Page 1

Herrnhuts

Brödramission Star Mountain - kärlek till de allra minsta sid. 18

Sommarläger i Albanien

sid. 3

Ett besök i det heliga landet sid. 8

1

Nr 3 2017


Var inte rädd! Världen känns som en betydligt osäkrare plats nu än för bara något tiotal år sedan. Vi som trodde att alla till slut skulle inse fördelarna med en fungerande demokrati får se den ene diktatorn efter den andra sticka upp sitt fula ansikte. Det hånfulla och hotfulla språket har blivit vardagsmat och den starke spänner musklerna och visar stolt upp sin överdimensionerade vapenarsenal. Krigen har inte blivit färre och än idag svälter miljoner ihjäl årligen. Antalet politiska fångar som försmäktar i smutsiga och trånga fängelser ökar hela tiden. Även naturen verkar vara i olag. Vi hör dagligen talas om miljöförstöringens förödande inverkan på vår planet, om jordbävningar, vulkanutbrott och fruktansvärda stormar som ödelägger allt i sin väg. Frågor som många ställer sig är: Vart är vi på väg egentligen? Lever vi i den yttersta tiden? Lärjungarna runt Jesus hade också frågor angående framtiden. De frågade Jesus om när han skulle komma tillbaka och om tecknen för tidens slut. Jesus svarade: ”Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sådant måste komma, med det är ännu inte slutet. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. Allt detta är början på födslovärkarna.” (Matt. 24:6-8) Något nytt ska alltså födas fram! Det föds fram i svåra tider, med förföljelse och iskyla mellan människor. Innan allt kollapsar ska budskapet om riket förkunnas i hela världen, för alla folk. Sedan skall slutet komma. (Matt. 24:14) Det är viktigare nu än någonsin att evangeliet förs ut och görs tillgängligt för alla. I årtionden har muslimvärlden varit stängd för kristen verksamhet. Men idag vänder tusentals afghaner och iranier i Sverige om från islam till kristendom och blir ivriga budbärare via sociala medier in i de stängda världarna. Gud brukar få sista ordet och det verkar han få även nu. Så var inte rädd. Allt är inte hopplöst. Be istället att evangeliet får spridas med ännu mer kraft. Fortsätt att stödja vårt och andras missionsarbete, hemma och utomlands. Välkommen till våra samlingar i höst! Guds rika välsignelse önskar

Klas Lindberg, präst i evangeliska Brödraförsamlingen.

2


Sommarbibelläger i Albanien Text: Klas Lindberg

T

emat för årets läger var: ”Världen bakom och korset framför!” Detta år var deltagarantalet något längre eftersom kvinnorna hade haft ett eget läger några veckor före bibellägret. Däremot var antalet barn och ungdomar större. Nya tält hade införskaffats och förväntningarna var stora.

Det var uppenbart att ungdomarna älskade att träffas igen. Stämningen var genomgående god hela tiden. Från Stockholm följde Meeha Ayyanar och Leif Johansson från Sankta Clara kyrka med och från Värnamo kom Conny Svensson, den allra tappraste deltagaren som varit med på alla sommarbibelskolor från den blygsamma starten i parken i Enver Hoxhas sommarresidens. 3


Alla lyssnade uppmärksamt på undervisningen Jag har sällan upplevt tonåringar så fokuserade under en bibelutläggning som denna gång. Ämnet var det lidande som Jesus gick igenom, från Getsemane, misshandeln under Pontius Pilatus, till den våldsamma döden på korset på korset. De fick också förklarat för sig varför Jesus måste dö och vad hans uppståndelse innebär. En hel timme och en kvart lyssnade de andlöst. Under det sista passet hade Meeha bett en ledare tillverka ett enkelt kors av trä. Han förklarade att korset binder oss samman med Gud, vertikalt, men också med varandra, horisontalt.

så mycket för min skull”, svarade många. ”Det tänker jag berätta för alla mina kompisar, min familj och i skolan”, utbrast många. De uppskattade också tanken att korset berör både vår relation till Gud och till varandra. Leif och jag tittade på varandra överraskade av deras öppenhet och kloka svar. Det är inte så ofta svenska konfirmander når en sådan andlig mognad. De albanska kristna behöver våra förböner. Får denna utveckling fortsätta finns det gott hopp för den framtida kyrkan i Albanien som behöver kloka andliga ledare.

