__MAIN_TEXT__

Page 1

Mari-Ann Bolstad, Gisle Vincent Eye, Per E. Nørgaard, Bengt E. Olsen, Gunnar Ottesen, Trine Merethe Paulsen og Turid Hansen Wik

SERVICE og

SAMFERDSEL OPPGAVESAMLING

Bokmål

Service og samferdsel Vg1


Service_og_samferdsel_Vg1-B.indd 1

12.10.2018 19:35


Service_og_samferdsel_Vg1-B.indd 2

12.10.2018 19:35


Mari-Ann Bolstad, Gisle Vincent Eye, Per E. Nørgaard, Bengt E. Olsen, Gunnar Ottesen, Trine Merethe Paulsen og Turid Hansen Wik

SERVICE og

SAMFERDSEL OPPGAVESAMLING

Bokmål

Service_og_samferdsel_Vg1-B.indd 3

Service og samferdsel Vg1

12.10.2018 19:35


Copyright © 2018 by Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved 1. utgave / 1. opplag 2018 ISBN: 978-82-11-02927-0 Grafisk produksjon: John Grieg, Bergen Design: Amund Lie Nitter Design

Spørsmål om denne boken kan rettes til: Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Tlf.: 55 38 88 00 Faks: 55 38 88 01 e-post: fagbokforlaget@fagbokforlaget.no www.fagbokforlaget.no Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling bare tillatt når det er hjemlet i lov eller avtale med Kopinor.

Service_og_samferdsel_Vg1-B.indd 4

12.10.2018 19:35


FORORD Denne oppgavesamlingen inneholder ulike typer oppgaver til programfagene i service og samferdsel vg1. Du vil møte følgende oppgavetyper: Flervalgsoppgaver som tester faktakunnskaper. Her skal du kjenne igjen riktig svaralternativer. Begrepstestingsoppgaver. Her får du ikke oppgitt svaralternativer, men må hente frem kunnskapene fra din egen hukommelse. Diskusjonsoppgaver. Her får du bearbeidet lærestoffet, og testet om du har forstått det du skal lære, på samme måte som dine medelever. Gruppeoppgaver som du skal arbeide med sammen med dine medelever. Problemløsingsoppgaver der du skal bruke kunnskapene fra hvert kapittel på et bestemt problem. Fordypningsoppgaver der du skal gå dypere inn i ulike problemstillinger. Repetisjonsoppgaver der du bruker kunnskapen din på en ny måte.

Service_og_samferdsel_Vg1-B.indd 5

15.10.2018 11:20


INNHOLD ADMINISTRASJON OG ØKONOMI 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Etablering 10 Finansiering 22 Rekruttering 29 Pris 38 Budsjetter 49 Regnskap 72 Organisasjonsplan og HMS 97 Administrative rutiner 104 Forbedringstiltak 113

MARKEDSFØRING OG SALG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

117

Markedsføring i et nøtteskall 118 Markedsplan 122 Salg 128 Service 138 Skriftlig informasjon 150 Handlemønster og medievaner 158 Salgskanaler og digitale medier 166 Netthandel 171 Produktets verdikjede 178 Helse, miljø og sikkerhet 184 Regelverk 188

SIKKERHET OG TRANSPORT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9

203

På jakt etter informasjon 204 Sikkerhet 213 Risikovurdering 220 HMS og internkontroll 228 Datasikkerhet 237 Valg av transporttjeneste 246 Sikkerhet ved transport 251 Vareflyt 255 Reiseplanlegging 259 Samfunnssikkerhet 262

