Hid 2019

Page 1

híd

A román gazdaságról Moldova mint célország Eurómilliók a Vajdaságba Kiállítási kalauz A pálinka is hungarikum Kalandozások Tokaj-Hegyalján

az üzleti kommunikáció lapja X I I I . é v f . 2 0 1 9 / 1 .

114 magyar cég üzleti ajánlatával!


NÁLUNK NINCS LEHETETLEN MEGOLDÁST TALÁLUNK KOMPLEX FELADATOKRA IS

csőbilincsek

tömlők és tartozékok

csatlakozók

golyóscsapok és szelepek

FH ROBOTICS Ipari robotok, manipulátorok • integrálása • fejlesztése • gyártása

2 d HÍD

Technológiai rendszerek • fejlesztése • összekapcsolása

FH Service Kft. • H-2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E +36 70 397 1430 | info@faterhidraulika.hu | www.faterhidraulika.hu


Tisztelt Olvasó! A Feliciter Kiadó HÍD című magyar nyelvű gazdasági magazinjának elsődleges küldetése, hogy elősegítse a Kárpát Régió magyar ajkú üzleti köreinek tájékozódását és a térség cégeinek egymásra találását. E feladatunk teljesítése során számos partnerrel működünk együtt, akik között kiemelt szerepet kapnak hazánk külgazdasági attaséi és a korábban a Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH) Zrt.-hez kötődő, ma már a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Ezek a rendezvények ugyanis – úgy kiállíHálózat nevet viselő önálló szervezet képviseleti irodáinak munkatóként, mint látogatóként – alkalmat adnak társai, akikhez Ön bátran fordulhat információkért vállalkozása gazarra, hogy megismerje az aktuális trendeket, dasági-kereskedelmi kapcsolatinak bővítése érdekében. Ugyancsak az adott országban bemutatkozó hazai és fontos a vegyes kamarák és kamarai tagozatok, továbbá a kiállítási külföldi cégek kínálatát. Végül, de nem utolközpontok szerepe. só sorban arra is lehetőséget teremtenek, A HÍD mostani lapszámában úgy új piacot, beszállítót, üzleti számos hasznos információt gyűjpartnert fedezzen fel vállalkozátöttünk csokorba annak érdekésa számára. ben, hogy segítsük tájékozódását. Lazításképpen hazánk né„Magazinunkban több Nem véletlen, hogy Románia mint 110 cég mutatja be hány szép táját ajánljuk szíves kiemelt helyet kap ezúttal is magafigyelmébe, mint lehetséges tutermékeit és szolgáltatá- risztikai, szabadidős helyszínt. zinunkban, hiszen e szomszédos sait” ország Németország mögött a má A HÍD – miként kiadónk által sodik legnagyobb külkereskedelmi szerkesztett román, szerb, szlopartnerünk. Megkérdeztük hazánk vák, lengyel és német nyelvű lapromániai, és Románia magyarortársai – a maga lehetőségeivel szági nagykövetét: ők miként látés eszközrendszerével segíteni ják gazdasági kapcsolataink helyzetét és alakulását, miért ajánlják, próbálja a vállalkozások partnerkereső töhogy aknázzuk ki a még mindig előttünk álló és kihasználatlan leherekvéseit. Mostani lapszámunkban rekord tőségeket. számú – több mint 110 – cég mutatja be ter Mivel a PUNTEA című, már 21. évfolyamában járó román nyelvű mékeit és szolgáltatásait, üzleti kapcsolatai gazdasági magazinunk rendszeresen ott van a kisinyovi kiállításoszélesítését remélve. Érdemes alaposan átkon, s Moldova ugyancsak célországot jelent, jelenthet a magyar tekinteni a kínálatot, hiszen lehet, hogy Ön, cégek számára, Moldova magyarországi és hazánk moldovai nagyKedves Olvasó, éppen közöttük találja meg követével is interjút készítettünk. jövőbeni együttműködő partnerét, határain Visszapillantunk néhány, magyar szempontból is fontos romákon innen, vagy azokon túlról egyaránt! niai rendezvényre, s szót ejtünk arról, hogy idén 20 éves a MKIK Külpiaci kapcsolataik fejlesztéséhez ezMagyar-Román Tagozata, hiszen e szervezet igen jelentős szerepet úton is eredményes munkát és sok sikert tölt be a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztésében, a kereskekíván: delemfejlesztésben. Magazinunk további témái között szerepel a magyar-szlovák gazdasági kapcsolatok alakulása, a magyar kormány határon túli, – részKováts Dénes letesebben a vajdasági – gazdaságfejlesztési programja és eredméfőszerkesztő nyei, továbbá a magyar–észak-macedón gazdasági kapcsolatok. kovats@feliciter.hu Az sem véletlen, hogy nagyobb teret adunk a HÍD-ban a külföldi vásároknak, melyek közül jónéhányat szíves figyelmébe ajánlunk.

HÍD az üzleti kommunikáció lapja XIII. évfolyam 1. szám Felelős kiadó: Dr. Kováts Judit Főszerkesztő: Kováts Dénes Szerkesztőségvezető: Kováts Viktor

Munkatársak: Balogh Ivett Berényi Ibolya, Dankó Zsófia Dégi Brigitta Iványi Éva Kotrányi Anita Teski Szilvia

Kiemelt együttműködő partnerek: Mac-Line Hungary Kft. MKIK Magyar-Román Tagozat CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat

Szerkesztőség és kiadó: Feliciter Kiadó Kft. 4400 Nyíregyháza, Nyár u. 7. Magyarország Tel./Fax: +36-42-504-930 feliciter@feliciter.hu www.feliciter.net http://issuu.com/feliciter http://issuu.com/hidlap

HU ISSN 2062-8552

Arculat: Talpas Sándor, Takács Ádám Nyomtatás: Grafit Nyomda „R” Kft.

Minden jog fenntartva! A kiadvány egészének vagy részleteinek utánközlése a kiadó engedélye nélkül tilos! A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.

HÍD d 3


Románia a második A román-magyar külgazdasági kapcsolatok hagyományosan jók, s fejlődnek. Ez megmutatkozik az áruforgalomban is. Románia Magyarország második exportpiaca Németország mögött. Helyzetértékelést és jövőképet kértünk Zákonyi Botod bukaresti magyar nagykövettől, és Marius Gabriel Lazurca budapesti román nagykövettől.

Zákonyi Botond értékelése: A magyar-román gazdasági kapcsolatok az elmúlt időszakban továbbra is nagyon dinamikusan fejlődtek. A közelmúlt magas szintű vagy diplomáciai találkozói során Magyarország és Románia kormányzati szereplői pozitívnak minősítették a magyar-román külgazdasági kapcsolatok alakulását, helyzetét és minőségét. Az eredményekről röviden: 2018 első 10 hónapjának adatai szerint, a külkereskedelmi mérleg szempontjából Románia Magyarország 9. legjelentősebb kereskedelmi partnere volt, részaránya a teljes magyar külkereskedelemben 4,1%. Exportunkban 5,1%-os súllyal a 2., míg importunkban 2,9%-os arán�nyal a 11. helyet foglalta el.

áruforgalom 3,6%-os növekedéssel 6,79 milliárd eurót tett ki. Kereskedelmi többletünk 8,2%-os növekedést mutatott az előző év azonos időszakához képest, és elérte a 2,25 milliárd eurós szintet.

Gazdasági projektek

A folyamatban levő és a két ország közötti gazdasági kapcsolatokat nagymértékben meghatározó projektek közül kiemelendő, hogy az M4 és az A3 autópályák összehangolt megépítése érdekében a felek folyamatosan egyeztetnek, autópálya munkacsoport üléseket tartanak. Az autópálya szakaszok ütemezetten, várhatóan 2018– 2020. között készülnek el, megvalósításukkal Nagyvárad gyorsforgalmi úton lesz elérhető Magyarország felől. A határátkelőhelyet a magyar fél építi. A határ menti térségek közötti kapcsolatok minősége nagymértékben múlik a térségNövekvő áruforgalom ben található és a közlekedést biztosító infrastruktúra folyamatos fejlesztésén. A magyar 2017-ben a magyar fél célja, hogy mind a tíz, export 11,2%-kal, 5,18 már megépült út minél milliárd euróra növekeelőbb üzemeljen, a hadett, míg az import 5%tárátkelőhelyek állandó kal, 2,68 milliárd euróra nyitva tartással működemelkedett az előző jenek. A román fél csak évhez képest. A teljes két kapcsolat esetén áruforgalom 9%-os erőtámogatja az állandó södést követően 7,86 nyitva tartást, ezért a milliárd eurót tett ki. magyar fél szorgalmazKülkereskedelmi mérleza, hogy a Dombegyház, günk majdnem 19%-os Elek átkelőhelyek egénövekedése 2,5 milliárd szüljenek ki egy harmaeuró többletet jelentett dik helyszínnel is. 2017-ben. Magyarországot Ro­ 2018. első 10 hónapmánia vonatkozásában jában a Romániából származó importunk a ROHU és a BRUA energetikai projekttervek 1,5%-kal, 2,27 milliárd euróra, míg exportunk érintik. A román fekete-tengeri offshore föld4,7%-kal, 4,52 milliárd euróra növekedett az gáz kitermelésében az OMV Petrom, az Exelőző év azonos időszakához képest. A teljes xonMobil, a Lukoil, a Romgaz és a Black Sea 4 d HÍD

Oil and Gas vállalatok (BSOG Ltd., az amerikai Carlyle csoport tagja) érdekeltek. Az energiavállalatok offshore mezők kitermeléséhez szükséges végső befektetői döntésének meghozatala elnapolásra került az év végén elfogadott 114/2018. sz. sürgősségi kormányrendelet miatt. A rendelet tartalmának megfelelően 2%-os adót vetnek ki az energiaszektor vállalataira. Piaci elemzők és iparági szakértők szerint a jogszabály lényegében azt mondta ki, hogy az energiapiaci liberalizációt és piaci versenyt Románia gyakorlatilag 3 évre felfüggeszti.

A fejlődés irányát tekintve említhető a Budapest-Kolozsvár-Bukarest nagysebességű vasútvonal részletes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére tett magyar javaslat. A magyar kormány a központi költségvetésből forrást biztosít a nagysebességű vasútvonal részletes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére. A két fél dolgozik a projekt megvalósításán.

Érdemes együttműködni A román gazdasági szereplők által a gazdasági együttműködést érintő igények nagy része magyar kereskedelmi partnerekkel való kapcsolatfelvételt, a beszállítói kapcsolatok bővítését célozta meg. A magyar gazdasági környezet feltételrendszere, az általános gazdasági, vállalkozási információk iránt kisebb érdeklődés mutatkozott. A magyar cégek részéről mutatott folyamatos érdeklődés igazolja a gazdasági kapcsolatok erőteljes támogatását illető józan javaslatok realitását. A magyar kis- és középvállalatok a román piacra, mint új üzleti lehetőségeket tartalmazó szomszédos országra tekintenek. Kiemelendő a magyarromán határmenti térség, mert logisztikai és egyéb szempontokat figyelembe véve itt a legkisebb költségráfordítással érhetők el a célpiacok.


A román piaci fejlődési irányok változtak az elmúlt években, így a magyar befektetők érdeklődése is más ágazatok felé fordult. A figyelem középpontjába kerültek: a feldolgozóipari területen az agrár- és élelmiszeripari termékek és technológiák; míg a gyógyszeripari ágazatot tekintve az alapanyagok beszállítása és a gyógyászati eszközök értékesítése. A szolgáltatás piacon fontossá váltak az IT szolgáltatások – e-közigazgatás, e-egészségügy, e-oktatás, e-kultúra, vállalati versenyképesség növelés – mellett a pénzügyi szolgáltatások termékei. Az egyes szektorokon belül a piaci résekre szükséges koncentrálni, ajánlatos megvizsgálni minden esetben a román vásárlói igényeket.

Marius Gabriel Lazurca így látja a jelenlegi helyzetet, és a további irányokat: A román-magyar gazdasági kapcsolatok elégedettségre adnak okot. Románia jelenleg a német után a második legjelentősebb export piac Magyarország számára, míg Magyarország Románia exportjának ötödik, importjának pedig harmadik legjelentősebb állomása. A 2016–2017. között lebonyolított kétoldali kereskedelem mind az áru- és szolgáltatásmennyiség, mind pedig azok értékének tekintetében emelkedő tendenciát mutatott. A két ország között lebonyolított

kereskedelem összértéke meghaladta a 8 milliárd eurót 2016-ban, a következő évben pedig átlépte a 8.5 milliárd eurót is. A 2018-as év is jónak mondható: az első 10 hónapban a két ország között 7.5 milliárd eurós kereskedelmi értéket regisztráltak, amely egyértelmű növekedést mutat az előző évhez képest. Számomra külön megelégedést jelent, hogy a román termékek exportjának aránya a magyar piacra dinamikusabban növekszik, mint a Magyarországról importált termékek

aránya. Ennek megfelelően, az elmúlt év első felében a román exportra küldött árumennyiség egyenletesen nőtt (+13.3%), míg a Magyarországról importált termékek aránya egy százalékkal csökkent. Ezen pozitív tendencia ellenére, Románia mégis jelentős kereskedelmi deficitet jegyez Magyarországgal szemben, bár ennek mértéke 2018-ban számottevően (több mint 400 millió euróval) csökkent. Egy másik, mindkét állam számára pozitív hír, hogy a két ország között érett kétoldali kereskedelmi kapcsolat áll fenn, mely általában véve komoly hozzáadott értékkel rendelkező árutípusokra alapult. Ennek megfelelően, a Magyarországra exportált termékeink 41%-t a gépek, elektromos berendezések és felszerelések (az összes export 27%), valamint a járművek és szállítmányozásban használt felszerelések (14%) teszik ki. Másrészt viszont, egy hatalmas mezőgazdasági potenciállal rendelkező ország nagyköveteként - Románia a múlt évben Európa első kukorica termelőjévé lépett elő - nem lehetek elégedett azzal a ténnyel, hogy a Magyarországról importált áru 17,4%-t agráripari termékek teszik ki. Figyelembe véve Románia hagyományosan jelentős petrolkémiai iparágát, szintén szeretném, ha ezen a téren is kevesebb terméket importálnánk, hiszen ebbe a kategóriába tartozó árucikkek az összimport 20%-t tették ki múlt évben. Ezáltal kiegyenlítődhetne a két ország közötti kétoldali kereskedelmi kapcsolat. Azonban bármennyire jelentős is legyen, meglátásom szerint országaink kapcsolata nemcsak a kétoldali kereskedelemre korlátozódik, hanem kiterjed a kölcsönös befektetésekre is. 970 millió eurót meghaladó befektetési hányadossal, Magyarország az előkelő 15. helyet foglalja el a külföldi befektetők között a román gazdaságban. Nagyon sok román állampolgár igen jól ismeri, akár kliensi pozícióból is az olyan nagy magyar vállalatokat, mint a MOL, az OTP vagy a Richter Gedeon. Másrészt azonban, a Romániában működő, magyarországi részvényesek által vezetett majdnem 14.000 cég többsége kisés középvállal-

kozás, ahogy az természetes is. Ami Románia magyarországi befektetéseit illeti, azok egyelőre szerényebb mértékűek, körülbelül 200 millió euró értéken mozognak, ám a jövőben, a román cégek növekedésének és a bukaresti kormány által kidolgozott nemzetközi programok hatásának eredményeképpen, érezhető növekedésre számítunk. – Melyek a legfontosabb folyamatban vagy előkészítésben lévő gazdasági programok? – Ebben a tekintetben az elmúlt év dinamikusnak mondható. Hadd említsek néhány olyan román céget, amelyek vagy beléptek a magyar piacra, vagy megerősítették már meglévő pozíciójukat. A legújabb hírrel kezdeném: a MedLife, jelenleg a legnagyobb romániai magán kézben lévő orvosi szolgáltatásokat kínáló cég megtette első lépéseit Magyarországon azáltal, hogy megvásárolt egy helyi céget - mely körülbelül 5 millió eurós befektetést jelent. Egy másik, viszonylag új információ: egy, a jármű flották integrált irányításával foglalkozó cég, az AROBS Transilvania Software átvett egy Skyshield elnevezésű magyarországi céget, amelynek portfóliója 200 klienst és 1.200 ellenőrzött gépjárművet tartalmaz. Az AROBS célja, hogy Közép- és Délkelet-Európa legnagyobb játékosává váljon a gépjármű ellenőrzési szolgáltatások terén. A Digi Magyarország negyedik legnagyobb mobilszolgáltatója és jelentős befektetéssel alakította ki az infrastruktúrát annak érdekében, hogy minőségi szolgáltatást biztosítson magyarországi kliensei számára. Sőt, a Digi már aláírt egy szerződés az Invitel Távközlési Zrt. cég megvételéről, amely cég Magyarország második legnagyobb vonalas telefon szolgáltatója a lakossági kliensek és kisvállalkozások tekintetében, a tranzakció értéke 179 millió euróra becsülhető. A Dacia vállalat továbbra is élvezi magyarországi kliensei bizalmát és

HÍD d 5


folyamatosan növeli bevételét. A Dacia magyarországi sikere is hozzájárult ahhoz, hogy 2018-ban ez az autómárka Európa egyik legnépszerűbb autója lett a Sandero modell révén. Végül, de nem utolsó sorban, az eMag rövid idővel a magyarországi piacra való belépése után már jelentős helyet foglalt el az on-line vásárlás területén, míg a Musette három bemutató üzletet nyitott Budapest fontos kereskedelmi központjaiban. Reményeink szerint, a sikerek, melyeket az említett cégek elértek határon túli befektetéseik révén, más cégeket is bátorítani fognak, s ezáltal gazdasági növekedés és jólét érhető el. – Véleménye szerint milyen irányú fejlődés várható? – Ha a kétoldali kereskedelemről beszélünk, ki kell emelni, hogy Románia Magyarországgal fenntartott kapcsolata a második legnagyobb kereskedelmi deficitet jegyzi. Következésképpen, a kétoldali kereskedelem fenntartható módon történő növekedése érdekében célul kell kitűznünk, hogy a következő két évben a két ország között lebonyolított kereskedelem értéke meghaladja a 10 milliárd eurót, egy kiegyenlítettebb mértékű export hányadossal mind a román, mind pedig a magyar részről. Megfigyelhető, hogy a két ország gazdasága erősen összefonódik és általában a gépjármű gyártás körül összpontosul. Egyértelmű, hogy ez a tény sebezhetőséget eredményez a kereslet nagymértékű csökkenése esetén, főleg az európai piacon, amely mind direkt, mind pedig indirekt módon, minkét ország első számú export állomása. Azt gondolom, hogy mindkét országnak törekednie kell csökkenteni ezt a sebezhetőséget az elkövetkező években az Európán kívüli export célállomások számának növelésén keresztül. Fontosnak tartom továbbá a kétoldali kamara fejlesztését is. Néhány évvel ezelőtt, pár lelkes vállalkozó kezdeményezésére Budapesten megalakult egy üzleti klub, a RoCham, amely ma pár tucat tagot számlál, és amely egy jövőbeni kétoldali kereskedelmi és iparkamara magját alkothatja majd. Hozzátenném még, hogy kormányaink pozitív politikai jelzéseken keresztül ösztönözhetik az infrastruktúra összekapcsolását, valamint, megfelelő kétoldali jogi keretek kö6 d HÍD

zött, a román, magyar és akár más országok közreműködését is a román-magyar gazdasági kapcsolatok megerősítése érdekében. – Miért bátorítja a román üzletembereket arra, hogy Magyarországon indítsanak vállalkozást? – A magyar gazdaság nagymértékű komplexitással és kifinomultsággal rendelkezik,

gazdaságuk méretei és szerkezete miatt. Ugyanakkor, a két ország gazdaságának komplementaritásának ösztönöznie kellene a magyar vállalatokat, hogy romániai partnereikkel együtt dolgozzanak, és hogy befektessenek az országomban. Természetesen van még néhány érv, amelyről röviden beszélni szeretnék: a fiskális környezet előnyös, a munkaerő rendelkezésre áll, nagyszámú mérnökkel rendelkezünk, Nyugat-európai viszonylatban a bérek versenyképesek. Ami az infrastruktúrát illeti, meg kell említenünk, hogy Románia 8 jelentős tengeri és folyami kikötővel és 14 nemzetközi repülőtérrel rendelkezik. Célzott jogi, fiskális és pénzügyi intézkedésein keresztül Románia kormánya segíti a vállalkozásokat, fenntartja az üzleti környezetet és bátorítja a gazdasági kezdeményezéseket. A Start-Up Nation program például komoly eredményeket mutathat fel azáltal, hogy a fiatalokat innovatív vállalkozási tevékenységek felé vonzza. A modern gazdaságban egyértelmű előnynek számítanak a ezáltal több szempontból is igen versenyké- következő tényezők: a tény, hogy Románia pes: magasan képzett munkaerő állomány, vezető pozíciót foglal el Európában a vezea csúcstechnológiával fennálló szoros kap- tékes internet sebessége és lefedettsége csolat, jelentős infrastruktúra megléte. Ezen tekintetében, a romániai végzősök jelentős versenyképesség megőrzése érdekében a idegen nyelv ismerete, a jól képzett munkamagyar vállalatok a beszállítói struktúra op- erő megléte, a versenyképes energia és gáz timalizálásán és technológiájuk folyamatos árak, a csupán 18% ÁFA (az élelmiszerek és fejlesztésén dolgoznak, mely új lehetősége- gyógyszerek esetében 9%, a turisztikai kiadket biztosít a magyar vállalatok által keresett ványok és szolgáltatások esetében 5%), stb. termékeket és szolgáltatásokat kínáló romá- A magyar befektetéseket mindenhol színiai cégek számára. Hiszem, hogy a román vesen fogadják Romániában, ezért is bábefektetők számottevő jelenléte a magyar pi- torítom a magyar vállalkozókat, hogy amacon fokozza együttműködésünket külföldi biciózus befektetési programok keretében, viszonylatban is, és gazdaságaink mélyebb profitáljanak Románia hatalmas gazdasági integrációjához vezet majd. növekedési potenciállal rendelkező terüle – Miért bátorítja a magyar üzletembereket teiből. arra, hogy Romániában indítsanak vállalkozást? – Romániának komoly érdeklődést kellene mutatnia a magyar üzletemberek iránt

Az év bankja

Az OTP lett az év bankja Romániában és megkapta a legjobb jelzáloghitelt nyújtó pénzintézet elismerést is – olvastuk a Krónikában. A hitelközvetítő cégek egyesülete (ARBC) negyedik alkalommal szervezte meg a gálát, ahol a kitüntetéseket átadták. Az OTP Bank Románia hosszú ideje együttműködik a hitelközvetítő cégekkel, ennek köszönhetően nőtt az elmúlt években a magánszemélyeknek hitelközvetítőkön keresztül folyósított hitelek száma, a tavalyi bővülés elérte a 200 százalékot. Az OTP Bank Románia 15 éve van jelen a román bankpiacon, tavaly 55,3 milliárd lej adózás utáni nyereséget ért el, 25 százalékkal magasabbat az egy évvel korábbinál. Tavaly 56 százalékkal nőtt az új jelzáloghitelek száma, illetve 48 százalékkal bővültek a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott kölcsönök.


MINŐSÉGI FAIPARI FŰRÉSZLAPOK!

CONTIREG

• Általunk gyártott márkák: Wizon, Humax (német típusú), valamint Forestill (francia típusú) fűrészlap. • Nagy raktárkészletet tartunk a 10x0,5 mm és 50x1,0 mm keresztmetszet közötti szalagfűrész lapokból. Egy-egy szélességből többféle fogosztás. • Fűrészlapjainkat 25 vagy 50 méteres csomagokban kínáljuk.

MÉRNÖKIRODA KFT.

• Automatizálás, műszerezés • PLC vezérlések programozása • Hőkamerás vizsgálatok, diagnosztika • Légtechnika és fűtéstechnika

• Légtartásos sátrak gépészete, világítása • Biogáz technológiák vezérlése • Jetter termékek képviselete (PLC-k, szervok, HMI)

CONTIREG Mérnökiroda Kft. • expo@contireg.hu • www.contireg.hu

LAJTATECH, A FÉNY FORRÁSA! Köz-, tér- és díszvilágítási acéloszlopok és hozzátartozó szerelvények (alapkosár, lámpakar, GURO szerelvénydobozok) gyártása és forgalmazása, 2m-től akár a 40m-es stadion-világító fénytornyokig.

LAJTATECH KFT.

H-9200 Mosonmagyaróvár, Tallós-Prohászka u.7. lajtatech@t-online.hu • www.lajtatech.hu

LÉGTECHNIKAI BERENDEZÉSEK A SZELLŐZŐ MŰVEK KFT.-TŐL! • Ventilátorok és ventilátor alkatrészek • Porleválasztó, gázmosó berendezések • Terményszárító berendezések • Hegesztett szerkezetek • Zajcsökkentési, akusztikai feladatok megoldásának tervezése, gyártása, kivitelezése. Egyedi igényeknek megfelelő, professzionális és gyors megoldás minden ügyfelünknek!

