Kehitysyhteistyön vuosi 2021

Page 1

Kehitysyhteistyö ja humanitaarinen apu 2021


työmme tuloksia 2018–2021................................................ 4 KEHITYSYHTEISTYÖ nosti yhteisöjä köyhyydestä..... 6 Koulumatka lyheni Keniassa............................................................... 8 Koululaisten digitaidot paranivat Myanmarissa................................ 9 Tansaniassa kampanjoitiin väkivaltaa vastaan................................. 10 Abdul kykenee nyt liikkumaan itsenäisesti....................................... 11 Burundi: Yrittäjyys pelastaa köyhyyden kierteestä.......................... 12 Tadžikistan: Kukoistava puutarha toi elannon................................... 13 Bhutanissa designkilpailu vahvisti naisia........................................... 14 Porakaivo teki kuivasta savannista keitaan....................................... 15

HUMANITAARINEN APU toi toivoa kriisien keskelle.... 16 Tigrayssa asuva Aklil pelastui luotisateesta...................................... 17 Kongossa psykososiaalinen traumatuki oli tärkeää.......................... 18 Apu tavoitti maailman pahimmissa kriiseissä................................... 19

kummit muuttavat maailmaa.............................................. 20 Terveisiä kummilasten yhteisöistä..................................................... 22

FIDA SECONDHAND......................................................................... 24 FIDAN TALOUS JA HENKILÖSTÖ................................................. 26

Toimitus Kirsi Koski-Kujala, Ninarose Maoz, Matias Juupaluoma, Anna-Liisa

Liljefors, Milka Myllynen, Hannu Happonen, Anna Vainio-Siukola

Valokuvat Hannu Happonen, Arto Karvonen, Milka Myllynen, Magdalena Vogt, Fidan Arkisto, Getty Images Avustajat Sakari Keipi Kannen Kuva 12-Vuotias Cesar lennättää itse rakentamaansa leijaa Bidibidin pakolaisasutuksessa Ugandassa. Fida on tukenut lapsia Bidibidissä muun muassa urheilukerhojen ja koulunkäyntituen kautta. Kuvaaja Hannu Happonen Ulkoasu Arto Karvonen Paino Coloro 6/2022

2


Toiminnanjohtajan  kynästä

Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Matt. 5:7,9.

Vuoteen 2021 lähdettiin toiveikkain odotuksin. Koronapandemia osoitti kuitenkin olevansa vaikeasti voitettava. Pitkittynyt taistelu pandemiaa vastaan ei ollut vuoden ainoa kriisi toimintamaissamme. Kongon demokraattisen tasavallan ja Jemenin pitkittyneiden aseellisten konfliktien lisäksi puhkesivat poliittiset myllerrykset Myanmarissa ja Afganistanissa. Tällaisen ajan keskellä Fidan visio antaa pontta työhön: rakennamme yhdessä maailmaa, jossa jokaisella on toivo ja tulevaisuus. Noissa sanoissa on järjestömme yli 100-vuotisen historian DNA. Vaikka ympärillä myllertää, nyt on aika rakentaa entistä vahvempaa kansalaisyhteiskuntaa: seurakuntia, järjestöjä ja verkostoja. Fidan kumppanikirkot ja -järjestöt toimivat ruohonjuuritasolla niiden ihmisten parissa, joihin kriisien vaikutukset osuvat syvimmin: lapsiin ja nuoriin, yhteiskunnan köyhimpiin, etnisiin vähemmistöihin ja syrjäytettyihin ryhmiin. Kun heidät saadaan mukaan rakentamaan tulevaisuutta, kansalaisyhteiskunta vahvistuu. Silloin se on voimakas vaikuttaja myös poliittisesti: oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan sitoutunut vahva kansa voi saada oman maansa päättäjät muuttamaan politiikkaansa oikeaan suuntaan. Yhteistyö suurten kirkkokuntien kanssa tuo työhömme mukaan tuhansien vapaaehtoisten joukon. Paikallisseurakunnat sijaitsevat siellä, missä ihmiset elävät. Siksi myös koronakriisiin vastaaminen on ollut ketterää. Fidan vahva kumppaniverkosto on mahdollistanut lähes normaalin toiminnan pandemian aikana. Pandemiasta huolimatta Fida pääsi tavoitteisiinsa kehitysyhteistyössä ja humanitaarisessa avussa. Tässä julkaisussa kerromme työmme tuloksista esimerkkien kautta. Lue, kuinka burundilainen yksinhuoltaja Annonciate loi menestyvän yrityksen ja kuinka pieni tansanialainen Abdul pääsee itse kulkemaan kouluun. Kriisivuonna 2021 saimme aikaan kestäviä tuloksia ja pysyimme vahvana. Siksi kiitollisin mielin jatkamme rauhan ja toivon sanoman välittämistä ja heikoimmassa asemassa olevien lähimmäistemme auttamista. Otamme varteen Herramme sanat, jotka Hän lausui opetuslapsilleen tunnetuimmassa opetuksessaan: ”Autuaita ovat laupiaat, he saavat laupeuden. Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi.” . Harri Hakola, toiminnanjohtaja

3


kehitysyhteistyö

Näin ohjelmamme vaikutti vuosina 2018–2021 Fidan kehitysyhteistyö vaikutti positiivisesti noin 10 miljoonan ihmisen elämään. Tabut murtuvat. Yli 93 000 henkilöä sai terveyskasvatusta ja tietoa kuukautisista sekä tyttöjen ympärileikkauksen vaaroista. Tukea haavoittuville. 57 400 haavoittuvassa asemassa olevaa henkilöä sai psykososiaalista tukea. Tuki yrittäjyyteen: Ohjelmamme tuella perustettiin lähes tuhat pienyritystä yhteistyömaissa.

