a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

link er et læreverk i engelsk for hele barnetrinnet. Verket er et friskt pust i engelskundervisningen og vektlegger felles, flerfaglige aktiviteter og dybdelæring. I link har vi fokus på interkulturell kompetanse, og vi følger fem gjennomgangsfigurer, fra 1. til 7. klasse. link bygger på oppdaterte læreplaner og tar elevene på alvor i en ny hverdag.

1 Pupil’s Book

Engelsk for barnetrinnet Bokmål

• Arbeid med interkulturell kompetanse setter engelskfaget i en global sammenheng. • Engelskspråklige tekster gir bakteppe for nye perspektiver. • Lese- og skrivestrategier lar elevene jobbe aktivt med innhold. • Oppgaver med vekt på utforsking utvikler elevenes evne til refleksjon. • Elevene jobber med kommunikasjon gjennom samhandling og fellesskap. • Oversikt og dybdelæring gir sammenheng i lærestoffet. • Systematisk språklæring gir et godt grunnlag for videre arbeid med faget.

Komponenter på 1. trinn • link 1 Pupil’s book • link 1 Teacher’s Guide • link 1–4 Flashcards Digitale ressurser for elev og lærer. Alle bøker er tilgjengelige i digital utgave, som d-bok. Les mer om verket på www.fagbokforlaget.no

ISBN 978-82-11-02806-8

Kitty Mezzetti, Anders Otterbech Jølbo Myrset, Nina Oddvik, Rebecca Anne Charboneau Stuvland og Helene Szikszay


Kitty Mezzetti, Anders Otterbech Jølbo Myrset, Nina Oddvik, Rebecca Anne Charboneau Stuvland og Helene Szikszay

1 Pupil’s Book Bokmål

1


2

Copyright © 2020 by Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved 1. utgave / 1. opplag 2020 ISBN: 978-82-11-02806-8 Grafisk produksjon: John Grieg, Bergen Layout og omslagsdesign: Mari Oshaug Omslagsillustrasjon: Cecilie Ellefsen Illustrasjoner: Cecilie Ellefsen Spørsmål om denne boken kan rettes til: Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Tlf.: 55 38 88 00 Faks: 55 38 88 01 e-post: fagbokforlaget@fagbokforlaget.no www.fagbokforlaget.no Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling bare tillatt når det er hjemlet i lov eller avtale med Kopinor.


Innhold 1 At school...........................................................................8 2 Weather..........................................................................14 3 The colours.....................................................................22 4 Numbers.........................................................................28 5 The year..........................................................................38 6 Making friends...............................................................42 7 Family.............................................................................50 8 Animals...........................................................................56 9 The body.........................................................................64

Engelsk knytter oss sammen! Språk læres gjennom aktivitet. I link hører, leser og snakker elevene engelsk sammen med de fem gjennomgangsfigurene Jonathan, Mercy, Thea, James og Aryan. I samarbeid bygger de opp begreps-strukturer og kognitive mønstre fra begynneropplæringen til mellomtrinnet. Med et vell av muntlige og skriftlige aktiviteter samler de kunnskap og øver opp evnen til å lytte, forstå og kommunisere med andre. Engelskfaget henger sammen med de andre fagene i skolen, med lese- og skriveopplæring i norsk, logisk tenking og utforsking i matematikk. link trekker fram sammenhenger, bygger på det som er kjent, og legger til rette for oversikt og dybdelæring. link tilbyr digitale verktøy der det gir merverdi, og utnytter til fulle den knappe tiden som engelskfaget har til rådighet. I link er vi opptatt av interkulturell kompetanse og det å være nysgjerrig på verden rundt oss. Vi øver evnen til å ta ulike perspektiver. Det starter med hver enkelt, med det kjente og nære. I en verden i endring legger vi vekt på det som er felles. Det som knytter oss sammen. Det engelske språket er et nødvendig verktøy, til utforsking, forståelse og samhandling, i fellesskap og medborgerskap. Velkommen innenfor! Hilsen forfatterne

3


My name is: This is me:

4

I am

years old.


Jonathan

5

Thea

Aryan

Mercy

James


Jonathan 6

Mercy

Thea


James 7

Aryan


1

At school school

8

playground schoolyard

desk

chair

pupil teacher student


crayon

pencil case

pencil

ruler

school bag

pen

backpack

9

rubber

board

scissors

book

sharpener

ball

eraser


My school You know what’s cool? No, what’s cool? You go to school. We go to school. Every day Every day You learn and play. We learn and play.

I go to

.

My teacher’s name is

.

10

There are pupils in my class.

There are pupils in my school.

1 Say the first line, and have the pupils chant the second line. Repeat for each verse. 2 Use the board or a digital version of the page to help the pupils fill in the information about their school.


Let’s sing! Melody: The Farmer in the Dell

school school sch _ _ l

We’re running off to school We’re running off to school I like to learn and sing and play We’re running off to school

around around ar _ _ nd

We’re Running Off to School

We love to run around We love to run around I like to learn and sing and play We love to run around We’re dancing in the room We’re dancing in the room I like to learn and sing and play We’re dancing in the room

room room r__m

1 Help the pupils trace the dotted letters, and fill in the missing letters to complete the words. 2 Sing the song. As you sing, add the movements for support.

11


Can you find‌? rubber

pencil case

pencil

ruler

sharpener

pen

crayon

board

scissors

book

school bag

computer

eraser

12

backpack

1 Read the words aloud, and ask the pupils to repeat. 2 Look for the objects in class. Circle the ones you find.


In the classroom Thea, can I borrow a green crayon?

Can I borrow a pencil, Jonathan?

Teacher, can I please use the scissors?

Yes, you can!

Thank you!

Yes, you can!

Thank you!

Yes, you can, Aryan! They’re on my desk. Thank you!

13


2 Weather sunglasses

sun shorts

14

rain

umbrella

raincoat

wellingtons rain boots


clouds

wind

15

snow

hat

scarf


Sun

It is a sunny day. girl

sun boy

shorts

dress ower grass

16

dress boy ower sun shorts girl grass The pupils draw a line from the word to the picture.


Rain

It is a rainy day. cloud

stick

raincoat

rain

dog

water

17

stick dog cloud water raincoat rain

The pupils draw a line from the word to the picture.


Snow

It is a snowy day.

nose snow

hat mitten scarf

18

cat

The pupils colour in the illustrations and write the words, using the illustration above for support.


Wind

It is windy outside. tree ag

wind children

boat 19

Draw a circle where the wind is blowing.


sunny

cloudy

rainy

windy

snowy

It is...

20

It is a

It is a

It

sunny

day.

day.

day.

It is

day.

day.


Let’s sing! How’s the Weather? Melody: Brother John

How’s the weather? How’s the weather? Look outside. Look outside. It is warm and sunny. It is warm and sunny. Come let’s play. Come let’s play. 21

It is grey and cloudy.

It is cold and windy. It doesn’t really matter.

The line “It is warm and sunny” is replaced as follows: Verse 2: “It is grey and cloudy.” Verse 3: “It is cold and windy.” Verse 4: “It doesn’t really matter.”


3

22

I like red! I like orange! I like yellow and I like green! I like blue! I like purple and violet, too!

Ask the pupils to talk about their favourite colour. Give them the following sentence starters: What colours do you like? I like‌ What is your favourite colour? My favourite colour is‌


I like‌ Write the colours.

I like red! I like orange! I like yellow and I like green! I like blue! I like purple and violet, too! Trace the dotted letters and colour the star.

Star

23


Let’s sing! We Love Colours! Melody: Head, Shoulders, Knees and Toes

Red and yellow, green and blue, green and blue, Red and yellow, green and blue, green and blue, Orange, brown and black and purple too. Red and yellow, green and blue, green and blue.

24

Look! Look! Thea: Look! Look! Aryan: Who? What, me? Thea: Yes, over there, over there! Can you see? Aryan: What are you showing me? Thea: A rainbow, a rainbow! Can you see the rainbow? Aryan: Oh, now I see!


I like colours! What colours do you like?

I like green!

25

What colours do you like?

I like yellow!

Practise the dialogues in pairs. Then ask someone else. The pupils can answer with the colours they like.


Shapes I can see a square. I can see a triangle.

I can see a circle.

26

I can see a rectangle.

rectangle

circle

square

triangle


Colours and shapes circle square rectangle triangle

red orange green blue yellow pink

1 Draw lines between the shapes and the names of the shapes. 2 The pupils then colour the shapes with colours from the list, and draw lines from the name of the colour to the correctly coloured shape. 3 Pupils who are finished can write sentences on the lines. “I can see a...�

27


4

two

one

28

three

six

nine

four

five

seven

eight

ten


I can see‌

29

1 Ask the pupils what they see in the picture. You could take a look in chapter 1 for repetition of the things in the classroom. How many chairs are there? Six. Six chairs. There are six chairs. 2 Ask them if they can see which numbers are friends.