6

Service_og_samferdsel_Vg1-B.indd 6

12.10.2018 19:35


Service_og_samferdsel_Vg1-B.indd 7

12.10.2018 19:35


Service_og_samferdsel_Vg1-B.indd 8

12.10.2018 19:35


Mari-Ann Bolstad og Turid Hansen Wik

ADMINISTRASJON OG Ă˜KONOMI

1

Etablering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

2

Finansiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

3

Rekruttering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

4

Pris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

5

Budsjetter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

6

Regnskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

7

Organisasjonsplan og HMS . . . . . . . . .97

8

Administrative rutiner . . . . . . . . . . . 104

9

Forbedringstiltak . . . . . . . . . . . . . . . . 113

1

Service_og_samferdsel_Vg1-B.indd 9

12.10.2018 19:35


1 ETABLERING 1.1 Aktiviteter

BEGREPSTESTING

1.1.1 Test deg selv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DISKUSJON

Hvorfor er Norge blitt ett av verdens rikeste land? Hva betyr det at arbeidsmarkedet er stabilt og godt? Hva menes med sysselsetting? Hva er en gründer? Pek på noen årsaker til at gullalderen for oljenæringen synes å være over. Forklar ordet kompetanse. Hva kan vi bruke den ledige kompetansen fra olje- og gassnæringene til? Hva betyr bærekraftig utvikling? Hvordan kan en produktidé oppstå? Hvilke krav må du stille til innholdet i en god forretningsidé?

1.1.2 Kahoot!-gründeren Oppgaven kan gjøres individuelt eller i gruppe. Jobber elevene sammen to og to, kan de samtidig diskutere svarene. I spørsmål 7 kan elevene google Janteloven. Søk opp artikkelen «Kahoot-gründerens ‘spektakulære flopp’» på DN.no. Les artikkelen om Kahoot!-gründeren og svar på spørsmålene nedenfor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10

Service_og_samferdsel_Vg1-B.indd 10

Hvor mange brukere har Kahoot! i dag? Hva tror du han mener med spektakulære flopper? Hva er hans tips til dem som ønsker å bli gründere? Hvilke unike fortrinn skulle mobilselskapet Magcom ha? Hvordan skulle Magcom finansieres? Kan du peke på noe som var grunnen til at det ikke ble en suksess? Hvilke negative konsekvenser førte det til? Hva betyr Janteloven? Hva lærte Brand av Magcom-nedturen? Hvem er investorer i Kahoot! i dag? Hva gjør han for å skaffe seg gode investorer, og hvilke betingelser setter han? Hvorfor ble ikke spillselskapet han begynte i, en suksess? Kommunikasjonsselskapet han overtok, gikk også konkurs. Hva var grunnen til fiaskoen? Hvorfor tror du Kahoot! er blitt en suksess? Hvorfor tror du han mener at penger ikke bør være motivasjonen når du skal starte egen bedrift?

Service og samferdsel Vg1

12.10.2018 19:35


1.1.3 Ny teknologi erstatter arbeidsplasser På hvilke måter kan vi si at ny teknologi har gått ut over bransjer som finans, varehandel og reiseliv?

1.1.4 Egenvurdering

BEGREPSTESTING

Hvor på en skala fra 1 til 10 vil du sette deg selv på de ulike egenskapene nevnt nedenfor? 1 vil si at du i liten grad har denne egenskapen, 10 at du har den i stor grad. Du kan bruke skjemaet som ligger under Ressurser på nettsiden. UTADVENDT Ærlig

Engasjert

Rettferdig

En god lytter

Troverdig

Menneskekjenner

Flink til å overtale

Lagspiller

Systematisk og ryddig

Besluttsom

Kreativ

Selvtillit

Stor arbeidskapasitet

Sosial

Humor

Fleksibel

Godt humør

Bestemt

Se på resultatene og reflekter over om du synes dette stemmer på deg selv.

1.1.5 Hvordan utnytte alles egenskaper best mulig?

DISKUSJON

Ta for dere én og én egenskap. Hvorfor er det fint å ha disse egenskapene når man skal jobbe sammen i en bedrift? Hva kan de brukes til? Skriv ned. UTADVENDT Ærlig

