Page 1

Unitat

10 Coneixement del Medi 4t

http://www.youtube.com/watch?v=4cbQjxMNxYA&feature=youtu.be


EL PAS DEL TEMPS

Prehistòria

Edat Antiga

ETAPES DE LA HISTÒRIA

Edat Mitjana

Edat Moderna

Edat Contemporània

Eix cronològic


http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recurs os_informaticos/proyectos2003/apoyo_cm/camb ios/contenidos/contenidos.html

http://www.profesorfrancisco.es/2009/11/linea-del-tiempo-interactiva.html


EL PAS DEL TEMPS

El temps passa i saber mesurar-lo i representar-lo és fonamental per a organitzar la nostra vida quotidiana i de saber quan ocorren els esdeveniments. Per a representar el pas del temps utilitzem l´agenda, el calendari i l´eix cronològic.

agenda calendari

eix cronològic


EL PAS DEL TEMPS

Un día té 24 hores

Una setmana té 7 dies

Un mes té entre 28 i 31 dies

Un any té 365 dies, agrupats en 12 mesos

Un lustre són 5 anys

Una dècada són 10 anys

Un segle són 100 anys

Un mil·leni són 1.000 anys


http://luis-nuestroblogdelnara5y6.blogspot.com.es/2012/05/historiaun-apasionante-viaje-al-pasado.html


VIATGE PER LA HISTÒRIA

La història és la ciència que s´ocupa d´estudiar el passat i l´evolució de les societats. L'estudi del passat ens ajuda a entendre el present i que en el futur no tornem a cometre els errors anteriors. Per a organitzar l´estudi de la història, la dividim en períodes històrics o edats. El pas d'una etapa a una altra ve determinat per uns fets clau. LA LÍNIA DEL TEMPS Naix l´escriptura Fa 5.000 anys

PREHISTÒRIA PALEOLÍTIC

NEOLÍTIC

PREHISTÒRIA EDAT DELS METALLS

EDAT MITJANA

EDAT ANTIGA

Any 0

Any 476

EDAT MODERNA

Any 1.492

EDAT CONTEMPORÀNIA

Any 1.789

Any 2.013

REVOLUCIÓ FRANCESA

ARA

Fa 2.000 anys

Fa 2 milions y mig d´ anys

Fa 10.000 anys

Fa 6.000 anys

ÈPOCA DELS ROMANS

NAIX CAU L´IMPERI JESUCRIST ROMÀ

ES DESCOBREIX AMÈRICA


VIATGE PER LA HISTÒRIA

HISTÒRIA DEL COL·LEGI ANY

ESDEVENIMENT

1939

Arribada del primer salesià a Burriana (D. Juan Imbert)

1940

Escoletets populars

1942

Inauguració de la primera Església

1952

Comença a funcionar l´internat

1968

Fundació de la Parròquia de Mª Auxiliadora

1986

Comença el col·legi mixt

1986

Es constitueix el Centre Juvenil Porta Oberta

1987

Comença a funcionar el Preescolar

1988

S´obri el Centre Juvenil

1989

Es planta la primera Falla Don Bosco

2011

Comença a funcionar la Casa Don Bosco

2012

La relíquia de D. Bosco visita Burriana (24-10-12)


VIATGE PER LA HISTÒRIA

Dibuixa un eix cronològic del col·legi:

1939

1940

Arribada Escoletes del populars primer salesià

1942

1952

Primera esglesia

Comença a funcionar l´internat

1968


VIATGE PER LA HISTĂ’RIA

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/maquina_tiempo/popup.htm


VIATGE PER LA HISTÒRIA

http://co.tiching.com/link/35727


LA PREHISTÒRIA

És l´etapa més llarga de la història. Comprén des de l´aparició de l´ésser humà (fa al voltant d´uns dos milions i mig d´anys) fins a l´invenció de l´escriptura (fa uns 5.000 anys) Els canvis al llarg d´esta etapa van ser molt lents, però molt importants. De què vivien? ● Al començament, s´alimentaven del que trobaven a la naturalesa: eren caçadors i recolectors. ● Després, van aprendre a cultivar la terra i domesticar animals: eren llauradors i ramaders.

Com s´organitzaven?

Quines eines usaven?

Cultura i art

● Al principi eren nòmades, és a dir, no vivien en un lloc fix.

● Al començament, utilitzaven eines de pedra, os i pals.

● Sobreïxen pintures rupestres i rituals màgics.

● Formaven tribus i habitaven en coves i refugis naturals.

● Van aprendre a fer foc.

● Despreés, van construir grans monuments de pedra.

● Posteriorment, es van establir en xicotets poblats permanents, esdeveniren sedentaris.

● Amb el temps van descobrir la ceràmica i van aprendre a treballar els metalls.


LA PREHISTÒRIA

LA VIDA DE L´HOME EN LA PREHISTÒRIA

http://www.youtube.com/watch?v=9Dnkt1oET7I

Prehistoria en la Comunidad Valenciana http://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria_en_la_Comunidad_Valenciana http://www.aitanatp.com/nivel6/prehist/precv.htm

http://www.youtube.com/watch?v=EMpmG1jd9hI

Pintura rupestre en el barranco de la Valltorta, Castellón.


EDAT ANTIGA

L´aparició de l´escriptura, fa uns 5.000 anys, marca el començament de l´edat antiga. L´abundància d´aliments fa possible l´augment de la població i les comunitats grans s´han d´organitzar en societats més complexes. De què vivien? ● La majoria de les persones eren llauradors, però van apareixer altres oficis, com els artesans i els comerciants.

Com s´organitzaven?

Quines eines usaven?

Cultura i art

● Naixen les primeres ciutats, amb grans edificis. Les societats estaven molt organitzades. Hi havia governants, capellans, guerrers,ciutadans lliures i esclaus.

● Els avanços tècnics van permetre inventar intruments de mesura. Es van fer grans construccions d´ús públic (aqüeductes, ports, ponts, teatres i calçades).

● Les arts, com la pintura, l´escultura, la ceràmica, els teixits o els mosaics, són més riques i complexes. Cada civilització desemvolupa les seues pròpies característiques.

En l´Edat Antiga, van sorgir grans civilitzacions com els egipcis, els grecs i els romans, que van controlar territoris molt extensos durant molt de temps. Estos pobles han fet aportacions fonamentals a la nostra cultura: construccions, invents, llengua, pensament…


EDAT ANTIGA

ESCRIPTURA PICTOGRÀFICA

ESCRIPTURA CUNEÏFORME

ESCRIPTURA JEROGLÍFICA


EDAT ANTIGA

Relaciona: Aqüeducte

Proporcionava protecció i defensa.

Piràmide

Temple de l´antiga Mesopotàmia.

Muralla

Permet transportar aigua.

Ziggurat

Monument funerari.

Temple

Edifici sagrat.

Termes

S'utilitzava per a acollir espectacles i jocs.

Arc de triomf Amfiteatre Obelisc

Monument que commemora una victòria militar. Edifici on prendre banys amb aigües termals. Monument petri en forma de pilar.


EDAT ANTIGA

Amfiteatre

Termes

Piràmide

Obelisc

Aqüeducte

Muralla

Ziggurat

Temple

Arc de triomf


EDAT MITJANA

La caiguda de l´imperi romà, fa uns 1.500 anys, marca el començament de l´Edat Mitjana, que durarà uns 1.000 anys. Esta època es caracteritzarà per la formació de xicotets regnes. Al començament, les ciutats perden importància i la població s´organitza en aldees més menudes, prop d´un castell o monastir o al seu voltant. Després, tornen a desplaçar-se cap a les ciutats. De què vivien?

Com s´organitzaven?

Tecnologia

Cultura i art

● L´economia continua basant-se en l´agricultura i la ramaderia. El comerç té poca importància i es limita a articles de luxe.

● La societat estava dividida en diferents grups: el rei, els nobles, el clergat i els camperols.

● Cap el final de l´Edat Mitjana els nous invents (la brúixola, el molí de vent, la impremta) milloren les condicions de vida i es reactiven el comerç i la vida en les ciutats.

● L´art i la cultura estan dominats per la religió, que té molta importància en la vida de les persones i en l´organització social.

● A les ciutats, els artesans s´agrupen en gremis.

● L´art romànic és el més antic. ● L´art gòtic és posterior.


EDAT MITJANA

ARC DE MIG PUNT

ART ROMÀNIC

ART GÒTIC

ARC OGIVAL


EDAT MITJANA

La impremta moderna no es va crear fins a l'any 1440 aproximadament, de la mĂ de Johannes Gutenberg


EDAT MODERNA

L´Edat Moderna s´inicia amb el descobriment d´América, el 1.492. Amb el temps, els xicotets regnes medievals s´uneixen en regnes més grans, i comencen a explorar i conquerir llunyanes regions del planeta i a competir pels seus recursos i les seues riqueses. De què vivien?

Com s´organitzaven?

Tecnologia i ciència

Cultura i art

● El comerç va guanyar en intensitat i la nova classe urbana, la burguesia, té més poder econòmic i polític.

● Els nous productes arribats d´Amèrica provoquen grans canvis en l´alimentació.

● Els avanços científics i tècnics són molt importants. Tant que es parla de revolució científica.

● També hi ha una gran expansió de l´art i la cultura. Les classes altes construeixen grans edificis, palaus i temples, i encarreguen moltes obres d´art per a decorar-los.

● La població augmenta i les ciutats creixen com a centres econòmics i culturals, encara que les desigualtats socials persisteixen.

● Ciències com la medicina, les matemàtiques, l´astronomia, la física, la cartografia o l´enginyeria experimenten un gran desenvolupament.


EDAT MODERNA

Descobreix qui i quan va inventar els seguents instruments, i per què servien. Enumera alguna de les seues aplicacions: INSTRUMENT

QUI EL VA INVENTAR

QUAN EL VA INVENTAR

PER A QUÈ SERVIEN

APLICACIÓ

Sextant

Thomas Godfrey John Hadley

1730

Mesurar angles entre dos objectes Permet mesurar la latitud

Navegació marítima

Microscopi

Janssen o Galileu

1595 o 1610

Permet visualitzar objectes molt menuts

Laboratoris

Telescopi

Roget

1590

Permet visualitzar objectes llunyans

Astronomia

Baròmetre

Torricelli

Segle XVII

Per a calcular la pressió atmosfèrica

Meteorologia

Termòmetre

Sagredo o Santorio

1613

Per a mesurar la temperatura

Medicina, investigació

http://www.profesorenlinea.cl/mediosocial/InventosCronologia.htm http://www.educar.org/inventos/lineadeltiempo/default.asp


EDAT CONTEMPORÀNIA

En 1789, es va produir la Revolució Francesa, un conflicte social i polític, que va convulsionar França i es va estendre per altres països europeus. Els profunds canvis en l´organització política i social, marquen l´inici d´este periode i que arriba fins als nostres dies. Es la etapa de la història en què els canvis socials han sigut més profunds. De què vivien? ● Encara que l´agricultura i la ramaderia són la base de la producció d´aliments, la modernització de les tasques del camp ha eliminat mà d´obra. ● El comerç i la indústria sostenen l´economia.

Com s´organitzaven?

Tecnologia i ciència

● La població augmenta molt, sobre tot a les ciutats.

● S´inventen la màquina de vapor i l´electricitat, i el petroli i el carbó s´usen per a obtindre energia.

● Les fortes desigualtats socials de l´època anteror provoquen revoltes que produeixen canvis importants. Apareix la democràcia. ● Naix una nova classe social: els obrers que treballen en les fàbriques.

● La forma d´elaborar els productes pateix un gran canvi: la mecanització. Apareixen les fàbriques. ● Els invents i les noves tecnologies se succeeixen ràpidament: el telèfon, el ferrocarril, les vacunes…

Cultura i art ● les manifestacions artístiques són molt variades.


PREHISTÒRIA

ETAPES

EDAT ANTIGA

HISTÒRIA

EDAT MITJANA

DE QUÈ VIVIEN?

TECNOLOGIA I CIÈNCIA

CULTURA I ART

● Al principi eren nòmades, és a dir, no vivien en un lloc fix. ● Formaven tribus i habitaven en coves i refugis naturals. ● Posteriorment, es van establir en xicotets poblats permanents, esdeveniren sedentaris.

● Al començament, utilitzaven eines de pedra, os i pals. ● Van aprendre a fer foc. ● Amb el temps van descobrir la ceràmica i van aprendre a treballar els metalls.

● Sobreïxen pintures rupestres i rituals màgics. ● Despreés, van construir grans monuments de pedra.

● La majoria de les persones eren llauradors, però van apareixer altres oficis, com els artesans i els comerciants.

● Naixen les primeres ciutats, amb grans edificis. Les societats estaven molt organitzades. Hi havia governants, capellans, guerrers,ciutadans lliures i esclaus.

● Els avanços tècnics van permetre inventar intruments de mesura. Es van fer grans construccions d´ús públic (aqüeductes, ports, ponts, teatres i calçades).

● Les arts, com la pintura, l´escultura, la ceràmica, els teixits o els mosaics, són més riques i complexes. Cada civilització desemvolupa les seues pròpies característiques.

● L´economia continua basant-se en l´agricultura i la ramaderia. El comerç té poca importància i es limita a articles de luxe. ● A les ciutats, els artesans s´agrupen en gremis.

● La societat estava dividida en diferents grups: el rei, els nobles, el clergat i els camperols.

● Cap el final de l´Edat Mitjana els nous invents (la brúixola, el molí de vent, la impremta) milloren les condicions de vida i es reactiven el comerç i la vida en les ciutats.

● L´art i la cultura estan dominats per la religió, que té molta importància en la vida de les persones i en l´organització social. ● L´art romànic és el més antic. ● L´art gòtic és posterior.

● El comerç va guanyar en intensitat i la nova classe urbana, la burguesia, té més poder econòmic i polític.

● Els nous productes arribats d´Amèrica provoquen grans canvis en l´alimentació. ● La població augmenta i les ciutats creixen com a centres econòmics i culturals, encara que les desigualtats socials persisteixen.

● Els avanços científics i tècnics són molt importants. Tant que es parla de revolució científica. ● Ciències com la medicina, les matemàtiques, l´astronomia, la física, la cartografia o l´enginyeria experimenten un gran desenvolupament.

● També hi ha una gran expansió de l´art i la cultura. Les classes altes construeixen grans edificis, palaus i temples, i encarreguen moltes obres d´art per a decorarlos.

● Encara que l´agricultura i la ramaderia són la base de la producció d´aliments, la modernització de les tasques del camp ha eliminat mà d´obra. ● El comerç i la indústria sostenen l´economia.

● La població augmenta molt, sobre tot a les ciutats. ● Les fortes desigualtats socials de l´època anteror provoquen revoltes que produeixen canvis importants. Apareix la democràcia. ● Naix una nova classe social: els obrers que treballen en les fàbriques.

● S´inventen la màquina de vapor i l´electricitat, i el petroli i el carbó s´usen per a obtindre energia. ● La forma d´elaborar els productes pateix un gran canvi: la mecanització. Apareixen les fàbriques. ● Els invents i les noves tecnologies se succeeixen ràpidament: el telèfon, el ferrocarril, les vacunes…

● les manifestacions artístiques són molt variades.

EDAT MODERNA

EDAT CONTEMPORÀNIA

COM S´ORGANITZAVEN?

● Al començament, s´alimentaven del que trobaven a la naturalesa: eren caçadors i recolectors. ● Després, van aprendre a cultivar la terra i domesticar animals: eren llauradors i ramaders.


PROJECTE

http://www.historiadeltraje.com.ar/

EL PAS DEL TEMPS  

Presentación de la unidad 10 de Conocimiento del Medio de 4º

EL PAS DEL TEMPS  

Presentación de la unidad 10 de Conocimiento del Medio de 4º

Advertisement