FAIPARI GYALUKÉSEK Viszonteladók és egyéni vásárlók jelentkezését is várjuk!

körfűrészlapok

faipari marók

keskeny szalagfűrészlapok 10*0,5 - 50*1 mm-ig

széles fűrészlapok 206 mm-ig

További információk: H-7400 Kaposvár, Pécsi u. 69. Tel.: +36/82/512-944, +36/30/641-5266 E-mail: kapos-m@kapos-mechanika.hu Web: www.kapos-mechanika.hu

VILLANYSZERELÉSI KIVITELEZÉS! • ipari beruházások, üzemi épületek, áruházak, komplett létesítmények, • villamosenergia-ellátó hálózatok, transzformátor állomások, • automatika-, vezérlő- és műszerezési rendszerek, • épület- és térvilágítás, telefonhálózatok

Németország és Ausztria területéről számtalan referenciával rendelkezünk! ELMONT-HATING Kft. H-3791 Sajókeresztúr, Ipartelep 2007. sz. D/04 elmonthating@elmonthating.hu • www.elmonthating.hu

FELVONÓALKATRÉSZEK TERVEZÉSTŐL A GYÁRTÁSIG! • tabló részegységek (hívógombok, kijelzők, vészvilágítások, vészjelzők, jogosítók) • régi és új felvonókhoz készített hívó és vezérlőtablók • üveg felületű szenzoros tablók

Az antivandál lakóházi kiviteltől az elegáns irodaházi és szállodai megjelenésig a legszélesebb igényeket is kielégítjük! Termékeink saját fejlesztésüek, amelyekhez az alkatrészellátás éveken keresztül biztosított. Felvonóvezérléshez elektronikus egységeink: • fonetikus vészjelzők • akusztikus jelzők • szünetmentes tápegységek • megbízható Reed érzékelők • kódváltó egységek a vezérlések és tablók közötti kommunikációhoz

A fenti termékgyártáson kívül bérmunkát is vállalunk elektronikai készülékek és kisebb mechanikai egységek gyártására, összeszerelésére. Felvonótablóinkat az EN 81:72 és az EN 81:70 szabvány szerint készítjük.

Szellőző Művek Kft. • H-1116 Budapest, Építész u. 8-12. info@szellozomuvek.hu • www.szellozomuvek.hu

H-7630 Pécs, Basamalom u. 31. liftelem@liftelem.hu • www.liftelem.eu HÍD d 7


Aradon jártunk Az Arad Megyei Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági Kamara XXV. alkalommal rendezte meg a Confort Construct & Instal építkezési szakkiállítást és vásárt. Az ország nyugati régiójának egyik legnagyobb nemzetközi eseményére március 7–10. között került sor az Expo Arad kiállítási központban. Az építőipari trendeket és újdonságokat hazai és külföldi gyártók, illetve kereskedők és szolgáltatók mutatták be: korszerű építőanyagokat, lakberendezési cikkeket, fűtőés klímaberendezéseket, dekorációs tárgyakat, illetve fürdőszobai felszereléseket. A hagyományoknak megfelelően a magyarországi Feliciter Kiadó az idén is saját standon jelent meg PUNTEA című román nyelvű gazdasági magazinjával, emellett tíz magyarországi céget is képviselt.

VISZONTELADÓKAT KERESÜNK TERMÉKEINKRE! TOTYA típusú kazánok alap és fejlesztett változatára 20 kW-tól 120 kW-ig. Több mint 30 éves gyártási tapasztalattal! Bau-Ferr 2000 Kft • Tel.: +36/20/430-0843 H-2365 Inárcs, Csíkosi telep (Vasút utca folytatása) www.totyakazan.com • bauferr2000@gmail.com

KIVÁLÓ, MAGYAR BÚTORIPARI TERMÉKEINK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE VISZONTELADÓ PARTNEREKET KERESÜNK! TOVÁBBÁ BESZÁLLÍTÓ PARTNEREK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK ALÁBBI TERMÉKEINKRE: • szekrénysorok, gardróbok, • kiegészítő bútorok, bútorszerelvények, • gyerekbútorok és babaholmik

Corpus Bútorgyártó Kft. H-4405 Nyíregyháza, Kőműves u. 11. corpusbutorinfo@gmail.com 8 d HÍD

issuu.com/puntea


Világszínvonalú acélszerkezet gyártás a vágástól a felületkezelésig Magyarországon!

Ipari csarnokok, épületek? Ipari padlók? Családi- és társas házak?

Az Ön építője, kivitelezője csakis a JANES KFT.!

Vámosgép Kft.

GÉP

H-4287 Vámospércs, Bagaméri út 5. Tel.: +36 (52) 591 006 • Mobil: +36 20 521 3589 fabian.attila@vamosgep.hu • www.vamosgep.hu

Műanyag ajtók, ablakok a Ma-ablak Kft-től! Miért válassza Ön is GEALAN, prémium kategóriás nyílászáróinkat? • • • •

H-9072 Nagyszentjános, József Attila u 9. janesferenc@gmail.com

EGYEDI, HŐSZIGETELT, FA NYÍLÁSZÁRÓK EGYENESEN A GYÁRTÓTÓL! • íves és alakos ablakok, • bejárati- és belsőajtók, erkélyajtók, • spaletták, zsalugáterek, egyéb kiegésztők

hosszú élettartam kiváló hő- és hangszigetelés esztétikus megjelenés egyedi méretben is rendelhetők

TERMÉKEINK EGYEDI MÉRETBEN ÉS KIALAKÍTÁSSAL IS ELÉRHETŐEK!

MA - ABLAK Kft. Termékpalettánk, további információk: www.maablak.hu • maablak@gmail.com

ACÉLSZERKEZETEK, EGYEDI ÉPÜLETSZERKEZETI ELEMEK GYÁRTÁSA!

Egyedi méretben, megrendelői igény szerint.

BARTFA Kft. • H-2220 Vecsés, Liszt Ferenc u. 5. +36/29/352-053, +36/70/421-7753 • info@bartfa.hu • www.bartfa.hu

A JS kreatív monolit födém gazdaságos, energiatakarékos, gyorsan elkészíthető SZUPERPLAFON Miért „„SZUPERPLAFON”? A magyarázat a táblázatban van, s az önmagáért beszél. ÖSSZEHASONLÍTÁS 100 m2 felületre vetítve. Szerkezet

„A” Hagyományos öntött monolit 20 cm vastagságú

„B” JS kreatív monolit 23 cm vastagságú JS zsaluzóelem + betonozás

Előny, gazdaságosság

Alsó zsaluzás, alátámasztás

Zsaluzás 100 m2 alátámasztás kb.: 250 m

Zsaluzás nincs, alátámasztás kb.: 60 m

„B”

Sok betonacél 18-20 kg/m2 Teljes vastagságban, 21 m3

Kevés betonacél 8,5-10 kg/m2 Fejlemez és bordák 10,5 m3

Betonacél szükséglet

VÁLLALUNK TOVÁBBÁ LAKATOSIPARI MUNKÁKAT: külső és belső nyílászárók, korlátok, kerítések, tervezését, kivitelezését.

Betonszükséglet koszorúk nélkül

„B” „B”

Nyersfödém önsúlya

500 kg/m2

235- 285 kg/m2

„B”

Kivitelezési idő

4 munkaóra/m2 100 m2 = 400 munkaóra

2 munkaóra/m2 100 m2 = 200 munkaóra

„B”

Összesítve

MIND „B”

ÚJ TECHNOLÓGIÁK, KORSZERŰ ALAPANYAGOK, PROFI SZAKEMBEREK! További részletes információk: www.jsfodem.hu

Ajánlatkérés: taredge2@gmail.com Tar-Edge Kft. • H-1238 Budapest, Szabóky Rezső u. 30.

„„DONGA” Kft. • Gacsó Sándor ügyvezető H-8394 Alsópáhok, Nemesboldogasszonyfa u. 70. • jsfodem@donga.hu HÍD d 9


Magyar cégek a GastroPanon

A 2019. március 28–30. között Aradon megrendezett GastroPan kiállításon a nemzetközi sütőipari, cukrászati, gasztronómiai és vendéglátóipari megoldások és technológiák szakemberei, vállalkozói találkoztak bel- és külföldről egyaránt. A rendezvényen közös nemzeti standon vettek részt magyarországi cégek a CED Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. jóvoltából. A vásár több mint évtizedes történetében első alkalommal vettek rész ilyen formában a magyar cégek. Az Expo Arad Kiállítási Központban, Délkelet-Európa legnagyobb szakmai eseményén látványos kulináris show-műsorok, élő bemutatók, kóstolók, utolsó generációs megoldások és technológiák, nemzetközi irányzatok és egyedi ajánlatok várták a látogatókat, elsősorban a legfontosabb sütőipari, cukrászati, vendéglátóipari, gasztronómiai, száraztésztagyártói, malomipari, kávé-, fagylalt- vagy csokoládékészítési beszállítókat. A GastroPan kínálata ugyanis rendkívül

mazók, pékségek és cukrászatok képviselői. A kiállításon 22 ország 133 kiállítója mutatta be a szakma számára készített felszereléseit, alapanyagait, szakmai megoldásait. Több mint húszezren látogatták meg

szerteágazó: a környezetbarát csomagolótermékektől a látványpékség-berendezésekig, a kávéfőző gépektől a kovász-szaggatóig több száz eszköz és berendezés között válogathatott a szakma. A romániai piac számos üzleti ágazatban fejlődést mutat, ezek közül a legdinamikusabban növekvő ágazatok a cukrász, sütő- és vendéglátóipar. Az Európai Unió-s pályázatok támogatásával számos új pékség, cukrászda, szálloda és más vendéglátói egység nyílt az ország minden területén, akik érdeklődve várják az új, innovatív megoldások kínálatát. A GastroPan kiállítás az egyetlen szakmai esemény ahol a romániai szakmai kereslet találkozik a kínálattal egy B2B típu-

sú szakmai vásáron, így kiváló lehetőség a terjeszkedni kívánó nemzetközi beszállító cégeknek is, hogy elinduljanak a romániai piacon. Az ország második legnagyobb kiállítási központjának mindhárom pavilonja megtelt, sőt az emeleti termeket is belakták a gyártók, forgal10 d HÍD

őket, a látogatók 92 százaléka a sütőiparban, cukrászatban, fagylalt-, kávé- és csokoládéiparban, a közétkeztetésben és a vendéglátóiparban érdekelt vállalkozó vagy szakember volt. A kiállításon díjazták a legjobb pék- és cukrásztermékeket, megválasztották az év tortáját, illetve az év kézműves és ipari kenyerét is. Idén egy nemzetközi díjat is átadtak a leginnovatívabb kenyér elkészítéséért, a díjat a magyarországi Pedró Pékség pékje, Takó Zoltán nyerte, „Szerencsetarsoly” nevű kézműves kenyerével.


ZIMENT

R

MEGOLDÁSOK AZ ÖN ANYAGMOZGATÁSI ÉS RAKTÁROZÁSI IGÉNYEIRE! • • • • •

• felületfűtés-hűtés rendszer • padlófűtés, fal és mennyezet fűtés-hűtés • komplett hőleadó rendszer • műanyag csövek, kisosztók, nagyosztók

ZIMENT KFT. • H-1116 Budapest, Fehérvári u. 120. www.ziment.hu • ziment@ziment.hu

hajtott szállítópályák automata raktárak komissiózó rendszerek raklapos és polcos állványok görgős és gördíthető polcos és raklapos állványok • ipari galériák • rugalmas ütközésvédők Könnyen kezelhető, az Önök igényeire szabott állványrendszerek! További információk: www.sr-logistic.hu • hrutka@sr-logistic.hu • +36/20/968-1886

JÓ ÜZLETI LEHETŐSÉGET KERES? ITT A MEGOLDÁS! SPÓROLJON IDŐT KÖRNYEZETTUDATOSAN! Forradalmian új ipari ablaktisztító gépünkkel egy menetben tisztíthatja a külső ablakokat. Mosás után nincs szükség lehúzni gumival az üvegfelületeket, mert a gép sómentes vízzel dolgozik.

ÖN MEGÁLMODJA, MI MEGÉPÍTJÜK!

Ablaktisztító gépeink értékesítéséhez, kölcsönzéséhez viszonteladó partnereket jelentkezését várjuk!

• Ipari épületek, csarnokok tervezése, generál kivitelezése • Modern, energiatakarékos és innovatív lakóépületek, családi házak tervezése, generál kivitelezése • Acélszerkezetek gyártása, beépítése

Polyvás Mérnökiroda Kft. • H-1026 Budapest, Hidász utca 23. fszt. 1. Polyvás István +36/30/952-2844 • www.ablaktisztitogep.hu

TEKKO HUNGARY KFT. • H-2800 Tatabánya, Dózsakert u. 45. 2/2. www.tekko.hu • tekkokft@gmail.com

Fémszerkezetgyártás több mint 20 éves tapasztalattal! • acél tetőszerkezetek és csarnokok • mélyépítési szerkezetek

VÁLLALUNK TOVÁBBÁ LEMEZMEGMUNKÁLÁST,

• géptestek, gépészeti alapszerkezetek

HENGERELÉST, BÉRHORGANYZÁST,

• emelő, szállító berendezések • fényáteresztő járórácsok, akna-fedlapok

HEGESZTÉST!

ALVÁLLALKOZÓKAT ÉS SZAKEMBEREKET KERESÜNK ipari létesítmények, irodák, közintézmények, lakások, családi házak teljes körű hidegburkolására! • csempézés • járólapozás • beltéri és kültéri burkolatok • medencék burkolása

• ipari és lakossági kapuk, kerítések, stb.

ITSZ

ipari termelő és szolgáltató kft.

H-8100, Várpalota, Külterület 060/4 hrsz. itszkft@gmail.com • www.itszkft.hu

TILUX KFT. • info@tilux.hu • www.tilux.hu HÍD d 11


Újabb sikeres rendezvényt könyvelhetett el a CED Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. Nagyváradi Regionális Irodája azáltal, hogy körülbelül 200 résztvevőt, illetve kiállítót vonzott a május 10-én Székelyhídon megszervezett IV. Érmelléki és Bihar megyei Gazdanap. A városközpontban felhúzott sátorban, illetve mellette mezőgazdasági gépeket és agrártermékeket lehetett megnézni, vásárolni, a közeli múzeumban pedig mindeközben konferencia és üzletember-találkozó zajlott. A konferencián Sárközi Zoltán, a CED Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. nagyváradi regionális irodavezetője köszöntötte a megjelenteket annak reményében, hogy néhány óra elteltével mindenki hasznos információkkal a birtokában tud majd hazatérni, hogy megossza szűkebb környezetével az itt szerzett tapasztalatait.

Gazdanap Székelyhídon

nem látható dolog, akkor néhány hónap múlva újabb fejlemények várhatók. Jó tehát, ha a gazdatársadalom résen van. „Akkor tudunk igazán haladni, ha ott vagyunk a döntéseknél” – hangsúlyozta a honatya, hozzátéve: ma Romániában körülbelül 70 ezer olyan magyar háztartás van, ahol gazdálkodnak bizonyos szinten. Az elmúlt években az európai uniós területalapú támogatások elérték az 1,5 milliárd eurót. Ez szép összeg, de jelenleg zajlik a vita, és vannak olyan tagállamok, amelyek szeretnék eltörölni ezt a fajta finanszírozási rendszert. Az RMDSZ viszont azt szeretné, ha megmaradna ez a struktúra, hiszen nem mindegy, hogy az erdélyi magyar Béres Csaba székelyhídi polgármester azt emelte ki: rohanó világunkban a mi gazdáink gazdák igénybe vehetik-e, vagy sem, ezért is is csak úgy képesek talpon maradni, ha tudnak fejlődni, haladni a korral. A fejlesztésekhez lényeges tehát, hogy minél több EP-képviseazonban meg kell találni a forrásokat, ezért is alapvetően szükséges, hogy a magyar gazdák lője legyen ott Brüsszelben a Szövetségnek. rendszeres időközönként tematikus fórumokon találkozzanak egymással, illetve olyan szakemberekkel, akik tanácsokkal és lehetőségek feltárásával látják el őket. Annak jegyében, Pályázati kiírás hogy a megszerzett információ hatalom, az elöljáró ezután eredményes kapcsolatépítést és Pásztor Sándor megyei tanácselnök arról sikeres időtöltést kívánt mindenkinek. beszélt: a közelmúltban Budapesten biztoPozitív megvalósítások sítékot kapott arra, hogy a jövő évi magyarSzabó Ödön parlamenti képviselő, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnö- országi költségvetésben helye lesz a Partike az elmúlt időszak több olyan vonatkozó pozitív megvalósításáról számolt be, melyek az umot érintő gazdaságélénkítő programnak

A CED Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. Nagyváradi Regionális Irodájának kezdeményezésére idén is megrendezték az Érmelléki és Bihar megyei Gazdanapot Székelyhídon.

Balról: Pásztor Sándor, Sárközi Zoltán és Dr. Nagy Miklós

RMDSZ törvénykezdeményezéseinek tudhatóak be, és megoldásokhoz vezettek. Az egyiknek a méhészek örvendhettek, a másik a földtulajdonokat érintette, a harmadik pedig a beltelkek kérdése volt. Ugyanakkor a falugazdász hálózat bővülésére is felhívta a figyelmet, melynek képviselőire az elkövetkezendő időszakban különös feladat hárul, hiszen segíteniük kell annak a pályázati rendszernek a gyakorlatba ültetését, melyet a magyar kormányzat támogatásával a Mezőségben már sikerült beindítani, és ha nem történik valamilyen nagy gazdasági válság, vagy egyéb előre 12 d HÍD

Skapinyecz Péter

is. Ez azt jelentheti, hogy valószínűleg még az év vége előtt már láthatóak lesznek a pályázati feltételek. Beszámolt arról is, hogy a találkozásukkor felvetette Orbán Viktor miniszterelnöknek, miért fontos Bihar megye a fejlesztések szempontjából. Az elöljáró a


Szádfal-építés a Havaria és a Larssen-Szádfal Építő Kft-vel!

ABLAK ÉS AJTÓ AUTOMATIZÁLÁS SZAKÉRTŐKKEL! MINŐSÉGI MOZGATÓ AUTOMATIKÁK +36 1 249-4746 | +36 70 385 6877 | office@overmatic.hu H-1044 Budapest, Megyeri u. 51. | facebook.com/Overmatic

www.overmatic.hu Minőségi textil termékek a mindennapokhoz! Komplex textilipari bérmunkát vállalunk és segítjük az ipari folyamatok textilmegoldásait!

• szádlemezek beépítése és bontása, szádlemezek forgalmazása, • acélcsövek lehajtása és húzása Ø300 mm - 3.000 mm-ig. BŐVEBB INFORMÁCIÓK: www.havariakft.hu iroda@havariakft.hu • vallalkozas@havariakft.hu

SÜRGŐSEN MUNKAVÁLLALÓKRA VAN SZÜKSÉGE? SEGÍTÜNK! Munkaerő kölcsönzés határokon innen és túl mindenféle profilú cég számára! KIVÁLÓ SZAKEMBERGÁRDÁNKKAL VÁLLALUNK TOVÁBBÁ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉST!

Főbb termékeink: • szabadidős bútorok szivacspárnázata • fürdőköntösök Igény esetén termékeinket egyedi gépi hímzéssel varázsoljuk személyesebbé!

AJÁNLATKÉRÉS: dzsen.milepkft@gmail.com

Agromerkant Kft. • H-9022 Győr, Árpád u. 55. Tel.: +36/30/927-9305 • nazoltan@gmail.hu

DZSEN-MIL Kft. • H-6100 Kiskunfélegyháza, Vak Bottyán utca 8.

VELÜNK BÁRMIT MEGRAGASZTHAT! Mechanika Tervezo és Kivitelezo Bt.

Kétkomponensű epoxi ragasztók és öntőgyanták üveg, fa, fém, beton, kerámia, porcelán, bőr, szövet és kemény műanyag ragasztására, mélyedések, üregek és hézagok kiöntésére. yy Uverapid 5, Uverapid 20, Uverapid 60 ragasztók yy PALAMIN öntőgyanta yy Palepox ragasztókitt Tubusos kiszereléstől, egészen a kannás kiszerelésig. FELHASZNÁLÁSI- ÉS MŰSZAKI GYÁRTMÁNYISMERTETŐ: http://www.uvesz.hu/ TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: Újpesti Vegyészeti Kft. info@uvesz.hu • www.uverapid.hu

Könnyűszerkezetes épületek (tárolók, csarnokok) tervezése, gyártása, generál kivitelezése!

Talajvíz? Talajnedvesség? A megoldás: SICOFOL® lágy PVC építőipari szigetelő lemez és fólia.

Lapos tetők,víztározók,trágya tározók szigetelésére (PVC,TPO,PIB)!

Felhasználás: ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi, raktározási célokra egyaránt. H-6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 5/A info@mechanikabt.hu • www.mechanikabt.hu

Kínálunk továbbá: bitumen és olajálló szigetelőanyagokat!

SAJÁT GYÁRTMÁNY, KIVÁLÓ ÁR!

REMATER KFT. • H-2217 Gomba, Ipar út 2. Tel.: +36/29/433-897 • Mobil: +36/70/396-8855 sicofol@sicofol.hu • www.sicofol.hu HÍD d 13


önálló céggé váltak, közvetlen külügyminisztériumi tulajdonlással és feladatadással, mely nagyobb felelősséggel is jár. Egy székelyföldi pályázati kiírásra hívta fel a figyelmet, hiszen nagyjából erre lehet majd számítani a Partiumban is, ezután pedig a magyarországi gépeket, berendezéseket propagálta, arra bátorítva hallgatóságát, hogy munkagépekben is gondolkozzon. A kapcsolatteremtésben természetesen számíthatnak az itteniek a CED-re. Szabó Ödön

továbbiakban a megyei önkormányzat által létrehozandó ipari parkok részleteit ismertette a Gazdanap résztvevőinek. Skapinyecz Péter, a CED Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. cégvezetője arról számolt be: elismerték a munkájukat, ezért Kereskedőházból teljesen

Dr. Nagy Miklós, a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének Bihar megyei szervezetének elnöke is üdvözölte a megjelenteket, majd szakmai előadásokkal folytatódott az összejövetel. Forrás: Ciucur Losonczi Antonius (Bihari Napló) Fotók: Sárközi István

Új fejezet a gazdaságfejlesztésben A magyar állam által finanszírozott Erdélyi Gazdaságfejlesztési Program új fejezetét jelentette be Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára május 18-án a Maros megyei Sáromberkén (Dumbravioara). Az államtitkár az AgroMania mezőgazdasági vásár megnyitóján közölte, hogy a gazdaságfejlesztő programot Erdélyben lebonyolító Pro Economica Alapítvány a következő napokban hirdeti meg a székelyföldi kis összegű vissza nem térítendő támogatások programját, amellyel a térség valaha volt legnagyobb koncentrált mezőgazdasági fejlesztése jöhet létre. A magyarországi támogatással, az önerővel és az esetleges hitelekkel együtt minden esély megvan arra, hogy a következő két évben mintegy 300 millió eurónyi fejlesztés valósuljon meg a székelyföldi, erdélyi mezőgazdaságban. Ez megváltoztathatja ezt a térséget – jelentette ki Magyar Levente. A mezőgazdaságból élő gazdák legfeljebb 15 ezer euró vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak tenyészállatok vásárlására, ültetvények megvalósítására, eszközök beszerzésére. A program párosul a tavalyi év végén meghirdetett székelyföldi nagy beruházások programjával, amely keretében több tucat mezőgazdasági feldolgozóüzem épül a térségben. Kelemen Hunor, a Romániai Magyar DeFotó: Gálna Zoltán mokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke úgy vélekedett: a következő évek a versenyről, a mezőgazdasági versenyről fognak szólni. Ebben a versenyben azonban nem kell egymást legyőzni, hanem a feleknek együtt kell működniük, hogy mindenkinek bejöhessen a számítása – fogalmazott, hangoztatva, hogy erre megvan a lehetőség. Szerinte ez a gazdaságfejlesztési program új munkahelyeket hoz létre, növeli a termelők versenyképességét, és általa el 14 d HÍD

lehet jutni azokra a piacokra, ahol értékesíthető a megtermelt áru. Az AgroMania mezőgazdasági vásárt első alkalommal szervezte meg a Pro Economica Alapítvány és a Maros megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács (MIET). A rendezvény keretében a gazdálkodók találkozhattak az általuk felhasználható eszközöket gyártó, forgalmazó cégekkel, és arra is lehetőség nyílt, hogy a gazdák szakmai előadásokat hallgassanak. A CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. 13 magyarországi partnerének biztosított részvételi lehetőséget a mintegy 600 négyzetméteres kül-és beltéri kollektív nemzeti standon. A visszajelzések szerint a kétnapos rendezvény sikeres volt a kiállítók körében, látogatottsága is felülmúlta az előzetes várakozásokat. Mivel a rendezvény elérte célját, a szervezők folytatását és továbbfejlesztését tervezik.


A Bonus Bt. kínálatából: Meleg vizes kazánok, 150-2000 kW teljesítményben: biomassza, ezen belül faapríték és egyéb mezőgazdasági hulladékok hasznosítására. Mezőgazdasági terményszárítók hőtermelő berendezései: mag és léha hulladékokra. Biomassza tüzelőberendezések: brikettés pelletüzemek szárító rendszereinek hőellátására.

Bonus Bt. H-9154 Mosonszentmiklós, Fő u. 39. Tel.: +36/30/969-4290 E-mail: molnar.lajos@bonusbt.hu Web: www.bonusbt.hu

HÍD d 15


A CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. Székelyudvarhelyi Regionális Iroda szervezésében, valamint a Csíki Vállalkozók Egyesülete és az Expo-Har Kft. társszervezésében üzleti fórumot és B2B találkozót szerveztek Csíkszeredában a Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermében. A CsíkExpo megnyitója utáni üzleti fórumon több mint 70-en vettek részt, közülük 15 vállalkozó Magyarországról érkezett. Elsőként Orosz-Pál Levente, a CED székelyudvarhelyi regionális irodájának vezetője köszöntötte a jelenlévőket, ismertette a programot, majd Csíkszereda polgármestere Ráduly Róbert Kálmán szólt az egybegyűltekhez, őt követte Márk-Csucsi Róbert, a Csíki Vállakozók Egyesületének elnöke, végezetül Tóth László Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának főkonzulja, aki beszédében köszöntötte az anyaországi vállalkozókat, valamint méltatta a rendezvény fontosságát, továbbá felajánlotta segítségét az üzleti kapcsolatok megvalósítása érdekében. A köszöntőbeszédek után az előadók prezentációi, előadásai következtek. A moderátor Orosz-Pál Levente volt. Besenyei Sarolta, az Európai Bizottság szakértője, a Romániai

Csík Expo 2019 Okos Város és Mobilitás Egyesület alelnöke „Az okos technológiák felhasználása – avagy hogyan maradjon kompetitív a vállalkozása az új gazdasági forradalom küszöbén?” címmel tartott előadást, majd Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány ügyvezető igazgatójának megbízásából Bodor Dalma, a székelyudvarhelyi területi iroda munkatársa mutatta be a székelyföldi gazdaságfejlesztési programokat. Skapinyecz Péter, a CED Közép-európai Gazda-

ságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. cégvezetője ismertette a gazdaságfejlesztési program jelenlegi kiírását és részleteit, valamint tájékoztatást nyújtott a CED tevékenységéről, továbbá szólt a gazdaságfejlesztési program más országokban (Szerbia, Szlovákia, Horvátország, Szlovénia) elért eredményeiről. Kállai Emánuel, a SalesOrigo online marketing szakértője „A jelen, amiről azt hisszük, hogy a jövő: okos kütyüktől az értékesítési csatornáig” témakörben osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. Végezetül Bartis Botond, a Goodwill Consulting Kft., országos értékesítési igazgatója a 2019-es, Romániában elérhető pályázati lehetőségekről beszélt. Az előadások után Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának külgazdasági attaséja, Lázár Zoltán, valamint Orosz-Pál Levente zárta a felszólalok listáját, megköszönve az előadóknak a tartalmas E g y e d i a b l a k o k é s a j t ó k , e g y e d i i g é n y e k h e z ! előadásokat, valamint a cégvezetőknek, résztvevőknek a megjelenést. Hagyományos nyílászárók minden igényhez Az üzleti fórum előadásaival párhuzamosan, valamint az előadások után üzleti tárgyalásokra, B2B találkozókra került sor, ahol a magyarországi résztvevők tárgyaltak a székelyudvarhelyi iroda Íves ablakok, által akvirált helyi vállalkozókkal. A megismerkedést és partnerségi ajtók széles választékban, tárgyalásokat követően a vállalkozók jelezték, hogy reményeik szekiváló minőségben, rint a jövőben sikeres üzletek fognak megvalósulni. A visszajelzések kedvező árakon a gyártótól! alapján sikeres tárgyalást folytattak a magyarországi kiállító cégek képviselői. Kínálatunkból: A Csík Expo kiállításon külön standdal képviseltette magát a Ma• íves nyílászárók teljes választéka gyar Kereskedelmi és Iparkama Román-Magyar Tagozata és a CED • körablakok, íves ajtók, ablakok Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. is, utóbbi • szegmensíves, csúcsíves, kosárgörbe standját is több érdeklődő látogatta meg. A résztvevők üzleti illetve íves, Napóleon – kalapos, dongaíves tájékoztató jellegű tárgyalásokat folytattak, információt kaptak a CED működéséről, az iroda tevékenységéről, lehetőségekről. A kiállítás idenyílászárók, ellipszis ablakok je alatt a CED számára felépített standon az érdeklődőket Skapinyecz • hagyományos nyílászárók íves Péter cégvezető, Zelenyánszki Enikő szakmai koordinátor, Orosz-Pál elemekkel. Levente, a székelyudvarhelyi regionális iroda vezetője, valamint Bodor Dalma, a székelyudvarhelyi regionális iroda asszisztense fogadták. Az Csak egy e-mail vagy expót a négy nap alatt közel tízezren látogatták meg. telefon és a szépség és A magyarországi cégek értékelőlapja alapján, a székelyudvarharmónia házhoz megy. helyi iroda által szervezett üzleti fórum és B2B találkozót követően sikeres üzletek is köttettek. Megjegyzendő, hogy a kiállító cégek Lőrinci és Társai-2000 Kft. • H-7150 Bonyhád, Zrínyi út 25. termékeiket elsősorban természetes személyeknek értékesítették a Tel.: +36/74/550-005 • Mobil: +36/30/937-8001 kiállítás ideje alatt. lorinci2000@hotmail.com • www.lorinciablak.hu

Lőrinci és Társai-2000 Kft.

16 d HÍD


Műanyag raklapok, konténerek ládák és kiegészítőik versenyképes áron a Nepharius Bt.-től! • Új és használt termékek a gazdaság minden ágazatához • H1 és higiénikus raklapok Tengeri konténerekhez való raklapok • Negyed és fél raklap méretektől a speciális méretekig • Egyutastól a nagy teherbírásúig nálunk minden megtalálható

Aba-Szer Fémbútor Kft.

Köztéri bútorok, padok, szemetesek, kandeláberek, lámpaoszlopok, buszvárók, kültéri sporteszközök, öltözőszekrények, valamint pénzbedobós öltözőszekrény zárak gyártása, forgalmazása. Kontakt: H-3525 Miskolc, Városház tér 5. info@acelkft.hu • http://acelkft.hu

ÖNTVÉNYEK, LAKATOSSZERKEZETEK ÉS SZERELVÉNYEK RÖVID HATÁRIDŐVEL, MEGFIZETHETŐ ÁRON! • Vasúti felsővezetéki szerelvénygyártás. • Alumínium, színesfém, öntöttvas és acél öntvények, szorítók gyártása, szerelése és felületkezelése. • Felsővezetéki gerenda alátámasztások, utánfeszítések, lakatosszerkezetek, préselt réz termékek, oldalkarok készítése, szerszámkészítés.

Látogasson el weblapunkra a teljes kínálatért: www.muanyagraklap.com Vagy küldje el igényeit emailben: info@nepharius.hu

Villszer 2005 Felsővezetéki Szerelvénygyártó és Szerelő Kft. H-1171 Budapest, Tiszanána utca 5. Dékány Ádám • Tel.: +36/30/250-3490 • E-mail: dekany.adam@gmail.com

20 éves a MagyarRomán Tagozat Húsz évvel ezelőtt hozták ltre a MKIK Magyar-Román Tagozát! A tevékenyen és eredményesen működő szervezet összekötő láncszemként működik az MKIK illetve a területi kamarák között, egy széles körű országos információs adatbázisra támaszkodva. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által létrehozott Magyar – Román Tagozat vállalkozói érdekképviseleti szervezet, melynek feladata a külgazdasággal összefüggő közfeladatok ellátása a két ország közötti vállalkozások gazdasági együttműködéseinek elősegítése a kölcsönös előnyökön alapuló kereskedelmi és üzleti kapcsolatok fejlesztése érdekében. A Tagozat önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, speciális szolgáltatást nyújtó kamarai munkacsoport, amit az MKIK elnöksége hozott létre 1999. június 17-én. Működését a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - mint gesztor kamara - biztosítja. Célja a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztése, nemcsak a határ menti magyar és román, hanem a két ország egész területén lévő vállalkozások között. A Magyar-Román Tagozat külgazdasági stratégiája: üzletfejlesztés, versenyképesség és hatékonyság, a román relációval kapcsolatos tevékenységekben változatlan aktív szerepvállalás. Ennek szellemében továbbra is kiemelten szeretné támogatni és erősíteni a romániai felvevő piacok feltárására irányuló rendezvényeket és programokat,

gazdasági, külkereskedelmi, üzleti és szakmai fórumokat melyek hathatósan segíthetik a magyar termékek minél nagyobb volumenű exportra jutásának a lehetőségeit a Kárpát– medencében.

Kapcsolat és további információk: MKIK Magyar-Román Tagozat Titkár: Rák János Zoltán Elnök: Orosz Tivadar H-5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 2. Tel./Fax: +36/66/324-976, 451-775 Mobil: + 36-20-9394-696 E-mail: janos.rak@bkik.hu HÍD d 17


Őszi Vásár Székelyudvarhelyen A magyarországi kiállítók a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. támogatásával vehetnek részt a rendezvényen. A Székelyudvarhelyi Őszi Vásárt már XXVII. alkalommal rendezik meg, a nemzetközi kiállítás és vásárt a térség legnagyobb gazdasági eseményeként tartják számon. 2018-ban a négynapos rendezvényen 156 m²-en 15 magyarországi cég mutatkozott be. A kiállítás ideje alatt az ajánlatkérések értéke megközelítette az 1.200.000 eurót, a helyszíni és az utókövetések szerint az üzletkötések értéke 541.650 euró volt. A nemzetközi kiállítás jellege multiszek­ toriális, de a vásár tematikájában 2019-ben is kiemelt helyet kapnak a mezőgazdasági eszközök, gépek, felszerelések, továbbá az élelmiszeripari termékek. A rendezvényt az idén is üzleti találkozó, kulturális és művészeti programok teszik színesebbé.

Miért érdemes részt venni a Székelyudvarhelyi Őszi Vásáron 2019-ben?

• különböző gyerekprogramok, • egyéb kikapcsolódási lehetőségek. A nyitónapon rendezik meg az üzleti fórumot és B2B találkozót. További információk: hargitha@ced.hu, oszivasar@oszivasar.ro

Mert itt lehetősége van találkozni potenciális vevővel, promotálni termékeit, szolgáltatásait, szorosabbra fűzni kapcsolatait már meglévő partnereivel. GUMIABRONCS ÉRTÉKESÍTÉS A székelyudvarheTEHER- ÉS SZEMÉLYGÉPJÁRMŰVEK lyi Őszi Vásár kísérő rendezvényei: SZÁMÁRA EGYARÁNT! • X. Székely terméKÜLÖN AJÁNLJUK HIDEGFUTÓZÁSSAL KÉSZÜLT ABRONCSAINKAT: kek fesztiválja, • futásteljesítményük 90%-ban azonos az új abroncsokéval, • XVI. Borfesztivál, • jó minőségű alap (Bridgestone, Michelin, stb.) esetén kétszeri • helyszíni gasztronómiai érdekesfutózás = kétszeres futásteljesítmény = jelentős megtakarítás ségek, AJÁNLATKÉRÉS ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: • népzenei előadáwww.gumifutozas.eu • mep90@invitel.hu sok, MEP ’90 Kft. • H-2315 Szigethalom, Mű u. 228. • könnyűzenei kon+36/24/400-484; +36/20/227-5020 certek,

NAVIGÁTOR Centrum Kft. TÚLMÉRETES ÁRU SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, SZAKKÍSÉRET! 1996 óta a magyar utakon...

SZOLGÁLTATÁSAINK: • Magyarországi és budapesti túlméretes, túlsúlyos útvonalengedélyek • TO-BI behajtási engedélyek Budapest területére 12 tonna feletti kamionoknak • Nagy szállítmányok útvonalának megszervezése, útvonal felmérése • Hidak statikai vizsgálata • Magas szállítmány biztosítása • Kábelek emelése, bontása, áramtalanítása • Kísérő és szakkísérő autók, rendőri kíséret biztosítása • Időszakos, vagy egész éves túlméretes engedélyek Magyarország területére • Igény esetén rakodás megszervezése autódaruval, vagy más technológiával • Nagyméretű szállítmányok bejáratokon és telephelyen belüli manőverezésének tervezése

Keressen minket youtube csatornánkon, illetve a facebook-on is!

navigator.centrum@t-online.hu • www.navigatorcentrum.hu Tel.: +36/26/393-414; +36/30/991-3291 18 d HÍD

Az idén október 3–6. között rendezik meg a Székelyudvarhelyi Őszi Vásárt, amely naponta 10.00–18.00 óra között várja a látogatókat a Városi Sportcsarnokban.


KAMION SZERVIZ! Renault szakszerviz! • különböző típusú tehergépkocsi, kamion, pótkocsi, busz javítása • féktárcsa szabályozás leszerelés nélkül, tengelycsonkon • motor felújítás • váltó javítás • számítógépes diagnosztika • műszaki vizsgára felkészítés, vizsga ügyintézés • álló fűtés, klíma javítás • alváz és külső mosás

Hívjon minket most! HAJDÚ SERVICE KFT. +36/52/458-558 +36/30/9383-296 www.hajduservice.hu info@hajduservice.hu

Akadálymentes és pontos szállítás bárhol Európában - 25éves szakmai múlttal! Egyszerű, vagy speciális szállításra, 60 darabos korszerű - EURO 6 környezetvédelmi normáknak megfelelő autóparkunkban megtalálja a megoldást! Speciális szerelvényeink: • 3 m-es belmagasságú, emelhető tetős, „MEGA” szerelvény • 120 m 3 tandem pótkocsis szerelvény • MULDE-s pótkocsi, a fém- és papírtekercseknek • hűtött és fűtött, dupla rakodószintes szerelvények • 6 tonna teherbírású kisteherautók • 1-2 raklapos gyűjtőfuvarozás Európa területén

Bővebb információkért látogasson el honlapunkra: www.rollsped.hu

ROLLSPED Kft. H-6100-Kiskunfélegyháza, Majsai út 21/c. rollsped@rollsped.hu

Az Országos Statisztikai Intézet (INS) kimutatása szerint 2017-hez viszonyítva 7,9 százalékkal nőtt tavaly Romániában a légi utasfor-

Népszerű a repülés

galom. Az ország 16 nemzetközi repülőterén 21.815 millió utas fordult meg egy év alatt.

A kronika.ro cikkéből megtudtuk: a legnagyobb forgalmat a bu-

karesti Henri Coandă repülőtér bonyolította le, ahonnan 6.956 millió utas indult, oda 6,863 millió érkezett. A második a kolozsvári Avram Iancu repülőtér 1.404 millió induló és 1,378 millió érkező utassal, míg a dobogó harmadik fokán a temesvári Traian Vuia repülőtér áll 749.300, illetve 767.900 utassal.

A legtöbben Londonból érkeztek, magasan megelőzve a többi

népszerű várost (Milano/ Bergamo, München, Tel-Aviv). Ami az induló utasokat illeti: Olaszország, az Egyesült Királyság és Németország a három fő célország.

A REZES-VARIÁD KFT SZABAD KAPACITÁSÁT AJÁNLJA: • hegesztés (javító- felrakó és általános hegesztés), • forgácsolás, • acélszerkezetek gyártása Javítunk és gyártunk: • biomassza hasznosítás gépei és tartozékai • hulladékanyag tömörítő kompaktorok alkatrészei (kerekek, körmök, markoló kanalak, stb.) helyszíni bontásuk, helyre állító munkái (találmánnyal védett) DUPLA ÉLETTARTAM! SAJÁT FEJLESZTÉS!

A belföldi légi utasforgalomban természetszerűleg a bukaresti

repülőtér vezet (48,9%) Kolozsvár (17,7%,) és Temesvár (15,2) előtt.

AJÁNLATKÉRÉS: rezesvariad@gmail.com

Munkagépek egyedi igényekre szabva! Egytengelyes vagy traktorra szerelhető homoktisztító gépek: homokos partok tisztítására. A gépek alkalmasak golfpályák homok csapdái, lovagló pályák, játszóterek, röplabda és strandfoci pályák tisztítására is. Önjáró, teherautóra vagy platóra szerelt fúrógépek. Elvégezhető munkák: geotechnikai – geológiai fúrások és mintavételezés, környezetvédelmi fúrások és mintavételezés, víz kutak fúrása, geotermikus kutak fúrása .

Hernyótalpas talajszondázó gépek: önhorgonyzók és teljesen hidraulikus működtetésűek. A gépekkel CPT, CPTu statikus és DPL, DPM, DPH, DPSH dinamikus szondázás, környezetvédelmi mintavételezés végezhető.

Hidrosztatikus süllyedésmérő: töltések süllyedésének mérésére. Mérési pontosság +/- 2 mm. 50– 300 méter hosszú kivitelben. Az eszközt magyar vagy angol nyelvű adatkiolvasóval és szoftverrel szállítjuk.

Richter Mérnöki Iroda és Szolgáltató Kft. • info@richterkft.hu • www.richterkft.hu HÍD d 19


A LEGJOBB MOBIL, SÍK OSZTÁLYOZÓGÉP KÖZVETLENÜL MAGYARORSZÁGRÓL!

VÁLLALATUNKRÓL:

KIEMELT TERMÉKÜNK:

Az EYDESCREEN a norvég EYDEMASKIN AS cég által alapított magyarországi vállalkozás.

A VIKING MOBIL, SÍK OSZTÁLYOZÓGÉP: A VIKING egy vontatható, dupla sík vibrációs osztályozógép, mely elsősorban föld, komposzt, építési törmelék, sóder, kavics, fakéreg, homok, egyéb építőanyag és hulladékanyag osztályozására alkalmas.

A folyamatos fejlesztések az új termékek előállítására tette lehetővé, hogy ma már piacvezetők vagyunk a mobil osztályozógépek gyártásában. JELENLEG MI GYÁRTJUK a piac legkeresettebb mobil sík osztályozógépét a kategóriában. Minden gyártási folyamat Magyarországon történik. Magyarországi raktárkészlettel, azonnal elvihető. Stabil alkatrész ellátás. Az általunk gyártott osztályozógépet elsősorban azok választják, akik minőségi terméket keresnek, rendkívüli kapacitással, de elérhető áron. A VIKING osztályozógép kifejezetten ajánlott az újrahasznosításban tevékeny vállalkozások számára, elsősorban építési vállalkozók, mélyépítő cégek, hulladék feldolgozók számára, farmok, kertészetek számára. 20 d HÍD

• Extra nagy osztályozó felület a piacon egyedülálló 3 méter hosszú dupla sík szitával. • EGYEDÜLLÁLÓ HATÉKONYSÁG ÉS KAPACITÁS akár 120 m3 / óra • SZÁLLÍTÓ SZALAG, ami a készterméket minimum 3 méter magasra halmozza fel • YANMAR motor, hidraulikus meghajtás, akár iker szivattyúval is rendelhető opció • A VIKING osztályozógép kialakításának köszönhetően rendkívül alacsony a szerviz igény.

Ez a gép biztosan megbízható és erős partnere bármilyen vállalkozásnak, ahol osztályozásra van szükség.

További információk: www.eydescreen.com Vásárlók és viszonteladó partnerek jelentkezését egyaránt várjuk: info@eydescreen.com


FIGYELEM! 16 éve nyereségesen működő cég telephellyel ELADÓ! Főbb paraméterek:

FIGYELEM! ELADÓ! 25 éve nyereségesen működő vegyipari cég gyártó telephelye, Budapesten, a XXI. kerületben (H-1211 Budapest, Motorkerékpár u. 1.) teljes ipari környezetben. Főbb paraméterek: • Területe: 11.000 négyzetméter. Ebből kb. 2.000 négyzetméter fűthető, beépített gyártó- és raktárhelységekkel, irodával. • Komplett infrastruktúra (víz, gáz, csatorna, elektromos áram 3x200A, amely bővíthető) • A telepen tisztítószerek gyártása, savhígítások, porkeverékek előállítása lehetséges. Valamint 20-24 köbméteres tankautók lefejtését is tudjuk vállalni. • Beépítettség: kb. 20%, de 45%-ig bővíthető! • Berendezések: Zománcos és saválló reaktorok, duplikátorok, por alapú termékgyártó (keverő) gépek stb.

Képi anyag: www.devisa.hu Érdeklődőket várja: Vig János és Merhán László: info@devisa.hu

INFO: VDW – Generalkommissariat EMO Hannover 2019 Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V. Corneliusstraße 4 · 60325 Frankfurt am Main · GERMANY Tel.: +49 69 756081-0 · Fax: +49 69 756081-74 emo@vdw.de · www.emo-hannover.de MPA19026_HID_HU_186x126,5_hu.indd 1

• 11.100 m² telephely az M3 autópálya közelében (H-3014 Hort, Kossuth út 129) • 3 különálló, fedett ipari csarnok (1.387,

ELADÓ!

527 és 685 m²) • fűthető, beépített gyártó- és raktárhelységek, irodák • komplett infrastruktúra (víz, gáz, csatorna, elektromos áram) ÉRDEKLŐDNI: hort3014@gmail.com

FIGYELEM! Hajdú-Bihar megyében a 4.sz. főút 210-es km szelvényénél az alábbi önálló helyrajzi számú ingatlanok ELADÓK: • 11.454 m2 géptároló és udvar művelési ágú terület, a rajta lévő 2.669 m2 gépműhellyel és 489 m2 irodaépülettel • 32.553 m2 kivett, művelési ágú, üres terület, szabályos téglalap alakú • 1 db 80 férőhelyes tehénistálló, 6.301 m2 területtel • 7.365 m2 kivett, udvar művelési ágú terület, a rajta lévő 50 m3-es hidroglóbusz, ásott kút és a földalatti vízvezeték rendszer • 2.059 m2 6 bár nyomású gázvezeték rendszer

ebesimgsz@freemail.hu • Tel.: +36/52/366-001, +36/30/575-1422

További információ & jegyrendelés: Increst Communication Kft. Bolgárkerék utca 8 1148 Budapest Tel.: +36 20 486 1321 E-Mail: info@hf-hungary.com 03.05.19 11:23

HÍD d 21


Moldova mint célország A Moldova és Magyarország közötti gazdasági kapcsolatokról kérdeztük Szabó Sándort, Magyarország kisinyovi nagykövetét és Oleg Tuleat, Moldova budapesti nagykövetét.

teszi lehetővé az áruk bevitelét az Európai Unió piacára, azonban az Unió területén belül alapított cégek minden korlátozás nélkül forgalmazhatják az ott előállított áruikat a közösség országaiban. Moldova az elmúlt években jelentős változásokon ment keresztül. Bankrendszere Mindketten jónak ítélték az együttműködést, tójaként. 2019 februárjában az OTP megvá- mostanra stabillá vált, gazdasága erőteljehangsúlyozva, hogy természetesen további sárolta a Goupe Societe Generale bankcso- sen növekvő pályára állt. A kormányzat jelehetőségek rejlenek az országok, illetve a port moldovai vállalatát, a Mobiasbanca-t. lentős intézkedéseket hozott azért, hogy a vállalatok közötti kapcsolatok fejlesztésében. A Moldovába irányuló magyar export 2018- vállalkozások számára kedvezőbb környezeban 107,6 millió USD, a Magyarországra irá- tet teremtsen. Az európai uniós partnerségi Szabó Sándor így látja a nyuló moldovai export 9,7 millió USD volt. program eredményeként számos területen jelenlegi helyzetet és a jövőt: az Unió szabályozásával harmonizáló jogi Jövőbeli lehetőségek szabályozási környezet jött létre, amelynek A moldovai-magyar kereskedelmi kapcsola- A külkereskedelemben Magyarország tovább- elemei ismerősek lehetnek a magyar vállaltok hagyományosan jók és gyümölcsözőek ra is jelentős többlettel rendelkezik, azonban kozások számára. mindkét fél számára, Moldova a FÁK-orszá- a 2010-es évtized első felében tapasztalt vis�- Moldovában az otthoninál kedvezőbb gok közül továbbra is Magyarország egyik szaesés után Moldova gazdasága is újra kezd költségekkel tudnak termelő egységet létrelegjelentősebb kereskedelmi partnere. megerősödni, és exportjának ma már a 70%-a hozni és működtetni a magyar vállalkozások, A legfontosabb magyar exportcikkek Mol- az Európai Unióba irányul. Az elmúlt években miközben a szabadkereskedelmi megállapodovába a bőripari és a vegyipari termékek a Magyarországra irányuló moldovai export- dás miatt nem terheli vám az Európai Unióba (gyógyszerek), a gépjárművek és gépalkatré- ban is új árucikkek jelentek meg, és ezek is jó történő szállítást. szek, valamint az állati takarmány és vetőmag. piacokra találtak nálunk. Moldova földrajzi helyzete és hagyományai A magyar vállalatok jelentős tapasztalat- miatt a FÁK-országokból származó alaptal rendelkeznek a közművek korszerűsítése anyagok illetve beszállítók is elérhetőek. Az (út- és vasút korszerűsítés, víz- és szenny- itt készült termékek Moldova szabadkeresvízkezelés), valamint a mezőgazdasági tech- kedelmi megállapodásai révén számos térnológiák és tudás-átadás területén. További ségbe (Orosz Föderáció, Törökország, FÁKlehetőségeket hordoz magában a mezőgaz- országok) vámmentesen exportálhatók. dasági feldolgozóipar, főként az élelmiszerOleg Tulea értékelése: feldolgozás. A tavalyi évben a magyar Agrárminisztérium támogatásával sikeres mintaprojektet Általában véve pozitívan értékelem Magyarfolytatott az ENSZ FAO a moldovai kisgaz- ország és a Moldovai Köztársaság kereskedaságok körében. Tíz helyszínen, különböző delmi-gazdasági kapcsolatát, de biztosan művelési ágakban próbálhattak ki a gazdák kijelenthető, hogy az nem egyezik meg a mi Szabó Sándor eltérő öntözési technológiákat, és az ered- kétoldali kapcsolatunk mértékével. A Füg Moldova exportjában Magyarország felé a mények meggyőzőek voltak. A megnöveke- getlen Államok Közösségébe (FÁK) tartozó legjelentősebbek az elektromos alkatrészek, az dett terméshozam bizakodásra jogosít fel az államok közül a Moldovai Köztársaság Maüvegáru, a textil-termékek, továbbá a cukor vala- öntözési rendszerek értékesítési lehetősége- gyarország egyik fő kereskedelmi partnere. mint a zöldség- és gyümölcskészítmények. A kereskedelmi tranzakciók mértéke alapján, ivel kapcsolatosan is. A magyar vállalatok régóta jelen vannak 1,48%-os értékével Magyarország a 14. heMoldovában. A legnagyobb magyar érdekelt- A két ország előnyei lyet foglalja el azon államok listáján, akikkel ség a Richter nagykereskedelmi vállalata és A magyar piacok egyik nagy előnye továbbra a Moldovai Köztársaság világviszonylatban kereskedelmi képviselete, amely 2017-ben is az lehet a moldovai vállalkozások számá- kereskedelmi kapcsolatban áll. A Moldovai ünnepelte 20 éves fennállását. Jelentős to- ra, hogy a földrajzi közelség, valamint a jól Köztársaságban jelenleg 51 magyar tőkével vábbá a Vitafort-Combifeed, amely magyar kiépített infrastruktúra miatt itt alacsonyabb rendelkező vállalkozás működik, melyek beállati takarmányokat és takarmány-kiegészí- szállítási költséggel tudnak piacra lépni, mint fektetési összege 68,194 millió lej. Az utóbbi tőket, valamint vetőmagot forgalmaz. Nagy az Európai Unió távolabbi országaiban. években a kétoldali kereskedelem értéke szeörömünkre szolgált, hogy 2018-ban újabb A befektetések mellett szól az a tény, rény mértékben, de folyamatos növekedést magyar vállalt döntött úgy, hogy beruházást hogy az EU-Moldova szabadkereskedelmi mutat, körülbelül 110 millió eurós értékkel indít Moldovában, autóipari gyártók beszállí- megállapodás (DCFTA) ugyan széles körben 2018-ban. 22 d HÍD


Kiemelném, hogy ez a növekedés, ideértve az Európai Unió tagállamaival folytatott kereskedelmet is és a tagállamokkal folytatott export műveleteket is (EU-28), 2018-ban 1726,1 millió amerikai dollárra rúgott (19,9%-kal többre, mint 2017. január-november időszakában), mely a Moldáv Köztársaság összes export értékének 69,4%-t jelentette (65,7% a 2017. január-november időszakban). A FÁK-országok 15,5%-ban részesültek Moldávia export tevékenységéből (19,5% 2017. január-november időszakban), amely 386,4 millió amerikai dollárnak felel meg. Ezen országok felé az export mértéke 9,7%-kal csökkent a 2017. január-november időszakhoz képest.

A Magyar–Moldovai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság következő Kisinyovban (Chișinău) tervezett találkozója valamint a gazdasági diplomácia területén alkalmazott Együttműködési protokoll alkalmazása biztosan új lendületet ad majd a gazdasági területen történő együttműködésnek. Ugyanakkor remélem, hogy ebből az alkalomból sikerül majd egy fórumot létrehozni mindkét országból származó üzletemberek számára. Az első dolog, amire szeretném felhívni a figyelmet az, hogy a Moldovai Köztársaság üzletemberei, akik Magyarországon, vagy magyarországi céggel folytatnak kereskedelmi tevékenységet, teljes körű elégedettségről számolnak be. Egy alkalommal sem hallottam Folyamatos párbeszéd olyat, hogy valaki kudarcot vallott volna. Itt, A 2018-as év folyamán a nagykövetség olyan Magyarországon olyan partnerekre találtak, tevékenységeket folytatott, amelyeknek célja akikkel bizalmi alapokon nyugvó kapcsolaaz volt, hogy a Moldovai Köztársaság vonzere- tokat alakítottak ki, amelynek fontossága eljét növeljék a befektetések és a vállalkozások engedhetetlen. A második releváns tényező áthelyezésének tekintetében, felhasználva a az az üzleti tapasztalat, amelyből a Moldovai különböző kommunikációs platformokat a Köztársaságból érkező üzletemberek minden magyarországi üzleti szférában. Így például a bizonnyal sokat tanulhatnak. A harmadik, (és gazdasági fejlődés és az üzleti lehetőségek fo- itt megismétlem egy előző, a Feliciter Kiadó lyamatos közlése, a nagy magyarországi vállalatok vezetőivel folytatott folyamatos dialógus, a moldáv állampolgárok (vállalkozók és nem csak ők) bátorítása, hogy szerepet vállaljanak az ország pozitív képének kialakításában és a népszerűsítő tevékenységek szervezésében (ország bemutatás, moldáv borok kóstolója, a moldáv cégek számára lehetőség biztosítása Magyarországon szervezett vásárokon való részvételre, stb.), E tevékenységek sikerét bizonyítja, hogy az üzleti területen érkezett megkeresések száma (támogatási igény a magyar üzleti élet képviselői részéről, felkérés ország vagy termék népszerűsítésére, látogatások a követségen, stb.) jelentősen megnőtt az előző évekhez képest. 2018-ban a legfontosabb gazOleg Tulea dasági esemény, a Moldova Business Week 2018 sok év után először láthatott vendégül egy magyar üzletemberekből álló küldöttséget. PUNTEA c. román nyelvű magazinjának adott interjúban elhangzottakat): a közeli földrajzi Új lendület elhelyezkedés által biztosított együttműködéA gazdasági együttműködés lendületbe hoz- si potenciál, valamint az országok jó politikai ható a meglévő mechanizmusok (Magyar– kapcsolata és Magyarország és a Moldovai Moldovai Gazdasági Együttműködési Ve- Köztársaság kormányainak nyitottsága a gyes Bizottság) dinamikusabb alkalmazása, moldáv-magyar üzleti szféra egymáshoz való valamint több B2B esemény megszervezése közelítésére, a legkisebb mértékben sincs révén. Mindkettő lehetővé tenné a területért kiaknázva. Magyarországnak még fel kell fefelelős intézmények és a két ország üzleti deznie a Moldovai Köztársaságot gazdasági köreinek résztvevői közötti párbeszéd fellen- szempontból, és ugyanez vonatkozik a moldítését. A Moldovai Köztársaságból származó dovai üzletemberekre is! export, illetve a befektetők bevonzása lehetséges lenne a moldvai kereskedelmi szereplők Reformok és stabilitás jelentősebb részvétele által a Magyarorszá- A mostani időszak Moldovai Köztársasága gon megrendezett kiállításokon és vásárokon. tökéletes a befektetők számára, hiszen ma

sok minden más, mint három évvel ezelőtt. A jelenlegi kormány mandátumának kezdete óta egy sor reform került bevezetésre az üzleti szférában, amelyek közül megemlíteném a következőket: egy három éve jóváhagyott fiskális politika az üzleti szféra kiszámíthatóságának biztosítására, egy átfogó adóreform bevezetése, amely komoly előnyöket tartalmaz a vállalkozók számára, beleértve a külföldi befektetőket is. Egy ilyen előny a 12%-os jövedelemadó, amely bizonyos feltételek mellett kétszer csökkenthető. Az ellenőrző feladatokat ellátó intézmények számát drasztikusan csökkentettük, így ma a kormány a partnere és barátja a vállalkozóknak. Újraszerveződött és optimalizálódott a vám szolgálat és az adóhatóság. Ezen lépések a Moldovai Köztársaság gazdasági stabilitásához vezettek. Sikerült folyamatos gazdasági növekedést elérnünk, 2016-ban 4%, 2017-ben 4,5%, 2018-ban 4,8%, mely a térség országainak körében jó értéknek számít.

Pozitív kilátások Jelenleg a Moldovai Köztársaságban egyszerűbb és könnyebb vállalkozást indítani. A Doing Business értékelése szerint a Moldovai Köztársaság 14. helyen áll a vállalkozások beindítása terén, hiszen bárki egyetlen nap alatt bejegyezhet egy céget. Ezen reformoknak és lehetőségeknek köszönhetően a következő két évre Moldovában 380 millió dolláros direkt külföldi befektetési értéket jósolnak. Az Európai Uniós piac és a keleti piac határán elterülő Moldovai Köztársaság tökéletes hely a befektetésekhez. Több mint 40 országgal vannak szabad-kereskedelmi megegyezéseink. Szabad-kereskedelmi egyezményünk van az Európai Unióval, aláírtunk egy együttműködési megállapodást Törökországgal, és kereskedelmi tárgyalásokat folytatunk Kínával is. Megerősítettük a Moldovai Köztársaság Nemzeti Bankját, így ma a Moldovai Köztársaság egészséges bankrendszerrel rendelkezik. Három éven belül az infláció 13%-kal csökkent, ma kicsivel több mint 1%. Azoknak, akik a Moldovai Köztársaságban szeretnének befektetni, tudniuk kell, hogy a Moldovai Köztársaság változik, fejlődik, és növekszik. Ehhez hasonló bizalmi jelzéseket küldenek a nemzetközi partnereink is. Minden értékelés, csakúgy, mint a jövő perspektívája, pozitív. A Moldovai Köztársaság készen áll az újabb befektetésekre, mind a belföldi, mind pedig a külföldi tőke tekintetében. Ismétlem, minden ok megvan rá, hogy országunknak bizalmat szavazzanak az üzleti távlatok terén. HÍD d 23


Tízmilliárd fölött Szlovákia (ismét) a harmadik legfontosabb kereskedelmi partnerünk volt 2018-ban a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján. Külön kiemelendő, hogy a magyar export tekintetében Németország után Szlovákia a második legfontosabb célpiac, a több mint 14%-os emelkedés eredményeképp. A 2018-as év rekordévnek számít, ugyanis a történelem során először sikerült átlépni a 10 milliárd eurót, ami az országaink méreteihez képest abszolút értékben rendkívül magas kétoldalú árucsereforgalomnak számít.

Kereskedelem A magyar kivitel szerkezetében jelentős szerepet töltenek be az elektromos gépek, az atomreaktorok, a kazánok és gépek, valamint a közúti járművek és ezek alkatrészei. A magyar behozatal kiemelkedő részét alkotják a vas és acél, a hústermékek, a járművek, valamint a gyógyszeripari termékek. A kétoldalú áruforgalom vállalati szerkezetét tekintve mind a forgalomban, mind pedig a magyar exportban továbbra is meghatározó és egyre növekvő a kis-és középvállalkozások részaránya, amely megközelíti a 45 százalékot. Jelenleg több mint 9800 magyar vállalkozásnak van valamilyen érdekeltsége Szlovákiában.

Tőkekapcsolatok A magyar-szlovák tőkekapcsolatok jellemzője, hogy a többi relációtól eltérően kétirányúak. Szlovák adatok alapján az elmúlt években - a kedvezőbb befektetési feltételek miatt - mintegy 2515 szlovákiai cég helyezte át székhelyét Magyarországra, aminek eredményeként jelenleg több mint tízezer szlovák érdekeltségű társaság vállalkozik aktívan Magyarországon. A Szlovák Nemzeti Bank adatai alapján a szlovák tőkebefektetések magyarországi állománya 2017-ben megközelítette a 106 millió eurót. Ezzel Magyarország a 7. legjelentősebb célpiac a szlovák működőtőke kivitel tekintetében. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a magyar tőkebefektetések szlovákiai állománya 2017-ben 2,320 millió euró volt, amellyel Szlovákia az 5. legvonzóbb befektetési célország volt a magyar vállalatok számára.

Fejlesztések A magyar-szlovák üzleti kapcsolatok jellemzője, hogy rendkívül széles skálán mozognak. Az áru- és szolgáltatáskereskedelem mellett fontos szerepet játszik a két ország közötti infrastrukturális együttműködés, amelynek következtében szaporodnak a közúti határátmeneti pontok. Az észak-déli összeköttetése szempontjából kiemelkedő szerepet játszik a Komárom és Révkomárom közötti ferdekábeles Duna-híd, amelynek építése folyamatban van. Miskolcot Kassával hamarosan autópálya köti össze. A kétoldalú gazdasági kapcsolatok bővítése szempontjából, különös tekintettel az autóipari és elektrotechnikai beszállításokhoz, fontos szerepet játszik az M15-ös autópálya kapcsolat kiépítése, amelynek kivitelezése folyamatban van. A BudapestMagyarország Nagykövetsége 81102 Bratislava, Nad Lomom 28 00-421-2-5920-5200 mission.pzs@mfa.gov.hu Nagykövetség, Üzleti központ 00-421-2-5441-8801 tibor.varga@mfa.gov.hu aron.matyas@mfa.gov.hu

24 d HÍD

Szövetségben Magyarország és Szlovákia szomszédos és szövetséges országok, és az elmúlt években mindkét oldalon sokat dolgoztak azért, hogy ez a korábban elképzelhetetlen mondat ma kimondható legyen – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter február 25-én Budapesten, miután szlovák kollégájával, Miroslav Lajcákkal egyeztetett. Szijjártó úgy vélte, a dinamikusan fejlődő magyar-szlovák kapcsolatok előnyösek a felvidéki magyaroknak és a Magyarországon élő szlovákoknak is. Örvendetesnek ítélte, hogy a kétoldalú kereskedelmi forgalom tavaly meghaladta a tízmilliárd eurót. Hozzátette, hogy folytatják a felvidéki gazdaságfejlesztési programot és fejlesztik a közlekedési kapcsolatokat: jövőre átadják az új komáromi közúti hidat és a rajkai gyorsforgalmi útösszekötetést. Emellett három új hidat építenek az Ipolyon, amihez uniós forrásokat nyertek, és napirenden van két megszüntetett vasúti összeköttetés újraindítása. Arról is beszélt, hogy Nyitrán tiszteletbeli konzul vezette képviseletet, Besztercebányán pedig alkonzulátust nyitnak, ami mutatja, hogy Magyarország milyen nagy jelentőséget tulajdonít a kétoldalú kapcsolatoknak. Miroslav Lajcák szlovák külügyminiszter kijelentette: büszkék arra, hogy a jelenlegi magyar és szlovák kormány elérte, hogy még soha nem voltak olyan jók a kétoldalú kapcsolatok, mint most, és nincs olyan téma, amelyről ne tudnának tárgyalni. Ez a dinamikus párbeszéd előnyére válik az állampolgároknak és a gazdasági együttműködésnek is – vélekedett.

Milliárdok gazdaságfejlesztésre Kifejezetten sikeres és folytatódik a magyar kormány gazdaságélénkítő programja a Felvidéken és a többi szomszédos országban is - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter április 18-án Pozsonyban. A magyar diplomácia vezetője Menyhárt József MKP-elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján elmondta: a gazdaságélénkítő csomag felvidéki sikerein felbuzdulva az idén 10 milliárd forintot szán a magyar kormány a felvidéki gazdaságfejlesztési program végrehajtására. Már kiírták a pályázatokat, melyek nagy értékű, mezőgazdasági termelőket integrálni tudó beruházásokra vonatkoznak. 49 pályázat már be is érkezett, ezek igénye valamivel meghaladja a keretösszeget, s elbírálásuk május végéig megtörténik.


Győr-Pozsony útvonalon a forgalom olyan mértékben növekedett meg az elmúlt években, hogy az M1-es autópálya bővítése is szükségessé vált. A Győr-Pozsony közötti vasúti személyforgalom a tervek szerint további megállókkal bővül, és új vonatpárokat állítanak forgalomba. A kétoldalú gazdasági kapcsolatokban kiemelt szereppel bír a munkaerőcsere. Szlovákiában jelenleg 68 ezer külföldi állampolgár áll alkalmazásban. Magyarország Románia és Csehország után a harmadik helyen áll az Európai Unió tagállamai között a szlovákiai vállalatoknál foglalkoztatottak létszámát tekintve.

• csapágyak, főorsó csapágyak, kerámia csapágyak kereskedelme • szerszámgépjavítás, főorsó csapágyazás, • CNC programozás oktatás (Siemens CNC) Rendeljen Ön is a Precision Sze-Zs Kft-től, Németország egyik legnagyobb csapágygyártó cégének, az

IBC WÄLZLAGER

GmbH, hivatalos viszonteladójától

Precision Sze-Zs Kft.

AQUARING KFT. AZ ÖN MEGBÍZHATÓ VÍZÉPÍTÉSI ÉS SZIVATTYÚ PARTNERE!

H-1117 Budapest, Erőmű u. 3. Tel.: +36-20/332-6363 • szezs.kft@gmail.com • www.ibc-csapagyak-kepviselet.hu

• parti szűrésű csápos kutak építése, • monolit vasbeton akna, ill. előre gyártott

BESZÁLLÍTÓKAT KERESÜNK! Spoločnosť s 15-ročnou

aknaelemekből átemelők építése,

skúsenosťou v renovovaní,

• szennyvíz átemelők építése kútsüllyesztéses eljárással, • szivattyúk és szerelvények nagykereskedelmi forgalmazása, • mezőgazdasági öntözőtelepek komplett kivitelezése.

údržbe akivitelező stavebníctve, Gáz-és olajiparban jártas gépész cégso

skúsenosťami i v olejár-

partnereket keres különböző skom nagynyomású a plynárenskom priemysle sa zameriava na výrobu rôznych oceľových konštrukcií,

szénacél rendszerekhez kapcsolódó idomok, na strojové rezanie, renováciu strojov a armatúr, reguláciu – spolu s povrchovou úpravou. csővezetéki szerelvények beszállítására.

Ďalej sa zameriavame aj na výrobu rôznych priemyselných výmenníkov tepla, tlakových zariadení a filtrov. Jelentkezés és további információk:

AQUARING KFT. • H-1044 Budapest, Megyeri út 51. info@aquaring.hu • zsolt.tarnoczy@aquaring.hu • www.aquaring.hu

gepkontroll@gepkontrollkft.hu Naša výrobná jednotka sa nachádza 180 km od Košíc a má dobré prepojenie na cestné GÉPKONTROLL KFT. komunikácie. H-4064 Nagyhegyes, Ipar telep 0160/1 hrsz.

Žiadosti o cenové ponuky nám posielajte na e-mail

gepkontroll@gepkontrollkft.hu

v maďarskom alebo anglickom jazyku.

TÖBB MINT 20 ÉVE A HEGESZTÉST VÉGZŐK SZOLGÁLATÁBAN!

Hegesztő gépek, tartozékok, segédanyagok, védőeszközök, csiszolóáruk forgalmazása Kiváló minőség, széles választék, kedvező ár, akár házhozszállítással!

HMSZK Hegesztéstechnikai Kft. • hmszkkft@t-online.hu • www.hmszk.hu WELDSOFT Kft. (Hegesztéstechnikai Mintabolt) hegesztesibolt@t-online.hu • www.hegesztesibolt.hu

H-5400 Mezőtúr, József Attila u. 44. • Tel.: +36/56/352-270, +36/30/369-2418

TRADICIONÁLIS HARANGOK ÖNTÉSE

80 ORSZÁGBAN SZERZŐI JOGGAL VÉDETT TECHNOLÓGIA ELADÓ! “P&P-Carbon Heating” Infra fűtés: Edényekben, tartályokban tároló anyagok melegen tartása (mézmelegítés, festékek, olajok). A műanyag és fém tartályokra 40-70%-kal kevesebb energia felhasználás a hagyományos fűtéssel szemben!

HŐ-KÉP KFT. • mezfutes@gmail.com • www.carbonheating.co.hu

Hidraszer Kft. - ERŐBEN NYERŐ! • hidraulikus tömlők, hidraulika rendszerek, • munkahengerek és vezérlőtömlők, • hidraulikus és pneumatikus csatlakozók, tömítések Európai-szintű technológiával és alapanyagokkal kedvező áron!

HARANGÖNTÖDE KFT. www.harangontode.hu info@harangontode.hu Tel.: +36/30/728-8161

További információk: hidraszer97@gmail.hu • www.hidraszer.hu HÍD d 25


Cégünk, a LoxTop Kft. RFID alapú Kulcs- és Értéktároló Rendszerek fejlesztésével és gyártásával foglalkozik, amelyeket viszonteladó partnereinken keresztül értékesítünk a világ több Mind a szoftver-, mind a hardverfejmint 25 országában. lesztés és gyártás a magyarországi telephelyünkön történik, amely által ügyfeleink egyedi igényeit is ki tudjuk szolgálni. Rendszereink teljes mértékben moduláris kialakításúak, amely lehetőséget teremt az ügyfeleinknek, hogy a már megvásárolt szekrényeket később további modulokkal bővítsék.

Milyen előnyökkel jár egy kulcskezelő rendszer használata? A kulcsok megtalálása sokkal rövidebb időt igényel, mivel a képernyőn való kiválasztásuk után a kulcshelyhez tartozó indikátor LED villogással jelzi pontos helyüket. Az összes esemény naplózásának köszönhetően teljes mértékben felügyelt a kulcsok, értéktároló dobozok használata. Akár 300.000 esemény is visszanézhető a naplóból, ezáltal a felhasználók felelősségteljesebb kulcshasználatra vannak kötelezve. A rendszer használatával megelőzhető a kulcsok elvesztése, hiányuk esetén felelősségre vonhatóak a felhasználók. Kulcs- és értéktároló rendszerek használata ajánlott minden olyan intézményben, üzletben, ahol a kulcsokat, értékeket biztonságos helyen szükséges tárolni. Felhasználók hozzáférési szintjeinek testreszabása, mint pl. bizonyos személyek kulcsokhoz való –akár időbeni- hozzáférésének korlátozása. Kulcsok, dobozok lefoglalása a „Foglalás” funkció segítségével. A termék flexibilitásának köszönhetően lehetnek vegyesen kulcsok, és tároló rekeszek is egy rendszeren belül, melyek számát az ügyfél, és a felhasználási terület határozza meg.

Viszonteladó partnerek 26 d HÍD

és végfelhasználók jelentkezését várjuk az alábbi elérhetőségeinken: Weboldal: www.loxtop.com • Email: sales@loxtop.com


SZERSZÁMGYÁRTÁS, FÉMMEGMUNKÁLÁS FELSŐFOKON! Egyedi precíziós, illetve kis- és közepes sorozatú alkatrészek, eszközök gyártása. Saját termékeink mellett egyedi igények teljesítésére is készen állunk szerszámkészítő és modellkészítő részlegünkkel. További tevékenységeink: • fémmegmunkálás, • fémöntés, színesfémöntés, • lemezáru készítés, • műanyag fröccsöntő szerszámok, • műanyag alkatrészek gyártása. Technikai felszereltségünkben a hagyományos és CNC forgácsoló gépek, lemezkivágó- és préselő gépek, valamint a műanyag fröccsöntéshez szükséges eszközök is megtalálhatók. AJÁNLATKÉRÉS ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK IS: +36/30/337-8889

Fermy2000 Kft. • H-6724 Szeged, Boros József u. 30. • www.fermy.hu • info@fermy.hu

A HÍD korábbi lapszámait itt olvashatja: https://issuu.com/hidlap LAPOS ALÁTÉTEK: fémekhez és fához, maximum 72 mm átmérőig, 5-ös lemezből! Szabvány szerinti és egyedi méretben is! VÁLLALJUK EGYEDI ÉS KISSZÉRIÁS ALKATRÉSZEK GYÁRTÁSÁT MAGAS MINŐSÉGBEN! Egyedi, professzionális váltólapkás forgácsolószerszámok, forgalmazása, tervezése és gyártása! Mindenkori rögzített szállítási feltételek mellett magas vevői igényeknek és elvárásoknak megfelelően!

M4-Tech Kft, az Echaintool magyarországi képviselete! H-7634 Pécs, Nyugati ipari út 4 • www.m4-tech.hu • info@m4-tech.hu

PRO-MA Kft. • H-4242 Hajdúhadház, Pallagi u. 57. +36/30/943-9701 • tothj5001@gmail.com

Ha fémtermék, mi legyártjuk! Főbb tevékenységeink: • CNC esztergálás, marás, fémforgácsolás • egyedi, kisszériás- ill. nagy darabszámú alkatrészek gyártása • rozsdamentes-, saválló- és nagyszilárdságú alkatrészek gyártása Az általunk gyártott munkadarabok többnyire az energiaipar, élelmiszeripar, vegyipar, kohászat, bányászat, és az ipar számos területén kerülnek felhasználásra.

Több mint 20 éve a partnereink szolgálatában! Tegyen próbára Ön is! További információk:

Indu-nex Kft. • www.indunex.eu • indunex@upcmail.hu HÍD d 27


Gazdaságfejlesztés a Vajdaságban A vajdasági gazdaságfejlesztési program beruházásai hozzájárulnak a magyar és a szerb gazdaság fejlődéséhez – szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Topolyán, ahol két kiemelt jelentőségű mezőgazdasági fejlesztés átadásán vett részt a közelmúltban. A beruházások a magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programjának keretében valósultak meg. A két ország között soha nem volt olyan jó a politikai kapcsolat, mint most, és ez lehetővé teszi, hogy a magyar kormány szerepvállalásával magyar vállalatok, magyar gazdálkodók beruházásokat hozzanak létre Szerbiában – jelentette ki a KITE Mezőgazdasági és Szolgáltató Zrt. logisztikai központjának átadásakor, s hozzátette: ma már nem is annyira az újonnan létrejövő munkahelyek száma számít, hanem sokkal inkább a beruházások technológiai színvonala.

fel a Szerbiában beruházó magyar vállalatok számára. A takarmánygyártó Gebi Kft. topolyai telephelyének átadását a külgazdasági és külügyminiszter Kárpát-medencei sikertörténetnek nevezte, ami annak eredménye, hogy lehetővé vált a határon túli magyar közösségek minden korábbinál nagyobb mértékű támogatása. Kijelentette: Magyarország biztosítani tudja azt, hogy a határon túli magyarok a szülőföldjükön érvényesüljenek.

Fejlődéstől fejlesztések

Kereskedelmi rekord

Utalt arra, hogy évről évre több beruházás érkezik Magyarországra, és újabbnál újabb rekordokat dönt az ország. Az elmúlt években folyamatosan az Európai Unió gazdasági növekedésének átlagát megközelítve, majd azt meghaladva tudott fejlődni a magyar gazdaság. Ennek eredményeként egyre nőtt azon magyar vállalatok száma, amelyek képesek arra, hogy a határainkon túl is beruházásokat hozzanak létre, piaci pozíciókat építsenek fel és növeljék

A vajdasági gazdaságfejlesztési program elmúlt három esztendeje során (2016 és 2019 között) 10.426 pályázatot támogattak összesen 38,3 milliárd forinttal, ami 75,4 milliárd forint összértékű beruházás megvalósulását

10.426 pályázatot támogattak összesen 38,3 milliárd forinttal azokat, és képesek arra is, hogy a határon túlról megszerzett bevételből és nyereségből egyre több forrást fordítsanak az anyaország gazdasági fejlesztésére. Szijjártó Péter szerint az ilyen cégek a tipikus magyar

üzletágakból kerülnek ki, így nem meglepő, hogy egy mezőgazdasági gépipari vállalat erősödött meg annyira, hogy a határon túl tud beruházni. Úgy vélekedett: a jövőben a magyar gazdaság növekedésének egyik legfőbb összetevője az lesz, hogy a magyar vállalatok külföldi befektetéseiből fakadóan a magyar gazdaság újabb növekedési forrásokhoz jut. Ezért is támogatja a magyar kormány magyar vállalatok külföldi befekeredményezte a Vajdaságban. „Megbecsülés tetéseit. A külgazdasági és külügyminiszter felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány elfogadott jár Szerbia kormányának, amely a kezdettől egy stratégiát, amelynek első lépcsőjeként 10 milliárd forint támogatási keretet állítottak fogva felismerte, hogy ezek a beruházások 28 d HÍD


AGRIA-LÁNC KFT. A GÖRGŐSLÁNCOK SPECIALISTÁJA! • ipari, mezőgazdasági láncok, • fülesláncok, csaposláncok, • kalibrált szemesláncok, • lánckerekek, speciális láncok, stb. A lendületet szállítjuk! 22 éve az Önök szolgálatában! H-3300 Eger, Vécsey-völgy út 99. • agria@agrialanc.hu • www.agrialanc.hu

vásáROkaT

Mezőgazdasági Kopóalkatrészek széles választéka a Hidromechnika Kft.-től! • Talajművelő gépek kopóalkatrészeinek gyártása. • Egyedi és beazonosíthatatlan mezőgazdasági kopóalkatrészek minta utáni gyártása. • Erőgépek vonószerkezeteinek gyártása. E-mail: hidromechanikakft@gmail.com Web: www.hidromechanikakft.hu Tel: +36/30/219-6590, +36/30/399-1429

O

MÉRŐMŰSZEREK ÉS MÉRŐRENDSZEREK

kéPviselnek Az Interpress Kiállítások Kft. közel három évtizedes gyakorlattal rendelkezik kollektív és önálló kiállítási megjelenések szervezésében különböző nemzetközi szakvásárokon. Vállalati megkeresésre önálló bemutatkozások, kiállítási részvételek teljes körű lebonyolítását is vállalja. Több évtizedes hazai és nemzetközi tapasztalatai és kapcsolatai biztos alapul szolgálnak sikeres üzletember találkozók és szakmai konferenciák, kongresszusok szervezéséhez. Nagy nemzetközi vásárszervező cégek (pl. Lipcsei Vásárok, Stuttgarti Vásárok, Svájci Vásárok) teljes körű magyarországi képviseletét is ellátja. Az Interpress Travel számos cég, nagyvállalat megbízható utaztatója a világ szinte valamennyi országába. A hivatalos kiküldetésbe, konferenciára, kiállításra utazóknak a turista osztálytól a luxus kategóriáig biztosítanak szállást igény és költségkeret szerint. Sokszor helyszíni tapasztalatok alapján is tudják az optimális választást segíteni. Külföldi és belföldi, egyéni és csoportos nyaralóprogramokkal is várják az érdeklődőket. Vásár ajánló és részletes információk: www.interpress.hu

SMD Technology Kft.

Quarz, Oscillator

Nyomtatott áramkörrel kapcsolatos feladatai megoldásához válassza az ELEKTERV KFT.-t! • MEGTERVEZZÜK nyomtatott áramköri lemezeit. • BEDIGITALIZÁLJUK ceruzás rajzait, régi ragasztott vagy rajzolt kliséit. Minta után lemásoljuk tönkrement paneljait. • ELKÉSZÍTJÜK a gyártáshoz szükséges dokumentációkat. • LEGYÁRTJUK a nyomtatott áramköri lemezeket.

Széles körű referenciák, 3 évtizedes tapasztalat! Elekterv Kft. • H-1116 Budapest, Fehérvári út 132-144. Tel.: +36/1/615-1240 • elekterv@t-online.hu • www.elekterv.hu

DC / DC Converters AC / DC Power Supplies DIN-Rail Power Supplies DC / AC Inverters

e l e c t r o n i c

WWW.KORA.HU KORA Műszaki Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. 1145 Budapest, Törökőr u. 31. • T.: +36 1 223 1045 • F.: +36 1 221 2541 • @: info@kora.hu

Modular Plugs, Jacks USB Connectors Mini-Din, DC-Power DVI, HDMI, Audio Jacks High Speed Board-To-Board Flexible Stacking IC-To-Board/Ultra Micro Micro/Rugged, Optics

XP Power

EMI Filters, High Voltage Power, RF Power Supplies, AC/DC, DC/DC Converters AC/DC Power Supplies, Medical Power Supplier H-2131 Göd, Dózsa György utca 40. sales@smd.hu

SMD .hu

SZABAD KAPACITÁSUNKAT ajánljuk: Társaságunk a CNC forgácsolás területén főleg a közepes és nagy szériás termékgyártásokra specializálódott.

Szabad kapacitással várjuk megrendelőinket Ezen kívül disztribútorokat, viszonteladókat keresünk az általunk gyártott fémtömegcikkekre: hegeszthető diópánt, sarokvas, szegletvas, zsanér. További információk: Nagy László ügyvezető Laerta 2009 Kft. • H-3300 Eger, Kovács Jakab u. 26. Tel: +36 30 3850-157 • Fax: +36 36 431-305 laerta.kft@upcmail.hu • www.laerta.hu

LAERTA 2009

HÍD d 29


pont ugyanannyira erősítik Szerbiát, mint Magyarországot” – fogalmazott Szijjártó Péter, aki úgy véli, a két ország közötti jó kapcsolat látszik a gazdaság más területein is. 2018-ban kereskedelmi rekord született, így a kétoldalú kereskedelmi forgalom tavaly meghaladta az 1,6 milliárd eurót, és 2019 első két hónapjában is 9 százalékos volt a növekedés. Szerinte a Szerbiában élő magyar kisebbségre Budapest és Belgrád is úgy tekint, mint ös�szekötő kapocsra, mert „Szerbia és Magyarország vezetői is felismerték, hogy együtt többre vagyunk képesek, mint külön”. A magyar kormány és a Vajdasági Magyar Szövetség közös vajdasági gazdaságfejlesztési programjára Budapest kezdetben 50 milliárd forintot szánt, később azonban növelték a keretösszeget. A 2016-2018-as időszakra vonatkozó programban a legnagyobb hangsúlyt a mezőgazdaságra, az idegenforgalomra, valamint a kis- és közepes vállalkozások fejlesztésére helyezték, a cél a fiatalok külföldre vándorlásának megállítása, valamint a folyamat visszafordítása volt. ••• Tíz új pályázatot írtak ki a vajdasági gazdaságfejlesztési program második szakaszában, egyebek mellett falusi házvásárlásra, földvásárlásra, növénytermesztésre, állattenyésztésre és idegenforgalmi fejlesztésekre pályázhatnak a Vajdaságban élő magyar állampolgárok a magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programjának második ciklusában – jelentette be Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára és Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke május végén Nagybecskereken. Ekkor adták át a Császárkert Kft. új telephelyén a magyarországi támogatásból felszerelt hűtőház sárgarépa-mosó és csomagoló vonalát. Itt naponta több nyerges-vontatónyi kertészárut lehet feldolgozni, a remények szerint a sárgarépa külföldre is eljut.

létesült Adán és Topolyán. Adán egy iskolatáskák gyártásával foglalkozó vállalat bővítését támogatta a magyar kormány. A családi vállalkozást 1965-ben alapították, és mára Európa vezető ergonómiai iskolatáska-gyártójává vált. A támogatásnak köszönhetően

Idén is eurómilliók fognak érkezni a Vajdaságba 25 új munkahelyet hoztak létre a vállalt húsz helyett. A topolyai bútorgyárban egymilliárd forintos fejlesztés valósult meg, és 40 új munkahelyet hoztak létre. ••• Mézüzemet és sertésfarmot nyitottak meg március 12-én a Vajdaságban a magyar kormány gazdaságfejlesztési programjának részeként. Magyarkanizsán a Tisacoop kereskedelmi vállalkozás nyitott mézüzemet. A cég az utóbbi majdnem két évtizedben 35 magyarországi termelőt, élelmiszeripa-

Ismétlődő pályázatok Magyar Levente szerint a gazdaságfejlesztési program első, hároméves szakaszának sikere bizonyította, hogy milyen erő lakik a vajdasági magyarságban és az anyaországban, hiszen soha korábban nem volt ekkora mértékű gazdasági fejlesztésre lehetőség. Hozzátette, a program folytatódik a következő években is. „Miután az elmúlt években egyértelműen bebizonyosodott, hogy amit csinálunk, az találkozik a vajdasági magyar közösség valós igényeivel, úgy döntöttünk, hogy ezeknek a pályázatoknak a nagy részét megismételjük” - mondta. „Idén is eurómilliók fognak érkezni a Vajdaságba, és a jövő évi költségvetési tervezetben is szerepel erre egy összeg”. Közölte, hogy a jövőben is szeretnének minél több családi gazdálkodót bevonni egy olyan fenntartható gazdasági rendszerbe, amely még évtizedek múlva is megmarad. Szólt arról, hogy Szerbia ugyan még nem tagja az Európai Uniónak, de Magyarország mindent megtesz annak érdekében, hogy ez a helyzet mihamarabb megváltozzon. Pásztor István beszédében kiemelte, hogy a Vajdaságban van egy olyan erős vállalkozói réteg, amely meg tud valósítani egy ilyen programot. A magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programjának idén megkezdett, második szakaszában a korábbihoz hasonló pályázatokat találhatnak az érdeklődők, a hangsúly ezúttal is főként a mezőgazdaságon van, de újdonságként az idegenforgalom jelentősebb támogatása is megjelent. Néhány változtatást azonban bevezettek, például a három vagy annál több gyereket nevelő családok esetében az önrész 25-ről 10 százalékra csökken, valamint ezentúl egy pályázati körben egy lakcímről csak egyetlen pályázatot lehet benyújtani. ••• Két ipari gyártó üzemet adtak át két vajdasági magyarlakta településen február közepén a magyar kormány gazdaságfejlesztési programjának támogatásával, ezzel 65 új munkahely 30 d HÍD

ri céget képviselt a Vajdaságban, a magyar termékek szerbiai megismertetése céljából Hungarikum Központot nyitott Belgrádban, Újvidéken, Szabadkán és Magyarkanizsán, most pedig a kereskedelem mellett a feldolgozás irányába is fordult. Doroszlón sertésfarmot adtak át. A do­ roszlói családi vállalkozás össze tudja kapcsolni a kis- és a nagytermelőket, és ezzel hozzájárul az ágazat fejlődéséhez. Az új sertéstelep Európa legmodernebb technológiáinak felhasználásával működik. A befektetés célja, hogy évente több mint ötezer anyajószágot és legalább 15 ezer hízót tudjanak tenyészteni. ••• A múlt év decemberében Adorjánon és Martonoson adtak át olyan üzemeket, amelyeket a magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programjának keretében bővítettek.


IVÁN FORGÁCSOLÓ Kft. Mezőgazdasági és általános gépalkatrészek gyártása forgácsoló megmunkálással. • Hengerelt, öntött, kovácsolt húzott előgyártmányok megmunkálása CNC és hagyományos forgácsoló gépeken, • hajtóművek, bordás tengelyek, fogaskerekek, lánckerekek gyártása.

ivan.attila@iforg.hu • www.iforg.hu

TECHNOLÓGIAI CSŐ-, ACÉLSZERKEZETÉS GÉPSZERELÉSI TEVÉKENYSÉGÜNKET AJÁNLJUK! GYÁRTUNK TOVÁBBÁ: • tárolótartályokat, • veszélyes anyagok tárolására szolgáló tartályokat, • nyomástartó berendezéseket

ESZO Kft. • info@eszokft.hu • www.eszokft.hu

mayer

LEMEZMEGMUNKÁLÁS LÉZERTECHNOLÓGIÁVAL

Forgácsolt alkatrészgyártás! • Univerzális, egyedi és szériában gyártott alkatrészek • Közepes és nagy szériában gyártott, főként könnyűfém alkatrészek • 0,01 mm tűrésű egyedi és kis szériában gyártott alkatrészek • Nagyszériás alkatrészek gyártása 0,02 mm pontossággal, stb.

Marás 4 tengelyes megmunkáló központokon, esztergálás Y tengelyes esztergagépen. Aluminium, acél, rozsdamentesacél, színesfém és műanyag anyagból is.

Kérje egyedi ajánlatunkat: SFT Spannsysteme Kft. sftkft@kerekegyhaza.net • www.sft-spannsysteme.hu

MÁTÉSZALKAI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT. Ipari csővezetéki szerelvények tervezése, gyártása, forgalmazása, felújítása (garanciával).

KÖZV A GY ETLENÜL ÁRTÓ TÓL

Hamarosan elérhető újdonságunk! QualiHahn magasnyomású gömbcsap termékcsalád: kimagasló minőség, hosszú élettartam. (GINOP pályázat támogatásával)

Bővebb információ: www.msgkft.hu/”Fejlesztési értesítőnk” msgkft@msgkft.t-online.hu

CNC marás + CNC forgácsolás + alkatrészgyártás + szerszámgyártás =

EGYEDÜLÁLLÓ ELJÁRÁSOKKAL, MODERN GÉPPARKKAL! Lézervágás: TruLaser 3030 4 kW CO2 • TruLaser 3030 6 kW Fiber Szerkezeti acél, alumínium és rozsdamentes acél 25 mm lemezvastagságig. Lemezhajlítás: TruBend 5170 • TruBend 7036 • TruBend 3100 Hegesztés

Egyedi-, sorozat- vagy prototípusgyártást is vállalunk!

• autóipari ás lakatosipari alkatrészek gyártása • gyártó-gépek alkatrészgyártása • épületgépészeti alkatrészek • elektronikai alkatrészek • pneumatikus és hidraulikus bekötő és csatlakozó alkatrészek

Magas minőség, rövid szállítási határidő, nagyfokú rugalmasság.

Szerszámgyártás CNC megmunkálási technológiákkal. Sorozatgyártást és egyedi darabok elkészítését is vállaljuk, akár bérmunkában is.

Mayer Ipari és Kereskedelmi Bt. • H-9341 Kisfalud, Kossuth utca 106. laser@mayer-gbt.hu • www.mayer.de/lasertechnik/

Tekintse meg honlapunkat: www.royalproduction.hu Kérje egyedi ajánlatunkat: royalproduction@royalproduction.hu HÍD d 31


Hatalmas raktárkészlet, gyors határidők! Kínálatunk: • Felületvédő- és fényvisszaverő fóliák többféle típusban • Poliészter, kapton, hab, szövet, alumínium- és padlójelölő szalagok

H-1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/c Tel.: +36/1/320-3641 sales@elmatit.hu • www.elmatit.hu

ECL

A HÍD korábbi lapszámait itt olvashatja: https://issuu.com/hidlap

Egy és kétoldalt öntapadó technológiai ragasztószalagok minden típusa standard és egyedi méretekben is!

Extended Codex Label Több oldal, több információ, több mint címke…

Műszakilag egyedüli lehetőség kis címkén, sok információ praktikus és olvasható formában történő elhelyezésére

A NEKTÁRPLAST KFT. KÍNÁLJA: MÉZ CSOMAGOLÁSÁRA ALKALMAS TERMÉKEIT Polietilén és PET anyagokból! Tervezés • Gyártás • Csomagküldés • Szállítás www.nektarplast.com • nektarplast@t-online.hu

NEKTÁRPLAST

Forgalmazókat keresünk TERMÉSZETES anyagokból készült fogíny szájápoló oldatunkra! A gyógy és fűszernövényekből álló neo sanilind 2000 garancia az egészséges fogínyre!

www.codex.hu • info@codex.hu • H-2092 Budakeszi, Szüret u. 5.

PACSAI Fémhordógyártó Kft.

KAPCSOLAT FELVÉTEL: Sanitaria Kft. shop@sanitaria.hu

H-8936 Zalaszentmihály, 0105/12 hrsz. Tel.: (+36) 92-568-105 Tel./Fax: (+36) 92/368-457

hordo@pacsaifemhordo.t-online.hu • www.pacsaifemhordo.hu

TERMÉKVÁLASZTÉK: • 25 litertől 216,5 literig (55 USG) nem levehető fedelű, • 40 litertől 216,5 literig (55 USG) levehető fedelű fém, • 60 és 200 literes HDPE betétes kombinált csomagolóeszközökgyártása és forgalmazása

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK: • Vegyipar • Élelmiszeripar • Környezetvédelem

32 d HÍD


MŰANYAG LABORESZKÖZÖK ÉS ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖK GYÁRTÁSA FRÖCCSÖNTÉSI TECHNOLÓGIÁVAL!

KEZELÉS. MEGELŐZÉS. TELJESÍTMÉNYNÖVELÉS.

Petri-csészék nagy választékban

További információk:

rendelhetők felhasználók,

palplastzrt@gmail.com

viszonteladók részére.

www.palplastzrt.hu

PAL PLAST ZRT. H-2097 Pilisborosjenő, Budai út 6. • +36/30/291-2152

BEMER fizikai érterápiás orvostechnikai eszköz értékesítéséhez keressük partnereinket. A fizikai és szellemi teljesítőképesség, a gyógyulási és felépülési folyamatok, valamint a betegségek jelentős száma közvetlenül kapcsolatban áll a mikrokeringéssel. A BEMER terápiás készülékek célzottan serkentik a mikrokeringést, mely támogatja az immunrendszert, ezáltal megvéd a betegségektől.

További információk: https://mbalazs.bemergroup.com Amennyiben szívesen lenne partnerünk, érdeklődését a mihalyibalazs@hdsnet.hu e-mail címen, vagy a +36/20/365-8101-es telefonszámon jelezze.

Jövedelmező üzleti ajánlat Magyarországról! Partnereket keresünk kozmetikai és gyógyszeripari csomagolóanyagok, valamint tégelyek, flakonok, kupakok értékesítésére.

Részletes tájékoztatásért írjon nekünk bizalommal: info@dabaplast.hu Dabaplast Kft. • www.dabaplast.hu

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ VEGYSZEREK FORGALMAZÁSA! • Szerves és szervetlen vegyi anyagok, nyomelemek (sósav, hypó, salétromsav, foszforsav, hangyasav, formalin, ecetsav, cink-, mangán-, réz-szulfát, stb.)

Több mint 20 éves szakmai tapasztalattal ajánljuk szíves figyelmükbe termékeinket, szogáltatásainkat: • laboratóriumi vegyszerek (savak, lúgok, porvegyszerek, mérőoldatok) különböző tisztaságban, kiszerelésben analitikai laborok, kutatási intézmények, ipari felhasználók részére, • saját gyártási lehetőségek partnereink egyedi igényei szerint (egyedi keverékek, oldatok stb. előállítása). • gyógyszeralapanyagok A vegyszerek, gyógyszeralapanyagok néhány kg-tól akár több tonnás mennyiségben is elérhetőek!

• Háztartási tisztítószerek (mosószóda, szódabikarbóna, citromsav, oxigénes fehérítő) Egyéni vásárlók, viszonteladók jelentkezését egyaránt várjuk! Telephelyünk: H-2750 Nagykőrös, Baracsi u. 3. További információk: www.cemolker.hu • cemolkerkft@gmail.com • +36/53/552-305

További információk és ajánlatkérés: www.molar.hu • ertekesites@molar.hu HÍD d 33


A pálinka is hungarikum Nemzetközi versenyeken is igen sikeresek a hungarikumnak számító magyar pálinkák. Az ősi italt, mondhatjuk bátran, a világ minden táján ismerik és fogyasztják. Persze nem mindegy, mit iszunk valójában. Az igazi pálinka kiváló minőségű, válogatott gyümölcsök lepárlásával készül, míg a hozzá még csak nem is hasonlítható szeszes italt tiszta szeszből, aromák hozzáadásával állítják elő. Érdemes megjegyezni ezeket az alapvető különbségeket, hiszen ha jót akarunk magunknak, nem keverjük össze többé a pálinkát a szeszes itallal, és így fenséges gasztronómiai élményben lesz részünk. A legzamatosabb pálinkaféléket Magyarországon készítik különféle vadon termő vagy

képpen szobahőmérsékleten kell fogyasztani, mert így adja ki valódi ízét, zamatát, finom aromáját. A másik rosszul rögzült szokás, termesztett gyümölcsökből. Közös tulajdonsá- hogy a röviditalt egy mozdulattal öntjük maguk, hogy nagyon tiszta, ízletes és intenzív illa- gunkba. Helytelen. Az első három apró kort�tú párlatokat adnak, melyet jellemzően hordós tyal szoktassuk inkább nyelvünket a kifinomult érlelés nélkül hoznak forgalomba. alkoholos ízhez, aztán már jönnek maguktól a A pálinka lehet kisüsti, érlelt vagy ágyas, a gyümölcsös aromák. Szóval csak lassan, apró készítési módtól függően. A különleges íz él- kortyokban, szobahőmérsékleten fogyasszuk! ményt adó ágyas pálinkát például legalább há- Alapszabály: a jó pálinkának tisztának és rom hónapig kell együtt érlelni a gyümölccsel. gyümölcsösnek kell lennie. De az sem mindSzáz liter pálinkához tíz kilogramm érett, vagy egy, milyen pohárból isszuk. Az autentikus páöt kiló aszalt gyümölcsöt kell adni. linkáspohár tulipán vagy trombitavirág alakú. A pálinkafogyasztásnak – miként a bor- Célja, hogy jól közvetítse az illatokat. ivásnak – megvannak a maga szabályai. Nem Ha már megvan a poharunk, akkor kóstolmindegy, hogy miből, milyen minőségűt, ho- junk igazi, finom pálinkát – azért mértékletegyan iszunk. Az első és legfontosabb szabály, sen – és mennyei gasztronómiai élményben hogy a pálinkát tegyük jó messze a hűtőszek- lesz részünk, kellemetlen utóhatások nélkül. rénytől. Körülbelül 12–18 fokosan, tulajdon- Egészségünkre!

HIGIÉNIAI TERMÉKEINKRE viszonteladó partnereket keresünk!

DISZTRIBÚTOROKAT, BOLTI ÉRTÉKESÍTŐKET, TELEMARKETINGESEKET, WEBSHOPOSOKAT KERESÜNK!

ÍZELÍTŐ KÍNÁLATUNKBÓL: • Grite háztartási és közületi papírtermékek: www.grite.hu • Olala háztartási és közületi papíráru: www.olalapapir.hu • Fresh & More légfrissítők: www.freshandmore.net • Regina szemeteszsákok: www.tissuehigienia.hu/gyarto/regina/ • Stella szemeteszsákok: www.tissuehigienia.hu/gyarto/stella/

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: Tissue Kft • rendeles@tissue.hu • www.tissuehigienia.hu

Vásárközpontok, kiállításszervezők, kamarák, gazdálkodó szervezetek figyelmébe ajánljuk a rendezvényeiken résztvevők partnerkeresését megkönnyítő online szoftverünket. Az előzetesen feljelentkező és bemutatkozó személyek, vállalkozások a platformon keresztül már a szakmai program előtt megkereshetik az adatbázisból a potenciális ügyfeleiket, így hozzájárulva az egyszerű, de hatékony kapcsolatfelvételhez, a jövedelmező együttműködések létrejöttéhez. A program használata biztosítja, hogy a rendezvény eredményesen és valós értéket teremtve kerüljön lebonyolításra. Milyen célokat szolgál a szoftver? A TalkB2B egy webes és mobilplatform, speciálisan a kereskedelmi tevékenységet folytatók, konferenciák, hálózatok, és egyéb, B2B találkozókat szervező csoportok számára.

34 d HÍD

NaturComfort termékek természetes alapanyagokból, a gyógynövények erejével. Bőrápolók, gyógyteák, vitaminok, nyomelemek, krémek, stb. a Magyar Természetgyógyászok Szövetségének ajánlásával!

Információk termékeinkről és webshop: www.naturcomfort.hu Naturcomfort Kft. • H-4432 Nyíregyháza, Westsik Vilmos út 110. naturcomfortkft@gmail.com

Hatékony eszköz, egyszerű és intuitív A vállalkozás számára a potenciális partnerekkel való kapcsolatfelvétel leghatékonyabb módja a B2B találkozó. Egy 30 perces megbeszélés elegendő a vállalkozást megismerni és megismertetni, azonban egy ilyen esemény

megszervezése szoftveres támogatása nélkül bonyolult és időigényes feladat. Ezt a szervezői munkát könnyíti meg és teszi átláthatóvá a résztvevők számára is a program. A partnerek felkutatása már a rendezvény előtt megtörténik, a feltöltött résztvevői profiloknak köszönhetően.

Hogyan működik? A szoftver alapötlete egy eszköz biztosítása a résztvevők számára: • rövid profilismertetésre, • kínált és keresett szolgáltatások leírására. A regisztrált tagok a profiljuk feltöltését követően részletes kereséssel találhatnak tárgyalópartnereket a többi regisztrált tag körében, és jegyezhetnek be tárgyalási időpontot velük. A TalkB2B a találkozó előtt összeállítja minden egyes résztvevő számára a saját találkozóinak programját, amelyet a konferencia ideje alatt végigkövethet. A szoftver magyarországi forgalmazója: Mac-Line Hungary Kft. (a Conveo Solutions Ltd hivatalos partnere) H-6758 Röszke, Felszabadulás u. 193. Tel./Fax: +36/62/430-861 E-mail: office@macline.hu


m-GEL Hungary Kft.

BIO- ÉS REFORMTERMÉKEK MAGYARORSZÁGRÓL!

Minden ami fagylalt

• Bio étolajok és reform étolajok • Bio szőlőmag mikro-őrlemény és olajos maglisztek

További bio- és reformtermékeinkért látogasson el honlapunkra: www.biogoldnatur.hu

fagylaltporok ízesítő paszták öntetek, shake porok

a gyártótól : www.m-gel.com

m-GEL Hungary Kft. 1044 Budapest, Megyeri út 51. e-mail: megrendeles@m-gel.hu Tel.: +36-1-233-07-10

A hidegen sajtolt étolajok gyártója! biogoldnatur@gmail.com

SÜTŐIPARI CÉGEK FIGYELMÉBE!

VÁGÓHÍD ÉS FELDOLGOZÓ ÜZEMÜNK

Kiváló minőségi alapanyagok Magyarországról: • • • •

olcsó árakkal és széles választékkal várja jelentkezésüket!

pörköltárpa és pörköltrozs liszt sütőszerek, standard és egyedi magkeverékek kész kenyérkeverékek rozs ízfokozó rozsos termékekhez

• • • • • • •

Szuper-Mix Kft. • www.szupermix.hu • info@szupermix.hu

export-import bőrös félsertés negyedelt marha birka hentesáruk szárazáruk vörös áruk

Fett Kft. • fettvagohid@gmail.com • www.fett.hu termekcsalad-90x123-006.pdf 1 5/8/2019 11:23:33 AM

HYMATO TERMÉKCSALÁD BIO GYÜMÖLCSLEVEK BIO NÖVÉNYI OLAJOK BIO ÔRLEMÉNYEK BIO FÛSZEROLAJOK

FORGALMAZÓKAT KERESÜNK!

Kapszula és Szirup Ásványi anyagokat, mikroelemeket, nyomelemeket, C-vitamint, fulvosavat, huminsavat és máriatövis mag kivonatot tartalmazó étrend kiegészítő készítmény

C

M

Y

CM

MY

VISZONTELADÓK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK! www.biokontakt.eu • info@biokontakt.hu

CY

CMY

K

Idén január és március között hetedével több sajtot állítottak elő Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint, mint egy évvel korábban. Az első negyedévben két hónap is volt, amikor a termelés meghaladta a 8000 tonnát, erre korábban nem volt példa. A termelés megugrását elsősorban az magyarázza, hogy nő a hazai fogyasztás. Míg 2010-ben az éves átlag 5,5 kilogramm volt, 2017-ben már 7,6.

Kapós

ÉDEN

H.Y. SPRAY

ZALMANOVA

Bio étcsokoládával bevont szeletek

Bőrregeneráló, bőrnyugtató és hűsítő spray

Évszázados hagyományok alapján összeállított relaxáló kádfürdő koncentrátum

a sajt

Keresse a bio-és gyógynövényboltokban, nagykereskedésekben, patikákban, természetgyógyászoknál és új webshopunkban!

www.hymato.hu HÍD d 35


Vásár ajánló AUSZTRIA • Inform, Oberwart, augusztus 28. – szeptember 1. Multiszektorális. • Schweissen, Linz, 09.10–12. Fémipar, fémmegmunkálás • Building Technology Austria (BTA), Bécs, szeptember 18–19. Építőipari technológiák. • Genuss, Oberwart, november 8–10. Élelmiszer: az ínyencek vására. • Feuerwehrmesse, Oberwart, november 8–10. Tűzoltó kiállítás és vásár. • Baumesse, Oberwart 2020. január 30. – február 2. Építőipar. • Bauen and Wohnen, Salzburg, 2020. február 6–9. Építőipar. • Bauen and Energy, Bécs, 2020. február 20–23. Építőipar, energiaipar.

LENGYELORSZÁG • Furnica + Drema + SoFab, Poznan, szeptember 10–13. Bútor- és faipar. • Food Expo, Varsó, szeptember 12–14. Élelmiszeripar. • Bakepol, Krakkó, szeptember 12–14. Pék- és cukrászipar. (A poznani vásárközpont szervezésében.)

BOSZNIA-HERCEGOVINA • ZEPS, Zenica, október 2–6. Általános és fogyasztási javak. • ZEPS International, Zenica, október 2–6. Műszaki technika, fémipar.

CSEHORSZÁG • MSV, Brno, október 7–11. Gépipar.

• Transport +Logistics, Brno, október 7–11. Szállítmányozás, logisztika. • Building, Brno, 2020. február 26–29. Építőipar.

ÉSZAK-MACEDÓNIA • Mebel, Szkopje, október 1–4. Bútor és faipar • Tehnoma, Szkopje, október 16–20. Elektrotechnika, műszaki technika, energetika, fémipar, vegyipar. • ITF Agrofood, Szkopje, október 16–18. Általános és fogyasztási javak, élelmiszeripar.

HORVÁTORSZÁG • Őszi vásár, Bjelovar, szeptember 6–8. Általános és fogyasztási javak, mezőgazdaság, kert, építőipar. 36 d HÍD

• MDO, Gdansk, szeptember 14–15. Építőipar, lakberendezés, kert. (A poznani vásárközpont szervezésében.) • Polagra Tech + Polagra Food + Polagra Gastro + Taropak, Poznan, szeptember 30. – október 3. Élelmiszeripari termékek, gépek, felszerelések, gasztronómia, vendéglátás, csomagolóipar. • Symas + Maintenance, Krakkó, október 2–3. Porok, granulátumok, karbantartás. • Home, Varsó, október 3–6. Belsőépítészet, lakáskultúra. (A Warsaw Home Expo Sp. z o.o. szervezésében.) • Kompozyt Expo + Fastener Poland, Krakkó, október 8–9. Kompozit anyagok, rögzítő technológiák. • PolEcoSystem, Poznan, október 9–11. Környezetvédelem. • BioExpo, Varsó, október 11–13. Bio élelmiszerek. • World Travel Show, Varsó, október 18–20. Lengyelország legnagyobb turisztikai rendezvénye. • Motor Show, Varsó, október 25–27. Autó kiállítás. • Automotive Parts Expo, Varsó, október 25–27. Járműipari beszállítóipari szakkiállítás. • Industry Week, Varsó, november 13–15. Innovatív ipari megoldások szakkiállítása. • Energetics, Lublin, november 19–21. Energetika (A poznani vásárközpont szervezésében.) • Horeca + Grastrofood + Enoexpo, Krakkó, november 20–22. Borászati, gasztronómiai, szálloda- és vendéglátóipari szakvásár. • Glass, Poznan, november 20–23. Üvegipar. • Polagra Premiery, Poznan, 2020. január 17–19. Mezőgazdasági gépek, berendezések. • Budma – Intermasz, Poznan 2020. február 4–7. Építőipar. • Gardenia, Poznan , 2020. február 13–15. Kertészet. • AgroPark, Lublin, 2020. február 29. – március 1. Mezőgazdasági vásár. (A poznani vásárközpont szervezésében.)

MOLDOVA • Farmer, Kisinyov, Moldova, október 16–19. Mezőgazdasági termékek. • Moldagrotech, Kisinyov, Moldova, október 16–19. Agrártechnológiai szakvásár.


Friss zöldség – gyümölcs!

Apimex Budapest Kft. H-1143 Budapest, Ilka u. 49. I. 2. Tel.: +36/1/344-0300 Fax: +36/1/344-0305 apimex@apimex.hu www.apimex.hu

EXPORT - IMPORT

Zöldség-gyümölcs nagykereskedelem!

Zöldségfélék: saláta, paprika, paradicsom, uborka Gyümölcsfélék: alma, cseresznye, meggy szilva és szamóca Exportértékesítés: nyáregyházi hűtőházunkból történik. Minőségbiztosítási rendszerünk: Global Gap.

KER-TÉSZ ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZET H-2750 Nagykőrös, Ceglédi út 16. A. ép. fszt. 5. Tel./ Fax: +36/53/347-087 info@nkkertesz.hu • www.nkkertesz.hu

15 ÉVES TAPASZTALATTAL A SZŐLÉSZETI PIACON! TERMÉKEINK: • Akác fűrészelt oszlopok/karók: 25 x 25 mm mérettől egészen a 70 x 70 mm-ig • Természetes növésű oszlopok/karók: 6 cm csúcsátmérőtől 23 cm-ig, különböző hosszakban, kérgezett, vagy szijácsmart, csiszolt kivitelben • Tölgy boroshordók 50-500 literes űrtartalommal és 225 literes barik hordók, kívánság szerint.

SAJGÓ családi pincészetünkben szeretettel vár­ juk Önöket borvásárlásra, pincelátogatásra a Toka­ ji­borvidék mértani kö­ zepén, Tolcsván található családi birtokunkon! Világszerte méltó elisme­ résben részesült, 17 féle

palackos boraink mellett termelői borkiméréssel is állunk rendelkezésükre! A romantikus hangulatú, 1800­as években épült ér­ lelőpincéinkben szívesen látunk 10–60 fős csopor­ tokat borkóstolóra, előre egyeztetett időpontban.

Tokaj Borvásárlás az év minden napján!

tolcsvabor@axelero.hu • www.sajgopince-tolcsvabor.hu • +36/20/9384-188

postmaster@robinexfa.t-online.hu

Alma, készleten Március elsején 12 éve nem tapasztalt mennyiségű alma volt még az európai tárolókban. Az Alma és Körte Világszövetség (WAPA) adatai szerint 3,1 millió tonna alma várt értékesítésre. Ez több mint másfélszer annyi, mint egy évvel korábban ugyanebben az időpontban, amikor csaknem 1,8 millió tonna alma maradt az európai termelők tárolóiban. A legnagyobb mennyiség, 940 ezer tonna Lengyelországban volt márciusi elején, ami kétszer annyi, mint tavaly. A második helyen Olaszország áll 913 ezer tonnával, ami szintén csaknem duplája a 2018-as készletnek. A harmadik Franciaországban a tavalyi készletnél csupán 15 százalékkal több, de így is tetemes mennyiség, 406 ezer tonna alma vár értékesítésre a tárolókban. A fajtákat tekintve idén tavasszal a Golden Delicious-ből maradt vissza a legtöbb, ami a teljes európai készlet 27 százalékát adja. Ebből a fajtából a tavalyinál 42 százalékkal több, összesen 829 ezer tonna nem talált még vevőre március elején.

Magyar és olasz kajszibarackfajták étkezési és ipari felhasználásra nagytételben eladó!

Szabó Gábor • H-7150 Bonyhád, Liget 29. hidas071@gmail.com • +36/30/929-5548

Minőségi fehér, rosé és vörös borok folyamatos értékesítése palackozott és folyó (kamion) formában.

Gáborház2012 Borászati Kft • H-7150 Bonyhád, liget 29 hidas071@gmail.com • Szabó Gábor: +36/30/929-5548 HÍD d 37


• Vicii & Delicii, Arad, október 18–20. Borászati és gasztronómiai vásár. • Indagra, Bukarest, október 30. – november 3. Románia legnagyobb mezőgazdasági szakkiállítása. • Indagra Food & Carnexpo, Bukarest, október 30. – november 3. Románia legnagyobb élelmiszeripari szakkiállítása. • Expo Drink, Bukarest, október 30. – november 3. Borok, sörök, alkoholos és alkoholmentes italok. • PACK Show, Bukarest, október 30. – november 3. Csomagolástechnika. • AR-Medica, Arad, november 7–9.: Orvosi műszerek, berendezések, készülékek, szolgáltatások. • Expo Plast, Nagyszeben, november 12–15. Műanyagipari beszállítói szakkiállítás – minden, ami műanyag és gumi. • TTR, Bukarest, november 14–17. Turisztika. • DENTA, Bukarest, november 14–17. Fogászat.

• Expo Mobila, Kisinyov, Moldova, október 31. – november 3. Bútoripar. • Interior Show Kisinyov, Moldova, november 13–16. Bútor és belsőépítészeti szalon

SZERBIA

MONTENEGRO

• Grafima, Belgrád, szeptember 25.28. Grafikai, papír- és kreatív ipar. • Biro Expo, Belgrád, szeptember 25.28. IT és irodai berendezések.

• Civil Engineering, Budva, szeptember 19–23. Építőipar. • Water Supply System, Budva, szeptember 19–23. Környezetvédelem, műszaki technológia. • Energy, Budva, október 20–24. Energetika.

NÉMETORSZÁG • EMO, Hannover, szeptember 16–21. Fémipar, fémmegmunkálás. • Composites EU, Stuttgart, szeptember 10–12. Kompozitok. • Südback, Stuttgart, szeptember 21–24. Sütőipari, pék, cukrászati, kávézó, stb. szakkiállítás. • Anuga, Köln, október 5–9. Élelmiszeripar. • K, Düsseldorf, október 16–20. Műanyag és gumiipar. • Productronica, München, november 12–15. Innovatív elektronika. • Food and Life, München, november 27. – december 1. Élelmiszeripar. • Grüne Woche, Berlin, 2020. január 17–26. Élelmiszeripar. • Fruit Logistica, Berlin, 2020. február 5–7. Zöldség-gyümölcs. • Biofach, Nürnberg, 2020. február 12–15. Bio élelmiszerek. • Maintenance/Logistics/ Pumps+Valves, Dortmund, 2020.02.12– 13. Karbantartás, logisztika, szivattyúk, szelepek.

ROMÁNIA • BIFE-SIM, Bukarest, szeptember 12–15. Fa- és bútoripar. • Agromalim, Arad, szeptember 12–15. Mezőgazdaság, élelmiszeripar, csomagolástechnika. • AgriCultura, Braila, szeptember 26–29. Mezőgazdaság, kertészet és HoReCa. • Expo Shop, Bukarest, október 9–12. Kiskereskedelmi szakkiállítás. • Print & Sign, Bukarest, október 9–12. Nyomtatás- és jelöléstechnika. • Corporate Gift Show, Bukarest, október 9–12. Promóciós termékek. • Digital Signage Show, Bukarest, október 9–12. Interaktív technológiák és digitális kijelzők. • SAB, Bukarest, október 10–20. Bukaresti autószalon és autó-felszerelési szakkiállítás. 38 d HÍD

• iSEC, Belgrád, október 4–6. Intelligens technológia, biztonságtechnológia, okos megoldások. • Energia, Belgrád, október 4–6. Energiaipar. • Ecofair, Belgrád, október 4–6. Környezetvédelem. • Medident, Belgrád, október 10–12. Fogászati, orvosi és laboratóriumi felszerelések, eszközök, gyógyászati és egyéb berendezések, orvosi szolgáltatások.

SZLOVÁKIA • Szepes Expo, Igló, július 13–17. Építészet, bútoripar, kertészet, lakberendezés + Szepesi Autószalon. • Agrokomplex, Nyitra, augusztus 22–25. Mezőgazdaság és élelmiszeripar, haszonállatok, szövetkezeti vállalkozások. • Autoszalon, autoshow, Nyitra, október 3–6. Járműipar.

SZLOVÉNIA • Agra, Gornja Radoga, augusztus 24–29. Mezőgazdaság, élelmiszeripar, csomagolástechnika.


EGYEDI ELKÉPZELÉSEK A KONYHATECHNIKÁBAN!

Élelmiszeripari csomagológépek és feldolgozó berendezések! • DorPack mélyhúzó csomagológépek, • termékberakó robot, csomagsorolók, • Doroti címkéző berendezések, • kamrás, ikerkamrás vákuum csomagológépek,

EGYENESEN A GYÁRTÓTÓL! • FELMÉRÉS • TERVEZÉS • GYÁRTÁS • BEÜZEMELÉS

• tálcazáró berendezések, • ipari szeletelő berendezések, • húsdarálók, keverők, töltőgépek, kutterek, • hamburger formázó gépek

www.doroti.hu • info@doroti.hu DOROTI PACK KFT. • H-8558 Csót, Rákóczi F. u. 74. • +36/89/354-277

H-1211Budapest, Déli-bekötő út 9/H www.foodinox.hu foodinox@foodinox.hu

FŐ TEVÉKENYSÉGEK: • a vendéglátásban (éttermek, konyhák, kávézók, cukrászdák) és a közétkeztetésben haszH-7100 Szekszárd, Pollack M. u. 93. Tel.: +36/74/312-053

Nyereséges

nálatos gépek, fogyóeszközök kereskedelme • tanácsadás, webáruház

a sütőipar VENDESZ Kkt. • szakuzlet@vendesz.hu • www.vendesz.hu A magyarországi sütőiparban 1.100 vállalkozás működik, az itt dolgozók létszáma pedig meghaladja a 16 ezer főt. A szereplők együttes árbevétele több mint 160 milliárd forintot tesz ki, ez 5 év alatt csaknem 10 százalékos bővülést jelentett. A folyamatosan bővülő sütőipari termékek választéka, valamint a különböző táplálkozási/egészségügyi igények a magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása felé terelik a szereplőket. Ennek megfelelően ma 140–150 féle kenyér és mintegy 500 féle péksütemény szerepel a választékban. Ilyen mértékű bővülésre a szabályozásnak is válaszolnia kellett, így 2017-ben új sütőipari szabályozás lépett hatályba a Magyar Élelmiszerkönyvben. Ebben több új termék leírása is megtalálható, mint pl. a Graham kenyér, a Teljes kiőrlésű kenyér, vagy a Tönkölybúza kenyér. A lisztkeverékből készített kenyerek esetében pedig rögzítették a keveréket képező lisztek pontos arányát és több termék esetében a korábbi szabályozáshoz képest új arányokat határoztak meg.

VÁSÁROLJON TÉSZTAVÁGÓGÉPET KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL! • cérnametélt vágó • eperlevél vágó • kocka vágó Vegye igénybe szabad kapacitásunkat: alkatrészgyártás, marás és forgácsolás!

H-2800 Tatabánya • +36/70/636-5101 tesztvago@kovasgep.hu • www.kovasgep.hu

SÜTŐIPARI ÉS CUKRÁSZATI ESZKÖZÖK GYÁRTÁSA: • sütőkocsi, sütőlemez, tárolókocsi, vetőszerkezet (minden méretben, egyedi igény szerint) • rozsdamentes asztalok, polcok

Szokontor és Társa Kft. • H-2330 Dunaharaszti, József Attila u. 9. www.szokontor-es-tarsa.internettudakozo.hu • szokontorkft@pr.hu HÍD d 39


rális, hanem gazdasági vetületű is. A nemzetek közötti együttműködések kiváló alapjai lehetnek a releváns vállalkozók közötti kapcsolatfelvételnek, információáramláshoz és üzletkötésnek is. A két ország kapcsolataiban a vállalati együttműködés lehet a potenciális áttörési pont, hiszen Magyarország és Észak-MaHárom év alatt 16 helyet előre lépve 2018 végén Magyarország már a 11. legfontosabb kül- cedónia is támogatja az üzleti kooperáció kereskedelmi partnere volt Észak-Macedóniának! fejlesztését. Észak-Macedóniában már több Magyarország számára Észak-Macedónia a befektetések és a kereskedelem terén a dél- mint 20 éve működnek magyar vállalatok. A kelet európai régió egyik fontos, folyamatosan bővülő piaca, amelyre továbbra is ígéretes magyar kis- és közepes vállalkozások (KKV) partnerként tekintünk. Az országgal hazánk hagyományosan jó kapcsolatotokat ápol. Magyarország kiemelten támogatja Észak-Macedónia EU és NATO csatlakozási törekvéseit.

Magyarország és Észak-Macedónia

Rekordok sorozatban

Növekvő áruforgalom Észak-Macedónia Magyarország számára a dél-kelet európai régió egyik fontos exportfelvevő piaca. A legfontosabb magyar exportcikkek: gépek és berendezések, közúti járművek, híradás-technikai, hangrögzítő és -lejátszó készülék, villamos gép, készülék, műszer, műanyagalapanyag. Továbbá gumigyártmány, papír, karton, textilfonal, szövet, textilipari gyártmány, vas és acél, irodagép és gépi adatfeldolgozó berendezés, valamint a tejtermék és tojás, gabona és gabonakészítmény, egyéb táplálkozásra alkalmas termék, állati és növényi olaj, zsír és viasz, illetve gyógyszer, gyógyszerészeti termék. Az importban jelentős tételt képviselnek a zöldség és gyümölcs, valamint a kohászati termékek. A dinamikus kétoldalú együttműködés további fejlődését erősítik meg a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai. 2014-ben a 138,1 millió eurós magyar export 21,4%-os növekedést jelentett az előző évhez képest. Az import 83,8%-kal 11,9 millió euróra, míg a termékforgalom 27,8%-kal 150,0 millió euróra növekedett ugyanebben az időszakban. A külkereskedelmi egyenleg 17,5%-kal 126,2 millió euróra nőtt. 2015-ben ismét rekordot döntött a kétoldalú áruforgalom: a magyar export 156,97 millió euró, az import pedig 17,04 millió euró volt. 2016-ban ismét nőtt a kétoldalú áruforgalom, azaz 47%-kal volt magasabb, mint 2015-ben és meghaladta a 252 millió eurót. Az exportunk 32,66%-kal, importunk pedig 157,15%-kal nőtt. 2017-ben immáron negyedszer egymás után értünk el rekordot a magyar-észak-macedón külkereskedelmi forgalomban: az összérték meghaladta a 367 millió euró összeget, mely 45,74%-os növekedésnek felel meg. Ebből az exportunk értéke 284,78 millió euró, míg importunké 82,62 millió volt. A KSH adatai szerint, 2018-ban – sorban ötödik alkalommal – ismét rekordot döntött a két ország közötti külkereskedelmi áruforgalom. A 462 millió euró összeget meghaladó összérték 25,92%-os növekedésnek felel meg. Ebből az exportunk értéke 338,46 millió euró, míg importunké 124,11 millió volt. 2015 végén az észak-macedón Statisztikai Hivatal adatai alapján Magyarország Macedónia 27. legfontosabb külkereskedelmi partnere volt. Három évvel később már az előkelő 11. helyen álltunk, ami szintén rekordnak számít!

Van érdeklődés Szél Ervin külgazdasági attasé Magyarország Nagykövetsége Mirka Ginova 27. 1000 Skopje Tel: +389 2 309 2066 eszel@mfa.gov.hu

40 d HÍD

Geopolitikai elhelyezkedéséből eredően Magyarország kiváló adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy a Balkán térség országaival stratégiai partnerségi kapcsolatokat alakítson ki. Észak-Macedónia kedvező befektetési környezetével új, kiaknázható piacot jelent a magyar vállalkozók számára. Hazánk rendelkezik a szükséges tapasztalatokkal és tudással ahhoz, hogy Észak-Macedónia a közeljövőben több kulcsfontosságú területen – mint például energiaipar, mezőgazdaság, informatika, turizmus – potenciális partnerévé váljon. Az elmúlt években 11 testvérvárosi kapcsolat köttetett északmacedóniai és magyarországi települések között és további 8 van előkészületben. Ezek a megállapodások jelentősége nemcsak kultu-

részéről a legnagyobb érdeklődés a technológia és tudásalapú ágazati projektekben mutatkozik. Az üzletfejlesztés terén a következő ágazati együttműködéseket sikerült beazonosítani: Az energetikában a magyar vállalatok készen állnak részt venni az Észak-Macedón Köztársaság energiabiztonságát célzó távvezeték kiépítési- és fejlesztési pályázatokon, a központi vízerőmű fejlesztési projektjében, illetve a meglévő hőerőművek karbantartásában és fejlesztésében. A két ország a közlekedés területen is együttműködik a jövőben. Ennek érdekében lépéseket tesznek a 10-es közúti és 8-as vasúti közlekedési folyosó kiépülésének felgyorsításában. Minden bizon�nyal a magyar vállalatoknak lehetőségük lesz infrastrukturális beruházásokban is részt venni. Az együttműködés kiemelt területei lehetnek: az építőipar, energetika, kommunális infrastruktúra és környezet ipar, elektrotechnika, élelmiszeripar, és mezőgazdaság. Magyar részről felajánljuk tapasztalatainkat az európai uniós tagságra való felkészülésben, különösen a KKV-k fejlesztése terén.


TakarmányŐr „a takarmánykeverők svájci bicskája”

info@netcare.hu Takarmányforgalmazó, takarmánykeverő üzemek ügyviteli rendszere

TELJESKÖRŰ ÜGYVITEL

szerződések → könyvelés → számlázás rendelés → vétel/felvásárlás → készletezés → eladás beltartalom → receptkezelés → táp gyártás mérlegjegy * szállítólevél * zsákcímke gyártmánylap * minőségi tanúsítvány csökkenő adminisztráció * szabványoknak való megfelelőség

Minőségügyi szaktanácsadás

A sertéságazat kihívásai

Baromfi Május 3-án ünnepelte a nemzetközi Baromfi Világnapot a magyar Baromfi Termék Tanács (BTT). A nemzetközi világnap bevezetését a BTT kezdeményezte, és a javaslatot az Európai Baromfi-feldolgozók és -kereskedők Szövetsége (AVEC), a Nemzetközi Baromfi Tanács (IPC) és a tudományos baromfis világszervezet (WPSA) is támogatta. A világnap célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a baromfiágazati szereplőkre, akik egyre fontosabb szerepet töltenek be a világ élelmiszer-ellátásában. A jövő mezőgazdaságának, élelmiszer-termelésének ugyanis óriási feladata lesz a Föld egyre növekvő népességének eltartása. A 2050-re prognosztizált 9 milliárdnyi ember élelmiszerigényének kielégítésében a baromfitermelőknek is jelentős szerep jut, a baromfiágazat azonban a szakemberek szerint képes lesz e kihívások teljesítésére. Bizonyítja ezt az elmúlt fél évszázados teljesítménye is. A világ baromfihús-termelése 1970 óta közel meghatszorozódott, ezzel az egyik legdinamikusabb növekedést produkálta az állati termékek közül. Az ágazat húsfogyasztásban betöltött szerepe és aránya egyre inkább növekszik, így néhány éven belül a legnagyobb arányban fogyasztott húsféleség lesz.

A magyar sertéságazat termelése tavaly az előző évhez képest 3 százalékkal, 2010 óta pedig 1,8 százalékkal nőtt az orosz embargó és az afrikai sertéspestis okozta piaci válsághelyzetek ellenére. A sertéságazat a magyar mezőgazdaság kibocsátási értékének 8 százalékát adta tavaly, a sertésállomány 2,9 millió egyedet jelentett, 4,7 millió sertést vágtak. Az ágazat importja tavaly 411 millió euró volt, az export értéke meghaladta a 330 millió eurót. A sertéspestis miatt hazánk volumenben piacainak egyharmadát, értékben 43 százalékát veszítette el. Ezért is fontos, hogy összpontosítsanak a belföldi piacra. Magyarországon a sertés élősúlyának termelési költsége 2017ben kilogrammonként 1,2 euró volt, míg az Egyesült Államokban 0,73 euró, Spanyolországban 1,03 euró. Ugyanebben az évben az egységesen 30 és 120 kilogramm közötti hízlalási fázisra számolt takarmányhasznosítási érték 3 kilogramm volt, a hollandok és a belgák mintegy 2,6 kilogrammal hozzák ki. A hazai termelési mutatók javítása érdekében szükségesek a fejlesztések, amelyet a kormányzat támogat: a Vidékfejlesztési Programban a sertéstelepek korszerűsítésére kiírt pályázatban eddig közel 200 kérelmet támogattak 29 milliárd forintnyi kötelezettségvállalással. Emellett a kormány 2014. és 2020. között 300 milliárd forintot fordít az élelmiszer-feldolgozás fejlesztésére, az állatjóléti támogatásokra idén közel 20 milliárd forint jut.

HÍD d 41


MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB LUCERNAPELLETET GYÁRTÓ VÁLLALKOZÁSA KÍNÁLJA: • • • •

Minőségi tavaszi és őszi sörárpa eladó!

lucernapellet hidegen sajtolt repceolaj, illetve repcedara hidegen sajtolt napraforgó olaj és napraforgó dara gabona és olajos növények termesztése, kereskedelme

Karotin Kft. • H-6728 Szeged, Külterület 2. • info@karotin.hu • www.karotin.hu

Gyümölcsfa Vásár! Faiskolánk vírusmentes, vírustesztelt gyümölcsfa oltványokkal áll vásárlóink, telepítőink rendelkezésére! Aktuális fajta listánk honlapunkon megtekinthető.

Jakoda Faiskola Kft.

Debrecen-Pallag • Tel.: +36/30/928-8319 E-mail: jakoda.bela@freemail.hu www.jakodafaiskola.hu

Budapest közelében, Tóalmáson, konténeres és szabadföldi THUJÁK, FENYŐOLTVÁNYOK, FÁK, CSERJÉK termesztése, nagykereskedelme, 25 ha-on, széles fajta – és méretválasztékkal.

Kínálunk továbbá: • takarmányárpát, • takarmány és étkezési búzát és • durum búzát kis és nagy tételben egyaránt állunk leendő partnereink rendelkezésére!!

Beledi Gabona Bt.

Kesik Péter +36/30/9393-813 E-mail: kesikpeter@t-online.hu

Árudák, kertépítők, kereskedők jelentkezését várjuk! Faiskolánk Magyarországon, Vas megyében, Szombathelytől 3 km-re található. Földlabdás és konténeres dísznövények termesztésével, kereskedelmével foglalkozunk. Kínálatunkban megtalálhatóak Abies, Buxus, Chamaecyparis, Cupressocyparis, Juniperus, Magnolia, Pinus, Prunus, Taxus és Thuja fajták.

Kovács Díszkert Kft.

H-9789 Sé, Várhegyi Károly u. 14. Mobil: +36/20/965-2322 info@kovacsdiszkert.hu www.kovacsdiszkert.hu

DÍSZFAISKOLÁNK AJÁNLJA: Lombos díszfák és díszcserjék nagy választékban és méretben, konténeres kiszerelésben is! KERESSEN BENNÜNKET BIZALOMMAL! KISS KERTÉSZ DUÓ KFT H-6042 Fülöpháza, 041/37 hrsz Tel.: +36/30/9457-041 Email: info@kisskerteszduo.hu Web: www.kisskerteszduo.hu

Trükköznek Maróti Díszfaiskola Kft.

+36-30/520-9072 • H-2252 Tóalmás, Peresidűlő 0121/7. maroti@marotidiszfaiskola.hu • www.marotidiszfaiskola.hu 42 d HÍD

Az eper mellett a görögdinnyével és a fehér paprikával is gyakran átverik itthon a fogyasztókat. Nagybani és kisebb piacon sokak szeme láttára csomagolják át a görög és spanyol importepret, hogy aztán tetemes haszonnal magyarként árulják tovább. A fő probléma az, hogy sokszor olyan áru jön be külföldről, ami valamiért ott nem kerülhetett polcokra. A csalók lebuktatását nehezíti, hogy ha egy piacon ellenőrzés van, annak a híre gyorsan körbeér.


Több mint 19 faj és 290 fajta gyümölcsoltvány elérhető faiskolánkban! 50 éve a gyümölcskertészet szolgálatában

Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft. H-2030 Érd, Elvira-major • Tel.: +36/23/389-478, +36/30/241-2091 erd@mkszn.hu • www.mkszn.hu GYÜMÖLCSOLTVÁNY ELŐÁLLÍTÁS ÉS SZAKTANÁCSADÁS MAGYARORSZÁG EGYIK LEGNAGYOBB FAISKOLÁJÁBAN! • szabadgyökerű gyümölcsoltványok minden fajból, magyar és külföldi, licencköteles fajtákkal;

PROFESSZIONÁLIS NÖVÉNYVÉDELEM! Faiskolai kft

NÖVÉNYVÉDELEM:

• konténeres dióoltványok kiváló magyar és külföldi fajtákkal;

• nagynyomású, légporlasztásos fapermetező

• tápkockás szamócapalánták szaporítása és kereskedelme

berendezésekkel, hatékonyan vertikálisan 40, horizontálisan 60 méterig • gépi gyomirtás közterületen, út-közút mentén • környezetkímélő növényvédő szer alkalmazása • minimális környezetterheléssel, magas hatásfokon AJÁNLJUK TOVÁBBI TEVÉKENYSÉGÜNKET IS: parlagfűirtás, sarjirtás, nádirtás, gyékényirtás

H-2735 Dánszentmiklós, Ady u. 18. • pullulo@pullulo.hu • www.pullulo.hu

agrokemibt@gmail.com • www.agrokemi.hu

KÖ R N Y E

ÖN

IS!

ÉS

MAGYAR TERMÉK

TÉT

V É DJ

ZE

EA

M A G ÁT

HA HASZNÁLJA,

HASZNÁL!

www.piretmix.hu

BOLHA, KULLANCS – VESZÉLYFORRÁS?

PIRET MIX A JÓ MEGOLDÁS!!!

ROVARMENTES HÁZTARTÁS?

PIRET MIX A MEGOLDÁS!!! HÍD d 43


A Mac-Line Hungary Kft.1992-ben alakult szegedi székhellyel. Már több mint két évtizede szervezi magyari cégek, kis- és középvállalkozások megjelenését a közép-kelet-európai és a balkáni piacokon. Szolgáltatásaik között a kezdetek óta megtalálható a külpiacok feltérképezése, a piacralépéshez szükséges feltételek felmérése, potenciális partnerekkel való kapcsolatfelvétel, ajánlatok kialakításában való közreműködés, ezáltal a magyar vállalkozások nemzetközi versenyképességének növelése.

2019-ben és az elkövetkező esztendőkben is várják Önöket rendezvényeiken mind kiállítóként, mind látogatóként, valamint a hamarosan kiírásra kerülő 2019-1.1.1-PIAC KFI kódszámot viselő, Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása című pályázat külpiacra jutási tevékenységét támogató tételeinek megvalósításában! A honlapjukon fellelhető programokon túl szívesen segítik Önt a világ bármely pontján tervezett kiállítói megjelenéssel kapcso-

Kiállításszervezés és exportélénkítés Kiállítóik külpiaci munkáját a legjelentősebb vásárközpontok magyarországi képviseleteként, külföldi munkatársak bevonásával segíti. Az elmúlt években számos magyarországi cég külpiacra jutását támogató (illetve ilyen tevékenységet is tartalmazó) GINOP és VEKOP pályázati projekt lebonyolításában vett részt, kiállítási megjelenésének megszervezésével és azok pályázati elszámolhatóságát lehetővé tevő adminisztrációs segítséggel.

latban is, hiszen a tapasztalataiknak köszönhetően hasznos információkkal tudnak szolgálni a gördülékenyebb ügymenet érdekében.

Vásár ajánlók és további információk: Mac-Line Hungary Kiállításszervező Kft. H-6758 Röszke, Felszabadulás u. 193. Tel./fax: +36 62 430-861 E-mail: office(at)macline.hu • Web: www.macline.hu

ködni kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok elmélyítése céljából és az európai projektek határokon átnyúló megvalósításánál.

Tisztújítás Márciusban tartották meg a Magyar-Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi ülését és éves taggyűlését Dunaszerdahelyen. A taggyűlés napirendi pontjai a kamara szerveinek megválasztása, a kamara idei fő célkitűzéseinek meghatározása és a 2019-es év költségvetésének jóváhagyása voltak. Az immár 7. éve működő Magyar-Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara, melynek székhelye Pozsonyban található, a Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara védnöksége alatt jött létre. Regionális irodáját Dunaszerdahelyen működteti. A kamara célja a Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok elősegítése, és a magyar gazdasági érdekeknek a Szlovák Köztársaságban, valamint a szlovák gazdasági érdekeknek Magyarországon való figyelemmel kísérése. A kamara elnökének funkcióját továbbra is Dr. Világi Oszkár, a SLOVNAFT, a.s. vezérigazgatója tölti be, a kamara társelnöke Csák János, a Design Terminál elnöke lett. Megválasztották a kamara ügyvezető szervét, a 13 tagú elnökséget, melyet a Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara képviselői, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara képvi-

A Magyar-Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara székhelye: 811 08 Bratislava, Rajská 7. Postacím és a titkárság székhelye: 929 01 Dunajská Streda, Štúrova 1090/7 A kamara titkára: Mgr Eszter Takács Telefon: +421-908-916-131 e-mail: takacs@smopk.eu Web: http://www.smopk.eu/index.php/hu/ selői, valamint szlovák és magyar vállalkozások képviselői alkotják. A taggyűlés résztvevői kifejtették meggyőződésüket, mely szerint a kamara a magyar és szlovák vállalkozások és vállalatok összekötését testesíti meg, akik készek együttmű-

Hasznos A HÍD-lapcsoport kiadványai online: https://issuu.com/hidlap https://issuu.com/puntea https://issuu.com/brucke https://issuu.com/mprivrednik https://issuu.com/mekonomika https://issuu.com/feliciter

A külgazdasági attasék névsora és elérhetőségei: http://exporthungary.gov.hu/ kulgazdasagi-attasek A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara külgazdasági információi és a kamarai tagozatok elérhetőségei: https://mkik.hu/kulgazdasag A Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara információi: http://www.mszkik.hu/


INFORM – az Ön legjobb barátja minden üzletéhez! 2019. augusztus 28–31.

Nyitva: naponta 09.00 – 18.00 óráig. Az Inform Oberwart az a hely, ahol Ön a kuncsaftjára talál, ahol a kiállítók és a látogatók a jövőt együtt tervezik. 20.591 látogatója van átlagban az oberwarti Informnak, több mint 20 ezer potenciális kuncsaft! Az Inform látogatója érdeklődik,

szórakozni szeretne, keresi a megfelelő terméket vagy nézelődik, ezt általában családdal, barátokkal, kollégákkal vagy üzletpartnerekkel teszi. Az INFORM Oberwartot idén 49. alkalommal rendezik meg, az elmúlt évtizedekben a vásárrendezvények „királynőjévé” vált Burgenlandban. Egészség, divat, építés és lakhatóság, vagy innovációs mezőgazdasági technikák, vattacukor, kerti trendek, élőállat bemutató és vidámpark – az Inform tradicionális családi vásár, egy hely ahol a vállalkozók és a kuncsaftok megtalálják a lehetőséget az üzleti beszélgetésre.

várják önt az

oberwArti vásárok! A régió gazdái a legfinomabb és egészséges termékeiket kínálják mindenkinek. A „Genuss” egyre növekszik, a regionális kiállítókon kívül egyre több a nemzeti és

Az

osztrák vásárlóerő

egyre növekszik , a gazdaság virágzik , hAsználjA ki A lehetőséget !

a határon túli kiállító, idén olasz és görög termékek mellett Magyarországról, Horvátországból, Franciaországból, Németországból és Macedóniából is érkeznek kiállítók. Helyi és nemzetközi specialitások, különlegességek (evett már cseresznye tésztát?), sörök, borok és párlatok egyaránt megtalálhatók a vásár kínálatában. Ugyan, miért hagyná ki? ••• A Feuerwehrmesse, azaz a Tűzoltó vásár a Genuss kísérő rendezvénye, egyrészt a

O berwart vásárai – az inFOrM, a genUss, a baUMesse – színes , váltOzatOs , szórakOztató kísérő progrAmokkAl Ö nt is várják kiállítóként vAgy látogAtóként !

sekről, s rátalálhat a megfelelő partnerre, hogy a saját elképzelését megvalósítsa. Itt mindent megtudhat a legújabb technikákról, építőanyagokról vagy szerszámokról, a szakemberek minden kérdésre választ adnak. Építőanyagok és felszerelések, energiatakarékos és Smart Living megoldások, biztonságtechnika, lakberendezés, kerttervezés – mind-mind egy-egy szegmense a vásári tematikának. Miért hagyná ki?

GENUSS – az ínyencek vására 2019. november 8-10.

Nyitva: 09.00-18.00. A belépőjegyek a tűzoltó vásárra is érvényesek. Nem csak az a jó, ami ízlik, hanem az is jó, ami egészséges. Az „Élvezet Burgenland” vásár megtekintése egy win-win szituáció minden résztvevőnek, a vásár megtekintése alatt a látogató az érzékszervek csoda országába merülhet, mint kiállító pedig biztos lehet benne, hogy az, aki a vásárt látogatja, az kóstol és vásárol, mégpedig az Ön termékét. A vásár már régóta fix helyévé vált az ínyenceknek, az édesszájúaknak és a kulinária iránt érdeklődőknek.

szakma számára, ahol az újdonságokról is tájékozódhatnak, másrészt a nagyközönség számára látványos bemutatókkal.

BAUMESSE – építkezőknek, renoválóknak 2020. január 30. – február 2.

Nyitva: naponta 09.00 – 18.00 óráig. Az oberwarti vásárcsarnok ismét értékes hely lesz azoknak, akik építkeznek, felújítanak, bútort vagy berendezést keresnek. A 30. építőipari vásáron – 156 ezer négyzetméteren! –, információt, inspirációt, tájékoztatást kaphat a legújabb fejleszté-

Kapcsolat: Burgenland Messe Betriebsges.m.b.H. & Co KG A-7400 Oberwart · Messezentrum Tel.: +43/(0)3352/ 33022 · Fax: +43/(0)3352/ 33024 e-mail: office@burgenland-messe.at, brigitta.soki@burgenlandmesse.at www.inform-oberwart.at, http://www.burgenland-messe.at/ HÍD d d45 BRÜCKE zu Ungarn 1


Tótkomlós

rendelkezésére. A nyári szezonban nyitva tartó strandon egy 33 méteres úszómedence és egy gyermekmedence, valamint egy büfé található. Nyaranta éjszakai fürdőzésre is van lehetőség. Minden július végén vagy augusztus elején megrendezik a Rózsa Fürdő Napokat. A termálfürdőt 46 fokos gyógyvíz táplálja, főként különböző reumatikus és mozgásszervi betegségek, elváltozások kezelésére javasolt. A termálfürdő gyógyászati részleggel, képzett szakemberekkel várja a gyógyulni vágyókat. A fürdőben fiziko- és balneoterápia és korszerű gyógyászati berendezések állnak a vendégek rendelkezésére.

és fürdője Tótkomlós Békés megyében található, már a 900-as években különböző népek által lakott terület volt. Később (Hunyadi) Mátyás király tulajdonát is képezte, aki Komlóst fiának, Corvin Jánosnak adományozta. A terület a törökdúlás idején többször cserélt gazdát, a lakosság a hódítók elől elmenekült. A XVIII. században lett újra lakott település. Később gazdasági és demográfiai fellendülést következett a falu életében, újabb és újabb betelepülő szlovák családok érkeztek. Ennek következményeként a 19. század elejére a falu a túlnépesedés jeleit mutatta: kevés volt a megművelhető földterület, a lakóhelyek száma, a megélhetés egyre nehezebbé vált. Ekkor mintegy ezer ember elköltözött, és új településeket alapítottak (pl. Nagylak), vagy már meglévő helyekre költöztek (pl. Arad). Napjainkban a város jellemzően mezőgazdasági a­dottságú, de utat találtak a külföldiek, a kis- és középvállalkozók is a foglalkoztatásra. A kedvező közüzemi ellátottság, az ingatlanok hasznosítása további lehetőségeket kínál a befektetők számára. Az önkormányzat szlovák, német, román, erdélyi testvér-települési kapcsolatokat ápol, így testvérvárosai között van Bereck és Nagylak is. Nevezetességei között található a Szent István szobor és díszkút, a Tanyamúzeum, a Szlovák Tájház és a Szlovák Néprajzi Ház, valamint a Néprajzi Gyűjtemény. Monumentális, barokk stílusú evangélikus temploma 1795-ben épült, a település szimbóluma, magyar és szlovák istentiszteletek helyszíne. A Rózsa Fürdő kedvelt turisztikai célpont, különféle wellness szolgáltatásokkal, gyógyvízzel, nyáron strandolási lehetőséggel várja a látogatókat. Egy egyedülálló aromabarlang (ami a gyógyvíz és illóolajok együttes alkalmazását biztosítja) is várja a vendégeket. A fedett részlegen egy 25 méteres úszómedence áll a sportolni vágyók

LAZÍTSON 15% KEDVEZMÉNNYEL A RÓZSA GYÓGYFÜRDŐBEN! Minden, Romániából érkező vendégünk 10% kedvezményt kap lakcímet igazoló dokumentum felmutatása ellenében, további 5% kedvezményt pedig e hirdetés bemutatásáért! Egész évben folyamatosan üzemelő Fürdőnk családias, kisvárosi jellegével és a ”rózsák attrakciójával”, valamint igényes gyógy- és wellness-szolgáltatásaival, aromabarlangjával különbözik más fürdőktől. Jöjjön el és töltse kellemesen idejét családjával, barátaival a tótkomlósi Rózsa Gyógyürdőben!

rozsafurdo@mail.totkomlos.hu • www.rozsafurdo.hu

Tokaj-Hegyalja és Zemplén Aki kedveli a jó borokat, a kreatív konyhát, és előnyben részesíti az aktív kikapcsolódást, annak Tokaj-Hegyalja és a Zemplén ideális kombináció az utazásra. A könnyű tokaji dűlőtúrák mellett érdemes kirándulást tervezni a közeli Zemplén vadregényes vidékére is, amely tanösvényeivel, sziklamászó-helyeivel, ősi váraival, extrém kötélpályájával a természetjárók valóságos paradicsoma.

Élmény a kóstolás A hedonizmusáról is elhíresült francia uralkodó, XIV. Lajos mellett állítólag Mozart és Goethe is hatalmas rajongója volt a tokaji aszúnak. A vulkanikus talaj, a hegyek és folyók nyújtotta védettségben kialakult mikroklíma, az aszúsodásnak kedvező hosszú és száraz ősz, s a pincék falán megtelepedő nemespenész mind szerepet játszik abban, hogy ilyen kiváló nedű terem Tokaj-Hegyalján, amely a világ legrégebbi zárt borvidéke, egyben a világörökség része. Az ikonikus aszú mellett a pincészetekből napjainkban egyre izgalmasabb fehérborok, furmintok, hárslevelűk és sárgamuskotályok kerülnek a vendégek asztalára. 46 d HÍD


Velünk fedezze fel Zemplént! Természet, kultúra, kaland egy helyen! A Hotel Hunor**** várja Önt a természet lágy ölén, a Magas-hegy lábánál, a Zemplén Kalandpark szomszédságában! Színvonalas szállás, kiváló ételek, �inom borok, wellness, élménydús kirándulási lehetőségek. Miért menne máshová?

Hotel****Hunor H-3980 Sátoraljaújhely, Torzsás u.25. info@hotelhunor.hu • www.hotelhunor.hu A szőlőbirtokok és pincék jó része bejárható, miként a dűlőket is felfedezhetik a vállalkozó kedvűek. A régió borászatai prémiumkategóriás borkóstolókra, borvacsorákra, jó hangulatú piknikre invitálnak, s egyre több vendéglátóhely kínál kimagasló gasztronómiai élményeket. Az ország egyik legnagyobb összefüggő, érintetlen erdősége várja a Zemplénbe látogatókat, akik, ha úgy döntenek, hogy távol a város zajától, békés erdei vagy falusi környezetben töltenek néhány napot, akkor olyan remek falusi házakban is megszállhatnak, ahol még cserépkályhával fűtenek és búbos kemencében sütnek. Hollóházán ér véget a nyugati határszéli Írott-kőtől induló Országos Kéktúra, amelynek utolsó szakaszain várromok, források és sziklamászó helyek mellett, völgyeken

kő várában írta Balassi Bálint a Borivóknak való című versét, míg a sárospataki vár a magyarországi késő reneszánsz építészet legértékesebb alkotása. Megér egy túrát a füzéri vár és a füzérradványi Károlyi-kastély is, a kicsiny Tolcsva pedig egyenesen hat nemesi rezidenciával büszkélkedhet. Sárospatak fontos vallási csomópont, innen indul a Szent Erzsébet-út, amely névadója életének főbb helyszíneit köti össze. A kultúrtörténeti érdekességek iránt érdeklődőknek ajánljuk a legrégebbi teljes, magyar nyelvű bibliát őrző Vizsolyt, valamint a hollóházi porcelánmúzeumot.

Már önmagában az is nagy élmény, ha részt veszünk egy kellemes sétahajózáson, amit még érdekesebbé tesz, hogy láthatjuk a Tisza és a Bodrog különböző színű vizének összefolyását. Fontos, hogy a Tokajból induló hajókirándulásokra előre bejelentkezzünk, mert a túrák csak 15 főtől indulnak. Tokajból elhajózhatunk még a sárospataki Rákóczi-várhoz és a Tiszalöki Vízlépcsőhöz is, mindkét kirándulás körülbelül 2–2,5 órás egy irányba.

Dzsessz, rock, opera és bor

Tokajban és környékén több fesztivált tartanak a műfaji sokszínűség jegyében: pop-, szimfonikus, kamara- és dzsesszkoncertet A Sátoraljaújhely fölé tornyosuló Magas- éppúgy hallhatunk, ahogy színházi, opera- és hegyen kialakított Zemplén Kalandparkban operett előadásokat is láthatunk. mindenki ledöntheti saját korlátait. Itt ta- A tokaji Fesztiválkatlan áprilistól szeptlálható az ország leghosszabb bobpályája emberig a legkülönbözőbb programokkal vár és libegője, valamint legmagasabb beltéri mindenkit, a különleges hangulatú Bor, mámászófala, a legbátrabbak pedig kipróbálhat- mor, Bénye fesztivált július elején rendezik ják a Sólymot, a két hegyet összekötő extrém meg az erdőbényei kertekben, ahol a tokaji boátcsúszó kötélpályát is: a több mint egy kilo- rokat dzsessz- és népzene mellett lehet kósméter hosszú távon 80 km/órás sebességre tolgatni. A Zempléni Fesztiválon augusztus közepén jellemzően a dzsessz és a komolyis felgyorsulhatunk egy ülős hevederben. Innen csak néhány kilométer a természet zene kap főszerepet, míg Tállya szeptemberi és az ember közös alkotómunkájának hazai Kerekdomb Fesztiválja összművészeti és bocsodája, a Megyer-hegyi tengerszem, amely- ros élményeket egyaránt ígér az odalátoganek víztükre fölé helyenként 70 méteres szik- tóknak. lafalak magasodnak. Helyén évszázadokon át kőbánya működött 1907-es bezárásáig, majd az esővíz feltöltötte az elhagyott bánya és réteken keresztül vezet az út. A történe- tátongó üregét, így alakult ki az ország talán lemkönyvek lapjairól ismerőseink a térség legszebb, legkülönlegesebb túracélpontja. A ma is tiszteletet parancsoló várai: II. Rákó- tengerszem a 37-es útról körülbelül félórás czi Ferenc kisfiúként a regéci várban tanult túrával közelíthető meg, minden erőfeszítést vívni és lovagolni, a kalandos sorsú Boldog- megér a látvány!

Extrém kalandok

HÍD d 47


Nekünk a tenger a Balaton mellett élménymedencékkel, sőt, utóbbi hatalmas beltéri gyermekvilággal is egész évKözép-Európa legnagyobb tava, a Balaton különleges látnivalókkal és egész évben élmé- ben fogadja a vendégeket. Asztmatikus és nyekkel várja Önt: strandolás, fesztiválozás, kedélyes borozgatás, vagy túrázás gyalog, két légzőszervi betegségekre javallott a Tapolca keréken és vízen. A természet minden évszakban más-más arcát mutatja, ezért érdemes belvárosa alatt elterülő gyógybarlang klímája. több kirándulást is beiktatni az esztendő során.

Csúcshódítás és Balaton-kör A vulkánok dühöngő világát felidéző Levendula Ház Látogatóközpont Tihanyban, a csónakkal bejárható Tapolcai-tavasbarlang, a kápolnapusztai bivalyrezervátum és még számos tanösvény, túraútvonal és bemutatóhely található a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén, ahol a tó környékének gazdag természeti kincseivel ismerkedhetünk. A Káli-medence olyan különleges látnivalókat kínál, mint a messziről látszó Hegyestű, amely egy vulkáni kürtő maradványa, tetején kilátóponttal, kőtengerei pedig elég bizarr megjelenésűek ahhoz, hogy letűnt óriások hátrahagyott játszóterének képzeljük. A Keszthelyi-hegységben több kilátóból is megcsodálható a Balaton panorámája, közülük a legmagasabban a Batsányi-kilátó áll, de a tó körül még számos meghódításra váró magaslatot találni. A bicikli nyergéből is lehet nézelődni, és bárhol megállhatunk, ha megtetszik a táj. Aki a tó körül körbefutó 210 km hosszú bicikliutat végigtekeri és közben egy feladatokkal teletűzdelt túraprogramban is hajlandó részt venni, annak teljesítményét az út végén egy oklevéllel is elismerik. Kényelmes megoldás a Nyugat-Balaton hat településén működő kerékpárkölcsönző rendszer, mert a bérelt biciklit bármelyik Tourinform-irodában felvehetjük és leadhatjuk. A Balaton Európa egyik legkedveltebb vitorláshelyszíne is, így versenyeket, tanfolyamokat és bérlési lehetőségeket is kínál.

Gyógyító vizek, kúra a barlangban A tündérrózsákkal borított Hévízi-tó a kontinens legnagyobb gyógyhatású meleg vizes tava, amelyben egész évben lehet fürdeni, hiszen télen is 20 Celsius-fok felett marad a hőmérséklete. A medrét több méter vastagon borító természetes gyógyiszap a maga nemében páratlan a világon, nemcsak gyógyításra, hanem szépítő pakolásként is használják. A mozgásszervi megbetegedések kezelésében napjainkban is hatékonyan alkalmazott hévízi tradicionális kúra gyökerei egészen a 18. század végére nyúlnak vissza. A Balaton környékén még több településen található gyógyfürdő, például Kehidakustányban és Zalakaroson, amelyek a gyógycentrumok

Szerzetesek, lovagok és főnemesek nyomában

Magyarország történelmének egy-egy szeletét tárják fel a Balaton környéki várak, műemlék épületek. A Tihanyi Bencés Apátságban őrzik legrégebbi írásos emlékünket, Szent Istvánra és Gizella királynéra emlékezhetünk a veszprémi várnegyedben, több mint hét évszázada áll már Szigliget erődítménye, Sümegen pedig történelmi lovasjátékkal idézik meg a múltat. A világon egyedülálló alakjáról nyerte nevét Balatonszentgyörgy közelében a Csillagvár, itt a középkori életet bemutató panoptikum, huszármúzeum várja az utazókat. A napjainkban múzeumként és rendezvényközpontként működő keszthelyi Festetics-kastély bejárása nagyoknak és kicsiknek egyaránt tartogat meglepetést, hiszen a 18– 19. századi főúri életformát bemutató tárlat mellett hintó-, vadászati és óriási, működés közben megcsodálható történelmi modellvasút-kiállítás, valamint a történelmi kert és felújított pálmaház is érdemes egy látogatásra. Zalaszántó mellett Közép-Európa első buddhista szentélyét lehet megnézni, Európában egyedül az itteni Béke-sztúpa hófehér épületében őriznek eredeti Buddha-ereklyét.

Kóstoljuk meg! A tóparti vendéglátás már jóval többet jelent a hekknél és lángosnál: egyre több vendéglátóhelyen lehet helyi alapanyagokból, kreatív receptek alapján készült ételeket fogyasztani. A balatoni gasztroforradalom éllovasait fellelhetjük például Fövenyesen, Csopakon, Szemesen és a Káli-medencében, a Szent György-hegyen pedig akár egy panorámás lakásétterem is kipróbálható. A tájjellegű házi finomságok autentikus lelőhelyei a termelői piacok, ilyen Tihanyban, Káptalantótiban és Hévízen is működik. A borkedvelők a Balaton körül négy történelmi borvidék jobbnál jobb borai közül válogathatnak, a Badacsonyi pél-

48 d HÍD


dául azzal is segíti a vendégek közlekedését, hogy főszezonban régiós buszjáratot közlekedtet a borospincék és a helyi látnivalók között. Tavasszal Veszprém gasztrosétával várja a látogatókat, Badacsonyban borbarangolásra hívják az érdeklődőket, de hennafesztivállal és virágünneppel is lehet ilyenkor találkozni.

Családi vakáció és strandélmények Több mint 70 strand csábítja a Balatonnál nyaralókat, akik szinte mindenhol kiváló mi-

nősítésű vizet találhatnak. A keszthelyi városi strand például koktélbárokkal, fűthető medencével és egy 19. századi fürdőszigettel, a balatonlellei medencés élményfürdővel és homokos partszakasszal, míg a Diási játékstrand családbarát szolgáltatásaival és animációs programok sokaságával csalogat. És akad már kutyabarát strand is, Balatonföldváron és Fonyódon egyaránt. A tavon kipróbálható a vízisí, a kite-szörf, a standup-paddle vagy akár a sárkányhajózás is. Sétahajóval megnézhetjük a naplementét a Balaton közepéről, sőt a gyerekeket interaktív kalózhajós show is mulattatja.

A Dunakanyar A Dunakanyarban megtalálható minden, ami az élményekkel teli utazáshoz csak kellhet: titkokat rejtő középkori királyi várak, parányi templomok és az ország legnagyobb bazilikája azoknak, akiket a régmúlt idők történelme érdekel; színes, olykor rendhagyó kiállítások a művészetek rajongóinak; mediterrán hangulatú séták és pompás barokk épületek a romantikus lelkűeknek; kirándulási lehetőségek hegyen, vízen, bringával és kisvasúttal. Esztergom, Visegrád, Szentedre és Vác kincseit egyszer mindenkinek látnia kell, a Pilis és a Börzsöny csúcsai meghódításra várnak, a hegyek között utat törő Duna látványával pedig, ahogy nagy kanyarulatot véve délnek fordul, nem lehet betelni. Szentendre szűk, macskaköves sikátoraival, számos apró templomával, színes házaival, Duna-parti korzójával a művészetek szerelmeseinek éppúgy tökéletes úti cél, mint azoknak, akik csak egy romantikus sétára vágynak. Az ország egyik legkisebb településén, Visegrádon a szemünk előtt kel életre a magyar királyság fénykora, ha bebarangoljuk Mátyás király reneszánsz palotáját, felkapaszkodunk a hegy tetején trónoló Felleg-

A part közelében több kalandpark kínál izgalmas időtöltést, Balatonbogláron és Fűzfőn télen-nyáron lehet bobozni, a zalaszabari élményparkban egész évben kalandok özöne szórakoztatja a családokat, és a füredi aquapark óriáscsúszdái is garantáltan feltornásszák az adrenalinszintünket. A szelídebb élményeket keresők látogassanak el a veszprémi állatkertbe, a keszthelyi Festetics Állatparkba vagy a Salföldi Majorba, utóbbi két helyen őshonos magyar háziállatokkal lehet közelebbről megismerkedni és meg is simogatni.

Ha nem szeretne hosszabb utazásra vállalkozni, a Dunakanyar kisvárosaiba tett kiruccanás bármelyik évszakban remek egynapos program, de valójában annyi látnivalót kínál a térség, hogy egy hét is kevés lenne mindet felfedezni.

várhoz, amelynek falai között történeti kiállítás és panoptikum látható, de a legmaradandóbb élmény kétségkívül a kanyarodó Dunára nyíló lélegzetelállító panoráma. Esztergomról elsőként mindenkinek a Duna fölé magasodó bazilika ugrik be, amely az ország legnagyobb egyházi építménye, és az esztergomi érsekek nyughelyéül szolgáló altemplomától a kilátóteraszos kupájáig bejárható. Mellette az ország legrégibb kőből épített várának értékei várnak felfedezésre. A Mária Valéria híd nem csak azért érdekes, mert átsétálhatunk rajta a szlovákiai Párkányba – a folyó felől nézve nyílik ugyanis a legszebb rálátás a bazilikára. Sportos, aktív időtöltésre számtalan lehetőség nyílik minden évszakban. A Pilis, a Visegrádi-hegység, a Börzsöny és persze maga a Duna is a természetjárás és az egyéb outdoor programok élményét kínálja. Dobogókő, a Dera-szurdok, a Nagy-Hideghegy, Királyrét és Zebegény népszerű kirándulóhelyek, a csúcsokra épített kilátókból csodás kilátás nyílik a környező tájra. Míg a Spartacus-ösvény a Dunakanyar egyik látványosabb útvonala, a vadregényes Rám-szakadék az egyik legkalandosabb, amelynek egyes szakaszain létrákon mászhatunk fel a sziklafalakon. Az aktív kikapcsolódást egyedivé teszi a történelmi miliő és a méltán népszerű erdei kisvasutak, melyek sűrűn behálózzák

a Börzsönyt, megmutatva annak legszebb részeit. A Királyréti Erdei Vasút például a Morgó-patak folyását követi, míg Szob és Nagybörzsöny között az ország egyik legkanyargósabb és leghosszabb hegyvidéki erdei vasútján utazhatunk. Sokan úgy tartják, hogy a legszebb panoráma a hegycsúcsokról nyílik, de túlzás nélkül állíthatjuk: ennél is maradandóbb élmény egy hajó fedélzetéről gyönyörködni a folyton változó tájban. A Duna kevés helyen mutat annyi szépséget, mint a Dunakanyarba tett hajókirándulás során. Útközben festői tájak, a Visegrádi-hegység és a Börzsöny hegyvonulata, várromok és más történelmi emlékhelyek, a part menti kistelepülések gyönyörködtetnek, és egészen különleges a dunakanyari naplemente, a Pilis csúcsai fölött sárgásvörösen izzó égbolt látványa. A történelem, a kultúra és a szenvedély itatja át a térség rendezvényeit is. Minden év júliusában a cseh, a lengyel és a magyar királyok 1335-ös történelmi találkozójának állít emléket a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok, amelyen tíz ország közel ezer kosztümös szereplője idézi meg a középkort látványos lovagi tornákkal, királyi menettel, borudvarral, vásárral, de számos más fesztivál is várja a térségbe érkezőket.

HÍD d 49


Cégmutató Állattenyésztés •

Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesülete (MFSE) – minőségi tenyész- • állatok • 41. NetCare.hu Kft. – takarmányforgalmazók, takarmánykeverő üzemek ügyviteli • rendszere • 41. •

Csomagolás

Tisztelt Olvasónk! Lévén, hogy több mint 110 vállalkozás mutatja be kínálatát a HÍD mostani lapszámában, az alábbi tematikus cégmutató révén igyekszünk segítségére lenni, hogy könnyebben megtalálja lehetséges üzleti partnerét. Szabó Gábor – magyar és olasz kajszibarackfajták étkezési és ipari felhasználásra • 37. Szokontor és Társa Kft. – sütőipari és cukrászati eszközök • 39. Szuper-Mix Kft. – sütőipari alapanyagok • 35. Tolcsva-Bor Kft. – a Sajgó pincészet borai és programjai • 37. Vendesz Kft. – a vendéglátás és közétkeztetés gépei, fogyóeszközei • 39.

• Codex Zrt. – címkegyártás: kis címkén sok információ, praktikusan • 32. • • Elmatit Kft. – öntapadó technológiai ragasztószalagok; felületvédő fóliák • 32. • Nektárplast Kft. – méz csomagolására Mezőgazdaság: (kertészet, alkalmas termékek polietilén & PET anya- agrárgép, állattenyésztés) gokból • 32. • Nepharius Bt.– műanyag raklapok, kon- • Agrokemi Bt. – permetező berendezések, gyomirtás • 43. ténerek ládák és kiegészítőik • 17. • Pacsai Kft. – fémhordók a vegyi- és élelmi- • Chrysatox Kft. – bolha-, kullancs-, rovarirtó szerek • 43. szeripar, a környezetvédelem számára • 32. • Hidromechanika Kft. – mezőgazdasági Élelmiszeripar kopóalkatrészek • 29. • Jakoda Faiskola Kft. – vírusmentes gyü• Apimex Kft. – friss zöldség, gyümölcs exmölcsfa oltványok • 42. port, import • 37. • Kiss Kertész Duó Kft. – lombos díszfák, • Beledi Gabona Bt. – sör és takarmány árpa; díszcserjék • 42. takarmány, étkezési és durum búza • 42. • Kovács Díszkert Kft. – földlabdás és kon• Biogold Kft.– bio és reform étolajok; bio téneres dísznövények • 42. szőlőmag mikro-őrlemény; olajos mag- • Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Kft. – lisztek • 35. gyümölcsfaoltványok • 43. • Biokontakt-Pirtó Kft. – bio gyümölcslevek; • Maróti Díszfaiskola Kft. – konténeres és őrlemények; növényi és fűszerolajok • 35. szabadföldi thuják, fák, cserjék • 42. • Doroti Pack Kft. – élelmiszeripari csomago- • Pullulo Faiskola Kft. – gyümölcsfa oltválógépek és feldolgozó berendezések • 39. nyok • 43. • Fett Kft. – vágóhíd és feldolgozó üzem; Egészségügy, kozmetika, hentes- és szárazáruk • 35. • Foodinox Kft. – egyedi konyhatechnikai vegyipar termékek, berendezések • 39. • Gáborház 2012 Borászati Kft. – fehér, vö- • Cemolker Kft. – vegyszerek; háztartási tisztítószerek • 33. rös és rozé borok • 37. • Karotin Kft. – lucernapellet; gabona és • Dabaplast Kft. – kozmetikai és gyógyszeripari csomagolóanyagok • 33. olajos növények; hidegen sajtolt olajok; • Mihályi Balázs – partnerkeresés fizikai darák • 42. érterápiás orvostechnikai eszköz értéke• Ker-Tész Szövetkezet – zöldség-gyüsítéséhez • 33. mölcs nagykereskedelem • 37 • Kovas Kft. – tésztavágó gépek; fémipari • Hymato Products Kft. – étrendkiegészítő készítmények; higiéniai termékek • 33. szolgáltatások • 39. • m-Gel Kft. –fagylaltporok, ízesítő pasz- • Molar Chemicals Kft. – laboratóriumi vegyszerek; gyógyszeralapanyagok • 33. ták, öntetek, shake porok • 35. • Robinex Kft. – akácfűrészelt és termé- • NaturComfort Kft.– bőrápolók, gyógyteák, vitaminok a gyógynövények erejével szetes növésű oszlopok, karók; tölgy bo• 34. roshordók • 37. •

50 d HÍD

• • •

Pal-Plast Zrt. – műanyag laboreszközök; orvostechnikai eszközök; petricsészék • 33. Protolab Kft. – megoldások arckezelésre, bőrápolásra • 33. Sanitaria Kft. – foginy és szájápoló oldat az egészséges foginyért • 32. Tissue Kft. – háztartási és közületi papírtermékek, szemetes zsákok, légfrissítők • 34.

Ingatlan • •

Devisa Kft. – vegyipari gyártó cég telephelye eladó Budapesten • 21. Ebesi Mezőgazdasági Szövetkezet — eladó ingatlanok Hajdú-Bihar megyében • 21.

Építőipar •

• • • • •

• • • • • • •

Aba-Szer Fémbútor Kft. – köztéri bútorok: padok, szemetesek, kutak, kandeláberek • 17. Agromerkant Kft. – minőségi textil termékek • 13. Aquaring Kft. – vízépítés, öntözőtelepek, szennyvíz átemelők, szivattyúk • 25. Bartfa Kft. – hőszigetelt ajtók, ablakok, spaletták, zsalugáterek • 9. Bau-Ferr 2000 Kft. – viszonteladókat keres TOTYA kazánok értékesítésére • 8. Bonus Bt. – kazánok biomassza hasznosítására; mezőgazdasági terményszárítók berendezései • 15. Contireg Mérnökiroda Kft. – automatizálás; légtechnika; gépészet; hőkamerás vizsgálatok • 7. Corpus Bútorgyártó Kft. – viszonteladót és beszállítót is keres • 8. Donga Kft. – energiatakarékos, gyorsan elkészíthető szuperplafon • 9. Dzsen-Mil Kft. – munkaerő kölcsönzés; építőipari kivitelezés • 13. Elmont-Hating Kft. – villanyszerelési kivitelezés, vezérlő rendszerek • 7. Harangöntöde Kft. – tradicionális harangok öntése • 25. Havaria Kft. – szádlemezek beépítése, bontása, forgalmazása; acélcsövek • 13. ITSZ Kft. – fémszerkezetgyártás; géptestek; emelő berendezések • 11.


• • • • • • • • •

• • • • •

• • • •

Janes Kft. – ipari csarnokok, épületek, családi és társasházak, ipari padlók • 9. Kapos Mechanika Kft. – faipari fűrészlapok • 7. Lajtatech Kft. – köz-, tér- és díszvilágítási acéloszlopok és szerelvényeik • 7. Liftelem Kft. – felvonóalkatrészek, felvonóvezérlés egységei • 7. Lőrinci és Társai 2000 Kft. – egyedi és hagyományos nyílászárók • 16. Ma-Ablak Kft. – prémium kategóriás műanyag ajtók, ablakok • 9. Mechanika Bt. – könnyűszerkezetes épületek tervezése, gyártása, kivitelezése • 13. Overmatic Kft. – ablak és ajtó automatizálás, mozgató automatikák • 13. Polyvás Mérnökiroda Kft. – viszonteladót keres ablaktisztító gépeik értékesítéséhez • 11. Remater Kft. – nedvesség ellen: SICO­FOL® építőipari szigetelő lemez és fólia • 13. SR Logistic – megoldások anyagmozgatási és raktározási igényekre • 11. Szellőző Művek Kft. – légtechnikai berendezések egyedi igények szerint is • 7. Tar-Edge Kft. – acél- és egyedi épületszerkezetek; lakatosipari munkák • 9. Tekko Hungary Kft. – ipari épületek, csarnokok, lakóépületek tervezése, kivitelezése • 11. Tilux Kft. – alvállalkozókat és szakembereket keresnek hidegburkolásra 11. Uvesz Kft. – kétkomponensű ragasztók és öntőgyanták • 13. Vámosgép Kft. – acélszerkezetek gyártása; felületkezelés • 9. Ziment Kft. – padló, fal-, mennyezetfűtés és hűtés, műanyag csövek • 11.

Elektro- és műszeripar, IT • •

• •

• •

Kora Bt. – mérőműszerek és mérőrendszerek • 29. Mac-Line Hungary Kft. – Talk B2B: online szoftver üzleti találkozók és rendezvények partnertalálkozóinak megkönnyítésére • 34. Lox-Top Kft. – RFID alapú kulcs- és értéktároló rendszerek • 26. SMD Kft. – professzionális elektronikai alkatrészek és technológiai berendezések • 29.

Precision Sze-Zs Kft. – csapágyak kereskedelme, szerszámgépjavítás, főorsó csapágyazás • 25. Pro-Ma Kft. – lapos alátétek fémekhez és fához, szabvány szerinti és egyedi méretben is • 27. Royal Production Kft. – CNC marás, CNC forgácsolás, alkatrészgyártás, szerszámgyártás • 31. SFT Spannsysteme Kft. – egyedi és szériában készülő forgácsolt alkatrészek gyártása • 31.

Fémipar, Gépipar, Szerszámipar

Járműipar, gépek

• • • • • •

• • •

• •

Elekterv Kft. – nyomtatott áramkörrel • kapcsolatos feladatmegoldások • 29. FH Service Kft. – ipari robotok, manipu- • látorok integrálása, fejlesztése, gyártása • 2.

Agria-Lánc Kft. – a görgősláncok specialistája • 29. EMO Hannover –Németország egyik legnagyobb fémipari vására • 21. Eszo Kft. – cső-, acél-, gépszerelés; tároló tartályok; nyomástartó berendezések • 31. Fermy 2000 Kft. – szerszámgyártás; fémmegmunkálás; alkatrészek, eszközök • 27. Gépkontroll Kft. – idomok, csővezetéki szerelvények beszállítóját keresi • 25. Hidraszer Kft. – hidraulika rendszerek, tömlők, hengerek, csatlakozók • 25. HMSZK Kft. – hegesztő gépek, tartozékok, segédanyagok, védőeszközök, csiszolóáruk • 25. Hő-kép Kft. – 80 országban szerzői joggal védett technológia eladó (infrafűtés) • 25. Indu-nex Kft. – fémipari alkatrészek gyártása; esztergálás, marás, forgácsolás • 27. Iván Forgácsoló Kft. – mezőgazdasági és általános gépalkatrészek, hajtóművek, lánckerekek • 31. Laerta Kft. – forgácsolás, esztergálás; fémtömegcikk alkatrészek • 29. M4Tech Kft. – egyedi és kisszériás alkatrészek, forgácsoló szerszámok • 27. Mayer Bt. – lemezmegmunkálás lézertechnológiával; egyedi és sorozatgyártás • 31. Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft. – ipari csővezetéki szerelvények gyártása, felújítása • 31.

• • • •

Dávid Ponyva Kft. – ponyvakészítés és javítás, -festés és matricázás, vonat takaró • 18. EYDESCREEN – mobil osztályozógépek építési vállalkozók, mélyépítő cégek, hulladékfeldolgozók, kertészetek számára • 20. Hajdú Service Kft. – kamion szerviz, Renault szakszerviz • 19. MEP ’90 Kft. – gumiabroncs értékesítés teher- és személygépjárművek számára • 18. Navigátor Centrum Kft. – túlméretes áru szállítmányozás, szakkíséret • 18. rezes-Variád Kft. – hegesztés, forgácsolás; acélszerkezetek; biomassza hasznosítás gépei • 19. Richter Kft. – munkagépek egyedi igényekre szabva; hidrosztatikus süllyedésmérő • 19. Rollsped Kft. – egyszerű vagy speciális termékek megbízható szállítása Európaszerte • 19. Villszer 2005 Kft. – vasúti felsővezetéki szerelvénygyártás; öntvények • 17.

Turizmus • •

Hotel Hunor – szálloda Sátoraljaújhelyben, a Zempléni Kalandparknál • 47. Rózsa Gyógyfürdő – gyógy- és well­ness­ fürdő aroma barlanggal Tótkomlóson • 46.


Export-import magyarokkal, magyarul!

híd

Keressen üzleti partnereket és exportáljon a Kárpát Régióba, nyelvi akadályok nélkül! A Feliciter Kiadó HÍD-lapcsoportja már több mint két évtizede segít a hazai KKV-knak a külpiacokon!

Fókuszban Románia és Szlovákia Pálinkás jó reggelt! Szlovákiai piacra lépés – professzionálisan Gazdaságfejlesztés Kárpátalján

az üzleti kommunikáció lapja X I I . é v f . 2 0 1 8

A mai beszűkült gazdasági térben az exportpiacokon való jelenlét elengedhetetlen egy hosszú távra tervező vállalatnak! Magyarország kis ország, ahol már megvannak a kialakult kapcsolatok, a piac beszűkült, a lehetőségek csökkenek, ellenben a működési költségek, az adóterhek magasak és folyamatosan nőnek, a vásárlók árérzékenyek, az árbevételt viszont növelni kell. A magas költségek mellett gyakran előfordul, hogy egy cég kiszolgáltatott egy-két főbb partnerének, melyek esetleges kiesése a működést is veszélyeztetheti. A fejlesztések beruházásigényesek, a vevőszerzés nehézkes! Külpiaci jelenléttel, külföldi partnerekkel ezek a problémák orvosolhatóak!

Képzelje el, hogy … • • • •

• A nagyobb piac, a hatékonyságot növelő fejlesztések révén a határokon túl alapít céget, vegyesvállalatot. • A vegyesvállalat révén újabb üzleti partnerekre tesz szert, teLesz egy újabb partnere. hát még tovább nő termékeinek, szolgáltatásainak piaca, ezNő a bevétele, ismertebbé válik cége, terméke, szolgáltatása. által cégének árbevétele. Az ismertség idővel több partnert, több vásárlót eredményez, nő a termékeinek, szolgáltatásainak piaca. A több partner, több vásárló, nagyobb piac a forgalom növeUgye el tudja képzelni? kedését is jelenti, így nagyobb árbevételt hoz.

Miért érdemes a HÍD-lapcsoportban hirdetni? “A HÍD-lapcsoport gazdasági magazinjai hatékonyan egészítik ki egy adott kiállításon a magyar közösségi standok kínálatát, lehetőséget adva azon vállalkozásoknak is a külpiacon való megjelenésre, akik nem tudnak személyesen, termékeikkel is részt venni egy adott szakmai rendezvényen – mindezt, egy célirányos szakmai közönség körében terjesztve, akik valamilyen üzleti szándékkal látogatják ezeket a rendezvényeket.” Deli Zoltán Mac-Line Hungary Kft. www.macline.hu „A Feliciter Kft. részéről korrekt magas szintű szakmai munkát tapasztaltunk. A megbeszélteket maradéktalanul betartják, ami a mai világban kuriózumnak számít. A több éve tartó együttműködés során negatív tapasztalatunk vagy csak keserű szájízünk sem volt.

52 d HÍD

A Feliciter Kft-vel való együttműködést a kizárólag pozitív tapasztalataink alapján bárkinek ajánlom.” Leichter Péter Leichter Irodatechnika Kft. www.leichter.hu “A Feliciter Kiadó kiadványai lefedik a Magyarországot körülvevő országok piacait. Rendszeresen tájékoztatnak azokról a rendezvényekről amelyek cégeinket érdekelheti. A lapok terjesztését személyre szabottan és kitűnő impulzussal végzik, ennek köszönhetően eredményesen is.” Szakmári Attiláné Gumex Kft www.gumex.hu “Mindig dilemma, hogy hirdessen-e az ember, vagy sem. De azt tartják, a reklámozás sikert, forgalomnövekedést hozhat Én biztos vagyok abban,

hogy szükség van a hirdetésekre! A környező országokban való megjelenés talán egyedül csak a Feliciter Kiadónál biztosított, tudom ajánlani másoknak is őket.” Thury Attila Mohácsibe Kft. „A Feliciter Kft híd a gazdasági szereplők között, tapasztalatom szerint tevékenységük széles körű, nyugat és kelet európát átfogó, célirányos, igényes kiadásokkal, mindenkinek bátran a figyelmébe ajánlom.” Szász János Szász Belsőépítész Kft. www.szaszbelsoepitesz.hu

 Mert a HÍD a Kárpát Régió magyar ajkú üzleti köreit köti össze.  Mert a HÍD, mint gazdasági magazin hasznos információkkal szolgál olvasóinak.  Mert a HÍD lapszámonként több tucat vállalkozás partnerkereső hirdetését teszi közzé.  Mert a HÍD-at egy negyedéven keresztül 7 országban terjesztjük.  Mert kiépített és rugalmas terjesztési csatornáink a HÍD professzionális, célirányos terjesztését teszik lehetővé.  Mert együttműködő partnereink is a kereskedelemfejlesztés érdekében tevékenykednek.  Mert a HÍD – az issuu.com/hidlap felületünknek köszönhetően – online is eljut az olvasóközönséghez.

www.feliciterkiado.hu/hid


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.