Engasjert

Rettferdig

En god lytter

Troverdig

Menneskekjenner

Flink til å overtale

Lagspiller

Systematisk og ryddig

Besluttsom

Kreativ

Selvtillit

Stor arbeidskapasitet

Sosial

Humor

Fleksibel

Godt humør

Bestemt

Administrasjon og økonomi

Service_og_samferdsel_Vg1-B.indd 11

1 Etablering

11

12.10.2018 19:35


2 FINANSIERING 2.1 Aktiviteter

BEGREPSTESTING

2.1.1 Test deg selv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PROBLEMLØSNING

22

Service_og_samferdsel_Vg1-B.indd 22

Hva menes med kapitalbehov? Hva er en finansieringsplan? Hva er egenkapital? Hva betyr det å finansiere? Hva er en investering? Hvilke poster setter Matboksen UB opp når de skal beregne kapitalbehovet? Hvor stort kapitalbehov har de? Hvordan planlegger Matboksen UB å dekke kapitalbehovet ved oppstart? Hvilke to kategorier deler vi kapitalbehovet inn i? Kan du forklare forskjellen på disse to kategoriene? Hva er en kundefordring? Hvordan skaffer Monica fra Zambia seg egenkapital? Hva hjelper Plan ungdommer med slik at de kan komme ut av den ekstreme fattigdommen?

2.1.2 Øvingsoppgave Kims Caps

Service og samferdsel Vg1

12.10.2018 19:35


1 Registrer salget for Kims Caps i uke 4 i et regneark på samme måte som over. 2 Sett inn formler for alle utregningene i kolonne E. 3 Summer antall solgte enheter i celle B14. 4 Sett på understrekning og fet skrift der du mener det bør være. 5 Lagre med filnavnet Salg uke 4 og lukk filen. 6 Lag en kopi av filen Salg uke 4. 7 Endre ukenummeret til 5. 8 Prøv å endre noen av salgstallene og se hva som skjer. 9 Lagre det ferdige regnearket som Salg uke 5.

2.1.3 Øvingsoppgave Toppen vgs.

1 Registrer data i et regneark som over. 2 Sett inn formel i celle C15 slik at antall elever blir summert. 3 Du skal finne gjennomsnittet pr. klasse ved å sette inn riktig formel i celle C17. 4 Bruk understrekning og fet skrift der du mener det bør være. 5 Lagre med filnavnet Elevtall 2016 2017.

2.1.4 Øvingsoppgave kjøp på salg Mari har vært og kjøpt klær på salg, og hun vil gjerne finne ut hvor mye hun har spart.

Administrasjon og økonomi

Service_og_samferdsel_Vg1-B.indd 23

2 Finansiering

23

12.10.2018 19:35


Service_og_samferdsel_Vg1-B.indd 116

12.10.2018 19:35


Per E. Nørgaard og Bengt E. Olsen

MARKEDSFØRING OG SALG

1

Markedsføring i et nøtteskall . . . . . 118

2

Markedsplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

3

Salg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

4

Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

5

Skriftlig informasjon . . . . . . . . . . . . . 150

6

Handlemønster og medievaner . . . 158

7

Salgskanaler og digitale medier . . 166

8

Netthandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

9

Produktets verdikjede . . . . . . . . . . . 178

10 Helse, miljø og sikkerhet . . . . . . . . . 184 11 Regelverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

2

Service_og_samferdsel_Vg1-B.indd 117

12.10.2018 19:35


1 MARKEDSFØRING I ET NØTTESKALL 1.1 Aktiviteter

FLERVALG

1.1.1 Riktig eller galt? Hvilke påstander er riktige, og hvilke er gale? Markedsføring og salg er det samme. En god markedsfører kan skape behov. Planlegging er en viktig del av markedsføringen, men gjennomføring av aktivitetene er viktigere. Et marked er et sted der bare kjøperne er samlet. Forbrukermarkedet og privatmarkedet er det samme. Et produkt kan være både en vare og en tjeneste.

BEGREPSTESTING

1.1.2 Test deg selv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hva er markedsføring? Forsøk om du kan definere begrepet mål. Hva tenker vi på når vi snakker om aktiviteter i markedsføringen? Definer begrepet behov. Nevn behovene i Maslows behovspyramide. Hva mener vi med et marked? På hvilket hovedmarked opererer flyfabrikken Boeing? På hvilket marked opererer 7-Eleven? Hva mener vi med et produkt? Definer begrepet salg.

1.1.3 Definisjon av markedsføring Læreboka Markedsføring og salg har en enkel definisjon av hva markedsføring er. Hvilke av ordene nedenfor skal være med i definisjonen? planlegge, tjenester, aktiviteter, strategi, behov, handling, kunde, produkter, varer, målet, markedet

1.1.4 Maslows behovspyramide Sorter linjene slik at typene av behov kommer i riktig rekkefølge med de grunnleggende behovene først. ■ Behov for sikkerhet og trygghet. ■ Behov for selvrealisering og opplevelse. ■ Fysiologiske behov.

118

Service_og_samferdsel_Vg1-B.indd 118

Service og samferdsel Vg1

12.10.2018 19:35


■ ■

Behov for status og anerkjennelse. Sosiale behov.

1.1.5 Hvilke behov? Hvilke behov på Maslows behovsstige snakker vi om her: a) Petter har hatt stor suksess med bedriften han startet for ti år siden, og nå kjører han rundt i en flunkende ny Porsche Panamera for å vise sin velstand. b) Etter en lang sykkeltur blir Malin tørst og kjøper en energidrikk. c) Ingrid har bestemt seg for å ta fri et helt år og reise rundt i verden for å oppleve andre kulturer. d) Karoline føler seg utrygg og har skaffet seg en vakthund. e) Marius, som har vært innlagt på sykehus en hel uke, savner kontakten med vennene sine.

1.1.6 Rush trampolinepark I juni 2016 åpnet Norges første trampolinepark, Rush, på Rosenholm i Oslo. Det er et innendørs aktivitetssenter for store og små. Her er det store trampolineområder der de besøkende kan perfeksjonere teknikken eller bare hoppe for moro skyld. Her kan man kaste seg ut fra trampoliner og tårn, leke seg på kanonballbaner som er bygd opp av trampoliner, eller på en gladiatorbom der det gjelder å få motstanderen ned i skumgropen, osv. Nedenfor finner du noen setninger som beskriver markedsføringen til Rush. Avgjør hvilke ord/begreper som har med markedsføring å gjøre. Rush fikk forretningsideen fra USA der slike trampolineparker er svært populære. Selskapet registrerte at det var et stort behov for et slikt produkt i Oslo, og bestemte seg for å dekke dette behovet ved å etablere et aktivitetssenter på Rosenholm sørøst i Oslo. Etter at trampolineparken var ferdig, måtte selskapet fastsette en pris på hva tjenesten skulle koste. I markedskommunikasjonen benytter de nettsiden www.rushnorway.no og en Facebook-side. De har også fått en del presseomtale fordi dette var den første trampolineparken i Norge. Senere har Rush opprettet trampolineparker både i Stavanger, Bergen og Trondheim.

1.1.7 Ett produkt – flere behov Ett produkt kan dekke flere behov. Forklar hvilke behov i Maslows behovspyramide disse «produktene» dekker: ■ En hund ■ En gruppetur til Kina ■ En dunjakke til 10 000 kroner ■ To netter på et luksushotell

Markedsføring og salg

Service_og_samferdsel_Vg1-B.indd 119

1 Markedsføring i et nøtteskall

119

12.10.2018 19:35


Service_og_samferdsel_Vg1-B.indd 202

12.10.2018 19:35


Gisle Vincent Eye, Gunnar Ottesen og Trine Merethe Paulsen

SIKKERHET OG TRANSPORT

1

PĂĽ jakt etter informasjon. . . . . . . . . 204

2

Sikkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

3

Risikovurdering . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

4

HMS og internkontroll . . . . . . . . . . . 228

5

Datasikkerhet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

6

Valg av transporttjeneste . . . . . . . . 246

7

Sikkerhet ved transport . . . . . . . . . . 251

8

Vareyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

9

Reiseplanlegging . . . . . . . . . . . . . . . . 259

10 Samfunnssikkerhet . . . . . . . . . . . . . . 262

3

Service_og_samferdsel_Vg1-B.indd 203

12.10.2018 19:35


1 PÅ JAKT ETTER INFORMASJON 1.1 Aktiviteter

GRUPPEOPPGAVE

1.1.1 Søkemotorer 1 Alle i gruppen skriver service i søkefeltet til en søkemotor. Antagelig får dere mange ulike treff, for eksempel til sider som forklarer hva ordet betyr, til bedrifter som tilbyr service, til organisasjoner og kanskje også til skoletilbud innen service og samferdsel. 2 Alle i gruppen søke på samme ord i samme søkemotor. Får dere like antall treff? 3 Hvis treffene er forskjellige, skyldes det at søkemotorene «vet» hva du pleier å søke etter, og prøver å tilpasse treffene til det den «tror» du er mest interessert i. 4 Prøv å søke på samme ord i ulike søkemotorer. Sammenlign. Hva ser dere? 5 Prøv også å søke på servise og sørvis. Hva betyr skrivemåten for treffene dere får? 6 Skriv service+fagorganisering i søkefeltet. Hvordan endrer listen seg? 7 Hva får du treff på dersom du skriver «service og samferdsel vg1»? 8 Skriv service site: hotell.com i søkevinduet. Hva kjennetegner treffene på listen du nå får opp?

