__MAIN_TEXT__

Page 1

híd

Gazdasági perspektívák Siker az Agromalim Egymással kereskedjünk Az orosz a fő piac Welcome Card Kassán Vásár ajánló

az üzleti kommunikáció lapja V I I I . é v f . 2 0 1 4 / 2 Nehézségek és próbálkozások


A vĂĄlasz Np]HQIHNYĹ‹

MI AZ IDEà LIS ÉV VÉGI CÉGES AJà NDÉK?

„Varåzslatos tåjakon. Magyarorszåg 2015�, azaz a FELICITER KIADÓ FALINAPTà RA!

2015 Kiadónk nagy sikerŹ naptårsorozatånak 2015. Êvi tagja Magyarorszåg varåzslatos tåjait mutatja be mŹvÊszi kivitelben. Reprezentatív kiållítåsú, A/3-s mÊretŹ falinaptårunk nem csak esztÊtikai ÊrtÊkekkel bír, de rendkívßl alkalmas Ês kßlÜnleges újÊvi ajåndÊkkÊnt szolgål, amellyel ßzleti partnereit Ês dolgozóit ajåndÊkozhatja meg. EgyedisÊge rÊvÊn kivålóan alkalmas a cÊghez, intÊzmÊnyhez való kÜtődÊs erősítÊsÊre, hiszen a megrendelt pÊldånyokon feltßntetjßk a megrendelő logójåt, nevÊt, elÊrhetősÊgeit kívånsåg szerint.

Hetedik Êve våltozatlan årakon! IgÊny esetÊn egyedi mÊretŹ karton borítÊkokkal! Naptårsorozatunk koråbbi darabjai megtekinthetők a http://issuu.com/feliciter oldalon.

TovĂĄbbi informĂĄciĂłkkal ĂĄllunk rendelkezĂŠsre: kovatsviktor@feliciter.hu +36/70/425-0408

A Feliciter Kiadó legújabb szolgåltatåsa a tÊrítÊsmentes ßzleti informåciós szolgåltatås NFMZOFLTFH­UTŠHŠWFM–OFMTøLŠOUŠSUFTŸM B MFHGPOUPTBCC Ÿ[MFUJ SFOEF[WŠOZFLSøM B QBSUOFSU LFSFTø DŠHFLSøM WBMBNJOUBIB[BJŠTLŸMQJBDPLBLUVBMJU¥TBJS³M .JOEœTT[FQ¥SLBUUJOU¥T ŠTI¥[IP[NFOOFLB[JOGPSN¥DJ³LŒ

MiÊrt Êrdemes Önnek is feliratkoznia? ġ .FSU­HZJEøCFOŠSUFTŸMB[Ÿ[MFUJSFOEF[WŠOZFLSøMŒ ġ ,BQDTPMBUCBLFSŸMIFUB[PLLBMBDŠHFLLFM BLJLNBHZBSŸ[MFUJQBSUOFSFLFULFSFTOFLŒ ġ ‰SUFTŸMIFUBLœSOZF[øPST[¥HPLHB[EBT¥HJIFMZ[FUŠSøM LJ¥MM­U¥TBJS³MŒ ġ 5¥KŠLP[³EIBUB[PLS³MBT[FSWF[FUFLSøM BLJLFMøTFH­UJLBLŠUPMEBMºLBQDTPMBUPLBU ­HZBL¥SB[–OœLFYQPSUK¥UŠTJNQPSUK¥UJTŒ ġ .FHUVEIBUKB LJWFMŠSEFNFTŸ[MFUFMOJŒ

FeliratkozĂĄshoz olvassa le a QR kĂłdot, vagy lĂĄtogasson el a www.feliciter.net hĂ­rportĂĄlunkra! SzolgĂĄltatĂĄsunk teljesen ingyenes, semmilyen anyagi kĂśtelezettsĂŠggel nem jĂĄr!


TISZTELT OLVASÓ!

HÍD az üzleti kommunikáció lapja VIII. évfolyam 2. szám

A Feliciter Kiadó HÍD – az üzleti kommunikáció lapja c. gazdasági magazinjának idei második lapszámában is sokrétű információkkal igyekszünk szolgálni Önt, a magunk módján segítve a Kárpát Régió magyar ajkú üzleti köreinek tájékozódását és a térség cégeinek egymásra találását. Meglátásom szerint erre azért is szükség lehet, mert átalakulóban van mostanság a magyar külgazdaság szervezeti rendszere, ami olykor zökkenőket okoz a kereskedelemfejlesztés rendszerében, légüres tereket képezve. Bízom benne, hogy következő lapszámunkban már lezárult folyamatokról adhatunk számot. Új szervezet, a Külgazdasági és Külügyminisztérium irányítja a külgazdasági folyamatokat; a Nemzeti Külgazdasági Hivataltól (HITA) elkerült a kereskedelemfejlesztés, s most már „csak” befektetési ügynökség-

ként tevékenykedik; a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. új területekkel bővül, hírek szerint – miként a HITA kereskedelemfejlesztési ágazata úgy – a Kárpát Régió Üzleti Hálózat is a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. fennhatósága alá kerül. Ezek a folyamatok természetszerűleg érintik a vállalatok külpiaci törekvéseit is, hiszen amellett, hogy önálló útjukat járják, szükségük van az állam kereskedelemfejlesztést és befektetéseket ösztönző eszközrendszerére és szervezeteire is. Mi most ismét tájékoztató jellegű és aktuális információkkal jelentkezünk, hogy képet adjunk a kereskedelemfejlesztésben és üzleti partnerkeresésben az Ön segítségére levő szervezetekről, a gazdasági folyamatokról, rendezvényekről. A mögöttünk álló időszakban jelentős magyar részvétellel lezajlott

Felelős kiadó: Dr. Kováts Judit Főszerkesztő: Kováts Dénes

kiállítások voltak, például Újvidéken, Szabadkán, Nagybecskereken, Budván és Aradon, az ősz folyamán további, akár az Ön számára is hasznos rendezvényekre kerül majd sor. Érdemes figyelni hírportálunkat (www.feliciter.net), illetve a Kárpát Régió Üzleti Hálózat (www.crbnet. eu), a Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara (www.mszkik.hu) vagy a Mac-Line Hungary Kft. (www. macline.hu) honlapjait. Üzleti kapcsolataik fejlesztéséhez ezúton is kitartást és sok sikert kíván: Kováts Dénes főszerkesztő kovats@feliciter.hu

Szerkesztőségvezető: Kováts Viktor

Munkatársak: Biri Marianna Dankó Zsófia Kotán Fruzsina Kotrányi Anita Pásztor Katalin Szanyi Ildikó Teski Szilvia

Kiemelt együttműködő partnerek: Kárpát Régió Üzleti Hálózat Mac-Line Hungary Kft. Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara MKIK Magyar-Román Tagozat

Szerkesztőség és kiadó: Feliciter Kiadó Kft. 4400 Nyíregyháza, Nyár u. 7. Magyarország Tel./Fax: +36-42-504-930 feliciter@feliciter.hu www.feliciter.net http://issuu.com/feliciter http://issuu.com/hidlap

HU ISSN 2062-8552

Arculat: Talpas Sándor Nyomtatás: Grafit Nyomda „R” Kft. Minden jog fenntartva! A kiadvány egészének vagy részleteinek utánközlése a kiadó engedélye nélkül tilos! A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.

HÍD 3


GAZDASÁGI PERSPEKTÍVÁK Magyarország és Románia stratégiai partnerei egymásnak a gazdasági együttműködésben is A magyar-román – hangsúlyozta a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára július 14-ikén gazdasági kapcsolatok Budapesten, a magyar-román gazdasági fórumon és üzletember-találkozón. A rendezvényt stratégiai jelentőségűek megelőzően – 4 év szünet után – került újra sor a Magyar-Román Gazdasági Vegyesbizottság ülésére. Szijjártó Péter szavai szerint Magyarország számára Románia Németország után a második legfontosabb exportpiac, a magyar export 6 százaléka irányul Romániába. Tavaly a két or- mindig jelentős a magyar külkereskedelmi szág közötti kereskedelmi forgalom 6,7 milliárd euró volt, amelyben jelentős tételt képviseltek többlet. az energiahordozók, a gyógyszerek, az élelmiszer-ipari és gépipari termékek. Szijjártó Péter emlékeztetett arra, hogy a magyar export háromnegyedét 850 nagyvállalat adja, de a magyar-román gazdasági együttműködésben a kkv-k arány magasabb, mint általában. Mivel 12 ezer román-magyar vegyesvállalat működik, rájuk is építeni kívánnak a gazdasági kapcsolat erősítésében. A még nagyobb sikerek érdekében a Kárpát Régió Üzleti Hálózat keretében Romániában működő öt iroda – a szükséges jogszabályi változtatást követően – a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. keretében tevékenykedik majd. Az államtitkár szerint Románia kulcsterület lehet abból a szempontból, hogy a magyar kis- és közepes vállalatok súlya növekedjen a magyar külkereskedelemben, hiszen a magyar kkv-k leginkább a szomszédos országokban tudnak sikereket elérni. Szerinte az építőipar, az élelmiszeripari gépgyártás, a környezetvédelem, az energetika mind olyan terület, ahol a magyar kkv-k a siker reményében léphetnek román piacra. A kkv-k együttműködéséhez szükséges a Constantin Nita román gazdasági miniszter úgy vélekedett: évi mintegy 10 milliárd euróra finanszírozás, illetve az átjárhatóság támogalehetne növelni Románia és harmadik legfontosabb kereskedelmi partnere, Magyarország kö- tása. Ezt szolgálja, hogy a magyar és a román zött a kétoldalú forgalmat. eximbankok szorosabbra fűzik együttműköAz idén már az első negyedévben előrelépés történt a kétoldalú kereskedelmi forgalomban, désüket. Megállapodtak abban, hogy több tízamely 7 százalékkal nőtt. A magyar export 2, a magyar import 21 százalékkal bővült, de még millió eurós, felülről nyitott hitelkeretet hoznak

4 HÍD

ROMÁNIA


létre a két ország kis- és középvállalkozásai közös gazdasági tevékenységének segítésére. Így támogatják a határmenti és a harmadik piacon való együttműködést, valamint az export és import kapcsolatokat is. A határok átjárhatóságát a következő hétéves uniós finanszírozási időszakban uniós források igénybevételével javítják. A Gazdasági Vegyesbizottság ülésén döntöttek arról, hogy folytatják a határátkelő fejlesztési programot, a 2014–2020 közötti hétéves uniós fejlesztési ciklusban igyekeznek 12 új határátkelőt építeni, amivel felére csökkenne a jelenlegi 40–45 kilométeres átlagos távolság a használható határátkelő helyek között.

Szijjártó Péter tájékoztatása szerint az idén megteremtik az első közúti gyorsforgalmi összeköttetést a két ország között azzal, hogy összekapcsolják az M43-as magyar és az A1-es román autópályát, 2017-ig pedig az M4-es magyar és az A3-as román autópályát kötik össze. A vegyesbizottsági ülésen az energiabiztonság kérdése hangsúlyosan szerepelt a napirenden. A két ország között 2010-ben átadott gázvezetéken még nem működik a kétirányú forgalmazás, a román fél arról adott tájékoztatást, hogy az idén kiírják az ehhez szükséges közbeszerzési eljárásokat, s két éven belül kétirányú lesz a gázvezeték. Megállapodtak a villamosenergia-hálózat összekötésében is, és az ülésen üdvözölték, hogy Románia novemberben csatlakozik a magyarcseh-szlovák összekapcsolt árampiachoz – mondta Szijjártó Péter. A megbeszélésen szó volt a Mol Nyrt. romániai tevékenységéről is, s megállapodtak abban, hogy a szükséges eljárások felgyorsításával a román kormány segíti a céget abban, hogy a feltételek teljesítése után minél előbb megkezdhesse a kutatást a határmenti térségben a nemrégiben elnyert területeken. Constantin Nita fontosnak nevezte a határon átnyúló programok erősítését a Duna mentén, illetve az energetikai vezetékek összekapcsolását. A román gazdasági miniszter hangsúlyozta, hogy szorosabb együttműködés megteremtésére törekednek a Duna Stratégia megvalósításában, a Konstanca tengeri kikötő hatékonyabb kihasználásában, a vasúti forgalomban, valamint a mezőgazdaság, a turizmus területén. Hozzátette, a kereskedelmi forgalom bővítésében számítanak a két ország kamaráira, szándék szerint Budapesten is létrehoznának egy román-magyar vegyes kamarát. A román gazdasági tárca vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy modernizációs folyamat zajlik országukban is, az ipari parkok, a klaszterek, az út- és vasúthálózat fejlesztésére kiemelt hangsúlyt fektetnek. Mihai Daraban, a Román Kereskedelmi és Iparkamara elnöke az új piacok felé nyitás jelentőségét, és ebben a két ország vállalkozóinak együttműködését emelte ki. Sorin Dimitriu, a Bukaresti Kereskedelmi

és Iparkamara elnöke a Duna-stratégia kínálta együttműködésre hívta fel a figyelmet. ••• Magyarország és Románia gazdasági kapcsolatai kiegyensúlyozottak, az elmúlt időszakban dinamikusan fejlődtek, a cégek érdeklődnek a befektetési lehetőségek iránt – hangsúlyozta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Constantin Nita román gazdasági miniszterrel folytatott hivatalos tárgyalása után. Constantin Nita szerint Románia teljes nyitottsággal közeledik Magyarország felé, nyitott minden olyan kezdeményezésre, amely a jó kapcsolatokat erősíti. „Négyéves szünet után remélhetőleg új kezdetnek vagyunk a tanúi” – mondta a román miniszter, utalva a Gazdasági Vegyesbizottság két legutóbbi ülése közötti, szokatlanul hosszú szünetre.

Varga Mihály a tárgyalásról szólva kiemelte, hogy a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatokban az átlagosnál nagyobb a kis- és középvállalkozások (kkv) aránya, erre alapozva olyan üzleti kezdeményezéseket kívánnak támogatni, amelyek a kereskedelmi kapcsolatokat fejleszteni tudják. Román kollégájával együtt fontosnak tartják azt is, hogy a cégalapítás és -finanszírozás a jövőben rugalmasabb legyen. A megbeszélésen szó volt a közlekedési kapcsolatok fejlesztéséről is. A román fél felvetette, hogy a gyorsvasút Budapest és Bukarest közötti kiépítése bővíthetné és gyorsabbá tenné a személy- és teherforgalmat, amit mindenképpen meg kívánnak vizsgálni, hiszen Magyarország érdeke is az, hogy ez a fajta közlekedési kapcsolat megerősödjön. Felvetődött, hogy jobban ki lehetne használni a constantai kikötő nyújtotta szállítási lehetőségeket, amit a magyar kormány mindenképpen támogatni fog. Varga Mihály hozzátette: a maga részéről azt javasolta, hogy a privatizációs döntés után a magyar állam akár tulajdonosként is megjelenhessen a constantai kikötőben, amitől román kollégája nem zárkózott el, megvizsgálják ennek lehetőségét. Constantin Nita gazdasági miniszter elmondta: a két fél a következő években közösen megvalósítható projektekről folytatott eszmecserét, érintve a közlekedés, közúti és vasúti szállítás valamint a földgáz kérdését is, továbbá szó volt az infokommunikáció, az idegenforgalom és a kkv-k kérdéseiről is. Szóba került az is, hogy albizottságot hoznak létre a gazdasági vegyesbizottságon belül, amelyek a kiemelt területekkel (energiaszektor, infrastruktúra, kkv-k) foglalkoznának - mondta a román miniszter, aki bejelentette, hogy magyar kollégáját meghívta Bukarestbe. fotók: www.kormany.hu ROMÁNIA

HÍD 5


Az egyre inkább globalizálódó világgazdasági térben felértékelődnek a regionális kapcsolatok. A makro-térség gazdasági együttműködései segítséget nyújthatnak a dinamikusan változó piaci környezethez való

konkrét export és import lehetőségek feltárása; külpiacről és helyi piacről információszolgáltatás; gazdasági elemzések készitése; a régióban megjelenő pályázati kiirások követése; üzleti, adózási és jogi tanácsadás,

kereskedelmi egységekkel tárgyalások lebonyolítása, a termékek piaci elhelyezésében nyújtottunk segítséget, sikerült helyi cégvezetőt, üzletkötőt találni számukra

ÜGYFELEK ÉS ÜZLETEK alkalmazkodásban, és jelentősen hozzájárulnak a versenyképesség megőrzéséhez. Ezt mutatja a fejlett nyugat- és észak-európai országok példája is, melyek valójában akkor tudtak felmutatni rendkívüli és tartós fejlődést, miután sikerült előrelépniük a gazdasági integráció terén. A Kárpát Régió Üzleti Hálózat célkitűzése, hogy elősegítse a kelet-közép-európai országok nyitását egymás gazdaságai irányába, és hozzájáruljon ahhoz, hogy ez a térség egy eu-

rópai szinten is elismert, összefonódó és erős gazdasági régióvá fejlődjön. A hálózat üzletfejlesztési irodái a Kárpát-medence kis- és középvállalkozásai között hidat képezve segítséget nyújtanak a határokon átívelő kereskedelmi és befektetési kapcsolatok építésében. ••• A Székelyudvarhelyi Iroda 2012. június 6-tól segíti tevékenységével a határokon átívelő üzleti kapcsolatok felkutatását és kiépítését. Az irodában két szakmailag felkészült, közgazdász végzettséggel rendelkező munkatárs dolgozik: Orosz-Pál Levente irodavezető és Bodor Dalma asszisztens. Ügyfelei számára az iroda a következő szolgáltatásokat biztosítja: az üzleti elképzelésekhez legmegfelelőbb partner megtalálása és elérése; hatékony tájékoztatás a térségben megjelenő befektetési lehetőségekről; aktív részvétel (akár támogatás nyújtása) a térségben található gazdasági rendezvényeken, üzletember találkozók, vállalkozói fórumok szervezése, 6 HÍD

ROMÁNIA

valamint szakértők közvetitése; kereskedelemfejlesztési programok és rendezvények megvalósitása; adatbázis kialakitása az érdeklődő gazdálkodó szervezetekről, stb. Az iroda működésének fontosságát néhány sikertörténeten keresztül szeretnénk bemutatni: • 2013. májusában élelmiszeripari termékbemutatóval egybekötött üzleti fórumot szerveztünk, Magyarországról 14 vállalkozás vett részt, számukra Székelyföldről sikerült nagykereskedőket beszervezni, több sikeres üzletkötés is történt. Októberben a székelyföldi üzletlánc (Elan Trio Kft.) Élelmiszeripari Árubörzéjét közvetve segítettük és támogattuk. • Magyarországi fejlesztésű mezőgazdasági és útépítésben használt gépek forgalmazására sikerült székelyföldi partnert találni, a következő lépés a magyarországi vállalkozás telephelyének létesítése Székelyudvarhelyen. • Alapfokú borismereti képzést szerveztünk a helyi Ergo egyesülettel közösen, több mint 30 székelyföldi vendéglátóipari vállalkozó részesült képzésben, a magyar borok jobb piaci elhelyezése érdekében. Ennek kapcsán több magyarországi bor került a helyi vendéglátóipari egységek forgalmazásába, illetve sikerült egy magyarországi borkereskedőnek helyi forgalmazót találni, aki egész Romániában forgalmazza az említett borokat. • A Székelyudvarhelyi Nemzetközi Kiállitás és Vásár – Őszi vásár a térség legrangosabb gazdasági eseményének számít. Az október első hétvégéjén megrendezésre kerülő rendezvénysorozat kapcsán irodánk segitségével közel 35 üzlet született (2012. októberében és 2013. októberében). Ugyanakkor a rendezvénysorozat részeként sikeres gazdasági fórumot, üzletember találkozót szerveztünk, több, mint 80 vállalkozás részvételével. • A magyarországi Banex Food (Gárdonyi Teaház) számára segítségnyújtás: helyi

A Székelyföldi Vállalkozók és Egyesületek Szövetsége kezdeményezése által szervezett, Régiók Találkozása néven ismerté vált konferencián a Kárpátia Magyar-Román Kereskedelmi és Iparkamara és a Kárpát Régió Üzleti Hálózat Székelyudvarhelyi Irodája támogatóként, partnerszervezetként volt jelen az eseményen.

A székelyudvarhelyi iroda megnyitása óta nagyon sok külföldi és helyi megkeresés érkezett partneri kapcsolatok kiépítése céljából. Az irodát a megnyitástól számítva összesen 1140 ügyfél kereste meg személyesen, telefonon vagy elektronikus módon. Ebből közel 400 megkeresés Magyarországról és több mint 700 megkeresés a helyszín országából érkezett. Az üzletkötések, szerződéskötések száma: 1.812, míg az üzleti tevékenységek kapcsán létrejött becsült összeg 90 millió forint. Az irodavezető által lefolytatott tárgyalások száma: 480. A székelyudvarhelyi iroda indulásától tekintve számos rendezvény főszervezője és társszervezője: A Wekerle Vállalkozói Körök: havi rendszerességgel rendezzük meg, a helyi KKV-k a célközönség, a rendezvények célja a helyi vállalkozók regionális piaci pozicióinak erősitése. Üzleti konferencia: az Őszi Vásár keretén belül megrendezett üzletember találkozó és gazdasági konferencia (2012. október és 2013. október). KKV Műhelyek: Piacbővités magyarul címmel 3 lépcsős modul: képzéssorozat a kis- és középvállalkozók számára (menedzsment ismeretek, külpiaci ismeretek, marketing ismeretek).


