__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

EKONOMIKA

Slovenská verzia skupiny publikácií HÍD

1/2016

Maďar sk á

Ponuka viac ako 70 maďarských firiem, hľadajúcich partnera!


lia mäsa pozor! e t a v á v o c Spra Široký sortiment čerstvých a mrazených mäsových výrobkov od spoločnosti Meat-Land 65 Kft!

Vysokokvalitné bravčové, hydinové, hovädzie mäso a mäso z diviny. Komplexná administratíva! Od nákupu, cez dopravu, až po skladovanie. Staňte sa našim obchodným partnerom aj Vy.

MEAT-LAND 65 Kft.

H-2051 Biatorbágy, Rozália Park 11. +36/23/800-203 • +36/70/774-8045 info@meatland65.hu • www.meatland65.hu


Maďarská Ekonomika

Ctený čitateľ! MAĎARSKÁ EKONOMIKA – obchodný časopis skupiny HÍD Vydavateľstva Feliciter vychádzajúci v slovenskom jazyku – sa ako špecifický most snaží spájať obchodnícke kruhy na Slovensku a v Maďarsku s cieľom, aby sme sa vlastnými prostriedkami pričinili o rozšírenie obojstranných hospodárskych vzťahov. Náš časopis neposkytuje len ekonomické informácie, ale predstavuje aj mnohé podniky, medzi ktorými sa možno nachádza aj Váš možný obchodný partner. V MAĎARSKEJ EKONOMIKE hovoríme o vývoji a aktualitách maďarsko-slovenských hospodárskych vzťahov, predstavujeme činnosť Magyar

Nemzeti Kereskedőház (Maďarský Národný Obchodný dom) a Slovensko-maďarskej obchodnej a priemyselnej komory. Ak hľadáte maďarské obchodné kontakty, tak sa na tieto môžete obrátiť takisto, ako na Dr. Tibora Vargu, zahranično-ekonomického odborného diplomata nášho bratislavského veľvyslanectva, ako aj na Lajosa Szénásiho aktívneho v Košiciach. Maďarské firmy predstavené v MAĎARSKEJ EKONOMIKE by chceli, aby vytvorili alebo rozšírili svoje slovenské obchodné kontakty. Z nich nejedna vie možno práve s Vami, s Vašou firmou vytvoriť obojstranne výhodnú obchodnú spoluprácu. Prosím, po-

Vadavateľ: ©Feliciter Kiadó Kft. (s.r.o.), www.feliciter.net feliciter@felciter.hu http://issuu.com/mekonomika

riadne si prezrite ponuku a v prípade záujmu vyhľadajte svojho budúceho, nádejného obchodného partnera v záujme nadviazania kontaktu! Myslím si, že aj počet firiem vyhľadávajúcich partnerov dokazuje: existuje vážny záujem o spoluprácu. Veriac, že obojstranné hospodárske vzťahy budú aj naďalej silnieť, Vám želám obchodné úspechy, úspešnú spoluprácu s maďarskými partnermi a k tomu všetkému dobré zdravie!

Dénes Kováts šéfredaktor kovats@feliciter.hu

Za vydanie zodpovedá: dr. Judit Kováts Redaktor: Dénes Kováts Preklad: PREKLADY BEZ HRANÍC Spolupáca: Anita Bergován Zsófia Dankó Alexandra Gere Anita Kotrányi Bence Kovács Viktor Kováts Ildikó Szanyi Mónika Örvény Grafika/dizajn: Ádám Takács, Sándor Talpas Tlač: Grafit Nyomda „R” Kft. (s.r.o.) Všetky práva vyhradené. Reprodukcia celku alebo časti publikácie bez povolenia vydavateľa nie je možná. Vydavateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah inzerátov uverejnených v časopise.

MAĎARSKÁ EKONOMIKA d 3


Spišská Nová Ves, Slovensko

www.svt.sk • Spiš Expo, 14.–17. júla Stavebíctvo a bývanie. Stavebný priemysel, interiérový dizajn, bytová kultúra, nábytok, dekorácie, záhradníctvo, kvety, spotrebný tovar.

HORTICO – špecializovaná výstava zeleniny, ovocia a záhradníctva.

Bábolna, Maďarsko

www.babolnaigazdanapok.hu • Medzinárodné dni poľnohospodárov, Bábolna, 31. augusta – 3. septembra Poľnohospodárske stroje, zariadenia, die-

• AR-MEDICA, 3.–5. novembra Veľtrh lekárskeho a zubárskeho vybavenia, farmaceutika, optika. •••

Belehrad, Srbsko

www.beogradskisajam.rs • Fruveg Expo, 16.–19. septembra Výstava spracovania výrobkov (spracovanie zeleniny a ovocia, výrobné linky, plnenie fliaš, chladiace systémy atď.)

Výstavy a veľtrhy Nitra, Slovensko

www.agrokomplex.sk • AGROKOMPLEX, 18.–21. augusta Potravinárska a poľnohospodárska výstava. Sprievodné podujatia: Farmexpo, Coopexpo, Regióny Slovenska, Obnoviteľné energie, MSP).

Trenčín, Slovensko

ly strojov; meracie prístroje a zariadenia, príslušenstvo pre chov zvierat atď.

Szentlőric, Maďarsko

www.bmvk-gazdanapok.eu • Dni poľnohospodárov, Szentlőrinc, 12.– 14. augusta Poľnohospodárska výstava a veľtrh.

www.expocenter.sk • ELOSYS, 11.–14. októbra Výstava elektrotechniky, elektroniky a energetiky. Elektrotechnika, elektronika, osvetľovacia technika, energetika, meracia technika. •••

Debrecen, Maďarsko

www.farmerexpo.hu • FARMER-EXPO a HORTICO, 18.–21. augusta

•••

Bukurešť, Rumunsko

www.romexpo.ro • BIFE-SIM, 14.–18. septembra Medzinárodný veľtrh návytkárskeho priemyslu. • TIB, 12.–15. októbra Medzinárodný investičný veľtrh. Spoločné podujatie spájajúce deväť špecializovaných výstav od kovopriemyslu cez automatizáciu po chemický priemysel. • INDAGRA, 2.–6. novembra Medzinárodná výstava poľnohospodárstva, potravinástva, nápojov a baliacej techniky. Predstavujú sa výrobcovia poľnohospodárskych strojov, výrobcovia a distribútori osív, najnovšie technológie na ochranu rastlín. V programe figuruje aj verejné hodnotenie plemien, prezentácia plemien a odborné poradenstvo.

4 d MAĎARSKÁ EKONOMIKA

ARAD, Románia

www.expoarad.ro • AGROMALIM, 8.–11. septembra Medzinárodná výstava poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov a služieb.

• Hygiéne in Industry Expo, 16.–19. septembra Špecializovaná výstava hygieny (čistiace prostriedky, dezinfekčné a upratovacie prostriedky atď.) • Packtech Expo, 16.–19. septembra Špecializovaná výstava baliacej techniky (stroje, nástroje, materiály, technológie) • CE-HA, 1.–4. októbra Špecializovaná výstava elektroniky a osvetľovacej techniky • Energetika, 14.–16. októbra Špecializovaná výstava energetiky • EcoFair, 14.–16. októbra Špecializovaná výstava ochrany životného prostredia •••

Basel, Švajčiarsko,

www.swisstech-messe.ch • www.prodex.ch • Swisstech + Prodex, 15.–18. novembra Swisstech je najvýznamnejšou medzinárodnou výstavou dodávateľov vo Švajčiarsku. Jej sprievodným podujatím je špecializovaná výstava obrábacích strojov, výrobných nástrojov a meracej techniky Prodex.


Predaj kvalitnej maďarskej obilniny a hospodárskych zvierat! Z našej ponuky: • kura na pečenie • jahňa • kukurica • pšenica • tritikale • slnečnica

Žiadajte individuálnu ponuku a odbornú pomoc: agrowitt@agrowitt.hu

Firma Bognár Boris Kft. ponúka na predaj:

Webová služba, ktorú potrebuje každý manažér: www.veszta.hu! Užitočné obchodné aplikácie: • CRM-systém • obchodovanie • kalendárny systém • webový evidenčný systém • spoločná tvorba dokumentov • organizácia konferencií, školení a stretnutí

Náš systém na riadenie chovu hovädzieho dobytka je dostupný aj online: www.riska.hu. Na kancelárske použitie, na notebook, na tablet, a na smartfón! Ďalšie informácie: riska@riska.hu

Budte úspešný chovateľ hovädzieho dobytka!

CHAROLAIS Z MAĎARSKA = KONTROLOVANÁ KVALITA

• 300 ks teliat charolais (200 kg/ks) • 13.000 ks ošípaných (110 kg/ks) • 11.000 q vínne hrozno (biele, červené) • ročne 10 skokových jazdeckých koní (4-8 ročné)

V prípade ďalších informácií sa obráťte na nás dôverou!            Bognár Boris Kft. H-6400 Kiskunhalas, Alsószállás 177. bognarboriskft@gmail.com

Podrobné informácie: www.nucleus.charolais.hu

Plemenné kravy a plemenné býky Limousin! Naša živočíšna výroba ročne dodá približne 50 ks plemenných býkov a 100 ks plemenných kráv, z výborného francúzskeho genetického výberu. Okrem toho každoročne máme na odbyt 100-150 ks teliat na výkrm, resp. na bitúnok. Každé zviera má odstránené rohy v mladom veku. Pre dobytok Limousin je charakteristické:

Naše ostatné činnosti:

• pokojná povaha • robustná stavba tela • dobrá pastevná schopnosť, a využitie pastvín Chov je realizovaný na pasienkoch s elektrickým oplotením

• poľná rastlinná výroba • chov zvierat » chov oviec (maďarské merino) » chov ošípaných (plemenárstvo mangalíc) » chov dobytka (plemenárstvo Limousin)

Ďalšie informácie: imar.bt@chello.hu • IMÁR BT • H-8220 Balatonalmádi, Kisberényi utca 5. MAĎARSKÁ EKONOMIKA d 5


Maďarský potravinársky priemysel je schopný exportu Maďarské poľnohospodárstvo a naň stavajúci potravinársky priemysel je schopný zásobiť treba vyhovieť prísnej sústave požiadaviek, približne 30 miliónov ľudí, exportná činnosť preukazuje priebežnú rastúcu tendenciu, v rámci čo zároveň zabezpečí konkurencieschopcelkového exportného objemu má na ročnej úrovni podiel hojne vyšší než 30%. nosť, aj vyhovujúcu kvalitu výrobkov. Počas Pokiaľ sa jedná o exportné trhy, mimoriadny význam majú spracované mäsové výrobky, kontroly je v celom výrobnom reťazci základmrazená a konzervovaná zelenina-ovocie, kyslé prílohy, mrazené mäsové a cestovinové vý- nou požiadavkou vylúčenie GMO a upustenie robky, výrobky mliekarenského priemyslu, vína, náš med, ktorý je na svetovej úrovni. od používania umelých, syntetických látok, Aj o tomto hovorila Dr. Petra Pana, zástupkyňa štátneho tajomníka pre zahraničné eko- respektíve látok na zvýraznenie chuti. V záujnomické záležitosti, vo svojom vystúpení na Konferencii výrobcov potravín z Karpatskej kot- me toho, aby certifikačnou ochrannou známliny a zdôraznila, že národné hospodárstvo je jedným z najvýznamnejších odvetví, ktoré je kou označené produkty vstúpili na domáci Vládou Maďarska pozdvihnuté na strategickú úroveň. Dokazuje to aj Rozvojová stratégia a zahraničné trhy s rovnakým imidžom, je potravinárskeho priemyslu prijatá v máji 2015, ktorá určuje vývojové trendy do roku 2020, s možné maďarské potraviny prémiovej kvality vytýčeným cieľom, aby sme so správnymi vedomosťami a technológiou zásobili bezpečnými zjednotiť pod jedinú národnú značku. potravinami nielen domáce obyvateľstvo, ale aby sme mohli podstatné množstvo potravín exportovať aj spotrebiteľom v iných krajinách. Popri rastúcom obrate je štruktúra dovozu a vývozu pomerne stabilná. Rozhodujúcu časť vývozu tvoria obilniny a výrobky z nich (24%), mäso a mäsové výrobky (18%), zelenina a ovocie (13%), krmivá pre zvieratá (12%), ako aj výrobky zaradené do potravinovej skupiny živočíšnych a rastlinných olejov, tukov a voskov. Do našej krajiny sa v najväčšej miere dováža zelenina a ovocie (15%), mäso a mäsové výrobky (12%), iné jedlé výrobky a produkty (12%), krmivá pre zvieratá (11%), obilniny a výrobky z nich (11%), káva, čaj, kakao, koreniny (10%). Prvých 15 štátov prijímajúcich maďarský export pokrýva 82% celkového vývozu, je medzi nimi 13 štátov Európskej únie. Medzi 15 najväčšími odosielajúcimi štátmi sa nachádza 14 štátov Európskej únie a kandidát na členstvo – Srbsko. Naši najvýznamnejší partneri v dovoze boli: Nemecko (so 16%mi celkového obratu), Rumunsko (9,7%), Rakúsko (8,4%), Taliansko (8,2%) a Slovensko (7,6%). Tieto štáty považujeme za pomerene stabilných, trvalých obchodných partnerov. Zástupkyňa štátneho tajomníka povedala, že prostredníctvom NMKH Zrt. (Magyar NemMaďarské vína majú vo svete popredné miesto, popularita a povedomie o maďarských vízeti Kereskedőház Zrt. – Maďarský národný nach narastá, čo dosvedčuje aj fakt, že ročne sa exportuje okolo 700 tisíc hektolitrov vína, obchodný dom Zrt.) fungujúceho ako inštitúv prvom rade do Nemecka, Anglicka, Českej republiky, Slovenskej republiky, do Číny a Jacia v pozadí Ministerstva zahraničných ekoponska, pričom sa maďarské vína a šampusy dostanú do asi sto krajín po celom svete. nomických záležitostí a zahraničných vecí a Maďarské vinárstvo prežíva éru kvalitatívnej zmeny, za posledné roky sa vytvorila možkancelárie 22 spoločnosti Hálózat Kft. vytvonosť kvalitatívneho a kvantitatívneho postupu v odvetví – vyhlásil minister pôdohosporenej na zabezpečenie činností obchodného dárstva. Podľa Dr. Sándor Fazekasa sa už vlani prejavil výsledok viacročnej zakladateľrozvoja môže poskytnúť významnú pomoc skej práce. Pestovanie viniča je prevádzkované v 22 vinárskych krajoch na viac než 80 v záujme postupu maďarských tovarov na tisíc hektároch, a odvetvie hrozno-víno predstavuje priame živobytie pre približne 80 tisíc zahraničné trhy. Upozornila na zastrešujúrodín. Výstup z odvetvia hrozno-víno bol vlani 73 miliárd forintov, úroda hrozna vzrástla cu značku „Áldomás“, ktorá bola vytvorená o  27 percent. Výroba vína sa podľa predbežných odhadov črtá na úrovni okolo 2,7 miprostredníctvom rozsiahlej spolupráce odliónov hektolitrov. V roku 2015 bola spotreba vína pripadajúca na jednu osobu 26 litrov, borníkov, štátu a výrobcov, pomocou ktorej čo by chceli navýšiť. V Maďarsku bol pomer domácich výrobkov v spotrebe vín v prvom sa pred výrobcami otvárajú nové trhy, z prvej desaťročí 21. storočia 80 percent, do roku 2015 stúpol tento pomer na 92 percent. ruky môžu získať informácie o produktovom Cieľom programu výnimočnosť vína, ktorý sa začal pred tromi rokmi, je, aby vypátral vývoji a zahraničných trhoch, a tiež môžu zvynajlepšie vína a dal o nich vedieť. Za posledné roky sa v „národnej vínnej reprezentácii“ šovať stabilitu odbytu. Vyzdvihla, že k značke nachádza už okolo 1200 položiek. „Áldomás“ sa pripája aj nová „Spotrebiteľ-friendly ochranná známka“, k použitiu ktorej

Naše vína sú populárne

6 d MAĎARSKÁ EKONOMIKA


Krájacie stroje na cestoviny kupujte priamo od výrobcu:

PASTERIZOVANIE, BALENIE, PLNIACE ZARIADENIA, UMÝVACIE SYSTÉMY, CHLADENIE, KOMPLETNÉ MALOVÝROBNE OD 1985.

• krájač na rezance • krájač na štvorce • krájač na jahodový list H-2800 Tatabánya • +36/70/636-5101 tesztvago@kovasgep.hu • www.kovasgep.hu

Zootechnika Gépgyártó Kft. • 2100 Gödöllő, Horgásztó u. 12 Tel: +36/20/934-5731 • info@zootechnika.hu • www.zootechnika.com

Pre akékoľvek agrárne-, a potravinárske spoločnosti ponúkame nasledovné práce: • Projektovanie, odborné poradenstvo, montáž technológií, a ochrany životného prostredia • Manažérstvo kvality, poradenstvo pri HACCP, budovanie systémov • Zámočnícke a kovoobrábacie práce

Žiadajte našu osobitnú ponuku: info@eumill.hu WINDMILL KFT. www.eumill.hu

Kúpa-predaj, servis nových a používaných obchodných a VEĽKO kuchyňských zariadení, skladová technika, výroba nerezového nábytku

www.adukft.hu • adukft@gmail.com Nájdete nás aj na Facebooku!

Miešacie stroje s pevnými a odnímateľnými nádobami od 5 kg do 300 kg, v rôznych veľkostiach. • Etážové pece s parnými rúrami: od 4 m2 do 20 m2 plynovým alebo elektrickým ohrevom. • Rotačné pece s rozmermi plechov 400x600mm- 600x800mm a 600x 1000mm. • Pece so sklenenými dvermi, plynovým alebo elektrickým ohrevom, v rôznych veľkostiach. • Boxové kysiarne vo veľkostiach podľa potreby • Šľahače od 5l do 120l, mechanická a elektronická regulácia rýchlostí. • Stroje na tvarovanie rožkov v rôznych veľkostiach • Rozvaľovacie stroje s rôznymi veľkosťami stolov • Poloautomatické a automatické deliace stroje na žemle • Krájače chleba, so šírkou podľa požiadaviek • Deliace stroje na cesto • Kužeľový vyguľovač

Príslušenstvo a nástroje: • • • •

Fritézy, plničky, kysiarne šišiek Nerezové vozíky pre pece Vozíky na chlieb s policami z tvrdého dreva Nerezové pracovné stoly s vrchnou doskou z tvrdého dreva • Pásy, plechy, formy na pečenie • Plechy na žemle, nože.

Petrovics János: +36/30/961-9886

www.sutogepkft.hu • info@sutogepkft.hu MAĎARSKÁ EKONOMIKA d 7


Koreniny a paprika: sušenie, mletie, miešanie korenín

Naše výrobky: • Segedínska paprika s ochranným označením pôvodu (sladká a štipľavá) • mleté koreninové papriky (I. a II. Trieda, sladká a štipľavá) • koreninové zmesi, dochucovadlá

Paprika Molnár Kft.

H-6758 Röszke, II. körzet 50/B paprika@paprikamolnar.hu www.paprikamolnar.hu

Dobré cestoviny sú domáce cestoviny! Toto sú sušené cestoviny od Viktórie Kálmánházi. Osvedčené kvalitné cestoviny domáceho charakteru od roku 1994: • 8 a 4 vaječné • Široká ponuka (slíže, špirály, veľké kocky, atď.)

Naša spoločnosť v Nemecku je už 120 rokov známa lekvármi a sladkými výrobkami vynikajúcej kvality. Naša skupina patrí medzi popredných svetových spracovávateľov ovocia, ktorá disponuje zo závodmi v Nemecku, v Poľsku a v USA. Maďarská dcérska spoločnosť je najmenším členom našej skupiny, zamestnáva približne 100 osôb, a vyrába cca. 12.000 ton výrobkov ročne. Naše výrobky z ovocia sú celosvetovo spracovávané v mnohých produktoch mliekarenského- a pekárenského priemyslu. Medzi našimi partnermi je mnoho celosvetovo známych firiem mliekarenského- a pekárenského priemyslu. Naša spoločnosť v oblasti ovocia a ovocných výrobkov má rozsiahle vedomosti a zanietenosť. Naša vášeň a remeselné znalosti sa spájajú jedinečnou inovačnou silou. Vyrábame skvelé výrobky, na ktorých si naši zákazníci pochutnávajú. Preto hrdo môžeme vyhlásiť, že:

O d n á š h o ovo c i a j e l e p š i e l e n t o , č o z n e h o s a m i v y ro b í m e . To j e n a š a j e d i n e č n á s i l a .

Vyžiadajte si osobitnú ponuku: veronyak.i@gmail.com

KONTAKT:

Zentis Hungária Bt. • H-2646 Drégelypalánk, Fő út 178. • zentishu@zentis.hu • www.zentis.de

Záhradníctvo je stabilné odvetvie Záhradníctvo je silné, stabilné odvetvie maďarského poľnohospodárstva, celkový výstup odvetvia v roku 2015 bol asi 377 miliárd forintov, čo predstavuje 15,4 percenta celkového poľnohospodárskeho výstupu. Záhradnícka činnosť aj dnes zabezpečuje živobytie pre viac desaťtisíc rodín, teda je z pohľadu zamestnávania jedným z odvetví skrývajúcich najväčšie príležitosti. V roku 2014 skonzumovalo maďarské obyvateľstvo v priemere okolo 75 kilogramov zeleniny a 39 kilogramov ovocia. Cieľom programovej série rok záhradníctva je práve to, aby

maďarskí ľudia pestovali, kupovali a konzumovali čo najviac zeleniny a ovocia. Na základe uvedeného si ministerstvo želá zvýšenie spotreby zeleniny na 85 kilogramov a spotreby ovocia na 45 kilogramov za rok – povedal Dr. Sándor Fazekas, minister poľnohospodárstva, ktorý považuje za dôležité, aby ľudia záhradníčili nielen na vidieku, ale aj v mestách a teda aj v Budapešti.

Jeme málo rýb Hoci za uplynulých dvadsať rokov stúpla spotreba rýb v Maďarsku na dvojnásobok, 5,2 kg na osobu ešte aj takto zodpovedá len štvrtine európskeho priemeru. Spotreba poskočí len v období Vianoc, najvyhľadávanejším druhom ryby je aj naďalej kapor. Čoraz viac ľudí vyhľadáva už hotové filety (bez kostičiek) pripravené na priamu domácu prípravu.


Ovocné vína od spoločnosti Frutta Vino Kft.!

Chutné a zdravé!

Balenie v 1,5-2 litrových PET obaloch. Široká ponuka, zaručená kvalita.

Aj v sypanom balení vo vreciach!

Pufované produkty z vlastného vývoja V 9 príchutiach, z pufovanej ryže, zo špaldovej-, a tvrdej pšenice.

Hľadáme predajcov našich produktov!

Hľadáme distribútorov, predajcov, a obchodných spoločností z potravinárskeho priemyslu!

Žiadajte osobitnú ponuku: fruttavino@fruttavino.hu

Mentész Zrt. • H-5400 Mezőtúr, Szandazug 110. Tel.: +36/56/350-923 • Fax: +36/56/550-716 • info@mentesz.hu • www.mentesz.hu

Vysoko kvalitná maďarská nakladaná zelenina!

Našou hlavnou činnosťou je veľkoobchod ovocia a zeleniny.

Domáce chute, sáčkové alebo vedierkové balenie:

• uhorky, • paprika (sladká a štipľavá), • paprika plnená kapustou, • cviklový šalát, • kvasená kapusta (rezaná a hlávková)

Naše produkty: • Zelenina: hlávkový šalát, paprika, paradajky, uhorky • Ovocie: jablká, čerešne, višne, slivky a jahody Predaj na export: prebieha z našej chladiarne v lokalite Nyáregyháza. Náš systém riadenia kvality: Global Gap.

KER-TÉSZ ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZET

SCHMIDT JÁNOS • H-4090 Polgár, Aradi u. 16. Tel./Fax: +36/52/391-662 • +36/30/945-7261 Ďalšie informácie: schmidt@bicomix.hu

H-2750 Nagykőrös, Ceglédi út 16. A épület fsz. 5. Tel./Fax: +36/53/347-087 info@nkkertesz.hu • www.nkkertesz.hu

koronateszta@koronateszta.hu • www.szeretematesztat.hu

4 vaječné sušené cestoviny KORONA, 400 g

8 vaječné sušené cestoviny od MÁNDY-ho, 200 g

Služby zákazníkom: +36/27/351-740

Celozrnné sušené cestoviny KORONA, 500g

Cestoviny durum DON FRANCESCO, 500 g

spája

talianske tajomstvo

GENERÁCIE

NEODOLATEĽNÉ POKUŠENIE

duša PRÉMIOVÝCH polievok

ZDRAVŠIE A CHUTNEJŠIE

pre všetky generácie!

MAĎARSKÁ EKONOMIKA d 9


poklesol trh agrárnych strojoV Hospodári za vlaňajší rok nakúpili menej traktorov, ale viac kombajnov. Uplynulý rok priniesol pokles obratu. V Maďarsku v roku 2015 poklesol trh s poľnohospodárskymi strojmi. Do konca septembra boli nakúpené stroje v hodnote 100 miliárd forintov, čo je oproti predchádzajúcemu roku úpadok o 21 percent. Avšak treba vziať do úvahy aj to, že v roku 2014 predali distribútori stroje skoro v rekordnom množstve. Vlani bol v rámci silových strojov pokles 35 percent u traktorov a 48 percent u samo-

chodných nakladacích strojov, ale významne stúpol počet predaných kombajnov, vysoko prevýšiac dopyt za predchádzajúce roky. Na trhu obilných kombajnov bolo do septembra predaných 300 žacích kombajnov oproti 196 kusom za predchádzajúci rok. V najvyššej výkonnostnej kategórii – nad 300 konských síl – bol nárast dopytu 60 percentný.

nestlé-Miliardy Spoločnosť Nestlé obnoví v rámci investície, v hodnote viac ako 20 miliárd forintov, technológiu a produktové portfólio bükského výrobného závodu vyrábajúceho krmivá pre zvieratá. Vďaka tomu sa bükský závod stane najväčšou centrálou výroby krmív pre zvieratá v koncerne, ktorý má tohto roku 150 rokov, odkiaľ budú výrobkami zásobovať trhy viac než 30 štátov a vznikne aj 70 nových pracovných miest. Projekt je ďalšou dôležitou stanicou v neustálom rozvoji, počas ktorého spoločnosť Nestlé investovala viac než 80 miliárd forintov do rozšírenia a modernizácie svojich závodov v Maďarsku. Viac než polovicu týchto výdavkov tvoria investície realizované v Büku. Od roku 2010 minul podnik na rozvoj domácej výroby krmív pre zvieratá viac než 40 miliárd forintov a vytvoril viac než 500 pracovných miest. Odovzdanie doterajšej najväčšej investície v histórii Nestlé Hungária Kft., ktorá je uskutočňovaná ako tretia fáza rozšírenia kapacít vykonaných v dvoch fázach v rokoch 2011 a 2013, je plánované v termíne na konci roku 2017, kedy počet pracovníkov výrobnej jednotky dosiahne tisíc osôb.

Vajíčka sú populárne Podľa predpovede Európskeho výboru môže produkcia vajíčok v EÚ plynulo rásť až do roku 2025. Výstup môže dovtedy stúpnuť na približne 8,3 miliónov ton, čo by množstvo z roku 2014 prekročilo o takmer 12 percent.

10 d MAĎARSKÁ EKONOMIKA

Tento rok počítajú distribútori s miernym záujmom, z časti kvôli štátnym pozemkovým aukciám.

Agrárna politika únie Momentálne úradujúce holandské predsedníctvo na stretnutí osobitného výboru pre poľnohospodárstvo zorganizovanom v Bruseli položilo na stôl 6 bodový dokument k diskusii, v ktorom zaostruje na budúcnosť Spoločnej Agrárnej politiky, teda na obdobie po roku 2020. Zhrnulo s čím možno v blízkej budúcnosti v poľnohospodárstve rátať: nadnárodné spoločnosti budú mať čoraz väčšiu úlohu, spotrebitelia budú čoraz kritickejší a bude viac zdravých potravín. Podľa aktuálneho predsedníctva sú v Agrárnej politike únie potrebné dve dôležité zmeny: treba znížiť podnikateľov postihujúcu byrokraciu a tiež treba zrušiť dotácie na základe hektárov.