Counting rhyme 1 2 3 This is me! 4 5 6 Show me tricks! 7 8 9 I feel fine! 30

10 9 8 Don’t be late! 7 6 5 Do the jive! 4 3 2 Don’t be blue! Down again to 1 And we are done! Practise the rhyme. Use the illustrations for support, and make similar movements yourself.


Number salad Find the English numbers from one to ten.

h m e

r

t

a

b

o

l

s

e

y

i

k

w

v

z

q

p

e

l

u

g

i

o

n

e

p

a

v

l

s

h

d

f

f

i

v

e

e

o

g

t

h

t

k

l

z

x

n

c

f

v

b

h

n

i

n

e

m

y

o

u

a

r

e

c

o

o

l

q

u

w

a

e

t

p

t

r

x

v

r

s

t

e

k

j

s

i

x

t

e

n

i

b

y

e

b

y

e

one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten

31


Let’s sing! Ten Little Fingers

Melody: Ten Little Indians

One little, two little, three little fingers, Four little, five little, six little fingers, Seven little, eight little, nine little fingers, Ten little fingers here.

32

Ten little, nine little, eight little fingers, Seven little, six little, five little fingers, Four little, three little, two little fingers, One little finger here.

three six seven nine one four ten eight two five


Missing letters o e

s x

wo

s v n

t r e f

r iv

e gh n n t

one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten

33


Cut, paste and write 1

one

34

The pupils write the number on the left, paste the number in the middle and write the word on the right.


one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten

35

Look in the Teacher’s Guide for numbers to cut out and paste.


Find the numbers thr

ur

fi

en

tw

ne

s

36

one

ght

sev

e

te

ix

o

ee

fo

ve

ei

n

nin

o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 one two three four five six seven eight nine ten

The pupils draw lines to complete the numbers and then write them.


Write the numbers nine

37

The pupils write the numbers with letters.


5

38

fall


Seasons vinter vür sommer høst

winter spring summer autumn

Find the seasons.

N P A D W I N T E R U S P R I N G D C Q I T H R T S U M M E R U A U T U M N E R Z F L Write the seasons.

39


T

sunny.

M It is a

snowy day.

rsda u h

windy.

S It is

y

urda t a

cloudy.

It is

hot.

S

It is

day i r F

y

T

40

d n es d

ay

It is

y

da s e u

rainy day.

We

It is a

y

Days of the week

onda

unday

It is

cold.

The pupils read the names of the days, and write how the weather is.


Days of the week Monday

onsdag

Tuesday

lørdag

Wednesday

mandag

Thursday

søndag

Friday

tirsdag

Saturday

torsdag

Sunday

fredag

The object is to draw a line between the English and the Norwegian word.

41


6

42

shaking hands

hugging

kissing cheeks


bowing

43

waving Good morning! Good evening!

Hey!

Hi!

Hello!

Goodbye!

Bye!

1 Look at the pictures of children greeting each other. Pupils can guess what they are saying. 2 Model greeting words and greeting actions for the pupils. Pupils try the greeting words and greeting actions with each other.


Listen and do What are they doing?

1 44

Good morning! Hello!

3

2 Hi!

Good evening!

Good afternoon!

Bye!

Goodbye!

4

1 Listen for the greeting phrase for each picture. Draw a line from the picture to the correct greeting. 2 Pupils say the words to their learning partners, or together with the whole class, led by the teacher.


Hi, John! How are you?

I’m good. What do you want to do today?

Hi, Jenny! I’m fine. How are you?

Let’s play tag!

45

1 Listen to the dialogue above. Let the children try it out in pairs. 2 The pupils choose a greeting phrase for the characters at the bottom of the page. Write the greeting phrase on the line under the picture.


Let’s sing! Make New Friends Make new friends, but keep the old. One is silver, and the other’s gold. A circle is round, it has no end. That’s how long I will be your friend. 46 Hello. My name is My James. What’s name is your name? Jonathan.

Hi! My name is Thea. What’s your name?

Yes!

Yes! Will you be my friends?

My name is Aryan. Do you want to play?


Playing in the playground

Thea is swinging.

Jonathan is running.

James is skipping.

Mercy is climbing.

Aryan is kicking a ball.

Thea is throwing a ball.

Jonathan is sliding.

James is jumping.

Point to the pictures. Say the phrases aloud. Do the movements in the classroom or in the playground.

47


Listen and draw What are they doing?

48

Listen to the audio file. Circle and colour the corresponding picture.


My activities

I am running.

I am

49

I am

I am

swinging, running, jumping, skipping, sliding, climbing, kicking, throwing

The pupils choose pictures of the activities they like to do. They paste them into the boxes, and write the verb of the activity on the line under the picture. See the Teacher’s Guide for pictures to cut out.


7

Family sister mother

father

50

brother

aunt

uncle Aryan

Talk about the different relatives and family members. You can also talk about colours, numbers and the weather.


father mother

Mercy

brother grandfather

51

grandmother mother

James


My family Draw your family and write family words.

52

mum • mummy

dad • daddy

sister

brother

grandmother

grandfather

aunt

uncle

grandma

grandpa

mom

Pupils draw their own family, and write the words for their family members. Afterwards, they point to the people in the picture and say the words to their learning partner.


Listen and write

53

Family Song Melody: Twinkle, Twinkle, Little Star

Mummy, daddy, I love you Grandma, grandpa, sister too. Brother, sister, let’s go play. Run, and swing, and jump all day. Pick some flowers in the park Play all day until it’s dark.

1 2 3 4 5

Sing the song and underline the family words. Draw lines from the words to the pictures of the family. Say the words as a class. Circle the activity verbs. Ask the pupils what they want to do at the park.


Me and my languages My name is

I speak

I know some words in

I have heard 54

One of my friends speaks

Words I know in...

1 The pupils fill in the lines with information about themselves and their languages. Then they share with their learning partners. 2 The pupils fill in the languages they know some words in (top row) and the words they know in those languages (rows below). The pupils can share with their learning partners.


All about me My name is I am

. years old.

I like the colour I like

. .(write activity)

My favourite season is I can count to

. . (write number)

Some of my friends are . (write names) Other things I like: . (write things)

Fill in the sentences. Afterwards the pupils say what they like to their learning partner.

55


8

Animals

cat

duck

56

pig

cow

dog

chicken donkey mouse

rabbit goose

goat horse sheep 1

Read the names of the animals together. Learning partners can practice the phrases: What is that? That is a cat. 2 Talk about the colours: What colour is the pig?


Pets

Draw a line to the correct animal.

hamster dog cat bird mouse guinea pig rabbit fish

57


Let’s sing!

58

Bingo There was a farmer had a dog. Bingo was his name-o. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Bingo was his name-o.


I have a pet Is that your dog?

He’s so cute. What’s his name?

Yes, it is!

His name is Charlie. Do you have a pet? No, but my aunt and uncle have a dog and a cat. They live on a farm.

59 I have a cat.

Do you have a pet? Or do you want one? What is it? What is its name?

1 Listen to the audio file. 2 The pupils write what pets they have, or what pets they want, and their names, and share this with their learning partner.


Farm animals

60

h

rse

c

w

g

at

g

se

d

nkey

d

g

c

t

d

ck

ch

cken

p g sh

p

rabb t The pupils fill in the missing letters to complete the word and draw a line between the word and the correct animal.


On the way to the farm

61

Listen to the audio file. The pupils fill in the names of the animals that Thea meets on her way to the farm.


Do you know these animals?

1

2

3

4

62

5

6

7

Write the correct number next to the name of the animal.

horse

4

cat

pig

sheep

duck

dog

cow

goat

8


I know these animals!

one dog

two dogs

one cat

four birds

one duck

1

Ask the pupils what happens when there is more than one animal. Do they notice the “s“ at the end of the word? 2 Repeat the pattern: One dog, two dogs, I like dogs! One cat, three cats, I like cats!

63


9 head eye

ear

mouth 64

nose

arm

shoulder

hand

leg

knee

foot toe

Talk about the Norwegian words, and find similarities. Point out that “leg” in English is not the same as “legg” in Norwegian.


Parts of the body head shoulder leg eye knee mouth ear arm toe hand nose foot The pupils draw a line from the part of the body to the correct word.

65


Let’s sing! Head and Shoulders Melody: London Bridge is Falling Down

Head and shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes. Head and shoulders, knees and toes, eyes – ears – mouth – nose! Head and shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes. Head and shoulders, knees and toes, it’s my body!

66

Head and Shoulders Melody: There is a Tavern in the Town

Head and shoulders, knees and toes, knees and toes Head and shoulders, knees and toes, knees and toes Eyes and ear and mouth and a nose Head and shoulders, knees and toes, knees and toes Ankles, elbows, feet and seat, feet and seat Ankles, elbows, feet and seat, feet and seat Hair and neck and chin and cheeks Ankles, elbows, feet and seat, feet and seat

Sing the songs, and add movements as support.


Cut and paste

67

Look in the Teacher’s Guide for words to cut out and paste. The pupils colour in the alien any way they like.


Let’s sing! Hokey Cokey You put your right foot in, you take your right foot out, you put your right foot in and you shake it all about. You do the hokey cokey and you turn yourself around. That’s what it’s all about.

68

You put your left foot in, you take your left foot out, you put your left foot in and you shake it all about. You do the hokey cokey and you turn yourself around. That’s what it’s all about.

Sing more verses: You put your right arm in… You put your left arm in… You put your head in… You put your knees in… You put your shoulders in… You put your elbows in… You put your bottom in… You put your quiet voice in… You put your loud voice in… You put your tummy in… You put your nose in…


Missing letters hea d e e e r n s m ut sh ld r a m h nd k e l g f t t e shoulder, head, leg, knee, nose, ear, arm, toe, hand, eye, foot, mouth

69


The body game 1 black knee

70

red foot

blue head

green foot

red head

green eye

purple leg

purple nose

blue hand

pink mouth

yellow arm

black ear

red shoulder

orange shoulder

violet ear

green arm

brown mouth

violet hand

yellow nose

brown leg

orange eye

five blue toes

start

five yellow toes

pink knee

Each player needs one game board. The player throws the dice and moves their playing piece. If they land on “green leg�, for example, they colour the leg green. Only the leg is to be coloured, not the foot or toes. If both legs have already been coloured, the player skips a turn. The winner is the first one to colour in the whole body.


Colour the body 12

1

11

2

head

71

10

3

9

4

8

5

7

6

blue eyes / green nose / purple mouth / brown ears / yellow head / pink shoulders black arms / red hands / orange legs / violet knees / red feet / blue toe

Ask the pupils which part of the body they placed by the different numbers, and which colours the different body parts are. Or let them talk with their learning partner.


The body game 2 1

Can you score one with two dice?

2 3 4 5 6 7

Draw Draw Draw Draw Draw Draw

the the the the the the

left arm. right arm. left leg. right leg. neck. head.

8 9 10 11 12

Draw Draw Draw Draw Draw

some hair. two eyes. the nose. two ears. the mouth.

72

Each group needs two dice. They throw the dice and draw the part of the body they get. The first person to complete the body wins the game.


link er et læreverk i engelsk for hele barnetrinnet. Verket er et friskt pust i engelskundervisningen og vektlegger felles, flerfaglige aktiviteter og dybdelæring. I link har vi fokus på interkulturell kompetanse, og vi følger fem gjennomgangsfigurer, fra 1. til 7. klasse. link bygger på oppdaterte læreplaner og tar elevene på alvor i en ny hverdag.

1 Pupil’s Book

Engelsk for barnetrinnet Bokmål

• Arbeid med interkulturell kompetanse setter engelskfaget i en global sammenheng. • Engelskspråklige tekster gir bakteppe for nye perspektiver. • Lese- og skrivestrategier lar elevene jobbe aktivt med innhold. • Oppgaver med vekt på utforsking utvikler elevenes evne til refleksjon. • Elevene jobber med kommunikasjon gjennom samhandling og fellesskap. • Oversikt og dybdelæring gir sammenheng i lærestoffet. • Systematisk språklæring gir et godt grunnlag for videre arbeid med faget.

Komponenter på 1. trinn • link 1 Pupil’s book • link 1 Teacher’s Guide • link 1–4 Flashcards Digitale ressurser for elev og lærer. Alle bøker er tilgjengelige i digital utgave, som d-bok. Les mer om verket på www.fagbokforlaget.no

ISBN 978-82-11-02806-8

Kitty Mezzetti, Anders Otterbech Jølbo Myrset, Nina Oddvik, Rebecca Anne Charboneau Stuvland og Helene Szikszay

Profile for Fagbokforlaget

link 1 Pupils book BM  

link 1 Pupils book BM