__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

FISHT R E N D FRESH FISH NEWS & FOOD TRENDS Jaargang 9 | Week 28 | 2020 | Nummer 5 | www.fishtrend.nl

5

Roem van Yerseke en Prins & Dingemanse samen verder

Minister schetst plannen voor herstructurering

VNV verrast zorginstellingen met Hollandse Nieuwe

Roem van Yerseke en de Koninklijke Prins & Dingemanse hebben de handen ineengeslagen en gaan samen verder onder de vlag van Roem van Yerseke. Met het samengaan van deze mosselbedrijven ontstaat het grootste mossel- en oester verwerkende bedrijf van Nederland.

Ondanks dat de visserijsector geen handtekening heeft gezet onder het Noordzeeakkoord, heeft minister Schouten in een uitgebreide brief aan de Tweede Kamer alvast uit de doeken gedaan hoe zij de € 119 miljoen uit het Noordzeeakkoord wil besteden.

De twaalf provinciewinnaars van de Nationale Haringtest 2019 hebben op verzoek van de Vereniging van Nederlandse ­Visspecialisten (VNV) een grote schaal ­Hollandse Nieuwe bezorgt bij een lokale zorginstelling.

Lees verder op pagina: 5

Lees verder op pagina: 7

Lees verder op pagina: 20


2 |

FISHT R E N D

MIT Haalbaarheidssubsidie voor minimaal acht projecten

VooRWooRD

Nieuwe initiatieven Heb je de Hollandse Nieuwe 2020 geproefd? Wat zijn ze weer lekker! Ik geniet er volop van. Jammer dat er dit jaar geen veiling was, maar complimenten voor het Nederlands Visbureau dat een bijzondere draai aan de introductie heeft gegeven. De eerste Hollandse Nieuwe is dit jaar aangeboden aan de voormannen van de zorgverlening in de Covid-19-periode. Deze twee mannen zijn al wekenlang dagelijks het gezicht van de coronacrisis en het kompas voor vele Nederlanders. Zij zijn ook de verpersoonlijking van de grote groep zorgverleners in de frontlinie. Op de vraag ‘Wie zou dit jaar het eerste vaatje Hollandse Nieuwe gegund zijn?’ verwijst het antwoord van velen naar deze mensen’, aldus Agnes Leewis van het Nederlands Visbureau. Na de officiële overhandiging mochten de zorgverleners van het Erasmus MC en ziekenhuizen in Breda, Enschede en Groningen de eerste vangst van 2020 proeven. Een ander opmerkelijk initiatief vind ik het samengaan van Roem van Yerseke en Prins & Dingemanse. Zijn gaan samen verder als één bedrijf onder de vlag van Roem van Yerseke. ‘Waar we vroeger rivalen waren, bereiken we met ons samengaan het tegenovergestelde: Het stelt ons in staat onze marktpositie op een unieke manier te versterken’, reageert Johan Lacor, directeur van Roem van Yerseke. ‘Door de uitbreiding van mossel- en oesterkweekpercelen en de geografische spreiding hiervan hebben wij een sterke en waardevolle troef in handen gekregen.’ Ook op groothandelsgebied zijn er nieuwe kansen. Ondernemer en slagerszoon Ben Hansen start deze zomer met het nieuwe E-commerceplatform Nextdeli. In eerste instantie voor slagerijen, poeliers en delicatessenwinkels. Daarna wordt het verder snel uitgebreid naar kazen- en notenwinkels, viswinkels, bakkerijen en groentewinkels. Door het e-commerce platform wor-

Eerder dit jaar berichtte de Nederlandse Vissersbond al over de MIT Haalaarheidssubsidie voor visserij. Op 5 juni meldde RVO dat er nog minimaal € 160.000,- van de € 400.000,- subsidie is te vergeven.

den de speciaalzaak en haar leverancier dichter bij elkaar gebracht. Nextdeli wordt uitsluitend een business-tobusinessplatform en is niet voor consumenten toegankelijk. Met dit initiatief wil de speciaalzaakmarkt een kwaliteitsimpuls geven. Er zijn duizenden producten op de markt beschikbaar en de reguliere groothandels hebben in hun distributiecentra maar een beperkte capaciteit. Ze kunnen bijvoorbeeld duizend verschillende producten aanbieden, terwijl slagers daar in deze tijd misschien wel behoefte hebben aan 10.000 verschillende kwaliteitsproducten om hun klanten te binden. Daardoor is niet alleen de keuze uit producten, maar ook uit leveranciers beperkt. Er zijn veel mooie, lokale leveranciers, die bijzondere en kwalitatief uitstekende producten leveren. Voor hen is het bijvoorbeeld heel lastig om deze producten landelijk te leveren. Het mes snijdt aan twee kanten. Leveranciers bieden hun onderscheidende assortiment aan via een eigen webshop op Nextdeli.com. Zo krijgt de ondernemer achter de speciaalzaak toegang tot een wereld aan vers. Leveranciers leveren de bestellingen aan op ons distributiecentrum en de volgende dag leveren wij, gekoeld en diepvries, de gehele bestelling af bij de versspeciaalzaak. Waar dan ook in Nederland. Een gouden kans, lijkt mij. Fijn dat er zoveel mensen zijn met visie. Die ondanks deze coronatijd met mooie initiatieven komen.

Wendy Noordzij

Het doel van de subsidieregeling is dat vissers die duurzame kansen zien, een eerste stap nemen om te onderzoeken of hun ideeën levensvatbaar zijn. Bijvoorbeeld door mogelijke technische knelpunten van een idee te onderzoeken. De subsidie bedraagt maximaal € 20.000,- per aanvrager. Dit is een vergoeding voor onder meer eigen ondernemersuren en materiële kosten. De subsidie is bedoeld voor de tijd die een visser nodig heeft om de haalbaarheid van het idee kritisch tegen het licht houden. Dat kan door de technische knelpunten en vragen eens goed onder de loep te

nemen, alsmede de vraag of het wel rendabel is. Deze studie mag u als visser geheel zelf uitvoeren, zonder hiervoor externe partijen in te huren. VOORBEELDEN VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN

Voorbeelden waarvoor de MIT Haalbaarheidssubsidie aangevraagd kan worden, zijn: het zoeken van toekomstige partners, gesprekken met deskundigen, een kleinschalig experiment of onderzoek aan boord en het bestuderen van websites en literatuur. Het eindresultaat van uw project is een conclusie of u doorgaat met het idee of niet, dus een beslissing of u het idee echt wilt ontwikkelen. De activiteiten dienen te passen binnen het subthema ‘Duurzame visserij en aquacultuur’ van het MITMKB-programma Agri&Food. Dat betekent dat de projecten moeten passen binnen één van de volgende kaders:

Tips en persberichten voor de redactie kunt u doorgeven via redactie@fishtrend.nl en we zijn ook actief op Twitter via @fishtrend.

• Alternatieve vistechnieken en aquacultuur in windparken; • Methoden of vistuigen om selectiever te vissen; • Vismethoden of -tuigen die minder bodemberoering tot gevolg hebben dan de huidige boomkorvisserij; • Minder impact op klimaat of milieu door visserijactiviteiten; • Alternatieve duurzame vangst- of kweekmethoden van primaire visserij, inclusief de mossel- en oestervisserij/-kweek. De aanvragen worden behandeld op basis van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

Zomerse groet van de rode poon Samen met de vissector heeft het Nederlands Visbureau elke maand een andere vissoort een podium. ‘Vis van de Maand’ juli is de rode poon, afkomstig uit in onze eigen Noordzee. Juli is bij uitstek de maand van zon, zee en zomervakantie. En kunt u het zich nog herinneren? Steevast een kaartje sturen naar vrienden en/ of familie vanaf het vakantieadres.

Aangezien de meeste Nederlanders de zomer vermoedelijk aan eigen kust zullen doorbrengen, heeft het Nederlands Visbureau een grappige vakantiekaart laten maken.

‘Laten we ook deze traditie in ere houden en geef ze tijdens de hele maand juli, of zolang de voorraad strekt, de kaart gratis weg aan de klanten, zodat zij deze leuke kaart aan iemand kunnen sturen’, aldus Agnes Leewis, directeur van het Nederlands Visbureau.

ColoFon

FISHT R E N D FRESH FISH NEWS & FOOD TRENDS Jaargang 9 | Week 28 | 2020 | Nummer 5 | www.fishtrend.nl

5

Samenwerking: Dit nummer is tot stand gekomen met medewerking van de Nederlandse Vissersbond en de Vereniging van de Nederlandse Visdetailhandel. Addictive Media: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Tel: 0515 - 432140 www.addictivemedia.nl RedactieVisie: Wendy Noordzij Tsj. Claeszstrjitte 23 8629 RZ Scharnegoutum Tel: 06 - 19637279

Roem van Yerseke en Prins & Dingemanse samen verder

Minister schetst plannen voor herstructurering

VNV verrast zorginstellingen met Hollandse Nieuwe

Roem van Yerseke en de Koninklijke Prins & Dingemanse hebben de handen ineengeslagen en gaan samen verder onder de vlag van Roem van Yerseke. Met het samengaan van deze mosselbedrijven ontstaat het grootste mossel- en oester verwerkende bedrijf van Nederland.

Ondanks dat de visserijsector geen handtekening heeft gezet onder het Noordzeeakkoord, heeft minister Schouten in een uitgebreide brief aan de Tweede Kamer alvast uit de doeken gedaan hoe zij de € 119 miljoen uit het Noordzeeakkoord wil besteden.

De twaalf provinciewinnaars van de Nationale Haringtest 2019 hebben op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) een grote schaal Hollandse Nieuwe bezorgt bij een lokale zorginstelling.

Lees verder op pagina: 5

Lees verder op pagina: 7

Lees verder op pagina: 20

Uitgever: André Schoppen Tel: 06 - 16044131 andre@addictivemedia.nl

Jaargang 9, Week 284, 2020, nr. 5

Meer informatie over FishTrend is te vinden op onze website: www.fishtrend.nl.

• Kleinschalige studie met experimenten naar producten, diensten, processen en technische oplossingen die de impact op het ecosysteem door verspilling, ongewenste bijvangst en bodemberoering zoveel mogelijk terugdringen;

Fish Trend is een vakkrant voor de volledige visketen. Een unieke bladformule voor en door professionals uit de visbranche. Verschijnt 8x per jaar.

Verkoop: André Schoppen Tel: 06-16044131 andre@addictivemedia.nl Wilfred Wubs Tel: 06-20479538

wilfred@addictivemedia.nl Edwin Schoenmaker 0515-432140 / 06-81907601 edwin@addictivemedia.nl Redactie: Wendy Noordzij Tel: 06 - 19637279 redactie@fishtrend.nl Twitter: @visvakkrant Vormgeving: Bay6 Print Tel: 06 - 50212014 Cover en hartpagina: Nederlands Visbureau Druk: Rodi Media BE OUR NEXT FRIEND: Nederland € 70,00 per jaar excl. 9% btw. Extra nummer € 6,50 excl. btw en verzendkosten) ‘Be our next friend’ kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk is opgezegd.

Als vakkrant zijnde, hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. Wij gaan er van uit dat u de krant ontvangt uit hoofde van uw beroep. Hierdoor wordt ‘Be our next friend’ steeds stilzwijgend met een jaar verlengd. ISSN: 2213-6193 Disclaimer: De Redactie van FishTrend stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden berichten of gedane uitspraken en behoudt zich het recht om ingezonden artikelen te weigeren of in te korten. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of overgenomen in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.


FISHT R E N D

1,5 miljoen voor Maritieme Campus Urk ROC Friese Poort en het Berechja College ontvangen een subsidie vanuit de Regio Deal Noordelijk Flevoland van 1.500.000 euro voor het ontwikkelen van een Maritieme Campus op Urk. Met behulp van de Regiodeal geven provincie Flevoland en het Rijk samen met regionale partners een impuls aan de economie van Noordelijk Flevoland.

ook maritiem technisch personeel versterkt. Daar willen we nu alvast op voorsorteren. De Maritieme Campus wordt dusdanig opgezet dat het daarmee koploper wordt binnen het maritieme onderwijs in Nederland. Wij gaan ervanuit dat modern, goed geoutilleerd onderwijs studenten en cursisten naar Urk gaat trekken.’ DE ONTWIKKELING

Om het maritieme cluster op Urk toekomstbestendig te maken en minder kwetsbaar voor (economische) schommelingen is gekozen voor een integrale aanpak voor talentontwikkeling. Door samen met verschillende onderwijsinstellingen, gemeente en het bedrijfsleven op Urk een Maritieme Campus te realiseren kan het huidige opleidingsaanbod op Urk worden versterkt naar een samenhangend totaalpakket van maritieme kennis en innovatie. De campus krijgt een bovenregionale functie en levert daarmee grote bijdrage aan de internationale positie van Urk als maritieme hotspot. ‘De ontwikkeling van de Maritieme Campus op Urk is een mooi voorbeeld van waarvoor de Regiodeal Noordelijk Flevoland bedoeld is. De komst van de campus is hard nodig om op nationale en internationale topniveau te blijven presteren. Ik ben daarom enorm blij met deze boost aan de talentontwikkeling in de regio!’, aldus gedeputeerde Appelman van de provincie Flevoland. MARITIEME CAMPUS URK

De Maritieme Campus legt de verbinding tussen ondernemerschap en innovatie en staat voor hét maritiem middelbaar beroepsonderwijs ten behoeve van de regio Flevoland en Midden-Nederland. Het is een volwaardig opleidingscentrum met een totaalaanbod aan visserij-, koopvaardij- en binnenvaart-opleidingen, - cursussen en - trainingen voor jongeren en volwassenen. Daarnaast is het ook een kenniscentrum voor de maritieme sector in het algemeen en de visserij in het bijzonder, waarbij aandacht is voor de hele keten van vangst tot consument. ‘Onderwijs speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de maritieme sector op Urk’, zegt Remco Meijerink, voorzitter College van Bestuur ROC Friese Poort. ‘Er is nu al behoefte aan goed opgeleid personeel. Maar met de komst van de nieuwe buitendijkse servicehaven wordt deze behoefte aan met name

KAN UW HUISSTIJL EEN VERFRISSING GEBRUIKEN ? Wij kunnen bonnenboekjes, enveloppen, visitekaartjes, brief- en factuurpapier en nog veel meer voor u verzorgen Voor meer informatie: wilfred@addictivemedia.nl

Het totale traject zal ongeveer vier jaar in beslag nemen. De huidige locatie van ROC Friese Poort op Urk wordt deels vernieuwd en uitgebreid met onder andere moderne simulatoren voor de zeevaart- en de binnenvaartopleidingen. Daarnaast komt er een nieuw trainingscentrum op Urk met een inpandig waterbassin. Hierdoor zijn we niet afhankelijk van seizoenen en weersomstandigheden. Er zijn al vergevorderde gesprekken met de gemeente Urk over de locatie van dit trainingscentrum. Naar verwachting is in 2021 de bouw hiervan gerealiseerd. In dit centrum worden met name veiligheidstrainingen aangeboden voor de varende beroepen, maar ook voor bijvoorbeeld de offshore. In augustus van dit jaar starten de eerste studenten aan de Maritieme Campus met de opleiding Mechatronica en constructiewerker in de scheeps-en jachtbouw. Dit vindt plaats op de locatie Emmeloord van ROC Friese Poort. KOSTEN

Met behulp van de subsidie en eigen financiering van ROC Friese Poort en regionale en nationale partners wordt de komende jaren de campus ontwikkeld. De totale projectkosten bedragen ongeveer € 3 miljoen. De helft wordt vanuit de Regiodeal Noordelijk Flevoland ter beschikking gesteld. ROC Friese Poort staat garant voor de andere € 1,5 miljoen, waarvan ongeveer 15 procent als bijdrage van het bedrijfsleven en samenwerkingspartners komt.

|

3

Hoe kun je milieubewust vis verzenden? Om de kwaliteit te behouden van de vis moet de vis gekoeld en geïsoleerd worden verpakt. Maar hoe doe je dat? Gebruikelijk is de keuze voor een EPS-verpakking met koelelementen in de vorm van gelpacks of icepacks. Met alle ecologische veranderingen is er steeds meer vraag naar een ‘groen’ alternatief. Inter Fresh Concepts heeft hierop ingespeeld door een nieuw product te ontwikkelen. Ice Pack ECO is een milieuvriendelijke ice pack gemaakt van kraftpapier. De eco icepacks hebben dezelfde koelcapaciteiten als Ice Pack XL. Het enige verschil is dat ‘de eco’ biologisch afbreekbaar is. Door gebruik te maken van deze ecologisch verantwoorde koelelementen wordt het verbruik van plastic in de verpakking maximaal gereduceerd. Het gebruik van de Ice Pack ECO is niet alleen beter voor het milieu. Het geeft uw bedrijf ook een beter imago wanneer uw klant goederen ontvangt die ecologisch verantwoord zijn verpakt. MINI-BOX

Met het zomerseizoen is het vooruitzicht heeft Inter Fresh Concepts ook een oplossing voor de detaillisten. Inter Fresh Concepts biedt sinds kort miniboxen aan. Vaak is voor deze bedrijven een doos Ice Pack XL genoeg ijs voor een heel jaar. Om hen tegemoet te komen hebben we in onze webshop nu ook mini-boxen aan. Voor de meeste detaillisten is dit genoeg ijs voor het zomerseizoen. Naast Ice Pack ECO is ook de reeds bekende Ice Pack XL in een klein verpakking te krijgen. ECOCOOLBOX

Voor het geïsoleerd verpakken van versproducten biedt de

Ultra hygiënisch design 100% Waterproof (IP69)

EcoCoolBox een alternatief voor EPS. De isolatiewaarden van deze kartonnen verpakking zijn gelijk aan dat van Tempex. Daarnaast zijn de dozen makkelijk af te breken voor de eindgebruiker. Qua opslag in uw pand bent u per saldo ook minder ruimte kwijt omdat de doos plat aangeleverd kan worden. De EcoCoolBox is verkrijgbaar in twee verschillende maten. De standaardafmeting is 40x30x30 cm. Met een wanddikte van 3 cm heeft de kist 18 liter aan inhoud om goederen te isoleren. Hoe dikker de wand, des te beter de isolatiewaarde. De EcoCoolBox large is twee keer zo groot. Met een inhoud van 50 liter en een wanddikte van 4cm kan hier 25kg aan goederen geconditioneerd mee worden vervoerd.

MAATWERK

Er bestaat de mogelijkheid om uw eigen logo of merk te bedrukken op de Ice Pack ECO en de EcoCoolBox. Zo slaat u twee vliegen in één klap. U benadrukt de groene uitstraling van uw bedrijf en u heeft ook gelijk uw eigen verzendverpakking. Voor meer informatie over eigen bedrukkingen kunt u contact opnemen met onze specialisten.

ONE STEP AHEAD De J-generatie van Multipond De nieuwe standaard in weegtechnologie. Een ultra hygiënisch design tot in het kleinste detail. Nog beter bestand tegen schuimmiddelen en eenvoudig te reinigen met hogedruk. Multipond staat voor betrouwbare precisieweging, kwaliteit, innovatie en tailermade solutions.

P E R F O R M A N C E M E E T S P R E C I S I ON MULTIPOND Benelux B.V. Boven Zijde 10 Postbus 28024 NL-5602 JA Eindhoven The Netherlands t +31 (0) 40 26 28 090 e info@multipond.nl i www.multipond.com


4 |

FISHT R E N D

f rank r Otgans (wr-143)

Over stilligregeling :

‘We maken van de nood een deugd’ kocht Frank samen met zijn broer in 2015 de garnalenkotter WR-77. ‘De WR-77 was een oude kotter uit 1960, maar wel altijd goed onderhouden’, blikt Rotgans terug. Achteraf bleek het een gouden tijd om een schip te kopen. ‘De schepen waren relatief goedkoop en 2015 en 2016 waren goede jaren voor de garnalenvisserij’, aldus Frank.

schipper. We varen vier uur op en vier uur af. Om de week is één van ons ‘hoofd-schipper’. Diegene moet onder andere de administratie van die week afhandelen. Onze zwager zorgt voor de verwerking van de vangst op het dek’, legt Frank uit.

GOUDEN TIJD

Op het moment dat de Nederlandse Vissersbond met Frank Rotgans in gesprek gaat, ligt zijn kotter WR-143 voor de kant. Het visserijbedrijf maakt gebruik van de stilligregeling, die door de overheid is ingevoerd om de visserijsector door de coronacrisis te helpen. Ondanks dat er al weken niet gevist wordt, gaat het werk aan de wal gewoon door. ‘We maken van de nood een deugd en plegen het nodige onderhoud aan onze kotter.’

WR-77

Jarenlang voer Rotgans op verschillende Wieringer kotters, zoals de WR-213, WR-19, WR-88 en WR-22. Ervaring genoeg, maar zijn grote droom om een eigen kotter te bevaren bleef knagen. Uiteindelijk

Samen met zijn broer Mark bestiert Frank de WR-143 ‘FRANS NAN’. Een 300 pk kotter van 22 meter lang die vernoemd is naar beide opa’s. ‘Mijn ene opa viste op garnalen en mijn andere opa op paling’, vertelt Frank. Zijn vader vist nog steeds op paling. Toch lonkte de garnalenvisserij meer voor de broers. Hij was veertien jaar toen hij op de WR-106 ging varen. ‘Op mijn vijftiende ging ik naar de visserijschool in Den Helder, maar dat was niks voor mij. Na een jaar ben ik gestopt met school en weer op de WR-106 gestapt. Op mijn twintigste heb ik alsnog het SW-6 diploma gehaald op de zaterdagschool op Urk’, legt Rotgans uit.

Met de WR-77 hebben de gebroeders Rotgans twee hele mooie jaren gevist en veel geld verdiend. In 2017 gingen Frank en Mark op zoek naar een nieuwere kotter. ‘Er kwamen in die tijd best wat schepen te koop. We kochten uiteindelijk de WR-50. Deze kotter was altijd als garnalenkotter in de vaart geweest, was nieuwer (2001) en had een grotere accommodatie’, vertelt Rotgans. Waar in 2018 de vangsten en opbrengsten erg goed waren, viel dit in 2019 tegen. Voornamelijk de visserijbeperkingen hadden invloed op de vangsten en inkomsten. ‘We hebben toen contact gezocht met oud-visserman Han IJpma om de mogelijkheden voor tongvisserij te bekijken. Han heeft ons geholpen met de aanschaf van het benodigde materiaal en het ophangen van de netten. Vorig jaar hebben we zo’n tien weken op tong gevist’, vertelt Frank. SPREIDEN VAN RISICO’S

‘Als het nu rendabeler is om een week op tong te vissen, dan schakelen we om. Daardoor zijn we minder afhankelijk van de garnalenprijs of opgelegde visserijbeperkingen.’ De garnalenvisserij voeren ze voornamelijk uit op de Waddenzee, langs de kust of in de Duitse bocht. Voor de tongvisserij worden de netten uitgezet voor de kust van IJmuiden. TAAKVERDELING

Aan boord is de taakverdeling tussen de broers en de zwager helder. ‘Mijn broer en ik zijn allebei

STILLIGREGELING

Inmiddels ligt de kotter stil en maken de gebroeders Rotgans gebruik van de stilligregeling. In de stilligregeling krijgen Nederlandse kotters de mogelijkheid om maximaal vijf weken stil te liggen tegen een vergoeding. De tijd dat de kotter stilligt, wil de familie Rotgans nuttig besteden door het nodige onderhoud uit te voeren. ‘We pakken de kotter grondig aan. We krijgen een nieuwe motor, een nieuwe koppeling, we gaan onze hulpmotoren overhalen en de lieren overhalen’, vertelt Frank. GEZIN

Pratende over de stilligregeling, zegt de vrouw van Frank dat de stilligregeling ook voor haar voordelen heeft. Waar Frank normaliter zondagnacht vertrekt en vrijdagochtend weer thuiskomt, is hij deze weken elke dag thuis. Frank lacht en vertelt trots over zijn gezin. Samen met zijn vrouw heeft hij vier kinderen. Twee dochters van 11 en 8 en twee zonen van 3 en 1. De oudsten gaan geregeld mee op de kotter en ook bij de jongens ziet hij veel enthousiasme voor de visserij. CORONAPANDEMIE

De eerste week van de coronapandemie in Nederland, herinnert Frank zich nog goed. ‘Dat was heel onwerkelijk. Op de zee ervoeren wij de vrijheid zoals wij die gewend zijn. Eenmaal aangemeerd, was het rustig aan de wal en zat iedereen in quarantaine. Dat was wel even schakelen voor ons’, blikt Frank terug. Door het sluiten van de horeca en het fors teruglopen van de pelcapaciteit van garnalen, kreeg de visserijsector het flink voor de kiezen. De markt stortte in, de visprijzen daalden. Aanvoerregelingen voor onder andere tong en garnalen waren het gevolg. ‘In de eerste weken wisselden we – afhankelijk van de aanvoerregeling – de garnalenvisserij en tongvisserij af. Dat ging aardig.’

De gesloten gebieden voor visserij en de opkomende windmolenparken zijn voor Frank een doorn in het oog. Ook de toenemende regelgeving zet hem aan het denken.’Mijn broer en ik gaan wel eens naar een vergadering van de Nederlandse Vissersbond. Als ik daar hoor wat er allemaal op onze sector afkomt, dan denk ik: ik weet het allemaal niet hoor. Als ik een paar dagen later weer op de kotter zit en we varen de vrije zee op, dan merk ik dat het ook wel weer losloopt. Het is maar net hoe druk je je erover maakt’, zegt Frank. Hij is dan ook eerder enthousiast en vol lof over zijn beroep. ‘Ik vind de visserij echt een avontuur. Elke week is weer een verrassing.’

t n a t n u o c c a n e e “ik wil .” s r e f j i c n a d t die vérder gaa

Uw doelstellingen en ambities realiseert u met Flynth De adviseurs en accountants van Flynth helpen u graag met het realiseren van uw ambities en doelen. Dat doen we heel bewust met actuele cijfers waarmee u vooruit kunt kijken, met plaats- en tijdsonafhankelijke dienstverlening én met heldere prijzen. Een unieke aanpak die in deze dynamische tijd goed aansluit bij de wensen van ondernemers. Onze betrokkenheid maakt van Flynth veel méér dan een advies- en accountantsorganisatie. We zijn uw partner in succes. De adviseurs van Flynth vindt u o.a. in Urk (088) 236 9400 of kijk voor meer informatie op www.flynth.nl/visserij.

Naamloos-5 1

17-11-17 13:12

Ondanks dat vergaderingen niet altijd de nodige moed geven aan Frank, is hij wel te spreken over de Nederlandse Vissersbond. ‘Als ik vragen heb, dan bel ik Durk van Tuinen. Hij zet mij door naar de juiste contactpersoon binnen de organisatie. Zo worden onze bemanningszaken geregeld door de Nederlandse Vissersbond en hebben ze ons ook geholpen bij het aanvragen van de stilligregeling. Daar zijn wij erg over te spreken.’


FISHT R E N D

|

Update van de bestuurstafel van de VNV Als gevolg van de coronamaatregelen is het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) de afgelopen maanden nauwelijks fysiek bij elkaar geweest om te vergaderen. Toch is er in deze periode middels allerlei digitale vergadertools wel frequent overleg geweest tussen de bestuurders onderling en met collega brancheorganisaties en belangenbehartigers. In dit bericht leest u een korte update ten aanzien van enkele belangrijke thema’s die daarbij de revue hebben gepasseerd. Een gebakken visje met collega’s, een Hollandse Nieuwe aan de toonbank of een broodje met gerookte zalm. Vis is bij uitstek een product dat zich goed leent voor directe consumptie in de winkel of aan de verkoopwagen. Als gevolg van de coronamaatregelen adviseerde het bestuur van VNV eerder om directe consumptie volledig aan banden te leggen. Toen de maatregelen wat versoepeld werden door de overheid, onderzocht VNV de mogelijkheden om meer ruimte te bieden voor directe consumptie. Een belronde langs de Rijksoverheid, RIVM en KVK, leidde tot een overzicht met mogelijkheden waarbinnen visspecialisten toch een vorm van directe consumptie konden toestaan.

Zeker in deze tijd waarin contactloos betalen extra gestimuleerd wordt, pinnen consumenten vrijwel al hun aankopen. Ook als dat gaat om één haring of een bakje kibbeling. VNV initieerde een overleg met vertegenwoordigers van diverse brancheorganisaties om dit thema te agenderen. De komende periode wordt onderzoek gedaan naar de precieze impact, zodat we met goed onderbouwde argumenten kunnen lobbyen om hier iets aan te doen.

binnen- & buitenbeleving

SOCIAAL FONDS

Vanuit het Sociaal Fonds voor de visdetailhandel worden er de komende periode 3 grote projecten opgestart. Deze zijn gericht op de thema’s duurzame inzetbaarheid, functiewaarderingen en geldzorgen (specifiek gericht op personeel). Bij deze projecten is er soms ook input vanuit de markt vereist. Het zou daarom kunnen dat u benaderd wordt met de vraag om hier medewerking aan te verlenen. Die medewerking wordt uiteraard zeer op prijs gesteld door ons. U helpt er immers de hele sector verder mee. OVERIGE THEMA’S

Naast bovengenoemde onderwerpen gebeurt er nog veel meer. U leest er meer over via de website, social media en de (digitale) nieuwsbrief. Wilt u een thema onder de aandacht brengen bij VNV? Neem dan contact op met operationeel directeur Karel van den Heuvel via e-mailadres directeur@visspecialisten.nl of telefoonnummer 06-50932172.

PINKOSTEN

Een ander thema dat momenteel leeft binnen de sector zijn de hoge pinkosten die ondernemers buiten hun pinbundel betalen aan banken.

Roem van Yerseke en Prins & Dingemanse slaan de handen ineen Roem van Yerseke en de Koninklijke Prins & Dingemanse hebben officieel de handen ineengeslagen en gaan samen verder als één bedrijf onder de vlag van Roem van Yerseke. De familiebedrijven, gespecialiseerd in de kweek, verwerking en handel in mosselen en oesters, hebben elkaar gevonden en gaan elkaar versterken met de twee bekende merken Zeeland’s Roem en Prins & Dingemanse. Met het samengaan van deze bekendste mosselbedrijven uit Yerseke ontstaat het grootste mossel- en oester verwerkende bedrijf van Nederland. ‘Waar we vroeger rivalen waren, bereiken we met ons samengaan het tegenovergestelde: Het stelt ons in staat onze marktpositie op een unieke manier te versterken’, zeg Johan Lacor, directeur van Roem van Yerseke. ‘Door de uitbreiding van mossel- en oesterkweekpercelen en de geografische spreiding hiervan hebben wij een sterke en waardevolle troef in handen gekregen.’ KWALITEIT EN BETROUWBAARHEID

‘Dit is voor ons een groot voordeel als het gaat om de beschikbaarheid van natuur-

producten uit de zee en de constante kwaliteit hiervan’, vult Jan Prins aan, directeur van Prins & Dingemanse. Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn twee speerpunten die bij beide bedrijven altijd hoog in het vaandel hebben gestaan en hier wordt in de toekomst niet op afgedongen. Beide bedrijven zijn geworteld in het Zeeuwse Yerseke, waar ruim drie generaties zijn

opgegroeid aan de Oosterschelde, de bron waar een groot deel van de grondstoffen vandaan komt. De betrokkenheid met de schaal- en schelpdierenbranche en de kennis van mosselen en oesters vormen de basis die beide bedrijven verbindt. UNIEKE KENNIS

Jaren geleden hebben beide bedrijven als pioniers met oog voor de toekomst initiatieven genomen door enerzijds het opkweken van oesterbroed in een schelpdier hatchery en anderzijds energie

winkelmaterialen a iale ater ia n

te steken in alternatieve kweek (MZI) van mosselen. Het gaat om unieke kennis op het gebied van innovatie waardoor de bedrijven op de toekomst zijn voorbereid. Door deze krachtenbundeling en een eenduidige visie ontstaat er een zeer sterke marktspeler in de sector van de schaal- en schelpdieren, zowel nationaal als internationaal gezien. Niet alleen de producten mosselen en oesters, maar ook garnalen spelen een hoofdrol in het assortiment.

Meer informatie:

www.vanerkel.nl

0182 - 320 167 SCHOONHOVEN

Nextdeli: E-commerce-platform voor speciaalzaken Ondernemer en slagerszoon Ben Hansen start deze zomer met het nieuwe E-commerceplatform Nextdeli. In eerste instantie voor slagerijen, poeliers en delicatessenwinkels. Daarna wordt het verder snel uitgebreid naar kazen- en notenwinkels, viswinkels, bakkerijen en groentewinkels. ‘Door het e-commerce platform worden de speciaalzaak en haar leverancier dichter bij elkaar gebracht’, aldus Hansen. Nextdeli wordt uitsluitend een business-to-businessplatform en is niet voor consumenten toegankelijk. Met dit initiatief wil de speciaalzaakmarkt een kwaliteitsimpuls geven. ‘Vijftig jaar geleden waren er in Nederland 50.000 foodspeciaalzaken. Dat zijn er nu nog 5.000. Het wordt tijd dat de speciaalzaak specialer wordt! Dat biedt kansen voor de speciaalzaakondernemer, maar ook voor diens leverancier’, legt Hansen uit. AANBIEDEN

Er zijn duizenden producten op de markt beschikbaar en de reguliere groothandels hebben in hun distributiecentra maar een beperkte capaciteit. Ze kunnen

bijvoorbeeld duizend verschillende producten aanbieden, terwijl slagers daar in deze tijd misschien wel behoefte hebben aan 10.000 verschillende kwaliteitsproducten om hun klanten te binden. ‘Daardoor is niet alleen de keuze uit producten, maar ook uit leveranciers beperkt. Er zijn veel mooie, lokale leveranciers, die bijzondere en kwalitatief uitstekende producten leveren. Voor hen is het bijvoorbeeld heel lastig om deze producten landelijk te leveren”, zegt Hansen. Hij benadrukt: “Ook voor grotere leveranciers is het platform aantrekkelijk. Zij willen hun productinnovaties het liefst van de daken schreeuwen.’ VOORDELEN

Hansen: ‘Het mes snijdt aan twee kanten. Leveranciers bieden hun onderscheidende assortiment aan via een eigen webshop op Nextdeli.com. Zo krijgt de ondernemer achter de speciaalzaak toegang tot een wereld aan vers. Leveranciers leveren de bestellingen aan op ons distributiecentrum en de volgende dag leveren wij, gekoeld en diepvries, de gehele bestelling af bij de versspeciaalzaak. Waar dan ook in Nederland. Gratis!’

UW PARTNER VOOR UW WAND, PLAFOND & PLINT OPLOSSINGEN

HACCP

www.sentho.nl +31 (0)85 - 48 30 920 | info@sentho.nl

5


6 |

FISHT R E N D

Hollandse Nieuw voor mensen in de frontlinie ongelooflijk hard hebben ingezet, in nauwe samenwerking, met grote betrokkenheid, lef en deskundigheid.’ Van links naar rechts: Haringmeisje Bette, zorgmedewerkster Fabiola Kroon, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Intensive ­Care Diederik Gommers en voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg Ernst Kuipers. Foto’s: ­Nederlands Visbureau

Diederik Gommers, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, vult hem aan: ‘We hebben spannende tijden achter de rug en dankzij de inzet van velen is het ons gelukt. We konden en kunnen dit alleen met de steun van alle Nederlanders, waar mensen hun best doen om de verspreiding van het virus in te dammen. Het is hartverwarmend om te merken dat Nederland zo meeleeft met alle zorgverleners.’ Binnen de ziekenhuizen in Rotterdam, Breda, Enschede en Groningen zijn duizenden nieuwe haringen uitgereikt als gebaar van waardering voor hun tomeloze inzet in de afgelopen periode. PASSEND ALTERNATIEF

De start van het seizoen Hollandse Nieuwe is donderdag 11 juni ingeluid met de overhandiging van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe aan de zorghelden in deze crisisperiode. In het Erasmus MC in Rotterdam ontvingen Ernst Kuipers en Diederik Gommers namens alle Hollanders het eerste vaatje uit handen van het Nederlands Visbureau. De eerste Hollandse Nieuwe is dit jaar – het jaar van de coronacrisis - aangeboden aan de voormannen van de zorgverlening in de Covid19-periode. Agnes Leewis van het Nederlands Visbureau: ‘Deze twee mannen zijn al wekenlang dagelijks het gezicht van de coronacrisis en het kompas voor vele Nederlanders. Zij zijn ook de verpersoonlijking

van de grote groep zorgverleners in de frontlinie. Op de vraag ‘Wie zou dit jaar het eerste vaatje Hollandse Nieuwe gegund zijn?’ verwijst het antwoord van velen naar deze mensen.’ Na de officiële overhandiging mochten de zorgverleners van het Erasmus MC en een aantal andere ziekenhuizen (Breda, Enschede en Groningen) de eerste vangst van 2020 proeven. Duizenden (o)mega gezonde haringen werden vandaag gepresenteerd aan de mensen die in Nederland dagelijks hard werk(t)en om mensen gezond te maken.

dit graag namens alle collega’s in de zorg, die zich de afgelopen periode

De traditionele veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe kon vanwege het coronavirus niet doorgaan. Het Nederlands Visbureau meent met deze seizoenstart een passend alternatief voor de viering van de eerste vangst van 2020 te bieden. Sinds vrijdag 12 juni zijn de Hollandse Nieuwe overal in het land verkrijgbaar.

EEN EER

Ernst Kuipers, voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘Het is een eer om het eerste vaatje haring, een ijzersterk Nederlands symbool, in ontvangst te mogen nemen. Ik doe

Wereldprimeur: MSC gecertificeerde garnalen kroepoek De meeste kroepoek wordt gemaakt van tropische garnalen, maar Jumbo en Wilthagen B.V. – Zeeuwse Kroepoek zijn gaan samenwerken en verwerken garnalen van veel dichterbij: de Noordzeegarnaal. Eigenaar Frank Wilthagen licht toe: ‘We gebruiken de Noordzeegarnaal als sinds aanvang als grondstof; enerzijds vanwege duurzaamheidsoverwegingen en anderzijds vanwege de smaak. Want die is intenser door het gebruik van een deel van schilletjes.’ Hij vindt het van belang dat de er genoeg Noordzeegarnalen beschikbaar zijn en blijven. ‘Om die reden hebben we ons in september 2019 MSC gecertificeerd. Hierdoor zijn we nu in staat om voor Jumbo de eerste MSC-gecertificeerde ­Garnalenkroepoek te produceren’, vertelt hij.


FISHT R E N D

|

7

Minister Schouten schetst plannen voor herstructurering vissersvloot Ondanks dat de visserijsector geen handtekening heeft gezet onder het Noordzeeakkoord, heeft minister Schouten vrijdag 19 juni in een uitgebreide brief aan de Tweede Kamer alvast uit de doeken gedaan hoe zij de € 119 miljoen uit het Noordzeeakkoord wil besteden. ‘De kottervissers op de Noordzee kampen met een aantal grote vraagstukken. Het pulsverbod, het coronavirus, de aanlandplicht, de sluiting van gebieden voor windparken en natuur en ook onzekerheden omtrent de Brexit maken het toekomstperspectief voor de vloot onzeker. Dit alles vraagt om een lange termijn aanpak om ook in de toekomst duurzaam en economisch gezond te kunnen blijven vissen’, zo vermeldt minister Schouten in haar brief.

GARNALENVISSERS

4. Ook aandacht voor garnalen- en andere kustvissers. Minister Schouten vindt dat de garnalenvissers ook aanspraak moeten kunnen maken op de innovatiesubsidie zoals bij punt 1 genoemd. Daarnaast wil minister Schouten voor garnalenvissers op de Noordzee aan een apart toekomstperspectief werken. Ookgeeft ze aan dat garnalenvissers op de Waddenzee die willen saneren, gebruik kunnen maken van de VisWad-convenant regeling waarbij vanuit het Waddenfonds € 10 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor sanering. SAMENWERKING

5. Internationale samenwerking

essentieel. De visserijsector is afhankelijk van Europees beleid. In de kamerbrief zegt minister Schouten dat zij het Noordzeeakkoord als vertrekpunt ziet voor onderhandelingen in Brussel. Daarnaast wil minister Schouten in Brussel ter sprake brengen om het Nederlandse deel van de Scholbox te heroverwegen. KOTTERVISIE

De vijf pijlers zijn ontstaan naar aanleiding van het advies van Annemie Burger (oud Directeur Generaal Ministerie van LNV). Een jaar geleden is Burger als onafhankelijk adviseur ingeschakeld door minister Schouten om consultatie te plegen in de visserijsector over

een toekomstperspectief voor de kottervisserij. De Nederlandse Vissersbond heeft input geleverd voor deze consultatie. Uit het advies van mevrouw Burger is uiteindelijk de Kottervisie gerold, die nauw verbonden zal zijn met het Noordzeeakkoord. EXTERNE VERKENNER

Minister van Nieuwenhuizen (ministerie van I&W) heeft de brief ‘Akkoord voor de Noordzee’ naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief staat dat minister Van Nieuwenhuizen het initiatief van minister Schouten ondersteunt om een externe verkenner op korte termijn te laten onderzoeken welke feiten en omstandigheden tot zulke

onderlinge verschillen binnen de visserij hebben geleid. En te verkennen hoe bevorderd kan worden dat bij de start van het permanente Noordzeeoverleg een zo breed mogelijk samengestelde delegatie aan dat overleg gaat deelnemen.

