Most 2018

Page 1

Palinka to też hungarikum

Balaton to węgierskie morze

2018

do węgierskiej gospodarki

Interes i miłość


MOST do węgierskiej gospodarki 2018

Wydawnictwo grupy HÍD Ukazuje się w Polsce. ISSN 2498-7719 Wydawca: Feliciter Kiadó Redaktor odpowiedzialna: Dr. Judit Kováts Redaktor naczelny: Dénes Kováts Redakcja i wydawnictwo: H-4400 Nyíregyháza, Nyár u. 7., Węgry feliciter@feliciter.hu Tel./Fax: +36-42-504-930 https://issuu.com/feliciter Współpracownicy: Viktor Kováts kierownik redakcji, Ivett Balogh Zsófia Dankó Brigitta Dégi Éva Iványi Anita Kotrányi Główni partnerzy: • Ambasada Węgier w Warszawie • Biuro Radcy Handlowego Ambasady Węgier w Warszawie • Konsulat Generalny Węgier w Krakowie • Biuro Radcy Handlowego Konsulat Generalny Węgier w Krakowie • Węgierski Narodowy Dom Handlu S. A. • Węgierski Narodowy Dom Handlu S. A. Biuro w Krakowie Tłumaczenie: Rávia Bt. Péter Kertész Projekt graficzny/design: Sándor Talpas Ádám Takács www.talpasdesign.hu Druk: Grafit Nyomda „R“ Kft. Wszelkie prawa zastrzeżone! Publikacja całości lub części wydawnictwa bez zgody wydawcy zabroniona! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

SZANOWNY CZYTELNIKU!

dlowego, izby gospodarcze, ośrodki wystawowe i inne organizacje. Przesłaniem „MOST”-u jest także zbliżenie do siebie firm polskich i węgierskich, które według naszych nadziei – o ile się uda znaleźć wspólny mianownik, możliwość współdziałania – przyczynią się do umocnienia nie tylko własnego interesu, lecz również partnera. Dlatego pragniemy zaproponować: jeżeli ogłoszenie którejś spółki wzbudziło Państwu zainteresowanie, prosimy o śmiałe nawiązanie z nią kontaktu! Gdy Państwo powołają się na to, że dzięki informacji w „MOST” – znaleźli partnera, za to odrębnie podziękujemy. W naszym gospodarczym magazynie mogą Państwo czytać o naszych dwustronnych kontaktach, mogą poznać dyplomantów gospodarczych pracujących w Polsce, a także poznać działalność krakowskiego biura Węgierskiego Narodowego Domu Handlowego. Prosimy także zwrócić się do nich po informacje o Węgrzech lub właśnie w razie potrzeby znalezienia biznesowego na Węgrzech.

Magazyny biznesowe grupy pism HÍD (Most) wydawnictwa „Feliciter Kiadó” na Węgrzech przedstawiają ludziom biznesu poza granicami naszego kraju w różnych językach – obecnie po polsku, niemiecku, rumuńsku, serbsku i słowacku – Węgry, węgierską gospodarkę, firmy i przedsięwzięcia węgierskie poszukujące zagranicznych partnerów. Polskojęzyczne wydanie p.t. „MOST” już jest edytowane po raz trzeci, wierzymy w podobne do wcześniejszych pozytywne przyjęcie naszego pisma. Dążymy do tego, aby nasz magazyn dotarł do przedstawicieli sfer biznesu w Polsce, do specjalistów gospodarczych i do czytelników zainteresowanych węgierską gospodarką, kontaktami biznesowymi z węgierskimi firmami. Pierwotnym celem i zadaniem naszych magazynów gospodarczych jest komunikacja biznesowa, czyli rozwój handlu, rozszerzenie dwustronnych kontaktów biznesowych i umocnienie tych kontaktów przy pomoŻyczymy Państwu udanych biznesów i do tego dużo cy przekazu korzystnych informacji. Wśród naszych partnerów współpracujących znajdują Państwo amba- zdrowia: Dénes Kováts sadę Węgier w Warszawie, generalny konsulat Węgier Redaktor naczelny w Krakowie, dyplomatów pracujących w Polsce, biuro kovats@feliciter.hu przedstawiciela Węgierskiego Narodowego Domu Han-

MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA POSIADAJĄCE POTENCJAŁ EKSPORTOWY Między latami 2014 i 2018 wielokrotnie wzrosła liczba małych i średnich przesiębiorstw (sektor MŚP) – poinformował Levente Magyar, sekretarz węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Rząd węgierski- dodaje Magyar- skutecznie pomaga sektorowi MŚP wejść w rynek zagraniczny. Według danych Eximbank liczba węgierskich firm, które eskportowały co najmniej 10 procent przychodów na rynki zagraniczne wzrosła z 2 tysięcy w 2014 roku do 10–12 tysięcy. Pomimo tego pozytywnego procesu liczba węgierskich przedsiębiorstw wciąż pozostaje w tyle w stosunku do wskaźnika per capita krajów członkowskich Unii Europejskiej. Sekretarz zaznacza, że należy dalej wzmacniać obecność Kotliny Panońskiej. Przypomniał, że przy wsparciu Węgierskiego Narodowego Domu Handlowego w poprzednich latach nawiązano kontakt z tysiącami węgierskich przedsiębiorstw pochodzących z innych niż Węgry krajów Kotliny Panońskiej. Obszar ten pragną poszerzyć poprzez włączenie firm o innej narodowości niż węgierska.

Levente Magyar mówił o rezultatach osiągniętych w obszarze promowania inwestycji. W zeszłym roku podpisano umowę na 3.5 miliarda euro przyczyniającą się do powstania 17 tysięcy nowych miejsc pracy. Dotyczyła ona inwestycji na Węgrzech ze współpracą ze strony Węgierskiej Agencji Promocji Inwestycji (HIPA), głównie z przedsiębiorstwami mającymi zagranicznych właścicieli. To wszystko wzmacnia konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na Węgrzech.


Powitanie ambasadora

INTERES I MIŁOŚĆ Młody polski kapitan artylerii wojsk honwedów z walk wolnościowych w latach 1848–49, Teofil Łapiński we wspomnieniach z potyczek grudniowych w okolicach Koszyc dokładnie wyczuł istotę historycznych kontaktów węgiersko-polskich, podkreślając ich dwa filary: interes i miłość. Interes mógł być fotó: Burger Zsolt polityczny, gospodarczy i kulturalny. W średniowieczu kontakty polityczne, gospodarcze i kulturalne ściśle łączące te dwa państwa – szczególnie w okresie unii personalnej – były jeszcze naturalne i stanowiły część polityki wewnętrznej. Podczas podziału na trzy części Królestwa Węgier, w drugich dwóch trzecich częściach XVI wieku i w XVII stuleciu dominowały kontakty gospodarcze i – w mniejszej mierze – kulturalne. Kontakty polityczne podczas panowania w Polsce Stefana Batorego były silne przede wszystkim między Siedmiogrodem a Polską. W tych stuleciach nasze kraje łączył przede wszystkim eksport wina z regionów Tokaj i Sopron. O płaceniu za wino przez Polaków przypomina gmach Sukiennic stojący do dziś na Rynku w Krakowie. Obrońcy zamków kresowych potrzebowali bowiem sukna. Po trzecim rozbiorze Polski w 1795 roku w ciągu XIX wieku umocniły się kontakty polityczne - głównie podczas walk wolnościowych toczonych przez oba narody. W tym okresie powstały „refleksy” naturalnej wspólnoty między narodami, których zasilaniem w energię były interesy i uczuciowym: miłość. W naszych dniach współpraca go-

spodarcza i polityczna stała się programem rządowym tak w Polsce jak i na Węgrzech. A ten sukces - można rzec - historyczny. W grudniu zeszłego roku uroczyście zakończono Rok Kultury Węgierskiej w Polsce trwający niemal przez dwadzieścia miesięcy. Węgierska kultura znowu mogła być obecna w całej Polsce. Podobnie w gospodarce, w poprzednim roku nasze kontakty gospodarcze pobiły rekordy. W roku 2017 nasz eksport wrósł o 9,1%, a import o 11,8%. W tym okresie wartość obrotów po wzroście 10,6%-ym liczyła 9308,8 milionów euro. Od 1 lipca 2017 roku Węgry przejęły od Polski prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. Motto prezydencji Węgierskiej – V4 łączy – rzeczywiście łączy ludzi, rządy, pomysły. Magazyn MOST również przyczynia się do budowy właściwych kontaktów. Interes i miłość – to do dziś aktualna myśl Teofila Łapińskiego, tymi dwoma słowami można charakteryzować esencję naszych kontaktów. Zsuzsanna Orsolya Kovács AMBASADOR WĘGIER W WARSZAWIE mission.vao@mfa.gov.hu

REKORD INWESTYCYJNY

tego w motywacji inwestycji coraz większy akcent położono na to, aby firmy po utworzeniu bazy produkcyjnej sprowadziły na Węgry również swoje obszary naukowo-badawcze, ponieważ w ten sposób mogą koNa Węgry przybyło najwięcej i o najwyższej wartości inwestycji poprzez rządowy system mo- rzystać z wysoko kwalifikowanych fachowtywacji inwestycji, to znaczy pojawiło się 96 inwestycji i 3,5 miliarda euro wartości inwesty- ców zapewniając im pracę i konkurencyjne cyjnej – powiedział minister gospodarki zagranicznej i spraw zagranicznych Péter Szijjártó. wynagrodzenie. Szef resortu powiedział także, iż poprzedni rok był drugim takim rokiem, gdy podjęto decyzję o utworzeniu ponad 17 tysięcy miejsc pracy poprzez rządowy system motywacji inwestycji, co oznacza, że każdy mieszkaniec miasta o wymiarach Balmazújváros mógłby otrzymać pracę w wyniku inwestycji. W nowych miejscach pracy przeciętne wynagrodzenie w 2017 roku przekroczyło kwotę 304 tysięcy forintów, które rok wcześniej wynosiło 255 tysięcy forintów. Wartość zeszłorocznych inwestycji znacznie przewyższała wartość poprzedniego roku, gdy przy 71 inwestycjach zainwestowano 3,2 miliarda euro. W świetle prezentacji zeszłorocznych rekordów większa część inwestycji zrealizowano w branżach najbardziej związanych z cyfryzacją i nową rewolucją przemysłową: przy 96 inwestycjach 36 realizowano w przemyśle motoryzacyjnym, po 7–7 w elektronice, przemyśle spożywczym, 5 w informatyce oraz powstało także 10 nowych ośrodków usługowych. W rankingu inwestujących krajów prowadzą Niemcy z 29 inwestycjami, na drugim miejscu są węgierskie firmy ze swoimi 18 inwestycjami, co wskazuje na to, iż – jak określił – krajowe firmy również odpowiadają warunkom wsparcia, opracowanym dla wielkich, międzynarodowych firm. 10 inwestycji przybyło ze Stanów Zjednoczonych i utrzymało się tempo inwestycyjne krajów otwarcia wschodniego, oznacza to 4 indyjskie, po 3–3 chińskie, południowo-koreańskie i japońskie, 2 tureckie inwestycje. Po osiągnięciu pełnego zatrudnienia będzie trzeba dążyć do podwyższenia technologicznego poziomu miejsc pracy i zwiększenia dodanej wartości, dlatego należy uznać za najważniejszy cel umocnienie mocy innowacyjności badań. Minister powiedział również: teraz jest wystarczająco dużo miejsc pracy, należy nad tym pracować, aby ludzie mogli wykonać swoje zadania w możliwie najlepszych warunkach. DlaMOST do węgierskiej gospodarki 3


Tysiąc lat związków polsko-węgierskich łączy nas ze sobą niezliczonymi nićmi powiązań, historia służy bogactwem przykładów na to, w jaki sposób nasi polscy i węgierscy przodkowie potrafili swą współpracę zwieńczyć sukcesami politycznymi. Żywe są w nas wspomnienia o świętej Jadwidze, królowej Polski, Stefanie Batorym, który był jednocześnie księciem Siedmiogrodu i królem Polski, o węgierskich żołnierzach poległych na ziemiach polskich podczas pierwszej wojny światowej, oraz o polsko-węgierskiej solidarności, która dała o sobie znać podczas kluczowych momentów drugiej wojny światowej czy wydarzeń 1956 roku. Stulecia pokazują również, że nasze kraje łączą ze sobą ściśle nie tylko współzależności polityczne i przyjacielskie relacje, ale także stosunki gospodarcze. Szlaki handlowe integrowały ze sobą miasta regionu, tym samym przybliżając wzajemną kulturę oraz produkty. Dziś nie jest inaczej. Związki handlowo-gospodarcze między naszymi krajami przeżywają swój renesans w Unii Europejskiej i na jednolitym rynku wewnętrznym. Wystarczy spojrzeć na dane statystyczne, aby zobaczyć, że dwustronna wymiana handlowa wzrosła czterokrotnie między 2003 a

Konsulat Generalny Węgier w Krakowie 31-503 Kraków, ulica Lubicz 17 h Tel: 00-48-12-359-9920 consulate.krk@mfa.gov.hu https://krakko.mfa.gov.hu/

gospodarczych ma ambicję być dobrym przykładem twórczej współpracy krajów Grupy Wyszehradzkiej. Ponadto traktujemy jako nasz podstawowy obowiązek wspomóc współpracę firm, poprzez ich obecność na targach, dlatego we współdziałaniu z Węgierskim Narodowym

WZMOCNIENIE RELACJI GOSPODARCZEJ I HANDLOWEJ 2017 rokiem i obecnie sięga prawie 9,3 mld euro. Węgierski eksport na rynek polski w 2017 roku wzrósł o 9,1%, Polska była ósmym najważniejszym partnerem eksportowym Węgier, a jej udział w całkowitej zagranicznej wymianie handlowej Madziarów wyniósł 4,8%. Wraz z ponownym otwarciem Konsulatu Generalnego Węgier w Krakowie w roku 2014, również regionalnie możliwe stało się dużo bardziej intensywne i skoncentrowane rozłożenie pracy na poszczególnych obszarach – ze szczególnym uwzględnieniem wspierania obywateli i firm węgierskich na polskiej ziemi. Instytucja dokłada wszelkich starań, aby swą misją dyplomatyczną wspierać interesy węgierskie oraz aby zwiększenie aktywności i widoczności Węgier w południowych regionach Polski oddziaływało pozytywnie na ocenę węgierskich firm, jak również ich możliwości biznesowych na polskim rynku, dzięki czemu pogłębią się i wzmocnią więzi handlowo-ekonomiczne, a zarazem międzyludzkie. Bieżący rok, podobnie do poprzedniego, oferuje liczne interesujące programy zarówno kulturalne jak gospodarcze i społeczne. Ponadto w pierwszej połowie roku Węgry pełnią funkcję przewodnictwa w V4. Z tej okazji większość organizowanych przez nas imprez kulturalnych i

tów, dzięki której powstaje na Węgrzech największy w Europie ośrodek produkcji włókna węglowego, które będą głównie użyte do europejskich wiatraków prądotwórczych, do elektrowni wiatrowych. Wśród zleceniodawców produkcji zakładu w Nyergesújfalu znajdziemy Mercedesa, BMW i Toyotę, ponieważ technologię włókna węglowego wykorzystuje przemysł motoryzacyjny do wykonania elementów karoserii pojazdów. A produkcja włókna węglowego jest branżą wymagającą permanentne badania, rozwój, innowacji potrzebujących nowych technologii, w której Zoltek odgrywa czołową rolę w całym świecie, a spółka oprócz zakładu na Węgrzech produkuje jeszcze swoje wyroby w Meksyku i w Stanach Zjednoczonych. Spółka pracuje od 23 lat – licząc również poprzednika prawnego. Technologię produkcji włókna

ZOLTEK INWESTUJE 170 japońskich firm działających na Węgrzech zapewnia pracę dla 26 tysięcy pracowników, wartość obrotów handlowych między tymi krajami w zeszłym roku przekroczyła kwotę dwóch miliardów euro, poziom technologiczny firm dalekiego wschodu przyniósł odnowę technologiczną do europejskiej gospodarki. Spośród pracujących tu japońskich firm Zoltek teraz inwestuje 30,8 miliarda forintów tworząc 357 nowych miejsc pracy w nowym zakładzie w Nyergesújfalu, przy tej inwestycji powstaje 8 nowych linii produkcyjnych i moc produkcyjna włókna węglowego podwyższa się z rocznych 10 na 15 tysięcy ton. Rząd wspiera inwestycję kwotą 8,1 miliarda forin4 MOST do węgierskiej gospodarki

Domem Handlowym, mającym swoje biuro w Krakowie, zapewniamy firmom możliwość zaprezentowania się na licznych targach, czy udział w programach biznesowych. Niniejsza publikacja ma również sprawić, żeby Polacy i Węgrzy, oraz polskie i węgierskie przedsiębiorstwa i instytucje, jak najwięcej dowiedziały się o sobie nawzajem, zapoznawały się ze sobą na współorganizowanych przez nas wydarzeniach, zbudowały wzajemne relacje. Drodzy Czytelnicy, życzę ekscytującej lektury oraz wielu udanych transakcji biznesowych. dr Adrienne Körmendy konsul generalny

węglowego będą wykładać – na podstawie odrębnego porozumienia – na Budapeszteńskim Uniwersytecie Technicznym. Dyrektor generalny Zoltek Takeucsi Josihiro powiedział, iż ich firma zapewnia połowę produkcji włókna węglowego w świecie, i rok po roku wykonuje rosnące zapotrzebowania klientów ze świata. Włókna węglowe głównie wykorzystane są do umocnienia turbin elektrowni wiatrowych, do systemów hamulcowych samolotów, jak i w odwiertach poszukiwawczych ropy naftowej, w produkcji statków i sprzętu sportowego. Ta technologia jest nieodzownie potrzebna również do produkcji samochodów z elektrycznym napędem, stąd – jak oczekuje dyrektor generalny – grupa spółek Zoltek na Węgrzech będzie mogła włączyć się do naukowych badań elektromobilności pojazdów drogowych.


3URZDG]LP\ VSU]HGDů KXUWRZċ RZRFyZ L ZDU]\Z

Nasze produkty:

ŒZLHůH ZDU]\ZD RZRFH Apimex Kft. H-1143 Budapest, Ilka u. 49. I. 2. Tel.: +36/1/344-0300 Fax: +36/1/344-0305 apimex@apimex.hu www.apimex.hu

• Warzywa: sałata, papryka, pomidory, ogórki • Owoce: jabłka, czereśnie, wiśnie, śliwy i poziomki

Sprzedaż eksportowa realizowana jest z naszej chłodnii w Nyáregyháza. System zapewnienia jakości: Global Gap.

KER-TÉSZ ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZET /trgovinska zadruga/ H-2750 Nagykőrös, Ceglédi út 16. A. ép. fszt. 5. Tel./ Fax: +36/53/347-087 info@nkkertesz.hu • www.nkkertesz.hu

352'8.7< %,2 , 5()2502:$1( = :Ę*,(5 x Bio oleje spożywcze x Reformowane oleje spożywcze x Mikro przemiał z pestek winogron i bio przemiał z nasion Więcej produktów bio i reformowanych na naszej stronie internetowej: www.biogoldnatur.hu

BIOGOLD Natur Kft. - producent tłoczonych na zimno olejów spożywczych! biogoldnatur@gmail.com

OCZEKIWANIA Tegoroczna produkcja zbóż w Unii Europejskiego wyniesie około 305 milionów ton. Tak oszacowała Komisja UE na kolejny rok we wspólnocie, co jest o prawie 2 miliony ton mniej niż wyniki z roku poprzedniego. Zmianę tłumaczy się mniejszym o 2% areałem na zboża jesienne, co skutkuje mniejszymi letnimi plonami. Natomiast unijną produkcję rzepaka, komisja ocenia na ponad 22 miliony ton, jako że ważne rośliny oleiste zajmują większą o 1% powierzchnię i plony przekraczają zeszłoroczne o 3%. Oczekuje się, że uprawa buraka cukrowego będzie mniejsza z powodu liberalizacji cukrownictwa i umowy o wolnym handlu z krajami Mercusoru (wśród których jest wiele potentatów w produkcji trzciny cukrowej), która odstraszyła europejskich rolników. Z tego powodu produkcję cukru komisja europejska szacuje na 20,4 miliony ton, czyli mniejszą o 3%.

