Page 1

Denne boka utforsker den tette sammenhengen mellom det å tenke og det å formidle. Med dette som grunnlag viser den steg for steg hvordan du kan bruke forenklingens kraft, enten du skal skrive, lage en presentasjon eller utvikle innhold til digitale kanaler.

ISBN 978-82-450-3336-6

,!7II2E5-adddgg!

SKRIV ENKELT - TENK BEDRE

Mange ser på skriving og formidling som en barriere. Det er egentlig det motsatte: en dør inn til ny verdi. Å utvikle et budskap, og samtidig ha det enkle som ideal, er forløsende – forløsende for god tenkning, forløsende for å gjøre virkelighet av en god idé, forløsende for å bringe et prosjekt videre mot vellykket gjennomføring. Men denne verdien frigjøres ikke av seg selv. Den krever en metode – en bevisst tilnærming til hvordan man gjør seg nytte av forenklingens kraft.

Henrik Bakke

Skriv enkelt – tenk bedre vil ikke gjøre deg til en kommunikasjonsstjerne. Men boka kan hjelpe deg til å lykkes bedre – i jobben din, som student eller i andre sammenhenger der god formidling og god tenkning er viktig.

Å lykkes med formidling krever forenkling. Den dårlige nyheten er at forenkling er vanskelig. Den gode nyheten er at det er verdt strevet. Det vil hjelpe deg å skrive bedre tekster, holde bedre presentasjoner og få bedre resultater. Denne boka viser deg hvordan.

Henrik Bakke

SKRIV ENKELT - TENK BEDRE

Henrik Bakke er utdannet cand.mag. fra Universitetet i Agder og har over 30 års erfaring som skribent og rådgiver innenfor kommunikasjonsfaget. Han har blant annet arbeidet som tekstforfatter og journalist i Burson-Marsteller og kommunikasjonsrådgiver i McKinsey & Company. Han er i dag skribent og innholdsstrateg i kommunikasjonsbyrået Creuna i Oslo.


tart tittel]

Henrik Bakke

SKRIV ENKELT - TENK BEDRE


Copyright © 2020 by Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved 1. utgave / 1. opplag 2020 ISBN: 978-82-450-3336-6 Grafisk produksjon: John Grieg, Bergen Omslagsdesign ved forlaget Forsidebilde: ©shutterstock.com/DODOMO Bilde s. 32: Gjengitt med tillatelse fra Saint Louis University Bilde s. 35: Scanpix / ©Mary Evans Picture/Rights Managed Bilde s. 39: Shutterstock / Elise V Bilde s. 68: Shutterstock / MidoSemsem Bilde s. 77: Shutterstock / mark reinstein Bilde s. 112: Shutterstock / Denmorgancom

Spørsmål om denne boken kan rettes til: Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Tlf.: 55 38 88 00 Faks: 55 38 88 01 e-post: fagbokforlaget@fagbokforlaget.no www.fagbokforlaget.no Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling bare tillatt når det er hjemlet i lov eller avtale med Kopinor.


Forord Jeg har vært så heldig at jeg har kunnet leve av å skrive. Underveis er jeg også blitt bedt om å hjelpe andre. Noen trenger hjelp til rettskriving. Andre sliter med å bygge en god struktur. Mange får ikke fram det de egentlig har på hjertet. Svært mange skriver for langt og komplisert. Men når vi skal forbedre, er det sjelden bare snakk om å gjøre hver setning og hvert avsnitt bedre språklig. Det handler ofte om å søke klarhet i hva den som skriver – eller lager en presentasjon – egentlig mener. Hvis vi er bevisst på dette – samtidig som vi forenkler – får vi ikke bare et stykke bedre formidling. Vi får et stykke bedre tankearbeid. Et bedre forslag. En bedre løsning. Denne effekten – som vi kan kalle forenklingens kraft – er jeg blitt stadig mer fasinert av og bevisst på opp gjennom årene. Jeg ser også at den er gyldig og gir verdi på de aller fleste områder innen formidling og kommunikasjon. Samtidig er denne kraften undervurdert og ikke godt nok kjent. Jeg vil at flere skal vite om den og ta den i bruk. Det er mitt ærend med denne boka. Jeg vil gjerne takke alle de talentfulle kolleger og kunder jeg har møtt i mitt virke som skribent og rådgiver. Uten deres kunnskaper, inspirasjon og motstand kunne ikke denne boka blitt til. Særlig takknemlig er jeg for årene jeg fikk bidra i konsulentselskapet McKinsey &


skriv enkelt – tenk bedre

6 Company. Mye av tankesettet, metodikken og inspirasjonen har jeg med meg derfra. Det var her jeg først oppdaget det fruktbare grenselandet som ligger mellom formidling og problemløsning. I dette terrenget har jeg vandret siden. Takk også til min familie, som heier på meg og får meg ned på jorda når det trengs. Drammen, november 2019 Henrik Bakke


Innhold Innledning: Det enkle vinner fordi det er vanskelig ............. 11

1 Å forenkle er nødvendig ..................................................... Å overleve syndfloden ............................................................... Stjel fra Dagsrevyen .................................................................. Når det sier klikk ........................................................................ Du har åtte sekunder på deg ..................................................... Pecha Kucha-effekten ............................................................... Skjerpings ..................................................................................

15 16 17 18 20 21 22

2 Hva kom først – språket eller tanken? ................................. Hvordan kan jeg vite hva jeg tenker før jeg ser hva jeg sier? .... Høna og egget ........................................................................... Født sånn eller blitt sånn?.......................................................... Uklart sagt er uklart tenkt ..........................................................

25 28 28 30 32


8 skriv enkelt – tenk bedre

3 Å forenkle løser problemer ................................................. Forenkling flytter fjell ................................................................ Tekst driver innovasjon hos Amazon......................................... Uke én-svaret ............................................................................. Gå til nisa og bli vis.....................................................................

33 35 36 37 39

4 Si det viktigste først – en metode for å løse problemer og kommunisere effektivt ............................................ Hva er greia med kantina?......................................................... Hva så? Syntesens edle kunst .................................................... Pyramideprinsippet – si det viktigste først ............................... Bygg nedenfra og opp ............................................................ Kommuniser fra toppen og ned .............................................. Se opp for falske synteser ......................................................... Aktive budskap – hva mener du egentlig? ................................. To typer historiefortelling .......................................................... Hvilken struktur skal vi velge? .................................................... Eventyrets magiske formel ....................................................... MECE – ingen overlapp, ingen gap ........................................... Pyramidens forenklende kraft................................................... Essens tvunget fram av forenkling ......................................... Heishistorien........................................................................... Bygg pyramider sammen med andre ....................................... Oppsummering: Pyramidepyramiden...................................... Gammel visdom ........................................................................

41 43 43 46 46 48 51 52 55 59 60 62 64 64 65 66 67 68

5 Bruk forenklingens kraft når du skriver ............................... Bruk pyramiden ......................................................................... Ni regler for et bedre språk ....................................................... Lær av orakelet fra Omaha .......................................................

69 71 73 76


9 77 78 78 80 81 82 84 84

6 Bruk forenklingens kraft når du presenterer ....................... Lag bare det du må ................................................................... Fra pyramide til presentasjon.................................................... Ikke bruk presentasjonen som manus – hvor lite tekst kan du klare deg med?........................................................ Unngå hest-hest ........................................................................ 10/20/30 – en huskeregel for å gjøre det enkelt ........................

87 90 91 94 95 96

7 Bruk forenklingens kraft når du utvikler digitalt innhold ..... 99 Internett handler om tekst og innhold ...................................... 102 Lær av verdens mest besøkte nettside ................................... 103 Skrivetips for nettet ................................................................... 105 De tre F-ene – et rammeverk for innholdsutvikling i digitale kanaler .................................................................. 108 De tre F-ene – pluss en E for enkelt ........................................ 109 Epilog ................................................................................. 111 Litteraturliste ..................................................................... 113 Stikkordregister ................................................................. 115

Innhold

Personlig, muntlig og enkelt ...................................................... Gjør det personlig ................................................................... Skriv slik du snakker ................................................................ Nedkjemp viktighetsimpulsen .................................................. Teknologien kan hjelpe deg ...................................................... Hemingway igjen ....................................................................... Ord du bør unngå ...................................................................... Jakten på flytsonen ....................................................................