INVULLING € 119 MILJOEN

Hieronder een uiteenzetting van de brief aan de Tweede Kamer van minister Schouten over de invulling van de € 119 miljoen. Voor de besteding van het budget, houdt minister Schouten vast aan de volgende vijf pijlers: 1. Aanjagen van innovaties voor de visserij van de toekomst: flexibeler en duurzamer. € 45 miljoen wordt ingezet voor innovaties in de visserijsector. € 35 miljoen hiervan komt uit de opvolger van het EFMZVfonds. De innovaties moeten gericht zijn op een lager brandstofverbruik, minder bodemberoering, minder ongewenste bijvangst en minder afval (circulaire visserij). Het vinden van een nieuw vistuig voor tong en een aanpassing van de vloot naar duurzamere en flexibelere schepen hebben prioriteit. In de Kamerbrief vermeldt minister Schouten tevens dat ze bereid is tot het opleggen van regels om innovatie te ‘prikkelen’. BEDRIJFSBEËINDIGING

2. Vissers die de stap naar de toekomst niet kunnen of willen maken, helpen om hun bedrijf te beëindigen. Vanuit nationale middelen wordt € 74 miljoen vrijgemaakt voor vrijwillige sanering van de vloot. Minister Schouten hoopt hiermee 25 tot 40 kotters uit te kopen. In de sanering wil minister Schouten zich focussen op actieve vissers die vissen op gequoteerde soorten uit het Main Fleet segment 1 (MFL 1). Dit zijn o.a. tong-, schol- en langoustinesvissers. Voorwaarden voor sanering is dat de kotter wordt gesloopt of wordt omgebouwd. Alle visvergunningen zullen ingetrokken worden en de betreffende visser mag gedurende vijf jaar geen visserijactiviteiten ontplooien. Mochten vissers ook een GV-vergunning hebben, dan is minister Schouten voornemens om die ook in te nemen. Voor de bemanningsleden zal budget komen voor om-, her- of bijscholing.

ARJEN HÖSTER RESTAURANT JOHANNES KOK, HARDERWIJK

“Dankzij Soror frituur ik in no time heerlijke vis voor al mijn klanten”

NALEVING REGELS

3. Versterking van de handhaving en een betere naleving van de regels. De handhaving van visserijmaatregelen moet versterkt worden vindt minister Schouten. Dit zal onder andere gebeuren door de ontwikkeling van de black box. Eerst in de garnalenvisserij en bij succes, ook in de platvisvisserij. De black box moet ook toezien op het motorvermogen. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in extra mankrachten bij de NVWA om de naleving van visserijmaatregelen in natuur- en windenergiegebieden te controleren.

#staystrong

WWW.DEKUIPE HO ECA.NL


8 |

FISHT R E N D

w etenschappelijk

adviesOrgaan kOMt Met rappOrt

F i s h A C C o u n TA n T s

Elektrisch vissen goed voor zeebodem en milieu

PSD2 en webwinkels? De nieuwe regelgeving Payment Services Directive 2 (PSD2) wordt sinds maart 2019 in Nederland gefaseerd ingevoerd. Het is een Europese richtlijn voor betaaldienstverlening en heeft impact op ons allemaal. In dit artikel leggen we uit waarom de PSD2 wordt ingevoerd, wat sterke klantauthenticatie is en wat dit betekent voor een webwinkel. De PSD2 is geïntroduceerd om innovaties in het betalingsverkeer te bevorderen, concurrentie op de betaalmarkt verbeteren, consumenten beter te beschermen, consumentenvertrouwen te vergroten en bij te dragen aan één Europese betaalmarkt.

De Eurokotter TH-7 van Toon Baaij mag nog tot juni 2021 met de pulstechniek vissen. Foto: W.M. den Heijer

De impact op de zeebodem en het milieu is bij toepassing van de pulstechniek aanzienlijk minder dan wanneer de Nederlandse kottervloot blijft doorvissen met de traditionele boomkorvisserij met wekkerkettingen. Dat staat in een onlangs gelanceerd rapport van het gerenommeerde Europese adviesorgaan ICES, waar een internationale groep van biologen zitting in hebben. Het rapport dat ICES (International Council for the Exploration of the Sea) heeft uitgebracht, is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en is gecontroleerd door collega’s uit Canada, Australië en het

Verenigd Koninkrijk. Het Europees adviesorgaan heeft de impact van de elektrische visserij onderzocht en de wetenschappers stellen vast dat deze techniek niet een hogere sterfte van kleine zeedieren veroorzaakt. Overige voordelen zijn; minder discards (overboord zetten van ondermaatse en niet-marktwaardige vis), minder bodemverstoring, een kleiner visgebied, een lager brandstofverbruik en de daaraan gekoppelde vermindering van CO2emissies. De uitkomst van het pulsonderzoek heeft de Nederlandse kottervissers hoop gegeven. Omdat het verbod op de pulstechniek niet gebaseerd

is op wetenschappelijke kennis, is Nederland in 2019 een Hofprocedure gestart waarin wordt verzocht het Europese verbod op de pulsvisserij nietig te verklaren. Minister Schouten (LNV) verwacht dit jaar nog geen uitspraak van het Hof van Justitie maar voor de vissers betekent de uitkomst erkenning van wat zij eerder beweerden over de voordelen van de pulsvisserij. Professor dr. Adriaan Rijnsdorp meent dat de pulstechniek een grote bijdrage kan leveren aan de doelstellingen van de Europese Commissie voor een selectievere tongvisserij met minder brandstofverbruik en uitstoot alsmede minder impact op het ecosysteem.

Eén van de onderdelen van de PSD2 is Strong Customer Authentication (SCA) oftewel sterke klantauthenticatie. Met het onderdeel SCA zijn de eisen die worden gesteld aan de check-out van consumenten verbeterd. Veel Nederlandse webwinkeliers zijn al bekend met deze nieuwe methode, omdat

gebruikt om authenticatie op basis van twee factoren mogelijk te maken, is het sturen van een tijdelijk en eenmalig wachtwoord naar een apparaat van de consument, zoals een smartphone of wearable. Kennis: Iets wat de klant weet. (Bijvoorbeeld een wachtwoord, pincode of antwoord op geheime vraag) Bezit: Iets wat de klant bezig. (Bijvoorbeeld een smartphone, token of horloge.) Eigenschap: Iets wat uniek is voor de betreffende klant. (Bijvoorbeeld een vingerafdruk, de stem of iris- of gezichtsherkenning.) Alle webwinkels moeten sterke klantauthenticatie (SCA) ondersteunen vanaf 31 december 2020. Dit kan door online transacties via het 3D-Secure 2 protocol te accepteren. U kunt hiervoor contact opnemen met uw Payment Service Providers (PSP) om te informeren of zij 3D-Secure 2 voor SCA ondersteunen en of zij aan de vereisten van de PSD2 voldoen.

Windparken op Zee krijgen waarschijnlijk vergunning voor veertig jaar In een Kamerbrief zegt minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) voornemens te zijn om een vergunningstermijn voor nog te tenderen windparken van maximaal veertig jaar mogelijk te maken. De Nederlandse Vissersbond is furieus over het voorstel van minister Wiebes. De belangenorganisatie vindt dat er met gelijke maten moet worden gemeten voor vergunningsverlening op de Noordzee en is bang dat de visserij de rekening moet betalen voor het natuurgeweld dat de windparken aanrichten.

De extra lange vergunningsduur van windparken op zee moet bijdragen aan een langjarige zekerheid voor windparkontwikkelaars. Voor de

windparken die al gebouwd zijn of in aanbouw zijn wil minister Wiebes een mogelijkheid tot verlenging instellen. Het voorstel zal voorafgaand aan de kamerbehandeling worden gedaan met een Nota van Wijziging bij het Wijzigingsvoorstel van de wet Windenergie op zee. Naar verwachting stuurt minister Wiebes de Nota van Wijziging in de zomer aan de Kamer.

kan worden. ‘Voor elke belanghebbende op de Noordzee moeten gelijke regels gelden. De visserij moet elk jaar door het stof gaan voor de Wet Natuurbeschermingsvergunning. Het is voor ons niet te rijmen dat windparkontwikkelaars veertig jaar lang ongestoord hun gang kunnen gaan’, aldus Johan K. Nooitgedagt, voorzitter van de Nederlandse Vissersbond.

GELIJKE REGELS

VISSERIJ BETAALT DE BOETE

De Nederlandse Vissersbond roept Kamerleden op om vraagtekens te zetten bij een verlenging van de

‘Daarnaast zijn wij bang dat de visserij uiteindelijk de rekening moet betalen van het natuurgeweld dat de windparken op zee aanrichten. De samenleving staart zich blind op de groene droom van windenergie, maar ik vraag mij af of er ook gekeken wordt wat het opbouwen, onderhouden en na veertig jaar weer afbreken van de windparken doet met de natuur in en rondom de zee.’

vergunningstermijn. De organisatie vindt het onbeschrijfelijk dat de vergunningstermijn op zo’n ogenschijnlijk makkelijke wijze verlengd

Kleiweg 3 • Emmeloord • info@bigbagstore.nl • Telefoon 0527-61 44 44

iDEAL, de meest gebruikte betaalmethode in Nederland, al voldoet aan de nieuwe eisen. De SCA-eis geldt voor transacties boven de 30 euro en heeft als doel om online betalen veiliger te maken voor consumenten in Europa. STERKE KLANTAUTHENTICATIE

Om te kunnen voldoen aan de SCA-eis en om online betalen te verbeteren is het 3D-Secure 2 protocol ontwikkeld door betaalkaartmaatschappijen, zoals MasterCard en Visa. Met het 3D-Secure 2 protocol voldoet een online betaling aan de SCA-vereisten doordat een authenticatie op basis van twee factoren wordt ondersteund. Consumenten moeten hun identiteit aantonen door middel van twee van de onderstaande drie elementen. Een statisch wachtwoord is niet meer voldoende. Een technologie die op dit moment veel wordt

WAT BETEKENT 3D-SECURE 2 VOOR WEBWINKELS?

De verwachting is dat met 3D-Secure 2 het check-outproces soepel blijft verlopen doordat de klant direct kan worden geauthentiseerd op twee manieren en niet meer wordt doorgeleid naar een aparte betaalpagina (3D-Secure 1). Bovendien is 3D-Secure 2 geoptimaliseerd voor aankopen via de smartphone, betalingen via een app en voor het gebruik van een digitale wallet. Een goede voorbereiding op 3D-Secure 2 kan een eventueel negatief effect op de conversie voorkomen. Door een zorgvuldige implementatie van het 3D-Secure 2 protocol en afstemming met partijen in de betaalketen kan het betaalproces voor de consument sneller en makkelijker worden gemaakt. Dit kan zelfs leiden tot een hogere conversie.

Deze column is afkomstig van Worldonline. Voor vragen of aanvullende informatie kan contact worden opnemen met Worldonline via e-mail sales-netherlands@worldline.com.


FISHT R E N D

|

9

Visserij fronst wenkbrauwen tijdens webinar ‘Wind op zee na 2030’ Het webinar ‘Kentallenanalyse voor de inrichting van de Noordzee na 2030’ vond donderdag 11 juni plaats. Een messteek in de rug van de visserijsector gezien het proces omtrent het Noordzeeakkoord – waar de meerderheid van de visserijsector niet voor wil tekenen – nog volop in ontwikkeling is.

visserijsector noodkreten moeten blijven afgeven om de bedreiging voor onze beroepsgroep onder de aandacht te brengen’, aldus Van Tuinen. ‘We realiseren ons dat bepaalde ontwikkelingen niet te stoppen zijn, maar we worden door een meerderheidsbelang in een hoek geduwd en niet erkend.’ VOORKEURSGEBIEDEN

Het webinar werd afgetrapt door diverse sprekers van overheden die aangaven dat de ontwikkeling van wind op zee gewoon doorgaat, ook zonder Noordzeeakkoord. Een tegenvallende opstelling, vindt de Nederlandse Vissersbond. ‘Wat is met zo’n instelling de waarde van het Noordzeeakkoord?’, vraagt Durk van Tuinen van de Nederlandse Vissersbond zich hardop af. Belangen zouden zogenoemd ‘meegewogen’ worden, al is het vertrouwen daarop momenteel nihil. ECONOMISCHE EN ECOLOGISCHE ASPECTEN

Wageningen Economic Research (WEcR) presenteerde het onderzoekswerk dat samen met Wageningen Marine Research (WMR) was uitgevoerd voor de zogenoemde kentallenanalyse. Doel van de onderzoeken was om de effecten, kosten en baten van de aanstaande ontwikkelingen op economisch en ecologisch vlak in kaart te brengen. Opmerkelijk was dat de economische effecten summier in kaart werden gebracht en de schijnwerper voornamelijk werd gericht op de ecologische effecten. Het in kaart brengen van de economische effecten is van groot belang voor de visserijsector. Hieruit zou duidelijk kunnen worden wat de schade voor de beroepsvisserij is omdat de ruimtelijke ordening op de Noordzee niet alleen door dit proces aan verandering onderhevig is. GEVOLGEN VERANDERINGEN

In een tabel werd aangetoond wat de verwachte veranderingen zouden zijn voor de diverse groeperingen actief op de Noordzee tussen 2017 en de situatie in 2040/2050. Daarbij was de trieste constatering dat de wetenschappers de ontwikkeling van de visserij in 2040/2050 schetsten als ‘afhankelijk van de ontwikkeling van de andere gebruikersfuncties’. ‘Zo’n constatering is alleen maar een bevestiging dat wij als

z eeuwse hangcultuurMOsselen nu biOlOgisch

In het Zeeuwse Bruinisse haalde kweker Jan Bout zijn de eerste sokken met hangcultuurmosselen uit de Oosterschelde. Het seizoen 2020 is daarmee van start gegaan. De aan touwen gekweekte mosselen groeien sneller en zijn het seizoen van de bodemcultuur altijd zo’n vier tot vijf weken voor. ‘De mosselen zijn al ongelofelijk goed gevuld, dat is opmerkelijk voor deze tijd van het jaar. De vele zonuren van de afgelopen weken hebben effect gehad’, zo legt hangcultuurkweker Jan Bout uit aan boord van de BRU49. De kwekers mogen hun hangcultuurmosselen dit jaar voor het eerst ook officieel biologisch noemen.

De overheden hebben uitgesproken de plannen omtrent wind op zee vanaf het jaartal 2030 dit jaar nog uit te willen werken in een zogenaamde routekaart. In totaal zijn er acht zoekgebieden op papier gezet, waarbij werd opgemerkt dat de zoekgebieden 4, 7 en 8 de voorkeur voor de visserij zouden hebben. De Nederlandse Vissersbond kan zich niet vinden in deze uitspraak en vraagt zich af welke visserijvertegenwoordiger deze ‘voorkeur’ geformuleerd heeft. Dergelijke voorkeuren dienen namelijk eerst grondig besproken te worden met de leden, alvorens dergelijke teksten kunnen worden verbonden aan kaartbeelden. PROVINCIES

Tijdens het webinar was waarneembaar dat vanuit bepaalde provincies en of havengebieden nadrukkelijk wordt gelobbyd om de windparken in de nabijheid van hun havens te ontwikkelen in verband met de stimulans voor hun werkgelegenheid. Zo werd er genoemd dat de Provincie Groningen, zoals eerder ook in het nieuws gekomen, pleit voor grote windmolenparken ten noorden van de Waddeneilanden. De Nederlandse Vissersbond volgt de ontwikkelingen op dit onderwerp en beraad zich op stappen die gezet kunnen worden zodat de belangen van de visserijsector nadrukkelijker in beeld komen bij dit proces.

Zeeland, Zuid-Holland en Friesland verwelkomen 580.000 jonge palingen De natuur in Zuid-Holland en Zeeland is herbevolkt met 376.000 jonge palingen. In Friesland gebeurde vorige week hetzelfde met ruim 207.000 jongkies. Beroepsvissers namen eind mei in Ouddorp aan het Grevelingenmeer de honderdduizenden palinkjes aan boord om ze verspreid over het Grevelingenmeer uit te zetten. In de haven van Ouddorp werden de palinkjes eerst geteld, gewogen en gecontroleerd op gezondheid. De Ouddorpse beroepsvisser Aren Bezuijen meerde zijn kotter OD16 aan in zijn thuishaven. Hij werd bijgestaan door enkele collega-beroepsvissers, om de enorme hoeveelheid jonge paling te helpen uitzetten. Deze grote aantallen zijn mogelijk door de natuurlijke aankomst van jonge palingen (glasaal) aan de Europese kusten, die vanaf 2011 een duidelijke stijging laat zien (ICES-rapport 2019). Omdat de Europese kusten veelal ondoordringbaar zijn voor jonge palingen, wordt een deel van de

jongepaling die zich met name in Frankijk massaal ophoopt, in Nederland en andere Europese landen uitgezet. AFKOMSTIG UIT NEDERLAND

De jonkies zijn afkomstig uit Nederland, waar ze in een kwekerij enkele maanden apart werden gehouden om aan te sterken. Ze werden echter in de riviermondingen van Frankrijk opgevangen, waar ze aankwamen na een reis via de Golfstroom vanuit de 6.000 kilometer verderop gelegen Sargassozee (Bermudadriehoek). In dat gebied worden alle Europese palingen geboren.

De herbevolking met jonge paling is een EU-maatregel en gebeurt in heel Europa, om de palingstand te stimuleren. In Nederland zorgt Stichting DUPAN voor de coördinatie. De herbevolking van het Grevelingenmeer en de Friese Boezem vormt het sluitstuk van de palinguitzet in 2020. In Nederland werden dit jaar in totaal rond de 3,5 miljoen jonge palingen uitgezet. Met deze aantallen zitten veel gebieden aan de maximale hoeveelheid; meer paling kan daar niet leven. De gebieden voor herbevolking zijn geselecteerd door de overheid. Wanneer de jongen tot volwassen palingen - zogenaamde schieralen - zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit die gebieden onbelemmerd naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargassozee voor nageslacht te zorgen.


10 |

FISHT R E N D

Crusta Oceans verwerft internationaal voedselveiligheidscertificaat FSSC 22000 eigen biofilter en koeling, waarmee permanent wordt gekoeld tot de juiste temperatuur.’ Werken met levende schaal- en schelpdieren is uitdaging, aldus Zuurmond. ‘Je moet de systemen 24 uur per dag in de gaten houden. Dat is alleen mogelijk door de uitzonderlijke inzet en motivatie van het hele Crusta-team, waar ik dag en nacht een beroep op kan doen. Dat waardeer ik enorm.’ UITBREIDING ASSORTIMENT

Naast vers werkt Crusta Oceans momenteel aan de uitbreiding van het diepvriesassortiment, waarbij gebruik wordt gemaakt

een paar kreeften, eigenlijk meer als avontuur. Inmiddels zijn we een gespecialiseerd centrum voor levende, verse en bevroren schaalen schelpdieren, met een compleet assortiment voor horeca en viswinkels. Met deze certificering, begeleid door onze kwaliteitsmanager Pieter Pasterkamp, lopenwe vooruit op de eisen voor de toekomst.’

CRUSTA BV

Crusta BV werd in 2015 opgericht als import- en handelsbedrijf in Canadese kreeft. In de afgelopen vijf jaar groeide Crusta uit tot een gespecialiseerde allround leverancier van schaal- en schelpdieren. Het bedrijf levert aan groothandels in Nederland, België, Duitsland, Zweden, Denemarken en Azië.

Het Crusta-team, v.l.n.r: Alissa Wakker, Dianne Pasterkamp, Nadine Zuurmond, Jante Hakvoort, Arie Zuurmond, Melanie Zuurmond, Geanne Bos, Grietje Postma – ten Napel en Jacolien Westerink.

››

Het Urker bedrijf Crusta Oceans is per 1 juni FSSC 22000 gecertificeerd. FSSC (Food Safety Systems Certification) 22000 is de internationale standaard voor voedselveiligheid en de eerste wereldwijde standaard voor de gehele voedingsmiddelenindustrie, erkent door Global Food Safety Initiative (GFSI).

Het personeel volgt regelmatig bijscholingen op dit gebied, bij onder meer SGS en vakopleiding SVO. Ook de FSSC 22000 certificering is het gevolg focus op voedselveiligheid, vertelt Zuurmond. ‘Wij willen voedselveiligheid zo professioneel mogelijk aanpakken. Ook nu al voldoen we aan alle gestelde eisen, maar we kiezen ervoor om met deze certificering op toekomstige ontwikkelingen vooruit te lopen. Die eis stellen we aan onszelf, omdat we bij de besten willen horen.’

platte en wilde oesters, Franse en Ierse creuses en alle schelpdieren die je maar kunt bedenken. De King krab is het paradepaardje in het assortiment. Zuurmond: ‘Die vliegen we over uit Noorwegen. Wij hebben het alleenrecht voor Nederland, daar zijn we erg trots op!’ Het accent ligt bij Crusta Oceans op vers. De verschillende schaaldieren en schelpen worden levend verhandeld en bewaard. Daarvoor beschikt Crusta over 28 bassins gevuld met 500.000 liter zeewater, met een totale opslagcapaciteit van ongeveer 50 ton. VIER GESLOTEN SYSTEMEN

Directeur Arie Zuurmond is ontzettend trots op de certificering. ‘Het behalen van het FSSC certificaat is voor ons bedrijf een belangrijke stap. We zijn in 2015 heel klein begonnen met de verkoop van

SCHAAL- EN SCHELPDIEREN

Het assortiment van Crusta Oceans bestaat onder meer uit King crab, Noordzee krab, Europese kreeft en rivierkreeft, aangevuld met mosselen en oesters, waaronder Zeeuwse

Het bedrijf werkt met vier verschillende gesloten systemen; voor de King krab, de bruine krab, de kreeft en de oesters. ‘De waterkwaliteit is voor onze levende producten enorm belangrijk’, legt Zuurmond uit. ‘Het zeewater, dat we betrekken van een schone en veilig locatie aan de kust, wordt voortdurend getest en gezuiverd. Elk systeem heeft een

OP DIT MOMENT HEBBEN WE IN DE VERKOOP TER OVERNAME

TER OVERNAME

TER OVERNAME

TER TER OVERNAME OVERNAME

Perfect ingericht visspeciaalzaak gelegen aan groot winkelplein van mooie plaats in Gelderland. Gehele inventaris verkeert in goede staat van onderhoud enkele inventarissen stukken zijn van medio 2020. Ivm veranderde ambitie is deze mooie zaak te koop. Vlotte overname prijs. Dus bel 3W makelaars voor aanvullende informatie.

Visspeciaalzaak gelegen midden in het centrum van toeristische plaats in de regio Arnhem. Hier zijn nog tal van omzet verhogende mogelijkheden aanwezig .o.a. maaltijden verkoop uitbreiding huidig assortiment, kortom een mooie uitdaging voor creatieve handen de winkel ligt midden in het wandel centrum gebied. Bel ons gerust voor aanvullende informatie.

Op perfecte locatie gelegen visspeciaalzaak midden in het centrum van plaats in Limburg. Deze is ter overname ivm. veranderde ambitie huidige eigenaar. Hier is tevens ruimte bij aanwezig voor het nuttigen van de visspecialiteiten. Het geheel verkeert in goede staat van onderhoud. Sterke medewinkeliers zijn in directe nabijheid. Dus bel 3W makelaars voor aanvullende informatie.

Visspeciaalzaak met mooie lunchroom gelegen in het centrum van Barneveld. Het geheel verkeert in goede staat van onderhoud. goed onderhouden bovengelegen appartement is bij de huur inbegrepen. Dit is een mooie zaak op een mooie plek. Nieuwsgierig? Bel gerust onderstaand telefoonnummer en vraag de projectinformatie op.

U wilt verkopen/verhuren in opdracht te koop en/of te huur gevraagd Visspeciaalzaken in het gehele land. Belt u gerust voor een gratis informatief gesprek wij hebben serieuze gegadigden in het gehele land Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor en vraag naar de heer P. Wortman.

Beedigd Makelaar OG en gecertificeerd Taxateur Lijsterbeslaan 8 | 3831 XK Leusden | Telefoon 033 - 432 35 52 | Fax 084 - 836 63 61 eMail home@3wmakelaars.nl | www.3wmakelaars.nl

van dezelfde bronnen als voor de levende producten. Zuurmond: ‘Het diepvriesassortiment bouwen we op rondom onze verseproducten, als aanvulling voor de periodes dat er geen levende aanvoer beschikbaar is.’ Ook de stijgende vraag naar gemaksproducten speelt bij deze uitbreiding een rol. ‘Onze klanten krijgen steeds meer interesse voor producten als krabvlees, gekookte kreeft en krab. Dat geldt voor zowel de horeca als voor viswinkels. Mensen willen zeker in deze coronatijd thuis ook genieten van bijzondere producten en hebben niet altijd de kennis over de juiste bereidingswijze van levende producten.’

Crusta heeft een jaaromzet van 7,5 miljoen euro en 20 mensen in dienst. FSSC 22000

FSSC22000 wordt in Nederland gefaciliteerd door de Stichting Certificatie Voedselveiligheid. Het is de eerste standaard voor de voedingsmiddelenindustrie die wereldwijd geaccepteerd word. FSSC 22000 is gebaseerd op de ISO 22000 norm in combinatie met PAS 220 ISO/ TS 22002-1 voor producenten van voedingsmiddelenen goedgekeurd door het GFSI (Global Food Safety Initiative). GFSI

KWALITEIT EN VOEDSELVEILIGHEID

De basis van onze bedrijfsvoering is goede service en kwaliteit, benadrukt hij. ‘Om dat te realiseren werken we graag samen met partners waar een langdurige werkrelatie hebben, zoals met De Zeeuwse Mossel uit Bruinisse en Aquamossel-Triton en Meromaruit Yerseke.’Voedselveiligheid staat bij Crusta Oceans hoog in het vaandel.

Global Food Safety Initiative (GFSI) is een initiatief van internationale voedselveiligheidsexperts vanuit de retail, foodservice, overheiden wetenschap. GFSI vergelijkt bestaande standaarden op basis van de prestaties en toepasbaarheid voor voedselveiligheid. De door GFSI erkende certificeringen worden wereldwijd beschouwd als de hoogste norm op het gebied van voedselveiligheid.


FISHT R E N D

Big Bag Store introduceert waterdoorlatende Big Bags Big Bag Store introduceert waterdoorlatende Big Bags, die heel geschikt zijn voor bijvoorbeeld de opslag en het transport van mosselen. Door het speciale fabricageproces van de geventileerde/waterdoorlatende Big Bags ontstaat er een verfijnd weefpatroon dat stevig is en toch lucht- en water doorlatend. Deze Big Bags worden vooral in de voedselindustrie gebruikt, onder meer voor mosselen, uiten, noten en aardappelen. De producten kunnen optimaal worden getransporteerd doordat er voldoende zuurstof beschikbaar is. Het water kan er gemakkelijk uitlopen en door ventilatie blijft alles droog. Bij bigbagstore.nl kunnen de geventileerde/waterdoorlatende Big Bags in iedere gewenste uitvoering en maat worden besteld. Ook kunnen belangstellenden gemakkelijk online of telefonisch een offerte aanvragen en specifieke wensen doorgeven.

Engelse vertalingen van RI&E veiligheidsinstructies Eén van de vereisten in de RI&E is dat de veiligheidsinstructies en –informatie doorgenomen wordt met de bemanning. Buitenlandse bemanningsleden die werkzaam zijn aan boord van een kotter, moeten de veiligheidsvoorschriften van de RI&E ook kunnen lezen en begrijpen. Daarom heeft de Sectorraad Visserij besloten om de veiligheidsinstructies en ongevallenformulieren naar het Engels te vertalen en beschikbaar te stellen op Vistikhetmaar. De Nederlandse Vissersbond heeft inmiddels meer dan vijftig kotters geholpen met het doorlopen van de RI&E. Regelmatig komt de vraag of de vereiste veiligheidsvoorschriften en formulieren ook in het Engels beschikbaar zijn voor de bemanningsleden die geen Nederlandse taal beheersen. De Nederlandse Vissersbond heeft dit aangekaart bij de Sectorraad Visserij en daarop is besloten om de documenten naar het Engels te vertalen. Deze vertaalde documenten zijn beschikbaar op Vistikhetmaar, het online kennisplatform van de Sectorraad Visserij. Het gaat hierbij onder andere om de veiligheidsinstructies, de informatiebladen, de voorbeelden, formulieren en veiligheidsinformatie gevaarlijke stoffen. De documenten zijn zowel in het Nederlands als het Engels te downloaden op de website van Vistikhetmaar.

Het hele jaar door zijn wij uw FishPartner

| 11

Marokkaanse pelateliers garnalen blijven beperkt tot 10 juli De noodtoestand in Marokko omtrent COVID-19 wordt met één maand verlengd en duurt tot 10 juli. De door de Nederlandse kottervloot gevangen Noordzeegarnalen worden voor het overgrote deel gepeld in Marokko, waardoor de situatie in Marokko van grote invloed is op de visserijmogelijkheden voor Nederlandse garnalenvissers. Door toedoen van COVID-19 zijn er verregaande maatregelen getroffen in de Marokkaanse pelateliers waardoor er circa een derde van de normale hoeveelheid garnalen kan worden gepeld. Nederlandse garnalenhandelaren kunnen door de COVID-19 maatregelen maar beperkt Noordzeegarnalen laten pellen. Daardoor zijn vissers genoodzaakt minder te vissen dan normaal. Vanaf eind maart krijgen Nederlandse garnalenvissers per week te horen hoeveel uren ze mogen vissen, wat varieert van helemaal niet (stilliggen) tot 72 uren per week die vanaf deze week afgekondigd zijn door de in de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) verenigde producenten organisaties (PO’s), waaronder de PO Nederlandse Vissersbond. GOEDE HOOP

Er was goede hoop dat de pelmogelijkheden in Marokko langzaam weer verbeterden, maar het bericht dat de noodtoestand wordt verlengd zal geen positief effect hebben. Het is voor de Nederlandse garnalenvissers economisch gezien nu echt nodig dat hun visserijmogelijkheden worden verruimd. Na een lastig jaar

in 2019, een winter met beperkte vangsten en dus beperkte inkomsten, kan een slecht jaar 2020

voor sommige visserijbedrijven de financiële druppel betekenen. Naast de beperkte pelcapaciteit is er ook nog sprake van een beperkte(re) afzet door met name de sluiting of beperking van de horeca. VERRUIMING VISUREN

Eerder deze week verzond de zogenaamde CVO PAP-commissie Garnalen het bericht dat het aantal visuren, ondanks eerder

bericht vorige week, werd verruimd naar 72 voor de weken 24 tot en met 27. De reden van deze verhoging is dat de CVO PAPcommissie Garnalen signalen kreeg dat een aantal handelspartijen meer garnalen kunnen gebruiken dan er in de eerder voorgestelde 60 uren kunnen worden aangeland. Uiteraard is dat een positief signaal, maar helaas geldt dit niet voor alle

handelspartijen en zal het nieuws dat de noodtoestand in Marokko zal worden verlengd de situatie voor de garnalenvissers geen goed doen. De leden garnalenvissers van de Nederlandse Vissersbond ontvangen nagenoeg wekelijks de laatste informatie per mail en telefoon.

De Sterkste Schakel

OOK VOOR MOSSELEN KUNT U TERECHT BIJ UW TOTAALLEVERANCIER


12 |

FISHT R E N D

Zelfverzekerd in de zaak dankzij brede viskennis

O ver

de

visopleidingen van

SVO

vakopleiding food

In september gaan de visopleidingen van SVO weer van start en er is nog ruimte voor studenten. SVO biedt drie mbo-visopleidingen, waarbij studenten vier dagen per week werken en één dag in de week naar school gaan. Naast mboopleidingen heeft SVO ook een training Vakopleiding vis. In deze brede training komen alle aspecten van het vak van vismedewerker aan bod. Vismedewerkers kunnen ook losse modules van deze training volgen.

Raymond Weessies, eigenaar van Vismakelaar Poseidon in Groningen, samen met zijn team.

Medewerkers met brede kennis van vis, goede verkoopvaardigheden en een flinke dosis zelfvertrouwen: elke viszaak heeft ze nodig. SVO vakopleiding food biedt daarom verschillende visopleidingen, van deeltijd mbo-opleidingen tot losse trainingsmodules. Visondernemer Raymond Weessies en SVO-studente Nanda Noorloos zijn enthousiast over de opleidingen. ‘Van de opleiding van mijn medewerkers leer ik zelf ook.’ Nanda Noorloos (19) stond als kind al op een emmer de klanten van haar vader te helpen. Hij is eigenaar van Vishandel Noorloos, een viswagen die vooral in Lelystad staat. Ze dacht erover om basisschoollerares te worden, maar besloot na de middelbare school eerst een jaar bij haar vader te gaan werken. ‘Al snel liet ik het idee van lerares worden varen’, zegt ze. ‘Ik wilde van de vis mijn vak maken. Je kunt met vis zoveel kanten op. Je kunt je specialiseren in verschillende vissoorten en bereidingstechnieken en steeds nieuwe gerechten bedenken. Het omgaan met klanten vind ik ook erg leuk. Onze klanten komen ook voor een praatje naar onze wagen en ze vinden het fijn dat ze bij ons hun verhaal kwijt kunnen.’ LEREN CALCULEREN

Om haar kennis van vis te vergroten, volgde Nanda bij SVO de mbo 2-opleiding Verkoopmedewerker vis. Meteen daarna begon ze met de vervolgopleiding Visspecialist. Ze werkte vier dagen in de week en ging een dag in de week naar school. ‘Hoewel ik al ervaring had in de visbranche, heb ik veel geleerd van de opleidingen’, zegt Nanda. ‘Ik heb veel meer kennis van vis gekregen, ik ben nog beter geworden in de verkoop en heb ook veel geleerd over zaken als marketing en financiën. Zo kan ik nu meedenken over de prijzen van nieuwe producten. Ik bedenk zelf nieuwe gerechten en

mijn vader kan meer werk aan mij overlaten.’ GEEN STUDIEVERTRAGING DOOR CORONA

Nanda was al bijna klaar met haar opleiding toen corona uitbrak. Ze was even bang dat ze studievertraging op zou lopen, maar dat was niet het geval. ‘De opleiding werd meteen online voortgezet’, vertelt ze. ‘Ik vond het digitaal werken heel overzichtelijk en ook het contact met docenten en mentor bleef goed. Gelukkig kon ik op tijd mijn praktijkexamen doen, zodat ik geen vertraging heb opgelopen. Voorlopig ben ik nu even klaar met school, maar misschien ga ik ooit nog de mbo 4-opleiding Bedrijfsleider vers doen. Mijn vader droomt ervan dat ik de zaak ooit overneem en dat lijkt mij ook prachtig.’ OPLEIDEN IS BELANGRIJK

Raymond Weessies, eigenaar van Vismakelaar Poseidon in Groningen, rolde bij toeval de vis in. Als student zocht hij een bijbaantje en dat werd de vishandel. Dat bleek zo’n succes, dat hij stopte met zijn opleiding en zijn eigen bedrijf begon. Naast zijn viswagen heeft hij sinds kort ook een viswinkel en in totaal tien medewerkers. Raymond vindt het belangrijk dat zijn medewerkers goed zijn opgeleid. Eén van zijn mensen volgt de mboopleiding Verkoopmedewerker vis bij SVO. ‘Hij was nog een jongetje toen hij als stagiair bij ons kwam, maar mede door de opleiding is hij echt gegroeid’, zegt Raymond. ‘Hij heeft nu veel productkennis, is goed getraind in het voeren van verkoopgesprekken en staat zelfverzekerd in de zaak. Ik kan medewerkers deels zelf opleiden, maar ik kan niet alles doen. Van de combinatie school en praktijk leren ze enorm veel.’ NIEUWSTE ONTWIKKELINGEN

De medewerker van Raymond is bijna klaar met zijn opleiding en stroomt daarna door naar de mbo

3-opleiding Visspecialist. ‘Het kost natuurlijk wat tijd om iemand op te leiden, maar in de praktijk valt het aantal uren erg mee’, aldus Raymond. ‘Je krijgt er een goede medewerker voor terug en ik vind

Nanda ­Noorloos (19) stond als kind al op een emmer de klanten van haar vader te helpen.

het begeleiden leuk. Op school zijn ze bezig met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van regels en hygiëne. Daar leer ik zelf ook weer van.’

Voor meer informatie zie: www.svo.nl.


FISHT R E N D g ebruik

brievenbus in de garnalenvisserij

Uit onderzoeken die de afgelopen jaren in de garnalenvisserij hebben plaatsgevonden is gebleken dat met de ‘groene’ omstandigheden in de Waddenzee de brievenbus voor een aantal vissers een effectievere methode is en dus een goed alternatief is voor de zeeflap. Garnalenvissers op (alléén) de Waddenzee mogen in het kader van hun Wet Natuurbescherming (Wnb) vergunning in de maanden juni, juli en augustus gebruik maken van de zogenaamde ‘brievenbus’ in plaats van de zeeflap. Beide netaanpassingen zijn bedoeld om vissen onderwater te lozen, wat bijdraagt aan de selectiviteit van de garnalenvisserij. De grote hoeveelheid algen en zeewieren in die periode bemoeilijkt het vissen met de zeeflap, omdat de netten verstopt raken. De brievenbus biedt dan uitkomst.

zich meebrengt, anderzijds is in dit geval geen jaar hetzelfde gezien de weersomstandigheden die van grote invloed zijn op het ‘groen’. Het is dan ook maar de vraag of de kwestie onderbouwd kan worden met het gevraagde onderzoek. Desondanks blijven we verlenging en uitbreiding aanvragen bij RVO wanneer dit nodig wordt geacht voor de garnalenvissers.

Exclusieve samenwerking Baaijens op het gebied van UV-C en Ozonsystemen Baaijens Industrial Equipment B.V. is in 2020 een exclusieve samenwerking aangegaan met de wereldwijd opererende firma Sterilsystems, producent van desinfectie- en geurneutralisatie apparatuur en systemen, gebaseerd op UV-C en Ozontechnologie. Deze technologie is specifiek voor de volgende toepassingsgebieden: oppervlakte en lucht desinfectie, waterdesinfectie, geur neutralisatie en ruimte desinfectie. ‘We zijn zeer verheugd over deze nieuwe samenwerking’, zegt Marc Baaijens. ‘De UV-C en Ozon technologie van Sterilsystems zijn

innovatief, volledig chemicaliënvrij, energiebesparend en milieuvriendelijk. Een mooie toevoeging aan ons huidige assortiment.’ Het corona Covid-19 virus beheerst op dit moment onze maatschappij en raakt vele bedrijven en organisaties. Sterilsystems is gespecialiseerd in een unieke en milieuvriendelijke technologie voor luchtzuivering die de verspreiding van virussen waaronder het coronavirus tegen gaan alsmede schimmels en bacteriën. Ozon heeft een effectiviteit van bijna 100% bij het elimineren van ziekteverwekkers zoals griep en het coronavirus.

STERILSYSTEMS

Het Oostenrijkse Sterilsystems GmbH heeft meer dan 30 jaar ervaring in de ontwikkeling en toepassing van genoemde UV-Cen OZON technologie. Zij hebben zich gespecialiseerd in de voedingsmiddelen en farmaceutische industrie. BAAIJENS

Baaijens Industrial Equipment (BIE) Is al meer dan 35 jaar actief in de Nederlandse, Belgische en Duitse voedingsmiddelenindustrie.

VERPLICHTING VAN DE ZEEFLAP

Garnalenvissers zijn onder de huidige Wnb-vergunning en Visserijwet verplicht gesteld om een zeeflap te gebruiken. De zeeflap is een grootmazig net dat schuin in het voornet zit bevestigd en zorgt dat ongewenste bijvangst van vissen ontsnappen. De brievenbus is, evenals de zeeflap, een netaanpassing die gericht is op het verminderen van de ongewenste bijvangst in de garnalenvisserij. De brievenbus bestaat uit een overdwarse snede in de onderkant van het net. Deze opening moet ervoor zorgen dat ongewenste bijvangst kan ontsnappen, terwijl de garnalen doorstromen naar het achtereind van het net. TOEPASSING

Het gebruik van een brievenbus in plaats van een zeeflap is enkel binnen het Natura 2000-gebied Waddenzee toegestaan. Toepassing in dit gebied is uitsluitend mogelijk in de maanden juni, juli en augustus. Voor een eventuele afwijking van deze periode dienen de aanvragers een gezamenlijk verzoek in per post of per e-mail (NBwetteam@minez. nl), ter schriftelijke instemming van het bevoegd gezag. Dit verzoek dient vergezeld te gaan met een deugdelijke ecologisch-inhoudelijke onderbouwing. In een aanvullend besluit op de onderhavige vergunning zal de eventuele instemming voor dit afwijkend gebruik vastgelegd worden. VERZOEK

De garnalenvissers ervaren al meerdere jaren achter elkaar dat de periode van veel ‘groen’ in het water langer aanhoudt en dat dit ook verder reikt dan alleen de Waddenzee. Vandaar is er vanuit de visserijorganisaties al meerdere malen gepoogd om enerzijds het gebruikstermijn van de brievenbus te verlengen en anderzijds het gebied in ieder geval uit te breiden naar de Noordzeekustzone in een bepaalde periode van het jaar. Helaas worden we als sector tot op heden gestuit door de stringente, en soms ook starre regelgeving en voorschriften die verbonden zijn aan de Wnb-vergunning. De gevraagde ‘deugdelijke ecologisch-inhoudelijke onderbouwing’ gaat zo ver dat het onderzoek enerzijds langjarig wordt gevraagd wat een enorme kostenpost met

| 13

adri en zoon.com


14 |

FISHT R E N D

Sterrenchef Kruithof van De Lindenhof aan Martin Kruithof. Michel: ‘Martin is een vakman voor wie ik heel veel respect heb. Hij laat ons genieten van paling in zijn beste vorm, heel puur bereid, waarbij het product echt in zijn waarde wordt gelaten. Ik geef de PalingPatron dan ook met trots door aan Martin.’

Martin Kruithof, Meesterkok en patron-cuisinier van 2-sterrenRestaurant De Lindenhof in Giethoorn, is door Stichting DUPAN uitgeroepen tot Paling Patron van het jaar 2020. De Paling Patron wordt uitgereikt aan mensen die zich inzetten voor de verbetering van de palingstand en het behoud van de Nederlandse palingcultuur.

een goede herkomst en een eerlijk en verantwoord product vindt hij net zo belangrijk. Dat past natuurlijk perfect bij het prachtige dier dat paling heet. Martin maakt van paling een culinair hoogstandje. Hij hecht daarbij belang aan een weloverwogen en verantwoorde keuze: voor paling met ESF-label, waarmee hij bijdraagt aan projecten die de palingstand helpen verbeteren.’

UITZET DUIZEND JONGE PALINKJES

‘Deze bijzondere chef draagt de smaaksensatie heel hoog in het vaandel’, licht Alex Koelewijn, voorzitter van DUPAN toe. ‘Maar

Sterrenchef Michel van der Kroft van ’t Nonnetje in Harderwijk was de vorige PalingPatron. Hij droeg bij deze gelegenheid de award over

Als dank voor zijn verkiezing tot Paling Patron, zette Martin in het water achter zijn restaurant en lodge duizend jonge palinkjes uit. Kruithof was zeer ingenomen met


FISHT R E N D

uitgeroepen tot Paling Patron de award: ‘Ik zet me al jaren goed in voor de paling. Niet gek ook, want paling hoort hier; we zitten hier midden in het veengebied de Weerribben. De wateren rondom Giethoorn vormen een prachtig natuurgebied waar de palinkjes op kunnen opgroeien tot gezonde, volwassen palingen. Met het ambassadeurschap van de PlaingPatron zal ik graag promotie maken voor ESF-paling.’ IN DE SCHIJNWERPERS

DUPAN rijkt sinds 2018 de Paling Patron-award uit. DUPAN is van

mening dat de problematiek van de palingstand niet altijd evengoed wordt benaderd, en wil met deze award mensen in de schijnwerpers zetten die op een constructieve manier bijdragen aan de verbetering van de palingstand en een ambassadeur zijn voor de Nederlandse palingcultuur. De award wordt jaarlijks uitgereikt aan een voorvechter uit bijvoorbeeld de wetenschap, natuurbescherming of de sector, die bestaat uit aquacultuur, visserij, rokerij, maar ook de horeca. De mens heeft de leefmogelijkheden van paling in het verleden

beperkt: vervuiling, overbevissing, maar vooral het afsluiten van leefgebied door dijken, dammen, sluizen, en de schadelijke effecten van gemalen en waterkrachtcentrales. Daarom wordt paling beschermd door de EU Aalregulering. Die heeft ervoor gezorgd dat komst van jonge paling sinds 2011 weer een duidelijk stijgende lijn laat zien. Met de invoering in 2010 van het Eel Stewardship Fund, in Nederland, maar ook in andere Europese landen, draagt de sector veel bij geld bij aan projecten die de palingstand nog verder helpen verbeteren.

| 15


16 |

FISHT R E N D

Kunstenaar Marcel Labrie beschildert haringvaatje voor directeur Spido

Normaal gesproken vindt deze jaarlijkse traditie plaats in de prachtige binnentuin van het Bilderberg Parkhotel. Dit jaar is er een creatieve oplossing bedacht, namelijk

opgericht door havenbaron D.G. van Beuningen, en onder zijn leiding ontving de rederij in 2019 het Predicaat Koninklijk. Het was de kroon op het werk van de afgelopen honderd jaar, maar ook erkenning van recente inspanningen en juiste keuzes van Blok. Met flinke investeringen werd de rederij in een nieuwe fase gebracht en is er een solide basis gelegd voor de toekomst. Volgens Leo is er de afgelopen jaren een totaal andere cultuur gecreëerd.“Mensen die hier nu werken, het horeca- en het nautische personeel, hebben veel meer bewustzijn van wat Spido is in Rotterdam en het is prachtig om te zien wat er gebeurt met een bedrijf als iedereen er de schouders onder zet. Wat dat doet met mensen en met een bedrijf!”, aldus Blok. HARINGPARTY ON TOUR

Erik de Wit, directeur Bilderberg Parkhotel Rotterdam en Clarissa Sarah Slingerland, directeur MissPublicity, reiken ieder jaar samen het beschilderde vaatje uit tijdens de Haringparty van Rotterdam in de binnentuin van het Bilderberg Parkhotel. Hiermee zetten zij de traditie voort om de jaarlijkse haringparty meer kleur te geven en aandacht te vestigen op kunst en cultuur. Voor de vierde keer werd op vrijdag 12 juni het eerste kunstvaatje nieuwe haring uitgereikt aan een Rotterdam-

mer die veel voor de stad betekent. Dit jaar ontvangt Leo Blok van Spido, directeur van Spido, het door Marcel

Labrie beschilderde vaatje. Hiermee werd het haringseizoen op feestelijke wijze geopend.

de Haring Party on Tour. Tijdens deze dag, georganiseerd door het Bilderberg Parkhotel en PR bureau MissPublicity, is de eerste Hollandse Nieuwe persoonlijk bezorgd bij bekende relaties. MARCEL LABRIE

Tijdens de vorige editie van de haringparty kreeg kunstschilder, illustrator en street artist Eelco van den Berg (1974) de eer om het haringvaatje van een illustratie te voorzien. Dit jaar is het stokje overgedragen aan kunstenaar Marcel Labrie. Het haringvaatje wordt altijd live tijdens de haringparty beschilderd, maar nu is Labrie de afgelopen weken druk bezig geweest in zijn atelier. Labrie was here..! is het label van deze Rotterdamse kunstenaar. Onder deze naam - die een knipoog is naar zijn jonge graffiti dagen – maakt hij schilderijen, muurschilderingen, tekeningen en foto’s.

Vanwege de huidige situatie is het dit jaar niet mogelijk om de haringparty op locatie te organiseren. Dat zou betekenen dat de Hollandse Nieuwe in het vaatje blijft en dat er geen Rotterdammer in het zonnetje wordt gezet. Terwijl het juist in deze vervelende periode belangrijk is om stil te staan bij al het moois dat de stad en haar inwoners te bieden heeft. Daarom bedachten Bilderberg Parkhotel en MissPublicity de haringparty on tour. Tijdens de tour door Rotterdam werden bekende relaties voorzien van een heerlijke haring, die persoonlijk werd bezorgd.

LEO BLOK

Directeur-eigenaar Leo Blok is het gezicht achter Spido, in 1919

Geen sectoropstappers tijdens de BTS-waarnemingsreizen dit jaar In verband met de coronacrisis en het hanteren van een veiligheidsprotocol, kunnen er dit jaar geen opstappers uit de sector mee met één van de BTS-waarnemingsreizen.

★ Horeca-, slagers- en viswinkelinterieurs ★ Koel- en vriescellen ★ Airconditioning Erkend installateurs koeltechniek N.V.K.L. Nijverheidstraat 14 | 1135 GE Edam | Telefoon 0299 - 36 47 35 | Fax 0299 - 36 45 15 V O O R M EER IN F O R M ATIE ZIE OP ONZE SITE :

WWW.VEMA-BV.NL

De BTS-survey wordt dit najaar uitgevoerd in de reguliere periode. Door onder andere reisbeperkingen in het VK en Denemarken en de richtlijnen die vanuit de eigen organisatie gelden omtrent COVID-19,

zullen er langere reizen gemaakt worden. VRAGEN OVER DE BTS-SURVEY

Ook de betreffende onderzoekers vinden het erg jammer dat er dit jaar geen sectorlieden aan boord zullen stappen. Voornamelijk omdat er vanuit de praktijk veel vraagtekens zijn over de onderzoeken die uiteindelijk ten grondslag liggen aan het ICES-advies over het Europese visquotum. Wageningen Marine Research (WMR) geeft aan open te staan voor vragen over de survey. Deze kunnen ingestuurd worden naar de Nederlandse Vissersbond (secretariaat@vissersbond. nl). De Nederlandse Vissersbond bundelt de vragen en zet deze door aan WMR. De opstappers zullen de vragen beantwoorden in de online blog die ze tijdens de BTS-waarnemingsreizen gaan bijhouden.


FISHT R E N D

Contactloos betalen is tijdelijk mogelijk tot een bedrag van 50 euro

F i s h A C C o u n TA n T s

Bouwstenen Midden in de coronacrisis zag het lijvige rapport ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ het licht. In dit rapport worden concrete bouwstenen en voorstellen voor verbeteringen en vereenvoudigingen van het belastingstelsel aangedragen. In dit artikel zoom ik in op enkele belangrijke onderdelen. Voor het traject ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ zijn elf onderzoeken uitgevoerd. Uit deze onderzoeken zijn onderstaande zeven knelpunten naar voren gekomen. Knelpunten waar een volgend kabinet richting op moet bepalen met behulp van de beleidsopties die in de onderzoeken zijn uitgewerkt. KNELPUNTEN

De knelpunten zijn: 1. Steeds hogere lastendruk op arbeid voor werkenden 2. Het stelsel raakt uitgewerkt 3. De opkomst van de flex- en platformeconomie vraagt om aanpassing van wet en uitvoering 4. Ongelijke belasting van vermogen leidt tot arbitrage en uitstel 5. Het belasten van winst wordt (nationaal) steeds lastiger 6. Schade aan klimaat en gezondheid wordt onvoldoende beprijsd 7. Effectiviteit van nationale belastingheffing neemt af Het is ondoenlijk om alle onderdelen in dit artikel te behandelen. Daarom zoom ik in op die onderdelen, die met name voor het MKB en de directeurgrootaandeelhouders (hierna: dga’s) negatief zullen uitpakken. GEVOLGEN VOORSTELLEN AANMERKELIJK BELANG

In het rapport wordt het verschil geanalyseerd tussen belastingheffing tussen werknemers, dga’s en ondernemers in de inkomstenbelasting (eenmanszaken, vennoten in personenvennootschappen e.d.). Men adviseert om de belastingdruk op arbeid te verlagen. Er wordt een lagere belastingdruk van de loon- en inkomensheffing bepleit. Tevens stelt men lagere premies werknemersverzekeringen voor en zou de belastingdruk van box 1 aangepast kunnen worden door fiscalisering van de AOW-premies. Om de grondslag van box 1 te verbreden stelt men voor om de ondernemersfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling te beperken. De afgelopen decennia is de fiscale positie van de aanmerkelijk belang houder steeds vaker onderwerp van discussie. U hebt een aanmerkelijk belang als u, eventueel samen met uw fiscale partner, direct of indirect, minimaal 5% hebt van de aandelen, winstbewijzen, genotsrechten of opties op aandelen in een binnen- of buitenlandse vennootschap. Dit geldt ook als u 5% hebt van een bepaald soort aandelen of 5% stemrecht in een coöperatie of in een vereniging op coöperatieve grondslag hebt. VOORSTELLEN

De gedachte die steeds meer post vat is, dat er sprake is van het ontwijken van belastingheffing door winsten in de vennootschap niet uit te keren. Door de ruime bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting kunnen dga’s zo belastingheffing tot in het oneindige uitstellen. Daarom worden de volgende voorstellen gedaan om dit aan te pakken: - Aanpassen van de gebruikelijk loonregeling door afschaffing doelmatigheidsmarge - Afschaffen van het lagere tarief in de vennootschapsbelasting - Verhoging van het tarief voor inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2 naar 30% of zelfs 35% - Toepassen van een forfaitair rendement in box 2 (vergelijkbaar met systematiek in box 3) - Versobering van de doorschuifregelingen en bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Het voorstel tot versobering van de BOR is iets wat al langer bepleit wordt. Als de voorstellen worden omgezet in wetgeving, dan zal dat een behoorlijke impact hebben!

| 17

van toepassing op materieel ondernemingsvermogen. Voor vermogen dat u als belegging houdt geldt de vrijstelling niet. De vrijstelling kan van toepassing zijn bij personenvennootschappen en rechtspersonen. Tot een bedrag aan schenking of vererving van ruim € 1,1 miljoen is de vrijstelling 100%. Daarboven is de vrijstelling 83%. Verder is de vrijstelling van toepassing voor de totale onderneming, niet per ondernemer. Bij een 50% belang heeft u dus ook maar recht op 50% van de geldende vrijstelling. Voor de belasting over het bedrag dat niet onder vrijstellingen valt kan rentedragend uitstel van betaling met tien jaar worden verkregen. In de inkomstenbelasting zijn faciliteiten aanwezig die gebruikt kunnen worden in het geval van vererving of schenking van een materiele onderneming of een aandelenbelang van 5% of groter. De verkrijger neemt de verschuldigde inkomstenbelasting voor zijn rekening op het moment dat hij de onderneming verkoopt of staakt. Ook bij deze faciliteiten zijn voorwaarden van toepassing. Wordt niet (meer) voldaan aan deze voorwaarden, dan vervalt de faciliteit. Belangrijkste voorwaarde naast bovenstaande is, dat de verkrijger gedurende drie jaar voorafgaand aan het overlijden of de schenking werkzaam moet zijn in de onderneming. De verkrijger kan ook een werknemer zijn. WAT STELT MEN VOOR?

Men stelt voor om de vrijstelling over de waarde going concern te verlagen naar 25%. De waarde going-concern is de waarde van de onderneming, uitgaande van voortzetting (continuering) van de bestaande situatie. De omvang van de vrijstelling wil men aftoppen op € 5 miljoen ondernemingsvermogen, waarbij men aanwezig verhuurd vastgoed aan derden altijd als beleggingsvermogen wil bestempelen. De huidige vrijstelling van 100% voor het verschil tussen de liquidatiewaarde en de lagere waarde going concern blijft bestaan. Ook zullen de doorschuiffaciliteiten in de inkomstenbelasting hierop worden aangepast. Als doekje voor het bloeden blijft de uitstel van betalingsregeling van kracht. Een verdergaande beleidsoptie is het geheel afschaffen van de vrijstelling waarde going concern in de BOR. Men bepleit ook de uitzondering van de BOR van kleine aanmerkelijk belangpakketten Toegegeven, de voorstellen zijn nog niet omgezet in wetgeving, maar het verdient wel aanbeveling om kennis te nemen van de voorgestelde beleidsnotities op dit punt. Indien u van plan bent om uw aandelen in de BV te gaan schenken, dan is het wellicht goed om daar niet nog jaren mee te wachten. Bedrijfsopvolging is een tijdrovend en complex proces. Door op tijd met bedrijfsopvolging bezig te zijn kunt u uzelf veel stress en belastinggeld besparen. CONCLUSIE

Het valt te verwachten dat veel voorstellen uit het rapport de komende tijd via verkiezingsprogramma’s aan de orde zullen komen. Welke voorstellen zullen worden omgezet in wetgeving is nog onduidelijk. Hopelijk zal door de coronacrisis wel duidelijk geworden zijn hoe belangrijk ondernemers voor Nederland zijn. De aanwezigheid van voldoende reserves blijkt cruciaal om tegenslagen te kunnen opvangen. Het verder versoberen van ondernemersfaciliteiten en verhogen van vennootschapsbelasting zorgen er juist voor dat de liquiditeit zal verslechteren. Het versoberen van de doorschuifregelingen en bedrijfsopvolgingsfaciliteiten zal ook behoorlijk impact hebben. Actie is aanbevolen als u toch al met de gedachte rondloopt om uw bedrijf over te dragen. Uiteraard kunt u voor assistentie een beroep doen op de specialisten van Profinis om u daarin te ontzorgen. Gerrit van den Berg RB

HOE WERKT DE BOR NU?

Voor de schenk- en erfbelasting is een vrijstelling De auteur van dit artikel, Gerrit van den Berg, is als belastingadviseur werkzaam bij Profinis Accountants en Adviseurs op Urk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel: 0527 - 681726. Zie ook: www.profinis.nl. Heeft u zelf een suggestie voor een onderwerp voor deze rubriek? Laat het ons weten via een e-mail naar redactie@fishtrend.nl.

Om het aantal fysieke contactmomenten tijdens het winkelen te verminderen, is de limiet om contactloos te betalen tijdelijk verhoogd van 25 naar 50 euro per betaling.

van de limieten, door partijen die zich voordoen als banken of andere partijen in het betalingsverkeer. Voor de aanpassing van de limieten hoeft u als ondernemer niets te doen, dit gebeurt volledig automatisch.

Uw klanten kunnen tijdelijk bedragen tot 50 euro contactloos betalen met een betaalkaart, smartphone of wearable zoals een horloge of armband. Door de verhoging van de limiet voor contactloos betalen zullen consumenten minder vaak de betaalautomaat hoeven aan te raken. De cumulatieve limiet voor contactloos betalen is ook door banken verhoogd, van 50 naar 100 euro. De cumulatieve limiet heeft betrekking op opeenvolgende contactloze betalingen. Wanneer de transacties het bedrag van 100 euro passeren zal er om een pincode worden gevraagd. Ook met creditkaarten snel, veilig en contactloos kan worden betaald! Dit kan met alle MasterCard en Visa creditkaarten waar het contactloos betalen logo op staat. Als ondernemer heeft u niets hoeven doen. De limieten voor contactloos betalen zijn automatisch verhoogd. U hoeft dus niets aan te passen op de betaalautomaat. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het advies uitgebracht om contante betalingen te vermijden om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. Contactloos betalen vermindert het aantal fysieke contactmomenten tijdens het winkelen. Daarom heeft Worldline, in overleg met internationale kaartorganisaties Visa en Mastercard de limiet verhoogd voor contactloze betalingen op alle Worldline betaalautomaten door heel Europa.

NIEUWE (TIJDELIJKE) SITUATIE

PAS OP VOOR SPAM

Let op; reageer niet wanneer u wordt benaderd via e-mail, SMS, brief of telefoon, voor de verhoging

Bedragen onder de 50 euro worden betaald zonder pincode. Wanneer er meerdere transacties achtereenvolgens contactloos worden betaald waarbij het totale bedrag van de verschillende transacties hoger is dan 100 euro zal er om een pincode worden gevraagd. Na het ingeven van een pincode staat de teller weer op nul. Bedragen boven de 50 euro kunnen ook contactloos worden betaald, hierbij wordt altijd een pincode gevraagd. Net als bij een betaling met de chip of magneetstrip worden contactloze betalingen direct van de betaalrekening afgeschreven. Banken zullen eventueel misbruik van gestolen of verloren contactloze bankpassen zonder pincode tot de hogere limiet blijven vergoeden.

Kijk voor meer informatie over het verhogen van de limieten voor contactloos betalen op pinnen.nl of op betaalvereniging.nl. Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie dan kunt u contact met opnemen met Worldonline via e-mail sales-netherlands@worldline.com. Bron: Betaalvereniging Nederland.

Beuningen, in een gevarieerd winkelcentrum op uitstekende locatie naast de Jumbo supermarkt en diverse andere winkels gelegen winkelruimte. Strategische locatie. Winkel met voorwerkruimte en achteringang ca. 65 m². De winkel is praktisch opgezet en biedt nog uitstekende mogelijkheden door een aan te passen presentatie. Royale toonbank wandkoeling, complete inrichting, koel en vriescel, etc. Huur € 1.700,=. per maand. Deventer, winkel volledig ingericht met koeltoonbank, koel-/diepvriescel, gekoeld wandmeubel en totale inrichting, gevestigd in een grote buitenwijk van Deventer met regionale functie. Volledig ingerichte, zeer praktische, vrijwel nieuwe winkel met uitstekend en goed onderhouden apparatuur in de winkel en werkplaats. Huur € 2.044,48 per maand excl. BTW. Elst, (Gld) Multifunctioneel levensmiddelenbedrijf. Uitermate geschikt voor vis, groente en catering in de ruimste zin. Op industrieterrein gelegen bedrijfspand met mogelijkheid verkoop aan horeca en particulieren. Ca. 750 m² volledig geconditioneerd met diverse koelcellen en 1 vriescel en bovenetage met kantoren, kantine, kleed- en sanitaire ruimtes alsmede een volledig ingerichte proefkeuken/kookstudio met vergaderruimte en opslagruimte. Tevens complete keuken met volledige inrichting voor bakken, braden en catering. Vrijstaand bedrijfsobject, bestaande uit diverse grote en kleine vertrekken voor multifunctioneel gebruik. Het pand kent daarnaast een specifiek karakter in de vissector en/of andere levensmiddelen. Het bedrijfspand wordt te huur aangeboden op het bedrijventerrein “De Flammert” in Nieuw-Bergen, gelegen aan de N271 (Venlo-Nijmegen) op 5 minuten afstand van A77 en A73 en 25 minuten rijden naar Venlo en Nijmegen. Kortom een specifiek pand met een goede bereikbaarheid welke uitermate geschikt is voor de gehele levensmiddelenbranches en andere branches. Visverwerkingsbedrijfspand, (Land van Altena). Te koop eventueel te huur. Via de A1, A27, A15 en A59 is het object binnen enkele autominuten bereikbaar. Het object heeft een totale oppervlakte van circa 1.800 m², als volgt verdeeld: bedrijfsruimte ca.1.200 m²,  kantoor ca. 50 m²,    entresol ca. 550 m².   Bedrijfsruimte inclusief koel- en vriesruimte en 3 elektrisch bedienbare overheaddeuren voorzien van dockshelters en  levellers. Winkel (voor de verkoop aan consumenten). Kantoor op begane grond en etage. 