Eksport – Import MASARNIA I ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO x eksport-import x półtucznik ze skórą x ćwiartowana wołowina x baranina x wędliny x przetwory suche x przetwory czerwone

Oczekujemy na zgłoszenia tanimi cenami i szeroką ofertą!

Fett Kft. • fettvagohid@gmail.com • www.fett.hu

POSZUKUJEMY DO SPRZEDAŻY NASZYCH PRODUKTÓW PARTNERÓW W POLSCE! • tuczona kaczka i gęś • wątroba tuczonej gęsi i kaczki pierwszej klasy i wykonanie w plastrach

Wszystkie produkty są przetworzone ręcznie! Oczekujemy na zgłoszenie użytkowników dużych pozycji, handlowców hurtowych i dystrybutorów!

Melkvi Farm Kft. www.melkvifarm.hu • melkvifarmkft@gmail.com www MOST do węgierskiej gospodarki 5


GOSPODARCZE I HANDLOWE KONTAKTY WĘGIER I POLSKI:

LICZYMY NA DALSZY WZROST Polska gospodarka jest jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Węgier i firm węgierskich w regionie Europy Środkowowschodniej. Geograficzna bliskość kraju, duży rynek zbytu i gospodarka kraju oparta na solidnych podstawach czyni z Polski obliczalnego, stałego partnera w stosunkach gospodarczych i handlowych w regionie. W polsko-węgierskich stosunkach handlowych wciąż kryją się liczne i nieodkryte możliwości. Nasze kontakty handlowe funkcjonujące w ramach jednolitego, wewnętrznego rynku europejskiego w coraz mniejszym stopniu są obciążone wymogami administracyjnymi, a problemy językowe dziś są już do pokonania. Istnieją zatem możliwości dalszego wzrostu, które przez przedsiębiorców są w coraz większym stopniu odkrywane. Jest to możliwe również dzięki temu, iż bilateralna wymiana handlowa w naszych relacjach w ostatnim dziesięcioleciu nieustannie rosła. Według statystyk handlu zagranicznego w latach 2003 i 2017 polsko-węgierska wymiana handlowa uległa prawie czterokrotnemu zwiększeniu, a tylko w ubiegłym roku notując 10,5 procentowy wzrost przekroczyła uznawaną za rekordową, granicę marzeń wynoszącą 9 miliardów euro. Węgierski eksport do Polski przy 11,6 procentowym wzroście osiągnął kwotę 4,1 miliardów euro, co jest rzeczywiście rekordowym wzrostem. Polska w 2017 roku była 3 najważniejszym importowym, a 7 najważniejszym eksportowym partnerem Węgier. Najważniejszymi węgierskimi artykułami eksportowymi były maszyny i urządzenia do wytwarzania energii oraz lekarstwa i produkty farmaceutyczne. Import w następstwie 11,6% wzrostu osiągnął pułap 5,1 miliarda euro dzięki czemu wymiana handlowa w 2018 roku nabrała jeszcze większego rozmachu: w miesiącach I–II 2018 roku eksport węgierski wzrósł o 9,6%, podczas gdy import z Polski odnotował wzrost o 12,2%.

ry może wpłynąć na przyspieszenie wzrostu współpracy gospodarczej i handlowej. Zgadzamy się w tym, aby pomiędzy poszczególnymi polskimi i węgierskimi regionami powstała sieć połączeń drogowych i kolejowych. Temu służyłaby realizacja projektu rozbudowy połączenia drogowego Via Carpathia, oraz stworzenie międzynarodowego korytarza przewozu towarów RFC. W naszym interesie było utworzenie stałego po-

Węgiersko-polska wymiana w handlu zagranicznym (w milionach euro) Okres

Import

Export

Wymiana (import+ export)

Bilans handlowy

rok 2015

4 516

3 397

7 913

-1 119

rok 2016

4 627

3 791

8 418

-836

rok 2017

5166,7

4142,1

9308,8

-1024,6

zmiana 2016/2015

+2,4%

+11,5%

+6,3%

+25,3%

zmiana 2017/2016

+11,6%

+9,2%

+10,5%

-22,4%

Styczeń -luty 2017

786

686

1 472

-100

Styczeń – luty 2018

882

752

1634

-130

+9,6%

11%

-30%

zmiana 2018 I–II./2017 I-II. +12,2% Źródło: WUS

Rozwój stosunków handlowych, czyli coraz szerszą współpracę naszych przedsiębiorstw wspiera również fakt, że węgierski Eximbank dysponuje 492,28 milionami euro limitu w stosunku do Polski, którego pełna kwota pozostaje w dyspozycji jako linia kredytowa. Wprawdzie Eximbank nie przeprowadza obecnie żadnej transakcji w Polsce, ale w ramach linii kredytowej jest otwarty na finansowanie transakcji eksportowych, których celem jest polski rynek. Ta linia kredytowa może być wykorzystana w celu pogłębienia i wzmocnienia współpracy gospodarczej pomiędzy polskimi i węgierskimi przedsiębiorstwami, a także może stanowić źródło utworzenia wspólnych firm polsko-węgierskich, czy też być wykorzystana do tego, aby firmy obydwu krajów wspólnie weszły na rynki trzecie. Zamiarem rządów Polski i Węgier jest również bezpośrednie połączenie autostradą Wschodnich Węgier i przemysłowego regionu Polski Wschodniej, gdyż rozwój infrastruktu6 MOST do węgierskiej gospodarki

łączenia lotniczego pomiędzy Krakowem a Budapesztem, które da nowy impuls naszej współpracy. Uruchomiono przez LOT pod koniec kwietnia tego roku kursującą 6 razy w tygodniu bezpośrednią linię lotniczą między Krakowem a Budapesztem. W dziedzinie transportu powietrznego możemy posłużyć się również pozytywnym przykładem biznesowym, bowiem w sferze usług lotniczych pierwszym rynkiem dla linii lotniczych Wizz Air jest właśnie Polska. Kolejne możliwości rozwoju oferuje obszar wspólnych inwestycji. Według danych Narodowego Banku Węgier Polska jest 21.


PUSZKI WARZYW I 2:2&Ă?: '/$ 3$Ä˝67:$ = :Ę*,(5

Maszyny, urządzenia i części zamienne przemysłu spoşywczego bezpośrednio od producenta! Fragmenty z naszej oferty: • Systemy i elementy taśmociągów spoşywczych • Produkcja urządzeń dla przemysłu konserwowego: urządzenia do przemysłowego usuwania pestek z wiśni, koszarki wraz z zespołami • Uszczelki do zbiorników w wykonaniu odpornym na ciepło, kwas, ługi równieş do otworów o duşej średnicy • Produkcja płyt krzemianowych, rur, profilów dla indywidualnych potrzeb.

DOSTĘPNE RĂ“WNIEĹť W OPAKOWANIU GASTRO! WiÄ™cej informacji: www.inter-nett2000kft Osoba kontaktowa: IstvĂĄn HunorďŹ , postmaster@inter-nett.t-online.hu Inter-Nett 2000 Kft TwĂłj partner we wspĂłlpracy gospodarczej polsko-wÄ™gierskiej!

Wybierz uznaną na międzynarodowym rynku fabrykę do przetwarzania i dystrybucji aków!

Fßgedi Kft. • H-1174 Budapest, EÜtvÜs u 3. • fugedi@enternet.hu • www.fugedikft.hu

3URGXNFMD XU]Ä‹G]HÄž LQG\ZLGXDOQ\FK L SURMHNWRZDQLH WHFKQRORJLL GOD SU]HP\VĂŁX VSRĹŻ\ZF]HJR L UROQLFWZD /CU\[P[ K WT\ȤF\GPKC RTQFWMWLGO[ PC Ę‘[E\GPKG Y Y[MQPCPKW PKGTF\GYP[OĐ? • 3URMHNWRZDQLH WHFKQRORJLF]QH PRQWDÄž Z REV]DU]H SU]HP\VÄ„X VSRÄž\ZF]HJR L UROQLFWZD • 3URGXNFMD PDV]\Q ZHGÄ„XJ SRGDQHJR W\SX RUD] SURMHNWRZDQLH SURGXNFMD LQG\ZLGXDOQ\FK XU]ÇG]HĆ

ÉLMEZ Kft. LQIR#HOPH]NIW KX ̽ ZZZ HOPH]NIW KX

SprzedaĹź detaliczna do codziennego uĹźytku: • Jelita cienkie wieprzowe pakowane po 10 i 20 m w torbie/worku i sĹ‚oju • Jelita wieprzowe o Ĺ›rednicy 42+mm pakowane po 20 i 25 m • Jelita cienkie wieprzowe pakowane po 10m i jelita grube po 5m Do uĹźytku przemysĹ‚owego: Jelita sztuczne: • jelita cienkie wieprzowe o dowolny typ, róşnych Ĺ›rednicach NRORU L Ĺ“UHGQLFD • oraz jelita owcze

Jà SZBÉL Bt. • H-5123 Jåszårokszållås, Råkóczi út 93. Tel.: +36/57/531-090 • jaszbel@jaszbel.hu • www.jaszbel.hu

Podejmujemy się dla przedsięwzięć rolniczych i spoşywczych • Projektowaniem, doradztwem, montaşem w zakresie technologii, ochrony środowiska • Doradztwem, budową systemów zabezpieczeniem jakości, HACCP • Pracami w zakresie metalurgicznym i ślusarskim Prosimy o zapytanie indywidualnych ofert:

info@eumill.hu Tradycja i rozwĂłj

WINDMILL KFT. www.eumill.hu

Produkcja skompletowanych linii przetwórstwa napojów owocowych Mocno cierpki owoc rośnie i walczy z mrozem w kanadyjskiej prowincji Saskatchewan, to wiśnia preriowa (Prairie Cherry). W tamtych stronach częsty jest zimą czterdziestostopniowy mróz a latem wielomiesięczna susza. Bank genów lokalnego uniwersytetu zbiera zdolne do przeşycia na kanadyjskiej prerii wyjątkowe okazy, między innymi preriową wiśnię. Oficjalna nazwa tej sadzonej od lat 40. rośliny to wiśnia karłowata (dwarf sour cherry), która liczy sobie juş 6 odmian. Zawierająca duşo antyoxydantów i witamin wiśnia preriowa zachowuje swój charakterystyczny smak i kolor nawet po obróbce cieplnej.

NIEZAMARZAJÄ„CA WIĹšNIA PRERIOWA

MAURER GÉP KFT. www.maurergep.hu info@maurergep.hu • Tel.: +36/62/284-039

MOST do węgierskiej gospodarki 7


najważniejszym inwestorem na Węgrzech z uwagi na bezpośredni kapitał zagraniczny. Wielkość bezpośrednich, polskich inwestycji kapitałowych w 2016 roku wyniosła 547,8 milionów euro. W tym miejscu należy podkreślić węgierską inwestycję firmy Alumetal, która zainwestowała w Komárom łącznie 29 milionów euro – a nowy zakład produkcyjny działający w branży metalowej zatrudnił około 150 pracowników w 2016 r. Wartość bezpośrednich inwestycji węgierskich w Polsce w roku 2016 wyniosła 444,4 milionów euro. Wśród największych inwestorów węgierskich Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) na liście największych inwestorów w Polsce z grudnia 2016 roku wymienia 4 węgierskie firmy: BorsodChem, Richter Gedeon, E-Star Alternative, oraz TriGránit.1 Łącznie węgierska inwestycja o największej wartości łączy się z nazwą firmy farmaceutycznej Richter Gedeon, która kupiła fabrykę leków Polfa Grodzisk. Również dwóch deweloperów może pochwalić się zrealizowaniem poważnych projektów inwestycyjnych w Polsce: z nazwą firmy Trigránit łączy się budowa centrum handlowego Poznań City Center, oraz krakowskiego centrum handlowego Bonarka. Grupa Futureal zrealizowała budowę krakowskiego osiedla mieszkaniowego Nowe Bochenka, jak również krakowskiego projektu mieszkaniowego Cystersów Garden by Cordia. A zatem współpraca gospodarcza i handlowa rośnie i rozwija się dynamicznie, a dynamikę jej rozwoju wspierają również węgierskie instytucje państwowe. Otwarty na nowo w 2014 roku Konsulat Generalny w Krakowie działalność wspierającą handel zagraniczny i rozwój stosunków biznesowo-handlowych w Polsce południowej traktuje jako obszar priorytetowy. W konsulacie działa attaché ekonomiczny. W ten sposób biura radcy han1 http://www.paih.gov.pl/publikacje/inwestorzy_zagraniczni_w_polsce 8 MOST do węgierskiej gospodarki

dlowego w Warszawie i Krakowie wspierają obecność małych i średnich firm węgierskich na rynku polskim. Węgierski Narodowy Dom Handlowy – jako regionalna część sieci biur – 4 grudnia 2015 roku otworzyła swoje biuro w Krakowie, które od czasu, który upłynął od chwili otwarcia wygenerował liczne możliwości biznesowe. WNDH jest obecny na licznych wydarzeniach lub sam organizuje samodzielne przedsięwzięcia takie jak: Hungarian Wine & Food Show lub węgierskie stoisko na European Start-up days w Katowicach, razem z miastem Budapeszt przedstawiał na Forum Gospodarczym w Krynicy oraz w nadchodzących targach Food Expo w Warszawie, czy targach ENOEXPO w Krakowie.

Wśród celów ekonomicznych priorytetem jest umocnienie systemu kontaktów gospodarczych w Polsce południowej, stworzenie regionalnej mapy możliwości biznesowych, poszerzenie kontaktów gospodarczych i handlowych zarówno na płaszczyźnie branżowej jak i regionalnej, rozwój kontaktów dwustronnych pomiędzy izbami branżowymi i samorządami. We wzajemnych relacjach wciąż spotykamy się z poszukiwaniami możliwości poszerzenia wymiany handlowej, a zainteresowanie polskim rynkiem ma charakter rosnący. Dlatego za szczególnie ważne uważamy obecność na targach, wsparcie imprez o charakterze promocyjnym i biznesowym, ich planowanie z odpowiednim wyprzedzeniem. Osobiste rozmowy są zawsze konkretniejsze i przynoszą efekty w postaci natychmiastowego nawiązania kontaktów, a takie przedsięwzięcia służą jednocześnie kształtowaniu wizerunku kraju. W naszych relacjach poważny potencjał rozwoju dostrzegamy w przemyśle spożywczym, samochodowym, maszynowym, oraz w dziedzinie komunikacji. Ponadto dążymy do rozwinięcia współpracy w branży turystycznej, w gałęziach gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności, nawiązania kontaktów rynkowych. Możemy tylko wszystkich zachęcać, aby zgłaszali się do Nas w celu uzyskania informacji biznesowych!

VIKTOR ORBÁN O SUKCESACH Słowa premiera Węgier 14 maja po rozmowie z premierem Mateuszem Morawieckim: „W sumie uważam, że wydarzenia gospodarcze ostatnich kilku miesięcy stanowią kamień milowy, gdy Pana linie lotnicze uruchomiły nowe rejsy z Węgier. Od bardzo dawna poszukujemy tego okrętu flagowego, tego widocznego dla każdego osiągnięcia, które jest wspólną polsko-węgierską sprawą, która dowodzi wszystkim uczestnikom życia gospodarczego, że mamy czego szukać wzajemnie na naszych rynkach. Polska teraz znalazła ten okręt flagowy w postaci LOT-u, które to linie mają fantastyczne powodzenie na rynku węgierskim i mamy taką nadzieję, że dalej będą rozszerzały swoją działalność i jako jeszcze bardziej skuteczna spółka rozszerzając usługi będą obecne w węgierskiej gospodarce. My jesteśmy zaangażowanymi zwolennikami powodzenia na Węgrzech aktorów polskiej gospodarki, oraz chcielibyśmy widzieć także więcej węgierskich firm odnoszących sukcesy tu, w Polsce.” Foto: www.kormany.hu/Koszticsák Szilárd/MTI


COBEX H u n g á r i a K f t .

3RZRG]HQLH Z KRGRZOL E\GãD &+$52/$,6 = :Č*,(5 .21752/2:$1$ -$.2ģý

Przemiał z kaczana kukurydzy – produkt przyjazny dla środowiska Od 20 lat ku zadawoleniu naszych partnerów we Francji i na Węgrzech! ISO 9001, HACCP, GMP systemy NRQWUROL MDNRĞFL ]DSHZQLDMą Z\VRNL VWDQGDUG » Zalety naszych produktów: wyniki laboratoryjne dostosowane do wymogów produkcji pasz, jednorodna struktura, łatwość mieszania, z dobrą zdolnością absorpcji Obszary zastosowania: » Produkcja żywności, premiksów, produktów weterynaryjnych: jako rozpuszczalnik witamin, enzymów, grzybów, antybiotyków, aromatów » Produkcja pasz: jako zamienniki otrąb pszennych i mąki paszowej, oraz do skoncentrowanego wsadu włókien » Obróbka powierzchniowa: do wygładzania, czyszczenia, suszenia i polerowania metali » Nośnik chemiczny: produkty chemiczne, pestycydy, insektycydy, herbicydy jako nośnik chemicznych środków ochrony przed dzikimi zwierzętami » Wypełniacz: mieszanki gumowe, prasowane formaty przemysłowe przy produkcji papieru » Ściółka dla zwierząt: domowych, gryzoni, ptaków, gadów, zwierząt laboratoryjnych » Absorbent przemysłowy: do usuwania oleju, do eliminacji zanieczyszczeń » Materiał filtracyjny: do żywności, do użytku winiarskiego i farmaceutycznego Z przyjemnością posłużymy Państwu radą!

Adres: H-6800 Hódmezővásárhely, Kútvölgy tanya 13. Tel.: +36/62/533-297 • www.cobexhungaria.hu • cobex.gala@invitel.hu

6]F]HJyãRZH LQIRUPDFMH ZZZ QXFOHXV FKDURODLV KX

NASZA OFERTA: • Prefiksy, dodatki dla bydła, trzody chlewnej, drobiu, • Sprzedaż mielonej soi, słonecznika, rzepaku, • Środki czyszczące do dojenia, papiery filtrowe, do pielęgnacji wymion, • Soli do lizania naturalne, z selenem i mikroelementami, • Elektryczne pasterze i części zamienne.

Antiseptica 2000 Kft. • antiseptica2000@hu.inter.net • www.antiseptica.hu

)&3#".*9 7 & 5

HERBAMIX® o bardziej ekonomiczną produkcję

HERBAMIX® jest systemem witamin dla zwierząt zawierającym oleje lotnie i wyciągi z ziół leczniczych, opracowane i stały rozwinięte przez lekarza weterynarza, badaczy farmaceutycznego i biochemika. Nowości wyrobów HERBAMIX®: x surowce ziołowe spełniające wymogi dla farmaceutyki ludzkiej, x obliczone przez farmaceutów zawartości skutecznego leczenia z ziół oraz x spektakularne obniżenie kosztów wytwarzania.. Możliwość uzyskania większej wagi z mniej paszy, w krótszym czasie tak, że zmniejsza się liczba poważnych zachorowań i padnięć w danym okresie hodowlanym! * Dalszy skutek: wymierna poprawa parametrów jakościowych mięsa – te właściwości można wykorzystać w międzynarodowym wyścigu, jako zaletę! ** (*/** Uniwersytet „Szent István Egyetem”, Gödöllő, Katedra Pożywienia i Pasz) Oficjalna klasyfikacja wyrobów A HERBAMIX®: dodatki do pasz. Poprawiają przede parametry produkcyjne. Najbardziej spektakularny efekt to zmniejszenie jednostkowego zużycia pasz – ponieważ większość ziół jest jednocześnie przyprawą. Wtórną zaletą produktów, jest obniżenie kosztów weterynaryjnych. Wiele ziół posiada mocne właściwości przeciwutleniaczy, dlatego wyłapują wolne rodniki, dzięki czemu poprawiają mechanizmy samo regeneracji komórek, zwiększają odporność zmniejszając ilość i przebieg zachorowań. Posiadamy do dyspozycji skuteczne programy PREWENCYJNE dla wszelkich zwierząt i kierunków hodowlanych! Charakterystyczną cechą ziół jest, że potrafią korygować „błędy w wymianie materii” wynikające z intensywnego tuczenia i przyspieszonego hodowania.

Poza tym zawierają specyficzne cząsteczki substancji leczniczych (np.: tymol, karwakrol, allicyny, borneol, cyneol, terpineol, itp.), które w niektórych zakaźnych chorobach potrafią przeciwdziałać mikrobom, czyli mają skutek KURACYJNY. Chcąc uzupełnić klasyczne metody leczenia ziołami, możemy się liczyć z pięcioma zdecydowanymi korzyściami: Posiadają o wiele szersze spektrum antymikrobalne od antybiotyków! • Nie powstaje rezystencja! • Nie mają ubocznych skutków! • Nie ma okresu kwarantanny spożywczo-zdrowotnej! • Nie ma potrzeby recepty weterynarza przy ich zastosowaniu! Sygnały użytkowników SYSTEMU HERBAMIX® wskazują na to, że NIE WZRASTAJĄ ich przychody, ale ZMNIEJSZAJĄ SIĘ KOSZTY! Reasumując: WYROBY ZIOŁOWE HERBAMIX® MOGĄ W ISTOTNYM STOPNIU POPRAWIAĆ EKONOMICZNOŚĆ PRODUKCJI! POSZUKUJEMY ODSPRZEDAWCÓW I DYSTRYBUTORÓW!

HERBAMIX TRADE KFT. Tel.: +36/70/31 81 543 (HU) +36/70/701 06 84 (EN) herbamix@herbamix.eu www.herbamix.eu

MOST do węgierskiej gospodarki 9


PALINKA TO TEŻ HUNGARIKUM N ALEŻĄCE

DO HUNGARIKÓW WĘGIERSKIE PALINKI ODNOSZĄ SUKCESY

RÓWNIEŻ W KONKURENCJI MIĘDZYNARODOWEJ - TEN TRADYCYJNY RODZAJ NAPOJU JEST ZNANY I SPOŻYWANY , NIE BÓJMY SIĘ POWIEDZIEĆ , W KAŻDEJ CZĘŚCI ŚWIATA .

CO

DOKŁADNIE JEDNAK PIJEMY , MA ZNACZENIE .

Prawdziwą palinkę przyrządza się poprzez destylację wysokiej jakości wyselekcjonowanych owoców, podczas gdy nieprzypominające jej nawet alkoholowe napoje produkuje się z czystego alkoholu z dodatkiem aromatów. Warto pamiętać o tej podstawowej różnicy. Jeśli bowiem chcemy dla siebie dobrze, nie mylmy dłużej palinki z podobnego rodzaju napojami alkoholowymi – w ten sposób będziemy mieć szansę stać się częścią niesamowitych doznań smakowych. Najbardziej aromatyczne odmiany palinki na Węgrzech przygotowuje się z różnorakich dziko rosnących lub uprawnych owoców. Łączy je niezwykle czysty, pełen smaku i intensywnego zapachu produkt końcowy – destylat, który zazwyczaj do obrotu wprowadzany jest z pominięciem procesu leżakowania. Palinka, w zależności od sposobu produkcji, występuje pod nazwami: ágyas (leżakująca), érlelt (dojrzewająca) i kisüsti (podwójnie destylowana). Przykładowo zapewniająca wyjątkowe doznania smakowe palinka ágyas, musi co najmniej przez trzy miesiące leżakować w towarzystwie owoców – do przygotowania stu litrów napoju zużywa się 10 kilogramów świeżych bądź 5 kilogramów suszonych. Wybór jest naprawdę szeroki. Obok palinki, na którą składają się wytłoczyny czy osad, znajdziemy taką, która nie różni się od koniaku, przygotowaną z owoców pochodzących z upraw (śliwki, morele, truskawki, gruszki, jabłka, czereśnie, porzeczki, lub ich mieszanki) lub tych dzikich (jabłka, gruszki, czarny bez, jałowiec, dzika róża, śliwki, dereń), słodzoną (cukrem, miodem, kminkiem), czosnkową, paprykową, cebulową – można by wymienić jeszcze kolejne tyle. I tak jak i przy piciu wina, przy piciu palinki obowiązują szczególne zasady. Jakiej jakości napój, z czego przyrządzony i w jaki sposób pijemy – żadna z tych kwestii nie jest bez znaczenia. Pierwszą, najważniejszą regułę stanowi trzymanie butelki z dala od lodówki. Właśnie temperatura 12-18 stopni, a więc pokojowa, wydobywa z niej prawdziwy

smak, soczystość i aromat. Zgodnie z Polskim zwyczajem, kieliszek wypić należy na raz. Otóż nie – w trakcie pierwszych trzech maleńkich łyków raczej przyzwyczajamy język do wyszukanego alkoholowego smaku, dzięki czemu później lepiej odczuwalne są jego owocowe aromaty. Jednym słowem, powoli i w temperaturze pokojowej – tylko tak pijmy palinkę. Podstawową zasadą jest to, żeby palinka była czysta i owocowa, ale i to jest ważne, z jakiego naczynia jest pita. Ważne, aby za jego pośrednictwem aromaty były właściwie rozprowadzane. Odpowiedni kieliszek do palinki ma w tym celu kształt tulipana lub kwiatu brugmansji. Kiedy więc mamy już kieliszek, możemy w końcu zabrać się do picia prawdziwej, pysznej palinki. Pijąc z umiarem, tak, aby uniknąć efektów ubocznych, możemy wziąć udział w tym niebiańskim przeżyciu. Na zdrowie!!

ZAOSTRZENIA W KWESTII DZIESIĄTKI MILIARDÓW ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ Unia Europejska chce za pomocą surowszych zasad ukrócić oszustwa przy importowanej żywności ekologicznej. Służy temu wchodząca w życie w 2021 decyzja Parlamentu Europejskiego, którą jednak zatwierdzić muszą przedstawiciele państw członkowskich. Surowsze zasady dotyczące importowanych produktów ekologicznych nakazują wyższe wymagania oraz dokładniejszą kontrolę. Kontrolerzy będą gruntownie badać nie tylko produkcję ale także cały łańcuch transportowy. Na polepszenie sztuacji ma wpłynąć również fakt, że żywność ekologiczna importowana z krajów trzecich także będzie musiała dotrzymywać unijnych przepisów, produkty niespełniające tych przepisów będzie można importować tylko przez pięć lat po wejściu w życie tego rozporządzenia. Pozostaje jednak furtka: importowane produkty ekologiczne muszą odpowiadać wymogom UE, chyba że “występuje zagrożenie podaży”. 10 MOST do węgierskiej gospodarki

NA SUPLEMENTY DIETY Rocznie sprzedaje się na Węgrzech 28 milionów opakowań suplementów diety. Wedłuch danych pochodzących z roku 2012, liczba ta wynosiła 23 miliony. W ubiegłym roku niemalże każdy mieszkaniec Węgier zażywał tego rodzaju środek lub witaminy – każdego roku Węgrzy wydają na nie łącznie 50 miliardów forintów. Wartość ich obrotu badana jest przede wszystkim na podstawie sprzedaży w aptekach, drogeriach i poprzez legalnie działające strony internetowe. W bazie danych Państwowego Instytutu Farmaceutycznego figuruje 15 tysięcy środków uzupełniających bądź zastępujących składniki odżywcze, z czego 4–5 tysięcy weszło już do obrotu w postaci pseudoleku. Rocznie na rynku pojawia się 1500 nowych suplementów diety, z czego najbardziej pożądane okazują się być witaminy, środki zawierające wapń lub magnez i preparaty regenerujące chrząstkę


ROZWIJA SIĘ

3URJUDP GR ]DU]Ä‹G]DQLD VWDGHP E\GĂŁD UyZQLHĹŻ Z ZHUVML RQOLQH ZZZ ULVND KX

ROLNICTWO

352*5$0 5,6.$ 'R ELXUD QD ODSWRSD QD WDEOHW QD VPDUWIRQD

Węgierskie rolnictwo jest jedną z najszybciej rozwijającą się branşą agrarną, w minionych 8 latach półtorakrotnie zwiększyła obroty tworząc ponad 710 tysięcy nowych miejsc pracy. Produkcja branşy zwiększa się w ciągłym trybie, hodowla zwierząt zwiększyła się o 40 procent, a produkcja roślin o 63 procent - w stosunku do 2010 roku. W rozszerzeniu zatrudnienia na prowincji kluczową rolę odgrywają rolnicy, przetwórcy şywności i wszyscy, którzy pracują w rolnictwie. Węgry eksportują swoje produkty do ponad 100 krajów, w nadwyşce eksportowej wybitną rolę odgrywa rolnictwo i przemysł spoşywczy. Kraj ponownie się pojawił na wielkich międzynarodowych wystawach i targach şywnościowych, przy czym znów organizujemy na Węgrzech – co dwa lata – Krajowe Wystawy Rolnictwa i Przemysłu Spoşywczego (OMÉK). W programie „Ziemię dla rolników� sprzedano ponad 200 tysięcy hektarów ziemi własności państwowej, na których ponad 30 tysięcy węgierskich rolników – głównie młodych – uzyskało nową własną ziemię. Dzięki rozmaitym wsparciom moşe przystąpić do rozwijania mocy produkcyjnej, do tworzenia nowych filii ponad 2 tysiące przedsięwzięć.

Kompleksowy system zarządzania stadem dla hodowców bydła wyposaşony w bazę danych: • hodowlanych, produkcyjnych, • weterynaryjnych, • inseminacyjnych, rozrodczych.

• Kilkuset, nieustannie przez 25 lat zadowolonych uşytkowników, • Wersja z przeglądarki internetowej dostępna w wielu językach, • Wygodne w uşyciu moduły ewidencyjne i statystyczne, • Automatyczne sporządzanie raportów na şądanie.

riska@riska.hu

INDYKI MIĘSNE OD SPĂ“Ĺ KI KONDOROSI SZĂ RNYAS SP. KOMANDYTOWEJ! Hodowane w naturalnych warunkach! OdchĂłw, hodowla, tuczenie! Warto wyprĂłbować nas! PoproĹ› nasz cennik: osgyan@kondorosiktv.hu AndrĂĄs OsgyĂĄs, +36/30/953-8365

„MEGARZEŚNIA� W miejscowości SårrÊtudvari, w komitacie Hajdú-Bihar, powstaje jedna z najnowocześniejszych w Europie Środkowej fabryk zajmujących się ubojem i obróbką wieprzowiny. Wsparcie Unii Europejskiej pokryje połowę szykującej się na przyszły styczeń trzymiliardowej inwestycji, drugą połowę płaci z własnych środków grupa spółek Kurucz. Grupa ta, która na terenie komitatów Hajdú-Bihar i BÊkÊs hoduje corocznie 140–150 tysięcy trzody prowadzi interesy zarówno na Węgrzech jak i w Rumunii.

TRENDY W HODOWLI ZWIERZĄT eciwieńWedług sprawozdania komisji UE – w przeciwień2015 stwie do trendów unijnych – w okresie 2012–2015 lat pogłowie bydła na Węgrzech wzrosło o 14 procent w stosunku do minionych 4 lat. W przeciętnych liczbach w 28 krajach UE pogłowie bydła spadło o ponad pół procenta, a pogłowie bydła mlecznego o jeden procent. Naj9%), Polsce (-12%), większy spadek odnotowano w Chorwacji (-19%), oraz w Grecji i Słowacji (po -11%), natomiast wzrosło we Włoszech (+14%) i Irlandii (+10%). ejszeniu stanu nastąpiły Przy minimalnym półprocentowym zmniejszeniu obiu. Stan drobiu wzrósł w Niemogromne przegrupowania w unijnej hodowli drobiu. czech o ponad jedną trzecią (+37,6%) i w Finlandii (+ 28,7%), w tym czasie w Grecji zmniejszył się o ponad 24%, a w Portugalii o jedną piątą. W zakresie hodowli trzody chlewnej zanotowano w Unii 3%-owy spadek – w tym jest równieş nasz udział, natomiast portugalscy i niemieccy hodowcy włączyli szybszy bieg. MOST do węgierskiej gospodarki 11


WĘGIERSKIE BIURA RADCÓW HANDLOWYCH W POLSCE W ostatnim okresie w zagranicznej polityce ekonomicznej Węgier zostały dokonane zasadnicze zmiany. Na pierwszy plan wysunęły się interesy ekonomiczne państwa węgierskiego i jego obywateli. W związku z tym głównym celem do jej realizacji stało się zwiększenie udziału przemysłu, eksportu i bezpośrednich inwestycji w produkcie krajowym brutto. Dzięki rozszerzeniu kompetencji Ministerstwa Spraw Zagranicznych o kwestie handlowe, powstało Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu, instytucja z nowymi możliwościami: do klasycznej dyplomacji dołączyła dyplomacja gospodarcza, dyplomacja naukowa oraz dyplomacja kulturalna, mając za główne zadanie realizację węgierskich interesów gospodarczych na rynkach zagranicznych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier wyznacza kierunek rozwoju handlu oraz promocji inwestycji, realizację których powierzyło działającym przy placówkach dyplomatycznych biurom radców handlowych. W Polsce działają obecnie dwa biura radców handlowych: jedno przy Ambasadzie Węgier w Warszawie, drugie przy Konsulacie Generalnym Węgier w Krakowie. Biura te zostały utworzone celem wsparcia węgierskich firm, w tym w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie ich umiędzynarodowienia. Biuro zajmuje się również problematyką polsko-węgierskiej współpracy gospodarczej. Szczególny akcent położony jest na działania promocyjne. Do podstawowych zadań biur radców handlowych należy udzielanie nieodpłatnej pomocy węgierskim i polskim przedsiębiorcom zainteresowanym wymianą handlową między naszymi krajami ze szczególnym naciskiem na rozwój sprzedaży węgierskich produktów w Polsce. Biura te są także odpowiedzialni za wspieranie działań mających nakłonić polskich partnerów do inwestowania na Węgrzech. Do głównych zadań i celów naszych biur handlowych należą: • Promocja Węgier i węgierskiej gospodarki na terenie Polski, • Wspieranie i doradztwo dla węgierskich eksporterów szukających rynku zbytu w Polsce, • Podejmowanie działań zachęcających firmy polskie do inwestycji na Węgrzech, • Udzielanie niezbędnych informacji handlowych węgierskim podmiotom gospodarczym planującym działalność inwestycyjną, produkcyjną, handlową i usługową na terenie Polski, • Dostarczanie aktualnych informacji rynkowych potrzebne do planowania, organizowania eksportu i/lub inwestycji do Polski, rozpoznania lokalnego ryzyka rynkowego, oraz udziału w przedsięwzięciach promocyjnych, • Pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych pomiędzy węgierskimi i polskimi firmami, • W oparciu o posiadane bazy danych wyszukiwanie odpowiednich dystrybutorów, importerów i eksporterów, • Przygotowanie firm do negocjacji handlowych, • Udzielanie informacji na temat imprez targowo-wystawienniczych, • Uczestnictwo w ważnych imprezach targowych w Polsce, • Doradztwo i pomoc dla misji polskich eksporterów wizytujących targi, • Organizowanie seminariów dotyczących promocji branż, regionów i możliwości inwestycyjnych w Polsce. Zapewniamy: • Równe, partnerskie traktowanie przedsiębiorców, bez względu na skalę ich działania, • Postępowanie zgodne z zasadami etyki, w tym nieujawnianie tajemnic przedsiębiorstwa, 12 MOST do węgierskiej gospodarki

czyli m.in. informacji technicznych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych, statystycznych lub innych, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt:

Dr. Wisniewski Anna attaché ekonomiczny Biuro Radcy Handlowego przy Konsulacie Generalnym Węgier w Krakowie ul. Lubicz 17 h 31-503 Kraków Tel.: 12 359 99 20 • Kom.: 602 156 102 E-mail: trade.krk@mfa.gov.hu

Gábor Kónya attaché ekonomiczny Biuro Radcy Handlowego przy Ambasadzie Węgier, ul. Chopina 2 00-559 Warszawa Tel.: 22 841 35 51 • Kom..: 889 677 071 E-mail: trade.vao@mfa.gov.hu Odwiedź naszą stronę internetową: www.businesshungary.gov.hu


ROBOT WTRYSKARKA Samoczynny, selekcyjny precyzyjny robot odchwaszczający, to szwajcarski ecoRobotix. Na pierwszy rzut oka stół pingpongowy na kółkach, kryty baterią słoneczną może osiągnąć efekt 95% odchwaszczania – twierdzi tak założyciel-dyrektor generalny firmy Aurélien Demaurex. Przy pomocy precyzyjnych wtryskiwaczy dawkujących w proporcjach mikro korzysta w pracy z minimalnej ilości herbicydów. Panele napędzane baterią słoneczną same wytwarzają energię potrzebną do dwóch silników elektrycznych, do nawigacji satelitarnej oraz mieszania substancji chemicznych. Szwajcarska autonomiczna technologia robotyzacji odchwaszczania została wykonana przeciwko chwastom ocalałym – mimo wcześniejszych zabiegów – po odchwaszczaniu. Robot poruszając się po plantacji wyczuwa – rozróżniając od roślin hodowanych - chwasty i jest zdolny spryskać je mikro dawkami przy pomocy ruchomych łapek podłączonych pod energię słoneczną zdolnych do wykonania czterech tysięcy operacji na minutę. Urządzenie ważące 130 kilo, wyposażone w kamery i sztuczne „oka” do identyfikacji szeregów i chwastów – dziennie obsługuje w automatycznym trybie ok. 3 ha.

ROZWIĄZANIA DO OPAKOWAŃ END-OF-LINE BEZPOŚREDNIO OD PRODUCENTA! • • • •

urządzenia do paletowania systemu transportowe palet, np. rolkowe i łańcuchowe taśmy konwejerowe, opatentowane urządzenia do foliowania stretch z górną obudową, systemy paletowe do systemów robotowych.

MŁYN DO KUKURYDZY W KARCAG Inwestycją półtora miliarda forintów spółka akcyjna Jászföld Zrt. buduje w węgierskiej miejscowości Karcag młyn do kukurydzy o przerobie 120 ton dziennie. Powstający na terenie dawnej łuszczarni ryżu młyn powstaje z wynoszącym pół miliarda forintów wsparciem Unii Europejskiej. Rozpoczynająca działalność w 2019 roku fabryka stworzy 50 miejsc pracy oraz miejscowy punkt zbytu dla rolników, co zaoszczędzi im kosztów transportu.

MASZYNY PAKUJĄCE I SPRZĘT DO PRZETWARZANIA • • • • • • • • • • •

Pakowarki głeboko tłoczące DorPack Sprzęt do etykietowania Doroti Orientatory Pakowarki próżniowe jedno lub dwukomorowe Zgrzewarka do zamykania tacek Przemysłowe sprzęty do krojenia Maszyny do mielenia mięsa Miksery Maszyny napełniające Kutery Prasa do formowania hamburgerów

Doroti Pack Kft. • H-8558 Csót, Rákóczi F. u. 74. www.doroti.hu • info@doroti.hu

Indywidualne projektowania, wykonanie i wdrożenie do eksploatacji konwejorów i taśm transportowych.

Kőröspack Kft. • www.korospack.hu • info@korospack.hu • +36/30/928-1061

PRODUKCJA AKUMULATOR &+â2'=Ċ&< , $57<.8âÐ: *2632'$567:$ '202:(*2 = 7:25=<: 6=78&=1<&+ x Produkcja Akumulator chłodzący w czterech wymiarach i produkcja akumulatora w wykonaniu z żelem, w opakowaniu workowym. x Do użytku domowego i przemysłowego. x Oferta kilkutysięczna zimą i latem dla wszystkich partnerów! Podejmujemy się na zlecenie wykonaniem: wtrysku tworzyw sztucznych, odsysania próżniowego, sztancowania, zaprojektowania i wykonania narzędzi do wtrysku tworzyw sztucznych, dmuchania flakonów, wycinania.

