, ab bara bab ab §á sveítta manneskju á almannafæri er óvanaleg sjón og fólkí bregbu-, þvl mabu- á ekkart ab þurfa ab reyna é sig. a.m.k. ekki víb ab koma sér á mílií staba. "Fitubrennsla-besta fitubrennslan i bænum" auglýsa tfkamsræktarstöbvarnar i útvarpinu og þar er sko tðff ab svitna, veggtennis, eróbikk... aeji, ég svitna nú bara vib tilhugsunina...!

Gubrún Olafsdóttir

Smáauglýsingar Þar sem safnWab meb smáaugiýsíngum sem birtast áttu i þessu tíabi giatabist, er fólk bebib ab haia samband vi6 klúbbinn ab nýju. Otgáfa næsta blabs verbur fyrir áramót (Takib efár "áramót", ekki "aldamóf}


A la carte bjúgukaffi Á hinum síbustu og verstu tlmum hafa æ fleiri hætt ab leggja sér tii munns kjðtmeti. Þess I stab hefur fólk snúib sér að hverskyns grænfóbri, með þeim afleiöingum ab hin hefbbundna íslenska bændastétt er komin á vonar völ. Ab mestu leyti stafar þetta ai því ab fólk hreyfir sig minna, lifir ( yfirkynntu húsnæbi og fer á milli staba í blldósum þar sem miðstöðin lamar alla andlega og líkamlega orkuþörf. Likami nútima (slendings hefur þv( litla þörf fyrir orkurlkan mat, enda er hann farinn að kvarta yfir kulda vib hin ótrúlegustu skilyrbi. Þessu er þó öfugt farib meb okkur sem notum reibhjólið a6 stabaldri og þá sérstakiega þeim sem 1ara í langferbir, nú eba hjóla allan ársins hring. Eftirfarandi uppskrift hentar ðllum þeim sem vilja halda á sér hita af sjálfstábum og komast a6 þvi ab vebrib hér á landi er aldreí vont heldur misjafnlega gott. Þessi uppskrift er margprófub vib náttúrulegar a&stæbur. 1 stk. bjúga góöur slurkur af vaíni 2 msk skyndikaffi

^«víí-r;--.rl •:•;&&*$-J

Hellib vatnínu i pott og kveikib undir. ' Skerib plastib utan af bjúganu og brytjib ofan í pottinn. Bíbib I smá stund þar tíl suða kemur upp. Slökkviö undir pottinum og bætiö skyndikaffi últ. Hræriö svo í og snasóið bjúgað. Á sama tlma er svo hægt ab súpa á heitu kaftinu. Þessi eldamennska bí6ur upp á marga kosti fyrir hjólandi ferbalang. Ef hann hefur verib ab niburlotum komínn getur hann aubveldlega bæn vib sig 50 lil 100 km. Abrir kostir eru; ódýr matur, sóbar út abeins einn pott, sparar eldsneyti, nýtir orkuríkt sob og minnkar vandamál landbúnabarins, Margt smátt gerir þvi eitt stórt. Svo má benda á islenskt "Power Bar", því bjúgab er Ifka gómsætt abeins eitt og sér, óhitab. f bab mð glpa þegar kuldi og hungurtilfinning grlpur menn fyrirvaralaust og framkvæmd eldamennsku er tvlsýn. (slenska bjúgab er ómótstæbilegur kostur gagnvart innfiuttu orkufóbri og þvl aetti fólk sem stundar hreyiingu ab stabaldri ab prófa þab og sannfærast.

íslensk hjótreiðasaga Undantarin misseri hefur Oskar D. Oiafsson unnib a?> sðfnun heimilda um rabhjólanotkun á Island. Hefur hann haft þetta sem ritgerðarverkefni I sagnfræöi vi6 Háskóla Islands og lauk hann prófi nú fyrir skemmstu. Þessi ritgerö verður Iánu6 út til allra þeirra sem áhuga hafa á að kynna sér sögu reJ&hjóla á (sland. Þar sem sdgusðfnun af þessu tagi lykur aldrei, pá er hj<5lr«6afólk beöiö um ab spyrja slna nánustu hvort bau hafi ánhverjar sögur ab segja um kynni s(n af ráðhjólum eba hjólreibafí5lki. Kann ánhver sögtr að segja af Lalla tíkalli ? E6a oetir einhver sant irrasíMnrii fwhas/vin ? Hafi^ «amKanri mx Osfc*" í eíms 22212. Þeir sem vilja fá rilgerbina lánaba hafib samband vib IFHK I sima/fax 620099 e6a Magnús i a'ma 25706.