Bezoek onze website of stuur een e-mail.

Vraag geheel vrijblijvend de uitgebreide projectinformatie. Telefoon 0342-462739 of info@timmer-makelaar.nl Wij zoeken in opdracht, vanwege de regelmatige vraag, visbedrijven en viswinkels ondernemingen met of zonder omzet derden leveranties (horeca-instellingen, groothandel et cetera.)

WWW.TIMMER-MAKELAAR.NL


18 |

FISHT R E N D

236 Kamervragen over het Noordzeeakkoord Het ophanden zijnde Noordzeeakkoord brengt heel wat teweeg. Niet alleen in de visserijsector, ook de Tweede Kamer zit vol vragen en stuit op onduidelijkheden. Maar liefst 236 vragen zijn er gesteld naar aanleiding van het Onderhandelaarsakkoord dat op 10 februari is gepresenteerd. Eind mei zijn deze vragen beantwoord door minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur & Waterstaat), mede namens de ministers van LNV, EZ&K en BZ&K. Een greep uit de vragen en antwoorden.

van de vloot, zoals bedoeld in het Noordzeeakkoord. De minister van LNV geeft in haar appreciatie bij het advies van mevrouw Burger aan welke maatregelen zij voor de kottervisserij wil treffen en hoe de middelen uit het Noordzeeakkoord zullen worden besteed. De deelnemers aan het Noordzeeoverleg zijn betrokken geweest bij de voorbereiding van deze appreciatie zodat voor alle partijen en met name de vissers duidelijkheid bestaat over de inzet van de middelen uit het Noordzeeakkoord. De visserijor-

ben met de sluiting van het Friese Front voor de bodemberoerende visserij. Tevens zijn zij van oordeel dat de garnalenvisserij ook bepaalde rechten moet krijgen in het kader van het Noordzeeakkoord. Tenslotte hebben de visserijorganisaties aangegeven dat er te weinig middelen voor innovatie beschikbaar zijn gesteld. Op dit moment wordt in bilateraal overleg naar oplossingen gezocht.’ WINDPARKEN Wat is de reden dat niet voor visserij toegankelijke gebieden niet gerekend worden als beschermde natuur, terwijl uit het Akkoord blijkt dat de windparken niet bevist worden, omdat dat zou leiden tot natuurherstel en toename van vispopulaties?

Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat. Foto: Hugo de Vries

Antwoord: ‘Medegebruik van windenergiegebieden is het uitgangspunt, mits binnen de ecologische draagkracht van het systeem. De windenergiegebieden zijn niet geselecteerd vanwege de natuurkwaliteiten. De reden om de bodemberoerende visserij te weren heeft te maken met veiligheid van visserij, de installatie en kabels. Bij de aanleg van windparken in de zuidelijke Noordzee zal in de toekomst per kavelbesluit worden afgewogen of er technische innovaties zijn die bodemberoerende visserij in de windparken, al dan niet in combinatie met vormen van passieve visserij en natuurherstel mogelijk maken. Voor windparken met ‘medegebruik natuur’ zal in principe geen ander medegebruik worden toegestaan, tenzij ander medegebruik aantoonbaar geen schadelijke effecten heeft op de natuur. Nader bekeken moeten worden welk gebruik wel en niet kan samengaan, waaronder vaste vistuigen, in relatie tot de beoogde natuurdoelen.’

Kunt u toelichten op welke wijze het advies van Burger over de kottervisie betrokken is bij de totstandkoming van het Noordzeeakkoord?

ganisaties betrekken de invulling van de visserijmaatregelen bij hun besluit over het Noordzeeakkoord.’

Antwoord: ‘De minister van LNV heeft mevrouw Burger verzocht om haar te adviseren over een duurzame toekomst voor de kottervisserij gezien de vele uitdagingen die op de visserij afkomen. Dit advies is in december 2019 aan de Tweede Kamer gestuurd. Het advies bevat o.a. sectorale voorstellen voor de aanpassing van de aard en omvang

BEZWAREN

Welke bezwaren, in het kader van de wens voor een breed draagvlak, hebben vissers geuit met betrekking tot het Noordzeeakkoord en op welke manier is gepoogd om die bezwaren weg te nemen? Antwoord: ‘De visserijorganisaties hebben aangegeven moeite te heb-

BREXIT Hoe wordt er binnen het Noordzeeakkoord rekening gehouden met de veranderingen die de brexit teweeg kan brengen en de impact die dit kan hebben op natuurbescherming en de visserij?

Antwoord: ‘Er zullen zich de komende jaren op tal van gebieden veranderingen voor doen. Zo zal het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zeker consequenties hebben voor de Nederlandse vissers die in de wateren van het Verenigd Koninkrijk vissen. Voor elk van deze mogelijke veranderingen geldt dat partijen in het akkoord zulke veranderingen met elkaar zullen bespreken en gezamenlijk zullen bezien of die tot wijzigingen van gemaakte afspraken dan wel nieuwe afspraken moeten leiden. Zie met name de inleiding van het Onderhandelaarsakkoord, 8. Governance over ‘adaptieve planning’. Meer in het bijzonder geldt dat het Noordzeeakkoord betrekking heeft op het samen delen van de beperkte ruimte op het Nederlands deel van de Noordzee en in zoverre speelt brexit geen directe rol in dit akkoord. Voor de visserij speelt dit uiteraard wel een rol. De kottervisie is dan ook nadrukkelijk breder dan alleen de Nederlandse deel van de Noordzee en wil een toekomstperspectief aan de visserij geven over de diverse ontwikkelingen heen die nu voor de kotters spelen zoals inderdaad de brexit.’ TRANSFORMATIE VAN DE VISSERIJ Kunt u toelichten wat bedoeld wordt met de opmerking dat de transformatie van de visserij op de Noordzee niet los gezien moet worden van andere zaken die de visserij treffen, zoals de aanlandplicht, brexit en het pulsverbod? Op welke manier zou een verandering in deze omstandigheden, ofwel ten positieve ofwel ten negatieve, een impact hebben op de inhoud van het Noordzeeakkoord?

Antwoord: ‘De visserij heeft te maken met meerdere grote voor de visserij negatieve ontwikkelingen en onzekerheden die elkaar versterken en de noodzaak tot een aanpassing van de aard en omvang van de vloot vergroten. Wanneer één of meerdere ontwikkelingen zouden komen te vervallen, kan dit de positie van

T E K I T E + WEGEN

A R E P S E TEREN = ESPERA-NEDERLAND B.V. ESP 409 | NL - 5633 AJ Eindhoven Tel.: +31 (0)40 253 06 65 espera@espera.nl www.espera.nl

de visserij positief beïnvloeden. Primaire aanleiding voor de aanpassing van de aard en omvang van de vloot zoals opgenomen in het Noordzeeakkoord is de ecologische herstelopgave en het feit dat er minder ruimte komt om te vissen door windparken en natuurgebieden. De kottervisie heeft voor de visserijsector een breder doel dan het Noordzeeakkoord en zal een toekomstperspectief aan visserij geven over de diverse ontwikkelingen heen die nu voor de kotters spelen.’ EXTRA GEBIEDEN Waarom worden extra gebieden aangewezen? Wat zijn de gevolgen daarvan? Wat betekent het Onderhandelaarsakkoord voor de bevoegdheid van de Kamer om al dan niet gebieden aan te wijzen? Wat zijn de gevolgen van het sluiten van een deel van de Noordzee, zoals het Friese Front, voor de visserij, bijvoorbeeld voor de vissers op Urk?

Antwoord: ‘De afweging tot aanwijzing van extra gebieden is gebaseerd op de ecologische betekenis van deze gebieden in het licht van de Vogel- en Habitatrichtlijnen en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. De afspraak in het Onderhandelaarsakkoord dat dit de basis vormt voor de voorstellen die het kabinet daarna richting parlement doet, laat de eigenstandige bevoegdheden van de Kamer onverlet. De gevolgen voor de visserij zijn dat in de gesloten gebieden niet meer gevist mag worden indien hier een ‘no fishing’ regime wordt voorgesteld. Hierdoor kan een deel van de visserijsector zich genoodzaakt zien elders of anders te moeten vissen.’ SCHOLBOX 10. Met welke partijen moet over het ongedaan maken van de geldende beperkende visserijmaatregelen in het Nederlands deel van de Scholbox worden overlegd? Op welke bestaande internationale afspraak wordt hiermee teruggekomen? Welke obstakels en kansen ziet u voor dit nader internationaal overleg?

Antwoord: ‘De Scholbox is een internationaal gesloten gebied tussen Nederland, Duitsland en Denemarken. Wijzigingen aan dit gesloten gebied zullen op Europees niveau onderhandeld moeten worden. De Scholbox is indertijd ingesteld ter bescherming van jonge schol die uit de Waddenzee komt. Op basis van een in 2013 uitgevoerd onderzoek door Wageningen Marine Research (WMR) lijkt er voldoende aanleiding voor het heroverwegen van de Scholbox. In het licht van de afnemende ruimte voor visserij is het zinvol om dit verder te onderzoeken. Zoals in het Noordzeeakkoord is afgesproken wordt hieraan invulling gegeven door met Noordzeelanden en de Europese Commissie in gesprek te gaan over een herbezinning van de Scholbox. De inzet is om de visserijbeperkende maatregelen in het Nederlandse deel van de Scholbox (met uitzondering van de Borkumse Stenen) ongedaan te maken. Hoe kansrijk dit is zal afhangen van de resultaten van onderzoek en de positie van andere lidstaten en de Europese Commissie.’

Dit is een samenvatting. Zie voor het volledige artikel: www.vissersbond.nl.


FISHT R E N D c OntrOle

slachterijen en visbedrijven

De Inspectie SZW heeft controles uitgevoerd bij vijf slachterijen en twee visbedrijven. Aanleiding waren de gesignaleerde risico’s omtrent Covid-19, diverse meldingen en informatie van de NVWA. Bij de inspecties is vooral gekeken naar welke maatregelen werkgevers hebben genomen zodat werknemers eerlijk, veilig en gezond kunnen werken. Ook is onderzocht of en hoe de werkgevers het risico op een besmetting met Covid-19 tijdens het werk zo goed mogelijk voorkomen. De geïnspecteerde slachterijen hebben veel maatregelen genomen om besmetting tegen te gaan. Tegelijkertijd zijn er nog verbeteringen nodig. Zo moet een aantal slachterijen beter toezien op naleving van de RIVMrichtlijnen tijdens het werk. Bij de visbedrijven zijn tijdens de inspectie geen overtredingen geconstateerd. ZORGPLICHT

Op grond van de Arbowet heeft de werkgever een zorgplicht die inhoudt dat de werkgever de werknemer in staat stelt zijn werk veilig en gezond te doen. Dit betekent dat de werkgever inventariseert welke risico’s er zijn en hoe hij deze gaat aanpakken.

De werknemers moeten weten welke maatregelen er gelden en zich houden aan de regels. In verband met corona zijn er extra risico’s die de werkgever moet inventariseren en aanpakken. Bij vijf geïnspecteerde slachterijen was dit nog niet op orde. De Inspectie SZW ziet erop toe dat de werkgevers hun risicoinventarisatie en –evaluatie en plan van aanpak op deze punten aanvullen. ARBEIDSMIGRANTEN

De werknemers van de slachterijen zijn veelal arbeidsmigranten die via een uitzendbureau worden betaald en gehuisvest. Tijdens de controle hebben inspecteurs ook bekeken of zij voldoende betaald krijgen, wat hun werktijden zijn, hoe zij verzekerd zijn en of zij veilig naar hun werk worden vervoerd. Momenteel doet de Inspectie SZW nader onderzoek naar naleving van de Wet Minimumloon. De Inspectie SZW blijft de komende tijd bedrijven in onder meer de vlees- en agrarische sector controleren in verband met risico’s rondom eerlijk, veilig en gezond werken en werkt daarbij samen met de andere toezichthouders.

| 19

Primeur: MSC gecertificeerde Vongole nu verkrijgbaar via Seafarm Consument en grootverbruiker vragen steeds vaker naar het MSC keurmerk. Seafarm brengt de eerste MSC gecertificeerde Vongole (Ruditapes philippinarum) per 1 juni op de Nederlandse en Belgische markt. De vongole kan onder MSC label geleverd worden omdat ze kleinschalig met vanaf de boot bediende handkorren worden gevist. Dit gebeurt dagelijks vanaf de seizoensstart op 1 juni, in de natuurlijke binnenhaven bij de badplaats Poole aan de zuidkust van Engeland. Poole is een prachtig gebied waar vele duurzaamheidsinitiatieven ontwikkeld worden. Iedere morgen wordt de vangst van de dag ervoor geleverd bij Seafarm. De schelpen worden bij Seafarm 48 uur verwaterd met zuiver Oosterschelde bronwater

om perfect zandvrij te worden. Het verpakken vindt plaats bij Seafarm. Daarna vinden de schelpen hun weg naar de klanten. De Vongole schelp smaakt zilt en zoet en speelt de hoofdrol in het Italiaanse gerecht spaghetti

te onderscheiden. Naast de MSC gecertificeerde Vongole uit Engeland zal Seafarm ook de Vongole uit Portugal en Italië blijven leveren om zo een breed assortiment te kunnen voeren en te kunnen wisselen bij veranderende kwaliteit in een gebied. Seafarm levert sinds 2018 ook MSC gecertificeerde mesheften en kokkels.

alla vongole. Het is een gemakkelijk te verwerken en smaakvol ingrediënt in talloze recepten uit de Zuid-Europese keuken. In tegenstelling tot de traditionele kweekomgevingen in Italië en Portugal, wordt de MSC gecertificeerde Vongole gekweekt in Engeland: de koudere omgeving verzekert een sterker schelpje met betere houdbaarheid terwijl de smaak niet valt

Smedes helpt je verder in je vak

2300 artikelen voor de visspecialist | Alles voor gebakken vis Logistiek op maat | Smedes Smederij workshops | Margemaker recept-calculatietool | Vitrineadvies | Schoonmaakplan

S medeS F ine F ood | V oltaweg 22 | 3752 lP B unschoten | T 033 - 29 88 454 | e info @ smedesfinefood . nl smedesfinefood.nl

margemaker.nl

smedessmederij.nl

Profinis is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), Samenwerkende Registeraccountants (SRA) en Register Belastingadviseurs (RB).

Het Spijk 32 8321 WT Urk Postbus 110 8320 AC Urk

T F E W

0527 - 681 726 0527 - 685 239 info@profinis.nl www.profinis.nl

Vierkant achter uw ambitie!

Voor de cijfers achter de vis

Drs. Hein Bakker AA


20 |

FISHT R E N D

VNV verrast zorginstellingen door het hele land met Hollandse Nieuwe De twaalf provinciewinnaars van de Nationale Haringtest 2019 hebben op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) een grote schaal Hollandse Nieuwe bezorgt bij een lokale zorginstelling.

het zorgpersoneel. Een mooie geste, vond ook de VNV. Zij vroegen daarom de twaalf provinciewinnaars van de Nationale Haringtest 2019 om een grote schaal Hollandse Nieuwe te bezorgen namens VNV bij een lokale zorginstelling.

Als gevolg van de coronamaatregelen ziet het haringseizoen van dit jaar er heel anders uit dan de voorgaande jaren. Er was dit jaar geen veiling, geen Nationale Haringdag, er zijn geen grote haringparty’s en er mag geen haring staand aan de toonbank, kar of verkoopwagen geconsumeerd worden. Wel deelde het Nederlands Visbureau bij enkele grote ziekenhuizen haring uit aan

ENTHOUSIASTE REACTIES

De actie leidde tot enthousiaste reacties bij zowel de visspecialisten als bij de ontvangers van de zilte delicatesse. Niet zo gek, want de kwaliteit van de Hollandse Nieuwe van dit jaar is al vanaf de start van de verkoop op 12 juni uitstekend. Meerdere visspecialisten in het land blijken geïnspireerd door de acties van het Nederlands Visbureau en

VNV. Via social media verschenen er de afgelopen weken diverse berichten van ondernemers die het goede voorbeeld volgden. DANKBAAR

Karel van den Heuvel, operationeel directeur van VNV, zegt over de actie: ‘We zijn het zorgpersoneel in ons land veel dank verschuldigd voor al het extra werk dat zij in de afgelopen maanden hebben verricht. Het is mooi om te zien dat dit relatief kleine gebaar vanuit onze sector zo dankbaar wordt ontvangen door de zorginstellingen. Zo geven we ondanks de beperkingen van deze tijd het haringseizoen toch nog wat extra glans.’

De twaalf provinciewinnaars van de Nationale Haringtest 2019 reiken namens VNV haring uit bij zorginstellingen.

Fish Column

Opmerkelijke zaken Spannende weken rond het afschalen van een aantal coronamaatregelen. Toch gaat de wereld gewoon door en haal ik inspiratie uit een aantal opmerkelijke zaken die ik de afgelopen dagen in de literatuur tegenkwam. Wist u dat er een volkje op aarde leeft waarvan de leden de adem extreem lang kunnen inhouden omdat ze een genetische aanpassing hebben? Dat er ook nog zoiets bestaat als de luidste vissen op aarde? Ik wist dat haringen kleine scheetjes laten om te communiceren, maar een andere soort op aarde vindt dat maar prutswerk. Verder is het ons zo vertrouwde speelgoed Lego bezig om haar verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van duurzaamheid. Op dat front kom ik steeds grotere ambities tegen: als laatste melding tijdens dit schrijven kreeg ik bericht dat Unilever binnen een termijn alleen producten wil verkopen die emissieloos zijn geproduceerd. Die hebben een plan. Dat is nog eens een stip aan de horizon. DE BAJOU

ESPERA Digital Days Wegens het groot succes van Espera’s Interpack Online Webinars organiseert het bedrijf voor de tweede keer dit jaar een online event: ‘Espera Digital Days’. Deze dagen zijn flexibel, informatief, digitaal, kosteloos en helemaal georiënteerd op de foodindustrie. Van 29 juni tot 10 juli 2020 kunnen belangstellenden geheel kosteloos deelnemen aan de verschillende sessies. De sessies zijn te volgen in verschillende talen waaronder Duits, Engels, Frans, Nederlands en Spaans. De onderwerpen zijn divers. Het proces vanaf het wegen en etiketteren tot metaaldetectie in de foodindustrie wordt

aan de hand van toepassingsvoorbeelden uit het werkveld besproken. Wilt u een overzicht van de sessies? Neem contact op met espera@espera.nl of kijk op www.espera.com voor het programmaoverzicht.

Dit is een volk van de Filipijnen, Maleisië en Indonesië. Door genetische aanpassingen hebben ze een grotere milt gekregen. Daardoor kun je veel langer de adem inhouden en kun je heel lang onder water blijven. Ze noemen deze mensen de nomaden van de zee. Ze zoeken constant vissen en zeevruchten. Er zijn er bij die 70 meter diep kunnen duiken zonder enige uitrusting, Petje af hoor. Per dag zijn ze ongeveer 5 uur onder water. Er bleek ook een samenhang met de aanpassing van de schildklier te zijn. Diep duiken kan een enorme belasting voor het lichaam zijn zeggen onze artsen hier. Dit volk leeft zo al minstens 1000 jaar en ze lachen ook nog veel. ESPERA

Espera-Werke GmbH uit Duisburg (D) is al meer dan negentig jaar een toonaangevende fabrikant van geavanceerde weeg-, uitprijs- en etiketteersystemen. Als familiebedrijf van de derde generatie stelt ESPERA regelmatig de norm in de branche. ‘Nieuwe technologieën die een toegevoegde waarde bieden voor de gebruikers gaan ons aan het hart’, zegt eigenaar en managing director Marcus Korthäuer. De machines van Espera

worden voornamelijk ingezet in de foodindustrie bij industriële verpakkers van verse levensmiddelen zoals vlees, kip, vis, kaas, maaltijden, brood, groente en fruit. Daarnaast heeft Espera klanten in de overige food en non-foodindustrie. De distributie en service van Espera machine- en softwareoplossingen vindt plaats via een wereldwijd netwerk van dochterondernemingen en distributiepartners. Espera-Nederland is, als 100 procent dochter van het Duitse moederbedrijf Espera-Werke, al bijna 45 jaar verantwoordelijk voor de Nederlandse markt. Vanuit Eindhoven wordt door een team van twintig personen de marketing, verkoop en service in Nederland verzorgd.

VISSEN MAKEN GELUID

Dat vissen met elkaar communiceren wist ik al omdat ik er eerder over had gelezen. Nu ben ik veel op het water, maar ik ben nog nooit plotseling wakker geworden van het geluid van vissen. Mijn herinnering gaat naar Flipper, de dolfijn, maar die mag je geen vis noemen. In de Golf van Mexico zijn soms zulke trillingen in het water waar te nemen dat je denkt dat er een onderzeeboot aan komt. Dat zijn heel veel vissen bij elkaar die de trilling (=geluid) maken. Deze Golf-corvina’s zijn een soort baarzen die wel één meter lang kunnen worden. Ze maken het geluid van een leger machinegeweren. Wanneer deze vissen ook in het IJsselmeer kunnen leven, dan hebben we er weer een attractie bij en ga ik meer

geloven in de mogelijkheden van het recreatief- en educatief vissen. Spannend hoor! De vissen produceren samen 177 decibel, dus oorbeschermers meenemen want dit is ruim boven de ARBO-grens. Een drilboor is 100 decibel. Een geweerschot naast je oor is 140 decibel. Het geluid maken ze met spieren rond hun zwemblaas. De Mexicaanse vissers vinden het wel handig want nu weten ze waar ze hun netten moet uitgooien. De soort staat dus ook als ‘kwetsbaar’ op de Rode Lijst. LEGO IS NU GEMAAKT VAN BIOPLASTIC

Lego is fantastisch speelgoed waar mijn generatie lang op heeft lopen kauwen, knabbelen, likken en mee gegooid naar andere belhamels. Maar wat een risico hebben we gelopen. Achteraf had het niet slechter gekund en daarom nu een ‘beter leven’. Het antwoord is bioplastic. Dat is plastic uit natuurlijke bron. Ik denk bij zo’n verhaal altijd aan ‘onze’ viskisten, vismanden, koeldozen voor consumptietransport (dat witte piepschuim) en andere materialen zoals handschoenen. Het schijnt dus gemaakt te kunnen worden van polyetheen uit de resten van suikerriet. Wanneer je daar legoblokjes van kunt maken, dan kan er meer. Uiteraard zal het iets met de prijs te maken hebben en die gaat zeker niet lager worden. Vroeger ging er dus een hoop aardolie in dit speelgoed. Plastic is gemaakt van een olieproduct. Nu vinden we dat het niet meer kan. Hoe verder we in de tijd komen, hoe meer alternatieven er zullen komen. Op dit terrein van verduurzaming is er nog een wereld te winnen, ook voor de visketen. Ik ben trots op de bedrijven in de visketen, die een verduurzamingsplan presenteren. ‘Losers hebben een excuus, winnaars hebben een plan.’ Johan K. Nooitgedagt, voorzitter Nederlandse Vissersbond


FISHT R E N D

Elbe 33-37 2491 BT DEN HAAG T: +31 (0)70 3271061 F: +31 (0)70 3277642 E: info@smitsuien.nl W: www.smitsuien.nl

Verzekeren van uw versbedrijf is maatwerk voor ons! Als versondernemer zorgt u er iedere dag voor dat uw klanten topkwaliteit producten bij u kunnen kopen. Dat is de basis voor uw succes en een voorwaarde voor de continuïteit van uw bedrijf. Experts die weten wat er leeft Mercurius Verzekeringen is marktleider in het verzekeren van versondernemers. Bent u klant bij ons, dan heeft u direct toegang tot een van onze experts, die als geen ander weten wat er in het versbedrijf leeft.

Zij zorgen voor een heldere analyse van uw huidige verzekeringen en geven u advies op maat. U onderneemt, wij ontzorgen Maatwerk leveren voor een scherpe premie met goede voorwaarden is onze specialiteit.

| 21

Groentegroothandel in NoordScharwoude

1948

Schillen van uien

1976

Specialisatie gesneden uien

1992

Interesse in een kennismaking en een gratis analyse? Bel ons voor een vrijblijvend advies voor uw versbedrijf!

info@mercuriusnv.nl Telefoon 033 - 247 5555

WWW.MERCURIUSNV.NL FRESH FISH NEWS & FOOD TRENDS

FISHT R E N D

5

FISHT R E N D ND S & FOO D TRE H NE WS | www.fishtrend.nl 5 FRE SH FIS | Nummer 28 | 2020 Jaargang 9

| Week

WORD IEND FISH FR EN WIN

ke en Prins & Roem van Yerse n verder Dingemanse same &

lijke Prins en de Konink ineengeslagen Roem van Yerseke Roem hebben de handen Dingemanse verder onder de vlag van mosen gaan samen het samengaan van deze en . Met van Yerseke grootste mossel ontstaat het van Nederland. selbedrijven ende bedrijf oester verwerk

Lees verder

op pagina:

5

nstellingen VNV verrast zorgi we Nieu tst plannen met Hollandse Minister sche van de iewinnaars urering De twaalf provinc test 2019 hebben op voor herstruct ector geen andse Nationale Haring de visserijs Ondanks dat heeft gezet onderin handtekening r Schouten rd, heeft ministe Kamer alvast het Noordzeeakkoo de Tweede uit ide brief aan een uitgebre zij de € 119 miljoen gedaan hoe n. uit de doeken rd wil bestede het Noordzeeakkoo

Lees

: verder op pagina

7

van Nederl de Vereniging verzoek van (VNV) een grote schaal lokale Visspecialisten bezorgt bij een Hollandse Nieuwe zorginstelling.

Lees verder

op pagina:

Be Our Fish Friend Dat kan, want nu is er FishTrend, de vakkrant voor de hele visbranche! Een unieke bladformule voor en door professionals.Vol actualiteiten, achtergrondartikelen, opinie, introducties, vraag- en aanbod en wetenswaardigheden. Kortom het blad waar de sector vanaf het schip, achter de verwerkingslijn, in de winkel, achter het bureau of thuis vanuit de luie stoel op zit te wachten.

20

Daarom willen we u als lezer alle ruimte geven om redactionele inhoud aan te leveren. Of het nu gaat om nieuws, een productintroductie, een nieuwe dienst, of het geven van adviezen, kritiek, commentaar, nieuwe visies of iets anders, FishTrend staat open voor meedenkende lezers.

EEN KRANT DIE GELOOFT IN VASTE RELATIES

Laagdrempelig, verrassend, uitdagend, prikkelend, actueel en handig, dat zijn onze kernwaarden. FishTrend wordt namelijk niet alleen gemaakt voor professionals in de sector, maar ook door professionals in de branche.

Dankzij onze formule houden we de kosten laag, zodat wij u deze krant kunnen blijven toesturen. Dat willen we zo lang mogelijk zo volhouden, dus, bouwen we graag een blijvende relatie met u als lezer op. We nodigen u daarom van harte uit om our Fish Friend te worden. Dat kan voor een bedrag van slechts 70 euro per jaar (excl. 9% BTW). Voor dat bedrag ontvangt u dan 8 keer per jaar FishTrend en maakt u kans op een prijs! We verloten per 100 ‘friends’ een robuuste Josto RVS afvalzakhouder.

JA, IK WORD ‘FISH FRIEND’ VAN FISHTREND.

Adres

: ...........................................................................

Ik betaal € 70,- (excl. 9% BTW) per jaar tot wederopzegging.

Postcode

: ...........................................................................

Plaats

: ...........................................................................

Telefoon

: ...........................................................................

E-mail

: ...........................................................................

Twitter

: ...........................................................................

Handtekening

: ...........................................................................

EEN OPEN KRANT MET VERSTAND VAN ZAKEN

S.V.P. INVULLEN IN BLOKLETTERS

Naam bedrijf

: ...........................................................................

Contactpersoon

: ................................................................ M /

V

MAAK KANS OP EEN JOSTO! Als u ‘Fish Friend’ wordt van FishTrend ontvangt u niet alleen 8 keer per jaar deze vakkrant, maar doet u automatisch mee aan exclusieve verlotingen onder alle ‘friends’. Per 100 ‘friends’ verloten we een Josto RVS afvalzakhouder t.w.v. ± € 540,-. Ook zullen wij u in de toekomst met voorrang betrekken bij onze nieuwe ontwikkelingen.

Stuur deze bon naar: FishTrend Schoolstraat 6 8603 XL Sneek U kunt deze ook faxen naar 0515-432153 of mailen; info@fishtrend.nl

W W W. F I S H T R E N D . N L


22 |

FISHT R E N D

Nuttige adressen Accountancy Profinis accountants & adviseurs Tel: 0527 - 681 726 www.profinis.nl Flynth Accountants en Adviseurs, Specialist visserij en visverwerking Tel. 0527 681641 www.flynth.nl Afslagen Danske Fiskeauktioner Tel: 06 - 20390107 www.danskefiskeauktioner.dk Hollandse Visveiling IJmuiden Tel: 0255 - 547000 www.zeehaven.nl Online visveiling Pefa b.v. Tel: 070 - 3588787 www.pefa.com United Fish Auctions Locatie Colijnsplaat, Tel: 0113 - 695383 Locatie Scheveningen, Tel: 070 - 3380660 Locatie Stellendam, Tel: 0187 - 491377 www.unitedfishauctions.nl Visafslag Hollands Noorden Tel: 0223 - 623534 www.visafslag-denhelder.nl Visafslag Lauwersoog BV. Tel: 0519 - 349125 www.visafslaglauwersoog.com Visafslag Urk Tel: 0527 - 689789 www.visveilingurk.nl Yerseke (mosselen) Tel: 0113 - 576066 Zeeuwse Visveilingen Locatie Breskens: Tel: 0117 - 381634 Locatie Vlissingen: Tel: 0118 - 468464 www.zeeuwsevisveilingen.nl Zoutkamp (Noordzeegarnalen) www.goldshrimp.nl Tel: 0595-447150 Apparatuur / automatisering Baaijens Industrial Equipment B.V. Tel: 0412-623056 www.baaijens.nl Bert Muller Grootkeukentechniek BV Tel: 036-5367140 www.www.bertmuller.nl Colson Europe BV Tel: 0318-536611 www.colson-europe.com/nl/ Delmo Techniek b.v. Tel: 088-8543 900 www.delmo.nl Espera-Nederland B.V. Tel: 040-2530665 www.espera.nl Fri-Jado b.v. Tel: 076 - 5085200 www.frijado.nl GEA Food Solutions Tel. 0492 - 349349 www.gea.com / www.gea-foodsolutions.com Hakvoort Food b.v. Tel: 0527 - 635635 www.hakvoort.nl Innotec Systems B.V. 0183-661973 www.innotec-systems.net Kramer b.v., Machinefabriek Tel: 0113 - 693010 www.kramermachines.nl Van den Broek Horeca & Slagerijmachines Tel: 06-83208689 www.horeca-slagerijmachines.nl MAREL Food Systems Tel: 0412 - 669911 www.marel.com/benelux Modulo Automatisering B.V. Tel: 0187 - 491126 www.modulo.nl Multipond Benelux BV Tel: 040 - 2628090 www.multipond.nl Murre Techniek b.v. Tel: 0113 - 503080 www.murre.nl Promatec Food Ventures b.v. Tel: 0497 - 330057 www.promatecfoodventures.com Pilz Nederland Tel: 0347-320477 www.pilz.com RBK Group Tel. 0570-680100 www.rbk.nl Reflex Systems Nederland Tel: 036 - 5358070 www.reflex-systems.nl Rijn b.v., Machinefabriek van Tel: 071 - 4020700 www.vanrijn.com Schouw automatisering Tel: 076 - 5042520 www.schouw.org Sismatec Tel: 0546 - 874111 www.sismatec.nl

Spako kook en rookapparatuur Tel: 049 - 3352183 www:spako.nl STEEN F.P.M. International Tel: 0032-(0)3/665.04.00 www.steen.be Techno Service ‘s-Gravenpolder BV Tel: 0113-312020 www.tsg.nl Tegra Systems Tel. 0228-582780 www.tegrasystems.nl Tramper Technology BV Tel: 0113 - 312811 www.ttbv.nl Vekrasoft Tel: 0527 - 688 606 www.vekrasoft.nl Verbufa B.V. Tel: 033 - 4554333 www.verbufa.nl VSD Food Machinery Tel: 0546 873032 www.vsd.nl Willems Machinebouw b.v. Tel: 049 - 7387153 www.willemsmachinebouw.nl Bakmeel / coatings Koopmans Foodcoatings Tel: 058 - 2948445 www.koopmansfoodscoating.com S.B.F. Wilba B.V. Visbakmeel & Viskruiden Tel: 079 - 3625624 www.visbakmeel.nl Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl Bakovens Florigo Frying Equipment Tel: 0348 - 420138 www.florigo.nl Hegro Holland Tel: 0348-413197 www.hegroholland.nl De Kuiper Horeca Bedrijfsapparatuur B.V. Tel: 0297 - 561894 www.dekuiperhoreca.nl QBTEC Tel: 0348 - 475555 www.qbtec.nl Verbufa Tel: 033 - 4554333 ww.verbufa.nl Bedrijfskleding Berendsen Tel: 0800 - 2373637 www.berendsen.nl Lavans BV Tel: 0492 - 598181 www.lavans.nl J. Zoetelief BV Tel: 020 - 6246002 www.zoetelief.nl Bedrijfs- / winkelinrichting Doorsidee Tel: 033 - 4700610 www.doorsidee.nl Emondt KMI BV Tel: 055 - 2002999 www.emondt.nl Hakvoort Professional bv 0527-635635 www.hakpro.nl HHS rvs producten Tel: 0575 - 565349 www.h-hs.nl Hoginox Tel: 0497 - 786810 www.hoginox.nl Josto Stainless Steel Engineering BV Tel: 0529-482244 www.josto.nl Koeleffekt Tel: 0345 - 532353 www.koeleffekt.nl Lixero Retail Tel: 0493 - 399279 www.lixero.eu Neodym roestvaststaal Tel. 06-22865507 www.neodym.nl Remmerswaal Retail & Design Tel: 015 - 7370205 www.remmerswaalretaildesign.nl Renselaar Horeca Apparatuur b.v. Tel: 0341 - 256474 www.renselaar.com Van Erkel Presentatie & Communicatie Tel: 0182 - 320 167 www.vanerkel.nl Vema bedrijfskoeling en winkelinterieur Tel: 0299 - 364735 www.vema-bv.nl Dienstverlening 3W Makelaars Tel: 033 - 4323552 www.3wmakelaars.nl

Bureau de Wit Tel: 036-5367420 www.bureaudewit.nl Craeghs Subsidieadvies Tel: 010 - 243 06 53 www.craeghs.nl De & D Consult Groepsmanager Tel: 06 - 21583390 www.groepsmanager.com/msc Eurofins Food Testing Netherlands Tel: 088-831 00 00 www.eurofinsfoodtesting.nl Hakvoort Quality Service Tel: 06-46142494 www.hakvoortqualityservice.nl KPI Kwaliteit & Proces Inspecties Tel: 06-14011568 www.kpi-inspecties.nl KTBA Kwaliteitszorg Tel: 0800-5558880 www.ktba.nl IMARES Tel: 0317 - 480900 www.imares.wur.nl Industrial Auctions BV Tel. 0499-872510 www.industrial-auctions.com Junction Communication, producten promotie Tel: 06 - 53353843 www.jcom.nl MKB Nederland Tel: 015 - 2191212 www.mkb.nl N&S Quality Consultans b.v. Tel: 0418 - 575859 www.ns-quality.nl PPC BV Tel: 050 - 3687777 www.ppc.nl Précon Food Management Tel: 030 - 6566010 www.precon-food.nl Etikettering EasyEtiket Tel. 06-51692262 www.easyetiket.nl Espera-Nederland B.V. Tel: 040 – 253 06 65 www.espera.nl Garnalen Fisherman’s Choice B.V. Tel: 070- 3624780 www.fishermanschoice.nl Goldshrimp Tel: 0595 - 447150 www.goldshrimp.nl Heijer en Zn. W.G. den Tel: 070-354 75 00 www.highseas.nl Heiploeg International B.V. Tel: 0595 - 405555 www.heiploeggroup.com Kegge Garnalenhandel B.V. Tel: 0255-520396 www.keggegarnalen.nl Klaas Puul b.v. Tel: 0299 - 364247 www.klaaspuul.com Lenger Seafoodsb.v. Locatie Yerseke, Tel: 0113 - 579279 Locatie Harlingen, Tel: 0517 - 414455 www.lengerseafoods.nl Meromar Seafoods B.V. Tel: 0517 - 434067 www.meromar.nl Poisson & Cuisine B.V. Mr. Snijderweg 55, Stellendam Tel. 0187 - 491800 www.poisson-cuisine.nl Roem van Yerseke B.V. Tel: 0113 - 577714 www.zeelandsroem.nl Telson BV Tel: 0595 - 571619 www.telson.nl Verhaagen Garnalenspecialiteiten Tel: 0595 - 447140 www.goldshrimp.nl Haring Culifish BV Tel: 06-12738111 Dulk & ZN b.v. Jac den Tel: 070 - 354 90 90 www.dulk.nl Esser Haringgroothandel en Rokerij Tel: 070 - 3551132 www.esser-scheveningen.nl Haasnoot Vis Tel: 071-1 4090500 www.haasnoot-vis.nl Haring- en visgroothandel Guijt & Hansen BV Tel: 0299-367397 www.guijthansen.nl Fish Partners Tel: 033 - 2998010 www.fishpartners.nl Hoek b.v., Haringhandel A. Tel: 071 - 4023231 www.hoekharinghandel.nl

Wilt u uw bedrijfsgegevens ook in deze lijst? Stuur dan een e-mail naar redactie@fishtrend.nl. Deze lijst is met de grootste zorg samengesteld. Heeft u toch w ­ ijzigingen of aanvullingen, laat het ons weten op redactie@fishtrend.nl.

Koelewijn’s Haringinleggerij Tel: 033 - 2988044 www.visgroothandel.com Ouwehand Visverwerking B.V. Tel: 071 - 4051111 www.ouwehand.com Hygiëne / Reiniging Aclo Tel: 0168 - 326649 www.aclo.nl Aquamar Tel: 0527 - 688336 www.aquamar.nl Bioclimatic B.V. Tel: 0252-626962 www.bioclimatic.nl Berendsen Tel: 0800 - 2373637 www.berendsen.nl Brilliant Group B.V. Tel: 026-3190590 www.hygienepartner.nl Brilliant Group Select Partner van Nilfisk Tel: 026-3190590 www.hygienepartner.nl Bosgraaf Food & Hygiënetechniek B.V. Tel: 0513-417374 www.bosgraaftechniek.nl Cemex Trescon B.V. Tel: 079-346600 www.cemextrescon.nl Dibo Cleaning Systems NV Tel: 014 - 672251 www.dibo.com Eurosan Tel: 0348-420100 www.eurosan.nl Gom Tel: 010 - 2981144 www.gom.nl HHS rvs producten Tel: 0575 - 565349 www.h-hs.nl Hygiënecode Online Tel: 06-11186940 www.hygienecodeonline.nl Lavans BV Tel: 0492 - 598181 www.lavans.nl LETS bv Tel: 0321 - 386600 www.letsbv.nl Mafo Holtkamp BV Tel: 0546-575360 www.mafo.nl Nilfisk 06-28908685 www.nilfisk.com Samond Food Tel: 079-2600097 www.haccpliefhebber.nl Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl The Clean Experience Tel: 085-1045164 www.tce.nl Inkooporganisaties Inbak All into Food Tel: 085-2100172 www.inbak.nl Kassa- en Cash systemen Avery Berkel Tel: 035 - 6955055 www.averyberkel.nl Bizerba Nederland Tel: 053 - 4800980 www.bizerba-openworld.com Bos Kassasysstemen Tel: 0166 - 661763 www.bossystemen.nl Cas Afstort Systeem G4S Tel: 088 4472141  www.safe-express.nl De Ridder & den Hertog Tel: 0418-591245 www.ridderenhertog.nl Digi Nederland Tel: 0299 - 40 555 0 www.digi.eu Eijsink afrekensystemen Tel: 074 - 2505500 www.eijsink.nl Evers Kassasystemen Tel: 073 - 6458110 www.evers-kassasystemen.nl Sartorius Mechatronics Netherlands B.V. Tel: 030 - 6053001 www.sartorius.com Koelen/vriezen/ isolatie Advanced Food Systems b.v. Tel: 0413 - 247960 www.advancedfreezers.nl AGRO Merchants Urk B.V. Tel: 0527 - 68 6403 www.agromerchants.com. Alaska Bedrijfskoeling Tel: 010-4600181 www.alaskacooling.com Cargo temp Tel: 0252 - 523434 www.cargotemp.nl Cofely Refrigeration BV Tel: 0527-638600 www.cofely-gdfsuez.nl

Coolpack Tel: 033 - 4571982 www.coolpack.nl Dawsonrentals b.v. Tel: 010 - 4952955 www.dawsonrentals.nl Fresko b.v. Tel: 033 - 2990502 www.fresko.nl Frigo Breda b.v. Tel: 076-5937030 www.frigobreda.com Geerlofs Koeltechniek b.v. Tel: 070 - 3192132 www.geerlofs.nl Gullimex BV Tel: 074 - 2657788 www.gullimex.com Innotec Systems B.V. 0183-661973 www.innotec-systems.net Inter Fresh Concepts Tel: 06 - 28483405 www.interfreshconcepts.com Javeko b.v. Tel: 076 - 5720586 www.javeko.nl K.I.M. Nederland b.v. Tel: 055 - 3689191 www.kim-nederland.nl Koeleffekt Tel: 0345-532353 www.koeleffekt.nl Metaflex Doors Europe B.V. Tel: 088-1414900 www.metaflex.nl Nijssen Koeling b.v. Tel: 071 - 5216214 www.nijssen.com Reftrade Tel: 010-4297155 www.reftrade.com Roma Isolatiesystemen b.v. Tel: 0162 - 512012 www.romaned.nl Testo BV Tel: 036 - 5487000 www.testo.nl Vekah Koudetechniek Tel: 0492-555222 www.vekah.nl Weber Koeltechniek b.v. Tel: 071 - 5455656 www.weberkoeltechniek.nl Willemsen Isolatiebouw BV Tel: 030-2410126 www.willemseniso.nl Kruiden / specerijen Avo-Specerijen 0180-531141 www.avo.de Ben the Spiceman Tel: 0314-376802 www.benthespiceman.nl Epos BV Tel: 033-2417190 www.epos-specerijen.nl Hela Thissen b.v. Tel: 077 - 320 42 04 www.hela.nl Intertaste / Degens BV Tel: 078 - 6762344 www.intertaste.eu Jadico Coating Systems b.v. / specerijen Tel: 010 - 4626600 www.jadico.nl Lind Ingredients & Spices Tel: 0546-898282 www.lindingredients.com Polaris Visdelicatessen B.V. Tel: 070 - 300 00 88 www.polaris.nl Raps Benelux Tel. 0499-373525 www.raps.com S.B.F. Wilba B.V. Visbakmeel & Viskruiden Tel: 079 - 3625624 www.visbakmeel.nl Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl Verstegen Spices & Sauces BV Tel: 010 - 2455100 www.verstegen.nl Kunststof Palletboxen Dolav Benelux Tel. 040-2350255 www.dolav.nl Maaltijdcomponenten Bonfait BV 0541-581700 www.bonfait.nl Peka Kroef BV 06-55793816 www.pekakroef.com   Mosselen Adri en Zoon BV Tel: 0113 - 572087 www.adrimossel.nl Heiploeg International B.V. Tel: 0595 - 405555 www.heiploeggroup.com

Krijn Verwijs Yerseke b.v., Premier Tel: 0113 - 579010 www.krijnverwijs.com Lenger Seafoods b.v. Locatie Yerseke, Tel: 0113 - 579279 Locatie Harlingen, Tel: 0517 - 414455 www.lengerseafoods.nl Meromar Seafoods B.V. Tel: 0517 - 434067 www.meromar.nl Neeltje Jans b.v. Tel: 0111-653451 www.viskwekerijneeltjejans.nl Roem van Yerseke B.V. Tel: 0113 - 577714 www.zeelandsroem.nl Vette en Verhaart b.v. Tel: 0113 - 571451 www.qualimer.com Onderhoudsproducten Innotec Tel: 053-4282954 info@innotec.nl Ongedierte bestrijding PCS Europe B.V. 079-3621144 www.pcs-europe.nl Organisaties Brancheorganisatie Garnalen (BOG) Tel: 079-3030310 www.garnalenbo.nl Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel Tel: 036-5409945 www.cvah.nl Combinatie van Beroepsvissers Tel: 070 - 3369613 combinatievanberoepsvissers.nl FoodResult. Marketing based Solutions Tel: 06-21458973 www.foodresult.com Kadergroep Visketen Tel: 06 - 20609831 www.kadergroepvisketen.nl Mosselkantoor Tel: 0113 - 579050 Nederlandse Vereniging van Viskwekers (NeVeVi) Tel: 06 - 10351193 Nederlandse Vissersbond Tel: 0527 - 698151 www.vissersbond.nl Nederlands Visbureau Tel: 088 - 336 96 55 www.visbureau.nl PO Rousant Garnalenvissersbond Tel: 0595 447168 Producentenorganisatie Mosselcultuur Tel: 0113 - 576066 Schuttelaar & Partners Tel: 070-318 44 44 www.schuttelaar.nl United Fish Auctions Tel: 0187 - 491377 www.unitedfishauctions.nl Verbond van de Nederlandse Visdetailhandel (VNV) Tel: 070 - 33699671 www.visspecialisten.nl Versplatform Tel: 033 - 495 30 34 www.versplatform.com Vereniging van Importeurs van Visproducten (VIV) Tel: 070 - 3369676 www.visimporteurs.nl Vereniging van Visspeciaalzaken ‘Visgilde’ Tel: 033 494 74 27 www.visgilde.nl/formule Vis Ned Tel: 0517 - 684141 www.visserij.nl Visfederatie Tel : 079-3030310 www.visfederatie.nl Opleidingen Mulder Training en Opleiding Tel: 0527- 681664 www.muldertrainingenopleiding.nl Prosea Tel: 030 - 2300077 www.prosea.info Roc Friese Poort, locatie Urk Tel: 0527-634900 www.rocfriesepoort.nl/urklange-riet Zilte Academie Zeeland 06-54768239 www.zilteacademiezeeland.nl Opslag Plastibac Tel: 0180-415371 www.plastibac.nl


FISHT R E N D Paling Dil Import Export b.v., Gebr. Tel: 0251-312306 www.dilvis.com www.palingshop.nl Fuikie Seafood Tel: 0299 - 321375 www.fuikie.nl Foppen paling en zalm Tel: 0341 - 412696 www.foppenpalingenzalm.nl Holland Paling Tel: 023 - 5384393 Polaris Visdelicatessen B.V. Tel: 070 - 300 00 88 www.polaris.nl Vishandel Klooster b.v. Tel: 0228 - 312769 www.kloosterpaling.nl Koelewijn, Jacob van Jan b.v. Tel: 033 - 2985422 www.jacobvanjan.nl Kraam Palingrokerij b.v., Gebr Kraan Tel: 0527 - 242430 www.gebrkraan.nl Nederlandse Vereniging van Palinghandelaren NeVePaling Tel: 06 - 20035914 www.nevepaling.org Lou Snoek Volendam B.V. Tel: 0299 - 363599 www.mooijer.nl Spakenburg Paling B.V. Tel: 033 - 2988746 www.paling.nl Palingrokerij Vlug BV Tel: 0226 - 316017 www.palingrokerijvlug.nl Fa. W. van Wijk B.V. Tel: 0184661294 www.vanwijkvishandel.nl www.palingpost.nl Pinnen Worldline 0180-442442 www.pinnen.nl Prijskaartjes Toba Card Nederland Tel: 0299-657676 info@tobacard.nl Scherfijsmachines: Bert Muller Grootkeukentechniek BV Tel: 036-5367140 www.www.bertmuller.nl Vekah Koudetechniek Tel: 0492555222 www.vekah.nl Software Quality Retail Solutions 0299-780885 www.qualityretailsolutions.nl (koel) Transport Daalimpex b.v. Tel: 0251 - 261111 www.daalimpex.com Hoek-Trans b.v. Tel: 071 - 4023231 www.hoek-trans.nl Koeijer Transport b.v., Tel: 0113 - 571377 www.koeijer.com Mulder Transport B.V. Urk Tel: 0527- 681664 www.muldertransport.nl Oldenburger Transport b.v. Tel: 050 - 5028570 www.oldenburgertransport.nl Sanders Heftrucks B.V. Tel: 31 (0)492 - 38 29 19 www.sandersheftrucks.nl Thermo King Transportkoeling b.v. Tel: 010 - 2100666 www.thermoking.nl Veba Meditemp Tel: 0413 - 269300 www.meditemp.com Vebatrans Tel: 0527 - 690943 www.vebatrans.nl Transport- en procesbanden Habasit Netherlands B.V. Tel. 033-247 20 30 www.habasit.nl Uien Smit’s Uien Tel: 070 - 3271061 www.smitsuien.nl Vastgoed Makelaar Timmer Makelaar Tel: 0342-462739 www.timmer-makelaar.nl Verkoopwagens: BK Markttrailers BV Tel: 0342 - 417559 www.bkmt.nl Carrosseriefabriek Harderwijk Tel: 0341 - 417914 www.carhar.nl Campa Carrosseriebedrijf Tel: 0343 - 451327 www.campa.nl Carwing BV Tel: 0348 - 402442 www.carwing.nl

Evers Wagenbouw Tel: 033 - 2982786 / 06 - 51408972 www.everswagenbouw.nl InnovaN Trailers BV Tel: 0318-500615 www.innovantrailers.nl Peters Koelwagens b.v. Tel: 0412 - 646960 www.peterskoelwagens.nl Verpakkingen/ verpakkingsmachines

A1-Pack International B.V. Tel: 010 - 4150506 www.a1pack.com Bandall Benelux BV Tel: 0348-431520 www.bandall.com Brabo-Pack Fresh Food Packaging Tel: 0416 - 333744 www.brabo-pack.nl Conpax verpakkingstechniek Tel: 0487 - 588111 www.conpax.com Delmo Groothandel b.v. Tel: 088-8543 800 www.delmo.nl F&F Verpakkingen Draagtassen en verpakkingen Tel: 0341-430413 www.fenfverpakkingen.nl Gullimex BV Tel: 074 - 2657788 www.gullimex.com Hevel Vacuum BV Tel: 075-6177637 www.hevel.nl Hordijk EPS-verpakkingen en isolatieproducten b.v. Tel: 075 - 6126800 www.hordijk.nl Multivac BV Tel: 0348 - 436570 www.multivac.nl Paardekooper Tel: 0186 - 648222 www.paardekooper.nl Paccor Netherlands B.V. Tel: 088 - 5790900 www.paccor.com Robertpack Industrail & Packaging Equipment BV Tel: 038 - 4652089 www.robertpack.nl Selo B.V. Tel: 0541 - 582000 www.selo.com Sismatec Tel: 0546 - 874111 www.sismatec.nl Skillpack b.v. Tel: 078 - 6933900 www.skillpack.nl Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl Smurfit Kappa Specialties Division b.v. Tel: 0475 - 474131 www.smurfitkappa.com Tramper Technology BV Tel: 0113 - 312811 www.ttbv.nl Twinpack Special Products B.V. Tel: 088-0308900 www.twinpacksp.com Ulma Packaging Tel: 0345 - 623800 www.ulmapackaging.nl Ultrapak Tel: 088 331 0 331 www.ultrapak.nl Veer Karton Tel: 075-6284659 www.veerkarton.nl Veriplast Holland Tel: 055 - 5777960 www.veriplast.com Wolters Kunststoffen b.v. Tel: 0547 -386000 www.wolterseurope.com Zwager Techniek BV verpakkingsmachines Tel: 0251-272088 www.zwagertechniek.nl Verlichting Lixero Tel: 0493-311314 www.lixero.eu Verzekeringen Kuindersma Verzekeringen en Hypotheken Tel: 0513-417755 www.kuindersma.nl Mercurius NV Tel : 033-2475555 www.mercuriusnv.nl VNV Risk Tel: 030-2848618 www.vnvrisk.nl Visbakolie Haasnoot Vis BV Tel: 070-4090500 www.haasnoot-vis.nl Levo Tel: 0517 - 394141 www.levo.nl

Oliehoorn Tel. 0229-244660 www.oliehoorn.nl Polaris Visdelicatessen B.V. Tel: 070 - 300 00 88 www.polaris.nl Vandemoortele Nederland BV Tel: 036-5229757 www.vandemoortele.com Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl Smilde Foods Tel: 0513 - 639 639 www.smildefoods.nl Visverwerking / groothandel (algemeen) AB Seafood ltd. Tel: 0527-687075 www.abseafood.eu Affish b.v. Tel: 0183 - 303484 www.affish.nl Ant Seafood Tel: 0527 - 687328 www.antseafood.nl As, Versvishandel Jan van Tel: 020 - 5829990 www.janvanas.nl Bakker, b.v., Zeevisgroothandel Tel: 0255 - 514003 www.bakker-vis.nl Bond Seafood Tel: 076 - 5711666 www.bondseafood.com Bos Seafood, visgroothandel Tel: 0527 - 291687 www.bosseafood.nl Brand Seafood BV Tel: 040 - 2811487 www.brand-seafood.nl Crusta B.V. 0527-688758 www.crusta.nl Culimer B.V. Tel: 010 - 4532050 www.culimer.com Dayseaday Fresh & Frozen B.V. Tel: 0527 - 684684 www.dayseaday.com Delgado Import-Export 06-15084880 Dutch Seafoods Tel: 0255 - 519546 www.dutchseafoods.nl Egro Worldwide BV Tel: 030 - 2650000 www.egro.nl Fish Partners Tel: 033 - 2998010 www.fishpartners.nl Fisherman’s Choice B.V. Tel: 070- 3624780 www.fishermanschoice.nl Fisk Annema Tel: 0511 - 472506 www.annemavis.nl FIX FISCH BV tel: 071 - 4035199 www.fixfisch.nl Frozen Seafood BV Tel: 06-25038024 www.frozenseafood.nl Fuikie Seafood Tel: 0299 - 321375 www.fuikie.nl Haasnoot Vis BV Tel: 071 - 4090500 www.haasnoot-vis.nl Heijer en Zn. W.G. den Tel: 070 - 3547500 www.highseas.nl Hoogland Vis Tel: 0229-214874 www.hooglandvis.nl Interseafish B.V. Tel: 0166 - 604040 www.interseafish.com Isola Fish b.v. Tel: 0527 - 685 043 www.isolafish.nl Karel Hoeve IJmuiden B.V. Tel: 0255-546060 www.karelhoeve.nl Kennemer Visgroep Tel: 033 - 2997900 www.kennemervis.nl Klaas Puul b.v Tel: 0299 - 364247 www.klaaspuul.com Koelewijn Seafoods b.v. Tel: 033 - 299 9494 www.koelewijn-seafood.nl Koelewijn’s Haringinleggerij Tel: 033 - 2988044 www.visgroothandel.com Koman’s Vishandel B.V. Tel: 0168 - 412422 www.komanvis.nl Konter, Vishandel en palingrokerij Tel: 0527 - 241377 www.konterpaling.nl Koffeman Urker Vishandel b.v. Tel: 0527 - 686039 www.koffeman.nl Landa Conserven/ Landa Seafood Tel: 0164 - 612699 www.landaconserven.nl Langbroek b.v., Zeevisgroothandel C.J. Tel: 0255 - 516 357 www.vistransport.nl

Lijster Haring-en Visgroothandel Tel: 0528-266876 Louw Spijkerman Zeevis Tel: 05193 - 49080 www.louwspijkerman.nl Zeevishandel Mercuur Tel: 0255 - 535174 www.mrvis.nl Meij Visgroothandel b.v. Tel: 0299 - 651561 www.meij.nl Mooijer Volendam b.v. Tel: 0299 - 369037 www.mooijer.nl Mulder Transport Tel: 0527-681664 www.muldertransport.nl Neerlandia Urk b.v. Tel: 0527 - 206530 www.neerlandia.com Neptunus b.v. Tel: 053 - 4614055 www.neptunus.nl NorthSeaFood Holland b.v. Tel: 0527 - 689251 www.northseafood.com Ocean Fish B.V. Tel: 0317-428539 www.oceanfish.nl Open Seas B.V. Tel: 013-5053060 www.openseas.nl Ouwehand Visverwerking b.v. Tel: 071-4051111 www.ouwehand.com Palingrokerij Vlug BV Tel: 0226-316017 www.palingrokerijvlug.nl Parlevliet & Van der Plas b.v. Tel: 071-7890000 www.parlevliet-vanderplas.nl Platvis Holland b.v. Tel: 0299-374375 www.platvis.nl Polaris Visdelicatessen BV Tel: 070-3000088 www.polaris.nl Poisson & Cuisine B.V. Mr. Snijderweg 55, Stellendam Tel. 0187 - 491800 www.poisson-cuisine.nl Poseidon Food BV Tel: 030 - 8000620 www.poseidon-food.com Rijperaal Palingkwekerij / Rokerij Tel: 0492 - 574444 www.rijperaal.nl

Rodi Zeevishandel Tel: 0527 - 685561 www.rodivis.nl Scanimex Seafood Tel: 076 - 5969330 www.scanimex.nl Schmidt Zeevis Rotterdam b.v. Tel: 010 - 2140673 www.schmidtzeevis.nl Schuitemaker Horeca / Viswinkel b.v. Tel: 071 - 4029798 www.schuitemaker-vis.nl Seafood Connection Tel: 0527 - 687066 www.seafoodconnection.nl Sea Fresh B.V. Tel: 0527 687239 www.seafresh.nl Seafood Parlevliet b.v. Tel: 0255 - 535111 www.seafoodparlevliet.nl Herman Smit & Zoon BV Tel: 010 - 4295339 www.smitstokvis.nl Stoelwinder Vis BV Tel: 058 - 2885656 www.stoelwindervis.nl Sumare Fish b.v. Tel: 071 - 4088888 www.sumarefish.nl Queens Products b.v. Tel: 0315 - 270115 www.vriesversevis.nl Quick Frozen Tel: 0527 - 680000 www.quickfrozen.nl Urk Export B.V. Tel: 0527 - 689689 www.urk-export.nl Van der Lee Seafish BV Tel: 0527-689022 www.vanderleeseafish.com Vishandel Tel Tel: 0255 - 537831 www.vishandeltel.nl Varia Vis Tel: 0527 - 260030 www.variavis.nl Vishandel VD 119 Tel: 0299 - 321118 www.vd119.nl

| 23

W&A Fish BV Tel: 0113-572045 www.wafish.nl Zeevishandel N. Waasdorp Tel: 0255 - 512796 www.waasdorp.nl Zalmrokerij H. van Wijnen Tel: 06-13428803 www.hvanwijnen.nl Wylax International B.V. Tel: 0183 - 301333 www.wylax.nl Zalmhuis Steur BV Tel: 0299 - 651491 www.zalmhuissteur.nl Zwan en Zoon B.V., W. van der Tel: 070 - 3545466 www.vanderzwan.nl Vloeren en wanden AVG vloeren en wanden Tel: 0344-645196 www.avgvloeren.nl Javeko BV Tel: 076-5720586 www.javeko.nl Rvs Afvoergoten BV Tel: 0299-671237 www.rvs-afvoergoten.nl Firma Roth Tel: 045-5417571 www.firmaroth.nl Smit Vloersystemen Tel: 0314-345627 www.smitvloeren.nl Willemsen Isolatiebouw Tel: 030-2410126 www.willemseniso.com Webshops Graaggedaan.nl B.V. Tel: 085-7604360 www.graaggedaan.nl Shopforce Tel: 085-8883395 www.shopforce.nl Wegen en Meten Gullimex BV Tel: 074 - 2657788 www.gullimex.com T Service Tel: 0485-542626 www.tservice.nl Weegservice Nederland Tel: 06-46834672 www.weegservicenederland.nl

De Vismarkt AANGEBODEN: Viswinkel / horecazaak Overname-inventaris In centrum Enkhuizen Prijs: n.o.t 1545 p.m. vast Info: tel: 06 24377603

AANGEBODEN AVG Vloer en Wandtechnieken uit Ochten heeft werk voor u. Door onze sterke groei zijn we op zoek naar enthousiaste nieuwe medewerkers. Wij maken kunststofvloeren door geheel Nederland. Bel ons op tel: 0344 - 645196

TE KOOP voor de vishandel (markt): diverse markttoeren in Duits Grensgebied ter hoogte van Limburg. Het gaat om: 1 trekkervoertuig (3,5 t), 1 zelfrijder en 2 verkoopwagens met ovens. HAVO See/fischhandel H. Vonderbank tel: 0049 - 177 858 387 havoseefisch@aol.com

De Vismarkt

TER OVERNAME: Viswinkel in de regio Zaanstreek. Prijs n.o.t.k Info: 0640409677

Geef hier uw gratis korte advertentie op voor

FISHT R E N D

uitgave 6 - 2020

Rubriek(en) (a.u.b. aankruisen) n Aangeboden n Gezocht

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Bedrijfsnaam : ........................................................................................................................................ Contactpersoon : ........................................................................................................................................ Adres : ........................................................................................................................................ Postcode : ........................................................................................................................................ Plaats : ........................................................................................................................................ Telefoon : ........................................................................................................................................ E-mail : ........................................................................................................................................ Fax of stuur dit formulier naar Fishtrend t.a.v. de redactie: Faxnummer: 0515 - 43 21 53, Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Of mail uw tekst naar redactie@fishtrend.nl


EEN

MOOIE

DAG VOOR

n e l e s s o m

WWW.ZEELANDSROEM.NL adv_Een mooie dag_Fishtrent_A4.indd 1

25-06-20 12:59

Profile for Fish Trend

Fish Trend nr 5 2020  

De vakkrant voor de hele visbranche! Een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, achtergrondartikelen, opinie, int...

Fish Trend nr 5 2020  

De vakkrant voor de hele visbranche! Een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, achtergrondartikelen, opinie, int...

Profile for fishtrend
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded