__MAIN_TEXT__

Page 6

6 - Nro 60b Sunnuntaina joulukuun 6. pnä 2020 .

Uusi elokuva Suomen entisestä länsirintamasta

Dokumentti valmis 80 vuotta Harparskog-linjan rakentamisesta (Raasepori) Parisen vuotta sitten paikallisin voimin vireille pantu dokumenttielokuva Harparskogin puolustuslinjasta sekä Suomen ja Neuvostoliiton valtionrajasta vuosina 1940-1941 on valmistunut. ”Harparskoglinjen - Västfronten mot Sovjet” kuvaa dramaattisen jakson Suomen historiassa. Julkistamispäivää ei ole vielä päätetty, mutta tekijöiden tavoitteena on saada runsaan tunnin mittainen dokumenttielokuva mahdollisimman laajaan levitykseen Suomessa ja myös Pohjoismaissa vuonna 2021. Elokuvan kieli on ruotsi ja siihen tulee suomenkielinen tekstitys. -Tämä on ollut uskomattoman mielenkiintoinen projekti ja olemme oppineet todella paljon arkistomateriaaleista ja maastossa, ja erityisesti veteraanien haastatteluista. Puolustuslinja oli ratkaisevassa roolissa sodassa ja myös Suomen itsenäisyydelle, tuottaja Johan Ljungqvist sanoo. Hänen mukaansa elokuvassa on pyritty mahdollisimman laadukkaaseen ajankuvaukseen. -Olemme kuvanneet eri vuodenaikoina, työskennelleet ar-

kistomateriaalien parissa, lavastaneet tapahtumia näyttelijöiden kanssa ja haastatelleet asiantuntijoita, Ljungqvist kertoo.

lusteet ja myymälän ulkonäkö päivitetään uuden konseptin mukaiseksi. Myös ruokatori uusitaan. -Odotamme innolla myymälän uudistusta. Olemme

päättäneet tehdä myös asiakaskyselyn näin remontin alla, marketpäällikkö Johanna Järvinen sanoo. Kyselyyn voi vastata joulukuun 19. päivään saakka.

-Toivomme saavamme runsaasti vastauksia, jotta voimme tulevaisuudessa entistä paremmin vastata asiakkaidemme toiveisiin, Järvinen sanoo.

Ratkaiseva pelilauta Läntiselle Uudellemaalle näkyvyyttä tuova elokuva kertoo sotavalmisteluista Hangon rintamalla jatkosodan aikana, Harparskog-linjan rakentamisesta ja tapahtumista siihen liittyen sekä linjan merkityksestä Hangon neuvostomiehityksen aikana. -Kertomus on ainutlaatuinen ja olemme lähestyneet aihetta hieman erilaisista näkökulmista kuin perinteisessä sotahistoriassa. Elokuvassa on dramatiikkaa ja jännitystä, mutta haluamme tuoda esiin myös sen, mikä on yleensä näkymättömissä, käsikirjoittaja Christoffer Holm kertoo. Tällä hän viittaa taustatyöhön, yhteiskunnalliseen merkitykseen ja yleiseen huoleen vuokra-aikana. Dokumentin runko perustuu komentaja Jörgen Engroosin kertomukseen Harparskogin linjan synnystä ja tilanteen kehittymisestä sodan aikana. Mukana on ollut myös paikallishistorioitsija Martin Grünwald ja näytte-

Sota-ajan puolustuslinjasta kertovaa elokuvaa kuvattiin autenttisissa maisemissa Hankoniemellä. Tässä meneillään venekohtaus avustajien kanssa Öbyssä. (Kuva: Johan Ljungqvist) lijöitä, kuten veteraanit Lasse Ingman, Knut Nylund ja Ragnar Holmström. Tuotanto kyettiin toteuttamaan paikallisten ja kansallisten yhteistyökumppaneiden sekä säätiöiden avulla. -Tämä on sekä paikallinen

Inkoon S-market remonttiin (Inkoo) Inkoon S-marketissa on aloitettu remontti. Remontti ei näy asiakkaille

Elokuva saatiin viimeistel-

tyä jo aiemmin syksyllä, mutta sen julkistamista on pitänyt lykätä koronatilanteen vuoksi. Nyt tavoitteena ja toiveena on saada elokuva julki jossain vaiheessa kevään puolella. Alueellisena tavoitteena on elokuvateatterit ja kulttuuri-

festivaalit. Dokumenttielokuvaa tullaan esittämään myös kouluissa. Tuotanto selvittää lisäksi kansallisia ja pohjoismaisia julkaisukanavia, jotta elokuva saadaan mahdollisimman laajalle yleisölle. -Tavoitteena on ollut alusta asti dokumentin julkaiseminen silloin, kun puolustuslinjan rakentamisesta on tullut kuluneeksi 80 vuotta. Linja rakennettiin vuosina 1940 ja 1941, jolloin sota Hangon rintamalla alkoi, Holm sanoo. Harparskogin puolustuslinja rakennettiin estämään vihollisen mahdollinen hyökkäys Hangon suunnasta sisämaahan. Linjalla oli yli 40 bunkkeria, yli sata konekivääripesäkettä, sata tykkiasemaa ja melkein 60 kilometriä panssariestettä. Rakennushankkeen on todettu olleen Pohjoismaissa ainutlaatuinen. Linja oli samalla lännen raja Neuvostoliittoon, joka vetäytyi Hangon vuokra-alueelta joulukuun 2. päivänä vuonna 1941. Elokuvan suunnittelu alkoi syksyllä 2018. Sen ovat ohjanneet Jonny Forsman ja Christopher Marins, joka on myös editoinut elokuvan. Äänisuunnittelusta vastaavat Marins ja äänittäjä Jesper Söderström.

vielä joulun alla, mutta vuoden 2021 alussa työt aloitetaan myös asiakastiloissa.

Remontin yhteydessä myymälään tulee mm. uudet energiatehokkaat kylmäka-

että kansallinen kertomus jostain sellaisesta, joka olisi voinut muuttaa Suomen historiaa ratkaisevalla tavalla, Holm kiteyttää.

Julki kevään puolella

Julkaisemme perinteiset

JOULUTERVEHDYKSET torstain 24.12. lehdessä. puh./tel. (019) 278 866 ilmoitus@etela.com

ETELÄN UUTISET www.etela.com

facebook.com/etelauusimaa

Profile for Etelä-Uusimaa

EU 60b / 6.12.2020  

EU 60b / 6.12.2020  

Profile for etela