Page 1

Ord med dobbel konsonant

Ordriket © Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke

Ord med diftong (au, ei, øy, ai)

Ord med - kj

Noe du ser i klasserommet (substantiv)

Noe som beskriver det du ser i klasserommet (adjektiv)

Utstyr: Du trenger terning og blyant. Instruksjon: Trill terning, øynene på terningen bestemmer hvilken kolonne og oppgave du skal jobbe med. Du kan bare skrive ett ord om gangen. Har du fylt opp en kolonne, må du trille terningen på nytt.

Terningen bestemmer

© Sudowoodo / Shutterstock (terninger) © Diego Schtutman / Shutterstock (superhelt)

Noe du liker å gjøre (verb)


Et nytt ord du selv må finne opp

Ordriket © Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke

Et ord du synes er fint

Et ord på engelsk

Et ord som kan bety flere ting

Et ord som beskriver deg

Utstyr: Du trenger terning og blyant. Instruksjon: Trill terning, øynene på terningen bestemmer hvilken kolonne og oppgave du skal jobbe med. Du kan bare skrive ett ord om gangen. Har du fylt opp en kolonne, må du trille terningen på nytt.

Terningen bestemmer

© Sudowoodo / Shutterstock (terninger) © Diego Schtutman / Shutterstock (superhelt)

Et ord som passer til årstiden

Terningen Bestemmer  
Terningen Bestemmer