Planleggeren Skribent (9788245051469)

Page 1

Planleggeren SKRIBENT

Planleggeren

SKRIBENT

–Nå begynner det å bli seriøst. Han var nettopp innom her med tinga sine.

Denne boka er fin å drodle i, men mest av alt er den et skriveverksted og en arbeidsbok. Enten du har lyst å løse opp skrivesperre, oppriktig ønsker å skrive mer eller trenger noe annet å tenke på, er dette stedet å søke tilflukt.

Spørsmålene, skrivestarterne og øvelsene i boka kan virke vanskelige eller enkle å gripe fatt i. De kan skape skrivekløe eller blokkere, men derfor også inspirere til å skrive selv. Ta skriveregien i egne hender og skap ditt eget skattkammer. Begynn hvor du vil, og gjør boka til din egen!

Del gjerne Skribent med en skriveglad venn og la skrivestilen til den andre gi nye impulser og inspirasjon til egen skriving.

Ikoninspirasjon 1

Kast en 6-sidet terning to ganger for å få koordinatene til et ikon du kan ta utgangspunkt i.

4
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Ikoninspirasjon 2

Kast ein 6-sida terning to gonger for å få koordinatane til eit ikon du kan ta utgangspunkt i.

5
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
12

Svar på spørsmålet med utgangspunkt i deg selv eller en fiktiv karakter.

Bruk bruddstykket som en inspirasjon til å skrive en lengre tekst.

Gjennomfør øvelsen eller utvikle og tilpass den etter eget ønske.

Skriv det første du tenker når du leser setningen eller det kursiverte ordet. Skriv uavbrutt i 5 minutter. Hvis du stopper opp, skriv setningen eller ordet på nytt og på nytt til du kommer i gang igjen.

13

Hva om det ikke var sant?

14

Gatelykta nede på ferjeleiet var alt ein hadde å klamre seg til medan ein venta på ein forseinka båt. Lykta visste det meste. Ho fekk med seg kven som kom og drog, og hadde oversikt over dei som aldri kom tilbake.

15

Sjå føre deg at du utviklar eit heilt nytt kortspel ved hjelp av ein heilt vanleg kortstokk. Kva er funksjonen til spelet, og korleis påverkar det deltakarane kroppsleg og mentalt? Kva vel du å kalle det? Forklar spelereglane som om spelet blei gjennomført i den verkelege verda.

16

Det verktøykassa avslørte, var alt annet enn forventet.

17

Mens hun kjempet for livet, forbannet hun leveggene hun hadde fått satt opp for å hindre innsyn.

18

Noe vakkert, sterkt og ordløst hadde befestet seg etter at hendene deres møttes.

19

Kva om handlingsregelen gjaldt oss menneske?

20

Vegg i vegg, på samme sted. Ingen av dem visste hva den andre hadde i vente, men dette hadde de da også til felles. De tynne bårene de lå på, ble ført nærmere og nærmere målet. Pulsen økte, men det var ingenting å gjøre.

21

Inspirasjonsbrett 4

Ordtak og uttrykk

Kast ein 6-sida terning to gonger for å få koordinatane til eit

ordtak eller uttrykk du kan ta utgangspunkt i.

1

2

Gammal vane er vond å vende.

Den som teier, samtykkjer.

Etter den søte kløen kjem den sure svien.

Den som søv, syndar ikke.

Like barn leikar best.

Den veit best kvar skoen trykkjer, som har han på.

Det er av barn og fulle folk ein får høyre sanninga.

Ein skal ikkje skode hunden på håra.

Den som ler sist, ler best.

Brent barn skyr elden.

3

4

Borte bra, men heime best.

Når krybba er tom, bitst hestane.

Det gode skal ein hogge i fjell, det vonde skal ein skrive i snø.

Ein skal ikkje selje skinnet før bjørnen er skoten.

Det er i motbakke det går oppover.

Lediggang er rota til alt vondt.

Éi svale gjer ingen sommar.

Å gjere éi fjør til fem høns. Det er håp i hengande snøre.

Det er ikkje gull, alt som glimrar.

Ingen veit kvar haren hoppar.

Når katten er borte, dansar musene på bordet.

Når det regnar på presten, dryp det på klokkaren.

Bak skyene er himmelen alltid blå.

5

Den som ventar på noko godt, ventar ikkje forgjeves.

Ein skal ikkje hoppe så høgt at ein snublar i sitt eige skjegg.

Hastverk er lastverk.

Tankar er tollfrie.

Det er betre med éin fugl i handa, enn ti på taket.

Angrep er det beste forsvar.

6

Lykka er betre enn forstanden.

Blod er tjukkare enn vatn.

Naud lærer naken kvinne å spinne.

Ei ulykke kjem sjeldan åleine.

Den som grev ei grav for andre, fell sjølv i henne.

Smular er også brød. 1 2 3 4 5 6

205

Inspirasjonsbrett 5

Steder

Kast en 6-sidet terning to ganger for å få koordinatene til et sted eller en idé du kan starte skrivingen med og legge handlingen til.

1 … en heis… et helikopter … en bunker… en park… et atomkraftverk … et lager

2 … en krypkjeller … en ørken… et solarium… Nordpolen… et kontor… en fotballbane

3 … et museum.. en kirkegård… et rådhus… en leilighet… et prøverom … en flyktningleir

4 … en lekeplass … en annen galakse … et hyttefelt… en undervannsgrotte … en pølsebod … en skinnegang

5 … en skuff… en åker… et tak… et ferieparadis … en fjelltopp… et laboratorium

6 … et dansegulv … på havet… et slott… en tunnel … en ambulanse … ei bygd 1 2 3 4 5 6

206
12

Dette er en av de vakre sommerdagene da jeg kjenner på alle minnene jeg aldri fikk oppleve.

Copyright © 2024 by Vigmostad & Bjørke AS

All Rights Reserved

1. utgave 2024 / 1. opplag 2024

ISBN: 978-82-450-5146-9

Grafisk produksjon: John Grieg, Bergen

Trykket i Kina

Grafisk design og omslagsdesign ved forlaget

Illustrasjoner: s. 3 og 208 © CartoonStock Ltd., s. 4–11 © Shutterstock

Forsidegrafikk: © Florida Center for Instructional Technology

Konsept og tekster: Runar Ragnarson Brataas

Tusen takk til John Kristian Schjølberg Leinan for innsikt og skriveinspirasjon da boka ble til.

Oversettelse til nynorsk: Eirik Ulltang Birkeland

Spørsmål om denne boken kan rettes til: Fagbokforlaget

Kanalveien 51

5068 Bergen

Tlf.: 55 38 88 00 e-post: fagbokforlaget@fagbokforlaget.no www.fagbokforlaget.no

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling bare tillatt når det er hjemlet i lov eller avtale med Kopinor.

Vigmostad & Bjørke AS er Miljøfyrtårn-sertifisert, og bøkene er produsert i miljøsertifiserte trykkeri.

ISBN 978-82-450-5146-9

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.