Yhteistyö ja kumppanuudet avain kestävään kehitykseen Fida on kotimainen kristillinen järjestö, joka tekee työtä ihmisarvon puolesta maailmalla yhdessä paikallisten kirkkojen ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Työmme keskiössä ovat lapset ja nuoret sekä haavoittuvassa asemassa elävät ihmiset. Fidan toiminnan vahvuutena ovat pitkäaikaiset kumppanuudet paikallisten toimijoiden kanssa. Suomen helluntaiseurakuntien vuonna 1927 perustama Fida on nykyään Suomen suurimpia kehitysyhteistyötä tekeviä järjestöjä sekä Suomen suurimpia hyväntekeväisyysmyymäläketjuja. Seuraa työtämme! www.fida.info

4


6,5%

Kehitysyhteistyön rahoitus 2018–2021

7,2%

(31,5 miljoonaa euroa)

21 % 65 %

Vauvojen täysimetys

36%

79%

2018

2021

Lapset koulussa

0%

98%

2018

2021

65 % 21 % 7,2 % 6,5 %

Ulkoministeriön ohjelmatuki Kummit Lahjoitukset Muut rahoittajat

(yritykset, seurakunnat, Fida secondhand, EU, Finnpartnership ja säätiöt)

tadžiKistan äitiysterveys parani Fida ohjelma kehitti äitiysterveyttä Tadžikistanin eteläosissa sijaitsevan köyhän Khatlonin alueella. Naisia ja kyläterveyshoitajia koulutettiin raskauden aikaisesta seurannasta ja jälkihoidosta sekä imettämisen terveysvaikutuksista. Työn seurauksena naiset synnyttävät useammin sairaalassa kuin kotona, imettävät pidempään ja osallistuvat synnytyksen jälkeisiin hoitoihin. Terveyskasvatusmateriaalit, kuten raskauskalenteri tavoittavat vuosittain yli tuhat terveydenhuollon työntekijää.

burundi batwalapset Kouluun Fida on kehittänyt Burundissa vähemmistönä elävien batwojen elinoloja vuodesta 2018 lähtien. Batwat elävät ilman maaoikeuksia ja heidän perinteinen elinkeinonsa on uhattuna. Äärimmäisen köyhyyden vuoksi lähes kukaan ohjelmakylien lapsista ei käynyt koulua työn alkaessa. Fidan kumppani, Burundin CEPBUhelluntaikirkko rakensi kouluja batwakyliin ja teki merkittävää valistustyötä yhteisöissä. Tänä päivänä lähes kaikki ohjelmaalueen lapset, yhteensä 5880 lasta, käyvät koulua! Vanhemmat tukevat lastensa koulunkäyntiä ja erilaisten elinkeinohankkeiden myötä perheiden toimeentulo on parantunut.

5


kehitysyhteistyö

missio Yhdessä paikallisten kirkkojen ja kansalaisjärjestöjen kanssa rakennamme rauhaa, luomme oikeudenmukaisuutta ja vahvistamme ihmisarvoa maailman köyhimmillä alueilla.

Vuonna 2021 Kehitysyhteistyömme tavoitti yli 373 600 ihmistä.

Vahvistimme 99 601 lapsen oikeutta koulutukseen.

6

Työmme vaikutti välillisesti yli 2 153 000 ihmiseen.

Istutimme 1 051 346 puuta.

Ohjelmissamme tukea sai 208 778 naista ja tyttöä ja 181 592 lasta.

3 835 pienviljelijän pelto tai vihannespuutarha alkoi tuottamaan parempaa satoa.


Oikeus koulutukseen Jokaisella lapsella on oikeus päästä kouluun ja saada laadukasta opetusta.

Oikeus elää terveenä Jokainen tarvitsee puhdasta vettä, tarpeeksi ravintoa, hyvän hygienian, tietoa terveydestä ja turvallisen ympäristön.

Oikeus riittävään elintasoon Tuemme elinkeinoja, pienyrittäjyyttä ja ruokaturvaa erityisesti ilmastonmuutoksesta kärsivillä alueilla.

Muutosten ja kriisien vuosi 2021

Anne Haverinen, Kehitysyhteistyöjohtaja

Koronapandemia ja useat kriisit vaikuttivat työhömme vuonna 2021. Suunnitelmat muuttuivat ja yhteisöjen akuuttiin hätään pystyttiin vastaamaan. Kumppanimme osoittivat kykyä jatkaa työtä uusin, innovatiivisin menetelmin. Useissa maissa pandemia sulki kouluja ja pakotti etsimään uusia ratkaisuja lasten kohtaamiseen. Digitaalisia oppimismahdollisuuksia kehitettiin ja opettajia tuettiin tekemään oppilaiden luo kotikäyntejä. Pandemia vaikutti heikentävästi myös talouteen. Ruoan hinta nousi äärimmilleen, mikä osui erityisesti köyhimmissä oloissa elävien tilanteeseen. Teiniraskaudet, lapsiavioliitot ja mielenterveysongelmat lisääntyivät useissa ohjelmamaissa, kuten Keniassa, Bangladeshissa ja Tansaniassa. Psykososiaalinen tuki oli entistäkin tärkeämmässä roolissa kaikessa työssämme. Pandemiasta huolimatta elinkeinomahdolli-

suuksien kehittämisessä saatiin hyviä tuloksia muun muassa Burundissa nuorten yrittäjäkoulutuksessa. Poliittiset myllerrykset vaikuttivat heikoimmassa asemassa eläviin erityisesti Afganistanissa ja Myanmarissa. Fida vastasi akuuttiin hätään toimittamalla ruoka-apua ja hygieniatarvikkeita yhteisöille. Yhteistyö toisten järjestöjen kanssa toi työhömme laajan verkoston. Yhdessä muun muassa Suomen Lähetysseuran ja Abilis-säätiön kanssa lanseerattiin uusi vammaisiin naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan vastainen kampanja Tansaniassa. Haasteista huolimatta työssä saavutettiin merkittäviä kehitysvaikutuksia: Lasten koulunkäyntimahdollisuudet paranivat, kotitalouksien toimeentulo kasvoi ja kumppanijärjestöjen kyky vaikuttaa yhteisöjensä kehityshaasteisiin vahvistui. .