I samtalsgrupperna på eftermiddagen fick ungdomarna svara på vad som hade gjort starkast intryck på dem. ”Jag visste inte att Jesus lidit

Ett kort men intressant besök i Makedonien gav god avkoppling från det intensiva lägerlivet. Det 4


Spontanpredikan i amfiteatern i Ohrid ligger bara en kvarts bilresa från lägerplatsen i Pogradec och staden Ohrid innehåller många intressanta lämningar från romartiden, bland annat en amfiteater där Klas höll en kort improviserad predikan som åtfäljdes av spontana applåder från andra turister. Hade vi ovetandes hamnat i Makedoniens Hyde park?

Vi återvände till Sverige, tacksamma över att vi får vara en del i uppbyggnaden av denna unga kyrka. Tack också till dig som stöder vårt arbete i Albanien med förböner och gåvor.

En del av ledarna på lägret 5


Mitt första möte med den unga kyrkan i Albanien

J

ag kände mig som hemma bland alla vänliga människor i detta lilla bergiga land på Balkan, trots att det var mitt första besök i Albanien. Vägen till Pogradec från Tirana, där den luthersk-herrnhutiska kyrkans bibelläger skulle vara, var ganska lång men bjöd på en storslagen utsikt. Meeha predikar

Lägret började den 13 juli. Trots att jag aldrig tidigare träffat deltagarna så var mottagandet helt fantastiskt. Inte för ett ögonblick kände jag mig som en främling i ett främmande land. Vi är syskon i Guds familj som alla blivit sammanbundna genom

Jesu kärlek. Äran går helt till Gud. Denna kärlek och gemenskap är resultatet av det pris som Jesus betalade på korset 2000 år tidigare. Detta var uppmuntrande, med tanke på att lägrets tema var “Världen bakom mig, korset framför mig”. Det var närmare hundra deltagare från fem olika platser i landet som hade rest långt för att vara med på lägret. Det är mycket glädjande att se vad Gud kan göra genom hängivna ledare, som samlar 6


Var är bollen? människor från hela landet med en törst efter Jesus. Jag tror med hela mitt hjärta att Gud har en stor plan och kallelse för denna församling, som kommer förvandla enskildas liv, familjers liv men också hela landet.

behöver evangeliet, men också vår förbön, vårt finansiella stöd och framförallt uppmuntran och hjälp att växa för att bli mer lika Jesus. Tack Evangeliska Brödraförsamlingen för detta missionstillfälle!

Efter denna fantastiska resa kan jag säga att länderna på Balkan förtjänar att bli mer uppmärksammade. De

En broder i Kristus Meeha Ayyanar

Alla barn berättade något om Jesus 7


Utsikt från Tyska kyrkan i Jerusalem

En resa till det Heliga landet

B

Text: Klas Lindberg

rödrakyrkan i Europa och framförallt i Tyskland har länge stöttat ett synnerligen behjärtansvärt arbete i Palestina för psykiskt och fysiskt funktionshindrade barn. Med anledning av att det var 150 år sedan som Brödrakyrkan började engagera sig för sjuka och utsatta i denna region förlades det årliga Europeiska missionsrådet till Stjärnberget (hädanefter kallat Star Mountain) utanför Ramallah.

Detta 150-årsjubileum firades först i Jerusalem med besök på åtskilliga bibliska platser. Vi inkvarterades i den tyska Lutherska kyrkans gästhus Augusta Victoria, på Olivberget. Där fanns också en mycket vacker kyrka med ett torn med vidunderlig utsikt över Jerusalem och Juda öken. Längst bak i kyrkan stod en exakt kopia av förbundsarken.

8


Trångt på Mahane Yehuda Marknad Det var spännande att komma tillbaka till Jerusalem efter närmare 25 år. Mycket hade förändrats. Jag slogs av hur aktiva muslimerna hade blivit. De strömmade i tiotusental till fredagsbönen vid al-Aqsa moskén och det var svårt att ta sig fram i de trånga gränderna i gamla staden. Vi mötte målmedvetna muslimska predikanter som delade ut Koranen

på engelska och proklamerade ivrigt att Koranen är sanningen. På nätterna hördes det kusliga ljudet av hetsiga trummor. Det lät som om man försökte uppnå någon form av transtillstånd. Vid tvåtiden varje natt fylldes himlen av böneutroparnas oändliga mässande. Nattsömnen förbättrades inte av allt detta hålligång. Betydligt fler kvinnor än tidigare höljde sig i burkor eller skylde sina ansikten. Det var uppenbart att det muslimska ”uppvaknandet” spritt sig i hela Mellanöstern. Spänningarna mellan judar och muslimer syntes också väl. Överallt i Jerusalem patrullerade k-pistförsedda, ofta väldigt unga israeliska soldater. 9

