Page 1

spre Ungaria Anul XVI. 2014 • 2


2 spre Ungaria Membră a grupului de publicaţii PUNTEA Apare în România Anul XVI. Nr. 2.

Portal economic:

www.puntea.net http://issuu.com/puntea Editor: Editura Feliciter Kft. E-mail: feliciter@feliciter.hu www.feliciter.hu Editor responsabil: Dr. Kováts Judit Redactor şef: Kováts Dénes Sediu: H-4400 Nyíregyháza, Nyár u. 7., I. em. Telefon: +36/42/506-824 • 500-475 Telefon/Fax: +36/42/504-930

Traducător Sámy Edit

Colaborator: Dankó Zsófia Duliczki Mária Kotán Fruzsina Kotrányi Anita Kováts Viktor Sochacki Klára Szanyi Ildikó Teski Szilvia

Parteneri: • Ministerul Economiei Naţionale (Budapesta) • Ministerul Afacerilor Externe (Budapesta) • Ambasada Republicii Ungare, Biroul Ataşatului Comercial (Bucureşti) • Oficiul Naţional pentru Economie Externă (Budapesta)

Design/grafică: Talpas Sándor Tipar: Grafit Nyomda "R" Kft.

Toate drepturile rezervate! Este interzisă reproducerea integrală sau parţială a publicaţiei fără permisiunea în scris a editurei! Editura nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul materialelor publicitare!


3


4

În sprijinul dezvoltării relaţiilor

delegaţie formată din 20 de oameni de afaceri și reprezentanţi ai camerei. Au participat nu numai la evenimentele Târgului de Ziua Sfântu Gheorghe, ci la invitaţia Asociaţiei Întreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna, ASIMCOV mai mulţi au participat și la conferinţa intitulată Relaţii Economice Româno-Maghiare, cât și la întâlnirea oamenilor de afaceri conexă acesteia. Subiectele principale au fost incubatoarele de

Dezvoltarea afacerilor, competitivitate și eficienţă. Aceste trei noţiuni caracterizează cel mai bine, și pe mai departe, strategia și activitatea de economie externă a Secţiei Maghiaro-Române din cadrul Camerei Ungare de Comerţ și Industrie.

Poate cea mai activă organizaţie în dezvoltarea relaţiilor economice maghiaro-române dorește și pe mai departe să sprijine și să întărească manifestările și programele care vizează identificarea pieţelor de desfacere din România, forumurile economice, de comerţ exterior, de afaceri și profesionale care pot ajuta în mod eficient oportunităţile pentru exportul unui volum cât mai mare de produse maghiare în Bazinul Carpatic. Și programele anului 2013 legate de economia externă au fost realizate în acest spirit. Secretarul secţiei având sediul în Békéscsaba, János Zoltán Rák a făcut pentru cititorii revistei

În 21 martie a fost organizat Forumul de Afaceri în Zona de Frontieră la Centrul Expoziţional Arad Expo. Evenimentul organizat de Secţia Maghiaro-Română a CCI Ungare și Camera de Comerţ și Industrie a Judeţului Békés, cu participarea Reţelei de Afaceri a Regiunii Carpatice, respectiv a Agenţiei Ungare pentru Comerţ Exterior a fost manifestarea conexă a expoziţiei ConfortConstruct & Protect (a industriei de construcţii și protecţiei muncii) ţinută la Arad. Secţia a organizat participarea unei delegaţii numeroase formate din antreprenorii și membrii camerei din judeţul Békés.

PUNTEA o trecere în revistă a activităţii lor de anul trecut. Primul eveniment important a fost Forumul de Afaceri Român-Maghiar organizat în 20 februarie la Budapesta. La manifestarea comună a Camerei de Comerţ și Industrie din Budapesta și a publicaţiei Piac & Profit (Piaţă & Profit) au fost ţinute expuneri legate de șansele pe care le au întreprinderile mici și mijlocii din Ungaria de a ieși pe piaţa românească, de posibilităţile de finanţare, subvenţiile de stat, de mediul juridic și fiscal. Informaţiile au fost furnizate de firme și organizaţii care au obţinut deja succese în România, care cunosc bine piaţa, în primul rând instituţiile comune, de sprijin ale guvernului și CCI Ungare. Secţia s-a implicat în organizarea potenţialilor participanţi, pe de altă parte și Dr. Tivadar Orosz, președintele secţiei a fost unul din conferenţiari. În 7 martie Camera de Comerţ și Industrie a Judeţului Hajdú-Bihar, Asociaţia Zona Metropolitană Oradea și Camera de Comerţ și Industrie Bihor au organizat la Debrecen un forum de afaceri pentru dezvoltarea cooperării în zona frontalieră, acesta fiind însoţit de Expoziţia de Afaceri Maghiaro-Română, ocazie cu care János Zoltán Rák a prezentat activitatea secţiei.

Secţia a participat la expoziţie împreună cu Agenţia Ungară pentru Comerţ Exterior, cu un stand informaţional comun. O săptămână mai târziu, la Békéscsaba a fost organizat un forum interactiv de afaceri unde participanţii din Ungaria au putut purta tratative cu delegaţia de peste 20 de oameni de afaceri din România, din judeţul Prahova, cu privire la posibilităţile de cooperare, la dezvoltarea relaţiilor comerciale. În 11 aprilie János Zoltán Rák s-a întâlnit cu consilierul ministerial Ferenc Bogár pentru a discuta aspecte legate de România, respectiv cu Bálint Lázár, directorul pentru investiţii și cu Katalin Zsigmond, manager de proiect al companiei Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. (Compania pentru Investiţii Internaţionale Corvinus SA.) privind oportunităţile de investiţie în România și perspectivele cooperării între cele două instituţii. În perioada 19–21 aprilie, Secţia MaghiaroRomână i-a reprezentat pe membrii camerei, respectiv ai secţiei cu un stand informaţional la expoziţia internaţională a industriei de construcţii Top Construct de la Oradea. Sfântu Gheorghe a fost următoarea locaţie a dezvoltării relaţiilor, în perioada 25-28 aprilie aici a sosit o

afaceri, clusterele, parcurile industriale, energia verde, prelucrarea lemnului, agricultura și turismul. Pentru întărirea relaţiilor a fost semnat și un acord de cooperare cu Camera de Comerţ și Industrie Covasna. La Szolnok, în 16 mai a fost organizat Forumul Economic al Bazinului Carpatic care a pus în centru identificarea oportunităţilor din România, Ucraina și Slovacia. Printre conferenţiari s-a numărat și János Zoltán Rák. Între 23–26 mai, la Miercurea Ciuc a fost organizată expoziţia cu bogate tradiţii Expo Ciuc, la care Secţia Maghiaro-Română a CCI Ungare împreună cu Camera de Comerţ și Industrie a Judeţului Békés a oferit mai multor membri ai camerei, respectiv secţiei posibilitatea de a fi prezenţi, de a se prezenta la standul informaţional comun al camerei. Conferinţa organizată de partenerul lider „Don Orione” Beneficence-Charity Society și partenerul său de proiect, Camera de Comerţ și Industrie a Judeţului Békés a fost ţinută în 27 iunie la Békéscsaba având ca subiect concursurile de proiecte publicate și cele așteptate în Ungaria și România, cât și oportunităţile de finanţare pentru întreprinderi. La ședinţa de constituire a Colegiului Bazinului Carpatic al CCI Ungare din 11 iulie, ţinută la Budapesta, CCI a Judeţului Békés, respectiv Secţia Maghiaro-Română a avut ocazia de a face o scurtă prezentare a activităţii sale. La expoziţia Top Expo organizată la Oradea între 3–6 octombrie, secţia a fost prezentă de asemenea cu un stand informaţional unde membrii camerei, firme și antreprenori au primit ocazia de a-și prezenta produsele, respectiv serviciile în faţa întreprinderilor din ţara vecină. Antreprenorii din judeţul Békés au participat cu o delegaţie de 10 persoane la deschiderea expoziţiei, respectiv la evenimentul organizat după aceasta. Tot în această perioadă a fost organizat și Târgul de Toamnă de la Odorheiu Secuiesc. Secţia Maghiaro-Română a CCI Ungare a organizat vizitarea târgului unde a fost prezent și un stand informativ al secţiei. Cei interesaţi au participat la manifestările conexe târgului, la conferinţa economică și la întâlnirea oamenilor de afaceri. (Continuare in pagina 6-a)


5

Trecerea ĂŽn revistă a industriei de construcĹŁii ĂŽn prezent, similar majoritÄƒĹŁii ĹŁÄƒrilor europene, Č™i ĂŽn Ungaria industria construcĹŁiilor poate fi considerată ca un sector ĂŽn criză, furnizorii Č™i producătorii principalelor materiale de bază ale industriei de construcĹŁii (prelucrarea lemnului, producĹŁia produselor de tâmplărie pentru construcĹŁii; producĹŁia produselor din minereuri neferoase; producĹŁia produselor de cauciuc Č™i materiale plastice; producĹŁia substanĹŁelor Č™i produselor chimice; producĹŁia de cocs, prelucrarea ĹŁiĹŁeiului) ĂŽntâmpină greutÄƒĹŁi datorită lipsei de comenzi ĂŽn construcĹŁii.

păstrează ĂŽn ĂŽntreg anul 2013 Č™i ĂŽn prima jumătate a anului 2014. Pentru anul 2013 se aČ™teaptă o creČ™tere a producĹŁiei de 9–10% comparativ cu anul 2012. ĂŽn 2014 se aČ™teaptă ca ĂŽn sfera privată să crească cerinĹŁele pentru construcĹŁii-investiĹŁii ĂŽn industria mecanică, industria alimentară, agricultură, turism-industria ospitalitÄƒĹŁii. Nu sunt semne că ĂŽn 2014 ar creČ™te meritoriu piaĹŁa comenzilor venite de la populaĹŁie Č™i a marilor investiĹŁii de dezvoltare imobiliară.

TendinĹŁe pozitive

ĂŽn anii trecuĹŁi, datorită regresului industriei de construcĹŁii ĂŽn Ungaria, firmele maghiare din sector s-au ĂŽndreptat ĂŽn număr tot mai mare spre export.

Scăderea semnificativă a producĹŁiei industriei de construcĹŁii constatată ĂŽncepând din 2007 s-a oprit la ĂŽnceputul anului 2013 Č™i producĹŁia a ĂŽnregistrat o tendinĹŁÄƒ pozitivă faĹŁÄƒ de valoarea de referinĹŁÄƒ destul de scăzută. FaĹŁÄƒ de valoarea producĹŁiei de 2.360 miliarde de forinĹŁi ĂŽnregistrată ĂŽn 2006, aceasta a scăzut la 1.604 miliarde de forinĹŁi. La preĹŁ comparativ aceasta ĂŽnseamnă că până la ĂŽnceputul anului 2013 sectorul a pierdut 43–45% din piaĹŁÄƒ. FaĹŁÄƒ de această situaĹŁie, ĂŽn primele 9 luni ale anului 2013 se constată o creČ™tere de 8% faĹŁÄƒ de perioada similară a anului precedent. CreČ™terea producĹŁiei este foarte diferită la grupele principale ĂŽn construcĹŁii. CreČ™terea este dinamică la construcĹŁiile de drumuri Č™i cale ferată Č™i ĂŽn cadrul grupei construcĹŁiilor de clădiri la clădirile industriale. ĂŽn grupa obiectivelor comunitare, construcĹŁiile de obiective sportive sunt preponderente. Perioada de recesiune a afectat Č™i afectează ĂŽn cea mai mare măsură Č™i cel mai ĂŽndelungat timp ĂŽntreprinderile a căror activitate se axează pe construcĹŁii de locuinĹŁe, renovarea locuinĹŁelor, construcĹŁii civile Č™i industriale. Deoarece majoritatea covârČ™itoare a celor 79 de mii de ĂŽntreprinderi ĂŽČ™i desfÄƒČ™oară activitatea ĂŽn domeniul lucrărilor de construcĹŁii Č™i montaj clădiri, marea majoritate a ĂŽntreprinderilor deocamdată nu simte schimbarea pozitivă a pieĹŁei. Potrivit prognozei uneia din cele mai mari asociaĹŁii din industria de construcĹŁii din Ungaria, ÉVOSZ, avântul industriei de construcĹŁii se

industria de construcĹŁii cu oportunitÄƒĹŁi de prezentare colectivă la târguri Č™i expoziĹŁii, cu organizarea de evenimente profesionale specifice fiecărei ĹŁÄƒri, punerea la dispoziĹŁie a listelor de potenĹŁiali parteneri din străinătate, cu monitoringul oportunitÄƒĹŁilor de investiĹŁie, de subcontractare ĂŽn străinătate, iar pentru toate acestea primeČ™te un sprijin activ din partea birourilor de economie externă din cadrul ambasadelor Ungariei.

Perspective de export

Punctele de declanČ™are posibile: • Birourile de proiectare ale arhitecĹŁilor: birourile de proiectare maghiare cu arhitecĹŁi excelenĹŁi Č™i ĂŽn prezent se confruntă cu o lipsă serioasă de comenzi, produsele intelectuale ale birourilor sunt adecvate exportului ĂŽn orice ĹŁară a lumii, • ProducĹŁia de materiale de construcĹŁii: ĂŽn cazul firmelor din industria materialelor de construcĹŁii exportul este limitat de costurile de transport, astfel piaĹŁa de export pentru acestea este dată de ĹŁÄƒrile din regiunea Bazinului Carpatic, • Firmele de construcĹŁii: multe dintre firmele executante sunt mici ĂŽntreprinderi, care ĂŽn prezent se orientează spre Austria, Germania, ElveĹŁia, ĂŽntreprinderile mai mari preferă ĹŁÄƒrile care aparĹŁin „Deschiderii spre Est“, astfel ĹŁÄƒrile din Comunitatea Ĺ˘Äƒrilor Inde pen dente, Orientului ĂŽndepărtat, ĹŁÄƒrile arabe. • Produsele inovative, know-howul: aceste produse, respectiv tehnologii, datorită faptului că sunt unice pot fi vândute ĂŽn numeroase ĹŁÄƒri ale lumii, ĂŽn special ĂŽn cazul ĂŽn care sunt protejate ĂŽn ĹŁara respectivă prin brevet. De exemplu „betonul translucid“, dezvoltat de un inginer maghiar. ĂŽn viitor, AgenĹŁia Ungară pentru ComerĹŁ Exterior (HITA) poate ajuta ĂŽntreprinderile maghiare din

Producem fitinguri pentru cămine de beton armat (racorduri de cămine) folosite la construcĹŁii subterane Č™i de drumuri, cu diferite tipuri Č™i mărimi. Produsele noastre principale: t Ä•UJOHVSJ SBDPSE DĘ…NJO ,('1 QJFTF EFUSFDFSFQFOUSVDĘ…NJOF t 1SPEVDFN QJFTF EF USFDFSF QFOUSV DĘ…NJOF,('1MBMVOHJNFBEPSJUĘ… FYFDVĘ´JFESFBQUĘ…ʲJDPUJUĘ… DVEJBNFUSFEF    NN t QJFTFEFUSFDFSFQFOUSVDĘ…NJOF,%6 &953" DVĂ”OUĘ…SJSF

t 1FOUSV B DSFʲUF SJHJEJUBUFB TUBUJDʅ BDFTUFQJFTFEFUSFDFSFTVOUFYFDVUBUF DVÔOUʅSJSF BTUGFMSF[JTUʅQFSGFDUGPSʴFMPS GʅSʅ B TVGFSJ EFGPSNʅSJ EF GPSNʅ 4VOUQSPEVTFMBEJNFOTJVOFBEPSJUʅʲJ DVDPUJUVSBEPSJUʅ t $FM NBJ OPV QSPEVT FTUF QJFTB EF USFDFSF QSFWʅ[VUʅ DV P NBTʅ DBSF ÔʲJ DSFʲUFWPMVNVMMBBDʴJVOFBBQFJ DBSF ʲJ ÔO DB[VM VOFJ QSFTJVOJ NBSJ B BQFJ TVCUFSBOF BTJHVSʅ P FUBOʲFJUBUF QFSGFDUʅMBBQʅ


6

În sprijinul dezvoltării relaţiilor (Continuare de la pagina 4)

24–27 octombrie a fost perioada Festivalului Cârnaţilor la Csaba, aici s-a prezentat pentru prima dată cu un stand independent Secţia Maghiaro-Română a CCI Ungare. A asigurat întreprinderilor membre posibilitatea de a-și prezenta cataloage, fluturași, prospecte, mostre și produse pentru degustare. Pe stand au fost disponibile și materiale informative ale produselor câtorva întreprinderi din cadrul Asociaţiei Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Regiunea Odorhei. Un eveniment important ţinut anual este Conferinţa de Economie Externă MaghiaroRomână, anul trecut organizat în 15 noiembrie. A fost un eveniment cu totul deosebit deoarece în acestă zi a fost inaugurat Centrul de Afaceri Maghiar-Român al Camerei de Comerţ și Industrie a judeţului Békés. Ceremonia inaugurării și conferinţa ţinută după aceasta au fost urmate, conform tradiţiilor, de o întâlnire de afaceri bilaterală. La conferinţă au fost ţinute expuneri de înalt nivel despre relaţiile economice bilaterale maghiaro-române, oportunităţile de afaceri, activitatea de economie externă a came-

rei, oportunităţile economice și sistemele de reglementare (impozitare, constituirea de societăţi) din România, respectiv despre posibilităţile de finanţare oferite de OTP Bank România întreprinderilor din Ungaria. S-a vorbit și despre dezvoltarea relaţiilor comerciale ale întreprinderilor

din Bazinul Carpatic în vederea creșterii exportului și stabilirii unor cooperări economice. Conferinţa de economie externă a fost onorată și de prezenţa ambasadorului României în Ungaria, excelenţa sa domnul Alexandru Victor Micula, care a ţinut și o expunere. Iar programul de după-masă a oferit pentru cele peste 100 de firme și antreprize din Ungaria și de peste hotare interesate ocazia de a stabili relaţii de viitor și cooperări. Secţia Maghiaro-Română a CCI Ungare își continuă și în acest an activitatea de creere de relaţii și identificare de parteneri de afaceri din România pentru membrii săi, sub semnul dezvoltării afacerilor, al competitivităţii și eficienţei amintite în introducere. Contact: János Zoltán RÁK: janos.rak@bmkik.hu Fotografiile au fost făcute de redacţia „Cronica” din Gyula.

Centrul de Afaceri Maghiar-Român

www.szamoskft.hu Szamos Cipőipari és Kereskedelmi Kft.

PRODUS MAGHIAR

Încălţăminte sănătoasă pentru copii din materiale naturale

Ocrotirea copiilor cu produse executate manual… Cu supinaţie şi execuţie Texes

Dezvoltarea sănătoasă și siguranţa copiilor depinde și de încălţămintea bună a copilului. Încălţămintea pentru copii fabricată cu denumirea „Szamoskölyök” acoperă gama de mărimi 17-40. Această categorie reprezintă o încălţăminte sănătoasă pentru copii pe bază de materiale naturale, care satisface cerinţele de înaltă calitate – atât în execuţia cu supinaţie cât și texes -, fiind proiectată anume pentru piciorul copiilor.

Centrul de Afaceri a fost înfiinţat cu scopul de a facilita colaborarea în afaceri a firmelor și întreprinzătorilor din diferite ramuri industriale, care își desfășoară activitatea de o parte și de alta a frontierei. Scopul de lungă durată al proiectului este ca legăturile de afaceri create să fie sustenabile, iar noi să acordăm un ajutor continuu întreprinderilor. Serviciile asigurate de Centrul de Afaceri: • Organizarea de întâlniri ale oamenilor de afaceri în Ungaria și România • Organizarea de conferinţe de afaceri • Identificarea de parteneri de afaceri • Organizarea participărilor la târguri și expoziţii • Consultanţă în domeniul impozitării • Consultanţă pentru constituirea de firme • Consultanţă în domeniul exportului și importului • Facilitarea comerţului on-line • Legături de colaborare cu reţeaua camerelor din România Cui oferim serviciile noastre? Întreprinzătorilor și companiilor care: se înteresează de oportunităţile de afacerri transfrontaliere. Contact: Centrul de Afaceri Maghiar-Român, 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 2.


7


8

Prima verigă Se prezintă Biroul din Cluj-Napoca al Reţelei de Afaceri din Regiunea Carpatică Obiectivul Reţelei de Afaceri din Regiunea Carpatică este de a ajuta deschiderea reciprocă a ţărilor din Europa de Est și Centrală în domeniul economic și de a sprijini regiunea pentru a se dezvolta în direcţia unei regiuni economice recunoscute la nivel european, sincronizate și puternice. Reţeaua are birouri pentru dezvoltarea afacerilor care, asemenea unor punţi între întreprinderile mici și mijlocii din Bazinul Carpatic, oferă ajutor în dezvoltarea și construirea relaţiilor comerciale și de investiţii transfrontaliere.

Foto: Szabadság napilap Azi, Reţeaua de Afaceri din Regiunea Carpatică are treisprezece birouri în șase ţări din Bazinul Carpatic. Cinci dintre acestea sunt în România: la Cluj-Napoca, Oradea, Odorheiu Secuiesc, Sfântu Gheorghe și Satu Mare. Prima verigă a reţelei a fost realizată prin deschiderea biroului din Cluj-Napoca în mai 2012. Aici lucrează Attila Vass economist și expert fiscal, respectiv Bíborka Eszter Bíró jurist și economist. În perioada de peste un an și jumătate care a trecut de la deschiderea biroului au fost identificate și formulate activităţile dorite din partea biroului în vederea satisfacerii într-un cerc cât mai larg a cerinţelor antreprenorilor. Corespunzător acestora, activitatea biroului din ClujNapoca s-a specializat pe exercitarea a două funcţii de bază: organizarea de programe, evenimente profesionale, respectiv intermedierea de parteneri de afaceri și oferirea de informaţii pe baza cerinţelor personalizate. Sub aspect statistic: până acum, la biroul din Cluj-Napoca au sosit peste 400 de solicitări din ţară și străinătate, respectiv am organizat mai multe zeci de evenimente, programe profesionale. Însă dacă vorbim de cele două tipuri de activităţi putem să ne oprim și asupra a diferite subcategorii. În unele cazuri, activitatea de intermediere de parteneri de afaceri în mod direcţionat se rezumă la trimiterea unei liste a

potenţialilor parteneri, dar sunt și situaţii în care angajaţii biroului organizează întâlniri directe între părţile care doresc să dezvolte relaţii de afaceri. Organizarea întâlnirilor B2B a devenit deja parte a programelor profesionale. În acest aspect merită să amintim Forumul de Afaceri Maghiar-Român organizat împreună cu Consulatul General al Ungariei la Cluj-Napoca și Primăria Municipiului Cluj-Napoca în noiembrie 2013 unde, după expunerile din ședinţa plenară, biroul din Cluj-Napoca al Reţelei de Afaceri din Regiunea Carpatică a organizat un B2B în domeniul industriei mediului. Paleta întreprinderilor care apelează la activitatea de intermediere de parteneri de afaceri este deosebit de diversă, sosesc solicitări din industria alimentară, industria de construcţii, tehnica de calcul, protecţia mediului, industria mediului și din alte sectoare economice. Legat de manifestări, organizăm diferite tipuri de evenimente, avem întâlniri periodice, care se repetă la anumite intervale de timp, evenimente unice, întâlniri de afaceri, conferinţe și cursuri de formare profesională deopotrivă. În ceee ce privește anul 2013, aș evidenţia câteva evenimente de anvergură, ca de exemplu conferinţa și întâlnirea de afaceri din aprilie 2013, având titlul de „Perspectivele politicii agricole în perioada de programare 2014–2020“, organizate odată cu expoziţia și târgul internaţional de Agri cultură, Industrie Alimentară și Creșterea Animalelor, devenit cunoscut și recunoscut cu numele de Agraria, unde au luat cuvântul specialiști și factori politici de decizie din Ungaria și România. În afară de acest eveniment, și Forumul Maghiar-Român ţinut în noiembrie, amintit mai sus s-a bucurat de mare interes. Trebuie să mai subliniem și conferinţa economică și întâlnirea de afaceri din 13 septembrie 2013 care a avut cinci co-organizatori: Consulatul General al Ungariei la Cluj-Napoca, Asociaţia de Afaceri Ungare în România, Asociaţia Eureka, Camera de Comerţ și Industrie MaghiaroRomână Carpatia și biroul din Cluj-Napoca al Reţelei de Afaceri din Regiunea Carpatică. Dintre programele ţinute în mod regulat trebuie să amintim Cercurile Wekerle pentru Întreprinzători, care au avut loc la Cluj-Napoca chiar și de trei ori în cursul anului 2013. Grupul ţintă al Cercurilor Wekerle pentru Întreprinzători sunt întreprinzătorii maghiari locali care se întâlnesc cu o regularitate stabilită, ascultă o expunere profesională scurtă, iar apoi participă la un program cultural. După aceea, în cadrul unei degustări de vin, poartă discuţii libere, fac

schimb de păreri, discută problemele cu care se confruntă, uneori căutând chiar și modul de rezolvare al acestora. De fiecare dată ne-am străduit ca la întâlnirile din cadrul Cercurilor Wekerle să invităm și câte un factor politic de decizie pentru cazul în care întreprinzătorii prezenţi ar dori să discute cu aceștia. Astfel, i-am invitat și pe viceprimarul municipiului Cluj-Napoca și pe președintele Consiliului Judeţean Cluj. Din rândul programelor profesionale ale anului 2013 merită să amintim cursul de formare purtând titlul de „Afaceri în Bazinul Carpatic. Extinderea pieţei în maghiară“ (cunoscut sub numele de Atelierul IMM), care și-a propus să asigure formarea profesională pentru întreprinderile mici și mijlocii interesate în cadrul a trei tematici: cunoștinţe de management, cunoștinţe legate de pieţele externe și cunoștinţe de marketing. Pe baza experienţelor din perioada trecută de un an și jumătate, în planurile de viitor figurează organizarea unei noi serii de formare sub forma unui atelier al IMM-urilor. În afară de aceasta, dorim să continuăm și Cercurile

Wekerle pentru Întreprinzători deoarece feddback-urile de până acum sunt pozitive. Dorim să ne adresăm și pe mai departe actorilor din agricultură și să repetăm în această primăvară conferinţa și întâlnirea de afaceri organizate odată cu expoziţia Agraria, similar anului trecut. Am constatat și faptul că întâlnirile directe gen B2B sunt utile și necesare, de aceea dorim să le organizăm și pe acestea pentru diferite sectoare industriale, conform cerinţelor. Credem și sperăm că activitatea multilaterală a birourilor Reţelei de Afaceri din Regiunea Carpatică contribuie în mod real la dinamizarea lumii afacerilor. Contact: 400174 Cluj-Napoca, Str. Horea Nr. 3., Birou 105. Tel.: +40-736-301495 attila.vass@crbnetwork.eu biborka.biro@crbnetwork.eu


9

PRODUCĂTORUL CAZANELOR PE COMBUSTIBIL SOLID H-2750 Nagykőrös, Rákóczi u 24. t Tel.: +36/53/351-104 t Fax: +36/53/355-594 info@celsiuskazan.hut www.celsiusplussz.hu/ro/

Cazanele Celsius pe combustibil solid sunt adecvate pentru arderea lemnului, reziduurilor lemnoase, rumeguşului, cărbunelui, baloţilor de paie şi a peleţilor. Putere maximă: 10-300 KW

CELSIUS, CĂLDURĂ LA UN PREȚ ECONOMIC! Aşteptăm interesul retailerilor şi al specialiştilor instalatori centrale termice din România!

www.celsiusplussz.hu/ro/

NOU


10

Au încheiat un an bogat Se prezintă biroul din

Csaba Király, șeful biroului din Oradea să ne informeze despre activitatea lor de până acum, respectiv despre proiectele pe care le au pe anul 2014. – Cum a fost anul încheiat în 2013 pentru biroul din Oradea? – În ansamblu, anul trecut a fost foarte bogat. Am primit la birou un număr mare de solicitări, în special din partea societăţilor din Ungaria. Prelucrarea acestora și asigurarea unor răspunsuri profesionale cere multă muncă. În afară de acestea, biroul a fost organizatorul, coorganizatorul sau partenerul a numeroase evenimente.

putut afla mai mult despre oportunităţile oferite de colaborări, dar și despre posibilităţile care vin în sprijinul ieșirii pe piaţa externă. Șefii birourilor Reţelei de Afaceri din Regiunea Carpatică au prezentat în expuneri de câteva minute pieţa slovacă, ucrainiană, română, sârbă, croată și slovenă, apoi i-au ajutat pe cei interesaţi cu informaţii personalizate. – Ce fel de solicitări aţi primit? – Foarte multe firme sunt încă în stadiul de a face cunoștinţă cu piaţa românească, solicită informaţii de bază sau caută potenţiali parteneri. Lor le recomandăm de fiecare dată să vină la noi, să cunoască piaţa la faţa locului, de exemplu în cadrul unei întâlniri pentru parteneri de afaceri ţintă, pe care o organizăm. Mulţi s-au și folosit de această posibilitate și au ajuns la mai mulţi posibili parteneri de afaceri din Oradea. Mai multe solicitări s-au îndreptat spre clarificarea unor aspecte juridice. Ne-au cerut ajutorul la constituirea de societăţi, dar și la soluţionarea unor litigii. Ne străduim să satisfacem toate cerinţele sosite din sectorul economic, încercăm să organizăm și manifestări proprii axate pe câte o temă dată, crescând astfel eficienţa și satisfacţia participanţilor. – Care au fost cele mai apreciate evenimente – potrivit participanţilor sau chiar a datelor de monitorizare? – Cele mai bune manifestări sunt acelea unde sunt furnizate cele mai multe informaţii concrete și firmelor participante le putem oferi mai mulţi parteneri de afaceri. Aceste întâlniri de afaceri sau expoziţii s-au dovedit a fi utile pentru toţi. Ofertele sosite din străinătate (deci din afara României) pot fi prezentate simultan mai multor potenţiali parteneri locali, astfel crește șansa de a încheia afaceri. Un exemplu concludent în acest sens a fost întâlnirea de afaceri axată pe industria de construcţii sau cea pe care am organizat-o împreună cu HITA și

Am luat parte la organizarea a peste douăzeci de conferinţe, expoziţii sau întâlniri de afaceri. La aceste evenimente am asigurat posibilitate de prezentare pentru peste o sută de întreprinderi, organizaţii sau alţi actori economici. Și seria de programe a Reţelei de Afaceri din Regiunea Carpatică intitulată „Drumuri prin Ţară“ s-a dovedit foarte utilă, în cadrul acesteia întreprinderile mici și mijlocii participante au

Asociația Întreprinderilor în Domeniul Mediului din Ungaria și a fost axată pe industria mediului, dar și expoziţia ENREG – Energii Regenerabile din Arad, la care am organizat o delegaţie numeroasă. Aș scoate în evidenţă Expo Bihar-Bihor, ţinută la Biharkeresztes, unde am sosit cu douăzeci de expozanţi din judeţul Bihor, aceasta a fost cea mai numeroasă delegaţie din România în istoria expoziţiei.

Oradea al Reţelei de Afaceri din Regiunea Carpatică Primul birou al Reţelei de Afaceri din Regiunea Carpatică deschis în regiunea Partium se află deja de un an și jumătate în serviciul întreprinzătorilor din Bazinul Carpatic. L-am rugat pe

– Care sunt acele sectoare economice de unde primește cele mai multe solicitări biroul? – Fără să fac un clasament, pot să subliniez sectorul energetic (energia regenerabilă, eficienţa energetică), industria alimentară, industria de construcţii, respectiv agricultura. Totodată trebuie să evidenţiez faptul că paleta este foate diversificată, suntem căutaţi din toate sectoarele economice și noi încercăm să-i servim după cum știm mai bine. Programul Responsabilul Rural organizat împreună cu Ministerul Dezvoltării Rurale din Ungaria constituie un mare avantaj, din toamna anului 2013 ajută munca birourilor cu implicarea responsabililor rurali cu experienţă în domeniul agricol. – Ce planuri are biroul pentru 2014? – Înainte de a vorbi de planuri, consider că este important să amintesc faptul că de la întâi ianuarie biroul nostru își așteaptă clienţii într-o nouă locaţie. În Incubatorul Non-profit de Susţinere a Afacerilor amenajat în cetatea din Oradea, alături de mai multe organizaţii de susţinere a afacerilor din judeţul Bihor. Sperăm ca astfel să putem să ne servim partenerii cu un flux mai fluent de informaţii și mai eficient. Deoarece reţeaua de birouri este din ce în ce mai cunoscută, în 2014 ne așteptăm să prim i m s o l i c i t ă r i î n n u m ă r ș i m a i m a re. Evenimentele noastre pun accent pe eficienţă, satisfacţia întreprinderilor, de aceea ne propunem să organizăm mai multe întâlniri de afaceri, să încercăm să continuăm și în acest an programele de mare succes începute anul trecut. Deja am fost căutaţi în acest sens pentru parteneriat la expoziţia ENREG – Energii Regenerabile, cât și pentru a fi co-organizatori din parte română la Expo Bihar-Bihor.

În ansamblu, ne așteptăm să avem un an la fel de încărcat ca în 2013 și plin de succese. 410520 Oradea, Piata Independentei, Cetatea Oradea, Corp C, etaj 2, birou 2. Tel: +40-737-771-518 csaba.kiraly@crbnetwork.eu zeffer.petra@crbnetwork.eu


11

http://issuu.com/puntea

În top La nivelul Uniunii Europene, în decembrie în Ungaria s-a înregistrat cea mai mare valoare a indicelui sentimentului economic (ESI), atingând 115 puncte. De 11 ani nu s-a mai atins această performanţă. Indicatorul s-a îmbunătăţit nu numai în Ungaria, dar și la nivelul întregului UE, a atins valoarea de vârf a ultimilor doi ani și jumătate. Indicatorul ESI măsoară încrederea în economie a sectorului industrial, de servicii, a industriei de construcţii, a comerţului cu amănuntul și a consumatorilor la nivelul populaţiei.


12

Participarea la târguri şi expoziţii – despre oportunităţi şi viitorul industriei „Dincolo de beneficiile directe și evidente în urma participării la târguri și expoziţii – contacte noi, o privire de ansamblu asupra pieţei, noi parteneri – acest tip de evenimente construiesc o cu totul altă dimensiune a lumii afacerilor: contactul uman, face-to-face. Nimic nu concurează posibilitatea ca timp de patru zile să discuţi deschis cu potenţialii clienţi”, declară Mariana Suciu, Director General, ROMEXPO S.A. În susţinerea celor amintite mai sus, statisticile pentru anul 2013 ale ROMEXPO vin să confirme că industria de târguri și expoziţii este un domeniu din ce în ce mai căutat. Pentru ROMEXPO, principalul organizator de târguri și expoziţii din România, anul recent încheiat a însemnat reunirea celor mai importante târguri și evenimente din domenii de interes, în cadrul cărora atât specialiștii cât și publicul larg au putut să construiască o privire de ansamblu asupra ariilor economice cărora s-au adresat. Astfel, pe tot parcursul anului trecut, vizitatorii au putut regăsi la ROMEXPO 40 de târguri și expoziţii proprii, 18 târguri și evenimente organizate de câtre parteneri, 390 de seminarii, conferinţe, work-

Într-o societate în continuă schimbare, marcată de permanente încercări asupra economiei, companiile caută în permanenţă noi soluţii și noi modalităţi pentru depășirea impasurilor. Deși au depășit de mult timp etapa noutăţilor, târgurile și expoziţiile revin tot mai mult în atenţia managerilor prin oportunităţile oferite.

shop-uri și congrese, 3 evenimente pentru publicul larg, 5 concerte și un festival de muzică. Domeniile târgurilor și expoziţiilor organizate au fost dintre cele mai diverse, precum: turism, construcţii, amenajări interioare, industrie, mobilier, echipament militar, cosmetice și modă, agricultură, industria alimentară, medicină și multe altele. În cifre, cele 40 de târguri și expoziţii organizate în 2013 de ROMEXPO se pot concretiza în: • 157.700 mp – suprafaţă expoziţională ocupată • 4.500 – participări ale companiilor la evenimentele organizate • Companii din 33 de ţări și România au fost prezente în acest an la ROMEXPO, târgurile

având în medie un grad de internaţionalizare de peste 50% Peste 500.000 – vizitatori au trecut pragul manifestărilor expoziţionale organizate

Cifra de afaceri a ROMEXPO S.A a crescut faţă de anul 2012 apropiindu-se de 11 milioane Euro. Târgul Internaţional de Produse și Echipamente în domeniul Agriculturii, Horticulturii, Viticulturii și Zootehniei – Indagra, Târgul Internaţional București – TIB, Târgul de Turism al României dar și BIFE-SIM – Târgul Internaţional de Mobilă, Echipamente și Accesorii sunt în top târguri organizate de către ROMEXPO, însumând 30% din veniturile companiei. (Continuare in pagina 14-a)


13

http://issuu.com/puntea

Global Business & Markets 2014 Your access to the global markets Enter international markets at the central foreign trade platform of HANNOVER MESSE 2014. The winning combination of exhibition, high-level business conferences, workshops and the INVESTMENT LOUNGE promotes the international dialogue. 7 – 11 April 2014 ▪ Hannover ▪ Germany hannovermesse.com

DM_1260_2014_hm14_gbm_anzeige_175x130.indd 1

24.02.14 11:50


14

expoziţionale representative pentru domenii precum medicină, construcţii, bunuri de larg consum, turism și mediu de afaceri. Pot aminti în acest caz IMM Forum – un eveniment dedicat soluţiilor de business, ediţia de primăvară a Târgului de Turism al României, Construct Expo – Târg internaţional de tehnologii, echipamente, utilaje și materiale pentru construcţii, Ambient Expo – Târg international de produse și sisteme pentru amenajări interioare și exterioare, decoraţiuni, mobilier și piscine, Rommedica – Târg internaţional de medicină și farmacie dar și Romenvirotec – singurul eveniment din România pentru tehnologii și echipamente de protecţia mediului și TIBCO – Târg internaţional de bunuri de larg consum” adaugă Mariana Suciu, Director General ROMEXPO S.A.

Participarea… (Continuare de la pagina 12)

În ceea ce privește anul 2014, ROMEXPO are în plan atât îmbunătăţiri ale bazei materiale cât și noi evenimente. Astfel, în acest an va avea loc prima ediţie a Romanian Nautic Expo – Expoziţia internaţională de ambarcaţiuni de agrement, sportive și de pescuit, echipamente și accesorii. “Începem un an nou, cu forţe noi și planuri pe măsură. De exemplu, numai pentru prima jumătate a anului am pregătit vizitatorilor manifestări

Mai mult decât atât, pentru toţi cei interesaţi de evenimentele organizate de ROMEXPO, Centrul Expoziţional va dezvolta o aplicaţie pentru telefoane smartphone ce va cuprinde principalele informaţii despre târguri. De asemenea, vor fi continuate modernizările aduse pavilioanelor expoziţionale existente și va fi continuată construcţia pavilioanelor expoziţionale iniţiate. Cât despre evenimentele destinate publicului larg și acest an va fi unul plin și variat deopotrivă. Concertele Metal All Stars, Horia Brenciu, Peter Gabriel, Festivalul East European Comic Con 2014 dar și Bookfest sau Bucharest Wheels Arena sunt doar câteva dintre numele ce vor tine capul de afiș. Pentru mai multe detalii privind programul expoziţional ROMEXPO și evenimentele organizate, accesaţi www.romexpo.ro.


15

capace de dozare 

 

   

  

  

  !""#$ $%&' () *+,-).!."/0 0///

1111 21 

 

 

111  2  


16 Gheorghe Seculici:

Obiectivul meu: relansarea CCIA Arad – Domnule preČ™edinte, cum aČ›i caracteriza anul 2013 pentru Camera de ComerČ›, Industrie Č™i Agricultură a judeČ›ului Arad? – GHEORGHE SECULICI: Privind ĂŽn ansamblu, aČ™ spune că anul 2013 a reprezentat un an bun pentru Camera de ComerČ› din Arad. Mă refer, ĂŽn special, la schimbarea managerială care s-a produs ĂŽn primăvară, subiect ĂŽndelung dezbătut ĂŽn mass-media la momentul respectiv. Au fost anumite dificultÄƒČ›i pe care, ĂŽmpreună cu membrii Colegiului de Conducere, am ĂŽncercat să le depÄƒČ™im fără a afecta relaČ›ia cu agenČ›ii economici, cu instituČ›iile publice, cu administraČ›iile locale sau cu administraČ›ia centrală. Numirea mea ĂŽn funcČ›ia de preČ™edinte al CCIA Arad a fost privită cu surprindere de către unii Č™i cu speranČ›Äƒ de către alČ›ii. IntenČ›ia mea a fost să reintrăm ĂŽn circuitul naČ›ional al camerelor de comerČ› Č™i să ne aliniem la subiectele de actualitate dezbătute la nivel european, fie că vorbim de energii regenerabile Č™i mediu, de digitalizare, de reconversie Č™i formare profesională ĂŽn parteneriat cu mediul academic sau de crearea de locuri de muncă pentru tineri, ĂŽn cazul cărora Č™omajul a atins cote alarmante.

– VeniČ›i din mediul economic Č™i sunteČ›i unul dintre oamenii de afaceri cunoscuĹŁi ai judeČ›ului Arad. Cu siguranČ›Äƒ sunteĹŁi la curent cu problemele cu care se confruntă agenČ›ii economici. Care este strategia dvs. ĂŽn vederea implicării instituČ›iei ĂŽn sprijinirea mediului de afaceri? – Sunt un om care crede ĂŽn investiČ›ie Č™i m-am ghidat ĂŽn toate deciziile de până acum după acest principiu, pe care l-am aplicat Č™i ĂŽn strategia de relansare a activitÄƒČ›ii Camerei. Pentru că relaČ›ia cu agenČ›ii economici este prioritară, primul pas este investiĹŁia ĂŽn oameni – să constitui o echipă capabilă să răspundă solicitărilor din partea mediului de afaceri. Al doilea pas este investiĹŁia ĂŽntr-o imagine transparentă Č™i reală, care să readucă prestanČ›a instituČ›iei. ĂŽn acest sens, am demarat renovarea sediului, ĂŽncercând să eficientizăm spaČ›iile Č™i patrimoniul de care dispunem, inclusiv la Complexul Expo Arad. Al treilea pas este investiČ›ia pe care o facem ĂŽn restructurarea Č™i diversificarea serviciilor pe care le 5" 6"7895 7"7: prestăm către membrii Č™i *)-( agenČ›ii economici, printr-o mai   

bună comunicare c u a ce Č™ t i a , ĂŽ n mod direct, dar Č™i   

  

  ĂŽn mediul virtual. Tot aici, amintesc     programele pe  !"# care le vom lansa    ĂŽn 2014 ĂŽn dome    niul formării pro  fesionale Č™i ; ; consultanČ›ei pen  tru mediul antreprenorial, dar Č™i o  3  1

 

   colaborare mai 4)1-) 

  

 strânsă cu mediul academic. To to        

 

 dată, am demarat  seria târgurilor Č™i expoziČ›iilor tema      

  tice, care să ofere oamenilor de afa$ 

 ceri arădeni posi 

    bilitatea să intre    %

    ĂŽn legătură cu investitori din    alte judeČ›e Č™i,        

 foarte important, 

din numeroase alte state.     

Sunt conČ™tient că schimbările nu &!'() *+, *-.+*)/!'() *+, *-.+*- 0 1& 222& & le putem face de  

pe o zi pe alta, iar pentru a construi ceva durabil este nevoie de timp Č™i răbdare. Pe mine mă ĂŽncurajează reacČ›iile pozitive pe care le primesc zilnic din partea membrilor Č™i colaboratorilor Camerei, iar acest lucru ĂŽmi confirmă că strategia pe care am aplicat-o este cea potrivită. Mai mult, avem solicitări de aderare ca membri ai CCIA Arad din partea unor importante societÄƒČ›i comerciale din Arad Č™i chiar din alte judeČ›e. ĂŽn felul acesta, am certitudinea că vom reuČ™i să atingem obiectivul de relansare a Camerei de ComerČ›, Industrie Č™i Agricultură a judeČ›ului Arad. – ĂŽn cursul anului trecut, aČ›i participat la misiuni economice Č™i ĂŽntâlniri internaČ›ionale. Ce feedback aČ›i primit din partea partenerilor străini ĂŽn ceea ce priveČ™te Camera de ComerČ› din Arad? – Trebuie precizat ĂŽncă de la ĂŽnceput faptul că instituČ›iile Camerelor de ComerČ› din toată Europa reprezintă organizaČ›ii cu caracter economicodiplomatic, care funcČ›ionează pentru a susČ›ine mediul de afaceri. Camerele de ComerČ› din România sunt privite cu deosebit interes de instituČ›iile similare din străinătate, după cum am putut constata ĂŽn misiunile economice la care am participat. Acesta reprezintă un punct de pornire excelent pentru orice colaborare. ĂŽn ceea ce priveČ™te Camera de ComerČ› din Arad, instituČ›ia Č™i-a creat, de-a lungul timpului, legături cu diverČ™i parteneri din Europa. Aceste relaČ›ii trebuie fructificate, prin evenimente comune de promovare, pentru a nu se limita la stadiul de iniČ›iative formale. ĂŽn cursul anului 2013, am avut o serie de ĂŽntâlniri cu parteneri din Ungaria, Italia, Spania, Germania, Austria, China Č™i Irak. Am creat contacte cu mai multe ambasade din Europa, precum Č™i cu alte centre expoziČ›ionale, cu scopul declarat de a pro-

mova activitatea agenČ›ilor economici din Arad Č™i de a găsi potenČ›iali investitori care să demareze afaceri ĂŽn judeČ›ul nostru. Am semnale ĂŽncurajatoare că anul 2014 va aduce concretizarea multora dintre parteneriatele pe care le-am stabilit. – Ce ne puteČ›i spune despre următoarele alegeri pentru funcČ›ia de preČ™edinte al Camerei de ComerČ› din Arad? Vă veČ›i mai depune candidatura pentru un nou mandat? – Adunarea Generală a Camerei de ComerČ›, Industrie Č™i Agricultură a judeČ›ului Arad din luna mai a anului trecut a votat mandatul pre Č™edintelui pentru o perioadă de un an, adică până la clarificarea situaČ›iei ĂŽn care se găsea instituČ›ia ĂŽn acel moment. Conform statutului, ĂŽn acest an vor avea loc noi alegeri. ĂŽmi voi depune candidatura pentru un mandat complet la conducerea Camerei Č™i sper că strategia de relansare pe care am elaborat-o pentru instituČ›ie ĂŽi va convinge pe membrii noČ™tri să ĂŽmi acorde votul. De ce relansare? Pentru că, timp de aproape 23 de ani, CCIA Arad nu a profitat pe deplin de oportunitÄƒČ›ile internaČ›ionale de dezvoltare, iar ĂŽn ultimii Č™apte ani de statutul de Č›ară membră a UE, care ne-a adus libertatea totală de miČ™care, fie că vorbim de persoane, de bunuri, servicii sau capital. Ca un ultim argument, activitatea mea de până acum a demonstrat că Č™tiu, pot Č™i vreau să schimb ĂŽn bine lucrurile ĂŽn jurul meu.


17

„PASTE FĂINOASE 100% MAGHIARE”

6HUYLFLXOUHODĠLLFOLHQĠL

+36 / 27 / 351-740

Situaţia industriei alimentare În ultimii doi ani, situaţia industriei alimentare maghiare prezintă o imagine pozitivă deoarece atât producţia, cât și vânzările au crescut considerabil după recesiunea datorată crizei economice. Acest curs favorabil s-a datorat în primul rând creșterii exportului, iar în 2012 s-a întrerupt tendinţa din anii precedenţi și au crescut și vânzările pe piaţa internă. Producţia industriei alimentare s-a orientat în primul rând către satisfacerea cerinţelor interne, peste 60 de procente din vânzările totale au avut loc pe piaţa internă. Totodată, în ultimii ani a crescut semnificativ cota vânzărilor la export. Datorită acestui fapt, în 2012 peste o treime din totalul vânzărilor s-a datorat exportului. În 2012 producţia de produse alimentare a reprezentat 85,7 procente din valoarea producţiei sectorului, producţia de băuturi 13,4, iar producţia produselor de tutun numai 1,0 procent. Aceste cote nu s-au modificat semnificativ comparativ cu anul 2011. (Continuare in pagina 18-a)

IOD ALBASTRU BIOACTIV Preveniţi afecţiunile datorate lipsei de iod! Asiguraţi-i organismului dvs. cantitatea și calitatea corespunzătoare de iod! Picături de Iod Albastru Bioactiv+ ca supliment alimentar pentru ameliorarea simptomelor datorate lipsei de iod și prevenirea lipsei de iod De ce tocmai Iodul Albastru Bioactiv+? Deoarece t datorită iodului, tiroida produce cantitatea normală de hormoni și funcţionează normal t iodul participă la metabolismul care produce în mod normal energie t iodul contribuie la menţinerea funcţionării sistemului nervos și a funcției cognitive normale t iodul contribuie la menţinerea condiţiei normale a pielii t este testat clinic Iodul Albastru Bioactiv+ poate fi comandat de la producător sau pe pagina webshopului www.kekjod.hu! Aștept interesul reprezentanţilor și al clienţilor individuali: info@kekjod.hu Prof. dr. Török és Fia Bt. (Prof. Török și Fiul SCS.) Tel.:+36/20/540-5420 H-1132 Budapest, Visegrádi u. 23. II. em. 5a.

„Stora Enso” este o companie globală producătoare de hârtie, ambalaje și produse ale industriei lemnului, având ca profil principal producţia de hârtie de diferite tipuri, ambalaje și produse de lemn. Stora Enso Packaging Srl. din Ungaria produce ambalaje de carton cu imprimare offset și carton ondulat laminat litografiat tip B, E, F, N și FB, respectiv cutii Rigid cu execuţie de înaltă calitate. Domenii de utilizare: industria electronică, alimentară, chimică, industria produselor zaharoase etc. Soluţii de ambalare personalizate conform cerinţelor speciale ale clienţilor! Echipa noastră de specialiști vă va oferi cea mai optimă, cea mai adecvată și cea mai eficientă soluţie! Toţi angajaţii Stora Enso sunt dedicaţi respectării principiilor dezvoltării durabile ecologice! Scopul nostru este de a pune, an de an, un acccent deosebit pe utilizarea resurselor de care dispunem, de a ţine emisia de reziduuri, materiale poluante și bioxid de carbon la un nivel cât mai redus și de a folosi materiale mai puţin periculoase asupra mediului. Vindem produsele noastre firmelor multinaţionale, dar și întreprinderilor mici și mijlocii. Așteptăm deopotrivă interesul clienţilor individuali și al distribuitorilor!

Contact: Stora Enso Packaging Kft. | H-2903 Komárom, Bánki Donát u. 7. Tel.: +36 34 814 455 | Fax: +36 34 526 909 | www.storaensopack.com


18

Mezőkövesd vă aşteaptă! Mezőkövesd, localitatea cu 17 mii de locuitori se află la întâlnirea Câmpiei Ungare cu zona de la poalele munţilor Bükk. Apa cu efecte curative de la Băile Zsóry, comoara bogată de artă populară a grupului etnografic „matyó” și viaţa culturală efervescentă i-au adus pe drept renume orașului. Proximitatea autostrăzii și a liniei ferate asigură o situaţie avantajoasă și din aspectul geografiei economice. Alături de spa-ul popular în rândul turiștilor din Ungaria și străinătate, Mezőkövesd oferă numeroase atracţii, din rândul acestora merită să amintim Muzeul „Matyó” cu porturi și vestigii populare deosebite. Cartierul „Hadas”, asemenea unui muzeu al satului, păstrează structura vechii așezări. Casele vechi îi așteaptă azi pe vizitatori amenajate ca și case etnografice sau case de creaţie. Majoritatea oferă posibilitatea de a cumpăra cadouri și suveniruri. Merită să vizitaţi aceste locuri!

Situaţia industriei alimentare (Continuare de la pagina 17)

Producţia industriei alimentare este puternic concentrată deoarece cinci din cele mai mari sectoare asigură aproape jumătate din producţie. Un sfert din valoarea producţiei pe ramură este dat de trei sectoare ale industriei cărnii. În același timp este importantă și ponderea prelucrării, conservării legumelor și fructelor, a procesării laptelui, a produselor industriei de morărit, furajelor și produselor de panificaţie, a pastelor făinoase. Este un aspect pozitiv faptul că în majoritatea sectoarelor industriei alimentare a crescut volumul producţiei și al vânzării. Au înregistrat o creștere deosebită performanţele la procesarea, conservarea cărnii, procesarea, conservarea cărnii de pasăre, producţia de ulei vegetal, de origine animală, producţia produselor de morărit, a amidonului, producţia produselor de panificaţie, a pastelor făinoase și producţia de furaje.


19 HITA, Agenţia Ungară pentru Comerţ Exterior a adus investiţii în Ungaria în valoare de 133 de ori mai mare decât bugetul de stat anual. Datorită investiţiilor realizate în 2013 cu ajutorul agenţiei, care se gospodărește dintr-un buget anual de 9 milioane euro, în Ungaria au sosit investiţii totale de 1,2 miliarde euro, iar sprijinul acordat activităţii producătorilor din Ungaria pe pieţele externe poate duce (în decurs de 1 an) la o creștere de export de 420,772 milioane euro. În cursul anului 2013, prin activitatea sa HITA a contribuit la finalizarea cu succes a 35 de proiecte de investiţii, datorită acestora în Ungaria a sosit un capital activ de 1,2 miliarde euro și au fost create 7000 noi locuri de muncă. Investiţiile anului cu un volum deosebit de mare: proiectul Takata care a creat 1000 noi locuri de muncă, investiţia Hankook 2 care a creat 950 de noi locuri de muncă, dezvoltarea Opel cu creșterea numărului de angajaţi cu 800 de persoane și investiţia Coloplast care a creat 701 noi locuri de muncă. În afară de acestea, HITA se ocupă în prezent de 101 de portfolii de investiţii, care, dacă toate primesc un aviz favorabil, vor crea 20.000 de noi locuri de muncă și vor aduce în Ungaria un capital de 3 miliarde euro. În cadrul programului „Pentru Localităţile care Promovează un Climat Investiţional Favorabil Investitorilor“, până în prezent, un număr de 81 de consilii locale au reușit să obţină titlul de Localitate care Promovează un Climat Investiţional Favorabil Investitorilor. Reţeaua regională HITA vine în sprijinul Localităţilor care Promovează un Climat Investiţional Favorabil Investitorilor în mod proactiv, cu prezentări în orașele înfrăţite din

HITA a încheiat un an de succes Investiţii de 1,2 miliarde euro, creştere la export estimată la 420 milioane euro, 7000 noi locuri de muncă

virtuală între integratori și potenţialii furnizori. Legat de dezvoltarea exportului, cea mai importantă sarcină a agenţiei este de a sprijini eforturile producătorilor maghiari pe pieţele externe. În 2013, la 434 de programe profesionale (din străinătate și din ţară) dedicate dezvoltării exportului au participat în total 4806 întreprinderi. Valoarea așteptată a creșterii la export în decurs de 1 an, generată de aceste manifestări este de 420 milioane euro. La concursul de proiecte pentru dezvoltarea schimburilor comerciale, anunţat la începutul anului, 350 de companii au câștigat de la HITA un sprijin de 400 milioane forinţi în vederea întăririi exportului, iar la

cursurile sale cunoștinţe de management utile pe pieţele externe. HITA a organizat delegaţii pentru exportatorii care au însoţit vizite de înalt nivel (la nivel de prim-ministru, miniștri, secretari de stat) făcute în zece ţări și delegaţii sosite în ţară,

ședinţe ale comisiilor economice mixte în 18 ţări, una dintre acestea a fo s t ș e d i n ţ a Co m i s i e i M i x te Thuringia-Ungaria. Potrivit experienţelor, vizitele la înalt nivel au deschis în faţa firmelor porţi care altfel nu s-ar fi deschis. În cadrul seriei de manifestări informative privind pieţele externe, HITA a prezentat în 12 reședinţe de judeţ din Ungaria caracteristicile a șase ţări, printre care se numără și Austria. Firmele participante la aceste manifestări au purtat circa 300 de tratative bilaterale. Reţeaua agenţiei vine în sprijinul firmelor din provincie doritoare de export cu organiza-

rea de întâlniri de afaceri focusate regional sau pe sectoare de activitate, dar și cu pachete de servicii personalizate pentru dezvoltarea exportului, bazându-se și pe relaţiile transfrontaliere în regiunile de frontieră.

NEMZETI KÜLGAZDASÁGI HIVATAL

Ungaria, poartă spre Europa

Agenţia Ungară pentru Comerţ Exterior (Hungarian Investment and Trade Agency – HITA), înfiinţată de Guvernul Ungar, are sarcina de a sprijini activitatea de comerţ exterior a întreprinderilor mici şi mijlocii autohtone, iar pe de altă parte de a promova investiţiile firmelor străine în Ungaria.

străinătate și cu oportunităţi de prezentare atent direcţionate către partenerii investitori din străinătate. Mai mult, Agenţia sprijină prin numeroase mijloace și întreprinderile autohtone în a deveni furnizori: de la zilele informative pentru furnizori, organizate împreună cu firmele implicate, la trainingurile KaizenLean și până la bazele de date ale furnizorilor, care constituie o piaţă

începutul lunii decembrie, la festivitatea de decernare a premiilor „Exportatorul Anului“ agenţia a recunoscut și în mod special firmele care au realizat cele mai bune rezultate la export în cursul anului. Din rândul platformelor dedicate transferului de cunoștinţe, unul din cele mai importante este „Academia IMM“ care prezintă oamenilor de afaceri participanţi la

Specialiştii în dezvoltare economică ai Agenţiei stau cu plăcere la dispoziţia companiilor străine care doresc să investească în Ungaria, cât şi a firmelor din ţară care doresc să exporte, cu informaţii la zi şi consultanţă în dezvoltarea afacerilor.

Căutaţi-ne cu încredere, aşteptăm interesul dumneavoastră! W W W. H I TA . H U


Puntea 2014 02  
Puntea 2014 02  
Advertisement