Innledning:

Det enkle vinner fordi det er vanskelig Å lykkes med formidling krever forenkling. Den dürlige nyheten er at forenkling er vanskelig. Den gode nyheten er at det er verdt strevet. Du kan avdekke innsikt og skape verdi du ikke sü før du begynte.


13

Det er så vanskelig å skrive. Jeg blir frustrert og det blir aldri bra. Jeg vil helst slippe.

Hjertesukkene kommer ikke sjelden fra oppegående personer som synes å ha ordet i sin makt og ofte er flinke til å formidle muntlig. Ja, det er krevende å skrive. Ikke minst er det krevende å skrive enkelt. Den franske filosofen Blaise Pascal (1623–1662) uttrykte det slik i et litt forterpet, men ikke desto mindre talende sitat: «Beklager at brevet ble så langt. Jeg hadde ikke tid til å gjøre det kortere.»1 Noen har større talent for og glede av å skrive og formidle enn andre. Det er likevel ingen grunn til at skriving og formidling skal bli sett på som en barriere av så mange. For det er egentlig det motsatte: en dør inn til økt innsikt og verdi. Å skrive og utvikle et budskap er forløsende – forløsende for god tenkning, forløsende for å gjøre virkelighet av en lovende idé, forløsende for å bringe et vanskelig prosjekt videre mot vellykket gjennomføring. Men å få skriving og formidling til å hjelpe oss på denne måten er en utfordring. Vi må gjennom perioder med tvil og frustrasjon – vi må slite. Det er nettopp denne motstanden som gjør at noen føler det smertefullt, kanskje særlig i faglig sammenheng. Samtidig er det i denne motstanden at verdien oppstår. Her ligger kilden til forenklingens kraft. Men denne verdien frigjøres ikke av seg selv. Den krever en metode – en bevisst tilnærming til hvordan man henter kraft fra den motstanden som formidlingsoppgaven nesten alltid gir oss. Det er det denne boka handler om. Den er ikke skrevet for at du skal bli en kommunikasjonsstjerne. Den er skrevet for at du skal lykkes bedre – i jobben din, som student eller i andre sammenhenger der god formidling er viktig.

1

Sitatet blir ofte tilskrevet både Mark Twain, T.S. Eliot og andre. Ifølge Quote Investigator er kilden mest sannsynlig Blaise Pascal.

Innledning

Jeg vet ikke hvor ofte jeg har hørt det opp gjennom årene i mitt virke som skribent og kommunikasjonsrådgiver:


1 Å forenkle

er nødvendig Ingen har tid til å lese eller høre på alt du har å si. Du må forenkle for i det hele tatt å bli hørt. I dagens syndflod av informasjon blir forenkling enda viktigere.


skriv enkelt – tenk bedre

16 Da de ryddet på eiendommen der Ernest Hemingway bodde på Cuba, Finca Vigía, fant de to lapper med beskjeder som forfatteren så ut til å ha skrevet til seg selv. På den ene stod det: «Du kan uttrykke ting klarere og bedre.» På den andre: «Du kan fjerne ord som er unødvendige og stramme inn språket ditt.» Interessant nok var rommene på Finca Vigía ellers fulle av alskens rot som hadde hopet seg opp gjennom de mer enn tyve årene «Papa» benyttet eiendommen – brukte billetter, telegrammer, julekort.2 Men dét er en annen historie. Poenget her er Hemingways språk – ofte skrelt ned til et absolutt minimum – språket som bidro til å gjøre ham til en av de største forfatterne i det forrige århundret. Vi kan fort være enige om at Hemingway hadde talent for å skrive. Huskelappene vitner likevel om at den knappe, effektive formen ikke oppstod uten videre. Han måtte minne seg selv på det. Han visste det var avgjørende for å få til det han ville med litteraturen sin. Han visste hvilken kraft som ligger i forenkling. Hemingways råd til seg selv er ikke bare gode råd for nobelprisvinnere i litteratur. De er gull for alle som skriver og formidler og ønsker å bli bedre til det. Denne boka er primært rettet mot deg som formidler i en faglig sammenheng – enten du er i jobb eller studerer. For deg er forenkling ikke bare noe som gjør deg til en bedre stilist. Det er nødvendig for i det hele tatt å nå fram med ditt budskap. Og som vi skal se: Det er en svært verdifull metode for å avdekke ny innsikt og forbedre og foredle selve innholdet i det du jobber med.

Å OVERLEVE SYNDFLODEN Det er trangt på oppmerksomhetens marked. Og det har det vært lenge. Problemene startet vel for alvor da Johann Gutenberg fant opp trykkekunsten rundt 1450. (Eller var det kineserne lenge før det?) Men etter internettets gjennombrudd på 1990-tallet kan vi virkelig begynne å snakke om en syndflod av informasjon. Den kommer i slike mengder

2

Kilde: Ian Crouch: «Hemingway takes the Hemingway test», The New Yorker, 14. februar 2014.


17

STJEL FRA DAGSREVYEN Journalistene er de mest profesjonelle kommunikatorene i vårt samfunn. De lever av å nå fram med sine budskap til folk som har en uendelighet av andre ting de kan bruke tiden sin på. Dessverre har de i våre dager havnet i en ulykksalig situasjon, fordi internettet har skjemt oss bort med gratis innhold. Altfor få vil betale for god journalistikk. Men prinsippene de bruker, er det vel verdt å merke seg. (De er også gratis.) De spisser og forenkler. Hele tiden. De vet at de bare har noen få sekunder på seg til å fange din oppmerksomhet. Mange av dem de er fenomenalt dyktige til det. Tenk på Dagsrevyen i NRK. På en vanlig nyhetsdag får redaksjonen plass til rundt 24 innslag på tre kvarter. Det blir i underkant av to minutter på hvert av dem. Uten at det virker heseblesende. Og da setter de seg til og med ned og intervjuer noen i ro

Å forenkle er nødvendig

at vi må opp og gispe etter luft eller søke dekning for ikke å drukne eller bli feid med i bølgene. Også i rent faglig sammenheng er det kamp om oppmerksomheten. La oss si du har ledet et prosjekt som nå nærmer seg sin avslutning. Du og teamet mener dere har noe verdifullt å legge fram. Dere ønsker å skrive en rapport og holde en presentasjon. Men det er flere i virksomheten som har gjennomført prosjekter. Det er flere som ønsker å bli hørt og sett av ledere, kolleger, kunder og andre man ønsker å nå, påvirke og gjøre inntrykk på. Hvordan skal du nå fram? Det er her forenklingen kommer inn med full kraft. Den er ditt fremste våpen i kampen om oppmerksomheten. Det samme gjelder for deg som studerer. Oppgaveskriving blir stadig mer sentralt i studiearbeidet. Tenk deg den mengde tekst en sensor må gjennom og hvor utmattende det kan være. Tenk deg hvor lykkelig den samme sensoren blir når hun eller han blir møtt av en besvarelse som er velskrevet, tydelig i sitt fokus og der hovedbudskapet trer klart fram tidlig i teksten og er solid og overbevisende underbygget. Med fare for å henge ut gjennomsnittsstudenten: Hvis dette er din tekst, har du virkelig klart å skille deg ut.


skriv enkelt – tenk bedre

18 og mak underveis. Som allmennkringkaster er NRK i tillegg forpliktet til å gi oss et representativt og balansert nyhetsbilde. De må gjøre brutale valg blant alt de kunne tatt med fra en mangfoldig nyhetsverden. Men først og fremst må de forenkle. De må få presentert det viktigste i hvert innslag på under to minutter. De må velge – og så må de skjære inn til beinet og samtidig skape appell. Her er det mye å lære for alle oss andre som prøver å nå fram med våre budskap. Det er særlig to ting som er verdt å merke seg: De er ekstremt bevisste på hva som er kjernen i det de skal formidle. Og de kutter nådeløst bort alt utenomsnakk.

NÅR DET SIER KLIKK Dagens nye måter å formidle nyheter på har bare gjort disse prinsippene enda viktigere. Når vi klikker oss inn på en nettavis, blir vi raskt presentert for en stor meny av nyheter. I løpet av sekunder kan vi skanne de ulike sakene og velge det vi ønsker å lese mer om, eventuelt se en video3 om. Da må disse sakene være redigert og presentert slik at vi svært raskt får en klar idé om hva det handler om. La oss se på et eksempel. Dette er en forside fra The New York Times, som gjentatte ganger har vunnet priser for sin nettjournalistikk.

3

Dessverre har jakten på nye inntektskilder gjort at mediene har begynt å legge ut agn – «Du vil ikke tro hva som skjer når hunden får øye på katta» – slik at vi er nødt til å klikke på en video for å se hva det egentlig handler om, med en serie reklamefilmer først. Slike «click baits» er etter manges mening en usympatisk utvekst på mediesamfunnet. Men før betalingsmodeller for godt innhold er mer innarbeidet, er knep av denne typen trolig noe vi må leve med.


19 Å forenkle er nødvendig

En nettavis gir oss raskt en stor meny av nyheter. I løpet av sekunder kan vi skanne de ulike sakene og velge det vi ønsker å fordype oss i. Her et eksempel fra The New York Times 9. april 2017. Kilde: https://www.nytimes.com/

Vi ser at alle sakene har mer eller mindre samme oppbygging. En overskrift (ca. 8–12 ord) som gir et klart signal om innholdet, og et lite innledende avsnitt (ca. 20–30 ord) som utdyper overskriften. Dette er det leseren trenger for å velge om hun eller han vil klikke og lese mer. Vi kan trygt gå ut fra at utformingen av hver av disse inngangene, og utvalget som gjøres til denne forsiden (som er fra 9. april 2017), er noe redaksjonen i The New York Times vier ekstra mye oppmerksomhet. Her står slaget om leseren. Vi merker oss ellers egenannonsen avisen har lagt ut midt på siden: «Independent journalism. More essential than ever.» Den reklamerer for abonnement gjennom å appellere til ønsket om å støtte uavhengig journalistikk. Vi finner heller ingen «klikkagn» på forsiden. The New York Times holder fanen høyt som en verdidrevet kvalitetsavis i en medieverden preget av alternative fakta, falske nyheter og andre fenomener vi ikke trodde skulle ha grobunn i vestlige, opplyste, liberale demokratier.


skriv enkelt – tenk bedre

20 I løpet av din karriere kommer du trolig ikke til å bli satt til å redigere forsiden av The New York Times. Men du kan likevel la deg inspirere av det denne avisen og andre ledende digitale medier legger vekt på: å komme raskt til poenget, og bruke ekstra mye tid på å lage en god introduksjon og gjøre den så kort, konsis og dekkende som mulig. I kapittel 7, Bruk forenklingens kraft når du utvikler digitalt innhold, skal vi for øvrig ta nærmere for oss hvordan du kan bruke forenklingens kraft når du utvikler digitalt innhold. Her som i mange andre sammenhenger kan du trygt ta i bruk 80/20-regelen: Bruk 80 prosent av tiden og tankearbeidet på det 20 prosent øverste «laget» i innholdet du skal utvikle. Da øker du dine sjanser for å nå gjennom trengselen på oppmerksomhetens marked. Husk 80/20-regelen: Bruk 80 prosent av tiden og tankearbeidet på det 20 prosent viktigste i innholdet du skal utvikle.

Men vi kan friste med en gevinst til: Det vil hjelpe deg å styrke resten av innholdet. Med en tydelig og slagkraftig inngang og overbygning gir du både leseren og deg selv klar beskjed om hva resten av innholdet må dreie seg om. Du har inngått en kontrakt med ditt publikum og lovet dem å utdype et spesifikt budskap og innhold. Det er dette du skal skrive om, eventuelt presentere. Ikke noe annet. Denne metoden for å formidle et innhold – fra toppen og ned – skal vi snakke mer om i kapittel 4, Si det viktigste først.

DU HAR ÅTTE SEKUNDER PÅ DEG Grunnholdningen vi har som konsumenter av innhold i dag, er denne: «Hvorfor skal jeg være her og ikke et annet sted?» Derfor er det så avgjørende, i dag mer enn noen gang, å fatte seg i korthet og komme raskt til poenget. Journalistene har bare noen få sekunder på seg for


21

PECHA KUCHA-EFFEKTEN Mange av oss har lidd oss gjennom altfor mange dårlige, upoengterte og altfor lange presentasjoner. Noen har gjort noe med det. En av de mest befriende fornyelsene på kommunikasjonsområdet de siste årene 4

Kilden til dette tallet er en studie gjennomført av Microsoft Canada i 2015. Funnet er imidlertid imøtegått av flere, blant andre BBC World (Busting the Attention Span Myth, mars 2017), som hevder det ikke er verifisert. At moderne brukere av innhold er utålmodige, derimot, trenger vi ikke tvile på.

Å forenkle er nødvendig

å få leseren på kroken. Det er hevdet at oppmerksomhetsvinduet hos et gjennomsnittsmenneske nå er nede i åtte sekunder.4 Men dette gjelder jo ikke deg i din faglige sammenheng, tenker du kanskje. Du kommer med viktige budskap og er en viktig person som alle burde lytte til og ta den tiden som trengs for å forstå deg. Jeg er redd du tar feil. Du som skal formidle til et faglig publikum, har en like krevende oppgave som den profesjonelle journalisten. På mange måter er din utfordring enda større. Du skal ikke bare kjempe om oppmerksomhet. Du skal også overbevise kritiske målgrupper om at dine budskap er viktige, riktige og henger på greip. Til syvende og sist ønsker du å påvirke. Du vil at dine anbefalinger tas til følge. Du vil at sensor skal gi deg en god karakter. Sett deg i mottakerens sted, og du ser med en gang hvor avgjørende det er å formidle effektivt. Har du noen gang irritert deg over en epost som er altfor lang, og der poenget, hvis det i det hele tatt finnes, ligger helt til slutt? Har du noen gang overvært en presentasjon der du hele tiden satt og lurte på hva vedkommende på podiet egentlig vil fortelle deg – og fortsatt lurte etter at presentasjonen var over? (Hvis du da ikke «fikk en viktig telefon» og snek deg ut før det.) Har du noen gang lest en rapport der innledningen – der du håpet å få en kortversjon av innholdet og hovedbudskapet – bare var en knusktørr utgreiing om bakgrunnen for prosjektet, prosessen som er benyttet, og hvem som har vært med? Da tror jeg vi er enige: Her er det store muligheter for den som har et ekte ønske om å lykkes bedre.


skriv enkelt – tenk bedre

22 er såkalte Pecha Kucha-presentasjoner. Dette er et format som i sin opprinnelige form krever at presentasjonen skal ha 20 bilder som hver vises i 20 sekunder. Det betyr at den til sammen varer i 6 minutter og 40 sekunder. Resultatet blir korte, konsise og raske presentasjoner som kan settes sammen til såkalte Pecha Kucha Nights5, der det blir plass til mange ideer og der mange får anledning til å eksponere seg. Slike arrangementer er blitt svært populære, ikke minst innenfor arkitekturog designmiljøer. Men varianter av konseptet er tatt i bruk og har slått rot i alle slags fagmiljøer. Ordet Pecha Kucha er japansk og betyr småprat (engelsk: chit chat). Det er en svært misvisende betegnelse. Effekten av å tvinge sitt materiale og sine ideer inn i en så kort form er det motsatte av småprat. Det gir tydelige, engasjerende og friske presentasjoner som holder energinivået oppe både hos dem som presenterer og dem som hører på. Men som Blaise Pascal fortalte oss for over 300 år siden: Det krever tid å gjøre formidlingen kort. I kapittel 6 ser vi nærmere på hvordan forenklingens kraft helt konkret kan utnyttes når du lager presentasjoner.

SKJERPINGS Hvis du snakker med noen som har laget og presentert en Pecha Kucha – eller enda bedre, du har gjort det selv – vil du støte på en svært verdifull bonuseffekt: Med så lite tid til rådighet må du tenke veldig hardt på hva som er viktig. Noen ganger fører det til at du må tenke en gang til på hva essensen er. Du har en idé som virker sterk og overbevisende så lenge den befinner seg inne i hodet ditt. Hvis den skal legges fram på 6 minutter og 40 sekunder, får du virkelig testet om den holder vann. Kan hende må du gå noen runder før du finner ut hva du kan fjerne uten at essensen blir borte. Du må vrake innhold du var blitt glad i (også kjent som kill your darlings). Det gjør vondt. Belønningen er at ideen 5

Pecha Kucha Night ble arrangert første gang i februar 2003 av Astrid Klein og Mark Dytham i det Tokyo-baserte arkitektkontoret Klein-Dytham Architecture (KDa). Målet var blant annet å la unge designere møtes, vise sine arbeider og utveksle ideer. Konseptet har senere spredt seg over hele verden, og i dag (juli 2019) holdes det Pecha Kucha Nights i nesten 1000 byer kloden rundt (Kilde: Wikipedia).


23 Å forenkle er nødvendig

som oftest blir bedre. Nok en grunn til å ta seg bryet med å forenkle. Denne problemløsende effekten ved å forenkle, skrive og formidle er undervurdert og fortjener mer oppmerksomhet. Vi skal se nærmere på hvordan du kan utnytte den i kapittel 3 Å forenkle løser problemer. Men hvorfor er sammenhengen mellom formidling og tenkning så sterk? Det skal vi prøve å utforske i neste kapittel.


Denne boka utforsker den tette sammenhengen mellom det å tenke og det å formidle. Med dette som grunnlag viser den steg for steg hvordan du kan bruke forenklingens kraft, enten du skal skrive, lage en presentasjon eller utvikle innhold til digitale kanaler.

ISBN 978-82-450-3336-6

,!7II2E5-adddgg!

SKRIV ENKELT - TENK BEDRE

Mange ser på skriving og formidling som en barriere. Det er egentlig det motsatte: en dør inn til ny verdi. Å utvikle et budskap, og samtidig ha det enkle som ideal, er forløsende – forløsende for god tenkning, forløsende for å gjøre virkelighet av en god idé, forløsende for å bringe et prosjekt videre mot vellykket gjennomføring. Men denne verdien frigjøres ikke av seg selv. Den krever en metode – en bevisst tilnærming til hvordan man gjør seg nytte av forenklingens kraft.

Henrik Bakke

Skriv enkelt – tenk bedre vil ikke gjøre deg til en kommunikasjonsstjerne. Men boka kan hjelpe deg til å lykkes bedre – i jobben din, som student eller i andre sammenhenger der god formidling og god tenkning er viktig.

Å lykkes med formidling krever forenkling. Den dårlige nyheten er at forenkling er vanskelig. Den gode nyheten er at det er verdt strevet. Det vil hjelpe deg å skrive bedre tekster, holde bedre presentasjoner og få bedre resultater. Denne boka viser deg hvordan.

Henrik Bakke

SKRIV ENKELT - TENK BEDRE

Henrik Bakke er utdannet cand.mag. fra Universitetet i Agder og har over 30 års erfaring som skribent og rådgiver innenfor kommunikasjonsfaget. Han har blant annet arbeidet som tekstforfatter og journalist i Burson-Marsteller og kommunikasjonsrådgiver i McKinsey & Company. Han er i dag skribent og innholdsstrateg i kommunikasjonsbyrået Creuna i Oslo.

Profile for Fagbokforlaget

Skriv enkelt - tenk bedre (9788245033366)  

Skriv enkelt - tenk bedre (9788245033366)