Page 1

FISKERBLADET

APRIL

2010

Thyborøn Havn udbygger sin position – trods naturkatastrofer og finanskrise Efter rekordåret 2008, hvor Thyborøn Havn opnåede at blive næst største godshavn på den jyske vestkyst, lykkedes det igen i 2009 at vinde markedsandele både på godsomsætningen og i landingsværdien af fisk. Thyborøn Havn har gennemgået en fantastisk udvikling gennem de seneste år og manifesteret Havnens position som en betydelig dansk havn. De seneste år, med 3 voldsomme stormfloder på 2 år (kaldet 130 års hændelser) – efterfulgt af en finanskrise

– har været en udfordring for Thyborøn Havn, men alligevel har vi stadig udbygget Thyborøn Havns position. Det er vi stolte af både på egne vegne, men ikke mindst på vegne af de dygtige og initiativrige virksomheder, som har skabt denne udvikling. Thyborøn Havn går nu ind i sit 10. år som Kommunal Selvstyrehavn. Vi har allerede investeret mere end 150 mio. kr. og der er fortsat gang i udvidelser. Thyborøn Havn afslutter 2009 med et lidt større overskud i regnskabet end 2008 – men vigtigst af alt med stigende markedsandele for både gods

og fisk, og det har været en stabil fremgang over flere år. Gennem selvstyreperioden har vi øget markedsandelen indenfor fiskeriet fra 11 % til 16 % og samtidig haft en fremgang i godsomsætning fra 293 t. tons i 2000 og til 1.129 t. tons i 2009. Vi mener, det er håndfaste beviser for, at de gennemførte

investeringer har været rigtige og glæder os over udviklingen, som har gjort Thyborøn til den 2. største godshavn på vestkysten og 3. største fiskerihavn i Danmark. Med en god opbakning fra virksomhederne på Thyborøn Havn tror vi fremgangen kan fortsætte også i de følgende år.

Seaside Hotel & Ferielejligheder ligger ved havnen og ikke langt fra havet, som den pragtfulde udsigt fra værelser og lejligheder også vidner om.

www.seasidehotel.dk · Tlf. 9783 1244

FiskerBladet / 4·2010

17


Thyborøn Havns ny bestyrelse – med Karl Kristian Bro

lering som Kommunal Selvstyrehavn i 2001, og har dermed, som formand udover en bred erhvervsmÌssig Thyborøn Havns bestyrelse erfaring, ogsü et godt kendskab har konstitueret sig med adm. til Thyborøn Havn og Havnens direktør Karl Kristian Bro som positive udvikling gennem de bestyrelsesformand og Borg- seneste ür. mester Erik Flyvholm, Lemvig Den nye bestyrelsesformand Kommune, som nÌstformand. ser frem til opgaven for ThyDesuden er tre nye bestyrelses- borøn Havn, men glÌder sig medlemmer valgt for de nÌste 4 samtidig til som formand at fortür. Det er Kenneth Iversen, som sÌtte de seneste ürs ekspansive til daglig er adm. direktør i Uni- udviklingen af Thyborøn Havn merco, T. Bonne Larsen, som og vÌre med til at sÌtte nye mül har bred erhvervserfaring senest for Havnens fortsatte udvikling. fra Cargo Service A/S (Århus Karl Kristian Bro understre- 7K\ERU¥Q+DYQVEHVW\UHOVH)UDYHQVWUH7KRUQLQJ%RQQH Stevedore Kompagni) samt ger, at et godt samarbejde med /DUVHQ6XVDQQH1LFRODLVHQ.XUW6¥QGHUJDDUG0DGVHQ Kurt Madsen, som er formand Havnens brugere er grundla- .HQQHWK,YHUVHQ.DUO.ULVWLDQ%URRJ(ULN)O\YKROP%HQW for Thorsminde – og Thyborøn get og udtrykker ønsket om en +DQVHQYDULNNHWLOVWHGH Havns Fiskeriforening. Alle med dynamisk og markedsorienteret forskellig baggrund og erfaring, videreudvikling af Thyborøn Virkningen af finanskrisen relsesformand Kaj Schmidt, som kan styrke Havnens fremti- Havn. kan give Thyborøn Havn nogle Ole Toft og Georg Mathiasen dige udvikling Samtidig skal Havnen vÌre udfordrende ür i den nÌrme- for deres indsats. Karl Kristian Bro er adm. bevist om sin nationale og regi- ste fremtid, som bestyrelse og Samtidigt glÌder Karl Kridirektør i Silkeborg Stigefabrik onale rolle for samfundet. Thy- ledelse mü hündtere, men det stian Bro sig til samarbejdet og bosiddende i Århus, men borøn Havn har, som landets mü ikke lÌgge lüg pü visio- med ledelsen og den ny bestyfødt og opvokset i Thyborøn. tredjestørste fiskerihavn og den nerne for fremtiden. Thyborøn relse, som nu bestür af: Karl Kristian Bro har vÌret nÌststørste godshavn pü vest- Havn har store muligheder for Bestyrelsesformand Karl medlem af Thyborøn Havns kysten, en stor samfundsmÌs- fortsat udvikling til gavn for Kristian Bro, nÌstformand Erik Skaarup og Salskov-q 22/08/05 Thyboron VVS og blik-q 28/10/0 bestyrelse siden Havnens etab- sig forpligtelse. samfundet, og disse muligheder Flyvholm, Bent Hansen, Susanskal mülrettet forfølges. ne Nicolaisen, Kenneth IverDen nye bestyrelsesformand sen, Kurt Søndergaard Madsen retter en tak til de afgüende og Thorning Bonne Larsen. bestyrelsesmedlemmer, Besty-