Falugazdász programok (Tej útja - szakmai képzés). Élelmiszeripari Árubörze: a magyar terÉlelmiszeripari Árubörze – magyar termékek hatékonyabb piaci elhelyezése és eladásmékek hatékonyabb piaci elhelyezése és eladásösztönzés érdekében 100 székelyföldi ösztönzés érdekében az eseményt megelőzően 100 székelyföldi kisvállalkozás számára kisvállalkozás számára szervezett képzés, szerveztünk képzést (két alkalommal). Fiatal Vállalkozói program – aktív kapcsolattartás az iroda vonzáskörében tevékenykedő melynek elsődleges célja a székelyföldi piac fiatal vállalkozókkal, a rendezvényre való felkészítés. Tusványos – Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (2012–2014): szervezés, aktív részvétel, a Wekerle-Mikó gazdasági sátor programjainak koordinálása. A fenti rendezvényeket – az iroda működésétől számitva – több mint 780 üzletember tisztelte meg jelenlétével. A tavalyi év sikereinek és pozitív visszajelzéseinek köszönhetően, a 2014-es év 2. felében is hasonló programokat és rendezvények szeretnénk szervezni és támogatni, melyek közül a két legfontosabb: szeptember közepén a Székelyudvarhelyi Élelmiszeripari Árubörze, valamint az Őszi Vásár rendezvénysorozat keretében az üzleti konferencia. Bízunk benne, hogy az idén is eredményes évet tudunk Kapcsolat: majd magunk mögött. Szere535600 Székelyudvarhely, Bethlen Gábor u. 108/1. tettel várunk minden érdeklő+40/371-496-883 • +40/722-525-904 • +40/722-626-555 dőt irodánkba és rendezvélevente.oroszpal@crbnetwork.eu fellendítése a magyar áruféleségek hatéko- nyeinkre. dalma.bodor@crbnetwork.eu • www.crbnetwork.eu nyabb piaci elhelyezése érdekében (2 alkalommal). Orosz-Pál Levente

PARTNER A PARTNERKERESÉSBEN A Kárpát Régió Üzleti Hálózat irodáinak elsődleges célja az üzleti együttműködések megfelelő kihasználása a Kárpát-medencében, a földrajzi távlatok szemszögéből, de nem ragaszkodva csak a régión belüli tevékenységhez. Az irodákon keresztül a vállalkozók kellő támogatást kapnak ahhoz, hogy megtalálják a megfelelő partnereket a saját üzleti terveikhez. A Kárpát Régió Üzleti Hálózat (KRÜH) irodáinak közvetítői munkája révén, partnereink lényeges információkhoz jutnak a térségben zajló befektetésekről, konkrét export lehetőségekről, lehetséges befektetési fedezetekről az Európai Uniós vissza nem térítendő alapokból. Irodáink az érdeklődőknek tanácsot adhatnak a helyi piaci lehetőségekkel kapcsolatban, általános információkkal szolgálhatnak a magyarországi üzletekről és felvilágosítást az üzleti és pénzügyi jogszabályokról, azonban szeretném jelezni, hogy nem jogtanácsadásról van szó. Minden iroda felméréseket végez a saját régiójában az üzleti kapcsolatokról és azok fejlődési irányvonaláról. A külföldi megkeresésekre az irodák munkatársai, saját régiójukon belül, beazonosítják a közbeszerzési szerződések odaítélésének folyamatát, azok kibocsájtását a különböző tevékenységi körökben, illetve a befektetési folyamatokat. Abban az esetben, ha egy magyarországi, vagy más kárpát-medencei ország vállalkozója tevékenységét ki akarja terjeszteni az iroda működési területén, információkat igényelhet üzleti tanácsadást, amelynek keretében a munkatársak információval tudnak szolgálni a cégalapítással, engedélyeztetéssel, stb. kapcsolatban. Minden iroda rendez szakmai programokat és különböző eseményeket, amelyek kapcsolatépítési lehetőségekkel is szolgálnak a résztvevő vállalkozók számára. A Kárpát Régió Üzleti hálózat, Románia területén öt irodát működtet, a Kárpát-medencében pedig összesen tizenhármat. A közelmúltig, a nyugati térség a nagyváradi iroda befolyása alá tartozott. A szatmárnémeti iroda létrehozásával, valamilyen mértékben felszabadult a nagyváradi iroda kapacitása, s ezzel együtt az irodák együttműködésével nagyobb hatékonyság jött létre. •••

Az a határozat, amely kimondja, hogy Szatmár-, Szilágy- és Máramaros megyéket a nagyváradi iroda hatásköréből, áthelyezik a szatmárnémeti irodáéba, tükrözi a térség üzleti lehetőségeit és a KRÜH vezetőség fokozott figyelmét. A szatmárnémeti iroda 2013. október 15-e óta működik, a konferenciával egybekötött ünnepélyes irodamegnyitóra pedig 2013. december 10-én került sor. Ez volt a szatmárnémeti iroda által szervezett első szakmai program. A rendezvényen összesen több mint hetven üzletember képviselte Szatmár megye üzleti világát, továbbá jelen voltak a Máramaros megyei magyar üzletemberek egyesületéROMÁNIA

HÍD 7


nek (MAVÁSZ) képviselői. Az ünnepélyes irodamegnyitó keretei között a résztvevők megismerhették a Szatmárnémeti KRÜH iroda vezetőjét, Balog Zoltán személyében és az irodavezető asszisztenst, Danku Júlia személyében. Az irodamegnyitót követően számos felkérés érkezett, elsősorban a magyarországi üzleti szférából. A beérkező megkeresések első sorban potenciális partnerek keresésére-, illetve a különböző termékek a helyi piacon való terítésére vonatkoznak. A potenciális partnerek beazonosítását követően, azok elérhetőségeit az iroda munkatársai közvetítik a megkeresőnek. A KRÜH Szatmárnémeti Irodája több esetben is tanácsadással szolgált olyan magyarországi cégeknek, akik a romániai piacra való belépést tűzték ki célul. Ezek közül néhány esetben a tanácsadás egy specifikus dokumentáció összeállítását képezte, amellyel az elektronikus közbeszerzési pályázatok odaítélésére lehetett pályázni. Megnyitása óta irodánk számos alkalommal adott helyet a magyarországi vállalkozók üzleti találkozásaihoz, megbeszéléseihez. A befektetni kívánó cégek tulajdonosai itt találkozhattak a tervezőkkel és a kivitelezőkkel. Megkeresések a helyi üzleti szférából is érkeztek, elsősorban magyarországi cégekkel történő partneri kapcsolatok kialakításának céljából, de érdeklődtek befektetési lehetőségek iránt, illetve hasonló témakörű ajánlatokra is volt példa. A kért adatok átadása után, az iroda munkatársai nyomon követik az események folyamatát és szükség esetén beavatkoznak a potenciális partnerek közötti kommunikáció megkönnyítése érdekében. Szakmai programjaink többféle tevékenységet ölelnek fel, mint például a mezőgazdaság, építőipar területén történő újítások és kutatások, befektetési lehetőség, szakmai konferenciák, bussiness to bussiness (B2B) találkozók, stb. Az irodánk tevékenysége iránti érdeklődés növekvő tendenciát mutat, annak ellenére, hogy az irodamegnyitó után csak 2014. július 30-án került megrendezésre a második rendezvény „Vidékfejlesztés a Partiumban” címen. A konferencia központi témája az aktuális vidékfejlesztési kérdések megvitatása volt, kiemelten a LEADER csoportokat érintő tematikákban. A vidékfejlesztési konferencián megjelentek önkormányzati vezetők, helyi vállalkozók, mezőgazdasági termelők, romániai és magyarországi HACS-ok képviselői. A rendezvényen hat előadást hallgathattak meg helyi és magyarországi előadók részvételével. A rendezvényről pozitív visz-

Vásárközpontok, kiállításszervezők, kamarák, gazdálkodó szervezetek figyelmébe ajánljuk a rendezvényeiken résztvevők partnerkeresését megkönnyítő online szoftverünket. Az előzetesen feljelentkező és bemutatkozó személyek, vállalkozások a platformon keresztül már a szakmai program előtt megkereshetik az adatbázisból a potenciális ügyfeleiket, így hozzájárulva az egyszerű, de hatékony kapcsolatfelvételhez, a jövedelmező együttműködések létrejöttéhez. A program használata biztosítja, hogy a rendezvény eredményesen és valós értéket teremtve kerüljön lebonyolításra. Milyen célokat szolgál a szoftver? A TalkB2B egy webes és mobilplatform, speciálisan a kereskedelmi tevékenységet folytatók, konferenciák, hálózatok, és egyéb, B2B találkozókat szervező csoportok számára.

8 HÍD

ROMÁNIA

Hatékony eszköz, egyszerű és intuitív A vállalkozás számára a potenciális partnerekkel való kapcsolatfelvétel leghatékonyabb módja a B2B találkozó. Egy 30 perces megbeszélés elegendő a vállalkozást megismerni és megismertetni, azonban egy ilyen esemény

szajelzést kaptunk a résztvevők részéről, sajtó hírként is megjelentünk helyi- és Erdély szinten terjesztett napilapokban. Terveinkben szerepel újabb szakmai programok és üzletember találkozók megszervezése „Új trendek az építőiparban”, illetve „Hármashatár” címmel. A Kárpát Régió Üzleti Hálózat Szatmárnémeti Irodájának 2014-es célkitűzése a kis- és középvállalkozásokkal való kapcsolat rendszer fejlesztése és bővítése, mivel azt a vállalkozói kategóriát képviselik, akik a legfejlődőképesebbek, akik közül kikerülhetnek a külföldi megkeresők partnerei. Balog Zoltán

Kapcsolat: 440010 Szatmárnémeti, str. I. C. Brătianu 1., 13. iroda +40-724-045-723 zoltan.balog@crbnetwork.eu julia.danku@crbnetwork.eu www.crbnet.eu Hogyan működik? A szoftver alapötlete egy eszköz biztosítása a résztvevők számára: ͻ rövid profilismertetésre, ͻ kínált és keresett szolgáltatások leírására. A regisztrált tagok a profiljuk feltöltését követően részletes kereséssel találhatnak tárgyalópartnereket a többi regisztrált tag körében, és jegyezhetnek be tárgyalási időpontot velük. A TalkB2B a találkozó előtt összeállítja minden egyes résztvevő számára a saját találkozóinak programját, amelyet a konferencia ideje alatt végigkövethet.

megszervezése szoftveres támogatása nélkül bonyolult és időigényes feladat. Ezt a szervezői munkát könnyíti meg és teszi átláthatóvá a résztvevők számára is a program. A partnerek felkutatása már a rendezvény előtt megtörténik, a feltöltött résztvevői profiloknak köszönhetően.

A szoftver magyarországi forgalmazója: Mac-Line Hungary Kft. (a Conveo Solutions Ltd hivatalos partnere) H-6758 Röszke, Felszabadulás u. 193. Tel./Fax: +36/62/430-861 E-mail: office@macline.hu


2013-ban hozzávetőlegesen 800 ügyfél keAz irodába érkező megkeresések nagyon változatos skálán mozognak. Többségében a reste fel a Kárpát Régió Üzleti Hálózat sepsi- magyarországi vállalkozók keresnek partnereket Székelyföldön. A biztonsági rendszerektől szentgyörgyi irodáját, a rendezvényekkel pedig a gumiabroncs-kereskedésen át egészen a fogorvosi rendelőkig mindenféle területről érkezközel hétszáz vállalkozót szólítottunk meg. nek kérdések. 2013-ban 130 magyarországi vállalkozót segítettünk az üzleti partnerkeresés-

HATÉKONY A 2012 júniusától működő iroda feladata, hogy a piacra jutás elősegítésével, exportimport lehetőségek feltárásával, beszállítói partnerek keresésével, információkkal, B2B találkozók szervezésével segítse a hozzá fordulókat, és így a Kárpát-medence kis- és középvállalkozásai között hidat képezve segítséget nyújtson a határokon átívelő kereskedelmi és befektetési kapcsolatok építésében. Az iroda vezetője Ferenczy Ágnes, asszisztense Grüman-Csiki Csenge.

Régiós plusz A Kárpát Régió Üzleti Hálózat további két irodájának elérhetőségei:

Kolozsvár 400095 Kolozsvár (Cluj-Napoca) Iuliu Maniu u. 2 sz., 5. ajtó Tel.: +40 736 301495 Irodavezető: Vass Attila attila.vass@crbnetwork.eu Asszisztens: dr. Bíró Bíborka biborka.biro@crbnetwork.eu

Nagyvárad: 410520 Nagyvárad (Oradea), Independentei tér (Piata Independentei) 39-41., Nagyváradi Vár, C épület, 2. emelet, 2 iroda Tel.: +40 737 771518 Irodavezető: Király Csaba csaba.kiraly@crbnetwork.eu Asszisztens: Zeffer Petra zeffer.petra@crbnetwork.eu

RENDEZVÉNYEK ben. A székelyföldi vállalkozóknak leginkább a piacra jutásban tudtunk segít nyújtani. 2013-ban az iroda konferencia és fórum szervezésével mozgósította a helyi vállalkozásokat, számszerűen 11 saját rendezvénnyel. Júniusban a „Közösség-Vállalkozás biomódon” c. konferenciával egybekötött nyílt műhely keretében a magyarországi Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára, Tóth Katalin volt a vendégünk, aki többek között az agrárium szereplői közötti határon túli együttműködésben látta a kapcsolódási pontot. Ezt követően, augusztusban „A székelyföldi tejtermelő gazdaságok jövője az EU-ban - kockázatok és lehetőségek” c. fórumon képet kaptak a vállalkozók a tejtermelés jelenlegi, háromszéki helyzetéről és perspektíváiról. A látogatottság és a visszajelzések mindkét esetben azt bizonyították, hogy igény van hasonló jellegű rendezvényekre. 2013 júliusától a háromszéki vállalkozók havi rendszerességgel találkozhatnak az Árkosi Kastélyban a Wekerle Vállalkozó Körök keretében. Az esemény célja, hogy a régióban dolgozó üzletembereknek lehetőséget biztosítson a találkozásra, ismerkedésre, kapcsolatépítésre. A találkozók során vendégünk volt többek között Csata Zsombor, a Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Szociológiai és Szociális Munkás Intézetének adjunktusa, aki „A vállalkozói aktivitás egyes sajátosságai és tényezői Erdélyben” címmel tartott előadást, majd szeptemberben Vencel Klára, a Starjobs Románia ügyvezető igazgatója, aki a munkaerő lízing alternatíváit ismertette. Székelyföldön a munkaerő-kölcsönzésnek még nincs nagy hagyománya, ennek ellenére nagy érdeklődés kísérte a témát. Októberben Sike Csanád a webes platformon történő céges jelenlét fontosságára, napjainkban nélkülözhetetlen mivoltjára hívta fel a vállalkozók figyelmét. 2013-ban többek között Csíkszereda is otthont adott az Üzlet a Kárpát-medencében - Piacbővítés magyarul című rendezvénysorozatnak, amely háromszor két-két napos képzések formájában került megrendezésre. Üzleti terv készítéséről, javasolt cégalapítási formákról, a kkv-k rendelkezésére álló forrásokról, külpiaci tudnivalókról és online marketingről hallhattak előadásokat, továbbá interaktív tréningeken vehettek részt az érdeklődők. Október megrendeztük az első B2B találkozót és nemzetközi üzleti fórumot, amelyen közel ötven építőipari vállalkozó vett részt partneri kapcsolatok kiépítésének reményében. Új trendek az építőiparban címmel építészeti és infrastruktúra-fejlesztési roadshow-t is szerveztünk Erdélyben két helyszínen: Nagyváradon és Sepsiszentgyörgyön. 11 magyarországi vállalkozó fogadta el a felkérést, és mutatkozott be mindkét helyszínen. Az utókövetésekből kiderült, hogy ez az egyik leghatékonyabb kapcsolatteremtési forma a régióban. Az idei esztendőben az iroda egyik fontos feladata volt a tusványosi rendezvénysoroKapcsolat: zat, a Wekerle-Mikó sátor eseményeinek véKRÜH Sepsiszentgyörgyi Iroda gig vitele. A témák között szerepelt például a 520064 Sepsiszentgyörgy, Sajtó u. 4. turizmus, a mezőgazdaság jelene és jövője, Tel.: +40-755-874-965 a szakképzés és versenyképesség, a magyar agnes.ferenczy@crbnetwork.eu termékek sikerei. A rendezvényekről, részletes tudósítások olvashatók a www.crbnet.eu csenge.grumancsiki@crbnetwork.eu weboldalon. ROMÁNIA

HÍD 9


A Kárpát Régió Üzleti Hálózat jövőbeni célkitűzéseként új irányt kell szabni, nagyokat kell álmodni, kulturális-, agrár- és nemzetpolitikai missziókban kell gondolkodni, és össze kell fogni – fogalmazta meg a Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zrt. vezérigazgatója, Kovács Sándor Tusványoson, a „Határon átnyúló agrár-, ipari- és kereskedelmi kapcsolatok” témakörben zajlott kerekasztalt beszélgetésen.

HATÁROKON ÁT A bevezető körben Kupcsok Lajos, a Szlovák-Magyar Kereskedelmi és Iparkamara társelnöke a határon átnyúló kapcsolatokat Szlovákia-Magyarország kereskedelmi kapcsolatainak szempontjából elemezte. A 2014-es év a nagy előrelépések első fázisa az együttműködés, a közös pályázatok szempontjából. Lévén, hogy a Kárpát-medencei export stratégiai jelentőséggel bír, a Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zrt. feladata ezen periódusban az export tevékenységet megfoghatóvá, lekérhetővé, valamint a finanszírozási lehetőségek elérhetővé tétele a magyar mikro- és makrovállalkozók számára. Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke a múlt év májusában megalakult Egyeztető Fórum működését ismertette. A fórum célja olyan kommunikációs kapcsolatok megteremtése, melyek a szakmai eszmecserét segíti elő és a kapcsolattartást erősítik az országhatáron túlra eső magyar vidékekkel. Tóth Katalin, a Földművelésügy Minisztérium helyettes államtitkára arról számolt be, hogyan támogatja a Földművelésügyi Minisztérium a határon túli fiatal gazdákat. Szavaiból kiderült, hogy a magyar kormány odafigyel a fiatalság megfelelő képzésére, hisz számos a fiataloknak címzett programot kezdeményez, mint például a gyakornok program, mely által a karpátaljai, a vajdasági és székelyföldi diákok nyerhetnek betekintést a minisztérium és hattérintézményei működésébe, vagy a Darányi Ignác ösztöndíjprogram agrárprofilú diákok támogatására és a tanárcsere program. Emellett a szakkönyvek biztosítását a Minisztérium kiemelt feladatának tekinti. Kovács Sándor, a Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zrt. vezérigazgatója a hálózat elmúlt két éves működését értékelte. Összegzése szerint a Kárpát Régió Üzleti Hálózat egy olyan fejlődőképes struktúra, melynek tevékenysége jó irányba halad. Az elmúlt éveket elemezve jövőbeli kihívásnak tekinti a nemzetpolitikai összhang megteremtését, a környező országok gazdasági szereplőivel való együttműködés erősítését, ambiciózusabb tervek kialakítását a kereskedelmi kamarákkal szorosan együttműködve. Gondolkodnunk kell a „közel külföldön” való terjeszkedésben, emelte ki, a Kárpát-medencén túli terjeszkedésre célozva. Csigi Levente, a Kárpátia Magyar-Román Kereskedelmi és Iparkamara ügyvezetője a 2006-ban megalakult vegyes kamara működéséről számolt be, mely 2012 óta üzemelte-

SIKERES VÁSÁR VOLT Szeptember 11–14. között rendezték meg Aradon az Agromalim nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállítást. A rendezvényen a Feliciter Kiadó ezúttal is saját standdal volt jelen, ahol nem csak a PUNTEA c. román és a HÍD c. magyar nyelvű gazdasági magazinunk volt sikeres, de azon hét magyar cégre is felfigyeltek az érdeklődők, amelyeket kiadónk képviselt. A 25. Agromalim szakkiállítás kísérő programja sokrétű volt: csütörtökön a hivatalos megnyitót követően a magyarországi Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Román Kereskedelmi és Iparkamara képviselői találkoztak, csütörtökön, pénteken és szombaton az öko-gazdálkodással kapcsolatos kurzusokat tartottak. A megnyitó ünnepségen Gheorghe Seculici, az Ipari és Mezőgazdasági Kamara Arad megyei elnöke elmondta: a 2014-es kiállítás különlegessé10 HÍD

ROMÁNIA

ti a Kárpát Régió Üzleti Hálózat erdélyi és székelyföldi irodáit. Ezt követően a románmagyar kereskedelmi kapcsolatokat és az együttműködés erősítését célzó javaslatait ismertette. Prioritásként emelte ki, hogy a már meglévő és jól működő gyakorlat szerint a KRÜH irodák üzemeltetését továbbra is a közreműködő vegyeskamarákon keresztül valósítsák meg. A közeljövőben az erdélyi magyar vállalkozások kataszterének elkészítése is fontos célkitűzés. A Kárpátia Magyar-Román Kereskedelmi és Iparkamara tevékenységét bővítendő prioritás pedig, hogy integrálni kell a vegyeskamarába a mezőgazdasági és vidékfejlesztés területén

tevékenykedő magyar szervezeteket a hatékonyabb együttműködés érdekében magyarországi szereplők bevonásával. Szávics Petra, az Európai Uniós Alapok Minisztériumának államtitkára, a magyar-román együttműködésen alapuló Uniós programokat ismertette.


PROGRAM AJÁNLÓ CHOCOFEST, nemzetközi édesség kiállítás Sepsiszentgyörgy, szeptember 28–29. A kiállítás szervezője a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A magyarországi szervezésben az MKIK MagyarRomán Tagozata is közreműködik. (janos. rak@bmkik.hu) TOP EXPO, általános kiállítás Nagyvárad, október 2– 5. A kiállítás szervezője a nagyváradi Top Press Srl. A magyarországi kiállítók öszszefogó társszervezője a Körös Trade Kft. (info@korostrade.hu) Tematika: fogyasztási cikkek, építőipari és lakásfelszerelési termékek, fa- és bútoripar, textil- és konfekcióipar, épületgépészet, szépség- és egészségápolás, turizmus, stb. ŐSZI VÁSÁR, általános kiállítás Székelyudvarhely, október 2–5. A kiállítás szervezője a székelyudvarhelyi Prima Press Kft. A magyarországi kiállítók összefogó szervezője a Promacht Bt. (kiallitas@promacht.hu)

ECOMEDIU, környezetvédelmi szakkiállítás Arad, október 15–17. A kiállítás szervezője az Arad Megyei Kereskedelmi Iparkamara és az Expo Arad. TIB, a beruházási javak nemzetközi vására Bukarest, október 15–18., A kiállítás szervezője a Romexpo, a magyarországi kiállítók összefogó társszervezője a Romexpo hivatalos magyarországi képviselete, a Mac-Line Hungary Kft. (office@macline.hu) Tematika: fémipar, hegesztés, gépgyártás, gépészet, automatizálás, találmányok, szerszámgépek, szerszámok, hidraulika, pneumatika, elektrotechnika, elektronika, járműalkatrészek, garázs- és szerviztechnika, energetikai technológiák, vegyipar, műanyagipar. Moldagrotech + Farmer, nemzetközi agrár és élelmiszeripari szakkiállítás Kisinyov, Moldova: október 22–25. A kiállítás szervezője a Moldexpo. Tematika: agráripari gépek, felszerelések, eszközök, technológiák, élelmiszerek, konzervek, szárított és fagyasztott élelmiszerek, élelmiszeripari gépek, csomagolás, állattenyésztés eszközei, takarmányok, stb. INDAGRA, nemzetközi agrár, élelmiszeripari és csomagolástechnikai szakkiállítás Bukarest, október 29. – november 2.

gét nemcsak a negyedszázados jubileum adta, hanem az is, hogy a résztvevő cégek száma 250 felett van, s ez rekord. Utalt arra, hogy 3.500 négyzetméter fedett és több mint 25 ezer négyzetméter szabadtéri terület állt a kiállítók rendelkezésére. – Hoztunk újdonságokat, szerveztünk képzéseket, együttműködési lehetőséget biztosítunk a hazai és külföldi cégeknek, és reméljük, hogy ebben a négy napban adódik majd alkalom felvenni a kapcsolatot egymással, lehetőség nyílik arra, hogy a résztvevők új partnereket szerezzenek, specializálódjanak abban, amit csinálnak, és hogy mindezekben segítségükre leszünk – fogalmazott Gheorghe Seculici.

A kiállítás szervezője a Romexpo, a magyarországi kiállítók összefogó társszervezője a Romexpo hivatalos magyarországi képviselete, a Mac-Line Hungary Kft. (office@macline.hu) Tematika: mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek, gépek, eszközök, alkatrészek és technológiák, állattenyésztés, vegyszerek, kertészeti eszközök és felszerelések, csomagolóanyagok, csomagológépek és technológiák, stb. SAB&A, járműipari és alkatrész beszállítói szakkiállítás Bukarest, október 23. – november 2. A kiállítás szervezője a bukaresti Premium Expo Srl. A magyarországi kiállítók összefogó társszervezője a Promacht Bt. (kiallitas@promacht.hu) AR-MEDICA, orvostechnikai, gyógyszeripari, szakkiállítás Arad, október 15–17. A kiállítás szervezője az Arad Megyei Kereskedelmi Iparkamara és az Expo Arad. Magyar-román külgazdasági konferencia és üzletember találkozó Békéscsaba, november (a pontos időpont lapzártakor még nem ismert) A rendezvény szervezője az MKIK Magyar-Román Tagozata és a Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara. (janos. rak@bmkik.hu)

Lázár Zoltán, a magyarországi Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöki kabinetfőnöke megköszönte a meghívást, hangsúlyozva: ez Románia második legnagyobb mezőgazdasági kiállítása, és örömmel fogadja, hogy a magyarországi agrártermelőket és feldolgozókat képviselő szervezet is jelen lehet. „Igazi nyitás ez, hiszen ez az első alkalom, hogy önálló standon mutatjuk be a szervezet munkáját, kínáljuk fel a romániai gazdáknak az együttműködést.” Pénteken az „agRO-ITinerarii” keretében a mezőgazdasági vállalkozások támogatásáról és fenntartásáról volt szó, továbbá az ezzel összefüggő nemzeti és európai programokról. Román és külföldi mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozók közötti ta-

ROMÁNIA

HÍD 11


lálkozót is szerveztek, tanácskoztak a mezőgazdasági szakértők, eszmét cseréltek a juhtenyésztők. Szombaton a Magyar Gazdák Szövetsége tagjai találkoztak, s vitatták meg az aktuális kérdéseket, bemutatták a Vidéki Fejlesztések Programjának (PNDR) 2014–2020-as tervét, bemutatták az ecoHORNET-et, ami nem más, mint egy szerves anyagokat felhasználó meleglevegő-generátor. Előadás hangzott el az öntözőgépek kötelező ellenőrzésével kapcsolatosan, bemutatták a kiállításra hozott szarvasmarhákat, s favágóversenyt is rendeznek.