7


kehitysyhteistyö koulutus§

Turvallista matkaa Kävelisitkö sinä joka päivä 14 kilometriä kouluun? Kenialainen 12-vuotias Leah taivalsi tuon matkan päivittäin, koska lähin koulu sijaitsi kaukana naapurikylässä. Kun Leah pääsi koulusta takaisin kotiin, hänen iltansa kului kymmenlapsisen perheen kotiaskareissa: tiskaamisessa, pyykkäämisessä ja veden kantamisessa. Ei ihme, että koulupäivä alkoi aina väsyneenä ja nälkäisenä. Koulumatkan varrelle osui myös vaaroja: läheisellä savannilla liikkui leijonia ja käärmeenpuremat olivat yleisiä. Tyttöjä uhkasi matkalla myös seksuaalinen väkivalta. Pitkän ja vaarallisen koulumatkan johdosta oli tavallista, että kylän tytöt aloittivat koulun vasta noin 10-vuotiaina. Fidan tuella Kenian Full Gospel -helluntaikirkko rakensi Leahin kotikylään koulun. Nyt lapset ehtivät ajoissa kouluun, voivat päivän aikana syödä kotona ja pystyvät oppimaan virkeinä. Vuonna 2021 yli 4200 lapsen pääsy kouluun helpottui Keniassa Fidan tuella. Koulumatkat ovat lyhentyneet, luokkahuoneita ja oppimateriaaleja on kehitetty ja koulujen turvallisuus on parantunut. .

8

Vuosien 20182021 aikana Fidan maaohjelma paransi yli 9 000 lapsen mahdollisuutta käydä koulua keniassa. Kymmenen koulua rakennettiin tai remontoitiin.


Digitaitoja 11 kyläyhteisön lapsille Muutamia vuosia sitten nettiyhteydet olivat Myanmarissa erittäin rajalliset. Teknologian kehittyessä digitaalisen lukutaidon tarpeet ovat kasvaneet hurjaa vauhtia erityisesti maaseudulla. Köyhät yhteisöt ovat jääneet kehityksestä jälkeen. Fidan avulla kouluissa on korjattu oppimisvajetta ja käytetty tabletteja. Lapset saavat opetusta netin käyttöön ja erilaisiin oppimissovelluksiin, joilla voi oppia äidinkieltä, matematiikkaa ja vieraita kieliä. – Minulla ei ole koskaan ole ollut tablettia tai edes puhelinta, mutta nyt olen oppinut käyttämään niitä, naurahtaa 15-vuotias Joe Lay Yo. Hän uskoo, että englanninkieliset sovellukset ovat kaikkein hyödyllisimpiä. – Sovelluksen avulla kuulen, kuinka sanat äännetään oikein. Siten opin puhumaan englantia paljon paremmin. Lasten mielestä tabletit ovat sekä hauskoja että opettavaisia. He ovat arvostaneet uutta tapaa oppia. – Alkujaan tabletit houkuttelivat lapsia, jotka eivät olleet niin kiinnostuneita koulutuksesta. Nyt koulussamme on enemmän lapsia, kuin tilaa, riemuitsee Fidan ohjelmavastaava Walter Kaing.

Yli 650 koululaista osallistui vuonna 2021 Fidan ohjelman järjestämään kerhotoimintaan. Näistä 503 lasta osallistui digitaalisen oppimisen kerhoihin. Viime vuodelle suunniteltiin oppimiskeskusten laajentamista kolmeen uuteen kylään. Toteutus lykkääntyi maan poliittisten levottomuuksien sekä koronapandemian vuoksi. .

9


kehitysyhteistyö terveys

Yhdessä väkivaltaa vastaan Fida, Suomen Lähetysseura ja Abilis-säätiö järjestivät Tansaniassa vuonna 2021 vammaisiin naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan vastaisen kampanjan. 16 päivää aktivismia -kampanjan taustalla on ajankohtainen ongelma, sillä vammaiset tytöt ja naiset kohtaavat väkivaltaa kymmenkertaisesti suhteessa muihin. Vammaisten ihmisten kokemaa väkivaltaa myös raportoidaan harvoin. Maailmanlaajuisesti joka kolmas nainen joutuu väkivallan uhriksi elinaikanaan. Koronapandemian seurauksena naisiin kohdistuva väkivalta on noussut entistä hälyttävämpiin lukuihin. Kampanjan johtotähtiä olivat naisten ja nuorten järjestöt. – Suomalaisten kumppaneiden yhteistyön kautta vammaiset naiset ja nuoret ovat ensimmäistä kertaa mukana 16 päivää aktivismia- kampanjassa. Tämä on avannut vammaisten ihmisten silmät heidän oikeuksilleen, iloitsee paikallisen FUWAVITAjärjestön johtaja Aneth Gerana. Kampanjan lähtölaukauksena toimi saavutettavuuskoulutus, joka esitteli työkaluja saavutettavuuden varmistamiseksi. Koulutukseen osallistui hallituksen edustajia, kansalaisjärjestöjä ja kouluja. Virtuaalinen toteutus mahdollisti osallistumisen eri puolilta Tansaniaa ja jopa Keniasta ja Ugandasta. Tapahtuma tulkattiin myös Tansanian viittomakielelle. Tutkijoille ja uskonnollisille toimijoille järjestettiin tilaisuus, jonka tavoitteena oli vahvistaa uskonnollisten johtajien roolia sukupuolten välisen tasa-arvon ja terveyden edistämisessä. Kyseessä on merkittävä yhteistyö, sillä uskonnolliset

10

järjestöt vastaavat jopa 45 prosentista terveydenhoitopalveluista Tansaniassa. Yhteistyö poiki uraauurtavan kansallisen dialogin vammaisten naisten ja nuorten oikeudesta seksuuali- ja lisääntymisterveyteen sekä väkivallattomaan elämään. Tapahtumaan osallistui yli 130 edustajaa yhteiskunnan eri sektoreilta. – Seksuaalisuuteen ja vammaisuuteen liittyy paljon tabuja, myös Tansaniassa. Jos vammaisia ei pidetä seksuaalisesti aktiivisina, heille ei myöskään tarjota tietoa ja palveluita. Kansallinen dialogi nosti nämä teemat julkiseen keskusteluun, iloitsee Fidan neuvonantaja Virpi Mesiäislehto. .


Abdul kävelee nyt itsenäisesti kouluun Isoäiti oli kantanut 6-vuotiasta Abdulia selässään pienestä pitäen. Troyerin syndroomaa sairastanut poika ei kyennyt kävelemään. Isoäiti oli jo harkinnut ottavansa Abdulin pois koulusta, sillä hän joutui käyttämään suuren osan ajastaan Abdulin hoitamiseen ja kuljettamiseen. Isoäiti oli jo toivoton, minkä vuoksi myös Abdul oli masentunut. – Tunsin itseni erittäin ujoksi, koska isoäiti kantoi minua ja kaverini nauroivat minulle, Abdul kertoo. Fidan maaohjelman tuella Abdulin isoäiti sai apua kotiympäristön kehittämiseen ja Abdulin hoitosuunnitelmaan. Abdul sai fysioterapiaa. Pojan lihasvoima alkoi kehittyä ja seisominen itsenäisesti onnistuu jo paremmin. Abdul sai myös apuvälineen kävelyn tueksi. Sen ansiosta hän pystyy kulkemaan kouluun itsenäisesti, yhdessä veljensä kanssa. Isoäidillä on jälleen riittävästi aikaa hankkia toimeentuloa perheelle. – Hän paranee päivä päivältä. Olemme kiitollisia tuesta ja rakkaudesta, jota olemme saaneet, isoäiti iloitsee.

