__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Dobre Praktyki Integracji Imigrantรณw Wybrane przykล‚ady dobrych praktyk integracji imigrantรณw w Europie

Dobre Praktyki Integracji Imigrantรณw

ISDL


Projekt ISDL – Integration by Social and Digital Learning Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych – Wymiana Praktyk Projekt nr. 2017-1-PL01-KA204-038285

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Ta publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska/Agencje Narodowe nie ponoszą odpowiedzialności za zamieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

“ISDL: Dobre Praktyki Integracji Imigrantów” by Projekt ISDL – Integration by Social and Digital Learning - Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych – Wymiana Praktyk - Projekt nr. 2017-1-PL01-KA204-038285 is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe License. W oparciu o utwór dostępny pod adresem https://www.isdlearning.eu/

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

2


Spis treści Wstęp

4

DOSTĘP DO INFORMACJI / EDUKACJI Infomigrator.pl

Dobra praktyka 1

9

Ankommen

Dobra praktyka 2

12

Integreat

Dobra praktyka 3

16

Szkoła Integracji Cyfrowej ReDI

Dobra praktyka 4

20

HackYourFuture

Dobra praktyka 5

23

INTEGRACJA POPRZEZ DZIAŁANIE ORAZ WZMACNIANIE POCZUCIA SPRAWCZOŚCI Cuscus

Dobra praktyka 6

27

Kuchnia Konfliktu

Dobra praktyka 7

31

Chlebem i Solą. Polacy dla uchodźców

Dobra praktyka 8

34

You can sing it! Dasz radę to zaśpiewać!

Dobra praktyka 9

37

Dobra praktyka 10

40

Festiwal Sztuki Uchodźców Timisoara

MIEJSCA SPOTKAŃ Salon Przyjaciół Fremde werden Freunde

Dobra praktyka 11

45

Give something back to Berlin

Dobra praktyka 12

48

Warszawskie Centrum Wielokulturowe

Dobra praktyka 13

51

PODSTAWOWA POMOC W INTEGRACJI Refugees Welcome International

Dobra praktyka 14

55

RefugIs - co-host

Dobra praktyka 15

58

Klinika Prawa dla uchodźców

Dobra praktyka 16

62

Dom Charytatywny dla uchodźców

Dobra praktyka 17

65

Kontakt

68

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

3


Wstęp Zbiór “ISDL: Dobre Praktyki Integracji Imigrantów” stanowi podsumowanie prac prowadzonych w ramach międzynarodowego projektu badawczego ISDL (Integration by Social and Digital Learning), którego celem było wyszukanie, opisanie oraz selekcja najlepszych praktyk integracji imigrantów w 5 różnych krajach. W projekcie uczest-

niczyło sześć organizacji partnerskich z Polski, Włoch, Turcji, Rumunii i Niemiec. W latach 2017-2019 partnerzy prowadzili badania na temat integracji imigrantów w swoich krajach oraz poszukiwali najlepszych praktyk w tym zakresie. Projekt realizowany był w ramach Programu Erasmus+.

Poniższa publikacja adresowana jest do osób, których praca koncentruje się wokół integracji imigrantów. Mamy nadzieję, że nasz zbiór praktyk będzie źródłem inspiracji oraz impulsem do podejmowania nowych działań. Jesteśmy przekonani, że wymiana wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań dotyczących integracji imigrantów w różnych krajach może znacząco poprawić jakości działań w tym obszarze.

W procesie selekcji praktyk kierowaliśmy się następującymi kryteriami: •

możliwość powielenia praktyki w innych warunkach – wybieraliśmy tylko te praktyki, które z powodzeniem można przeszczepić i zrealizować w innych warunkach,

wpływ praktyki ma na środowisko - interesowały nas praktyki, które w znaczący sposób wpływają na sytuację imigrantów,

trwałość praktyki - interesowały nas praktyki, które były realizowane dłużej niż 1 rok lub też takie, których wpływ na sytuację imigrantów był trwały.

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

4


Wstęp W celu ułatwienia zapoznania się z zebranymi przez nas praktykami pogrupowaliśmy je w cztery kategorie:

DOSTĘP DO INFORMACJI / EDUKACJI praktyki, które umożliwiają lub ułatwiają dostęp do istotnych dla imigrantów informacji (np. internetowe portale informacyjne, aplikacje, kursy online)

INTEGRACJA POPRZEZ DZIAŁANIE ORAZ WZMACNIANIE POCZUCIA SPRAWCZOŚCI praktyki, które łączą imigrantów z lokalną ludnością poprzez angażowanie ich w różnego typu działania (wspólne gotowanie, śpiewanie, wymiana kulturowa itp.)

MIEJSCA SPOTKAŃ praktyki, w wyniku których powstają miejsca spotkań dla imigrantów, gdzie mogą oni nie tylko otrzymać pomoc, ale także nawiązać kontakt z mieszkańcami i promować swoją kulturę (centra kulturowe, punkty informacyjne)

Podstawowa pomoc w integracji praktyki związane z ogólnym wsparciem migrantów i uchodźców

Zbiór “ISDL: Dobre Praktyki Integracji Imigrantów” został napisany po angielsku a następnie przetłumaczony na pięć języków: niemiecki, włoski, polski, rumuński i turecki. Materiał jest dostępny bezpłatnie, jako Open Educational Resource (Otwarty Zasób Edukacyjny). Jeśli masz pytania lub uwagi do poniższego zbioru praktyk - skontaktuj się z nami.

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

5


Dobre Praktyki Integracji Imigrantรณw

ISDL

6


Dobre Praktyki Integracji Imigrantรณw

ISDL

7


DOSTĘP DO INFORMACJI / EDUKACJI Przykłady dobrych praktyk w dziedzinie integracji imigrantów

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

8


DOBRA PRAKTYKA 1

INFOMIGRATOR.PL

DOSTฤ˜P DO INFORMACJI / EDUKACJI

Dobre Praktyki Integracji Imigrantรณw

ISDL

9


Miejsce: Polska Organizacja: Fundacja Inna Przestrzeń, Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie Interkulturalni.pl Ramy czasowe: Od 2016 roku do teraz Zakres i rodzaj działalności: Internetowa platforma informacyjna dla imigrantów Tematy powiązane: aktywne obywatelstwo i budowanie społeczności/ wspólnoty; świadomość kulturowa; miejski styl życia bazujący na idei dzielenia się ; metody komunikacji społecznej

O

pis praktyki:

Infomigrator.pl to platforma internetowa, która pełni funkcję wielojęzycznego serwisu informacyjnego dla imigrantów, który w kompleksowy sposób odpowiada na potrzeby cudzoziemców migrujących do Polski. Głównymi celami projektu są: (1) ułatwienie życia imigrantów w Polsce, poprzez zapewnienie im wygodnego i szybkiego dostępu do wszystkich praktycznych informacji, (2) aktywacja imigrantów oraz zwiększenie ich udziału w życiu publicznym. Portal zawiera wiele przydatnych dla imigrantów informacji, takich jak: kwestie formalnoprawne dotyczące pobytu w Polsce; procedury migracyjne obowiązujące w lokalnych urzędach; usługi socjalne (rządowe i pozarządowe) dostępne dla imigrantów w 9 największych miastach w

Polsce. Informacje są dostępne w 5 językach: polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim i francuskim. Portal służy również jako platforma komunikacyjna łącząca migrantów, organizacje pozarządowe, pracowników instytucji publicznych i badaczy zajmujących się kwestiami migracji.

Strona internetowa: www.info-migrator.pl

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

10


Infomigrator promuje ideę współpracy między osobami zainteresowanymi (zawodowo lub prywatnie) migracjami. Strona internetowa służy również, jako źródło informacji o Polsce, polskiej kulturze i języku polskim.

D

LACZEGO POLECAMY TĘ PRAKTYKĘ:

Praktyka sprzyja integracji imigrantów poprzez dostarczanie najważniejszych, podstawowych

informacji potrzebnych do rozpoczęcia życia w Polsce. Portal jest łatwy do znalezienia i bardzo dobrze zaprojektowany. Stanowi sprawdzone i wiarygodne źródło informacji. Głównym atutem tego portalu jest to, że w jednym miejscu zbiera wszystkie istotne dla imigrantów informacje w różnych językach. Praktyka stanowi przykład owocnej współpracy między polskimi lokalnymi organizacjami pozarządowymi, które połączyły wysiłki, by stworzyć jedną wspólną stronę internetową dla imigrantów. Portal pokazuje, że współpraca różnych organizacji działających na rzecz imigrantów jest możliwa, potrzebna i przynosi świetne efekty. Portal dostarcza zarówno ogólnych informacji na temat polityki migracyjnej, kwestii prawnych oraz istniejącego wsparcia rządowego i pozarządowego dla imigrantów jak również konkretnych informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia w największych miastach Polski.

Strona internetowa: www.info-migrator.pl

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

11


DOBRA PRAKTYKA NR 2

ANKOMMEN DOSTฤ˜P DO INFORMACJI / EDUKACJI

Dobre Praktyki Integracji Imigrantรณw

ISDL

12


miejsce: Niemcy Organizacja: Rząd Niemiec we współpracy z Goethe Institut i Bayerische Rundfunk (bawarska rozgłośnia radiowa) Ramy czasowe: Aplikacja działa od 2016 roku. Zakres I rodzaj działalności: Aplikacja informacyjna dla imigrantów. Tematy powiązane: Świadomość kulturowa, otwarty rząd, edukacja cyfrowa

O

pis praktyki:

Ankommen to aplikacja na smarfony stworzona na zlecenie niemieckiego rządu po to, aby pomagać uchodźcom, osobom ubiegającym się o azyl oraz innym imigrantom w integracji z

niemieckim społeczeństwem. Aplikacja nazywa się „Ankommen”, co dosłownie oznacza „przybywać”. Jest dostępna zarówno na platformę Android jak i iOS, a ściągnięcie i korzystanie z niej jest w pełni darmowe. Aplikacja jest efektem współpracy Niemieckiego Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców, Resortu Pracy, Instytutu Goethego oraz bawarskiego, lokalnego nadawcy radio-telewizyjnego. Aplikacja dostarcza podstawowych informacji na temat życia w Niemczech (informacje dotyczące transportu, opieki zdrowotnej, usług publicznych, mieszkania czy wyżywienia) oraz procedur imigracyjnych . Informacje zawarte w aplikacji mają pomóc imigrantom w zorganizowaniu swojego życia w Niemczech. Aplikacja wskazuje także gdzie i do jakich instytucji można się zwrócić po dalszą pomoc. Ankommen jest dostępna w pięciu językach: arabskim, hindi, angielskim, francuskim i niemieckim. Nie wymaga połączenia z Internetem.

Strona internetowa: www.ankommenapp.de

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

13


W ofercie Ankommen znajduje się: podstawowy kurs języka niemieckiego, zestaw informacji związanych z legalizacją pobytu w Niemczech, podjęciem pracy lub nauki, oraz zestaw podstawowych informacji na temat niemieckiego społeczeństwa – wartości, jakimi się ono kieruje, jego zwyczajów i tradycji, przedstawionych w formie prostych wskazówek.

Strona internetowa: www.ankommenapp.de

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

14


D

LACZEGO POLECAMY TĘ PRAKTYKĘ:

Ankommen to najpopularniejsza aplikacja dedykowana uchodźcom i migrantom w Niemczech. Korzysta z niej ponad 100 tyś. użytkowników. Dużą zaletą aplikacji jest jej anonimowość i działanie w trybie offline (bez konieczności połączenia z siecią internetową). Dzięki temu z aplikacji mogą korzystać również ci imigranci, którzy unikają kontaktu z władzami, obawiając się deportacji. Podobne aplikacje powinny być oferowane w innych krajach, stanowiąc podstawowy element wsparcia dla imigrantów.

Strona internetowa: www.ankommenapp.de

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

15


DOBRA PRAKTYKA 3

INTEGREAT DOSTฤ˜P DO INFORMACJI / EDUKACJI

Dobre Praktyki Integracji Imigrantรณw

ISDL

16


misjsce: Niemcy. Początkowo tylko w Monachium, później kolejne miasta i regiony Organizacja: Tür an Tür - Digital Factory Ramy czasowe: od kwietnia 2015 roku Zakres I rodzaj działalności: Aplikacja informacyjna dla imigrantów tematy powiązane: Aktywne obywatelstwo i budowanie społeczności/wspólnoty; otwarty rząd

O

pis praktyki:

Integreat to wielojęzyczna, łatwa w obsłudze aplikacja informacyjna, która zapewnia dostęp do istotnych dla imigrantów informacji, pomoc w nauce języka oraz znalezieniu mieszkania lub pracy. Aplikacja Integreat powstała jako wsparcie systemu administracji publicznej. Jej celem jest usprawnienie procesu przyznawania uchodźcom azylu lub stałego pobytu. Aplikacja stanowi odpowiedź na zwiększającą się liczbę uchodźców w Niemczech. Pomiędzy rokiem 2015 a 2017 ponad milion osób ubiegało się o azyl w Niemczech. Lokalne władze musiały zmierzyć się z ogromnym wyzwaniem, jakim było przetwarzanie wniosków aplikacyjnych o przyznanie azylu lub stałego pobytu. Aplikacja Integreat to narzędzie, które ułatwiało proces legalizacji pobytu

zarówno samym uchodźcom, jak i pracownikom urzędów. Integreat ułatwia przepływ informacji oraz umożliwia komunikację w wielu językach.

Strona internetowa: https://tuerantuer.de/digitalfabrik/projekte/integreat/

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

17


D

LACZEGO POLECAMY TĘ PRAKTYKĘ:

Odkąd aplikacja jest dostępna umożliwia uchodźcom samodzielniejsze działanie i stawianie kolejnych kroków na drodze do legalizacji własnego pobytu, znalezienia pracy, uzyskania świadczeń bez konieczności czekania na spotkanie z urzędnikiem. Aplikacja powstała w Monachium, jednak obecnie jest szeroko wykorzystywana w innych rejonach Niemiec. W ostatnich latach aplikacja otrzymała wiele nagród i została doceniona przez wiele organizacji pozarządowych jako użyteczne narzędzie integracji.

Strona internetowa: https://tuerantuer.de/digitalfabrik/projekte/integreat/

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

18


Strona internetowa: https://tuerantuer.de/digitalfabrik/projekte/integreat/

Dobre Praktyki Integracji Imigrantรณw

ISDL

19


DOBRA PRAKTYKA 4

SZKOŁA INTEGRACJI CYFROWEJ REDI DOSTĘP DO INFORMACJI / EDUKACJI

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

20


Miejsce: Niemcy: Berlin i Monachium Organizacja: ReDi School of digital integration Ramy czasowe: Od 2016 roku Zakres i rodzaj działalności: Szkoła integracji cyfrowej dla imigrantów Tematy powiązane: Aktywne obywatelstwo i budowanie społeczności/wspólnoty; podstawowe kompetencje cyfrowe; Edukacja cyfrowa

O

pis praktyki:

Szkoła Integracji Cyfrowej ReDI (ReDI School of digital integration) jest szkołą nonprofit, oferującą różnego typu kursy informatyczne dla osób chcących podjąć pracę w sektorze IT. Szkoła ma w ofercie specjalny program edukacyjny dla imigrantów, umożliwiający nabycie umiejętności cyfrowych oraz znalezienie pracy w sektorze IT. Szkoła Integracji Cyfrowej ReDI została założona przez zespół ludzi, przekonanych o tym, że technologia może łączyć ludzi i tworzyć nowe rozwiązania dla starych problemów. Szkoła ReDI nie tylko uczy programowania ale także tworzy sieci powiązań pomiędzy ekspertami-wolontariuszami a studentami. Szkoła powstała dzięki kooperacji społeczności IT z Berlina i Monachium oraz studentów tamtejszych uczelni. Wspólnie rozwinęli przedsiębiorstwo społeczne typu non-profit oferujące kilka 3-miesięcznych kursów informatycznych, oraz krótkoterminowe kursy letnie. Kursy oferowane przez szkołę prowadzone są przez wolontariuszy - profesjonalistów z branży IT. Zajęcia odbywają się w weekendy w 2 -3 godzinnych sesjach. Program jest specjalnie dostosowany do potrzeb i możliwości uchodźców i migrantów. Na czas trwania kursu szkoła wypożycza imigrantom laptopy, programy i materiały potrzebne

Strona internetowa: www.redi-school.org

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

21


do nauki. Oferuje także miejsca w biurach typu co -working (współdzielenie przestrzeni biurowej), aby studenci mieli dobre miejsce do pracy. W ramach kursu studenci mogą uczestniczyć w różnego typu warsztatach, szkoleniach zawodowych i konferencjach. Mają także dostęp do bezpłatnych narzędzi online do nauki programowania.

D

LACZEGO POLECAMY TĘ PRAKTYKĘ:

Szkoła Integracji Cyfrowej ReDI umożliwia imigrantom dostęp do wysokiej jakości kursów programowania a jednocześnie odpowiada na potrzeby niemieckiego rynku pracy ( w 2016 było ponad 51000 nowo otwartych miejsc pracy w branży IT w Niemczech). Stanowi więc bardzo innowacyjne i inteligentne rozwiązanie w zakresie integracji odpowiadające zarówno na potrzeby społeczeństwa przyjmującego jak i samych imigrantów. Szkoła zapewnia imigrantom możliwość zdobycia cennych umiejętności cyfrowych, daje im możliwość kontaktu z liderami technologii, firmami i organizacjami, a przez to zwiększa realne szanse imigrantów na zdobycie stażu, nawiązanie współpracy czy znalezienie pracy. Szkoła stworzyła silną i dobrze funkcjonującą sieć studentów i absolwentów projektu - ważną

platformę współpracy, wymiany kontaktów między ludźmi, którzy mają takie same zainteresowania. Szkoła nie tylko oferuje edukacyjny program wsparcia dla emigrantów, ale także tworzy realne i trwałe połączenia między imigrantami a środowiskiem IT. Od momentu rozpoczęcia projektu w 2016 r. w projekcie wzięło udział 394 uczestników: • Monachium: 75 uczestników z 21 krajów • Berlin: 158 uczestników z 39 krajów (większość z Syrii)

Strona internetowa: www.redi-school.org

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

22


DOBRA PRAKTYKA 5

HACK YOUR FUTURE DOSTฤ˜P DO INFORMACJI / EDUKACJI

Dobre Praktyki Integracji Imigrantรณw

ISDL

23


Miejsce: Amsterdam, Bruksela, Kopenhaga, Malmo Organizacja: HackYourFuture Foundation Ramy czasowe: Start inicjatywy w 2016 roku, trwa obecnie Zakres i rodzaj działalności: Kursy programowania dla migrantów i uchodźców Tematy powiązane: Edukacja cyfrowa, podstawowe kompetencje cyfrowe, budowanie społeczności/wspólnoty, miejski styl życia bazujący na idei dzielenia się

O

pis praktyki:

HackYourFuture to szkoła programowania dla uchodźców. Celem projektu jest wzmocnienie pozycji uchodźców na rynku pracy poprzez naukę kodowania (potoczna nazwa programowania, pisania programów komputerowych i stron internetowych) oraz pomoc w znalezieniu pracy w obszarze IT. W ramach projektu grupa 40 profesjonalnych programistów (wolontariuszy fundacji) opracowała specjalny program nauki dostosowany do potrzeb uchodźców. Program ten obejmuje: - kursy kodowania - bezpośrednie wsparcie profesjonalnych programistów w ciągu tygodnia - spotkania z różnymi ekspertami technicznymi, trenerami kariery - świadczenia certyfikacyjne - wsparcie w znalezieniu pracy po ukończeniu studiów - nawiązywanie kontaktów w świecie technologii. Po ukończeniu programu absolwenci kierowani są do pracy za pośrednictwem sieci kontaktów fundacji. Poza nauką kodowania uchodźcy uczą się także pracować nad projektami w nowoczesnym i profesjonalnym zespole.

Strona internetowa: www.hackyourfuture.net https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=qFqHXZio6ZM

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

24


Lekcje odbywają się w każdą niedzielę a grupy szkoleniowe działają: w Amsterdamie,

Kopenhadze, Brukseli i Malmo. W ciągu tygodnia zespół fundacji prowadzi i wspiera uczniów w pracy domowej. W trakcie kursu uczniowie odbywają wiele wizyt biznesowych, kursów prowadzonych przez różnych ekspertów z branży technologicznej i otrzymują możliwość skorzystania z indywidualnego coachingu, pomagającego zaplanować dalszą karierę. Pomysłodawcy szkoły wykorzystali fakt, że na rynku pracy istnieje obecnie bardzo duży popyt na programistów. Dzięki nauce programowania uchodźcy dostali realną szansę na znalezienie dobrze płatnej pracy oraz uniezależnienie się od systemu opieki społecznej.

D

LACZEGO POLECAMY TĘ PRAKTYKĘ:

Po prawie 3 latach działania szkoły ponad 100 uczniów ukończyło program. 90% absolwentów znalazło pracę w sektorze IT. Praktyka w znaczący sposób przyczynia się do integracji imigrantów poprzez pomoc w znalezieniu dobrze płatnej pracy, która nie tylko umożliwia życie na wysokim poziomie ale także daje możliwości kontaktu z bardzo kreatywnym i otwartym środowiskiem działającym w branży IT.

Praktyka została zapoczątkowana w Amsterdamie a obecnie podobne szkoły działają również w innych miastach Holandii co pokazuje, że praktyka jest łatwa do przeniesienia w inne miejsca.

Strona internetowa: www.hackyourfuture.net https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=qFqHXZio6ZM

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

25


INTEGRACJA POPRZEZ DZIAŁANIE ORAZ WZMACNIANIE POCZUCIA SPRAWCZOŚCI Przykłady dobrych praktyk w dziedzinie integracji imigrantów

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

26


DOBRA PRAKTYKA 6

CUSCUS INTEGRACJA POPRZEZ DZIAŁANIE ORAZ WZMACNIANIE POCZUCIA SPRAWCZOŚCI

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

27


Miejsce: Trydent, Włochy Organizacja: Sieć wielu organizacji Ramy czasowe: Od listopada 2017 do Października 2018 roku. Zakres i rodzaj działalności: Międzykulturowy projekt łączący kulturę kulinarną oraz technologię cyfrową. Tematy powiązane: Aktywne obywatelstwo i budowanie społeczności/wspólnoty, świadomość kulturowa, edukacja cyfrowa, podstawowe kompetencje cyfrowe

O

pis praktyki:

Nic nie zbliża ludzi bardziej niż wspólne jedzenie. CusCus to projekt którego celem jest integracja imigrantów poprzez szeroko rozumianą kulturę kulinarną. Projekt CusCus to seria warsztatów kulinarnych, w trakcie których uczestnicy wspólnie gotują oraz tworzą nowe potrawy a dzięki temu mają okazje doświadczyć pracy zespołowej, wyrazić swoją kreatywność, pasję dla dobrego jedzenia, odkrywać smaki, oraz dzielić się i smakować potrawy przygotowane przez grupę (w kilku słowach: „kulinarne gry zespołowe bez granic”). Warsztaty są otwarte dla wszystkich, dostarczają przestrzeni, w której „każdy może swobodnie wyrażać siebie w kuchni bez obawy przed błędami lub osądem”. Celem projektu jest angażowanie imigrantów i lokalnej ludności we wspólne eksperymentalne działania kulinarne oraz technologiczne promujące przedsiębiorczość.

Strony internetowe: www.cuscus.org https://www.facebook.com/CusCusTrento/ http://www.mediatoreinterculturale.it/trentino-progetto-cuscuscus/ Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

28


Inicjatywa powstała na skutek współpracy kilku organizacji. Całość działań projektu była

wspierana przez Uniwersytet w Trydencie oraz Lab Trento i Hub Innowacyjności w Trydencie.

Wszystkie warsztaty składały się z trzech etapów: - Wywiady: dwa tygodnie przed warsztatem z gotowania uczestnicy byli proszeni o przekazanie przepisów organizatorom osobiście lub za pośrednictwem komunikatora Skype lub innych narzędzi komunikacji cyfrowej; - Warsztaty gotowania (8 godzin): przygotowanie składników, potraw, dzielenie się posiłkiem i wreszcie sprzątanie obiektu;

- Moment wymiany opinii (2 i pół godziny): rano po warsztatach uczestnicy spotkali się, aby wymienić się pomysłami i opiniami, podzielić się swoim doświadczeniem, przygotować się do następnego wydarzenia.

Warsztaty miały również na celu rozwój umiejętności cyfrowych na różnych poziomach: - korzystania z Internetu, - wykorzystania głównych narzędzi współpracy online i najpopularniejszego oprogramowania biurowego do tworzenia i udostępniania różnych typów dokumentów;

- korzystania z mediów społecznościowych, przydatne sposoby podtrzymywania kontaktu z ludźmi, reklamowania swojej działalności lub hobby; - zdobywanie umiejętności tworzenia i zarządzania mediami społecznościowymi, takimi jak Facebook i Instagram, oraz tworzenia bloga w środowisku WordPress w prosty sposób i bez szczególnych umiejętności cyfrowych.

Strony internetowe: www.cuscus.org https://www.facebook.com/CusCusTrento/ http://www.mediatoreinterculturale.it/trentino-progetto-cuscuscus/ Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

29


D

LACZEGO POLECAMY TĘ PRAKTYKĘ:

Projekt CusCus to projekt oparty na wolontariacie. Projekt znalazł się wśród zwycięzców grantu IntrecciPossibili 2017 ogłoszonego przez Fondazione Trentina del VolontariatoSociale i Stowarzyszenie Non Profit Network - CSV Trentino.

W wyniku warsztatów powstała obszerna książka kucharska zawierająca wszystkie przepisy z warsztatów, która jest z sukcesem upowszechniana, jako dobra praktyka na poziomie krajowym.

Pomysł jest łatwy do przeniesienia i wdrożenia w innych krajach. Wymaga zaangażowaniu kilku stowarzyszeń, zainteresowanych stron czy organów prywatnych i publicznych, ale także wolontariuszy – motyw przewodni, jakim jest kuchnia i jedzenie – jest bliski wszystkim ludziom, stanowi świetny nośnik integracji społecznej.

Sukces projektu oraz duże zainteresowanie nim pokazują, że jest to praktyka, która powinna być kontynuowana.

Strony internetowe: www.cuscus.org https://www.facebook.com/CusCusTrento/ http://www.mediatoreinterculturale.it/trentino-progetto-cuscuscus/ Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

30


DOBRA PRAKTYKA 7

KUCHNIA KONFLIKTU INTEGRACJA POPRZEZ DZIAŁANIE ORAZ WZMACNIANIE POCZUCIA SPRAWCZOŚCI

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

31


Miejsce: Polska, Warszawa Organizacja: nieformalna inicjatywa Ramy czasowe: Od roku 2016 do teraz. Zakres i rodzaj działalności: Restauracja, w której uchodźcy gotują potrawy ze swoich regionów. Tematy powiązane: aktywne obywatelstwo i budowanie społeczności/ wspólnoty; świadomość kulturowa; miejski styl życia bazujący na idei dzielenia się ; metody komunikacji społecznej

O

pis praktyki:

Kuchnia Konfliktu to społecznie zaangażowana restauracja serwująca dania z regionów, które są lub były w konflikcie. W Kuchni Konfliktu uchodźcy i imigranci gotują dla klientów tradycyjne dania z regionów, z których pochodzą. Kuchnia Konfliktu została założona przez grupę znajomych, którzy chcieli pomóc uchodźcom z Czeczenii, Syrii, Pakistanu i innych obszarów objętych wojną. Żeby stworzyć Kuchnię Konfliktu zorganizowali akcję crowdfundingową w internecie.

Na początku działali jako „food truck”, który jeździł po ulicach Warszawy. Obecnie Kuchnia Konfliktu to znana i modna restauracja w centrum Warszawy. Ale to nie tylko restauracja. Założyciele Kuchni Konfliktu pomagają swoim pracownikom znaleźć miejsce do zamieszkania, wypełniać dokumenty i załatwiać formalności związane z pobytem w Polsce. Aktywnie współpracują też z organizacjami pozarządowymi wspierającymi imigrantów. W Kuchni Konfliktu organizowane są różnego typu wykłady, warsztaty czy projekcje filmowych, dzięki którym Warszawiacy mogą lepiej poznać kultury krajów, w których obecnie panują konflikty. Do każdego złożonego zamówienia dołączona jest osobista historia osoby z doświadczeniem migracyjnym, informacje o sytuacji politycznej danego regionu czy też związane z kulturą, sztuką i życiem społecznym. Te rozmaite perspektywy pozwalają odzwierciedlić różnorodność każdego kraju i są przyczynkiem do rozmowy i dyskusji z gośćmi. Sami właściciele tak mówią o swoim projekcie: należy tworzyć okazje do spotkań i lepszego zrozumienia się. Jest to istotne zarówno dla społeczności cudzoziemców, jak i dla nas samych. Kuchnia Konfliktu to przykład, że nie trzeba być biernym wobec narastającej ksenofobii i mowy nienawiści.

Strona internetowa: https://www.facebook.com/kuchniakonfliktu/

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

32


D

LACZEGO POLECAMY TĘ PRAKTYKĘ:

Kuchnia Konfliktu to miejsce spotkania kultur i dialogu społecznego, które jest jednocześnie mobilną restauracją serwującą potrawy z regionów świata, objętych konfliktem. Kuchnia Konfliktu to płaszczyzna integracji społeczności cudzoziemców z mieszkańcami Warszawy. Jak mówią Polacy: „Przez żołądek do serca”. Poprzez swoją działalność promuje pluralizm kulturowy rozpowszechniając wiedzę nie tylko na temat gotowania w rożnych kulturach, ale także na temat sytuacji w krajach objętych konfliktem. Kuchnia Konfliktu w znaczący sposób przyczynia się do poprawy sytuacji imigrantów nie tylko poprzez dostarczenia im miejsca do

pracy, ale także umożliwiając bezpośredni kontakt z Polakami, dostęp do profesjonalnej edukacji oraz wsparcie w pozyskiwaniu profesjonalnej pomocy ze strony instytucji czy organizacji działających na rzecz imigrantów. Kuchnia Konfliktu ma prawie 15 tysięcy obserwujących na facebook.com. Miejsce jest wysoko oceniane w różnych rankingach restauracji. Zapewnia wysokiej jakości jedzenie, w dobrej cenie. Miejsce jest dobrze znane i wspierane przez Polaków. Inicjatywa została nagrodzona przez National Geographic za najlepszą inicjatywę społeczną 2017 roku, oraz przez Ashoka International za najlepszy społeczny start-up w 2016 r.

Strona internetowa: https://www.facebook.com/kuchniakonfliktu/

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

33


DOBRA PRAKTYKA 8

CHLEBEM I SOLĄ. POLACY DLA UCHODŹCÓW INTEGRACJA POPRZEZ DZIAŁANIE ORAZ WZMACNIANIE POCZUCIA SPRAWCZOŚCI

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

34


Miejsce: Początkowo w Warszawie, obecnie inicjatywa rozwinęła się w innych miejscowościach Organizacja: Projekt rozpoczęty przez nieformalną grupę, która przekształciła się w NGO - FUNDACJA POLSKA GOŚCINNOŚĆ Ramy czasowe: Od 2012 roku do dzisiaj. Zakres i rodzaj działalności: Inicjatywa oddolna wspierająca integrację imigrantów. Tematy powiązane: otwarty rząd, aktywne obywatelstwo i budowanie społeczności/wspólnoty; świadomość kulturowa; miejski styl życia bazujący na idei dzielenia się ; metody komunikacji społecznej

O

pis praktyki:

Chlebem i solą to inicjatywa oddolna mająca na celu 1) podniesienie świadomości Polaków na temat sytuacji imigrantów i uchodźców, 2) wpływanie na politykę migracyjną kraju oraz

zwalczanie ksenofobi, stereotypów i ignorancji. Praktyka łączy uchodźców i imigrantów, którzy potrzebują pomocy z Polakami, którzy chcą pomóc. Jednocześnie przyczynia się do zmiany negatywnego stereotypu imigrantów i uchodźców w Polsce i zmniejszenia „lęku przed uchodźcami” poprzez różnego typu kampanie społeczne, w których odwołuje się do polskich wartości i tradycji. W ramach projektu: • prowadzone są kampanie społeczne w mediach promujące polską gościnność, pokazujące prawdziwych ludzi - imigrantów mieszkających w Polsce • organizowana jest pomoc dla uchodźców i imigrantów poprzez małe i bezpośrednie kampanie w mediach społecznościowych • prowadzone są akcje informacyjne, których celem z jednej strony jest informowanie imigrantów o organizowanych dla nich wydarzeniach a z drugiej strony informowanie Polaków o sytuacji imigrantów i ich potrzebach.

Strona internetowa: https://www.facebook.com/polacydlauchodzcow/ https://www.facebook.com/polacydlauchodzcow/videos/2145025242399147/

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

35


D

LACZEGO POLECAMY TĘ PRAKTYKĘ:

Jest to udana inicjatywa oddolna, pokazująca, że możliwe jest zorganizowanie pomocy dla imigrantów i uchodźców w bardzo prosty sposób: łącząc ludzi, którzy potrzebują pomocy, z tymi, którzy chcą pomóc głównie na facebook.com. Tylko w 2018 r dzięki inicjatywie: • Znaleziono 15 mieszkań dla 60 uchodźców

• Umeblowano i wyposażono 52 mieszkania • Zorganizowano tygodniowe wakacje dla 18 rodzin uchodźców • Zapewniono bezpłatne lekcje języka polskiego dla 60 dzieci Praktyka pokazuje także, w jaki sposób zmieniać negatywne stereotypy imigrantów zakorzeniając je w kulturze narodowej poprzez tworzenie skojarzeń do znaczących symboli. Ich film „Nasz chleb powszedni” przedstawiający uchodźców pieczących chleb w polskiej piekarni ma 105 tyś. wyświetleń na youtube.com.

Strona internetowa: https://www.facebook.com/polacydlauchodzcow/ https://www.facebook.com/polacydlauchodzcow/videos/2145025242399147/

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

36


DOBRA PRAKTYKA 9

YOU CAN SING IT! DASZ RADĘ TO ZAŚPIEWAĆ! INTEGRACJA POPRZEZ DZIAŁANIE ORAZ WZMACNIANIE POCZUCIA SPRAWCZOŚCI

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

37


Miejsce: Polska, różne miasta Organizacja: Stowarzyszenie “Domus Orientalis” Ramy czasowe: Co roku, począwszy od 2016 (3 edycje wydarzenia do tej pory) Zakres i rodzaj działalności: Konkurs polskiej piosenki dla cudzoziemców. Tematy powiązane: świadomość kulturowa

O

pis praktyki:

Celem konkursu piosenki „You can sing it! Dasz radę to zaśpiewać!” jest integracja imigrantów poprzez zabawę oraz wzmacnianie pozytywnego i przyjaznego obrazu cudzoziemców w Polsce. Konkurs organizowany jest w bardzo lekkiej i przyjaznej atmosferze zabawy. Każdy obcokrajowiec, który jest na tyle odważny, by zaśpiewać po polsku może w nim uczestniczyć. Praktyka odczarowuje stereotyp imigranta widzianego jako zagrożenie i problem, pokazuje imigrantów w dobrym świetle umieszczając ich w znanym swojskim kontekście – śpiewających polskie piosenki. To zmienia negatywny obraz obcokrajowców istniejący w Polsce pokazując, ze imigranci nie są niebezpieczni i niewiele się różnią od Polaków. Konkurs pokazuje, że różnorodność i kulturowy pluralizm jest czymś dobrym i wartościowym, czymś co może wzbogacić Polskie społeczeństwo.

Strona internetowa: www.youcansingit.pl https://www.youtube.com/watch?v=5hSXLK35LmY https://www.facebook.com/youcansingit/ Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

38


Inicjatywa promowana jest głównie za pośrednictwem strony internetowej oraz mediów społecznościowych (youtube.com i facebook.com). Przesłuchania odbywają się w 4 dużych polskich miastach: w Krakowie, Łodzi, Warszawie oraz we Wrocławiu i mają na celu wyłonienie 10 finalistów, którzy wezmą udział w koncercie finałowym w Łodzi. Podczas przesłuchań organizowane są bezpłatne warsztaty języka polskiego. Koncert finałowy jest transmitowany na żywo w Internecie.

D

LACZEGO POLECAMY TĘ PRAKTYKĘ:

Konkurs piosenki to bardzo prosty, skuteczny a jednocześnie innowacyjny sposób na integrację imigrantów- umożliwia włączanie imigrantów w narodowy kontekst kulturowy. Imigranci śpiewając polskie piosenki stają się częścią polskiej kultury. Praktyka ma silny potencjał zmiany stereotypów / potocznego wizerunku kulturowego imigrantów. Jak powiedział główny organizator projektu: „Piosenka jest potężnym medium kulturowym”. Mimo, że obecnie projekt nie jest zbyt dobrze rozpowszechniony– nie był transmitowany w telewizji a w mediach społecznościowych jest słabo rozpoznany (na facebook.com ma tylko 960 polubień, filmy na youtube.com mają około 100 odsłon) praktyka jest innowacyjna, warta rozpowszechnienia i

powinna być promowana.

Strona internetowa: www.youcansingit.pl https://www.youtube.com/watch?v=5hSXLK35LmY https://www.facebook.com/youcansingit/ Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

39


DOBRA PRAKTYKA 10

FESTIWAL SZTUKI UCHODŹCÓW TIMISOARA INTEGRACJA POPRZEZ DZIAŁANIE ORAZ WZMACNIANIE POCZUCIA SPRAWCZOŚCI

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

40


Miejsce: Timisoara , Rumunia Organizacja: Solidart Ramy czasowe: Od 2017 do teraz Zakres i rodzaj działalności: Festiwal artystyczny, promujący sztukę, w tworzeniu której biorą udział imigranci. Tematy powiązane: świadomość kulturowa

O

pis praktyki:

Festiwal Sztuki Uchodźców Timisoara (Timișoara Refugee Art Festival) to projekt mający na celu integracje uchodźców poprzez sztukę. W ramach projektu przeprowadzono cykl warsztatów arty-

stycznych (filmowych, teatralnych, muzycznych, malarskich), w których wzięło udział 30 osób: 15 uchodźców oraz 15 osób z Timisoary w wieku od 9 do 26 lat oraz zorganizowano festiwal, który obejmował wystawę prac uczestników warsztatów, projekcję międzynarodowych filmów krótkometrażowych na temat migracji oraz koncert, w trakcie którego zagrały rumuńskie zespoły. Podczas Festiwalu Sztuki Uchodźców Timisoara, zorganizowano także debatę akademicką pt. „Stojąc przy uchodźcach” z udziałem studentów, wykładowców z Timisoara University. oraz przedstawicieli UNHCR (Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców).

Strona internetowa: https://solidart.online/e

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

41


D

LACZEGO POLECAMY TĘ PRAKTYKĘ:

Festiwal został dobrze przyjęty przez lokalną społeczność - w wydarzeniach festiwalowych wzięło udział 150 osób. Festiwal dał imigrantom możliwość wyrażenia swoich uczuć i myśli, a dla mieszkańców Timisoary był okazją do odkrywania różnych kultur oraz lepszego zrozumienia sytuacji imigrantów.

Strona internetowa: https://solidart.online/e

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

42


Strona internetowa: https://solidart.online/e

Dobre Praktyki Integracji Imigrantรณw

ISDL

43


MIEJSCA SPOTKAŃ Przykłady dobrych praktyk w dziedzinie integracji imigrantów

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

44


DOBRA PRAKTYKA 11

SALON PRZYJACIÓŁ FREMDE WERDEN FREUNDE MIEJSCA SPOTKAŃ

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

45


Miejsce: Austria, Wiedeń Organizacja:Verein „Fremde werden Freunde“ Ramy czasowe: Salon – 2 lata, organizacja i działania – od 4 lat. Zakres i rodzaj działalności: Inicjatywa na rzecz inkluzji społecznej Tematy powiązane: aktywne obywatelstwo i budowanie społeczności/ wspólnoty; świadomość kulturowa; miejski styl życia bazujący na idei dzielenia się

O

pis praktyki:

Salon Przyjaciół Fremde werden Freunde to miejsce dla imigrantów w sercu Wiednia, w którym mogą miło spędzić czas, poznać ludzi a także nauczyć się nowych rzeczy, które mogą im się przydać np. podczas poszukiwania pracy. Podstawowym celem Salonu jest tworzenie relacji

umożliwiających wymianę umiejętności, wiedzy, zasobów, ale także zabawę poprzez różnego typu aktywności: wspólne gotowanie, szycie, śpiewanie, bieganie, dyskusje.

Salon przyjaciół to także

laboratorium badawcze, w którym prowadzone są badania nad innowacyjnymi metodami integracji społecznej.

Salon Przyjaciół jest finansowany głównie dzięki darowiznom od darczyńców i opiera się w większości na pracy wolontariuszy. W organizacji działa ponad 40 wolontariuszy, zaangażowanych w różne działania, takie jak: wspólne zajęcia sportowe (jogging, spacery, gra w piłkę nożną), śpiew, wspólne gotowanie, organizowanie wykładów, warsztatów, lekcji i wiele

innych.

Strona internetowa: www.fremdewerdenfreunde.at

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

46


D

laczego polecamy tę praktykę:

Salon przyjaciół to dobrze zorganizowane, przyjazne miejsce spotkań i imprez, które tworzy przestrzeń dla integracji i buduje społeczność. Głównym celem projektu jest pomoc w poznaniu się ludziom dotąd sobie obcym, co samo w sobie stanowi dużą wartość społeczną – przyczynia się do budowania zaufania, nawiązywania przyjaźni oraz tworzenia nowych pomysłów.

Praktyka pomaga imigrantom w nawiązaniu nieformalnych relacji z mieszkańcami Wiednia. Umożliwia tworzenie nieformalnych grup wsparcia. W działaniach prowadzonych w Salonie Przyjaciół wzięło udział około 3500 ludzi. W trakcie 2 lat działalności Salonu zorganizowano ponad 500 spotkań i wydarzeń. Praktyka okazała się sukcesem, potwierdzonym liczbą wydarzeń i uczestników. Może zostać przeniesiona do innych miast i obszarów o dużej liczbie migrantów, którzy cierpią z powodu wykluczenia społecznego.

Strona internetowa: www.fremdewerdenfreunde.at

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

47


DOBRA PRAKTYKA 12

GIVE SOMETHING BACK TO BERLIN MIEJSCA SPOTKAลƒ

Dobre Praktyki Integracji Imigrantรณw

ISDL

48


Miejsce: Berlin, Niemcy Organizacja: Give something back to Berlin e.V. Ramy czasowe: od 2013 roku. Zakres i rodzaj działalności: Internetowa platforma wymiany umiejętności. Tematy powiązane: Aktywne obywatelstwo i budowanie społeczności/wspólnoty; świadomość kulturowa; miejski styl życia bazujący na idei dzielenia się ; metody komunikacji społecznej

O

pis praktyki:

Give something back to Berlin (w tłumaczeniu: “Oddaj coś Berlinowi”) to internetowa platforma wymiany wiedzy i umiejętności mająca na celu budowanie społeczności lokalnej i tworzenie warunków do spotkania się ludzi z różnych środowisk.

Na stronie internetowej „Give back to Berlin” znajduje się bardzo prosta „tablica”, na której każdy, może zamieścić ogłoszenie, że chce podzielić się z innymi swoimi umiejętnościami (np. zaoferować darmowe lekcje gry na gitarze, zajęcia językowe, warsztaty krawieckie) lub też znaleźć chętnych do realizacji wspólnego projektu. Platforma jest otwarta dla wszystkich, ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby nowoprzybyłe do Berlina. Ludzie ze wszystkich kultur i klas zachęcani są do przyłączenia się - do udziału w zajęciach, ale także do dzielenia się umiejętnościami i wiedzą. Projekt powstał w odpowiedzi na problem narastającej segregacji kulturowej i finansowej w Berlinie, a także wzrost skrajnych nacjonalistycznych tendencji politycznych w Europie. Poprzez platformę internetową, a także poprzez regularne spotkania, organizatorzy tworzą warunki dla ludzi z różnych środowisk do spotykania się i dzielenia swoją wiedzą i umiejętnościami.

Strona internetowa: www.gsbtb.org

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

49


D

laczego polecamy tę praktykę:

Celem projektu jest włączenie do wspólnego działania nowych mieszkańców – głównie ze środowisk imigranckich. Platforma ma zapewniać im możliwość wyrażania samych siebie, pokazywania własnej pasji i zainteresowań. W swoich działaniach organizatorzy często wykorzystują różne narzędzia i metody komunikacji, takie jak na przykład „szybkie randki”, dialog, dzielenie się kręgami znajomości itp., aby promować otwartą i niehierarchiczną atmosferę, w której każdy głos jest równo słyszany a każde doświadczenie i perspektywa jest ceniona. Interakcje związane z wymienianiem się umiejętnościami stanowią nieocenione źródło

integracji społecznej. Poprzez dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami imigranci i uchodźcy mają szansę stać się aktywnymi współtwórcami społeczności, w której żyją. Bycie aktywnym współtwórcą społeczności jest najskuteczniejszym sposobem integracji ze społeczeństwem.

Strona internetowa: www.gsbtb.org

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

50


DOBRA PRAKTYKA 13

WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE MIEJSCA SPOTKAลƒ

Dobre Praktyki Integracji Imigrantรณw

ISDL

51


Miejsce: Warszawa, Polska Organizacja: Pro Humanum i Fundacja dla Somalii Ramy czasowe: od 2014 roku do dzisiaj. Zakres i rodzaj działalności: orgazniacja miejsca spotkań I centrum pomocy imigrantom Tematy powiązane: aktywne obywatelstwo i budowanie społeczności/ wspólnoty; świadomość kulturowa; miejski styl życia bazujący na idei dzielenia się ; otwarty rząd; edukacja cyfrowa.

O

pis praktyki:

Centrum jest „przyjazną platformą do wymiany pomysłów, realizacji celów i poznawania różnych kultur”. Centrum powstało, aby wspierać integrację mieszkańców Warszawy; uczynić Warszawę

najbardziej przyjaznym miejscem dla różnych kultur i różnych narodowości w Polsce. Centrum oferuje bogaty zestaw usług dla imigrantów: profesjonalne porady prawne, bezpłatne lekcje języka polskiego, bezpłatną psychoterapię, edukację, mini granty, inkubator inicjatyw, spotkania wielokulturowe, koncerty, warsztaty, wystawy. Zapewniają bezpłatne miejsca do pracy i różnego rodzaju działań. Każdy może zorganizować tam wydarzenie (np. warsztaty, koncerty, wystawy, projekcje filmów) lub skorzystać z biur do pracy. Centrum stanowi także platformę współpracy wielu organizacji pozarządowych. W ramach działalności Centrum prowadzone są różnego typu kampanie społeczne promujące wielokulturowość i integrację społeczną np.: warszawiacy się nie boją: https://www.youtube.com/watch?v=IfKA1syko-k

Centrum jest otwarte dla każdego, kto potrzebuje pomocy lub interesuje się dialogiem wielokulturowym. Centrum jest finansowane z budżetu miasta Warszawy i prowadzone przez różne organizacje pozarządowe (zmieniające się okresowo). Dostęp do oferty Centrum jest łatwy

Strona internetowa: www.youtube.com/watch?v=IfKA1syko-k

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

52


dzięki stronie internetowej, poprzez którą można zarezerwować miejsce na wydarzenie lub zarejestrować się na lekcje języka polskiego. Centrum koncentruje się na szeroko rozumianej integracji i wymianie kulturowej - a nie jedynie na integracji imigrantów, co w praktyce umożliwia skuteczniejszą integrację.

D

laczego polecamy tę praktykę:

Warszawskie Centrum Wielokulturowe jest jednym z najlepszych i największych centrów integracji imigrantów w Polsce. Miejsce działa dobrze, jest bardzo dobrze zorganizowane, dostępne i dostosowane do potrzeb imigrantów. Centrum oferuje nie tylko zróżnicowane i profesjonalne wsparcie dla imigrantów, ale także zapewnia im miejsce na działalność kulturalną i społeczną - przestrzeń, w której mogą promować swoją kulturę, sztukę, pracę czy też swój biznes, poznawać inne kultury i spotykać Polaków.

Strona internetowa: www.youtube.com/watch?v=IfKA1syko-k

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

53


PODSTAWOWA POMOC W INTEGRACJI Przykล‚ady dobrych praktyk w dziedzinie integracji imigrantรณw

Dobre Praktyki Integracji Imigrantรณw

ISDL

54


DOBRA PRAKTYKA 14

REFUGEES WELCOME INTERNATIONAL PODSTAWOWA POMOC W INTEGRACJI

Dobre Praktyki Integracji Imigrantรณw

ISDL

55


Miejsce: Początkowo w Niemczech, obecnie ogólnoświatowo Organizacja: International Network for Refugees Housing Ramy czasowe: od 2014 roku Zakres i rodzaj działalności: Pomoc imigrantom i uchodźcom w znalezieniu mieszkania Tematy powiązane: miejski styl życia bazujący na idei dzielenia się

O

pis praktyki:

Refugees Welcome International to projekt, który umożliwia przyjmowanie uchodźców pod swój dach. Projekt dostarcza systemowych ram, aby osoby, które mają taką możliwość mogły udostępniać swoją przestrzeń mieszkalną innym. Inicjatywa działa w Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Portugalii, Polsce, Grecji, Szwecji, Włoszech, Rumunii, Czechach, Holandii, Australii, Kanadzie, Rumunii, Francji, Japonii i Irlandii Północnej. Dzięki projektowi zwykli mieszkańcy mogą pomagać uchodźcom - dając im schronienie u siebie nie tylko dostarczają dach nad głową, ale także pomagają w integracji - poprzez kontakt z kulturą, językiem, obyczajami.

Strona internetowa: www.refugees-welcome.net

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

56


D

laczego polecamy tę praktykę:

Refugees Welcome to alternatywne rozwiązanie jednego z głównych problemów uchodźców — zakwaterowania - oparte na koncepcji ekonomii dzielenia się. Pomysł polega nie tylko na dzieleniu mieszkania z uchodźcami. Osiedlanie migrantów w mieszkaniach prywatnych zapewnia korzyści wszystkim: uchodźcy są w stanie żyć w zdrowych warunkach, szybciej uczyć się języka i łatwiej przystosowywać się do nowego środowiska. Z drugiej strony, gospodarze, mają okazję, aby poznać inną kulturę, pomóc innym w trudnej sytuacji. Jak dotąd inicjatywa Refugges Welcome pomogła ponad 1400 uchodźcom znaleźć miejsce do życia.

Strona internetowa: www.refugees-welcome.net

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

57


DOBRA PRAKTYKA 15

REFUGIS - CO - HOST PODSTAWOWA POMOC W INTEGRACJI

Dobre Praktyki Integracji Imigrantรณw

ISDL

58


Miejsce: Włochy: Rzym + Neapol + Region Kalabrii + Catania + Mesyna Organizacja: Fondazione Mondo Digitale Ramy czasowe: Od grudnia 2016 do czerwca 2017 Zakres i rodzaj działalności: Program rozwoju umiejętności cyfrowych, w którym uczniowie włoskich szkół przekazują swoją wiedze i umiejętności swoim rówieśnikom z rodzin imigranckich Tematy powiązane: aktywne obywatelstwo i budowanie społeczności/wspólnoty, świadomość kulturowa;

O

pis praktyki:

“Refugis-co-Host” to projekt, dzięki któremu uczniowie szkół średnich uczą imigrantów i uchodźców korzystania z komputerów, surfowania po Internecie i stawiania pierwszych kroków w świecie IT. Projekt jest wynikiem współpracy pomiędzy Fondazione Mondo Digitale i Microsoft. Projekt ma jasny cel: integrowanie imigrantów poprzez rozwijanie umiejętności cyfrowych, językowych i obywatelskich. Transfer wiedzy odbywa się między rówieśnikami (włoskimi i imigranckimi uczniami szkoły). Uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wartościami i własną kulturą. Program rozwoju umiejętności cyfrowych obejmował działania, w które zaangażowanych było 1000 włoskich studentów i 1000 obcokrajowców. Szkoła została przekształcona w centrum szkoleniowe, które umożliwiło imigrantom zdobycie

umiejętności cyfrowych, językowych i obywatelskich.

Strona internetowa: http://www.mondodigitale.org/it http://www.mondodigitale.org/it/aree-intervento/integrazione-di-migranti/refugis http://www.mondodigitale.org/it/aree-intervento/integrazione-di-migranti/co-host Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

59


D

laczego polecamy tę praktykę:

Projekt skierowany jest do uchodźców, osób ubiegających się o azyl we Włoszech oraz uczniów szkół średnich i obejmuje około: •

1.000 obcokrajowców szkolących się

3.000 osób ubiegających się o azyl i uchodźców zaangażowanych w wydarzenia komunikacyjne i działania upowszechniające

1.000 uczniów szkół średnich w roli mediatorów społecznych, cyfrowych i edukatorów kultury

50 podmiotów lokalnych zaangażowanych w projekt

Projekt jest łatwy do przeniesienia i zastosowania w innych krajach. Projekt uczy młodych ludzi odpowiedzialności społecznej. Projekt jest trwały dzięki współpracy z lokalnymi interesariuszami, głównie szkołami.

Strona internetowa: http://www.mondodigitale.org/it http://www.mondodigitale.org/it/aree-intervento/integrazione-di-migranti/refugis http://www.mondodigitale.org/it/aree-intervento/integrazione-di-migranti/co-host Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

60


Strona internetowa: http://www.mondodigitale.org/it http://www.mondodigitale.org/it/aree-intervento/integrazione-di-migranti/refugis http://www.mondodigitale.org/it/aree-intervento/integrazione-di-migranti/co-host Dobre Praktyki Integracji Imigrantรณw

ISDL

61


DOBRA PRAKTYKA 16

KLINIKA PRAWA DLA UCHODŹCÓW PODSTAWOWA POMOC W INTEGRACJI

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

62


Miejsce: na wydziałach prawa uniwersytetów w większości dużych miast niemieckich (np. Berlin, Hamburg, Kolonia, Frankfurt, Stuttgart, Monachium) Organizacja: Refugee Law Clinics Deutschland e.V, oraz the Robert Bosch Foundation Ramy czasowe: Od 2013 roku do teraz Tematy powiązane: aktywne obywatelstwo i budowanie społeczności/ wspólnoty, metody komunikacji społecznej, świadomość kulturowa

O

pis praktyki:

Klinika Prawa dla uchodźców (Refugee Law Clinic) to system bezpłatnej pomocy prawnej dla uchodźców i migrantów. W Klinice Prawa uchodźcy otrzymują profesjonalne wsparcie i porady od studentów prawa. Studenci pełniący rolę doradców uczestniczą w programie edukacyjnym z prawa uchodźczego i prawa obcego. Ponieważ wszyscy studenci-doradcy pracujący w klinice prawniczej są pod stałym nadzorem doświadczonych profesorów i ekspertów, mogą oferować porady prawne, mimo że nadal nie występują jako adwokaci lub nie pełnią innej formalnej roli w procesach azylowych. Często Kliniki Prawa dla uchodźców są pierwszym punktem kontaktowym dla tych, których nie stać na profesjonalne porady prawne, a także ogólnie dla tych, którzy nie wiedzą, gdzie zwrócić

się ze swoimi pytaniami. Klinika Prawa to miejsce, w którym doradcy prawni spotykają się z uchodźcami nie w sposób formalny, ale raczej osobisty i otwarty i ułatwiają im formułowanie pytań i problemów oraz znalezienie właściwych kroków i wskazówek, jakie należy podjąć.

Strona internetowa: www.rlc-deutschland.de

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

63


Wsparcie obejmuje: konsultacje prawne, pomoc w komunikacji z władzami publicznymi, pomoc w przygotowaniu rozmowy kwalifikacyjnej w trakcie procedury azylowej, skierowanie uchodźców do innych odpowiednich ośrodków doradczych.

D

laczego polecamy tę praktykę:

Klinika Prawa dla uchodźców pomaga imigrantom w procesie ubiegania się o azyl oraz legalizacji ich pobytu w Niemczech, często przyspiesza proces legalizacji pobytu i uwalnia migrantów od niepotrzebnego dodatkowego stresu.

Praktyka ta z jednej strony wspiera integrację uchodźców dając im możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej, z drugiej strony daje niemieckim studentom prawa szanse na zdobycie praktycznego doświadczenia w tej, tak ważnej współcześnie dziedzinie prawa. Obecnie w Niemczech działa prawie 30 Klinik Prawa dla uchodźców. Tylko w jednej Klinice Prawa w Kolonii pracuje ponad 300 studentów prawa i studentów pracy socjalnej.

Strona internetowa: www.rlc-deutschland.de

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

64


DOBRA PRAKTYKA 17

DOM CHARYTATYWNY DLA UCHODŹCÓW PODSTAWOWA POMOC W INTEGRACJI

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

65


Miejsce: Turcja, Kirşehir Organizacja: Gmina i miasto Kirşehir Ramy czasowe: od 2010 roku do dzisiaj Zakres i rodzaj działalności: Dom Charytatywny zorganizowany w formie supermarketu, zapewniający uchodźcom jedzenie, ubrania i inne podstawowe rzeczy. Tematy powiązane: aktywne obywatelstwo i budowanie społeczności/ wspólnoty, metody komunikacji społecznej, świadomość kulturowa

O

pis praktyki:

Dom Charytatywny dla uchodźców został założony w 2010 roku w celu pomocy potrzebującym ludziom, mieszkającym w Kırşehir, średniej wielkości mieście w środkowej Turcji, poprzez

zapewnienie im stałego dostępu do pomocy społecznej. Dom Charytatywny zajmuje się redystrybucją dóbr: od chleba i żywności, odzieży czy materiałów szkolnych, mundurków dla uczniów, aż po wyposażenie domu. Z usług Domu Charytatywnego korzysta około 2000 rodzin. Codziennie rozprowadzanych jest średnio 4000 bochenków chleba. Towary, takie jak kosmetyki, artykuły chemiczne, meble, urządzenia elektroniczne, AGD itp. są zbierane od mieszkańców (w formie darowizny) i przekazywane w formie supermarketu uchodźcom. Uchodźcy zarejestrowani w Biurze Migracji otrzymują specjalną kartę identyfikacyjną (wyglądającą jak karta kredytowa), aby mogli „kupować” w Domu Charytatywnym rzeczy, których potrzebują.

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

66


Dom Charytatywny wygląda jak normalny supermarket a większość towarów w nim dostępnych jest nowa lub prawie nowa i pochodzi z darowizn od mieszkańców oraz jest finansowana przez gminę Kirsehir. Wszystkie towary dostępne w Domie Charytatywnym są bezpłatne. Poza tym w Domu Charytatywnym organizowane są spotkania, dzięki którym mieszkańcy mogą poznać potrzeby rodzin imigrantów. Dom Charytatywny jest wspierany przez ponad 1000 wolontariuszy i służy zarówno potrzebującym mieszkańcom, jak i uchodźcom.

D

laczego polecamy tę praktykę:

Dom Charytatywny, który działa w formie supermarketu to przykład dobrze zorganizowanej pomocy społecznej.

Inicjatywa łączy lokalnych mieszkańców z uchodźcami i daje mieszkańcom możliwość realnej pomocy uchodźcom oraz odegrania aktywnej roli w tym procesie. Ta inicjatywa społeczna wspiera uchodźców w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia podstawowych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Obecnie z Domu Charytatywnego korzysta ponad 2000 uchodźców.

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

67


Kontakt Jeżeli masz jakieś pytania czy uwagi, skontaktuj się z nami!

Partnerzy projektu: EURO-IDEA FUNDACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA www.euroidea.wordpress.com EURO-NET www.synergy-net.info KIRSEHIR IL MILLI EGITIM MÜDÜRLÜGÜ www.arge40.com ASOCIATIA INSTITUTUL PENTRU PARTENERIAT SOCIAL BUCOVINA www.bucovinainstitute.org KNUEPFWERK E.V. FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH www.bis-krakow.pl

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: www.isdlearning.eu

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

68


Projekt ISDL – Integration by Social and Digital Learning Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych – Wymiana Praktyk Projekt nr. 2017-1-PL01-KA204-038285

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Ta publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska/ Agencje Narodowe nie ponoszą odpowiedzialności za zamieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

Publikacja bezpłatna

Autorzy: partnerzy projektu ISDL Wydawcy: Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych www.isdlearning.eu

Kraków, Sierpień 2019 Polska

Dobre Praktyki Integracji Imigrantów

ISDL

69

Profile for Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna

ISDL: Dobre Praktyki Integracji Imigrantów  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded