__MAIN_TEXT__

Page 1

2015

Kirรกlyaink nyomรกban


H

K

Sze

Cs

P

Szo

V

H

K

Sze

Cs

P

Szo

V

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

Magas hegy tetején régi Buda vára, Merőn állva néz a ballagó Dunára, Talán azért néz, hogy leszédüljön végre, És a mélybe essék, a víz fenekére.

Látta gonosz Zsigmond király idejében Kont levágott fejét a hóhér kezében, Vitéz Hédervári Kont Istvánnak fejét, S véle egyetemben sok jó társáiét.

Jobb is lenne már őnéki ott a mélyben, Sok gyászdolgot látott hosszú életében, Sok gyászdolgot látott, megirtózott tőle, Azért várja, várja, hogy már mikor dől le?

Látta a hitszegő László király alatt, Vérpadra idősebb Hunyadi mint haladt, Szép Hunyadi László, fiatal levente, Öt pallos-suhintás fejét leütötte.

2015 Január Boldogasszony hava


H

K

Sze

Cs

P

Szo

V

H

K

Sze

Cs

P

Szo

V

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

2

3

4

5

6

7

8

Nagy Rákóczi jár az gyönyörű mezőben, Rettenetes kardja villog a kezében. Kardjával fölmutat Esztergom várára, Vár tornyán lobogó császár zászlajára.

Éjten-éjjel egyszer az álgyu hármat szól: Hát az a sok kuruc az várra csakúgy nyomúl. Tüzes garanáttul világos az éjjel, Hajh! sok anya fia borúl ott bé vérrel!

Mire a fényes nap háromszor felsütne, Hejh, magyar lobogó lesz oda feltűzve! Szóljatok álgyuim, szörnyen ropogjatok, Dunának két partja rengjen alattatok!

Hasad a szép hajnal, piros az hegyoldal... Esztergom várába Rákóczi felnyargal. Esztergom utcáin szikrát hány patkója, Esztergom bástyáin lobog az zászlója.

2015 Február Böjtelő hava


H

K

Sze

Cs

P

Szo

V

H

K

Sze

Cs

P

Szo

V

23

24

25

26

27

28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

Ah, hol vagy, magyarok Tündöklő csillaga! Ki voltál valaha Országunk istápja!

Hol vagy, István király? Téged magyar kíván, Gyászos öltözetben Teelőtted sírván.

Rólad emlékezvén Csordulnak könnyei, Búval harmatoznak Szomorú mezei.

Lankadnak szüntelen Vitézlő karjai, Nem szűnnek iszonyú Sírástól szemei.

2015 Március Böjtmás hava


H

K

Sze

Cs

P

Szo

V

H

K

Sze

Cs

P

Szo

V

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nem pihenhetsz amíg magyar néped rablók tiporják pribékek verik Vezess minket Ősi tekintélyed s érckarod nélkül hazánk elveszik

Kiálts harcolj és imádkozz értünk hogy ne sújtson vész ne rontson métely Ha velünk vagy semmitől se félünk megbirkózunk minden ellenséggel

Dicső táltos hős bajnokunk László űzd a gonoszt s mi bátran követünk Te égi láng te szentséges zászló Szabadíts föl Mentsd meg az életünk

2015 Április Szent György hava


H

K

Sze

Cs

P

Szo

V

H

K

Sze

Cs

P

Szo

V

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

Előtted könyörgünk Bús magyar fiaid, Hozzád fohászkodunk Árva maradékid.

Tekints, István király, Szomorú hazádra, Fordítsd szemeidet Régi országodra.

Reménységünk vagyon Benned s Máriában, Mint magyar hazánknak Hív királynéjában.

2015 Május Pünkösd hava

Még éltedben minket Ennek ajánlottál, És szent koronáddal Együtt feláldoztál.


H

K

Sze

Cs

P

Szo

V

H

K

Sze

Cs

P

Szo

V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ez ő! Rőt múltunk ércizmú magyarja, Pusztára épül tündérpalotája, Királyi holló, mely nyugatra tart, Plutárkot érti és Cézárt csodálja Mely fölgyújtja a bús magyar avart, És elmereng olasz kéz remekén. Mely a jövendőt lángolón akarja!

De garaboncásként viskóba járva, Míg írt keres az árva pór bajára, Érezi, hogy mily magányos szegény!

2015 Június Szent Iván hava


H

K

Sze

Cs

P

Szo

V

H

K

Sze

Cs

P

Szo

V

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Híres Buda várát még sohasem láttam, Krónikában róla bár sokat olvastam, Aztat hogy láthassam, mindenkor kívántam, El is tökéllettem oda tenni útam.

Mostan minden Táblák tétettek Budára, Azon okból, hogy az van ország javára, Mert hazánk közepén fekszik Buda vára, Mindennek egyenlő majdnem útja arra.

Olvastam, hogy hajdan királyinknak széke Itt vala, s itt lakott nemzetünknek éke, Rákosnak mezején, mely ennek vidéke, Tartott országgyűlést a nemzetség szépe.

Mindenféle dolgok ottan folytattatnak, Sok törvényes perek előhozattatnak, Igazságtételek ott kiadattatnak, Egyszóval: mindenek ott kormányoztatnak.

2015 Július Szent Jakab hava


H

K

Sze

Cs

P

Szo

V

H

K

Sze

Cs

P

Szo

V

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

Az első szent király itt született, s azóta szent város ez: szent és gyámoltalan. Paphercegek, néha paraszti, néha királyi vér, akkomodálta vén csuzos lába alá, faragott tarka zsámolyul.

szolgálták ők is, és az életet! Nekik köszönöd e látványt; balról a kerek templommal, melyet, mondják, ama nagy Dóm legelső álmodója épített, kicsiny próba gyanánt, hogy élve lássa még csodás

S némelyik oly dicső zsámolyról álmodott, mint a pápának Róma; s agg tanárok eszét, s rossz talján piktorok kezét bérelte: jó öreg papok játéka volt ez; tán olykor balkezes; de hagyján: mert az Istent

álmát: a fő Magyar Templomot! Én is, én is nekik köszönhetem ma ezt az órát: templomot látok én is, és talán elmondom most, vén álmok s játékok között, ami oly rég ül nyelvemen. Sötét kor ez,…

2015 Augusztus Kisasszony hava


H

K

Sze

Cs

P

Szo

V

H

K

Sze

Cs

P

Szo

V

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ez a föld, melyen annyiszor Apáid vére folyt; Ez, melyhez minden szent nevet Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős Árpádnak hadai; Itt törtek össze rabigát Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák Véres zászlóidat, S elhulltanak legjobbjaink A hosszú harc alatt.

2015 Szeptember Szent Mihály hava


H

K

Sze

Cs

P

Szo

V

H

K

Sze

Cs

P

Szo

V

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

Most felleg gyűl, szél jár, villám fakad, szürkébe fúl Visegrád omladéka. Esik. Tán szíve is belészakad, oly lelkendezve szól lomb közt a béka.

A hegy hajnalfátyolba öltözött. Most minden olyan ódon, olyan ős. De emeli fejét a Vár mögött a Nap: daliás, régi, szőke hős.

... S reggel tetők ragyognak s ablakok, mert éjjel tornyuk nőtt a rom-falaknak. Ilyenkor megbecsült nagyúr vagyok: királyok és királynék látogatnak.

2015 Október Mindszent hava


H

K

Sze

Cs

P

Szo

V

H

K

Sze

Cs

P

Szo

V

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

A szép Duna vize amint lefolydogál Pest, Buda várától, azzal kétfelé vál. Itt a királyi ház magas kősziklán áll, Melyben – várd – megmondom, vigadozva ki hál.

Negyedik Bélától építteték a vár, Kemény kő, kőszikla kerülteti, nem sár, Három kapujain tartatik kemény zár, Sok idegen árost magában kedvvel vár.

Azelőtt, míg benne királyok lakának, Első Lajos után kik uralkodának, A vár lakosi is vigan sétálának, Sétálások után kedvekre nyugvának.

2015 November Szent András hava


H

K

Sze

Cs

P

Szo

V

H

K

Sze

Cs

P

Szo

V

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ha alkonyatkor ballagtál a ködben, Mely lágy fátylával a Dunára hullt, A zsongó zajban és a méla csöndben Fáradt szívedbe muzsikált a mult.

Csokonait itt várta a diéta, Petőfit is és az a nyurga, méla, Szelíd diák, Reviczky, itt merengett,

A vén utcákon szinte visszazengett A régi léptek kongó moraja, Széchenyi járt itt és honán merengett, Amely nem volt, de lesz még valaha.

Hol most új bánat árvul a ligetben S a márványszép királynő téli estben Magyarjaira vár a Duna mellett.

2015 December Karácsony hava

Profile for Feliciter Kft.

Királyaink nyomában, falinaptár 2015  

Királyaink nyomában, falinaptár 2015  

Profile for feliciter
Advertisement