PROBLEMLØSNING

1.1.2 Søk på sider og i dokumenter Tekstbehandlingsprogrammer har egne søkefunksjoner. Åpne et dokument i Word, Pages eller Google dokument: Let i menyen til du finner et valg som heter «Finn» eller «Finn og erstatt». Hvis du skriver inn et søkeord eller en søkestreng her, leter den opp alle forekomstene av ordet. Her er jokertegnet særlig nyttig. Du kan gjøre det samme på en nettside. De fleste nettlesere har valget «Finn» i en av menyene. Denne funksjonen finner alle forekomstene av et ord på nettsiden. Du skal finne informasjon om norsk reiseliv og verdiskapning, og du har funnet denne artikkelen: «Innovasjon Norge Reiselivsstrategi 2014–2020». For å finne det som står om verdiskapning i dokumentet, gjør du slik: Let i menyene til du finner valget «Finn». Klikk her og du vil nå få opp en dialogboks der du kan skrive inn søkestrengen din. Skriv verdi i søkefeltet. Hvor mange treff får du? Bla mellom de ulike treffene ved hjelp av pilene til høyre. Hvis du vil sortere bedre kan du endre søkestrengen til verdiskap. Hva skjer med antall treff? Hvilke treff ble borte? Legg merke til at jokertegnet ikke fungerer i denne nettleseren – det er nok å skrive deler av ord. Prøv dette i andre nettlesere og i tekstdokumenter.

204

Service_og_samferdsel_Vg1-B.indd 204

Service og samferdsel Vg1

12.10.2018 19:35


Tips: Skal du levere en oppgave på skolen, og vet med deg selv at det er et ord du ofte skriver feil? Bruk søk-funksjonen i tekstbehandleren, søk på det feilskrevne ordet og bruk erstatt til å rette alle forekomstene.

1.1.3 Avansert søk Bruk søkemotoren til Google og skriv service i søkefeltet. Under «Innstillinger» velger du «Avansert søk». Her blir du ledet gjennom filtreringsverktøyene. Du får brukt de ulike funksjonene i søkemotoren ved å fylle ut ulike felt. Du kan også søke på tall, og du kan søke på ulike språk, datoer og filtyper. Gjør følgende: a) b) c) d)

Finn ut hvor du kan få service på en Dell-PC? Finn ut hva ordtaket «brent barn skyr ilden» betyr. Finn overnattingsmuligheter utenom hoteller i Tromsø. Finn et bilde av et lite fjelltelt.

Når du har lært deg å bruke søkemotorene, kan du bruke dem når du skriver oppgaver på skolen. Du kan også bruke dem når du skal finne på ting sammen med venner eller holder på med hobbyene dine.

Sikkerhet og transport

Service_og_samferdsel_Vg1-B.indd 205

1 På jakt etter informasjon

205

12.10.2018 19:35


2.2 Aktiviteter

BEGREPSTESTING

2.2.1 Test deg selv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PROBLEMLØSNING

Hva menes med sikkerhetsprosjektering? Hva menes med periferisikring? Hva menes med arealsikring? Hva menes med skallsikring? Hva menes med romsikring? Hva menes ned objektsikring? Hva menes med fysiske sikkerhetstiltak? Hva menes med sannsynlighetsreduserende tiltak? Hva menes med konsekvensreduserende tiltak? Hva består tekniske sikkerhetstiltak av? Hva menes med administrative sikkerhetstiltak?