Priemerný rok v ovocinárstve Podľa odhadu odbornej organizácie (FruitVeb) bude tento rok v Maďarsku približne o 250-300 tisíc ton ovocia menej. Odborníci v súhrne počítajú s úrodou ovocia približne 800-900 tisíc ton, toto množstvo zodpovedá päťročnej priemernej úrode. V prípade poľnej zeleniny sú škody v štátnom meradle zanedbateľné, zároveň však boli menšie regióny, kde vznikli škody vo vysadenej paprike, skorom hrášku, ako aj v Tolne na území, kde sa pestujú melóny. V Békešskej župe, kde možno nájsť 80 percent skorých melónov, nemrzlo.


Femex-Agro Kft.

ponúka široký sortiment produktov pre budúcich obchodných partnerov:

• Pšenica • Kukurica • Jačmeň • Ovos • Tritikale

• Slnečnica • Kŕmna múka • Repka • Otruby • Doplnkové krmivo • Dovozové umelé hnojivo • Sójová krupica (46%) • Múka

Naše 20 ročné skúsenosti v exporte, a široký okruh odberateľov je zárukou úspešného obchodu!

DAMISOL®

Ekologické listové a pôdne hnojivá DAMISOL na každú rastlinnú kultúru!

• 50 rôznych zložení

• 50 rôznych zložení • Vysoký obsah účinnej látky, organické spojivo, •• Jedinečná Vysoký obsah účinnej látky, organické spojivo, protimrazová ochrana počas kvitnutia, a protistresová liečba rastlín, •• Vysoká Jedinečná protimrazová ochrana počas kvitnutia, odbornosť, 40 ročné skúsenosti, a protistresová liečba rastlín, • MAĎARSKÝ výrobok • Vysoká odbornosť, 40 ročné skúsenosti, • MAĎARSKÝ výrobok

Damisol Kft.

H-2730 Albertirsa, Irsay K. u.1. Tel./Fax: +36/53/370-670 damisol@t-online.hu • www.damisol.hu

Femex-Agro Kft. • H-7724 Feked, Fő utca 37. Tel.: +36/72/515-255 • info@femexagro.hu

NA PRENÁJOM:

Moderná prevádzkáreň v spádovej oblasti Budapešti, kancelárskou budovou s rozlohou 1000 m2, mraziarňou, skladovými priestormi, s dobrou prístupnosťou a možnosťou nakládky pre kamiónovú dopravu. Kontakt: +36/70/639-6516,+36/70/326-7551 agrodan.kft@gmail.com

VÁHY ZOŠÍVAČKY VRIEC

Kontakt: Növény-ház 2008 Kft. • Csollák Gábor konateľ novenyhazkft@gmail.com • www.noveny-haz.hu

Hľadáme predajcov na distribúciu sériových výrobkov!

Vrecovacie váhy typ MP-ZBG na balenie sypkých plodín

Váha typ MP-AFG s prietokovým meraním

Výstavba skleníkov a objektov na pestovanie húb. Aj s kompletnou technológiou, a poradenstvom.

Váha typ MP-BBBG na plnenie big-bagov

Naše produkty: Stolové a skladové váhy, vrecovacie a baliace linky, mostové váhy, prietokové váhy, dopravníky, zošívačky vriec. Naša ponuka: Vysoká kvalita, servisná sieť, ciachovanie, presné a spoľahlivé zariadenia, výhodná cena. Nájdete nás cez nižšie uvedený kontakt! VÁHY NA NAJR ZNEJŠIE MERACIE ÚLOHY METRIPOND PLUS KFT. H-6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 70. • Tel.: +36-62-530-870 Fax: +36-62-242-022 • Web: www.metripond.com • E-mail: info@mplus.hu

Spoločnosť Szarvasi Vas-Fémipari Zrt., ktorá bola založená pred viac ako 60 rokmi, do dnešného dňa je najväčším závodom na výrobu svietidiel a osvetľovacích telies v Maďarsku. Produkcia kovových súčiastok potrebných na výrobu cca. pol milióna svietidiel ročne, sa uskutoční v našich závodoch. Disponujeme s výrobnými pásmi aj na galvanizáciu, a na lakovanie. V našom závode na ohýbanie skla – ktorý je jedným z najvýkonnejších závodov v Európe – pomocou štyroch obrovských priemyselných pecí, neustále vyrábame rôzne krásne sklenené kryty a sklenené dosky, ktoré sú v modernej osvetľovacej technike veľ-

mi populárne. Dôkazom vysokej kvality a spoľahlivosti nami vyrobených výrobkov je, že 70% našich lámp je exportovaných, nájdete ich vo všetkých kútoch sveta. Našim významným objednávateľom je IKEA, vyrábame pre nich viac druhov originálnych lámp. Naše tradičné kávovary, vďaka spoľahlivej prevádzky, a dlhej životnosti sú obľúbeným a nevyhnutným príslušenstvom domácností. Taktiež sú veľmi populárne aj naše iné malé domáce spotrebiče. Vysoký technický obsah počas vývoja produktov a počas výroby zaručujú naši kvalifikovaní inžinieri, spoľahlivosť a výbornú kvalitu zas systém kvality ISO 9001:2008.

Máte individuálnu predstavu? Poverte náš technický tím!

Szarvasi Vas-Fémipari Zrt.

H- 5540 Szarvas, Szabadság u. 64-66. Tel.: +36/66/620-800 • Fax: +36/66/620-808 E-mail: kereskedelem@vasipari.hu • Web: www.vasipari.hu MAĎARSKÁ EKONOMIKA d 11


Vznikla nová sieť kancelárií Snažíme sa o užšie hospodárske vzťahy Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. (MNKH) (Maďarský národný obchodný dom) sa popri Otváraní smerom na Východ a Juh sústredí aj na najviac zrejmé exportné oblasti pre malé a stredné domáce podniky, na štáty strednej Európy. V rámci uvedeného otvára MNKH novú sieť kancelárií, celkovo 22 zastupiteľstiev bude napomáhať rozmachu exportnej činnosti medzi okolitými štátmi a Maďarskom. „Obchodný dom vznikol s tým cieľom, aby pomáhal malým a stredným maďarským podnikom v rozširovaní ich exportnej činnosti. V uplynulom období sme zlepšili našu prevádzkovú účinnosť, určili sme nové strategické smery a rozšírili sme paletu služieb. Obchodný dom má k dnešnému dňu kancelárie už bezmála v štyridsiatich krajinách, tieto dopĺňa stredoeurópska sieť, v rámci ktorej otvoríme dvadsaťdva zastupiteľstiev v siedmich, s našou domovinou susediacich štátoch a v Poľsku“ – zhrnula pre náš časopis Zsanett Ducsai-Oláh, generálna riaditeľka Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt..

Zaostrené na obchod Základným vytýčeným cieľom zahraničnoekonomickej stratégie maďarskej vlády je, aby hospodársko-obchodné vzťahy medzi Maďarskom a susediacimi štátmi, ako aj Poľskom ešte viac upevnila. V súlade s uvedeným otvorí MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Kft. (MNKH Stredoeurópska sieť rozvoja obchodu) vytvorená spoločnosťou Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. celkovo 22 zastupiteľských kancelárií v siedmich susediacich štátoch a v Poľsku, ako doplnenie už existujúcich zahraničných zastupiteľstiev. Táto organizácia riadi činnosti prebiehajúce v ôsmich štátoch, respektíve ich zosúlaďuje s prácou obchodného domu. Spoločne sa snaží vyhovieť exportným dožiadaniam, respektíve buduje takú databázu a systém vzťahov so zahraničnými podnikmi, ktoré zabezpečia pre MNKH a aj pre domáce firmy aktuálne informácie. Regionálne obchodné domy môžu slúžiť ako dôležité informačné body aj pre zahraničné podniky. Cieľom je, aby sa časom vytvoril jednotný stredoeurópsky hospodársky informačný systém, kde si firmy môžu nájsť obchodných a investičných partnerov. Partneri obchodného domu vedia pomáhať aj v tom, v ktorých oblastiach sa spoločnosti, ktorá chce exportovať, oplatí pohnúť, v ktorej krajine môže byť záujem o jej tovar alebo služby. „Považujeme za dôležité – formulovala generálna riaditeľka –, aby sme podporili spoluprácu medzi malými a stredným maďarskými podnikmi, respektíve medzi firmami regiónu s cieľom exportu. V záujme uvedeného obchodný dom na jednej strane zmapuje a v prípade záujmu školením pomôže exportu schopným maďarským firmám doma aj v cieľových krajinách, svojim partnerom poskytne konkrétne obchodné príležitosti a trhové informácie, pomôže v založení prevádzky alebo firmy a veľkú pozornosť venuje podpore výrobnej spolupráce, respektíve vypátraniu tovarových fondov v zahraničí. Týmto sa posilňuje hospodárska a obchodná pozícia nielen Maďarska, ale aj regiónu. Zriadenie miestnych centier pomáhajúcich maďarským firmám je dôležité aj preto, lebo podľa skúseností môže byť významnou výhodou, ak podnikateľ dostane na zahraničnom trhu pomoc šitú na mieru, vo vlastnom jazyku a od odborníkov, ktorí sú zbehlí aj v miestnom obchode, čo môže znamenať významnú výhodu a môže ovplyvniť aj výsledok niektorej danej obchodnej príležitosti. Naši zástupcovia hľadajú v daných krajinách obchodné príležitosti pre maďarské firmy, rozširujú maďarsko-maďarskú spoluprácu, ktorá sa môže zrealizovať hoc aj formou joint venture. Takto sa ešte silnejšie môžu neskôr objaviť aj na trhoch tretích krajín. Snažíme sa o to, aby sme v tom ktorom štáte našli čo najvhodnejšie nástroje pre firmy hľadajúce partnerov. Je, kde je dôležitá a užitočná prítomnosť na výstavách, inde sa suma vynaložená na dostavenie sa lepšie uplat12 d MAĎARSKÁ EKONOMIKA

ní, ak namiesto prítomnosti na kolektívnej výstave zorganizujeme cielené, hoci menšie podujatia, obchodné stretnutia, či študijné zájazdy.”

Slovensko „Slovensko je významným obchodným partnerom Maďarska, obrat tovaru medzi dvomi štátmi prekročil 8,4 miliárd EUR. Aj toto je dôvod, že Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. otvorí v Slovenskej republike sedem zastupiteľstiev. Podľa odborníkov sa v regióne skrýva veľký potenciál“ – poukázala na dôležitosť hospodárskych obchodných vzťahov s našim severným susedom Zsanett Ducsai-Oláh. Medzi úlohami Magyar Nemzeti Keres­ ke­dőház Zrt. sa nachádza príprava a uskutočnenie takých programov, ktoré vytvoria príležitosti na vytvorenie vzťahov medzi maďarskými a slovenskými firmami, pomáhajú podnikateľom aktuálnymi informáciami, či už je reč o založení spoločnosti, o colných pravidlách alebo daniach. Neskôr pre malých a stredných podnikateľov zorganizujú aj tematické obchodné stretnutia. Slovenské zastupiteľské kancelárie vykonávajú činnosť na nasledovných miestach: Košice, Kráľovský Chlmec, Dunajská Streda, Rimavská Sobota, Nové Zámky, respektíve onedlho v Štúrove a v Šahách.

O Obchodnom dome Cieľom Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. (MNKH) je rozšírenie exportnej činnosti domácich malých a stredných podnikov produkujúcich aj v medzinárodnom merítku konkuPokračovanie na 12 strane


Malé a stredné závody na rastlinné oleje, rafinérie (dezodorácia)

• Obaly na školské knihy z Pvc a polypropylénu • Obaly z Pvc a polyetylénu na zošity • Polyetylénový obalový materiál BOPP a CAST Aj Vašim individuálnym požiadavkám vyhovieme rýchlo a pružne.

Široký výber kompletných malých a stredných mliekarenských závodov od firmy Agrostahl Kft.

Pre ďalšie informácie navštívte našu domovskú stránku: www.agrostahl.hu • info@agrostahl.hu • +36/30/914-9727 Hľadáme obchodných partnerov na distribúciu a predaj sušených kvetov, a potrieb pre aranžérstvo!

VÝROBA FÓLII s desaťročnými skúsenosťami!

Sušené kvety

Kvetinový trh - Szigetszentmiklós, FLORA HUNGARIA VIRÁGCSARNOK, stánok č. 34 V trhových dňoch v pondelok a vo štvrtok od 8.00 do 16.00 h, v stredu a sobotu od 9.00 do 16.00 h.

Szilágyi Company Kft.

Vyžiadajte si ponuku: szilagyikriszta@hotmail.hu Výrobca papierov Eminens 97 Papírgyártó Kft. pre budúcich obchodných partnerov ponúka nasledovné produkty: • tenký prírodný baliaci papier 26 g/2m, • baliaci papier s fóliou na mäso, • pekárenské sáčky.

Ďalšie informácie: Tel.: +36/20/4018959 (anglicky a nemecky)

Vysoko odporúčané pre pekárne, kvetinárstva, mäsiarstva, výrobcov nábytku, a výrobcov smaltovaného riadu!

info@szarazvirag.hu www.szarazvirag.hu

Čakáme na Vaše objednávky: eminens97kft@gmail.com

Výrobca kovových sudov PACSAI Fémhordógyártó Kft. SORTIMENT VÝROBKOV: - od 25 litrov do 216,5 litrov (55 USG) s nesnímateľným vekom, - od 40 litrov do 216,5 litrov (55 USG) s kovovým vekom, - výroba a distribúcia 60 a 200 litrových kombinovaných obalov s HDPE vložkou OBLASTI POUŽITIA: Chemický priemysel • Potravinársky priemysel • Ochrana životného prostredia Poštová adresa: H-8761 Pacsa, Csány László út 59. Pf. 17. Tel: (+36) 92-368-988, (+36) 92-568-105 Fax: (+36) 92-368-457

Výrobný závod: H-8936 Zalaszentmihály, 0105/12 hrsz Tel. / Fax: (+36) 92-568-147

E-mail: hordo@pacsaifemhordo.t-online.hu

www.pacsaifemhordo.hu MAĎARSKÁ EKONOMIKA d 13


Kontakt: Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. H-1095 Budapest, Ipar utca 5. (Down Town Irodaház) Tel: +36-1-810-1600 info@tradehouse.hu www.tradehouse.hu/en

Pokračovanie od 10 strany

rencieschopné výrobky a služby s vysokou pridanou hodnotou. V uplynulých rokoch už otvoril obchodné zastúpenie v skoro štyridsiatich štátoch na štyroch kontinentoch. Strategickým cieľom je otvorenie ďalších obchodných domov v regióne Karpatskej kotliny, respektíve v rámci Otvárania smerom na Juh aj expanzia v regióne južnej Ameriky. Činnosť obchodného domu stavia na dva hlavné piliere. Na jednej strane pomocou svojho odborného a rozľahlého systému vzťahov nepretržite vyhľadáva tie maďarské podniky, ktoré by mohli byť konkurencieschopné aj na zahraničných trhoch. Na druhej strane pomocou miestnych obchodných domov vytvorených v cieľových krajinách analyzuje nároky daného trhu, respektíve z pohľadu maďarských firiem mapuje potenciálne obchodné príležitosti. Našou prioritnou úlohou je pomôcť domácim malým a stredným podnikom, ktoré za posledné roky

vytvorili inovatívne technológie, dosiahli výsledky vo výskume a vývoji, dostať sa na

zahraničný trh a tým aj podpora exportu maďarskej vedomosti. Pre svojich partnerov vypátra na zahraničných trhoch možných konkrétnych obchodných partnerov, respektíve im poskytne na mieru šitý komplexný balíček služieb v záujme zvýšenia ich exportnej schopnosti. Vďaka svojim zahraničným zastupiteľstvám disponuje jedinečnými informáciami o trhu vo vzťahu k cieľovým krajinám, pomocou ktorých dostanú s ním spojené podniky podrobný obraz o možnostiach exportu. A v rámci služby rozvoja podnikania poskytuje komplexné poradenstvo k exportu a pre maďarské firmy uskutočňuje aj cielené školenia.

Dunajskostredské aktivity Dunajskostredská kancelária MNKH Közép-Európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat začala svoju činnosť v novembri 2015. Vďaka vynikajúcemu zemepisnému umiestneniu mesta Dunajská Streda je tam veľmi intenzívny hospodársky život, na ktorý má výrazný vplyv blízkosť troch hlavných miest, Budapešti, Bratislavy a Viedne, ako aj dynamický rozvoj rábskeho regiónu. Nezamestnanosť ukazuje čoraz viac klesajúcu tendenciu. V priemyselnom parku nachádzajúcom sa v blízkosti mesta sa postupne usadzujú firmy. Tu možno nájsť najväčší kontajnerový logistický park v strednej Európe, ktorý má vlastnú vlakovú flotilu, a teda je pružne zabezpečená preprava tovaru medzi Atlantickým oceánom, Čiernym morom a Jadranským morom. Pod týmto územím možno nájsť aj významné zásoby pitnej vody Európy. Krajina má v prvom rade poľnohospodársky charakter. Od Károly Bödőka, vedúceho dunajskostredskej kancelárie sme sa dozvedeli: realizovali už viac odborných programov. Veľký úspech malo Agrárne fórum zorganizované vo februári roku 2016, ktorého sa zúčastnilo viac než 90 podnikateľov v poľnohospodárstve. Podnikatelia mali možnosť z prvej ruky získať informácie o aktuálnych právnych zmenách, ako aj o vypísaných tendroch. V apríli roku 2016 sa s pomocou Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. zúčastnilo na bratislavskom stavebnom veľtrhu CONECO viacero maďarských spoločností zainteresovaných v stavebníctve. Viac firiem našlo takého partnera, ktorého sídlo je v Dunajskej Strede alebo v jej okolí. Pre úspech budovania vzťahov bol dôležitý domáci trh a poznanie jazyka, čiže spoločný jazyk a podobné zmýšľanie. 14 d MAĎARSKÁ EKONOMIKA

K rozvojovému potenciálu regiónu môžu významne prispieť kúpele a športový turizmus/ cestovný ruch. Na termálnych kúpaliskách v Komárne, vo Veľkom Mederi, v Dunajskej Strede čakajú na realizáciu rozvojové plány, v Šamoríne čaká svojich hostí najmodernejšie jazdecké centrum strednej Európy. Plánuje a realizuje sa uskutočnenie jednotného turistického marketingového programu, vytvorenie jednotnej značky. Dunajská Streda – centrum Žitnoostrovského regiónu (Kukkonia) – čaká na dožiadania obchodných partnerov, ako aj na investičné podnety.


• • • • • • •

Automatizácia, inštrumentácia Programovanie riadenia PLC Termovízne merania, diagnostika Vzduchotechnika a vykurovacia technika Strojové vybavenie, a osvetlenie pretlakových stanov Riadenie bioplynových technológii Zastúpenie výrobkov Jetter (PLC, servo, HMI)

Inžinierska kancelária Contireg, s.r.o. info@contireg.hu • www.contireg.hu

Výroba, a vývoj elektronických riadení a súčiastok, aj v individuálnom projektovaní! Integrácia plošných spojov, malo-, a stredno- sériová výroba. Zhotovujeme rôzne priemyselné hardvéry a softvéry. Navštívte našu webstránku: www.ltc.hu

L-Tech Kft.

H-8151 Szabadbattyán, Széchenyi u. 105 ltc@t-online.hu

Projektovanie a výroba Technológia chladenia – jednoúčelových strojov zužitkovanie energie

Široký sortiment meracích prístrojov na meranie tlaku, teploty, vlhkosti, a hĺbky vody Vám ponúka firma

PLT Méréstechnikai Kft! Kde? V čistých priestoroch, skladovacích priestoroch, počas prepravy tovaru. Na čo? Na vyhotovenie tepelnej mapy, na stále meranie (monitorovanie), zbieranie dát, varovanie a signalizáciu, na štatistické zobrazenie dát. Ako? Bezdrôtovým meraním a zbieraním dát. . Pomocou rádiového meracieho systému ZigBee za veľmi krátky čas je možné vybudovať kompletný systém merania bez potreby káblových rozvodov, s použitím našich batériových rádiových zariadení, Dosah je od 10 do niekoľko sto metrov, ktorý je možný ďalej navýšiť pomocou rádiových routerov.

Výroba priemyselných indivi- Priemyselná automatizácia duálnych strojov, navrhnutých (riadiace skrine sériovej a individuálnej výroby) na montáž a výrobu • riadenie, regulácia priemysel• obrábanie rúr, ného chladenia, zber údajov • montážne technológie a vý(projektovanie, realizácia koroba súčiastok v automobilolektorových a solárnych sysvom priemysle témov) • robotické zváracie cely, robotické baliace pracoviská • CNC strojové obrábanie Hľadáme individuálneho dodávateľa na sústružené súčiastky, podľa možností s CNC obrábacími zariadeniami.

Žiadajte našu ponuku aj na vysielače na meranie hĺbky vody!

V prípade záujmu, napíšte nám na: konkolye@konkolyelectro.hu KONKOLY ELECTRO KFT. H-5100 Jászberény, Váltó u. 7. www.konkolyelectro.hu

Ponúkame riešenia, so serióznymi referenciami, napr. v oblastiach farmaceutického-, chemického-, ropného, a plynového priemyslu, ako aj vo využití vody a výroby vody. Podrobné informácie www.pltkft.hu.

PLT MÉRÉSTECHNIKAI KFT. 1151 Budapest, Fő út 24. mail@pltkft.hu

+36-20-340-3975

MAĎARSKÁ EKONOMIKA d 15


O odpadovom hospodárstve v Rimavskej Sobote Rimavskosobotská kancelária MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Kft. zorganizovala konferenciu s názvom Odpadové hospodárstvo, environmentálne hospodárstvo, alternatívna energia v regióne v tematickom okruhu. Na podujatie dostali pozvanie takí maďarskí a slovenskí podnikatelia, ktorý sú v téme zainteresovaní.

O konkurzoch a možnostiach v Košiciach V organizácii košickej kancelárie MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat sa dňa 7. apríla konala odborná konferencia s názvom Vidiek a jeho budúcnosť – budúcnosť vidieku v jednotnej hospodárskej oblasti Karpatskej kotliny. Podujatie sa konalo v Turistickom informačnom centre v Debradi, kde účastníkov privítala primátorka Adrianna Gergely Papp. Antal Kiss, ministerský komisár (Magyar Fejlesztési Központ, Budapest) mal prednášku s názvom Konkurzy priamo z Bruselu, potom István Trembóczki, referent pre rozvoj vidieku (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Miskolc) predstavil služby Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (Národná komora pre poľnohospodársku ekonomiku) a jej programy na podporu cezhraničnej hospodárskej spolupráce. S EZÚS Via Carpatia založenou samosprávou Košickej župy a samosprávou Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy a s konkurznými príležitosťami prekračujúcimi maďarsko-slovenskú (HU-SK) hranicu oboznámila Júlia Orbán Máté, riaditeľka EZÚS Via Carpatia, Košice. Mihók Gábor, vedúci košickej kan-

celárie MNKH Közép-Európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat držal prednášku s názvom Výzvy a možnosti v spoločnom hospodárskom priestranstve, v ktorej predstavil činnosť a plány siete, respektíve jeho košickej kancelárie. O možnostiach programu 2016 rok v zahraničí žijúcich mladých maďarských podnikateľov, ktorý je určený začínajúcim-mladým podnikateľom, porozprával Tamás Iván, koordinátor programu (Szepsi). Otázky, konzultácie, B2B stretnutia po prezentáciách umožnili medzi účastníkmi vznik dialógov a nadviazanie kontaktov.

16 d MAĎARSKÁ EKONOMIKA

Prednáška Dr. Aranky Laczikó (Készenlét Zrt.) bola o produkcii a využití bioplynu a zástupca spoločnosti Brantner s. r. o. zo Slovenska oboznámil so svojou činnosťou vzťahujúcou sa na spracovanie firemného odpadu. Jednu z najzaujímavejších prednášok mohli účastníci počuť od Lazara Potashnika, zástupcu spoločnosti Int-Energia Kft., ktorý predstavil revolučnú plazmovú metódu na spracovanie odpadu a biomasy. Majiteľ spoločnosti Elektron z Rimavskej Soboty, p. István Czakó mal prednášku o fotovoltaike.


Okamžité riešenia v pneumatickej technike! Donáška do 24 hodín

• • • • •

Webshop

Odborná podpora

Vývoj a výroba pneumatických ventilov a pracovných valcov Komplexný program pneumatickej techniky Online katalóg v maďarskom jazyku Webshop onedlho k dispozícii aj v slovenskom jazyku Domovská stránka v nemeckom a anglickom jazyku

HAFNER Pneumatika Kft.

H-9228 Halászi, Püski út 3. Email: sales@hafner-pneumatika.com Tel.: +36 96 573 007 HAFNER www.hafner-pneumatika.com Pneumatika

Bratislava

MAĎARSKÁ EKONOMIKA d 17


Flowserve v Debrecíne Spoločnosť Flowserve z Texasu, ktorá sa zaoberá priemyselnou výrobou a poskytovaním služieb otvára centrum zdieľaných služieb (SSC) v Debrecíne. Americká firma, ktorá investovala skoro 4,3 miliardy forintov poskytne finančné a účtovnícke služby v 10 jazykoch, pre Severnú Ameriku a pre 20 štátov regiónu EMEA (Európa, Blízky východ, Ázia). Spoločnosť Flowserve sa zaoberá s návrhom a výrobou priemyselných čerpadiel, priemyselných armatúr, regulačných ventilov, ventilov pre jadrové elektrárne, presných mechanických tesnení, ďalej poskytuje rôzne tým spojené manažérske služby, v prvom rade pre spracovateľský priemysel. Spoločnosť má v 50 štátoch sveta 18 tisíc zamestnancov a zákazníkov z viac ako 70 štátov, ktorí využívajú služby a produkty ponúkané spoločnosťou.

z tohto odvetvia vyšlo najviac pozitívnych projektov: zo 67 pozitívnych investičných rozhodnutí, ktoré spravovala HIPA bolo 12, ktoré sa týkajú sektoru SSC, a tým pádom sa umiestnil na druhom mieste po automobilovom priemysle. Vzhľadom na 17%-tný podiel novovytvorených pracovných miest v odvetví, s viac ako 2200 novovytvorenými pracovnými miest sa umiestnil tiež na 2. mieste. Aktuálne v Maďarsku v sektore SSC funguje viac ako 90 spoločností, ktoré poskytujú pracovné miesta pre viac ako 37 tisíc zamestnancov, hlavne pre generáciu Y (narodených medzi 1980 až 1999), ovládajúcich cudzie jazyky a mladých diplomovaných. Títo zamestnanci obyčajne s vyšším zárobkom vo viacerých prípadoch vytvoria zvýšenú intelektuálnu pridanú hodnotu.

Užitočné adresy

Maďarské veľvyslanectvo Spoločnosť Flowserve vytvorí v Debrecíne 404 nových pracovných miest a to v období do 3 až 5 rokov. Svojich zamestnancov si vyberie z pomedzi mladých diplomovaných ľudí s vysokoškolským vzdelaním. Maďarská vláda k investícii poskytne na základe individuálneho rozhodnutia vlády a v spolupráci s Maďarskou agentúrou na podporu investícií (HIPA) finančnú podporu 1,5 miliardy forintov. Sektor poskytovania zdieľaných služieb (SSC) je jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetví maďarského hospodárstva. V roku 2015 po automobilovom priemysle práve

Hrozí nedostatok Osem z desiatich lítia? Kvôli prudkému nárastu dopytu môže na svetovom surovinovom trhu vzniknúť nedostatok lítia, ktoré je základným materiálom pre výrobu akumulátorov a batérií. Najväčší užívatelia sú výrobcovia mobilných prostriedkov, respektíve elektronických automobilov. Len americká Tesla plánuje do konca roku 2018 hodiť na trh pól milióna elektronicky poháňaných áut s  lítiovými akumulátormi. Sedemdesiat percent známych zásob vlastnia tri štáty, Chile, Argentína a Bolívia. Spoločnosti banského priemyslu chystajú vážne investície v  záujme uspokojenia narastajúcich nárokov. Dobývanie lítia je však veľmi náročné na vodu, jeho urýchlenie je ťažké si predstaviť bez značných škôd na životnom prostredí. 18 d MAĎARSKÁ EKONOMIKA

38 percent nemeckých podnikov činných v Maďarsku plánuje oproti vlaňajšku väčšie investície, len 15 percent z nich by chcelo výdavky znižovať. Stavy chce navyšovať ešte viac, 43 percent, len 14 percent kalkuluje so znižovaním – vyplýva to z prieskumu Nemecko-maďarskej obchodnej a hospodárskej komory. Polovica opýtaných nie je spokojná s ponukou kvalifikovanej pracovnej sily, v spracovateľskom priemysle dosahuje tento podiel dve tretiny. Zaviazanie sa Maďarsku sa tento rok citeľne zlepšilo: teraz by znovu investovalo 80 percent investorov.

81102 Bratislava, Nad Lomom 28 00-421-2-5920-5200 mission.pzs@mfa.gov.hu

81425 Bratislava. Sedlárska 3. 00-421-2-5441-8801 economy@embhung.sk

04001 Košice, Hlavná 67. 00-421-55-728-2021  mission.kas@mfa.gov.hu

04001 Košice, Hlavná 67. 00-421-55-728-2021 LSzenasi@mfa.gov.hu

(Maďarského Národného Obchodného domu) kosice@tradehouse.hu dunajskastreda@tradehouse.hu rimavskasobota@tradehouse.hu novezamky@tradehouse.hu kralovskychlmec@tradehouse.hu sturovo@tradehouse.hu sahy@tradehouse.hu

Veľvyslanectvo, Obchodné centrum

Generálny konzulát Maďarska

Zahranično-ekonomický atašé

Zastupiteľské kancelárie Magyar Nemzeti Kereskedőház


• Výroba všetkých druhov individuálnych strojných súčiastok, • Odlievanie kovov s rýchlym zhotovením foriem. • Vyhotovenie mlecích prvkov odolných proti oderu, poradenstvo.

PROSÍM POZOR! NA PREDAJ!

Rýchle dodacie lehoty, bezchybná kvalita, výhodné ceny! Kontaktujte nás:

TRANSFER TRADE KFT.

Mobil: +36/30/488-9355 (hovoríme po maďarsky) Fax: +36/47/384-174 • transfer@pr.hu • www.transfertrade.hu

1. Motorový brúsny stroj kužeľový, s Udržiavané, výkonom 2,4,7 KW. bezpečné, dodacie lehoty, bezchybná kvalita, 2. Motorový Rýchle leštiaci stroj na 3-smennú výhodné ceny! kužeľový, s nastaviteľnými otáčkami, 4 KW. Kontaktujte nás: prevádzku. 3. Brúsny stroj na kusový TRANSFER TRADE KFT. materiál, 6 metrový + Mobil: +36/30/488-9355 (hovoríme po maďarsky) odsávač. Fax: +36/47/384-174 • transfer@pr.hu Vyžiadajte si ponuku: 4. Odsávač prachu s szaszbelsoepitesz@gmail.com dvojitým vakom 2000, 4000 m3/h.

Bytový architekt - SZÁSZ BELSŐÉPÍTÉSZ KFT. H-2045 Törökbálint, Széles u. 17/a www.szaszbelsoepitesz.hu

U nás kvalita má tradíciu

NOVÉ, Kataforetické ponorné lakovanie (KTL , „E-Coat”) od augusta u VT Metal Kft, v Maďarsku! Váš partner pre výrobu súčiastok Cnc obrábanie, Brúsenie, Zváranie Zámočnícka práca, Povrchová úprava, Montáž

issuu.com/mekonomika

• Priemyselná kvalita, normový, alebo hrubý povlak (RAL 9005 čierna farba). • Odolnosť voči korózii 720+ hod. • U nás je možné aj multilayerové nanášanie Zn + KTL (+ prášková farba).

VT Metal Kft. • Nagy Gábor • +36/22/533-643 nagy.gabor@metal.videoton.hu • www.metal.videoton.hu

Plošné obrábanie pomocou Laserovej technológie • Laserové rezanie / 3 x TruLaser 3030 • Ohýbanie plechov / 1x TruBend 5170 / 1 x TruBend 7036 • Zváranie Záhradné stroje • Výroba Mayer Bt. Takto sa k nám dostanete Kossuth u. 106 – mapa k firme Mayer Bt. 9341 Kisfalud Maďarsko

Tel.: +36/96/599-020 Fax: +36/96/599-024 laser@mayer-gbt.hu www.mayer.de MAĎARSKÁ EKONOMIKA d 19


Slovensko-maďarská obchodná a priemyselná komora sa v uplynulom roku podieľala najmä na udržiavaní a rozvíjaní obchodných vzťahov medzi podnikateľmi oboch krajín, zastupovaní podnikateľských subjektov na významných veľtrhoch a výstavách, realizácií konferencií a odborných seminárov. V závere roka sme dosiahli naplnenie hlavného cieľa, posilnenia postavenia SMOPK. SMOPK v roku 2015 svoju činnosť zameriavala na zvýšenie informovanosti podnikateľov o možnostiach využitia eurofondov a operačných programoch so zameraním na podporu podnikateľského sektora. V tomto duchu v prvej kvartáli 2015 SMOPK spolu s Maďarským národným obchodným domom zorganizovala fórum v šiestich mestách Maďarska a Slo-

AKTIVITY SMOPK V ROKU 2015 venska: Vác, Tatabánya, Salgótarján, Košice, Štúrovo a Dunajská Streda. Program celého roadshow bol prispôsobený možnostiam daného regiónu. V apríli 2015 SMOPK vystupovala aj ako spoluorganizátor Slovensko-maďarského ekonomického fóra a B2B stretnutia v Bratislave spolu s Obchodnou a priemyselnou komorou Győr-Moson-Sopronskej župy a Bratislavskou regionálnou obchodnou a priemyselnou komorou. Hlavným cieľom fóra bolo poskytnutie informácií, ktoré sú spojené so zahájením podnikania na Slovensku, poskytnutie aktuálnych daňových informácií a oboznámenie podnikateľov s možnosťami cezhraničnej spolupráce. Dňa 29. mája 2015 sa konalo riadne Valné zhromaždenie SMOPK, na ktorom bol schválený návrh na zmenu Stanov, účtovná závierka, rozpočet na rok 2015. Členovia komory si mohli vypočuť prednášku o eurofondoch v období 2015–2020. Sídlo SMOPK od 1. júla 2015 pôsobí na novej adrese – Rajská 7, 811 01 Bratislava a regionálne zastupiteľstvo od 1. septembra 2015 na adrese Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda. V októbri 2015 SMOPK spolu s OTP Bankou Slovensko, a.s. a spoločnosťou Slovnaft, a.s. odštartovala súťaž Slovensko-maďarský Startup roka 2015. Cieľom súťaže je finančne podporiť najlepšie nápady a inovácie podnikateľov pôsobiacich v pohraničnej oblasti južného Slovenska a severného Maďarska.

Časový harmonogram súťaže: 1. Vyhlásenie súťaže: 19. október 2015 2. 2. Registrácia a predkladanie zámerov do súťaže: 19. október 2015 – 23. december 2015 Pokračovanie na 22 strane 20 d MAĎARSKÁ EKONOMIKA


Listy na pásové píly predrevársky priemysel z Kaposváru od Kapos-Mechanika Kft.! Zo skladu v nasledovných rozmeroch: Zo zubami veľ. 8: 15x0,6, 20x0,6, 25x0,6, 30x0,6, 25x0,7 Zo zubami veľ. 8 a 10: 30x0,7, 35x0,7, 30x0,8, 35x0,8, 40x0,7, 40x0,8 Pre pílenie pre obyvateľstvo ponúkame 25 m a 50 m kotúčové balenia. Hľadáme predajcov a veľkoodberateľov.

Krátke dodacie lehoty, kvalitné obrobky Naša zlieváreň presných odliatkov pôsobiaca od Zlievárne Sallai! v regióne severného Maďarska ponúka:

• Liatie presné od 0,001 do 10 kg • metódou škrupín (hot box) • Výrobu nástrojov • Prijímame aj málopočetné objednávky

Okrem toho pre používateľov ponúkame kusovú výrobu, a údržbu pílových listov od šírky 15 mm do šírky 206 mm.

Kapos-Mechanika Kft.

kapos-m@cbn.hu • www.kapos-mechanika.hu

Vas-és Neonipari Kft. H-6237 Kecel, Szabadság tér 6-7. Tel.: +36/78-420-144 • +36/78/521-340 Fax: +36/78/521-347 Web: www.vanex.hu E-mail: vanex@vanex.hu

ZARIADENIA PRE FARBIARENSKÉ PREVÁDZKY: Tradičné a automatické striekacie kabíny • Nové, k životnému prostrediu šetrné striekacie kabíny s rekuperátorom. • Individuálne projektované zariadenia pre farbiarne. • Sušiace a vytvrdzovacie tunely. • Individuálne kovové konštrukcie. • Umývacie a odmasťovacie zariadenia na súčiastky

Sallai Öntöde H-3336 Bátor, Hegyalja u. 6. • Tel./Fax:+36/36/483-254 sallaiontode@t-online.hu • www.sallaiontode.hu

Brúsenie skla, podľa osobitných želaní! Brúsenie, a leptanie olovnatého kryštálu a výrobkov z kryštálu. Naše výrobky podľa želaní zákazníka opatríme logom, nápisom, alebo emblémom.

Špeciálna povrchová úprava kovov! Chemické sfarbenie do hneda (horúcim lúhovým roztokom): • Na protikoróznu ochranu kovových a oceľových výrobkov • Úprava, ktorá nezvyšuje rozmery Žiadajte osobitnú ponuku: info@glassmetal.hu Glass-Metál Kft • www.glassmetal.hu

Strojárenský majstri cez generácie!

Široká ponuka priemyselných tesnení, za priaznivé ceny!

INDIVIDUÁLNE CNC FRÉZOVANIE – VÝROBA SÚČIASTOK– CAD/CAM PARTS

• O-krúžky • Hydraulické tesnenia, prírubové tesnenia • Tesniace šnúry, tesnenia s klzným krúžkom, a individuálne tesnenia • Gumové šnúry, žiaruvzdorné tesniace šnúry • Simeringy • Tesniace dosky • Materiál na údržbu • Výroba tesnení

Naše služby: • výroba presných súčiastok, • vyhotovenie prototypu, • výroba vákuových nástrojov, • výroba zariadení, • lineárne vozíky – výroba lineárnych ložísk, • výroba prvkov automatizácie, mechaniky, • CNC frézovanie, • 3D obrábanie.

SUPER SEAL Kft. • Tel./fax: +36/1/250-2601 info@superseal.hu • www.superseal.hu

CNC TECHNOLÓGIA A ODBORNÉ ZNALOSTI Z PRVEJ RUKY = LAFÉM PLUSSZ KFT. Naše služby: • výroba náradia a strojných súčiastok, • Kovoobrábanie s CNC technológiou, • Projektovanie podľa osobitných požiadaviek so systémom CAD/CAM, modelovanie, výroba. Naše vlastné výrobky: hadice pre pumpy s typovým ventilom na bicykle a automobily.

H-8638 Balatonlelle, Rákóczi út 236. Mobil: +36-20-9818-267 • cadcamparts@gmail.com info@alkatreszgyar.hu • www.alkatreszgyar.hu

Obráťte sa na nás! • lafemplussz@gmail.com • www.lafemplussz.hu MAĎARSKÁ EKONOMIKA d 21


bosch-Miliardy Pokračovanie od 20 strany

3. Uzatvorenie predkladania projektov: 23. december 2015 4. Vyhodnotenie predložených zámerov odbornou komisiou 1. kolo: do 29.februára 2016 5. Vyhodnotenie postupujúcich v 2.kole: do 29. apríla 2016 6. Slávnostné odovzdanie ocenení: apríl 2016 19. novembra 2015 sa konala konferencia CEE VAT ANTIFRAUD v Budapešti, ktorej hlavným organizátorom bol maďarský Pricewaterhouse Coopers a spoluorganizátorom Slovensko-maďarská obchodná a priemyselná komora. Cieľom konferencie bolo nájsť najlepšie spôsoby riešenia daňových únikov v celom regióne strednej a východnej Európy, spojiť odborníkov z finančnej oblasti. Konferencia bola vedená daňovými odborníkmi z 5 krajín strednej a východnej Európy (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko) spolu s daňovými odborníkmi z Európskej komisie.

Skupina Bosch uskutočňuje 19 miliardovú investíciu v hatvanskom závode, čím vytvorí 601 nových pracovných miest, k rozvoju prispeje maďarská vláda nenávratnou dotáciou vo výške 4,7 miliardy forintov – oznámil to Péter Szijjártó minister zahraničného obchodu a zahraničných vecí. Dodal: spoločnosť Bosch aj touto investíciou vytvára v Hatvane kroky smerom XXII. storočiu, veď v meste sa budú vyrábať centrálne ovládače najmodernejších elektronických a hybridných áut novej generácie, nové typy radarov na dlhé a stredné vzdialenosti, ako aj rôzne senzory, čiže v meste bude prebiehať absolútna high-tech produkcia. Minister sa zmienil aj o tom, že spolupráca Maďarska a Bosch vlani dosiahla rekord a minulý rok spoločne ohlásili štyri nové investície v Maďarsku, vynikajúca spolupráca prispela k tomu, že v Maďarsku skupina poskytuje prácu 12.200 ľuďom, z toho 1.500 pracuje v oblasti výskumu a vývoja. Minister naznačil: okrem tejto investície možno očakávať ohlásenie ďalších nových Bosch investícií, potom, čo začali rokovania o ďalších možnostiach na maďarskom území. Szijjártó zdôraznil: aj Bosch investície napomohli tomu, že v histórii maďarského hospodárstva automobilový priemysel ešte nikdy nevyrobil toľko hodnôt, ako vlani, veď podľa údajov prvých jedenástich mesiacov roku 2015 dosahovalo odvetvie hodnotu produkcie 7.302 miliárd, kým za celý rok 2014 vyrobil maďarský automobilový priemysel hodnotu produkcie vo výške 6.659 miliárd forintov. Heinz-Peter Behr, nemecký veľvyslanec v Budapešti poukázal na to, že Bosch prevádzkuje v Hatvane duálne vzdelávacie centrum. Vyzdvihol, že nemecko-maďarské vzťahy sú pevné a v Európskej únii treba na globálne výzvy reagovať spoločne. Javier González Pareja, šéf skupiny Bosch v Maďarsku sa na tlačovej konferencii vyjadril: Maďarsko je pre skupinu jedným z najdôležitejších regiónov, vlani dali prostredníctvom 9 dcérskych spoločností prácu viac než 12 tisíc ľuďom a závod v Hatvane je jednou z ich strategických základní. Bosch je v Maďarsku prítomná od roku 1899. Z regionálnej obchodnej eseročky, ktorá bola znovu založená v roku 1991 sa nadnes stala jedným z najväčších zahraničných poskytovateľov práce v maďarskom priemysle. Skupina Bosch zamestnáva po celom svete 375 tisíc pracovníkov, podľa predbežných údajov dosiahla v roku 2015 viac než 70 miliárd EUR tržieb.

Mercedes inVestuje Mercedes-Benz ohlásila investíciu v Kecskeméte v objeme 185 miliárd forintov, spoločnosť Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. rozšíri svoju činnosť o výrobu kompaktných áut novej generácie. Do roku 2018 sa postaví nový závod na výrobu karosérií, maďarská prevádzka sa zveľadí o účinné a inovatívne zariadenia. Na výstavbu závodu na výrobu karosérií zariadeného novou špičkovou technológiou s rozlohou 99 tisíc metrov štvorcových obráti Daimler AG, ktorá prevádzkuje závod Mercedes, 80 miliárd forintov. V rámci celkovej investície aj v už existujúcich závodoch prebieha rozvoj, rozširuje sa kapacita. Spoločnosť Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. poskytuje pracovné miesto približne 4000 ľuďom, v roku 2015 sa v závode v Kecskeméte vyrobilo 180 tisíc kompaktných áut. Firma do konca roku 2015 investovala v Kecskeméte 320 miliárd forintov.

rekordný rok pre audi V maďarskej histórii Audi je vlaňajší rok rekordný, vyrobili viac motorov a vozidiel ako predtým. Oproti predchádzajúcemu roku vyrobili temer o päťdesiattisíc motorov viac, 2 milióny 22 tisíc 520 motorov. Pritom v roku 2015 vyrobili o 25 tisíc ks viac, celkom 160.206 ks vozidiel. V Audi Hungária aj tento rok pokračujú s investíciami napomáhajúcimi zvyšovanie medzinárodnej konkurencieschopnosti závodu. Vlani vzrástol aj počet zamestnancov o 140, teda teraz v závode pracuje 11.411 pracovníkov.


POKLADNIČNÁ TECHNIKA, A TECHNIKA ČERPACÍCH STANÍC Našou hlavnou činnosťou je: predaj a servis pokladníc, pokladníc so systémom čiarových kódov, a pokladníc čerpacích staníc.

Nezávislý Predajca a Odborný Servis

Komplexný sortiment používaných strojov: ubíjadlá, vibračné dosky, hutniace valce na asfalt a pôdu, asfaltové frézy, finišery, stabilizátory pôdy a kompaktory na zhutnenie odpadu. Predaj, prenájom, a financovanie používaných strojov. Komplexný servis a dodanie náhradných dielov. Aplikačné poradenstvo. Hovoríme anglicky, nemecky, a maďarsky. Kovács Árpád és Társai Kft. Nezávislý Predajca a Odborný Servis zn. BOMAG H-2051 Biatorbágy, Alkotmány u. 16. Tel.: +36 23 311 412 Fax: +36 23 530 412 info@tomoritestechnika.hu www.tomoritestechnika.hu Kontakt: Kovács Árpád • Tel.: +36 30 931 9905

NAVIGÁTOR centrum Kft. Váš partner v Maďarsku Zabezpečenie prepravných povolení, sprievodu, odborného sprievodu, alebo policajného sprievodu pre nadmerné a nadrozmerné kamióny. Zmapovanie trás, kontrola mostov.

Riaditeľ: dipl.ing. Tekes András Mobilný telefón +36/30/991-3291

Nami vyvinuté tankovacie automaty PetroMatic používa okrem iného aj spoločnosť Wáberer’s-Szemerey ZRT na 10 svojich prevádzkach.

Eutron Hungária Kft. • H-1476 Pázmánd, Deák F. u. 1. E-mail: eutron@eutron.hu • Web: www.eutron.hu

Povrchová úprava súčiastok automobilového priemyslu! • galvanizácia (galvanický zinok) • technológie zinok-železo, a zinok-nikel • železité-, zinkové-, a mangánové-fosfátovanie, • práškovanie, • práškové lakovanie, KTL lakovanie • špeciálne nátery: Chemosil, Gleitmo, Megum

Podľa želaní riešime akúkoľvek technológiu povrchovej úpravy! Naše certifikáty: ISO 9001, ISO 14001. Kék Kémiai Fémfelület-kezelő Kft. • H-3950 Sárospatak, Dorkói út 1. Tel.: +36/47/312-507 • +36/47/511-019 • info@kekkemiaikft.hu • www.kekkemiaikft.hu

Cestná, koľajová, lodná a letecká doprava nadrozmerných veľko-zariadení v rámci Európy, a aj do zámoria .

TEŠÍME SA NA VAŠE VÝZVY NA PONUKY A OBJEDNÁVKY

• výroba riadení čerpacích staníc a inteface-ov na strane čerpacej stanice, • Vývoj a výroba ostatných priemyselných riadení (vstupné systémy, ovládanie mreží, čerpací automat)

Široký výber stabilných dopravníkových zariadení: Kancelária: Telefón: +36/26/393-414 Telefax: +36/26/393-242 navigator.centrum@t-online.hu www.navigatorcentrum.hu

• celý rad korčekových dopravníkov, od 5, do 200 t/h, do výšky podľa požiadaviek • závitovkové dopravníky • reťazové dopravníky (radlery) • lopatkové- (paletové) reťazové dopravníky • posuvné uzávery (na ručný, elektrický, resp. pneumatický pohon, podľa potreby) • 3 až 10 cestné otočné rozdeľovače (manuálna, resp. elektrická verzia) PRIAMO OD VÝROBCU!

DIRE

Oferim o gamă largă de şi industria alimentară • familia elevatoarelor cu • transportoare-melc • transportoare cu lanţ (re • robinete (manuale, cu a • 3-10 tipuri de schimbă

VASHALOM Bt. Mobil: +36/2

VASHALOM Bt. (SCS) • vashalom@alfold.net • www.vashalom.hu

MAĎARSKÁ EKONOMIKA d 23


Významní investori Národná investičná agentúra (HIPA) tento rok už pri 5. príležitosti odmenila najvýznamnejších maďarských investorov predchádzajúceho roku. Cieľom cien „Investor roka“ odovzdaných v rámci gala udalosti je, aby boli odmenení tí investori, ktorí vytvorením nových pracovných miest a posilňovaním sektoru malých a stredných podnikateľov najväčším podielom prispeli k vývoju národného hospodárstva a maďarskej spoločnosti. Domáca podpora investícií uzavrela v roku 2015 výnimočne úspešný rok: HIPA úspešne vyjednala 67 investičných projektov, čo oproti roku 2014 zodpovedá približne 12%-nému nárastu. Vo výsledku týchto projektov môže vzniknúť okolo 13 tisíc nových pracovných miest, čo je približne o 21% viac, ako v roku 2014. Dôležitý výsledok je, že zo 67 kladných projektov je 46 reinvestíciou, teda investíciou takých podnikov, ktoré sú spokojné s investičným prostredím v Maďarsku a významnú časť svojho zisku investujú znovu v Maďarsku. Rovnako významným výsledkom je, že sa pre našu domovinu rozhodlo 21 takých podnikov, ktoré predtým v Maďarsku neboli prítomné.

Odmenení Najobjemnejšia investícia na zelenej lúke v roku K indickej Samvardhana Motherson Group (SMG) patriaca spoločnosť Samvardhana Motherson Peguform (SMP) dňa 27. novembra 2015 slávnostne položila základný kameň svojej novej továrne v Kecskeméte. Pri vytváraní novej továrne zaujala spoločnosť SMR Hungary (Samvarhana Motherson Reflectec), ktorá v Maďarsku prevádzkuje už dve výrobné jednotky, úlohu podporovateľa. Výsledkom investície na zelenej lúke v hodnote 99,8 miliónov EUR vznikne 450 nových pracovných miest.

Najobjemnejšie rozšírenie roku Spoločnosť Mercedes-Benz rozšíri svoju výrobnú jednotku v Kecskeméte v hodnote 250 miliónov EUR, postaví sa nový závod na výrobu karosérií so špičkovou technológiou. Výsledkom rozšírenia sa doterajšie investície spoločnosti v Maďarsku zvýšia na viac než 1,3 miliardy EUR. Rozširovanie je odôvodnené nárastom dopytu po kompaktných autách spoločnosti Mercedes-Benz – aj v Kecskeméte vyrábanej B-triede, ako aj po, výlučne v 24 d MAĎARSKÁ EKONOMIKA

našej domovine vyrábaných, CLA a CLA Shooting Brake. Podnik, ktorý vytvoril najviac pracovných miest v roku Spoločnosť Continental je jedným z vedúcich dodávateľov v automobilovom priemysle, v Maďarsku je prítomná šiestimi továrňami a jedným obchodným centrom s pneumatikami. Spoločnosť Continental 28. augusta 2015 oznámila, že dve jej dcérske spoločnosti, ContiTech Fluid Automotive Kft. v Makove a ContiTech Magyarország Kft. v Níreďházi rozšíria svoju výrobnú kapacitu prostredníctvom investície v hodnote okolo päť miliárd forintov, výsledkom čoho vznikne 216 nových pracovných miest. 10. novembra 2015 došlo k novému oznámeniu, podľa ktorého vytvorí spoločnosť Continental v rámci investície v hodnote 5,1 miliardy forintov 681 nových pracovných miest v Maďarsku, prevažne v Níreďházi. SSC investícia roku Nemecko-maďarská Hellmann Shared Service Center Kft. 26. júna 2015 oznámila, že po kancelárii v Budapešti otvorí nové oddelenie v Pécsi. Materská spoločnosť Hellman Worldwide Logistics GmbH & Co. KG v rámci reorganizácie vykonanej v Európe označila spoločnosť Hellmann Shared Service Center Kft., ako európsku servisnú jednotku na to, aby materskej spoločnosti poskytovala IT, finančné a iné služby. Spoločnosť plánuje rozšíriť svoju zamestnaneckú základňu stavajúc na absolventov Vedeckej univerzity v Pécsi, ktorí získali vysokoškolský diplom, v regióne zabezpečiť dlhodobo stabilné a dobre platené pracovné miesta.

Investor roku v oblasti výskumu a vývoja 7. augusta 2015 otvorila spoločnosť Bosch svoje Rozvojové centrum v Budapešti, ktoré je jej druhým najväčším rozvojovým centrom v automobilovom priemysle v Európe. Spoločnosť momentálne udržiava vzťahy s 19 vysokými školami a v Rozvojovom centre v Budapešti chce vytvoriť tretie najväčšie rozvojové centrum automatizovanej dopravy. V roku 2009, v čase plánovania kampusu počítali s tým, že do roku 2016 bude v spoločnosti Bosch pracovať 1000 inžinierov, momentálne však v Budapešti zamestnávajú už takmer 1500 inžinierov. Najlepší priemyselný park roku Priemyselný park Jászfényszaru Ipari Centrum uskutočnil počas minulých rokov množstvo takých rozvojových aktivít, vďaka ktorým sa priemyselný park stal príťažlivejším nielen pre nových investorov, ale zabezpečili možnosti rozšírenia a vývoja aj pre už usadené firmy. Cieľom Jászfényszaru Ipari Centrum je, aby sa tam činné firmy mohli pohybovať po čo najširšej palete. V čase vzniku priemyselného parku zamestnávali 3 firmy 500 ľudí, momentálne je domovom pre 35 firiem a počet pracovníkov prekročil 2500 osôb. Maďarský dodávateľ roku Spoločnosť Magyarmet Finomöntöde Kft. je dodávateľom takých medzinárodne uznávaných, na inštaláciu hotových komponentov, ktoré sa používajú v rôznych odvetviach spracovateľského priemyslu. V poslednom období sa stratégia spoločnosti ohľadom rozvoja trhu obrátila smerom k automobilovému priemyslu, výsledkom čoho vyrábajú na vmontovanie pripravené súčiastky napr. pre skupinu Porsche aj BMW. Spoločnosť nedávno vykonala dve významné investície. Výsledkom technologického a kapacitného rozšírenia v hodnote 208 a 600 miliónov forintov vzniklo 25, respektíve 35 nových pracovných miest.


Metrológia - MetiszQ Méréstechnika Kft.

Naša ponuka:

Oprava a kalibrácia: • Trhacie stroje a lisy, • Stroje na meranie tvrdosti, • Kyvadlové kladivá.

H-1103 Budapest, Szlávy u. 29. Tel.: +36/1/260-7606 • Fax: +36/1/260-1754 metiszq@metiszq.hu • www.metiszq.hu

• distribúcia a oprava elektrických rotačných strojov, ponorných a kalových čerpadiel. • komplexná údržba motorov. • trieskové, a plošné obrábanie • výroba, a výstavba oceľovo-konštrukčných a ľahko-konštrukčných hál. • výroba hliníkových a nerezových zariadení. • Abrazívne rezanie vodným lúčom

Akreditované kalibračné laboratórium.

KEMOBIL ZRT je výrobcom produktov pre chemický priemysel už viac ako 50 rokov!

Podrobné informácie aj v nemeckom jazyku:

Originálne KOŽENÉ pohonové pásy priamo od výrobcu! Ďalej: • Dopravníkové pásy (PVC, gumené) • Pomocný materiál pre mlynársky a skladovací priemysel • Výrobky kovopriemyslu • Distribúcia gumených výrobkov • Korčekové pásy • polyamidové pásy • vulkanizované nekonečné dopravníkové gumené pásy

• Produkty pre kovoobrábací a energetický priemysel • tekuté priemyselné čistiace prostriedky na kovové povrchy • výrobky na ošetrenie automobilov • prostriedky na úpravu vody • gélový podpaľovač • čistiace prostriedky pre domácnosti a priemysel Pre nadnárodné spoločnosti vyrábame ich vlastné značkové výrobky (Lidl, Aldi). Máme k dispozícii vlastné laboratórium.

GALGA RIEMEN

Gépészeti és Kereskedelmi Kft.

Vyžiadajte si individuálnu ponuku: info@kemobil.hu • www.kemobil.hu

2658 Horpács, Mikszáth K. u. 11. galgariemen@gmail.com

Obráťte sa na nás: galgariemen@gmail.com • Galga Riemen Kft • www.galgariemen.hu

Vitara láMe rekordy Ostrihomské Suzuki sa po hospodárskej kríze pripravuje na svoj najsilnejší rok, keď po vlaňajších 185 tisíc autách môže tento rok vyrobiť 210 tisíc. Rozhodujúcu rolu v úspechu má najnovší model, Vitara. V závode sa denne – v dvoch zmenách – vyrobí v priemere 870 áut a v záujme uspokojenia narastajúcich nárokov sa pracuje už aj v sobotu, čo je pre závod rentabilné aj napriek zvýšeným nákladom. Spoločnosť Magyar Suzuki Zrt. by napokon dokázala ročne vyrobiť aj 300 tisíc áut – v troch zmenách. Za terajší nábeh produkcie možno v prvom rade ďakovať medzinárodnému úspechu modelu Vitara, ktorý je vyrábaný od vlaňajšieho marca. Suzuki začala výrobu Vitary so správnym citom a v správnom čase, veď záujem o SUV-y, čiže mestské terénne vozidlá, sa v poslednom čase prejavuje čoraz viac. Spoločnosť Magyar Suzuki predala za prvé tri mesiace tohto roku viac, než 2200 áut a takto dosiahnutým 11,41 percentným podielom prevzala vedenie na maďarskom trhu s novými autami. Aj doma je Vitara najhľadanejším modelom, v prvom štvrťroku sa ho predalo 1660 kusov. Týmto sa model stal zároveň aj absolútnym víťazom SUV segmentu so svojím 27,63 percentným podielom. Zo Swiftu, ktorý vedie v kategórii malých áut predali takmer 300 a z S-Crossu 170 kusov. Vlani predali za prvé tri mesiace 1203 kusov Suzuki – teda takmer o tisíc kusov menej, ako tento rok – čo vtedy pre značku predstavovalo o niečo viac, než 7 percentný podiel na trhu. V ostrihomskom závode sa vyrábajú tri modely: Vitara, S-Cross a Swift a na tomto tento rok nebudú nič meniť.

Prevažná časť ostrihomských Suzuki áut sa aj naďalej dostane do zahraničia, a doma má úspech už nielen v kruhu súkromných vlastníkov, svojimi novými modelmi dokáže predaj plynulo zvyšovať aj na flotilovom trhu. Predajná sieť Suzuki je najväčšia v Maďarsku, tvorí ju 76 predajcov.

Opel je na čele zoznamu Vlani predali v Maďarsku oproti predchádzajúcemu roku o 14,3 percenta viac, 77.171 nových osobných motorových vozidiel – vyplýva to z údajov Datahouse. V zozname značiek vedie Opel s 8.838 predanými autami, na druhom mieste je Škoda, na treťom Ford a štvrté je Suzuki. Predaje Suzuki potiahli od marca vyrábané voľnočasové autá (SUV) Vitara, z ktorých do konca decembra predali 3.733 kusov.

MAĎARSKÁ EKONOMIKA d 25


thyssenkrupp staVia noVý ZáVod Rozbehla sa investícia spoločnosti ThyssenKrupp v hodnote takmer 100 miliónov eur, v roku 2018 sa môže rozbehnúť výroba. Nemecká spoločnosť ThyssenKrupp položila základný kameň nového závodu, ktorý sa stavia v Jászfényszaru. Výsledkom investície automobilového priemyslu vznikne takmer 500 nových pracovných miest. V novovybudovanom závode v Jászfényszaru sa budú vyrábať riadiace systémy a vačkové hriadele integrované do hlavy valca. V dlhodobej investičnej stratégii nemeckej spoločnosti je Maďarsko významným partnerom a práve z toho dôvodu koncern uvažuje aj nad ďalšími investíciami v krajine.

Spoločnosť ThyssenKrupp od roku 1999 prevádza výskumno-vývojovú činnosť v Maďarsku, vďaka vývoju elektromechanického riadiaceho systému v budapeštianskom Kompetencia Központ, sa na dnes stal známym aj uznávaným výrobcom v automobilovom priemysle na celom svete. Vysoko kvalifikovaní maďarskí inžinieri namiesto klasických hydraulických systémov, ktoré neustále odoberajú energiu, vyvíjajú také elektronické riadiace systémy, ktoré využívajú posilnenie elektromotormi. Na základe tohto firma aj naďalej verí v odbornosti Maďarov. Plány spoločnosti sú rovnaké, ako plány maďarskej vlády: pravidelne prevádzať investície s vysokou pridanou hodnotou v Maďarsku, a tým vytvárať aj niekoľko stoviek nových pracovných pozícií. Ďalším dôležitým hľadiskom je, že nemecký priemyselný koncern si udržiava čoraz širšie vzťahy s maďarskými vysokoškolskými inštitúciami, medzi ktoré patria Technická univerzita v Budapešti a Univerzita Óbuda. Hodnota produkcie domáceho automobilového priemyslu sa v roku 2015 zvýšila o 17,6% oproti predchádzajúceho roku a takto dosiahla 7833,3 miliárd forintov. Na základe údajov posledného kvartálu roku 2015 sa počet zamestnancov zvýšil o viac ako 13% a takto dosiahol počet takmer 150 tisíc zamestnancov. Hospodárska spolupráca Maďarska a Nemecka má veľký význam, jeho úspešnosť v podstate určuje výkonnosť maďarského národného hospodárstva: Nemecko je pre Maďarsko najdôležitejším zahraničným obchodným partnerom, v roku 2015 bola jeho účasť na Maďarskom exporte 27,3% a na importe 26%. Výsledky sa merajú nielen na základe hospodárskych výsledkov, ale aj na nálade investorov a ich vôle investovať. Na základe prieskumu Nemecko-maďarskej hospodárskej a priemyselnej komory 80% nemeckých spoločností by znova investovala svoj kapitál v Maďarsku.

26 d MAĎARSKÁ EKONOMIKA

yanFeng sa roZširuje V pápe Čínsky dodávateľ automobilovému priemyslu Yanfeng si rozširuje svoj závod v Pápe a to s investíciou v hodnote 7,4 miliardy forintov. Rozširovanie kapacity spoločnosti, ktorá vyrába výlučne na export a ktorá zhotovuje čalúnené interiérové doplnky automobilov, vyhlásila maďarská vláda za mimoriadne významnú z hľadiska národného hospodárstva a na základe individuálneho rozhodnutia vlády a v spolupráci s Maďarskou agentúrou na podporu investícií (HIPA) sa investícia podporila sumou 1,85 miliardy forintov. Yanfeng, ktorý je prítomný v 17 krajinách sveta s 93 závodmi zastupuje významnú pozíciu medzi čínskymi partnermi Maďarska ako dodávateľ automobilového priemyslu kategórie TIER1, svoje výrobky dodáva pre všetky významné automobilky. Yanfeng aktuálne svoju výrobnú činnosť v Maďarsku prevádza asi na ploche 20 000 m². V závode v Pápe sa vyrábajú čalúnené doplnky interiéru osobných automobilov prémiovej kategórie, ako sú napríklad palubná doska, čalúnenie dverí, stredový panel. Dodávateľ automobilového priemyslu vlani bol najväčším platcom dane samosprávy mesta Pápa, na ročnej úrovni prispieval 1,2 miliardy forintov k príjmom druhého najľudnatejšieho mesta župy Veszprém. Rozširovaním poločnosť vytvorí 450 nových pracovných miest a tiež uzatvoril dohodu s univerzitou Pannon o duálnom školení. Priama investícia pochádzajúca z Číny na základe údajov Maďarskej národnej banky (MNB) tvorila v roku 2014 hodnotu 245,3 miliónov dolárov. Avšak čínsky prevádzkový kapitál v Maďarsku môže byť od tohto ešte značne väčší, nakoľko väčšina čínskych spoločností investuje v Maďarsku cez svoje dcérske spoločnosti, ktoré majú sídlo mimo Číny. Podľa odhadu odborníkov celková hodnota čínskych investícií v Maďarsku je asi 2,5 miliardy dolárov.


Ak potrebujete kaučukové (gumené) výrobky, hľadajte firmu Palotás-Mix Kft! Spoločnosť Palotás-Mix Gumiipari Kft. patriaca pod nemecký koncern Hübner GmbH & Co. KG, je firma vyrábajúca technické gumárenské zmesi na Západnom Zadunajsku. Je špecialistom na výrobu kaučukových (gumové) zmesí. Pre objednávateľov je k dispozícii rýchlymi, a individuálnymi vývojovými riešeniami, ako v prípade čiernych zmesí, tak aj farebných.

Staňte sa našim partnerom aj Vy! Vyžiadajte si našu ponuku! palotasmix@palotasmix.com www.palotasmix.hu

Z našej ponuky: • Zmesi na báze prírodného kaučuku (NR). • Spojenie zmesí na báze prírodného kaučuku a umelého kaučuku na všeobecné účely: NR-SBR, NR-BR, NR-IR. • Zmesi na báze Butadien-styrenového kaučuku • Zmesi na báze Butadien-akrylonitrilového kaučuku (NBR). • Zmesi na báze Etylen-propylén-terpolymerového kaučuku (EPDM). • Zmesi na báze Chloroprenového kaučuku (CR). • Zmesi na báze Isobutyléno-isoprénového (butyl) kaučuku (IIR). • Zmesi na báze Chlór sulfónového polyetylénu (CSM). • Fluorokaučukové zmesi (FKM). • Farebné zmesi na akejkoľvek kaučukovej báze.

Maďarská telekomunikačná spoločnosť hľadá partnerských predajcov na službu Voip /založený na internete/! Priebežná provízia po sprostredkovaní a realizácii komplexnej služby pevnej telefónnej linky.

Pre ďalšie informácie nás kontaktujte e-mailom: info@fonio.hu

Najväčšie rozšírenie vo svojej histórii prevádza ContiTech Fluid Automotive Kft. patriaci do skupiny Continental, spoločnosť má sídlo v Makove, ako tiež pobočku vo Vacove. Investíciou v hodnote 3,7 miliardy forintov, ktorú spoločnosť spustila minulé leto, vytvorila 200 nových pracovných miest, a podporuje ju aj maďarská vláda na základe individuálneho rozhodnutia vlády v spolupráci s Maďarskou agentúrou na podporu investícií (HIPA). Nemecká spoločnosť vo svetovom meradle patrí medzi piatich najväčších dodávateľov kategórie TIER-1. Tržby spoločnosti Continental AG dosiahli v roku 2015 skoro 40 miliárd eur a počet zamestnancov dosiahol 212 tisíc osôb v 55 krajinách. Continental má v Maďarsku šesť závodov a jedno obchodné centrum pneumatík, a zamestnáva skoro 6 tisíc zamestnancov. V apríli roku 2013 podpísal dohodu o strategickej spolupráci s maďarskou vládou. Závod v Makove, založený v roku 1995 sa zaoberá nielen výrobou a predajom gumených hadíc na chladenie-vykurovanie, ale Continental odtiaľ koordinuje svojich desať závodov s výrobou podobných systémov, a tiež odtiaľ rozhoduje o investíciách, o rozvoji a riadení kvality. ContiTech je najväčším zamestnávateľom v meste.

Fonio-Voip Kft. www.fonio.hu

Rozvojový rekord

Počas aktuálnej investícii spoločnosti ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft v Makove sa rozšíri kapacita o 30%. Vďaka investícii sa závod v Makove rozšíri o 4000 metrov štvorcových výrobnej plochy, s novými zariadeniami, sociálnymi blokmi, novou budovou kancelárií, s novým parkoviskom kamiónov. Nová logistická hala s rozlohou 5000 metrov štvorcových je už hotová.

Ecseri Kft. vytvorí v Ceglédi jednu výrobnú halu s rozlohou 20 tisíc metrov štvorcových a tiež sociálnu a kancelársku budovu na rozlohe 7000 metrov štvorcových. Výsledkom rozvoja spoločnosti, ktorá vyrába súčiastky pre automobilový, strojárenský a elektropriemysel je vytvorenie 250 nových pracovných miest. Investícia podporila na základe individuálneho rozhodnutia vlády v spolupráci s Maďarskou agentúrou na podporu investícií (HIPA). Ecseri Kft. začala v roku 1971 fungovať formou súkromného podnikania, hlavným profilom výroby je výroba a spracovanie zliatin z hliníka formou vysokotlakovej technológie. Tržba spoločnosti dosiahla v minulom roku 10,7 miliárd forintov, tento rok sa počíta s 10–15 percentným zvýšením tržieb. Spoločnosť vyváža svoje výrobky do 21 krajín, teda 95 percent svojich výrobkov exportuje. Výstavba novej výrobnej haly prinesie 30 percentné zvýšenie kapacity, trhové predpovede sú pozitívne a preto v najbližších piatich rokoch sa očakáva ďalší rozvoj spoločnosti.

Rozširovanie v Ceglédi

MAĎARSKÁ EKONOMIKA d 27


Swedsteel-Metecno na zelenej lúke Spoločnosť Swedsteel-Metecno vytvorí ako investície na zelenej lúke v Maďarsku dve výrobné jednotky, vďaka ktorým sa vytvorí 150 pracovných miest. Spoločnosť Swedsteel-Metecno otvorila svoju prvú továreň v Biatorbágyi v Maďarsku, ktorá zabezpečí pre celý región strednej a východnej Európy dodávku Swedsteel trapézových plechov, sendvičových panelov a iných žiarovo zinkovaných oceľových materiálov pre ľahké konštrukcie. Táto prevádzka je prvým pilierom investície v hodnote 27 miliónov eur, ktorú v roku 2017 bude nasledovať ďalšia výrobná prevádzka. S touto výrobnou prevádzkou Swedsteel-Metecno vytvorí 60 pracovných miest v oblasti stavebníctva a po odovzdaní prevádzky v Székesfehérvári sa zvýši na viac ako 150 pracovných miest. Skupina Metecno je už desaťročia lídrom vo výrobe sendvičových panelov. Svoje výrobné prevádzky má v 19 štátoch sveta a vo viac ako 30 štátoch má svoje obchodné zastúpenia, hlavne v Severnej a Južnej Amerike, v Európe a Ázii. Skupina vyrobí ročne 20 miliónov metrov štvorcových strechy. Swedsteel-Metecno otvorila v roku 2015 svoje predajné centrum, ktoré nasledovalo v tomto roku odovzdanie prvej továrne. Prevádzka s rozmerom 7400 m² je prvou takou jednotkou vo východnej a strednej Európe, ktorá zodpovedá za výrobu celého portfólia a za dodávku výrobkov v celom regióne. Druhá prevádzka v Székesfehérvári, ktorá sa onedlho otvorí, bude vyrábať sendvičové panely. Markus Haiden, regionálny vedúci skupiny Metecno zdôraznil: vytýčili si cieľ rozvoja v oblasti východnej a strednej Európy, ktorému vo veľkej miere napomáha výhodná zemepisná poloha Maďarska, vysoko kvalifikovaný

Investuje aj EGLO Spoločnosť EGLO Magyarország Kft. v tomto roku investuje viac ako 4 miliardy forintov do rozšírenia svojej prevádzky v Pásztó, kde vytvorí novú výrobňu a sklad. Vďaka investícii sa zdvojnásobí aktuálna výrobná a logistická kapacita, tým pádom sa vytvorí 190 nových pracovných miest v tomto znevýhodnenom regióne. Rakúsky koncern EGLO, ktorý bol založený pred 47 rokmi na dnes sa vypracoval na jedného z najväčších výrobcov a predajcov dekoratívneho osvetlenia na svetovom trhu. Ročne spoločnosť predá asi 20 miliónov svietidiel do viac ako 50 krajín na každom kontinente sveta. Spoločnosť EGLO Magyarország Kft. má svoju výrobnú prevádzku v Pásztó od roku 1993. Momentálne je táto prevádzka jediná výrobná prevádzka rakúskeho koncernu svietidiel v Európe. Maďarská dcérska spoločnosť už aj doteraz dosahovala značný obrat, v roku 2015 mala tržbu skoro 30 miliárd forintov bez DPH, podľa vedenia prevádzky, vďaka investícii sa do budúcnosti očakáva ďalšie rozširovanie. Investíciou v už existujúcej prevádzke sa vytvorí skladová hala na rozlohe 5600 m² s plne-automatizovaným systémom pohybu tovaru a tiež sa vytvorí štvorposchodová výrobná budova s celkovou plochou 14 000 m². Vďaka rozširovaniu sa zdvojnásobí výrobná a logistická kapacita prevádzky a vytvorí sa aj 190 nových pracovných miest v meste Pásztó v župe Nógrád. Na základe individuálneho rozhodnutia vlády a 28 d MAĎARSKÁ EKONOMIKA

ľudský kapitál a stabilita maďarského trhu. Skupina Metecno už 50 rokov je globálnym lídrom na trhu vo výrobe sendvičových panelov, a maďarská továreň je dôležitým míľnikom v dejinách spoločnosti. Očakávaný rozvoj stavebného priemyslu môže dať pre maďarské hospodárstvo ďalší impulz, ktorý podporuje aj vládny plán Irinyi - stratégia odvetia, rozširujúce sa investície súkromného sektora, rozvoj realizovaný zo zdrojov Únie a tiež výstavba bytov. Tendencia vykazuje, že vydané stavebné povolenia na obytné budovy sa v prvom štvrťroku 2016 zdvojnásobili oproti minulému roku. Tieto procesy môžu pre nové prevádzky Swedsteel-Metecno znamenať veľké trhové možnosti už aj v začiatočnom období.


v spolupráci s Maďarskou agentúrou na podporu investícií (HIPA) sa investícia podporí sumou 652 miliónov forintov. S touto investíciou sa upevnia naše domáce hospodárske vzťahy s Rakúskom, ktoré je na základe údajov štatistického úradu (KSH) z roku 2015 druhým najdôležitejším obchodným partnerom Maďarska. Okrem toho Rakúsko so svojim 10,3%-ným podielom je 4. najvýznamnejším investorom v Maďarsku, vzhľadom na aktuálny priamy zahraničný kapitál v štáte. Priama investícia v roku 2014 bola v hodnote 8418,2 miliónov eur.

Najmodernejšie kompresory so 40% úsporou energie, priamo od výrobcu! Hľadáme: distribútorov, a oblastných zástupcov!

Denv-Air Kft. • H-1116 Budapest, Nádudvar utca 12.

Tel.: +36/70/454-9586 • ertekesites@denvair.hu • www.denvair.hu

Bránová technika Szakál – všetko pre brány! • priemyselné brány (rýchlobežné, pásové závesy, sekcionálne) • pohony garážových brán, automatiky • samozatvárače, brzdy (klzné, súbežné a klasické, puzdrové) • vstupné a parkovacie systémy • sekcionálne garážové brány pre domácností • závory, parkovací dozor • kované výrobky (hroty, lístky, rozety, krúžky a gule)

Ďalšie informácie: szakal@szakalkaputechnika.hu • www.szakalkaputechnika.hu

Priemyselné elektrické kúrenia, tepelno-technické zariadenia priamo od výrobcu! • Tyčové vyhrievacie telesá (kovovým krytom, bez kovového krytu, ponorné) • Vyhrievacie pásy (jadrové, dýzové, bez krytu, izolovaným valcom, keramickou vložkou) • Ostatné vykurovacie telesá (ploché, vzduchové, horúco vzdušné, sušiaky uterákov) • Výroba zariadení vykurovacej techniky • Systémy vykurovacej techniky klimatizácií s funkciou chladenia a kúrenia • Výroba zariadení na zužitkovanie slnečnej energie

Thermo-Team Hőtechnikai Kft. • H-1158 Budapest, Késmárk u. 14/b Tel.: +36/1/417-1661 • Fax: +36/1/418-6411 • Mobil: +36/30/633-9185 info@thermoteam.hu • www.thermoteam.hu

Toilette Nett®

– pocit podpásovej čistoty!

So systémom WC sedadla TOILETTE-NETT® s bidetovou funkciou, je možné dosiahnuť dôkladnú osobnú hygienu po použití toalety bez kompromisov. TOILETTE-NETT® sedadlo s bidetovou funkciou sa montuje na keramickú WC misu, a pomocou tečúcej vody poskytne neporovnateľne účinnejšiu osobnú hygienu, ako toaletný papier! TOILETTE-NETT® má v Maďarsku viac ako 20 ročnú tradíciu, a je veľmi obľúbený aj v Rumunsku. Hľadáme distribútora pre výhradné zastupovanie na Slovensku pre TOILETTE-NETT®! Kontaktovať nás môžete e-mailom: interex@interex.hu Produkty a ďalšie informácie: www.interex.hu

RIEŠENIA ÚLOH ELEKTRICKÉHO OHREVU VO VŠETKÝCH PRIEMYSELNÝCH OBLASTIACH! Výroba a distribúcia priemyselných a domácich, fixných a nastaviteľných výhrevných patrónov, ohrevných jednotiek. Oblasti použitia: • pre zariadenia plastového priemyslu, papierenského priemyslu, medicíny, zlievarenského a baliarenského priemyslu • na ohrev železničných, električkových, a priemyselných koľajových výhybiek • na ohrev tekutín, predohrev pohonných hmôt, rozpúšťací ohrev olejových vaní, a galvanizačných nádrží. • pre priemyselné sušičky prádla, priemyselné teplovzdušné zariadenia, zmršťovacie tunely • na plošný ohrev, výhrevných rámov, výhrevných dosiek, štancovacích foriem, zlievarenských foriem • pre absorpčné chladiace stroje, atď… Naše viacročné odborné skúsenosti, domáce a medzinárodné referencie, ako aj systém riadenia kvality MSZ EN ISO 9001:2008 sú zárukou patričnej kvality aj pre Vás. ELEKTRICKÝ OHREV

TÜRK+HILLINGER Hungária Kft. H-3350 Kál, Arany János u. 2. Tel.: +36/36/587-300 • Fax: +36/36/587-308 info@tuerk-hillinger.hu • www.tuerk-hillinger.hu

MAĎARSKÁ EKONOMIKA d 29


Všetko, čo je hydroizolácia - Dry-Z Szigetelő Kft! Vyhotovenie nových a dodatočných hydroizolácii, ktoré sú vykonané modernou injektážnou a povlakovo- izolačnou (natierateľnou) technológiou! • dodatočná izolácia mokrých stien proti kapilárnej vlhkosti • jedno- a dvojzložkové injektáže proti tlakovej vode • súčasné použitie izolácie stien a drenáže v inžinierskom staviteľstve • dodatočná izolácia pivničných priestorov z vnútornej strany • izolácia bazénov, terás, a zelených striech • izolácia sociálnych miestnosti proti prevádzkovej vode Vyžiadajte si ponuku: info@d-zone.hu (v anglickom, nemeckom a maďarskom jazyku) www.d-zone.hu

MONTOVANÉ DOMY - BÉLIK FACHWERK

Typové projekty • Projektovanie • Realizácia

Hľadáme predajcov na maďarské výrobky! Na kotle typu TOTYA v základnom a rozšírenom prevedení, od 20 kW, do 120 kW.

Skoro 30 ročné výrobné skúsenosti. Bau-Ferr 2000 Kft.

H-2366 Kakucs, Fő u. 226. Tel.: +36/29/370-032 • +36/20/944-2587 bauferr2000@gmail.com • www.bauferr2000.ws

Vass Nyakas Kft.,

všetko čo je oceľová konštrukcia! • Výroba, a sériová výroba individuálnych oceľových konštrukcií akéhokoľvek typu. • Práce vysokej kvality už od 1985!

Naša ponuka: 1,11 Euro / kg , ktorá spolu s nákladmi za materiál už obsahuje aj výrobu ocele.

w w w. b e l i k - h a u s . c o m w w w. g e r e n d a v a z a s - h a z . h u Te l . : + 3 6 / 3 0 / 9 6 4 - 3 0 5 3

Spoločnosť Cell-Modul Kft. vo svojej výrobnej hale s rozlohou 6000 metrov štvorcových Vám ponúka nasledovné: • Sériovú a individuálnu výrobu, a individuálnu realizáciu variabilných drevených a kovových modulových systémov zariadenia obchodov, a kovových konštrukcií. • Vyrábame nábytok pre kancelárie, finančné ústavy, reštaurácie, a bytové zariadenia, z dyhy, z latovky a z prírodného dreva.

Vyžiadajte si individuálnu ponuku: info@vassnyakas.hu Podrobnejšie informácie: www.vassnyakas.hu

Výťahové komponenty od projektu po výrobu! • Tablové komponenty (privolávače, displeje, núdzové osvetlenia, obmedzovače volieb) • Privolávače a riadiace tablá pre staré aj nové výťahy • senzorové tablá so skleným povrchom

Ďalej prijímame: • práce na objednávku v drevárskom priemysle, a kovopriemysle, pieskovanie, elektrostatické práškové lakovanie! CELL-MODUL dodávateľ na profesionálne a komplexné riešenia. H-9500 Celldömölk, Tó u. 4. Cenové ponuky: cellmodul@cellkabel.hu • www.cellmodul.hu

Dokážeme uspokojiť najširšie spektrum požiadaviek, od riešení pre bytové domy vo vyhotovení voči vandalizmu, až po elegantné kancelárske a hotelové prevedenia! Naše výrobky sú z vlastného vývoja, ku ktorým sú dlhodobo zabezpečené náhradné diely. Naše elektronické moduly pre riadenie výťahov: • fonetické núdzové signalizácie • akustické signalizácie • záložné zdroje • šachtové senzory • prevodníky na komunikáciu medzi tablami a riadením

Okrem horeuvedenej výroby prijímame práce aj na objednávku, na výrobu a montáž elektronických zariadení, a menších mechanických jednotiek.

PLASTOVÉ-HLINÍKOVÉ-NEREZOVÉ

OCHRANNÉ LIŠTY 30 d MAĎARSKÁ EKONOMIKA

Naše výťahové tablá sú vyrobené podľa noriem EN 81:72 a EN 81:70.

H-7630 Pécs, Basamalom u. 31. liftelem@liftelem.hu • www.liftelem.eu


Oprava upevnenia priemyselných rotačných strojov na svetovej úrovni

= ALPHATEC

Skupina ALPHATEC patrí k spoločnosti ALPHA KOGYO, ktorá bola založená v roku 1977 v Yokohame, kde je aj naďalej centrum skupiny. Maďarská pobočka funguje od roku 1991 v Budapešti. Skupina sa špecializuje na opravu upevnenia priemyselných rotačných strojov s veľkou váhou a dynamickou prevádzkou. Oprava upevnenia strojov u nás znamená zosilnenie upevnenia, v prípade potreby jej modifikáciu, výmenu poškodeného zaliatia,

oprava zlomených a uvoľnených kotvení, zamedzenie korózie a erózie. A to všetko tak, že sa stroj nemusí odmontovať z upevnenia. Meno ALPHATEC neznamená len túto jedinečnú techniku, ktorá umožňuje opravu strojov bez odmontovania zariadenia z upevnenia, ale je to tiež značka širokej škály lepidiel a mált na báze polymerov, ktoré boli vyvinuté v Yokohame. Naše materiály bezpečne spĺňajú stanovené požiadavky aj v extrémnych podmienkach.

Naše inžinierske služby: • Kontrola stavu upevnenia strojov, v prípade potreby aj vibračnou skúškou. • Naplánovanie optimálneho postupu zásahu. • Vykonanie zásahov vlastnými, vyškolenými odborníkmi, špeciálnymi vyberanými materiálmi, strojmi a náradím. • Diagnostika na vznik korózie v železobetónových konštrukciách elektrochemickým potenciometrom. • Plánovanie a prevedenie ochrany pred koróziou železobetónových konštrukcií. • Upevnenie konštrukcie technológiou sklených vlákien a/alebo karbónových vlákien. Okrem hlavnej činnosti sa zaoberáme aj ochranou proti korózii iných železobetónových konštrukcií a ich dodatočným upevnením.

Inžinierska kancelária - ALPHATEC Engineering Ltd. 1042 Budapešť, Ulica József Attila 22/A Tel.: +36/1/399-0101 info@alphatec.eu • www.alphatec.eu

Ing.SZABARI Gabriel - TECHNIX Sídlo: Němcovej 6 Košice Telefón: +421 915 977 411 MAĎARSKÁ EKONOMIKA d 31 szabari@extel.sk • Skype: tech-nix


Profile for Feliciter Kft.

Madarska Ekonomika 2016  

Madarska Ekonomika 2016  

Profile for feliciter
Advertisement