Kopia av förbundsarken


sydkoreaner, sydamerikaner och filippinier fyllde turistmålen. Det gällde att snabbt smita emellan om man inte skulle fastna. Att besöka Getsemane var en lisa i denna trängsel. Där var det möjligt att hitta en avskild plats att slå sig ner på och reflektera en stund över vilken kamp Jesus fick utstå i ensamheten då han slogs för din och min framtid. Inne i den vackra kyrkan föll folk på knä i bön och snart strömmade tårar ner från deras ansikten. Det var omöjligt att inte låta sig beröras. Heliga gravens kyrka Hur såg då situationen ut bland de kristna? De nya, messianska kyrkorna växer stadigt, trots att de stöter på motstånd. Bland de traditionella kyrkorna var det mesta sig likt. I Heliga gravens kyrka försöker fortfarande trettio olika, främst orientaliska kyrkor samsas om det begränsade utrymmet. Inte heller nu var de ovanligt med handgemäng mellan präster och munkar från olika samfund. Särskilt under de stora högtiderna som jul och påsk kunde det hetta till. Vi vårt besök var det dock lugnt och köerna till den nyrenoverade gravingången var långa. Turisterna har börjat återvända till Jerusalem och stora grupper av främst

Betesdadammen består av en serie djupa vattencisterner som man numera låtit gräva ut. Under den personliga bibelläsningen stiger bilder gärna fram i fantasin av hur de olika heliga platserna såg ut. Antagligen har de färgats av gamla

Betesdadammen 10


Judiska män i bön vid Västra muren

skolplanscher eller kyrkmålningar. Då man kommer till den verkliga plats där de bibliska händelserna utspelat sig framträder ett helt annat scenario. Betesdadammen var ett stort och komplext vattenverk med många sinnrika konstruktioner och gångar. Idag har utgrävningar blottlagt denna jätteanläggning. Det var lätt att föreställa sig svårigheterna som den lame mannen mötte då han försökte nå vattnet som ängeln rört upp. En sak som definitivt är ett måste vid ett besök i Jerusalem är att ta sig till Västra muren vid Tempelplatsen. Efter terrorhoten är säkerheten skärpt. Vid vårt besök dallrade luften i den 37-gradiga hettan. Det verkade

dock inte bekomma de ortodoxa judarna som envist framhärdar i att klä sig i varma, svarta yllekaftaner med stora pälsmössor på huvudet. Påbudet att bära dessa vinterkläder mitt i sommaren kom från en judisk rabbin i Polen på artonhundratalet som i sin skola hävdade att en rättrogen ortodox jude aldrig fick förneka sin tid i diasporan på den polska landsbygden. Deras hängivna Torah-läsning och intensiva bön gav intryck. Männen tillåts gå ända fram till muren där de står och ber och ibland sticker in handskrivna lappar med böneämnen i sprickorna i muren. Kvinnorna måste sitta på behörigt avstånd till muren och be. Men de hade i alla fall skydd för solen. Trots denna i våra ögon 11


Ortodoxa judar i Mea Shearim märkliga särbehandling av kvinnan kändes det fint att få förena sig i bön med det gamla förbundets företrädare och be för er, kära läsare och för vårt lands framtid. Ett snabbt besök i Mea Shearim, den stadsdel där de ultraortodoxa judarna bor med sina stora familjer visade på en alltmer nersmutsad och sliten miljö. Emellertid verkade sammanhållningen i stadsdelen vara god och man måste beundra den självklara konsekvens med vilken de lever sina liv, helt opåverkade av andra trosriktningar än deras egen skola. Till stor del lever de också utanför det övriga samhället. Dock skymtade ett antal mobiltelefoner fram mellan hårlockarna på en del yngre killar. En hårklippning kostade 75 svenska kronor.