TÖBB SZÁLLÓVENDÉG Az év első hét hónapjában 4,5 millió turista szállt meg a romániai kereskedelmi szálláshelyeken, számuk 4,8 százalékkal nőtt a tavalyi hasonló időszakhoz képest – közölte a Román Országos Statisztikai Intézet A vendégéjszakák száma elérte a 10,56 milliót, ami 5,8 százalékos növekedés a tavalyi év azonos időszakához képest A turisták csaknem 77 százaléka belföldi volt, a külföldi látogatók aránya 23 százalék, ez megegyezik a tavaly is regisztrált arányokkal. A vendégéjszakák 80 százalékát a román turisták töltötték el a szálláshelyeken, a többi 20 százalékot külföldiek. A román turisták átlagban 2,4 napot töltöttek a kereskedelmi szálláshelyeken, a külföldiek 2 napot. A romániai kereskedelmi szálláshelyek kihasználtsági aránya 24 százalék volt, ami 1,1 százalékponttal magasabb a tavalyinál.

Vasárnap egy vegyes ökologikus farmot látogathattak meg az érdeklődők, a kiállított állatok bemutatása sem maradt el, végül díjazták a legjobbakat. A válság ellenére nőnek a profi mezőgazdasági gépek árai Romániában, ezzel együtt kereslet is nagy irántuk. A márkaképviseletek eladási mutatói emelkednek, a Partiumban például az elmúlt tíz évben megújult a géppark jó része, sokan új traktorokkal, kombájnokkal művelik a földet, kiváltva a régebbi és/vagy elavult eszközöket. A fiatal gazdálkodók megpróbálnak lépést tartani a külfölddel, és meghonosítani az új technológiákat.

A vásár amellett hogy jelentős mértékben szólt a szakmában, egyéb kellemességekkel is várta kiállítókat és látogatókat, volt enni- és innivaló, mi szem-szájnak ingere, használati és ajándéktárgyak is. Mi sem jöttünk haza üres kézzel… 12 HÍD

ROMÁNIA

Kelly 2000 000 Zrt. t Magas minőségű háztartási csomagolóháá anyagok - alufóliák, frissentartó fóliák, tasakok, sütőpapírok, szemetes zsákok magyarországi gyártója és forgalmazója. A legnagyobb nemzetközi kereskedelmi áruházláncok valamint a hazai disztribúciós cégek beszállítójaként vagyunk jelen a háztartási csomagoló anyagok piacán. Magas minőségű termékeinkkel helytállunk a világ bármely pontján. Saját márkás

termékek gyártásával több nemzetközi hipermarket és diszkont hálózat szerződött partnereként dolgozunk már több éve. Disztribúciós partnereink az ország egész területén élvezhetik a magas szintű logisztikai támogatásunkat.

100%-ban magyar cég Kelly 2000 Zrt. 6728 Szeged, Dorozsmai út 35. Telefon: +36-62-553-277 Fax: + 36-62-553-289 E-mail: kelly2000zrt@rotapack.hu Web: www.kelly2000.hu


www.kurtoskalacssutogep.hu

NĂĄlunk a OKPĆşUoIC\GNUĆş KĂ­nĂĄlatunkat megnĂŠzheti honlapunkon:

t)ÇťUÇŽIĂˆ[BL IÇťUÇŽLBNSĂˆL UFSWF[Ă?TF LJWJUFMF[Ă?TF t;ĂšMETĂ?HĂ?THZĂ NĂšMDTUĂˆSPMĂ˜L IBHZPNĂˆOZPTĂ?T T[BCĂˆMZP[PUUMĂ?HUFSÇť6-0UFDIOPMĂ˜HJĂˆWBM t'BHZBT[UĂ˜LBNSĂˆL HZPSTGBHZBT[UĂ˜BMBHVUBL t,JTĂ [FNNĂ?SFUFTFUĂ?O4;-,POUĂ?OFS

www.babolnahus.hu A hagyomĂĄnyos sonkĂĄtĂłl a hagyomĂĄnyos Ă­zesĂ­tĂŠsĹą kolbĂĄszokig szĂŠles skĂĄlĂĄn Ă­zlelheti magyarorszĂĄgi termĂŠkeinket.

AjĂĄnlatkĂŠrĂŠs:PĂłDF!UIFSNPHPMEIV )5BUBCĂˆOZB .ĂˆSUĂ“SPLĂžUKB 5FM'BY t.PCJM 8FCXXXUIFSNPHPMEIV

E-mail: info@babolnahus.hu 5FM t 

„ A 100%-ban MAGYAR TÉSZTA�

9HYĘV]ROJiODW

Lemezes pasztőrÜk, kådpasztőrÜk, sajtkådak, pohårtÜltő Ês palacktÜltő gÊpek folyÊkony Êlelmiszerekhez (tej, joghurt, gyßmÜlcslÊ, tojåslÊ, sÜr, bor, stb...)

ABFĂœLLTECHNIK - ZOOTECHNIKA GĂŠpgyĂĄrtĂł Kft. Komplett kisĂźzemek, C.I.P. rendszerek, helyszĂ­ni szerelĂŠssel ZOOTECHNIKA GĂŠpgyĂĄrtĂł Kft. H-2100 GĂśdĂśllĹ‘, HorgĂĄsztĂł u. 12. www.zootechnika.hu info@zootechnika.hu Tel.: +36/20/944-4353

ABFĂœLLTECHNIK E.U. Ausztria, A-5300 Reicherting 4, Hallwang b. Salzburg www.abfulltechnik.at info@abfulltechnik.at Tel.: +43(0)6649405236

Csomagolås szolgåltatås: az 1 kg-os våzåtól az 50 tonnås, túlmÊretes gÊpekig, a megbízó telephelyÊn is! Dobozgyårtås: kisszÊriås egyedi mÊretŹ hullåmpapír dobozok, normål Ês kimetszett dobozok (a FEFCO katalógusnak megfelelően, valamint kombinålt bÊlelt dobozok stb.) Lådagyårtås: falådåk (fenyő, OSB Ês rÊtegelt lemezből), raklapok, egyedi palettåk, stb.

Egyedi ajĂĄnlatkĂŠrĂŠs: info@strapa-pack.hu

Dunaharaszti, BlĂĄthy O. u. 7. strapa-pack kft. H-2330 www.strapa-pack.hu HĂ?D 13


SomlĂł hegy

A Nuver&BergerKft. kĂ­nĂĄlatĂĄbĂłl: tFDFUFTHZĂšOHZIBHZNBĂ?TGPLIBHZNB WWBMBNJOUEPCP[PLCBOCĂ?CJLVLPSJDBOBHZUĂ?UFMCFO tĂ?MFMNJT[FSJQBSJBMBQ TFHĂ?EĂ?TBEBMĂ?LBOZBHPL tĂ? UBSUĂ˜TĂ“UĂ˜T[FSFL GĹ&#x;T[FSFL GĹ&#x;T[FSBSPNĂˆL

tĂ?MFMNJT[FSJQBSJDTPNBHPMĂ˜BOZBHPL tĂ? NĹ&#x;BOZBHWĂšEĂšSĂ?TEPCP[ GFEĹ?WFM tĂ?ULF[Ă?TJ WĂˆLVVN OZBMĂ˜Ă?TUBCMFUUĂˆTTĂ˜ tĂ? TUBCMFUUĂˆTTĂ˜ tĂžUT[Ă˜SĂ˜TĂ˜Ă?T tĂž LĂšSOZF[FUCBSĂˆUKĂ?HNFOUFTĂ“UĹ?

info@tornaipince.hu www.tornaipince.hu .¯Q£OMRQPLQGLJIULVVHW Gyorsfagyasztott pÊksßtemÊnyeink ÊrtÊkesítÊsÊre disztribútor Ês viszonteladó partnereket keresßnk! Mintegy 40 fÊle termÊkßnk kÜzÜtt megtalålhatóak tÜltÜtt Ês tÜltetlen, Êdes Ês sós, darabos Ês apró pÊksßtemÊnyek egyarånt. %ēYHEEHQZZZEDTXHWWHSDULVKX ,JQ\HVHWQNHGYH]ēIHOWWHOHNNHOVžWēEHUHQ dezÊst is biztosítunk, komplett technológiåval! TermÊkeink otthoni felhasznålåsra, akår kilós kiszerelÊsben is forgalmazhatók!

%DTXHWWH3DULV.IW H-3422 BĂźkkĂĄbrĂĄny, Tanya-major 2. 7HOĚ˝ info@baquetteparis.hu

$]2ODMÂ WĹ‹6]RFLiOLV6]|YHWNH]HWNLYiOyPLQĹ‹VpJĹĽ KLGHJHQVDMWROWRODMDNHOĹ‹iOOtWiViYDOIRJODONR]LN Partnereket keresĂźnk az egĂŠsz orszĂĄg , valamint a szomszĂŠdos RUV]iJRNWHUÂ OHWpUĹ‹OD]DOiEELWHUPpNHLQNIRUJDOPD]iViUD

PrĂŠmium termĂŠkeink: t5ĂšLNBHPMBKĂ?TT[ÇŽMÇŽNBHPMBK t.ĂˆLĂ?TEJĂ˜PMBK t-FONBHPMBKĂ?TOBQSBGPSHĂ˜PMBK tÂś[FTĂ“UFUUHSJMMPMBKBLNFEWFIBHZNĂˆT GPLIBHZNĂˆT DIJMJQBQSJLĂˆT CB[TBMJLPNPTĂ“[FTĂ“UĂ?TTFM IgĂŠny esetĂŠn bizonyos terĂźletekre kizĂĄrĂłlagossĂĄgot is tudunk biztosĂ­tani. OlajĂźtĹ‘ SzociĂĄlis SzĂśvetkezet -FøFS;TPMU|Ăƒ[FNWF[FUÇŽ 4QJMĂˆL+Ă˜[TFG|&MOĂšL 5FM 5FM www.olajuto2009.hu PMBKVUP!GSFFNBJMIV

Kivåló minősÊgŹ termÊkeink az egÊszsÊges Êlet garanciåja!

HÓD�T A BAROMFI Az elmúlt Êvek gasztronómiai fordulatai a zsírban szegÊny, fehÊrjÊben gazdag, egÊszsÊges Êlelmiszereket rÊszesítik előnyben. Ez a folyamat a fogyasztói attitŹdÜk åtalakulåsåt eredmÊnyezte: egyre tÜbben kezdenek odafigyelni az egÊszsÊges tåplålkozåsra, így folyamatosan nő a baromfihús nÊpszerŹsÊge is. Az Agrårmarketing Centrum Êrdekes informåciókat gyŹjtÜtt Üssze a magyar baromfihús Êlettani hatåsairól, elkÊszítÊsÊnek sokszínŹsÊgÊről Ês a tudatos våsårlåst segítő, a termÊkek csomagolåsån talålható jelzÊsekről: www.amc.hu/baromfi. 14 H�D

"[BMĂˆCCJFMĂ?SIFUÄžTĂ?HFLFOWĂˆSPN " [ QBSUOFSFLKFMFOULF[Ă?TĂ?U QBS /VWFS#FSHFS,GUt)7FDTĂ?T 3Ă˜[TBV 5FM t.PCJM JOGP!OVWFSCFSHFSIVtXXXOVWFSCFSHFSIV

Az INBA Zrt. az Ă–n zĂśldsĂŠg-gyĂźmĂślcs nagykereskedĹ‘je! Ă?zelĂ­tĹ‘ kĂ­nĂĄlatunkbĂłl: t1BQSJLBGĂ?MĂ?L [ĂšMEĂ?TGFIĂ?STQĂˆSHB LĂ“OBJLFM GFKFTĂ?TLFMLĂˆQPT[UB LBSmPM t.FHHZ DTFSFT[OZF

TermÊkeinket a vevő igÊnye szerint csomagoljuk.

5PWĂˆCCJJOGPSNĂˆDJĂ˜Lwww.inba.hu INBA BeszerzĂŠsi ĂŠs ÉrtĂŠkesĂ­tĹ‘ Zrt. 5FM  &NBJMJOCB!UPOMJOFIV

VĂĄgott baromfi ĂŠrtĂŠkesĂ­tĂŠsĂŠre egyedi megrendelĹ‘k ĂŠs viszonteladĂłk jelentkezĂŠsĂŠt egyarĂĄnt vĂĄrjuk! tFHĂ?T[TĂ?HFTĂˆMMPNĂˆOZ t.BHZBSPST[ĂˆHMFHKPCCUBLBSNĂˆOZUUFSNĘŠ UFSĂ MFUĂ?SĘŠMT[ĂˆSNB[Ă˜ĂˆMMPNĂˆOZ t*PT[UĂˆMZĂžNJOĘŠTĂ?H t"CBSPNÄ•CPOUĂˆTBBNBHBTBCCNJOĘŠTĂ?H Ă?SEFLĂ?CFOOFNHĂ?QQFM IBOFNLĂ?[JNVOLĂˆWBMUĂšSUĂ?OJL tNBHBTIĂžTBSĂˆOZ

FIGYELEM, BAROMFIFELDOLGOZĂ“ CÉG ELADĂ“! tLPNQMFUUUFDIOPMĂ˜HJĂˆWBM T[FNĂ?MZ[FUUFM CFT[ĂˆMMĂ“UĂ˜JĂ?TWFWÇŽLĂšSSFM tUFMKFTĂ“UNĂ?OZECĂ˜SBDTJSLF #VEBQFTUUÇŽMLNSFMĂ?WÇŽ KĂ˜MQSPTQFSĂˆMĂ˜Ă?TKĂšWFEFMNF[ÇŽ DTBMĂˆEJUVMBKEPOCBOMĂ?WÇŽDĂ?HĂ OLFUĂ?WĂ [FNFMUFUĂ?TVUĂˆO UFWĂ?LFOZTĂ?HJLĂšSĂ OLT[ÇťLĂ“UĂ?TFNJBUULĂ“OĂˆMKVLFMBEĂˆTSB ÉrdeklĹ‘dĂŠs:

Nådasdi Baromfifeldolgozó Kft. H-2212 CsÊvharaszt, Petőfi u. 69-71. OBEBTEJ!NPOPSOFUIVtXXXOBEBTEJCBSPNÜIV


MagyarorszĂĄg egyik legnagyobb Ĺ‘szi kalĂĄszos vetĹ‘mag fajtavĂĄlasztĂŠkĂĄval ĂĄllunk a rendelkezĂŠsre: Ĺ?SZI BĂšZA: MV CsĂĄrdĂĄs, MV MagdalĂŠna, MV Suba, MV Kolo, MV Kolompos, MV HombĂĄr, MV Marsall, MV TallĂŠr, MV Bodri, KG SzĂŠphalom, GK KalĂĄsz, GK BĂŠkĂŠs, GK Csillag, GK KĂśrĂśs, GK BerĂŠny, Jubilejnaja 50 Ĺ?SZI Ă RPA: KH Tas, KH Viktor, GK Judy TRITIKĂ LÉ: )VOHBSP -FPOUJOPtĹ?SZI ZAB: GK Impala MEZĹ?MAG Kft.t)4[BSWBT ,ĂˆLBJNBKPS 4[FOUFTJĂžU ĂšTLNLÇŽ 5FM'BY t.PCJM NF[PNBH!OFUJOGPIVtNF[PNBHLGU!HNBJMDPNtXXXNF[PNBHLGUIV

A JĂ–VĂ– VĂ LASZTĂ SA

ĂšJ HIBRID:

t kivåló termőkÊpessÊg, takarmånyhasznosítås, tojåsminősÊg, t rendkívßli ÊletkÊpessÊg, t egyenletes, mÊlybarna hÊjszín

LOHMANN- LITE

LOHMANN BROWN-LITE Repcedaråval való takarmånyozås esetÊn sem kifogåsolható a tojås minősÊge!

5266K~VKLEULGQDSRVFVLUNHUHQGHOKHWĹ‹ MohĂĄCsibe Kft. H-KĂźngĂśs, Thury major, 01130hrsz. Tel./FBY tMobil: +36/20/936-6791 mohacsibekft@gmail.cPNtwww.mohacsibe.hu

DĂ­szfĂĄk, dĂ­szcserjĂŠk, ĂśrĂśkzĂśldek

ELADĂ“!

termesztĂŠse, kis- ĂŠs nagykereskedelme Kelet-MagyarorszĂĄg legnagyobb faiskolĂĄjĂĄban.

Kelet-MagyarorszĂĄgon, Ebes kĂśzsĂŠg kĂźlterĂźletĂŠn, ĂĄllattartĂł ĂŠpĂźletek, tehĂŠnistĂĄllĂłk, borjĂşnevelĹ‘k, baromfiistĂĄllĂł. t IBLJWFUUNÇťWFMĂ?TJĂˆHĂžUFSĂ MFU tN¤BMBQUFSĂ MFUÇťHĂ?QNÇťIFMZ SBLUĂˆSĂ?QĂ MFUUFM

KEFAG Zrt. Juniperus ParkerdĂŠszet H-6000 KecskemĂŠt, MĂĄrtĂ­rok Ăştja 88. www.juniperus.hu juniperusexport@kefag.hu +36/30/416-7595

Érdeklődni: DÊzsi Julianna

tFCFTJNHT[!GSFFNBJMIV Novaplant Díszfaiskola )/PWB 1FUǎÜÞU OPWBQMBOU!GSFFNBJMIVtXXXOPWBQMBOUIV

o4[BMBZ&SWJO

o4[BMBZ+Ă˜[TFG

o5à TLF²WB

.LHPHONHGĹ‹PLQĹ‹VpJĹĽPDJ\DUGtV]Q|YpQ\

SMARAGD TUJA (THUJA OCCIDENTALIS) MAGYARORSZĂ GRĂ“L!

Thuja 100-120 cm, 5 lit.cont.: 4,30 EUR

A KAJSZI ÉRTÉKEI

KontÊneres kiszerelÊsben, kßlÜnbÜző mÊretnagysågban. à raink: t DN MJUDPOU t DN MJUDPOU t DN MJUDPOU t DN MJUDPOU

 &63 &63 &63 &63

tUÇťĂ?TMPNCMFWFMÇť tĂšSĂšL[ĂšMEĂ?TMPNCIVMMBUĂ˜ tLPOUĂ?OFSFTĂ?TGĂšMEMBCEĂˆTOĂšWĂ?OZFL tGFOZÇŽPMUWĂˆOZSJULBTĂˆHPL tLFSUUFSWF[Ă?ToLFSUĂ?QĂ“UĂ?T tGVUCBMMQĂˆMZBGFMĂžKĂ“UĂˆT

Thuja 120-140 cm, 8 lit. cont.: 6,00 EUR

Érdeklődő kÊrdÊseiket vårjuk: gabriella@mullervirag.hu H-6034 HelvÊcia, Råkóczi utca (KecskemÊt mellett) Tel.: +36-20/553-0107

Kedvező åron kínålunk tovåbbå gyßmÜlcsfa csemetÊket (alma, cseresznye, meggy, szilva)

A kajszibarack (Prunus armeniaca vagy Armeniaca vulgaris) őshazåja Kína, innen indult el hódító útjåra. Latin nevÊben az „armenica� arra utal, hogy a Selyemúton, ÖrmÊnyorszågon keresztßl Olaszorszågba, majd a mórok rÊvÊn az IbÊriai-fÊlszigetre Ês KÜzÊp-Európåba. A II. Vilåghåború előtt hazånk Üsszes gyßmÜlcstermÊsÊnek hatodåt adta. Ma mÊltatlanul visszaszorult termesztÊse. Hungarikum ÊrtÊke vetekszik a meggyÊvel. Hasznos tudnivalók: www.amc.hu/content/kajszibarack-ismerjuek-meg H�D 15


ÉlvÊdők

Az ExtractumPharma 1993-ban alakult, 100%-ban magyar tulajdonban OÂŤYÄ“J\ÂľJ\V]HUJ\ÂŁUWÂľYÂŁOODODW )Ä“WHYÂŤNHQ\VÂŤJLN¸UžQNV]ROJÂŁOWDWÂŁVDLQN % SajĂĄt gyĂłgyszerkĂŠszĂ­tmĂŠnyek gyĂĄrtĂĄsa, csomagolĂĄsa ĂŠs forgalmazĂĄsa % Generikus gyĂłgyszerek fejlesztĂŠse, tĂśrzskĂśnyvi dossziĂŠk ĂśsszeĂĄllĂ­tĂĄsa ĂŠs hatĂłsĂĄgi engedĂŠlyeztetĂŠse. % GyĂłgyszeripari szolgĂĄltatĂĄsaink: Âť TermĂŠkfejlesztĂŠsi, gyĂłgyszergyĂĄrtĂĄsi illetve, EUQOCIQNČ„UK HGNCFCVQM DČŒTOWPMČ„DCP VČ˜TVČŒPÉŚ vĂŠgzĂŠse. Âť Kereskedelmi ĂŠs logisztikai feladatok ellĂĄtĂĄUC GI[ČœVVOʆMČ˜FČŒUGM OCI[CT ČŒU PGO\GVMČ˜\K gyĂłgyszergyĂĄrakkal. Âť GyĂłgyszerkĂŠszĂ­tmĂŠnyek vizsgĂĄlata, felszabadĂ­tĂĄsa, gyĂĄrtĂłhelyek belfĂśldi ĂŠs kĂźlfĂśldi auditja. % GyĂłgyszer-nagykereskedĂŠs, bĂŠrraktĂĄrozĂĄs % GyĂłgyszerismertetĂŠs orvos ĂŠs patikalĂĄtogatĂłk alkalmazĂĄsĂĄval.

PapĂ­rcsĂśvek

PapĂ­rhordĂłk

Kombidobozok

ExtractumPharma Zrt. H-1044 Budapest, Megyeri Ăşt 64. Tel.: +36/1/233-0661 budapest@expharma.hu www.expharma.hu

Halaspack Bt.tH-6400 Kiskunhalas, Majsai Ăşt 3/A. 5FM t'BY IBMBTQBDL!IBMBTQBDLIVtXXXLVOFSUHSVQQFDPN

SZà M�TÓGÉPES TALPVIZSGà LAT

PODIART talpbetÊttel az egÊszsÊges låbÊrt! SzåmítógÊpes talpdiagnosztika, egyedi talpbetÊtek tervezÊse Ês gyårtåsa szabadalmaztatott eljåråssal! TalpbetÊteink puha, termÊszetes anyagokból kÊszßlnek, hypoallergÊnek, kÊnyelmesek. A kivåló minősÊg garanciåja: kÊt Êvtizedes tapasztalat, Êlvonalbeli szakembergårda, 10 orszågban 200 partner, fÊlmillió megvizsgålt låb, fÊlmillió eladott talpbetÊt.

Mit kĂ­nĂĄlunk partnereinknek? % % % %

a talpvizsgĂĄlĂł eszkĂśzt szakirĂĄnyĂş elmĂŠleti ĂŠs gyakorlati kikĂŠpzĂŠst egyedi betĂŠt ellĂĄtĂĄst, termĂŠkgaranciĂĄt folyamatos fejlesztĂŠst, megĂşjulĂł termĂŠkeket

KĂ­nĂĄlunk tovĂĄbbĂĄ: papucsokat, klumpĂĄkat, szandĂĄlokat is! TovĂĄbbi informĂĄciĂłkĂŠrt ĂĄllunk rendelkezĂŠsĂŠre:

Podiart Kft.tH-1184 Budapest, MikszĂĄth K. u. 77. ĘˆĘ›M t'BY NBJM!QPEJBSUIVtXXXQPEJBSUDPN

16 HĂ?D

GyĂłgyszergyĂĄrtĂł, ForgalmazĂł ĂŠs SzaktanĂĄcsadĂł zRt.


Napi hasznålatos åpoló-, tisztålkodó-, tisztítószereket Ês egyÊb szezonålis termÊkek szÊles skålåjåt kínåljuk. VålasztÊkunk mårkåi: Amalfi, Aroxol, Arrixaca, Chirton, Dulgon, Eg-Gß, Septona, S’nonas, Romar Ês Trompy. TermÊkeinkre jellemző a tetszetős megjelenÊs a jó minősÊg Ês kedvező årfekvÊs. A kÜzÜs munkåhoz nagykereskedők, viszonteladók jelentkezÊsÊt vårjuk!

Leendő partnereink figyelmÊbe ajånljuk!

KapcsolattartĂĄs nyelve: magyar, angol, nĂŠmet, spanyol.

IrodĂĄja, Ăźzemcsarnoka, ipari lĂŠtesĂ­tmĂŠnye NRUV]HUĹĽWDNDUtWiViKR] .pUMHQVHJtWVpJHWD.tVpUWHWWĹ‹O

www.takaritok.net

Tisztítås Ês tisztítås-technológia mesterfokon: 28 Êves tapasztalattal az Alkímia Kft-től!                   