10


UMFERÐARSAMTÖK ALMENNINGS STOFNUÐ Þann 23. ágúst 1993 voru stofnub f Reykjavík. Umferbarsamtök almennings. Þar má segja ab umhverfisdeild (FHK hafi fengíb ánægjulegan stubning enda ma vart sjá nokkurn mun á stefnumarkmibum. (FHK gat því fengib sinn mann þar í stjórn, Oskar Dýrmund Olafsson. Málefni hjólreibamanna ættu því varla ab gleymast. Umferbarsamtök almennings eru sjálfstaeb og óhab samtök. Markmib þeirra er ab efla vistvænar samgöngur á höfubborgarsvæbinu, vinna ab bættum almenningssamgöngum og bætlri abstöbu íyrir gangandi vegfarendur og hjólreibafólk. Ennfremur hyggjast samtökin hvetja til aögerða til ab draga úr mengun, hávaba og slysum af völdum farartækja. Abild aö samtökunum geta átt einstaklingar, félög, stofnanir og fyrirtæki. Samtökin bjóba stjórnum sveítarlélaga á höfubborgarsvæbínu samvinnu um ofengreind markmíb. Samtökin verba meb útgáfu og fraebslustarisemi eftir þvi sem tilefni gefst. Slofnun Umferbarsamtaka almenníngs er brýnt og þarlt verk sem margír hðfbu bebib eftir meb óþreyju. Þær tugþúsundir manna á höfubborgarsvæbínu sem nota ekki eínkabil ab stabaldrí - af margvíslegum ástæbum - hafa hingab til ekki átt málsvara til ab gæta hagsmuna sinna. Sljórnmálaflokkar hafa ekki sinnt böríum þessa stóra hóps sem skyldi. Borgaryfirvöld hafa því fyrst og fremst tekib mib af hagsmunum og óskum bilasala vib mótun umierbarstefnu og borgarskipulag. Samtökin hafa nú sent borgarrábi Reykjavíkur bréf þar sem farib er fram á, ab allar tillögur um mál er varöa almenningssamgöngur eba; hagsmuni fótgangjaridí rtólks og hjólreibafóiks verbi sendar sámtökunum ti! umsagnar. Ennfremur hafa samtökin óskab eftir því ab fá ab senda áheyrnaríulltrúa á fundi nefnda á vegum Reykjavikurborgar sem fjalla um umhverfis-, umferbar-, skipulagsmál og málefni SVR. Samtökin skora hér meb á alla Ibúa höfubborgarsvæbisins, ekkí slst börn, sem vílja efla vistvænar samgöngur á höfubborgarsvæöinu, ab ganga í samtökin. Árgjald er kr. 500 fyrir einstaklínga en kr. 2000 fyrir félög, stofnanir og fyrirtæki. Okeypis er fyrir alla yngri en 16 ára, aidraba og öryrkja. Skráníng i samtökin fer fram í sima 628266 e.h. á vírkum dögum. Póstfang samtakanna er: Umferbarsamtök almenníngs. pósthólf 5193, 125 Reykjavik. Stjórn samtakana skipa: Einar Valur Ingimundarson, formabur. Oskar Dýrmundur Olafsson, varaformabur og Arnbér Heigason, Jón Kiartansson frá Pálmholti og Ellas Davíbsson, mebstjórnendur.

Félagsgjöld og skiríeini ÍFHK og HFR Þó iibin sé helmingur af skírteinisárinu (sem byrjar 1. aprll hvert ár) þá hefur abeíns helmingur félagsmanna borgab félagsgjaldib, sem eru 1000 kr. Hasgt er ab fá skyrteini I reibhjólaverslunum. Best er þó ab hringja í klúbbínn I síma/fax 620099 e&a í Magnús I slma 25706. Verbur þá hægt ab fá skirteinib sent heim. Skirteinib gefur allt að 30% afslátt í verslunum og matsölustöbum. Ab auki er ýmis afsláttur af ferbum og uppákomum sem kiúbburínn stendur s.s. 50% afslátíur af keppnisgjöldum svo ekki sé minnst á trítt frétlabréf. Klúbburinn vill sem mínnst sóa peningum í dýrt skrifræbí. Svo ab gíroseblar verba ekki sendir út, nema á landsbyggbína. Þvi er fólk hvatt til ab greiba sem allra fyrst.

11


Fjallahjól

Það þarf engar milljónir ti að ko'mast upp á hálendíð.

FALKINN SUÐURLANOSBRAUT 8, SÍMl 84670 ÞARA8AKKA 3, SÍM1670IOO

Otgetandi: Islenski Fjailahjólaklúbburinn, Pósthólf 5193, 125 Reykjavlk. Sími/fax: 91-620099. Ábm. Magnús Bergsson. Ritnefnd: Guðrún Oiafsdóttir, Bergþóra Bwgssdóttir, Svala Sigur&ardótlir og Jón örn Bergsson. Olgáfutimi: Október 1993

Hjólhesturinn 2. árg. 2. tbl. okt 1993  
Hjólhesturinn 2. árg. 2. tbl. okt 1993  

Fréttabréf Íslenska fjallahjólaklúbbsins

Advertisement