Vi passerade förbi Svenska teologiska institutet i Jerusalem som dock bara höll öppet ett par timmar om dagen. Istället fick vi glädja oss åt en mycket skicklig gatumusikant som spelade klezmermusik på trumpet. Det blev många och långa promenader i värmen dessa dagar och det gick åt åtskilliga liter vatten för att inte kollapsa. Söndagens gudstjänst firades i den evangelisk-lutherska tyska kyrkan i gamla staden. Efteråt höll prosten Wolfgang Schmidt ett innehållsrikt föredrag om den tyska kyrkans historia i Jerusalem sedan 150 år och om dess verksamhet idag. Tidigare besöktes kyrkan av i stort sett hela den tyska ambassadens personal och olika hjälparbetare förutom de bosatta tyskarna. Idag är det 12


färre som engagerar sig i verksamheten men fler har gift sig med partners från andra trosriktningar. Detta innebär en hel del nya kulturella problem för kyrkan att hantera. Överhuvudtaget gällde det att kunna balansera i en rad känsliga frågor och Schmidt erkände att arbetet krävde stor diplomatisk förmåga.

ligger de i framkant inom forskning och sjukvård och är det modernaste och bäst fungerade sjukhuset i hela Mellanöstern.

Dagarna i Jerusalem avslutades på Yad Vashem som betyder ”minnesmärke”. Det är en storslaget anlagd plats som domineras av en flera hundra meter avlång byggnad som beskriver alltifrån Prosten Wolfgang nazismens och antisemitismens smygande framväxt i Europa Schmidt Ett intressant besök på under 1900-talet till vad Hadassah-sjukhuset för att se som hände i de ohyggliga de berömda Chagall-målningarna utrotningsläger som byggdes i hanns med den sista dagen i framförallt Polen och Tyskland Jerusalem. Dessa glasmålningar i under andra världskriget där över synagogan inne i sjukhuset föreställer Israels tolv stammar. De består av sammanflätade symboler och bilder, typiska för de olika stammarna, målade i kraftfulla och lysande färger. Hadassah-sjukhuset som alltid styrts av kvinnor har en gripande historia. De vänder sig till alla, oavsett tro och har alltid varit inriktade på att hjälpa även de som inte har kunnat betala sjukhuskostnaderna själva. Idag “Josefs stam”, fönster av Chagall i Hadassahsjukhuset

13


Hall of Names i Yad Vashem 6 miljoner judar mördades. Ett särskilt gripande minnesmärke är byggnaden med ett oändligt antal speglar som reflekterar en enda ljuslåga för att upprätthålla minnet av utrotandet av 1,2 miljoner judiska barn. Hela tiden, dygnet runt, läses namnen på barnen som miste livet i koncentrationslägren.

från överlevande som med egna ord beskriver hoten, förlusterna och fasorna. Detta ger det självupplevdas starka intryck av det ofattbara helvete man gått igenom. Många tårar rullade ner för kinderna hos dem som såg och lyssnade. Flera israeliska skolklasser besökte Yad Vashem, men inga palestinska.

Yad Vashem är en oerhört viktig Syftet med denna resa var först och väl genomförd exposé av ett och främst inte att turista utan att historiskt övergrepp och folkmord det Europeiska missionsrådet skulle som aldrig får glömmas. Ingenstans möts man av sensationsmakeri eller av de ohyggliga bilder av döda, utmärglade människor som ligger i travar. Istället har man fokuserat på att presentera fakta och hela utställningen är full av inspelade vittnesbörd Tågvagn som fraktade judar till Auschwitz 14


Spökstad utanför Ramallah hålla sina årliga överläggningar. Dessa samtal hölls på Star Mountain utanför Ramallah dit vi hämtades i taxi. Eftersom klimatet är så torrt och varmt växer nästan ingenting. Överallt möttes vi av samma ökenlandskap, dock nedsmutsat av oerhörda mängder skräp – ett tydligt fattigdomstecken. Arbetslösheten är över 50 % och levnadsförhållandena är svåra för den vanliga befolkningen i Palestina. Däremot kan samhällets toppar kosta på sig en otrolig lyx. President Abbas planer på att bygga ett jättepalats åt sig själv hade dock grusats. Då folket såg den jättelika byggnaden ta form utanför Ramallah protesterade man högljutt och han tvingades upplåta huset till ett stort bibliotek istället. Korruptionen är utbredd och utgör ett stort problem. Star Mountain reste sig som en grön fläck i det bruna ökenlandskapet. Där hade man planterat en pinjeskog och

anlagt ett litet jordbruk. Vi mottogs mycket väl och den goda maten bidrog till ett utökat midjeomfång. Verksamheten på Star Mountain presenteras i nästa artikel. Vid förhandlingarna och samtalen som förs i Europeiska missionsrådet diskuteras en mängd frågor som berör vårt gemensamma missionsarbete. Det mest anmärkningsvärda under dessa dagar var beskedet att en erkänt hängiven dansk missionär, Knud Elmo Knudsen, med 18 års erfarenhet från arbete i Tanzania blivit utkastad ur landet på falska grunder. Besvikelsen över att den tanzaniska kyrkan inte gjort mer för att stötta en person som tjänat dem så länge och så helhjärtat var stor. Det har blivit betydligt svårare att bedriva mission i Tanzania på senare tid på grund av ökande nationalism, korruption och splittring i kyrkan. 15


Utvecklingen kommer att följas noggrant och sker ingen positiv förändring måste kanske samarbetet avbrytas i framtiden.

palatset uppfördes i sandsten. Mosaikgolven i badhuset är enastående vackra men en jordbävning år 747 lade stora delar av ökenslottet i ruiner.

Under vistelsen på Star Mountain gjordes ett besök i Sykomoren eller Rosenstenen på den något stökiga mullbärsfikonträdet Hirshams palats huvudstaden som Sackaios Ramallah, som klättrade upp i står är full av nybyggda hus. Även den fortfarande kvar i Jeriko, enligt lokal kristna byn Taybeh besöktes. Den är utsago. Det står vackert omgivet av känd för sin öl- och vintillverkning, en park med gröna gräsmattor och den enda i Palestina. Man var i full blommande buskar, en fröjd för ögat. gång med att förbereda den största Temperaturen i Jeriko var över festivalen i Palestina, Oktoberfesten, 40 grader. Ett dopp i Döda havet som lustigt nog skulle firas i september. Det tyska ölfirandet med Bratwurst, öl och surkål och karuseller för barnen står som förebild och folk åker långa vägar för att vara med. Resan till det Heliga landet avslutades med en utflykt till Jeriko och Döda havet. Först besöktes Hishams palats, ett fantastiskt byggnadsverk uppfört mellan 724 och 734 e. Kr. av kaliferna Hisham och Al-Walid II. Det utgör ett av de viktigaste bevarade exempel på tidig islamsk konst och arkitektur och har idag stor betydelse för den palestinska identiteten. Hela

Trädet som Sackaios klättrade upp i, i Jeriko 16


Utsikt från kyrkoruin i kristna byn Taybeh skulle kanske svalka något, men ack. Badtemperaturen var runt 35 grader. Det var dock mycket avstressande att guppa på vågorna som en kork. En helkroppsinpackning i gyttja gjorde sedan huden slät och mjuk som i barndomen. Vattennivån hade sjunkit 20 meter sedan 70-talet och många befarar att Döda havet inte existerar om trettio år.

jag glädja mig åt de många minnen och intressanta lärdomar jag fick ta med mig hem.

Det förväntade mötet med det unga paret i Tel Aviv som jag tänkt besöka den sista kvällen fick anstå. Hela familjen hade drabbats av akut magsjuka, inte något jag ville föra med mig till Sverige. Däremot kunde 17


Människor utanför Hansen House i Jerusalem

Star Mountain Text: Klas Lindberg

A

rbetet på Star Mountain föregicks av ett outtröttligt arbete bland leprasjuka i Jerusalem. Brödrakyrkan i Tyskland fick redan 1866 en förfrågan om de kunde ta sig an denna grupp av traumatiserade människor i samhällets utkant. 1867 påbörjades arbetet som fick namnet Jesus Hilfe, under läkaren Hansens ledning. Redan 1873 upptäckte han bakterien som sprider lepra men det skulle dröja nästan 70 år innan man upptäckte botemedlet. Med antibiotika kan man idag enkelt häva sjukdomens framfart. Eftersom den

angriper nervsystemet och gör så att de sjuka förlorar känseln blir de lätt skadade. Även mjukare delar som brosk och ögonlober angrips och många leprasjuka blir vanställda. Fram till 1948 drev man ett stort leprasjukhus i Jerusalem. På Hansen House finns idag ett museum som hur de sjuka omhändertogs och gavs utbildning. 1959 återupptogs verksamheten på Star Mountain som då tillhörde Jordanien. 1979 förändrades verksamheten som blev ett 18