         ! " #$%&'()*+ , -./0())+1+(++ 2 -3444- -3 

 

Agriment Kft. H-6729 Szeged, Mozdony u. 12/c. 5FM t JOGP!BHSJNFOUIVtXXXBHSJNFOUIV

www.feliciter.net

HĂ?D 17


A szervezők szerint a mezőgazdasági erőgé- szetes gazdasági partnerek egymásra voltak utalva. A történelmi körülmények kedvezőtlen pek és kapcsolódó eszközök kiállítása még so- alakulása miatt néhány évtizeden keresztül természetellenesen el voltunk vágva egymástól, hasem volt ekkora, mint az idei rendezvényen. de most ismét helyreállni látszik az egyensúly. Újra egymásra kell találnunk, és közösen felMagyarországi és szerbiai szakemberek, lépnünk a harmadik országok piacán vagy a nyugati piacokon. Hátrányban vagyunk techvállalkozók, érdeklődők jelenlétében május nológiában, összeköttetésben, infrastruktúrában, ezért mielőbb össze kell fognunk, hogy 23-án a Nemzetgazdasági Minisztérium tá- tudjuk állni a konkurenciaharcot. A Kárpát Régió Üzleti Hálózat is elsősorban azért jött létre, mogatásával, valamint a Kárpát Régió Üzleti hogy ezt az összefogást erősíteni tudja. Hálózat és a Magyar– Szerb Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében nagy érdeklődést kiváltó Magyar Szakmai Napot rendeztek. Nagyon jó A szerbiai árvíz okozta válsághelyzet ellenére május 20–26. között hely és alkalom volt a vásár arra, hogy a két megtartották Délkelet-Európa legnagyobb agrárrendezvényét ország vállalkozói inÚjvidéken. A 81. Nemzetközi Mezőgazdasági Vásárra 60 országból formációkat cseréljetöbb mint 1500 kiállító (ebből több mint 50 magyar) érkezett. nek, tájékozódjanak a szomszédban uralkodó gazdasági helyzetA határon túlra merészkedő vállalkozások többnyire baráti, rokoni ismeretség segítséről, üzletet kössenek és szorosabbra fűzzék a kapcsolatot a jelen lévő állami és szakmai gével próbálnak meg partnert találni, de ezen túl kell lépni, s rendszert vinni a partnerkeresésbe. Ebben nyújt segítséget az üzleti hálózat – vélekedett Kovács Sándor. – Kell nagyot intézmények képviselőivel. A házigazdák nevében Milan Stojanov, a álmodni, de nemcsak a magyar-szerb, román-magyar, magyar-szlovák viszonylatban, hanem Tartományi Gazdasági Kamara külgazdasági összeköttető kapocsként kell működni az egész Kárpát-medencében. Az igazgató szerint kapcsolataival megbízott titkára üdvözölte a a 13 irodával még csak az elején vannak az „építkezésnek”. Mindenképpen jó lenne tovább vendégeket, hangsúlyozva az idei vásár jelen- fejleszteni mind humán infrastruktúrában, mind irodahálózat-bővítésben a meglévő kapacitásokat – tette hozzá. tőségét Szerbia és Magyarország számára.

EGYMÁSSAL KERESKEDJÜNK

Rendszert vinni a partnerkeresésbe

Kihasználatlan lehetőségek

dr. Billo Kármen, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezető-helyettese előadásában Kovács Sándor, a Kárpát Régió Üzleti Háló- többek között arról szólt, hogy óriási kihasználatlan potenciálok rejlenek az új vállalkozázat (akkoriban kinevezett) vezérigazgató- sok létrehozása terén Szerbiában és a Vajdaságban. Mivel Magyarország exportpartnerei közül Szerbia csak a 18. helyet foglalja el – míg a szomszédos országok közül Románia a 2., Ausztria a 3., Szlovákia pedig a 4. – még nagyon sokat kell fejleszteni a magyar-szerb kétoldalú gazdasági kapcsolatokon, hogy a jelenlegi helyzet megváltozzon. A Magyarország-Szerbia határ menti programról elmondta, ezt is az EU finanszírozza, noha a dokumentum még egyelőre tervezés alatt áll. A jövő év folyamán ja összegzésében felhőtlennek nevezte a várható a véglegesítése, ezért érdemes időben felkészülni rá. Mindenképpen új vállalkozáVajdasággal való együttműködést. Szerbia sok kellenek Szerbiában, ezt többek között a Kárpát Régió Fiatal Vállalkozói program segíti meghozta azokat a jogszabályokat, lépése- elő. Ennek keretében magyarországi mentorcégek tanítják a kezdő vajdasági vállalkozókat, ket, amelyek az EU-csatlakozáshoz szüksé- akik Szerbiában szeretnének vállalkozást indítani. gesek. Átalakította úgy gazdaságilag, mind jogilag az országot, hogy bármikor, amikor a Fejlődik a Vajdaság politikai döntés az EU részéről megszületik – akár holnap is –, csatlakozni tudjon. Ma- A Vajdaság lehetőségeiről, a mezőgazdaság, a turizmus és a gazdaság teljesítményéről és gyarország elkötelezett abban, hogy Szerbia lehetőségeiről dr. Molnár Viktor, a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészecsatlakozása mielőbb megtörténjen – tette ti Titkárság segédtitkára beszélt. Kiemelte az EU-s pályázatok fontosságát és a tartomány hozzá. Az egész Kárpát-medencében évez- területén elért eredményeket, amelyeknek összértéke mintegy 104 millió euró. Kitért a titkárred óta gazdasági és kereskedelmi össze- ság által nyújtott támogatásokra, valamint a kedvezményes hitelkonstrukciókra is. A szerbiköttetésben éltek az itteni népek, és a termé- ai GDP 27 százalékát a Vajdaság adja. A mezőgazdaság mellett kiemelkedően teljesített az 18 HÍD

SZERBIA


elmúlt időszakban a falusi turizmus, amely a leggyorsabban fejlődő ágazatok egyike lett a tartományban. A jóváhagyott IPA-projektek száma 344, ebből 281 a Vajaságban valósult

árualapot teremt, amely konkurenciaképes lesz az EU piacán. Ehhez az itteni magyar beruházások nagyon is hozzá tudnak járulni. Amíg Szerbia nem lesz az EU tagja, van egy kivételes lehetőség: közös beruházással itt létrehozott termelőegységekben harmadik piacra (Oroszországba, Ukrajnába) szállítani árut, olyan országokba, amelyekkel Szerbiának szabadkereskedelmi megállapodása van. A profit és új munkahelyek megteremtése a két fő célunk – mondta végezetül Varga Imre.

Segít a kamara

meg. Ebből is látszik, hogy leszámítva a fővárost, ez a legdinamikusabban fejlődő része az országnak. A 2020-ig tartó fejlesztési tervek között prioritásként szerepel a foglalkoztatás növelése, az infrastruktúra-fejlesztés –, amely magában foglalja a közlekedési útvonalak és a vasút korszerűsítését –, a határon átnyúló együttműködés kibővítése, a gazdaság fellendítése és az átlagos növekedési ráta felpörgetése, az intézmények infrastruktúrájának fejlesztése, klaszterek, biznisz inkubátorházak, regionális fejlesztési ügynökségek, standardizációs intézetek létrehozása.

Irány a harmadik országok piaca A Magyar–Szerb Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Magyar–Szerb Üzleti Tanács stratégiai partnerek. Ez év elején együttműködési szerződést írtak alá, amelyben a Tanács úgy szerepel, mint a Szerbiában befektető legnagyobb magyarországi cégek (MOL, Telekom, OTP, Trigránit) csoportosulása. Erről Varga Imre, a Magyar-Szerb Üzleti Tanács titkára beszélt. Azt kutatjuk, hogyan lehetne közösen tovább erősíteni a meglevő üzleti pozíciókat, és új kapcsolatokat létrehozni Szerbiában – közölte. – Ez a konferencia is lehetőség arra, hogy az itteni partnerekkel minél több megállapodás jöjjön létre. A Vajdaság kitüntetett terepe ezeknek az üzleti kapcsolatoknak, és ez így is marad. A tartományt három oldalról az Európai Unió veszi körül, és ez olyan lehetőség, amelyet ki kell használni – szögezte le az egykori belgrádi magyar nagykövet. A szerb gazdaság, ha megerősödik, olyan

Jójárt Miklós, a Magyar–Szerb Kereskedelmi és Iparkamara ügyvezető alelnöke kiemelte, Szerbia még nem tagja az Európai Uniónak, és annak ellenére, hogy az üzleti életben ennek hátrányai vannak, ugyanúgy előnyös is lehet, csak ki kell tudni használni. A harmadik piacokon való megjelenés komoly előnyt jelenthet

Szerbia számára – szögezte le ő is. Véleménye szerint a szerbiai jogszabályi rendszer nagyon közelít az EU-s normákhoz, ezért ilyen szempontból nem számít nehéz piacnak. Nagyobb gond inkább a gyengébb vásárlóerővel van. A mai világban az a versenyképesebb, aki olcsó, megbízható energiaforrással rendelkezik. A tőlünk keletre zajló események is valószínűleg ezt igazolják, meg a magyar kormányzat azon törekvése, hogy minél olcsóbb energiát juttasson el immár ne csak a lakosságnak, hanem most már az iparnak és a vállalkozásoknak is. Ugyanez igaz Szerbiában is - hangsúlyozta az alelnök. Az öt éve működő kamarának 60 tagja van, ebből egyharmad a Vajdaságból, kétharmad Magyarországról. Tavaly 15 hasonló rendezvényt szerveztek, amelyre mintegy ezer látogató volt kíváncsi. Jójárt Mikós itt is bemutatta a közelmúltban megjelent hiánypótló kiadványt, a Szerbiába készülő vállalkozások kézikönyvét, amely a magyar partnereknek szolgál hasznos információkkal a szerb lehetőségekről, szabályozásokról, a legjelentősebb nemzetközi szakkiállításokról.

Kárpát Régió Üzleti Hálózat újvidéki irodája számára jól indult az idei év, hiszen több üzletkötés és cégalapítás is történt a 2014-es év első félévében – tudtuk meg Csóré Róbert irodavezetőtől. Egy magyarországi vegyipari cég indult el a szerb piacon, melynek termékeit a víz- és szennyvíztisztításban, valamint az ipar számos területén, így például a papír-, a textil-, az olaj-, az energia- és az élelmiszeriparban alkalmazzák a fázisszétválasztás vegyszereként. Egy másik magyarországi, mezőgazdasági gépeket forgalmazó cég sikeresen együttműködött a vajdasági mezőgazdasági szövetkezetekkel és megtörtént az első értékesítésük is. Áprilisban és májusban az iroda több szakmai programot szervezett. Említést érdemel az immár hagyományos Wekerle Vállalkozói Kör, ahol a vajdasági vállalkozóknak a vajdasági magyarság gazdasági és térségfejlesztési programját mutatták be. Májusban magyarországi cégeknek segített az iroda bemutatkozó konferenciát tartani. Az Interkerám Kft. és a Dualinvest Kft. a gazdasági kapcsolatokról és lehetőségekről, a porcelán- és üvegiparban használatos dekorációs eljárásokról, valamint a tűzálló és szigetelőanyagok alkalmazásáról beszélt a részvevőknek. Az Öko-Solart Kft. pedig az új és energiatakarékos fűtési lehetőségekről tartott előadást Kishegyesen. Ezt követően a „Magyar szakmai nap” konferencián – a nemzetközi mezőgazdasági vásár kísérő rendezvényeként – kaptak széleskörű tájékoztatást a résztvevők. A rendezvény évek óta több mint 100 kis- és középvállalkozót csábít el Újvidékre.

RENDEZVÉNYEK SOROZATBAN

SZERBIA

HÍD 19


A KLASZTEREKRŐL SZABADKÁN A Szabadkai Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár kísérő rendezvényeként megszervezett Magyar Szakmai Nap a “Klaszterek szerepe napjainkban, határon átnyúló lehetőségekkel” címszó alatt zajlott. A rendezvényt a magyarországi Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával a Kárpát Régió Üzleti Hálózat, a Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a szabadkai székhelyű Körzeti Gazdasági Kamara szervezte. – A klaszterek kialakítása Szerbiában is folyik, de Magyarország előttünk jár ebben. Meghívásunkra a győri Professio klaszter ellátogatott ide, ők igyekeznek bemutatni saját működésüket, sikereiket, tapasztalataikat átadni a szerbiai kollégáiknak. Ezek a programok jók abból a szempontból is, hogy az itteni vállalkozóknak is ad valami pluszt amellett, hogy igyekszünk üzleti kapcsolatokat teremteni nekik, képzések vagy tapasztalatszerzési lehetőségek formájában. A Kárpát Régió Üzleti Hálózat nem csak a magyarországi cégekkel való partnerség kialakításában tud segíteni, hiszen hat országban építették ki a hálózatot, mely Szerbián kívül Szlovéniát, Horvátországot, Romániát, Szlovákiát és Ukrajnát foglalja magába. Szép számmal képviseltetik itt magukat a megyei kamarák, cégek, mára már nagy hagyománya van a magyarországi részvételnek a szabadkai vásáron, ahol a jelenlevők igyekeznek tovább erősíteni az együttműködést. Ennek a szakmai napnak is elsősorban az együttműködés az üzenete, ezen belül pedig a klaszterek témája kapta a főszerepet – emelte ki Gyenizse László, a Kárpát Régió Üzleti Hálózat szabadkai irodájának vezetője. A magyar exportot segítő iroda 2012 nyarán nyílt meg Szabadkán. Amellett, hogy információkat nyújtanak magyarországi vállalkozóknak konkrét partnereket találni nekik, igyekeznek a vajdasági vállalkozókon is segíteni. A tavalyi év folyamán több mint ötezer megkeresés érkezett a hálózathoz, több cég is alakult közreműködésükkel. Jójárt Miklós, a Magyar–Szerb Kereskedelmi és Iparkamara ügyvezető alelnöke elmondta: a két ország együttes kereskedelmi forgalma meghaladta a másfél milliárd eurót. Ez növekedést mutat az előző évekhez képest, és úgy gondoljuk, hogy nagyon rövid időn belül a kétmilliárd eurót is eléri. A konferencia szakmai részében Szárszó Tibor üzletfejlesztési osztályvezető bemutatta a Magyar Nemzeti Kereskedőházat, majd dr. Füzesy István, a Térségi Klaszterek Szövetségének vezetője és dr. Branislav Malagurski, a Panonreg Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója tartott előadást. Jankovits Richárd a győri Professio Fémipari és Szakképzési Klasztert mutatta be, Zoran Pekez pedig a temerini Vajdasági Fémipari Klasztert. A szerbiai és a magyarországi vállalatok, klaszterek együttműködve nagyobb eséllyel indulhatnak a világpiacon is. A Magyar Nemzeti Kereskedőház több lehetőséget is lát az együttműködésben. – Itt a helyi vállalkozások mezőgazdaságban elég erősek, villamos iparban szintén. Tehát, tudunk mondani olyan erős kapcsolódási pontokat, amelyek nekünk is fontosak lehetnek. Ezek kiegészíthetik egymást és vagy helyben tudnak elérni eredményeket, vagy közös munkával később más területeken – magyarázta Szárszó Tibor.

20 HÍD

SZERBIA

Rövid, de átfogó megbeszélés tartottak a Magyar-Szerb Üzleti Tanács vezetői és tagjai, valamint a Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara vezetőinek részvételével

TÁRGYALTAK a Szerb Köztársaság meghatalmazott és rendkívüli nagykövetével Rade Dobraccal és a gazdasági ügyekért felelős követ-tanácsosával Kismárton Ottó-val Budapesten, szeptember 16-án. A fő téma a meglévő kétoldalú üzleti kapcsolatok áttekintése, és a tervezett belgrádi üzleti megbeszélések előkészítése. Wolf László elnök a Magyar Szerb Üzleti Tanács, Kovács László elnök a Magyar Szerb Kereskedelmi és Iparkamara tevékenységét mutatta be. Számos fontos témáról esett szó a megbeszélésen, így például a szerbiai nagyberuházások irányultságáról és befektetői hátteréről, a most meghirdetett szerbiai cégek privatizációs lehetőségeiről, az orosz-ukrán válság gazdasági kihatásairól, a szerbiai árvizek okozta katasztrófa helyzetek kihatásairól, valamint a folyamatosan élénkülő kétoldalú üzleti érdeklődésekről. Az Üzleti Tanács jelenlévő tagjai a saját vállalkozásaikat érintő kérdésekben is tájékozódhattak. További információk: www.mszkik.hu

HUNGARICUM ÜZLET BELGRÁDBAN A magyarkanizsai Tisacoop Kft. Magyarország 30 jelentős élelmiszeripari vállalatának termékeit forgalmazza, értékesíti Szerbiában. Nikola Žmukić, kereskedelmi igazgatótól megtudtuk: vevőiknek az általuk forgalmazott élelmiszeripari termékeket zárt hűtőláncon, saját hűtőlogisztikával juttatják el a lehető legrövidebb időn belül az ország egész területére. Egy évben több mint 1.200 tonna magyar árut hoznak be és adnak el a szerb piacon. Belgrádban van egy kiskereskedelmi üzletük (Hungarikum Centar), ahol a fővárosiak megvásárolhatják a magyar hungaricumokat. Nagyon sokan élnek is ezzel a lehetőséggel. A kereskedelem fordított irányban is működik: Magyarországra többnyire szerbiai cukrásztermékeket és tésztát szállítanak.


AUTÓS FÓRUM KRAGUJEVÁCON SEE Auto Compo Net 2014 - Nemzetközi Dél-kelet Európa Automotive Business Forum címmel immár 5. alkalommal rendeztek szakmai találkozót Kragujevacon. A kiemelt díszvendég az idén a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara volt, ami fontos elemét képezi a Frankfurt – Kecskemét – Kragujevac – Isztambul nemzetközi autóipari kiállítási tengelynek. A fórumon mintegy 25 magyarországi gépjármű alkatrész és -tartozék gyártó cég és több mint 20 szerbiai vállalat vett részt, akik olyan gépjárműipari óriásokkal állnak üzleti kapcsolatban, mint például a Mercedes, a Fiat vagy a Volkswagen. A Szerb Kereskedelmi Kamara alelnöke, Mihailo Vesović és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, Gaál József köszöntötték az egybegyűlteket, és ismertették az eddigi eredményeket. A fórum első napjának témája „Az autóipar, mint a nemzetgazdaság fejlődésének hordozója” volt, a második napon megrendezett konferencia témája „Autóipari szakmák duális képzése - előnyei –„Best practice” voltak.

NÖVEKVŐ FORGALOM

Az első téma prezentálásánál Gaál József megemlítette, hogy a Mercedes gyár betelepülése Kecskeméten pozitív hatást, GDP növekedést okozott az egész megyében. Ismertette azokat a szükséges intézkedéseket, amelyeket meg kellett tenni ahhoz, hogy a német autógyártó Kecskemét mellett döntsön, és ott létesítsen gyártó sort. Ma a Mercedes 450 hektár területen tevékenykedik, 3000-nél is több alkalmazottnak ad munkát, és további befektetéseket tervez. A második téma bemutatásánál azt hangsúlyozták, hogy a gépjárműiparhoz is elengedhetetlen a jól képzett munkaerő, mert a befektetők számára nagyon fontos szempont a helyszín megválasztásánál, hogy a régióban jól képzett szakemberek legyenek. A jelenlévők megismerték a duális képzés lényegét, a vele járó előnyöket és eredményeket. Az ilyen típusú képzésnél a túlnyomó hangsúly a gyakorlati tudás megszerzésére van helyezve.

A rendezvény jó lehetőséget nyújtott a magyar és szerb gépjárműiparban tevékenykedő cégek együttműködésének fokozására. Ez a folyamat a múlt esztendőben kezdődött a Kragujevaci Regionális Gazdasági Kamara, a Közép-Szerbiai Regionális Autóipari Klaszter és a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara között. Az előadások után a résztvevőknek alkalmuk volt a megszervezett B2B találkozó keretein belül autóipari beszállító cégek vezetőivel, gépek és felszerelések gyártóival, valamint az ide vonatkozó szolgáltatások képviselőivel tárgyalni, és megosztani tapasztalatikat egymással. A második napon, a fórum befejezését követőn a magyarországi vendégek megtekintették a kragujevaci FIAT gyárat. A rendezvényen képviseltette magát a Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara és a Kárpát Régió Üzleti Hálózat szabadkai irodája is, Jójárt Miklós ügyvezető alelnök és Gyenizse László irodavezető személyében. Az előadások után több tárgyalást és megbeszélést is lebonyolítottak a jelen lévő vállalkozókkal.

Az utóbbi egy évben nőtt a szerb külkereskedelmi árucsere-forgalom, főként amiatt, mert életbe lépett az Európai Unió és Szerbia között megkötött stabilizációs és társulási megállapodás.

A megállapodás ugyanis elősegíti a szabadkereskedelmet az EU és Szerbia között, ezt bizonyítja a külkereskedelmi árucsere-forgalom folyamatos növekedése. Emellett jobb vállalkozói környezet jött létre, így egyre több uniós befektetés érkezik Szerbiába. Az Európai Unió Szerbia legfontosabb külkereskedelmi partnere. Ez év első felében Szerbia árucsere-forgalmának 64,3 százalékát az unióval valósította meg. A kivitel a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva 16,1%-kal, a behozatal 4,3%-kal nőtt. A legtöbb befektetés is uniós országokból érkezik. A legtöbb szerb termékeket 2014 első felében Olaszországba (28,4%), Németországba (18,7%), valamint Romániába, Szlovéniába és Horvátországba szállították. A legtöbbet Németországból (18,9%), Olaszországból (18,7%), Lengyelországból, Magyarországról, Ausztriából és Franciaországból importált Szerbia. Az autóiparnak köszönhetően Belgrád kereskedelmi többletet valósított meg Olaszországgal, de a mérleg Románia, Ciprus, Portugália, Litvánia és Bulgária esetében is pozitív. SZERBIA

HÍD 21


A Kárpát Régió Üzleti Hálózat újvidéki és szabadkai irodáinak a 2014-es év második felében a nyári szabadságok ellenére több programot és rendezvényt is sikerült megvalósítania. 2014. július 3-án Kishegyesen került megrendezésre a már hagyományosnak mondható Helyi Termék Fórum rendezvény. Az előző évtől eltérően azonban nem kifejezetten a terme-

KÖZÖSEN AZ OROSZ PIACRA lőket, hanem az államigazgatási szervek és civil szervezetek, egyesületek képviselőit sikerült egy asztalhoz ültetnünk úgy a magyarországi, mint a szerbiai oldalról. A magyarországi szakértők bemutatták a magyarországi jó példákat és módszereket, rávilágítva az egyes fázisokban elkövethető hibákra is. A szerbiai oldalról is jelen voltak az államigazgatás minden szintjéről mindazon szakemberek, akik a vajdasági helyi termékek sorsát próbálják előmozdítani. A konferencián a résztvevők – a tapasztalatcserén túl – javaslatokat tettek a további közös együttműködésre. Az augusztus 28-án Nagybecskereken megrendezett XV. INOCOOP nemzetközi vásáron is fontos szerepet szántak a határon átnyúló kapcsolatoknak. Külön hangsúlyt kapott az augusztus 29-én megrendezett immár hagyományos Magyar Szakmai Nap is, melyet a Nemzetgazdasági Minisztérium illetve a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatott és a Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara, valamint Kárpát Régió Üzleti Hálózat szervezett meg. A konferencián több mint 60 magyarországi vállalkozás vett részt. Az előadók kihangsúlyozták a Szerbia és Oroszország közti kereskedelmi egyezményben rejlő lehetőségeket mindkét ország vállalkozói számára. A jövőben, a magyar export növelésének érdekében, nemcsak országon belül, hanem a környező országokban működő többi iroda bevonásával szervezünk programokat. A határ közelsége jó üzleti kapcsolatokat teremthet. Ezt bizonyítja a szeptember elején az eszéki Kárpát Régió Üzleti Hálózat irodával közösen megszervezett Eszéki Wekerle Vállalkozói Kör, melyen a szerbiai és horvátországi magyar vállalkozókon kívül magyarországi vállalkozások is megjelentek. A három országból érkezett vállalkozóknak alkalmuk volt személyesen is megismerkedni és tárgyalni a B2B találkozó keretében. Szerbiából többek között jelen volt az egyik legnagyobb takarmánykeverő képviselője és a szerbiai vezető péksüteményeket előállító cég tulajdonosa is. Horvát részről pedig az építőipari gyártásban jeleskedő céget és szennyvíztisztításban és csatornázási rendszereket gyártó céget emelnénk ki. De sikerült mindhárom országból egy asztalhoz ültetni a borászokat is. Természetesen az irodánk továbbra is segíti a szerbiai piac iránt érdeklődő vállalkozások munkáját. Egyes projektek, melyeket még a tavalyi évben kezdtünk el, illetve segítettük a megvalósulását, az elmúlt hónapokban kezdtek eredményeket hozni: azaz együttműködéseket, szerződéskötéseket és cégalapításokat. Az elkövetkező őszi időszakban külön hangsúlyt fektetünk a magyar és szerb cégek együttműködésére az orosz piacra való exportra, mivel ez iránt is igen nagy az érdeklődés. Kárpát Régió Üzleti Hálózat Újvidéki és Szabadkai Iroda

22 HÍD

SZERBIA

Kapcsolat Magyarország Nagykövetsége, Külgazdasági Iroda Karagics Dusko külgazdasági szakdiplomata 11000 Beograd/Belgrád, Branicevska 13/3. Tel.: +381-11-344-7046 belgrade@hipa.hu Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara 6722 Szeged, Párizsi krt. 8–12. Tel.: +36-70-45-222-33 info@mszkik.hu www.mszkik.hu Kárpát Régió Üzleti Hálózat Újvidéki Iroda 21000 Novi Sad/Újvidék, Narodnog Fronta 10. Tel./fax: +381-21-4802-071 Mobil: +381-63-71-800-70 robert.csore@crbnetwork.eu nora.gombar@crbnetwork.eu www.crbnet.eu Szabadkai Iroda 24000 Szabadka/Subotica, Korzo 7/b Tel./fax: +381-24-521-551 Mobil: +381-63-85-151-57 laszlo.gyenizse@crbnetwork.eu aniko.flajsmanleko@crbnetwork.eu www.crbnet.eu

TOP-EXPO TOPOLYÁN Több mint száz kiállítója volt a tizenegyedik Top-Expo mezőgazdasági kiállításnak és vásárnak Topolyán. A kétnapos mezőgazdasági és ipari kiállítás és mesterségek vására arról is szólt, hogy az öszszefogás megtartó ereje hozzájárulhat a vajdasági gazdatársadalom felemelkedéséhez és az élhetőbb vidék a megteremtéséhez. Az előadásokon kívül szórakoztató programok, bemutatók, műhelymunkák, pálinka-, sütemény- és babgulyásfőző verseny is gazdagította a rendezvényt.


PatentĂ­rozott, horganyzott rugĂłacĂŠl huzalok kis ĂŠs nagy tĂŠtelben egyarĂĄnt! TermĂŠkeinket tĂśbb mint 43 fĂŠle mĂŠretben kĂ­nĂĄljuk!

7HOMHVN|UżKHJHV]WpVWHFKQLND NagysebessÊgŹ fÊmszórås! Javító-, karbantartó hegesztÊs kopott alkatrÊszek felújítåsa hegesztÊssel, fÊmszóråssal. A hegesztÊstechnikåban hasznålatos valamennyi hozaganyag kereskedelme az ÜtvÜzetlen acÊloktól a legmagasabb minősÊgi kÜvetelmÊnyeket kielÊgítő ÜtvÜzetekig. FÊmszóróporok, hozaganyagok, forraszanyagok.

             

VĂĄrjuk partnereink jelentkezĂŠsĂŠt! Gyors kiszolgĂĄlĂĄs, ĂĄllandĂł raktĂĄrkĂŠszlet!   !"#$%#&%#'()*&&+, !"#$%-(%-./)#(. 000   1) 

ForgalmazĂĄs: tMĂˆODPL %*/$" %*/ HFOPWBJMĂˆODPL

tJQBSJMĂˆODPL %*/ %*/ %*/ &/ %*/USĂˆHZBT[Ă˜SĂ˜IP[T[BCWĂˆOZ tMĂˆODEJĂ˜L MĂˆODLFSFLFL tNÇťBOZBHMĂˆODPL tGĂ?NUĂšNFHDJLLFLIV[BMGFT[Ă“UÇŽL LĂšUĂ?MCJMJODTFL LBSBCJOFSFL NFOFUFTT[FNFL TFLMJLTUC

GyĂĄrtĂĄs: tLVUZBMĂˆODPL QĂˆOZWBMĂˆODPL NBSIBMĂˆODPL LBSJLĂˆL tFHZFEJJHĂ?OZFLBMBQKĂˆOFHZĂ?CUFSNĂ?LFL

KG Marketing Kft. )1Ă?DT 'JOOV 5FM JOGP!LHNBSLFUJOHIV XXXLHNBSLFUJOHIV

.256=(5Ť7(&+12/Ă?*,$‡6=$.e57(/(0 ‡0(*%ĂŒ=+$7Ă?6É*‡.,0$*$6/Ă?0,1ĹŠ6e* MĹąszaki gumitĂśmĂ­tĂŠsek, speciĂĄlis anyagĂş „Oâ€? gyĹąrĹąk gyĂĄrtĂĄsa nagy szĂŠriĂĄban, kĂźlĂśnfĂŠle alapanyagokbĂłl, korszerĹą digitĂĄlis gumi frĂśccsgĂŠpekkel a Szemes TĂśmĂ­tĂŠstechnika Kft.-tĹ‘l!

,JpQ\HVHWpQDJ\iUWy V]HUV]iPRNNpV]tWpVH YHUVHQ\NpSHViURQ

INTERWELD HEGESZTÉSTECHNOLOGIAI KFT. H-1142 Budapest, Ógyalla tÊr 4. Tel./Fax: +36/1/251-9457 E-mail: kereskedelem@femszoras.hu 8FCXXXJOUFSXFMEDPIVtXXXGFNT[PSBTIV

         ! "    #  $%  & 

 EN ISO 9001:2008   EM-6404/09  !" # $% &' () * +,,,% &' () *

VĂĄlasszon a DemĂł-97 Kft. prĂŠmium termĂŠkeibĹ‘l! NehĂŠzsĂŠge tĂĄmadt? KĂŠrje bĂĄtran szaktanĂĄcsunkat! t TQFDJĂˆMJTSP[TEBNFOUFTDTJT[PMĂˆTUFDIOJLB t IFHFT[UĂ?TUFDIOJLBĂ?TLPQĂ˜GPHZĂ˜ BMLBUSĂ?T[FL t */09Ă?T$0IFHFT[UÇŽIV[BMPLĂ?TQĂˆMDĂˆL t UFDIOPMĂ˜HJBJT[BLUBOĂˆDTBEĂˆT t NVOLBWĂ?EFMNJGFMT[FSFMĂ?TFL t '&*/LĂ?[JT[FST[ĂˆNPLĂ?TLJTHĂ?QFL

IdĹ‘takarĂŠkos megoldĂĄsok! DemĂł-97 Kft.t)4[FHFE #SĂ˜EZ.JIĂˆMZVUDB

5FM'BY t5FM 

t&NBJMJOGP!EFNPIV

Egyedi Ês kis szÊriås forgåcsolt gÊpalkatrÊszek gyårtåsa. Az alåbbi elÊrhetősÊgeken vårom partnerek jelentkezÊsÊt:

Szemes TĂśmĂ­tĂŠstechnika Kft.

Sealtech Bt. Ipari tĂśmĂ­tĂŠstechnika

H-8184 FŹzfőgyårtelep, FŹzfői Ipari Park 5FM'BY t szemes@vnet.hu

www.szemestechnik.hu

www.sealtech.hu

t"DĂ?MT[FSLF[FUHZĂˆSUĂˆT t&T[UFSHĂˆMĂˆT t.BSĂˆT t7Ă?TĂ?T t$/$GPSHĂˆDTPMĂˆT t-BLBUPTNVOLĂˆL

0DJDVPLQĹ‹VpJSRQWRVV]iOOtWiVNRUUHNWiU ,FSFTTFOFHZFEJBKĂˆOMBUĂˆĂ?SUmagasij@invitel.huWBHZ+36/30/916-6262 -ĂˆUPHBTTPOFMIPOMBQVOLSBwww.magasi.hu HĂ?D 23


Az INNOMATIK Megoldástechnika Kft. ajánlja: tÞUNÏSŐSFOET[FSFL T[ÚHFMGPSEVMÈTNÏSŐL UBQJOUØLÏTLJFHÏT[ÓUŐFT[LÚ[FJL tWF[ÏSMÏTUFDIOJLBJ IBKUÈTUFDIOJLBJFT[LÚ[ÚL UBT[UBUÞSÈL LÏ[JLFSÏL NPOJUPS TUC SÏT[FHZTÏHFLLFSFTLFEFMNF T[FSWJ[FMÏTF Heidenhain, Euchner termékek, de igény esetén más gyártók termékeit is forgalmazzuk! Ajánlatkérés: info@innomatik.hu Bővebb információk: www.innomatik.hu

A CLIPPER integrált termeléstámogató rendszerrel vállalkozása biztosan célba ér!

a programozott valóság

Ipari folyamatirányitó rendszerek B).5&$),GUUøMŒ ķ&HZFEJD©MH©QFLUFSWF[©TF HZ¡SU¡TB©TLJWJUFMF[©TF ķ7JMMBNPTBVUPNBUJ[¡M¡T /$ $/$ 1-$©TSPCPUUFDIOJL¡CBO ķ&HZFEJBVUPNBUJ[¡M¡TJT[PGUWFSGFKMFT[U©T

-FHZFO partnerünk –OJTŒ

Termeléscentrikus támogató szoftver elsősorban a fém- és műanyagipari vállalatok részére! • egyszerű üzembe helyezés • és fenntartás • növeli a termelékenységet, • a termékek és szolgáltatások minőségét • az ügyfélelégedettséget, a vállalkozás jövedelmezőségét

Kérje ajánlatunkat: clip@clip-erp.hu www.clip-erp.hu

Versenyképesség nyugat-európai színvonalon Magyarországról!

(J\HGLYDJ\VRUR]DWJ\iUWiV~WRURLGpVOLQHiULV]DYDUV]ťUŋN WUDQV]IRUPiWRURNJ\iUWiVD

Tisztelt Olvasó!

További információk: www.toroidtrafo.com Ajánlatkérés: info@toroidtrafo.com

állítja azt a:

rtja, vagy sz ERLUX Kft legyá

AC

KERÁMIA T Z S É R T A K AL

eihez, vagy a ka amire a termék

További információ:

rbantartás sorá

n szüksége lehe

Elektronikai Győri-Kovács Kft. H-2699 Szügy, Hunyadi J. u. 28.

t

Főbb felhasználási területek: t&MFLUSPNPTT[JHFUFMǮL t)ǮT[JHFUFMǮL¡$JH t,PQÈTÈMMØBMLBUSÏT[FL t.FDIBOJLBJBMLBUSÏT[FL

Nyomtatott áramkörrel kapcsolatos feladatai megoldásához válassza az ELEKTERV KFT-t! KFT.-t! tMEGTERVEZZÜKOZPNUBUPUUÈSBNLÚSJMFNF[FJU tBEDIGITALIZÁLJUKDFSV[ÈTSBK[BJU SÏHJSBHBT[UPUUWBHZSBK[PMULMJTÏJU .JOUBVUÈOMFNÈTPMKVLUÚOLSFNFOUQBOFMKBJU tELKÉSZÍTJÜKBHZÈSUÈTIP[T[àLTÏHFTEPLVNFOUÈDJØLBU tLEGYÁRTJUK BOZPNUBUPUUÈSBNLÚSJMFNF[FLFU Széles körű referenciák, 3 évtizedes tapasztalat! Elekterv Kft.t)#VEBQFTU 'FIÏSWÈSJÞU 5FM tFMFLUFSW!UPOMJOFIVtXXXFMFLUFSWIV

24 HÍD


MPC Industries: tömlőbilincsek fejlesztése, tervezése, gyártása és forgalmazása.

5|YLGKDWiULGŋPLQŋVpJLPXQNDGDUDERN D6DOODLgQWŋGpWŋO Észak-Magyarországi Precíziós Öntészetünk vállal: t1SFDÓ[JØTÚOUÏT oLHJH t)ÏK IPUCPY GPSNÈ[ÈT t4[FST[ÈNLÏT[ÓUÏT t,JTEBSBCT[ÈNÞNFHSFOEFMÏTUJT

Kínálatunkból:IFSOZØDTBWBSPTCJMJODTFL T[VQFSCJMJODTFL SÚH[ÓUŐCJMJODTFL BLLVNVMÈUPSCJMJODTFL TQFDJÈMJTCJMJODTFL #JMJODTFJOLFULàMÚOCÚ[ŐBOZBHNJOŐTÏHCFO HZÈSUKVLÓHZNJOEFOJQBSJBMLBMNB[ÈTOBL NFHGFMFMŐUJTNFHUBMÈMIBUOBLOÈMVOL ISO minősítéssel rendelkezünk, kérésre megfelelőségi tanúsítványt is kiállítunk.

Sallai Öntöde )#ÈUPS )FHZBMKBVt5FM'BY TBMMBJPOUPEF!UPOMJOFIVtXXXTBMMBJPOUPEFIV

Alumínium öntvények kisés nagy szériában is! A Metall-Kraft Bt. vállalja alumínium öntvények gyártását furángyantás homokban és gravitációs kokillában.

5PWÈCCJJOGPSNÈDJØLwww.mpcindustries.eu MP Bilincs Kft Magyarország ),ÚNMŐ 1FUŐm4ÈOEPSVt5FM'BY NBSJB!NQDJOEVTUSJFTFVtLBUJ!NQCJMJODTUPOMJOFIV

Magasan ötvözött acél- és egyéb IpPDONDWUpV]HNKŋNH]HOpVHpVNpUJHVtWpVH Technológiák: t7ÈLVVNCBOUÚSUÏOǮIǮLF[FMÏT t7ÏEǮHÈ[CBOUÚSUÏOǮIǮLF[FMÏT t$FNFOUÈMÈT t/JUSJEÈMÈT t'FT[àMUTÏHDTÚLLFOUÏT MÈHZÓUÈT

t#ÈSNJMZFOBMLBUSÏT[UFMLÏT[ÓUàOLSBK[ JMMFUWFNJOUBEBSBCBMBQKÈO t(ZÈSUØFT[LÚ[FMLÏT[ÓUÏTÏIF[NFHCÓ[IBUØT[FST[ÈN ÏTNVOLBLÏT[ÓUŐUBKÈOMVOL BMFHZÈSUÈTÈIP[T[BLNBJ TFHÓUTÏHFUOZÞKUVOL*/(:&/ t&HZFEJ OBHZCPOZPMVMUTÈHÞ LJTÏTOBHZT[ÏSJÈT HZÈSUÈTUFHZBSÈOUWÈMMBMVOL t(BSBOUÈMUBOZBHNJOŐTÏH(ZPSTÏTQPOUPTUFMKFTÓUÏT

,ÏSKFOFHZFEJBKÈOMBUPU metallkraft@vnet.huWBHZmetallkraft@metall-kraft.hu 5PWÈCCJJOGPSNÈDJØLwww.invitelweb.hu/metallkraft/

A Mukri és Társa Kft. – Több mint 20 éve az európai ipar szolgálatában! Válasszon szolgáltatásaink közül: t*QBSJCFSFOEF[ÏTFLNP[HBUÈTB UFMFQÓUÏTFBLÈSUPOOÈJH t5FMKFTLÚSǻWBTT[FSLF[FUJNVOLÈL t"VUPDBEFTUFSWF[ÏTÏTDÏMHÏQHZÈSUÈT t)JESBVMJLVTSFOET[FSFLFUUFSWF[ÏTF LJWJUFMF[ÏTFWBMGPSNPT tCÚSEFMFT WÈHØHZǻSǻTUFDIOPMØHJÈLLBM

Kérje ajánlatunkat és biztos minket választ

Az acéliparban a Ferrum Kft. az Ön partnere! t)FHFT[UFUUBDÏMT[FSLF[FUFLHZÈSUÈTB t%BSBCPMÈT IBKMÓUÈTÏT MFNF[NFHNVOLÈMÈT t3FLMÈNUBSUØT[FSLF[FUHZÈSUÈT t,BQVL LFSÓUÏTFLHZÈSUÈTB t7JSÈHUBSUØL LFSUJCFSFOEF[ÏTJ UÈSHZBLHZÈSUÈTB

Tüzihorgonyzott, duplex, alapmázolt és festett kivitelben is.

Munkánkat a mai kornak megfelelő termelésirányítási rendszer és ISO 9001 szabvány szerint auditált minőségbiztosítási rendszer segíti.

Vákuum Hőkezelő Kft. ),JODTFTCÈOZB *QBSUFMFQt5FM WBLVVN!UPOMJOFIVtXXXWBLVVNIV

TEHNOMA Beruházási Javak Nemzetközi Vására Skopje, Macedonia, 10. 14–18. Tematika: fémipar, fémfeldolgozás és gépei, elektronika, elektrotechnika, vegyipar, petrolkémia, építőipar, szigeteléstechnika, energetika,

Ferrum Kft.

).BLØ -POPWJDTTHU 5FM t (angolul) GFSSVN!WOFUIVtGFSSVNLGU!JOWJUFMIVtXXXGFSSVNWOFUIV

alternatív energia, automatizáció, hegesztéstechnika, biztonságtechnika, stb. Információk: office@macline.hu HÍD 25


ร‰KSZER ร‰S SZERSZรM

30 รฉves tapasztalat a szerszรกmgyรกrtรกs terรฉn!

ISO 9001 Registered

Quality Management

Szabad gyรกrtรกsi kapacitรกsunkat ajรกnljuk ร–nรถknek: ฤทMFNF[LJWยกHยณIBKMยญUยณยฉTNฤ”BOZBHGSยถDDTยถOUรธT[FST[ยกNPL UFSWF[ยฉTF LยฉT[ยญUยฉTF ฤทFHZFEJMFNF[ยฉTNฤ”BOZBHBMLBUSยฉT[FLHZยกSUยกTB LJTT[ยฉSJยกCBOJT ฤทT[FST[ยกNยฉTHยฉQBMLBUSยฉT[FLHZยกSUยกTB ฤท%SBQJEQSPUPUยญQVTHZยกSUยกTBNBYYYNNNยฉSFUCFO ฤทNJLSPยถOUยถUUBMLBUSยฉT[FLUFSNยฉLFLHZยกSUยกTB ฤทIV[BMยฉTUยถNCT[JLSBGPSHยกDTPMยกT FMFLUSยณEBHZยกSUยกT ฤทยฉLT[FSHZยกSUยกT 3UHFL]LWiVPHJEt]KDWyViJU|YLGKDWiULGล‹N

RUGร“GYรRTรS Hรบzรณrugรณk, Fรฉmtรถmegcikk, Lemezrugรณk, Idomrugรณk, Torziรณsrugรณk, www.spiralter.hu www.spiralter.hu Mezล‘gazdasรกgi rugรณk, Nyomรณrugรณk, Biztosรญtรณszegek

Spiralter Kft.t)1JMJTT[รˆOUร˜ 1FUลm4V

t t 

tJOGP!TQJSBMUFSIV

t'PMZBEรLHZวปSวปTWรˆLVVNT[JWBUUZรžL t&YDFOUSJLVTDTJHBT[JWBUUZรžL t$TรžT[ร˜HZวปSวปTUรšNร“UรTFL t$FOUSJGVHรˆMT[JWBUUZรžL tยฝOGFMT[ร“Wร˜T[JWBUUZรžL forgalmazรกsa, gyรกrtรกsa, javรญtรกsa

,ยฉSKFFHZFEJยกSBKยกOMBUVOLBUinfo@fermy.hu Fermy2000 Kft.ฤท)4[FHFE #PSPT+ยณ[TFGV 5FM'BY ฤท ฤทXXXGFSNZIV

$NLNQHNIRQWRVDPLQล‹VpJDWHOMHVtWPpQ\pVDPHJEt]KDWyViJ Cรฉgรผnk tรถbb, mint 10 รฉve foglalkozik az alรกbbi speciรกlis รฉpรญtล‘ipari gรฉpek รฉs eszkรถzรถk forgalmazรกsรกval: t8FMMDP%SJMMรšOKรˆSร˜GรžSร˜HรQFL รTGรžSร˜T[FST[รˆNPL

$NLNQHNIRQWRVDPLQล‹VpJpVPHJEt]KDWyViJ Cรฉgรผnk tรถbb, mint 10 รฉve foglalkozik az alรกbbi speciรกlis mลฑanyagipari perifรฉriรกlis gรฉpek รฉs eszkรถzรถk forgalmazรกsรกval: t.P%J5FDMBTTรžGPSEVMBUรžLรšSNรšTEBSรˆMร˜L t$SJ[BGT[รˆMMร“Uร˜T[BMBHPL T[FQBSรˆUPSPL EFQPOรˆMร˜L t.BJO5FDIGFMT[ร“Wร˜L BEBHPMร˜L LFWFSวฎL UBSUรˆMZPL t"(4SPCPUรQร“UวฎFMFNFL t-JBEo$PMPS4BWFHSBWJNFUSJLVTBEBHPMร˜L t$.(,รTFTEBSรˆMร˜LรTTISFEEFSFL QPSFMT[ร“Wร˜L

IJESP!IJESPIV XXXIJESPIV 5FM 'BY )#VEBQFTU /BHZUรUรOZJรžU" /ยกw &ยกw

http://issuu.com/hidlap

รLLVรNY KERร‰K (EN1004) a gyรกrtรณtรณl normรกl fรฉk, PA kerรฉk, 300 kg terhelhetล‘sรฉg รธ42x150 felfogรณ csล‘

dupla fรฉk, alukerรฉk, 500 kg terh. Rd 38x8x500 felfogรณ szรกr, elektr. vezetล‘

dupla fรฉk, PA kerรฉk, 500 kg terh. รธ43x60 felfogรณ csล‘

dupla fรฉk, PA+PU kerรฉk, 600 kg terh. Rd 38x8x500 felfogรณ szรกr, rugalmas futรณ

รธ125

รธ125

รธ150

รธ200

normรกl fรฉk, PA+PU kerรฉk 300 kg terh. รธ42x150 felfogรณ csล‘, rugalmas futรณ

normรกl fรฉk, PA kerรฉk, 400 kg-os terhelhetล‘sรฉg, รธ43x60 felfogรณ csล‘

dupla fรฉk, PA kerรฉk, 500 kg terh. Rd 38x8x500 felfogรณ szรกr

dupla fรฉk, PA kerรฉk, 1000 kg terh. Rd 38x8x500 felfogรณ szรกr

รธ125

รธ150

รธ150

รธ200

dupla fรฉk, PA kerรฉk, 500 kg terh. Rd 38x8x500 felfogรณ szรกr

normรกl fรฉk, PA kerรฉk, 400 kg terh. Rd 38x8x300 felfogรณ szรกr

dupla fรฉk, PA kerรฉk, 600 kg terh. Rd 38x8x500 felfogรณ szรกr

Talpas orsรณ, Rd 38x8x500 felfogรณszรกr, 600 kg terh.

รธ125

รธ150

รธ200

talp:150x150

Vart-Speciรกl Kft.t).F[วฎUรžS 4[PMOPLJVt5FM t'BY tWBSUTQFDJBM!WBSUTQFDJBMIV 26 HรD


.DPLRQV]HUYL] t.JOEFOUĂ“QVTĂžUHL QĂ˜ULPDTJ CVT[KBWĂ“UĂˆTB t"MLBUSĂ?T[FLSBLUĂˆSSĂ˜M t,BNJPONPTĂˆT .HGYH]Ĺ‹iUJ\RUV SRQWRVNLV]ROJiOiV

PÉNZTà RGÉP, BENZINKÚT-TECHNIKA Ű pÊnztårgÊpek, pÊnztårgÊpes-vonalkódos rendszerek Ês benzinkút-kasszåk forgalmazåsa Ês szervizelÊse Ű EHQ]LQNŸWYH]UOē V NŸWROGDOL LQWHUIDFH gyårtås ̽ HJ\E LSDUL YH]UOVHN IHMOHV]WVH V J\£UW£VD EHOSWHWē UHQGV]HU U£FVYH]UOēWDQNRO¾DXWRPDWD

#\Č„NVCNWPMHGLNGU\VGVV2GVTQ/CVKEVCPMQNČ•CWVQ OCVČ„MCV JCU\PČ„NLC VČ˜DDGM MČ˜\Č˜VV C 9Č„DGTGTŨU 5\GOGTG[\4VVGNGRJGN[GP

HAJDĂš SERVICE KFT.t)%FCSFDFO %Ă?MJTPS 5FM ̓t.PCJM KVEJUOBHZ!IBKEVTFSWJDFIVtXXXIBKEVTFSWJDFIV

KRAZ, MAZ, KAMAZ, GAZ66,GAZELLA, GAZDY, URAL, ZIL, UAZ, IFA, PÓTKOCSIK, BELAZ, MOAZ, K-700, K-701, JAMZ motorok Ês ezek alkatrÊszeinek forgalmazåsa. Komplett tehergÊpkocsik, dÜmperek, dízel – gåzßzemŹ aggregåtorok, talajfúråshoz komplett motorok, berendezÊsek importja, fúrófejek beszerzÊse.

'WVTQP*WPIȄTKC-HVŰ+3£]P£QG'H£N)X E-mail: HXWURQ#HXWURQKX̽Web: ZZZHXWURQKX

A (GTTQRCPÇąRČ?VÉŚ-HV ajĂĄnlja szolgĂĄltatĂĄsait: Ě˝DFÂŤOYÂŁ]DNV]HUHOÂŤVHÂŤVJ\ÂŁUWÂŁVD Ě˝FVDUQRNRNÂŤSÂŻWÂŤVHEXUNROÂŁVD Ě˝YÂŻ]NH]HOÄ“PÄłVSHFLÂŁOLVEXUNROÂŁVD Ě˝WHUPÂŤQ\WÂŁUROÂľN ÂŁOODWWDUW¾SžOHWHNNLYLWHOH]ÂŤVH Ě˝EHWRQÂŤSžOHWHNKÄ“V]LJHWHOÂŤVH Ě˝ODSRVWHWÄ“N Q\HUHJWHWÄ“VVÂŤDODNÂŻWÂŁVD

SUPPORT Kereskedelmi Ês Szolgåltató Kft. H-2750 NagykőrÜs, Zsíros dŹlő 4. 5FM'BY t E-mail: supportkft@invitel.hu SzemÊlyes kapcsolattartó: Bodzsår Låszló Mobil: +36/20/931-8674

Minden, ami szerszĂĄm ĂŠs hegesztĂŠstechnika! tLĂ?[JT[FST[ĂˆNPL tHĂ?QFLĂ?TUBSUP[Ă?LPL tSĂšH[Ă“UĂ?TUFDIOJLB tQOFVNBUJLB IJESBVMJLB tNVOLBWĂ?EFMFN tGPSSBT[UĂ˜FT[LĂš[ĂšL UBSUP[Ă?LPL tIFHFT[UĂ?TUFDIOJLB

TermÊkkínålat Ês webåruhåz: V XXXøFYGFOZIVtXXXT[FST[BNTUPSFIV

SWISSTECH + PRODEX A beszållítói szakkiållítåsok egyik legnagyobbika a baseli Swisstech, melyet az idÊn november 18–21. kÜzÜtt rendeznek meg. A kÊtÊvente megrendezÊsre kerßlő Swisstech Svåjc legfontosabb nemzetkÜzi beszållítói szakkiållítåsa. Tematikåja: mŹanyag-gyårtås Ês feldolgozås, fÊmmegmunkålås Ês -feldolgozås, nyersanyagok Ês ipari fÊlkÊsz-termÊkek, kÊszßlÊkek Ês rÊszegysÊgek, meleg- Ês felßleti megmunkålås, rendszerkiÊpítÊs, ßzemi berendezÊsek Ês szerszåmok, stb. A Swisstech-kel egy időben Ês egy helyen rendezik meg a Prodex szerszåmgÊpipari, gyårtóeszkÜz, mÊrÊstechnikai szakkiållítåst.

(GTTQRCPÇąRČ?VÉŚ-HVĚ˝+5ÂŁFDOPÂŁVƒOORPÂŁVX Ě˝ KĂŠrje ĂĄrajĂĄnlatunkat:IHUURSDQHSLWR#JPDLOFRP

RĂĄba JĂĄrmĹąalkatrĂŠsz Kft. A RĂĄba Csoport tagja We engineer, you drive

CÊgßnk nagy tapasztalattal Ês kivåló eredmÊnyekkel rendelkezik - prÊselt, hegesztett Ês felßletkezelt (KTL festett) ßlÊsalkatrÊsz Ês ßlÊshuzat, - busz-, vasúti-, metró – Ês villamos ßlÊsek Ês tartozÊkaik, - haszonjårmŹ futómŹalkatrÊszek Ês szemÊlygÊpjårmŹ motortÊri alkatrÊszek gyårtåsåban.

MinősítÊseink: ISO/TS 16949:2002, ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, OHSAS 18001

H-8060 MĂłr, Ipartelep, Pf. 47 Tel.: 00 36 22/577-500 E-mail: mor@raba.hu H-9600 SĂĄrvĂĄr, Ipartelep 6. Tel.: 00 36 95/320-052 E-mail: sarvar@raba.hu

www.raba.hu/jarmualkatresz

HĂ?D 27


A Kárpát Régió Üzleti Hálózat eszéki irodája a közel háromszáz megkeresés kezelése és hat cégalapítás lebonyolítása mellett az idén eddig öt szakmai programot valósított meg. Szerveztünk Helyi Termék Fórumot, könyvbemutatót és kerekasztal-beszélgetést, magyar borászoknak kínáltunk lehetőséget az Eszéki Bornapok rendezvényen. Felismerve a gazdaságot, mint a templom és az iskola mellett a nemzeti megmaradás, szülőföldön boldogulás harmadik fontos tényezőjét, illetve a magyar fiatalok magas képzettségének fontosságát, irodánk az eszéki Főkonzulátus támogatásával ösztöndíjat ado-

VÁSÁR ESZÉKEN mányozott egy olyan horvátországi magyar egyetemistának, aki úgy döntött, itthon folytatja tanulmányaít. Az ösztöndíj programot irodánk hagyománnyá szeretné tenni. Az ösztöndíjat jótékonysági koncert megszervezésével tudtuk biztosítani. A horvátországi magyar vállalkozóknak két Wekerle Vállalkozói Kör keretein belül volt alkalmuk találkozásra, kapcsolatfelvételre. Mi több, a közelmúltban a Kárpát Régió Üzleti Hálózat újvidéki és szabadkai irodáival közösen megszervezett Eszéki Wekerle Vállalkozói Körön vajdasági magyar vállalkozókat is vendégül láttunk. A Vajdaságból többek között jelen volt az egyik legnagyobb takarmánykeverő képviselője és a szerbiai vezető péksüteményeket előállító cég tulajdonosa is. Horvát részről pedig az építőipari gyártásban jeleskedő céget és szennyvíztisztításban és csatornázási rendszereket gyártó céget emelnénk ki. Készülünk az október 3–5. között megrendezésre kerülő 17. Eszéki Őszi Vásárra, ahol idén is kiállítási és értékesítési lehetőséget biztosítunk horvátországi magyar őstermelőknek, borászoknak, hiszen a vásár kiállításra és értékesítésre egyaránt jó alkalom. A szervező a hangsúlyt az élelmiszeripar, a lakhatás, a regionális versenyképesség növelés valamint a helyi termékek népszerűsítésére teszi, a fenntartható fejlődés ösztönzése és további fejlődése érdekében. A vásáron a helyi önkormányzatok, akciócsoportok, tematikus egyesületek és szervezetek is bemutatják tevékenységüket, elért sikereiket, valamint az idegenforgalmat ösztönző lehetőségeket és régiónk néprajzi kincseit. Közreműködésünknek köszönhetően a vásáron bemutatkozik a Dunagép Zrt., Magyarország egyik legnagyobb autó- és toronydaru kölcsönző társasága. Irodánk a jövőben is igyekszik regionális szinten segíteni a magyar-magyar gazdasági kapcsolatok létrehozását és erősítését, forduljanak hozzánk bizalommal! Horvátországról és programjainkról a www.crbnet.eu honlapon találnak további információkat. Palizs-Tóth Hajnalka irodavezető

Kapcsolat: 31000 Eszék/Osijek, Trg F. baruna Trenka 4/1 Tel.: +385-31-200-882 Mobil: +385-91603-7269 hajnalka.palizstoth@crbnetwork.eu kornelia.dera@crbnetwork.eu www.crbnetwork.eu

28 HÍD

HORVÁTORSZÁG

AGRÁR KIFIZETÉSEK A horvát Kormány elfogadta és az Európai Bizottságnak jóváhagyásra továbbította a 2015–2020 közötti időszakra szóló, közvetlen kifizetések modelljét a mezőgazdaságban. Cukorrépát, gyümölcsöt és zöldséget éri meg leginkább termelni jövőre Horvátországban. A mezőgazdasági miniszer szerint az intézkedés elfogadásával a Kormány a horvát mezőgazdászoknak 2,5 milliárd euró támogagatást biztosított. Elmondása szerint a legnagyobb támogatást a gyümölcsés a zöldségtermelők élvezhetik majd. A 2,5 milliárd euró hatvan százalékát, ami 1,5 milliárd eurót tesz ki, uniós forrásból biztosítják – tehát az európai költségvetésből évente 423 milió euró közvetlen támogatáshoz férhetnek a horvát mezőgazdászok. Az eddigi támogatási rendszerhez képest a különbség elsősorban abban áll, hogy a terület- vagy darabszám alapú támogatás helyett a hozzáadott érték szempotjából jelentős, illetve a kockázatoknak jobban kitett ágazatok részesülnének nagyobb összegű támogatásban, míg az ún. hagyományos termelőknek csak az alaptámogatás és a regionális támogatás járna. A miniszter elmondása szerint az új rendszer a hozzáadott értékkel rendelkező termelést és a Horvátországnak kiemelten fontos termelést ösztönzi, így például a tejtermelést, a marha- és borjúhús, kecske, juh, valamint a cukorrépa, gyümölcsök és zöldségek termelését. Ezek a tevékenységek a többi mezőgazdasági tevékenységekhez képest plussz támogatást élveznek. A 20 hektárnál kisebb területen gazdálkodókat is kiemelten fogja kezelni az új rendszer – a zöldségtermelőknek hektáronként 500, a gyümölcstermelőknek 350, a cukorrépatermelőknek pedig 290 euróval nagyobb támogatás jár majd. A jövő évtől kifizetődőbb lesz az öko-és az integrált gazdálkodás, valamint az állattenyésztés. A negyvenévtől fiatalabb gazdák ösztönzésésére is gondoltak 9,5 milió euró támogatással.


BOGRÁCSFESZT LENDVÁN Az ilyenkor csak „a bogrács fővárosának” emlegetett Lendván az idén 10. alkalommal megrendezett gulyásfőző versenyt „A turizmusban rejlik a jövő” című nemzetközi konferencia tette még színvonalasabbá, emlékezetesebbé. A fejlesztési találkozón szlovén, osztrák, horvát és magyar városvezetők, turisztikai szakemberek vettek részt, bemutatva régiójuk turisztikai kínálatát és fejlesztését. Így szó volt a szlovén-magyar határmentén jellemző gyógyturizmusról, a határmelléki program lehetőségeiről és az ezek összekapcsolásával kidolgozható minőségi programcsomagokról. A verseny lehetőséget kínált a résztvevőknek kapcsolatépítésre, a már meglevő kapcsolatok ápolására és az ismerkedésre.

Az eseményen részt vett Tarlós István, Budapest főpolgármestere, aki a magyar főváros turisztikai jellemzőit mutatta be, és a rendezvény zárásaként testvérvárosi, együttműködési megállapodást írt alá a házigazdával, Anton Balažekkel, Lendva község polgármesterével. A hagyományos bográcsfőző versenyen 101 csapat indult, köztük horvát, szlovén, és magyarországi nevezők. Természetesen a Kárpát

Régió Üzleti Hálózat lendvai irodája sem maradhatott ki, munkatársai a Lendvai Konzulátusi Irodával közösen főzték a gulyást. A versenyt színes kulturális programmal egészítették ki, és így nem meglepő, hogy kb. 12 ezer érdeklődő kereste fel a rendezvényt.

TÁMOGATJÁK

Immár 22. alkalommal írta alá a Zala Megyei Önkormányzat és a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) azt az együttműködési megállapodást, melynek célja a Muravidéken élő magyarság nemzeti kultúrájának, hagyományai megőrzésének támogatása. Először 1992-ben írt alá háromoldalú együttműködési megállapodást az MMÖNK, a Vas Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzat, s az azóta eltelt évek tapasztalatai igazolták a megállapodásokban megfogalmazott célok helyességét. Vas megyével a muravidéki csúcsszervezet már néhány hónappal ezelőtt aláírta az egyezményt, most ez megtörtént Zalával is. A megyei önkormányzatok feladataiban és finanszírozásában bekövetkezett változások ellenére a Zala Megyei Önkormányzat is rendkívül fontosnak tartja a határon túl élő magyarság nemzeti identitásának megőrzését biztosító programok és szervezetek segítését, ezért ahogy a múlt évben, idén is egymillió forinttal támogatja a muravidéki magyarságot – közölte Manninger Jenő közgyűlési elnök. Hangsúlyozta, hogy a támogatás segíti a muravidéki kulturális életet, többek között a drámatábor szervezését zalai szakemberek segítségével, a Hevesi Sándor Színház vendégszereplését Lendván, Bence Lajos „Írott szóval a megmaradásért» című könyvének bővített kiadásához és a Naptár évkönyv kiadásához is hozzájárulnak. Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke utalt arra, hogy Zala megye és a Muravidék együttműködése 30 éves múltra tekint vissza, és mindig kiemelt jelentőségű volt. Az anyaország támogatása napjainkban is fontos, mert a szlovén költségvetési források csökkentek az elmúlt évek alatt. A muravidéki magyarság így könnyebben meg tudja őrizni nemzeti identitását.

A KULTÚRÁT

Kapcsolat: Kárpát Régió Üzleti Hálózat – Lendvai Iroda Irodavezető: Héra József Asszisztens: Bence Szeréna 9220 Lendva, Fő utca 24. Tel.: +386-83-843-368 jozsef.hera@crbnetwork.eu szerena.bence@crbnetwork.eu

MKIK Magyar-Szlovén Tagozat Fullérné Verger Renáta tagozati titkár 8900 Zalaegerszeg, Petői u. 24. Tel.: +36-92-550-515, +36-30-703-5185 verger.renata@zmkik.hu www.zmkik.hu www.zmkik.hu/hu/magyar-szloven-tagozat

BERUHÁZ A LEK A Lek, a Sandoz csoport tagja újabb beruházást valósít meg Lendván mintegy 32 millió dollár (23,5 millió euró) értékben: a csomagolóközpont bővítése és a termelési kapacitások növelése történik meg. A termelési kapacitások bővítése és az új magasraktár építése a csomagolóközpontban Lendván a Lek egységének további jelentős fejlődését jelenti. A lendvai csomagolóközpont 2009-ben épült, beruházási értéke 13 millió euró volt, s kezdetben 35 foglalkoztatottja volt. Napjainkra a központban több mint 200 dolgozó kapott álláslehetőséget, az üzem és a Sandoz egyik jelentős csomagolóközpontjává fejlődött. A lendvai helyszínről a cég a világ több mint 60 piacát látja el. – Rendkívül örülünk a pozitív hírnek, hiszen az új beruházás növelheti a befektetési kedvet a lendvai üzleti-ipari zónában – közölte Anton Balažek, Lendva polgármestere. A Lek közleményében áll az is, hogy minden Novartis-befektetésnek már a tervezés fázisában eleget kell tennie a Novartis magas szintű környezettudatossági és energiatakarékossági előírásainak. A szilárd farmakológiai termékek végcsomagolása és ezek tárolása nem jelent nagyobb környezetterhelési forrást. A klímarendszerek a hőt, illetve az úgynevezett selejtlevegőt használják.

SZLOVÉNIA

HÍD 29


Novemberben – immár tradicionálisan – a Kárpátaljai Kereskedelmi és Iparkamarával közösen szervezünk árubemutatót és üzletember-találkozót szintén Ungváron, amelyről minden érdeklődőt részletesen tájékoztatunk a rendezvény előtt kb. 1 hónappal. Az ősz folyamán Ukrajna iránt érdeklődők, ott vállalkozók és befektetők számára tervezzük egy kiadvány megjelentetését, amely elsősorban piaci és jogszabályi környezettel valamint adórendszerrel kapcsolatban kíván tájékoztatást nyújtani. Az idei év során sajnálatosan elmaradtak a keleti országrészbe tervezett, nagy népszerűségnek örvendő üzleti utak. Reméljük, a helyzet mielőbb stabilizálódik és a magyar vállalkozások számára újra lehetőség nyílik arra, hogy a megkezdett munkát Luhanszk és Donyeck megyékben is folytatni tudják. Az érdeklődés Ukrajna irányából komolyan megnőtt az elmúlt hónapokban, komolyabb ipari beszállítókkal és sok kisebb vagy közepes termelő, illetve mezőgazdasági cég-

NEHÉZSÉGEK ÉS

PRÓBÁLKOZÁSOK A Magyar-Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara – Ukrajna nehéz politikai és gazdasági helyzetének ellenére – ismét további rendezvényekkel és lehetőségekkel kívánja elősegíteni a magyar vállalkozások piacra lépését. Ennek egyik eleme volt részvételünk a Debrecenben, a Farmer Expo ideje alatt megrendezett magyar-ukrán üzletember-találkozó, amelyen közel 40 cég képviseltette magát. A résztvevők – a vásár jellegéből adódóan – elsősorban mezőgazdasági és élelmiszeripari területről érkeztek. Szeptemberben komoly kiállításra került sor Ungváron, amelyet általában Kelet-Ukrajnában szervez egy krivoj rogi székhelyű kiállítás-szervező, de a keleti helyzetre tekintettel az országos rendezvény Kárpátaljára került. A kiállításon elsősorban ipari területről vártak érdeklődőket, de bekerült időközben az EU közelsége miatt az agrárágazat és élelmiszeripar is.

Az Ukrajnában a közelmúltban kialakult, nem egyszerű társadalmipolitikai helyzet ellenére az ország gazdaságára nem jellemző a stagnálás. 2014 eső félévében az ukrajnai külkereskedelmi mutatók ugyan némi visszaesést produkáltak, de a számok nem adnak okot a pánikra. Az Ukrán Állami Statisztikai Hivatal adatait alapul véve beszéljenek a számok Ukrajna 2014 első félévében 28,62 milliárd USD értékben (6,2%-kal kevesebb a tavalyi mutatóknál) exportált árut, 28,1 milliárd USD értékben pedig importál (17,9%-os csökkenés). A szolgáltatások külkereskedelmében közel 6 milliárd USD értékben (10,7%-os csökkenés) történt exportálás, 2,8 milliárd USD értékben pedig importálás (19%-os csökkenés). Ennek ellenére Kárpátalja 2014 január-áprilisa folyamán növelte exportját 450 millió USD-ra (3,6%kal több a tavalyinál), import pedig 550,9 millió USD értékben történt (15,5%-os csökkenés). Kárpátalja 2014 első négy hónapjában 199 millió USD értékben exportált Magyarországra árut és szolgáltatásokat. Ez a megye egész áruexportjának 44,2%-a. Kárpátalja 53,3 millió USD értékben importált Magyarországról. A megye főként villamos gépeket (87,3%) exportált, ezen kívül jelentős mértékben kerültek Magyarországra ruházati és kiegészítő termékek (2,4%), kazánok (2,2%), cipő (2,1%), fa és fából készült termékek (1,9%). Az adott időszakban Magyarországról Kárpátalja területére 45,6 millió USD értékben került nyersanyag (az import 85,2%-a). Kár-

MŰKÖDIK AZ

UKRÁN GAZDASÁG

30 HÍD

UKRAJNA

Kapcsolat: Magyar-Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara H-4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Tel.: +36/20/320-6424 E-mail: kota.gyorgy@gmail.com www.mukik.hu gel kerültünk kapcsolatba. Intenzívebbé váltak az ország nyugati részéből érkező megkeresések, befektetési projektek. Továbbra is szorosan együttműködünk a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségével, akik elsősorban a határmenti régiók iránt érdeklődők számára lehetnek partnerek. Tájékoztatni szeretnénk valamennyi partnerünket, hogy Ukrajna csökkenti az adónemek számát, illetve módosítja az ÁFAszabályozást is, egyszerűsíti az adóbevallási rendszereket. Az Európai Unióhoz közeledve, reméljük, több területen is áttekinthetőbbé válnak az eljárások, bár a sokak által felvetett állami támogatásokra – a helyzetre tekintettel – még valószínűleg sokat kell várni. Továbbra is várjuk az ukrán piac, illetve ukrajnai gazdasági lehetőségek iránt érdeklődők jelentkezését. Dr. Kota György ügyvezető igazgató pátalja 2014 első félévében 99 millió USD értékben exportált szolgáltatásokat (32,8%os visszaesés), 18 millió USD értékben importált szolgáltatásokat (1,4%-os csökkenés a tavalyi mutatókhoz képest). Magyarország nemcsak Kárpátalja egyik legnagyobb kereskedelmi partnere, de egész Ukrajnáé is. 2014 első félévének külkereskedelmi eredményei szerint Ukrajna 852,4 millió USD értékben exportált Magyarországra árut (3,4%-os növekedés), 601,5 millió USD értékben pedig importált nyugati szomszédjától (5,5%-os csökkenés). Románia és Ukrajna között jelentősen növekedett a kereskedelmi együttműködés. 2014 első félévében a két ország 739,2 millió USD értékben kereskedett egymással (27,2%-kal több a 2013-as mutatóknál). Ebből 296,2


millió USD az exporté (11,4%-os növekedés), 442,9 millió USD pedig az importé (40,5%-os növekedés). Ukrajna Romániába főleg fémeket (19,1%), fát és fából készült termékeket (18,7%), vasércet (11,5%), cipőt (10%), villamos gépeket (5,9%), ruházati termékeket és kiegészítőket (5,4%), valamint kazánokat (4,9%) adott el. Romániából Ukrajnába 2014 első félévének folyamán főleg ásványi fűtőanyagok, kőolaj és feldolgozásának termékei (38,9%), gabonafélék (23,4%), fa és fából készült termékek (6,5%), szárazföldi szállítási eszközök (4,6%) érkeztek A Romániával való kétoldalú eredményes kereskedelmi kapcsolatok ellenére a szolgáltatások terén rendszerint viszonylag gyenge a mozgás, azonban 2014 második negyedévét lezáróan nagyobb növekedés következett be. A statisztikai adatok szerint az időszak folyamán 40,25 millió USD értékben (35,3%-kal több a 2013-as mutatónál) valósult meg kereskedelem. Ebből az export 27,93 millió USD, a romániai szolgáltatások importja pedig 12,32 millió USD értékű volt. Az import 117,5%-kal nőtt. Különösen növekedett az Ukrajnából Romániába közvetített anyagi erőforrások feldolgozásával kapcsolatos szolgáltatások (31,7%-kal), az üzleti szolgáltatások (13,1%-kal), valamint a magán személyeknek nyújtott szolgáltatások, kulturális és rekreációs szolgáltatások száma. Romániából pedig 77,7%-kal több szállítási szolgáltatást, 260%-kal több pénzügyi szolgáltatást, háromszor annyi üzleti szolgáltatást vett igénybe Ukrajna Az áruk kereskedelmében Ukrajna és Szlovákia között az utóbbi időben enyhén esett vissza a kapcsolat. 2014 első félévében Ukrajna 373,1 milliós USD értékben szolgáltatott árut Szlovákiába (5,8%-os csökkenés a tavalyi évhez képest), 219 millió USD értékben pedig importált árut Szlovákiából (25,5%-os csökkenés). Szolgáltatások külkereskedelmének tekintetében Ukrajna 2014 első félévében 21,9 millió USD értékben exportált Szlovákiába (3,6%-kos növekedés), viszont csak 10,9 millió USD értékben importált onnan szolgáltatásokat (22,1%-os csökkenés). 2014-ben Ukrajna 35,1%-kal növelte a Szlovákiába közvetített telekommunikációs, informatikai szolgáltatások számát, illetve 30,8%-kal több, az anyagi erőforrások feldolgozásával kapcsolatos szolgáltatást nyújtott. Ukrajna majdnem 60%-kal több szervízeléssel kapcsolatos technikai, háromszor több építkezési és pénzügyi, valamint 95,8%-kal több kulturális és rekreációs szolgáltatást vett igénybe Szlovákiától Ukrajna és Szerbia között 2014 első félévében igencsak megélénkült a külkereske-

Kapcsolat: delmi kapcsolat. Idén Ukrajna már 72 millió Kárpát Régió Üzleti Hálózat USD értékben exportált Szerbiába árut, ami Ungvári Iroda 24,6%-kal több a tavaly évi mutatókhoz ké88000 Ungvár, Hrusevszkoho u. 62. pest. A Szerbiából való importálás 84,2 millió (вул. М.Грушевського, буд. 62.) USD értékben történt (36%-kos növekedés). Tel.: +380-312-669-473 Ennél is nagyobb növekedést demonstrált a arpad.batyi@crbnetwork.eu, szolgáltatásokkal való külkereskedelem. Uktatjana.turanyi@crbnetwork.eu rajna szolgáltatási-exportja Szerbiába idén már 49,4 millió USD-t hozott (37,7%-os nöBeregszászi iroda vekedés), a Szerbiából való importálás pedig 90202 Beregszász 684 ezer USD-t, ez 47,6%-kal több a 2013-as II. Rákóczi Ferenc évi összegnél. 2014 első félévében Ukrajna Kárpátaljai Magyar Főiskola 65,6%-kal több szállítási, négyszer több pénzKossuth tér 6. Földszint, Balla Gyula terem ügyi, háromszor több telekommunikációs, Tel.: +380-314-123-462 informatikai szolgáltatást nyújtott Szerbiá(titkársághoz kapcsolódik nak, mint tavaly ilyenkor. Ugyanakkor szintén a hívás/128-as mellék) több szállítási (16,6%-kal), és hatszor több, a krisztina.fazekas@crbnetwork.eu, szellemi tulajdon felhasználásával kapcsolaagnes.turi@crbnetwork.eu tos szolgáltatást vett igénybe az országtól Enyhe visszaesés mutatkozik a Horvátországba való áruexport terén: Ukrajna idén 20,4 millió USD értékben exportált oda (3,5%kos csökkenés), azonban 27,5 millió USD értékben vásárolt onnan árut, ami 55,5%-os növekedést jelent a tavaly évhez képest. A szolgáltatások külkereskedelmével kapcsolatban itt jelentkeztek a legnagyobb visszaesések, ami az adott régiót illeti. Ukrajna mindössze 1 millió USD értékben exportált Horvátországba szolgáltatásokat (46,3%-os csökkenés), 1,7 millió USD értékben pedig importált onnan (45,3%-os csökkenés Szlovéniába Ukrajnának idén 14%-kal több árut sikerült exportálnia (összesen 5,7 millió USD). Azonban 21,5%-kal visszaesett az import: eddig összesen 95,2 millió USD értékben bonyolítottak áruforgalmat. Szolgáltatások terén ugyancsak az ukrajnai export nőtt 3,6%-kal (11,7milli USD), a Szlovéniából való szolgáltatás-import azonban jócskán csökkent: 2,4 millió USD (32,1%-os visszaesés). Ukrajna idén nyolcszor több, a szellemi tulajdon felhasználásával kapcsolatos szolgáltatást, valamint 29,8%-kal több telekommunikációs és informatikai szolgáltatást nyújtott Szlovéniának Természetes, hogy sok külföldi befektető és kereskedő számára Ukrajna most nem számít stabil üzleti térségnek. Elsősorban a hatalmas árfolyam ingadozások ijeszthetik el a potenciális invesztorokat és az az üzleti élet többi képviselőit. Azonban, ahogy azt az adatok is mutatják: nem állt meg a gazdaság az országban. Sőt: most kellene a legjobban beindulnia ahhoz, hogy az ország az Európai Unióval kialakítandó szabadkereskedelmi zóna egyik valóban konkurenciaképes résztvevője legyen a későbbiekben, ezzel lehetőséget nyújtva a térség többi országának is az aktívabb kereskedelmi szerepvállalásra. Forrás: Kárpát Régió Üzleti Hálózat Ungvári Iroda

Annak ellenére, hogy Ukrajna jelentősen csökkentette exportját Oroszországba, az továbbra is az ukrán termékek legfontosabb felvevő piaca maradt. Az ukrán statisztikai hivatal augusztus közepén ismertetett adatai szerint Ukrajna 5,7 milliárd dollár értékben exportált Oroszországba a június végével záródott hat hónapban. Ez 23,3 százalékkal elmarad az egy évvel korábbitól, de így is ötöde a teljes ukrán exportnak, ami 28,6 milliárd dollár volt. Az orosz piac jelentőségét jelzi, hogy az ukrán export szempontjából második helyen álló Törökországba a kivitel csupán 1,86 milliárd dollárt tett ki. Az idei első hat hónapban Ukrajna teljes importjának harmada származott Oroszországból. Az orosz export 8,17 milliárd dollárt tett ki az időszakban, ami 14,4 százalékkal kisebb az egy évvel korábbinál.

AZ OROSZ A FŐ PIAC

UKRAJNA

HÍD 31


ADATBÁZIS

konzulátus és a kassai iroda együttműkődése, amelyet a főkonzul asszony nagyon jónak értékelt, folyamatos a gazdasági témájú információk egyeztetése. A jövőbeni feladatok tekintetében nagyon fontos lenne a szlovák-magyar határmenti térségben működő kis- és középvállalkozások adatbázisának a létrehozása, kiemelt figyelmet szentelve a KKV-k tényleges tevékenységi körének a meghatározására. Fontos volna a határmenti térség befektetési lehetőségeinek az adatbázisának a létrehozása is. Mihók Gábor a Kárpát Régió Üzleti Hálózat kassai irodavezetője röviden jellemezte Kassa megye gazdasági adottságait, bemutatta az iroda által nyújtott szolgáltatásokat valamint beszámolt az iroda által elért eddigi eredményekről. Selmecbányán üzleti ebédre került sor Hrubík Bélával, Ipolynyék község polgármesterével, aki bemutatta Besztercebánya megye gazdasági adottságai, kitért a régióra jellemző húzóágazatok (borászat, turizmus) részletes ismertetésére, valamint a megyében megvalósult jelentős határmenti magyar-szlovák projektek bemutatására is. A megbeszélés további témája a két térség közötti jövőbeni együttműködési lehetőségeinek a feltárása, egyeztetése volt.

LÉTREHOZÁSÁT TERVEZIK

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara küldöttsége háromnapos üzleti programon vett részt Kassa illetve Besztercebánya megyékben. A szakmai program összeállításában közreműködött a Kárpát Régió Üzleti Hálózat kassai irodája is. A delegáció tagjai megbeszélést folytattak Czimbalmosné Molnár Éva kassai főkonzul asszonnyal. A témák között szerepelt a fő-

PROJEKTZÁRÓ CSALLÓKÖZCSÜTÖRTÖKÖN 2014. augusztus 26-án került sor a csallóközcsütörtöki inkubátorházban a „Határon átnyúló gazdasági kapacitás racionalizálás” – EcoRáció projekt (melynek kódja HUSK/1101/1.1.1/0356) keretében megrendezésre kerülő zárókonferenciára, amelyet a Mérey Polgári Társulás valósított meg a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretén belül az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával. A projekt célja a kis- és középvállalkozások számának növelése és támogatása a térségben, a munkahely-teremtés elősegítése, a munkanélküliség csökkentése és a vállalatok közti kapcsolatok építése a határ mindkét oldalán. A konferencián Mészáros Győző (mezőgazdasági szaktanácsadó, magángazda, volt minisztériumi államtitkár) a szlovákiai egységes mezőgazdasági támogatási politika 2014–2020-as időszakra vonatkozó tervezetét ismertette, majd Korpás Árpád újságíró, 32 HÍD

SZLOVÁKIA

WELCOME CARD KASSÁN Kassa város – több nagyváros példáját követve – idegenforgalmi kártyát hozott létre Košice Welcome Card néven. A kártya tulajdonosa több kedvezményre jogosult, hiszen múzeumok és galériák, az állatkert, a botanikus kert és a Csermely kisvasút belépőit is akciósan vásárolhatja meg vele. Néhány kiemelt étteremben, borbárban vagy kávéházban szintén kedvezménnyel fogyaszthat. Ezen felül további 9 múzeumba ingyenes belépésre jogosult és a tömegközlekedésen is díjmentesen utazhat. Jelenleg kétféle kártya van forgalomban. Kétnapos, melynek ára 9 euro, és háromnapos, ami 13 euróba kerül. Nem véletlen, hogy a Turizmus Szervezet ezt a kétféle kártyát bocsátja a turisták rendelkezésére. Kassa város idegenforgalmának régóta egyik komoly gondja, hogy az idelátogatók legtöbbször csak egy napot töltenek a városban. Így a kártya is arra szeretné ösztönözni a várost felkeresőket, hogy több napig maradjanak. A kártyát az Óvárosházban működő Látogató Centrumban lehet megvásárolni, a Fő utca 59. alatt található.

idegenvezető „Miért jöjjön a magyar turista a Kis-Kárpátok térségébe?” címmel turisztikai érdekességeket mutatott be Pozsony és környékéről, illetve a Kis-Kárpátokról. RNDr. Dóka Péter (Regionális Tanácsadási és Információs Központ, Dunaszerdahely): a kis és középvállalkozások szlovákiai támogatási lehetőségeiről tájékoztatta résztvevőket, Bödők Károly, a Kárpát Régió Üzleti Hálózat dunaszerdahelyi irodájának vezetője pedig az iroda küldetését és vállalkozásfejlesztési szolgáltatásait mutatta be, és ismertette a kis- és középvállalkozások lehetőségeit a Kárpát-medencében. Rajkovics Péter (Szlovákiai Magyarok Kerekasztala Gazdasági Bizottságának koordinátora), a gazdasági elmaradottságról tartott vizsgálatot, majd hangsúlyozta a közösség erejét az összefogásban, végezetül Tokár Géza (Szlovákiai Magyarok Kerekasztala) rávilágított a civil szféra szerepére, mely a régiófejlesztésben nagy segítséget nyújt.


A Magyar-Szlovák Kereskedelmi és Iparkamarát 2012. november 26-i dátummal jegyezték be. A vegyes kereskedelmi és iparkamara a Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara pártfogása alatt jött létre. A Kamara célja a Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok elősegítése, és a magyar gazdasági érdekeknek a Szlovák Köztársaságban, valamint a szlovák gazdasági érdekeknek Magyarországon való figyelemmel kísérése. A Kamara működésének alapfeltételeit a Magyar-Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabálya határozza meg. A Magyar-Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara elnöke Dr. Világi Oszkár, a Slovnaft, a.s. vezérigazgatója, társelnöke Dr. Kupcsok Lajos, a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára. ••• 2014. június 20-án zajlott a Magyar-Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara második elnökségi ülése, melynek fő célkitűzései az új kamarai tagok megválasztása, a határ menti kamarák vezetőivel folytatott tárgyalások eredményeinek ismertetése, a Kamara szervezési kérdéseinek megvitatása, főképp a 2014-es év második felében tervezett rendezvények meghatározása voltak. A Magyar-Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége ezen ülésen 3 rendezvénysorozat megszervezését hagyta jóvá a 2014-es év második felében: • Pályázati roadshow – Időpont: 2014. szeptember - december Helyszín: szlovák és magyar városok a határ mentén • Két napos vásár – Időpont: 2014. október – Helyszín: Törökbálint • Automative Hungary 2014 – Időpont: 2014. november – Helyszín: Budapest A következő Elnökségi ülésre 2014 decemberében kerül sor.

KAMARAI

PROGRAMOK

Kapcsolat: Magyarország Nagykövetsége, Külgazdasági iroda dr. Varga Tibor külgazdasági szakdiplomata 80001 Pozsony, Sedlárska 3. Tel.: +421-2-5441-8801, - 8802 economy@embhung.sk • bratislava@hipa.hu Kárpát Régió Üzleti Hálózat – Kassai iroda Mihók Gábor irodavezető • Major Imre asszisztens Csáky-Dessewffy Palota 04001 Kassa, Fő utca 72. (ul. Hlavná 72.) Tel.: +421-905-525-710 gabor.mihok@crbnetwork.eu imre.major@crbnetwork.eu Dunaszerdaheyi Iroda Bödők Károly irodavezető • Bugár Brigitta asszisztens 92901 Dunaszerdahely, Alžbetinské námestie 1203 Tel.: +421-948-997-749 karoly.bodok@crbnetwork.eu brigitta.bugar@crbnetwork.eu Magyar-Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara Regionális kirendeltség Mgr. Eszter Kozmérová 92901 Dunaszerdahely, Alžbetinské námestie 328. Tel.: +421-908-916-131 kozmerova@smopk.eu • www.smopk.eu

SZLOVÁKIA

HÍD 33


0H]ŋJD]GDViJLpSOHWHNYDVEHWRQWiPIDODV JDERQDWiUROyNpStWpVHWHFKQROyJLiNWHUYH]pVH NLYLWHOH]pVHIRUJDOPD]iVD Minden fajta gabona tároló, siló, gabona szárító forgalmazása, szerelése, gyártása! Kínálunk továbbá felújított gabonaszárítókat kedvező áron, garanciával.

További információk: stahl.stauer@gmail.com Stahl-Stauer Kft. H-5931 Nagyszénás, Hősök u. 24. 5FM t www.stahl-stauer.com

Tevékenységeink: tTQFDJÈMJTCÈOZÈT[BUJNVOLÈL tIFHFT[UFUUT[FSLF[FUFLHZÈSUÈTB BDÏMT[FSLF[FUFL UÚMUʩÏTMFGFKUʩLBSPL

tÈUFNFMʩBLOÈLTàMMZFT[UÏTF NÏMZÏQÓUÏT

tUFDIOPMØHJBJT[FSFMÏTJNVOLÈL

E-mail:

Alba Metál Alpin Kft. H-8105 Pétfürdő Pf. 420 Tel.: +36/88/588-810 info@amakft.hu

ACÉLSZERKEZETGYÁRTÁS, HOMOKSZÓRÁS, ALPIN TECHNIKA, HORGANYZÁS, TERMIKUS FÉMSZÓRÁS, FESTÉS Várjuk partnerek jelentkezését! POLMETÁL

PRUSZYNSKI

Speciális mélyépítés: tBDÏMT[ÈEGBMÏQÓUÏT t-BSTTFOT[ÈEGBMÏQÓUÏT t-BSTTFOT[ÈEMFNF[ÏSUÏLFTÓUÏT

t-BSTTFOT[ÈEMFNF[FLÏSUÏLFTÓUÏTF t-BSTTFOT[ÈEMFNF[FLCÏSCFBEÈTB t-BSTTFOT[ÈEMFNF[FLCFÏQÓUÏTF tDÚMÚQWFSÏToBDÏMDTǮ WBTCFUPODÚMÚQ TUC

)3ÈDLFWF ,PTTVUI-V JSPEB!IBWBSJBLGUIVtWBMMBMLP[BT!IBWBSJBLGUIV TFM'BY TFM'BY .PC t .PC t TFWÏLFOZTÏHFJOLSǮMCǮWFCCJOGPSNÈDJØULBQIBUB www.havariakftIVtXww.szadolas.huWBHZBwww.larssen.huPMEBMBLPO

Az Ön célja a mi acélunk! ISO-LINE ZRT. – 20 éve a szigetelőipar szolgálatában!

ő és k tet ázak, o k tása rno ih i csa , család ek gyár r a p ein k, i zeinek lete mez épü ézleme repesle i g á zdas oló trap etek cse sa! őga k l Mez zatbur nú épü almazá nda ez lem yűgere rg lok zhasz s o f e m s p o é ö h ere ” könn i és k – Cs C el aság mez „Z” és „ fil d e z l pan a z r g é e r p z p o nyezeti n Tra rends o n rt ból! rna Gipszka és álme sato nyag ti c a a z z p s k a l o - Ere oml égi a inős ta - H t m e s z á a rt Falk i gyá szág r o r ya Mag

Polmetál Pruszynski Kft. H-9736 Tormásliget, Ipartelep 127/5. Tel.: +36/94/565-164 Fax: +36/94/565-165 www.pruszynski.hu polmetal@pruszynski.hu 34 HÍD

Magyarország vezető szigetelő lemezgyártó cégének kínálatából: t*40-*/&CJUVNFOFTWÓ[T[JHFUFMŐMFNF[FL t*4030--UÈCMÈTIŐÏTWÓ[T[JHFUFMŐSFOET[FS tBT[JHFUFMÏTIF[LBQDTPMØEØBMBQP[ØL GÏOZWÏEŐL SBHBT[UØLÏTT[JHFUFMŐIBCBSDTPL Kérjen egyedi ajánlatot: info@iso-line.hu Bővebb információ: www.iso-line.hu

Gábor Napárnyékoló = iUQ\pNROiVWHFKQLNDIHOVŋIRNRQ Az árnyékolástechnika teljes palettáját saját üzemünkben gyártjuk az Ön igényei szerint. tSFEŐOZ SFMVYB tT[BMBHGàHHÚOZ OBQFMMFO[Ő tIBSNPOJLBBKUØ SPMFUUB tT[ÞOZPHIÈMØ [TBMV[JB tBCMBLGØMJB t[ÈSUEPIÈOZ[ØQBWJMPOPL Kérjen egyedi ajánlatot: HBCPSOBQBSOZFLPMP!HNBJMDPN )%FCSFDFO3BHPEBEàMŐ 5FM 'BY XXXHBCPSOBQBSOZFLPMPIV


Egyedi ĂŠs kĂźlĂśnleges munkĂĄk D%pNHU9i].IWWĹ‹O tJQBSJĂ?TNF[ÇŽHB[EBTĂˆHJDTBSOPLT[FSLF[FUFL tFHZFEJUFUÇŽĂ?TĂ?QĂ MFUT[FSLF[FUFL tĂžT[Ă˜NÇťWFLĂ?TMBLBUPTT[FSLF[FUFL A tervezĂŠstĹ‘l a kivitelezĂŠsig bĂĄrmiben a rendelkezĂŠsĂŠre ĂĄllunk!

"Nålunk kÜzÜs A CÉL" Keressen bizalommal: #-";4/;40-5t JOGP!CFLFSWB[IVtXXXCFLFSWB[IV

H-2049 DiĂłsd, KĹ‘bĂĄnyai u. 16. 5FM t'BY kereskedelem@pipecon.hu www.pipecon.hu

ELĹ?KÉSZĂœLETBEN: PUNTEA 2014/6. lapszĂĄm

NapelemtartĂł szerkezetek gyĂĄrtĂĄsa ĂŠs forgalmazĂĄsa

Romån nyelvŹ gazdasågi magazinunk kÜvetkező lapszåma mår a 2015. Êvi kiållítåsok jegyÊben, tematikus ågazati blokkokkal jelenik meg. Ha romåniai ßzleti kapcsolatokat keres, az Ön reklåmja se maradjon ki! RÊszletes informåciók: kovatsviktor@feliciter.hu • +36/70/425-0408

Strulik ZRT. H-6800 Hódmezővåsårhely, Makói út 36.; Pf. 116 Tel.: +36/62/535-715 E-mail: info@strulik.hu Web: www.strulik.hu

MinősÊg, megbízhatósåg, egyedi megoldåsok.

Electraplan Kft.

Kincses JĂĄnos tKBOPTLJODTFT!FMFDUSBQMBOIV XXXFMFDUSBQMBOIVtXXXFMFDUSBQMBOTLtXXXFMFDUSBQMBOSP

7Ť=,+25*$1<=Ă&#x2030;6$&e/6=(5.(=(7*<Ă&#x2030;57Ă&#x2030;6

7ĹĽ]LKRUJDQ\]yJDOYDQL]iOyYDODPLQW DFpOV]HUNH]HWJ\iUWy ]HP QN PHJQ|YHOWNDSDFLWiVVDONLYiOyPLQĹ&#x2039;VpJJHO NHGYH]Ĺ&#x2039;iUDNNDOYiUMDUpJLpV~MSDUWQHUHLW H-3752 SzendrĹ&#x2018;, Szuhogyi Ăşt 1. 5FM t'BY 1FUÇŽ,Ă&#x2C6;SPMZt QFUPLBSPMZ!T[FOESPHBMWBUPOMJOFIVtXXXT[FOESPHBMWBIV

A Strulik rendszerek funkciĂłjuk rĂŠvĂŠn garantĂĄljĂĄk az emberi ĂŠlet vĂŠdelmĂŠt ĂŠs az ĂŠpĂźletek biztonsĂĄgĂĄt. Az exkluzĂ­v lĂŠgtechnika ezen tĂşlmenĹ&#x2018;en maximĂĄlis kĂŠnyelmet is nyĂşjt. KĂ­nĂĄlatunkbĂłl: t LĂŠgtechnikai tĹązgĂĄtlĂł szerkezetek t FĂźstelvezetĹ&#x2018; rendszerek t SzellĹ&#x2018;zĂŠstechnikai termĂŠkek t ZomĂĄncozott kĂĄlyhacsĂśvek t Egyedileg megmunkĂĄlt lemezek

â&#x20AC;&#x17E;LĂŠgtechnika, tĹązvĂŠdelem magas fokon!â&#x20AC;?

)H )HQ\Ĺ&#x2039;IĹĽUpV]iUXNWHWĹ&#x2039;V]HUNH]HWL WHWĹ&#x2039;IHGĹ&#x2039;DQ\DJRNpUWpNHVtWpVH (J\HGLPpUHWUHIĹĽUpV]HOpVPLJ

(&'"'",&3,GUtH-2191 Bag, AszĂłdi Ăşt 2. 5FMt5FM'BY HFGBGBLFS!JOWJUFMIVtXXXHFGBLGUIV

KĂ­nĂĄlunk tovĂĄbbĂĄ: tMBNCĂ?SJĂ&#x2C6;U IBKĂ&#x2DC;QBEMĂ&#x2DC;U tT[JHFUFMĹ?BOZBHPLBU t04#MBQPLBU tDTFSFQFU [TJOEFMZU

www.feliciter.net HĂ?D 35


LĂŠgtechnikai termĂŠkek ĂŠs megoldĂĄsok D7KHUPRSODVW/pJWHFKQLNDL.IWWĹ&#x2039;O

28 ĂŠves tapasztalattal fĂźggĂśnycsipeszek, karikĂĄk, csĂşszkĂĄk, horgok, karnisok gyĂĄrtĂĄsa. LegolcsĂłbban a gyĂĄrtĂłtĂłl!

TermĂŠkeink: robbanĂĄsbiztos ventilĂĄtorok, normĂĄl motorral szerelt ventilĂĄtorok, lĂŠgtechnikai elemek kĂśr-ĂŠs nĂŠgyszĂśgkeresztmetszetben, tartĂĄlyok, elszĂ­vĂłernyĹ&#x2018;k stb. normĂĄl ĂŠs antisztatikus anyagbĂłl ElĹ&#x2018;nyeik: hosszĂş ĂŠlettartam, vegyszer- ĂŠs idĹ&#x2018;jĂĄrĂĄsĂĄllĂł, nagy lĂŠgszĂĄllĂ­tĂĄsi teljesĂ­tmĂŠny, alacsony zajszint.

CZIBERE KFT. H-2360 GyĂĄl, Bem J. u. 21. Tel.: +36/70/385-0125 czibere@monornet.hu www.czibere.hu

Thermoplast LĂŠgtechnikai Kft.t)#VEBQFTU5PSPOUĂ&#x2C6;MV 5FM'BY tJOGP!UIFSNPQMBTULGUIVtXXXUIFSNPQMBTULGUIV

LĹ&#x2018;rinci MĹąanyagipari SzĂśvetkezet

Legyen Ă&#x2013;n is viszonteladĂł partnerĂźnk! A tĂśbb mint 60 ĂŠve alapĂ­tott Szarvasi VasFĂŠmipari Zrt. napjainkban is MagyarorszĂĄg legnagyobb lĂĄmpa- ĂŠs vilĂĄgĂ­tĂłtest gyĂĄrtĂł Ăźzeme. Az ĂŠvi mintegy fĂŠlmilliĂł lĂĄmpa elĹ&#x2018;ĂĄllĂ­tĂĄsĂĄhoz szĂźksĂŠges fĂŠm alkatrĂŠszek sajĂĄt Ăźzemeinkben kĂŠszĂźlnek. GalvanizĂĄlĂł, valamint festĹ&#x2018; gyĂĄrtĂłsorokkal is rendelkezĂźnk. Ă&#x153;veghajlĂ­tĂł ĂźzemĂźnkben â&#x20AC;&#x201C; amely EurĂłpa egyik legnagyobb teljesĂ­tmĂŠnyĹą ilyen Ăźzeme â&#x20AC;&#x201C; nĂŠgy hatalmas ipari kemence segĂ­tsĂŠgĂŠvel folyamatosan ĂĄllĂ­tjuk elĹ&#x2018; a modern vilĂĄgĂ­tĂĄstechnikĂĄban igen kedvelt, szebbnĂŠl-szebb ĂźvegburĂĄkat ĂŠs Ăźveglapokat. Az ĂĄltalunk gyĂĄrtott termĂŠkek megbĂ­z-

H-1183 Budapest, AkadĂĄly u. 15. Tel t'ax: +36/1/291-6443 www.lorincimuanyag.hu info@lorincimuanyag.hu

hatĂłsĂĄgĂĄt ĂŠs kivĂĄlĂł minĹ&#x2018;sĂŠgĂŠt tanĂşsĂ­tja, hogy lĂĄmpĂĄink 70%-ĂĄt exportĂĄljuk, Ă­gy a vilĂĄg minden tĂĄjĂĄn megtalĂĄlhatĂłk. A hagyomĂĄnyos ĂŠs elektromos kĂĄvĂŠfĹ&#x2018;zĹ&#x2018;ink megbĂ­zhatĂł mĹąkĂśdĂŠsĂźk ĂŠs hosszĂş ĂŠlettartamuk okĂĄn a hĂĄztartĂĄsok igen kedvelt ĂŠs elengedhetetlen felszerelĂŠsei. Nagy nĂŠpszerĹąsĂŠgnek Ăśrvendenek egyĂŠb hĂĄztartĂĄsi kisgĂŠpeink is. A magas mĹąszaki tartalmat szakkĂŠpzett mĂŠrnĂśkeink, a megbĂ­zhatĂłsĂĄgot ĂŠs kivĂĄlĂł minĹ&#x2018;sĂŠget pedig az ISO 9001:2008 minĹ&#x2018;sĂŠgbiztosĂ­tĂĄsi rendszer garantĂĄlja a termĂŠkfejlesztĂŠs ĂŠs elĹ&#x2018;ĂĄllĂ­tĂĄs sorĂĄn.

tWC-ĂźlĹ&#x2018;ke WC-tartĂĄly 8$QBQĂ&#x201C;SUBStĂł t1iperepolc T[BQQBOUBStĂł UĂ&#x161;SĂ&#x161;MLĂ&#x161;[ÇŽUBStĂł MFQFEÇŽUBStĂł tTĂ&#x2C6;MDĂ&#x2C6;L Ă&#x161;OLJT[olgĂĄlĂł GFMT[olgĂĄlĂł UĂ&#x2C6;MBMĂ&#x2DC; Ă?TIĂ&#x2C6;SPNT[Ă&#x161;HMFUÇťUĂ&#x2C6;MDB

t$TJHBUĂ&#x161;NMÇŽL NÇťT[BLJUĂ&#x161;NMÇŽL Ă?MFMNJT[FSJQBSJUĂ&#x161;NMÇŽ t-PDTPMĂ&#x2DC;UĂ&#x161;NMÇŽ BMBQDTÇŽ t'orgalomelterFMÇŽLĂ&#x17E;Q t)ÇťUÇŽUPSPOZSĂ&#x2C6;DT t1BEP[BUFMFN Ă&#x2C6;MMBUUBSUĂ&#x2C6;TIP[

Egyedi gyĂĄrtĂĄsokat â&#x20AC;&#x201C; intĂŠzmĂŠnyek, szĂĄllodĂĄk, hotelek stb. â&#x20AC;&#x201C; vĂĄllalunk. Ĺ&#x;Ç&#x152;Ç&#x152;Ä&#x201A;ĹľÄ&#x17E;Ĺ?žƞĆ?Ç&#x152;Ä&#x201A;ĹŹĹ?Ä?Ć?Ä&#x201A;Ć&#x2030;Ä&#x201A;Ć&#x161;ƾŜŏÄ&#x201A;Ć&#x161;Í&#x2022;ĹľÄ&#x17E;Ĺ?Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹŻĹżĆ?Ĺ&#x;Ć&#x161;ŊƾŏÄ&#x17E;ĹŻĹŹÄ Ć&#x2030;Ç&#x152;Ä&#x17E;ĹŻÄ Ć?Ä Ć&#x161;Í&#x160;

Szarvasi Vas-FĂŠmipari Zrt.t)4[BSWBT 4[BCBETĂ&#x2C6;HV 5FM t'BY &NBJMLFSFTLFEFMFN!WBTJQBSJIVt8FCwww.vasipari.hu &VDWRUQDpVYt]DNQDKiJFVyN a Kelencz ĂŠs Fia 0ĹĽDQ\DJIHOGROJR]y.IWWĹ&#x2039;O AknahĂĄgcsĂłink elĹ&#x2018;nyei: t mĹąanyagbevonat, amely a fĂŠm hĹ&#x2018;tĂĄgulĂĄsait, a sĂłt, az extrĂŠm alakvĂĄltot zĂĄsokat repedezĂŠs mentesen viseli el (akĂĄr csomĂłt is lehet rĂĄ kĂśtni) t kapacitĂĄs: napi 1.000-db fĂślĂśtt t akĂĄr 1,7 Euro/darabtĂłl elĂŠrhetĹ&#x2018;, kiszĂĄllĂ­tĂĄssal! t 1200 db vĂĄsĂĄrlĂĄsa esetĂŠn 1,8 euro/darab, szĂĄllĂ­tĂĄssal ,JpQ\HVHWpQD]DNQDKiJFVyIHOÂ OHWpQHOKHO\H]]Â NDPHJUHQGHOĹ&#x2039;QHYpWpVORJyMiW TovĂĄbbi informĂĄciĂłk: kelencz@hagcso.hutKĂŠrdĂŠseit 24 ĂłrĂĄn belĂźl megvĂĄlaszoljuk! www.hagcso.hu

&VĹ&#x2039;NDULPDJ\iUWiVV]DEYiQ\ pVHJ\HGLPpUHWEHQNHUHVNHGHOHP TermĂŠkcsoportok: t)FHUPMEBUPT MBQPT FHZFEJ WBL OBHZOZPNĂ&#x2C6;TĂ&#x17E; MB[B "/4* NFOFUFTLBSJNĂ&#x2C6;L t4[FSFMĂ?TJLĂ&#x161;[EBSBC  A szĂŠnacĂŠl karimĂĄinkhoz t,Ă&#x161;UÇŽHZÇťSÇťL EN 10204 3.1, a savĂĄllĂł karimĂĄkhoz t&HZĂ?CUFSNĂ?LFL AD2000 W2-W9 PED szerinti alapanyag. A sajĂĄt gyĂĄrtĂĄsĂş termĂŠkeinknĂŠl gyĂĄrtĂłmĹąibizonylatot tudunk biztosĂ­tani.

PintĂŠr ĂŠs TĂĄrsa Kft. 5FM t'BY SFOEFMFT!LBSJNBHZBSUBTIVtXXXLBSJNBHZBSUBTIV

,SDULHOHNWURPRVIĹĽWpVHNKĹ&#x2039;WHFKQLNDLEHUHQGH]pVHNN|]YHWOHQÂ ODJ\iUWyWyO t3Ă&#x17E;EGÇťUÇŽUFTUFL Âť fĂŠmburkolatos ĂŠs fĂŠmburkolat nĂŠlkĂźli Âť merĂźlĹ&#x2018; fĹątĹ&#x2018;testek Âť nagyteljesĂ­tmĂŠnyĹą bojler Âť csavarlazĂ­tĂł Âť bordĂĄs alumĂ­nium hĂĄzas

t1BMĂ&#x2C6;TUGÇťUÇŽUFTUFL Âť mag- ĂŠs fĂşvĂłka fĹątĹ&#x2018;test, Âť burkolat nĂŠlkĂźli ĂŠs hĹ&#x2018;szigetelt hengerfĹątĹ&#x2018;test Âť kerĂĄmiabetĂŠtes fĹątĹ&#x2018;test

AjĂĄnljuk tovĂĄbbĂĄ: tFHZĂ?CIÇŽUFDIOJLBJCFSFOEF[Ă?TFJOLFUĂ?TB[PLBMLBUSĂ?T[FJU tIÇťUÇŽ GÇťUÇŽLMĂ&#x201C;NBSFOET[FSFJOLFU tOBQFOFSHJBIBT[OPTĂ&#x201C;UĂ&#x2DC;CFSFOEF[Ă?TFJOLFU

t&HZĂ?CGÇťUÇŽUFTUFL Âť sĂ­kfĹątĹ&#x2018;testek Âť lĂŠgfĹątĹ&#x2018; ĂŠs hĹ&#x2018;lĂŠgfĂşvĂł csalĂĄd Âť tĂśrĂślkĂśzĹ&#x2018;szĂĄrĂ­tĂłk Âť egyedi fĹątĹ&#x2018;testek

TermĂŠkeink kivĂĄlĂł minĹ&#x2018;sĂŠgĂŠre garancia: tUĂ&#x161;CCMĂ?QDTÇŽTNJOÇŽTĂ?HFMMFOÇŽS[Ă?T tUĂ&#x161;CCĂ?WUJ[FEFTHZĂ&#x2C6;SUĂ&#x2C6;TJUBQBT[UBMBU

5IFSNP5FBN)ÇŽUFDIOJLBJ,GU H-1158 Budapest, KĂŠsmĂĄrk u. 14/b 5FM t'BY JOGP!UIFSNPUFBNIVtXXXUIFSNPUFBNIV 36 HĂ?D


http://issuu.com/feliciter

TextilnyomĂĄs kivĂĄlĂł PLQĹ&#x2039;VpJEHQ

Ă?zelĂ­tĹ&#x2018; kĂ­nĂĄlatunkbĂłl: tWJ[FTCĂ&#x2C6;[JTĂ&#x17E;T[JUĂ&#x2C6;[Ă&#x2C6;T QMBTUJTPM [TFMĂ? QVĂś GĂ&#x2DC;MJBOZPNĂ&#x2C6;TTUC tPMEĂ&#x2DC;T[FSFTGFTUĂ?LFLLFMUĂ&#x161;SUĂ?OÇŽT[JUĂ&#x2C6;[Ă&#x2C6;T B[Ă&#x161;OUBQBEĂ&#x2DC;NBUSJDĂ&#x2C6;LUĂ&#x2DC;MBSFOET[Ă&#x2C6;NUĂ&#x2C6;CMĂ&#x2C6;LJH tTQPSUNF[FL QĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC;L [Ă&#x2C6;T[MĂ&#x2DC;L TBQLĂ&#x2C6;L UĂ&#x2C6;TLĂ&#x2C6;LGFMJSBUP[Ă&#x2C6;TB OZPNUBUĂ&#x2C6;TB VĂĄllaljuk nagy szĂŠriĂĄs szitĂĄzĂĄst tĂśbb tĂ­zezres nagysĂĄgrendig is, akĂĄr 10 szĂ­nben tĂśrtĂŠnĹ&#x2018; nyomĂĄsig!

KĂŠrjen egyedi ajĂĄnlatot: info@tkszita.hu T&K FilmnyomĂł MĹąhely Kft. 5FM tXXXULT[JUBIV

A HĂ?D online is olvashatĂł, ajĂĄnlja ismerĹ&#x2018;seinek!

http://issuu.com/hidlap

Ă&#x153;veghulladĂŠk EHJ\ĹĽMWpVNH]HOpV 6tNpV|EO|VÂ YHJKXOODGpN Â YHJW|UPHOpNÂ YHJFVHUpS NHUHVNHGHOHP )HOYiViUOiVEHJ\ĹĽMWpV pVIXYDUR]iV

gQQHNQLQFVPiVGROJD PLQWNHUHVQLPLQNHW Tel.: +36/68/410-350 JOGP!GFSNBSJLIVtXXXGFSNBSJLIV DW|EELWPLPHJROGMXN

GĂ&#x2030;PGYĂ RTĂ S Ă&#x2030;S ACĂ&#x2030;LSZERKEZETEK PELLET ELĹ?Ă LLĂ?TĂ&#x201C; GĂ&#x2030;PEK, KAZĂ NOK, KONTĂ&#x2030;NEREK, PĂ&#x201C;TKOCSIK FĂŠmmegmunkĂĄlĂĄs t MezĹ&#x2018;gazdasĂĄgi gĂŠpek t KontĂŠnerek t Vasszerkezetek t PĂłtkocsik t KerĂ­tĂŠsek t Egyedi berendezĂŠsek

t KazĂĄnok Âť vegyes tĂźzelĂŠsĹą Âť pellet Âť aprĂ­tĂŠk Âť bĂĄlĂĄs t automata adagolĂłfejek

Pellet PelletĂĄlĂł- ĂŠs BrikettĂĄlĂł gĂŠpek gyĂĄrtĂĄsa t Agripellet ĂŠrtĂŠkesĂ­tĂŠs t BĂŠrpelletĂĄlĂĄs: Âť szalma Âť energiafĹą

Âť olajos magvak ĂŠs szĂĄrmazĂŠkai Âť tisztĂ­tĂł mĹąvek mellĂŠktermĂŠke Âť fanyesedĂŠk, aprĂ­tĂŠk, fĹąrĂŠszpor Âť egyĂŠb mezĹ&#x2018;gazdasĂĄgi mellĂŠktermĂŠkek

EgyĂŠb mezĹ&#x2018;gazdasĂĄgi gĂŠpek, pĂłtkocsik gyĂĄrtĂĄsa AGROBIL, EB-04

Pellet elĹ&#x2018;ĂĄllĂ­tĂł gĂŠpek

KazĂĄnok

H-6600 Szentes, NagynyomĂĄs 16. E-mail: toroczkay@tandttechnik.hu

KontĂŠnerek

Tel.: +36-63/311-144 www.tandttechnik.hu

Fax.: +36-63/313-959 Mob.: +36-30/9453-922 HĂ?D 37


Természetesen & örömmel AC TIVE LIFE & BALANCE

A VÁROSOK

KONFERENCIA ÉS WELLNESS HOTEL SOPRON ZÖLD SZÍVÉBEN, A HOTEL FAGUSBAN Legyen szó szűk körű felsővezetői tréningekről, vagy több száz fős üzleti konferenciákról, rendezvényekről, a Hotel Fagus biztosítja az Ön sikerét! Amit kínálunk: tBSÏHJØMFHOBHZPCCFHZUFSǻLPOGFSFODJBUFSNF GǮCFGPHBEÈTB

tT[FLDJPOÈMIBUØUFSNFL UÚLÏMFUFTIBOHT[JHFUFMÏT tNPEFSOBVEJPWJ[VÈMJTUFDIOJLBtT[BLLÏQ[FUUT[FNÏMZ[FU tFHZÏOJDTBQBUÏQÓUǮQSPHSBNPLtT[PCBÈMMBWFOEÏHFLSFOEFMLF[ÏTÏSF Bővebb információ a www.fagushotelsopron.hu oldalon vagy a 06-99/515-000-ás telefonszámon!

VÁSÁR AJÁNLÓ Aluminium, Düsseldorf, október 7–9. A világ első számú találkozópontja az aluminium szektor résztvevői számára ez a kiállítás, melyet kétévente rendeznek meg. A kiállítók termékei láttán, a szakmai látogatók bepillantást nyerhetnek az alumínium gyártás teljes folyamatába, az alapanyagoktól a késztermékekig. Tematikája: nyersanyagok, félkész termékek, speciális alkalmazásokhoz gyártott aluminium, felületmegmunkálás, hegesztés, könnyűszerkezetek és újrahasznosítás, felszerelések, gépek, szerszámok, szolár technológiában használt aluminium. www.aluminium-messe.com

VÁROSA A Magyarország nyugati határszélén található Sopron városát számtalan névvel illetik: „a hűség városa”, „ékszerváros”, zöld város” és sok más jelzővel. Nem véletlenül, hiszen egyike hazánk kellemes vidékeinek. Klimatikus gyógyhely kristálytiszta levegővel, valódi természeti kincsekkel övezve. Sétálhatunk a parkerdő útjain, bejárhatunk völgyeket, szurdokokat, magaslatokat. A klimatikus feltételek mellett a talaj és a víz magas sótartalma járul hozzá a mintegy 20 ezer éves Fertő tó és a környező tájegység biológiai sokféleségéhez. A Fertőtáj szubmediterrán klímája, a Fertő-Hanság Nemzeti Park, a Világörökségi terület egyedülálló természeti értékeket képviselnek. A téli sportok hívei a Dalos-hegyen és a környező osztrák sípályákon hódolhatnak szenvedélyüknek, hiszen a szállodákból rövid idő alatt elérhetők a jól felszerelt síparadicsomok. Sopron látnivalói kézről kézre adják az idegent, a letűnt idők emlékei között járva modern, gazdag kultúrájú, élénk művészeti élettel áthatott fesztiválvárosban érezheti magát az ember, ahol ízletes ételeket és finom borokat is kóstolhat. A közelben is számos kirándulási lehetőség kínálkozik: átruccanhat Kőszegre várlátogatásra, vagy éppen Ausztriába – hogy csak két példát említsünk. Ha Sopronban jár, a Hotel Fagust ajánljuk szálláshelyként: kellemes környezet, kiváló konyha, wellness… Ugyan miért hagyná ki?

Materialica, München, október 21–23. Alapanyagfelhasználás-technikai, anyagkutatási, felületkezelési és elektronikai szakvásár. ahol évente vonultatják fel a nemzetközi kiállítók az aktuális anyag innovációk legjobbjait. Ezekhez tartoznak a fémből, műanyagból, kompozitokból, kerámiából és természetes anyagokból készülő kiindulási anyagok, félkész termékek, alkatrészek és komponensek. Az érzékelő technológia, az adaptronika és az elektronika számára készülő működőképes bevonatok, mint például a nanotechnológián alapulók, és egyedi funkcionális anyagok egészítik ki a MATERIALICA kínálatát. www.materialica.de 38 HÍD

Welcome to Planet e. Az elektronika egész univerzuma egy helyen! Jegyek és regisztráció www.electronica.de/en/tickets

26. Elektronikai világvásár: komponensek, rendszerek, alkalmazások Messe München 2014. november 11–14. www.electronica.de

years


EXPORTÉLÉNKÍTÉS 2015. év Cégünk, a Mac-Line Hungary Kft. a balkáni vásárközpontok magyarországi képviseleteként, azok hivatalos árain szervezi magyar vállalkozások bemutatkozását a külpiacon. A tapasztalataink hasznosításával, a külpiacra jutás forrásait folyaPDWRVDQͤJ\HOHPPHON¯V«UYHLJ\HNV]¾QN3DUWQHUHLQNVHJ¯WV«J«UHOHQQLD]H[SRUW«O«QN¯W«VEHQ$]DNWX£OLVLQIRUP£FLµN ELUWRN£EDQDN¸YHWNH]ēNL£OO¯W£VRNDWDM£QOMXNͤJ\HOP¾NEHD«YEHQ

FOGYASZTÁSI VÁSÁROK, ÁLTALÁNOS KIÁLLÍTÁSOK %RV]QLD+HUFHJRYLQD˴1HP]HWN¸]L*D]GDV£JL9£V£U0RV]W£U 6]HUELD˴1HP]HWN¸]L*D]GDV£JL9£V£U6]DEDGND $OE£QLD˴,7)7LUDQD

£SULOLV M¼QLXV QRYHPEHU

PRIVATE LABEL (SAJÁTMÁRKÁS TERMÉKEK) 2URV]RUV]£J˴,3/6,QWHUQDWLRQDO3ULYDWH/DEHO6KRZ0RV]NYD

P£UFLXV

/'<ɥ)#<&#5ǩ)DZ.'./+5<'4+2#4 +RUY£WRUV]£J˴9LUR([SR9HUēFH +RUY£WRUV]£J˴*$676SOLW 1DJ\%ULWDQQLD˴,)( 3UR3DFN/RQGRQ ž]EHJLV]W£Q˴:RUOG)RRG7DVNHQW %XOJ£ULD˴)RRG7HFK3ORYGLY 0RQWHQHJUµ˴)RRG)DLU%XGYD 2URV]RUV]£J˴,QWHU)RRG6]HQWS«WHUY£U 5RP£QLD˴$JUDULD.ROR]VY£U 6]HUELD˴0H]ēJD]GDV£JL9£V£UœMYLG«N $]HUEDMG]V£Q˴:RUOG)RRG%DNX .D]DKV]W£Q˴,QWHU)RRG$V]WDQD 2URV]RUV]£J˴:RUOG)RRG0RV]NYD 0DFHGµQLD˴,7)$JUR)RRG6NRSMH 5RP£QLD˴,QGDJUD%XNDUHVW .D]DKV]W£Q˴:RUOG)RRG+25(;.D]8SDFN$OPDW\

IHEUX£UP£UFLXV P£UFLXV P£UFLXV P£UFLXV £SULOLV £SULOLV £SULOLV £SULOLV P£MXV P£MXV P£MXV V]HSWHPEHU V]HSWHPEHU RNWµEHUQRYHPEHU QRYHPEHU

DZ2ǵ6ɥ+2#4 8NUDMQD˴.\LY%XLOG.LMHY 0DFHGµQLD˴%XLOG &RQVWUXFW6]NRSMH 5RP£QLD˴&RQVWUXFW([SR%XNDUHVW 6]HUELD˴6((%%(%HOJU£G .D]DKV]W£Q˴.D]%XLOG$TXDWKHUP$OPDW\ 0RQWHQHJUµ˴&LYLO(QJLQHHULQJ%XGYD $]HUEDMG]V£Q˴%DNX%XLOG$TXDWKHUP%DNX +RUY£WRUV]£J˴6$626SOLW )UDQFLDRUV]£J˴%DWLPDW3£UL]V

P£UFLXV P£UFLXV P£UFLXV £SULOLV V]HSWHPEHU V]HSWHPEHU RNWµEHU RNWµEHU QRYHPEHU

6'%*0+-#+$'47*ǩ<ǩ5+Ť$'5<ǩ..ǵ6Ǻ+,ǩ4/ʅ+2#4+8ǩ5ǩ418NUDMQD˴,QWHUWRRO.LMHY 6]HUELD˴7HFKQLND%HOJU£G 6]HUELD˴1HP]HWN¸]L*D]GDV£JL9£V£U6]DEDGND 0DFHGµQLD˴7HKQRPD6NRSMH 5RP£QLD˴7,%([SR(QHUJL(%XNDUHVW

P£UFLXV P£MXV M¼QLXV RNWµEHU RNWµEHU

7RY£EELUHQGH]Y«Q\HNUēO«VNL£OO¯W£VRNUµOU«V]OHWHVOH¯U£VKRQODSXQNRQWDO£OKDWµ www.macline.hu

 

$U«V]Y«WHOIHOW«WHOHLUēON«UM¾N«UGHNOēGM¸QDOHQWLHO«UKHWēV«JHLQNHQ 0DF/LQH+XQJDU\.IW +5¸V]NH)HOV]DEDGXO£VX 7HO)D[ R̪ FH#PDFOLQHKX  ZZZPDFOLQHKX


?

CÉLIRÁNYOSAN SZERETNE HIRDETNI

Gazdasági magazin magyar ajkú üzletembereknek 7 országban – azoknak, akik nyelvi kötöttségek nélkül keresnek üzleti partnereket.

Üzleti kommunikációs lapjaival az Ön partnere a Feliciter Kiadó! Hirdetése a HÍD-lapcsoport tagjaival célba ér!

Román nyelvű gazdasági magazinunk 16. éve jelenti a hidat a romániai üzleti szféra felé, széles körű terjesztési csatornákon.

Német nyelvű kiadványunk a német, svájci és osztrák üzletembereket szólítja meg számos kiállításon, üzleti találkozón.

A szerb ajkú üzletembereknek szóló magazint Szerbiában, Montenegróban, Macedóniában és Bosznia-Hercegovinában olvassák.

A szlovák nyelvű gazdasági magazinunk a Magyarországgal szomszédos Szlovákia vállalkozóit szólítja meg.

NE HAGYJA KI A LEHETŐSÉGET, KERESSEN BENNÜNKET MOST! kovatsviktor@feliciter.hu

Profile for Feliciter Kft.

Hid 2014 02  

Hid 2014 02  

Profile for feliciter
Advertisement