Letopis

Page 1ФИЛОЛОШКА ГИМНАЗИЈА Друга београдска

140. ЛЕТОПИС за школску 2009/2010.

Београд, 2011. 1


140. ЛЕТОПИС за школску 2009/2010.

Издавач: Филолошка гимназија Каменичка 2, 11000 Београд За издавача: Др Душко Бабић, директор Приредиле: Милена Симић-Томић, професор класичних наука Јелена Срдић, професор српског језика

Дизајн, припрема и штампа: Штампарија Српске Православне Цркве Краља Петра 5, 11000 Београд 2


140. ЛЕТОПИС за школску 2009/2010.

2 0 0 9 / 2 0 1 0.

140.

3


140. ЛЕТОПИС за школску 2009/2010.

ДОСАДАШЊИ НАЗИВИ НАШЕ ШКОЛЕ: 1870–1898. Друга београдска гимназија 1898–1904. Гимназија Вук Стефановић Караџић 1904–1909. Друга београдска гимназија 1909–1953. Друга мушка гимназија 1953–1980. Друга београдска гимназија Иво Лола Рибар 1980–1988. Школа за образовање кадрова преводилачке струке Иво Лола Рибар Од 1988. Филолошка гимназија 4


140. ЛЕТОПИС за школску 2009/2010.

РЕЧ ДИРЕКТОРА

Директор Др Душко Бабић Светосавска беседа, 2011. Већ осам векова Савиним именом наш народ крсти све што је добро, све што је решено да корача у правцу своје висине. Што год је умакло мраку и смртној коси, а носи наше име и жиг наше судбине, живо је његовом снагом и по његовом благослову. Свети Сава је темељ нашег идентитета, и најтврђи јемац нашег опстанка. Свети Сава је духовни отац нашег народа, он је отац и своме оцу, и свим очевима нашег језика и вере, који су се родили пре и после њега, а који су примили његова законоправила и прихватили његове мере човештва. Савин штап још увек пробија путеве кроз наше врлети и мрклине, његове стопе остале су утиснуте по нашим брдима и стенама; на његовим изворима се умивамо и гасимо жеђ, гледамо кроз прозоре које је он отворио. До њега смо ковали хладно гвожђе, мрак из куће избацивали карлицама; он је наше пећине претворио у испоснице, кажњавао богате Гаване који криво мере, благословио пчелу да носи мед, отео сунце ђаволу и вратио га Богу, на небо. За све време нашег трајања од Светог Саве наовамо, нисмо имали тврђег града од оног који је никао у нашим душама из његовог пепела. Светосавље је гарант слободе мишљења и веровања, позив на слободу мишљења и веровања. Свети Сава – то је осам векова пружена рука и отворено срце свима који желе да живе у миру, раду и слози. Светосавље је вечна, жива академија љубави и разумевања, једном за свагда упућена порука људима свих вера да је светиња живота изнад сваке идеологије и политике. 5


6


1. ХРОНОЛОГИЈА ЗНАЧАЈНИХ ДОГАЂАЈА

СЕПТЕМБАР: • 1. септембар – почетак школске године; • 14. септембар – склопљен протокол о сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (JICA), чијим је посредовањем школи додељен лектор за јапански језик, госпођица Араи Мијуки; • 30. септембар – посета кинеске делегације. ОКТОБАР: • од 1. до 4. октобра – посета Бањалучкој гимназији и представљање Филолошке гимназије у Бањалуци; • 8. октобар – посета делегације Амбасаде Jапана; • од 14. октобра до 2. новембра – професорка Селена Пјевић и група ученика Филолошке гимназије учествовали су на Међународном такмичењу у познавању кинеског језика и културе, које се одржава сваке године у Кини. НОВЕМБАР: • 6. новембар – посета групе професора Карловачкој гимназији поводом прославе њиховог Дана школе; • 20. новембар – посета председника организације SOL из Велике Британије и презентација курсева енглеског језика; • 28. новембар – група професора посетила Ваљевску гимназију поводом прославе њиховог Дана школе. 7


1. ХРОНОЛОГИЈА ЗНАЧАЈНИХ ДОГАЂАЈА

ДЕЦЕМБАР: • 1. децембар – одржан референдум о допуни назива школе; • 11. децембар – на конкурсу „Лимске вечери поезије“ у Прибоју награђене су ученице Александра Ивановић (III2) и Марија Лукић (IV2); • 30. децембар – крај првог полугодишта. ЈАНУАР: • 28. јануар – песнички дан посвећен кубанском песнику Хосеу Мартију. Учесници трибине били су Мерседес Мартинес Валдес, амбасадорка Кубе у Београду, и Љубомир Ристановић, преводилац и публициста. ФЕБРУАР: • 19. фебруар – презентација курсева италијанског језика у оквиру Сајма страних језика и културних центара; • 26. фебруар – Ирско вече.

8


1. ХРОНОЛОГИЈА ЗНАЧАЈНИХ ДОГАЂАЈА

МАРТ: • 1. март – концерт Jапанског музичког ансамбла на традиционалним инструментима; • 18. март – такмичење рецитатора у организацији Пријатеља деце Београда; • 19. март – гост школе је био професор Бранислав Пелевић, декан Факултета за међународну економију Мегатренд универзитета; • 19. март – такмичење у говорништву на јапанском језику. АПРИЛ: • 5–11. априла – позоришна трупа Филолошке гимназије „Jeanne d’Arc“ са представом „La peste c’est les autres“ представљала је Србију на Светском фестивалу франкофоних позоришта, који је одржан у априлу 2010. године у Ганту, Белгија; • 23. април – Кубанско вече; • 23. април – екскурзија ученика I разреда; • од 26. априла до 30. априла – Дани кинеске културе у Филолошкој гимназији; • 28. април – школско такмичење ученика кинеског језика за пласман на Међународно такмичење у познавању кинеског језика и културе. 9


1. ХРОНОЛОГИЈА ЗНАЧАЈНИХ ДОГАЂАЈА

МАЈ: • 7. мај – на седници Наставничког већа одабрани нови чланови Школског одбора из редова професора Филолошке гимназије; • 8. мај – Дан отворених врата; • 14. мај – завршни тест из српског језика; • 19. мај – завршни тест из књижевности; • 21. мај – последњи дан школске године за матуранте; • 21, 22. и 23. мај – пријављивање за полагање пријемног испита; • 22. мај – одржан семинар „Наставник у функцији одељењског старешине“ • 29. и 30. мај – матурски испити. ЈУН: • 4. јун – матурско вече у „Хајату”; • 5. и 6. јун – пријемни испити; • 12. јун – „Језик је богова дар“ (Дан школе); • 17. јун – последњи дан школске године.

10


2. ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД

ОПШТИ ПОДАЦИ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У школској 2009/2010. години уписано је 655 ученика, по разредима: • први, 170; • други, 170; • трећи, 154; • четврти, 161; • укупно 655. Школа је радила у две смене – први и други разред у првој и трећи и четврти у другој смени. Прва смена почињала је у 8 часова, а друга у 14,05. Смене су ротиране сваке недеље. Рад школе је организован у складу са Правилником о школском календару („Службени гласник“ РС – „Просветни гласник“ 5/2006). Сви наставници и одељењске старешине примали су родитеље на „отворена врата“ према утврђеном распореду. Одељењске старешине су редовно држале родитељске састанке. У школи је организовано дежурство наставника са обавезом евидентирања запажања у Књизи дежурства. Организована је екскурзија за I разред према следећој дестинацији: Београд – Ковачица – Идвор – Суботица – Палић – Нови Сад – Београд. Екскурзија је реализована 23–24. априла 2010. У осталим разредима екскурзија није организована због недовољног броја заинтересованих ученика (законски минимум је 70%) Школа је организовала традиционални матурски бал за матуранте у хотелу Хајат, 4. јуна 2009. За школско обезбеђење и ове године је била задужена агенција „Укажив“ са којом је продужен уговор од претходне школске године. Школа је организовала колективно осигурање ученика – после законски прописане процедуре склопљен је уговор са осигуравајућим друштвом DELTA GENERALI. Осигурањем је било обухваћено 319 ученика. Подаци о реализацији наставног плана и програма, о успеху, дисциплини и изостанцима ученика на крају школске 2009/2010. године дати су у следећим табелама: 11


2. ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД

Предмет

I разред

II разред

III разред

План. Одрж. План. Одрж. План.

IV разред

Одрж. План. Одрж.

Српски језик

518

500

490

489

504

490

448

427

Књижевност

777

742

735

704

756

741

672

643

Први страни језик

1480

1434

1400

1386

1440

1389

1280

1214

Други страни језик

777

755

735

723

756

718

672

628

Латински језик са културном историјом

518

503

490

480

504

500

448

436

Увод у општу лингвистику

0

0

0

0

0

0

448

429

Уставност и права грађана

0

0

0

0

252

245

0

0

Музичка култура

259

248

245

241

252

252

224

221

Ликовна култура

259

253

245

238

252

244

224

210

Физичко васпитање

518

498

490

472

504

485

448

438

Историја

518

488

490

447

504

485

448

446

Математика

777

767

490

478

0

0

0

0

Основи превођења

0

0

0

0

504

486

0

0

Реторика и беседништво

0

0

0

0

0

0

448

436

Рачунарство и информатика

518

494

420

420

462

456

434

423

Физика

518

516

490

486

0

0

0

0

Хемија

518

505

245

242

0

0

0

0

Географија

518

503

490

427

0

0

0

0

Биологија

0

0

490

488

504

500

0

0

Психологија

0

0

0

0

504

492

0

0

Логика

0

0

0

0

504

479

0

0

Филозофија

0

0

0

0

0

0

672

649

Социологија

0

0

0

0

0

0

448

441

Веронаука

259

257

245

245

252

246

224

221

Грађанско васпитање

259

257

245

237

252

244

224

202

12


2. ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД

Смер: класични језици I разред

II разред

III разред

IV разред

Предмет План. Одрж. План. Одрж. План. Одрж. План. Одрж. Старогрчки језик

111

111

105

101

108

108

96

86

Латински језик

111

109

105

103

108

108

96

92

Основи класичних наука

37

37

35

35

36

35

32

30

Живи страни језик

111

111

105

103

108

108

96

92

9361

9088

8785

8545

9066

8811

8082

7764

УКУПНО

Примењене васпитно-дисциплинске мере Владање Примерно

Врло добро

Добро

Задовољ.

Незадовољ.

512

69

42

16

8

Награђено

Похваљено

38

89 Изостанци

I разред

II разред

III разред

IV разред

Оправ.

Неоправ.

Оправ.

Неоправ.

Оправ.

Неоправ.

Оправ.

Неоправ.

14439

868

17496

929

16691

679

19750

1387

15307

18425

17370

21137

13


2. ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД

РЕЗУЛТАТИ РАДА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2009 / 2010. ГОДИНЕ

разред

Први

Други

Трећи

Четврти

Укупно

7

7

7

7

28

170

170

154

161

655

3. Исписали се

3

5

2

1

11

4. Прешли на ванредно

-

-

2

4

6

5. Укупан број ученика на крају школске године

167

165

150

156

638

6. Завршили разред у јуну

165

160

148

156

629

7. Упућени на разредни испит

-

4

1

-

5

8. Положили разредни испит

-

2

1

-

3

9. Упућени на поправни

2

1

1

-

4

10. Понавља у јуну

-

-

-

-

-

11. Одличних

86

85

80

105

356

12. Одличних са просеком 5,00

24

15

16

15

70

13. Врло добрих

73

69

59

47

248

14. Добрих

6

6

9

4

25

15. Довољних

-

-

-

-

-

16. Положили поправни у августу

2

1

1

-

4

17. Понавља разред

-

-

-

-

-

4,39

4,31

4,28

4,52

4,38

1. Број одељења 2. Број ученика на почетку школске године

Средња оцена школе

14


3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКИХ СЛУЖБИ

УСЛОВИ РАДА У ШКОЛИ У току школске године обављене су следеће активности на побољшању материјално-техничких услова у складу са материјалним могућностима Школе и уз помоћ институција локалне заједнице: кабинет за информатику: куповином нових компоненти за 12 рачунара, • школа је осавременила опрему тако да у оба дела кабинета ученици могу да користе модерне уређаје; видео-надзор: заменом дотрајале опреме, стављен је у функцију видео• -надзор са осам камера и два монитора који покрива унутрашњост школе, главне ходнике и холове у приземљу и у првом спрату; за време распуста извршени су радови поправке и адаптације у згради • и у дворишту Школе: редовно кречење унутрашњих просторија, замена ормана у зборници, изградња терасе са дрвеним столовима и клупама у делу дворишта који се налази иза зграде, итд. СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ Наставничко веће Остварени су сви планирани садржаји из Годишњег плана Школе. Одржано је укупно 17 седница. Прецизна евиденција о садржајима и одлукама донетим на Наставничком већу налази се у Књизи записника. Од многобројних активности Наставничког већа издвајамо следеће: 15


3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКИХ СЛУЖБИ

• •

усвајање Годишњег плана рада Школе; разматрање Годишњег извештаја о раду Школе, анализа постигнутих резултата и утврђивање мера за превазилажење уочених недостатака; анализа успеха на крају класификационих периода; • • разматрање питања о спровођењу завршних тестова за ученике I, II и III разреда; анализа резултата постигнутих на завршним тестовима. • Стручна већа Сва стручна већа радила су у складу са Годишњим планом Школе и обавила су све предвиђене активности.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И ОПШТУ ЛИНГВИСТИКУ У ШКОЛСКОЈ 2009/2010. ГОДИНИ Стручно веће за српски језик чини 11 професора који изводе наставу из два предмета: Српски језик (11) и Увод у општу лингвистику (2). Одржано је неколико састанака професора српског језика током школске 2009/2010. године (у септембру, новембру, фебруару, априлу и јуну). Сви чланови су учествовали у раду Актива током целе школске године. Професори Актива учествовали су ове школске године у различитим активностима.

16


3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКИХ СЛУЖБИ

• Такмичења Професори српског језика организовали су Школско такмичење 28. 2. 2010. за ученике сва четири разреда. Велики број ученика Филолошке гимназије учествовао је на Општинском и Градском такмичењу из српског језика и језичке културе. Двадесеторо ученика Филолошке гимназије освојило је награде на Републичком такмичењу у Тршићу 24. 5. 2010. године. Професори су током целе школске године на часовима додатне наставе припремали ученике за различите нивое такмичења. Проф. Биљана Бранић-Латиновић припремала је током шк. 2009/2010. године ученике за Међународну лингвистичку олимпијаду, која је ове године одржана у Стокхолму од 19. до 25. јула. Њена ученица Ана Павловић (IV6) освојила је треће место и бронзану медаљу. Проф. Драгана Ћећез-Иљукић припремала је ученике за такмичење рецитатора. Једна од њених ученица учествовала је на Републичком такмичењу рецитатора. Часопис Млади филолог, који су школске 2008/2009. уређивале професорке Јелена Добрић и Јелена Срдић, награђен је првом наградом на овогодишњем Зимском семинару за професоре српског језика и књижевности, одржаном у Београду 14–16. јануара 2010. године. • Завршно тестирање и пријемни испит Професори српског језика су током целе школске године припремали ученике за завршни тест, који је одржан 12. маја 2010. Сви професори су били ангажовани у прегледању завршног теста првог, другог и трећег разреда. На састанку Актива, одржаном 23. јуна 2010, детаљно су анализирани резултати тестова за сва три разреда. Детаљан извештај предат je Управи школе. Сви професори српског језика учествовали су у организацији пријемног испита, одржаног 6. јуна 2010 (у прегледању тестова, у раду комисије за жалбе, комисије за пријем докумената и упис ученика). Проф. Јелена Срдић је у ту сврху саставила Информатор Филолошке гимназије. • Школске манифестације Проф. Драгана Ћећез-Иљукић учествовала је у припреми приредбе поводом школске славе Свети Сава. Један је од оснивача манифестације Драмско надигравање, чије се финално вече одржава сваке године у септембру. Аутор је и сценарија за представу Зона Замфирова. Проф. Јелена Срдић учествовала је у организацији Дана школе Језик је богова дар од 9. до 12. јуна 2010. године. Чланови Актива су лепо и успешно сарађивали током школске 2009/2010. године. Проф. Слађана Савовић, председник Актива

17


3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКИХ СЛУЖБИ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА КЊИЖЕВНОСТ И РЕТОРИКУ У ШКОЛСКОЈ 2009/2010. ГОДИНИ Професори књижевности су оформили посебно Стручно веће које броји 7 чланова. Професори књижевности изводе наставу из два предмета: Књижевност (7) и Реторика и беседништво (1). Редовна настава је била спроведена у задатим оквирима, те ће у овом извештају бити речи о ваннаставним активностима. • Учествовање на књижевним конкурсима Ученици Филолошке гимназије учествовали су на већем броју наградних конкурса, а на некима од њих освојили су и награде, или је њихово учествовање било запажено. – Лимске вечери поезије – Александра Ивановић 3/2 (И. Церовина) и Марија Лукић 4/2 (А. Кузмић/ Г. Коруновић) биле су финалисткиње конкурса; – Пекићева награда – Марина Трајковић 4/4, 3. место за поезију (Т. Жигић); – Књижевни конкурс Карловачке гимназије – Филип Француски; – КРОКОДИЛ – књижевни конкурс Општине Савски венац; – Десанка Максимовић (књижевни конкурс Ваљевске гимназије) – Јелена Бркић, 1/5, освојила је прво место за збирку песама (следеће школске године збирка ће бити објављена), а Зорана Живановић је била финалисткиња конкурса (Л. Росић). Наведена су имена само оних ученика који су ушли у финале и освојили неку од награда. • Ученичко стваралаштво Објављена дела: Ирена Плаовић (3/3) објавила је збирку песама „Иза ока“ (Ж. Петковић) и имала промоцију књиге у Кући Ђуре Јакшића, Библиотеци града Београда, на Камерној сцени Пете београдске гимназије… • Говорништво и рецитовање Традиционалну светосавску ауторску беседу на школској Светосавској академији говорила је матуранткиња Полина Милојевић. Иста ученица је учествовала на Седмој смотри духовног беседништва, говорећи ауторску беседу „Оно о чему математика ћути“ на српском и руском језику. Због својих беседничких наступа којима је представљала школу, матуранткињи Полини Милојевић је додељен „Златоустов венац” – највеће школско беседничко признање за ову школску годину. • Сценски наступи и такмичења – Учествовање у школском рецитаторском такмичењу; – Учествовање на Палилулској олимпијади културе; 18


