__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Liczymy na dalszy wzrost

Kluczowe sektory rolnictwa

2017

do węgierskiej gospodarki

2017 – rok Furminta


MOST do węgierskiej gospodarki 2017

Drogi Czytelniku!

Wydawnictwo grupy HÍD Ukazuje się w Polsce. Wydawca: Feliciter Kiadó Redaktor odpowiedzialna: Dr. Judit Kováts Redaktor naczelny: Dénes Kováts Redakcja i wydawnictwo: H-4400 Nyíregyháza, Nyár u. 7., I. em., Magyarország feliciter@feliciter.hu Telefon: +36-42-500-475, +36-42-506-823, Fax: +36-42-504-930 https://issuu.com/feliciter Współpracownicy: Viktor Kováts kierownik redakcji, Ivett Balogh Éva Csákányi Zsófia Dankó Brigitta Dégi Éva Iványi Anita Kotrányi Tibor Tóth Główni partnerzy: • Ambasada Węgier w Warszawie • Biuro Radcy Handlowego Ambasady Węgier w Warszawie • Konsulat Generalny Węgier w Krakowie • Biuro Radcy Handlowego Konsulat Generalny Węgier w Krakowie • Węgierski Narodowy Dom Handlu S. A. • Węgierski Narodowy Dom Handlu S. A. Biuro w Krakowie Tłumaczenie: Piotr Kowalczyk Malgorzata Sliwa Projekt graficzny/design: Sándor Talpas Ádám Takács Druk: Grafit Nyomda „R“ Kft. Wszelkie prawa zastrzeżone! Publikacja całości lub części wydawnictwa bez zgody wydawcy zabroniona! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

Publikacje ekonomiczne węgierskiego wydawnictwa Feliciter Kiadó już od dwóch dzisięcioleci są obecne na rynkach zagranicznych. Na łamach periodyków MOST – wydawanych w różnych językach – ostatnio w niemieckim, rumuńskim, węgierskim, serbskim i słowackim – pokazujemy zagranicznym biznesmenom Węgry, węgierską gospodarkę, węgierskie firmy i przedsiębiorstwa poszukujące zagranicznych partnerów. Pierwszy numer naszego periodyku w języku polskim światło dzienne ujrzał jesienią ubiegłego roku i spotkał się z dobrym przyjęciem wśród czytelników. Zakładamy, że obecny numer trafi do jeszcze szerszego grona odbiorców, do przedstawicieli polskiego życia gospodarczego, do specjalistów od ekonomii, do tych wszystkich czytelników, których interesuje węgierska gospodarka, jak i kontakty biznesowe z węgierskimi firmami. Prymarnym celem i zadaniem naszych publikacji jest komunikacja biznesowa, czyli rozwój handlu, poszerzenie i umocnienie bilateralnych kontaktów biznesowo-gospodarczych i służące temu przekazanie pożytecznych informacji. Wśród naszych partenrów znajdują się na przykład dyplomaci ds. ekonomicznych (w naszym przy-

padku w Warszawie i Krakowie), biura przedstawicielskie Węgierskiego Narodowego Domu Handlowego (w Państwa ojczyźnie takie biuro mieści się w Krakowie), oraz izby i centra wystawiennicze. Jak pokazuje sam tytuł naszego pisma, chcielibyśmy spełnić rolę mostu przy wykorzystaniu dostępnych nam

narzędzi i służyć Państwu informacją, prezentując obok samych informacji gospodarczych głównie takie firmy węgierskie, które chciałyby nawiązać, czy też poszerzyć kontakty biznesowe na rynku polskim. Misją „MOSTU” jest również przybliżenie firm węgierskich i polskich, które – mamy nadzieję – MAGITA HOTEL*** I RESTAURACJA jeśli udałoby się znaleść wspólny mianownik Jeżeli chcesz zapomnieć o codziennym pośpiechu, i możliwości nawiązania współpracy – mogą wyłączyć się i pozwolić, aby Cię rozpieszczano odwiedź położony w Erdőbénye, w sercu Pogórza Tokajskiego przyczynić się do umocnienia nie tylko własnej Hotel Magita ***! firmy, ale również firm swoich partnerów. Stąd W spełniających wszystkie wymogi, urządzonych z moja propozycja: jeżeli ogłoszenie jakiejś firdobrze pojętym prowincjonalnym stylu pokojach naszego hotelu mają Państwo do dyspozycji łazienkę, my wzbudzi Państwa zaintersowanie, prosimy telewizor, telefon, wifi és minibar. Dla rodzin i grup śmiało nawiązywać kontakt! A jeżeli powołacie przyjaciół oferujemy stylowo urządzone apartamenty. się Państwo na to, iż na takie ogłoszenie natraZapraszamy do: filiście na łamach „MOSTU”, to tą drogą może• restauracji na 50 osób, serwującej dania „a ‚la carte”, my wyrazić nasze osobne podziękowania. połączonej z tarasem grillowym, również na 50 osób • na basen na wolnym powietrzu z kąpielami W naszym magazynie gospodarczym bąbelkowymi mogą Państwo przeczytać o naszych dwu• do sauny fińskiej i na poczerwień stronnych relacjach gospodarczych, zapoznać • do jacuzzi i solarium • do kręgielni i na tenis stołowy się z działającymi w Polsce dyplomatami ds. • na szachy na wolnym powietrzu gospodarczych i przyjrzeć się działalności kraNasz hotel jest idealnym miejscem na organizowanie konferencji, kowskiego biura Węgierskiego Narodowego wyjazdów integracyjnych, prezentacji produktów. Nasza klimatyzowana Domu Handlowego. Jeżeli potrzebują Państwo sala koneferencyjna może pomieścić od 40 do 50 osób i jest informacji o Węgrzech, albo właśnie poszukuwyposażona w tablicę demonstracyjną, projektor i ekran projekcyjny. ją partnera biznesowego, mogą się Państwo śmiało do nich zwrócić. Nasz magazyn prezentuje również kilka różnych segmentów węgierskiej gospodarki. Udanych inetersów i dużo zdrowia życzy: Magita Hotel*** • H-3932 Erdőbénye, Mátyás király u. 49. Tel.: +36/47/536-400, +36/70/313-0942 • Fax: (+36-47) 536-401 E-mail: info@hotel-magita.hu • Web: www.hotel-magita.hu

Dénes Kováts Redaktor naczelny kovats@feliciter.hu


Głównym celem mojej rozpoczętej przed paroma miesiącami misji ambasadora Węgier w Warszawie są starania, aby ideę polsko-węgierskiej przyjaźni zaszczepić również w kręgach młodego pokolenia. Ważne, aby świadomi szczególnego związku obu krajów byli nie tylko ci, którzy przeżyli wzajemnie na siebie wpływające polskie i węgierskie wydarzenia 1956 roku, którzy objechali Polskę autostopem, albo którzy zbliżyli się do siebie poprzez ruchy opozycyjne w latach osiemdziesiątych. Moje starania opierają się na trzech filarach. Jednym z nich jest historia, poczet wspólnych świętych, królów, wodzów, bojowników o wolność, uczonych, czy artystów. Poczet ten ilustruje podobne koleje losu obu krajów. Drugim filarem jest mnogość Polaków i Węgrów, którzy jako turyści, studenci, obywatele miast partnerskich lub członkowie mieszanych polsko-węgierskich rodzin, posiadają osobiste przeżycia i wizerunek dotyczący drugiego kraju. Trzeci filar natomiast – na kartach niniejszego magazynu niezwykle ważny – to coraz ściślejszy związek gospodarczy obu krajów. Bilateralna wymiana handlowa w naszych relacjach w ostatnim dziesięcioleciu nieustannie rosła. W latach 2006 i 2016 polsko-węgierska wymiana handlowa uległa prawie dwukrotnemu zwiększeniu. Polska w 2016 roku była 6 najważniejszym partnerem handlowym Węgier.Również w obszarze inwestycji kapitałowej współpraca między naszymi krajami z roku na rok się pogłębia. Stan węgierskich inwestycji bezpośrednich w Polsce na koniec 2015 roku osiągnął wartość 790,3 milionów euro, natomiast stan polskich

Rok Kultury Węgierskiej: Zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony kulturawegierska.pl, poznajmy się i oprócz ciekawych nowości odkryjmy w innym człowieku i innej kulturze także podobieństwa!

Bilateralna wymiana handlowa w naszych relacjach w ostatnim dziesięcioleciu nieustannie rosła.

SŁOWO WSTĘPNE AMBASADORA WĘGIER

Wzmocnienie idei przyjaźni polskowęgierskiej wśród młodzieży

związki kulturalne i historyczne mają głęboko sięgające korzenie, ale również gospodarka. Zapraszamy do lektury magazynu! Dr Orsolya Zsuzsanna Kovács Ambasador Węgier W Warszawie

inwestycji bezpośrednich na Węgrzech w tym samym czasie wyniósł 475,8 milionów euro. Żywe związki gospodarcze pokazują, że przyjaźń polsko-węgierska nie jest pytaniem czysto „emocjonalnym”, ale stanowi taki system wzajemnych zależności, w którym zarówno rozum, jak i uczucie, oraz w równym stopniu interesy, odgrywają zasadniczą rolę. Przysłowia dowodzą, iż począwszy od średniowiecza węgierskie wino odgrywało szczególną rolę na polskim rynku. Wielu polskich pisarzy i poetów doby renesansu i baroku, jak również epoki romantyzmu zachwala węgierskie wino. W poemacie epickim Adama Mickiewicza pod tytułem Pan Tadeusz jako król wszystkich trunków pojawia się tokaji aszú. Nie tylko

Ambasada Węgier w Warszawie Adres: 00-559 Warszawa, ul. Chopina 2 Tel.: (+48-22) 537-5660 Fax: (+48-22) 621-8561 E-mail: mission.vao@mfa.gov.hu E-mail Konsulat: consulate.vao@mfa.gov.hu Web: http://www.mfa.gov.hu/ kulkepviselet/PL/pl/ MOST do węgierskiej gospodarki


Tysiąc lat związków polsko-węgierskich łączy nas ze sobą niezliczonymi nićmi powiąPolska była szóstym zań, historia służy bogactwem przykładów na to, w jaki sposób nasi polscy i węgierscy najważniejszym partnerem przodkowie potrafili swą współpracę zwieńhandlowym Węgier, a czyć sukcesami politycznymi. Żywe są w jej udział w całkowitej nas wspomnienia o świętej Jadwidze, królozagranicznej wymianie wej Polski, Stefanie Batorym, który był jedhandlowej Madziarów nocześnie księciem Siedmiogrodu i królem Polski, o węgierskich żołnierzach poległych wyniósł 4,6%. na ziemiach polskich podczas pierwszej wojny światowej, oraz o polsko-węgierskiej so- jednolitym rynku wewnętrznym. Wystarczy lidarności, która dała o sobie znać podczas spojrzeć na dane statystyczne, aby zobaczyć,

wzmocnią więzi handlowo-ekonomiczne, a zarazem międzyludzkie! Bieżący rok obfituje w wydarzenia o tematyce polsko-węgierskiej, oferuje serię interesujących programów na wszystkich ob-

Wzmocnienie relacji gospodarczej i handlowej kluczowych momentów drugiej wojny światowej czy wydarzeń 1956 roku. Stulecia pokazują również, że nasze kraje łączą ze sobą ściśle nie tylko współzależności polityczne i przyjacielskie relacje, ale

że dwustronna wymiana handlowa wzrosła czterokrotnie między 2003 a 2017 rokiem, i obecnie sięga prawie 8,5 mld euro. Węgierski eksport na rynek polski w 2016 roku wzrósł o 11,5%, Polska była szóstym najważniejszym partnerem handlowym Węgier, a jej udział w całkowitej zagranicznej wymianie handlowej Dziś nie jest inaczej. Związki Madziarów wyniósł 4,6%. handlowo-gospodarcze między Wraz z ponownym otwarciem Konsulatu Generalnego Węgier w Krakowie w roku naszymi krajami przeżywają 2014, również regionalnie możliwe stało się swój renesans w Unii dużo bardziej intensywne i skoncentrowane Europejskiej i na jednolitym rozłożenie pracy na poszczególnych obszarach – ze szczególnym uwzględnieniem rynku wewnętrznym. wspierania obywateli i firm węgierskich na polskiej ziemi. Instytucja dokłada wszelkich także stosunki gospodarcze. Szlaki handlo- starań, aby swą misją dyplomatyczną wspiewe integrowały ze sobą miasta regionu, tym rać interesy węgierskie, oraz aby zwiększesamym przybliżając wzajemną kulturę oraz nie aktywności i widoczności Węgier w poprodukty. łudniowych regionach Polski oddziaływało Dziś nie jest inaczej. Związki handlowo-go- pozytywnie na ocenę węgierskich firm, jak spodarcze między naszymi krajami przeży- również ich możliwości biznesowych na wają swój renesans w Unii Europejskiej i na polskim rynku, dzięki czemu pogłębią się i

szarach. Nadal trwa rok kultury węgierskiej w Polsce, w ramach którego w południowej Polsce realizowanych jest wiele pięknych programów. Ponadto, w drugiej połowie roku, Węgry przejmą przewodnictwo w V4. Odbędzie się wiele dużych imprez sportowych, zwłaszcza organizowane w 2017 roku przez FINA Mistrzostwa Świata w Pływaniu. Ponadto chcemy wspomóc współpracę firm, poprzez ich obecność na targach, dlatego we współdziałaniu z Węgierskim Narodowym Domem Handlowym, mającym swoje biuro w Krakowie, zapewnimy firmom możliwość zaprezentowania się na licznych targach, czy udział w programach biznesowych. Niniejsza publikacja ma również sprawić, żeby Polacy i Węgrzy, oraz polskie i węgierskie przedsiębiorstwa i instytucje, jak najwięcej dowiedziały się o sobie nawzajem, zapoznawały się ze sobą na współorganizowanych przez nas wydarzeniach, zbudowały wzajemne relacje. Drodzy Czytelnicy! Życzę ekscytującej lektury oraz wielu udanych transakcji biznesowych. Dr Adrienne Körmendy konsul generalny Konsulat Generalny Węgier w Krakowie

MOST do węgierskiej gospodarki


Winiarnia Varga „ulubiona winiarnia Węgier”! Nasza rodzinna firma świętuje w tym roku 25 rocznicę działalności! Również na rynkach zagranicznych z dumą prezentujemy nasze wino pochodzące ze szczepów winorośli z okilic Balatonu i Północnych Węgier. Nasi winiarze oraz nowoczesna technika winiarska stosowana w winnicach Badacsony, Feldebrő i Tokaju są gwarantem odpowiedniej jakości naszych win, co potwierdzają również medale uzyskane na międzynarodowych konkursach.

WODA MINERALNA

POSZUKUJEMY DYSTRYBUTORÓW WODY MINERALNE AQVITAL ALKALICZNA WODA ZJONIZOWANA AQVION WODY WITAMINOWE AQVITAMIN WODY FUNKCJONALNE AQVITAL

Z WĘGIER, KRAJU WÓD WWW.AQVITAL.HU

SKUP WIŚNI! Skupujemy wiśnie do przetwórstwa przemysłowego (kiście, o wysokiej obfitości) w ilościach hurtowych.

Poszukujemy oddanego polskiego importera/dystrybutora w celu nawiązania długofalowej współpracy. Kontakt: www.vargabor.hu • Eksport: ilona.kallay@vargabor.com

W przystępnej cenie, na dogodnych warunkach płatności!

SIA Fruitcorp Kft.

Marta Ognjanov: 36-70/198-0908 (w języku angielskim) marta.ognjanov@gmail.com

2017 – rok Furminta Wina Rząd węgierski ogłosił rok 2017 rokiem Furminta, czego celem jest zwrócenie uwagi zarówno rynku międzynarodowego, jak i krajowego oraz konsumentów na jeden z najważniejszych i najstarszych węgierskich szczepów winnych. Furmint jest takim lokalnym szczepem, który zasługuje na to, aby reprezentować węgierskie winiarstwo na rynku tak krajowym, jak i zagranicznym – ogłosiła na uroczystości otwarcia cyklu imprez Furmint Február (Furmint Luty) komisarz w randze ministra odpowiedzialna za sprawy winiarstwa w Ministerstwie Rolnictwa. Eliza Kiss powiedziała również, dlaczego wybór padł własnie na furmint. Tokaj jest marką, która odniosła już suckces na rynkach międzynarodowych, a w regionie tokajskim właśnie furmint jest najważniejszym szczepem. Obecnie furmint jest uprawiany na 3951 hektarach, z czego 3800 hektarów znajduje się u podnórza Góry Tokaj, choć ten szczep można już spotkać właściwie w każdym, węgierskim regionie uprawy winorośli. Rząd nie zapomniał jednak innych , rodzimych szczepach, wśród których największe znaczenie mają wina białe. W 2016 roku na Węgrzech wyprodukowano ogółem 2,7 miliona hektolitrów wina, co zaowocowało sprzedażą w wysokości 75–80 miliardów forintów łącznie na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych.

ekologiczne na topie

Wzrasta zapotrzebowanie na wina ekologiczne. Na zorganizowanych w Veronie targach winiarskich okazało się, że udział rynkowy wina pochodzącego z europejskich upraw ekologicznych w latach 2004–2015 wzrósł niemalże czterokrotnie, startując co prawda z bardzo niskiego poziomu. Europa ze swoimi ekologicznymi winnicami o powierzchni 293 hektarów jest najznaczniejszym producentem win ekologicznych na świecie. Niemalże 12% wolumenu stanowią wina włoskie i austriackie, a 10% hiszpańskich nektarów to są włśnie takie wina. Nie wykluczone, że również na Węgrzech coraz więcej nabywców znajdą wina wyprodukowane w sposób przyjazny środowisku. Taki napój nie może zawierać konserwantów typu siarka, czy kwas sorbinowy, natomiast jest dopuszczalne użycie niewielkich ilości siarczynów. MOST do węgierskiej gospodarki


GOSPODARCZE I HANDLOWE KONTAKTY WĘGIER I POLSKI:

Liczymy na dalszy wzrost Polska gospodarka jest jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Węgier i firm węgierskich w regionie Europy Środkowowschodniej. Geograficzna bliskość kraju, duży rynek zbytu i gospodarka kraju oparta na solidnych podstawach czyni z Polski obliczalnego, stałego partnera w stosunkach gospodarczych i handlowych w regionie. W polsko-węgierskich stosunkach handlowych wciąż kryją się liczne i nieodkryte możliwości. Nasze kontakty handlowe funkcjonujące w ramach jednolitego, wewnętrznego rynku europejskiego w coraz mniejszym stopniu są obciążone wymogami administracyjnymi, a problemy językowe dziś są już do pokonania. A zatem istnieją możliwości dalszego wzrostu, które przez przedsiębiorców są w coraz większym stopniu odkrywane. Jest to możliwe również dzięki temu, iż bilateralna wymiana handlowa w naszych relacjach w ostatnim dziesięcioleciu nieustannie rosła. Według statystyk handlu zagranicznego w latach 2003 i 2017 polsko-węgierska wymiana handlowa uległa prawie czterokrotnemu zwiększeniu, a tylko w ubiegłym roku notując 7,0 procentowy wzrost przekroczyła uznawaną za rekordową, granicę marzeń wynoszącą 8,5 miliardów euro. Węgierski eksport do Polski przy 11,5 procentowym wzroście osiągnął kwotę 3,8 milliardów euro, co jest rzeczywiście rekordowym wzrostem. Polska w 2016 roku była 6 najważniejszym partenrem handlowym Węgier, z udziałem procentowym w wysokości 4,7% w całej wymianie zagranicznej Węgier.

MOST do węgierskiej gospodarki

Najważniejszymi, węgierskimi artykułami eksportowymi były maszyny i urządzenia do wytwarzania energii (wzrost 74%, osiągający wartość 110 milionów euro), oraz lekarstwa i produkty farmaceutyczne (wzrost 30%, 60 milionów euro). Import w następstwie 11,7% wzrostu osiągnął pułap 4,5 miliarda euro, który zawdzięcza 53% wzrostowi importu samochodów osobowych (162 miliony euro);

biorstw wspiera również fakt, że węgierski Eximbank dysponuje 492,28 milionami euro limitu w stosunku do Polski, którego pełna kwota pozostaje w dyspozycji jako linia kredytowa. Wprawdzie Eximbank nie przeprowadza obecnie żadnej transakcji w Polsce, ale w ramach linii kredytowej jest otwarty na finansowanie transakcji eksportowych, których celem jest polski rynek. Ta linia

Węgiersko-polska wymiana w handlu zagranicznym (w milionach euro)

Wymiana (import + export)

Okres

Import Export

rok 2014

4 068

3 204

7 272

-863

rok 2015

4 544

3 383

7 927

-1 161

4 627

rok 2016

Bilans handlowy

3 791

8 418

-836

zmiana 2015/2014

+11,7% +5,6%

+9,0%

+34,5%

zmiana 2016/2015

+11,6% +2,4%

+7,0%

-28,1%

1 280

-129

Styczeń – luty 2016

704

576

Styczeń – luty 2017

789

686

zmiana 2017 I-II./2015 I-II. +11,6% +19,2%

1 472

-100

+15,4%

-22,5%

Źródło: WUS

23% wzrostowi importu maszyn i urządzeń elektrycznych (75 milionów euro), oraz 24% wzrostowi importu metali kolorowych (60 milionów euro). Wymiana handlowa w 2017 roku nabrała jeszcze większego rozmachu: w miesiącach I-II 2017 roku eksport węgierski wzrósł o 19,2%, podczas gdy import z Polski odnotował wzrost o 11,6%. Rozwój stosunków handlowych, czyli coraz szerszą współpracę naszych przedsię-

kredytowa może być wykorzystana w celu pogłębienia i wzmocnienia współpracy gospodarczej pomiędzy polskimi i węgierskimi przedsiębiorstwami, a także może stanowić źródło utworzenia wspólnych firm polsko-węgierskich, czy też być wykorzystana do tego, aby firmy obydwu krajów wspólnie weszły na rynki trzecie. Zamiarem rządów Polski i Węgier jest również bezpośrednie spięcie autostradą Wschodnich Węgier i przemysłowego regionu Polski Wschodniej, gdyż rozwój infrastruktury może wpłynąć na przyspieszenie wzrostu współpracy gospodarczej i handlowej. Zgadzamy się w tym, aby pomiędzy poszczególnymi polskimi i węgierskimi regionami powstała sieć połączeń drogowych i kolejowych. Temu służyłaby realizacja projektu rozbudowy połączenia drogowego Via Carpathia, oraz stworzenie międzynarodowego korytarza przewozu towarów RFC. Podobnie w naszym interesie byłoby by utworzenie stałego połączenia lotniczego pomiędzy Krakowem a Budapesztem, które dałoby nowy

8


Gavallér Kert „Ogród Gavallér”

Serdecznie zapraszamy naszych Klientów od poniedziałku do piątku w godz. 7-17. W naszej ofercie posiadamy szeroki wybór krzewów ozdobnych w kontenerach, roślin zimozielonych, a także drzewek ozdobnych. Siedziba: H-6031 Szentkirály, Lakiteleki út 0291/32 hrsz. Tel.: +36/30/9743-697, +36/30/9855-458 (w języku angielskim) info@gavallerkert.hu • www.gavallerkert.hu Rolnictwo węgierskie jest dziś kluczowym sektorem gospodarki narodowej. Jego wydajność rośnie z roku na rok. To wszystko byłoby niemożliwe bez rozwoju sektora maszyn rolniczych i rozwoju technologii. Rolnictwo węgierskie od 2010 roku notuje nieustanny wzrost, a przez ostatnie sześć lat wzrost ten zwiększył się o 55 procent, osiągając w 2016 roku wartość 2620 miliardów forintów. Według oceny ministra rolnictwa Sándora Fazekasa to właśnie sektor agrarny jest motorem węgierskiej gospodarki, nie tylko w przenośnym znaczeniu, ale również w znaczeniu rzeczywistym w związku z jego rosnącym umaszynowieniem w ostatnich latach i ze wzrostem poziomu technicznego, a także z rozwojem technologii. W tym wzroście ogromna rola przypadła produkcji maszyn rolniczych i handlowi, który jest jednym z filarów całego sektora agrarnego. Dochody z rolnictwa, według danych GDP złożyły się na 21,4% całego wolumenu wzrostu. Jego ciężar i znaczenie nieustannie rośnie nie tylko w handlu zagranicznym – w zapewnieniu nadwyżki eksportowej – ale również w zatrudnieniu. W ubiegłym roku ten wzrost w sektorze rolnym wygenerował 16.500 nowych miejsc pracy. Zdaniem ministra również ten rok będzie korzystny zarówno dla przemysłu maszyn rolniczych, jak i handlu artykułami rolnymi. Zdaniem ministra rok 2017 będzie również rokiem wzrostu dla producentów oraz sprzedawców maszyn rolniczych. W roku ubiegłym wartość sprzedaży maszyn rolniczych, podobnie do lat poprzednich kształtowała się na poziomie 155–160 miliardów forintów, ale w tym roku, zdaniem Zsolta Harsányiego, prezesa Krajowego Związku Dystrybutorów Maszyn Rolniczych poziom sprzedaży może osiągność wartość 165–170 miliardów forintów.

Kluczowe

sektory rolnictwa

Hodowla boczniaków! Od 20 lat zajmujemy się hodowlą świeżych boczniaków o najwyższej jakości. Grzybnię wytwarzamy we własnym laboratorium, a dla pełnego zaspokojenia naszych Klientów oferujemy również najwyższej jakości kompost workowany, produkowany we własnym zakładzie.

Zonika Kft. H-6353 Dusnok, Izsák puszta 2. • Mobil: +36/30/9783-942 zonika.szilagyi@gmail.com • www.magyargomba.hu • www.zonikagep.hu

Świeże warzywa i owoce z Węgier. Wiśnie, czereśnie, jabłka, śliwki. Czekamy na zapytania ofertowe Astero Kft. • E-mail: info@astero.hu Telefon: + 36 23 428 089 • www.astero.hu

Rolnictwo ekologiczne

zyskuje na popularności Przez ostatni rok obszar, na którym stosuje się rolnictwo ekologiczne, jak i liczba gospodarstw, które wybrały taką formę gospodarki uległa podwojeniu. Podczas gdy w 2015 roku rolnictwo ekologiczne obejmowało obszar 120 tysięcy hektarów, to rok później ten obszar sięgnął już 200 tysięcy hektarów. Na konferencji poświęconej takiej formie rolnictwa, zorganizowanej przez Instytut Badawczy Rolnictwa Ekologicznego (ÖMKi) i Wydział Rolnictwa i Nauk o Środowisku Uniwersytetu im. Świętego Stefana minister rolnictwa powiedział: chcemy produkować to, co polubią i będą chcieli kupować nabywcy. Muszą to być produkty przede wszystkim tradycyjne, zdrowe, wolne od GMO i naturalne. Stąd ważna jest świadoma postawa konsumencka, której kształtowanie należy wspierać. Według ministra rolnictwa Sándora Fazekasa jeżeli w danym kraju ma miejsce produkcja GMO, to trudno w takim przypadku mówić o czystym środowisku, dlatego musimy wspierać produkcję wolną od GMO. Instytut Badawczy Rolnictwa Ekologicznego służy temu celowi zarówno poprzez kontakty z licznymi firmami, jak i dzięki rozbudowanej sieci badawczej dostarcza firmom takiego know-how, która zapewni im stałą obecność produktów ekologicznych na rynku. Nasze produkty muszą być zawsze tradycyjne, wolne od GMO i naturalne. Celem, który sobie stawiamy na perspektywę po 2020 roku jest dalsze wsparcie dla rolnictwa ekologicznego. Do tej pory rząd węgierski zabezpieczył 64,38 miliardów forintów na przejście na rolnictwo ekologiczne, jego utrzymanie, motywowanie do działań eko na obszarach uprawianych w sposób tradycyjny. MOST do węgierskiej gospodarki


6

impuls naszej współpracy. W dziedzinie transportu powietrznego możemy posłużyć się również pozytywnym przykładem biznesowym, bowiem w sferze usług lotniczych pierwszym rynkiem dla linii lotniczych Wizz Air jest właśnie Polska. W przypadku Polski Wizz Air liczy na roczny wzrost w wysokości 25%, podczas gdy inne tanie linie lotnicze operujące na polskim rynku spodziewają się średniego wzrostu w wysokości 5%. Kolejne możliwości rozwoju oferuje obszar wspólnych inwestycji. Według danych Narodowego Banku Węgier Polska jest 27. najważniejszym inwestorem na Węgrzech z uwagi na bezpośredni kapitał zagraniczny. Wielkość bezpośrednich, polskich inwestycji kapitałowych w 2014 roku wyniosła 276,2 milionów euro. W tym miejscu należy podkreślić węgierską inwestycję firmy Alumetal, która zamierza zainwestować w Komárom łącznie 29 milionów euro – a nowy zakład produkcyjny działający w branży metalowej planuje zatrudnić około 150 pracowników. Wartość bezpośrednich inwestycji węgierskich w Polsce w roku 2014 wyniosła 678 milionów euro. Wśród największych inwestorów węgierskich Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) na liście największych inwestorów w Polsce z grudnia 2015 roku wymienia 4 węgierskie firmy: BorsodChem, Richter Gedeon, E-Star Alternative, oraz TriGránit.1 Łącznie węgierska inwestycja o największej wartości łączy się z nazwą firmy farmaceutycznej Richter

Gedeon, która kupiła fabrykę leków Polfa Grodzisk. Również dwóch deweloperów może pochwalić się zrealizowaniem poważnych projektów inwestycyjnych w Polsce: z nazwą firmy Trigránit łączy się budowa centrum handlowego Poznan City Center, oraz krakowskiego centrum handlowego Bonarka. Grupa Futureal zrealizowała budowę krakowskiego osiedla mieszkaniowego Nowe Bo-

chenka, jak również krakowskiego projektu mieszkaniowego Cystersów Garden by Cordia. A zatem współpraca gospodarcza i handlowa rośnie i rozwija się dynamicznie, a dynamikę jej rozwoju wspierają również węgier1 http://www.paih.gov.pl/publikacje/inwestorzy_za- skie instytucje państwowe. Otwarty na nowo graniczni_w_polsce w 2014 roku Konsulat Generalny w Krakowie

MOST do węgierskiej gospodarki

działalność wspierającą handel zagraniczny i rozwój stosunków biznesowo-handlowych w Polsce południowej traktuje jako obszar priorytetowy. W konsulacie działa attaché ekonomiczny. W ten sposób biura radcy handlowego w Warszawie i Krakowie wspierają obecność małych i średnich firm węgierskich na rynku polskim. Węgierski Narodowy Dom Handlowy – jako regionalna część sieci biur – 4 grudnia 2015 roku otworzyła swoje biuro w Krakowie, które od czasu, który upłynął od chwili otwarcia potrafiło wygenerować liczne możliwości biznesowe. WNDH jest obecny na licznych wydarzeniach, lub sam organizuje samodzielne przedsięwzięcia takie jak: Hungarian Wine & Food Show lub węgierskie stoisko na European Start-up days w Katowicach, razem z miastem Budapeszt bierze udział a Forum Gospodarczym w Krynicy, oraz w nadchodzących targach Food Expo w Warszawie, czy targach ENOEXPO w Krakowie. Wśród celów ekonomicznych priorytetem jest umocnienie systemu kontaktów gospodarczych w Polsce południowej, stworzenie regionalnej mapy możliwości biznesowych, poszerzenie kontaktów gospodraczych i handlowych zarówno na płaszczyźnie branżowej jak i regionalnej, rozwój kontaktów dwustronnych pomiędzy izbami branżowymi i samorządami. We wzajemnych relacjach wciąż spotykamy się z poszukiwaniami możliwości poszerzenia wymiany handlowej, a zainteresowanie polskim rynkiem ma charakter rosnący. Dlatego za szczególnie ważne uważamy obecność na targach, wsparcie imprez o charakterze promocyjnym i biznesowym, ich planowanie z odpowiednim wyprzedzeniem. Osobiste rozmowy są zawsze konkretniejsze i przynoszą efekty w postaci natychmiastowego nawiązania kontaktów, a takie przedsięwzięcia służą jednocześnie kształtowaniu wizerunku kraju. W naszych relacjach poważny potencjał rozwoju dostrzegamy w przemyśle spożywczym, samochodowym, maszynowym, oraz w dziedzinie komunikacji. Oprócz tego dążymy do rozwinięcia współpracy w branży turystycznej, w gałęziach gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności, nawiązania kontaktów rynkowych. Możemy tylko wszystkich zachęcać, aby zgłaszali się do Nas w celu uzyskania informacji biznesowych!


PRODUKCJA WYSOKIEJ JAKOŚCI ELASTYCZNYCH OPAKOWAŃ DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO FOLIE GŁADKIE

WORKI

FOLIE JEDNOLITE: PE, BOOP,CPP

ZE SPAWEM BOCZNYM

KONSTRUKCE Z LAMINATÓW: PET/PE, BOPP/BOPP, PET/PE EVOH PE

ZE SPAWEM TYLNYM

KONSTRUKCJE ZAMYKANE NA GAZ OCHRONNY

Skrzynki i pojemniki plastikowe, palety plastikowe i kontenery z Węgier. Oferujemy starndardowe skrzynki i pojemniki plastikowe używane w całej Europie.

WORKI PRZEMYSŁOWE: MARSZCZONY, WICKED BLOCK WORKI PRÓŻNIOWE

DÖMÖS-PLAST KFT. • H-7622 Pécs, Verseny u. 17. www.domosplast.hu • domosplast@domosplast.hu

www.taroplast.hu • eximp@taroplast.hu

Sprzedaż i zakup maszyn i urzadzeń dla gastronomii, sprzedaż komisowa, serwisowanie, wynajem! • Wyrób zjeżdżalni standradow ych • Wyrób Budka iglo dla cieląt • Pojemniki transpor towe i magaz ynowe od 2 do 10 m 3 • Pojemniki do soli drogowej - Pojemniki do materiału do posypy wania dróg

Agroplast Műanyagipari Kft. info@agroplast.hu • www.agroplast.hu

Na powierzchni przekraczającej 2000 m2 znajdą Państwo: • urządzenia nowe i używane, Jeden z największych sklepów • wyposażenie do kuchni i artykuły gospodarstwa specjalistycznych na Węgrzech! domowego (talerze, noże, garnki, itp.). Nasze wyroby są również do nabycia w naszym sklepie internetowym: www.gastrocentrum.hu Gastro-11 Vendéglátó-Technikai Kft., Siófok • info@gastrocentrum.hu

PIREHAB Nonprofit Kft. – FABRYKA WORKÓW W NAGYHALÁSZ WYSOKA JAKOŚĆ OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUCENT Nasze produkty: • worki tkane PP (szyte, sygnowane, z wkładką foliową, laminowane), • worki z rafii PP (teksturowane, brzeg, Zs-9200), • big-bagi PP, PP t, folia dachowa, sieć Polynet, • tkaniny PP (koliste i płaskie), plandeka PP, • regranulat PP kolorowy i biały (typ włókna)

Nasze produkty odpowiadają wymogom bezpieczeństwa dla produktów spożywczych.

H-4485 Nagyhalász, Ibrányi út 28. • Tel.: +36/42/202-700 Mobil:+36/30/462-2282 • Fax: +36/42/202-600 E-mail: zsakgyar@pirehab.hu • Web: www.pirehab.hu MOST do węgierskiej gospodarki


Nową zagraniczną politykę ekonomiczną przyjął w 2014 roku rząd Węgier po wyborach parlamentarnych na Węgrzech, którego głównym celem jest zwiększenie udziału przemysłu, eksportu i bezpośrednich inwestycji w produkcie krajowym brutto. Realizacja tego zamierzenia wymagała zasadniczej zmiany węgierskiej polityki zagranicznej. Dzięki rozszerzeniu kompetencji Ministerstwa Spraw Zagranicznych o kwestie handlowe, powstało Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu, instytucja z nowymi możliwościami: do klasycznej dyplomacji dołączyła dyplomacja gospodarcza, dyplomacja naukowa, oraz dyplomacja kulturalna, mając za główne zadanie realizację węgierskich interesów gospodarczych na rynkach zagranicznych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier wyznacza kierunek rozwoju handlu oraz promocji inwestycji, realizacji których wykonują działające przy placówkach dyplomatycznych biura radców handlowych. W Polsce działają obecnie dwa biura radców handlowych: jedno przy Ambasadzie Węgier w Warszawie, drugie przy Konsulacie Generalnym w Krakowie.

Węgierskie Biura Radców Handlowych w Polsce

• • • • •

Przygotowanie firm do negocjacji handlowych, Udzielanie informacji na temat imprez targowo-wystawienniczych, Uczestnictwo w ważnych imprezach targowych w Polsce, Doradztwo i pomoc dla misji polskich eksporterów wizytujących targi, Organizowanie seminariów dotyczących promocji branż, regionów i możliwości inwestycyjnych w Polsce.

Zapewniamy: • Równe, partnerskie traktowanie przedsiębiorców, bez względu na skalę ich działania, • Postępowanie zgodne zasadami etyki, w tym nieujawnianie tajemnic przedsiębiorstwa, czyli m.in. informacji technicznych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych, statystycznych lub innych, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt: Biura te zostały utworzone w celu wsparcia węgierskich firm, w tym w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie ich umiędzynarodowienia. Biura zajmuje się również problematyką polsko-węgierskiej współpracy gospodarczej. Szczególny nacisk położony jest na działania promocyjne. Do podstawowych zadań biur radców handlowych należy udzielanie nieodpłatnej pomocy węgierskim i polskim przedsiębiorcom zainteresowanym wymianą handlową między naszymi krajami ze szczególnym naciskiem na rozwój sprzedaży węgierskich produktów w Polsce. Biura te są także odpowiedzialni za wspieranie działań mających nakłonić polskich partnerów do inwestowania na Węgrzech. Do głównych zadań i celów naszych biur handlowych należą: • Promocja Węgier i węgierskiej gospodarki na terenie Polski, • Wspieranie i doradztwo dla węgierskich eksporterów szukających rynku zbytu w Polsce, • Podejmowanie działań zachęcających firmy polskich do inwestycji na Węgrzech, • Udzielanie niezbędnych informacji handlowych węgierskim podmiotom gospodarczym planującym działalność inwestycyjną, produkcyjną, handlową i usługową na terenie Polski, • Dostarczanie aktualnych informacji rynkowych potrzebne do planowania, organizowania eksportu i/lub inwestycji do Polski, rozpoznania lokalnego ryzyka rynkowego, oraz udziału w przedsięwzięciach promocyjnych, • Pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych pomiędzy węgierskimi i polskimi firmami, • W oparciu o posiadane bazy danych wyszukiwanie odpowiednich dystrybutorów, importerów i eksporterów,

Dr. Wisniewski Anna attaché ekonomiczny Biuro Radcy Handlowego Konsulatu Generalnego w Krakowie 31-503 Kraków, ul. Lubicz 17 h E-mail: cracow.trade@mfa.gov.hu

Gábor Kónya attaché ekonomiczny Biuro Radcy Handlowego Ambasady Węgier 00-559 Warszawa, ul. Chopina 2. Tel.: 022 841 35 51 • Tel.: 022 537 56 68 E-mail: trade.vao@mfa.gov.hu Odwiedź naszą stronę internatową: www.businesshungary.gov.hu MOST do węgierskiej gospodarki


Wyroby mięsne wciąż popularne Nieustannie rośnie zainteresowanie wysokiej jakości żywnością, wytwarzaną w sposób tradycyjny. Na imprezach branżowych szczególną popularnością cieszą się rodzime produkty, a wśród nich kieł-

Wysokiej jakości, własnej produkcji niełuskany ryż i groch luzem lub w workach big-bag bezpośrednio do producenta! Również u nas wyroby preparowane z ryżu, orkiszu, pszenicy durum w sprzedaży luzem i detalicznej.

basa i salami. Wiele z tych produktów klasy premium trafia na rynki zagraniczne. Dlatego cieszy nas, że znacząco wzrosło zainteresowanie rynków zagranicznych węgierskimi wyrobami wędliniarskimi. Nasi producenci sprzedają za granicę 12 tysięcy ton kiełbasy rocznie, w pierwszym rzędzie na rynek niemiecki. Wpływy z eksportu węgierskiej kiełbasy i wyrobów wędliniarskich wyniosły w ubiegłym roku 24 miliardy forintów. Według oczekiwań obecny rok przyniesie dalszy wzrost zarówno samego pogłowia trzody chlewnej jak i zapotrzebowania na ręcznie wytwarzane produkty wysokiej jakości.

Naszą główną działalnością jest sprzedaż hurtowa owoców i warzyw.

To co zapewniamy: Konkurencyjne ceny! Wysokiej jakości produkty! Profesjonalne podejście do potrzeb klienta! Solidna firma z wieloletnim doświadczeniem zawodowym!

Nasze produkty to:

• Warzywa: sałata, papryka, pomidory, ogórki • Owoce: jabłka, wiśnie, śliwki i poziomki

Sprzedaż na eksport odbywa się w naszej chłodni w Nyáregyháza.

Na zapytania ofertowe od partnerów, dystrybutorów czekamy pod następującym adresem: Mentész Zrt. • H-5400 Mezőtúr, Szandazug 110. Tel.: +36/56/350-923 • Fax: +36/56/550-716 • info@mentesz.hu • www.mentesz.hu

Nasz system jakości: Global Gap

.

KER-TÉSZ ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZET H-2750 Nagykőrös Ceglédi út 16.A. ép.fszt. 5. Tel./ Fax: +36/53/347-087 E-mail: info@nkkertesz.hu • Web: www.nkkertesz.hu

Węgierski bio ryż, bezpośrednio od producenta! Na obszarze 330 hektarów uprawy ekologicznej wyprodukowany wysokiej jakości bio ryż poszukujemy sprzedawców, dystrybutorów! W naszym asortymencie są: • Ryż biały typu „A” i „B”, • Ryż brązowy, • Ryż bio biały i brązowy, • Mąka ryżowa zwykła i mąka ryżowa bio. Dysponujemy sytemem monitorowania jakością, dzięki temu możemy zagwarantować naszym klientom niezawodność!

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.nagykun.hu Ewentualnie prosimy o kontakt bezpośrednio na: info@nagykun.hu Nasze broszury w języku węgierskim lub angielskim: www.lasdbrosura.hu/nagykun2000/WebView/ MOST do węgierskiej gospodarki


DAMISOL®

Jeśli nasiona siewne, to AGROSZEN KFT.!

- ekologiczny nawóz dolistny i glebowy dla wszystkich roślin uprawnych!

NASZA OFERTA: • 50 różnych składników, wysoka zawartość substancji aktywnych, spoiwo organiczne, • unikalna ochrona przed przez przymrozkiem w okresie wegetacji i ochrona przed stresami, • wysoka kompetencja, 40 lat doświadczenia, • WĘGIERSKI produkt

Damisol Kft. • H-2730 Albertirsa, Irsay K. u.1. Tel./Fax: +36/53/370-670 • damisol@t-online.hu • www.damisol.hu

• • • • • • • • •

OFERUJEMY PONADTO:

Orkisz (szpelc) • Proso, Pszenica ozima • Nasiona kwiatów, Żyto ozime • Karmy dla gołębi takie jak: Jęczmień ozimy » mieszanka podstawowa Przenżyto ozime » mieszanka dla gołębi hodowlanych Owies jary » mieszanka dla młodych gołębi Lucerna siewna » mieszanka dla gołębi pocztowych Słonecznik jadalny i dla ptaków » mieszanki dietetyczne dla gołębi Nostrzyk biały dwuletni

Produkcja i handel surowcami ceramicznymi. Wydobycie gliny, glina garncarska, glina ogniotrwała, masy do ceramiki zewnętrznej, glazury, farby, tlenki metali, płyty, piece, narzędzia i sprzęt.

Ceramika zewnętrzna, mrozoodporna.

Kontakt: H- 7623 Pécs, Marosvásárhely u 11. keraker@t-online.hu • www.keraker.hu

AGROSZEN KFT.

www.vetomag.hu • info@vetomag.hu Kontakt: Dr. Balázs Éva • +36/20/9516-177 (w języku angielskim i niemieckim)

i! ch pupil y z s a n D la

Weterynaryjne środki owadobójcze adobójcze i środki owadobójcze do użytku domowego

MOST do węgierskiej gospodarki

R


WYRÓB WŁASNYCH ODŻYWEK =

TAŃSZE PASZE MIKSER TURBO

* Maszyna do mieszania drobnych komponentów, paneli, premiksów. * Również do mieszania pasz leczniczych, z witaminami i minerałami. * Czas mieszania 2 minuty * Wartość Cv: pomiędzy 1,1-3,1. * Regulacja: czas mieszania, liczba obrotów. * Dodawanie komponentów płynnych: ponad 30%. * Proste czyszczenie, mieszadło zdejmowalne.

Wszystko, co dotyczy JEDNODNIOWYCH PISKLĄT! • sprzedaż jednodniowych pisklat kaczek i jaj wyjęgowych angielskich i francuskich gatunków o światowej jakości • doradztwo w sprawach hodowli i weterynarii • dostawa jednodniowych piskląt i jaj w ruchu międzynarodowym

Zapraszamy do współpracy: DUSNOKI SZÁRNYAS KFT. dr. wet. István Bajusz E-mail: szarnyaskft@t-online.hu • Tel kom.: +36/30/64-54-937

Nasza działalność:

• produkcja, montaż, oraz uruchomienie wytłaczarek stosowanych w przemyśle spożywczym i przy produkcji żywności dla zwierząt

• produkcja, montaż, oraz uruchomienie linii produkcyjnych do wytwarzania paszy dla ryb

• projektowanie i wykonanie innych rozwiązań przemysłu maszynowego

stosowanego do produkcji żywności dla zwierząt: magazynowanie, ważenie, mieszanie, mielenie, kondycjonowanie, wytłaczanie, suszenie i chłodzenie, powlekanie płynami, pakowanie.

Hex-Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-1047 Budapest, Baross u. 99 • Tel.: +36/1/231-0868, Fax: +36/1/369-1950 • www.magmilling.hu • magkft@t-onilne.hu

H-6640 Csongrád, Attila u. 73. • Tel.: +36/63/474-921 Fax: +36/63/474-919 • Mobil: +36/30/578-8194 info@hex-tech.hu • www.hex-tech.hu

Bognár Boris Kft. oferuje do sprzedaży: • 300 sztuk cieląt rasy charolais (200 kg/sztuka) • 13.000 sztuk tuczników (110 kg/sztuka) • 11.000 q wina (białe, czerwone) • rocznie 10 koni do skoków z przeszkodami (4-8 letnich)

Każdego roku Serdecznie zapraszamy do nas po dalsze informacje!            Bognár Boris Kft. H-6400 Kiskunhalas, Alsószállás 177. bognarboriskft@gmail.com

MOST do węgierskiej gospodarki


U nas znajdą Państwo! Jaja lęgowe:   • od drobiu wiejskiego typu ogólnoużytkowego  • od drobiu mięsnego rasy czerwonej hybrydowej* SASSO Domowe makarony: • 2,-4,- i 8 jajeczne

Urbánné és Társa Kft. • H-5130 5130 Jászapáti Hunyadi utca 27 27. +36/30/338-6601• urbanneestarsa@invitel.hu

Femex-Agro Kft.

zaprasza do współpracy potencjalnych partnerów w niżej wymienionym asortymencie: • pszenica • kukurydza • jęczmień • owies • pszenżyto

• słonecznik • rzepak • dodatki do pasz • mączka sojowa (46%) • mąka

• maka do paszy • otręby • nawozy sztuczne z importu

Nasze 20-letnie doświadczenie i szerokie grono klientów są gwarancją sukcesu w biznesie! Jesteśmy zainteresowani importem pszenicy spożywczej, żyta spozywczego z Polski i krajów ościennych!

Femex-Agro Kft. • H-7724 Feked, Fő utca 37. Tel.: +36/72/515-255 • info@femexagro.hu

TECHNOLOGIE I ROZWIĄZANIA UNIESZKODLIWIANIA I PRZETWARZANIA PRODUKTÓW UBOCZNYCH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO.

Jeśli potrzebują Państwo urządzeń lub nawet całego zakładu produkcyjnego: MAMY ROZWIĄZANIE. • doradztwo techniczne, projektowanie, wykonanie, doradztwo audytowe HACCP/ISO, doradztwo sprzedażowe • technologie produkcyjne mąki proteinowej pochodzenia zwierzęcego i tłuszczu paszowego o jakości petfood • energooszczędne rozwiązania: recykling ciepła odpadowego, optymalizacja procesów • modernizacja istniejących zakładów oraz poprawa parametrów gotowych produktów • rozwiązania automatyzacyjne

W celu uzyskania oferty, prosimy o kontakt: titech@t-online.hu • www.titech60kft.hu

Wsparcie dla sektora trzody chlewnej Tradycyjne, od dawna udomowione rasy zwierząt hodowlanych – takie, jak mangalica – mają wyjątkowe znaczenie dla ochrony wizerunku kraju, stanowią nieodłączną część węgierskiego pejzażu, z którymi wiążą się zarówno tradycje etnograficzne, jak i elementy identyfikacji narodowej. Są symbolami Węgier. Ich ochrona – jako skarbów narodowych w ich środowisku naturalnym jest zarówno interesem narodowym, jak i zadaniem państwa – oświadczył István Nagy, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa. Na Węgrzech sytuacja w większości objętych ochroną, ale zagrożonych, prastarych rodzimych gatunków gospodarskich ustabilizowała się. Rząd wciąż dokłada starań, aby osiągnąć wzrost pogłowia prastarych gatunków, aby ochrona genetyczna pozostała na takim samym, wysokim poziomie, a uzyskane z nich produkty i usługi znalazły swoje miejsce na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. Rząd zwraca szczególną uwagę na wsparcie sektora trzody chlewnej i chociaż regulacje unijne w znaczący sposób limitują wielkość wsparcia na poziomie krajowym, to ministerstwo wykonało dodatkowe kroki w tym zakresie. Dzięki nadwyżkom w źródłach finansowania zapewnionym w ramach uruchomionego w 2015 roku programu „Więcej miejsc pracy w rolnictwie” wzrosła ramowa kwota wsparcia dla dobrostanu zwierząt tucznych, w tym dla loch. W ramach rozpoczętej w 2012 roku strategii dot. trzody chlewnej wsparcie na rozwój otrzymują między innymi zakłady przetwórcze wieprzowiny, programy badawcze i rozwojowe. Ruszyły szeroko zakrojone akcje marketingowe na rynku krajowym jak i MOST do węgierskiej gospodarki

rynkach zagranicznych, a zwłaszcza popularyzacja mangalicy. Na początku współpracy pomiędzy ministerstwem a Krajowym Stowarzyszeniem Hodowców Mangalicy liczba gospodarstw hodowlanych wynosiła 180, a liczba loch 7500. Obecnie liczba gospodarstw sięgnęła 250, a pogłowie loch zbliża się do 10 tysięcy sztuk. Rocznie daje to mniej więcej 60 tysięcy tuczników, a hodowcom mangalicy zapewnia pewne źródło utrzymania.


MOST do węgierskiej gospodarki


SŁODKA STRONA BUDAPESZTU Nie jest tajemnicą, że Węgrzy mają słabość do słodkości; turyści często są zdziwieni naszym zwyczajem rozpoczynania posiłku od zupy owocowej z porcją bitej śmietany na wierzchu. Jest jednak masa węgierskich deserów, ciast oraz tortów, które zdobyły międzynarodową sławę. Najbardziej znany węgierski tort to tort Dobosa, stworzony w roku 1885 przez Józefa Dobosa. Tort ten jest pozornie prosty, warstwy kremu z dodatkiem kakao i masła -nowości w tamtych czasach- pomiędzy ciastem biszkoptowym. Odróżniający charakter nadaje mu twarda warstwa karmelowego cukru na wierzchu, którą każdy zachowuje do degustacji na koniec. Rigó Jancsi to kostka musu czekoladowego między miękkimi warstwami ciasta biszkoptowego, nazwana na cześć słynnego węgierskiego skrzypka, który miał skandaliczny romans z francuską księżniczką, co okazało się genialną taktyką marketingową. Rákóczi túrós – ciastko nazwane na cześć cukiernika, który je wymyślił – Rákocziego, a nie rewolucyjnego przywódcy Franciszka II Rakoczy. Składa się ono z ciasta kruchego, przykrytego masą sernikową oraz dżemem morelowym, a wszystko to udekorowane jest bezą ukształtowaną w kratkę. Somlói galuska to ulubiony węgierski deser, przepyszny miks ciasta biszkoptowego, bitej śmietany i polewy czekoladowej, który często pojawia się w menu tradycyjnych restauracji. Naleśniki a’la Gundel to kolejny ukochany tradycyjny deser, który serwowany jest w wielu restauracjach, jednak aby poznać jego autentyczny smak, należy udać się do legendarnej Restauracji Gundel. Naleśniki w stylu francuskim podaje się flambirowane, z orzechami włoskimi, rodzynkami i rumem oraz z obfitą polewą czekoladową i cukrem pudrem. Gdzie można skosztować tych smakołyków? Gerbaud na Placu Vörösmartyego to niezaprzeczalna królowa budapeszteńskich kawiarni. W tym imponującym budynku mieści się cukiernia już od 1861 roku, ale tak naprawdę stała się instytucją w 1883, gdy Émile Gerbeaud ją przejął i stał się sławny na całym świecie dzięki swoim cukierkom i ciastkom. Mimo iż pozłacany wystrój wnętrz jest w stylu Belle Époque, innowacja w kuchni nie ma końca; Gerbaud oferuje tradycyjne desery, którym nadano nowy obraz odpowiedni dla XXI wieku. Dom Smakosza Szamos po drugiej stronie Placu Vörösmarty’ego to nowe miejsce, ale nazwa zdążyła już zyskać pozytywny rozgłos. Szamos zyskało sławę za swoje marcepanowe kreacje, jednak Dom Smakosza zaspokoi wszystkie apetyty i jest jednym z najlepszych miejsc w mieście na wystawne śniadanie. Niewielkie Ruszwurm to obowiązkowy przystanek w drodze

do Zamku Królewskiego. Cukiernia jest otwarta, a wnętrze w stylu biedermeierowskim praktycznie nie zmieniło się od roku 1827. Popyt obecnie znacznie przewyższa możliwości tej przytulnej kawiarni, ale profesjonalnie przygotowane ciastka, cukierki i lody są z pewnością warte zaczekania w kolejce. Oprócz tych narodowych skarbów w Budapeszcie znajduje się wiele małych, rodzinnych cukierni, a w ostatnich latach pojawiło się mnóstwo nowych cukierników, którzy dążą do zaspokojenia każdego smaku oraz dostosowują się do nowych diet. Cukiernia Sugar! przywiązuje dużą wagę do walorów estetycznych, oferując każdego sezonu nową tematyczną MOST do węgierskiej gospodarki

„kolekcję” ciast i innych pyszności. Modne desery takie jak makaroniki, babeczki i musy można obecnie znaleźć równie łatwo jak bardziej tradycyjne torty. Zazzi słynie ze swoich makaroników, natomiast Chez Dodo to odrobina smaku Paryża w Budapeszcie. Osoby dbające o zdrowie również nie muszą rezygnować z małych przyjemności w życiu: miejsca takie jak Naspolya Nassolda, Brioche lub też Bobajka oferują bezcukrowe i bezglutenowe desery. Latem nasz apetyt na słodkości zaspakajamy lodami. Niemal wszystkie cukiernie sprzedają ręcznie robione gelato we włoskim stylu, a coraz więcej rzemieślniczych lodziarni zaspokaja nasze zachcianki. Lodziarnie Fragola oraz Levendula oferują lody robione z najwyższej jakości składników, często w nietypowych smakach w kilku miejscach w mieście. Źródło i dalsze informacje: http://pl.gotohungary.com/


niekończąca się różnorodnośĆ – Węgierskie Wina Jeśli chodzi o wina węgierskie, to pierwsze, które automatycznie przychodzi do głowy większości z nas, to Tokaji. Jednakże, jest ich jeszcze całe mnóstwo i każde z nich czeka, żebyś po nie sięgnął! Poniżej mamy dla Ciebie przyspieszony kurs w dziedzinie tych pysznych węgierskich nektarów. Węgry od zawsze znane były ze swoich słodkich win produkowanych w regionie Tokaj, leżącym w północno-wschodniej części kraju. Tokaji Aszú był napojem wybieranym przez wszystkich, począwszy od Ludwika XIV poprzez Beethovena, a na Piotrze Wielkim skończywszy, to Wino Królów i Król wśród Win – ale na pewno już to słyszałeś. Ale czy wiedziałeś, że o tym „nektarze”, wyprodukowanym z winogron Tokaju, wspomina się również w węgierskim hymnie państwowym? W czasach mniej odległych, kiedy to produkcja węgierskich win została ujednolicona w okresie komunizmu, a wielka różnorodność odmian winogron musiała ustąpić w obliczu ważniejszych celów, Węgry były również znane ze swojej „Byczej Krwi” (węg. Bikavér). Ale same te dwa wina nie dadzą Ci pełnego obrazu, obrazu, który staje się coraz bardziej kolorowy – węgierskie winiarstwo bardzo się zdywersyfikowało w ostatnich latach, a małe winiarnie oferujące ‘rzemieślnicze’ wina pojawiają się jak grzyby po deszczu. Jeśli wiesz, jakiego wina szukasz, na pewno warto znać też główne regiony. Najnowsze prawo mówi o 22 regionach, ale najważniejsze z nich to Tokaj, Kunság, Csongrád i Hajós-Baja, Eger, Villány i Szekszárd. Tokaj, położony w północno-wschodniej części Węgier, u podnóża Karpat, jest najbardziej znany ze swoich słodkich win Tokaji Aszú, jak również odmian winogron Furmint, Hárslevelű i Muscat, stosowanych do produkcji tego wina. Eger, leżący na północy kraju, produkuje eleganckie wina czerwone, w szczególności odmiany Bikavér. Jeśli chcesz spróbować najlepszej odmiany wina Bycza Krew, poszukaj Bikavér z etykietą Superior, wprowadzoną ostatnio w prawie regulującym produkcję wina. Ze względu na szerokość geograficzną, wina pochodzące w regionu Eger nie mają budowy takiej jak wina czerwone z południa, lecz są na tyle eleganckie i złożone, że można je porównywać z winami burgundzkimi. Jaka może być lepsza okazja do spróbowania tego wina niż podczas corocznego Festiwalu Egri Bikavér (tradycyjnie odbywającego się w lipcu), gdzie liczne miejscowe winiarnie wypowiadają się na temat Byczej Krwi przy dźwiękach przyjaznej folkowej muzyki.

Kunság, Csongrád i Hajós-Baja znajdują się wszystkie na obszarze Wielkiej Równiny, położonym pomiędzy Dunajem a Cisą. Z tego właśnie obszaru pochodzi około połowa produkowanych na Węgrzech win – większą ich część stanowią jednak lekkie wina stołowe. Jeśli Eger jest Burgundią Węgier, to Villány jest ich Bordeaux. Villány jest najcieplejszym i najbardziej wysuniętym na południe regionem, i produkuje najlepsze i najbardziej bogate, jeśli chodzi o swoją budowę, wina czerwone na Węgrzech. Różne odmiany Bordeaux, takie jak Cabernet Sauvignon czy Merlot, odgrywają tu kluczową rolę, a Cabernet Franc zyskał już swoją szczególną renomę. Portugieser jest tu też bardzo ważny; odmiana ta jest drugą po Cabernet Sauvignon najchętniej sadzoną winoroślą w tym regionie. Jadąc dalej na północ znajdziesz Szekszárd, toczący zaciekłą walkę o palmę pierwszeństwa jeśli chodzi o czerwone wina ze swoim południowym rywalem. Każdego roku w październiku odbywa się w Villány Festiwal Czerwonego Wina, wydobywający z czerwonych win to, co najlepsze. Degustacjom towarzyszą koncerty uświetniające całą imprezę. Zaostrzyliśmy Twój apetyt na wino? Tak właśnie myśleliśmy. Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość: otóż, spróbować węgierskiego wina możesz w niezliczonej liczbie miejsc na Węgrzech. Główny festiwal organizowany w Budapeszcie odbywa się co roku w Zamku Budzińskim. Latem natomiast, Balaton otaczają liczne małe festiwale, a każdy z nich ma swoje własne miejsce do degustacji wina. Źródło i dalsze informacje: http://pl.gotohungary.com/

niezróWnana pÁlinka Podana w małych ilościach działa jak lekarstwo, w dużych – jak remedium, tak Węgrzy mówią o pálince. Nasi dziadkowie lubili zaczynać dzień od kieliszeczka dobrej pálinki i byli przekonani, że swoje zdrowie zawdzięczają wspaniałemu działaniu tego destylatu. Cóż, nie jesteśmy tego tacy pewni, ale szczerze mówiąc, nawet nas to za bardzo nie obchodzi – pálinka za dobrze smakuje, żeby się nad tym w ogóle zastanawiać… Pierwsze wzmianki na temat tego węgierskiego alkoholu sięgają XIVw. i mówią o nim ‘Aqua vitae reginae Hungariae’, woda życia żony Karola, króla Węgier. Alkoholem tym była prawdopodobnie brandy zmieszana z rozmarynem, używana do celów leczniczych, jako że MOST do węgierskiej gospodarki


zarówno król jak i królowa cierpieli na a rtretyzm. A zatem kiedyś pálinka pełniła rolę zupełnie inną od tej, którą znamy dziś, czyli drinka, od którego uwielbiamy zacząć imprezę. Słowo „pálinka” pochodzi od słowiańskiego rdzenia pálit oznaczającego „palić, destylować”. Początkowo, nazwa ta odnosiła się do destylatów produkowanych ze zbóż; dopiero później zaczęto jej używać do owocowych brandy. Nie można sobie wyobrazić węgierskich urodzin, ślubu czy pogrzebu bez kieliszeczka pálinki, pitej, żeby spotęgować radość albo uśmierzyć ból. Pálinkás jó reggelt!, to tradycyjne węgierskie powitanie oznaczające Dzień dobry z pálinką. Dziś, wyłącznie owoce destylowane na Węgrzech z minimalna zawartością alkoholu 37,5% uważa się za prawdziwą pálinkę. Jednakże, jest mnóstwo jej odmian. Żeby uniknąć pomyłek przy sklepowej ladzie, spójrzmy na główne rodzaje, które mamy do wyboru. Kisüsti (dosłownie mały garnek) to podwójnie destylowana pálinka produkowana w miedzianym garnku o pojemności nie większej niż 1000 litrów. Érlelt (dojrzewająca) to pálinka, która leżakuje przez przynajmniej 3 miesiące w drewnianej beczce o pojemności mniejszej niż 1000 litrów, lub też przynajmniej 6 miesięcy w drewnianej beczce o pojemności 1000 litrów lub więcej. Ó (stara) to pálinka, która leżakuje 12 miesięcy w drewnianej beczce mniejszej niż 1000 litrów lub 24 miesiące w drewnianej beczce o pojemności 1000 litrów lub więcej. Ágyas (brzeg łóżka) to pálinka, która dojrzewa przez przynamniej 3 miesiące razem z owocami. Owoce używane do otrzymania destylatu mogą być takie same lub różne. Törköly (pálinka z wytłoków) to pálinka produkowana z wytłoków winogron. Właściwie, to jedna z najstarszych odmian pálinki; pomaga na trawienie i jest zazwyczaj spożywana w małych ilościach po posiłkach. Chcesz spróbować najlepszej z najlepszych? Szukaj produktów pochodzących z nagradza-

nych destylarni, takich jak pálinki produkowane przez Nobilis, Etyeki Czímeres, Agárdi, Tarpa, Kisrét i Zwack. To na tyle teorii, przejdźmy do praktyki – jak pić węgierską pálinkę! Aromaty uwalniane są najlepiej w temperaturze pokojowej, więc nie powinieneś pić pálinki prosto z lodówki, ale dla większości ludzi odpowiednią temperaturą jest 10–15˚C. Jeśli temperatura jest odpowiednia, podnieś kieliszek i zawołaj Isten, Isten, co dosłownie znaczy „Boże, Boże”. I tu jesteśmy na rozstaju dróg. Albo można to zrobić niedbale, tak jak się to robi w pubie, szybko wypijając całą zawartość kieliszka i odstawiając go głośno z powrotem na stół, robiąc jednocześnie minę pt. „życie jest ciężkie” (mocny alkohol na pewno pomoże przy robieniu tej miny). Albo też można to zrobić jak koneser i delektować się aromatem wlewając płyn do ust i pod język, tak aby Twoje kubki smakowe mogły w pełni przyswoić napój. Żeby się przekonać, czy na pewno dokonałeś właściwego wyboru, możesz nawet zrobić tzw. suchy test: po wypiciu jednego kieliszka pálinki poczekaj pięć do dziesięciu minut a potem zrób wdech z drugiego kieliszka – jeśli pijesz prawdziwą pálinkę, powinieneś wyczuć jedynie owocowy aromat. Egészségedre! Źródło i dalsze informacje: http://pl.gotohungary.com/

Sirha Budapeszt na Węgrzech! Od 7 do 9 lutego 2018 r. na zainteresowanych czekają jedne z najważniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej targów w branży przemysłu spożywczego, piekarskiego i cukierniczego, hotelarskiego, restauratorskiego, opakowaniowego oraz branży gastronimicznej. W poprzedniej edycji Sirha Budapeszt, prestiżowych międzynarodowych targach branży spożywczej i HoReCa, brało udzał 374 wystawców, w tym 20% z zagranicy. Na ponad 40% powierzchni wystawienniczej firmy spożywcze z 34 krajów zaprezentowały swoją ofertę ponad 20.000 wysokiej klasy odwiedzającym wystawę profesjonalistom, z czego 51% pracuje w branży spożywczej, hotelarstwie i gastronomii. Ze względu na coraz większe zainteresowanie wystawców, targi wykazują silne tendencje wzrostowe, odpowiednio wzrasta również powierzchnia wystawiennicza. Do tego stopnia, że w 2018 roku obok pawilonu A, największego pawilonu budapeszteńskiego Centum Targowego HUGNEXPO, otwarty zostanie również pawilon G. Przyszłoroczne targi będą mieścić również dwa nowe działy: produkty bio oraz towary sprzedawane pod własną marką. Podczas trzech dni targów na specjalistów czeka niezwykle bogata oferta programów dodatkowych, w czasie trwania Sirha Budapeszt odbędzie się węgierski finał Bocuse d’Or, Konkurs Deserów Sirha Budapeszt, węgierski finał International Catering Cup, swe miejsce zajmie również Omnivore Budapest. Więcej informacji na temat wystawy oraz warunków udziału można uzyskać na stronie: www.sirha-budapest.com. Partnerem branżowym Sirha Budapeszt 2018 będzie Centrum Marketingu Rolnego, kluczowym partnerem branżowym zostanie METRO, zaś patronat medialny obejmie Trade Magazin. MOST do węgierskiej gospodarki


Ökoproject Eger Kft. oferuje projektowanie, wykonanie, eksploatację systemu oczyszczania gleb i wód gruntowych zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi in situ oraz in situ on site! Dysponujemy szeroko zakrojonymi referencjami dotyczącymi usuwania węglowodorów i innych zanieczyszczeń z gleb i wód gruntowych!

Kontakt: okopro@okopro.t-online.hu Zsolt Fekete +36/30/9655-381 (mówimy po polsku)

Północ Węgier to ojczyzna ich najwyższego szczytu, ciągnących się milami szlaków turystycznych, rozległych jaskiń, jezior, wodospadów, słodkich złotych i mocnych win czerwonych, miejsc wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a także starych miast przemysłowych, w których zatrzymał się czas. Wybierz się na szlaki gór Mátra, gdzie możesz wejść na najwyższy szczyt Węgier, Kékestető, co właściwie będzie spacerem po parku na wysokości 1,014m. Dalej na wschód, znajdziesz piękne góry Bükk, z zalesionymi szlakami i wodospadami, wiejskimi pałacami i

konsystencję niektórym winom. Złoty napój tu produkowany nosi nazwę Tokaji Aszú, i ma zaszczytny tytuł ‘króla win, wina królów”. Jeśli masz ochotę poczuć się jak król choć przez jeden dzień, albo chociaż napić się jak król, wszystko, czego potrzebujesz, to butelka Tokaju i eleganckie kieliszki. Jeśli wolisz czerwone wina o pełnej budowie (full bodied), koniecznie spróbuj Byczej Krwi w Egerze. To urocze miasteczko, oprócz cudownych win, oferuje ponadto kąpieliska termalne i całe mnóstwo historycznych budynków (nawet turecki minaret oraz zamek na wzgórzu). Eger przeżył oblężenie w XVI w., a bohaterska historia Gwiazd Egeru jest dla Węgrów źródłem dumy narodowej. Podczas pobytu w Egerze, musisz się wybrać na spacer do Szépasszonyvölgy, lub też Doliny Pięknej Kobiety, żeby odwiedzić piwnice winne. Znajdziesz tu zieloną dolinę pokrytą winoroślami z piwnicami winnymi wybudowanymi na zboczu wzgórza, jedna obok drugiej.

ogrodami. Jeśli wolisz zejść pod ziemię, jedź do Aggtelek. Znajduje się tam niesamowity system jaskiń o długości 26 km, z podziemnym teatrem, a także stalaktytami i stalagmitami tak imponującymi, że aż mają swoje nazwy. Tokaj-Hegyalja, znajdujący się na liście Światowego Dziedzictwa od 2002 r., jest najbardziej znanym regionem wina na Węgrzech. I nie bez przyczyny. Wokół perfekcyjnie ukształtowanej wulkanicznej góry Tokaj panuje specyficzny klimat, który ułatwia rozwijanie się szlachetnej pleśni, która to z kolei nadaje niespotykany aromat i

Żeby się zorientować, jak wyglądało tu kiedyś życie, odwiedź wpisaną na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, Hollókő, uznaną w wielu rankingach za najpiękniejsza wioskę Węgier. Czas się tu naprawdę zatrzymał kilkaset lat temu, dziewczęta i kobieta wciąż noszą przepastne kolorowe spódnice i wydęte bluzki przechadzając się po ulicach z mężczyznami w czarnych butach, filcowych kamizelkach i okrągłych kapeluszach. Możesz odwiedzić tę bieloną wioskę o drewnianych dachach, znajdującą się na północy Węgier kiedykolwiek chcesz. Jeśli jednak chcesz trafić na prawdziwie old-

SKARBY NATURALNE PÓŁNOCNYCH WĘGIER

MOST do węgierskiej gospodarki


skulowe folkowe świętowanie, przyjedź tu na Wielkanoc. Mogą Cię tu oblać kubłem zimnej wiosennej wody, ale tylko w imię płodności i wiecznej młodości. Węgry północne to także ojczyzna niesamowitych kąpielisk. Mofeta może się wydawać imieniem mitycznego potwora, ale w rzeczywistości jest suchą łaźnią wykorzystującą wyziewy gazów wulkanicznych. W Mátraderecske dowiedz się, co może zdziałać dwutlenek węgla wydobywający się z 1000 metrów pod ziemią. A może masz ochotę trochę odpocząć w jaskini tak, jak nie jest to możliwe gdziekolwiek indziej w Europie? Utrzymująca stałą temperaturę 30 ºC woda w kąpielisku jaskiniowym w Miskolctapolca zajmie się Twoimi stawami z miłością i troską, podczas gdy Ty będziesz się unosił się na wodzie w przyjemnym półmroku. W Egerszalók gorące wody pochodzące z dwóch starożytnych źródeł termalnych wypływają ze zbocza wzgórza od wieków, pozostawiając po sobie piękne formacje mineralne.

Międzynarodowe Targi Wina w Krakowie ENOEXPO®

– Uważam, że na ten moment winiarskie Targi ENOEXPO® nie mają w Polsce konkurencji. To impreza najważniejsza i najlepiej prezentująca to, co w polskim świecie wina się dzieje – podsumowuje Mariusz Kapczyński, właściciel portalu Vinisfera.pl. Organizator:

15–17 listopada 2017 Polska jako jeden z najdynamiczniej rozwijających się rynków wina w Europie jest istotnym partnerem dla producentów i dystrybutorów wina. Natomiast najważniejszym miejscem spotkań branży w Polsce jest Kraków, gdzie od czternastu lat organizowane są Międzynarodowe Targi Wina w Krakowie ENOEXPO®. Impreza odbywa się równocześnie z Międzynarodowymi Targami Wyposażenia Hoteli i Gastronomii HORECA® oraz Targami Artykułów Spożywczych i Napojów dla Gastronomii GASTROFOOD®. Najbliższa edycja Targów odbędzie się w terminie 15-17 listopada w EXPO Kraków przy ul. Galicyjskiej 9. Celem targów jest umożliwienie profesjonalnego spotkania i nawiązania kontaktów biznesowych producentów z różnych krajów z importerami, a importerów z dystrybutorami i branżą HoReCa. W 2016 roku na ENOEXPO® wina zaprezentowało 174 wystawców w tym 100 zagranicznych z 20 krajów: Armenii, Austrii, Bułgarii, Chile, Chorwacji, Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Kosowa, Litwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii, RPA, Słowacji, Słowenii, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Targi odwiedziło blisko 13 tysięcy gości związanych zawodowo z sektorem winiarskim i gastronomicznym. Prezentacje win z różnych stron świata, spotkania i warsztaty prowadzone przez uznanych enologów oraz degustacje typu Master Class, to atuty Targów ENOEXPO®. Krajem Partnerskim poprzedniej edycji były MOST do węgierskiej gospodarki

Węgry. Paleta węgierskich win wyróżnia się bogactwem i różnorodnością, są one doceniane na całym świecie, nagradzane na międzynarodowych konkursach i festiwalach. Węgierskie wina zostały zaprezentowane na specjalnym regionalnym stoisku oraz podczas dodatkowych licznych prezentacji i degustacji. W tym roku Międzynarodowe Targi Wina ENOEXPO® po raz kolejny będą szansą dla znawców, smakoszy i sommelierów do poszerzenia swoich winiarskich horyzontów.

Targi w Krakowie Sp. z o.o. tel. +48 12 644 59 32 biuro@targi.krakow.pl www.targi.krakow.pl Miejsce Targów:

Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków www.expo.krakow.pl


Międzynarodowe Targi Poznańskie W Poznaniu, w połowie drogi pomiędzy Warszawą a Berlinem, zlokalizowany jest największy w Europie Środkowo-Wschodniej ośrodek targowy – Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP). To organizator prawie stu wydarzeń targowych, odbywających się w nizacji skupiających liderów targowych z całego świata m.in. Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego UFI, Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych Centrex i Europejskiego Stowarzyszenia Głównych Centrów Wystawienniczych EMECA. Międzynarodowe Targi Poznańskie organizują największe branżowe targi w regionie w tym m.in. targi dla przemysłu spożywczego Polagra Food, Polagra Gastro i Polagra Tech. To największa loża branżowa dla całego sektora spożywczego, w tym mięsnego i rybnego oraz doskonałe miejsce prowadzenia biznesowych

cyklach rocznych i dwuletnich. Na terenach MTP odbywają się także międzynarodowe kongresy, konferencje, wydarzenia kulturalne i sportowe. W 2008 roku odbył się tu światowy szczyt klimatyczny ONZ – COP14, w którym uczestniczyło ponad 12 tys. gości ze 189 krajów świata. Rocznie poznańskie targi odwiedza ponad 1.100.000 osób, w tym klienci biznesowi z kilkudziesięciu krajów świata i oficjalne delegacje zagraniczne. MTP to ośrodek z prawie stuletnią tradycją, należący do orga-

kontraktacji dla przedsiębiorców z branży HoReCa. Formuła targów pozwala na zapoznanie się z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi do produkcji artykułów spożywczych, trendów rynkowych oraz budowanie i wzmacnianie relacji handlowych z kontrahentami z całego świata. Jesienny blok targowy to też zmagania najlepszych w Polsce profesjonalnych szefów kuchni w ramach konkursu „Kulinarny Puchar Polski” oraz przegląd produktów tradycyjnych i regionalnych prezentowanych przez lokalnych wytwórców w ramach „Smaków Regionów”. Tegoroczna edycja wydarzenia skierowanego dla profesjonalistów odbędzie się w dniach 25–28 września.

MOST do węgierskiej gospodarki


Lőrinci és Társai-2000 Kft.

Niestandardowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb okna i drzwi! Tradycyjne ościeżnice na każdą potrzebę Okna łukowe, szeroki wybór drzwi wysokiej jakości, w rozsądnych cenach, od producenta! Oferujemy: • pełną gamę okien łukowych • okna okrągłe, drzwi i okna łukowe • okna łukowe segmentowe, gotyckie, o łuku eliptycznym, o kształcie czapki Napoleona, wypukłe, eliptyczne • konwencjonalne ościeżnice z elementami łukowymi.

Wystarczy jeden e-mail lub telefon, a piękno i harmonia zagoszczą w Twoim domu.

Lőrinci és Társai-2000 Kft. • H-7150 Bonyhád, Zrínyi út 25. • Tel.: +36/74/550-005 Tel.komórkowy: +36/30/937-8001 • lorinci2000@hotmail.com • www.lorinciablak.hu

Produkcja wysokiej jakości zamków, z ogromnym doświadczeniem, przy użyciu nowoczesnych narzędzi!

Jeśli meble metalowe, to tylko Medina Bútor! 35 lat doświadczenia gwarantuje znakomitą jakość! • Produkcja mebli metalowych, konstrukcji metalowych • Produkcja maszyn CNC do gięcia rur i blachy, spawarek, ślusarskich i stolarskich urządzeń przemysłowych, urządzeń do rozpylania proszku

Nasza działalność:

Jesteśmy otwarci również na wytwarzanie innych rodzajów produktów.

• zamki w budynkach, zamki meblowe, tarcze ochronne, blokady, pojedyncze wkładki do zamków, • produkcja innych drobnych artykułów metalowych, • obróbka części obrabiarkami sterowanymi numerycznie.

W naszej ofercie znajdą Państwo również meble medyczne i szpitalne!

Medina Bútor Kft

H-3355 Kápolna, Szabadság tér 2. info@medinabutor.hu • www.medinabutor.hu

ELGA-ZÁR Fémtömegcikk Gyártó Kft. H-3933 Olaszliszka, Szent István út 27. www.elgazar.hu • elga@t-online.hu

Ciecie strumieniem wody Podstawą technologii cięcia strumieniem wody jest produkowanie przez wysokociśnieniową pompę ciśnienia wody o wartości 3600 barów, a następnie przesuwanie się strumienia wody z dużą prędkością po specjalnej (szafirowej) igle. Uzyskany w ten sposób poziom energii jest odpowiedni do precyzyjnego, szybkiego i ekonomicznego cięcia każdego materiału. Jako input używany jest głównie plik „dxf”, ale obsługiwane są również wszelkie inne formaty plików PC pochodzące z dysku lub Internetu. Na podstawie rysunku technicznego podejmujemy się również projektowania wspomaganego komputerowo.

MOST do węgierskiej gospodarki

Ciecie strumieniem wody, skrawanie kamienia H-1116 Budapest, Vegyész u. 19-25. : (+36 1) 371 01 92 : (+36 1) 371 01 93 : info@woldemkft.hu : www.woldemkft.hu


Precision metal part production on middle – high volume on multi – spindle automatic lathes, CNC processing centers, CNC automatic lathes, special purpose machines, grinders, rollers, pressing and cold forging units. Our regular customers are significant companies in the business of automotive industry, tool manufacturing, construction industry, railway and aircraft industry.

Brief Facts about BÁLIND Ltd. • Established in 1987 • 100% private • Production area 25.000 sqm • More than 350 machines

Engine components: • valve guides • plungers • valve seats • valve lifters • cylinder head fixing screws • sleeves • bearings • rotating parts • valves for oil pumps • shafts for oil pumps • transmission linkage • shafts for steering device

Certificates: • ISO 9001/2008 • ISO/TS 16949

Car body parts: • plain bearings • retainers • round heads • bolts • axle-boxes • hydraulic fittings • screw fixing components • fixing components without screw • spreader components • rods • axles, shafts

industr y

years

t d to s er ve

a

te

30

BÁLIND’s main activities are: • Technology design • Machining • Heat treatment • Surface treatment • Cutting, assembling • Feasibility of machining

Break system parts: • bolts, pins • crab bolts • sleeves, bushings • break pistons • rods • fittings • aeration valves • tube connectors • brake tubes

MOST do węgierskiej gospodarki

www.balindceg.com • E-mail: info@balindceg.com • Phone: +36 84 360 737

he

D e dic

Precision part production and technology design


Budowa hali, konstrukcji stalowych, montaż paneli warstwowych i płyt trapezowych; wysoka jakość i korzystna cena od Halle-Dach Bau Kft!

Podejmujemy się także montażu okien i drzwi, pokrycia dachu i prac blacharskich! Zadzwoń do nas: Bodó István: +36/70/432-1919 (kontakt w języku polskim) Lub złóż zapytanie ofertowe: atiacelszerkezet@gmail.com

REWOLUCJA W NOWEJ IZOLACJI BUDOWLANEJ!

A płynna ceramika materiał izolacyjny 30% bardziej wydajny od izolacji tradycyjnych.

Polecamy również lekkie, specjalnie zaprojektowane pojemniki wielofunkcyjne o poj. 30-120 m2. FER-ALCU KFT.

dezsilaszlo1@gmail.com • www.ferkontenerhaz.eu

Przemysłowe grzejniki elektryczne, instalacje grzewcze, bezpośredni o od producenta! • Grzejniki prętowe (metalowa obudowa, bez metalowej obudowy, grzałki) • Grzejniki płaszczowe/płytowe (rdzeń, dysza, bez obudowy, termoizolowany cylinder z wkładem ceramicznym) • Inne grzejniki (nagrzewnica, nawiew ciepłego powietrza, wieszak na ręczniki) • Produkcja urządzeń grzewczych • Systemy chłodzące, -grzewcze, klimatyzatory • Produkcja elektrowni słonecznych

Rewolucyjnie nowy sprzęt do czyszczenia powierzchni szklanych firmy Polyvás Mérnökiroda Kft.

Nasze urządzenia czyszczą powierzchnie szklane wodą destylowaną, dzięki czemu po wyschnięciu nie pozostawiają smug na szkle! PEŁNE WYPOSAŻENIE: 1. Agregat (wózek z pompką) pompka napędzana baterią 12V, która zapewnia stałą12-godzinną pracę, 2. Pręt teleskopowy wysuwany, nawet do 10-12 m wysokości, ze szczotkami obrotowymi lub wężem 3. RO (odwrotna osmoza) z procesem czyszczenia odsalającego, 4. Zbiornik (300l), oraz 5 szt 23-litrowych pojemników plastikowych do transportu wody; Cena urządzenia: 2000 Euro Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:

www.ablaktisztitogep.hu

ByCom Ltd., wschodnioeuropejski specjalista w technologii tworzyw sztucznych termokurczliwych oraz zimnokurczliwych! Nasze wyroby np.: • Rurki termokurczliwe we wszystkich grubościach ścianek, profile- i taśmy kurczliwe; • Zestawy złączeniowe nisko-(1kV) i średnionapięciowe (36kV), elementy kurczliwe; • Pełna gama komponentów złącznych i zamykających, akcesoria, jak np.: » Oplot miedziany » Taśma uszczelniająca czarna i czerwona » Sprężyna uziemiająca, gniazdko mechaniczne, itd. • Kable komunikacyjne (CAT5E, CAT6, CAT7, UTP i FTP kable sieciowe, kable alarmowe, kable sygnałowe, Sound wire, itd.) • Wyroby ceramiczne

ByCom Ltd. • sales@bycom.eu • www.bycom.eu

POSZUKUJEMY DO WSPÓŁPRACY PRODUCENTÓW I PARTNERÓW! Elementy betonowe i żelbetonowe, poszukujemy doświadczonych polskich partnerów w produkcji hydrotechnicznej i komunikacyjnej. Ponadto poszukujemy do współpracy producentów hurtowych artykułów łazienkowych i sanitarnych! Przyjmujemy zamówienia hurtowe, magazynowanie, ewentualne uzupełnianie stanów magazynowych. Możemy przyjąć również transport kolejowy.

Thermo-Team Hőtechnikai Kft. H-1158 Budapest, Késmárk u. 14/b Tel.: +36/1/4171-661 • Fax: +36/1/418-6411 • Mobil: +36/30/633-9185 info@thermoteam.hu • www.thermoteam.hu MOST do węgierskiej gospodarki

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt mailowy: beton@csomiep.hu Csomiép Kft. • H-6800 Hódmezővásárhely, Makói út CSOMIÉP Ipartelep www.csomiep.hu


MOST do węgierskiej gospodarki


Sukces branży motoryzacyjnej na Węgrzech Utrzymanie wzrostu gospodarczego na Węgrzech nie byłoby możliwe bez przemysłu motoryzacyjnego, sukces w tym sektorze, od czasów zmiany ustroju, ma tu swoją 25-letnią historię, ale nie wystarczy odwoływać się do dotychczasowych osiągnięć – powiedział węgierski Minister Spraw Zagranicznych i Współpracy Gospodarczej z Zagranicą na konferencji branży motoryzacyjnej. Péter Szíjjártó podkreślił, że Węgry zamierzają stać się idealnym miejscem dla prac badawczo-rozwojowych, pragną zaoferować Europie najbardziej atrakcyjne i korzystne środowisko inwestycyjne. Wymaga to jak najszybszego połączenia cyfryzacji z produkcją, niech Made in Hungary zmieni się w Invented in Hungary, zatem niech firmy myślą o Węgrzech nie tylko podczas produkcji i wytwarzania, ale również w odniesieniu do procesu rozwoju. W maju na torze testowym w Zalaegerszeg wmurowany zostanie kamień węgielny, a pierwsze testy mogą być przeprowadzone w pierwszej połowie 2018 roku. Wartość produkcji przemysłu motoryzacyjnego na Węgrzech w ubiegłym roku osiągnęła 7874 miliardy forintów, co jest ilością rekordową, 92,2 procent produktów zostało sprzedane na rynkach zagranicznych. Sektor stanowił 30,1% produkcji przemysłowej, pod koniec 2016 roku zatrudniał ponad 154 tysiące osób. Z 20 największych bezpośrednich dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego 15 jest obecnych na Węgrzech.

– powiedział Robert Ésik, dyrektor HIPA – z 71 projektów motoryzacyjnych, zapadła decyzja odnośnie 25 projektów, które w ciągu najbliższych kilku lat wygenerują inwestycje na prawie 2 mld EUR, tworząc 7700 nowych miejsc pracy. Robert Ésik podkreślił, że z punktu widzenia przyszłości sektora na Węgrzech, jednym z najważniejszych aspektów jest wykorzystanie technologii związanych z Ideą Przemysłu 4.0 oraz zwiększenie roli węgierskich dostawców.

Wyprodukowano ponad pół miliona samochodów

W nowej erze konkurowania o inwestycje globalnej gospodarki, w dziedzinie rozwoju mobilności elektrycznej i samochodów bezzałogowych, Węgry mogą osiągnąć sukces tylko wtedy, jeśli będzie istniało korzystne środowisko podatkowe i finansowe, dostępna będzie odpowiednio wykwalifikowana siła robocza i środowisko cyfrowe na poziomie spełniającym wymagania naszych czasów. Wśród działań rządowych promujących te inwestycje, przez pana Ministra wspomniane zostało zmniejszenie stawki podatku od osób prawnych do 9 procent, ulgi na działania badawczo-rozwojowe, obniżenie składek, programy dla dostawców i promocyjno-inwestycyjne, kształcenie zawodowe i rozwój technologii cyfrowych. Rok 2016 był na Węgrzech rekordowym rokiem w eksporcie, który osiągnął 93 mld euro, a nadwyżka handlowa wyniosła 10 mld euro. Przez Państwową Agencję Inwestycji (HIPA = Hungarian Investment Promotion Agency) jeszcze nigdy nie przeszło tak wiele inwestycji, jak w ubiegłym roku, kiedy to agencja pomyślnie zamknęła 71 negocjacji, które wygenerowały inwestycje o wartości ponad 1000 mld forintów. W tym roku możliwe jest pobicie zeszłorocznego rekordu, w pierwszym kwartale zapadła decyzja o 18 inwestycjach, a obecnie trwają 32 negocjacjr dotyczące inwestycji o łącznej wartości 370 mld forintów. Sektor motoryzacyjny jest jednym z odnoszących największe sukcesy w węgierskiej gospodarce MOST do węgierskiej gospodarki

W trzech węgierskich fabrykach samochodów (Audi w Győr, Mercedes w Kecskemét i Suzuki w Esztergom) w ubiegłym roku powstało ponad pół miliona pojazdów, z czego większość, 211 tysięcy sztuk, zostało wyprodukowane przez Suzuki, następne 190 tysięcy przez Mercedesa i 123 tysiące przez Audi. Przemysł motoryzacyjny i rola, jaką pełnią w nim producenci samochodów, jest pod wieloma względami znacząca dla węgierskiej gospodarki. Przychody tylko trzech z wymienionych, węgierskich spółek w ubiegłym roku wyniosły około 13 mld euro, czyli 4000 mld forintów, co stanowi ponad jedną dziesiątą zeszłorocznego produktu krajowego brutto (PKB). Według Węgierskiego Urzędu Statystycznego, bowiem wartość PKB w ubiegłym roku wyniosła 35000 miliardów forintów. To nie znaczy, że firmy te w takim zakresie przyczyniły się do wartości PKB, ich wartość dodana jest znacznie niższa. 28


PUR-produkty dla przemysłu motoryzacyjnego

Fima Philippine Hungária Kft. jest węgierską spółką zależną (spółką –córką) niemieckiej firmy Philippine GmbH. & Co. Na Węgrzech nasz zakład istnieje od 2004 roku i produkuje wyroby ze spienionego poliuretanu dla przemysłu motoryzacyjnego. Naszymi klientami są zarówno producenci samochodów klasy premium jak i tej niższej. Nasze technologie pozwalają nam na to, aby do wyrobów części z tworzywa sztucznego formowane wtryskowo również były wytwarzane w naszej siedzibie. Ponadto jest możliwość laminowania spienionego produktu, oprawiania w skórę, jakiejkolwiek przeróbki bądź dalszy montaż. Nasi fachowcy od momentu rozpoczęcia projektu aż do jego zakończenia, podobnie jak nasi specjaliści w dziedzinie badania i rozwoju, są ciągle do dyspozycji naszych klientów.

Produkujemy między innymi następujące wyroby: • • • • • • • •

miski olejowe podłokietniki konsole środkowe elementy dźwiękochłonne i izolacji akustycznej osłony silnika pokrycia dachowe fotele samochodowe markizy przeciwsłoneczne, itd.

H-2840 Oroszlány, Szent Borbála utca 2. Tel.: +36-20-962-6468 • zvarga@philippine.de MOST do węgierskiej gospodarki


Jakość kluczem do sukcesu Nasza firma zatrudnia aktualnie ponad 300 osób. Produkcja kaposvárska mieści się na obszarze 10.000 m2, zaś czterozmianowa produkcja w zakładzie w Kecskemét mieści się w hali przemysłowej o powierzchni 6.000 m2.

Zdobyte przez 25 lat doświadczenie w produkcji indywidualnej i masowej, połączone z umiętnościami naszych pracowników pozwalają nam na kompleksową i samodzielną realizację kontrektnych projektów.

Som-Plast Kft. • termoplastyczne tworzywo techniczne formowane wtryskowo (ponad 70 sztuk wtryskarek) • montaż wyrobów technicznych własnym zasobem technicznym i ludzkim • termoformowanie kompozytów - ciągnienie

Som Szer Kft. • Produkcja form wtryskowych projektowanie, rozwijanie, naprawa i serwis

Służymy naszą dobrze wyposażoną narzędziownią i stale rozwijającym się parkiem maszynowym!

H-7400 Kaposvár, Iszák utca 48. info@somplast.hu www.somplast.hu

| H- 6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 49. | info@somszer.hu | www.somszer.hu

Wyprodukowano ponad pół miliona samochodów 26 Ponad połowa z 13 mld euro pochodzi z fabryki Audi w Győr. Co prawda, są to nie tylko wpływy z tytułu sprzedaży wyprodukowanych w Győr samochodów, ale również pieniądze ze sprzedaży produkowanych, również tutaj, silników. Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę tę liczbę i doliczymy do niej wyniki fabryki silników Opla w Szentgotthárd, (które przekroczyły 171 mln euro), to widzimy, że cztery spółki mają jeszcze większy wkład w wysokość węgierskiego PKB. Jest to również poważne ryzyko, co znajduje odzwierciedlenie w przypadku, gdy na przykład jeden z producentów samochodów podejmuje decyzję o zmianie profilu produkcji - podczas gdy produkuje się mniej starszych modeli, a produkcja nowego modelu jeszcze nie została rozpoczęta. Nawet, jeśli jest to tylkostan przejściowy, to może negatywnie wpływać wzrost gospodarki węgierskiej. Taki przykład mieliśmy w zeszłym roku. Wcześniej zdarzały się lata, kiedy jedna czy druga firma całe swoje zyski transferowała z kraju. W tym roku tak się nie stało. „Część naszych inwestycji finansujemy z osiągniętych w 2016 roku zysków. Tak więc zysk po opodatkowaniu ostatniego roku ponownie inwestujemy na Węgrzech”- powiedział wcześniej Ekkehard Philipp, dyrektor finansowy Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Rozbudowa istniejącego zakładu w Kecskemét będzie kosztować 580 mln euro, zaś budowa nowego zakładu miliard euro. Budowa drugiego zakładu rozpocznie się w 2018 roku, przy zastosowaniu najnowocześniejszej technologii „Przemysł 4.0” i wdrożeniu nowoczesnej koncepcji logistycznej. Również Audi w Győr pracuje nad znaczącymi usprawnieniami. Trwają przygotowania do produkcji silników elektrycznych. W 2018 roku, w Győr, rozpoczyna się produkcja seryjna nowych modeli Audi Q3, oprócz tego zbudowano nową, MOST do węgierskiej gospodarki

w pełni zautomatyzową fabrykę karoserii. Natomiast w 2019 roku rusza również produkcja innego, nowego modelu, Q4. Pobity dzięki ogromnemu sukcesowi modelu Vitara oraz zmodernizowanej wersji S-Crossa zeszłoroczny rekord (kiedy wyprodukowano 211 tysięcy samochodów) nie pozwala na uruchomienie w zakładzie w Esztergom produkcji jakiegoś nowego prototypu. Suzuki planuje na ten rok produkcję 175 tysięcy samochodów.


Inteligentne rozwiązania w obsłudze urzadzeń od firmy

STOCK & GO KFT.!

ZALETY NASZEJ LINII PRODUKTOWEJ: • OBNIŻENIE KOSZTÓW: Zużycie produktów można łatwo kontrolować i regulować. Obsługujący może ustawić limity dzienne, tygodniowe bądź miesięczne z podziałem czy to na produkt czy też na grupy produktowe. • ŁATWE W OBSŁUDZE: Przyjazny w obsłudze program dla użytkownika, nie wymaga fachowej wiedzy, z łatwością przyswajalny dla osób w każdym wieku. • KONFIGUROWALNY: Świetnie dopasowuje się do istniejących już programów, łatwo integrowalny z rozwiniętym już systemem przedsiębiorstwa. • OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA: Klarownie i z łatwością systematyzuje zarówno urządzenia większych gabarytów jak również te mniejsze. • WYDAJNOŚĆ: Dzięki ekranowi dotykowemu, zamiast długich poszukiwań w magazynie wystarczy parę kliknięć by wybrać i otrzymać interesujące nas produkty. Ponadto wspomaga administrację, przygotowuje raporty, zestawienia i śledzi ubywanie produktów. NIESTANDARDOWE ROZWIĄZANIA:

utylizowanie odpadów niebezpiecznych lub zużytych dozowanie wyrobów łatwopalnych i wybuchowych malowanie na kolor niestandardowy (ESD)

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.stockngo.hu Aby otrzymać nasza ofertę, prosimy o kontakt mailowy: info@stockngo.hu

rok nowy zakład jeszcze bardziej umocni te kontakty i rozsławi imię Węgier w świecie. Na rozwój lokalny będzie się składać wspólnie wypracowany, dualny model kształcenia, osiedlanie się pracowników, budowanie nowych mieszkań, rehabilitacja miejsc pracy.

Centrum logistyczne Boscha Firma Bosch w 2018 roku zbuduje nowe, środkowoeuropejskie centrum logistyczne w węgierskim Hartvan, tworząc tym samym 250 nowych miejsc pracy. Bosch za pośrednictwem spółki Nemzeti Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. na 16 lat wydzierżawi od państwa węgierskiego teren o powierzchni 60 tysięcy metrów kwadratowych, a za kwotę 17 miliardów forintów zbuduje w Hatvan park przemysłowy na najwyższym poziomie technologicznym. W ramach zawartego porozumienia firma zobowiązała się do zakupów usług od węgierskich poddostawców za kwotę 60 milionów euro przez okres najbliższych 6 lat. Wraz z budową centrum logistycznego Bosch stanie się największym, zagranicznym pracodawcą na Węgrzech, zatrudniającym 14,7 tysięcy pracowników. Wszystko to pokazuje, że Bosch wiąże z Węgrami swoje dalekosiężne plany, a rząd węgierski również liczy na tę firmę – powiedział Péter Szijjártó, minister gospodarki i spraw zagranicznych Węgier. Bosch ma na Węgrzech dziesięć spółek-córek, a jego obroty w roku 2015 wyniosły 960 miliardów forintów. Miasto Hatvan od dwudziestu lat wiąże swoje losy z firmą Bosch, a za

Daniel Koroth, szef węgierskiej grupy Boscha powiedział, że to porozumienie jest najważniejszym projektem wzorcowym, realizowanym przez firmę w Hatvan i stanie się odniesieniem dla całej grupy firm. Wraz z zatrudnieniem dużej grupy wykształconych i dysponujących wysokimi kompetencjami ludzi stworzy się na wydzierżawionych od parku przemysłowego 60 tysiącach metrów kwadratowych nowy model biznesowy. To również pokazuje znaczenie Węgier dla firmy Bosch. Centrum w Hatvan będzie świadczyło usługi logistyczne dla całego regionu. Firma Bosch ma już ponad 100 lat, a na Węgrzech jest obecna od 1898 roku. MOST do węgierskiej gospodarki


D.M.D. METAL SPECJALISTA KONSTRUKCJI METALOWYCH obróbka maszynowa

obróbka blach

obróbka powierzchniowa

budowa silosów

DATRON MLCube zoptymalizowane do obróbki aluminium, miedź, brąz, materiały kompozytowe i szkło akrylowe 3 kW-e wrzeciono o maksymalnej prędkości obrotowej 40.000/min Mocowanie na stole próżniowym w celu przyspieszenia produkcji Wyjątkowa prędkość frezowania zakres obróbki 500 x1.020x 240 mm (X, Y, Z) programowanie CAD/CAM i monitorowanie przez inżyniera Mocowanie na stole próżniowym Precyzyjna produkcja, idealna jakość powierzchni Wyjątkowa szybkość obróbki dzięki optymalnej strategii oprogramowania CAD/CAM „D.M.D. Kft. - Jakość i precyzja”

MSZ EN ISO 9001:2009 I MSZ EN ISO 14001:2005

D.M.D. KFT. Siedziba: H-1014 Budapest, Tárnok utca 1. info@dmd-metal.com www.dmd-metal.com

Nowy rozdział Wraz z przekazaniem biurowca Nokia Skypark, otwiera się nowy rozdział w węgierskim przemyśle informatycznym i telekomunikacyjnym. Budynek o powierzchni 25 tysięcy metrów kwadratowych to najnowsze i najbardziej nowoczesne biuro, oraz ośrodek badawczo-rozwojowy w sektorze – powiedział Minister Spraw Zagranicznych i Współpracy Gospodarczej z Zagranicą podczas uroczystości przekazania do użytku nowego budynku Nokia Solutions and Network Kft w Budapeszcie. Nokia traktuje Węgry jako miejsce priorytetowe dla globalnej strategii rozwoju, a także pragnie zwiększyć swoje tutejsze moce przerobowe. Węgierscy specjaliści IT oraz inżynierowie pracujący nad usprawnieniami mającymi znaczenie również w skali światowej, otrzymują najlepsze możliwe warunki, w MOST do węgierskiej gospodarki

Oddział: H-5420 Túrkeve, Kinizsi u 49.

celu osiągania dalszych istotnych postępów na poziomie globalnym. Nokia prowadzi światową ekspansję, jej obrót w ubiegłym roku wzrósł o 89 procent, zatrudnia 102 tysiące pracowników na całym świecie, i wydała pięć miliardów euro na badania i rozwój, co stanowiło 136 procent ubiegłorocznych wydatków na ten cel. Węgry pragną zaoferować najkorzystniejsze w Europie Środkowej warunki dla firm, które szukają miejsc na inwestycje wypracowujące nowe technologie oparte o badania i rozwój. W ubiegłym roku węgierski przemysł technologii informacyjno-komunikacyjnych wytworzył wartość produkcyjną w wysokości 3101 miliardów forintów, która przekracza tę z poprzedniego roku o cztery procent, w zeszłym roku w sektorze pracowało 201 tysięcy osób, co stanowi 14 procentowy wzrost. Nokia jest bezdyskusyjnie jednym z wiodących przedsiębiorstw tego sektoru na Węgrzech. Béla Zagyva, dyrektor Nokia and Network Solutions Kft zwrócił uwagę, że węgierscy eksperci opracowują szereg rozwiązań, które wyznaczają kierunek rozwoju technologii w perspektywie 10 lat. Przytoczył przykład

opracowanego tam, najczęściej używanego na świecie, węgierskiego produktu, tak zwaną cyfrową centralę telefoniczną, która łączy ponad 1,4 mld ludzi. Firma zatrudnia około 2100 pracowników na Węgrzech, a około dwóch tysięcy osób pracuje w nowym budynku. Nokia jest obecna na Węgrzech przez prawie 20 lat, budapeszteńskie biuro jest jednym z głównych centrów badań i rozwoju przedsiębiorstwa. Usprawnienia nie kończą się jednak wewnątrz firmy, Nokia jest również aktywnym uczestnikiem badań uniwersyteckich, zapewnia studentom możliwość wypróbowania się w rzeczywistym świecie rozwoju przemysłowego.


ZLT Magyarország Kft. jest największym, będącym własnością węgierską, przedsiębiorstwem dystrybuującym narzędzia, maszyny i urządzenia montażowe, materiały wspomagające produkcję! Nasze usługi: • IRM (inteligentny system zarządzania zasobami narzędziowymi), • składy konsygnacyjne, • IRM +automaty do wydawania towarów, • pojedyncze zamówienia, • wewnętrzny zespół dystrybucyjny

• Wyrób narzędzi diamentowych i CBN • Cynkowanie, niklowanie (bębnowe i zawieszkowe) • Pasywacja niebieska, żółta, czarna. bez chromu CrVI • Fosforanowanie cynkowe

SZUKAMY DOSTAWCÓW O WOLNYCH MOCACH PRZEROBOWYCH z poniższych dziedzin: • Telastyczna technika szlifowania, • bezpieczeństwo pracy, • wyposażenie zakładów.

Varga ’Speciál Kft. H-1135 Budapest, Szent L. utca 60-64. Tel./Fax: +36/1/412-0338 kelta@vargaspecial.hu • www.vargaspecial.hu

Dodatkowe informacje: beszerzes@zlt.hu • www.zlt.hu ZLT Magyarország Kft. • H-9011 Győr, Törökverő u. 1.

MES Kft. od 2005 roku zajmuje się produkcją urządzeń sterowania ruchem kolejowym, w tym częściami optycznymi sygnalizacji świetlnych przejazdów kolejowych i szlabanów, które są wykonane z wyselekcjonowanych spośród produktów firm wytwarzających przewodniki i półprzewodniki diodowych źródeł światła (LED).

VAJDA WORKS Kft. - “Na wszystko znajdzie się rozwiązanie” IRoboty przemysłowe - dystrybutor Universal Robots KOBOT- ROBOT - ramię robota przemysłowego bez ogrodzenia ochronnego może zrewolucjonizować branżę automatyki. JEŚLI SZUKASZ SOLIDNYCH „PRACOWNIKÓW”, NASZA FIRMA BĘDZIE DOBRYM WYBOREM!

Nasze wyróżniające się produkty, elementy optyczne dające sygnał świetlny przy szlabanach, które są produkowane w kolorach białym i czerwonym, działają przy napięciu zasilania 12V DC i 35V AC. Węgierskie linie kolejowe eksploatują już ponad 9600 sztuk opartych na gwarancji jakości ISO 9001, posiadających zezwolenie Węgierskiego Urzędu Transportu elementów optycznych, które cieszą się wyjątkowym uznaniem. Email: mes@mes.hu • Web: www.mes.hu

Nasza główna działalność: • Maszyny samodzielne- maszyny produkcyjne • Instalacje pomiarowe i montażowe • Systemy transportu i przenoszenia • Konstrukcje stalowe, kabiny dźwiękoszczelne • Instalacja maszyn i zakładów, modernizacja maszyn

Vajda Művek Kft. • vajdagy@vajdamuvek.hu • www.vajdamuvek.hu

Szukasz partnerów na Węgrzech? www.feliciterkiado.hu/most-do-wegierskiej-gospodarki

Frezowanie CNC + toczenie CNC + Produkcja części +Produkcja narzędzi =

Royal Production Kft.

• produkcja części samochodowych i wyrobów żelaznych • wytwarzanie części do maszyn produkcyjnych • częśći do instalacji wyposażających budynki • elementy HVAC • części pneumatyczne, złącza i gniazda hydrauliczne Produkcja narzędzi przy użyciu technologii CNC. Podejmiemy się również produkcji seryjnej oraz wykonania pojedyczych elementów, również jako podwykonawcy. Odwiedź naszą stronę internetową: www.royalproduction.hu W celu otrzymania indywidualnej oferty: royalproduction@royalproduction.hu MOST do węgierskiej gospodarki


Forum Ekonomiczne w Krynicy – najważniejsza konferencja gospodarcza w Europie Środkowej Co roku, od ponad 25 lat w 10-tysięcznej Krynicy-Zdroju – uzdrowiskowym miasteczku na południu Polski zbiera się elita polityczna i gospodarcza Europy aby porozmawiać o aktualnej sytuacji na Starym Kontynencie. Ponad dwieście debat tematycznych i wydarzeń specjalnych, bogaty program kulturalny, szereg spotkań nieformalnych, obecność szefów rządów i parlamentów, ministrów i parlamentarzystów z krajów naszego regionu, prezesów największych spółek, ekspertów oraz przedstawicieli świata nauki – tym w wielkim skrócie jest Forum Ekonomiczne w Krynicy. W 2016 r. ponad 3,5 tys. gości dyskutowało podczas XXVI Forum Ekonomicznego o najbardziej aktualnych problemach gospodarki światowej oraz sprawach politycznych i społecznych, w tym prawie 600 dziennikarzy z kilkudziesięciu państw świata. Co roku, liczną grupę uczestników stanowią goście z państw Grupy Wyszehradzkiej, w tym goście z Węgier (w 2016r. w Forum uczestniczyło 90 gości z Węgier). Podczas ubiegłorocznego Forum w Krynicy, w ramach polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej odbyło się prestiżowe spotkanie premierów V4 oraz premiera Ukrainy: Premier Polski Beaty Szydło, Premiera Węgier Viktora Orbána, Premiera Czech Bohuslawa Sobotki, Premiera Słowacji Roberta Fico, a także Premiera Ukrainy Wołodymyra Hrojsmana. Wzięli oni udział w debacie „Europa Środkowa i Wschodnia – czy może mówić jednym głosem?” Podczas debaty szefowie rządów zastanawiali się, w jaki sposób kształtować politykę społeczną i gospodarczą tak, aby leżała ona w interesie wszystkich obywateli. Zgodnie podkreślali, że Grupa V4 ma ogromny potencjał i jest w stanie zmieniać przyszłość Europy na lepsze. Premierzy zwracali uwagę, że mimo wielu różnic, jakie dzielą kraje, na unijnym szczeblu potrafią dojść do kompromisu i stawić

W dyskusjach XXVI Forum Ekonomicznego wzięły udział znane osobistości życia politycznego i gospodarczego, m.in. Komisarz UE ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Vytenis Andriukaitis, Komisarz UE ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu Tibor Navracsics, Wicepremier ds. Integracji Europejskiej Ukrainy Iwanna Kłympusz-Cyncadze, Minister Energetyki Litwy Rokas Masiulis, Minister Energetyki Ukrainy Ihor Nasałyk Sekretarz Stanu ds. Rodziny i Młodzieży Katalin Novak, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Węgier Zsolt Nemeth, Dyrektor na CEE z GE, Peter Stracar, Książę Michael von Liechtenstein, przedstawiciele największych firm takich jak Google, UPS, PayU, Huawei, Innogy. Organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, zaś obrady są przygotowywane we współpracy z ponad 100 partnerami, wśród których znajdują się największe firmy swoich branż. Głównym partnerem Forum Ekonomicznego tradycyjnie jest Województwo Małopolskie.

Polak, Węgier dwa bratanki… czoło globalnym wyzwaniom. „Krynica to dobre miejsce na budowanie dobrych projektów – i taki projekt budujemy wspólnie. Grupa Wyszehradzka bardzo często postrzegana przez kolegów z UE jako grono niepokornych premierów, którzy mają zawsze swoje zdanie na każdy temat. Ale okazuje się, że racja jest po naszej stronie” – mówiła podczas Sesji Premier Beata Szydło. Tradycyjnie podczas pierwszego dnia Forum Ekonomicznego w Krynicy zostały przyznane Nagrody Forum. Człowiekiem Roku 2015 został Premier Węgier Viktor Orban. Nagroda dla Firmy Roku trafiła do P4, operatora sieci Play. Wyróżnienie w kategorii Nowa Kultura-Nowej Europy otrzymał profesor Jarosław Hrycak, ukraiński historyk, Szef Katedry Historii Ukrainy na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie. Nagroda Specjalna została wręczona firmie Sescom SA z Gdańska. Forum Ekonomiczne w Krynicy to spotkanie, w czasie którego padają ważne deklaracje gospodarcze i polityczne. W tym roku Premier Beata Szydło zapowiedziała pomoc dla przedsiębiorców i utworzenie pakietu deregulacyjnego, a także promocję polskich start-upów i organizację w Warszawie w 2017 roku Pierwszego Kongresu Innowatorów, zaś Minister Energii Krzysztof Tchórzewski oświadczył, że na przełomie roku zapadnie decyzja o budowie w Polsce dwóch elektrowni węglowych w najbardziej nowoczesnej technologii na świecie – technologii czystego węgla. MOST do węgierskiej gospodarki

Niech wielowiekowa przyjaźń pomiędzy naszymi narodowi zaprocentuje w Twoim biznesie! dwustronne stosunki stwarzają olbrzymie możliwości prowadzenia biznesu. Poszukaj węgierskiego dostawcy! Zacznij importować węgierskie produkty! Zacznij dostarczać swoje produkty na węgierski rynek! Nasze wydawnictwo „MOST do węgierskiej gospodarki” jest rzeczywistym pomostem pomiędzy obydwoma krajami. Zarejestruj się na stronie www.feliciterkiado.hu/most-do-wegierskiej-gospodarki a my pomożemy Ci znaleźć partnera na Węgrzech!


MATE METAL LTD. poleca:

HEXA Kft. – Maszynowo jesteśmy zdolni do wszystkiego!

• cięcie metalowych części maszynami CNC, formowanie ich w półprodukty • inne prace ślusarskie dla pracowników zewnętrznych • odkamienianie

Podejmujemy się zarówno cięcia wielkich serii produktów, jak i cięcia na miarę pojedynczych, istniejących już części! W naszych magazynach znajdują się duże ilości surowców podstawowych, co umożliwia realizację pilnych zamówień.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe: technologia@mate-metal.hu +36/70/433-0821 • H-5700 Gyula, Pósteleki u. 37.

• Renowacja, konserwacja i • Konstrukcja i budowa montaż obrabiarek maszyn • Przeglądy i regulacja • Konstrukcja, naprawa, obrabiarek renowacja i konserwacja • Modernizacja maszyn, systemów hydraulicznych przebudowa na system CNC • Wymiana sterowni CNC

Na nowo wyczarujemy stare maszyny!

Hexa

Składanie ofert: hexa.koszegi@gmail.com • www.gep-javito.com

SZERSZÁMGÉPIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.

B+R szybka realizacja, dokładnie! Nasza firma specjalizuje się w seryjnej produkcji niestandardowych, małych i średnich obudów metalowych w obszarze Badań i Rozwoju (B+R). Nasze wieloletnie doświadczenie i nasz system ścisłej współpracy umożliwia nam, by pojawiające się w trakcie B+R projekty jak najszybciej zostały zrealizowane i trafiły na rynek. Nasza spółka jest partnerem dla wielu przedsiębiorstw badawczo-rozwojowych, produkcyjnych i doradczych, poprzez naszą produkcję licznych i zarazem wyjątkowych elementów do narzędzi/urządzeń farmaceutycznych i chemicznych, medycznych i optycznych mieliśmy swój wkład w realizację międzynarodowych innowacji.

Galaktika Kft. - Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie B+R info@galaktikakft.hu • www.galaktikakft.hu

Usługi inżynierskie w zakresie badań i rozwoju, usługi ekspertyzowe i kontrolne

Produkcja, projektowanie rozdzielnic, handel detaliczny i hurtowy urządzeniami elektrycznymi, zarówno o małym, jak i średnim napięciu. • rozdzielnice elektryczne, szafy sterownicze, • montaż, okablowanie i konserwacja urządzeń o średnim napięciu

Referencje: MOL Nyrt., SIEMENS Technika Energetyczna, HEINEKEN fabryka piwa Soproni, itd.. Kontakt: H-1201 Budapest, Torontál u. 3-5. Tel.: +36-1-421-0293 Fax: +36-1-421-0295 E-mail: phontis.kft@t-online.hu

Dział Inżynierii BZN Kft. prowadzi dzia- • Badania mechaniczne (inwazyjne i nieinwazyjne), odnoszące się do struktury łania badawczo-rozwojowe związane z materiałów, analityczne (akredytowane naukami inżynieryjnymi oraz świadczy laboratorium badające materiały) usługi inżynierskie w następujących • Konstrukcje inżynierskie, modelowanie dziedzinach: i projektowanie technologii wytwarzania produktów z metalu, tworzyw sztucz• Rozwój i badania dotyczące materianych i produktów wielowarstwowych łów strukturalnych i funkcjonalnych oraz • Numeryczne modelowanie procesów technologii materiałowych uszkodzenia materiałów kompozyto• Rozwój technologii łączenia i obróbki wych, analiza przypadków szkody • Rozwój technologii powłok i warstw • Rozwój technologii laserów przemysło- • Analiza bezpieczeństwa pracy, zarządzanie ryzykiem, analiza żywotności wych i usługi laserowe (usprawnianie technologii i sprzętu, spawanie, cięcie, • Rozwój zastosowania rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, szkolenia i obróbka powierzchniowa, obróbka 3D) opracowanie materiałów edukacyjnych • Rozwój metod badania materiałów

Kontakt: Zoltán Bay, Dział Inżynierii Instytut Badań Stosowanych Pożytku Pub licznego, Nie posiadający Celu Zarobkowego Dr. Biró Lenkeyné Gyöngyvér, Dyrektor Działu E-mail: gyongyver.lenkey@bayzoltan.hu • Web: www.bayzoltan.hu/bay-eng MOST do węgierskiej gospodarki


Biuro Przedstawicielskie Węgierskiego Narodowego Domu Handlowego w KRAKOWIE

Polska w wyniku wzrostu wymiany handlowej w ostatnich latach stała się szóstym, największym partnerem handlowym Wegier, dlatego też, dysponując olbrzymim rynkiem wewnętrznym jest ważnym obszarem współpracy gospodarczej, oferującym węgierskim przedsiębiostwom geograficznie bliskie, stabilne i różnorodne możliwości biznesowe.

W uznaniu tego faktu, podczas podejmowania decyzji o poszerzeniu sieci domów Węgierskiego Narodowego Domu Handlowego (MNKH) postanowiono o otwarciu biura przedstawicielskiego w Krakowie. W ramach Środkowo-Europejskiej Sieci Rozwoju Handlu Sp. z o. o. MNKH utworzono w regionie łącznie 22 biura, których celem jest wsparcie działalności eksportowej małych i średnich przedsiębiorstw węgierskich. Dom Handlowy oczekuje od otwartego w grudniu 2015 roku

Biznesowe możliwości i główne branże. • Krakowski rynek cieszy się relewantnym zainteresowaniem zarówno ze strony polskich, jak i węgierskich przedsiębiorców. • Krakowskie biuro, od momentu otwarcia nie- •

energetyka, efektywność energetyczna (izolacja budynków, sprzęt do wytwarzania energii odnawialnej) infrastruktura kolejowa IT, telekomunikacja

krakowskiego biura dalszego wzrostu działalności eksportowej małych i średnich przedsiębiorstw węgierskich. Według danych węgierskiego Głównego Urzędu Statystycznego w 2016 roku wartość polsko-węgierskiej wymiany handlowej wyniosła 8418 mln euro. Należy podkreślić, że krakowskie biuro jest trampoliną w binesowych kontaktach z Polską i jest jedynym biurem, które zostało otwarte w kraju nie sąsiadującym bezpośrednio z Węgrami!

ustannie generuje możliwości biznesowe i konkretne interesy, w 2016 roku opracowano łącznie bez mała 150 zapytań o możliwość nawiązania współpracy. Na podstawie doświadczeń z ostatniego półrocza można pokusić się o wskazanie następujacych, priorytetowych obszarów współpracy w relacjach polsko-węgierskich: • przemysł spożywczy, przemysł przetwórczy, technika rolnicza (w pierwszym rzędzie żywność przetworzona)

technika medyczna, przemysł farmaceutyczny turystyka

Najważniejsze wydarzenia w 2017 roku: • 10–12 maja 2017 roku: Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach oraz towarzyszące mu forum European Start-Up Days • 1–3 czerwca 2017 roku: udział w międzynarodowych Targach Warsaw Food Expo 2017 w Warszawie • listopad 2017 roku: wydarzenie własne w Krakowie związane z branżą medyczną: technologia, akcesoria medyczne Zapraszamy do współpracy!

MOST do węgierskiej gospodarki

Kontakt: Magyar Nemzeti Kereskedőház Wegierski Narodowy Dom Handlowy Przedstawiciel: Komma Krisztián Kierownik biura: Piotr Kowalczyk 30-102 Kraków, ul. Morawskiego 5 E-mail: cracow@tradehouse.hu Mobile: +48-737-49-6552 http://tradehouse.hu/hu/karpat-medence www.facebook.com/TradehouseCracow


Węgierski Narodowy Dom Handlowy Celem Węgierskiego Narodowego Domu Handlowego (MNKH) jest rozwijanie eksportu firm węgierskich, oferujących produkty i usługi o wysokiej wartości dodanej, konkurencyjne również na rynkach międzynarodowych. Nasza instítucja jednocześnie ma na celu stworzenie dla nich możliwości osiągnięcia sukcesu na rynkach eksportowych. Obecnie MNKH bezpośrednio udostępni dla swoich partnerów rynki 4 kontynentów i blisko 60 krajów, czym przyczyni się do zwiększenia wolumenu eksportu wegierskich podmiotów gospodarczych. Dzięki nowej zagranicznej polityce gospodarczej, wyniki Węgier w handlu zagranicznym z roku na rok wykazują wzrost. Już rok 2015 pobił wszelkie poprzednie rekordy w eksporcie, natomiast w 2016 roku węgierski eksport wzrósł o kolejne 3,1 procent. Węgierska nadwyżka salda w handlu zagranicznym w 2016 roku wzrosła do 10 mld EUR z 8,1 mld EUR w 2015 roku.

Węgrami a krajami regionu Europy Środkowej. W tym celu Węgierski Narodowy Dom Handlowy stworzył sieć biur Kotliny Karpackiej, w krajach sąsiadujących z Węgrami, na terenach zamieszkałych przez Węgrów, oraz Powiązanie popytu i podaży w Polsce. Organizacyjnie środkowoeuropejska sieć biur składająca się z 22 przedstaDziałalność Węgierskiego Narodowego Domu Handlowego opiera się na dwóch filarach. Z wicielstw, uzupełnia się z 13 biurami MNKH jednej strony z pomocą lokalnych domów handlu ocenia potrzeby danego rynku, oraz bada działającymi w siedzibach węgierskich wokompetentne przedsiębiorstwa węgierskie pod względem możliwości biznesowych. Będąc w jewództw, co zapewnia pełny zasięg dziaposiadaniu nabytych w ten sposób unikalnych informacji rynkowych, poszukuje możliwości łalności MNKH w ujęciu Węgier oraz krajów działalności gospodarczej za granicą dla firm z branż konkurencyjnych w ujęciu międzynaro- sąsiadujących. dowym. Z drugiej strony, dzięki swoim fachowcom i szerokim kontaktom, MNKH stale analizu- Obok głównego zadania sieci biur, czyli je węgierskie przedsiębiorstwa, które mogą osiągnąć sukces na rynkach eksportowych. transgranicznego rozwoju gospodarczego, ważne jest również zapewnienie węgierskim przedsiębiorcom wiedzy i kontaktów niezbędnych do rozpoczęcia udanej działalności eksportowej. Plan średnioterminowy instytucji to stworzenie dysponującego solidną i jednolitą siłą ekonomiczną, zorientowanego na eksport Środkowoeuropejskiego Regionu Gospodarczego. Za pośrednictwem dostępnych zasobów oceniamy potrzeby rynkowe krajów regionu, określamy, w jakich gałęziach przemysłu realny jest sukces eksportowy, następnie poprzez stworzenie wspólnych funduszów surowcowcyh, drogą indywidualnych strategii eksportowych, wspólnie sprzedajemy je Strategia wkraczania na rynek zagraniczny dostosowana do na międzynarodowych rynkach. Oprócz tego, potrzeb firm nasze porfolio rozszerza się do zapewniania udziału w targach, organizowania spotkań W ramach odnowionego, dwustopniowego pakietu usług, Dom Handlowy w pierwszej kolej- biznesowych i szkoleń. ności poprzez swój interaktywny Portal Partnera zapewnia darmowy dostęp do bazy wiedzy i informacji o rynkach zagranicznych, oraz umożliwia wstępną rejestrację na organizowane przez siebie wydarzenia i programy. W drugiej kolejności ocenia zdolność eksportową, identyfikuje relewantne rynki docelowe i wypracowuje plan działania rozwoju eksportu dostosowany do firmy, w ten sposób firmy mogą skorzystać z usług MNKH w sposób ukierunkowany, odpowiadający ich zdolności eksportowej oraz preferencjom.

Nacisk na dynamizację węgiersko-węgierskich stosunków gospodarczych Zgodnie z celami polityki wewnętrznej i zagranicznej węgierskiego rządu, strategicznym celem Węgierskiego Narodowego Domu Handlowwgo jest wzmocnienie transgranicznych węgiersko-węgierskich stosunków gospodarczych, oraz dynamizacja współpracy między MOST do węgierskiej gospodarki


eksport na szczycie Rok 2016 był rekordowym rokiem dla węgierskiego eksportu: zarówno eksport, jak i nadwyżka w handlu zagranicznym pomiędzy styczniem a listopadem osiągnęła rekordowy poziom. W stosunku do roku 2015 eksport wzrósł o 2,7 %, a nadwyżka w handlu sięgnęła 1,5 miliardów euro, co podobnie jak rok wcześniej było kolejnym wynikiem rekordowym. W tym samym okresie handel zagraniczny wykazał aktywa w wysokości 9,5 miliarda euro, czyli o tyle więcej pieniędzy wpłynęło do kraju, niż z niego wypłynęło. Pokazuje to jednocześnie główny kierunek, na który jest skierowana gospodarka węgierska, gdyż 80% eksportu trafia do krajów członkowskich Unii Europejskiej, stamtąd pochodzi również 77% importu Węgier.

Obróbka metali od odlewu precyzyjnego po skrawanie Obróbka stali od walcowania do strugu automatycznego • Zautomatyzowana produkcja seryjna z wykorzystaniem technologii CNC • Produkcja seryjna ponad 150 różnych części zamiennych dla przemysłu samochodowego • Nowoczesny park maszynowy Wykonamy każde zadanie i sprostamy każdemu wyzwaniu!

Zonika Kft. • H-6353 Dusnok, Izsákpuszta 2. Tel.: +36/30/978- 3942 • zonika.szilagyi@gmail.com • www.zonikagep.hu

Polecamy przyszłym partnerom nasze usługi: • Toczenie, wykrawanie przy zastosowaniu automatu rewolwerowego, (od D 6 mm – do D 60 mm). • Toczenie CNC (do D 42 mm), toczenie wzdłużne (do D 32 mm) • Wyrób części zamiennych wykrawanych, w dłuższych seriach. • Montaż części zamiennych. • Pakowanie według zamówień Klienta.

MET-FORG KFT. • H-1108 Budapest, Serpenyő utca.13.

Mob: +36/30/251-8189, +36/30/2010-855 Tel/Fax: +36/1/294-5214 • metforg@metforg.hu • www.metforg.hu

Wyrób i sprzedaż produktów aluminiowych • Narzędzia logistyczne: palety, pudła, kontenery, rampy, podwozia na rolkach • Rusztowania sadownicze: w wersji składanej I wieżowej • Szkielety namiotowe, poręcze • Rusztowania budowlane: w wersji mobilnej I składanej

Oferta dot. technologii produkcji • Obróbka profili aluminiowych i płyt • Spawanie elementów z aluminium: metoda AWI i AFI • Produkcja i montaż konstrukcji • Projektowanie

KONTAKT DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH Zapraszamy do współpracy przy dystrybucji naszych produktów! Informacje: zoltan.takacs@metalconstruct.hu +36/30/278-5263

Metalconstruct Zrt.

H-6000 Kecskemét, Fűzfás köz 3. Tel.: +36/76/482-233 • Fax: +36/76/481-408 info@metalconstruct.hu • www.metalconstruct.hu MOST do węgierskiej gospodarki


Wysokiej jakości odlewy w krótkim terminie w Odlewni Sallai! Nasza odlewnia elementów precyzyjnych przyjmuje zlecenia na: • odlew precyzyjny 0,001-10 kg. • formowanie skorupowe (hot box) • obróbkę narzędzi • zamówienia krótkoseryjne.

Firma z ponad 15-letnią tradycją w projektowaniu i wytwarzaniu maszyn na indywidualne potrzeby poszukuje kontaktów biznesowych! Posiadamy doświadczenie w wytwarzaniu urządzeń dla przemysłu motoryzacyjnego, urzadzeń pomiarowych dla kolei, obrabiarek i urzadzeń montażowych, renowacji szlifierek, przemysłowych systemów sterowaniczych PLC.

Dalsze informacje: MP Trend Kft. • www.mptrend.hu • ksallai@mptrend.hu Dynamiczna, odnosząca sukcesy firma rodzinna?

Sallai Öntöde (Odlewnia Sallai) H-3336 Bátor, Hegyalja u. 6. • Tel./Fax:+36/36/483-254 sallaiontode@t-online.hu • www.sallaiontode.hu

Urządzenia do malowania i maszyny na indwidualne zamówienie od firmy S-Elektroszinter Kft.! Wybierz z naszej oferty maszynę projektowaną na zamówienie: • Urządzenia do obróbki wstępnej • Urządzania do oczyszczania ścieków, do uzdatniania wody • Instalacje do powlekania proszkowego, kabiny malarskie, malowanie KTL, • Piece do odpuszczania i suszenia • Systemy przenoszenia, przenośniki, dźwigi, itp. • Wentylatory przemysłowe, separatory

S-Elektroszinter Kft. info@s-esz.hu • www.s-esz.hu

TAK

Która produkuje części zamienne stosowane w mechanice prezycyjnej urządzeń laboratoryjnych Hi-Tech? Przy zastosowaniu najnowocześniejszej technologii CNC? I to wszystko na Węgrzech?

TAKs TAK

EASTURN Kft. jako dostawca technologii CNC poszukuje długofalowego partnera mając nadzieję na dwustronną, owocną współpracę! Nasza firma jest małą firmą rodzinną, dysponujące świetnie wykształconymi specjalistami, która oprócz certyfikatu ISO 9001, oraz ISO 14001 posiada również certyfikat „AA” wydany przez firmę Bisnode. Identyfikowalność naszych dostawców jest transparentna w pełnym wymiarze. W technice pomiarowej naszym partnerem jest firma Mitutoyo. Podejmujemy się przygotowania urządzeń prototypowych, jak i producji seryjnej. Posiadamy referencje między innymi firm niemieckich i austriackich.

Nasz profil to: frezowanie CNC oraz toczenie CNC. Dla nas priorytetem są nasi Klienci. Stawiamy na jakość współpracy, a nie na liczbę partnerów. W celu zasięgnięcia dodatkowych informacji zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej lub do bezpośredniego nawiązania kontaktu.

Jakość jest naszą misją!

EASTURN Hungary: Facebook.com/EASTURN www.easturn.de | www.easturn.com | www.easturn.hu +36302286000 | +36702163680 | info@easturn.hu

MOST do węgierskiej gospodarki


• wyrób biżuterii, produkty walcowane i żeliwne • wykrawanie i gięcie płyt, formy wtryskowe z tworzyw sztucznych

• płyty niestandardowe i części zamienne z tworzyw sztucznych • elektroerozyjne wycinanie drutowe

Zapytania prosimy przesyłać na adres: info@fermy.hu Fermy2000 Kft. • H-6724 Szeged, Boros József u. 30. Tel./Fax:+36/62/310-440 • Mobil: +36/30/337-8889 • www.fermy.hu

Nowa fabryka Thyssenkrupp Tworząc 250 nowych miejsc pracy za kwotę bez mała 35 milionów euro zbuduje w Debreczynie swoją nową fabrykę należąca do niemieckiej grupy Thyssenkrupp firma Springs & Stabilizers, w której będzie się produkować najnowocześniejsze części zamienne, sprężyny i stabilizatory stosowane przez największych producentów samochodów. Marc de Bastos Eckstein, dyrektor zarządzający Thyssenkrupp Presta Hungary Kft oznajmił: ta inwestycja jest znakiem zaufania do Węgier i do węgierskiej siły roboczej, ta decyzja na wiele dziesięcioleci wpłynie na przyszłość firmy w kraju. Grupa Thyssenkrupp zatrudnia na Węgrzech ponad 1000 osób, oprócz przemyłu motorazycjnego, w produkcji wind i razem z Ferroglobus jest obecna w handlu stalą. Firma od 1999 roku jest również właścicielem budapeszteńskiego centrum rozwoju oprogramowania komputerowego, które obsługuje instytucje rządowe. Jest w nim zatrudnionych ponad 500 inzynierów. W centrum

tym prowadzaone są również prace nad samochodami samojezdnymi. Rząd węgierski zabezpieczył kwotę 11 miliardów forintów na wsparcie dla tej inwestycji. Matthias Koll, dyrektor Thyssenkrupp Springs & Stabilizers powiedział, że produkcja seryjna rozpocznie się w 2018 roku i w szczytowym momencie osiągnie poziom 6,5 miliona sprężyn śrubowych i stabilizatorów. Przy wyborze miejsca inwestycji decydujące znaczenie miało centralne położenie geograficzne, dobra infrastruktura, właściwa struktúra poddostawców, dobrze wykształcona siła robocza i świetne instytucje edukacyjne.

Program dla małych i średnich

dla firm z branży motoryzacyjnej oraz działających na obszarze automatyki przemysłowej, w pierwszej połowie 2018 roku Celem rządu węgierskiego jest to, aby małe i firmy międzynarodowe będą mogły w najbliż- będą mogły wziąć w nim udział projekty firm z średnie przedsiębiorstwa w jak największym szych latach uwzględnić w sieci swoich do- sektora produkcji autobusów i pojazdów szystopniu uczestniczyły w rozwoju i wytwarza- stawców liczne małe i średnie firmy węgierskie. nowych, a w drugiej połowie przyszłego roku niu wyrobów o większej wartości dodanej, Program z jednej strony określa warunki projekty firm z branży technologii medycznej stając się częścią sieci dostawców dla firm konieczne do osiągnięcia statusu certyfiko- i przemysłu obronnego. międzynarodowych – oświadczył na kon- wanego dostawcy, a z drugiej strony w przy- Na realizację jednego projektu będzie ferencji prasowej poświęconej przyjętemu padku spółek już spełniających taki status można otrzymać dofinansowanie w maksyprzez rząd programowi rozwoju sieci dostaw- wspomoże rozwój technologiczny oraz roz- malnej wysokości 2 miliardów forintów, z czeców Mihály Varga, minister gospodarki. W poczęcie własnych projektów badawczo-roz- go nie więcej niż 200 milionów będzie można tym, jak i w przyszłym roku na ten cel zostanie wojowych i innowacyjnych. przeznaczyć na nakłady w firmie dużej, której przeznaczone łącznie 14 miliardów forintów. Program rozwoju sieci dostawców składa projekt dotyczy, a decydująca część tej kwo Wraz z realizacją tego programu duże firmy się z trzech programów o mniejszym zakresie: ty ma służyć rozwojowi krajowych małych i węgierskie oraz działające na Węgrzech duże w 2017 roku będą tworzone nowe możliwości średnich przedsiębiorstw.

przedsiębiorstw

MOST do węgierskiej gospodarki


Akredytowane laboratorium badawcze przemysłu tworzyw sztucznych Produkcja i opracowanie systemów sterowania elektrycznego również na indywidulane zamówienie! Wykonanie płytek obwodów drukowanych. Produkcja w małych i średnich seriach.

• Badanie surowców, półproduktów i produktów gotowych • Badanie części zamiennych z tworzyw sztucznych i powłok dla przemysłu samochodowego • Rozwiązywanie problemów • Produkt a rozwój technologii • Identyfikacja materiałów, badanie zanieczyszczeń

Wytwarzanie twardych dysków i oprogramowania dla różnych gałęzi przemysłu.

Badania: mechaniczne, termiczne, palności, motoryzacyjne, powłok, itp.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.ltc.hu L-Tech Kft. • H-8151 Szabadbattyán, Széchenyi u. 105. ltc@t-online.hu

Chciałbyś nawiązać kontakt z którymś w ogłoszeniodawców? Pomożemy: www.feliciterkiado.hu/ most-do-wegierskiej-gospodarki

MÜKI LABOR Műanyag Vizsgáló és Fejlesztő Kft. H-1117 Budapest, Budafoki út 187-189. Tel./Fax: +36/1/226-2819 mukilabor@mukilabor.hu • www.mukilabor.hu

Węgierski producent akcesoriów samochodowych poszukuje przedstawicieli regionalnych i dystrybutorów blokad marki AUTOLOK2000! Dalsze informacje: Frytech Kft. www.frytech.hu • frytech@frytech.hu

MetiszQ Méréstechnika Kft. Naprawa i kalibrowanie • Spęczarko-rozciągarek, • maszyn do pomiaru twardości, • młotów wahadłowych.

Projektowanie i produkcja sterowników do saun i solariów!

H-1103 Budapest, Szlávy u. 29. Tel.: +36/1/260-7606 • Fax: +36/1/260-1754 metiszq@metiszq.hu • www.metiszq.hu

Akredytowane laboratorium kalibracji

Bimetál termometry bezpośrednio od producenta! Obszary zastosowania:

• • • • • Sterowniki do saun fińskich, infra, bio i łączonych w różnych wersjach • Zewnętrzne i wewnętrzne sterowniki do solarium na monety, żetony, z klawiaturą i przyciskami • Korzystny stosunek ceny do jakości, estetyczne wykonanie zarówno do użytku komercyjnego, jak i domowego! Dalsze informacje: www.wellmatic.hu, info@wellmatic.hu

Poszukujemy partnerów do współpracy! Wellmatic Kft. H-1181 Budapest, Darányi Ignác u. 12.

zbiorniki izolowane, technika grzewcza systemy słoneczne, klimatyzacja piece, termometry piekarnicze przemysł farmaceutyczny, przemysł spożywczy

Dlaczego właśnie termomter Biterm?

• ponieważ jest to precyzyjny przyrząd pomiarowy • ponieważ jest masywny, wykonany z metalowych elementów • ponieważ jego konstrukcja jest odporna na kurz i wilgość • ponieważ można go zamówić z indywidulaną kartą rejestracyjną • ponieważ produkcja odbywa się pod indywidulane wymagania • ponieważ każdy egzemplarz jest poddawany osobnej kontroli Dalsze informacje:

www.biterm.net/en/ • www.biterm.hu • info@biterm.hu

MOST do węgierskiej gospodarki


Ogrodzenie od wytwórcy!

Wyrób ogrodzeń, sprzedaż hurtowa i detaliczna. » » » » » » » » »

35 lat doświadzczenia w produkcji! Godny zaufania producent jakość I klasy Szeroki wybór produktów i wymiarów. Przystępne CENY PRODUCENTA! Duży stan magazynowy! Upusty ilościowe! Wysoka wydajność produkcji! Wyrób ogrodzeń o wymiarach na indywidualne potrzeby!

Ważniejsze produkty: • Ogrodzenia z drutu • Siatki ochronne przed dzikimi zwierzętami • Ogrodzenia płytowe • Ogrodzenia spawane • Siatki druciane • Siatki drobnooczkowe • Siatki klatkowe • Bramy Poszukujemy • Słupy • Przewody • Drut kolczasty / Struny • Elementy kute • Pastuchy elektryczne

Wyrób i sprzedaż pomp ślimakowych! • Pompy również do przepompowania materiałów o dużej lepkości • przepływ dwukierunkowy • samozasys • dobra regulacja mocy przepływu Zapraszamy zarówno indywidulanych Klientów jak i Partnerów biznesowych! Zapytanie ofertowe: info@perfekt.co.hu www.perfekt.co.hu Perfekt Bt. H-6000 Kecskemét, Hajdú u. 4. Tel.:+36/30/606-7575

polskiego partnera biznesowego! Murár Drótfonó- Szövő Üzem – FEMI Drótker Kft. www.murardrot.hu info@murardrot.hu Tel.: +36/25 285-435

Szukasz partnerów na Węgrzech? www.feliciterkiado.hu/most-do-wegierskiej-gospodarki

15 LETNIE DOŚWIADCZENIE NA RYNKU UPRAWY WINOROŚLI! OFERUJEMY: • Akacjowe słupki/pale: o rozmiarach od 25 x 25 mm aż do 70 x 70 mm • Naturalnego pochodzenia słupki/pale: od średnicy szczytu 6 cm do 23 cm, w różnych długościach, okorowane lub polerowane • Dębowe beczki do wina: od 225 do 500 litrów pojemności (beczki Barik), wykonane w tradycyjnej technologii ręczno-maszynowej ROBINEX KFT. • postmaster@robinexfa.t-online.hu

MASZ PROBLEM ZE ŚRUBAMI? ROZWIĄŻEMY GO, OCZYWIŚCIE! • Sprzedaż hurtowa elementów do mocowania:

Oferujemy naszym partnerom niemalże 40 tysięcy róznych elementów do mocowania mechanicznego.

• Wyrób specjalnych części zamiennych na indywidulane zamówienie:

Produkcja wyrobów zlecona przez naszych partnerów na podstawie rysunku technicznego:  części zamienne gwintowane, obróbka skrawaniem,  produkty wykonane zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem  Specjalne części zamiennie wykonane w centracjh obróbczych

MOST do węgierskiej gospodarki

Metrikont Kft.

H-9700, Szombathely Csaba u.12/A Tel: +36/94/505-999 info@metrikont.hu www.metrikont-csavar.hu


Kształtowanie otoczenia wizulanego produktami GEtoolbox! Rohr Meble Miejskie Sp. z o.o.

titkarok@rohr-utcabutor.hu • www.rohr-utcabutor.hu • www.facebook.com/rohrbau

Allen Face Europe LTD oferuje pomiary POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH w celu wykonania idealnej posadzki! • pomiary dokładności gładkości posadzek przemysłowych o ruchu dowolnym i stałym (w korytarzach wysokiego składowania VNA) przy zastosowaniu systemu ASTM (norma amerykańska) • dokładne określanie, optymalizacja wymogów dokładności zgodnie z wymogami ostatecznego użytkownika • wdrażanie wyników pomiarów zgodnie z normą DIN (niemiecką) i TR34 (angielską), łącznie z wydaniem certyfikatu pomiaru • projektowanie bezszwowych posadzek przemysłowych z betonu kompensującego kurczenie

Dalsze informacje: miklos.vass@allenface.com • www.allenface-europe.com

Kompletne przemysłowe systemy pneumatyczne i części zamienne w Ventifilt ZRt! • zaprojektowane na idywidulne potrzeby wentylatory, filtry, rozdzielniki, dozowniki, inne elementy pneumatyczne, projektowanie, wytwarzanie kompletnych systemów • worki filtracyjne, torby filtracyjne, silosy tekstylne, konfekcjonowanie kompensatorów • produkcja na zlecenie (na podstawie dokumentacji Klienta) przemysłowych urzadzeń pneumatycznych oraz konstrukcji stalowych

Jeden partner, nieskończone możliwości! Zapraszamy do kontaktu!

Wszelkie zapytania prosimy przesyłać na adres: palfine.aniko@ventifilt.hu

www.ventifilt.hu

Własnej produkcji systemy podłogowe: w każdym kolorze i kształcie elastyczne i wytrzymałe w przystępnej cenie, stały koszt transportu wysoka jakość bezpośrednio od producenta order@bmsystem.hu • www.getoolbox.com

Nakładane i wbudowywane przykrycia do kominów! Przykrycia do ogrodzeń z kruszywa granitowego! Białe i kolorowe, w szerokim wyborze!

Pokrycie na ogrodzenie-Bamallakő www.ballako.hu • ertekesites@ballako.hu

Poszukujemy partnerów do współpracy przy popularyzacji, produkcji i montażu jedynej w swoim rodzaju, energooszczędnej technologii podłóg, sufitów i ścianek ogrzewanych i chłodzonych w systemie PYD!

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt na adres: labaepker@gmail.com

La-Bá Solart Kft. +36/30/758-6481 +36/70/366-3599 www.okosolart.com

MOST do węgierskiej gospodarki


Palesz Kft. oferuje:

Z wkładkami PODIART dla zdrowia nóg! Komputerowa diagnostyka stóp, projektowanie i wyrób wkładek na indywidulane zamówienie! Posiadamy własny patent! Nasze hypoalergiczne i wygodne wkładki są wykonane z miękkich, naturalnych materiałów. Na gwarancję najwyższej jakości składają się: dwudzistoletnie doświadczenie, drużyna specjalistów, 200 partnerów w 10 krajach, pół miliona przebadanych stóp, pół miliona sprzedanych wkładek.

Co oferujemy naszym partnerom?

• Narzędzie do badania stóp • Teoretyczne i praktyczne szkolenie specjalistyczne • Zaopatrzenie we wkładki wytwarzane na indywidulane zamówienie, gwarancję produktu • Ciągły rozwój, nowe produkty Ponadto oferujemy: kapcie, chodaki, oraz sandały! Dalsze informacje uzyskają Państwo pisząc na adres mailowy: mail@podiart.hu lub na stronie internetowej: www.podiart.com

• Profesjonalny haft maszynowy • Profesjonalny haft cekinowy • Dystrybucja wyrobów tekstylnych • Logo firmy, emblematy, oznaczenia, dowolne wzory według życzenia Klienta!

Zapytaj o ofertę! Odpowiemy do 24 godzin: E-mail: paleszkft@paleszkft.hu Web: www.paleszkft.hu www.embroidery-professional.eu

Chciałbyś nawiązać kontakt z którymś w ogłoszeniodawców? Pomożemy:

Podiart Kft. • H-1184 Budapest, Mikszáth K. u. 77.

Теl.: +36/1/297-6061 • Fax: +36/1/297-6062

www.feliciterkiado.hu/ most-do-wegierskiej-gospodarki Od 25 lat na rynku!

25

ROZWIĄZANIA W USZCZELNIENIU SIMERINGI | PIERSCIENIE O-RING RING USZCZELNIENIA HYDRAULICZNE • Z certyfikowanych materiałów • 25 000 pozycji magazynowych! • Zamówienia Online • Szybka dostawa W konkurencyjnej cenie i jakości!

INTRAMARK Kft. | www.intramark.eu | www.intramark.hu amark.hu | www.szimering.hu | info@intramark.hu

Infolinia w języku polskim: +36/30/9456-025 (Jesteśmy do Państwa dyspozycji)

MOST do węgierskiej gospodarki


Technika uszczelnień: • bezazbestowe płyty uszczelniające i przewody uszczelnienia, • dystrybucja uszczelnień wycinanych, produkowanych i mechanicznych. Armatura przemysłowa: • kompensatory, • sprzęgła, Węże przemysłowe i techniczne: • dystrybucja zaworów i kranów. • dystrybucja złączy do węży. Inne wyroby: • płyty gumowe, przewody , pręty, • wyroby z silikonu i teflonu, • półprodukty z tworzyw sztucznych, wyroby z filcu, itp.

H-1182 Budapest, Vajdahunyad u. 2.

POSZUKUJEMY DYSTRYBUTORA, PRZEDSTAWICIELA Poszukujemy wyłącznego dystrybutora i serwisanta na terenie Polski kosiarek uchylnych własnego projektu i własnej produkcji oraz urządzeń do utrzymania terenów zielonych jak i do odśnieżania!

Produkujemy urządzenia do prac komunalnych, instalowanych na ciągniki, samochody ciężarowe i pojazdy Mercedes UNIMOGRA:

Szeroka gama stabilnych urządzeń transportowych związanych z rolnictwem i przemysłem spożywczym: • rodzina podnośników kubełkowych o wysokości zgodnej z wymaganiami • przenośniki ślimakowe i łańcuchowo-ślimakowe • łańcuchowe przenośniki skrzydłowe, paletowe • Zsuwy (według indywidualnych wymagań, wymagające uruchamiania ręcznego, elektrycznego, bądź pneumatycznego) • przetworniki obrotowe, 3-10 rodzajów (wersja ręczna lub elektryczna)

• kosiarki uchylne,

• rębaki do pni,

DIRECT DE LA PRODUCĂTOR • urządzenia pływające, kosiarki rotacyjne,

• pługi do odśnieżania, • maszyny do koszenia, • solarki i posypywarki rębaki do gałęzi Oferim o gamă largă de transportoare stabile pentru agricultură şi industria alimentară: • familia elevatoarelor cu cupe, între 5 și 200 to/h, la înălţimea solicitată de client HIDROT Kft. • H-7634 Pécs,Szentlőrinci u. 6. • transportoare-melc Tel.: +36/72/552-340 • Fax: +36/72/552-341 • transportoare cu lanţ (redlere, cu palete) hidrot@hidrot.hu • www.hidrot.hu pneumatică, conform cerinţelor specificate) • robinete (manuale, cu acţionare electrică, respectiv • 3-10 tipuri de schimbătoare rotative (variantă manuală, respectiv electrică) VASHALOM Bt. • H-5630 Békés, Táncsics M. u. 5. • Tel./Fax: +36/66/415-771 Mobil: +36/20/9590-108 • vashalom@alfold.net • www.vashalom.hu

BEZPOŚREDNIO OD PRODUCENTA VASHALOM Bt. • vashalom@vashalom.hu • www.vashalom.hu

Działalność: Formowanie wtryskowe termoplastycznych tworzyw sztucznych, produkcja mieszanek gumowych, artykułów gumowych i gumowych profili wytłaczanych dla przemysłu motoryzacyjnego.

Certyfikaty jakości: ISO/TS 16949:2002 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004

Kaloplasztik Kft. • H-6300 Kalocsa, Gombolyagi u. 1. Tel.: +36/78/461-200 • Fax: +36/78/461-752 marketing@kaloplasztik.hu • www.kaloplasztik.hu

UWAGA PRODUCENCI AKCESORIÓW I KOSMETYKÓW SAMOCHODOWYCH! Homasita Kft. – największy dystrybutor akcesoriów i kosmetyków samochodowych poszukuje polskich producentów i dystrybutorów!

PRZEWODY HYDRAULICZNE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH: • przewody hamulcowe z metalu i gumy, • przewody do wspomagania kierownicy i klimatyzacji, • przewody do oleju i hydrauliki, • przewody gięte, • piece tunelowe, • spawanie w gazie ochronnym. CHARAKTERYSTYCZNE TECHNOLOGIE: • skrawanie, obróbka na zimno, • wytrawianie, gięcie (do średnicy 4-90 mm), • obróbka wylotów przewodów (do średnicy 80 mm), • wyrób narzędzi do gięcia przewodów

Prosimy o przesyłanie list produktów i materiałów promocyjnych na niżej podany adres mailowy: vilmos.koves@homasita.hu

www.homasita.hu

HÉFAL KFT. • www.hefal.hu • meszaros.attila@hefal.hu MOST do węgierskiej gospodarki


Inteligentny system sterowania koleją Railway Integrated System (RIS) jest systemem informatycznym, wspierającym przewóz towarów koleją, który gwarantuje ekonomiczne funkcjonowanie przedsiębiorstwa! Kompleksowy, ponieważ obejmuje cały proces biznesowy od sporzadzenia kalkulacji biznesowych aż do rozliczenia i analizy wykonanych zamówień. Całość procesu pozwala na nieskrępowany przepływ danych poprzez następujące po sobie funkcje i czynności. Elektroniczny, ponieważ wykorzystuje wszelkie dostępne, cyfrowe źródła danych, nawiązuje połączenie z różnymi systemami kolejowymi, wykonuje bezpośredni, dwustronny przepływ danych i również dzięki temu redukuje ilość ręcznego zapisu danych, możliwość popełnienia błędu, przyśpieszając równocześnie dostęp do danych. System Workflow – działalność biznesowa odbywa się poprzez z góry zdefiniowane, ustandaryzowane procesy. Dzięki temu całość procesów przy każdym zamówieniu

dokonuje się poprzez wykonanie identycznych kroków, co czyni wykonanie zadań transparentnym i identyfikowalnym, a także upraszcza ich zastępowanie. System dysponuje indywidualnymi uprawnieniami RIS, przypisanymi na podstawie zakresu roli dla poszczególnych czynności i danych, zapewniając dzięki temu delegowanie zadań oraz zachowanie właściwego poziomu bezpieczeństwa danych. Do podstawowych cech systemu należy zminimalizowanie zapisu danych, dostępność informacji, określenie ich obowiązkowej zawartości i pełnej zgodności z przepisami prawa (COTIF). System RIS jest systemem o budowie modułowej: Moduł ofertowy wspomaga proces opracowanie kalkulacji oferty, zredagowanie oferty, sporządzenie dokumentu oferty, procesu zatwierdzenia wewnetrznego i akceptacji ze strony Zleceniodawcy.

Moduł tworzenia pociągu jest polem handlowym i na podstawie oferty zaakceptowanej przez Zleceniodawcę planuje (z punktu widzenia handlowego) ruch pociągu i usługi niezbędne do wykonania zlecenia, sporządza dokumenty handlowe (list przewozowy, lista wagonów). Pole ruchu planuje trasę z punktu widzenia technologii kolejowej i zamawia moce oraz usługi do tego potrzebne (linia, holowanie). System obsługuje również pociągi przewożące towary niebezpieczne (RID) i pociągi przewożące ładunki o szczególnym przeznaczeniu. Moduł śledzenia służy śledzeniu ruchu pociągów, określeniu ich statusu na rzecz Zleceniodawcy i obsługuje zdarzenia nadzwyczajne. Automatyczne przetwarzanie danych (pociąg, dane rzeczywiste) przesyłanych z zewnętrznego systemu kolejowego zapewnia określenie aktualnego stanu pociągów. Moduł pokalkulacyjny sporządza dokument dla wystawienia faktury ze zrealizowanych zleceń, który jest podstawą i załącznikiem dla faktur wychodzących. Koszty przychodzące od podwykonawców (moce przepustowe linii, energia, holowanie, inne usługi) zostają przypisane do poszczególnych zamówień, tworząc zestawienie danych planowanych (czy to ofertowych, czy to technologicznych) a danych faktycznych. Moduł zasobów własnych tworzy pełnozakresową ewidencję holowników i pojazdów holowanych, ich eksploatację i przypisanie do poszczególnych zadań, a także ich rozliczenie wraz z zadaniami organizacji pracy personelu (motorniczy) i ich rozliczenia.

Varga Krisztián, dyrektor handlowy Tel. komórkowy: +36/30/556-0948 • info@riseurope.eu • www.riseurope.eu MOST do węgierskiej gospodarki

Profile for Feliciter Kft.

Most 2017  

Most 2017  

Profile for feliciter
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded