Page 6

Illustrasjonsfoto: Scanpix

Siden sist

Sykehusreformen under lupen De regionale helseforetakene kan forsvinne når sykehusreformen skal evalueres. Det er Fagforbundets nestleder Mette Nord godt fornøyd med.

at vi fortsatt trenger foretak innenfor sykehussektoren. Men hvordan vi skal organisere det, og hvordan vi skal fordele ansvaret, er jeg gjerne med på å diskutere, sa Stoltenberg. Forslaget om evaluering ligger i nasjonal helseplan, som nå er ute på høring.

HELSEFORETAKENE: Fagforbundet ønsker en sterkere politisk styring av helsevesenet.

Arbeiderpartiet. Buskerud Ap har vedtatt å sende et forslag til neste landsmøte om å avvikle de regionale helseforetakene. Flere fylker mener det samme. Også andre partier er kritiske til

Foto: colourbox.com

– Vi har hele tiden ment at sykehusreformen og foretaksmodellen som ble innført i 2001 ikke styrket helsetilbudet, men i Politisk ansvar stedet økte byråMette Nord er opptatt kratiseringen i helseav at en framtidig organisektoren. Det er positivt sering av helsevesenet har at statsministeren nå en klar politisk styring. åpner for å se på andre – Det er viktig at våre måter å organisere helseFORNØYD: demokratisk valgte polivesenet på, sier Nord til Mette Nord tikere har både styringen Fagbladet. og det direkte ansvaret for utformNasjonal helseplan ingen av et så viktig velferdstilbud Det var i Stortingets spørretime som det offentlige helsevesenet, like før jul Jens Stoltenberg åpnet sier hun. for å vurdere framtida til de Økende kritikk regionale helseforetakene: Misnøyen med sykehusforetakene – Jeg er veldig trygg på at er i ferd med å bre seg innad i staten fortsatt skal være eier, og

Omkamp om pensjon LO Kommune vil ha omkamp om pensjonen for offentlig ansatte, men LO Stat og Unio stritter imot. Få dager før den stor pensjonsreformen trådte i kraft ved årsskiftet, blusset debatten om pensjonsordningene for offentlig ansatte opp igjen. I et juleintervju med NTB åpnet Jens Stoltenberg for nye forhandlinger – hvis fagorganisasjonene ønsker det. Statsministeren fikk raskt positiv respons fra LO Kommune: – Det bør settes ned et partssammensatt utvalg under vårens mellomoppgjør som arbeider fram til hovedoppgjøret 2012, sa lederen for LO Kommune, Klemet Rønning-Åby til NTB i romjula. Han fikk imidlertid raskt motbør fra LO Stat.

6 < Fagbladet 1/2011

– Bruttogarantien er hellig for oss, erklærte LO Stats leder Tone Rønoldtangen. Også Unio-leder Anders Folkestad var raskt ute og avviste Stoltenbergs invitt. – Vi kan gjerne snakke om uklarheter, men det må skje på grunnlag av bruttomodellen, sa han. Tekst: EINAR FJELLVIK, Fri Fagbevegelse

dagens modell. Hvis den rødgrønne regjeringen skulle ønske å fjerne de regionale helseforetakene, vil dette ha bred politisk støtte. Tekst: PER FLAKSTAD

Vant i Arbeidsretten «Skulder ved skulder»-prinsippet skal gjelde, fastslo Arbeidsretten i en dom rett før jul. Saken gjaldt SFOansatte i Sør-Aurdal og Sarpsborg som jobber ekstravakter på steder med kortere ukentlig arbeidstid enn 37,5 timer. Vakter på arbeidssteder der det arbeides 35,5 timers uke lønnes som faste stillinger med tilsvarende arbeidsområde, uavhengig av om arbeidstakeren har en annen stilling hos samme arbeidsgiver. Les dommen: www.arbeidsretten.no Saksnr. 1/2010 SH.

Profile for Fagbladet

Fagbladet 2011 01 - HEL  

Fagbladet 2011 01 - Seksjon helse og sosial

Fagbladet 2011 01 - HEL  

Fagbladet 2011 01 - Seksjon helse og sosial

Profile for fagbladet