3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКИХ СЛУЖБИ

–Учествовање на СВУРФ-у са представом Ноћ, боје и још понешто… Дијане Карановић, режија: Марија Марковић (Ж. Петковић) – награда ауторки текста, глумцима и професорки; – Светосавска приредба (А. Поповић, В. Србуљ); – Језик је богова дар ( Ж. Петковић, Л. Росић); – Драмско надигравање (А. Кузмић и Ж. Петковић); – Започет је рад на Сервантесовој међуигри Љубоморни старац (Ж. Петковић). • Позоришна критика У оквиру кружока Моја позоришна критика ученици 4. разреда током позоришне сезоне 2009/10. присуствовали су на 10 позоришних представа и написали критике о њима (Т. Жигић). • Гостовања писаца и књижевни сусрети са ауторима – Гостовање Михајла Пантића, угледног писца и професора Филолошког факултета у Београду (модератор Г. Коруновић); – Гостовање песника Благоја Баковића (модератор Г. Коруновић); – Промоција нових књига Исидоре Веселиновић и Теодоре Будимир, бивших ученица Филолошке гимназије (модератор Г. Коруновић); – Књижевни сусрет са Владимиром Пишталом – СКЦ (Л. Росић). Књижевним сусретима са ауторима присуствовали су професори књижевности (а и неки други) и ученици свих разреда. • Сарадња са другим установама Започета је сарадња са Институтом Сервантес, Библиотеком града Београда, Паробродом (Ж. Петковић), Фестивалом ТИБА (Ж. Петковић, Т. Жигић), Музејом позориштне уметности (Т. Жигић) и очекујемо да ће се сарадња наставити и у 2010/11. години. • Учествовање на семинарима и стручним усавршавањима – Зимски семинар Филолошког факултета (Л. Росић – учесник); – Друштвеноодговорно позориште ( Т. Жигић – учесник); – Имплементација стандарда за 8. разред, српски језик и књижевност (Т. Жигић – један од аутора семинара). Татјана Жигић, руководилац Стручног већа

19


3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКИХ СЛУЖБИ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА ШКОЛСКУ 2009/10. ГОДИНУ У току наведене школске године професори енглеског језика остварили су значајну сарадњу са дистрибутерима страних уџбеника, одлучивши се да почну да користе нека од нових наставних средстава и приручника за рад које је управо одобрило Министарство просвете. Та сарадња је такође потврђена на Сајму књига, када је наша школа добила велику количину корисног промотивног материјала од неколико издавачких кућа. Професори су током целе школске године присуствовали великом броју акредитованих семинара за професоре енглеског језика и тако остварили значајан број сати стручног усавршавања. Шест професора је у мају 2010. учествовало на највећој конференцији професора енглеског језика на Балкану (ELTA). Такође први пут су наши професори учествовали на Интернет семинару у организацији Британског савета. Осим тога, поред састанака Стручног већа, остварена је и интензивнија сарадња међу професорима преко интернета. Ученици четврте године остварили су по традицији запажене резултате на такмичењима у знању енглеског језика – шест ученица проф. Гордане Младеновић и Иване Лукић пласирале су се на Републичко такмичење, на коме је наша школа освојила две награде. Наши професори су активно учествовали у организацији и одржавању такмичења на градском и републичком нивоу, и на тај начин је ојачана иначе проблематична сарадња са Градском секцијом за енглески језик, тако да сада добијамо позиве за састанке Секције и надамо се да ће наше присуство и ангажовање утицати на исправљање вишегодишњег неправедног третмана наших ученика на такмичењима у знању енглеског језика. У току зимског распуста школске 2009/2010. године тридесет двоје ученика наше школе боравило је на студијском путовању у Енглеској, у пратњи проф. Александре Тодоровић и Јелене Станковић. Том приликом ученици су похађали курс енглеског језика и културе на југозападу Енглеске, ишли на бројне излете по Девону и Корнволу и обишли знаменитости престонице. У току летњег распуста, друга група ученика у пратњи проф. Александре Тодоровић упутила се на слично студијско путовање у Велику Британију, где су знање и успех наших ученика у поређењу са вршњацима из источноевропског региона били веома запажени. Професори су сачинили детаљну анализу прошлогодишњег завршног теста и обавили прегледање овогодишњег завршног теста из енглеског језика, на којем су наши ученици показали заиста добре резултате. Опет је извршена анализа самог теста и постигнутих резултата, и Стручно веће је закључило да није било спорних питања и да је остварена добра сарадња са састављачем теста. 20


3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКИХ СЛУЖБИ

Стручно веће је у децембру 2009. одобрило теме за матурске радове и ученици завршног разреда који су одабрали да раде матурски рад из енглеског језика приступили су изради, и са успехом одбранили своје радове у мајском испитном року. руководилац Већа, проф. Јелена Станковић

АКТИВНОСТИ ПРОФЕСОРА И УЧЕНИКА ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У ШКОЛСКОЈ 2009/2010. ГОДИНИ Ана Јанковић Од 17. фебруара 2010. наставу француског језика преузела је професорка Ана Јанковић, која се тада вратила са породиљског одсуства. Део ученика је учествовао у представи на француском језику професора Милоша Прајзовића, па је у складу са тим у априлу путовао у Белгију на Фестивал фестивала. До краја школске године, настава је спровођена по утврђеном плану и програму. Јована Илић • Активности са ученицима У школској 2009-2010. години успостављен је контакт са госпођом Ањес Барту, професорком енглеског из Амијана, све у циљу организовања размене ђака Филолошке гимназије и француских ученика. Нажалост, до размене није дошло због непоклапања предложених термина. Нешто касније, добили смо мејл од госпође Барту која је била приморана да оде на дуже боловање и чија колегиница није била превише заинтересована за ову размену. Будући да смо остварили контакт са овом школом и да смо направили оквирни план посета знаменитости Београда (по узору на план професорке Јасмине Стојковић), сматрам да и даље постоји могућност да примимо француске ученике као и да наши ђаци упознају Амијан и његову околину. Лекторка Магали Бартиjер (Magali Barthier) чак је предложила да се ђаци упознају тако што ће направити неку врсту блога на коме ће објављивати слике Београда, Филолошке гимназије, представа и приредби које се организују током године. То би свакако био занимљив начин да се наши ученици представе у најбољем могућем светлу и да се интернет искористи у образовне сврхе. Наши ђаци су захваљујући сарадњи са Француским културним центром учествовали и на Франкофоном релију у априлу што им је пружило прилику да на изузетно креативан начин откривају занимљивости везане за француску историју и цивилизацију. • Професионално усавршавање Осим стажа који је у јануару 2010. организовало Удружење професора француског језика, учествовала сам и на семинарима за професоре у Француском културном центру и то: 21


3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКИХ СЛУЖБИ

– на обуци за ДЕЛФ испитиваче (ниво А2, Б1, Б2) – предавач Јасмина Валверди (са Униврзитета у Греноблу); – на обуци за ДИЛФ испите (који оцењују ниво познавања језика за странце који желе да живе и раде у Француској) – предавач Адријана Давантир; – на обуци Француски за децу (francais precoce). Ивана Сужњевић Похађала два семинара 16. и 17. јануара: 16. јануара Континуирано образовање професора француског као страног језика и 17. јануара Креативно француски – анализа и коришћење педагошког материјала, који су организовани у ОШ Свети Сава. Учествовала сам на Франкофоном фестивалу 8–10. априла са представом Les souriantes, као и на Франкофоном релију. На крају школске године организован је семинар Министарства просвете за одељењске старешине, ком сам присуствовала као одељењски старешина III2. Наталија Николић Што се тиче прошле школске године, била сам на семинару за професоре француског језика у јануару који је организовало Министарство просвете. Слушала сам и семинар за одељењске старешине и све професоре (Наставник у функцији одељењског старешине) који је био одржан у нашој школи. Од ваннаставних активности са ученицама 1/2 и њиховим другом из друге школе урадили смо један матине посвећен француској средњовековној књижевности и музици уз учешће дела ансамбла Ренесанс односно Flauto dolce. Након тога сам заједно са групом од 15 ученица 1/2 припремила оригиналну представу Les souriantes за Београдски средњошколски франкофони фестивал. Милош Прајзовић Поред уобичајених активности у оквиру савладавања плана и програма, прописаног од стране Министарства просвете, у протеклој школској 2009/2010. години, са ученицима III2 обавио сам припреме за испите Делф - Б1. Свих шест ученика који су полагали испит у мају 2010, у Француском културном центру, успешно су га савладали. Поред тога, редовно смо посећивали ФКЦ и присуствовали готово свим његовим активностима везаним за учење језика и упознавање са француском културом. Позоришна трупа сачињена од ученика IV2, IV1, III2 учествовала је, као представник Србије, на Франкофоном светском позоришном фестивалу за средњошколце у Ганту (Белгија) са својом представом, која се базира на делима Сартра и Камија и достојно представљала своју земљу у априлу 2010. Нашем наступу присуствовао је и амбасадор Републике Србије у Белгији. Иста група ученика је у октобру 2009. гостовала у Бањалуци и тамошњој гимназији се представила са одломцима из горе наведене представе, као и са 22


3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКИХ СЛУЖБИ

разним рецитаторским и музичким нумерама, примерено представљајући тако своју Филолошку гимназију. Након завршетка школске године, почетком јула месеца, за групу од 30 ученика III1, III2, III6 организовао сам десетодневни пут у Париз, где су ученици могли први пут да уживају и да се диве Лувру, Версају, Тријумфалној капији, Ајфеловој кули... Што се тиче мојих стручних активности, могу да кажем да сам у фебруару 2010. учествовао на семинару, који је организовало Удружење наставника француског језика Србије уз покровитељство Министарства просвете, а било посвећено анализи текста и писању састава на француски начин. Семинар је водила др Тања Шотра. Такође у јануару 2010, дао сам краћи интервју за француски радио о културном животу у Србији. шеф Стручног већа, Милош Прајзовић ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА ЗА РУСКИ ЈЕЗИК ЗА 2009/2010 ГОДИНУ На такмичењима у знању руског језика постигнути су следећи резултати: • Са Градског на Републичко такмичење пласирали су се следећи ученици: 1. 2. 3. 4. 5.

Урош Гарић Марина Јанковић Катарина Лукић Полина Милојевић Ружица Несторов

• На Републичком такмичењу следећи ученици су освојили награде: 1. место – Полина Милојевић 3. место – Катарина Лукић Катарина Лукић је ученица Наталије Јермоленко из IV3, а Полина Милојевић је ученица јапанског одељења IV7 којој је руски матерњи језик, те су се обе такмичиле у специјалној категорији. 1. Наступ ученица III3 и II3 у октобру у Руском дому поводом годишњице Љермонтовљевог рођења са рециталом за који је сценарио написала Весна Маричић, а ученике су припремале Милица Добрић и Весна Маричић. 2. Сарадња са Филолошким факултетом Одсека за славистику – хоспитовање три групе од 14 студената руског језика (код професора М. Добрић, В. Маричић и В. Лазаревић-Вуловић). 23


3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКИХ СЛУЖБИ

3. Наступ ученица Мирјане Кораћ, Миле Ђуричић и Викторије Обреновић на књижевној вечери у Руском дому, када је представљен зборник превода руских билина. Ученице су припремале Милица Добрић и Весна Маричић. 4. Учешће ученика у манифестацији Језик је богова дар, како у припреми хране и опремању штандова, тако и у приредби у школи и свечаној академији у Математичкој гимназији. 5. Прегледање и анализа завршних тестова. Учествовали су сви професори руског језика. Руководилац Актива за руски језик, проф. Милица Добрић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ЗА 2009/2010 ГОДИНУ 1. Ученице и ученици IV/4 (проф. М. Тома) и I/4 (проф. П. Станојев) одељења учествовали су и ове године на Матинеу немачке поезије у Новом Саду, 27. марта 2010. године и освојили 2. и 3. место у категорији Скеч на немачком језику и 2. место у категорији Рецитовање на немачком језику (ученица Сања Вићентијевић, одељење I/4, предметни наставник проф. Предраг Станојев). Групу је водио проф. Предраг Станојев. 2. Ученице и ученици IV/4 и I/4 (20 ученица и ученика) присуствовали су 27. новембра 2009. године књижевном сусрету са немачком књижевницом Карен Сузан Фесел у Гетовом институту у Београду. Групу је водио проф. Предраг Станојев. 3. Ученице и ученици III/4 одељења са својом професорком и разредним старешином Вирђинијом Паску били су на стручној екскзурзији у Бечу, од 4. до 10. априла 2010. 4. Ученице III/4 одељења – Милица Милинчић, Тамара Миловановић и Ана Пешић учествовале су од 1. до 13. августа 2010. године на омладинском семинару са темом Europerience – Enjoy Diversity, у месту Валдминхен, Немачка. 5. Професорка Вирђинија Паску учествовала је на међународном семинару за наставнике немачког језика у организацији Немачке педагошке службе за размену, од 1.11. до 14. 11. 2009. године у Диселдорфу. 6. Професор Предраг Станојев учествовао је у стручном семинару за професоре немачког језика из Србије у месту Визнек код Фрајбурга у Немачкој, у периоду од 10. 1. 2010. до 20.1. 2010 проф. Предраг Станојев, председник Актива за немачки језик

24


3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКИХ СЛУЖБИ

ИЗВЕШТАЈ АКТИВА ЗА КЛАСИЧНЕ ЈЕЗИКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2009/2010. ГОДИНУ Актив за класичне науке је на седници одржаној 20. августа 2010. анализирао реализацију активности које су биле предвиђене за школску 2009/10 годину. Већина планираних активности је и реализована: 1. Учествовали смо на Републичком такмичењу из латинског и старогрчког језика (мај 2010). Освојили смо три прва места из латинског у првом разреду, друго место из старогрчког у првом разреду, треће место из латинског језика у трећем разреду и неколико похвалница (четврто место). 2. Учествовали смо на Certamen Ciceronianum, међународном такмичењу у познавању Цицероновог живота и дела, које се одржава у његовом родном граду Арпину код Рима (мај 2010). Наша ученица Зорица Дуковски освојила је специјалну награду жирија и то је први пут од 1992. од када учествујемо на овом такмичењу да смо освојили неку награду. 3. Учествовали смо на међународном такмичењу из старогрчког језика – European student competition in ancient Greek language and culture (мај 2010). 4. Учествовали смо на школској приредби Језик је богова дар (мај 2010). 5. Учествовали смо на размени ученика поводом Дана школе (мај 2010). 6. Учествовали смо на стручним семинарима које организује Асоцијација за класичне студије Србије и Филозофски факултет у Београду. 7. Ученици другог разреда радили су годишњи тест из старогрчког, а ученици трећег разреда радили су годишњи тест из латинског језика. Шеф Актива за класичне језике, Габријела Римац

25


3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКИХ СЛУЖБИ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА ЗА ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК ЗА ШКОЛСКУ 2009/2010. ГОДИНУ У току школске 2009/10 године Актив професора италијанског језика испунио је све планиране задатке. Редовна настава се одвијала несметано, а организована је такође додатна и допунска настава. У септембру 2009. године шест ученика је, у пратњи професорке Драгане Говедарице, боравило пет дана у Италији (Cortina d’Ampezzo) где су учествовали у раду Форума младих. Тема овога скупа била је „Права детета у Европској унији“. Ђаци су се са путовања вратили пуни дивних утисака. Протекле школске године, у марту, професори италијанског су похађали семинар стручног усавршавања под називом „Подучавање италијанског језика у новом европском контексту“. Семинар је одржан у Италијанском институту за културу, а под покровитељством Министарства просвете. Током јануара, фебруара и марта ове године, четрдесет студената Филолошког факултета хоспитовало је на часовима професорке Светлане Рујевић, у оквиру вежби из предмета Методика наставе италијанског језика. Током марта и априла одржана су ученичка такмичења из познавања италијанског. Ђаци наше гимназије су се, као и увек, такмичили у специјалној категорији са ученицима билингвалног одељења III београдске гимназије и ученицима Карловачке гимназије. У веома јакој конкуренцији наше ученице су заузеле прва четири места на Републичком такмичењу које је одржано у Београду. шеф Актива, Светлана Рујевић Митић

26


3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКИХ СЛУЖБИ

ИЗВЕШТАЈ АКТИВА ЗА ШПАНСКИ ЈЕЗИК ЗА ШКОЛСКУ 2009/2010. ГОДИНУ Од прошле школске године Актив за шпански језик се не налази више у оквиру Актива за романистику, већ делује као самосталан актив. Часове шпанског језика и цивилизације школске 2009/2010. године држали су следећи професори: • I и IV разред: проф. Јелена Кнежевић (I полугодиште) и проф. Ђорђина Трубарац (II полугодиште) (10 часова) • II и III разред: проф. Марија Драгојевић (12 часова) и проф. Ивана Катић (1 час хиспаноамеричке цивилизације и 2 часа шпанске књижевности) • Основи превођења (III разред): проф. Ђорђина Трубарац (2 часа) Осим редовних часова, професори су држали додатну и допунску наставу из шпанског језика. У оквиру ваннаставних активности ученици и професори су активно учествовали у раду драмске секције током целе школске године. Ученице III разреда су са предметним професоркама и професорком књижевности Жељком Петковић припремале представу на шпанском језику према тексту Сервантесове међуигре „Љубоморни старац” (El viejo celoso). У II полугодишту (23. априла) ученици су организовали Кубанско вече које је било хуманитарног карактера и имало је за циљ прикупљање средстава за куповину специјалног уређаја за помоћ у учењу слабовидим ученицима. На Кубанској вечери наступили су плесни парови из плесне школе Хавана, који су извели неколико салса нумера. Ученици шпанског језика свих разреда посебно су се истакли на прослави „Језик је богова дар“ када су учествовали у опремању штанда за Вашар језика и припреми типичних шпанских и латиноамеричких јела. Штанд „Шпањолки” је проглашен за најлепше уређен, а посетиоцима су се посебно свиделе тортиље, сангрија и magdalenas. Такође, на завршној приредби прославе ученици су се представили публици рецитовањем песме кубанског песника Хосеа Мартија Девојка из Гватемале (José Martí, La niña de Guatеmala) на српском и шпанском језику, као и танго – плесном тачком. Као и претходних година, и ове школске године је Актив за шпански језик организовао сусрете са многим професорима шпанског језика из других школа, што је ученицима пружило могућност бољег упознавања са језиком и цивилизацијом Шпаније и Латинске Америке. На дан рођења кубанског песника и националног хероја Хосеа Мартија (28. јануара) одржана је песничка трибина посвећена Мартијевом песничком стваралаштву. Учесници трибине били су амбасадорка Кубе у Београду Њ. Е. Мерседес Мартинес Валдес (Mercedes Martínez Valdés) и Љубомир Ристановић, преводилац и публициста који је недавно био објавио превод збирке песама Хосеа Мартија. Гост школе је потом био и професор Слободан Пајовић, бивши ученик Друге београдске гимназије, а сада проректор за међународну сарадњу Универзитета Мегатренд и предавач на Катедри за студије Латинске Америке и Кариба при Факултету 27


3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКИХ СЛУЖБИ

за међународну економију. Проф. Пајовић је одржао предавање на тему Велики мислиоци Латинске Америке. Такође, договорена је ближа сарадња са Универзитетом Мегатренд и тим поводом професори и ученици Филолошке гимназије били су гости на Недељи аргентинске културе коју је организовао овај факултет у сарадњи са амбасадом Републике Аргентине у Београду. Након приказивања аргентинског филма Елса и Фред, ученици су имали прилику да се упознају и разговарају са аргентинским амбасадором Њ. Е. Мариом Ескуром (Mario Eduardo Bossi de Escurra). Будући да актив за шпански језик има добру сарадњу са Институтом Сервантес у Београду, ученици су имали прилике да посете многе концерте, изложбе, књижевне вечери и остале културне догађаје које је Институт организовао, као што је нпр. било гостовање позоришне трупе из Шпаније која је одиграла представу Жена на силу (Tirso de Molina, La mujer por fuerza) у позоришту Бошко Буха. Професори шпанског језика су у току ове школске године присуствовали семинару који су организовали Завод за уџбенике и Друштво за стране језике и књижевности Србије. Тема семинара је била Савремене тенденције у настави страних језика. Од посебног значаја за стручно усавршавање професора шпанског језика и за даље унапређење методологије наставе у школи јесте и сарадња са Катедром за иберијске студије Филолошког факултета. Одржан је састанак са шефом Катедре, проф. Јеленом Филиповић, на ком су договорене смернице за избор уџбеника за наредну школску годину и дати предлози за реализовање наставног плана и програма из шпанског језика, односно његову измену у делу који се односи на књижевност. Такође, појачана је сарадња са Активом за шпански језик Карловачке гимназије. Резултати ове сарадње већ се показују кроз усклађеност уџбеника који ће се користити у настави наредне школске године и заједнички наступ према добављачима наставног материјала. Шеф Актива за шпански језик, Марија Драгојевић

ИЗВЕШТАЈ АКТИВА ЗА КИНЕСКИ И ЈАПАНСКИ ЈЕЗИК ЗА ШКОЛСКУ 2009/2010. ГОДИНУ • Кинески језик Септембар – од септембра претходне школске 2009/10. године професори кинеског језика у сарадњи са ученицима кинеског језика почели су да раде на припреми ученика за такмичење из кинеског језика које је одржано у мају 2010. године. За такмичење се пријавило доста ученика, те је посао око организације рада секције из познавања кинеског језика и културе био захтевнији. Октобар – у октобру ученици Филолошке гимназије који су освојили првих пет места на такмичењу из познавања кинеског језика и кинеске културе су у пратњи професорке кинеског језика Селене Пјевић узели учешће на Светском 28


3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКИХ СЛУЖБИ

такмичењу кинеског језика за средњошколце које се одржало у Кини, граду Чунгћинг (Оља Вуковић, Маријана Марјановић, Невена Недељковић, а у пратњи ученика Месарош Габријела, Милевчић Андреје и Теофиловић Татјане). Такмичење у Кини је трајало 17 дана, а наши ученици су показали одлично знање и сналажљивост на кинеском језику те се од 36 ученичких делегација наша делегација нашла у средини према оствареном резултату. Новембар – професори кинеског језика су се активно бавили припремама ђака старијих година за Такмичење из познавања кинеског језика и културе које се одржало у просторијама Математичке гимназије у мају ове године. Децембар – већ по устаљеном распореду, као и претходних година ученици IV године кинеског језика су имали прилику да посете Одсек за оријенталне језике при Филолошком факултету у циљу упознавања са организацијом предавања кинеског језика на факултету, као и упознавања ученика са лекторима из Кине. Фебруар – ученици су почели да самостално одлазе у Конфучијев центар на Филолошком факултету да би се упознали са различитим врстама активности које се организују у тој институцији као што су: семинари, презентације, калиграфске и друге уметничке радионице. Професори кинеског језика су почели са интезивном припремом матураната за полагање пријемног испита из кинеског језика на Филолошком факултету. Март – активна припрема матураната за полагање пријемног испита из кинеског језика на Филолошком факултету. Април – је био у знаку финалне припреме ученика за Такмичење из познавања кинеског језика и културе. На том такмичењу су учешће узели само ученици старијих разреда, односно 3. и 4. године учења кинеског језика у Филолошкој гимназији. Мај – одржано је Такмичење из познавања кинеског језика и културе у просторијама Математичке гимназије. За ово такмичење се припремало око 10 ученика из III и IV године учења кинеског језика. Такмичење се састојало из три дела: представљање себе на кинеском језику (самосталан састав ученика од 500 и више знакова) – усмено излагање напамет. Ученици су одговарали на по три питања из познавања кинеске културе и цивилизације на кинеском језику. Ова питања су бирали Кинези (лектори са Филолошког факултета у Београду у присусутву аташеа Амбасаде НР Кине у Београду). Овај део такође није био нимало једноставан, јер су ученици од 35 питања која су морала да науче морали да брзо разумеју и одговоре без грешке на кинеском језику. Неки од ученика су напамет рецитовали песме древне кинеске књижевности, неки од ученика су напамет излагали читаве прозне композиције кинеских писаца, или пак своје саставе који су својеврсна компаративна анализа кинеске и српске мтиологије на кинеском језику. Од десетак ученика изабрано је петоро најбољих. Кинези су највећи број бодова дали Милошу Бећаревићу – ученику III7, Сањи Кричка – IV7, Невени Ђилас – III7, Ивони Станковић – IV7, као и Дражену Хорватићу – III7. Прва три места одлазе да учествују на Светском такмичењу из кинеског језика за средње 29


3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКИХ СЛУЖБИ

школе у октобру ове године (Кина, Чунгћинг), а последња два места добијају ту привилегију да бодре наше такмичаре. Ученици се за време летњег распуста већ увелико припремају за такмичење. 2. Професори су активно припремали матуранте за полагање пријемног испита из кинеског језика на Филолошком факултету. 3. Ученици су учествовали на школској манифестацији Језик је дар богова. Професори кинеског језика Татјана Шуковић и мр Селена Пјевић

• Јапански језик Од септембра професори јапанског језика у сарадњи са ученицима јапанског језика почели су да раде на припреми ученика за такмичење у говорништву на јапанском језику које је планирано за почетак другог полугодишта. Услови такмичења, теме, награде и број ученика договорени су у сарадњи са Амбасадом Јапана у Београду, а након посете делегације из Амбасаде приликом које су нам уручени уџбеници које смо и ове школске године добили од Јапанске фондације. Том приликом предвиђено је и да се у току школске године настави прикључи и лектор из Јапана који би у договору са наставницима јапанског језика долазио на часове и радио са ученицима на изговору и акценту, као и додатним објашњењима у вези са јапанском културом.

30


3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКИХ СЛУЖБИ

У исто време почео је и рад секције за јапански језик чији је задатак био да направи пратећи материјал за такмичење у говорништву, а касније и основни материјал који ће нас представљати на завршној приредби Језик је богова дар. У новембру је школу посетила уметничка трупа из Јапана која је на приредби одржаној у нашој школи, посебно за ученике који уче јапански језик, представила традиционалне јапанске инструменте и традиционални плес. У овом извештају желимо да истакнемо да су ђаци били очарани оним што су видели и научили и задовољни што им је Филолошка гимназија пружила и ту могућност ширења образовања. Почетком другог полугодишта, тачније у фебруару, придружила нама се лекторка из Јапана, госпођица Мијуки Араи. Од тог дана, па до краја школске године учествовала је у раду групе за јапански језик. Држала је по један час недељно у сваком одељењу; заједно са професорима јапанског присуствовала је свим часовима додатне наставе током припрема за такмичење у говорништву; присуствовала је свим часовима секције и помагала својим саветима у изради материјала за такмичење, тј. завршну приредбу; приликом посете телевизијске (РТС) и новинарске (Политика) екипе, а на нашу молбу, посебно је долазила у школу у искреној жељи да нам помогне у промовисању наше школе у медијима. Желимо да нагласимо да смо неизмерно захвални Министарству просвете, Јапанској агенцији за међународну сарадњу (JICA) и руководству Филолошке гимназије што су нам дозволили, тачније омогућили, да наставу јапанског језика употпунимо сарадњом лектора. У другом полугодишту почело се и са интензивном припремом матураната за полагање матурском испита, а и пријемног испита за Филолошки факултет. Поносни смо што су и ове године ученици који су одлучили да полажу пријемни на јапанском језику то и постигли и то са великим успехом и тако опет доказали да је настава јапанског језика у нашој школи врло квалитетна. Такмичење у говорништву на јапанском језику одржано је у марту и привукло је у гледалиште много Јапанаца који живе у Београду, што је такмичаре посебно обрадовало. Велики публицитет ово такмичење имало је и у медијима. Број ученика који се пријавио за такмичење био је врло велики, па смо морали да одржимо неку врсту квалификација и одабрали девет финалиста. Жири који су чинили отправник послова Амбасаде Јапана, господин Шинада, господин Куросава из Јапанске агенције за међународну сарадњу и Далибор Кличковић, асистент са Филолошког факултета одабрао је победнике, а врло вредне награде обезбедила је, такође, Амбасада Јапана. Након такмичења ученици су вредно радили за годишњи тест који су успешно завршили, а затим су сву своју енергију и доста новца уложили у припреме за завршну приредбу. Сашили смо шест кимона; направили око 120 украсних честитки са јапанским мотивима: припремили око петнаест раличитих јапанских специјалитета у великим количинама. На самом штанду 31


3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКИХ СЛУЖБИ

наше групе одржавало се и такмичење у једењу штапићима, што је посебно било занимљиво гостима приредбе који нису из наше школе. Крај школске године није био и крај рада наше групе. Наиме, госпођица Мијуки Араи је и током лета радила: током целог летњег распуста држала је часове понедељком и четвртком, од 10.00 до 13.30. часова. Први двочас био је намењен ђацима који су желели да допуне своје знање, а било их је четворо (две ученице другог разреда и две ученице четвртог разреда). На другом двочасу истог дана, професорка Мијуки Араи радила је са нама, професорима јапанског језика, на методици наставе јапанског језика. Овај летњи курс био је од непроцењиве вредности, како за ученике, тако и за нас професоре и презадовољни смо што нам је пружена та прилика. професорке јапанског језика Маргарета Саморан, Ивона Васић

ИЗВЕШТАЈ АКТИВА ЗА ИСТОРИЈУ И ГЕОГРАФИЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2009/2010. ГОДИНУ • Историја Актив за историју и географију чине следећи професори: Нада Ковач, Ана Стојимировић, Зорка Стојиљковић, Никола Вранеш, Небојша Максимовић, Олга Шимшић, Јелена Јурић, и мр Стела Гашпаровић. У току претходне школске године Актив је одржао осам састанака у оквиру кога је анализирана реализација плана и програма из историје и географије за текућу годину. 32


3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКИХ СЛУЖБИ

У кординацији са редакцијом часописа за историју, географију, етнологију и археологију али од прошле године и за остале друштвене науке, Херодотом, професори и ученици су објавили један број часописа и припремили за штампу још један број. У вези са такмичењем ученика из историје, остварени су резултати који су превазишли све претходне године. Ученик прве године Лав Димовић, ученик одељења првог шест, освојио је прво место на Републичком такмичењу из историје у организацији Министарства просвете и Друштва историчара Србије. Предметни професор била је мр Стела Гашпаровић. На свим такмичењима, од школског преко Општинског и Градског, ученици Филолошке гимназије били су заступљени у великом броју. Професори који су у току године посетили семинаре за стручну едукацију јесу мр Стела Гашпаровић (који је организован од стране Друштва историчара Србије) и професор Никола Вранеш је присуствовао семинару у организацији Друштва географа. У оквиру сарадње са Карловачком, Ваљевском, Бањалучком и Јагодинском гимназијом дошло је до састанка у оквиру кога су усаглашени програми и уџбеници који се користе у настави а по препоруци Министарства просвете. Матурски испит из историје полагало је и положило 27 ученика. Испитну комисију чинили су професори Гашпаровић, Србуљ и Максимовић. Нови шеф актива је мр Стела Гашпаровић. • Географија Актив професора географије у потпуности је реализовао наставни план и програм за школску 2009/2010. годину. Еколошка секција је и ове школске године својим програмом рада наставила започету традицију у ваннаставним активностима. Уз помоћ професорки географије Наде Ковач и Ане Стојимировић актуелизовани су основни еколошки проблеми у вези са заштитом животне средине. У том циљу, чланови еколошке секције више пута су приредили пригодне садржаје на школској огласној табли по следећим темама: • • • • • • • •

здрава исхрана, соларна енергија и њена употреба, рециклажа отпада, екологија у другим земљама, концепт еко-система и продуктивност, глобални еколошки покрет, угрожене биљне врсте, угрожене животињске врсте. 33


3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКИХ СЛУЖБИ

У оквиру такмичења ученика средњих школа у изради мултимедијалних презентација на тему „Ветар, вода, сунце – у служби енергије“, под покровитељством Градске управе града Београда – Секретаријата за образовање, учествовале су и ученице I разреда Филолошке гимназије: Катарина Петровић, Андријана Кузмановић, Сандра Ђиновски. Оне су уз помоћ професорке географије Ане Стојимировић и професорке рачунарства и информатике Луције Пајић испољиле изузетну креативност у осмишљавању садржаја и изгледа мултимедијалних презентација на задату тему. У циљу подизања очигледности наставе на виши ниво потребно је набавити пројектор за приказивање слајдова са рачунара. Шеф Актива за историју и географију, проф. Небојша Максимовић

ИЗВЕШТАЈ АКТИВА ЗА ФИЛОСОФИЈУ, ПСИХОЛОГИЈУ, СОЦИОЛОГИЈУ, ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ, ВЕРСКУ НАСТАВУ, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА У ШКОЛСКОЈ 2009/2010. ГОДИНИ Током школске 2009/2010. године, од садржаја предвиђених годишњим програмом рада, није остварено планирано предавање гостујућих професора Филозофског факултета, због немогућности усаглашавања слободних термина предавања и обавеза предвиђених предавача. Због тога је овај програмски садржај пренет и у годишњи план за школску 2010/2011. годину, са оквирним термином реализације, у зависности од теме, предмета и разреда чијем је узрасту предавање прилагођено, обавеза гостујућих предавача и др. Остали програмски садржаји остварени су са задовољавјућом динамиком и квалитетом реализације. Чланови нашег Већа су додатно били ангажовани у спровођењу и посебно у обради и презентацији резултата годишњих тестова (Б. Николић, А. Тимотић), па је тиме, планом предвиђена анализа успеха, остварена још дубље и озбиљније. Са истеком ове школске године престаје и радни однос члана нашег већа проф. Татјане Вујовић, због одласка у мировину. Руководилац Стручног већа Милош Реиснер

ИЗВЕШТАЈ АКТИВА УМЕТНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2009/10. ГОДИНУ • Музичка култура Школске године 2009/2010. за професора музичке културе са нормом од 40% (на место професорке Весне Ковачевић) дошла је нова професорка Нада 34


3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКИХ СЛУЖБИ

Андоноска Полексић. Школске 2009/10. године проф. Јовановић (100% норме) имао је 20 одељења: седам другог разреда, седам трећег разреда и шест четвртог разреда (није имао 4-3). Проф. Андоноска Полексић имала је седам одељења првог разреда и једно одељење четвртог разреда – 4-3. Професори Јовановић и Андоноска држали су редовно часове. Хор. Пробе школског хора одржавале су се суботом у подневном термину, у холу на спрату, поред клавира. Планирамо да следеће школске године уведемо пробу хора петком 7. час преподневне смене (када углавном није предвиђена настава), јер то као средишњи термин радног дана треба да одговара ученицима и преподневне и поподневне смене. Тиме не би било проба суботом, изузев када их треба интензивирати уочи приредбе. Хор је учествовао на двема приредбама: прослави Светог Саве, 27. јануара, и приредби „Језик је богова дар“, 12. јуна 2010. Клавир у кабинету за музичко. Уз мишљење оба професора музичког и директора, клавир (пијанино), који се дуго година налазио у холу школе, пренет је крајем другог полугодишта у кабинет за музичко, а разлози су вишеструки: – квалитетнија настава музичке културе, с обзиром на то да се (највише у првом разреду) обрађују поједине теме из теорије музике за које је потребан клавијатурни инструмент; – да би наставник музичког понекад могао да покаже (одсвира) на часу неку мелодију везану за дело неког композитора;

35


3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКИХ СЛУЖБИ

– да би ученици који уче клавир у музичкој школи и знају нешто да одсвирају, били у прилици да свом одељењу, као публици, нешто одсвирају, чиме би час музичког био обогаћен; – да би ученици који свирају клавир могли да прикажу којом музичком нумером располажу за потенцијални наступ на школској приредби, ради одабира од стране професора; – да би ученици одабрани за приредбу могли да увежбавају (ван термина наставе) свој музички наступ, тј. да би имали пробе, пре свега за годишњу школску приредбу „Језик је богова дар“. А ту се могу укључити и ученици одабрани од стране професора Милоша Прајзовића, који у својим сценским тачкама обично имају уклопљену и неку музичку нумеру; – за несметане пробе школског хора. Овим, кабинет за музичко добија и улогу просторије за музичке пробе, у ваннаставним терминима, укључујући и поједине суботе и недеље када је школа отворена. Посете музичким извођењима. Ове школске године ученици наше школе имали су прилике да у оквиру предмета музичка култура посете, у ваннаставним терминима, различита музичка извођења. Приредба „Језик је богова дар“. На приредби „Језик је богова дар“, одржаној 12. 6. 2010. у сали Математичке гимназије, хор је наступио у смањеном саставу, као певачка група, заједно са професором Дејаном Јовановићем, извевши народну песму „Ајде, Јано“ . На истој приредби, ученица Ана Марчетић, 4-3, која упоредо учи и соло певање у музичкој школи „Мокрањац“, уз клавирску пратњу своје професорке музичког Наде Андоноске Полексић, отпевала је соло песму Фредерика Шопена „Жеља“. Прослава Светог Саве 27. јануар 2010. Школски хор, под руководством професора музичке културе Дејана Јовановића, извео је на приредби прославе Светог Саве 27. 1. 2010. следеће нумере: Светосавску химну „Тјело Христово“ (Миодраг Говедарица) „Тебе појем“ (Стеван Стојановић Мокрањац) „Многаја љета“ (руска народна здравица) Матурски радови из музичке културе. Ове школске године из предмета музичка култура одбрањено је укупно 17 матурских радова (проф. Јовановић 14 радова и проф. Андоноска Полексић 3 рада). Професори музичке културе Дејан Јовановић, шеф Актива, Нада Андоноска Полексић

• Ликовна култура Школске 2009/2010. године дугогодишња професорка ликовне културе Бојана Тодоровић отишла је почетком другог полугодишта у пензију. Професорка Олга Тодоровић у другом полугодишту организовала је и поставила у ходнику школе изложбу ученичких фотографских радова са темом „Овако те видим“, 36


3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКИХ СЛУЖБИ

чији је задатак био да ученици међусобно један другог сликају онако како га доживљавају. Професорка Тодоровић је, такође, током школске године, изложила у ходнику успешне ученичке радове рађене у техници оловке. Професорка Маја Модерц у другом полугодишту извела је троје својих ученика на традиционалну изложбу средњих школа Србије „Беокулис“, такмичарског карактера, која се одржавала у изложбеном простору Математичке гимназије, и трајала од 12. маја до 11. јуна, где су ученици имали изложене своје радове. Матурски радови из ликовне културе. Ове школске године из предмета ликовна култура одбрањено је укупно 26 матурских радова: Модерц 22 рада и Тодоровић 4 рада. Професори ликовне културе Маја Модерц, Олга Тодоровић

37


3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКИХ СЛУЖБИ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА ПРОФЕСОРА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У ШКОЛСКОЈ 2009/10. ГОДИНИ Спортови који су заступљени у нашој школи: • • • • • •

атлетика одбојка кошарка фудбал ритмичка гимнастика стони тенис

Горе наведени спортови заступљени су у Плану и програму за Физичко васпитање, тако да се њихови основни принципи примењују у раду са ученицима наше школе (основна правила одређеног спорта, техника, тактика...). Уз то, на почетку и на крају школске године ради се тестирање ученика које даје увид у основне димензије тела и поједине моторичке способности (скочност, брзина, експлозивна снага ногу, покретљивост итд.) Осим наставе у школи, ученици су учествовали на Општинском првенству (Савски венац), такмичећи се у следећим спортовима и дисциплинама: – одбојка, мушкарци, 6. место – одбојка, девојке, 2. место – фудбал, мушкарци, 8 место – фудбал, девојке, 8. место – кошарка, мушкарци, 2. место –атлетика, девојке, 3. место, трка на 400м (једна учесница) Ученике су на такмичењима водили професори Душан Петровић (Атлетика, Одбојка-м, Фудбал-м, Фудбал-д) и Саша Шошкић (Одбојка-д и Кошарка-м). У оквиру школских такмичења одигран је турнир у Одбојци и такмичење у ритмичкој гимнастици. Школско такмичење из кошарке и фудбала није одржано због обимног плана и програма рада. Професори из Актива физичког васпитања сложили су се да је План и програм рада у горе наведеној школској години остварен. Председник Актива Саша Шошкић

38


3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКИХ СЛУЖБИ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА ПРОФЕСОРА МАТЕМАТИКЕ, РАЧУНАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ У ШКОЛСКОЈ 2009/2010. ГОДИНИ Чланови актива: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

МАТЕМАТИКА

Владана Нушић

Надица Љубарски

Мирјана Гошић Александра Милкић (замена Ивана Будаков) Луција Пајић Јелка Бројчин

Татјана Стевић

СЕПТЕМБАР: – Планирање писмених задатака из математике и из рачунарства и информатике – Договор око критеријума оцењивања и усаглашавање захтева у погледу контролних и писмених задатака. – Уписивање података у дневнике рада (подаци о професору, уџбенику, броју часова планираних за свако полугодиште...). Договор о редовном исписивању месечних планова рада који се предају до петог у месецу. Годишњи план треба предати до 15. септембра. – Договор о присуствовању професора математичкој и рачунарској трибини које се одржавају сваког првог уторка у месецу. – Договорено је да се редовно држе часови допунске наставе из математике и то једне недеље ученицима прве године, а друге ученицима друге године и тако наизменично и да се то бележи у Књигу евиденције. За часове додатне наставе нема заинтересованих ученика. ОКТОБАР: – Разговор о пристиглим понудама за семинаре из математике и рачунарства и информатике и договор које од њих посетити. – Хоспитовање: студент Математичког факултета у Београду Миок Кристијан одржао је час у присуству професора Надице Љубарски 14.10. 2009. године у одељењу II4 на тему „Геометријско приказивање комплексних бројева“. Час је успешно реализован. – Припрема и договор око задатака за први писмени задатак из математике који по плану треба да се одржи 19.10. 2009–23.10. 2009. год. – Посета Сајму књига (26.10. 2009–01.11. 2009.године) ради стручног усавршавања и проналажења одговарајуће литературе чији садржаји могу да се примене у настави математике и рачунарства и информатике. 39


3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКИХ СЛУЖБИ

НОВЕМБАР: – Анализа успеха на првом тромесечју. Истакнуто је да је број недовољних оцена из математике значајан, али не толико велики као из неких других предмета. Редовно се држи допунска настава из математике. Из информатике и рачунарства је врло мало недовољних оцена. – Избор тема за матурски испит ДЕЦЕМБАР: – Договор о припреми писмених задатака из математике и рачунарства и информатике, о начину одржавања писмених и о уједначавању критеријума оцењивања. – Разговор о пристиглим понудама за семинаре током зимског распуста и договорено је да се поднесу захтеви да се одобре средства за семинаре: Републички семинар из Математике и рачунарства и Информатике, који се одржава у Београду, 16. и 17. јануара 2010. године и XXVI специјализовани Републички семинар за наставнике математике у средњим школама, који се одржава 14. и 15. јануара 2010. године у Београду. ЈАНУАР: – Анализа успех на крају првог полугодишта и договор о одржавању часова допунске наставе из математике уз констатацију да ученици не долазе на допуnску наставу, иако имају недовољне оцене. – Разговор о семинарима којима смо присуствовали у току зимског распуста. Семинари су били веома успешни и добро реализовани. – У кабинету за информатику добијено је 12 нових рачунара, а у кабинету за математику постављена је нова клима, нови (стари) чивилуци и стари орман за одлагање потребног наставног прибора.

40


3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКИХ СЛУЖБИ

ФЕБРУАР: – Извештај са Педагошког колегијума – Договор о матурском испиту из математике. Једна ученица која је изабрала да ради матурски из математике, без претходне консултације са предметним професором, сама је одабрала тему ван списка понуђених тема које су објављене у новембру. Пошто то није правно дозвољено, одлучено је да ученица у договору са професором изабере неку другу тему са списка тема за матурски испит. – Дат је предлог о сажимању градива – У понедељак, 8. 2. 2010. године у кабинет за математику донет је један стари рачунар за коришћење у настави. МАРТ: – Договорен је распоред учионица и време одржавања писмених задатака. Усаглашени су критеријуми по питању задатака. АПРИЛ: – Анализа успеха на крају трећег тромесечја уз констатацију да из математике има укупно 34 недовољне оцене и поред тога што се задаци на писменом понављају са редовних часова и континуирано држи допунска настава. Констатовано је да ученици веома слабо, нередовно и површно приступају вежбању и анализи математичких задатака. Нема недовољних оцена из рачунарства и информатике. МАЈ: – Анализа успеха ученика IV године на крају другог полугодишта. На крају другог полугодишта нема недовољних оцена из рачунарства и информатике. – Договор о задацима за четврти писмени задатак из математике у првом и другом разреду. – Присуствовање семинару „Наставник у функцији одељењског старешине“ који је одржан у суботу 22. 5. 2010. године у школи. Аутори и реализатори: Горјанка Бошић, Светлана Бељански, Новак Врбашки. ЈУН: – Анализа успеха ученика I, II, III године на крају другог полугодишта. Сви ученици су успешно савладали наставне теме из Рачунарства и информатике, тј. нема ученика са недовољном оценом. Из математике 3 ученика упућују се на поправни и 2 на разредни испит. – Расподела одељења и часова за школску 2010/2011. годину. – Избор председника Актива за следећу школску годину. Одлучено је да нови председник актива за следећу школску годину буде Владана Нушић. – Пријем решења о годишњем одмору и договор о поправним испитима из математике у августу. 41


3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКИХ СЛУЖБИ

АВГУСТ: – Анализа резултата поправног испита. – Анализирани су постојећи уџбеници и дат је предлог које користити у новој школској години. – Договор о плану Актива за следећу школску годину и о организовању блок наставе из информатике за другу годину. Председник Актива: Татјана Стевић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА ПРОФЕСОРА ФИЗИКЕ, ХЕМИЈЕ И БИОЛОГИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2009/2010. ГОДИНУ Актив чине два професора физике (Ратко Аџић и Милена Богдановић), два професора биологије (Слободан Јовановић и Драгана Милановић) и један професор хемије (Весна Алексић). Актив је у току школске 2009/2010. године одржао пет састанака. Први састанак одржан је на крају августа и на њему је разматрано више тема, од којих су најважније: • подела одељења на наставнике; • израда годишњих и месечних планова рада и њихова реализација; • коришћење постојећих и набавка нових учила; • корелација у настави; • критеријуми оцењивања и др. Остали састанци су одржани после класификационих периода (тромесечја), на крају полугодишта и на крају школске године. На састанцима је било речи о реализацији наставних планова и програма, о успеху ученика и мерама за побољшање успеха. Оцењивање ученика је било јавно. Оцене су истовремено уписиване у Дневник и у професорову свеску. Успех ученика био је солидан: на крају школске године није било недовољних оцена. Једна неоцењена ученица је упућена на разредни испит (из II4 ). Наставни планови и програми су реализовани. Наставници су за реализацију наставе користили уџбенике одобрене од стране Завода за уџбениике и наставна средства. Професори су своје знање у школској 2009/2010. години усавршавали на семинару који је одржан у Филолошкој гимназији на тему Наставник у функцији одељењског старешине. Председник Актива Професор хемије Весна Алексић

42


3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКИХ СЛУЖБИ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА У ШКОЛСКОЈ 2009/2010. ГОДИНИ

Биљана Николић, Оливера Ћалдовић, Асканије Тимотић

Психолошку службу су у школској 2009/2010. години чинили мр Биљана Николић и Оливера Ћалдовић (до пролећног распуста када ју је заменио колега Асканије Тимотић). Током 2009/2010. године рад психолошке службе се огледао у следећим активностима: I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА И ВРЕДНОВАЊЕ ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА: а. кроз учешће у изради Годишњег плана рада школе; б. кроз предлагање психолошких приниципа у организација рада; в. кроз праћење рада ученика (израда досијеа, испитивање ученика I разреда, тестирање ученика). РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА ШКОЛЕ II. ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА (УЧЕШЋЕ У РАЗМАТРАЊУ РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА НА ПРВОМ И ТРЕЋЕМ ТРОМЕСЕЧЈУ, НА ПОЛУГОДИШТУ И НА КРАЈУ ГОДИНЕ). 1. Учешће у организацији и спровођењу активности везаних за завршни тест. 2. Анализа и презентација резултата и везаних за завршни тест на Наставничком већу и Савету родитеља школе. III. УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И ИНСТРУКТИВНО-ПСИХОЛОШКИ РАД СА НАСТАВНИЦИМА: 1. Кроз радионичарски рад са децом везан за теме агресивности одрастања. 2. Индивидуални разговори са наставницима (30 наставника). Повод за разговоре били су и актуелни проблеми везани за поједине ученике, анализа посећених часова и начини писања припрема за час. Теме на које су се односили разговори за ученике биле су следеће. 43


3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКИХ СЛУЖБИ

• • • • • •

Агресивност ученика Бежање са часова Породични проблеми ученика Интерперсонални односи међу ученика Трема код ученика Анализа социометријских података

1. Индивидуални разговори са наставницима везани за интерперсоналне проблеме у колективу. 2. Предавања на Стручном већу Српског језика и Стручном већу Књижевности на којима је анализран сваки задатак са завршног теста. V. УЧЕШЋЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ САДРЖАЈА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА • Испитивање узрока изостајања ученика са наставе (израда психолошког профила ученика). • Предлагање ефикаснијих метода рада у односу на индивидуалне особине ученика. VI. УЧЕШЋЕ У РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА И ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ VII. РАД СА ОДЕЉЕЊСКИМ СТАРЕШИНАМА КОЈЕ ПРВИ ПУТ ПРЕУЗИМАЈУ ТУ УЛОГУ 1. Анализа часова којима смо присуствовали. VIII. РАД СА УЧЕНИЦИМА 1. Саветодавни рад са ученицима (95 ученика) 2. Професионална оријентација (63 ученика) 3. Психолошки профил ученика првог разреда 4. Радионице везане за теме агресивности и одрастања IX. САРАДЊА И САВЕТОДАВНИ РАД СА РОДИТЕЉИМА a. У циљу решавања развојних и других проблема насталих као последица поремећених породичних односа б. У циљу пружања помоћи онима чија деца пролазе кроз период развојне и адолесцентске кризе в. Индивидуално је рађено са 20 родитеља 44


3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКИХ СЛУЖБИ

X. САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 1. Колега Асканије Тимотић похађао је семинаре: а. Инклузивно образовање и индивидуално-образовни план б. Улога позоришта у креирању друштвено одговорног понашања код младих 2. Колегиница Биљана Николић је учествовала у раду Националне конференције о ученичким парламентима 3. Сарадња са школским диспанзером, центрима за социјални рад и Филозофским факултетом у Београду (на петодневној пракси су биле две студенткиње психологије) 4. Рад у Републичкој секцији школских психолога 5. Рад у Републичкој секцији наставника психологије у средњим школама 6. Сарадња са Истраживачком станицом Петница (15 ученика је било у Петници) 7. Сарадња са РТС-ом (квиз Здраво, Европо) 8. Наградно путовање у Праг (за учеснике квиза) XI. КООРДИНАЦИЈА У РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА ДОСТИГНУЋА МЛАДИХ • (РАД СА УЧЕНИЧКОМ КОМПАНИЈОМ) 1. У чешће у такмичењу о изради бизнис планова XII. АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 1. Истраживање о нивоу опште информисаности ученика трећег разреда Подносиоци извештаја: психолог мр Биљана Николић психолог Асканије Тимотић

45


3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКИХ СЛУЖБИ

46


3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКИХ СЛУЖБИ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЗА ШКОЛСКУ 2009/2010. ГОДИНУ

Помоћник директора Ивана Катић

Реализација факултативне наставе, пријемног и матурског испита Факултативна настава није организована ове године, и поред великог броја заинтересованих ученика, због неусаглашеног става надлежног Министарства и Школе око начина финансирања овог вида наставе. Пријемни испит за упис у Филолошку гимназију одржан је по следећем распореду: • 21, 22. и 23. маја – пријављивање кандидата за полагање пријемног испита • 5. јуна – полагање теста из српског језика • 6. јуна – полагање теста из страног језика • 9. јуна – објављивање коначне ранг-листе • 10. јуна – упис кандидата који су успешно положили пријемни испит Ове године, за полагање пријемног испита пријавило се 252 кандидата, што је за око 25% мање него претходне године. Смањен број кандидата вероватно је последица тога што је ове године изостала промотивна кампања коју Филолошка гимназија обично спроводи у основним школама. Међутим, за Дан отворених врата који је организован 8. маја 2010. завидан број потенцијалних кандидата и њихових родитеља показало је интересовање за нашу школу и присуствовало радионицама. Страни језици на којима се полагао пријемни испит јесу енглески, француски, немачки и руски језик. Од 252 пријављена кандидата, 203 кандидата је положило пријемни испит, 43 није положило пријемни испит и 6 кандидата је одустало од полагања. У табели 1. приказан је однос броја пријављених и кандидата који су положили пријемни испит: 47


3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКИХ СЛУЖБИ

језик

енглески

француски

немачки

руски

број пријављених

1881∗

26

23

15

положило

157

20

14

12

Табела 2. приказује највећи и најмањи број бодова који је требало освојити да би се уписало жељено одељење: одељење/ група*

1. на листи 24./12. на листи

енгл.

франц.

руски

нем.

клас.

итал.

шпан.

кин.

јапан.

174

229,50

215,66

162,40

159,50

173,68

237

172,50

174

160,24

127,66

117,18

129,18

145,50

162,40

162,50

155

160,16

* одељења имају по 24 ученика а групе по 12 ученика

На овај начин, у први разред уписано је 168 ученика који су распоређени у 7 одељења. Матурски испит за ученике IV разреда одржан је по следећем распореду: • 21. мај – последњи наставни дан • 24 – 26. маја – пријава за полагање матурског испита и предаја матурских радова • 29. мај – писмени испит из српског језика/књижевности • 30. мај – писмени испит из првог страног језика • 2. јун – усмени испит из првог страног језика • 3. и 4. јун – одбрана матурских радова • 14. јун – додела сведочанстава и диплома За координатора матурских испита, као и претходне школске године, именована је проф. Јелена Станковић. помоћник директора Ивана Катић

48


4. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

ТАКМИЧЕЊА, КОНКУРСИ, ФЕСТИВАЛИ... РЕЗУЛТАТИ СА РЕПУБЛИЧКИХ ТАКМИЧЕЊА Српски језик Име и презиме ученика Владимир Никшић Нела Чуле Татјана Радисављевић Милица Савић Никола Здравковић Љубица Трошић Милица Јевђенијевић Нина Вуковић Миљана Ћосић Милица Томић Александра Ивановић Александра Лазић Слађана Радовић Ирена Плаовић Милица Илић Милица Миленковић Стефана Живојиновић Катарина Фемић Зорица Дуковски Теа Максић Јована Поповић Лидија Качар

Разред и одељење I/6 I/6 II/1 II/2 II/4 II/6 II/5 III/1 III/1 III/1 III/2 III/3 III/3 III/3 III/6 III/6 III/6 IV/1 IV/2 IV/2 IV/2 IV/6

Ранг 2. место 3. место 1. место 2. место 2. место 2. место 3. место 1. место 2. место 2. место 3. место 3. место 3. место 3. место 2. место 3. место 3. место 1. место 1. место 1. место 3. место 2. место

Предметни професор Драгана Ћећез – Иљукић Драгана Ћећез – Иљукић Јелена Добрић Слађана Савовић Драгана Ћећез – Иљукић Александра Антић Слађана Савовић Стеван Стефановић Стеван Стефановић Стеван Стефановић Слађана Савовић Слађана Савовић Слађана Савовић Слађана Савовић Невенка Стефановић Невенка Стефановић Невенка Стефановић Људмила Пендељ Људмила Пендељ Људмила Пендељ Људмила Пендељ Јелена Добрић

49


4. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Енглески језик Тамара Страка

IV/6

2. место

Гордана Марковић

Француски језик Андреа Тодоровић

IV/2

1. место

Ана Јанковић

Емина Бехљуљевић

IV/2

2. место

Ана Јанковић

Теа Максић

IV/2

3. место

Ана Јанковић

Полина Милојевић

IV/7

1. место

Наталија Јермоленко

Катарина Лукић

IV/3

3. место

Наталија Јермоленко

Доротеја Добросављевић

IV/6

1. место

Светлана Рујевић - Митић

Исидора Хаџић

IV/6

2. место

Светлана Рујевић - Митић

Јелена Брборић

IV/6

2. место

Светлана Рујевић - Митић

Руски језик

Италијански језик

Класични језици Марко Чајковић

латински

I/5

2. место

Габријела Римац

Катарина Вујић

старогрчки

I/5

1. место

Mирјана Крзнарић

Милица Голубовић

латински

I/6

1. место

Габријела Римац

Владимир Никшић

латински

I/6

3. место

Габријела Римац

Зорица Дуковски

латински

IV/2

3. место

Бранислава Пљакић

Историја Лав Димовић

I/6

1. место

Стела Гашпаровић

МЕЂУНАРОДНА ЛИНГВИСТИЧКА ОЛИМПИЈАДА Ученици Филолошке гимназије од 2004. године учествују на Лингвистичкој олимпијади. То је једна од млађих олимпијада, надметање у сналажењу са неистраженим и релативно непознатим језицима попут свахилија, мајанског, ланго, мансија... Од такмичара се очекује да на основу понуђених решења преведу непознати текст или да то учине на пример на основу фреквенције одређених речи. До сада, само је наша ученица Јована Атељевић 2005. године добила прву награду за решење превода са ланго језика. После квалификација одржаних ове године крајем априла у школи, на којима је учествовало двадесет матураната из свих одељења, изабрана су четири 50


4. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

учесника овогодишње ИЛО: Јована Поповић, Ана Павловић, Александра Чугаљ и Урош Гарић. Осма међународна лингвистичка олимпијада одржана је у Стокхолму у Шведској 19. 7–23.7. 2010. Локални организатор је Стокхолмски универзитет, а петнаесточлани жири чинили су угледни професори лингвистике из Бугарске, Русије и Естоније. Иако је започела као такмичење тимова углавном источноевропских земаља, у Шведској је ове године било такмичара из чак 17 земаља, још и Кореје, УСА, Индије, Ирске, Велике Британије, Сингапура, укупно 24 тима. Зато можемо рећи да су наши ђаци постигли највећи успех до сада: ученица Ана Павловић освојила је бронзану медаљу, треће место од укупно више од сто такмичара, а у решавању тимског задатка наш тим био је пети, престигавши тако престижне тимове Бугарске и Русије, који су годинама побеђивали у колективном надметању. Такмичари на Олипијади откривају нове начине мишљења у језицима, развијају уважавање јединства, али и различитости језика. Језик се сагледава као систем грађен на комплексним, али логичним и трајним принципима, што је нов однос према њему, другачији од формалног, академског какав је углавном присутан у процесу усвајања језика у школама. Учешће наших ђака на Олимпијади драгоцено је искуство за њих, а посебно за нас, њихове професоре. Биљана Бранић-Латиновић, проф. српског језика и лингвистике

МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СТАРОГРЧКОГ ЈЕЗИКА И ове школске године ученици четвртог разреда класичног одељења учествовали су на међународном такмичењу у познавању старогрчког јеѕика, историје, културе и књижевности. Такмичење је замишњено тако да у исто време у све школе у Европи стижу задаци чија обрада траје три сата. Након тога, најбољи рад, по оцени комисије која се формира у самој школи, шаље 51


4. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

се поштом у Атину, на Универзитет који организује такмичење. Ученици су ове године имали задатке превода, коментара и одговарања на питања из дела чувеног грчког трагичара Еурипида, Ифигенија на Аулиди. На 9th Annual European Student Competition in Ancient Greek Language and Culture ове године из Филолошке гимназије послат је у Грчку рад ученице Иване Гурбан. После месец дана стигли су резултаи из којих смо сазнали да је наша ученица добила почасну награду и ушла међу малобројне ђаке из целе Европе који ће имати прилику да недељу дана, у септембру, заједно са својим професорима буду гости организатора и Атине. Нажалост, због ситуације која је задесила Грчку током лета, пут за све победнике, ове године био је отказан. Ипак, организатори су послали велики пакет са књигама и дисковима који ће Ивани Гурбан, будућем студенту класичних наука, бити од велике користи за даље образовање и рад. Милена Симић-Томић, професор класичних наука

Цицеронијада Certamen Ciceronianum Arpinas XXX У Цицероновом родном месту Арпину сваке године се одржава престижно европско такмичење из латинског језика. На пут су кренуле представнице наше школе Зорица Дуковски и Ана Павловић у пратњи професора Браниславе Пљакић-Пириватрић. Ове године се наша школа вратила са наградом! У веома великој конкуренцији, међу више од пет стотина ђака из целе Европе, ученица IV2 Зорица Дуковски освојила је почасну награду, као и известан новчани износ. Само такмичење је одржано 7. маја 2010. године, а овом приликом је за професоре организован симпозијум на тему “Manoscritti e lettori di Cicerone tra Medioevo e Umanesimo”. Током боравка од 6. до 9. маја, сви присутни су имали прилику да обиђу знаменитости овог краја, али и да се друже са учесницима из целе Европе, који гаје иста интересовања и љубав према латинском језику. професор класичних језика, Бранислава Пљакић-Пириватрић

52


4. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

ТАКМИЧЕЊЕ У БЕСЕДНИШТВУ НА ЈАПАНСКОМ ЈЕЗИКУ Такмичење ученика Филолошке гимназије у беседништву на јапанском језику одржало се 19. марта у нашој школи. За учешће у финалу конкурисали су сви ученици другог, трећег и четвртог разреда, а деветоро одабраних надметало се ласкаву титулу. Жири у саставу: Сатору Куросава, шеф Балканске канцеларије Амбасаде Јапана за међународну сарадњу; Тецуја Цубота, први секретар Амбасаде Јапана; Далибор Кличковић, асистент на Катедри за јапански језик и књижевност Филолошког факултета у Београду; имао је тежак задатак. Победила је Тамара Матковић, ученица II 7. Она је била најмлађа од свих учесника. Била је најубедљивија, одговорила је на задату тему, имала је одличан изговор. Као победница, Тамара је имала право да прва одабере награду. Изабрала је електронски речник о коме сви млади филолози маштају, а који ће јој бити веома важан у даљем усавршавању. Друго место заузела је Петра Прибићевић и она се одлучила за дигиталну камеру, а трећепласирана Полина Милојевић је добила јапанске слаткише. Све учеснике свесрдно су подржале и за такмичење припремиле професорке јапанског језика Ивона Васић и Маргарета Саморан. Напомињемо да од 1. марта 2010. Филолошка гимназија први пут има лектора за јапански језик, Јапанку, Мијуки Араи. Њено искуство, знање и жеља да што боље усаврши језик од великог су значаја за наше ученике. април, 2010.

Маргарета Саморан, проф, јапанског језика

ФРАНКОФОНИ ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ На традиционалном београдском Франкофоном средњошколском позоришном фестивалу одржаном од 8. до 10. априла 2010.на сцени позоришта Душко Радовић, Филолошку гимназију је представљала трупа састављена од ученица I 2 и II 2 разреда у пратњи проф. Наталије Николић и проф. Иване Сужњевић. Желећи да се што оригиналније представе на Фестивалу на којем редовно учествују средњошколске франкофоне трупе из Србије, Мађарске, Словачке, Босне и Херцеговине, Француске и других франкофоних земаља, трупа наше Гимназије се одважила да за кратко време осмисли и припреми сопствену, оригиналну представу на француском језику која је по својој необичности, коришћењу сонгова, са соло флаутом на сцени и текстом привукла пажњу публике и критике, посебно због елемената позоришта сенки. Кроз представу циничног наслова Les Souriantes - (Насмејане) једнако као кроз тему, ликове, директни сценско-музички језик и оригиналне костиме, трупа наших ученица од којих су неке имале глумачко искуство и биле покретачка снага, покушала је да снажно изрази критику насиља, искварености и суровости савременог света. 53


4. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Без обзира на све тешкоће и несавршености које прате почетничке кораке у сваком подухвату, свакако је за велику похвалу труд, полет и одушевљење са којим су ученице прве и друге године Мања Топаловић, Вања Суботић, Силвија Цап, Мина Марић, Паула Рафаиловић-Владовић, Светлана Пантовић, Вера Матић, Дијана Салаховић, Сара Корин, Јована Јелача, Нина Вујиновић, Јелена Смиљанић и Анђела Тодоровић за кратко време припремиле представу продужавајући традицију учешћа наше гимназије на овом фестивалу чија се десетогодишњица обележава 2011. године. Наталија Николић, проф. француског језика

Међународни франкофони позоришни фестивали за средњошколце Франкофона позоришна трупа Филолошке гимназије Jeanne d΄ Arc, састављена од ученика француских одељења, II2 и III2, у време ускршњих празника у априлу 2010. учествовала је на Фестивалу фестивала средњошколског франкофоног позоришта у Ганту, Белгија. Тамо је приказана представа La Peste c΄ est les autres, ауторско дело професора и ученика, са којом је поменута трупа победила на Београдском фестивалу 2009. године и тако стекла право да на Фестивалу фестивала у Ганту представља Србију. Фестивал у Белгији је била својеврсна смотра најбољих позоришних средњошколских остварења из читавог света. У друштву 17 најбољих светских трупа, наша делегација је достојно представљала своју земљу, што драмским што језичким способностима, дружећи се са својим вршњацима на француском језику.

54


4. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

ЗДРАВО, ЕВРОПО! Квиз „Здраво, Европо“ одржавао се крајем маја и у њему су учествовале 32 школе из целе Србије, а на квалификационом тестирању, које се одржало на Правном факултету, било их је чак око две стотине. Школу смо на такмичењу представљали Нуша Бабић, Биљана Алексић, која је певала, и моја маленкост, Милош Бећаревић, предвођени професорком Биљаном Николић. Очекивања су нам била доста велика, како смо на републичком тесту опште културе прошли врло добро, где сам ја био први, а Нуша била такође при врху листе, што нам је омогућило да будемо носиоци групе. Емисије су биле снимане и по 6-7 сати и било је доста напорно, како за нас, тако и за остале такмичаре, издржати све то и остати концентрисан стојећи у месту добар део тог тог времена. У првој емисији успели смо да освојимо прво место и даље се пласирамо заједно уз Пожаревачку гимназију, која је имала много среће и за длаку прошла у следећи круг. У другој емисији смо, међутим, Нуша и ја имали мањак среће и вишак памети (која је, додуше, била помало успавана и очигледно загубљена у пресудним тренуцима). Ваљда нам је недостајало мало концентрације, јер смо на припремним часовима које нам је држала професорка Биљана, тачно одговарали на иста питања чијих одговора у квизу нисмо могли да се сетимо, а и у кругу који носи највећи број поена, били смо једини који су се сетили тачног одговора – секунд након истека времена. На крају емисије били смо трећи и за нас четворо се ту све некако прерано завршило. Овај квиз представља добру шансу да освојите награде сопственим знањем и трудом, али и срећом. Милош Бећаревић, III 7

55


4. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

КЊИЖЕВНЕ ТРИБИНЕ, СУСРЕТИ, ПРОСЛАВЕ...

Благоје Баковић – гост Филолошке гимназије Наша школа имала је велику част да угости Благоја Баковића, познатог песника и да поприча са њим. Књижевни сусрет уприличен је у препуној библиотеци, а сусрет је водила професорка Драгана Ћећез-Иљукић. Наводимо део интервјуа са Благојем Баковићем, преузет из Младог филолога. СВЕ ЈЕ У ЉУБАВИ НАЈНЕОБИЧНИЈЕ После четрдесет објављених збирки поезије и бројних признања, постоји ли тренутак када песнику узнедостаје реч? Како изгледа тај тренутак? – Реч која достаје и која је ту има своју бестелесну сестру – реч која недостаје и која није ту. И тај принцип напросто нема везе са бројем објављених књига, написаних песама, стеченим искуством. Речи које су ту у ствари само служе да осетимо колика је жеђ за онима које нису ту. То недостајање речи се не односи само на њено физичко својство и постојање, него и на магнете које исте те речи буде у другим и другачијим контекстима. Речи су кашике којима се захватају хранљиви састојци тишине, али не тишине оне коју сматрамо мртвилом, него тишине која је потентна и рађајућа утроба слова и његове логосне словесности. У том смислу, нема тренутка када та реч не недостаје. А тај тренутак недостајања је сличан животу и траје колико и живот. И добро је док та реч недостаје. И још је боље када, налазећи је, осетимо недостајање нове и друге, а сличне и готово исте те речи. Јер реч је увек иста и увек нова и недокучена. У песми „Чуваркућа“, коју сте написали у двадесет првој години, има један стих: „Много ће нам помоћи њен отров кад га припитомимо...“ Шта је човеку неопходно да би припитомио опасност? – Наш велики и свети Патријарх Павле, обраћајући нам се, једном приликом је рекао да човек не може нити један пакетић зла послати на нечију адресу. Јер, напросто, пакет зла, нити пакет добра, не може да стигне ни на коју нити на 56


4. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

било чију адресу. „Па када је тако“, каже Патријарх, „онда пакујте добро, јер лакше ће вам бити, ако већ не може никуда од вас тај упаковани пакет да оде, са добрим да живите. Човек ће живети у добру и победиће зло у себи и око себе, припитомиће зло помоћу добра.“ Мислећи добро другоме, пакујући пакетиће добра, живеће у добру, а самим тим имаће свако добро, оно из симболичне приче из песме „Чуваркућа“. Често говорите своју Молитву за мрава који се запутио ка Цариграду. Ви не мерите ни ширину, ни дужину пута, кажете да је вредност пута у самом постојању. – Путнику који се запути правим, боготражитељским путем, истинитим и истиноносним, љубав ће божанска осветлити пут и испунити срце његово, а нека је мањи и од мрава, биће већи од целог пута и било којег циља на том путу. А та радост ће му увек говорити да ли је и да ли није на правом путу и иде ли ка правом циљу. Волео бих да на овом месту, уз овај одговор објавите песму „Молитва за мрава који се запутио ка Цариграду“. МОЛИТВА ЗА МРАВА КОЈИ СЕ ЗАПУТИО КА ЦАРИГРАДУ Који си дао свему снаге да може, ићи, ићи Некоме да већ стиже, некоме да ће стићи Помози оном мраву коњаник што га је питао – Знаш ли да ти у Цариград неће ни хиљадито Колено стићи. Куд си се запутио, мрво? Знам – рече мрав, одоздо, ал да ти кажем, прво, У Цариград да стигнем, то мени није важно И не тугујем због тога, није ми око влажно Ја јесам мрав, али не губим наду, Да ће ми живот проћи на путу ка Цариграду Постоји ли књига пред којом сте застали кад сте је угледали? – Педесет и три године сам застао пред једном књигом, задивљен и нем. У тој књизи сам и сам, ево, неко слово, неки знак инерпункције, нека реч, неки везник можда. Ту отворену књигу покушавам да читам, да јој докучим смисао и поредак, да срцем својим осетим чудо њенога значења и значаја. Из те књиге преписана је Прва књига, а из те Прве, све остале, међу којима је и она пред којом сам застао а која се зове „Луча микрокозма“ или „Дневник о Чарнојевићу“ или... 57


4. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Чему су вас поучили Милош Црњански и Стеван Раичковић? – Много чему. Научили су ме колико траје она мала тишина у ваздуху пре него реч крене. Како светлосни сноп, од показивача лампом језика, између два детаља која жели да осветли, осветли све детаље на којима се не задржава и које „не жели“ да осветли. Учили су ме да волим и дишем. Имао сам велику привилегију да са овим другим будем у истинском пријатељству. Учили су ме колико се боље види кад зажмуриш. Изашла је најновија збирка ваше љубавне поезије „Лепше је тебе чекати“. Шта је најнеобичније у љубави, оно што остане од ње или оно што уради с нама? – Хм, све је, у љубави, најнеобичније. Црњански би рекао – „Сетим се како су у љубави драги први дани, када су руке топле и када се очи следе, прелетајући кутове оне бледе, око усана, што дрхте проткани мутном тишином“. Е то дрхтање кутова усана, та топлина руку, ти први, као и сви други дани у љубави, као и сама љубав, то узвишено и волшебно наговарање бића како живот не би изгубио жељу за самим собом, то је нешто на шта не може да се огугла, то је трајна необичност узбуђујуће и зачудне авантуре стварања и обнављања света и свега у том свету, па самим тим и оног што остаје од ње и оног шта уради са нама, свеједно. Шта за вас представља људски глас? – Људски глас је најбожанственији одраз људског бића, овде на Земљи. Оно шта је за цвет мирис или за камен тишина, или за срце љубав. Које су ваше три најзначајније слике из детињства? – Лучац, изнад колевке у оној родној кући у Бојиштима са лицима најмилијих, видикова линија која је поприлично дуго затварала круг у коме сам мислио да се налази све на овом свету, сусрет са песмама које сам знао напамет још док нисам знао да читам, јер сам их слушао од оних који су их наглас читали.

58


4. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

ДАНИ КИНЕСКЕ КУЛТУРЕ У априлу 2010. у Филолошкој гимназији одржан је низ манифестација у оквиру Дана кинеске културе. У школској библиотеци уприличена је изложба књига и уџбеника на кинеском језику. Представљена су нова учила која ће гимназијалцима олакшати савладавање језика. Да би се посетиоцима поставке и поклоницима источњачке културе приближила Кина, на великом екрану непрекидно су се смењивали спотови, својеврсни кратки документарци и пројекције два кинеска филма. Кинеска организација „Ханбан“ и београдски Институт „Конфучије“ поклонили су завидан фонд књига, као и модерну техничку опрему нашој школи. Директори поменутог института Радосав Пушић и Ћин Јудонг поручили су гимназијалцима да је донација само почетак сарадње и унапређења услова за учење кинеског језика. Највише пажње привукло је ново дидактичко средство – педесет специфичних плаката на којима су приказане разне области из живота, науке, традиције, музике, језика, историје...Кинеза. Уз то, комплет чине необична електронска оловка и уређај сличан малом радију који су међусобно бежично повезани. Када се оловком превлачи преко исписаних слова, нота, слика, на плакатима, из звучника уређаја чује се изговор, мелодија, опис онога што је приказано на слици. 27. април 2010.

Селена Пјевић, проф. кинеског језика

59


4. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

МАТИНЕ СА ТРУБАДУРИМА И поред изузетно хладног времена и снежне мећаве 13. фебруара 2010. године, у холу наше Гимназије одржана је весела фешта, мали омаж француској средњовековној књижевности и музици. Наиме, упознавши се са њом на редовним часовима, ученице I 2 су одушевљено прихватиле идеју да сценски оживе ту велику културну епоху кроз поезију, луткарски приказ и музику. Као онда давно на трговима, окупљену публику су поздравиле и кроз програм водиле Вања Суботић и Мина Марић праћене фанфарама ансамбла Ренесанс. Баладу о Паризу песника Есташа Дешана одрецитовале су потом Анђела Пурић, Емилија Павловић и Марина Миленковић, док су Катарина Јовичић и Катарина Станковић пренеле меланхолију и тугу песникиње Кристин де Пизан. Сара Шапоњић као златокоса Изолда, Катарина Станковић као белорука Изолда и Лука Радуловић, ученик Земунске гимназије, као Тристан веома дирљиво су одиграли последњу сцену из чувене келтске љубавне легенде праћену Тристановом тужбалицом у извођењу ансамбла Ренесанс. Као некада на средњовековним вашарима, ручно израђеним луткама и украшеним оквиром за сцену Мања Топаловић и Силвија Цап су гласом и покретом представиле одломак из чувене Песме о Роланду. Публика је на крају поново радосно пљескала свим учесницима, музици инструменталиста и певача ансамбла Ренесанс и ронду Шарла Орлеанског о ружној, ветровитој зими и љупком, зеленом лету које су глумом у костимима изузетно дочарале Светлана Пантовић, Силвија Цап и Анђела Пурић. Ово музичко-сценско путовање у доба средњовековне Француске свима се допало, остаје да припремимо нека нова! Одељење I 2, проф. Наталија Николић

ЈЕЗИК ЈЕ БОГОВА ДАР – ДАН ШКОЛЕ Језик је богова дар 2010. У јуну 2010. за Дан школе, на традиционалној смотри стваралаштва ученика Филолошке гимназије, последњег дана, представљање наших ученика одвијало се као и претходне године у два смера. Ученици су почели да се окупљају у преподневним часовима. У школском дворишту сваки језик је поставио свој штанд, на којем су биле изложене разне ђаконије везане за културу народа чији се језик учи, од кулинарских специјалитета до делова народне ношње. Тема ове године био је средњи век и ренесанса, тако да се много ученика обукло у одговарајуће костиме. На летњој позорници ученици су извели неколико песама, што је све допринело веселој вашарској атмосфери. У поподневним часовима, наступила је наша надалеко позната група Ренесанс, која је, својом средњовековном и ренесансном музиком, дала посебан печат тој нашој летњој филолошкој светковини. 60


4. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Увече, у другом завршном делу прославе нашег Дана школе, у свечаној сали Математичке гимназије, која нам је за ту прилику великодушно уступила своје просторије, ученици свих генерација, на свим језицима, који се у нашој школи изучавају, још једном су приказали богат асортиман свог стваралаштва. Било је ту драме, плеса, поезије, монолога, песама, трагичног, комичног, озбиљног, награђеног, класичног, ауторског, веселог, .... Као и последњих година, нашем Дану школе присуствовали су наши гости из других гимназија. У посети су нам биле колеге и ученици из Бањалуке, Ваљева, Шапца, Сремских Карловаца. Милош Прајзовић

61


4. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

62


4. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

63


4. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

64


4. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

65


4. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

СВЕТОСАВСКА БЕСЕДА

Филолошка гимназија Београд

додељује ЗЛАТОУСТОВ ВЕНАЦ у области реторике Полини Милојевић за остварене беседничке наступе у школској 2009/2010. год. Виолета Јелачић Србуљ, проф. реторике

ОНО О ЧЕМУ МАТЕМАТИКА ЋУТИ

Доле, трчим доле, мој Господе, са шестаром твојим забоденим у теме Новица Тадић

Какве су то кружнице смисла чија су средишта у људском логосу? Равнодушна геометрија животног круга као симбол испразне предодређености овоземаљских могућности или бесмисленост достизања бесконачног? То логосни исходитељ у центру свеобухватног циља постојања узноси оцртане трагове живота ка хладним висинама ванвременског смисла. Eманирајући 66


4. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

привид изобиља и замршености животних путева, са вечном лекцијом у исијању пламених језика, Он удаљава недостојне од разумског поимања геометрије његових облих линија, идеалних у својој једноставности. Пречником нагађања истине, полупречником заборављене историје, уморни разум усред замрзнутог универзума тражи разлоге божанства, а срце не налази ни самом себи сврхе... Математика оцртава круг, срце откуцава време, логос пројављује целост, а на пролазном човеку је да вечне истине бесконачно непојмивих категорија оваплоти у себи, примењујући га на испразност свог свакодневног живота. Да ли је наша једина будућност само давно заборављена прошлост, умешност људи, или варијације Божанског промислитељског човекољубља, чији ће принципи заувек, попут трња, живети у нашем сазнању и, у тајности, од наше свести плести границе наше слободе? Или слободу простирања наших граница? Слободу која ће се, упоредо са привидом реда и хармоније, отискивати наличје своје медаље у одговорности за несвесно почињене грешке, распуштеност духа, или у праву на једнакост која присиљава на толеранцију, непримењиву у свету без Бога, где владају инстинкти и жеља за влашћу, а власт ће у сваком свом овоземаљском лику бити насиље над ништавно истоветним људима. Кад се пара заврти лице постаје наличје и једина кружница смисла. И свет поста једно исто кружење у ругалици времена и понека објава бола којим игла на врху шестара живота раздвоји дубине подсвести. И круг насели страх и искупи га. Почетак сваког знања је његов привид, а затим страх. Иако привид јесте многообухватнији него што увуђамо, будимо свесни да све док постојимо, док сачињавамо неотуђиви део благословене материје света, и оне Настасијевићеве матерње мелодије, којом молитвено грлимо свет, надахнути вредношћу самодовољне доброте, ми обручујемо страх једном новом кружницом смисла. Спознајући значај свој, спознајемо и његову безначајност, спознајемо безнадну усамљеност која је увек порука смрти. Да ли сваком новом неприметном смрћу Бог враћа човечанство на почетак круга, на ново рођење, трансформисање времена. Та архетипска кружница смисла је порицање смрти као престанка, али и бесмртности као смисла трајања. На том грнчарском точку ваја се лице свечовека, богочовека без наличја. Истинска величина света саобразна је величини духа који је посматра. У томе је тајна шестара. Трагајући за Богом, спознајемо своју благородност, удостојавамо се властите среће. Кружнице су саће живота које треба да натопимо благодарјем, имајући на уму да се права великодушност не састоји у томе да другоме дарујемо нешто што му је неопходније него нама, већ да му дарујемо оно без чега сами не бисмо могли. Достојан живота је само смисао таквог даривања. Да бисмо се попели високом небеском лествицом љубави, треба сами да постанемо камен, степеница оне лествице, на коју ће, пењући се, стајати други. Свет оваквог поретка је предворје неба. Време је да се оцрта нова кружница... У Београду, уочи Ђурђевдана, 2010. Полина Милојевић

67


4. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

УЧЕНИЧКО СТВАРАЛАШТВО Ирена Плаовић Ирена Плаовић, ученица III3, објавила је збирку песама Иза ока и имала промоцију књиге у Кући Ђуре Јакшића, Библиотеци града Београда, на Камерној сцени Пете београдске гимназије….

Дубока вода Без плача неће бити плодне земље... Дубоко небо образом дира воду... Зато сам себи пронашла најближе место Најусамљеније место на овом броду Сви црни таласи пресијавања тужних Цакле се сада испред очију мојих. Чучим крај воде, чујем њену близину... Верујем води, уопште се не бојим Јер у свим зрацима нећемо наћи небо Ако га не будемо нашли у води! У мојим очима челично сјајна слика И ја допуштам да ме дивљина води Моја дивљина, направљена од страсти, Од брзе реке која са бродом пенуша, Као од силе која ме тера да скочим... Дубока вода и у њој – моја душа Мисао искушења Истина је увек била смелија у мраку. А мене и данас плаше непознати људи. Па кад се на Сунце попнем, да пливам у зраку, као да се нечег сећам, као да се будим... Слободно окриви мене за сву своју славу. Мени стварно није битно шта ће други рећи. Ја сам данас врло спремна да мењам и главу за осећај тог блаженства што води ка срећи. Мене вуче једна страна, тамна али бучна. Зове ме да пређем где су други, ето, смели. 68


4. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

За мене је та одлука и тешка и мучна, јер ја видим да су се сви остали саплели. Ја хоћу да будем јака, увек сам то хтела. нагу. Али данас не знам шта бих сматрала за снагу. И да ли ћу бити јака ако будем смела, Или ако уздржана останем на прагу? Мени каже мој осећај да је игра таква Исувише луда, брза и снажна за мене. И да, ако будем једном тај осећај такла, Да ће моја стаза цела да се заокрене. Мени каже моје срце да то није страшно. Да дође и прође, као тихи ветар града. Мени каже моја глава да је све то лажно, И да добро пазим шта ћу да урадим сада.. Мени кажу пријатељи да не бринем тако. Да је све то само једна забава за нас. Да ће нама бити дивно, и да је то лако. И да они са радошћу чекају тај час! А ја мислим да ја нећу умети да станем. Па и поред свега тога мене нешто мами. И баш себе не разумем, зар желим да паднем? Истина је увек била смелија у тами.

ФИНАЛИСТИ ЛИМСКИХ ВЕЧЕРИ ПОЕЗИЈЕ 2009/2010. ГОДИНЕ Успаванка Свитање бежи још који сат чекања Поглед не обећава пристојан дан Не могу устати Не могу да спавам Тихо тише тихо хладно Хвата се разодевене душе део Голо сивилом посивљено тело И даље не могу да спавам Ушушкати несталне мисли до јутра Умирити титрај немирног духа по соби Извести чаробну представу луткама за велико једно дете Не спавам 69


4. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Јутро ће преварити нас Тренутак праскозорја за нове дане Спокој ће пасти на капке у овај час И ти ово зовеш успаванком Марија Лукић, IV2

VERITAS Јутрос сам открила једну сасвим невероватну ствар Расту ми нове кости И све се зову једнако По теби По џеповима носим камење Са четири стране света Ходам увек право ка Мостовима што ми у погледу васкрсавају Уче ме црнилу Отровани људи И знам да нико не разуме како Без тебе Тешко је звезде међу длановима задржати Александра Ивановић, III2

ПРВА НАГРАДА НА КЊИЖЕВНОМ КОНКУРСУ ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ 2009/2010. године ТО САМ ЈА Ништа од мене није унесено. Док ме ветар Сигурно Рашчлањује на сегменте Из себе Посматрам те елементе: То сам ја. Само ја. Без речи, без снова И ван свих светова; Постојим; Ван времена Ван промена Без бројева, без имена. Само ја. 70


4. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

А ГДЕ Покушао сам да напипам душу Сасвим деликатно, чистим рукама Прелазио преко сувог тела Затворио очи Енергетска сонда послата је у експедицију Органи су се мрескали Извините, а где им је душа? А где? Путовао кроз себе Ушао у мисли И заглавио се. Јелена Бркић, I5

ФИНАЛИСТКИЊА КЊИЖЕВНОГ КОНКУРСА ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ 2009/2010. КАДА НЕМА ТЕБЕ Рекла сам себи – кроз живот идем сама! Не требаш ми ни ти нити други било ко. Умем да живим, дишем и стварам, ништа ми више није ни потребно. Знам да сам обећала, али по томе сада газим. Постао си случајно један део мене. Више не знам да живим, дишем, стварам, ништа више не умем када нема тебе. ОКСИМОРОН У кристално јасном смогу Видим двоје људи тако различитих Под воденим стаклом нижу се лица Незнанаца тако познатих Ти си мушко, тврдиш, теби је теже Твој живот као миран ток брзе реке, опет парадокс Али ја сам женско. Тачка. Зорана Живановић, I7

71


4. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ 2009/2010.

Јована Поповић Јована Поповић, ученица IV2, изабрана је за ученика генерације 2009/2010. Као предметни професор и одељењски старешина, пратила сам Јованин рад четири године. Озбиљност, преданост раду, радозналост, заинтересованост за различите науке, а посебно за компаративну лингвистику, особине су које су је красиле током школовања. Освојила је многобројне награде. *** • У основној школи освојила је две републичке награде: прво место на Републичком такмичењу из историје у седмом разреду и друго место на Републичком такмичењу из француског језика у осмом разреду. Носилац је Светосавске награде и награде Београдски анђео. • У првом разреду гимназије освојила је треће место на Републичком такмичењу из српског језика и језичке културе. • У другом разреду освојила је треће место на Републичком такмичењу из историје и четврто место на Градском такмичењу из српског језика и језичке културе. Учествовала је на Франкофоном аматерском фестивалу и похађала први циклус предавања у Петници, где је и објавила истраживачки рад из историје на тему „Рок група Смак у периоду од 1971. до 1981”. • У трећем разреду учествовала је на Градском такмичењу из историје и освојила је четврто место на Градском такмичењу из српског језика и језичке културе. Учествовала је на конференцији најбољих радова у Петници и позвана је да буде предавач на семинару за основце. Са позоришном трупом освојила је прву награду на домаћем Аматерском франкофоном фестивалу. • У четвртом разреду освојила је пето место на Републичком такмичењу из француског језика и треће место на Републичком такмичењу из српског језика и језичке културе. Похађала је семинаре лингвистике и фотографије. Била је један од пет представника наше школе на међународној Лингвистичкој олимпијади у Стокхолму. Људмила Пендељ, профeсор српског језика

72


4. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

ЕКСКУРЗИЈЕ, ПУТОВАЊА, ПОСЕТЕ...

Извештај са екскурзије I разреда Први разред Филолошке гимназије ишао је на дводневну екскурзију под називом Путопис из Војводине – Идвор, Ковачица, Суботица, Петроварадин, Нови Сад. Екскурзија је реализована 23. и 24. априла 2010, према предвиђеном плану и програму и протекла је у најбољем реду. Према утиску ученика и професора који су ишли на ову екскурзију, ово је била једна од боље организованих екскурзија са мноштвом садржаја (Галерија наивне уметности, Музеј Михајла Пупина, родна кућа Михајла Пупина, Палићко језеро, ЗОО врт, манастир Хопово, Петроварадинска тврђава). БАЊАЛУКА Тридесетак ученика Филолошке гимназије, у пратњи својих професора и директора школе, били су 1–4. 10. 2010. гости Бањалучке гимназије, ученика и професора ове угледне установе, која је прославила 115 година постојања. Ученици ове две гимназије упознали су се током маја 2010. у Београду, када су Бањалучани били наши гости за време манифестације Језик је богова дар, и постали прави пријатељи, те је радост због поновног виђења и дружења била неописива. Најбоље о томе сведоче искрени загрљаји, понека суза и вриска при изласку наших ученика из аутобуса у дворишту Бањалучке 73


4. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

гимназије. Дочекали су нас директор школе, професори и ученици домаћини. Током боравка и професори и ученици имали су прилике да ближе упознају Бањалуку и њену околину – домаћини су нас водили у обилазак знаменитости Бањалуке (Црква Христа Спаса, тврђава Кастел...); организовани су разни излети (Лакташи, слапови Врбаса, Крупа на Врбасу...). Филолошка гимназија представила се ученицима и професорима Бањалучке гимназије на приредби, која је уприличена тим поводом у холу школе. Сјајна позоришна трупа наших француза, предвођена проф. Милошем Прајзовићем, стихови и песме наших ученика...измамили су огроман аплауз. Такође, организован је сусрет професора (округли сто), на којем су размењена разна искуства и договорена је стручна сарадња. Извештај са стручних путовања у Енглеску, јануара и августа 2010. године Барнстапл, јануар 2010. Група од тридест три ученика другог и трећег разреда боравила је у Великој Британији од 3. до 17. јануара 2010. године у пратњи професорки Јелене Станковић и Александре Тодоровић. Ученици су похађали десетодневни курс енглеског језика и културе у градићу Барнстаплу у Девону, у југозападној области Енглеске. Овај курс, који се већ двадесет година реализује под окриљем непрофитабилне организације СОЛ, осмишљен је са циљем да се ученици на непосредан начин упознају са „живим енглеским језиком“, као и са културом Енглеске у најширем смислу те речи.

74


4. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Ученици су били смештени у породицама чији је задатак да децу упознају са традиционалним и савременим обичајима који су саставни део породичног живота у Енглеској. Ученици су, такође, упућени на своје домаћине и кад је реч о домаћим задацима које добијају преко дана у школи и у чијој изради треба да им помогну домаћини. Специфичност овог програма састоји се баш у тој усмерености ка породици, са којом ученици проводе време на квалитетан и сврсисходан начин. Недеља је тзв. породични дан, када ученици цео дан проводе са породицом на начин на који та породица проводи недељу. Часови су се одвијали у току преподнева, а после тога организовани су излети, на којима смо се упознали са природним лепотама и културним знаменитостима Девона. Првог дана ишли смо у обилазак Барнстапла, кроз који нас је као водич провео кустос Музеја града. Потом смо посетили Илфракум и Вулакум, туристичка места на обали Атлантика, као и место Вествард Хо које је јединствено по томе што је име добило по наслову романа писца Чарлса Кингслија. Дана 7. јануара обрели смо се у историјском Плимуту, где смо, након обиласка града, присуствовали традиционалној божићној пантомими у највећем плимутском позоришту. Уследила је посета старом живописном рибарском селу Кловели, које је чувено по својој аутентичности, као и по водопаду иза кога је, према легенди, сахрањен чаробњак Мерлин. Трагом легенде о краљу Артуру, стигли смо у Тинтаџел у суседној области Корнвол. На литици изнад узбурканог Атлантика налазе се, ако је веровати легенди, остаци замка краља Артура. Ова аутентично келтска област везана је за још једну легенду која припада европском културном наслеђу, а то је легенда о Тристану и Изолди. Сви излети су били реализовани у пратњи изузетно стручног и надахнутог водича. Треба споменити и посету чувеном неолитском локалитету Стоунхенџ, потом граду Винчестеру, древној весешкој престоници, као и граду Бату, који је познат по римским термама, а и као место у коме је најплодније 75


4. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

године живота провела књижевница Џејн Остин. За крај курса, предвиђена је завршна драмска презентација, коју су наши ученици припремили и извели у сали Градске библиотеке. Остатак свог боравка у Енглеској провели смо у Лондону, где су ученици обишли све најважније знаменитости. Ишли смо на крстарење Темзом, чије је одредиште био Гринич, са чувеном Краљевском опсерваторијом. Следила је посета Тауеру, Мосту Тауер и његовом музеју, као и дворцу Хемптон и Катедрали св. Павла, где смо се попели на сам врх куполе (са својих 111 м висине она представља једну од највиших тачака Лондона, одакле се пружа незабораван поглед на цео град). Посетили смо и Британски музеј, Националну галерију, као и Модерну Тејт галерију и позориште „Глоуб“. Пешице смо обишли готово цео центар града и видели сва чувена места, као што су Трг Трафалгар, Лестер сквер, Пикадили, Ковент гарден, Сохо, Бакингамска палата, Кемден Таун и још многа друга места. Тивертон, август 2010. Мања група од тринаест ученика другог и трећег разреда, у пратњи професорке Александре Тодоровић, боравила је у Енглеској у периоду од 3. до 19. августа 2011. године. Првих десет дана ученици су и сада провели похађајући курс у организацији СОЛ-а, али овај пут у градићу Тивертон. Програм и циљ курса били су исти као и приликом боравка у Барнстаплу. Ученици су похађали течај заједно са групом деце из Бугарске. Међутим, програм излета се овај пут умногоме разликовао од оног јануарског. Први дан смо провели у разгледању града Тивертона, посети Градском музеју, Градској већници, где нас је примио заменик градоначелника Тивертона. Уследили су излети у историјски град Екситер, престоницу Девона, са надалеко чувеном катедралом. Посета рибарским местима Линтону и Линмуту била је прилика да се Атлантик доживи изблиза. Обалу Ламанша упознали смо обилазећи позната летовалишта Торки, Тинмут, као и месташце Бриксам, познато по искрцавању Вилијама и Мери Оранске и Славној револуцији. Посетили смо и градић Велс у суседној области Самерсет, постојбини чувеног енглског сира „чедар“. Овде смо видели још једну велелепну катедралу, као и типични средњевековни замак. Као и у јануару, и сада смо обавили краћу посету Стоунхенџу, Бату и Солсберију. Крај курса ученици су и овај пут улепшали својим драмским презентацијама, као и фолклорном нумером. По завршетку програма, група је провела седам дана у Лондону. Поред свих знаменитости које смо обишли у јануару, посетили смо још и Хајд парк, Риџентс парк и Лондонски зоолошки врт, музеје у Кенгсингтону (Природњачки музеј, Музеј науке и Музеј „Викторија и Алберт“). На инсистирање ученика, обишли смо и стадион ФК „Челси“. И ово путовање је у потпуности испунило свој циљ, као и наша очекивања. Александра Тодоровић, професор енглеског језика

76


4. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

МАТУРСКО ВЕЧЕ Матуранти Филолошке гимназије и ове године матурско вече прославили су у хотелу Хајат, са матурантима Гимназије Свети Сава. Славље је потрајало до раних јутарњих сати, а ово незаборавно вече препричаваће се дуго. Директор наше школе поздравио је матуранте следећим речима: „Драги матуранти Филолошке гимназије, најбоље школе у Србији, поштоване колеге и колегинице, част ми је да вас поздравим и да вам пожелим једно дивно и незаборавно вече. У име мојих колега, ваших професора, у име наших ученика и свих запослених у нашој школи, честитам вам успешно завршену средњу школу. Желим вам много дана и ноћи у којима ћете бити овако лепи и срећни. Желим да се пред вама отварају сва врата која воде ка вашем добру, а да нека блага и добра рука затвара пред вама сва она друга врата. Нама, вашим професорима, биће довољно и то да верујемо да је оно што смо заједно учинили протекле четири године, на вашу корист и да ће вам помоћи да та врата лакше препознате. Хоћу још и ово да вам кажем, биће и падова, и потешкоћа, али ви ћете бити јачи од њих. Чини ми се да нема бољег рецепта од овога. Верујте у велике и узвишене ствари, у истину, правду и лепоту и онда ће вас потешкоће очеличити. Дозволите ми да завршим мишљу једног умног државника, Винстона Черчила: Песимиста у свакој прилици види потешкоћу, а оптимиста у свакој тешкоћи види прилику.“ Након тога уследила је здравица, а затим плес којим се бал отворио. Шаренило тоалета, осмеси, понека суза, игранка без престанка, фотографисање ... обележили су и ово матурско вече. 77


4. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

ФОТОГРАФИЈЕ ИЗ ШКОЛСКОГ ЖИВОТА Последњи дан школе

78


4. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Тршић Бањалучани код нас

79


4. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Ми код Бањалучана Књижевне трибине

80


5. ПРОФЕСОРИ И КОЛЕКТИВ ФИЛОЛОШКЕ ГИМНАЗИЈЕ

81


5. ПРОФЕСОРИ И КОЛЕКТИВ ФИЛОЛОШКЕ ГИМНАЗИЈЕ

Тршић

Мр Невенка Стефановић, професор српског језика

Бањалучани код нас

Мирјана Којић, професор српског језика

Мр Александра Антић, професор српског језика

Мр Стеван Стефановић, професор српског језика

Драгана Милановић, професор српског језика

Јелена Добрић, професор српског језика Др Славољуб Марковић, професор српског језика и лингвистике

Људмила Пендељ, професор српског језика 82


5. ПРОФЕСОРИ И КОЛЕКТИВ ФИЛОЛОШКЕ ГИМНАЗИЈЕ

Ми код Бањалучана

Јелена Срдић, професор српског језика

Књижевне трибине

Слађана Савовић, професор српског језика

Лела Росић, професор књижевности

Драгана Ћећез-Иљукић, професор српског језика

Жељка Петковић, професор књижевности

Мр Биљана Бранић-Латиновић, професор српског језика и лингвистике Татјана Жигић, професор књижевности

Споменка Трипковић, професор књижевности, библиотекар 83


5. ПРОФЕСОРИ И КОЛЕКТИВ ФИЛОЛОШКЕ ГИМНАЗИЈЕ

ПРОФЕСОРИ И КОЛЕКТИВ ФИЛОЛОШКЕ ГИМНАЗИЈЕ Ивана Церовина, професор књижевности

Мр Александра Кузмић, професор књижевности

Катарина Вучић, професор књижевности

Мирјана Стакић-Савковић, професор књижевности

Александра Тодоровић, професор енглеског језика

Горан Коруновић, професор књижевности Анђелија Поповић, професор књижевности

Соња Лончар, професор енглеског језика 84


5. ПРОФЕСОРИ И КОЛЕКТИВ ФИЛОЛОШКЕ ГИМНАЗИЈЕ

Драгана Говедарица, професор енглеског језика

Радмила Биговић, професор енглеског језика

Мр Јелена Ракић, професор енглеског језика

Снежана Борисављевић, професор енглеског језика

Маргарета Љубисављевић, професор енглеског језика

Маја Грујић, професор енглеског језика Гордана Младеновић, професор енглеског језика

Сања Јоветић, професор енглеског језика 85


5. ПРОФЕСОРИ И КОЛЕКТИВ ФИЛОЛОШКЕ ГИМНАЗИЈЕ

Вера Драговић, професор енглеског језика

Катарина Шћепановић, професор енглеског језика

Александра Жежељ, професор енглеског језика

Гордана Марковић, професор енглеског језика

Мирсада Хреља-Петковић, професор енглеског језика

Јелена Станковић, професор енглеског језика Ивана Газикаловић-Павловић, професор енглеског језика

Ивана Лукић, професор енглеског језика 86


5. ПРОФЕСОРИ И КОЛЕКТИВ ФИЛОЛОШКЕ ГИМНАЗИЈЕ

Наталија Николић, професор француског језика

Ивана Сужњевић, професор француског језика

Јована Илић, професор француског језика

Милош Прајзовић, професор француског језика

Мирица Тома, професор немачког језика

Ана Јанковић, професор француског језика Вирђинија Паску, професор немачког језика

Александра Јовановић, професор немачког језика 87


5. ПРОФЕСОРИ И КОЛЕКТИВ ФИЛОЛОШКЕ ГИМНАЗИЈЕ

Предраг Станојев, професор немачког језика

Немања Влајковић, професор немачког језика

Марија Драгојевић, професор шпанског језика

Ивана Катић, професор шпанског језика и заменик директора

Милица Добрић, професор руског језика

Слободанка Стојановић, професор шпанског језика Вера Лазаревић-Вуловић, професор руског језика

Весна Маричић, професор руског језика 88


5. ПРОФЕСОРИ И КОЛЕКТИВ ФИЛОЛОШКЕ ГИМНАЗИЈЕ

Мр Селена Вучковић, професор кинеског језика

Новица Јањушевић, професор руског језика

Маргарета Саморан, професор јапанског језика

Татјана Шуковић, професор кинеског језика

Мр Светлана Рујевић-Митић, професор италијанског језика

Ивона Васић, професор јапанског језика Габријела Римац, професор класичних наука

Јасмина Стојковић, професор италијанског језика 89


5. ПРОФЕСОРИ И КОЛЕКТИВ ФИЛОЛОШКЕ ГИМНАЗИЈЕ

Мирјана Крзнарић, професор класичних наука

Драгана Васиљевић, професор класичних наука

Лада Јагушт, професор класичних наука

Ана Спасојевић, професор класичних наука

Валерија Микић, професор класичних наука

Александра Пап, професор класичних наука Милена Симић-Томић, професор класичних наука

Јелена Савић, професор класичних наука и професор реторике и беседништва 90


5. ПРОФЕСОРИ И КОЛЕКТИВ ФИЛОЛОШКЕ ГИМНАЗИЈЕ

Бранислава Пљакић-Пириватрић, професор класичних наука

Ивана Симић, професор италијанског језика

Асканије Тимотић, психолог

Виолета Јелачић-Србуљ, професор реторике и беседништва

Мр Милена Деретић, професор филозофије

Милош Реиснер, професор филозофије Татјана Вујовић, професор социологије

Мр Биљана Николић, професор психологије 91


5. ПРОФЕСОРИ И КОЛЕКТИВ ФИЛОЛОШКЕ ГИМНАЗИЈЕ

Јелена Јурић, професор историје

Небојша Максимовић, професор историје

Мр Стела Гашпаровић, професор историје

Ана Стојимировић, професор географије

Нада Ковач, професор географије

Никола Вранеш, професор географије Слободан Јовановић, професор биологије

Др Драгана Милановић, професор биологије 92


5. ПРОФЕСОРИ И КОЛЕКТИВ ФИЛОЛОШКЕ ГИМНАЗИЈЕ

Ратко Аџић, професор физике

Весна Алексић, професор хемије

Надица Љубарски, професор математике

Милена Богдановић, професор физике

Александра Милкић, професор рачунарства и информатике

Татјана Стевић, професор математике Мирјана Гошић, професор рачунарства и информатике

Владана Нушић, професор рачунарства и информатике 93


5. ПРОФЕСОРИ И КОЛЕКТИВ ФИЛОЛОШКЕ ГИМНАЗИЈЕ

Јелка Бројчин, професор рачунарства и информатике

Ивана Будаков, професор рачунарства и информатике

Нада Андоноски-Полексић, професор музичке културе

Дејан Јовановић, професор музичке културе

Јелена Пантић-Илић, професор ликовне културе

Бојана Тодоровић, професор ликовне културе Снежана Митровић, професор физичког васпитања

Душан Петровић, професор физичког васпитања 94


5. ПРОФЕСОРИ И КОЛЕКТИВ ФИЛОЛОШКЕ ГИМНАЗИЈЕ

Ана Новаковић, вероучитељ

Саша Шошкић, професор физичког васпитања

Оливера Ћалдовић, психолог

Гордана Колунџија, професор грађанског васпитања

Директор, Др Душко Бабић, професор књижевности

95


5. ПРОФЕСОРИ И КОЛЕКТИВ ФИЛОЛОШКЕ ГИМНАЗИЈЕ

Помоћно особље: Снежана Чаревић, Милен Радоњић, Радојка Илић, Милица Донић, Зорица Стојановић, Зоран Млађеновић, Лепана Трајковски, Драгица Вукосављевић, Сунчица Митровић, Аранка Варга, Света Родић, Јова Лазић

Секретар Ален Минић

96

Административни радник Гордана Јовановић Рачуноводство, Марина Перовић Светлана Буић


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

97


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

98


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

I/1 одељењски старешина: Катарина Шћепановић

1. Алорић Милица

одлична

2. Гајић Јована

одлична

3. Денда Соња

врло добра

4. Ђукановић Ивана

одлична

5. Ивковић Миона

одлична

6. Исевски Јована

одлична

7. Ковић Соња

одлична

8. Колобарић Сандра

одлична

9. Комљен Милица

одлична

10. Крунић Невена

врло добра

11. Малетић Јована

врло добра

12. Милић Милица

одлична

13. Младеновић Сара

одлична

14. Пантовић Катарина

одлична

15. Подрашчанин Анђела

врло добра

16. Рашић Милица

врло добра

17. Савеска Вирџинија

одлична

18. Сименуновић Марија

врло добра

19. Симић Нина

врло добра

20. Спасојевић Милица

врло добра

21. Теодоровић Јелена

врло добра

22. Тодорић Никола

одличан

23. Трбојевић Ида

врло добра

24. Чокић Милица

одлична 99


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

100


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

I/2 одељењски старешина: Ивана Церовина

1. Вељковић Јелена

одлична

2. Вујиновић Нина

врло добра

3. Гавриловић Марија

врло добра

4. Јелача Јована

врло добра

5. Јовичић Катарина

врло добра

6. Корин Сара

врло добра

7. Марић Мина

одлична

8. Марковић Андријана

врло добра

9. Маровић Тијана

врло добра

10. Миленковић Марина

одлична

11. Павловић Емилија

врло добра

12. Пантовић Светлана

врло добра

13. Петковић Људмила

одлична

14. Петровић Јована

одлична

15. Пурић Анђела

одлична

16. Рафаиловић Владовић Паула

врло добра

17. Салаховић Дијана

одлична

18. Станковић Катарина

одлична

19. Суботић Вања

одлична

20. Тадић Јелена

врло добра

21. Топаловић Мања

одлична

22. Цап Силвиа

одлична

23. Шапоњић Сара

врло добра

24. Шћепановић Јелена

врло добра

25. Петровић Ана

добра 101


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

102


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

I/3 одељењски старешина: Вера Лазаревић Вуловић

1. Андан Екатерина

добра

2. Блажић Јана

врло добра

3. Весић Александра

врло добра

4. Ђорђевић Јелена

врло добра

5. Јовановић Александра

добра

6. Јовановић Ивана

одлична

7. Југовић Стефан

одличан

8. Кисић Мина

врло добра

9. Кићановић Лана

добра

10. Мандић Наташа

добра

11. Миловановић Невена

врло добра

12. Михајловић Марија

врло добра

13. Мунћан Јована

одлична

14. Настоски Михајло

врло добар

15. Обрадовић Александра

врло добра

16. Петрић Дејана 17. Пешић Неда

добра одлична

18. Радовановић Теодора

врло добра

19. Станков Теодора

врло добра

20. Тејић Наталија

врло добра

21. Ћировић Дијана

врло добра

22. Церовић Невена

одлична

23. Цицварић Данило

врло добар

103


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

104


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

I/4 одељењски старешина: Мирјана Гошић 1. Алил Милица

одлична

2. Видаковић Катарина

врло добра

3. Вићентијевић Сања

врло добра

4. Вуковић Ана

одлична

5. Иванчевић Александра

одлична

6. Јешић Марина

одлична

7. Каџибанов Сања 8. Костић – Јанковић Теа

врло добра добра

9. Миланов Вања

одличан

10. Младеновић Маја

одлична

11. Нешковић Кристина 12. Николић Сања

врло добра одлична

13. Пено Драгана

врло добра

14. Раденковић Данило

врло добар

15. Ристић Маријана

одлична

16. Стакић Нина

одлична

17. Станојевић Валентина

одлична

18. Тодоровић Александар

врло добар

19. Томић Ива 20. Топаловић Ања 21. Трајковић Катарина 22. Угреновић Луна

одлична добра одлична врло добра

23. Цвејић Јована

одлична

24. Цветковић Тијана

одлична

25. Шуица Хана

врло добра 105


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

106


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

I/5 одељењски старешина: Габријела Римац 1. Алексић Катарина

одлична

2. Беширевић Катарина

одлична

3. Бркић Јелена

одлична

4. Бугарски Лука

врло добар

5. Вујић Катарина

одлична

6. Геић Стефан

одличан

7. Глишовић Марија

врло добра

8. Делач Ања

врло добра

9. Живковић Маша

врло добра

10. Звиздић Невена

одлична

11. Калуђеровић Уна

врло добра

12. Лупшић Ана

врло добра

13. Марјановић Тиана

врло добра

14. Микаћ Милица

одлична

15. Митић Душан

врло добар

16. Нешић Маја

врло добра

17. Нинковић Наташа

одлична

18. Петровић Ана

одлична

19. Радојичић Тамара

одлична

20. Ракоњац Јулијана

одлична

21. Сарић Љиљана

одлична

22. Станишић Радмила

одлична

23. Тутић Јована

одлична

24. Чајковић Марко

врло добар 107


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

108


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

I/6 одељењски старешина: Лела Росић

1. Аћимовић Илијана

одлична

2. Војводић Софија

одлична

3. Глишић Соња

врло добра

4. Голубовић Милица

одлична

5. Димовић Лав

одличан

6. Ђурић Даница

врло добра

7. Зорић Милена

врло добра

8. Кажић Ивана

одлична

9. Клем Сара

одлична

10. Кузмановић Андријана

одлична

11. Кукољ Катарина

одлична

12. Лемез Валентина

врло добра

13. Лукић Соња

одлична

14. Луковић Мирослава

одлична

15. Милетић Катарина

одлична

16. Никшић Владимир

одличан

17. Патенковић Гала

одлична

18. Петровић Катарина

одлична

19. Ромић Стефан 20. Ружић Јована

врло добар одлична

21. Станковић Марија

врло добра

22. Филиповић Сара

врло добра

23. Чолић Иван

врло добар

24. Чуле Нела

одлична 109


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

110


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

I/7 одељењски старешина: Мирјана Којић

1. Богићевић Милица

одлична

2. Вагнер Петар

одличан

3. Вејзовић Јасмина

одлична

4. Веселиновић Катарина

одлична

5. Гргуровић Марта

одлична

6. Ђиновски Сандра

врло добра

7. Живановић Зорана

одлична

8. Живановић Катарина

одлична

9. Јовановић Ана

врло добра

10. Јоксимовић Луна

врло добра

11. Касом Милена

врло добра

12. Кокотовић Вељко

врло добар

13. Марковић Невена

одлична

14. Марчетић Анђела

одлична

15. Милосављевић Јана

одлична

16. Павић Александра

одлична

17. Петраш Катарина

врло добра

18. Петровић Невена

врло добра

19. Радоњић Анђела

одлична

20. Смиљанић Марко 21. Трајковић Андријана 22. Урошевић Жарко 23. Цревар Мила

врло добар одлична врло добар одлична

111


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

112


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

II/1 одељењски старешина: Александра Тодоровић 1. Алидини Стефан

одличан

2. Анђелковић Ања

одлична

3. Вукадиновић Нина

врло добра

4. Групковић Ања

одлична

5. Дидулица Деана

одлична

6. Живковић Лука

одличан

7. Илић Соња

врло добра

8. Копривица Ана

врло добра

9. Костић Андреа

одлична

10. Митровић Катарина

одлична

11. Николић Нађа

одлична

12. Николић Тамара

одлична

13. Новаковић Милош Лука

одличан

14. Петровић Милош

врло добар

15. Првачки Душан

врло добар

16. Предић Сандра

одлична

17. Радисављевић Татјана

одлична

18. Радош Александра

врло добра

19. Римац Аница

одлична

20. Роквић Доротеја

одлична

21. Ромић Сара

одлична

22. Салевић Јелена

врло добра

23. Ћатић Марија

одлична

24. Царић Марија

врло добра

25. Марјановић Милица

одлична

113


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

114


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

II/2 одељењски старешина: Ивана Сужњевић

1. Hovhannisyan Mariam

добра

2. Анић Вера

врло добра

3. Арсић Ленка

врло добра

4. Бурсаћ Маја

врло добра

5. Витошевић Ивана

добра

6. Вујковић Милица

врло добра

7. Вулетић Симона

врло одобра

8. Голубовић Мина

одлична

9. Драшковић Тара

врло добра

10. Ждеро Милена

врло добра

11. Живковић Милица

одлична

12. Јевтић Наталија

одлична

13. Карастојановић Наталија

врло добра

14. Медаревић Теодора

одлична

15. Мишкељин Нина

одлична

16. Мишковић Марија 17. Перишић Александра 18. Савић Анђела

добра одлична врло добра

19. Савић Милица

одлична

20. Садику Сена

одлична

21. Смиљанић Јелена 22. Стојановић Александра 23. Тепавчевић Теодора 24. Шувачки Марија

врло добра одлична врло добра одлична 115


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

116


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

II/3 одељењски старешина Катарина Вучић

1. Аларгић Слађана 2. Бичак Емина

одлична врло добра

3. Видовић Ивана

одлична

4. Вујко Наташа

одлична

5. Ђукановић Александар

врло добар

6. Ђуричић Мила

одлична

7. Ећимовић Татјана

одлична

8. Јевтић Никола 9. Јовић Сања 10. Јокић Јелена

врло добар одлична добра

11. Љубинковић Катарина

врло добра

12. Марсенић Јелена

врло добра

13. Милојевић Радомир

врло добар

14. Николић Сања 15. Обреновић Викторија

добра врло добра

16. Пауновић Ненад

одличан

17. Радојчић Драгана

одлична

18. Радојчић Јована

одлична

19. Радусин Теодора 20. Скендери Силвија 21. Тасић Катарина 22. Трбојевић Љиљана 23. Филиповић Александра 24. Цвејић Воја

добра одлична добра врло добра одлична врло добар

117


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

118


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

II/4 одељењски старешина Сања Јоветић

1. Аранђеловић Маша

врло добра

2. Бабарогић Весна

добра

3. Бановић Немања

одличан

4. Басарић Маријана

одлична

5. Броћић Дарија

одлична

6. Живковић Сања

врло добра

7. Зарић Катарина

одлична

8. Здравковић Никола

одличан

9. Златић Катарина

врло добра

10. Јовановић Катарина

врло добра

11. Јовичић Марија

врло добра

12. Јоцић Јована

врло добра

13. Јочић Војин

недовољан

14. Кандић Ђорђе

одличан

15. Марјановић Милош

врло добар

16. Обрадовић Андреа

врло добра

17. Перић Александра

врло добра

18. Петровић Јана

врло добра

19. Радојчић Драгана

одлична

20. Симић Катарина

одлична

21. Смоловић Исидора

одлична

22. Стевановић Тамара

врло добра

23. Шутиновска Исидора

одлична 119


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

120


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

II/5 одељењски старешина Драгана Васиљевић 1. Алексић Тамара 2. Арбутина Стефан

врло добра одличан

3.

Атанасковић Адријана

4.

Варга Хенријета

5.

Васиљевић Марко

одличан

6.

Голубовић Никола

одличан

7. Јанковић Ана 8.

Јанковић Невена

9.

Јевђенијевић Милица

врло добра добра

одлична врло добра одлична

10. Јевтић Никола

врло добар

11. Којић Милица

врло добра

12. Крзнарић Лука

врло добар

13. Кузмановић Милица

врло добра

14. Несторовић Мина

одлична

15. Петровић Милица

добра

16. Поповић Уна

врло добра

17. Раичевић Татјана

врло добра

18. Рајаковић Марија

добра

19. Соколовић Никола 20. Спалевић Марко

врло добар одличан

21. Стевановић Маша

врло добра

22. Стојић Лидија

врло добра

23. Узелац Александра 24. Узелац Јована

одлична врло добра

25. Цвјетичанин Јован

одличан

26. Чуровић Ирина

одлична 121


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

122


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

II/6 одељењски старешина Драгана Говедарица

1. Анђелић Сања 2. Бирач Нина

одлична врло добра

3. Вранеш Исидора

одлична

4. Јузбашић Александра

одлична

5. Папић Марија

одлична

6. Поповић Тамара

одлична

7. Радојевић Јована

одлична

8. Ранђеловић Лана

врло добра

9. Станковић Катарина

одлична

10. Сушић Катарина

одлична

11. Трошић Љубица

одлична

12. Туркаљ Невена

одлична

13. Глишић Јована

одлична

14. Ђукић Јована

одлична

15. Ђуричић Сања

одлична

16. Петровић Наталија

одлична

17. Пистолић Маја

одлична

18. Радовановић Анастасија

одлична

19. Роквић Теодора

врло добра

20. Русо Анђела

одлична

21. Соро Милош

одличан

123


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

124


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

II/7 одељењски старешина Јелена Јурић 1. Анђелић Јулија 2. Бојовић Милена 3. Дабић Марија

врло добра одлична врло добра

4. Даниловић Наташа

одлична

5. Драгољевић Дарија

врло добра

6. Ивановић Катарина

добра

7. Јанковић Зорица

одлична

8. Јанковић Милена

врло добра

9. Јовановић Владимир

врло добар

10. Јовановић Јелисавета

врло добра

11. Јоксовић Бојана

одлична

12. Кнежевић Касандра

врло добра

13. Кнежевић Тања

врло добра

14. Манић Ђорђе

одличан

15. Матковић Тамара

врло добра

16. Мереник Софија

врло добра

17. Симић Милица

врлo одобра

18. Стаменковић Милица

одлична

19. Станчић Марија

одлична

20. Стефановић Невена

врло добра

21. Стојановић Матеја

одличан

22. Стојановски Бојана

одлична

23. Стошовић Огњан

врло добар

24. Страхињић Марија

врло добра 125


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

126


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

III/1 одељењски старешина Јелена Ракић 1. Бабић Нина 2. Богдановић Александра 3. Булатовић Неда

врло добра одлична врло добра

4. Вуковић Нина

одлична

5. Глимбер Валентина

одлична

6. Глишић Даринка

врло добра

7. Голубовић Драгана

одлична

8. Јанковић Ана Марија

одлична

9. Јевтовић Алиса

врло добра

10. Лазић Ивана

врло добра

11. Милишевић Маша

одлична

12. Милосављевић Јована

одлична

13. Мићовић Марија

врло добра

14. Николић Нина

одлична

15. Павловић Ана

одлична

16. Перковић Марија

одлична

17. Петровић Јелена

врло добра

18. Поповић Вукица

врло добра

19. Стаменковић Милица

одлична

20. Стојаковић Маја

одлична

21. Томић Милица

одлична

22. Ћосић Миљана

одлична

23. Церовић Милица

одлична

24. Шашић Нина

одлична 127


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

128


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

III/2 одељењски старешина Александра Жежељ 1. Анђелковић Наталија 2. Аџић Милена

врло добра добра

3. Балетић Вишња

одлична

4. Беговић Вишња

одлична

5. Булатовић Нина

врло добра

6. Веселиновић Ана

врло добра

7. Ћуковић Стефан

врло добар

8. Живић Милица

врло добра

9. Здравковић Тијана

одлична

10. Зовић Павле

одличан

11. Ивановић Александра

одлична

12. Јовановић Кристина

врло добра

13. Кантар Јована

врло добра

14. Кежевић Дејана

одлична

15. Маришан Софија

врло добра

16. Миланов Емилија

одлична

17. Младеновић Јелена

врло добра

18. Пантелић Даница

врло добра

19. Поповић Тамара

врло добра

20. Стојановић Андреа

врло добра

21. Траиловић Андреа

одлична

22. Цамовић Вања

врло добра

23. Цветковић Александра

врло добра

24. Грубишић Емилија

добра 129


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

130


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

III/3 одељењски старешина Јасмина Стојковић

1. Анђелић Владимир

добар

2. Андријанић Анета

одлична

3. Бабовић Марија

одлична

4. Буњак Ања

врло добра

5. Видић Сандра

одлична

6. Ђокић Тамара

одлична

7. Јовановић Јелена

одлична

8. Кијановић Милица

одлична

9. Кораћ Мирјана

одлична

10. Лазић Александра

одлична

11. Марковић Тијана

одлична

12. Мугоша Христина

одлична

13. Пауновић Ивана

одлична

14. Петровић Јелена

одлична

15. Плаовић Ирена

одлична

16. Попов Сашка

одлична

17. Радисављевић Симон

одличан

18. Радовић Слађана

одлична

19. Ристић Катарина Дубравка

врло добра

20. Станишић Георгина

одлична

21. Стефановић Марија

одлична

22. Тодосијевић Јеврем

добар

23. Алексић Биљана

одлична

131


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

132


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

III/4 одељењски старешина Вирђинија Паску

1. Грубић Бојана

добра

2. Белевски Филип

врло добар

3. Богдановић Михаела

врло добра

4. Војиновић Данијела 5. Гаћеша Милена 6. Гледовић Ксенија

одлична врло добра одлична

7. Дамњановић Емилија

врло добра

8. Драгосављевић Дијана

врло добра

9. Ђоровић Федор

одличан

10. Ђуканић Катарина

врло добра

11. Ивановић Ивана

врло добра

12. Јовановић Милена

одлична

13. Јовић Дијана

врло добра

14. Матовић Александра

врло добра

15. Милинчић Милицa

врло добра

16. Миловановић Тамара 17. Петров Мирјана 18. Пешић Ана

одлична добра одлична

19. Тодоровић Тијана

врло добра

20. Џивџановић Јована

врло добра

133


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

134


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

III/5 одељењски старешина Александра Пап

1. Арсенијевић Јелисавета 2. Барбир Наталија

врло добра одлична

3. Веселиновић Дуња

врло добра

4. Жигон Емилија

врло добра

5. Златановић Милан

врло добар

6. Карановић Дијана

одлична

7. Кречковић Душан

одличан

8. Кубуровић Биљана

одлична

9. Мратинковић Иван

одличан

10. Николић Данијела

одлична

11. Петровић Анђа

одлична

12. Радић Марија 13. Радојчић Селена 14. Симић Милица 15. Слатинац Александра 16. Станишић Јована 17. Хајдер Марија

врло добра одлична врло добра добра врло добра одлична

135


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

136


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

III/6 одељењски старешина Марија Драгојевић 1. Аздејковић Ива

одлична

2. Бајрами Мина

одлична

3. Башић Исидора

одлична

4. Божовић Емилија

одлична

5. Бужек Невена

одлична

6. Дуцкиновић Душица

одлична

7. Живковић Катарина

одлична

8. Живојиновић Стефана

одлична

9. Илић Милица

одлична

10. Јелић Јелена

врло добра

11. Калинић Сања

врло добра

12. Ковић Сара

одлична

13. Козић Ана

одлична

14. Кузмановић Јелена

одлична

15. Личина Сања

врло добра

16. Марковић Невена

врло добра

17. Матовић Бранкица

одлична

18. Миленковић Милица

одлична

19. Новаковић Гордана

одлична

20. Ожеговић Катарина

одлична

21. Радовановић Јована

одлична

22. Станић Ивана

одлична

23. Судимац Соња

одлична

24. Џамић Маја

одлична 137


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

138


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

III/7 одељењски старешина Јелена Станковић

1. Бабић Нуша

врло добра

2. Бећаревић Милош

одличан

3. Војводић Данијела

врло добра

4. Гајић Ана

одлична

5. Гаталица Доротеа

врло добра

6. Голубовић Јелена

врло добра

7. Дељанин Ивана

врло добра

8. Допуђ Андреа

врло добра

9. Ђелић Јована

одлична

10. Ђилас Невена

врло добра

11. Ждрња Андреа 12. Илић Леа

одлична добра

13. Јоветић Анђела

врло добра

14. Маргетић Никола

врло добар

15. Рајков Милош 16. Стојановић Александра 17. Танчић Лидија 18. Хорватић Дражен 19. Вујанић Александра

добар врло добра добра одличан добра

139


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

140


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

IV/1 одељењски старешина Ивана Газикаловић – Павловић 1. Бељин Јелена

одлична

2. Била Сузана

одлична

3. Божанић Антониа

врло добра

4. Веапи Тамара

одлична

5. Глишановић Ивана

одлична

6. Димић Наталија

одлична

7. Здравковић Злата

одлична

8. Ивковић Филип

одличан

9. Илић Бојана

одлична

10. Јанковић Милош

одличан

11. Јањић Војислав

одличан

12. Јокић Сања

одлична

13. Кованџић Ирина

врло добра

14. Косанић Милица

врло добра

15. Матић Никола

одличан

16. Микић Јелена

одлична

17. Миросављевић Јована

одлична

18. Мицић Дијана

врло добра

19. Ненадић Ана

одлична

20. Петров Душан

одличан

21. Поповић Тамара

одлична

22. Радић Александра

одлична

23. Стојнић Моника

одлична

24. Тобџић Аманда

одлична

25. Фемић Катарина

одлична 141


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

142


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

IV/2 одељењски старешина Људмила Пендељ

1. Ајдиновић Јелена

врло добра

2. Балетић Марија

одлична

3. Бехљуљевић Емина

одлична

4. Божић Милица

одлична

5. Гарић Урош

врло добар

6. Дамјановић Јелена

одлична

7. Дангубић Јована

одлична

8. Дачић Марија

одлична

9. Добрић Доријан

врло добар

10. Дуковски Зорица

одлична

11. Ивановић Ива

одлична

12. Ивановић Невена

одлична

13. Костић Сава

одличан

14. Лукић Марија

одлична

15. Максић Теа

одлична

16. Мишковић Селена

одлична

17. Петровић Анђела

одлична

18. Поповић Јована

одлична

19. Радивојевић Тамара

врло добра

20. Стојиљковић Христина

одлична

21. Тодоровић Ана

одлична

22. Ђурић Сања

одлична

143


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

144


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

IV/3 одељењски старешина Саша Шошкић

1. Васиљевић Анђела

врло добра

2. Влајковић Теодора

добра

3. Додић Татјана

врло добра

4. Дрљача Ана

врло добра

5. Ђунисијевић Маја

одлична

6. Ђурђевић Гала

одлична

7. Јанковић Марина

врло добра

8. Јовановић Зорица

врло добра

9. Лукић Катарина

одлична

10. Малетић Андријана

одлична

11. Марчетић Ана

одлична

12. Несторов Ружица

врло добра

13. Огњановић Марко

врло добар

14. Павловић Милица

врло добра

15. Симић Невена

врло добра

16. Тасић Маријана

врло добра

17. Токовић Младен

врло добар

18. Ћук Дуња

врло добра

19. Чизмаров Андреа

врло добра

20. Чугаљ Александра 21. Шћепановић Снежана

одлична врло добра

145


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

146


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

IV/4 одељењски старешина Јелена Срдић

1. Бенедетић Бојан 2. Војводић Милица 3. Дражић Тамара

добар врло добра одлична

4. Ђокић Јована

врло добра

5. Јевтић Ана

врло добра

6. Јовић Марко

врло добар

7. Крстић Вишња 8. Лазић Ирина

одлична врло добра

9. Марковић Ленка

одлична

10. Никић Наташа

одлична

11. Радосављевић Ивана

одлична

12. Ракић Никола

одличан

13. Ристић Милан

врло добар

14. Ромић Горана

одлична

15. Сићевић Невена

одлична

16. Стојановић Кристина

одлична

17. Стошић Сања

одлична

18. Трајковић Марина

врло добра

19. Филиповић Катарина

одлична

20. Хатзиманолакис Христина

одлична

21. Цветковић Јована

одлична

22. Шегрт Милош

врло добар

147


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

148


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

IV/5 одељењски старешина Милена Симић

1. Анђелковић Јована

врло добра

2. Биуковић Исидора

одлична

3. Витезовић Михајло

одличан

4. Вујчић Игор

одличан

5. Вуковић Кристина

врло добра

6. Вучићевић Стефан

одличан

7. Вучковић Анђела

врло добра

8. Грубетић Јелена

одлична

9. Гурбан Ивана

одлична

10. Дукић Ирена

врло добра

11. Ђурић Сандра

одлична

12. Јовановић Тамара

врло добра

13. Јовчић Катарина

врло добра

14. Кривокапић Александра

одлична

15. Максимовић Ивана

врло добра

16. Марковић Александра

врло добра

17. Петровић Анђела

врло добра

18. Пилиповић Сњежана

одлична

19. Рајић Андреа

врло добра

20. Стевановић Андријана

врло добра

21. Шкрпан Елеонора

одлична

149


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

150


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

IV/6 одељењски старешина Татјана Жигић

1. Брборић Јелена

одлична

2. Гусић Ивана

одлична

3. Дељанин Јована

врло добра

4. Добросављевић Доротеја

одлична

5. Качар Лидија

одлична

6. Крстић Нада

одлична

7. Лабаш Милица

врло добра

8. Лемајић Ирена

одлична

9. Марић Јелена

одлична

10. Мушицки Софија

одлична

11. Нововић Данко

одличан

12. Павловић Ана

одлична

13. Пантић Александра

одлична

14. Петровић Теодора

одлична

15. Познановић Милица

врло добра

16. Попадић Катарина

одлична

17. Ракић Милица

одлична

18. Рудић Тијана

одлична

19. Самарџић Милана

одлична

20. Симић Ања

одлична

21. Стевановић Михаило

одличан

22. Страка Тамара 23. Хаџић Исидора

врло добра одлична

151


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

152


6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА

IV/7 одељењски старешина Селена Пјевић

1. Анђелковић Вукашин

одличан

2. Ђорђевић Ана

одличан

3. Живковић Ђорђе

добар

4. Јокић Марија

одлична

5. Јотовић Иванка

одлична

6. Кричка Сања

одлична

7. Максимовић Тамара

врло добра

8. Милевчић Андреа

одлична

9. Милојевић Полина

одлична

10. Млађеновић Марија

одлична

11. Мормил Дарија

одлична

12. Мрдак Ивана

одлична

13. Недељковић Невена

одлична

14. Одабашић Ана

одлична

15. Павловић Јелена

одлична

16. Пиштињат Андреа

одлична

17. Прибићевић Петра

одлична

18. Радибратовић Јована

одлична

19. Ракоњац Ана

одлична

20. Рашуо Ана

врло добра

21. Савић Нина

одлична

22. Станковић Ивона

одлична

23. Страиновић Ана 24. Теофиловић Татјана

врло добра одлична 153


Филолошка гимназија Каменичка 2, 11000 Београд Тел./факс 011/2621-955 filoloska_gimnazija@yahoo.com www.filoloska.edu.rs

154


САДРЖАЈ РЕЧ ДИРЕКТОРА ................................................................................................ 5 1. ХРОНОЛОГИЈА ЗНАЧАЈНИХ ДОГАЂАЈА .............................................. 7 2. ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД .................................................................. 11 РЕЗУЛТАТИ УСПЕХА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2009/2010. ГОДИНЕ ОПШТИ ПОДАЦИ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКИХ СЛУЖБИ ........................................ 15 ИЗ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДИРЕКТОРА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 4. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ .............................................................. 49 ТАКМИЧЕЊА, КОНКУРСИ, ФЕСТИВАЛИ КЊИЖЕВНЕ ТРИБИНЕ, СУСРЕТИ, ПРОСЛАВЕ УЧЕНИЧКО СТВАРАЛАШТВО УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈЕ, ПУТОВАЊА, ПОСЕТЕ МАТУРСКО ВЕЧЕ 5. ПРОФЕСОРИ И КОЛЕКТИВ ФИЛОЛОШКЕ ГИМНАЗИЈЕ .............. 77 6. СПИСАК УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА .................. 93

155


156