Page 1

Skriftforming for nybegynnere, 1.– 2. trinn. Jeg kan løkkeskrift A er utarbeidet av Anne-Lise Gjerdrum. Gjerdrum er utdannet lærer og har i tillegg gitt ut flere norskverk for den første lese- og skriveopplæringen. I Jeg kan løkkeskrift A finner du et grundig innlæringsprogram i sammenhengende skrift. Målet er å danne grunnlaget for en personlig og sikker sammenhengende håndskrift. Jeg kan løkkeskrift A har en jevn og naturlig progresjon og tar for seg følgende elementer: • • • •

Trening av motoriske ferdigheter Repetisjon av ikke-sammenhengende skrift Øving på bokstaver som skal henge sammen Avskrift av morsomme dikt, rim og regler

Heftene har fine og fargerike illustrasjoner og finnes på både bokmål og nynorsk.

www.fagbokforlaget.no ISBN 978-82-11-01325-5

,!7II2B1-abdcff!


2


3


4


5


Fargelegg

6

i

og

s


7


8


9


10


Skriftforming for nybegynnere, 1.– 2. trinn. Jeg kan løkkeskrift A er utarbeidet av Anne-Lise Gjerdrum. Gjerdrum er utdannet lærer og har i tillegg gitt ut flere norskverk for den første lese- og skriveopplæringen. I Jeg kan løkkeskrift A finner du et grundig innlæringsprogram i sammenhengende skrift. Målet er å danne grunnlaget for en personlig og sikker sammenhengende håndskrift. Jeg kan løkkeskrift A har en jevn og naturlig progresjon og tar for seg følgende elementer: • • • •

Trening av motoriske ferdigheter Repetisjon av ikke-sammenhengende skrift Øving på bokstaver som skal henge sammen Avskrift av morsomme dikt, rim og regler

Heftene har fine og fargerike illustrasjoner og finnes på både bokmål og nynorsk.

www.fagbokforlaget.no ISBN 978-82-11-01325-5

,!7II2B1-abdcff!

Jeg kan lkkeskrift a bm utdrag  
Jeg kan lkkeskrift a bm utdrag