Fida ja Tansanian vapaa helluntaikirkko (FPCT) ovat toimineet vammaisten ihmisten parissa Tangan läänissä jo 17 vuoden ajan. Pitkäaikainen yhteistyö on kantanut hedelmää: asenteet vammaisia ihmisiä kohtaan ovat alkaneet muuttua ja monet vammaiset lapset ovat päässeet kouluun. Vaikuttamistyön tuloksena Tansanian hallitus on rakentanut esteetöntä infrastruktuuria kymmeneen alueen alakouluun. Esteettömyydellä on ollut tarkoitus parantaa vammaisten lasten pääsyä kouluun. . • Vammaisia lapsia ja nuoria tukeva YDCPtoimintakeskus järjestää fysioterapiaa, koulutusta ja apuvälineitä. • Vuonna 2021 Tansaniassa tukea sai 3 373 vammaista henkilöä. • Koko itäisen Afrikan alueella tukea sai 12 284 vammaista henkilöä.


kehitysyhteistyö yrittäjyys

Yli 500 burundilaista nuorta osallistui ammatti- ja yrittäjyyskoulutuksiin vuonna 2021.

Burundilainen Annonciate perusti menestyvän yrityksen Burundi on yksi maailman köyhimmistä maista. Siellä korkeakouluopinnotkaan eivät takaa työn löytämistä, sillä työpaikkoja ei ole riittävästi. Monet burundilaiset ovatkin luoneet itse työpaikkansa: 22 prosenttia työikäisestä väestöstä aloittaa liiketoiminnan. Fida ja Pohjois-Euroopan Liiketoiminta-akatemia (NEBA) aloittivat Burundissa yrittäjyystaitoihin keskittyvän pilottikoulutuksen. Pohjois-Burundissa, Ngozin alueella asuva Annonciate Munezero on yksi ensimmäisistä valmistuneista. 28-vuotias pienen tytön äiti on joutunut lyhytkasvuisena henkilönä kohtaamaan paljon ennakkoluuloja ja näkemään vaivaa todistaakseen olevansa toisten vertainen. Hän ei kuitenkaan antanut ennakkoasenteiden lannistaa itseään. Vaikka hän asuu kaukana pääkaupungista, hän pystyi osallistumaan kurssille paikallisessa internet-kahvilassa.

12

Annonciate sai koulutuksen aikana liikeidean: hän alkaisi valmistamaan ja myymään bataattikakkuja. Liikeidea oli uusi, vaikka bataatit ovat osa arkista ruokavaliota Burundissa. Yritys on menestynyt niin hyvin, että hän on palkannut jo kaksi ihmistä avukseen. Nuoresta naisesta huokuu innostus ja optimismi: – Haluaisin viedä bataattikakkuja myyntiin myös muihin maihin. Koulutus auttoi minua synnyttämään bataateista jotain ihan uutta. Se on muuttanut elämäni! Koulutusohjelman avulla monet muutkin yritysideat ovat toteutuneet käytännössä. Ohjelmakoordinaattori Edouard Nderagakura uskookin koulutuksen saavan aikaan todellista muutosta. – Toivomme, että nuoret menevät entistä pidemmälle ja kasvattavat yrityksiään. Heidän ei tarvitse odottaa, että heille tarjotaan työtä, vaan he voivat luoda työpaikkoja itse. .


Tadžikistanilainen Rachel menestyy yrittäjänä:

“Tartuin mahdollisuuteen kaksin käsin” Keski-Aasiassa sijaitseva Tadžikistan on pieni, vuoristoinen maa Afganistanin ja Kiinan rajalla. Köyhää valtiota ravistelee valtava muuttoliike: jopa miljoona ihmistä lähtee vuosittain siirtolaiseksi ulkomaille. Fida työskenteli Tadžikistanissa vuosina 2016-2021. Maaohjelma edisti naisten ja lasten oikeuksia sekä perheiden hyvinvointia. Yhtenä tärkeänä osana ohjelmaa oli yrittäjyyskoulutus, joka loi työmahdollisuuksia maaseutuväestölle. Rachel on yksi heistä. Rachel jäi yksin kahden lapsen kanssa, kun mies muutti yllättäen Venäjälle töihin. Toinen lapsista on sokea, ja siksikin yksihuoltajan elämä oli vaikeaa. Rachelin naapuri suositteli tätä Fidan ohjelmaan. Rachel oppi kasvattamaan vihanneksia ja pystytti kasvihuoneen pihamaalleen. Hän piti esimerkillistä huolta viljelmistä, ja möi niiden sadon. Kuuden vuoden kulut-

tua hän pystyi ostamaan lehmänkin, jolla saa lisätuloja. –Tämä kasvihuone oli minulle ainoa mahdollisuus parantaa omaa ja lasteni elämää. Tartuin siihen kaksin käsin. Nyt voin viljellä maata, minulla on työpaikka ja pystyn elättämään perheeni. Tulojen kasvaessa Rachel on voinut miettiä myös säästämistä ja tulevaisuudessa siintää pitkäaikainen haave rakentaa kotipihan ympärille muuri. .

• Vuonna 2021 Tadžikistanissa 540 ihmistä sai Fidan tuella yrittäjyys- ja toimeentulokoulutusta. • Viimeisten vuosien aikana kaikkiaan noin 56 000 ihmistä on hyötynyt Fidan työstä Khatlonin provinssissa.

13


kehitysyhteistyö yrittäjyys

Yli 2000 bhutanilaista naista on löytänyt ammatin Fidan koulutusten kautta.

Designkilpailu edisti naisten yrittäjyyttä Bhutanissa Himalajan kupeessa sijaitseva Bhutan on kaunis, vuoristoinen maa. Bhutanilaiset tunnetaan luonnosta huolehtivana kansana. Maalla on kuitenkin myös syrjäpuoli. Sukupuolten tasa-arvoa mittaavassa 153 maan Global Gender Gap -indeksissä, joka mittaa naisten asemaa mm. koulutuksen, talouden ja poliittisen vaikuttamisen saralla, maa on sijalla 131. Erityisen huonosti Bhutan sijoittui naisten yrittäjyydessä ja poliittisessa osallistumisessa. – Vaikka Bhutan tunnetaan ennen kaikkea sen maineesta onnellisena kansana, on perheväkivalta edelleen yleistä ja naisten asema monin paikoin heikko, kertoo Fidan maaohjelmakoordinaattori Riina Happonen. Vuonna 2021 Fida ja naisjärjestö RENEW järjestivät designkilpailun, jonka tarkoituksena oli kampanjoida naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Kilpailussa esillä olivat naisten monipuolinen käsityöosaaminen sekä naisten oikeus

14

omaan ammattiin ja toimeentuloon. Bhutanissa haasteena on ollut löytää käsityöläistuotteita, jotka olisi tehty paikallisista raaka-aineista. Maassa myytävät tuotteet ovat hyvin samanlaisia keskenään ja uusia tuotteita syntyy markkinoille harvoin, sillä lähes kaikki materiaalit tuodaan Intiasta. Kilpailun tavoitteena oli motivoida paikallisia käsityöläisiä suunnittelemaan uusia tuotteita bhutanilaisista raaka-aineista. Samalla vahvistetaan naisten yrittäjyyttä ja mahdollisuutta elinkeinoon. Kumppanijärjestö RENEW on Bhutanin kuningataräidin, Gyalyum Sangay Choden Wangchuckin, perustama järjestö, joka keskittyy sukupuoleen kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. – Bhutanissa kuninkaallisia kunnioitetaan todella paljon ja palkinnon saaminen kuningataräidiltä oli suuri kunnia, kuvailee Happonen juhlatilaisuutta. .


Keidas keskellä erämaata Keskelle kenialaista erämaata on onnistuttu luomaan keidas. Tutkimustulokset osoittavat, että puhdas vesi ja karuihin olosuhteisiin kehitetyt viljelytavat ovat saaneet siellä aikaan merkittävän muutoksen. Lapset eivät enää kärsi edellisten sukupolvien tavoin aliravitsemuksesta. Marsabitin maakunta sijaitsee Keniassa, Etiopian rajan tuntumassa. Sammuneet tulivuoret ympäröivät seutua ja ovat levittäneet teräviä laavakiviä ympärilleen. Ilmapyörteet nostavat pölyä ja hiekkaa korkealle maasta. Auringonsäteet tuntuvat läpäisevän ihon ja kuivuuden voi aistia. Alueella ei ole juurikaan satanut vuoden 2020 joulukuun jälkeen. Karu luonto on aiheuttanut ongelmia sekä ihmisille että eläimille. Kuivuudesta on seurannut aliravitsemusta, joka on ollut pitkään vakava ongelma Loglogon kylässä. Lapsilla aliravitsemus voi aiheuttaa lyhytkasvuisuutta. Keniassa yli neljäsosa alle viisivuotiaista lapsista kärsii lyhytkasvuisuudesta.

Kenian Full Gospel –kirkkokunnan työntekijä Elias Kithinji saapui Loglogoon opettamaan viljelyä ja parantamaan vesitilannetta. Karun erämaan keskellä on nyt vihreä keidas, joka poikkeaa ympäristöstään. Kaikki sai alkunsa porakaivosta. Suuri teräksinen vesisäiliö nousee alueen yläpuolella. Sen läheisyydessä on koulu ja suojaverkoilla katettuja kasvihuoneita. Suojaverkot mahdollistavat vihannesten ja hedelmien kasvattamisen. Voimakas tuuli on estänyt kasvien viljelyn, minkä vuoksi kasvihuoneiden rakenteet suunniteltiin uudelleen. Elias koulutti asukkaat viljelyyn ja vihannespitoisen ruuan valmistukseen. Aluksi maku tuntui heistä oudolta. Ajan myötä vihanneksista tuli kuitenkin osa heidän ravintoaan. Kyläläisten ruokavalio muuttui monipuolisemmaksi. Itse viljeltyä satoa alettiin saada tarpeeksi omaksi ravinnoksi ja ylimääräistä jäi vielä kaupankäyntiinkin. .

15


humanitaarinen apu

apua maailman pahimpien kriisien keskelle

Maija Saarni, Humanitaarisen avun päällikkö

Saimme auttaa kriisien keskellä eläviä ihmisiä takaisin oman elämän alkuun. Psykososiaalista tukea saaneilla ihmisillä oli paremmat mahdollisuudet käsitellä kokemiaan traumoja ja uskoa parempaan tulevaisuuteen. Kaikissa Fidan hankkeissa huomioidaan erityisesti vammaiset henkilöt, ja oli hienoa nähdä, miten he ottivat paikkansa aktiivisina yhteisönsä jäseninä.

Vuonna 2021 Fidan humanitaarinen apu tavoitti 310 000 ihmistä Etiopiassa, Jemenissä, Kongossa (DRC) ja Afganistanissa.

Afganistanissa apua sai 220 000 ihmistä.

Suomen Ulkoministeriö tuki työtämme 2,25 miljoonalla eurolla.

Kongossa apumme tavoitti 70 000 ihmistä.

Suomalaiset lahjoittivat humanitaarista apua 191 810 eurolla.

Jemenissä autoimme 13 793 ihmistä.


Tarjoamme ihmishenkiä pelastavaa apua

Tuemme ihmisten ja yhteisöjen toipumista

Annamme psykososiaalista tukea erityisesti lapsille

missio Vahvistamme ihmisarvoista elämää kriisien keskellä. Autamme pitkittyneistä kriiseistä kärsiviä yhteisöjä palaamaan arkeen.

Tigrayssa asuva Aklil: “Apu antoi minulle voimaa jaksaa” Fida on toimittanut hätäapua Etiopian Tigrayhin yhdessä paikallisen Guenet -kirkon kanssa. Koska alueelle on ollut vaikea viedä tavaraa, on avustusta jaettu suoraan ihmisten tileille tai käteisavustuksena. Avustussumma kattaa aina kerrallaan yhden perheen kahden kuukauden ruoat ja hygieniatarvikkeet. Avun piirissä on ollut noin 500 perhettä. Mukaan on valittu erityisesti yksinhuoltajia, leskiä ja vammaisia henkilöitä. 38-vuotias Aklil oli viimeisillään raskaana, kun hän joutui pakenemaan konfliktia viiden lapsensa kanssa. Jalkaisin tehty pakomatka sukulaisten luo naapurikaupunkiin oli vaarallinen: Aklil ja hänen lapsensa joutuivat keskelle luotisadetta. – En kyennyt raskauteni vuoksi juoksemaan, joten meinasin jo menettää kaiken toivon selviytymisestä. Jumalan avulla kuitenkin pääsimme sukulaistemme luo, Aklil Fidan apu kertoo. tavoitti Aklil ja lapset odottivat perheen isää saapumaan samaan turvapaikkaan, 3950 ihmistä mutta hän ei koskaan päässyt perille. Etiopiassa. – Mieheni kuolema toi suuren pimeyden perheemme ylle. Minä jäin yksin, sanoo Aklil hiljaa. Toivoa on kuitenkin tuonut pienen tyttövauvan syntymä. Miehen menehdyttyä myös perheen toimentulo vaarantui. Niinpä Aklil otettiin ruoka-avun piiriin. – Jumala muisti meitä tässä vaikeassa tilanteessa. Sain kahden kuukauden rahallisen avun ruoan ostoa varten. Apu tuli juuri ennen pääsiäisen aikaa. Voi kuinka se antoikaan minulle toivoa! Pystyin ostamaan lapsilleni ruokaa ja viettämään meille tärkeää juhlapyhää kaiken surun keskellä. Apu antoi minulle voimaa jaksaa. Fidan hankkeessa ammattipsykologi on myös kouluttanut vapaaehtoisia vetämään Trauma Healing -tilaisuuksia. Myös Aklil on osallistunut niihin. – Minulle oli tärkeää, että sain jakaa taakkojani muiden kanssa, hän kertoo. .


humanitaarinen apu

Kongossa jaettiin ruokaa ja annettiin psykososiaalista tukea Kongon demokraattisessa tasavallassa on jatkuva kriisitila, joka on ajanut miljoonat ihmiset pakoon kodeistaan. Fida toimii ItäKongossa yhdessä kongolaisen helluntaikirkko CEPAC:in kanssa. "Psykososiaalisen tuki on tärkeää myös silloin, kun paikallinen kumppani on kahdessa eri roolissa: sekä auttaja että autettava. Toukokuussa 2021 Goman kaupungissa puhkesi katastrofi, kun läheinen Nyiragongo-tulivuori purkautui. Myös kumppanikirkkomme työntekijät pakenivat Gomasta turvallisimmille alueille. Purkauksen laannuttua tulivuoren läheisyydessä olevat asutukset muuttuivat leireiksi, joissa asuvia vapaaehtoisia koulutettiin antamaan psykososiaalista tukea. Kongossa moni työntekijämme on kokenut pakolaisuuden omakohtaisesti. Eräs vapaaehtoinen kertoi, kuinka hän oli edellisen tulivuoren purkauksen aikana paennut vuorille. Nyt tässä uudessa tilanteessa hän oli pystynyt aikaisemman kokemuksensa kautta tukemaan monia ja herättämään toivoa toivottomuuden keskellä. Auttajan ja autettavan roolien muutokset voivat muodostua suureksi haasteeksi, toisaalta niistä voi syntyä myös tärkeää kokemusasiantuntijuutta.” -Heini Siren

• • • •

Fidan apu tavoitti noin 67 000 ihmistä Kongossa. Tulivuorenpurkausta paenneita tuettiin 150 000 eurolla. Kongossa 2500 ihmistä sai psykososiaalista ensiapua Fida ja CEPAC-kirkko rakensivat neljä lapsiystävällistä tilaa pakolaislapsille. Tiloissa voi leikkiä, pelata ja oppia. Niiden toimintaan osallistui 4000 lasta. • Kalemien alueen peruskouluja korjattiin ja kalustettiin: 28 upouutta luokkahuonetta valmistui. • 1000 pakolaislasta tuettiin kouluun. Heille kustannettiin koulumaksut ja oppimateriaalit.

18

Heini Siren, Psykososiaalisen tuen asiantuntija Erityisen merkittäviä Kongossa ovat olleet pakolaisleireille perustetut lapsiystävälliset tilat, joissa järjestetään toimintaa lapsille ja nuorille. Niissä leikitään, pelataan, musisoidaan ja opitaan yhdessä. Olemme huomanneet, että tällaisen tuen avulla lasten kokemus omasta ihmisarvosta vahvistuu.


Kriisi jatkuu Jemenissä - Fidan apu pitää elämää yllä

Apua yli 200 000 afganistanilaiselle

Lähes kuusi vuotta kestäneen sodan jälkeen Jemenissä on eniten ruokaturvattomia ihmisiä maailmassa. Tänä vuonna Jemenistä uhkaa tulla myös maailman köyhin maa. Jemenin lapset ovat erityisen suojelun tarpeessa: jopa 79% heistä kärsii pitkittyneen sotatilan seurauksista, kuten unettomuudesta, masennuksesta ja ahdistuksesta. Fidan hanke on tarjonnut lapsille ja aikuisille yhteisöllistä traumatukea. – Jemenissä on todella vähän mielenterveyden ammattilaisia. Voimme kuitenkin kouluttaa ja varustaa yhteisöjen johtajia, vapaaehtoisia ja sosiaalityöntekijöitä, jotta he osaavat tarjota henkistä tukea. Lapsille olemme järjestäneet ryhmätoimintoja, joissa he saivat käsitellä pelkojaan, humanitaarisen avun päällikkö Maija Saarni valottaa. .

Talibanin otettua vallan Afganistanissa maan humanitaarinen kriisi äityi katastrofiksi: ruoka-apua tarvitsevien määrä kasvoi muutamassa kuukaudessa 14 miljoonasta 24 miljoonaan. Fida auttoi perheitä Afganistanissa ja pakolaisia Tadžikistanissa täyttämään perustarpeensa ja pääsemään turvallisesti uuden elämän alkuun. Jaoimme yhdessä kumppaneidemme kanssa ruokaa ja lämmikkeitä osana Maailman ruokaohjelman (WFP) koordinoimaa hanketta. Avun tarkoitus on myös estää nälän ja köyhyyden sivuvaikutuksia, kuten lapsiavioliittoja. Yksi Fidan avunsaajista on Tadžikistaniin asettunut Surayo, joka pakeni Afganistanista kolmen teini-ikäisen tyttärensä kanssa, kun hänen miehensä tapettiin. Hän halusi suojella tyttäriään mahdolliselta pakkoavioliitolta talibanien kanssa. He ovat nyt turvassa, mutta elämä pakolaisena ei ole ollut helppoa. Perhe on kiitollinen saamastaan tuesta. He ilahtuivat erityisesti saamastaan lämmityslaitteesta, joka tuo asuntoon lämpöä ja poistaa kosteutta. .

Nimeni on Kabir* ja asun eräässä kylässä eteläisen Taizin maakunnassa. Jemenin taloudellinen kriisi on vaikuttanut jokaisen jemeniläisen elämään. Minä käyn satunnaisissa päivätöissä rakennustyömailla, jos vain pystyn. Joinakin päivinä töitä on vaikea löytää. Minulla on kaksi kehitysvammaista tytärtä, joiden hoidosta olen vastuussa. Minusta on välillä tuntunut siltä, että olen epäonnistunut vanhempana. Minun on ollut vaikea huolehtia tyttäristäni, erityisesti heidän terveydellisistä erityistarpeistaan. Olen joutunut ottamaan velkaa ostaakseni heille ruokaa ja lääkkeitä. Kaikki muuttui, kun tulitte kyläämme ja otitte meidät mukaan ruoka-apuohjelmaan. Nyt saamme ruokakorin joka kuukausi. Olemme onnellisia ja siunattuja! Monet ongelmamme alkoivat selvitä tämän avun myötä. Esimerkiksi raha, jonka säästin ruuassa, auttoi minua maksamaan velkani ja täyttämään tyttärieni muita tarpeita. Kiitos Jumalalle ja järjestölle! *nimi muutettu turvallisuussyistä

• Ruoka-apua sai 220 000 ihmistä Afganistanissa.

• Jemenissä autoimme 13 793 ihmistä. • Jemenissä korjattiin peruskouluja ja kyläteitä. • Kahteen kouluun rakennettiin esteettömät luokkatilat vammaisille oppilaille. • Naisille rakennettiin ompelukeskus.

19


kummilapset

20


KUMMINA JOKAINEN VOI MUUTTAA MAAILMAA Fidan kautta voi ryhtyä kummiksi lapsille ja nuorille 13 maassa Itä-Euroopassa, Afrikassa ja Aasiassa. Kummit lahjoittavat vuosittain yli 1,8 miljoonaa euroa lasten hyväksi tehtävään työhön.

21


kummilapset

Albanian köyhällä maaseudulla monet tytöt naitetaan nuorena ja koulun keskeytyminen on yleistä. Syyskuussa 400 Fidan kummiyhteisöjen lasta sai tarvittavat koulutarvikkeet helpottamaan palaamista kouluun pitkän pandemia-ajan jälkeen. Yhteisöissä järjestettiin yhdessä opettajien kanssa tilaisuuksia, joissa sekä vanhempia että lapsia rohkaistiin jatkamaan koulua säännöllisesti. Kummiyhteisöissä on huomattu, että iltapäiväkerhot ovat nostaneet lasten koulumenestystä ja auttaneet heitä pysymään koulussa. Tähän mennessä jo 60 lasta on parantanut oppimistuloksiaan.

Bangladeshilainen Ononna iloitsee omasta kummista. Slummissa asuvan perheen tulot eivät muuten riittäisi koulunkäyntiin. Pätevien opettajien johdolla kahdeksasluokkalainen tyttö on saanut kasvaa ja oppia turvallisessa ympäristössä, Joy&Hope -koulussa Dhakassa. Ononna on ehtinyt jo oppia paljon! Tavallisten oppiaineiden lisäksi koulussa on iltapäivisin kerhoja, joissa voi opiskella tietotekniikkaa, käsitöitä tai esimerkiksi lapsen oikeuksia. – Opiskelu on tärkeää, koska sen avulla voin saada hyvän työn ja huolehtia perheestäni ja myöhemmin myös omasta perheestäni. Haluan isona muotisuunnittelijaksi, Ononna kertoo.

Kummina voin olla osa maailmanlaajuista lähetystyötä. Voin antaa oman pienen panokseni, joka auttaa kummilastani ja koko hänen yhteisöään parempaan elämään. Johanna Tampio, intialaisen Deepak-pojan kummi 22


Fidan kummit ovat tukeneet sissiryhmiltä paenneita nuoria Ugandassa vuodesta 2012 lähtien. Apu on vahvistanut satoja entisiä lapsisotilaita. Psykososiaalinen, terveydellinen ja koulutukseen suunnattu tuki on auttanut heitä elämässä eteenpäin. Fidan työ näiden nuorten hyväksi tuli valmiiksi vuoden 2021 lopussa. Ugandan kummit tukevat jatkossa Etelä-Sudanin sotaa paenneita lapsia ja nuoria Bidibidin pakolaisasutuksessa. Vuonna 2021 kummit saivat ainutlaatuisen tilaisuuden nähdä siellä tehtävää työtä, kun vuosittainen Eväät elämään -kampanja keskittyi auttamaan Bidibidin lapsia. Tuen avulla pakolaislapset pääsevät traumaterapiaan ja heidän toiveensa leikeistä, koulunkäynnistä ja uuden oppimisesta toteutuvat. Lämmin kiitos kummeille ja lahjoittajille!

Burundissa 198 lasta aloitti esikoulun ja 179 lasta ala- tai yläkoulun. On tärkeää, että jokaisella lapsella on opiskelutarvikkeita, jotta heidän on helppo opiskella. Köyhissä batwayhteisössä tämä on ollut haaste ja olemme tukeneet heitä saamaan koulumateriaaleja.

Bosnia-Hertsegovinassa, Tuzlan romaniyhteisössä, aloitettiin lelukirjasto. Se on avoin alle kouluikäisille lapsille äiteineen. Lapset voivat leikkiä toistensa kanssa ja myös lainata leluja sekä kirjoja kotiin. Kirjastossa järjestetään myös satutunteja ja yhteisölle maatilavierailuita. Lelukirjasto on äideillekin tärkeä paikka, sillä siellä he voivat jakaa ajatuksiaan toistensa kanssa ja saada ammattilaisten neuvoja lasten kasvatukseen.

