Advertisement
The "Filoloska Gimnazija" user's logo

Filoloska Gimnazija

Филолошка гимназија је јединствена специјализована школа за надарене ученике, чији је основни задатак филолошко образовање младих. У нашој школи, која од 2007. године има статус школе од националног значаја, проучава се десет језика и то осам живих језика (енглески, француски, руски, немачки, италијански, шпански, кинески ) и два класична језика (латински и старогрчки језик).

Publications

Каријатиде


February 20, 2013

Логос бр.2-3


February 14, 2013

Letopis


February 14, 2013

Mladi filolog


February 14, 2013

Херодот бр.15


February 14, 2013