• Motor, maskin- og aluminiumsvÌrksted • Forhandler af motorer fra Volvo Penta og Detroit Diesel Nordsøvej 34 • 7680 Thyborøn Tlf. 97 83 18 22 • Fax 97 83 19 61 E-mail: info@skaarup-salskov.dk

18 FiskerBladet / 4 ¡2010

(TKUMGTGÂżUM FKTGMVGHTCPGVVGV

7K\ERUqQ)LVNHDXNWLRQ

+DYQHJDGH7K\ERUqQ .RQWRU  7LOPHOGLQJ 

7KRUVPLQGH)LVNHDXNWLRQ

9HVWKDYQHQ7KRUVPLQGH8OIERUJ .RQWRU  7LOPHOGLQJ  7+<%25Â&#x2018;1O7+2560,1'(O+9,'(6$1'(

+YLGH6DQGH)LVNHDXNWLRQ

5qGVSpWWHYHM+YLGH6DQGH .RQWRU  7LOPHOGLQJ  ZZZGDQVNHILVNHDXNWLRQHUGN


Genial løsning fra VG Entreprenør A/S – besparelse på over 1 mio. kr. for Thyborøn Havn Det er en fornøjelse at gennemføre et utraditionelt projekt i samarbejde med en dygtig entreprenør, som leverer en simpel, men genial løsning. En stor tilsanding på Sydhalen truede med at lukke indsejlingen til den gamle arbejdskaj i Sydhavn. Stedet lignede en tropisk sydhavsø med en bred sandstrand op til kote +1 m og med en stejl skråning fra vandlinjen og ned til bunden. Der lå en stor mængde godt sand, som med fordel kunne nyttiggøres til opfyldning i Sydhavn på den anden side af sejlløbet. Men hvordan? Vurderingen var, at der lå ca. 40.000 m³, men at det ville blive for dyrt at grave sandet op og køre det på dumper ad lande-

vejen til Sydhavn. Det nærliggende var at rense det op med en sandsuger og pumpe sandet ind i opfyldningsområdet, men prisen for denne løsning var heller ikke attraktiv. Ved et møde med NC og Kurt Abildtrup fra VG Entreprenør A/S kom emnet også til debat, og de viste straks interesse. Hvis det kunne udføres i december, og indsejlingen kunne spærres, så havde de et godt tilbud. Aftalerne med brugerne af Sydhavnskaj faldt på plads, og tilbuddet fra VG blev accepteret. Den geniale løsning var, at lægge det først opgravede sand op som en dæmning på tværs af sejlløbet og derefter bare køre løs med opgravning og transport på dumpere, og slutte af med at grave dæmningen op på vej over til sidst. Arbejdet forløb fint, bortset fra en periode på 1½ uge med

stort højvande, som stoppede både opgravningen og transporten på grund af oversvømmelser. De normale kunder til Sydhavnskaj viste stor forståelse, og der blev fundet løsninger, så også de kunne være tilfredse.

/ VQLQJDIRSJUDYHWVDQG Sn6\GKDOHQ

2SJUDYQLQJDIG PQLQJHQ YHGDUEHMGHWVDIVOXWQLQJ

HAVNEGADE 46 - 7680 THYBORØN TLF. 97 83 11 26 - MOBIL: 22 16 78 86 - FAX: 97 83 20 77 MAIL: IDALI@OS.DK - CVR-NR. DK10106168

FiskerBladet / 4·2010

19


Thyborøn Skibssmedie hædret – oplagt modtager af Thyborøn Havns initiativpris Prisen blev motiveret med virksomhedens evne til at produktudvikle i et godt samspil mellem virksomhedens kunder og førende eksperter. Senest er det igen lykkedes med virksomhedens succesfulde flydeskovle. Samtidig ønskede priskomiteen at fremhæve betydningen af at Thyborøn Skibssmedie markedsfører Thyborøn på messer i Danmark og udlandet, ligesom virksomhedens produkter markerer Thyborøn i fiskerihavne overalt i verden.

udviklet specialiseret produkt og hele verden som marked. Gennem mange års solidt arbejde er det lykkedes virksomheden at skabe sig en position, som en af de største virksomheder i branchen. Virksomheden er internationalt respekteret og anerkendt for sine trawlskovle og deres høje kvalitet. Det stiller store krav til alle led i virksomheden at opretholde en sådan førerposition i en skarp international konkurrence.

7UDZOVNRYOHO VVHVSnODVWELOHU

7UDZOVNRYOHO VVHVSnVNLEH I overrækkelsestalen blev det blandt andet nævnt at: Thyborøn Skibssmedie er en moderne industrivirksomhed med et højt-

Produktion, kvalitet og effektivitet skal være i orden, men især produktudvikling og kundefokuseret salg er virksom-

TIDLIGERE PRISMODTAGERE: Thyborøn Fiskeauktion a/s v. bestyrelsesformand Anton Lilleøre og direktør/auktionsmester Sten Rønn Steen – 2002. Michael Bork – 2003. Michael Lodahl – 2004.

hedens kernekompetencer. Produktudvikling sker i samarbejde med fiskere, ledende eksperter og førende prøvetanke over hele verden. Thyborøn Skibssmedie har gennemløbet en udvikling og en specialisering, så den nu adskiller sig fra sine øvrige dygtige kolleger på Havnen. Virksomheden er i dag en specialiseret industrivirksomhed for trawlskovle og tilbehør, men den startede som en helt traditionel alsidig skibssmedie. Virksomheden blev grundlagt i 1967 af Børge Stausholm Andreasen, og er som en rigtig familievirksomhed videreført af sønnen Peder Stausholm Andreasen. Næste generation

arbejder også i virksomheden, idet børnene Lars og Mette samt svigersønnen Allan er en del af virksomheden. Peder Stausholm Andreasen har også valgt at inddrage Jan Bundgaard og Ole Kjærgaard i den solide familievirksomhed. Virksomheden beskæftiger ca. 35 medarbejdere og er dermed en betydelig virksomhed på Thyborøn Havn. Thyborøn Skibssmedie er en innovativ virksomhed, og priskomiteen har derfor også ønsket at fremhæve flydeskovlene, som er en af de seneste produktfornyelser. Peder Stausholm Andreasen har fortalt at inspirationen, og de første resultater her, er hen-

Anders Olesen, Wellfish – 2005. Fiskeripuljen Thyborøns Kvoteselskab A/S – 2006. Knud Erik Abildtrup, Thyborøn NordsøRal a/s – 2007. Fiskeriskolen i Thyborøn - 2008 Thyborøn Skibssmedie bliver nu den 8. modtager af initiativprisen.

20 FiskerBladet / 4 ·2010

Thyborøn Skibssmedie . Sydhalevej 8 7680 Thyborøn . 97831922 . www.trawldoor.dk


2YHUUÂ NNHOVHDIGLSORPWLO 3HGHU6WDXVKROP$QGUHDVHQ 'HWV\QOLJHEHYLVSnnUHWVLQL WLDWLYSULVHUHWGLSORPEORP VWHURJHWEHOÂĄESnNU %HOÂĄEHWEOHYSURPSWH YLGHUHJLYHWWLO7K\ERUÂĄQ +DOOHQ

tet fra samarbejde med kunder i Seattle omrĂĽdet â&#x20AC;&#x201C; ved Stillehavet. Resultaterne er sĂĽ gode, at der er store forventninger bĂĽde til den fremtidige udbredelse og ogsĂĽ videreudviklingen af produktet. Som navnet siger følger en flydeskovl ikke bunden, men flyder i vandet. Det er umiddelbart forstĂĽeligt at det giver flere fordele. For det første kan flydeskovle sikre trawlet en mere konstant udspiling, da disse ikke pĂĽvirkes af bundforhold. Det giver naturligvis et helt kontant resultat i øget fiskeri, nĂĽr trawlet

udspiles korrekt og stür rigtigt büde i bredde og højde. For det andet kan skifte fra bundskovle til flydeskovle give brÌndstofbesparelser pü op til 30 %. Skovlene kan opnü samme effekt med en mindre overflade og hertil kommer, at der ikke er modstand fra bunden.

For det tredje er der ikke ska- tagere er nedsat et prisudvalg der og nedslidning pü skovlene bestüende af erhvervsreprÌfra slid mod bunden. sentant Michael Madsen, en For det fjerde betyder ud- reprÌsentant med sÌrlig indsigt skiftning af bundskovle til fly- i fiskeriets forhold Bent Bro, deskovle en mindre püvirkning havnekaptajn Freddy Andersen af bunden og dermed ogsü mil- og havnedirektør Jørgen Buhl. jømÌssige fordele. M A R I T I M E L & E L E K T R O N I K MA R IT IM EL & ELEK T R ON IK Til udvÌlgelse afM prismodA R IT IM EL & ELEK T R ON IK MA R IT IM MA R IT IM MA R IT IM

M ARI T I M

EL EL EL

EL

&

& & &

ELEK T R ON IK ELEK T R ON IK ELEK T R ON IK

ELEKT RO NI K

TSRELECTRONIC ELECTRONIC TSR TSR ELECTRONIC Til lands, til vands og ... TSR ELECTRONIC Til lands, til vands og ... Til lands, til vands og ... TSR ELECTRONIC Til lands, til vands og ... TSR ELECTRONIC TSR ELECTRONIC Til lands, til vands og ... TSR ELECTRONIC TSR Vi ELECTRONIC har i mere end 40 ĂĽr serviceret det maritime Danmark og TSRhar ELECTRONIC udland. Viend leverer og serviceret servicerer alt El, Elektronik Vi i mere 40 ĂĽr detinden maritime Danmark ogog Til lands, tilserviceret vands ogfor ... TSRhar ELECTRONIC kommunikation. Vi i mere end 40 maritime udland. Vi leverer og ĂĽr servicerer altdet inden for El, Danmark Elektronikogog Vi i mere end 40 serviceret maritime udland. Vi leverer og ĂĽr servicerer altdet inden for El, Danmark Elektronikogog TSRhar ELECTRONIC kommunikation. TSR ELECTRONIC udland. Vi leverer og ĂĽr servicerer altdet inden for El, Danmark Elektronikogog TSR ELECTRONIC kommunikation. Vi har i mere end 40 serviceret maritime hari i mere mere end serviceret maritime Danmark og Mobil udrykningâ&#x20AC;Ś inden og det udlandsâ&#x20AC;Ś kommunikation. ViVihar end4040 serviceret maritime ogog udland. Vi leverer ogĂĽrĂĽr servicerer altdet inden for El, Danmark Elektronik udland. Vi leverer og servicerer alt inden for El, Elektronik og Vi udrykningâ&#x20AC;Ś erViklar til at og rykke ud, der er brugforforEl,almindelig udland. leverer servicerer alt inden Elektronik og kommunikation. Mobil inden og nĂĽr udlandsâ&#x20AC;Ś kommunikation. servicering eller reparation efter uheld, skader mv. Hos TSR kommunikation. Mobil udrykningâ&#x20AC;Ś inden og udlandsâ&#x20AC;Ś Vi er klar til at rykke ud, nĂĽr der er brug for almindelig vi til stor i brand og vandskader, som ofte løses i Mobil udrykningâ&#x20AC;Ś inden ogefter udlandsâ&#x20AC;Ś Vi erhar klar aterfaring rykke ud, nĂĽr der er brugskader for almindelig servicering eller reparation uheld, mv. Hos TSR samarbejde med forsikringsselskaber. ViMobil ervi klar tilerfaring at rykke ud,ognĂĽr der er brugskader forsom almindelig udrykningâ&#x20AC;Ś inden udlandsâ&#x20AC;Ś servicering eller reparation efter uheld, mv. TSRi Mobil udrykningâ&#x20AC;Ś inden og udlandsâ&#x20AC;Ś har stor i brand og vandskader, ofteHos løses Vi er klar til at rykke ud, nĂĽr der er brug for almindelig servicering eller reparation efter uheld, skader mv. TSRi Mobil udrykningâ&#x20AC;Ś inden og udlandsâ&#x20AC;Ś har vi stor erfaring i brand og vandskader, som ofteHos løses Vi er klar til med at rykke ud, nĂĽr der er brug for almindelig samarbejde forsikringsselskaber. eller reparation uheld, mv. Hosofte TSR løses i har stortilerfaring i brand og vandskader, som Viservicering erviklar at rykke ud, efter nĂĽr der er skader brugskader for almindelig samarbejde med forsikringsselskaber. servicering eller reparation efter uheld, mv. Hos TSR harEl-styringer. vi stor erfaring i brand og vandskader, som ofte løses i samarbejde medreparation forsikringsselskaber. servicering eller efter uheld, skader TSRi har vi stor erfaring i brand og vandskader, sommv. ofteHos løses samarbejde medafforsikringsselskaber. Fremstilling styrepaneler til eg. hydrauliske anlĂŚg. Vi kan har vi stor erfaring i brand og vandskader, som ofte løses i samarbejde med forsikringsselskaber. El-styringer. levere netop den løsning I har brug forâ&#x20AC;Ś samarbejde af med forsikringsselskaber. El-styringer. Fremstilling styrepaneler til eg. hydrauliske anlĂŚg. Vi kan El-styringer. El-styringer. Fremstilling styrepaneler til eg. hydrauliske anlĂŚg. Vi kan levere netopafden løsning I har brug forâ&#x20AC;Ś Fremstilling styrepaneler til eg. hydrauliske anlĂŚg. Vi kan Vi kan Fremstilling afden styrepaneler tilog eg. hydrauliske levere netopaf løsning I har brug forâ&#x20AC;Ś El-styringer. IT løsninger â&#x20AC;Śløsning Til vandsâ&#x20AC;Ś ikke mindst tilanlĂŚg. landsâ&#x20AC;Ś leverenetop netop den I har brugbrug forâ&#x20AC;Śforâ&#x20AC;Ś levere løsning IpĂĽ har El-styringer. Fremstilling afden styrepaneler tilskibe eg. hydrauliske anlĂŚg. Vi ikan Fra netvĂŚrksopkobling til netvĂŚrksløsninger større Fremstilling styrepaneler til hele eg. hydrauliske anlĂŚg. Vi kan levere netopaf I og har brug forâ&#x20AC;Ś til IT løsninger â&#x20AC;Śden Til løsning vandsâ&#x20AC;Ś ikke mindst landsâ&#x20AC;Ś virksomheder.. Vi dĂŚkker omrĂĽdet med IP løsninger, levere netop løsning har brug forâ&#x20AC;Ś IT â&#x20AC;Śden Tilvandsâ&#x20AC;Ś vandsâ&#x20AC;Ś tiloglandsâ&#x20AC;Ś Fra netvĂŚrksopkobling pĂĽ skibe til netvĂŚrksløsninger i større som eg. Internet opkoblinger, IPmindst telefoni VPN løsninger. ITløsninger løsninger â&#x20AC;Ś Til ogI og ikkeikke mindst til landsâ&#x20AC;Ś ITFra løsninger â&#x20AC;Ś Til og ikke til landsâ&#x20AC;Ś Fra netvĂŚrksopkobling skibe til mindst netvĂŚrksløsninger netvĂŚrksopkobling pĂĽpĂĽ skibe til netvĂŚrksløsninger større i større virksomheder.. Vi vandsâ&#x20AC;Ś dĂŚkker hele omrĂĽdet med IPi løsninger, ViViopkoblinger, dĂŚkker hele omrĂĽdet med med IP Fra netvĂŚrksopkobling pĂĽ skibe til netvĂŚrksløsninger i større virksomheder.. dĂŚkker hele IP løsninger, ITvirksomheder.. løsninger â&#x20AC;Ś Til vandsâ&#x20AC;Ś og ikke mindst tilløsninger, landsâ&#x20AC;Ś som eg. Internet IPomrĂĽdet telefoni og VPN løsninger. eg. Internet Internet opkoblinger, IP telefoni og VPN virksomheder.. Vi dĂŚkker hele med IP løsninger, ITsom løsninger â&#x20AC;Ś Til vandsâ&#x20AC;Ś ikke mindst tilløsninger. landsâ&#x20AC;Ś Fangstsensorerâ&#x20AC;Ś som eg. opkoblinger, IPomrĂĽdet telefoni og VPN løsninger. Fra netvĂŚrksopkobling pĂĽ og skibe til netvĂŚrksløsninger i større som Internet telefoni og VPN løsninger. Vieg. tilbyder service ogpĂĽ reparation af fangst-sensorer. Fra netvĂŚrksopkobling skibe til netvĂŚrksløsninger i større virksomheder.. Viopkoblinger, dĂŚkker heleIPomrĂĽdet med IP løsninger, virksomheder.. Vi dĂŚkker hele omrĂĽdet med IP løsninger, som eg. Internet opkoblinger, IP telefoni og VPN løsninger. Fangstsensorerâ&#x20AC;Ś Fangstsensorerâ&#x20AC;Ś OBatteriskift som eg. Internet telefoni og VPN løsninger. Fangstsensorerâ&#x20AC;Ś Vi service ogreparation reparation af fangst-sensorer. Vitilbyder tilbyder service opkoblinger, og afIPfangst-sensorer. OOmkodning Fangstsensorerâ&#x20AC;Ś Vi tilbyder service og reparation af fangst-sensorer. OStøbning, hvor er slitageafeller brud OBatteriskift Vi tilbyder service ogder reparation fangst-sensorer. Fangstsensorerâ&#x20AC;Ś OBatteriskift OOmkodning OTĂŚring i propogogreparation flange Fangstsensorerâ&#x20AC;Ś OBatteriskift Vi tilbyder service af fangst-sensorer. OOmkodning OStøbning, hvor der er slitage eller brud OVand i sensor OBatteriskift Vi tilbyder service og reparation af fangst-sensorer. OOmkodning OStøbning, hvor er slitage eller brud OTĂŚring i prop ogder flange OOmkodning OStøbning, hvorog derflange er slitage eller brud OBatteriskift OTĂŚring i prop OVand i sensor FĂĽ lavet et check af dine sensorer før det gĂĽr galt. OStøbning, hvorog derflange er slitage eller brud OBatteriskift OTĂŚring i prop OOmkodning OVand i sensor OTĂŚring i check prop og flange FĂĽ laveti etsensor dine detbrud gĂĽr galt. OOmkodning OVand OStøbning, hvoraf der ersensorer slitagefør eller Kontakt os... OVand OStøbning, hvorog derfldine er slitage eller OTĂŚring i check prop ange FĂĽ lavet ietsensor af sensorer førbrud det gĂĽr galt. Kontakt os... OTĂŚring i check prop og angesensorer før det gĂĽr galt. FĂĽ lavet ietsensor af fldine OVand FĂĽ lavet et check af dine sensorer før det gĂĽr galt. OVand i sensor Kontakt os... Kontakt FĂĽ lavet os... et check af dine sensorer før det gĂĽr galt. Kontakt FĂĽ lavet os... et check af dine sensorer før det gĂĽr galt. Kontakt os... Kontakt os...

Til lands, til vands og ...

Du har maskinerne - vi har smøremidlerne Sü enkelt som Smøreolie: Thyborøn Marineservice 4027 5301 Gasolie: 7010 1234

www.unox.dk

TSR Electronic TSR Electronic A/S A/S Nordsøkaj Nordsøkaj 36 36 DK-7680 Thyborøn DK-7680 Thyborøn

TSR Electronic A/S TSR Electronic Nordsøkaj 36 A/S TSR Electronic Nordsøkaj 36 A/S DK-7680 Thyborøn Nordsøkaj 36 A/S DK-7680 Thyborøn TSR Electronic DK-7680 Thyborøn TSR Electronic Nordsøkaj 36 A/S NordsøkajThyborøn 36 DK-7680 DK-7680 Thyborøn

Tel. Fax.

Tel. +45 900 96 900 900 +45 96 900 Fax. +45 9783 2454 +45 9783 2454

Tel. Tel. Fax. Tel. Fax. Fax. Tel. Tel. Fax. Fax.

+45 +45 +45 +45 +45 +45 +45

96 900 900 96 900 900 9783 2454 96 900 900 9783 2454 9783 2454 96 900 900 96 900 900 9783 2454 9783 2454

Web. Mail.

Web. www.tsr-as.dk www.tsr-as.dk Mail. tsr@tsr-as.dk tsr@tsr-as.dk

Web. Web. Mail. Web. Mail. Mail. Web. Web. Mail. Mail.

FiskerBladet / 4¡2010

www.tsr-as.dk www.tsr-as.dk tsr@tsr-as.dk www.tsr-as.dk tsr@tsr-as.dk tsr@tsr-as.dk www.tsr-as.dk www.tsr-as.dk tsr@tsr-as.dk tsr@tsr-as.dk

21


Ny ledelse af Driftsafdelingen Klavs Fredsøe og Allan Kristensen nyt makkerpar Havnen har fået ny ledelse af mandskabet på materielgården på Trawlvej, idet formanden gennem mange år, Ejnar Kjær Nielsen, er fratrådt pr. 31. oktober 2009 på grund af sygdom. Som ny formand er udpeget Klavs Fredsøe, som fungere-

de i Ejnars lange sygefravær, og med Allan Kristensen som stedfortræder. Det er derfor ikke noget ny situation for de øvrige 5 medarbejdere, som tager sig af alle de dagligt forekommende opgaver, som melder sig på en havn. I flæng kan nævnes udførelse af mindre reparationer på veje og kajer, vedligehold af gadelys, snerydning, affaldsindsamling på kajer og i bassiner, ukrudtsfjernelse, vedligehold af bøjer,

THYBORØN PROVIANT Vi klarer det umulige på et øjeblik - mirakler tager lidt længere tid! .ODYVRJ$OODQEHVLJWLJHUHQVNDGHSn/RVVHEUR

SPAR

– der hvor du kan få dagligvarer til faste lave priser!

- vi er de største i byen på discountsiden og servicen er i top!

Drejøvej 1 . Thyborøn . Tlf. 9783 1980 Fax 9783 2680 . drejovej.thyboron@spar.dk

22 FiskerBladet / 4 ·2010

gadefejning, rengøring m.m.m. Også i fritiden er både Klavs og Allan er godt kendt med havnen og har hver en lille båd, som benyttes til fritidsfiskeri. Derudover er Klavs ivrig jæger. Klavs har, inden han blev ansat ved Havnen, i en periode haft hyre som fisker, og han har

været ansat hos en skibsmalervirksomhed. Allan er søn af tidligere havnemester Børge Kristensen. Han er uddannet smed og har, inden han blev ansat ved Havnen, været ansat i en isoleringsvirksomhed.


Sandpuden fjernes nu Midt i marts måned gik Kystdirektoratet i gang med fjernelse af sandpuden. Arbejdet er startet op med Rohde Nielsens sandpumper TRUD – R, og senere ventes også MAGNI – R at deltage i fjernelsen. Sandet fjernes ned til 7-8 meters dybde, og det nyttiggøres nu til fodring af stranden ud for Agger. Senere ventes det også brugt syd for høfde 59 – omkring høfde 42.

Tilfredsstillende regnskab – overskud stiger lidt trods finanskrisens hærgen Regnskabsåret 2009 resulterede for Thyborøn Havn i et regnskabsmæssigt overskud på 2,3 mio. kr efter en omsætning på 26,5 mio. kr.. En fremgang i overskud fra 2008 på 2,0 mio. kr. til et overskud på 2,3 mio. kr i 2009, sker trods en lille tilbagegang i omsætningen. Omsætningen var i 2008 på 27,5 mio. kr men fald til 26,5 mio. kr. i 2009. Den faldende omsætning

skyldes de faldende priser for fisk. Et resultat af den økonomiske krise, som også har ramt fiskerisektoren. Thyborøn Havn glæder sig dog over en pænt stigende markedsandel af de samlede danske landinger af fisk. Forventningerne til indeværende år er endnu usikre, men starten på året har været godt med en fremgang på 23 % for landingsværdien af fisk. Afregningspriserne for industrifisk er rigtigt gode nu, og der spores en sund optimisme blandt industrifiskerne – så vi håber på et godt år i 2010.

Thyborøn Sejlmageri Thyborøn Sejlmageri har mere end 45 års erfaring i sejlsyning. Vi leverer udstyr til erhvervsfiskeri og fritidssejlads.

vestjyskBANK Hvide Sande/Thyborøn · Tlf 97 31 13 22 / 96 63 24 00

Svanegade 14 · 7680 Thyborøn · 97831125 · www.sejlmager.dk

FiskerBladet / 4·2010

23


Foråret er kommet – og arbejdet med at rydde sne er snart glemt Vinteren 2009/2010 vil blive husket om ikke for andet, så for en lang periode med gentagne snefald og frost. Flot så det ud, og det var også sjovt de første dage at komme ud at skubbe sne til side, så veje og pladser på Havnen blev farbare. En af de mere sjove oplevelser var at finde en bil fuldstændigt begravet i en snedrive på parkeringspladsen ved Thyborøn Fiskeauktion Center, hvor den var parkeret i flere uger. Hvordan mon den har været at få startet, efter at sneen var forsvundet. Det daglige (og natlige) arbejde med at “skovle” sne blev dog hurtigt rutine og trivielt som dagene gik, men Havnens folk har kæmpet bravt med snemasserne og saltning af Havnens veje og kajer. Kampen mod snemasserne har kostet en enkelt flagstang livet, men eller har de afledte skader været meget få, og det kræver et særdeles godt kendskab til forholdene på en havn. Stor ros til “snemændene” for deres indsats og til havnens daglige brugere for deres forståelse.

24 FiskerBladet / 4 ·2010

Isdannelserne i havnebassinerne har ikke givet anledning til store problemer for skibsfarten. Oprensningen i havnebassinerne kunne udføres uden problemer. Der har været stor indbyrdes hjælpsomhed, og de store og stærke har hjulpet de mindre, når der har været brug for det. Redningsstationen har også været meget imødekom-

mende – så tak til Martha Lerche og besætning. – I øvrigt glædeligt at se

vejene har været i så god stand, at vinterskaderne er meget begrænsede.

Mandag-torsdag kl. 08.00-16.00 fredag kl. 08.00-15.30 TripleNine tlf. 79 120 999 Kl. 16.00 - 08.00 Vægten tlf 96 900 432 Kristian Lilleøre privat 97 832 483 Christian Bisgaard tlf. 21 775 999 Helge Lyng Pedersen privat 97831 298 mobil 21 279 998 Tilmelding via Lyngby Radio eller fax 96 900 434

Thyborøn Havnenyt - april 2010  

Thyborøn Havnenyt - april 2010

Thyborøn Havnenyt - april 2010  

Thyborøn Havnenyt - april 2010

Advertisement