2.2.2 Sikkerhetstiltak På side 32 i læreboka Sikkerhet og transport ser du en figur med følgende tekst: «Når vi iverksetter sikkerhetstiltak, blir det vanskeligere for den uønskede hendelsen å true verdien.» Studer figuren og sammenlign med nesten tilsvarende figur på side 29. a) Hva er det som er innført i figuren på side 32, og som mangler på figuren på side 29? b) Hvordan kan vi forklare at lynet blir bøyd av i figuren på side 32?

BEGREPSTESTING

2.2.3 Sikkerhetstiltak Vi kan dele sikkerhetstiltakene inn i fysiske, tekniske og administrative tiltak. Sorter tiltakene til høyre i riktig kategori. Fysiske sikkerhetstiltak:

Tekniske sikkerhetstiltak:

Administrative sikkerhetstiltak:

216

Service_og_samferdsel_Vg1-B.indd 216

• • • • • • • • • • • • • • •

førstehjelpskurs piggtrådgjerde datasikkerhetstiltak gitterport rutine for varemottak hengelås safe for verdisaker sirene røykvarsler vektertjenester vanndetektor ir-detektor branndør magnetsensor vindu

Service og samferdsel Vg1

12.10.2018 19:35


2.2.4 Forebyggende tiltak

BEGREPSTESTING

For å redusere risikoen for uønskede hendelser, kan vi sette inn tiltak på forhånd – vi kan forebygge. Forebyggende tiltak vil være sannsynlighetsreduserende eller konsekvensreduserende eller begge deler. Vurder om sikkerhetstiltakene i høyre kolonne er sannsynlighetsreduserende eller konsekvensreduserende tiltak. Sannsynlighetsreduserende sikkerhetstiltak:

Konsekvensreduserende sikkerhetstiltak:

Både konsekvensreduserende og sannsynlighetsreduserende sikkerhetstiltak:

• Kamera er koblet til vektersentral med utrykning. • Gitter foran vinduer og dører hos en gullsmed. • Bevegelsessensor med alarm og overføring til vektersentral. • Høyt gjerde med piggtråd rundt en eiendom. • Kameraovervåkning med skilt som opplyser om at kamera er koblet til vektersentral med utrykning. • Vanndetektor med automatisk stengning av vann ved lekkasje.

2.2.5 Uønskede hendelser a) b) c) d)

PROBLEMLØSNING

Hvilke uønskede hendelser kan skje på en bensinstasjon? Hvilke uønskede hendelser kan skje i en butikk? Hvilke uønskede hendelser kan skje på en restaurant? Hvilke uønskede hendelser kan skje på et fly?

Det holder å skrive fire uønskede hendelser for hvert sted, og hvilke verdier de uønskede hendelsene truer.

2.2.6 Sannsynlighet og konsekvens I oppgave 2.2.5 fant du uønskede hendelser for fire ulike steder. Velg én av de uønskede hendelsene og én verdi for hvert av stedene. a) Hva mener du er sannsynligheten for at den uønskede hendelsen skjer (lav, middels eller høy)? b) Hva mener du er konsekvensen av den uønskede hendelsen (lav, middels eller høy)? c) Sett inn sannsynlighetsnivået og konsekvensnivået du antok, og forsøk å beregne risikonivået verdien er utsatt for ved hjelp av skjema for risikovurderingsfasen.

Sikkerhet og transport

Service_og_samferdsel_Vg1-B.indd 217

2 Sikkerhet

217

12.10.2018 19:35


Service_og_samferdsel_Vg1-B.indd 270

12.10.2018 19:35


Denne oppgavesamlingen er knyttet til læremiddelet Yrkesteori for service og samferdsel Vg1 som dekker kompetansemålene i programfagene administrasjon og økonomi, markedsføring og salg og sikkerhet og transport. Oppgavesamlingen er rikholdig og variert, og boka er strukturert etter de tre programfagene. På fagnettstedet https://servicesamferdsel.portfolio.no, finner du flere aktiviteter og tverrfaglige oppgaver. Oppgavetypene er markert med stjerner i ulike farger: flervalg begrepstesting diskusjon gruppeoppgaver problemløsing fordypning repetisjon

ISBN 978-82-11-02927-0

,!7II2B1-acjcha!

Profile for Fagbokforlaget

Service og Samferdsel  

Service og Samferdsel