Skrzynki i pojemniki plastikowe, palety plastikowe i kontenery z Węgier. Oferujemy starndardowe skrzynki i pojemniki plastikowe używane w całej Europie.

www.taroplast.hu • eximp@taroplast.hu

3DľVWZD Z\REUDŭQLD SU]\ELHUD IRUPę PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH – RÓWNIEŻ NA ZLECENIE! x Materiały opakowań dla przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego, x Słoiki, nakrętki, fiolki oraz produkcja różnych akcesoria plastykowych Oczekujemy zgłoszenia partnerów dostawców w zakresie naszych ofert!

Oczekujemy zgłoszenia handlowych firm hurtowych i detalicznych, użytkowników końcowych!

Styrax-Mix Kft. • H-2040 Budaörs, Munkácsy u. 42. info@styrax-mix.hu • www.styrax-mix.hu

Dabaplast Kft. • H-2370 Dabas, Park u.4 E-mail: info@dabaplast.hu • Web: www.dabaplast.hu MOST do węgierskiej gospodarki 13


B IURO P RZEDSTAWICIELSKIE W ĘGIERSKIEGO N ARODOWEGO D OMU H ANDLOWEGO W KRAKOWIE

BIZNESOWE MOŻLIWOŚCI I GŁÓWNE BRANŻE

W uznaniu tego faktu, podczas podejmowania decyzji o poszerzeniu sieci oddziałów Węgierskiego Narodowego Domu Handlowego (MNKH), postanowiono o otwarciu biura przedstawicielskiego w Krakowie. W ramach Środkowo-Europejskiej Sieci Rozwoju Handlu Sp. z o. o. MNKH utworzono w regionie łącznie 22 biura, których celem jest wspieranie działalności eksportowej małych i średnich przedsiębiorstw węgierskich. Dom Handlowy oczekuje od otwartego w grudniu 2015 roku krakowskiego biura dalszego wzrostu działalności eksportowej małych i średnich przedsiębiorstw węgierskich. Według danych węgierskiego Głównego Urzędu Statystycznego w 2017 roku wartość polsko-węgierskiej wymiany handlowej przekroczyła 9 mld euro. Należy podkreślić, że krakowskie biuro jest trampoliną w binesowych kontaktach z Polską i jest jedynym biurem, które zostało otwarte w kraju niesąsiadującym bezpośrednio z Węgrami. Biznesowe możliwości i główne branże. Krakowski rynek cieszy się istotnym zainteresowaniem zarówno ze strony polskich, jak i węgierskich przedsiębiorców. Krakowskie biuro od momentu otwarcia nieustannie generuje możliwości biznesowe i konkretne interesy, w II połowie 2017 roku i w I połowie 2018 roku opracowano łącznie około 90 zapytań o możliwość nawiązania współpracy. Na podstawie doświadczeń z ostatniego półrocza można pokusić się o wskazanie następujacych, priorytetowych obszarów współpracy w relacjach polsko-węgierskich: 14 MOST do węgierskiej gospodarki

• • • •

Polska, w wyniku wzrostu wymiany handlowej, stała się w ostatnich latach szóstym największym partnerem handlowym Węgier, dlatego też, dysponując olbrzymim rynkiem wewnętrznym, jest ważnym obszarem współpracy gospodarczej, oferującym węgierskim przedsiębiostwom geograficznie bliskie, stabilne i różnorodne możliwości biznesowe.

przemysł spożywczy, przemysł przetwór- • czy, technika rolnicza (w pierwszym rzędzie żywność przetworzona) energetyka, efektywność energetyczna (izolacja budynków, sprzęt do wytwarza- • nia energii odnawialnej) infrastruktura kolejowa IT, telekomunikacja technika medyczna, przemysł farmaceutyczny turystyka

Najważniejsze wydarzenia w II połowie 2017 roku i w I połowie 2018 roku: • • październik 2017: roadshow w trzech węgierskich miastach (Győr, Eger, Székesfehérvár) – obecność na wydarzeniu, wygłoszenie wykładu, udział w rozmowach B2B.

Kontakt: Magyar Nemzeti Kereskedőház Wegierski Narodowy Dom Handlowy Kierownik Biura: Attila Rettig 30-102 Kraków, ul. Morawskiego 5 E-mail: cracow@tradehouse.hu Mobile: +48-737-49-6552 http://tradehouse.hu/hu/karpat-medence www.facebook.com/TradehouseCracow

listopad 2017: II Krakowski Kongres Turystyki Medycznej; wydarzenie własne związane z branżą medyczną: technologia, akcesoria medyczne. 10–12 kwietnia 2018: ICT Roadshow w Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy; na konferencji zaprezentowały się cztery węgierskiej firmy oferujące innowacyjne rozwiązania dla przemysłu ciężkiego, mianowicie IVM, KONsys, ConSteel Solutions oraz Login Autonom. Po prezentacji produktów odbyły się rozmowy B2B z potencjalnymi partnerami w Polsce. 14–16 maja 2018: European Start-up Days; na wspólnym stoisku, obok przedstawicieli firm, obecni byli pracownicy Węgierskiego Narodowego Domu Handlowego i prezentowali działalność krakowskiego biura.

Zapraszamy do współpracy!


TRAKTORY IDÄ„, JAK CIEPĹ E BUĹ KI

.26,$5., , $.&(625,$ 08/&=8-Ċ&( '2 8Ŏ<:$1<&+ -$32Ľ6.,&+ .203$.72:<&+ &,Ċ*1,.�: 2' 0(7$/ *2/' /7' Szukamy równieş indywidualnych nabywców i dystrybutorów! Aby zapoznać się z naszą szczegółową ofertą produktów, odwiedź naszą stronę internetową: www.mgtraktor.hu

Zdecydowanie podskoczyła na Węgrzech sprzedaş maszyn i urządzeń rolniczych, zdaniem ekspertów ta tendencja utrzyma się takşe w nadchodzącym okresie. Do października 2017 roku sprzedano blisko dwa tysiące traktorów. Rolnicy indywidualni i spółki rolnicze dokonały zakup urządzeń rolniczych w pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 roku o wartości 115, 3 miliardów forintów – podaje Instytut Badań Rolniczych (AKI). Ze sprawozdań sprzedaşy z blisko 140 firm zajmujących się obrotami handlowymi i produkcją urządzeń rolniczych statystycznie wynika, şe w stosunku do pierwszych trzech kwartałów 2016 roku obroty wzrosły w zeszłym roku – wliczając równieş nowo powstałe firmy – o 33 procent, jeşeli uwzględniamy dane z okresu bazowego firm świadczących informacje statystyczne (w 2016 roku o 25 procent mniej firm podało dane statystyczne), to wzrost wynosi 25 procent. Dalej zwiększyła się sprzedaş zespołów i części zamiennych, na ich zakup wydano 35,8 miliardów forintów, to jest takşe rekordowa cyfra. W pierwszych dziewięciu miesiącach zeszłego roku wartość inwestycji maszynowych w 59 procentach dały cięşkie maszyny, wśród nich proporcja traktorów wynosiła 56 procent. W całości obrotów maszyn rolniczych 16 procent jest udziału kombajnów zboşowych, a 10 procent inne sprzęty cięşkie, jak np. samoczynne zbieraki, ładowarki. W istotnym stopniu wzrosła sprzedaş traktorów w okresie stycznia – września 2017 roku: 1928 kołowych traktorów o wartości 38 miliardów forintów znalazło nowego właściciela. Z kombajnów zboşowych sprzedaş kształtowała się na poziomie poprzedniego roku: 261 nowych maszyn do zbierania plonu znalazło nowego właściciela. Sprzedaş samoczynnych ładowarek – sprzedano 377 maszyn – spowodowała istotny wzrost obrotów. W tym zakresie proporcja sprzedaşy teleskopowych ładowarek wynosiła 76 procent – zakupiono 288 sztuk z tych typów. Według zapowiedzi ekspertów ten trend sprzedaşy maszyn rolniczych trwa nadal. Oprócz konkursów na zakupy, warunki kredytowe instytucji pienięşnych i warunki leasingowe równieş przyczynią się do wzrostu - wskazuje w swojej analizie AKI. Przypominają: zdaniem Węgierskiej Federacji Leasingowej kwota finansowania zakupu maszyn rolniczych wzrosła o 9 procent na poziom 53,6 miliardów forintów w pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 roku. W nadchodzących miesiącach spodziewane jest dalsze rozszerzenie tego rynku - nie wykluczając spowolnienia tempa wzrostu.

lub prosimy o kontakt: Róbert Varga Metal Gold 2001 Kft. E-mail: metal.gold@gmail.hu • Tel.: +36/30/373-4646

POSZUKUJEMY DYSTRYBUTORA, PRZEDSTAWICIELA 3RV]XNXMHP\ Z\ĂÅF]QHJR G\VWU\EXWRUD L VHUZLVDQWD QD WHUHQLH 3ROVNL NRVLDUHN XFK\OQ\FK ZĂDVQHJR SURMHNWX L ZĂDVQHM SURGXNFML RUD] XU]ÅG]HĄ GR XWU]\PDQLD WHUHQ³Z ]LHORQ\FK MDN L GR RGěQLHğDQLD

3URGXNXMHP\ XU]ÅG]HQLD GR SUDF NRPXQDOQ\FK LQVWDORZDQ\FK QD FLÅJQLNL VDPRFKRG\ FLÙğDURZH L SRMD]G\ 0HUFHGHV 81,02*5$ • NRVLDUNL XFK\OQH NRVLDUNL URWDF\MQH • PDV]\Q\ GR NRV]HQLD UÙEDNL GR JDĂÙ]L

• UÙEDNL GR SQL • XU]ÅG]HQLD SĂ\ZDMÅFH • SĂXJL GR RGěQLHğDQLD • VRODUNL L SRV\S\ZDUNL

HIDROT Kft. • + 3ŠFV 6]HQWOÄ‘ULQFL X Tel.: +36/72/552-340 • Fax: +36/72/552-341 KLGURW#KLGURW KX Č— ZZZ KLGURW KX

POLECAMY UWADZE FIRMOM PRZEMYSŠU DRZEWNEGO! Kupujemy przez cały rok korę świerkową w ilościach TIR, płacimy z góry. Czekamy na oferty dot. kory świerkowej z pierwszej przeróbki: x bez przeróbki luzem, 90m3/TIR x po przeróbce, luzem lub nawet w workach Szczegółowe informacje, kontakt w e-mailu. Gåbor Herter katai.rindenmulch@gmail.com • www.contact.mulch.hu MOST do węgierskiej gospodarki 15


16. MIĘDZYNARODOWE TARGI WINA W KRAKOWIE ENOEXPO® 07–09 LISTOPADA 2018 Rynek wina w Polsce należy do najlepiej rozwijających się w Europie. Ciągle rośnie w naszym kraju kultura spożycia i otwartość na wiedzę winiarską. Za tymi potrzebami konsumentów podążają producenci i dystrybutorzy wina, którzy tradycyjnie raz w roku spotykają się w listopadzie na Międzynarodowych Targach Wina w Krakowie ENOEXPO®. Impreza odbywa się równocześnie z 26. Międzynarodowymi Targami Wyposażenia Hoteli i Gastronomii HORECA® oraz 17. Targami Artykułów Spożywczych i Napojów dla Gastronomii GASTROFOOD®. Stwarza to idealną okazję, by zaprezentować wina odbiorcom z sektora HoReCa i znaleźć dystrybutora na dynamicznie rozwijającym się rynku. Najbliższa edycja Targów odbędzie się w terminie 07-09 listopada w EXPO Kraków przy ul. Galicyjskiej 9. Celem targów jest umożliwienie profesjonalnego spotkania i nawiązania kontaktów biznesowych producentów z różnych krajów z importerami, a importerów z dystrybutorami i branżą HoReCa. W 2017 roku na ENOEXPO® wina zaprezentowało 147 wystawców, w tym 73 zagranicznych z ponad 20 krajów m.in.: Argentyny, Austrii, Chile, Gruzji, Hiszpanii, Kosowa, Niemiec, Portugalii, RPA, Słowacji oraz Włoch – kraju partnerskiego 15. edycji. Targi odwiedziło blisko 15 tysięcy gości związanych zawodowo z sektorem winiarskim i gastronomicznym. Prezentacje win z różnych stron świata, spotkania i warsztaty prowadzone Oprócz prezentacji przez uznanych enologów oraz degustacje typu Master Class, to atuty Targów produktów odbywają ENOEXPO®. W tym roku Międzynarodowe Targi Wina ENOEXPO® się ciekawe prelekcje, Organizator: po raz kolejny będą szansą dla można spotkać się ze znawców, smakoszy i sommelieznanymi osobistościarów do poszerzenia swoich wimi z branży. Wino, jak niarskich horyzontów. Tematem każdy inny produkt, przewodnim będą wina musujące nie sprzeda się sam i Targi w Krakowie Sp. z o.o. i szampany. W ramach 3 dni tarta impreza jest dobrą tel. +48 12 644 59 32 gowych odbędą się dodatkowe okazją do jego probiuro@targi.krakow.pl panele degustacyjne oraz warszmocji – podsumowuwww.targi.krakow.pl taty i seminaria poświęcone tej tematyce. je i rekomenduje targi Mariola Młodzik www.enoexpo.krakow.pl – ENOEXPO® to wydarzenie, które bardzo z włoskiej winnicy Serracavallo Azienda Agrimi się podoba i jest na wysokim poziomie. cola Di Demetrio Stancati. Miejsce Targów:

Międzynarodowe Centrum TargowoKongresowe EXPO Kraków ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków www.expokrakow.com 16 MOST do węgierskiej gospodarki


Odlewania Sallai • Odlewanie precyzjne i odlewanie piaskowe • Unikalne części • Drukowanie 3D • Szybkie prototypownanie

H-3336 Bátor, Hegyalja út 6. www.sallaiontode.hu Tel.: +36/36/483-254 • +36/20/929-2700 Mail: sallaiontode@t-online.hu

• • • •

Wyrób narzędzi diamentowych i CBN Cynkowanie, niklowanie (bębnowe i zawieszkowe) Pasywacja niebieska, żółta, czarna. bez chromu CrVI Fosforanowanie cynkowe

Varga ’Speciál Kft. H-1135 Budapest, Szent L. utca 60-64. • Tel./Fax: +36/1/412-0338 kelta@vargaspecial.hu • www.vargaspecial.hu

Poszukujemy dostawców materiału do wyrobu niżej wymienionych płaskowników i prętów okrągłych: 1.0570, 1.0503, 1.7225, 1.2312, 1.2343, 1.2379, 1.2842, 1.2714, 1.4301

Stoleberg Hungary Kft. H-6300 Kalocsa Bátyai út 85. Tel.: +36/20/595-05-01 horvath.tamas@stoleberg.hu • www.stoleberg.hu Nowoczesne, przyjazne środowisku systemy i urządzenia do produkcji farb od firmy Knipl Kft!

CAŁOŚCIOWE WYKONANIE PROJEKTU OD PLANOWANIA DO PEŁNEJ REALIZACJI!

Nasza firma oferuje wysoką precyzję w zgrzewaniu punktowym oraz wydajność prasy od 25 do 250 ton w branży motoryzacyjnej.

Nasz asortyment obejmuje pełen zakres przemysłowej obróbki powierzchniowej; od urządzeń do obróbki wstępnej po zaawansowane technologie powlekania robotów:

• • • • • • • • • • •

Sprzęty do obróbki wstępnej: rozpylania i zanurzania; Sprzęty KTL; Urządzenia do malowania proszkowego; Obróbka wstępna robotem, malowanie, KTL; Sprzęty do oczyszczania ścieków; Sprzęty do suszenia; piece do suszenia; Systemy transportu materiałów P & F, Przenośniki; Dźwigi, dolne przenośniki, tory rolkowe; Systemy PLC, programowanie; Design i projektowanie całościowe Kompletna instalacja i uruchomienie; Obsługa licencji

Współpracujemy wieloma międzynarodowymi firmami z licznych krajów europejskich i zza oceanu. Referencje: Benseler, BMW AG, Georg Fischer, Kuka Robotics, Linde Philips, Thyssenkrup, Wacker Neuson • ZF Adres: H-1037 Budapest, Remetehegyi út 25. Siedziba: H-7150 Bonyhád, Borbély u. 25. Tel.: +36/74/550-540 • Fax: +36/74/550-541 info@knipl.com • www.knipl.com

Za-Sa Kft. • zasa@t-online.hu • www.zasa.hu Od 40 lat w służbie przemysłu metalurgicznego! • konstrukcje metalowe, masowe wyroby metalowe, • ogrodzenia metalowe, metalowe szkielety do budynków lekkiej konstrukcji, • wyroby ślusarskie dla budownictwa, • płyty- i profile stalowe, • elementy i zespoły urządzeń przemysłowych.

Podejmujemy się również na zlecenie wtryskaniem granulatów i farbowaniem pyłowym! Fém- és Faipari szövetkezet

gyarmatfem@gmail.com • www.femesfafehergyarmat.hu

MOST do węgierskiej gospodarki 17


INWESTYCJE W SERIACH

Sukcesy osiągnięte w tradycyjnej epoce przemysłowej należy utrzymać również po rewolucji cyfrowej, w tym interesie należy zachęcać do inwestowania na Węgrzech wielkie firmy tworzące rozwiniętą technologię – ulgami podatkowymi i dotacjami – mówił minister gospodarki zagranicznej i spraw zagranicznych Péter Szijjártó.

Podkreślił, iż gospodarka Węgier jest otwarta, a na osiągnięcia tej gospodarki istotny wpływ mają inwestycje firm zagranicznych. W obecnym numerze naszego pisma zaprezentujemy kilka ważniejszych inwestycji.

Buduje się tor testowy Węgry pod każdym względem przygotowane są do sukcesów po epoce konwencjonalnej motoryzacji, także w okresie cyfrowego przemysłu motoryzacyjnego – wspomniał minister gospodarki zagranicznej i spraw zagranicznych. Péter Szijjártó mówił o tym podczas wizyty motoryzacyjnego toru próbnego przeznaczonego do atestowania samochodów samojezdnych i elektrycznych, mówiąc o wartości 45 miliardowej – w forintach – inwestycji wspomniał także, iż w sposób bezprecedensowy w Europie na torze budowanym w Zalaegerszeg można będzie analizować pojazdy w warunkach testowych w ruchu miejskim jak i w ruchu dróg publicznych. W porozumieniu z Austrią i Słowenią drogi testowe przekraczające granice państwa umożliwiają także atestowanie pojazdów w warunkach infrastruktury granicznej. Minister uważa, że rewolucją przemysłową w świecie zarządza przemysł motoryzacyjny poprzez rozwój samochodów samojezdnych i elektrycznych. Węgry tworzą podstawę do sukcesów w nowej epoce motoryzacji, czego jednym z ważnych elementów będzie wspomniany tor testowy w Zalaegerszeg, który będzie całkowicie gotowy na początku 2020r. W chwili obecnej toczą się rozmowy dot. korzystania z usług nowego toru testowego w Zalaegerszeg z 150 czołowymi producentami, dostawcami zespołów i firmami informatycznymi związanymi z przemysłem motoryzacyjnym. Największe niemieckie firmy rozwojowe zainteresowane przemysłem motoryzacyjnym, jak Bosch, Continental lub Thyssen-Krupp już prowadzą na Węgrzech działalność badań rozwojowych. Dwa lata temu ogłoszono zamiar budowy toru testowego, w maju zeszłego roku rozpoczęto budowę. Pod koniec marca bieżącego roku dokończono budowę pierwszego budynku technicznego, wykonano pokrycie asfaltowe na dwóch odcinkach toru i w budowie jest również gmach przyjmujący. Buduje się również kompletowe „smart miasto”, gdzie w warunkach ulic, chodników, słupów oświetleniowych i budynków będzie można testować pojazdy w „Dolinie Krzemowej w województwie Zala”.

Przemysł motoryzacyjny okrętem sztandarowym węgierskiej gospodarki Okrętem sztandarowym węgierskiej gospodarki jest przemysł motoryzacyjny, który w zeszłym roku wytworzył wartość produkcyjną w wysokości ośmiu tysięcy miliardów forintów i obecnie zatrudnia 175 tysięcy ludzi. A prace rozwojowe nie stoją w miejscu. Pod tym znakiem niedawno w Békéscsaba firma Csaba Metál S.A. zajmująca się wytwarzaniem aluminiowych zespołów wykonanych pod dużym ciśnieniem otwarła nową halę produkcyjną. Do inwestycji o łącznej wartości 5,7 miliarda forintów firma otrzymała wsparcie rządowe w kwocie 1,3 miliarda forintów. 18 MOST do węgierskiej gospodarki

Csaba Metál planuje dalszy rozwój o wartości 3,7 miliarda forintów, do tej pracy spodziewać się można wsparcia rządu w wysokości dalszych 1,3 miliarda forintów. Na terenie filii w Békéscsaba wybudowano halę produkcyjną o wymiarach 4000 metrów kwadratowych, oraz w bazie produkcyjnej w mieście Szeghalom wybudowano halę zakładową o gabarytach 3500 metrów kwadratowych, ponadto spółka rozszerzyła swoją moc produkcyjną liczną ilością przemysłowych robotów i innych urządzeń obróbki metali przy wysokim ciśnieniu. Dzięki tej inwestycji utworzono 165 nowych miejsc pracy. Zespoły i części zamienne produkowane w zakładzie Csaba Metál Zrt, można znaleźć w samochodach produkcji Jaguar, Audi i Mercedesa. Podczas uroczystego oddania zakładu minister gospodarki zagranicznej i spraw zagranicznych Péter Szijjártó zawarł porozumienie z właścicielem - dyrektorem generalnym spółki Bélą Majorosem o tym, że spółka Csaba Metál Zrt. jako 77-a przyłączy się do szeregu strategicznych partnerów rządu. Béla Majoros zaznaczył, że w 25 letnim istnieniu spółki okres intensywnego rozwoju zaczął się w 2010 roku, gdy z ówczesnych obrotów 4,7 miliarda forintów za dany rok obroty wrosły do wartości blisko 18 miliardów forintów, a liczba pracowników wzrosła z 467 osób do 980 zatrudnionych. Spółka stała się determinującą spółką nie tylko w mieście Békéscsaba, lecz także w całym regionie. W mieście Békéscsaba jest na porządku dziennym plan rozbudowy lotniska oraz bu-


Wszystko, co SURGXNFMD QDU]ęG]L

Projektowanie i produkcja narzędzi zimnych i kształtujących przestrzeń

‰ ŊU Ŋ ń

• Wykorzystanie surowców PS i PP, masa ładownicza 80-500 g

PODEJMUJEMY SIĘ WYKONANIEM:

• Malowanie kubków i słoików technologią suchego offsetu, na najnowocześniejszych drukarkach POLITYPEŽ

Narzędzi do cięcia, gięcia i ciągnięcia Narzędzi seryjnych Kombinowanych narzędzi seryjnych Kontrolnych urządzeń i sprzętu Napraw i konserwacji narzędzi Modyfikacji narzędzi

• Grafika kubków i słoików technologią papierową i plastykową sleeve • Nadruk aluminiowych folii pokrywających technologią UV flexoŽ • Produkcja innych wyrobów plastykowych dla przemysłu spoşywczego

GNSZ Kft.

H-8248 NemesvĂĄmos, Kossuth Lajos u. 1. gergely@gnsz.hu, www.gnsz.hu

https://issuu.com/feliciter OBRĂ“BKA CNC, STRUGANIE

KOH Maschinenbau Bt.

- Produkcja maszyn na najwyĹźszym poziomie!

Íť DÄ‚Ć?ÇŒÇ‡ĹśÇ‡ Ć?ĆšÄžĆŒĹ˝Ç Ä‚ĹśÄž E Íť KÄ?ĆŒÄ‚Ä?Ĺ?Ä‚ĆŒĹŹĹ? Íť DÄ‚Ć?ÇŒÇ‡ĹśÇ‡ ĚŽ Ć‰Ä‚ĹŹĹ˝Ç Ä‚ĹśĹ?Ä‚ Íť DÄ‚Ć?ÇŒÇ‡ĹśÇ‡ ŜĂƉĞųŜĹ?Ä‚ĹŠÄŒÄ?Äž Íť DÄ‚Ć?ÇŒÇ‡ĹśÇ‡ ĚŽ ĨŽĆŒĹľĹ˝Ç Ä‚ĹśĹ?Ä‚ ÇŒ ƉĹ?Ä‚ŜŏĹ?

WŽĚĞŊžƾŊĞžLJ Ć?Ĺ?ħ ĆŒĹżÇ ĹśĹ?ÄžÇ? Ĺ˝Ä?ĆŒĹżÄ?ĹŹĹ? žĞÄ?ŚĂŜĹ?Ä?ÇŒĹśÄžĹŠ Ĺ˝Ä?ĆŒÄ‚Ä?Ĺ?Ä‚ĆŒÄžĹŹ Ĺ? Ç Ç‡ĆŒĹ˝Ä?ĹżÇ E ÍŠ

Weldminker MŹvek Zrt. H-8100 Vårpalota • +36/30/478-8713 sokhegyi.erik@weldminker.eu • www.weldminker.eu

tĹ?ħÄ?ĞŊ Ĺ?ŜĨŽĆŒĹľÄ‚Ä?ĹŠĹ?Í— kohmaschinenbau@gmail.com • www.cncgep.com

Frezowanie CNC + toczenie CNC + Produkcja 7ÄŽĆ„ & Ű– /,!2( ' + /7ÄŽ!7& Ű›

,6 ) /,!2 1&,+ ȇ ѡ • produkcja części samochodowych i wyrobĂłw Ĺźelaznych • wytwarzanie części do maszyn produkcyjnych • częśći do instalacji wyposaĹźajÄ…cych budynki • elementy HVAC • części pneumatyczne, zĹ‚Ä…cza i gniazda hydrauliczne Produkcja narzÄ™dzi przy uĹźyciu technologii CNC. Podejmiemy siÄ™ rĂłwnieĹź produkcji seryjnej oraz wykonania pojedyczych elementĂłw, rĂłwnieĹź jako podwykonawcy. OdwiedĹş naszÄ… stronÄ™ internetowÄ…: www.royalproduction.hu W celu otrzymania indywidualnej oferty: royalproduction@royalproduction.hu MOST do wÄ™gierskiej gospodarki 19


dowy na dworcu terminalu kontenerowego. W ramach programu „Nowoczesne miasta” buJak wiadomo, przemysł motoryzacyjny duje się również droga ekspresowa M44. jest nadal szczególną branżą na Węgrzech. Kiedy w 2010 roku wartość produkcyjna Flex także się rozwija branży wynosiła 4 tysięcy miliardów forintów, to dzięki inwestorom teraz ta wartość Inwestując ponad 3 miliardy forintów i twojuż wynosi 8 tysięcy miliardów. rząc 100 nowych miejsc pracy rozwija swoją Buduje się fabryka moc produkcyjną w branży samochodowej akumulatorów w Miskolcu spółka Flex (wcześniej Flextronics). Do inwestycji firmy o amerykańskich korzeniach rząd Spoza Europy trzecią pozycję w największych węgierski zapewnia bezzwrotne wsparcie w inwestycjach na Węgrzech zajmuje Japonia. kwocie 769 milionów forintów. Na przykład w południowym parku przemyDzięki pracom rozwojowym spółka wdrosłowym w Miskolcu buduje pierwszą fabrykę ży technologię obróbki powierzchni zaliczow Europie japońska spółka specjalizująca się ną do najbardziej nowoczesnych technologii w produkcji akumulatorów GS Yuasa, kamień w świecie i będzie mogła przyczynić się do węgielny planowanego na 2019 rok zakładu zwiększenia dostawczej mocy dla motoryzapołożono wiosną. O tą inwestycję japońskiej cji uznanej na Węgrzech jako czołowa branża. Przemysł motoryzacyjny ma wybitne znaczenie dla gospodarki na Węgrzech, bowiem spółki konkurowały Czechy i Niemcy. Zmiany klimatyczne w minionych latach 28,8 procent pełnej mocy produkcyjnej wywodzi się z tego segmentu i branża w sumie zatrudnia ponad 175 tysięcy ludzi. Kraj eksportuje 91,8 procent wyrobów przemysłu motory- wywołały pilne potrzeby zmniejszenia emisji zacyjnego. Wartość produkcyjna przemysłu motoryzacyjnego w zeszłym roku – pobijając dwutlenku węgla, a to postawiło nowe wyzwawszelkie dotychczasowe rekordy – przekroczyła 8 miliardów forintów i wzrost w styczniu w nia przed przemysł motoryzacyjny. W związku z tym w zakładzie w Miskolcu będą produkotym roku wyniósł 10 procent. Warto zapamiętać w związku z rozbudową zakładu Flex w Zalaegerszeg, iż na Węgrzech wane takie akumulatory o nowych, innowacyj1700 firm amerykańskich stanowi drugą inwestycyjną wspólnotę po firmach niemieckich. W nych technologiach, które będą sprzedawane zeszłym roku wartość ich inwestycji wzrosła o 17 procent, ponadto podpisano porozumienia zagranicą, największym i najsilniejszym proo 10 wielkich amerykańskich inwestycjach. W tym roku Flex jest już siódmym amerykańskim ducentom samochodów w Europie. przedsięwzięciem, które w sumie tworzą 1500 nowych miejsc pracy o łącznej wartości inwePrezes-dyrektor generalny GS Yuasa, Osastycyjnej w kwocie 64 miliardów forintów. mu Murao powiedział: w pierwszym etapie Zdaniem ekspertów w motoryzacji, w nadchodzących 5-10 latach, należy się spodziewać buduje się hala o powierzchni 60 tysięcy mewiększych, bardziej rewolucyjnych zmian niż miały miejsce w poprzednim 50 letnim okresie. W tym wspomnianym procesie Flex jest swojego rodzaju katalizatorem, ponieważ będąc dostawcą zespołów samochodowych produkuje w 16 krajach, w 34 bazach produkcyjnych wyroby dostarczane dla tej branży – do 450 typów samochodów. Na Węgrzech spółka jest obecna od 25 lat i nasz kraj dziś już jest ich największą bazą produkcyjną w Europie. W całym świecie uczestniczą w pracach rozwojowo-badawczo-produkcyjnych 12,5 tysięcy wyrobów i produktów, a wśród ich partnerów znajdziemy takie firmy, jak np. Google, Lenovo czy Nike. W ponad 30 krajach zatrudniają więcej niż 200 tysięcy ludzi, pośród nich ok. 20 tysięcy inżynierów. W mieście Zalaegerszeg Flex obecnie zatrudnia ponad 3000 osób, a działalność firmy dokładnie pasuje do innowacyjnych dążeń tego miasta. Dziś problemem tego miasta nie jest bezrobocie, a raczej skąd zdobyć ręce do pracy potrzebnej do rozwoju i miasto z tego powodu rozpoczęło 600 milionową inwestycję w celu utworzenia nowoczesnego hotelu ro- trów kwadratowych, a później można będzie ją rozbudować aż do 140 tysięcy metrów botniczego. kwadratowych. W Miskolcu produkowane Położono kamień węgielny będą akumulatory litowe używane do napędu samochodów elektrycznych i hybrydoOśrodek dostawczy dla przemysłu motoryzacyjnego buduje spółka ECM-Clean Kft. W mieście wych. Poza Japonią takie akumulatory proSajókeresztúr, na terenie ówczesnych zakładów Borsodi Ércelőkészítő Mű (BÉM) (Zakłady Przy- dukowane będą wyłącznie w Miskolcu. gotowawcze Rudy w Borsod). Kamień węgielny pod 10 miliardową inwestycję położono niedawno. W związku z lokalizacją inwestycji powieSpółka ECM Clean Kft. powstała w 2016 roku celem udanej kontynuacji na innych obsza- dział: w Miskolcu jest dobrze zorganizowana rach działalności macierzystej firmy ECM Kft. w zakresie rekultywacji ubocznych wyrobów infrastruktura, są dobrze kwalifikowani fahutniczych. chowcy oraz miasto również wspierało konW zakładzie o ok. 18 tysiącach metrów kwadratowych powierzchni planowana jest pro- cepcję rozwoju. dukcja pojazdów lotniczych i drogowych dla potrzeb przemysłu lotniczego i obronnego, proFirmę córkę spółki z siedzibą w Kioto zadukcja ruszy najprawdopodobniej w 2019 roku z 352 nowymi miejscami pracy. Po pełnym rejestrowano w sądzie rejestrowym 30 paźrozruchu mocy produkcyjnej zakładu roczne obroty osiągną wysokość 8 miliardów forintów dziernika 2017 roku jako firmę GS Yuasa Mai tym samym zakład stanie się jednym z największych pracodawców całego regionu. gyarország Kft. z siedzibą w Miskolcu. 20 MOST do węgierskiej gospodarki


Prototypy nawet w ciągu 24 godzin! Konkurencyjne ceny! Kontrola i naprawianie płytek drukowanych obcej produkcji!

AUTER Elektronika SP. Z O.O. - 29 lat doświadczenia w produkcji płytek drukowanych OFERUJEMY: ‡ 2EZRG\ GUXNRZDQH HODVW\F]QH QD SRGåRĪX poliestrowym lub poliimidowym jedno- i dwustronne, JG]LH ZDUVWZą SU]HZRG]ąFą MHVW WUDZLRQD IROLD miedziana lub drukowana pasta srebrna. ‡ 3å\WNL GUXNRZDQH ZLHORZDUVWZRZH GR X ZDUVWZ ‡ 3å\WNL GUXNRZDQH MHGQR L GZXVWURQQH ] SDVWą ZĊJORZą ‡ .ODZLDWXU\ L IURQW\ IROLRZH

Zapraszamy do współpracy, bądźcie Państwo naszym partnerem! Dalsze informacje: www.auter.eu • info@auter.hu

Poszukujemy DOSTAWCÓW! Firma zajmująca się przemysłowymi akcesoriami szuka do istniejących kontaktów w Polsce jeszcze dalszych dostawców.

100 MILIARDÓW NA BADANIA Komisja Europejska w okresie między 2021 a 2027 w ramach długofalowego budşetu proponuje wydanie 100 miliardów euro na cele badań i innowacji. W minionym okresie budşetowym ta kwota wynosiła 80 miliardów euro. Celem programu jest umocnienie globalnej roli unii w şyciu naukowym oraz rozszerzenie zakresu celów badawczych i kręgów uczestników.

REFERENCJE: ZETKAMA Sp. z o.o., Broen Oil and Gas, Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp. z o.o. Domex Sp. z o.o, Niczuk-Metall-PL

Oczekujemy zgłoszenia: Direkt Pólus Kft vago.janos@direktpolus.hu • www.direktpolus.hu

Szafy nierdzewne do VWHURZQLNyZ SU]HãċF]QLNyZ L UR]G]LHOQLNyZ SXGHãHN GR SU]\FLVNyZ produkcja dla przemysłu farmaceutycznego, spoşywczego i dla automatyzacji przemysłowej. Termin dostaw: w wypadku wyrobu standardowego z magazynu, w wypadku wyrobu specjalnego maksymalnie 4 tygodnie. Ochrona: IP65, IP 66.

Skała naszych wyrobów rozszerza się w ciągłym trybie. Do naszych najnowszych wyrobów naleşy wyroby odporne na eksplozję typu ATEX (DS-QL-QLP), nowe systemy zawieszenia oraz nowa rodzina wyrobów zdrowotnych. Główne wyroby atestowane są przez znane laboratoria (Det Norske Veritas DNV). Wyniki ciągłych badań i prac rozwojowych oraz ciągłe rozszerzające się programy zapewniają zastosowanie pudełek złącz i szaf nierdzewnych w strefach Ex 1 i 2 mających kontakt z gazami łatwo wybuchowymi, w strefach Ex21 i 22 z łatwo wybuchowymi pyłami. W wypadku kaşdej szafy posiadamy stosowne certyfikaty zgodności zgodnie z dyrektywą 94/9/CE. Zapewniamy równieş certyfikaty UL (NEMA 4-4X-12) EX 2GD U (1,2,21,22). Produkty zdrowia produkujemy w ślad kierunków najbardziej znanych ekspertów. Najbardziej znane produkty: EHEDG Guidelines (European Hygienic Engineering & Design Group), FDA (Food and Drugs Administration), i ASME BPE (Bio Processing Equipment). Szersze informacje znajdą Państwo na portale www.ilinox.hu internetu.

Ilinox Hungary Kft. H-3024 LĹ‘rinci, ul. VĂśrĂśsmajori 52. Telefon: +36/37/588-601, +36/37/588-058. E-mail: sales@ilinox.hu

www.ilinox.hu

MOST do węgierskiej gospodarki 21


KRAJOBRAZ O PROWADZENIU SAMOCHODÓW W wiadomościach „newsportalu” hvg.hu czytamy artykuł o zwyczajach kierowców. Według wały również to, że smutny nastrój powoduje tego w naszym regionie najbardziej sprawnymi kierowcami są bułgarscy kierowcy, najbar- mniejsze skupienie uwagi na prowadzeniu dziej grzeczni na drogach to polscy i czescy kierowcy, a Węgrzy jeżdżą po drogach z najbar- pojazdu. W świetle wyników Węgrzy jeżdżąc dziej wyrównaną prędkością. do pracy i z pracy do domu, gdy mają jakieś Kierowcy regionu środkowo-wschodniej Europy przyłączyli się w ostatniej fali do mię- problemy, tracą ochotę do prowadzenia podzynarodowego badania, które sprawdzało – w dwunastu krajach – wpływ sposobu życia i jazdu, natomiast wyrównany nastrój za kiezmiany nastrojów na sprawne prowadzenie pojazdu. Od Bratysławy do Budapesztu, od Sofii rownicą skutkuje łagodniejszą, bezpieczniejdo Warszawy, od Pragi do Krakowa monitorowano w sumie 3.500 dróg w regionie środkowo- szą jazdą. -wschodniej Europy, po całym świecie zbadano ponad 15 tysięcy. Badanie podpiera tezę, że im więcej doNa podstawie wyników badań można powiedzieć, że o wiele więcej zdradza o naszym świadczeń ma kierowca w Europie środkostylu prowadzenia pojazdów nasz nastrój, nasza osobowość niż nasza płeć, narodowość czy wo-wschodniej, tym bardziej jest pewny siepraca. Studium sporządzone przez Shell wskazywała na nasze zwyczaje dojazdowe do pra- bie podczas jazdy. Przytoczone fakty mogą cy w regionie, a nawet – przy pomocy GPS – sporządzono mapę wskaźników efektywności stworzyć wrażenie trywialności, natomiast kierowców – badania w świetle proporcji przyśpieszenia i hamowania. patrząc np. na wyniki badań w Południowej Według podsumowania najbardziej sprawni są bułgarscy kierowcy, gdy „w ich rękach jest Afryce okazuje się, że tam kierowcy mając ster” (63/100), za nimi zajmują pozycje czescy kierowcy, a węgierscy kierowcy mają w ran- więcej rutyny są bardziej zestresowani i dlakingu środkowe miejsca (57/100). tego wskaźnik ich efektywności jest niższy. W długości czasu dojazdowego (wahadłowego) do pracy listę prowadzą słowaccy kierowcy (52 minut), na drugim miejscu są Węgrzy (44 minut), a bułgarscy kierowcy spędzają w tym celu przeciętnie 29 minut za kierownicą. Najdłuższe trasy dojazdu do pracy pokonują polscy i słowaccy kierowcy (35, oraz 40 kilometrów), o węgierskich kierowcach można stwierdzić, że oni prowadzą pojazdy najbardziej wyrównaną prędkością przeciętną 32 km/h. Polscy kierowcy są najbardziej przyjaźni i rozmowni w trakcie jazdy, co przede wszystkim odnosi się do pasażerów, ale także barUdany rok dziej zwracają uwagę na innych kierowców, co skutkuje bezpieczną i przyjemną jazdą. Rok 2017 był najlepszym rokiem w historii fabryki Mercedesa w Kecskemét. Dyrektor zaW świetle badań bułgarscy kierowcy okarządzający zakładu Christian Wolff powiedział, że w 2017 roku produkowano 190 tysięcy zali się najlepszymi, którzy wykazują najbarsamochodów, to jest wzrost 4,1 procentowy w stosunku do produkcji 2016 roku, przydziej wrażliwe i stanowcze postawy również chody wzrosły do 3,6 miliardów euro, a wynik po opodatkowaniu wyniósł 77 milionów w najbardziej ryzykownych sytuacjach. Ze euro. Zakład produkcji samochodów w Kecskemét jest piątym na Węgrzech największym stanowczym i pewnym stylem jazdy słowacpracodawcą. Położono kamień węgielny nowej fabryki, gotowy zakład stworzy dalszych cy kierowcy mają za sobą niezliczone odle2500 nowych miejsc pracy. głości i bezpiecznie pokonują kilometry. Na podstawie badań Czesi są otwarci i przyjaźni, Szukają używanych nic dziwnego, że ta otwartość czyni ich wrażliwymi wobec innych kierowców jeżdżących Niezłomny jest popyt na Węgrzech na używane auta, w pierwszych trzech miesiącach na trasach. bieżącego roku odbyło się 175 tysięcy transakcji kupna-sprzedaży takich aut osobowych, Węgrzy są kreatywnymi i pomysłowymi a to jest 11 procentowy wzrost w stosunku do poprzedniego roku. Z trzech najbardziej kierowcami, prowadzenie pojazdu jest dla poszukiwanych marek dwie są niemieckie: 13 procent używanych aut sprzedano marki nich formą pewnego rodzaju samospełnieOpla, a Suzuki – który długo trzymał się drugiej pozycji w rankingu (9,8%) – tym razem nia, lubią być na trasach i siedzą bezpiecznie został wyprzedzony przez Volkswagena. za kierownicą. Wyniki badań udokumento-

WIADOMOŚCI Z PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO

22 MOST do węgierskiej gospodarki


SYSTEMY BRUKOWANIA Z WYKORZYSTANIEM ZUĹťYTYCH OPON GUMOWYCH, WYKONANIE Z GRANULATU GUMOWEGO! x x x x x

BudapeszteĹ„ska ďŹ rma zajmujÄ…ca siÄ™ obrotami części zamiennych i zespoĹ‚Ăłw techniki pneumatycznej poszukuje DOSTAWCĂ“W!

Dławienie hałasu i drgania, powierzchnie antyślizgowe Chroni przed upadkiem, elastyczne i odporne przed zuşyciem Dławienie udarowe, chroni stawy, wchłania siły zewnętrzne Odporne na promienie słońca, przepustowość wody Przepustowość płynów, izolacja termiczna

GREEN TYRE Zrt. eszter.kiss@greentyre.hu www.greentyre.hu www.gumigranulatum.eu

Systemy gumowego brukowania doskonałe do zastosowania w wielu obszarach şycia! Moşliwość zakupu granulatu gumowego własnej produkcji.

Dalsze informacje: PÊter Mogyorossi: +36/70/369-5024 • mz@novospectrum.hu juhaszne@novospectrum.hu • www.novospectrum.hu

INDYWIDUALNE 1$5=Ę'=,$ ',$0(172:( %(=32Ĺ’5('1,2 2' 352'8&(17$

'\VWU\EXFMD VSU]ęWX WHFKQLNL PRQWHUVNLHM Szczególne oferty:

• • • • • Lampa monterska 10 WATT COB LED, Akumulator 4400mAh, Li-ion

beton - şelbeton, granit, marmur, wypalona ceramika i twarde ceramiki, materiały ognioodporne, szamot - tlenek aluminium

do wiercenia, krojenia, obróbki i szlifowania w/w i innych kamieni prosimy wybrać narzędzia produkcji spółki Otalex Kft!

Lampa monterska 3W SMD LED, Akumulator 3.7 V, 2000mAh Li-ion

Ä‚ĹŻĆ?njĞ Ć?ÇŒÄ?njĞĹ?ſųLJ͗ www.tool-system.hu • info@tool-system.hu Ä‚ĆŒͲ^LJĆ?ƚĞž dĆŒÄ‚ÄšÄž ĆšÍ˜ • H-4033 Debrecen, Verecke u. 6.

OTALEX Kft. • H-9400 Sopron, Baross u. 24/A. Tel.: +36/70/386-2827 otalexkft@gmail.com • csaplarotto@gmail.com

www.otalex.hu

6S[Ă…E[FOJB EP QBMFUPXBOJB

Paletowanie pojemnikĂłw AG230

1BMFUPXBOJF QBD[FL "(

1BMFUPXBOJF XPSLÂłX "(

6S[ÅE[FOJB EP PEQBMFUPXBOJB  HJT[ ;SU agisz@agisz.hu www.agisz.hu H-2750 NagykőrÜs, Kßrtilapos 6. Tel.: +36/53/550-280 +36/30/289-9746

Odpaletowanie pojemnikĂłw QVTUZDI J [BĂŹBEPXBOZDI "(

0EQBMFUPXBOJF J XZQS³ěOJFOJF TLS[ZÎ "(

MOST do węgierskiej gospodarki 23


Toilette Nett® SRF]XFLH F]\VWRœFL SRQLůHM SDVD TOILETTE-NETT® VLHG]LVNR :& ] IXQNFMċ ELGHWX • Mycie się po korzystaniu z WC ciepłą wodą, bezkompromisowo • Podwyższenie komfortu mieszkania o niskich kosztach • Możliwość zamontowania po remoncie również w małych pomieszczeniach

3RV]XNXMHP\ GR Z\ãċF]QHM G\VWU\EXFML Z Polsce TOILETTE-NETT® R OHWQLHM SU]HV]ãRœFL Zgłoszenie w e-mailu: interex@interex.hu Wyroby i dalsze informacje: www.interex.hu

URZĄDZENIA TECHNIKI POWIETRZNEJ OD SPÓŁKI ZAKŁADÓW „SZELLŐZŐ MŰVEK KFT”! x Wentylatory i części zamienne do wentylatorów x Urządzenia wydzielające pył, zmywacze gazów x Urządzenia do suszenia ziaren x Konstrukcje spawane x Projektowanie, produkcja i wykonanie zadań dławienia hałasu, rozwiązań akustycznych. Spełnienie indywidualnych wymogów, rozwiązania profesjonalne i szybkie wszystkim naszym klientom!

Szellőző Művek Kft. • H-1116 Budapest, Építész u. 8-12. info@szellozomuvek.hu • www.szellozomuvek.hu

Szukamy polskich partnerów i

35$*1,(0< %<ý '<675<%8725(0 '/$ 3$Ľ67:$

przedstawicieli w zakresie działalności inżynierii budownictwa, nadzoru technicznego i organizacji inwestycji!

W dystrybucji urządzeń i zabaw dla placów zabaw rozeznana nasza firma chętnie podejmuje się sprzedażą na. Węgrzech polskich wyrobów tej branży!

EXPERT 2001 Kft. H-3300 Eger, Tölgy u.18. • expert2001@t-online.hu Tel./Fax: +36/36/437-880 • Mobil: + 36/30/932-5101

Jesteśmy również otwarci do dystrybucji innych wyrobów!

WƌŽƐŝŵLJ ŶĂǁŝČnjĂđ ŬŽŶƚĂŬƚ nj ŶĂŵŝ͗ Ɵ ĐŽŶ <Ō Žĸ ĐĞΛĞƟ ĐŽŶ͘ŚƵ ͻ ǁǁǁ͘ƐnjĂďĂĚŝĚƅͲƉĂƌŬͲũĄƚƐnjſƚĠƌ͘ŚƵ

DOBRY POCZĄTEK ROKU

WĘGRY LEPSZYM MIEJSCEM

W pierwszym kwartale wzrost produktu krajowego brutto (PKB) wynosił 4,7 procent - zgodnie z konsolidowanymi danymi w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku - podał Centralny Urząd Statystyczny. Dane przed konsolidacją wykazują wzrost 4,4 procenta, powodem różnicy jest fakt, iż w pierwszym kwartale br. było o dwa dni robocze mniej. W największej mierze do wzrostu przyczyniły się usługi oparte na rynkowych mechanizmach, szczególnie handel i turystyka. Liczby stanowią podstawę do optymizmu w przyszłość i wskazują na realność rocznego zwiększenia PKB o 4 procenty - tym liczy się gabinet do 2022 roku.

Węgry zajmują 38 miejsce wśród najlepszych krajów na świecie – stwierdziła analiza amerykańskiej firmy U.S. News & World Report. W rankingu skoczyliśmy w ciągu jednego roku o osiem pozycji. Na czele rankingu nadal znajduje się Szwajcaria, czyli jest to najlepsze miejsce, wyprzedzając Kanadę i wkraczające na podium Niemcy. Przed Węgrami na liście znajdują się Indie, Rosja i Arabia-Saudyjska, ranking został sporządzony na podstawie 65 cech – między innymi: jakości życia, otwartości biznesowej, wpływów kultury, dziedzictwa i przygód – po zapytaniu ok. 21 tysięcy osób.

W INTERNECIE – W CZOŁÓWCE W świetle wyników międzynarodowego rankingu wykonanego na zlecenie Google na Węgrzech 89 procent ludności powyżej 16 roku życia codziennie korzysta z internetu, a światowa przeciętny wynosi 86 procent. 28 procent Węgrów powyżej 54 roku życia, a blisko połowa ludności powyżej 45 lat używa codziennie światową sieć, a ta proporcja przekracza przeciętną światową. Z badań wynika także, iż użytkowanie internetu przeszło na telefony komórkowe: 34 procent węgierskich użytkowników posługuje się komputerem biurkowym, natomiast dwie trzecie użytkowników używa raczej smartfony. Przeciętnie Węgier ma 1,5 urządzenia podłączonego do internetu. 24 MOST do węgierskiej gospodarki


Poszukujemy do produkcji okien i drzwi ze tworzyw V]WXF]Q\FK SUŖ O´Z RNXĂˆ V]NăD R L]RODFML WHUPLF]QHM L LQQ\FK VXURZF´Z SR NR U]\VWQ\FK FHQDFK info@abexkft.hu www.abexkft.hu GRUPA MERKBAU

NASZA FIRMA POSZUKUJE DOSTAWCÓW – PARTNERÓW DO NINIEJSZYCH WYROBÓW:

Szukają Państwo dobrego biznesu? Czy Państwo rozszerzyłyby palety oferowanych wyrobów? Zobaczmy się w Warszawie, w październiku! Spółka Mixtura Kft. poszukuje zawodowych partnerów, projektantów, architektów ogrodów i krajobrazu do wdroşenia w Polsce nowego, innowacyjnego brukowania şwirowego, przepuszczającego wodę. Nasze przedsięwzięcie zajmuje się od ponad 20 lat produkcją i sprzedaşą materiałów budowlanych, jesteśmy równieş obecni na rynku materiałów budowlanych, pomocniczych jako producenci oraz jako przedsawieciele-dystrybutorzy wyrobów technicznych. Organizujemy w październiku 2018 roku w Warszawie otwarty dzień informacyjny, na tę okazję serdecznie zapraszamy Państwa! Prosimy o sygnalizowanie zainteresowania, uczestnictwa pod adresem e-mail: mixtura@mixtura.hu w celu powiadomienia Państwa o dokładnym adresie i terminie.

OGRZEWANIE-CHĹ ODZENIE ĹšCIANY TECHNOLOGIÄ„ MOKRÄ„

x meblościanki, garderoby x meble uzupełniające, akcesoria do mebli x meble dziecięce i niemowlęce

Corpus BĂştorgyĂĄrtĂł Kft. corpusbutorinfo@gmail.com

Nasza firma majÄ…c ponad dziesięć lat doĹ›wiadczenia i zaplecze zawodowe w tej branĹźy eksploatuje, jako administrator systemowy system ogrzewania powierzchni i Ĺ›cian ZIMENTâ€Ť×˜â€Ź. Ogrzewanie Ĺ›cian jest nowoczesnym, energooszczÄ™dnym rozwiÄ…zaniem, w ktĂłrym w okresie grzewczym przepĹ‚ywa ciecz o niezbyt wysokiej temperaturze (30 C°) w rurze plastykowej o przekroju 10 mm. W wielu wypadkach moĹźna uzupeĹ‚nić system ogrzewaniem podĹ‚ogowym lub sufitowym. System nadaje siÄ™ rĂłwnieĹź do chĹ‚odzenia, w sezonie letnim przypĹ‚ywa w nim woda o niĹźszej (20 C°) temperaturze. Podejmujemy siÄ™ rĂłwnieĹź projektowaniem, wykonaniem i doradztwem.

ZIMENT KFT. • H-1116 Budapest, FehÊrvåri út 120. E-mail: ziment@ziment.hu • www.ziment.hu

MOST do węgierskiej gospodarki 25


OŚMIOMILIARDOWA INWESTYCJA Światowa firma produkcji soczewek kontaktowych CooperVision rozwija istniejącą już jednostkę produkcyjną w Gyál o wartości ponad 8 miliardów forintów. Rozwijaniem swojej placówki amerykańska firma tworzy 400 nowych miejsc pracy. Trwająca przez dwa lata inwestycja powiększa o 30 procent obszar obiektu w Gyál i zawiera utworzenie nowej jednostki dystrybucyjnej obsługującej rynki w kraju i w Europie Środkowej. Inwestując spółka CooperVision zamierza rozszerzyć produkcję soczewki pod marką Clariti, aby móc spełnić zwiększone zapotrzebowanie w wymiarach światowych, a inwestycje automatyzacji na istniejących liniach produkcyjnych powiększają moc produkcyjną całego zakładu. CooperVision produkuje w zakładzie w Gyál rocznie 600 milionów soczewek kontaktowych i ta liczba wskutek tej inwestycji wzrośnie do 1,2 miliarda. Wyroby CooperVision sprzedawane są w ponad 100 krajach świata. Światowa firma amerykańska wdraża do produkcji soczewek kontaktowych rocznie 10 innowacji, nowych elementów technologii reprezentującej i tak szczyt produkcji sprzętu medycznego świata – w której wymogi są rok po roku coraz surowsze.

WIADOMOŚCI

Z PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO

Kevin Barrett, wiceprzewodniczący CooperVision Inc. odpowiadający za europejską produkcję powiedział: dzięki nowej inwestycji i równolegle wdrożonym nowym systemom informatycznym zakład w Gyál firmy CooperVision będzie jednym z najbardziej rozwiniętych, najbardziej nowoczesnych obiektów spółki w świecie. Rozwój przyniesie do Gyál całkowicie nowe technologie. ••• Między poszczególnymi krajami toczy się wyścig o cyfrowy rozwój, technologie szczytowe. Węgierska gospodarka dobrze się wpisuje i jest w czołówce w tym współzawodnictwie. 79,5 procent wytworzonych na Węgrzech wyrobów medycznych, materiałów pomocniczych i innych artykułów w zeszłym roku wysłano na eksport. Nowa jednostka produkcyjny – w świetle jego słów – pasuje do sukcesów amerykańskich inwestycji na Węgrzech. Na Węgrzech amerykańskie firmy stanowią drugą pod względem wielkości wspólnotę inwestycyjną i 1700 amerykańskich przedsięwzięć pracujących na Węgrzech zapewnia zatrudnienie dla ponad 100 tysięcy węgierskich pracowników.

samochodów sprzedanych w Niemczech w zeszłym roku wynosiła 180,2 centymetrów, a ty sama wartość w 1990 roku wynosiła tylko 167,9 cm. Wymiary standardowe parkingów nie zostały zmienione, dla jednego samochodu oficjalnie należy zapewnić miejsce o szerokości 230 centymetrów, a to już nie wystarczy przy szerszych pojazdach do wygodnego wysiadania i wsiadania. Są również takie odcinki dróg w kraju, gdzie wyznaczone wąskie pasy zdecydowanie mogą stanowić niebezpieczeństwo dla szerszych pojazdów.

Kupują mniej ropniaków Nowe też dobrze idą W stosunku do analogowego okresu minionego roku do komunikacji drogowej na Węgrzech wdrożono w kwietniu o 39 procent więcej samochodów, w sumie 12.056 nowych aut, a w pierwszych czterech miesiącach notujemy 32 procent wzrostu na pierwszy kwartał. Federacja handlowców samochodami uzasadnia wzrost powrotem na rynek kupców prywatnych (fizycznych), ich proporcja przewyższa 40 procent. Przypuszczalnie część zakupów firmowych – w szczególności w wypadku mniejszych firm – należy klasyfikować, jako zakupy prywatne.

Szerokie auta Niemieccy producenci produkują coraz szersze samochody, a to jest problematyczne z kilku względów. Wyniki badań na Uniwersytecie Duisburg-Essen wykazały, że przeciętna szerokość nowych 26 MOST do węgierskiej gospodarki

W Niemczech proporcja aut o napędzie elektrycznym, hybrydowym i gazowym wzrosła w ciągu jednego roku z 2,8 na 4,7%. Tempo wzrostu jest dynamiczne, ale proporcja udziału w komunikacji nadal jest znikoma w porównaniu z autami o napędzie tradycyjnym. W proporcji napędu benzyną – olejem napędowym te drugie zdecydowanie tracą pozycje. Dziś wdrażają do ruchu dwukrotnie więcej benzyniaków, a rok temu ta różnica wynosiła tylko półtora. Proporcja diesli spadła z 46 do 39 procentów – czytamy w analizie niemieckiego urzędu energetycznego: Dena.


Skutecznie pielęgnuje tłustą skórę z wypryskami, ranami. Chronione patentem. Zalecane do każdej apteczki domowej!

DYSTRYBUCJA WYSOKIEJ JAKOŚCI CHEMIKALIÓW! x organiczne i nieorganiczne chemikalia (kwas solny, podchloryn sodu, kwas azotowy) x bio-detergenty do użytku domowego (węglan sodu, soda oczyszczona, kwas cytrynowy, wybielacz tlenowy) Szukamy również indywidualnych nabywców i dystrybutorów!

VerMix Kft. • H-1162 Budapest, Bekecs utca 27. kiss.melitta@vermix.hu • www.vermix.hu

DZIESIĘCIOLETNI

DANE PKB Sporządzono najnowszą mapę PKB krajów europejskich. Pod względem produktu krajowego brutto wypadającego na jednego obywatela listę prowadzą Niemcy z wartością 53 tysięcy dolarów na osobę, ten wskaźnik wynosi 45-45 tysięcy dolarów w Wielkiej Brytanie i Francji. Na Węgrzech indeks PKB 31 369 dolarów, w 2010 roku wynosił tylko 22 030 dolarów. Znów zbliżamy się do Polski (31 430), a Grecję mamy już za sobą (29 tysięcy). Portugalię mamy już w odległości widoczniej zaocznie (32 tysięcy), Włochy w ciągu trzy-cztery lata potrafimy doścignąć (39 tysięcy). Ciekawe, że wskaźnik Chorwacji (25 tysięcy) już słabszy jest, niż wskaźnik Rumunii (26 tysięcy).

Produkcja papierniczych artykułów higieny!

Adres siedziby: H-2750 Nagykőrös, Baracsi út 3. Dalsze informacje: www.cemolker.hu • cemolkerkft@gmail.com • Tel.: +36/53/552-305

SZCZYT Na terenie Unii Europejskiej wzrostt żgospodarczy w 2017 roku przewyższał oczekiwania, sięgając do dziesięcioletniego szczytu ze wzrostem 2,4 procentowym. Tempo trwa dadziewamy lej – mimo ryzyka, na 2018 rok spodziewamy rostu – posię mocnego, 2,3 procentowego wzrostu jskiej Pierre wiedział komisarz Komisji Europejskiej e czynniki, jak Moscovici. Wzrostowi pomagają takie powiększone zaufanie odbiorców i przedsiębiorców, nsowania, lepsze wzrost globalny, niskie koszty finansowania, epsze warunki na bilanse sektora prywatnego i dużo lepsze st są coraz bardziej rynkach pracy. Gospodarki natomiast nników ryzyka, które uzależnione od zewnętrznych czynników tały się negatywne umocniły się w ostatnich czasach i stały

Produkujemy w oparciu o surowce: 100 % celulozy wtórnego przetwarzania i z wielkowymiarowych krążków. x Dla gospodarstw domowych i instytucji, x Papiery użytku zdrowotnego, x Wycieraczki do rąk, itp.

Produkujemy również indywidualne wymiary na życzenie! Zalecamy szeroki asortyment innych papierniczych wyrobów higieny, serwetki, składane złożone wycieraczki do rąk, itp.

Indywidualne oferty: Delta 500 Kft. • deltairoda@gmail.com • www.delta500kft.hu MOST do węgierskiej gospodarki 27


Witaj lato! Witaj Budapeszt!

od

77€ oba za osobę*

POCZUJ RYTM LATA I ODDAJ SIĘ PRZEŻYCIOM! Odkryj zabytki Budapesztu, programy kulturalne lub festiwale, poznaj nocne życie miasta i zdobądź prawdziwe doznania… Następnie idź odpocząć, kąp się, pij koktajle na tropikalnej wyspie Aquaworld! Czy potrzebujesz czegoś więcej?

28 MOST do węgierskiej gospodarki

Check in, chill out


NYÍREGYHÁZA NAJLEPSZY MINIURLOP! WE

WSCHODNIM ZAKĄTKU W ĘGIER W MIEŚCIE N YÍREGYHÁZA CZEKAJĄ NA C IEBIE CUDA I PRZYGODY ! J EŚLI PRAGNIESZ NIEZAPOMNIANY WEEKEND , MY CZEKAMY NA C IEBIE W N YÍREGYHÁZA -S ÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ !

SóstóZOO Najlepszy ogród zoologiczny w Europie! W najciekawszym parku zwierząt możesz objechać całą ziemię! Oceanarium, dżungle tropikalne, show fok czekają na turystów zainteresowanych rzadkimi wrażeniami.

Aquarius Élmény- és Parkfürdő Odkryj kąpielisko wrażeń!

Sóstói Múzeumfalu Dawne czasy, ludowe tradycje, specyficzny świat budownictwa regionalnego

+ Pomysły Poszukaj, wypróbuj, posmakuj!

Możesz posmakować smaki pieczonych w piecach starych potraw, ożywiają się obyczaje ludowe – stajesz się uczestnikiem tradycyjnych świąt wiejskich.

Dla osób wiecznie w ruchu: wyprawa po torze Kneipp Dla rowerzystów: na dwóch kołach na trasie Nyíregyháza-Tokaj Dla najmniejszych: trójkondygnacyjny zamek zabaw na leśnym boisku gimnastycznym Dla smakoszów: chronione prawem palinki i potrawy regionalne Dla pragnących kultury: Muzeum im. Andrása Jósa z wystawą skarbów

Nyíregyházi Kalandpark uderzenie adrenaliną

Regeneracja, leczenie, Wyspa Skarbów, zjeżdżalnia kamikaze, basen z falami – każde pokolenie znajdzie dla siebie najlepsze rozrywki. W kąpielisku Parkfürdő poolbar, w parku zjeżdżalni podniecone nerwy czekają na Ciebie, przy czym lecznicza woda i masaże czynią cudo na zakończenie pełnego wrażeń dnia.

Gdy lubisz przygody, polecamy tor liniowy złożony z ponad 100 postojów w lesie przy słonym jeziorku „Sóstó”. Pragniesz weekend nie do zapomnienia, my czekamy na Ciebie w Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő

Informacja: Nonprofitowa Spółka Turystyczna w Nyíregyháza Sp. z o.o. H-4400 Nyíregyháza, pl. Kossuth 1. www.nyiregyhaza.info.hu


BALATON TO WĘGIERSKIE MORZE W YOBRAŹ

SOBIE BEZKRESNE MORZE , NA KTÓREGO FALACH

ZACHODZĄCE SŁOŃCE MALUJE MIENIĄCY SIĘ ZŁOTEM , BŁYSZCZĄCY POMOST . NAJWIĘKSZE JEZIORO

T AKI JEST WŁAŚNIE B ALATON , W E UROPIE Ś RODKOWEJ .

Węgrzy chętnie nazywają je Węgierskim Morzem, które o każdej porze roku pokazuje inne oblicze. Powulkaniczne góry majestatycznie wznoszące się ponad jedwabiście gładką taflę, łagodne zbocza wzgórz porośnięte winoroślą i poprzetykane gdzieniegdzie białymi ścianami tłoczni oraz śródziemnomorski klimat niecki Káli tworzą jeden z najpiękniejszych regionów w kraju. Tysiącletnia historia Węgier skrywa swoje tajemnice w pałacach i zamkach malowniczo położonych wokół jeziora Balaton, a najlepsze w regionie kąpieliska termalne zapewniają doskonałe warunki do regeneracji ciała i ducha. Rodzinne winnice kuszą turystów na popołudniową lampkę wina, a letnie festiwale zachęcają do nieskrępowanej, szaleńczej zabawy. Amatorzy aktywnego odpoczynku na świeżym powietrzu również znajdą tu coś dla siebie: dla wytrwałych są liczne ścieżki rowerowe, dla odważnych – parki przygody, a dla pasjonatów żeglarstwa – liczne mariny, w których można zacumować każdy jacht.

Aktywny wypoczynek na dwóch kółkach i na wodzie Jeśli jesteś fanem aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, kieruj się na północny brzeg jeziora, gdzie krajobraz ubarwiają liczne wzgórza, góry i doliny. W Parku Narodowym

WYPOCZYNEK? RELAKS? HÉVÍZ! *** HOTEL ÁGNES! Załadować i regenerować się w pobliżu kąpieliska w „Hévízi gyógyfürdő” w hotelu ***Ágnes! W rodzinnym otoczeniu przez cały rok czekamy na naszych gości pragnących wypoczynku, relaksu, leczenia! W hotelu do dyspozycji gości mamy basen pływacki, jacuzzi, saunę i komorę soli! Korzystna cena czy wygoda? U nas nie ma takiego wyboru! Oferty pakietowe dostępne już od 100 euro! Prosimy nas poddać próbie! Dalsze informacje o programach, rezerwacji, cenach dostępne pod adresem: www.agneshotel.hu • agneshotel.heviz@gmail.com 30 MOST do węgierskiej gospodarki

Pogórza Balatonu znajdziesz doskonałe miejsca wspinaczkowe, jaskinie, tereny i punkty widokowe, z których można podziwiać zapierającą dech w piersiach panoramę jeziora. Można tu pospacerować pośród wygasłych gejzerów na porośniętych lawen-


VILLA OLIVA ZNAJDUJE SIĘ ZALEDWIE KILKA MINUT SPACEREM OD POŁUDNIOWEGO BRZEGU BALATONU! Jeśli szukasz miejsca do prawdziwego odpoczynku!

x ciche pokoje, ogródek x basen z atrakcjami x SPA

Villa Oliva Boutique Rooms • H-8621 Zamárdi, Knézich u. 15. info@villaoliva.hu • www.villaoliva.hu • www.facebook.com/villaolivazamardi

dą polach półwyspu Tihany, odkrywać przedziwnych kształtów skały w romantycznej niecce Káli i wspinać się na powulkaniczne wzgórza w okolicy Tapolcy oferującej doskonałe miejsca do wspinaczki skałkowej. Na najwyższym szczycie w okolicy, którym jest góra Badacsony, amatorzy nordic walking znajdą doskonale przygotowaną sieć tras spacerowych do uprawiania tej dyscypliny sportu. Nie można pominąć wizyty w okolicy Małego Balatonu, znanym na całym świecie rezerwacie dzikich ptaków, którego naturalne skarby można odkrywać na piechotę, w kajaku lub na rowerze. Do ścisłych rezerwatów można jednak wejść tylko w obecności profesjonalnego przewodnika. Amatorzy większy wrażeń z pewnością chętnie odkryją największe głębiny Ziemi: wystarczy wsiąść do łodzi i powiosłować wąskimi tunelami w głąb jaskini Tapolca z jeziorem lub udać się do jaskini Csodabogyós, której zwiedzanie zawsze przyprawia gości o mocniejsze bicie serca i nagły przypływ adrenaliny. Jezioro Balaton to idealne miejsce na wypoczynek dla całej rodziny, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Jego uroki można też podziwiać z perspektywy dwóch kółek. Wokół jeziora została zbudowana ścieżka rowerowa, której większość przebiega tuż nad brzegiem przy minimalnych zmianach wysokości, a całkowita długość wynosi 210 km. Łagodne wzgórza wokół niecki Káli, zwane też Węgierską Prowansją, trzeba koniecznie zwiedzać rowerem lub na końskim grzbiecie. Naturalne piękno tego krajobrazu wprost wymusza robienie licznych przystanków i nieśpieszne podziwianie widoków. Żeglarstwo ma na Balatonie wieloletnią tradycję. Wzdłuż wybrzeża znajduje się wiele dobrze wyposażonych marin, w których można wynająć jacht, zapisać się na szkolenie żeglarskie lub na zorganizowany rejs. Rejs łodzią po wodach jeziora, które nieustannie zmieniają swój kolor w zależności od natężenia świa-

tła i gęstości powietrza, albo romantyczna wycieczka promem w kierunku zachodzącego słońca dostarczają niezapomnianych wrażeń. Co roku w lipcu na jeziorze odbywają się Międzynarodowe Zawody Żeglarskie Błękitnej Wstęgi, najstarsze w Europie regaty, w których bierze udział około 600 łodzi.

Wodna zabawa i przygoda dla całej rodziny przez cały rok Balaton to idealny cel wakacyjnych podróży. Jedwabiście gładką wodą, która latem osiąga temperaturę nawet 26°C, można się cieszyć na ponad 70 plażach położonych wzdłuż wybrzeża. Wszystkie zostały już odnowione i przygotowane na sezon 2018. Od północnej strony brzeg jeziora stromo opada na dużą głębokość, podczas gdy od południa plaże są łagodne, a woda przy brzegu płytka, co ma znaczenie szczególnie dla rodziców małych dzieci. Zamki z piasku, rowery wodne, dmuchane zjeżdżalnie w wodnych parkach przygody zbudowanych tuż przy brzegu jeziora, kolorowe place zabaw, boiska do siatkówki plażowej i piłki nożnej sprawią, że żaden członek rodziny nie będzie się nudzić nawet przez chwilę. Oprócz tego jezioro oferuje szereg sportów wodnych, takich jak narty wodne, kitesurfing, paddleboarding, a nawet spływy smoczą łodzią. Jeśli jednak szukasz większych wyzwań, koniecznie odwiedź park wodny Balatonfüred, w którym olbrzymie zjeżdżalnie wodne podniosą ciśnienie niejednemu śmiałkowi. Jeśli jednak woda nie jest twoim żywiołem, sprawdź się i pokonaj swój strach w jednym w wielu parków przygody zbudowanych wokół jeziora. Każdy z nich oferuje parki linowe o różnym stopniu trudności, a tory bobslejowe w Balatonboglár i Balatonfűzfő zapewniają zabawę i niesłychaną prędkość zjazdów przez cały rok. Z przyjemności rodzinnej wodnej przygody można korzystać nie tylko latem. Otwarte

przez cały rok kąpieliska w Zalakaros, Kehidakustány i Siófok zapewniają relaks i regenerację sił dla całej rodziny. Certyfikowane źródła termalne, różnorodne sauny i przyjemne gabinety masażu gwarantują odmłodzenie ciała i ducha, a olbrzymie ślizgawki, baseny rekreacyjne z wannami jacuzzi, baseny z prądami strumieniowymi, leniwe rzeki i baseny dla najmłodszych zapewniają doskonałą i nieograniczoną zabawę.

Regeneracja nad największym leczniczym jeziorem ciepłowodnym w Europie Na świecie są niezliczone źródła termalne, ale Węgry są jednym z tych państw, w których zasoby wód termalnych są największe. Żadne z nich jednak nie mogą się równać z jeziorem Hévíz położonym na zachodnim krańcu jeziora Balaton. Pokryte liliami wodnymi jezioro o powierzchni 4,4 hektara zaprasza do kąpieli przez cały rok: nawet zimą temperatura wody nie spada tutaj poniżej 24°C. Bogate w minerały wody termalne i tradycyjne zabiegi spa, w których stosuje się dobroczynne błoto pokrywające dno jeziora na grubości kilku metrów, początkowo wykorzystywano tylko do leczenia problemów reumatycznych i z układem mięśniowo – kostnym. Jednak nie da się pominąć właściwości upiększających błota: jedna jego porcja wystarczy, aby odmłodzić twoją skórę w ciągu kilku chwil. Hotele w miejscowości Hévíz to małe spa oferujące zarówno tradycyjne zabiegi lecznicze, jak i nowoczesne usługi medyczne wellness, które wyraźnie poprawiają fizyczną i psychiczną kondycję, a także niezliczone programy promocji zdrowia, fitness i indywidualne programy regeneracyjne. Z kilku niemieckich miast są bezpośrednie połączenia lotnicze do Hévíz. https://hellohungary.com/pl MOST do węgierskiej gospodarki 31


Ludwik XV, król Francji powiedział, że Tokaj Aszú to „wino królów i król win” („Vinum Regum, Rex Vinorum”). Jeśli jesteś miłośnikiem dobrego wina i kreatywnej kuchni, musisz odwiedzić region winiarski Tokaj w północno-wschodnich Węgrzech. Oprócz zwiedzenia stuletnich winiarni i piwnic z winami, można tu też wybrać się na wędrówkę po dzikich terenach pobliskich gór Zemplén. Ścieżki przyrodnicze, miejsca do wspinaczki i ruiny zamków stwarzają doskonałe możliwości aktywnego wypoczynku.

OCZEKUJE NA PAŃSTWO TOKAJ I ZEMPLÉN! Degustacja win w regionie winiarskim Tokaj: raj dla podniebienia W wielu miejscach na świecie znane po prostu jako Tokaj, wino Aszú z regionu Tokaj to jedno z najbardziej oryginalnych win. Pochodzi z legendarnego regionu winiarskiego w północno-wschodnich Węgrzech, chlubiącego się wielowiekową tradycją i kulturą winiarską. W 2002 roku cały region został wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Tokaj jest pierwszym na świecie zamkniętym regionem winiarskim – został ustanowiony w 1737 roku. Region obejmuje 27 miejscowości. Jego wulkaniczna gleba, unikalny mikroklimat, delikatne wzniesienia wzgórz, jesienne mgły nad rzekami Bodrog i Cisą oraz szlachetna pleśń pokrywająca ściany piwnic winnych wykutych w ryolitowej skale tufowej zapewniają, że z winorośli Furmint i Hárslevelű powstają doskonałe, fascynujące białe wina. Wiele winnic i piwnic winnych jest otwartych dla zwiedzających. Można je zwiedzać samodzielnie lub z przewodnikiem, którym często jest po prostu właściciel danego miejsca. Miejsce można zwiedzać pieszo, rowerem, a w niektórych miejscach nawet segwayem lub wynajętym samochodem. Winnice, domy wina i restauracje w całym regionie zachęcają do degustacji win, zapraszają na kolacje przy winie i radosne pikniki, których organizacja jest wizytówką wielu miejsc. Eksperci kuchni nowoczesnej również coraz częściej przybywają do regionu winiarskiego Tokaj, szczególnie do takich miejsc, jak Mád, Tarcal, Tállya i Encs. Z organicznych, wyprodukowanych w przydomowych ogrodach produktów tworzą kreatywne posiłki. Co roku regionalny targ Tokaj-Hegyalja jest skoncentrowanym skarbcem unikalnych produktów dostarczanych przez lokalnych producentów. Położone w miasteczku Tokaj Muzeum Winiarstwa dzięki interaktywnej wystawie umożliwia odwiedzającym poznanie historii regionu i procesu produkcji wina. Zalecamy Piwnicę „Sajgó” do zwiedzania, degustacji, zakupu win w Tolcsva, gdzie w miłej atmosferze mogą W RODZINNEJ PIWNICY „SAJGÓ” SERDECZNIE Państwo korzystać z OCZEKUJEMY PAŃSTWA NA ZAKUP, DEGUSTACJĘ WINA, noclegów Gościńca. ZWIEDZANIE GOSPODARSTWA WINNICY W NASZEJ POSIADŁOŚCI RODZINNEJ Podczas zwiedzaZNAJDUJĄCEJ SIĘ W GEOGRAFICZNYM nia można zatrzyCENTRUM REGIONU WIN „TOKAJI BORVIDÉK” W MIEJSCOWOŚCI TOLCSVA. mać się na nocleg w Obok 17 gatunków win butelkowanych – przytulnych małych które uzyskały godne uznanie w rynkach wiejskich domach. W światowych – zalecamy Państwu również wina bezpośrednio z beczek. tych uroczych tradyW romantycznej piwnicy budowanej w cyjnych domkach do latach 1800 również serdecznie oczekujemy Państwa na degustację w grupach ogrzewania wciąż wy10–60 osobowych – w terminach wstępnie uzgodnionych. korzystuje się piece ZAKUP WINA W KAŻDY DZIEŃ ROKU! kaflowe, a do gotowaH-3934 Tolcsva, Dózsa Gy. u. 6. • +36/20/938-4188 nia piece ulowe. Jeśli www.sajgopince-tolcsvabor.hu • tolcsvabor@axelero.hu

32 MOST do węgierskiej gospodarki

jednak wolisz bardziej luksusowe warunki, w okolicy znajdują się też hotele na bardzo dobrym poziomie, niektóre nawet pięciogwiazdkowe.

Ekstremalne przygody i piękne zabytki w górach Zemplén Ta część Węgier to nie tylko wina. Amatorów zwiedzania z pewnością ucieszy 150-kilometrowa trasa wycieczkowa, znana jako „Śladami cudownych rabinów”, na szlaku której znajduje się 10 wsi, żydowskie miejsce pamięci i zabytki regionu winiarskiego Tokaj. W pobliskich górach Zemplén można udać się na wędrówkę przez jeden z największych na Węgrzech lasów pierwotnych, zwiedzić ruiny potężnych zamków, odnaleźć źródła strumieni i wspiąć się na skały. Na zwiedzających czekają zamki i fortece w Regéc, Füzér, Sárospatak i Füzérradvány, które nawet dzisiaj wzbudzają respekt. Amatorów mocnych wrażeń ucieszy wizyta w Parku Przygód Zemplén, w którym znajdują się najdłuższe w kraju tory bobslejowe i wyciągi krzesełko-


we. Wrażenie robi też zjazd kilometrową ekstremalną tyrolką, na której można osiągnąć prędkość ponad 80 kilometrów na godzinę. Zimą górski Park Przygód zaprasza na narty i na łyżwy. Skoro już jesteś w tym miejscu, warto wybrać się na wycieczkę do jednego z najpiękniejszych skarbów naturalnych w kraju, jakim jest pokopalniane jezioro na górze Megyer. Jezioro powstało na skutek zalania wodą wyrobiska po kamieniołomie, w którym wydobywano kamień na żarna i który został zamknięty na początku XX wieku. Dzisiaj jeziorko stanowi jeden z najpiękniejszych punktów widokowych na Węgrzech. Ze skalnych klifów, wysokich nawet na 70 metrów, rozciąga się niesamowity widok na całą okolicę. www.hellohungary.com/pl

PIWNICE WYKUTE W SKALE Tibolddaróc to miejscowość leżąca na potokiem Kácsi w odległości 17 km od Mezőkövesd. Dojazd do wsi znajdującej się w województwie Borsod-Abaúj-Zemplén możliwy jest samochodem od krajowej drogi nr 3. Należy do regionu winnego w górach Bükk. Pisemne dokumenty świadczą o tym, że w Tibolddaróc uprawiono winorośle już w XIV stuleciu. Większość win produkowanych tu od początku XVIII wieku transportowali do Polski żydowscy handlowcy win. Natomiast filoksera całkowicie zniszczyła istniejące plantacje winorośli. Podczas prac kierowanych na rekonstrukcję plantacji na południowych stokach umieszczono takie gatunki winorośli, jak „Furmint”, „Hárslevelű”, „Olasz rizling”. Następnie Wytwórnia Szampana „Törley Pezsgőgyár” zbudowała nowoczesny zakład przetwórczy w Tibolddaróc. Po II wojnie światowej zmniejszyła się chęć ludności do uprawy winorośli, miejscowa ludność podjęła się pracą w przemyśle i wyprowadziła się do okolicznych miast. Wina z Daróc natomiast nadal wspaniale nadawały się jako wino-podstawa do produkcji szampana, dlatego wytwórnia Budafoki Állami Pincegazdaság (spadkobierca prawny „Törley”) z niego produkowała swoje słynne szampany. Ogromną wartością tej wsi jest cały szereg piwnic wykutych w siedmiu kondygnacjach w okolicznych skałach tufów riolitowych. Pierwotnie ludność uciekająca przed Turkami znalazła w nich schronienie. Poprzez wieki powstała tu cała kolonia mieszkańców grot i piwnic. Ludzie wzajemnie sobie pomagając wykuwali w skale swoje „mieszkania”. Na początku XX stulecia prawie 60 procent ludności tej miejscowości zamieszkiwało w mieszkaniach-grotach. Na dziś część tych mieszkań padła ofiarą czasu, a część przerobiono na piwnice do przechowywania wina, których liczba zbliża

Spółka „KÖNIG BOR- és KERESKEDŐHÁZ” poszukuje na terenie Polski dystrybutora o wyłącznych prawach do reprezentowania wyrobów wykonanych na podstawie WŁASNEJ RECEPTURY oraz usług! • Wina deserowe ( Rubin Wein Cherry 18% v/v Słodkie, Party Deser 16% v/v Słodkie, Szwabskie Ürmös 16% v/v Słodkie.), • Produkcja klasycznych szampanów, • Wina o niskiej zawartości alkoholu lub bezalkoholowe („non-alcohol”), napoje na bazie win zawierających alkohol lub o różnych smakach (7- 8% v/v) przypraw, półsłodkie i słodkie! • Turystyka degustacyjna, kolacje przy winie, gastronomia, sprzedaż z cateringem! Kontakt: Stec Bogumil +36/20/315-1750 szim1890@gmail.com www.konigpince.hu

„KÖNIG... bo to król!” się do 1000. Obok tradycyjnego dojrzewania-przechowywania wina w beczkach, można już zobaczyć nowoczesną technologię ze stali nierdzewnej. Temperatura w piwnicach idealna do przechowywania wina; stała temperatura 8–12 stopni Celsiusa. Piwnice są suche – dzięki wywierconym otworom zwanymi „dziurami dla duchów” jest ciągła wentylacja. W pięknie wyrzeźbionych piwnicach znajdziemy wykłute w bocznych ścianach otwory, w których właściciele przez dziesiątki lat przechowywali wina. W niektórych piwnicach znaleziono tajemne pomieszczenia, w których dawniej ukrywano zboże – jeszcze przed Turkami. Na przykład w piwnicy Szucskó znajdującej się pod postawionym w 2003 r. pomnikiem Świętego Donata przechowywano pod sklepieniem kilka tysięcy butelek palinki, wina, szampana. We wsi piwnic o pięknej panoramie każdego roku w czerwcu organizowane są imprezy Festiwalu Wesołych Piwnic w Daróc, podczas którego aranżowane zawody gotowania sięgają do średniowiekowych metod sporządzania posiłków i częstują napojami miejscowymi przybyszów na to święto. Obok szeregu piwnic goście mogą obejrzeć Kalwarię, klasycystyczny pałac rodu Bottlików, barokową kurię „Gencsy”, kurię „Majtényi”, kurię „Halassy”, stajnię dla owiec wykutą w tufach riolitowych, dom Szaber – dziś muzeum historii lokalnej i dom „Lónyai”, który niegdyś był warsztatem miejscowego kowala. W tej miejscowości znajduje się największa w okolicy piwnica „Mezei Szőlőbirtok és Pincészet”, do której warto wejść!

326=8.8-(0< '<675<%8725$ '2 635=('$Ů< 1$6=<&+ 3,(5:6=25=Ę'1<&+ 6=$03$1Ð: , :,1 Nasze wina pochodzące z regionu win „Bükki Borvidék” dojrzewają z wybranych surowców-składników i specjalnymi procedurami przeznaczone są dla możliwie najszerszej publiczności konsumenckiej. Z naszej oferty: Olasz rizling, Leányka, Pinotgris, Muscat Ottonel, Chardonnay, Portugieser, MEZEI Szőlőbirtok és Pincészet Kft. Cabernet Sauvignon, i inne specjały win i szampanów, hungarika. mezeipinceszet@gmail.com • www.mezeipince.hu

MOST do węgierskiej gospodarki 33


Region gór Bukowych (Bükk) i Mátra to dom wielu unikalnych podziemnych i naziemnych skarbów, zarówno naturalnych, jak i wytworzonych przez człowieka. Dzięki łagodnemu subalpejskiemu klimatowi region ten jest rajem dla turystów o każdej porze roku: zarówno latem, jak i zimą Góry Bukowe zapraszają na wędrówki po łagodnych szczytach lub na przejażdżkę kolejką wąskotorową przez gęste lasy. Stoki Mátra zimą są świetnym miejscem na narty i kąpiele w tradycyjnych łaźniach tureckich lub w maleńkich uzdrowiskach ukrytych w naturalnych jaskiniach. Jesienią z kolei turystów kuszą historyczne winnice, w których można skosztować najlepszych węgierskich win.

GÓRY, WINA, RELAKS Uznawany za jedno z najpiękniejszych miast europejskich Eger jest położony zaledwie półtorej godziny jazdy samochodem od Budapesztu. Można tu bez końca włóczyć się spokojnymi, wąskimi uliczkami barokowego miasta, posłuchać koncertu organowego w Bazylice (w drugim co do wielkości kościele na Węgrzech) lub odkrywać cuda imponującego Pałacu Arcybiskupiego. W mieście koniecznie trzeba zobaczyć zamek Eger, fortecę, pod którą w 1552 roku węgierscy obrońcy miasta złamali oblężenie tureckie, dzięki czemu na wieki zapisali swój heroizm na kartach historii. Możesz też wspiąć się na minaret w Egerze, skąd rozpościera się zapierający dech w piersiach widok na rozległą okolicę. Budowla ta jest pamiątką panowania imperium osmańskiego położoną najdalej na północ w Europie. Sztuka ludowa zamieszkującej ten region społeczności Matyó została wpisana na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO, a jej dzieła można podziwiać w skansenie miejskim Hadas w Mezőkövesd, niedaleko Egeru. To tradycyjne muzeum na świeżym powietrzu przyciąga turystów ekspozycją liczących sobie 100–150 lat domów, w których zgromadzono wiele zabytkowych przedmiotów i prowadzone są warsztaty artystyczne. Żaden inny kraj na świecie nie może zaoferować wód leczniczych o takim składzie i tak wysokiej jakości, jak zasoby znajdujące się na terenie Węgier. W regionie Bükk goście przez cały rok mogą korzystać z łagodnych właściwości leczniczych znajdujących się tam źródeł termalnych. Podczas wizyty w oryginalnych Łaźniach Tureckich w Eger zbudowanych w XVII wieku, koniecznie trzeba skorzystać z wyjątkowego tradycyjnego masażu Hammam. Obiecujemy, że po takim zabiegu każdy poczuje się jak nowonarodzony! Termy w Miszkolc-Tapolca, położone w turystycznym regionie w okolicy miasta Miszkolc, są jedynym takim miejscem w Europie. Liczące sobie ponad kilkaset tysięcy lat naturalne jaskinie odkrywają przed nami krasowe termy, których wyjątkowo ciepła woda wypływa z samego serca góry, w której zostały wyżłobione. Podczas kąpieli w jaskiniach Demjén Cascade wrażenia są jeszcze bardziej ekscytujące dzięki gigantycznym zjeżdżalniom zbudowanym na naturalnych zboczach góry. Tarasowa struktura wapienna (tak zwane „wzgórze solankowe”) kąpieliska Saliris w Egerszalók jest zupełnie wyjątkowa. Na całym świecie istnieją zaledwie dwa miejsca o podobnej konstrukcji. Kąpiel w kompleksie leczniczo-rekreacyjnym Zsóry skutecznie leczy choroby reumatyczne i schorzenia stawów. Węgierskie góry nie są wysokie. Najwyższy szczyt, Kékestető, mierzy 1014 metrów nad poziomem morza i znajduje się w górach Mátra. Na nim położony jest ośrodek terapii klimatycznej. Turyści odwiedzający góry Mátra mogą się cieszyć kryształowo czystym górskim powietrzem i korzystać z udogodnień proponowanych przez najlepsze hotele wellness rozsiane po kilku miasteczkach w regionie. Na amatorów górskich wycieczek czeka ponad 400 kilometrów dobrze utrzymanych szlaków turystycznych, a zwolennicy bardziej wymagających i ekstremal-

nych sportów mogą skorzystać ze świetnie przygotowanych tras do nordic walking, przejechać się segwayem i zjechać w dół wzgórza rowerem lub skuterem. Zimą na narciarzy i snowboardzistów czekają dobrze utrzymane stoki na zboczach gór Mátraszentistván i Kékestető. Jest to również jedyne miejsce na Węgrzech, w którym można skorzystać z term gazowych bazujących na mofetach, chłodnych wyziewach naturalnych zawierających dwutlenek węgla. Te specjalne termy kąpielowe powstały na skutek powulkanicznej aktywności sejsmicznej i skutecznie leczą zaburzenia układu krążenia.

Jeśli jesteś w Egerze, po prostu musisz spróbować kultowych czerwonych i białych win produkowanych w tym historycznym regionie słynącym z uprawy winorośli, takich jak powszechnie znane Egri Bikavér, Egri Leányka i Egri Csillag. Najlepsze piwnice z winami w regionie znajdują się w okolicy miast Eger, Egerszalók, Noszvaj, Szomolya i Ostoros. Można również wybrać się na ekscytującą wycieczkę z przewodnikiem po zabytkowej Piwnicy Arcybiskupa – podziemnym mieście przypominającym labirynt. W odległości 15–20 minut spacerem od centrum Egeru położona jest Dolina Pięknej Pani (Szépasszony-völgy) słynąca z tego, że można tu spróbować regionalnych win z prawie 200 piwnic, a właściwie jaskiń wykutych w wulkanicznej skale. Spółka „Egri Korona Borház” czeka na gości nie tylko winem, ale i możliwościami posiłków i noclegów! Zalecamy Państwu! https://hellohungary.com/pl

34 MOST do węgierskiej gospodarki


E

G

E

R

Wino, życie, styl... E G R I KORONA BORHÁZ

CROWN WINEHOUSE

H

U

N

G

A

R

Y

Spółka „Egri Korona Borház” znajduje się na terenie 50 hektarowej plantacji winorośli posiadając 100 lat dokumentacji pisanej, niegdyś stanowiącej własność archidiecezji w Egerze. Przedsięwzięcie w zakresie wina o technologii niemal niespotykanej na Węgrzech prowadzi działalność na najlepszych terenach o wielkości 270 hektarów tego regionu takich światowych gatunków (Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Pinot Noir, Chardonnay, itp.) win, które łączą się z tradycyjnymi węgierskimi gatunkami (Kékfrankos,Leányka, Hárslevelű, Olaszrizling, itp.) Tworząc obecną strukturę plantacji założyciele mieli deklarowany cel: spełnić wymagania obecnych czasów zaopatrując turystykę degustacyjną w najwyższą jakość surowców przy jednoczesnym spełnieniu najwyższych wymogów winiarstwa. Warto o kilka odrębnych słów o Zakładzie Bednarskim „Egri Korona Borház”, w którym produkowane są 225 litrowe beczki nieodzownie potrzebne do właściwego dojrzewa-

nia ciężkich win egerskich z pierwszorzędnego buku z gór Zemplén o nazwie bukowe beczki barrique. Obok produkcji winorośli i przetwarzania win, oraz produkcji beczek niemniejszą rolę odgrywa Egri Korona Borház w gastronomii i turystyce degustacyjnej. W bezpośrednim sąsiedztwie gmachu „Borház” znajduje się złożona z 12 domków gościnnych wioska degustacyjna, oraz 16 izbowy hotel wellness hotel, czekając – w bajecznym otoczeniu - na pragnących relaksu z piękną panoramą. Dla zorganizowanych grup – niech będą spotkania firmowe, konferencje zawodowe, szkoleniowe lub wesela czy grupy turystyczne – zapewnione są wizyty w piwnicach połączone z degustacją, występy folklorystyczne. W programach sezonowych „Borház” oferuje między innymi zorganizowane winobrania. Celem „Egri Korona Borház” jest służyć kulturze spożycia wina i – dzięki wysokiej jakości swoich win – rozszerzyć, pogłębić wiedzę o Regionie Win w Egerze.

www.koronaborhaz.hu

MOST do węgierskiej gospodarki 35


SUKCESY WĘGIERSKICH WYSTAW ZAWODOWYCH Spółka HUNGEXPO zamknięta S.A. jest największą na Węgrzech firmą organizującą wystawy, zapewnia w Budapeszcie miejsce dla wielu węgierskich i międzynarodowych wystaw. Organizuje ponadto roczni ok. 20–25 własnych wystaw przyciągających w sumie ponad 200.000 zwiedzających do Budapeszteńskiego Centrum Targowego HUNGEXPO. W nadchodzącym okresie występują w kalendarzu wystaw między innymi wystawy. Patrz na szczegółowe informacje w www.hungexpo.hu strony web.

CONSTRUMA – Wiązanka tworzenia domu – 3-7 kwietnia 2019r.

„OTTHONDesign” Jesień – 12-14 października 2018r. Nowa wystawa w 2018 roku Hungexpo pod nazwą „OTTHONDesign” Jesień, która skupia się na kształt wnętrza mieszkań, zamierza przyczynić się do sukcesu defiladą najwyższej jakości wyrobów design ze swoją kreatywnością zawodu design na Węgrzech, ogromną ilością pomysłów, doradztwa i prezentacji. www.osz.otthon-design.hu

AUTOMOTIVE HUNGARY, AUTÓTECHNIKA-AUTODIGA – 17-19 października 2018r. Wystawa AUTOMOTIVE HUNGARY jest specjalistyczną wystawą dostawców przemysłu motoryzacyjnego i równocześnie z nią wystawa AUTÓTECHNIKA-AUTODIGA specjalistyczna wystawa przemysłu eksploatacji i napraw samochodów przedstawia kompleksowy obraz trendów przemysłu motoryzacyjnego, kierunków rozwojowych, możliwości innowacyjnych i sytuacji w kształceniu zawodowym rezerwy kadrowej dla tej branży. Obecne jest pełne spektrum produkcji samochodów począwszy od projektowania i skończywszy na produkcji, zapewnia możliwość pielęgnacji istniejących kontaktów czy budowy nowych. AUTOMOTIVE HUNGARY obok węgierskich fabryk samochodów przedstawia dostawców, producentów części i zespołów jak również uczestników szkoleń i kształcenia zawodowego związanych z motoryzacją. Wystawa AUTÓTECHNIKA-AUTODIGA przedstawia specjalistom – pod jednym wspólnym dachem – ofertę w zakresie diagnostyki, urządzeń garażowych zespołów samochodowych oraz gamę usług. W zeszłym roku przybyło na tę wystawę z 34 krajów ponad 10 000 fachowców motoryzacyjnych, a swoje wyroby prezentowało z 12 krajów 225 wystawców. www.automotivexpo.hu • www.autotechnika.hu

BEAUTY & STYLE – 26-28 października 2018r. W centrum także nowej wystawy stoi piękno i styl. Branża fryzjerska, kosmetyczna, manicure-pedicura przedstawia nowe profesjonalne produkty, usługi na wysokim poziomie, trendy sektora i najnowsze osiągnięcia rozwoju. Obok prezentacji współzawodnictwo, workshopy, barwne programy czekają nie tylko na fachowców, lecz także na zainteresowanych gości-klientów. www.beautyandstyle.hu

Wystawa w 2018 roku przyciągała blisko 48.000 zwiedzających, którzy obejrzeli wyroby i usługi z 18 krajów 555 wystawców. Główną wystawą wiązanki wystaw czołowych w branży budowlanej regionu środkowo-wschodniego w Europie to wystawa CONSTRUMA, jest to szczytowym spotkaniem węgierskiego przemysłu budowlanego. Wydarzenie cieszy się ogromnym wsparciem szerokich warstw zawodowych i towarzyszą mu bogate programy konferencyjne. Jako część CONSTRUMA zakres projektowania i budowy ogrodów od lat stanowi część organiczną pakietu. www.construma.hu W ramach wystaw OTTHONDesign i CONSTRUMA prezentowane są wszelkie tematy wnętrza mieszkań zaczynając od mebli poprzez brukowanie i technologię kuchni i kończąc na doradztwie urządzenia mieszkania. O przedstawienie najnowszych węgierskich trendów design dbają rozmaite projekty. www.otthon-design.hu HUNGAROTHERM: to największy pokaz na Węgrzech „mechaniki budowlanej”. Organizowane jest co dwa lata (następnie w 2019 roku) jako część CONSTRUMA. Największą część wystawy zajmują wystawcy techniki grzewczej, ale obecne są inne branży mechaniki budowlanej. Temat odnawialnej energii (RENEO) wypełnia samodzielny pawilon wystawy. www.hungarotherm.hu

MACH-TECH DNI PRZEMYSŁOWE, – 14-17 maja 2019r. Jest to największe wydarzenie biznesowe w przemyśle na Węgrzech. DNI PRZEMYŁOWE wraz z aranżowaną co dwa lata wystawy MACH-TECH prezentują się w jednym miejscu w jednym czasie w postaci najnowszych wyrobów i usług, najnowocześniejszych technologii i systemów m.in. przemysłowej elektroniki, automatyzacji, produkcji maszyn i narzędzi czy nawet z zakresu technologii spawalniczej. DNI PRZEMYSŁOWE i MACH-TECH w 2016 roku przyciągali 405 wystawców i ponad 16.000 zawodowych zwiedzających gości. www.iparnapjai.hu

Sirha Budapest – 11-13 luty 2020r. Sirha Budapest, to jest co dwa lata organizowana wystawa specjalistyczna w branży przemysłu spożywczego i HoReCa, czyli przemysłu piekarniczego, cukierniczego, hotelarstwa, gastronomii, przemysłu opakowań, podczas wystawy spotykają się fachowcy tych branż. Sirha Budapest tradycyjnie oferuje programy na światowym poziomie, na gości oprócz prezentacji w 2018 roku z 15 krajów ponad 300 wystawców czekają takie wydarzenia jak węgierski finał Bocuse d’Or, finał na Węgrzech zawodów International Catering Cup lub zawody Sirha Budapest Deser. Oczekujemy ok. 21.500 zainteresowanych gości. www.sirha-budapest.com HUNGEXPO C.Co.Ltd.

36 MOST do węgierskiej gospodarki

H-1101 Budapest, Albertirsai út 10. Letters: 1441 Budapest, P.O.B. 44

Phone: (+36-1) 263-6000 Fax: (+36-1) 263-6098 info@hungexpo.hu

www.hungexpo.hu


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.