Liity sinäkin kummiksi! www.tulekummiksi.fi

23


secondhand

”Fida secondhand -myymälät tarjoavat persoonallista muotia löytöjä etsiville, edullista ja siistiä perusvaatetta ja kodintavaraa säästöjä hakevalle sekä erinomaisen valikoiman keräilyharvinaisuuksia. Ostamalla ja lahjoittamalla meille tuet paitsi kestävää kehitystä ja kiertotaloutta, myös Fidan tekemää työtä maailman heikoimmassa osassa olevien hyväksi. Kiitos, kun olet mukana!” Janne Jokisalo ketjujohtaja

Fida secondhand -ketju selvisi hyvin toisesta pandemiavuodesta Myymäläketju kehitti toimintaansa vuonna 2021 pandemiarajoitusten keskellä. Vuoden aikana tehtiin monenlaisia uusia avauksia. Korona vaikutti vuonna 2021 edelleen myymäläketjun myyntiin ja asiakasmääriin. Rajoitukset koettelivat henkilöstön jaksamista, mutta tartunnat pysyivät onneksi vähäisinä. Maaliskuussa juhlittiin Espoossa uuden Heikintorin myymälän avajaisia sekä Joensuun myymälän siirtymistä uuteen liiketilaan. Lempäälän Ideaparkkiin avattiin myymälä marraskuussa. Espoon Niittykummun ja Tampereen Lielahden myymälät sulkivat ovensa vuokrasopimusten päättyessä. Myymälöissä otettiin käyttöön uusi kassajärjestelmä sekä sähköinen kanta-asiakkuus, jotta voimme palvella asiakkaitamme entistäkin paremmin. Pandemia-ajasta huolimatta ketjun asiakasmäärät, liikevaihto ja tulos kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. 42-vuotias myymäläketju toimi edelleen kivijalkana Fidan työlle maailmalla. .


Fida secondhand vuonna 2021

42

1 400 000 kg 1 234 000 kg

vuotta kierrätystä

kerättyjä vaatteita myymälöissä, kotinoudoissa ja keräyspisteissä

22

8 milj. €

myymälää

97

vaatteiden keräyspistettä

vaatetta, kenkiä ja pientavaraa käsiteltiin Helsingin lajittelukeskuksessa

529 000 €

liikevaihto

ketjun operatiivinen tulos (ennen yleiskuluja)

9 452

782 000

ajokeikkaa ilmaisella noutopalvelulla

asiakasta myymälöissä

Vuonna 2021 käsittelimme vaatteesi näin

57%

Jatkolajitteluun eurooppalaisille yhteistyökumppaneille

20%

Myymälään

20 %

1%

Outlet -myymälään

24 %

24% Myyntiin EU:ssa

15 %

15% Konepyyhkeiksi yms.

9%

9% EU:n ulkopuolelle 9% Energiaksi

57 % 1%

4% Hyvän-

4% 15 %

tekeväisyyteen

15%

Energiaksi

3%

3%

Vaarallisen jätteen sidosaineeksi

9%


talous & henkilöstö

Mistä raha tuli Avustukset (Ulkoministeriö) Lahjoitukset & kummimaksut Seurakuntien maksut Testamentit & muut

8 189 807 3 462 241 654 410 689 770

63 % 27 % 5% 5%

Yhteensä

12 996 229

100 %

Ulkomaantyö Hallinto Viestintä ja varainhankinta

11 451 115 1 364 906 834 918

84 % 10 % 6%

Yhteensä

13 650 940

100 %

Mihin raha meni

ulkomaantyö

30% 65%

5%

itäinen afrikka, lähi-itä ja keski-aasia aasia eurooppa

26


FIDAN TUOTOT VUOSINA

2021

2020

Avustukset (Ulkoministeriö) Myymälätoiminta Lahjoitukset ja testamentit Seurakunnat Muut tuotot Yhteensä

8 112 340 € 7 957 188 € 3 554 984 € 654 410 € 732 429 € 21 011 351 €

7 395 987 € 6 996 421 € 4 214 258 € 709 779 € 620 830 € 19 937 275 €

FIDAN KULUT VUOSINA

2021

2020

Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut

-2 982 393 € -231 950 € -10 485 311 €

-2 603 718 € -229 313 € -8 681 920 €

Varainhankinta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut yhteensä

-4 448 427 € -102 982 € -3 522 801 € -26 728 € -21 800 594 €

-3 934 628 € -100 873 € -3 265 323 € -25 934 € -18 841 709 €

TULOSLASKELMAN YHTEENVETO 2021 2020 Tuotot yhteensä 21 011 351 € 19 937 275 € Kulut yhteensä -21 800 594 € -18 841 709 € Rahastosiirrot 7 000 € 0 € Tilikauden ylijäämä/alijäämä -782 243 € 1095 566 €

MUITA TUNNUSLUKUJA 2021 2020 Maksuvalmius, Quick Ratio 1,7 (hyvä) 2,1 (erinomainen) Omavaraisuusaste/vakavaraisuus 71 % (erinomainen) 71 % (erinomainen) Jäsenmäärä/yhteisöjäsenet* 193 187 * Seurakunnat ja lähetysyhdistykset

TIETOA FIDAN HENKILÖSTÖSTÄ 2021

2020

Henkilöstömäärä 31.12.2021 31.12.2020 Kotimaa, päätoimisto 37 37 Kotimaa, Fida-myymälät 123 123 Ulkomaat* 40 36 Henkilöstö yhteensä 200 196 Henkilöstökulut yhteensä -7 430 820 € -6 538 346 € * Ulkomaan henkilöstöluvussa ovat mukana vain Fidaan työsuhteessa olevat työntekijät. Luvussa eivät näy helluntaiseurakuntiin työsuhteessa olevat lähetetyt työntekijät.

27


kiitos työmme tukijoille!

Bangladeshilaisessa kylässä Fidan kumppanin ylläpitämä koulu tarjoaa köyhien perheiden lapsille ruuan. Fidan maaohjelma parantaa lapsen oikeuksia 18 kylässä Bangladeshin maaseudulla. Kuva: Arto Karvonen

www.fida.info @FidaInternational

@Fidainternational

@Fidainfo