Julius från Tyskland hjälpte till som volontär pionjärarbete med inriktning på att hjälpa barn och ungdomar med mentala funktionsnedsättningar, ibland även med fysiska handikapp. Denna grupp var mycket eftersatt i det dåtida Palestina. Idag drivs verksamheten med stöd av flera organisationer knutna till den Internationella Brödrakyrkan såsom tyska Herrnhuter Missionshilfe, holländska missionssällskapet i Zeist, schweiziska Mission 21. Därutöver stöds arbetet av österrikiska Diakonin, Bread for the World och Christian Blind Mission. Detta kompletteras med enskilda och privata projekt. Budgeten är på $550 000 per år och man är helt beroende av donationer. Inkomster från försäljning av egentillverkade

produkter och uthyrning blir allt viktigare, men räcker inte på långt när. Administratören Farah Odeh berättar att man arbetar mycket i byarna runtomkring för att hitta de svårast funktionshandikappade där speciell terapi är helt nödvändigt. Barnen som får hjälpen är till 99 % muslimer. Deras föräldrar skäms ofta för sina funktionsnedsatta barn och försöker gömma dem. Hemma får de mycket lite stimulans och deras situation förvärras. Det första som hjälparbetarna måste göra är att genom ett särskilt program försöka förmå föräldrarna att acceptera sina barn. Deras barn är 19


en gåva från Gud. Deras egen kultur, okunnighet och skam har skapat en situation där man istället för att uppmuntrat sina barn, skrattat eller hånat dem, bundit med rep eller ibland till och med utnyttjat dem sexuellt. Då ett nytt barn kommer till Star Mountain måste någon av föräldrarna vara med hela tiden de tre första månaderna. Oftast är det mamman som följer med. De får lära sig vad deras barn behöver hjälp med så att de kan fortsätta att träna sina barn hemma. Barnen brukar reagera starkt den första tiden eftersom de är ovana vid den nya miljön. Många blir hyperaktiva eller aggressiva. Oftast accepterar de sina lärare efter ett tag och då kan utbildningen ta fart. Förskolan är integrerad med friska barn, något helt nytt i Palestina. Vid 4-6 års ålder får de lära sig att tvätta

Odling vid Star Mountain

Glad över klossarna sig själva och äta själva, de lär sig arabiska och matematik så att de i framtiden kan köpa och sälja, de arbetar med bild och form och har ett stort rum där de kan leka och ha gymnastik. Många barn behöver ha egna assistenter vid sin sida ständigt. Vid 14 års ålder påbörjar de sin yrkesutbildning i den skyddade verkstaden, vid tvåltillverkningen, jordbruket eller sysalen. De lär sig också att tillverka tepåsar med örtte som de säljer. Man anordnar karriärdagar och har lyckats, trots hög arbetslöshet, ordna arbete åt många studenter inom handel 20


Avlönad tebladssortering och industri. Minimilönen är drygt 3000 SEK/mån. Star Mountain skiljer sig från andra institutioner i och med att man inte överger barnen då de blivit äldre. Många är kvar tills de blivit över tjugo i väntan på arbete. Alla barn och ungdomar bor i sina familjer och hämtas varje dag i taxi eller med buss. Väntelistan är lång eftersom Star Mountains rykte är så gott. Barnen kommer helt och hållet från muslimska familjer. Att få åka med på något av de familjeläger som

anordnas av Star Mountain är en höjdpunkt för hela familjen. Personalen på Star Mountain är till större delen muslimsk, men ledningen består av kristna. Man har totalt 34 anställda. Föräldrarna vill inte att deras barn ska indoktrineras till kristendom, men varje år undervisar man grundligt om varför de kristna firar jul och påsk. Numera arbetar en tysk präst med att undan för undan, några veckor per år, med att undervisa personalen om vad

21


Brödrakyrkan står för och vad som driver dem i detta arbete. Vilka värderingar delas av muslimer och kristna och liknade frågor tas upp. Det som förenar alla som arbetar på Star Mountain är den gemensamma, starka kärleken till barnen. Den kristna kvinnan Ghada Naser som sedan sju år har tjänstgjort som direktor på Star Mountain och som tyvärr slutar sin anställning i höst har lagt ner ett enastående arbete. Det var en stor utmaning för henne att som ung kvinna, endast 33 år gammal, stå som huvudansvarig för ett så omfattande arbete i en mansdominerad, muslimsk värld. Palestinska kvinnor är starka, men de måste vara dubbelt så skickliga som männen för att vinna respekt. Tyvärr utvecklas det palestinska samhället i en alltmer konservativ riktning och du finner många fler kvinnor idag som skyler sitt huvud än förr. Situationen för de kristna i Palestina blir också allt svårare och många har emigrerat, framför allt till USA och Kanada. Därifrån skickas pengar

som delvis förklarar varför de byggs så mycket hus som fortfarande står tomma på Västbanken. ”Jag födde mitt fjärde barn i USA för att jag ville att han skulle bli amerikansk medborgare och lättare kunna fly om situationen förvärras”, berättar Ghada. ”Själv vill jag dock inte fly utan stanna kvar. Jag älskar mitt land och vill fortsätta kämpa.” ”På Star Mountain är vi som en stor familj. Vi lever våra liv tillsammans, förenade i kärleken till barnen”, avslutar Ghada, en kvinna med stark utstrålning och integritet.

Ghada Naser och Farah Odes

22


Herrnhuts Brödramission utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare: Klas Lindberg, präst, tel. 0708 54 03 00 Layout: Christel Espenkrona Foto: Klas Lindberg, Meeha Ayyanar, Wikimedia Commons, Unsplash.com Omslagsbild: Wikimedia Commons - Wayne McLean , Unsplash.com - Timothy Eberly

23


PROGRAM FÖR OKTOBER OCH NOVEMBER Sön 8 oktober kl. 15 Tacksägelsegudstjänst ”Stenarnas lovsång” Klas Lindberg Tis 10 oktober kl. 17.30 Alpha ”Varför måste Jesus dö?” Sista öppna tillfället Ons 18 oktober kl. 15 Bibelsamtal Klas Lindberg, Jakobs brev Fre 20 – Sön 22 oktober Höstkonferens i S:ta Clara kyrka om hur reformationen påverkar oss idag 500 år senare med bl. a. Carl-Erik Sahlberg, Inga Pagréus, Petter Sundelius och Klas Lindberg. ”Nåden förändrar spelplanen!” Fullt program se www.klarakyrka.se Sön 22 oktober kl. 15 Nattvardsgudstjänst ”Kraft uppifrån” Klas Lindberg Sön 22 oktober kl. 18 Ekumenisk Pausgudstjänst i Templet, Östermalmsgatan 69, med efterföljande föredrag av Henrik Berggren om Dag Hammarskjöld ”Dag idag”. Sön 29 oktober kl. 15 Gudstjänst ”Att leva tillsammans” Klas Lindberg, Minna Serholt Ons 1 november kl. 15 Bibelsamtal Klas Lindberg, Jakobs brev Lör 4 november 10.30 – 16.30 Kreativ lördag. Jultema 1. Kostnad 150:-, anmälan i kyrkan, till Klas på 0708 54 03 00, eller Christel på christel@evangeliska.nu Sön 12 november kl. 15 Temasöndag om mission i Lettland, Vija Aurina, Zane Brauere, Michael Hertzsch Ons 15 november kl. 15 Bibelsamtal Christel Espenkrona, Jakobs brev Lör 25 november 10.30 – 16.30 Kreativ lördag. Jultema 2. Kostnad 150:-, anmälan i kyrkan, till Klas på 0708 54 03 00, eller Christel på christel@evangeliska.nu Sön 26 november kl. 15 Nattvardsgudstjänst ”Ful eller fin fisk?” Klas Lindberg Ons 29 november kl. 15 Bibelsamtal Klas Lindberg, Jakobs brev Sön 3 december kl. 15 Adventsgudstjänst ”Han kommer!” Klas Lindberg

Varmt välkomna!

24

Profile for Evangeliska Brödraförsamlingen

Herrnhuts Brödramission nr 3 2017  

Herrnhuts Brödramission nr 3 2017

Herrnhuts Brödramission nr 3 2017  

Herrnhuts Brödramission nr 3 2017

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded