Page 1

Anne-Lise Gjerdrum

Elle Melle gir barna ferdigheter i å lytte, snakke, lese og skrive gjennom fellesopplevelser av tekster, illustrasjoner og musikk. Elle Melle har en gjennomtenkt og trygg progresjon og bruker varierte metoder for å favne flest mulig. Ved hjelp av morsomme bilder, sanger og fengende tekster stimulerer Elle Melle barnas kreativitet.

Elle Melle for 3. trinn består av: • Leseboka 3 • Les og forstå 3 • Språkboka 3

• CD 3 • Lærerveiledning inkludert kopioriginaler • Nettsted – www.fagbokforlaget.no/ellemelle

Elle Melle finnes for 1., 2., 3. og 4. trinn.

SPRÅKBOKA 3

Fagbokforlaget har også utviklet skriftformingshefter i løkke- og stavskrift og nettstedet Lesedilla. Lesedilla består av et stort utvalg av differensierte lesebøker med lyd, bilder og animasjon. Besøk www.fagbokforlaget.no/lesedilla og opplev leseglede og leselyst!

Anne Lise Aasgaard Solli

B O K K Å A R 3 SP

ELLE MELLE

I Elle Melle Språkboka 3 jobber vi med ordkunnskap, rettskriving, grammatikk, tekstkunnskap og tekstproduksjon. Oppgavene er nivådifferensierte og delt inn i ti arbeidsenheter. Tekstene i Elle Melle Leseboka 3 utdyper emnene i Språkboka 3, men Språkboka 3 kan også brukes alene. Boka er gjennomillustrert med fine og fargerike tegninger.

Anne Lise Aasgaard Solli

Gi barna lese- og skriveglede!

Anne-Lise Gjerdrum

ELLE MELLE

www.fagbokforlaget.no ISBN 978-82-11-01322-4

,!7II2B1-abdcce!

BM Bokmål


Anne-Lise Gjerdrum

Anne Lise Aasgaard Solli

Språkboka 3

Bokmål Illustratører: Solveig Lid Ball og John Thoresen


Symbol for å jobbe videre i kladdeboka eller på datamaskinen.

Copyright © 2011 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-11-01322-4 1. utgave 2011 / 3. opplag 2015 Grafisk produksjon: John Grieg AS, Bergen Grafisk design: Smaapigerne/www.sott.no og www.bardusdesign.no Bilder og illustrasjoner: Ball, Solveig Lid: Ikoner (Anna, Martin, kladdebok og datamaskin) og illustrasjoner på sidene: 1, 9, 13, 17 (drake), 21 (vindu, veske, klem, refleks), 24, 32, 34, 37, 38, 40, 41 (trafikklys), 43, 44, 46, 47, 48, 50 (slott), 52, 54 (klem), 55, 56, 58, 60, 61, 62 (vinge), 63 (benk), 64–67, 69, 71, 72, 74, 82–86, 88–90, 96, 97 (sebra), 98, 100, 104, 107, 110, 111, 115, 116, 117 (vindu), 118 (unntatt hund), 119 (unntatt gjerde), 120, 122, 123, 126–128 og 135 BONO: © Holene, Bjørg/Bono 2015 © Strøm, Halfdan/Bono 2015 © Nyström, Jenny/Kalmar Läns museum/Bono 2015 Foto ©: O. Væring Eftf. AS: 16 og 109 Holt, Anne G.: 10 og 11 Statens vegvesen: 41 (trafikkskilt) Thoresen, John: 15,17 (unntatt drake), 19, 20, 21 (vase, flyndre, vanter, spise, fargeblyanter, valp, flaske), 22, 25, 49, 50 (unntatt slott), 51, 54 (unntatt klem), 57, 59, 62 (unntatt vinge), 63 (sko), 68, 73, 78, 97 (unntatt sebra), 102, 103, 106, 113, 117 (unntatt vindu), 118 (hund), 119 (gjerde), 125 og 131–133 Omslagsillustrasjon: Solveig Lid Ball Omslagsdesign ved forlaget Når ikke annet er nevnt, er tekstene skrevet av Anne-Lise Gjerdrum. Litteratur: Andersgaard, Sonni Holtedahl: Fru Kenguru, gjengitt med tillatelse fra Anniken Holtedahl Sunde Könner, Alfred: Stakkars lille grisen Ukjent forfatter: Gulleplet Ukjent forfatter: Knivtyven Forfatterne har mottatt støtte fra Det faglitterære fond til denne boka. Spørsmål om denne boken kan rettes til: Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Tlf.: 55 38 88 00 Faks: 55 38 88 01 e-post: fagbokforlaget@fagbokforlaget.no www.fagbokforlaget.no Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling bare tillatt når det er hjemlet i lov eller avtale med Kopinor.


Kjære elev, foresatte og lærer Velkommen til Elle Melle Språkboka 3. Språkboka inneholder øvelser i rettskriving og grammatikk og i ord- og tekstkunnskap. Hvert emne følger en gitt progresjon, der øvelsene går fra enkle til mer utfordrende oppgaver. Oppgavene er også differensierte, slik at alle – på sitt nivå – skal kunne klare å løse dem. Vi har også lagt inn oppgaver merket med et kladdebok-/datamaskinikon som tilrettelegger for arbeid utover språkboka. Med fargerike illustrasjoner og varierte og differensierte oppgaver ønsker vi å inspirere elevene til et grundig og systematisk arbeid. Vi håper at eleven vil få et eierforhold til boka si, at dette skal bli ei bok elevene vil være stolte av og får lyst til å arbeide i. Det betyr mye for eleven at de voksne viser interesse for deres arbeid. Gi mye ros, kos og oppmuntring! Barn som føler mestring, får lyst til å skrive og lese mer, og det er vårt mål!

Viljen Du kan lese du kan regne du kan skrive du kan tegne du kan leke du kan lære tenk på alt hva du kan være! Tenk på alt hva du får til. Hvis du bare vil! Anne Lise Gjerdrum

Lykke til! Hilsen Anne-Lise Gjerdrum og Anne Lise Aasgaard Solli


Innhold Alfabetet . . . . . . . . . Tallene – grunntall . . . Alfabetisk rekkefølge . Diftonger . . . . . . . . . Ord med p eller b? . . Ord med d eller t?. . . Ord med v eller f? . . . Ord med g eller k? . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

.6 13 15 17 19 20 21 22

Setninger . . . . . . . Stor bokstav i navn Rim . . . . . . . . . . . Ukedager . . . . . . . Måneder . . . . . . . Årstidene . . . . . . . Tallene – ordenstall

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

24 27 29 32 34 35 37

Trafikk . . . . . . . . . . . . Regler og ellinger . . . . Dobbel konsonant . . . Ord med o for å . . . . Én m i slutten av et ord

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

40 43 46 50 53

. . . . . . .

. . . . . . .

Ord med ng-lyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Ord med nk-lyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Ord med e for æ . . . . . . . . . . . . . . . . . 65


Sammensatte ord Brev . . . . . . . . . Julekort . . . . . . . Ord med kj-lyd . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

68 70 72 76

Spørreord Dagbok . . Gåte . . . . Beskjeder

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

80 84 86 88

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Fortelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Adjektiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Substantiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Små læreord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Ord til bildet. . . . Sammenligninger Ord med stum t . . Ord med stum d . Ord med j-lyd . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

109 110 111 113 117

Skriv til bildet . . . . . . . Ord med sj-lyd . . . . . . Når sj-lyden skrives skj Når sj-lyden skrives sj . Når sj-lyden skrives sk . Verb . . . . . . . . . . . . . Små læreord . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

122 124 124 127 129 131 134


Alfabetet Alfabetet vårt har 29 bokstaver. Det har 9 vokaler og 20 konsonanter. Nedenfor ser du vokalene som røde bokstaver og konsonantene som blå bokstaver.

Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Ll

Mm

Nn

Oo

Pp

Qq

Vv

Ww

Xx

Yy

Zz

Gg

æ

Hh

Rr Øø

Ii

Ss

Jj

Tt

Uu

Åå

1 Fargelegg figurene med vokaler røde og konsonanter blå.

6

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

æ

ø

å

Kk


Hva heter de røde bokstavene? Hva heter de blü bokstavene? Hvor mange vokaler finner du? Hvor mange konsonanter finner du? 2 Sett en rød strek under vokalene i ordene.

sopp, leker, papir, katt, sele, rose, bord, bok, spark, vase, lyn, torden, stol Skriv ordene ovenfor inn i riktig tabell.

Ord med ĂŠn vokal

Ord med to vokaler

7


3 Skriv bokstaven som kommer etter.

Les hij

Tegn ordet.

k

opq

lmn

rst

pqr

pqr

bcd

Les

Skriv ordet: Les

Tegn ordet.

bcd

pqr

hij

jkl

lmn

fgh

opq

ijk

klm

bcd

Skriv ordet:

Tegn ordet.

opq

Skriv ordet:

8

Les

Skriv ordet:

Tegn ordet.


Les

Tegn ordet.

Les

cde

qrs

fgh

opq

pqr

yzæ

hij

vwx

bcd

bcd

Skriv ordet:

Tegn ordet.

Skriv ordet:

4 Skriv bokstavene som kommer etter. Hvilke byer finner du?

Les

Les

Les

cde

jkl

def

ijk

lmn

ghi

lmn

ijk

yzæ

opq

abc

stu

yzæ

bcd

fgh hij

Husk stor forbokstav når du skriver bynavn!

Skriv navnene på byene:

9


5 Her er en ABC-regle. Skriv inn ordene som mangler.

a er en

og d er ĂĽ

g er en

og b er en

c er en

e er et

og f er en

og h er en

i er en

Johanne

og j er

m er ei

10

k er ei

og n er en

l en

o er en

pĂĽ landet


og Pål r e P

og p er

s er en

Fru

og

Quist

, q er fru

og t er

og r er ei

på potte u er ei

ip X ant pe

W il l y

og v er ei

y er et

og ø en

, w er

og x er

og z er

jeg har. Til slutt kommer

æ er en

Å se

med

ei kåpe som er blå, elle melle nisten, du har sisten, du skal stå! 11


6 Se på ABC-regla og ordene som rimer.

bamse –

danse

rotte

fane

Xantippe

nål

blå

7 Skriv en tøyseregle med rimordene.

8 Velg noen bokstaver og lag en bokstavregle. Regla trenger ikke å rime.

12


Tallene – grunntall Grunntall skriver vi slik: 1 2 3 4 5 eller slik: en, to, tre, fire, fem osv.

Her ser du grunntallene fra 1 til 20. 9 Les tallene nedenfor høyt.

en

elleve

to

tolv

tre

tretten

fire

fjorten

fem

femten

seks

seksten

sju

sytten

ĂĽtte

atten

ni

nitten

ti

tjue

10 Les og skriv tallene.

atten

seksten

nitten

tretten

elleve

fjorten

13


Hvis vi nummererer alle bokstavene i alfabetet, får vi et kodespråk! Her er et eksempel: 19 11 15 12 5 = skole

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

11 Hva står det her?

4 1 7 16 1 16 16 1 6 18 9 13 9 14 21 20 20 13 5 12 15 4 9

4 5 20 20 5

7 18 1 14 4

22 1 18

16 18 9 24

7 28 25 !

12 Skriv ned alfabetet med tilhørende tall. Skriv setningen nedenfor i kodespråk.

Jeg vil sparke fotball. Skriv en kodet beskjed med tall. La en venn løse koden.

14


Alfabetisk rekkefølge I alfabetet kommer bokstavene i en bestemt orden. Det kaller vi alfabetisk rekkefølge. Vi kan skrive ord og navn i alfabetisk rekkefølge. Da kommer først det som begynner på a, så kommer det som begynner på b, og slik fortsetter det. Hvis noe begynner på samme bokstav, er det bokstaven etterpå som brukes.

å

29 13 Skriv navnene i alfabetisk rekkefølge.

Ali

Inger

Emil

Lise

Ole

Celine

Gry

14 Her ser du medlemslista til Sollia basketballteam. Skriv navnene i alfabetisk rekkefølge.

Gustav, Aksel, Mads G., Adnan, Cato, Samir, Henrik, Mads H. 15


Malt av Bjørg Holene

15 Skriv ned fem ting du ser på bildet som du ikke kan spise.

Skriv ordene du skrev, i alfabetisk rekkefølge.

Skriv ned fem ting vi kan spise eller drikke.

Skriv mat- og drikkeordene i alfabetisk rekkefølge.

16 Skriv årstidene i alfabetisk rekkefølge. Skriv fem idretter i alfabetisk rekkefølge. Skriv seks dyr i alfabetisk rekkefølge.

16


Diftonger Noen lyder består av to bokstaver. De lydene som er laget av to vokaler, kaller vi diftonger. Diftongene er: ai, au, ei, øy.

Læreord: ai, au, ei, øy 17 Sett strek under ord med diftonger.

Jeg vil hoppe i høyet, sa Aud. Jeg vil fiske en hai, sa Steinar. Jeg vil se på sauene, sa Kai. Jeg vil kjøpe en papegøye, sa Heidi. Jeg vil fly høyt med draken, sa Svein. Jeg vil spise rabarbrapai, sa Laura. Jeg vil spille på fløyte, sa Audun.

18 Les teksten ovenfor og skriv ferdig setningene.

Steinar vil fiske en Audun vil spille Kai Heidi Laura Svein Aud 17


19 Sett inn diftongene som mangler i navnene.

St

n

G

P

la

H

di Fr

r

Jost

d dis

n

Sv

n

rik

L

ra

nar

R

dun

dun St

nar

P

k

vind

20 Svar på gåtene.

1 Du kan gå, kjøre og sykle på meg. Jeg er en

.

2 Du kan hoppe i meg, og du finner meg på låven. Jeg er

.

3 Du kan se deg i meg. Jeg er et 4 Jeg er før juni og etter april. Jeg er

. .

5 Jeg har skarpe tenner og svømmer i havet. Jeg er en 6 Du kan binde ting med meg. Jeg er et

.

21 Har noen i klassen din navn med diftonger? Skriv dem.

1 vei, 2 høy, 3 speil, 4 mai, 5 hai, 6 tau

18

.


Ord med p eller b? 22 Skriv bokstavene som mangler, og trekk strek til riktig bilde.

Her er det mange

oller. ære?

Kan jeg få en

etter.

Lars har tatt lua til Skal vi

lukke

ringebær?

apegøyen sitter i et Vi kjører Nora har Kan du Jeg koker Jeg vil

il til

ergen.

il og asse

ur.

ue. arnet?

oteter. røve å

ake en kake.

Du må ikke komme for sent til Vil du ha en flaske

ussen.

rus?

Tell bokstavene du skrev.

Jeg fant

Bb-er og

Pp-er.

23 Skriv tre setninger med p- og b-ord.

19


Ord med d eller t? 24 Skriv bokstavene som mangler.

Fia reiser med Vi ser

oget.

o

uer på il

Mari reiser

ua er full av

an y

aket. e. ebær!

ivoli?

Skal vi gå på Her er den fine

amen.

Der er det en fin

rome

ar.

øra knirker! Vi skal ha Her er et

eilig fisk roll med

il mi re hoder!

Velg fire av setningene ovenfor og skriv dem.

25 Skriv tre setninger med d- og t-ord.

20

ag.


Ord med v eller f? 26 Skriv bokstavene som mangler. Les og trekk strek til riktig bilde.

Sett blomstene i lyndre en

Er

i skal kjøpe Det er

asen. isk? argeblyanter.

ine gardiner i

eska.

Jeg har mange bøker i Her er en Du må

laske aske

induet.

ann. antene dine!

Jeg har

ått en nydelig

alp.

Det er

iktig å bruke re

leks.

rokost på

erandaen.

Vi spiser il du

ære

ennen min?

Tell bokstavene du skrev.

Jeg fant

Vv-er og

Ff-er.

27 Skriv tre setninger med v- og f-ord.

21


Ord med g eller k? 28 Skriv bokstavene som mangler.

Skal vi ba

e en

resset er

Jeg har fått 50

Lise er veldig

Se! Jeg har ba t a e. en fin

napp. roner.

affelen og

Jeg har fått en

rønn

niven min? enser.

rei.

Nå har jeg lyst på en rus

Vil mormor ha et Hun sa ta

e?

rønt.

Far syr på en

Hvor er

a

for

opp

a

ao.

affe? affen.

Velg fire av setningene ovenfor og skriv dem.

29 Lag tre setninger med g- og k-ord.

22


Hva kan du nå?

Delvis

Ja

Jeg kan alfabetet. Jeg kan alle konsonantene og vokalene. Jeg vet hva alfabetisk rekkefølge er. Jeg vet hva diftonger er. Jeg kan skrive fire ord der jeg bruker forskjellige diftonger. Jeg hører forskjell på p og b. Jeg hører forskjell på d og t. Jeg hører forskjell på v og f. Jeg hører forskjell på g og k.

23


Setninger En setning er satt sammen av flere ord. En setning starter med stor bokstav og avsluttes med et tegn, for eksempel punktum.

en Velkomm tilbake!

1 Les og skriv ordene i riktig rekkefølge.

er ferien forbi. Nå barna har kommet tilbake til skolen. Alle nytt klasserom. Vi har fått ny skolesekk. Jeg har fått heter Lise. Læreren vår Les setningene dine høyt.

24


Gåter

Husk stor bokstav og punktum!

2 Skriv svar på gåtene. Svar med hele setninger.

Jeg sitter på fingeren din. Jeg er en Du kan ha pengene dine i meg. Jeg Du kan sove i meg. Jeg er ikke kort, men Du bruker meg når du fisker. Jeg er ikke dronning, men Jeg er et dyr som bærer barnet mitt i en lomme på magen.

Du kan synge meg.

25


3 Skriv tre setninger om deg selv.

Jeg heter

4 Les teksten og skriv hvor mange setninger du fant.

På skolen igjen Det er fint å treffe folk og venner. Her er det mange jeg kjenner! Nå kan vi sparke fotball og leke på plassen. Vi kan snakke og synge med alle i klassen. Vi kan være ute og lære om naturen. Det er det morsomste med hele turen. Etterpå skal vi skrive om det vi fant. Jeg fant en salamander, det er helt sant! Jeg fant

setninger.

Fant du noen rimord også? Skriv dem ned.

5 Skriv teksten På skolen igjen som et vers med alle rimordene til slutt.

26


Stor bokstav i navn Egennavn Mange ting har navn. Du har et fornavn og et etternavn. Kjæledyr, byer, steder og land har navn. Slike ord kaller vi egennavn. Egennavn skriver vi med stor forbokstav.

6 Skriv ferdig setningene. Husk punktum og stor bokstav i egennavn.

Jeg har en venn som heter En i familien min heter Jeg kjenner en hund som heter Jeg kjenner en katt som heter Jeg vet om en by som heter Jeg vet om et land som heter Hovedstaden vår heter Navnet på ei ku kan være

Jeg vet om en by som begynner på B og heter Jeg vet om et land som begynner på S og heter

27


7 Meg selv

Jeg heter Adressen min er Stedet der jeg bor, heter Landet jeg bor i, heter 8 Skriv av teksten, men skriv egennavnene med stor forbokstav.

I dag skal vi på tur til bestemor fatima, som bor i drammen. Hun har også invitert kusinene mine, som heter sara og uma. Vi skal gå på toget på vakås stasjon. Toget kjører forbi en stasjon som heter asker. Her bor onkelen min, som heter thomas. Han bodde i england i mange år, men han flyttet til norge for to år siden. Onkel thomas har en hund som heter buster, og en katt som heter taj mahal.

28


Rim Det kalles rimord nür siste del av ordene lyder likt: kake–bake, skolemat–bollefat

9 Her skal du rime mer.

topp

k

s

mus

l

h

bil

p

m

katt

h

t

flom

s

t

holdeplass ute

melke

vindusrute sofa

dobbelt

Bruk noen av ordene ovenfor og lag ditt eget vers som rimer. Tegn til.

29


10 LĂŚr denne regla utenat.

Ole, Dole, Doff, kinkeliane koff, koffeliane, birkebane, Ole, Dole, Doff. Bytt ut ordene i regla og lag din egen regle. Du kan begynne slik:

Kari, Petter, Mona, kinkliane kona, koffeliane, birkebane, Kari,

Per, PĂĽl, Tore,

30

,

.


11 Fortsett. Lag flere regler med for eksempel:

Mette, Erik, Siri Lise, Lars, Anna Les dem høyt for noen.

Hva kan du nĂĽ?

Delvis

Ja

Jeg vet hva en setning er. Jeg skriver stor forbokstav i begynnelsen av en setning. Jeg skriver stor forbokstav i egennavn. Jeg vet hvorfor og hvordan ord rimer pĂĽ hverandre.

31


Ukedager, måneder og årstider Det er sju dager i en uke. Det er tolv måneder i et år. Året har fire årstider. Dager, måneder og årstider er fellesnavn og skrives med liten forbokstav.

Ukedager 12 Kan du navnene på alle dagene i uka? Les regla.

Mandag har jeg lyst på grøt, tirsdag er jeg ganske søt, onsdag er min yndlingsdag, torsdag bare mas og jag, fredag, det er gudskjelovdagen, lørdag løper jeg i hagen, søndag lurer jeg alltid på om det i morgen er grøt å få? Snipp, snapp, snute, og så er uka ute. Skriv de sju ukedagene.

32


13 Kari skrev ukeregla slik at den passet for henne. Da ble den slik:

Karis ukeregle Mandag er det mange lekser, tirsdag nesten leksefri, onsdag trener jeg med Lise, torsdag spiller jeg på fløyte, fredag leker jeg med bamse, lørdag koser vi oss hjemme, søndag kan jeg sove lenge – snipp, snapp, snute, og så er uka ute. Nå er det din tur! Lag din egen ukeregle. Les ukeregla di høyt for noen.

14 Hvilken dag i uka liker du best? Skriv hvorfor.

33


Måneder 15 Les diktet og skriv navnene på månedene.

Månedene I januar tar vi på oss skia. I februar aker vi i lia. I mars er snøen så fin og kram, og i april titter blomster fram. I mai ser vi at lauvet spretter og i juni er det lyse netter. I juli svømmer vi til Rogneskjær, og i august kan vi plukke bær. I september vil vi sanke sopp, og i oktober tas poteter opp. November kommer med regn og vind, og i desember ringes jula inn.

34


Årstidene

Året har fire årstider – vinter, vår, sommer og høst.

16 Les versene og tegn det du leste.

Desember, januar og februar, vinteren er kald og hard. Snøen daler tett i tett, fram med ski og akebrett. Årstiden er Nå har vi mars, april og mai, våren er vi veldig glad i. Knopper på trær og sol over marken, blåveis og hvitveis lyser i parken. Årstiden er Juni, juli og august kommer, plask uti dammen, endelig sommer! Nå kan vi gå med bare tær, seile og ro og klatre i trær. Årstiden er September, oktober, november er her. Det er høst, og vi plukker frukter og bær, men tåke og regn og vind ifra øst forteller oss at nå er det høst. Årstiden er

35


17 Hva liker du best å gjøre?

Om vinteren

Om våren

Om sommeren

Om høsten

18 Svar på spørsmålene.

Når har du fødselsdag? Når har Norge fødselsdag? Når er det julaften? Hvilken dag er den lyseste i året?

19 Hvilken måned liker du best? Skriv hvorfor.

36


Tallene – ordenstall Ordenstall skriver vi slik: 1. 2. 3. 4. 5. – tallet med et punktum bak, eller slik: første, andre, tredje, fjerde, femte. Ordenstall forteller om rekkefølge.

20 Les tallene høyt.

. . . . . . . . . .

første andre tredje fjerde femte sjette sjuende åttende niende tiende

. . . . . . . . . .

ellevte tolvte trettende fjortende femtende sekstende syttende attende nittende tjuende

21 Les spørsmålene og svar.

Hva heter den sjuende dagen i uka? Hva heter den første dagen i uka? Hva heter den femte dagen i uka? Hva heter den tredje dagen i uka? Hva heter den sjette dagen i uka? Hva heter den fjerde dagen i uka? Hva heter den andre dagen i uka? 37


22 Her ser du aktivitetskalenderen til Martin.

mars

Hvilken dag trener Martin på? Hvilke datoer skal Martin trene på? Hvilke dager spiller Martin fotballkamp?

Hva skal Martin 3. mars? Hvilken ukedag er 13. mars? Hvilke datoer skal Martin være på hytta?

23 Lag tre nye spørsmål til aktivitetskalenderen til Martin.

38


Hva kan du nå?

Delvis

Ja

Jeg kan navnet på alle ukedagene. Jeg kan navnet på alle månedene. Jeg kan navnet på alle årstidene. Jeg vet når jeg har fødselsdag. Jeg vet hva et ordenstall er. Jeg kan skrive ordenstall.

39


Anne-Lise Gjerdrum

Elle Melle gir barna ferdigheter i å lytte, snakke, lese og skrive gjennom fellesopplevelser av tekster, illustrasjoner og musikk. Elle Melle har en gjennomtenkt og trygg progresjon og bruker varierte metoder for å favne flest mulig. Ved hjelp av morsomme bilder, sanger og fengende tekster stimulerer Elle Melle barnas kreativitet.

Elle Melle for 3. trinn består av: • Leseboka 3 • Les og forstå 3 • Språkboka 3

• CD 3 • Lærerveiledning inkludert kopioriginaler • Nettsted – www.fagbokforlaget.no/ellemelle

Elle Melle finnes for 1., 2., 3. og 4. trinn.

SPRÅKBOKA 3

Fagbokforlaget har også utviklet skriftformingshefter i løkke- og stavskrift og nettstedet Lesedilla. Lesedilla består av et stort utvalg av differensierte lesebøker med lyd, bilder og animasjon. Besøk www.fagbokforlaget.no/lesedilla og opplev leseglede og leselyst!

Anne Lise Aasgaard Solli

B O K K Å A R 3 SP

ELLE MELLE

I Elle Melle Språkboka 3 jobber vi med ordkunnskap, rettskriving, grammatikk, tekstkunnskap og tekstproduksjon. Oppgavene er nivådifferensierte og delt inn i ti arbeidsenheter. Tekstene i Elle Melle Leseboka 3 utdyper emnene i Språkboka 3, men Språkboka 3 kan også brukes alene. Boka er gjennomillustrert med fine og fargerike tegninger.

Anne Lise Aasgaard Solli

Gi barna lese- og skriveglede!

Anne-Lise Gjerdrum

ELLE MELLE

www.fagbokforlaget.no ISBN 978-82-11-01322-4

,!7II2B1-abdcce!

BM Bokmål

Elle melle spraakboka 3 utdrag  
Elle melle spraakboka 3 utdrag