Adásidő 2020/1

Page 1

ADÁSIDŐ A KATOLIKUS EGYHÁZ HIVATALOS SEGÉLYSZERVEZETÉNEK LAPJA

X. évfolyam I. szám 2020. tavasz INGYENES

KARITÁSZT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁM: 19666275-1-43

éves az ADÁSIDŐ

EMBERTŐL EMBERIG TEREMTÉSVÉDELEM ÉS ÖNGONDOSKODÁS

KÖZÖSEN TESSZÜK A JÓT

ÖRÖM AZ ÖSSZEFOGÁSBANA Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve A 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 1938 után ismét hazánkban kerül megrendezésre 2020. szeptember 13. és 20. között. A kongresszus egy hete számtalan programot tartalmaz, amelyre előkészítő programok során méltóképpen készülhetünk mi is. Erre a készületre hívjuk a Karitász önkénteseit, munkatársait, támogatóit és az Adásidő magazin minden olvasóját. A Katolikus Karitász szervezett formában is részt vesz az előkészületekben. Március 24-én, Szent Oscar Romero, a Nemzetközi Karitász védőszentje halálának 40. évfordulóján nemzetközi tudományos konferenciát rendezünk a Magyar Tudományos Akadémián. A konferencia témája a Katolikus Egyház szeretetszolgálati tevékenysége, amely az Eucharisztiából táplálkozik. A konferencia előadói az egyházi szeretetszolgálat hazai és nemzetközi szakértői, kiemelt szereplői lesznek. A rendezvény lehetőséget biztosít, hogy a hazai és nemzetközi tudományos, egyházi, politikai és szociális szakmai élet kiemelt résztvevői megismerkedhessenek az

Egyház szociális tevékenységével és kapcsolatot teremthessenek a szolgálatot végző kiemelkedő személyekkel. A nyári hónapokban Budapesten kiállítást is szervez a Katolikus Karitász a Műcsarnokban a NEK Titkárság megbízásából. A kiállítás az Egyház sokszínű szeretetszolgálati tevékenységét mutatja majd be látványos, interaktív módon az Egyház karitatív és szociális tevékenységének múltját és jelenét is megjelenítve. Bízunk benne, hogy a konferencia és a kiállítás szervezése, a részvétel és a rendezvények hozadéka mind építőkövei lesznek a szolgáló szeretetnek, amit nekünk az evangéliumi szeretet tanúinak nap mint nap gyakorolnunk és megélnünk kell. Készítsük fel lelkünket minden lehetséges módon a Kongresszusra, hogy a Jézussal való találkozásunk és a tanúságtételünk szebb és hitelesebb tudjon lenni. Segítsen minket a kongresszusra való lelki készületünkben is a Nemzetközi Karitász védőszentje! Szent Oscar Romero, könyörögj értünk!

SZENT OSCAR ROMERO

(1917. augusztus 15 – 1980. március 24) Egy salvadori szegény családban nevelkedett. Teológiai tanulmányait San Salvadoron kezdte el, majd a római Gregoriana Pápai Egyetemen fejezte be. 1942-ben Rómában szentelték pappá. 1967-ben választották a salvadori püspöki konferencia titkárának. VI. Pál pápa nevezte ki San Salvador segédpüspökének, majd 1974-ben Santiago de Maria egyházmegye megyéspüspökévé. 1977-ben San Salvador érseke lett. A szegények, az elnyomottak és a nincstelenek érdekében rendszeresen szót emelt. Szentbeszédeiben, amelyeket nem csupán a székesegyházban hallhattak a hívek, hanem az egyházmegye rádiója révén az egész országban, folyamatosan szóvá tette a hatalom által elkövetett jogtalanságokat. A világban a szegények szószólójaként, a nép jogainak védelmezőjeként ismert érseket szentmise alatt gyilkolták meg 1980-ban. 2015. május 16-án a Caritas Internationalis hivatalosan is védőszentjének választotta a vértanú érseket. Ferenc pápa 2018. október 14-én avatta szentté Oscar Romerot a fiataloknak szentelt püspöki szinódus idején a Szent Péter téren.

ADÁSIDŐ MINDENNEK MEGVAN AZ ÓRÁJA

Impresszum: Adásidő - A Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezetének lapja ∙ Kiadja: Katolikus Karitász A szerkesztőség címe: 1111 Budapest, Bartók Béla út 30. ∙ Telefon: 06/1/372-0910 ∙ Fax: 06/1/372-0914 E-mail: adasido@caritas.org.hu ∙ Honlap: www.karitasz.hu ∙ Felelős kiadó: Écsy Gábor, Katolikus Karitász országos igazgató ∙ Szerkesztő: Csapó Viktória, Zagyva Richárd ∙ Tördelés, nyomdai előkészítés: EsterCom Kft., www.estercom.hu ∙ Arculat, layout: Kohán József ∙ Fotók: karitász önkéntesek ∙ Korrektúra: Szenci-Kovács Emese ∙ A rejtvényt készítette: Zsirai László ∙ Nyomda: VIRTUÓZ Kft. ∙ ISSN: 2062-6584 ∙ A kiadvány az EMMI támogatásával jelenik meg.

ADÁSIDŐ 3


Hírek

Teremtésvédelem és öngondoskodás Ferenc pápa Laudato si’ kezdetű Enciklikája új utakat jelöl ki a karitatív munkában is. A Katolikus Karitász a „Felzárkózó települések” hosszútávú programon belül teremtésvédelmi irányultságú szociális mintaprojektet indított Baranya megyei aprófalvakban. Téseny és Kisszentmárton összesen négy utcát, kétszáz házat és ötszáz lelket számlál. Mindkét település a fő közlekedési útvonalaktól és munkahelyektől távol fekszik, valamint összetett szociális problémákkal küzd. A hasonló nehézségekkel küzdő települések segítéséhez, az ott élő családok megélhetésének megszilárdításához és életkörülményeik javításához a hátrányos helyeztű emberek támogatásában tapasztalattal rendelkező nagy karitatív szervezetek új módon kívánnak hozzájárulni a „Felzárkózó települések” program keretében. A hosszútávú program célja az, hogy Magyarország komplex mutatók alapján 300 leghátrányosabb helyzetű településén a Máltai „Jelenlét Módszer” szerint fogantatástól foglalkoztatásig segítse a rászoruló embereket. A módszer alapvetése, hogy a felzárkóztatás a hátrányos helyzetű családok életében való mindennapi támogató jelenléttel és települési szociális diagnózison alapuló célzott, komplex segítségnyújtással lehetséges. A programot a két ormánsági településen Katolikus Karitász vezeti, és számos, a gyermekeket és családokat célzó program mellett elindított egy teremtésvédelmi és öngondoskodást segítő mintaprojektet is.

egyre kevésbé teszik lehetővé az elöregedett gyümölcsfaállományok pótlását és a kiskertekben az elégséges men�nyiségű tavaszi szaporítóanyag beszerzését. Február utolsó napján, mindkét településen jelentős esemény valósult meg: összességében közel száz családi portán 552 gyümölcsfát ültettek el a lakosok, melyet a Katolikus Karitász adományként biztosított számukra; márciusban pedig ötven háztartás bővíti kiskertjének méretét a megérkező vetőmagoknak köszönhetően. A Katolikus Karitász már a tervezésekor gondot fordított arra, hogy a megvalósítás során a Szentatya Laudato si’ enciklikájának megfelelően járjon el. Ennek keretében a segélyszervezet régi tájfajta gyümölcsfacsemetéket adományozott, mert ezek a dél-baranyai klimatikus viszonyokhoz évszázadok során már alkalmazkodtak. A fajtakiválasztás módjának köszönhetően, egyrészről a biológiai sokféleség („biodiverzitás”) megtartása valósul meg, másrészről a csemeték növekedési erélye és állékonysága várhatóan erős lesz. Mindemellett, a most elültetett tájfajta gyümölcsfák szolgáltatják majd azokat a vesszőket, amelyek a következő években a tudatos helyi fajtamegőrzés alapját képezik. Ennek a sokévszázados tudásnak a településen élő családapák számára történő átörökítése „gyümölcsészeti-szakember” bevonásával történik majd az elkövetkező hónapokban. A kiosztott csemeték 2-4 év múlva fordulnak termőre, „középkorú” fákként pedig évente összesen harminc tonna gyümölccsel gazdagítják majd a baranyai családokat. A program jelentős új eleme a két település klíma-adaptációs képességének erősítése is. Amellett, hogy a veteményeskertek területének növelése számos porta esetében mostantól köztesműveléssel történik (gyümölcsössel kombinált veteményeskertek), a klímaváltozás során jelentkező tartós nyári hőségidőszakok hatásmérséklése is megvalósul. A most elültetett gyümölcsfacsemeték, fákká A karitatív munkában jelentős hagyomány a lakossági terebélyesedett állapotukban, minden évben hatezer kikiskertek művelésének segítése, hiszen az önellátásra tö- logramm szén-dioxidot lélegeznek majd be, ötszáz négyrekvés ma is a vidéki családok életének egyik legfontosabb tagú család számára bocsájtanak majd ki egy évre elegencélkitűzése. Így van ez Tésenyben és Kisszentmártonban dő oxigént, illetve évente mintegy 2 tonna szén-dioxidot is, ahol a települési diagnózis egyértelműen igazolta, hogy kötnek majd meg. a gyümölcstermesztés helyi megerősítése és a kiskertek Decsi-Bíró Adrienn, Hideg József bővítése iránt mindkét településen jelentős igény muFotó: Majoros Árpád, Magyar Máltai Szeretetszolgálat tatkozik, ám a háztartások szerény jövedelmi viszonyai ADÁSIDŐ 4


Tíz éve Együtt a babákért A dm és a Katolikus Karitász együttműködésében 2011ben indult el az Együtt a babákért elnevezésű akció, amelynek keretében a drogéria jelképes keresztszülői szerepet vállalva évente 260 rászoruló családnak adományoz fél évre elegendő pelenkát. A Katolikus Karitász országos hálózata és önkéntesei által évről-évre olyan kisgyermekes családokhoz juttatja el a pelenkákat, akiknek ez valódi segítséget jelent a mindennapokban. Február 18-án Érden vidám hangulatú ünnepség keretében adták át a pelenka adományokat tíz rászoruló családnak a dm és a Karitász képviselői. Az esemény egyben a 10 éve tartó szoros együttműködés megünneplése is volt, melyen a drogéria képviseletébe Hittner Krisztina, a dm PR és ügyfélszolgálati csoportvezetője elmondta, köszönik a segélyszervezet munkatársainak és önkénteseinek, hogy segítséget nyújtanak az üzletláncnak keresztszülői vállalása teljesítésében azáltal, hogy az adományok valóban jó helyre kerülnek. Hisznek abban, hogy hatékonyan segíteni nem rövid ideig tartó akciók, hanem hosszútávú partnerségek által lehet igazán. Joubert Lászlóné, a Karitász gazdasági igazgatója köszönetét fejezte ki az adományozó felé, hangsúlyozva, hogy a két szervezet közötti együttműködés mennyire egyedülálló hazánkban: nincs még egy olyan cég, amelyik ilyen komoly segítséggel állna ilyen hosszú idő óta egy szociális segítségnyújtást célzó ügy mellé: az üzletlánc az elmúlt 10 év alatt 170 millió forint értékű adománnyal segítette a nehéz helyzetben élő kisgyermekes családokat.

Soós Nagy Zsoltné Márta, érdi karitászönkéntes arról beszélt, hogy a rászoruló családokkal a karitászcsoport és a helyi tanoda munkatársai napi kapcsolatban vannak, jól ismerik az egyes családok élethelyzetét, nehézségeit és több módon igyekeznek nekik segítséget nyújtani. Majsik Piroska érdi nagymama unokája is részesül idén a fél évre elegendő pelenka adományból. A hálás nagyszülő elmondta, hogy ők gyermekeivel és unokáival együtt 15-en élnek egy háztartásban nehéz körülmények között. Az adomány nagy segítséget jelent nekik és sok más nélkülöző családnak, mert a pelenka megvásárlása hónapról hónapra nagy anyagi terhet jelent a kisbabát gondozó szülőknek. Az Együtt a babákért program lehetővé teszi, hogy az erre szánt összeget más fontos kiadásokra fordíthassák, s így életkörülményeik javulhassanak. Decsi-Bíró Adrienn

A humanitarizmus jegyében A Magyar Honvédség és a Katolikus Karitász közötti együttműködés elmúlt hat hónapjának áttekintése volt az egyik kiemelt célja a 2020. február 11-én, a Petőfi laktanyában megtartott megbeszélésnek. A Katolikus Karitász részéről Écsy Gábor országos igazgató és Zagyva Richárd igazgatóhelyettes, míg a dandár részéről Kiss Ferenc ezredes, az MH BHD törzsfőnöke és Ócsai Géza alezredes, az MH BHD 32. NHD törzsfőnöke vettek részt az eseményen. A találkozót Dr. Murinkó Attila ezredes vezette fel, majd Kiss ezredes a dandár bemutatásával, feladatrendszerével ismertette meg a vendégeket. Écsy Gábor tájékoztatásában kiemelte, hogy a Katolikus Karitász elégedett az együttműködés tartalmával és a tapasztalatok igen pozitívak. Számukra komoly támogatást jelent, hogy adományaik egy részét a honvédség által térítésmentesen bérbeadott használaton kívüli katonai ingatlanban gyűjthetik össze. „A jövőre vonatkozóan feltétlenül szeretnénk hosszabb távon igénybe venni a részünkre biztosított raktárat” – foglalta össze elképzeléseit az országos igazgató.

A találkozó Ócsai alezredes az egység életéhez kapcsolódó történelmi ismertetőjével, a hagyományápolás látható jeleinek bemutatásával zárult. A közvetlen hangvételű találkozó keretet adott az eddigi tapasztalatok kölcsönös ismertetésére, valamint a levonható következtetések alapján a további lépésekre. Szerző: Kun-Orosz Adrienn Fotó: Gramantik Zoltán

ADÁSIDŐ 5


Egyházmegyék Debrecen-Nyíregyháza

A remény soha nem alszik ki

Látogatóban a Botos családnál

Rendszeresen betérek a Hodászon élő kilencgyermekes családhoz, akiket egy szomorú esemény kapcsán ismertem meg az elmúlt esztendőben. A legkisebb gyermek születése után az édesanya elhunyt. Az édesapa természetesen a hét hónapos Lilien Zselykével van, aki jelenleg kezelésre szorul, mivel érdaganatot diagnosztizáltak nála. A két legidősebb lány magántanuló lett az ősszel, a többiek szorgalmasan járnak iskolába. Minden gyermek kiveszi részét az otthoni tennivalókból

- a nagylányok a háztartásban, a házimunkákban serénykednek. A fiúk gondoskodnak az állatokról, részt vesznek a ház körüli teendőkben. A gyerekek nagyon összetartóak, szeretik egymást. A család nagyon szerény körülmények között él a kétszobás otthonában. Az elmúlt időszakban többféle módon segítettük a családot. A Katolikus Karitász az országos Lak6 programjából mintegy 600.000 forint értékben nyújtott támogatást számukra, elsősorban a közüzemi számlák rendezésével. A dm és a Katolikus Karitász együttműködésében

megvalósuló Együtt a babákért elnevezésű program keretében pelenka-támogatásban is részesül a család legfiatalabb tagja. További felajánlásoknak köszönhetően élelmiszerrel, ruhaadománnyal, vásárlási utalván�nyal is segítettünk, illetve folyamatosan igyekszünk a család mindennapi megélhetését támogatni. Mivel Attila, az édesapa nem tud most munkát vállalni, így minden adomány nagy segítség nekik. Együttgondolkodva keressük a lehetséges megoldásokat a nehézségekre. Tervünk, hogy a nyári szünetben megrendezésre kerülő táborok valamelyikébe bevonjuk a gyermekeket. Nadrai-Gergely Klaudia Az Egyházmegyei Karitász évente 18-20.000 embernek nyújt segítséget különböző programokon keresztül. A két megyében összesen 60 plébániai karitászcsoport működik. Természetesen van lehetőség arra, hogy bármely településen új csoport alakuljon. Ahol karitászcsoport van, ott sokkal nagyobb lehetőség nyílik a rászorulók megsegítésére.

ADÁSIDŐ 6


Az ünnepek elmúlnak, a szeretet megmarad! „Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.” Teréz anya Jó dolog jónak lenni és szolidaritást vállalni másokkal, jó dolog egy kenyeret kettétörni és szeretettel megosztani azokkal, akiknek nincs! A hideg téli hónapok idején hála Istennek voltak olyan emberek, akik fontosnak érezték, hogy településükön élő, hátrányos helyzetű, sokszor létminimum alatt élő embertársainkon segítsenek. 2019. december 23-án Hepp Szabolcs önkormányzati képviselő kezdeményezésére szervezték meg az I. Civil Adventi Forgatagot Napkoron. Ennek keretében a helyi Szent Erzsébet Karitászcsoportnak egy üst halászlevet ajánlottak fel. A csoportban 32 aktív önkéntes teszi a dolgát nap mint nap, akik most úgy döntöttek, hogy az idős, beteg, ágyban fekvő embereknek személyesen viszik el a friss halászlét egy kis sütemény kíséretében. Leírhatatlan mosolyt és örömet varázsoltunk a meglátogatott idős, beteg emberek arcára!

2020. január 20-31. a dermesztő hideg nappalok és éjszakák időszakában ismét meleg ételt osztott a napkori karitászcsoport tíz napon keresztül, összesen 400 adagot. Az egy tál ételadományt azok az emberek kapták, akiknek nem telik meleg ételre, tűzifára vagy otthonra sem. Az ételosztáshoz a finom ebéd elkészítését a Napkelte Panzió tulajdonosa biztosította. Az év legnehezebb időszakában – január utolsó két hetében – az ebé-

dosztás nem valósulhatott volna meg eredményesen, a nagylelkű vállalkozók - Támba Miklós és felesége, Serbán András és felesége – felajánlása, a szociális helyzeteket közelről ismerő család és gyermekjóléti szolgálat és a karitász csoport segítsége nélkül. A Szent Erzsébet Karitász csoport az átmenetileg nehéz helyzetben lévők, betegséggel küzdők, egyedül élő idősek, rászoruló nagycsaládosok segítését az egyik legfontosabb feladatának tekinti nemcsak az ünnepek során, hanem az év minden napján. Arra törekszünk, hogy folyamatosan odafigyeljünk minden embertársunkra tiszta szívvel, hittel, emberséggel, önzetlenül. Hálásan köszönjük a vállalkozóknak, akik szakmai tudásukkal, anyagi támogatásukkal vagy szervezett önkéntes tevékenységükkel segítették a rászorulókért végzett munkánkat. Bízunk abban, hogy a jó cél, az önzetlenség, az együttérzés és a tenni akarás arra ösztönöz majd sokakat, hogy lehetőségeiknek megfelelően továbbra is támogassák a Szent Erzsébet Karitász csoport tevékenységét Napkoron a bajba jutott helyi lakosok javára. A Jó Isten bőséges áldását kérjük minden adakozóra és karitász munkatársra! Borné Balogh Erika karitászvezető, Napkor

ADÁSIDŐ 7


Egyházmegyék Eger

Közösen tesszük a jót! Ételt adok – ételt kapok kezdeményezés Mezőcsáton

Az év vége és az ünnepek közeledtével 2019 decemberében egyre jobban megszaporodtak a Mezőcsáti Boldog Gizella Karitász Csoport felé irányuló kérések élelmiszeradományokkal kapcsolatban, ezért csoportunk a Tárjátok ki a szíveteket! programon belül elindította a karácsonyi-újévi időszakra az „Ételt adok – ételt kapok” kezdeményezést. Az akció keretében egy megerősített állványra 8 tárolóedényt helyeztünk ki a városközpontban, melyekbe bárki helyezhetett élelmiszert, akár konzervet, pékárut, akár meleg ételt. A tárolókból ezután a rászorulók szabadon kivehették, amire szükségük volt. Kérésünk csupán annyi volt feléjük, hogy az edényeket ne feszegessék le az állványról, valamint tisztaságukra ügyeljenek. A kezdeményezést közösségi oldalakon is meghirdettük, így nagyon gyorsan eljutott a lakossághoz.

Évkezdő találkozó a karitászcsoportok vezetőinek

Zöldellő Kertek 2020

Idén is megérkezett a tavasz, ami a karitász számára a földek megművelésének a segítését és motiválását is jelenti. Az Egri Egyházmegyében 8. éve hívjuk a rászorulókat a Zöldellő Kertek programban a lakásukhoz tartozó földterület megművelésére. Idén 22 településen 1.200 család vállalja, hogy a ház körüli földet felássa és a karitásztól kapott vetőmagokkal beülteti, majd a növényeket gondozza. Első fázisban 20 féle konyhakerti növény vetőmagját, majd később vetőburgonyát és a jó idő beálltával paradicsom és paprika palántát kapnak a családok. Évről-évre egyre nagyobb sikere van a programnak, hiszen a növények a családok élelmezését szolgálják és nagyot lépnek az öngondoskodás felé.

Meleg ételt osztunk egész évben

Az akcióval kapcsolatban rengeteg pozitív visszajelzés érkezett mind azoktól, akik szeretnék a rászoruló embereket támogatni, mind azon személyektől, akik rászorulnak az élelmiszeradományokra. Többen kérték, hogy ha lehetséges, a jövőben is többször legyen hasonló megmozdulás.

ADÁSIDŐ 8

Az Egri Karitász Központ egész évben kétfogásos ebédet oszt Eger városában. Mindezt tesszük csendben, Árpád-házi Szent Erzsébet példáját követve. A meleg étel nemcsak télen, hanem nyáron is biztos lehetőséget nyújt naponta 50 éhes embernek, akik hálásak az ebédért. Karácsony előtt Ternyák Csaba érsek atya is ellátogatott az ebédre, és együtt ünnepelt a rászorulókkal. Évek óta így telik a karácsony a karitász konyhán, és a rászorulók nagyon büszkék rá, hogy karácsony küszöbén ők az egri érsekkel ebédelhetnek.

Február 22-én évnyitó találkozóra gyűltek össze az Egri Főegyházmegye plébániai karitász csoportjainak a vezetői és képviselői. Elsőként a 2019-es esztendő eredményeit értékeltük a csoportok által beküldött beszámolók alapján. Árvai Ferenc igazgató atya megköszönte a 65 plébániai csoportban tevékenykedő 911 karitász önkéntes munkáját. Ezt követően a 2020-as esztendő terveit elemezték.

Caritas Junior-nap

Gyöngyössolymoson Caritas Junior-napot rendeztek farsang idején: közösségi programokon és érzékenyítő foglalkozásokon vettek részt a Juniorok.


2020. évi egyházmegyei központi karitász-programok

Plébániai Karitász Napok Caritas Junior- Young Caritas tavaszi találkozó Karitász Focikupa Karitász gyermektáborok Karitász önkéntesek lelkigyakorlata – Eger Caritas Junior/Young Caritas – Nap Egerben Szent Erzsébet ünnepe és Szent Erzsébet-kenyere akció

Köztes átmenetek – Interaktív kiállítás a drogokról, függőségekről

Február 11-én nagyszabású drog­ prevenciós kiállítás nyílt Egerben, a Főegyházmegyei Karitász Központ Eger RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat szervezésében az egri Uránia Mozi és Rendezvényközpontban. A program az EFOP-1.8.716- 2017-00004 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegség megelőzése érdekében című pályázat keretében valósult meg.

A Köztes Átmenetek Nonprofit Kft. által működtetett vándorkiállítás 2001 óra járja az országot. Egerben 4 héten keresztül volt látogatható, amely idő alatt közel 1500-an tekintették meg a kiállítást. A szervezők főként 14 éven felüli diákokat, szüleiket, pedagógusokat és szakembereket vártak a kiállításra, de a prevenciós színtér nyitott volt bárki számára, aki előzetesen bejelentkezett. A kiállítás a droghasználat soktényezős problémáját igyekszik interaktív és átélhető módon bemutatni a programon részt vevő csoportok számára. Egy-egy csoport átlagosan 90 percet töltött a közel 150 nm² nagyságú kiállító térben, ahol a tárlatvezetők (addiktológus, szociológus, pszichológus) segítségével 5 „szobán” keresztül nyerhettek betekintést a szenvedélybetegség kialakulásának folyamatába. A termek mondanivalója egymásra épült, és különböző képek, fények, filmek és tárgyak tették különlegessé a kiállítás üzenetét. A vezetők mindig az aktuális csoport életkorához, érdeklődéséhez és érintettségéhez igazítva igyekeztek

JUBILÁNS KARITÁSZ CSOPORTJAINK

Ebben az esztendőben a Plébániai Karitász Csoport alapításának jubileumi esztendejébe léptek az alábbi csoportjaink: • 25 éves: Szent Erzsébet Karitász Csoport (Törökszentmiklós); Főplébániai Karitász Csoport (Jászberény) • 20 éves: Szent Anna Karitász Csoport (Jászalsószentgyörgy); Szent Erzsébet Karitász Csoport (Egerbakta) • 1 0 éves: Szent Hedvig Karitász Csoport (Gyöngyöspata) Szeretettel és hálával gondolunk a jubiláló csoportjainkra. Isten áldja meg őket a sok jóért, amit az egyház nevében és az evangélium szellemében tesznek.

a résztvevőkkel együtt megkeresni a szerhasználat okait, a függőség kialakulásában szerepet játszó kockázati és védő tényezőket. A különböző szerek ismertetésén túl, sok szó esett a család és a kortársak szerepéről, a fontos értékekről, és a viselkedéses függőségekről. Az ötödik szoba volt az ún. RÉV-es szoba, ahol a Szolgálat munkáját, munkatársait, programjait ismerhették meg az érdeklődők. A szervezők a kiállítás segítségével egy különleges környezetben tudtak hiteles információt nyújtani a fiatalok és az érdeklődők számára egy olyan bonyolult és soktényezős jelenségről, mint a drogfogyasztás. A nem mindennapi környezet lehetővé tette, hogy széles körben felhívja a figyelmet a szenvedélybetegség problémájára, és sok száz fiatalnak nyújtott prevenciós élményt. Siposné Kohári Szilvia intézményvezető

Egri RÉV programjai:

• Köztes átmenetek, egy hónapon keresztül 1300 fő részvételével • Autogén tréning • Stresszkezelő tréning • Meseterápiás csoport • Online függőségeket kezelő csoport • Kortárs-segítő Képzés • Nyári napközi • Nyári tábor a Balaton parton • Felépülés nap – Mozgásterápiás színházzal • R ÉV Kupa Sport nap • Szakmai Workshopok • 10 alkalmas prevenciós csoportok középiskolákban • Családi napok • Internetes klub • Egészségmegőrző torna • Angol nyelvi klub • Party Service Szolgáltatás a FestEgeren és az EKE Gólyatáborában

ADÁSIDŐ 9


Egyházmegyék Esztergom-Budapest

Így is lehet Csoda család

Egy rövid történetben szeretnénk bemutatni a Kovács családot olvasóinknak. Példaértékű csapatot alkotnak ők, anya, apa és 3 fiú, csakúgy, mint a mesében. Lacó és Móni, a szülők, valamint a három fiú Marci, Nándi és Áron egy különleges família. A mai rohanó világban, ráadásul 3 kamaszkorú fiúval nem könnyű az élet, náluk mégis jut idő a karitatív tevékenységre is. A szülők azon felfogás alapján nevelik gyermekeiket, hogy igenis látni kell és észre kell venni a körülöttünk élőket, a nehéz sorsokat.

A srácok már fel tudják mérni, hogy nekik és családjuknak mennyivel könnyebb az élete néhány családénál, és ekként is élik hétköznapjaikat. Szívesen segítenek bárkinek, bármikor. Egyik alkalommal, a szülők nem kis meglepetésére, a középső fiú, Nándi, aki nemrég töltötte 16. életévét, saját döntése alapján felajánlotta a 16. születésnapjára fordítandó összeget a rászorulók vasárnapi ebédeltetésére. Mivel rendszeresen járnak vasárnaponként ebédosztásra a Kispesti Nagyboldogasszony Karitászba, inADÁSIDŐ 10

nen jött e nemes gondolat. Anya, apa, valamint a testvérek egymást segítve nekiláttak a nem kis mennyiségű étel készítésének. Együtt voltak, mindenki segített és egy csodálatos vasárnapot szereztek jó néhány nélkülözőnek. Ráadásul az egész család folyton mosolyog, mindig mindenki jókedvű. Mint mindenhol, természetesen náluk is vannak nehézségek, de valahogy ezt is jobban kezelik az átlagosnál. Isten gondviselésére hagyatkozva élnek. Legyen szó egyházközségen belüli ebédfőzésről a betegnek, a „72 óra

kompromisszum nélkül” keretében végzett önkéntes munkáról, segítségről a Karitásznak, bárhol és bármikor szívesen segítenek. Sőt, ha állatokat kell menteni vagy befogadni, abban is az élen járnak. Egyszerűen csoda, hogy vannak még ilyen fiatalok, csoda, hogy van ilyen család! Sebestényné Kovács Anita, Szigetvári Györgyné Rozi, Zsemberyné Hadady Ágnes, Fotó: Zsemberyné Hadady Ágnes

A Lak6 Program megvalósításáról

Már az elnevezése is jelzi: programunk a lakhatást támogatja, és biztosíthatja annak lehetőségét, krízishelyzetek áthidaló kezelését, ideális helyzetben tartós megoldását. Sok szóbeli, írásbeli köszönetnyilvánítás erősített már meg bennünket, men�nyire fontos és egyedi ez a program, mekkora segítséget jelent a rászorulóknak. Jó átérezni azt a lelki megnyugvást, amit e támogatás, így ezáltal a lakhatás biztonságérzésének megőrzése jelent. A kérelmezők helyzetének áttekintése után mindig megtapasztaljuk, hogy nem volt más lehetőségük az adott krízishelyzet kezelésére, és valóban csak a Katolikus Karitász és az Lak6 Programja által kaptak megoldást a számukra kilátástalannak tűnő élethelyzetben, amikor már a családsegítők számára is kezelhetetlennek tűnt az adott probléma. A program keretén belüli segítségnyújtás során sokféle tapasztalatot szereztünk már: • Önkormányzati lakások esetén a Lak6 támogatással a bérleti szerződés felmondását előztük meg, illetve segítettük ezek meghos�szabbítását, ismételt megkötését. Ez nemcsak a lakbér rendezését jelenti, hiszen sok esetben a közműhátralék a lakhatást is veszélyezteti, a bérleti szerződés megújításának is akadálya • Áram- és gázdíj hátralék kifizetésével közvetlen kikapcsolási veszélyhelyzet is kezelhető. Az Elmű tartozásfelező kampányában részt vevők számára kifizetett hozzájárulással egy nagyobb összegű, és régebbi elmaradás volt rendezhető. • Az áramszolgáltatás kikapcsolása és a mérőóra leszerelése esetén, sok rászorulónak nincs anyagi kerete a mérőhely uniós szabvány szerinti kialakítására. A szabványosítás költségeinek átvállalásával a Karitász sokszor több éves reménytelen helyzetben segített, hogy újra legyen áram az otthonokban.


• Az önkormányzati adósságkezelési folyamatba kapcsolódva az önrész kifizetésében nyújtottunk támogatást a Lak6Program által, de volt, hogy befizetésünkkel leszorítottuk az ügyfél hátralékát a jogszabályi határ alá, így elérhette az adósságkezelési támogatást. Több esetben a Karitász segítségével zárulhatott a hátralékkezelés. • Több, elmaradását részletfizetéssel rendezni kívánó családot támogathattunk, hogy törlesztésük folyamatossága megmaradjon, vagy épp megnyugtatóan rendeződjön. • Társasházi közösköltség-hátralékok átvállalásával elkerülhetővé vált a végrehajtás, a hátralék jogi útra terelése. 2019-ben a Szent Erzsébet Karitászhoz 50, a fenti programba illeszthető kérelem érkezett. Ebből 5 nem került bírálatra, mert a kérelmező vagy nem volt együttműködő, időközben elköltözött, vagy irreálisan magas összegű kéréssel érkezett. Az országos központ bírálóinak köszönhetően 5.036.909 forint összegben 44 kérelem kapott támogatást. Tekintettel arra, hogy Nemzeti Eszközkezelő ingatlanából érkező

kérés a megkezdett visszavásárlási részletfizetés ellenére sem küldhető a programba, egy pályázatot összefogással, plébániai és saját forrásból teljesítettünk az önkormányzati hátralékkezelési támogatás elérésére. A beteg hölgy kapcsolati hálójának megerősítésére, hatékonyabb mozgósítására a Karitász Központ esetkonferenciát is kezdeményezett a helyi családtámogatási irodával. A Lak6Program nemcsak arra ad lehetőséget, hogy egy-egy lakhatási problémában segítséget nyújtson: egyéb szociális gondokra is felhívja a Karitász figyelmét, amivel javíthatunk a rászoruló emberek életminőségén. A kérelmezőkkel való beszélgetés, kapcsolattartás során lelki, életvezetési, nevelési, napi szociális terhek is felszínre kerülnek, amiben munkatársaink további tárgyi segítséget nyújthattak nemcsak tartós élelmiszerrel, ruhaneművel, de pl. tűzifával, lakásberendezési tárgyakkal, egészségügyi eszközökkel, bébiápolási termékekkel, iskolaszerekkel. Plébániai karitászcsoportjainknak fontos feladata az utánkövetés, a támogatottak sorsának további figyelemmel követése.

A példák mutatják, hogy a program általi segítséggel, pl. hajléktalanná válás megelőzésével, vagy akár egy kisebb összeg egyszeri rendezésével javulást, egy jobb szociális helyzetet érhetünk el a Katolikus Karitászhoz forduló együttműködő rászorulók életében. De az igazi nagy probléma az, amikor a fizikai szegénység lelkileg nyomorít meg. Mindennapi tetteinkben a szolgáló szeretet gyakorlása által láttatni tudjuk Isten, és az Egyház gondoskodó szeretetét.

ADÁSIDŐ 11


Egyházmegyék Győr

Hittel, bizalommal és hálával Évértékelő beszélgetés Szabó György karitászigazgatóval – Miben gyarapodott a Győri Egyházmegyei Karitász az elmúlt évben? Az év eleje jól indult, hála Veres András győri megyéspüspök atya döntésének: egy jó állapotú, használt, 1125 kg teherbírású kisteherautóval gazdagodtunk, így napi tevékenységünk sokkal könnyebbé vált. Megtakarításainknak köszönhetően egy raktár és egy irattár-helyiséget kezdtünk el kialakítani házilagos felújításban, ablakcserével. Munkánkhoz nagy szükség volt már egy ügyfélnyilvántartó szoftverre, amit informatikusunkkal együttműködésben, gazdaságosan sikerült létrehoznunk és működtetnünk.

Örömmel tapasztaltam, hogy további karitászcsoportok alakultak egyházmegyénkben (Tét, Ács, Bábolna, Csorna, Sopron-Szent Margit II.), és azt, hogy láthatóan érdeklődnek egymás munkája iránt, vendégségbe hívják egymást. Nagyon örültem annak is, hogy tovább erősödött munkatársi és önkéntesi közösségünk. A legutóbbi tartósélelmiszer-gyűjtésünk során kérés nélkül jöttek többen önkénteskedni, köztük a foglalkoztatott munkatársak is. A megváltozott munkaképességűekkel való foglalkoztatásunkban zsugorfóliázó és kockatömb-préselő berendezéssel, valamint két rakADÁSIDŐ 12

tár-konténer kedvezményes vásár- megjelenő energiahatékonysági pálásával is gyarapodtunk. A használt, lyázatot, aminek kihasználásával de jó állapotú konténerek egyrészt a folytatódhatna központunk felújítábeázások miatt váltak szükségessé, sa. Telephelyünk kétharmad része másrészt egy sokgyermekes család ugyanis (530 m2) felújítatlan (fűépületének felújítását szeretnénk tá- tés, világítás és használható vízellámogatni átmeneti ingóság-tárolással. tás nélküli), ezért ott folyamatosan Nem utolsósorban lelki megerősö- ténykedni nem tudunk, csak raktádésünknek örülök: immár minden rozunk. Meg kell fontolnunk, hogy munkanapot szentírási idézet és mit hová rakunk, mert több helyen magyarázat felolvasásával, valamint beázunk, így apró lépésekben, 1-2 imával kezdünk. Németh László helyiséget önerőből is felújítunk. Miáltalános püspöki helynök atya ha- vel közben folyamatosan végezzük vonta meglátogat minket, hogy ve- segítő munkánkat, ezzel csak lassan zetésével közösen elmélkedjünk, be- tudunk haladni. szélgessünk. – Milyen fontos eseményekre emlék– Milyen pályázati lehetőségek nyíl- szik vissza 2019-ből? tak a Karitász előtt? Tavasszal részt vehettem egy szerbiai A Bethlen Gábor Alapítványnál ki- tanulmányúton, ahol a nálunk sokírt pályázaton Játszóbusz projektre kal nehezebb körülmények között nyertünk néhány százezer forintnyi működő vajdasági magyar katoli-

összeget, így jelenlegi kisteherautónkat fel tudjuk szerelni. Olyan, különösen hátrányos helyzetű területekre szeretnénk eljutni, ahol a szülők felvilágosítása és életmód-tanácsadás mellett a gyermekekkel is szeretnénk játékos módon, nevelő célzattal foglalkozni. Régi vágyunk teljesült egy olyan pályázattal, amivel két fő megváltozott munkaképességű alkalmazottra vonatkozó foglalkoztatási akkreditációt sikerült szereznünk, és ezzel egy régóta ostromlott várat tudtunk bevenni. Idei feladatunk az állami normatíva-támogatás megpályázása is. Nagy reményekkel várjuk az idén

kus karitászosok életébe, munkájába tudtunk bepillantani. Megcsodáltuk hősies küzdelmüket, helytállásukat, ötletességüket. Kiválóan sikerült a szeptember 28-án 80 résztvevővel megrendezett egyházmegyei önkéntes találkozónk, erről azóta is folyamatos megerősítést kapunk. Köszönöm a résztvevőknek, segítőinknek és munkatársaimnak, akik ezt megszervezték. Szívesen emlékszem vissza az év közben megoldott problémákat követő hálaadásokra is. Több munkatárs egy-egy megjegyzéséből kiderült, kegyelmi ajándéknak tekinti, hogy karitászosként dolgozhat.


– Mi okozott kihívást, mi jelentett – Mik a jövőbeli tervek? lenne; erre ígéretet kaptunk püspök feladatot? Folyamatos helyhiány miatt a már atyától. Saját termékeink piacának Öt munkatárstól elköszöntünk nyug­ említett telephely-felújítást szeret- megtalálásához komoly reményt díjazás és átszervezés miatt, egy éves nénk folytatni. Tevékenységünk to- fűzök, emellett Karitász-bolt megközös munka után pedig első part- vábbi szélesítése jórészt ettől függ. nyitásáról is gondolkodunk, amihez nercégünk kivonult a foglalkoztatás- Ezzel párhuzamosan újabb mun- igyekszünk épületet és támogatót ból – helyette rekordidő alatt a Ma- kalehetőségeket keresünk (pl. mo- találni. gyar Máltai Szeretetszolgálat lépett biltelefon-szétszerelés, varrás, egyéb Mindezek megvalósításában komoly be. Már az első alkalom is csoda volt, könnyen tanulható munkák), illetve eszköz számunkra az idei budapesti pláne a második. Nagyon nehezen szeretnénk a foglalkoztatottak lét- Eucharisztikus Kongresszus, melyre éltem volna meg, ha munkatársaink számát is növelni. Ahogy gyarapodik speciális saját termékekkel készüutcára kerülnek, és ezért esetleg az kapcsolatrendszerünk és önkéntes lünk, önkénteseinket pedig szeretegyházat hibáztatták volna. csoportjaink száma, úgy kapunk nénk elvinni a különleges eseményre. Először valósult meg egyházme- egyre több megrendelést, így többféle További fejlődésünket segíti, hogy a gyénkben a Szép Otthon-program. munkát el tudunk végezni. tavaly megvalósult ügyfélnyilvántarSzámunkra is nehéz volt a mélyszetó rendszer után idén saját honlapot génységben élő családok motivációját szeretnénk indítani. feléleszteni, hogy a velük együtt meg– Milyen lélekkel készül a 2020-as tervezett munkát, melyhez szerszáévre? mokat, anyagokat biztosítunk, el is Először is Istenbe vetett töretlen hitvégezzék. A többségüknél ez sikerült, tel, bizalommal és hálával. Szeretde még tanuljuk a munkára való öszném még hatékonyabban ellátni a tönzést és az ígéretek betartatását. feladatomat: hozzásegíteni legalább Az adományozásban vegyes tapasza velünk kapcsolatba lépőket, hogy talataink vannak: egyrészt elegendő hittel éljék meg az életüket; merjenek felajánló jelentkezik tárgyi adomán�maguknál még nehezebb sorsú emnyal, de néhányan sajnos nem foglal- Részben emiatt is eltökéltek vagyunk bert keresni és neki is segíteni; merjekoznak azzal, hogy az átadott ruha, az önkéntes csoportok számának nek őszintén beszélni a problémájukjáték vagy bútor tiszta, jó állapotú növelésében, illetve képzések szer- ról, valamint segítséget kérni. vagy ép-e. Másrészt viszont érezzük vezésében. Az önkéntes csoportok az emberek jószándékát: az adventi alakítása igen nagy kihívás. Mivel Paksa Balázs időszakban két győri cég is meglepett a plébános atyák rendkívül túlterGyőri Egyházmegyei Karitász minket saját élelmiszer-gyűjtésével. heltek, ezért nehezen vállalják új csoportok megalakítását. Nem őket akarjuk terhelni, hanem csak egy arra alkalmas csoportvezető kijelölését kérjük tőlük. A csoport és a vezető segítését mi vállaljuk, és így jóval szélesebb körben tudjuk az országos Karitász-programokat használni a rászorulók javára. Eközben az sem mellékes, hogy az önkéntesek is jelentős lelki megerősödésen mennek keresztül. Sokat segítene, ha az egyik papi lelkigyakorlat témája a Karitász

ADÁSIDŐ 13


Egyházmegyék Kalocsa-Kecskemét

Kis dolgok, szeretettel „Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, nagy szeretettel.” (Kalkuttai Szent Teréz anya) 2019. október 21-én Cselik Beatrix a Kalocsa-Kecskeméti Karitász igazgatója segítségével megalapítottuk a Kalkuttai Szent Teréz Karitász Csoportot a Kunszállási és a Fülöpjakabi Egyházközségben.

Ezt megelőzte, hogy megkerestük a helyi plébánost, Juhos Imre atyát, aki nagy szeretettel és örömmel fogadta kezdeményezésünket a karitászcsoport megalapításával kapcsolatban. A megalakulást követő napokban, jobbnál jobb ötletek születtek az önkéntesek részéről is, hogy mily módon lehetne közelebb vinni a hívekhez és a faluhoz a Karitász tevékenységét. Így született meg a fejünkben a „Herceg és Hercegnő választás”, amit a plébános úr javaslatára Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsoltunk. Mindkét településről jelentkezhettek gyermekek és diákok, az óvodákban és általános iskolákban személyes meghívót kaptak a rendezvényre. A rendezvény fővédnöke maga a plébános úr volt, akinek segítségére a zsűri tagjai voltak: Almási Roland Márk és Bodor Sándor polgármester urak, valamint Czabán Edit c. főorvosasszony. A megnyitó beszédben Imre atya kiemelte, hogy szép és nemes dolog, hogy gondoskodnak a felnőttekről, de még szebb, hogy nem feledkeztek meg a gyermekekről sem. Szebbnél szebb hercegnői és hercegi vonulást láttunk. Ahogy Szent Erzsébetben is megmutatkozott az egyszerűség, úgy a gyermekekben is. ADÁSIDŐ 14

Míg a döntés megszületett, táncházban vehettek részt az érdeklődők, melybe a végén a zsűri tagjai is bekapcsolódtak. A rendezvény alatt süteményt is lehetett vásárolni, az ebből befolyt összeget a rászorulók részére fordítjuk, fordítottuk. A helyezések kihirdetése után a Herceg és a Hercegnő elfoglalták trónjukat, majd ugyanígy az Udvarhölgy és a Lovag is. Decemberben megszervezésre került az Önkormányzati Hivatallal karöltve a már hagyománnyá vált Szociális Karácsony. A hely rendkívüli volt, ugyanis ezúttal nem a Faluház, hanem a Kármel-hegyi Boldogasszony Plébániatemplom adott otthont az eseménynek. Bensőséges és megható volt, főleg az idősebbek részvétele, akik korábban, míg egész-

ségük engedte rendszeresen jártak a szentmisékre, egyházi rendezvényekre, de most már csak akkor, ha valaki elhozza őket. Így számukra nagy öröm és ajándék volt ez az esemény. A diákok karácsonyi műsort adtak elő, Szűts Tamás művész úr rendezésében: „Nagyapa karácsonyi meséje” címmel. Ezt követően a faluház ebédlőjében gulyáslevessel és bejglivel kínáltuk meg vendégeinket, melyet Eszik Róbert tanyagondnok készített sokunknak. S mint ahogy ilyenkor decemberben a Karitász nem unatkozik, mi sem, hála az Úrnak, mert a hívek segítségével számos élelmiszer-, ruha-, játék-, adományfelajánlást kaptunk, amit az ünnepek előtt jutattunk el olyan családoknak, időseknek, egyedülállóknak, akiknek a karácsonyi

ünnepnapokat szebbé, otthonosabbá tudtuk varázsolni. Ugyanakkor a Bács-Kiskun Megyei Kórház Gyermekosztályára is vittünk játékokat, azon gyerekek részére, akik az ünnepeket az Intézmény falain belül töltötték. Öröm volt adni, és öröm volt kapni, ahogy azt Karitász Csoportunk Védőszentje is mondta és élte, mi pedig próbáljuk őt követni az erényekben a lelki gyümölcsök által. Összeállította: Szijártó Etelka Képek: Kovács Szabolcs


Betegek szolgálata

Egyházmegyék Kaposvár

Isten utat készített mindannyiunk számára, ami az ima által Jézushoz vezet, általa üdvösségre juthatunk. Az ima gyógyír mindenféle bajra. Ezt saját tapasztalataim alapján is állíthatom. „Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek!” (Mt 7,7) Jézus tanítása szerint az ima megteremti a kapcsolatot Isten és ember között, csakúgy, mint minden embertársunk között.

doztam és megfogadtam az Úrnak, hálából felajánlom imáimat a betegek gyógyulásáért. Jézus fontosnak tartotta az egyéni ima mellett a közös ima fontosságát. „Bizony mondom néktek, ha ketten egyetértésben kérnek a Földön valamit, bármi legyen is az, megkapjátok mennyei Atyánktól.” (Mt 18,19) A közös imádság, a megélt szeretet, ami hatással van másokra is. Az embereket lelkük mélyén érinti

Az én imám meghallgatásra talált, így jutottam el hitemet megerősítve a kórházi pasztorációig. Az imádság a szív ügye. Számomra abban áll, hogy föllobban a szívem, egész egyszerűen az égre emelem tekintetemet, hálámat és szeretetemet kiáltom az Istennek, megpróbáltatásaimban és örömömben egyaránt. Ha hittel, teljes szívből kitartóan imádkozunk, az Úr meghallgat. Elküldte hozzám az Ő egyik elkötelezett szolgáját, későbbi karitásztársamat, Ladencsics J. Zoltán személyében. Zoltán elesettségemet látva, fölajánlotta önzetlen segítségét, amit csak imáimmal tudok meghálálni neki. Teltek a napok, az ima erejét egyre jobban éreztem a mindennapjaimban. Lassan lába-

meg, összeköti őket. Nagyon vágytam egy ilyen szeretetközösségre! Mivel Isten minden imára figyel, hamarosan megtaláltam azt az imaközösséget, akik a Marcali Római Katolikus Plébániáról Kiss Iván atya vezetésével minden csütörtökön délután látogatják a városi kórház betegeit. Időt, fáradtságot nem kímélve imádkoznak a betegek gyógyulásáért, teszik ezt immár 23 éve. Legértékesebb imák azok, amiket igazi áldozatként tudunk adni. A szeretet erejével visszük imáinkat a betegekhez, akiknek fontos a remény a gyógyuláshoz. De nemcsak testi, hanem lelki gyógyulásra is gondolunk. Ezen látogatások során a gyógyító imán kívül, aki szükségét érzi és kéri, azokat Iván atya a

gyónás szentségében részesíti. Segítőjével, Jáki Zoltánnal az Oltáriszentséget is kiszolgáltatják. Hogy mennyire fontos ez a mai világban, arról a betegek arcáról visszatükröződő hála mindent elmond. Különösen vonatkozik ez az Ápolási-, Krónikus és Hospice osztályon hosszabb ideje fekvő betegekre. Számukra a remény sugarát visszük minden alkalommal. Lassan harmadik éve végzem ezt a szolgálatot, amit hosszas, betegeskedésben töltött imádkozás után vállaltam. Még mindig meghatódom egy-egy beteg láttán, amikor az arcukon látom a vágyakozással teli pillanatot, ahogy összekulcsolt kezekkel a megdicsőülés reményében várják az Úrral való találkozást. Nagy ünnepeken – húsvétkor, karácsonykor – igyekszünk még szebbé tenni ezt a pillanatot. Az osztályokon dolgozó ápolók egyeztetésével és támogatásukkal ezen alkalmakkor a betegek szentmisén vehetnek részt, és segítségünkkel járulnak az Oltáriszentséghez. A plébánia hittanosai, a Fény gyermekei zenekar tagjai, a karitásztagok és imatársaim rövid műsorral és kis ajándékokkal kedveskednek a betegeknek. Ezzel is emlékezetesebbé és boldogabbá tesszük számukra az ünnepet. A könnyes szemek csillogása, a hálás tekintetek és az együtt éneklés élménye láttán ilyenkor elmondhatjuk, ezért érdemes szolgálni. Hálásan köszönöm Istennek, hogy meghallgatta imáimat, és meghívott egy olyan szolgálatra, ahol az ima ereje által megtapasztalhattam, mennyire fontos a szeretet. Kiss Iván atya személyében Isten hű, szerető szolgáját ismerhettem meg. Emberszeretete példaként áll előttem. Istené a dicsőség! Bodóné Babják Éva

ADÁSIDŐ 15


Egyházmegyék Pécs

Szeretettel szolgálni A Pécsi Egyházmegyei Karitász központ munkatársaival és önkénteseivel azt a célt tűztük ki, hogy egyre több nélkülözőt segíthessünk az Evangélium nevében szeretet-szolgálatunkkal. További fontos célkitűzésünk az, hogy a segítő munkánkat minél szakszerűbben tudjuk ellátni. A Pécsi Egyházmegyei Karitász központ legfontosabb feladatai: ☑ Koordinálja az Egyházmegyében működő 44 plébániai karitászcsoport több mint 500 önkéntesének munkáját. ☑ Szervezi a csoportjai felé a Katolikus Karitász országos segélyprogramjait. Az elmúlt évben: LAK6, Együtt a babákért, Öngondoskodó háztartások – Zöldellő kertek és Szép otthonok, Vár a Nyár, Legyen öröm az iskolakezdés, Kandalló program, Tárjátok ki a szíveteket programokban vettünk részt. ☑ Saját egyházmegyei kezdeményezésű és helyi forrásokból támogatott segélyprogramokat bonyolít le a plébániai karitászcsoportok bevonásával. ☑ Raktározási és logisztikai feladatokat lát el, amivel az adományokat kezeli, és a megfelelő helyre eljuttatja. ☑ Megszervezi és lebonyolítja az önkéntesek szakmai képzéseit. Ilyen képzések a Szociális és karitatív alapképzés, Időslátogató képzés, és a lelkigyakorlatok. ☑ Fenntartja és működteti Pécsett a Szeretet Lánc Központot, ahol napi nyitva tartással fogadja a rászoruló embereket. ☑ Egy EU által finanszírozott pályázat kapcsán hátrányos helyzetű emberek részére munkaerő-piacon történő elhelyezkedést segítő és hátránykompenzációs képzéseket, továbbá konfliktus-kezelő tréningeket szervez. Hátrányos helyzetű fiatalok részére közösségfejlesztő alkalmakat és sportnapokat tart. ☑ A tevékenységek finanszírozásához forrásteremtést végez. ADÁSIDŐ 16

2019-ben mik voltak azok a programok, tevékenységek, amiket közvetlenül, a Központunk munkatársaival, és önkénteseivel végeztünk? (Ez a felsorolás a karitászcsoportjaink tevékenységeit nem tartalmazza.)

a kollégák, így enyhítve a hideg idő nehézségeit. 2019-ben 4135 kg ruhát, 1840 kg tartós élelmiszert, és több ezer kg tárgyi adományt adtunk át rászorulóknak. • Az év során 3500 db zsáknyi átválo-

• A Magyar Élelmiszerbank Egyesület szervezésében évek óta nagy sikerrel folyik az Élelmiszermentés program. 2019. évben minden nap elhoztuk a Pécsi Kertváros Tesco Hipermarketből a lejárathoz közeli élelmiszereket, és kiosztottuk a Baranya és Tolna megyében élő rászorulók közt, így 80.000 kg élelmiszert menthettünk meg a kidobástól. • A karácsonyi tartósélelmiszer-gyűjtés keretében az idei 3 napos, Élelmiszerbank által szervezett gyűjtés során 2590 kg, továbbá saját gyűjtésben 1600 kg tartós élelmiszert gyűjtöttünk össze. Közel 1000 családnak segítettünk az adományokból. • Pécsett, a Lánc utca 6-os szám alatt működik Szeretet Lánc Központunk, amely a Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány közreműködése által ruhaneművel, cipővel, krízis élelmiszerrel támogatja a rászorulókat. A téli hideg időszakban kesztyű, lábbeli, sapka, illetve alsónemű varrását is végzik

gatott ruhát adtunk tovább karitászcsoportjaink és az önkormányzatok számára, akik a környezetükben élő rászorulókat segítették. • Az év során 9 alkalommal kaptunk több millió forint értékben tartósélelmiszer- és vegyiáru- adományt az Enger Kft-től, amelyet a karitászcsoportjaink között osztottunk ki, akik a látóköreikben élő rászorulókat támogatták az adományokból. • A Magyar Élelmiszerbank Egyesület jóvoltából 2 alkalommal részesültünk nagy mennyiségű élelmiszer kiajánlásban, amelyet csoportjaink osztottak ki. • Nyolc darab füstérzékelőhöz jutott 8 Baranya és Tolna megye területén élő család a Katasztrófavédelem felajánlásából. • 15 db kórházi ággyal segítettünk otthoni betegápolásban. • A Pécsi Bíróság felajánlásából 27 kiváló minőségű monitorral támogathattuk azokat, akik önerőből nem tudnak maguknak ilyen technikai eszközöket vásárolni.


• Dombóváron és Tamásiban került megrendezésre az Időslátogató és otthoni betegápoló képzés, ahol a résztvevők megtanulhatták, hogyan tudnak jól segíteni az időseken és hogyan nyújthatnak megfelelő támaszt a betegek számára. Tolna és Mohács pedig a Karitász szociális alapképzésének adott otthont, így 4 kihelyezett vidéki képzést valósítottunk meg az évben.

ruhaválogatásban, adományok szortírozásában és csomagolásában, az Angyalbatyu ajándékgyűjtő akcióban, otthoni időslátogatásban, gyermekek felügyeletében, intézményi időlátogatásban vettek részt. • 2019. március 19-20-án került megrendezésre a Karitász önkéntesek képzése, lelki hétvégéje. A két napos rendezvényen több mint 200 önkéntes vett részt. A vendé-

• 2019. szeptember 15-én ötödik alkalommal szervezett gyalogos zarándoklatot a Pécsi Egyházmegye a bátai Szent Vér kegyhelyre. A Karitász egy helyi család számára gyűjtött adományt, amelyből 150.000 Ft gyűlt össze. • 2019. május 10-én Egyházmegyei Zarándoklat indult Máriagyűdre, amely során összegyűlt 117.315.- Ft adományból 30 nehézsorsú gyermek utazását biztosítottuk Zánkára az Erzsébet táborba. • 2019.május 17-én megrendezésre került Sérültek búcsúján Máriagyűdre önkénteseink és munkatársaink kitelepült szolgálatukon zsíros kenyeret és frissítőt kínáltak az eseményen résztvevőknek. • A középiskolás diákok kötelező Iskolai Közösségi Szolgálata keretében a 2019-es évben 15 pécsi középiskolával állunk szerződésben. A diákok adománygyűjtésben, adományok kiosztásában, adományok kamionról történő lepakolásában, közösségi rendezvényekben való segítéssel, műsorok előadásában,

gelőadó Ft. Szíjártó László, Veszprémi Főegyházmegyei Karitász igazgató volt. • 2019-ben indítottuk útjára „Nyuszibatyu” elnevezésű programunkat, hogy Húsvét alkalmával is segíthessük, megajándékozhassuk a nélkülöző családok gyermekeit. A Pécsi Állatkerttel közös együttműködésben, adománygyűjtést hirdettünk, ahol játékokat, ajándékokat gyűjtöttünk az Állatkert aulájában. Az

akció sikerességének köszönhetően 90 családot tudtunk támogatni az összegyűlt adományokból Húsvét alkalmával. • A Katolikus Karitász rászoruló gyermekeknek készített ajándékgyűjtő akciója az „Angyalbatyu”. Nagy sikernek könyveljük el, hogy a kampány reklámarca Fodor Zsóka művésznő lett, aki elfogadta felkérésünket a programban való részvételre. A kampánynak és az adományozóknak köszönhetően, idén 1395 angyalbatyuval ajándékozhattuk meg a nélkülöző gyermekeket karácsony alkalmával Pécsett, Karitász csoportjaink pedig további kb 2000 angyalbatyut osztottak ki két megyében. A gyűjtésben 5 iskola, a Pécsi Tudományegyetem hallgatói és magánszemélyek voltak segítségünkre. Valamint 2 Tesco Áruháztól is nagy értékű támogatást kaptunk a program lebonyolításához. Ezúton is köszönjük minden adományozónak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy sok tartalmas programot tudtunk 2019-ben is lebonyolítani. Köszönjük a munkatársak együttműködését, akik szolgálatként fogják föl ezt a munkát. Hálásak vagyunk az önkénteseknek, akik a Pécsi Egyházmegyében több mint 500-an döntöttek a szolgáló szeretet mellett. Tisztelettel köszönjük Udvardy György veszprémi érsek, pécsi apostoli kormányzó bölcs vezetését és gondoskodó figyelmét, amivel az Egyházmegye karitatív szolgálatát támogatja. Besenczi Zsolt igazgató és Jáger-Simon Viktória főmunkatárs

ADÁSIDŐ 17


Egyházmegyék Székesfehérvár

Kapunk és adunk Ajándék a Szent Kristóf Háznak

Nagy örömünkre idén ünnepli 10. születésnapját a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász fenntartásában működő fogyatékkal élők nappali ellátását végző Szent Kristóf Ház. Akár szülinapi ajándéknak is beillene Spányi Antal megyéspüspök nagylelkű gesztusa: egy Opel Zafira személyautót kaptak a különleges képességű fiatalok. Vezetni persze nem ők fogják, de ahogy Magyar László intézményvezető fogalmazott, „nagy hasznunkra lesz az

új autó, amikor táborozni megyünk, rendezvényekre hívnak minket, és különböző külsős programokat szervezünk”. Az átadásra és a gépkocsi megáldására január 30-án, csütörtökön került sor. A Ház lakói még egy kifejezetten az alkalomhoz illő éneket is megtanultak és ügyesen előadták Püspök atyának. Asztalos János, a ház lakója megköszönte az ajándékot és gyönyörűen elszavalta Márai Sándor: Ajándék című versét. Ezt követően együtt imádkoztuk el a Miatyánkot és Püspök atya megáldotta az autót. Köszönjük szépen és reméljük, hogy ez az autó sok-sok élményt tesz elérhetővé fiataljaink számára. Sinkovicsné Máté Hortenzia ADÁSIDŐ 18

Segítség Ráckeve cigány szegregátumában

Január végén Spányi Antal püspök atya a székesfehérvári karitász munkatársaival Ráckevére látogatott, hogy 40 rászoruló család számára tartós élelmiszert és a gyerekek számára játékokat ajándékozzon. Kótai Róbert, ráckevei plébános munkatársaival együtt hetekkel ezelőtt elkezdte az előkészületi munkákat, hogy minden gördülékenyen menjen. A sokatmondóan „Pokolhegy”-nek nevezett cigánytelepre kísérő nél-

kül még a postás se megy – mesélte nekünk a plébános úr, ami némi aggodalommal töltötte el csapatunkat. Még a helyet is megmutatta nekünk Róbert atya, ameddig egy ráckevei elmerészkedik. Azontúl az utcák kihaltak, por és csend üli meg a környéket, csak az adományokat szállító furgonjaink zaja verte fel a némaságot. Ahogy leparkoltunk, mindenhonnan száguldozni kezdtek felénk az emberek, kíváncsian, reménykedve. A Katolikus Karitász tartósélelmiszer-csomagjában liszt, konzervek, cukor, tej, kakaópor kapott helyet, míg a gyerekek játékokat kaphattak szépen becsomagolva. A helyi egyházközség munkatársai még ruhával is kiegészítették az adományokat. A csomagosztás közepette lehetőség adódott egy kis beszélgetésre is. Egy kislány mesélt 6 testvéréről, az iskoláról, és arról, hogy szeretnének innen a telepről elköltözni, mert rossz nekik itt. Aztán elmesélte, hogyan gyógyította meg a 2 hónapos cicájának a szemét azzal a szemcseppel, ami az ő kezelésük után maradt. Körülöttünk kóbor kutyák, macskák rohangáltak. Egy asszony elmondta, hogy hiába hívják a sintért, nem jön, hogy összeszedje ezeket az állatokat. Nem bántanak, de néhány kisgyerek fél tőlük.


Egy fiatalemberekből álló társaság vidáman beszélgetett, türelmetlenkedésnek, agressziónak nyoma sem volt. Kótai Róbert atya sok családot ismer személyesen, gyakran találkozik velük, és erejéhez, lehetőségeihez mérten próbál segítséget nyújtani nekik. A ráckevei cigány családok felzárkóztatása egy komplex, sokoldalú együttműködésen alapuló feladat, amelynek egyik részeként a Katolikus Karitász segélyprogramjait szeretnénk eljuttatni ebbe a térségbe, így pl. a Szép Otthonok Programot, amely a családok élet- és lakhatási körülményeinek javítását tűzi ki célul. Az eredmények hosszú távú fennmaradása azonban csak az öngondoskodás elérésével valósulhat meg. Sinkovicsné Máté Hortenzia

Jótékonysági estély

Igazi megtiszteltetést és jelentős anyagi támogatást jelentett, hogy Székesfehérvár legjelentősebb karitatív eseménysorozatának, a Székesfehérvári Jótékonysági Estélynek idén a Fehérvár Travel Alapítvány a Rászorulókért és a Szent Kristóf Ház Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye volt a kedvezményezettje. A város polgármestere, dr. Cser-Palkovics András az est nyitányaként kifejezte köszönetét és elismerését a két szervezetnek a fogyatékkal élőkért végzett munkájukért. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével

Spányi Antal megyéspüspök atya is. A jókékonysági programot Miklósa Erika, Kossuth-díjas operaénekes ötlete alapján immár 9. alkalommal rendezte meg Székesfehérvár MJ Város Önkormányzata. A rendezvény kifejezett célja, hogy a városban minél több embert megszólítson, aktivizáljon, miközben felhívja a figyelmet egy-egy olyan szociális, egészségügyi, oktatási területre, ami fontos az egész város számára. A program során a közösségi együttléten kívül meghatározó, hogy a társadalmi szerep- és felelősségvállalás keretében támogatást nyújtsanak arra érdemes, kiválasztott szervezeteknek, intézményeknek. A mostani rendezvénysorozat tulajdonképpen már 2019 adventjében elindult, hiszen a december 1-jén megrendezett Adventi Jótékonysági Futásra a mozogni vágyókat várták,

akik a regisztrációs díjukat ajánlották fel a jó célra. Ezen az alkalmon a több száz résztvevő mellett mi is futottunk, a Szent Kristóf Ház fiataljaival, munkatársaival és a Fehérvár Travel Alapítvány munkatársaival együtt, teljesítve az 1-5 km-es távot. A MOL Aréna Sóstó rendezvénytermében január 11-én megtartott IX. Jótékonysági Estélyig további felajánlások, támogatások érkeztek, de a legjelentősebb összeget az estélyre belépőt váltó több mint 100 fő, és a jótékonysági borárverésen résztvevők ajánlották fel. Nagy eredménye ennek a rendezvénynek, hogy a vá-

ros meghatározó, jelentős, tehetős és fontos emberei példát mutathatnak a társadalmi szerepvállalásban, elindulhat egy kapcsolatépítés a gazdasági szereplők és a szociális terület között. Az est során számunkra is új kapcsolatépítési lehetőségek adódtak, hiszen nem mindennapi dolog, hogy városvezetőkkel, gyárigazgatókkal, cégvezetőkkel, borászokkal ülhetünk együtt a terített asztalnál. Az idei estélyen Miklósa Erika gyö-

nyörű énekével, Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész pedig fergeteges játékával ajándékozta meg a jelenlévőket. Az est során alkalom adódott a kedvezményezett szervezetek képviselőinek is a közvetlenebb kapcsolatépítésre, hiszen gyakran csak a közös tervek, ügyek megbeszélései állnak a találkozásaink középpontjában. Az Alapítvány az elmúlt 10 év alatt összesen 140 millió forinttal támogatta a Szent Kristóf Házat, és ezzel meghatározó szerepet vállalt az intézmény szolgáltatásainak bővítésében. Az estélyig összegyűlt több milliós támogatást a borárverés 6.770.000 Ft-tal egészítette ki, melyet a két kedvezményezett céljaira továbbítanak majd. A Szent Kristóf Ház a támogatásból elsősorban a már korábban tervezett, új támogatott lakhatást segítené, hiszen óriási igény van a tartós bentlakás lehetőségének bővítésére. Emellett szeretnénk eddigi szolgáltatásaink színvonalát emelni, épületeinket karbantartani, felújítani, illetve egy speciális, mozgásukban akadályozottak szállítására alkalmas gépjárművet beszerezni. Magyar László

ADÁSIDŐ 19


Egyházmegyék Szombathely

„NŐ az esély!” A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal vezetésével, a Nádasdi Evangélikus Egyházközség, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász és a Vas Megyei Kormányhivatal partnerségével megvalósuló „NŐ az ESÉLY!” (EFOP-1.2.9.17-201700080) projekt keretében, 2018. június 1-én nyitotta meg kapuit a Család és Karrierpont Körmenden.

A projekt célja Vas megyében, fókuszálva a déli részre – a Vasvári, Körmendi és a Szentgotthárdi járásokra – a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása. A projekt megvalósítása során nagy hangsúlyt fektetünk az alábbi tevékenységekre, szolgáltatásokra: • tájékoztatás a családok számára fontos pénzügyi, adózási, szociális és családtámogatási kérdésekben; • segítségnyújtás a gyermeknevelés és munka összehangolása területén; • információnyújtás az atipikus foglalkoztatási lehetőségekről (pl.: részmunkaidő, távmunka, home office); • képzések szervezése, lebonyolítása felmerülő igényekre építve; • mentorálás, egyéni tanácsadás; • szakmai rendezvények; • foglalkoztatók tájékoztatása, érzékenyítése az atipikus foglalkoztatási lehetőségek iránt. A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász segítő tevékenysége évtizedek óta számtalan generáció tagját mozdította ki a kilátástalanság helyzetéből, visszaadva a reményt és a hitet. Az együttérzés és aktív cselekvés kombinációjának köszönhetően az intézmény szoros kapcsolatot alakított és alakít ki mindazokkal, akiket segít és akik a segítségét kérik. Vagyis nemcsak a hátrányos helyzetű érintettek (rászorulók, családosok, gyermekek) támogatásában jár az élen, hanem a támogatói kör szélesítésében is. A szervezet jelentős szerepet vállal a körmendi Vas Megyei Család és Karrierpont (CSAK PONT) működtetésében. Nemcsak szervezik a programokat, hanem felkutatják azokat is, akik valamilyen oknál fogva nem tudják személyesen felkeresni az irodát, illetve információkkal is segítik az érintetteket. ADÁSIDŐ 20

A projekt célcsoportját, az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezőket, pályakezdőket, a 25 év alatti álláskeresőket, az 50 év felettieket, a gyermekgondozásról visszatérőket, illetve a támogatásra jogosult munkakeresőket, tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek körének nagy részét a Karitász ismeri és segíti a rendezvényeken keresztül. A körmendi Család és Karrierpontban álláskeresési-, mentálhigiénés-, képzési-, életvezetési tanácsadásokat, különböző segítő szolgáltatásokat (házi segítségnyújtás, gyermekfelügyelet), Baba-Mama Klubot, Családi napokat szerveznek, de volt már farsangi mulatság, kézművesfoglalkozás, ingyenes tréning és szakértők bevonásával kerekasztal beszélgetés is, amelyek együttesen támogatják a szakmai feladatok végrehajtását.

A projektben résztvevők munkaerő-piaci-, személyes hatékonyságot növelő-, munka és magánélet összehangolását segítő képzéseken vehetnek részt, miközben a CSAK PONT dolgozói gyermekfelügyeletet biztosítanak, ezzel még szélesebbre tárva a lehetőségek ajtaját. A körmendi Család és Karrierpontnak jelenleg többszáz ügyfele van, a segítő szolgáltatásokat sokan vették igénybe eddig, és többen kapcsolódtak be különböző képzésekbe. A központ elfogadott az ügyfelek körében, tudják, hogy problémájukkal felkereshetik a tanácsadókat, akik készségesen segítenek. A szakmai munkatársak havonta 100-120 alkalommal biztosítanak tanácsadásokat, így a mindennapokban felmerülő nehézségek enyhítéséhez segítséget nyújtanak az ügyfeleknek.


A CSAK PONT ezeken felül hírt adhat a kialakított kapcsolatrendszerekről, a hálózat szereplőiről, a jó munkáltatói gyakorlatokról, a teljesített aktivitásokról, az elért eredményekről, indikátorokról és az ezekkel összefüggő médiakapcsolatokról és megjelenésekről, amik hűen tanúskodnak a segítői szolgálat nemességéről és fontosságáról. Akik a CSAK Pontban dolgoznak, hiszik, hogy kellő empátiával, segítőkészséggel és türelemmel még több sikert tudnak elérni, hiszen az emberek érzik, hogy bizalommal fordulhatnak hozzájuk.

VAS MEGYEI CSALÁD ÉS KARRIERPONT Iroda: 9900 Körmend, Faludi Ferenc u. 3. (Bejárat a Damjanich u. felől), Telefonszám: +36 30/161 4693 • +36 30/161 4694 • +36 30/161 4695 E-mail: csaladeskarrier@vasmegye.hu https://www.facebook.com/csaladeskarrierpont/

Európai Szociális Alap

%()(.7(7e6 $ -g9ė%(

ADÁSIDŐ 21


Egyházmegyék Veszprém

Öröm az összefogásban IV. Jótékonysági disznóvágás Kislődön

Az idei évben negyedik alkalommal szervezte meg a kislődi karitászcsoport a jótékonysági disznóvágást január 18-án, szombaton Kislődön a Takaros Vendéglő udvarán. Kislődön nagyon sok jóakaratú ember él, akik tenni akarnak a közösségért, összefognak azért, hogy segítsenek a nehéz körülmények között élőknek, akik magányosak vagy egészségügyi gondokkal küzdenek, mondta el Kisné Lovasi Mária csoportvezető. Az idei malacot is Marczona Péter helyi vállalkozó ajánlotta fel, akihez az idén csatlakozott a HÓD Vadásztársaság is, akik 70 kg szarvas húst ajánlottak fel, amiből így együtt 70 kg kolbászt és rengeteg hurkát is töltöttek, illetve 30 kg húsból készült az esti jótékonysági bálhoz a finom vacsora. „A jótékonysági disznóvágás egy igazán közösségformáló és építő rendezvény, ami túlmutat a szükségen, de az adományozásnak is fontos szerepe van benne” - hangsúlyozta Kisné Lovasi Mária. A disznóvágás és a hús feldolgozása mellett a szervezők nem feledkeztek meg a gyermekekről sem, az ő részükre a faluházban kézműves-foglalkozásokkal és farsangifánk-sütéssel kedveskedtek. Az est teljes bevételét a karitászcsoport kapta, ami az idei évre is megalapozta a segítségnyújtás lehetőségét a helyi rászorulókon.

ADÁSIDŐ 22

A plébános megjegyezte, november Karitászbál volt Sümegen Lovró Krisztina, sümegi tanítónő végén hirdették meg a gyűjtést, és ötlete nyomán került megrende- december 10-ig várták a felajánlásokat a plébánia hittantermében, majd zésre a karitászbál február 22-én az óvoda tornacsarnokában, melyen a karitászcsoport önkéntesei kiváa Ramassetter iskola alsó tagozato- logatták és becsomagolták az adosai is szerepeltek. A batyubál igazi mányokat. A csoport 2014 óta több csemegét is kínált. A rédicsi Lend- alkalommal segítette már a pápai vai Zoltán plébános – vagy, ahogy kórházat, egyebek mellett mikrohullámú sütővel, gyerekjátékokkal, sokan ismerik, a gördeszkás pap – sporteszközével érkezett, és be- ágyneművel, hűtőszekrénnyel. mutatót is tartott. Az esten fellépett – Ezúttal főként színes, nem a kórháPintér Zoltán énekes is, aki helyi kö- zakban általában használt fehér ágytődésű. A rendezvény bevételéből a neműket kaptunk, de a pápai kórház segélyszervezet a rászoruló családo- gazdasági igazgatója, Eck Ferenc szerint ez abból a szempontból jó, kat támogatja. hogy megszínesíti a betegek hétköz-

Nagy értékű segítséget kapott a Karitásztól két pápai intézmény

A tókerti Szent Benedek-plébánia karitászcsoportja 2013-as megalakulása óta rendszeresen jótékonykodik. Legutóbb a Kánaán-Ház Leány- és Anyaotthon, illetve a Gróf Esterházy Kórház ápolási osztálya javára szerveztek gyűjtést, az egyik legaktívabb önkéntesük, Herbert Ferencné ötlete alapján. Előbbi intézménynek mosóés tisztálkodási szereket, pelenkát, utóbbinak több száz ágyneműt – paplan- és párnahuzatot, lepedőt – adományoztak a hívek felajánlásából, összesen több mint egymillió forint értékben – tudtuk meg Szijártó László plébánostól.

napjait. Egyébként nagy szükségük van erre, mert ott nagyobb igénybevételnek, magas hőfokú mosásnak van kitéve az ágynemű, mint az otthoni használat során – fűzte hozzá. A Kánaán-Ház Leány- és Anyaotthont először ruhaneművel szerették volna megsegíteni, azonban a Kovárczy Emese intézményvezetővel történt egyeztetés után tisztítószereket vártak, ugyanis abból mutatkozott hiány. Felnőtt és gyermekruha tekintetében jobban ellátottak. Hálásan köszönjük nemcsak a Tókertből, hanem a város egyéb területeiről is beérkezett felajánlásokat.


Gyermeki jóság

Adventi szeretetvendégség

Plébániánk karitászcsoportja ez évben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Befogadás Házában rendezte meg adventi szeretetvendégségét december 3-án. A rendezvényünkön mintegy negyven, ebben a házban élő, vagy csak nappal itt tartózkodó, támogatásra szoruló személy vett részt. Karitász-csoportunkat elkísérte Stadler László Dezső plébános atya és Szijártó László atya, a Veszprém-Főegyházmegyei Karitász igazgatója is. A program a ház igazgatójának, Szaller Péternek az üdvözlő szavaival indult, amit a karitászigazgató rövid beszéde követett. Dezső atya karácsonyi gondolatai és jókívánságai fontos üzenetet hordoztak. Az örömhírt a Megváltó születéséről először

a nehéz sorsú, periférián élő kemény pásztoremberek kapták meg, ami azt jelzi, hogy a Jóisten szeretetéből senki nincs kizárva. A köszöntők után felolvasott szép karácsonyi történet arra tanít, hogy be nem teljesült vágyaink és álmaink ellenére valamennyien megajándékozottak és áldottak vagyunk. Az adventi koszorú gyertyájának meggyújtása után közösen énekeltük el az „Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítőnk” adventi éneket. Nagyon megható volt, ahogy mindenki szívvel-lélekkel énekelt. Ezután finom házi süteményekkel, pogácsával, gyümölccsel kínáltuk a résztvevőket, amit nagy örömmel fogadtak.

Több száz segítőkész diáknak köszönhetően a Veszprém Főegyházmegyei Karitász a karácsony előtti Angyalbatyu akciót nagy sikerrel zárta, összesen 2200 csomag gyűlt össze, amely több, mint az egy évvel korábbi mennyiség. A legtöbbet, majdnem 400 darabot a pápai Munkácsy-iskola adta át, második lett az ajkai Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola, a harmadik a sümegi Ramassetter Vince Testnevelés Tagozatos Általános Iskola. A legtöbb dobozt készítők meglepetésként egy papírból ös�szeállítható betlehemet kaptak. Az ajándékokat karácsony előtt eljuttatták szegény sorsú családoknak, fogyatékkal élőknek, nagycsaládosoknak, valamint a Kárpátalján élő szegény magyar gyerekeknek.

Dr. Horváthné dr. Kovács Zsuzsa a Regina Mundi Plébánia karitászcsoportjának vezetője

ADOMÁNYVONAL Hívjon, hogy segíthessünk! Hívása 500 Ft támogatás a rászorulóknak

ADÁSIDŐ 23


Egyházmegyék Vác

Közösségben könnyebb 25 éve a szegények szolgálatában

A Turai Szent Margit Karitászcsoport megalakulásának 25 éves jubileumát ünnepelte január 18-án. Palya János plébános és Kármán János tápiószelei plébános 10 órakor ünnepi szentmisét mutatott be. A jeles eseményre meghívták a környékbeli karitászcsoportokat Vácszentlászlóról, Galgahévízről, Aszódról, Kartalról, Hévízgyörkről, Valkóról és Bagról is. Ezt követően a plébánián Kármán János atya, aki 1997-től 2010-ig a Váci Egyházmegyei Karitász igazgatója volt, 25 éve a szegények szolgálatában címmel előadást tartott a résztvevőknek.

csolatban, de a szeretetet, a figyelmességet, a törődést mindenki érti. És előbb-utóbb megfogalmazódhat bennük, hogy miért teszünk jót velük. Az előadó feltette a kérdést: Mi a feladata az önkéntesnek? Az Istentől kapott végtelen szeretetet befogadni és ezt a szeretetet továbbadni. Nem lehet sablont húzni a Karitász segítő tevékenységére. A bölcsesség

Aki csak emberi erőfeszítésből akar segíteni, az előbb-utóbb feladja, mert túl terhes lesz neki. Hogyan éled az istenkapcsolatodat? Csak ebből merítve tudjuk megélni a karitatív szolgálatunkat, mert csak Isten tesz képessé bennünket. Engedjük magunkat, hogy Isten formáljon. Ehhez azonban élnünk kell az ima, a szentmise, a szentáldozás, a szentségimádás és a Szentírás olvasásának megerősítő lehetőségeivel. Ebéd után kötetlen, vidám beszélgetés következett, majd zenés, hálaadó szentségimádás zárta a jubileumi ünnepet. Szöveg: PKA Fotó: Seres Csilla

Jótékonysági farsangi bál Vanyarcon

Vanyarcon néhány hónapja alakult meg a Szent Erzsébet karitászcsoport. Lelkesedésüket és elköteleződésüket mutatja fáradhatatlan tevékenységük. Rendkívül fontos számukra a közösség és a gyermekek, ezért a karitászcsoport tagjai február 7-én jótékonysági bált szerveztek „Tedd meg ami tőled telhető, a többit bízd Istenre!” mottóval. Így hirdették meg néhány héttel ezelőtt a bált és valóban, a Nógrád

János atya már prédikációjában is kiemelte a karitászcsoport névadó szentjének, Szent Margitnak az alázatos szolgálatát. Zenés, énekes előadásában folytatta gondolamenetét a Szentlélek fontos szerepéről, amely egységet teremt, majd Ferenc pápa gondolataiból merítve lelkesítette a Karitász önkénteseit. Néhány gondolat az elhangzottakból a teljesség igénye nélkül: Az önkéntesek ne elégedjenek meg a szegények anyagi szükségleteinek kielégítésével. A szegényeknek elsősorban Istenre, az ő szeretetére van szükségük. Nem elsődleges célunk direkt beszélni Istenről a szegényeknek, mert lehet, hogy előítéleteik vannak Istennel, a vallással, az egyházzal kapADÁSIDŐ 24

lelkét kell kérni, hogy mikor és hogyan nyilvánuljunk meg, mit mondjunk és mit adjunk. A Szentírás ad támpontot; amikor az utolsó ítéletről esik szó.

megyei kisfalu apraja-nagyja megmozdult és eljött a farsangi bálba. A Miatyánkot imádkozva kezdődött a mulatság, majd a gyermekek jelmezes felvonulása, az óvodások és


iskolások produkciói következtek. A Ceferino ház egy tanulságos jelenettel, Tomka Noémi óvónő pedig egy dallal örvendeztette meg a közönséget. Rengeteg tombola felajánlást kapott a karitászcsoport, így annak bevételét is a rászorulók támogatására tudták fordítani. Hálás köszönet minden támogatónak és segítőnek! Fotó és szöveg: PKA

Ócsán megalakult a karitászcsoport

Ócsán 2019. november 27-én Mihoc Valerian plébános támogatásával megalakult a Szentháromság karitászcsoport. Isten áldása kísérje a rászorulókért végzett áldozatos munkájukat!

Sálkötés

A Vác-Alsóvárosi Szent Anna Karitászcsoport január 23-án „sálkötést” szervezett Vác főterén. A városban már évek óta hagyomány, hogy amikor a legkeményebb a tél, a Karitász önkéntesei sálakat, sapkákat, pulóvereket helyeznek ki a város különböző pontjain. Az akció célja, hogy aki nélkülözik, elvehesse. Idén már több rászoruló várta a meleg ruhadarabokat. Fotó és szöveg: Bogai Zsolt és Baricz Anikó

Szeretet utca Karancsságon

Negyedik alkalommal került megrendezésre a „Szeretet utca” program Karancsságon 2019. december 15-én. A „Szeretet utca” ötlete a Karancssági Bárka Karitászcsoport vezetőjétől ered és 4 éve minden évben advent öröm vasárnapján az egyházközséggel karöltve szervezik meg ezt a nívós eseményt. A Nógrád megyei kis falu lakói plébánosukkal, Kapás Attila atyával együtt gyújtották meg az adventi koszorú 3. gyertyáját, majd az ifi karitászcsoport tagjai adtak műsort. Ezt követően a templomba vonultak a részvevők szentmisére, amelyen iskolások, óvodások, hittanos csoportok is jelen voltak, valamint Pisont István válogatott labdarúgó tanúságtétele is elhangzott. A szervezők minden évben hívnak egy olyan vendéget, akinek élete, hite példaképként állítható a közösség elé. Ezért most elsősorban a sportolók köre volt érintett, de mindenki számára követendő és megfontolandó gondolatokat hallhattak a futballedzőtől.

A mély tanúságtétel után a Lisieux-i Szent Teréz közösségi ház udvarán vásárra volt lehetőség: lángos, forralt bor, bodag, tea várta a vendégeket miközben karácsonyi zene szólt. Az est fénypontja a családi vetélkedő volt, ahol mindenki együtt szurkolt a csapatoknak és örült minden jó válasznak; végül pedig a fafűrészelő versenyen szülők és gyermekek, fiatalok és idősek mérhették össze gyorsaságukat és ügyességüket. A felszabadult hangulatú vidám együttlét, a közös élmény összekovácsolta a társaságot. Közelebb hozta az egy faluban élőket. A karácsony örömét érezhették meg azok is, akik eddig esetleg még nem hallottak a Megváltó születéséről. Évről évre többen látogatnak el a „szeretet utcába”, így remélhetőleg tényleg utcányi lesz a szeretet Karancsságon. Hálás köszönet minden támogatónak és ügyes kezű segítőnek! Fotó és szöveg: Oláh Borbála csoportvezető

ADÁSIDŐ 25


Egyházmegyék Szeged-Csanád

Tegyetek mindig többet A Szegvári Karitász csoport 25 éve segít településünk rászorultjain. 15 munkatársunk dolgozik azon, hogy segítse a szegényt, az elesettet, magányosokat és családokat. A december mindig sok munkát ad karitászcsoportunknak, alábbi cikkünkben erről számolunk be.

December 8-án rendeztük hagyományos karácsonyi jótékonysági vásárunkat, melyre már jó előre készültünk. Hála Istennek sokan segítettek, idősebbek és fiatalok, hogy minél színesebbé tegyük a vásári kínálatot. Kézműves tárgyakkal, süteményekkel, kaláccsal, teával és forralt borral vártuk a közösségi házunkba betérőket. Istennek hála jól sikerült vásárról számolhatunk be, évek óta egyre többen támogatják a Karitász ügyét. A karácsonyi vásárunkon szinte minden sütemény elfogyott. A Gondozási Központ ellátottjai átjöttek, szomorúan tapasztalták, nekik már nem jutott belőle. Sajnáltuk őket, ezért két lelkes munkatárs gyorsan nekilátott, készített még számukra, így minden gondozott kis tálcányi süteményt vihetett haza. Ismét örömmel tapasztaltuk meg, hogy sok jószívű ember él körülötADÁSIDŐ 26

tünk. Az adventi időben több kedves embertársunk kereste meg csoportunkat, hogy támogassák, segítsék terveink megvalósulását. Ezek a beszélgetések, bátorítások adtak nekünk erőt és lendületet a további feladatokhoz. December 18-án a kiosztandó meleg étel mellé 140 db bejglit is sütöttünk. Nagy segítség volt számunkra, hogy a művelődési házban süthettünk, így egy nap alatt elkészültünk. A nap folyamán összesen heten végeztük jókedvűen munkánkat. December 19-én, mint évek óta mindig, Idősek Karácsonyára hívtuk a kedves testvéreket, hogy együtt ünnepeljünk, készítsük szívünket az Úr érkezésére. Zenés műsorral, szép versekkel, karácsonyi énekekkel készültünk erre az alkalomra. Nagyon örültünk, hogy az idősebb testvérek elfogadták meghívásunkat, ők is készültek, hogy megajándékozzák egymást. Jó volt látni az örömtől csillogó szemeket, hallani a hálatelt szívvel elmondott köszönő szavakat. Erre az alkalomra 80 db ajándékcso- és ajándéktárgyakat, könyveket válogatni önmaguk és családtagjaik magot készítettünk. Az adventi időben tartós élelmiszert számára. gyűjtöttünk a templomban. A temp- Szinte mindenki eljött, akit hívtunk, lomi gyűjtés során 240 kg élelmiszer vártunk, csak néhányan nem tudtak, gyűlt össze, emellé még vásároltunk részükre házhoz szállítottuk a meleg 300 kg élelmiszert (konzervek, sza- ételt és az élelmiszercsomagot. loncukor, narancs, margarin stb.) a Összesen 120 adag meleg ételt oszvásári- és egyéb pénzadományokból. tottunk ki. Idén már 3. éve velünk 2011 óta minden évben, karácsony volt a Castellum Étterem, ők babguelőtt meleg ételt készítünk rászo- lyást készítettek erre az alkalomra. rultjainknak. Az idén december Hála Istennek, ők is tudják, hogy 23-án készült a székelykáposzta, két „jót tenni jó”! nagylelkű, melegszívű segítőnk főz- Munkánk végeztével tele volt a szíte, amelyhez a savanyú káposztát vünk hálával, hogy sikerült mosolyt varázsolni az arcokra, sok embernek adományként kaptuk. Míg főtt az étel, mintegy 10 fő (7 örömet szerezni, érezni azt, hogy karitászmunkatárs és 3 segítő) dol- nem hiába fáradoztunk. Szent Pál gozott a 80 élelmiszercsomag össze- tanítása nekünk is szól: „Legyetek állításán. Aztán amikor elkészült a tehát állhatatosak és kitartóak szereszékelykáposzta, annak kiadagolása, tett testvéreim! Tegyetek mindig minél csomagolása történt, kenyérrel, bej- többet az Úr ügyéért, hiszen tudjátok, hogy az Úr ügyében való fáradozástok glivel. Minden rászoruló kapott az így összeállított melegétel-csomag- nem hiábavaló.” (1Kor 15,58) ból és egy-egy tartósélelmiszer-csoSzabó Judit, magot. Amíg az ételosztásra váraKaritász csoportvezető koztak, volt lehetőségük ruhaneműt


RÉV

Pasztorálkonzultációtól az intézményesített lelkigondozásig A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatok megalakulásakor, az 1990-es évek elején, a németországi katolikus pszichoszociális tanácsadó szolgálatok szakmai koncepcióját adaptáltuk a magyarországi körülményekre. Ebben a szakmai programban szerepelt a „pasztorálkonzultáció” kifejezés, mint egyik szolgáltatásuk. A Révek meggyökereztetéséért folytatott évtizedes küzdelemben ez csak nyomokban tudott megjelenni a szolgáltatások között. Időszakosan több Rév munkájába is bekapcsolódott egy-egy pap, aki igyekezett a segítséget kérők mellé állni lelkivezetéssel, szentségi lelkipásztorkodással, illetve az egyházi közösség megtartó erejének felkínálásával, de a szolgálatnak szűkös határokat szabott, és szab ma is egyrészt lelkipásztorok egyéb irányú túlterheltsége, másrészt a gyakori áthelyezésük. Teológusként egyre gyakrabban kellett szembesülnöm a felismeréssel, hogy az életnehézségeikkel, elakadásaikkal hozzánk fordulóknak valójában „istenéhségük van”, avagy B. Pascal örök érvényű szavaival élve, „minden ember lelkében van egy Isten alakú űr, amit egyedül Isten tud betölteni. A szívnek vannak érvei, amiket az értelem nem ért”. Egyre inkább szükségét éreztem, hogy az eredeti „pasztorálkonzultáció” kifejezés mögött rejtőző profes�szionális lelkigondozás megjelenjen intézményünkben, és elérhetővé váljon a bárki számára úgy, hogy ahhoz ne okvetlenül szenvedélybetegként vagy hozzátartozóként kelljen segítséget kérnie a Révben. A továbbvezető út megtalálásában két tényező segített. Az egyik az, hogy Magyarországon megnyílt a lehetőség arra, hogy hitéleti végzettségű segítők egyetemi-főiskolai szintű lelkigondozói diplomát szerezhessenek. A másik fontos tényezőt Ferenc pápa egyházképe és tanítása jelentette, aki megválasztásától kezdve a terápiás egyházról beszél.

Sok küzdelem után 2015-ben a Rév Szolgálaton belül, önálló szervezeti egységként megnyitottuk a „Reménység Háza Lelkigondozói és Mentálhigiénés Tanácsadó Szolgálatot”.

ciális, pedagógiai, társadalomtudományi, egészségügyi és pszichoterápiás alapismeretekre, készségekre és módszerekre támaszkodik. Lelkigondozói tevékenységünk ered-

A megnyitáskor két önkéntes pasztorális tanácsadó munkatárs, jómagam mint mentálhigiénés lelkigondozó heti húsz órában kezdtünk elsősorban egyéni lelkigondozást végezni. Az első hónapok nagyon tanulságos esetekkel szolgáltak. A „Reménység Házát” egyetlen ajtó választja a Rév Szolgálattól. Rendszeresen megesett, és ma is folyamatosan történik, hogy valaki a Révben kér segítséget szenvedélybetegséggel kapcsolatos nehézségeiben, s egyszer csak az „ajtón túlra”, a lelkigondozói szolgálathoz delegálja a segítője, ha felismeri a segítséget kérő lelki, spirituális szükségleteit, de ugyanez fordítva is megtörtént többször. Nem egyszer lehetünk így csodák tanúi. De mit is értünk lelkigondozás alatt? A lelkigondozás olyan segítő kapcsolat, amelyben képzett lelkigondozó áll az egyes ember vagy csoportok mellett. Így konfliktusokban, krízisekben, betegségekben, zavart lelkiállapotokban, félelmekben, hitbeli kételyek között, és a halállal való tusakodásban, kudarcokban, vagy a gyász és az újrakezdés pillanataiban. A lelkigondozó tudása teológiai megalapozású, de az embertudományokban továbbképzett ismeretanyag, azaz önismereti, emberismereti, szo-

ményeképpen többen visszataláltak hitükhöz, korábbi egyházi közösségükhöz, vagy - szenvedélybetegek esetében - eltaláltak a Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat szabadító lelkigyakorlataira. Húsz év intézményvezetői távlatából visszatekintve, örömmel tölt el, hogy a kecskeméti Rév Szolgálat a szakmai feltételek professszionális kiépítése után, az intézményesített lelkigondozás megteremtésével közelebb lépett az egyházi közösséghez, annak segítséget igénylő és kérő tagjaihoz. (A cikk teljes terjedelmében a www.karitasz.hu honlapon olvasható) Molnár Ferenc intézményvezető, mentálhigiénés lelkigondozó

ADÁSIDŐ 27


Fogyatékkal élők

Reménykör Az Esztergom-Budapesti Főegyház- ni a Reménykörrel, valamint a budamegye Diakonális Szakterülete át- és pesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus összefogja a Szent Erzsébet Karitász Kongresszuson részt szeretnének Központ intézményét, a börtönpasz- venni a közösséggel. torációt, a mozgássérültek, vakok és A Reménykör összefogás, szeretné látássérültek, siketek és hallássérül- bevonni speciális szükségletű testtek és az értelmileg akadályozottak véreinket (siketek és nagyothallók, pasztorálását. látássérültek, mozgássérültek, érNeruda Károly atya, az értelmileg telmileg akadályozottak, autizmus akadályozottak szakreferense már spektrum zavaraival élők és súlyoszeminarista kora óta, több mint 20 san halmozottan sérültek) a kereszéve foglalkozik azokkal a testvére- tény közösségbe mind helyi, plébáinkkel és családjaikkal, akik érintet- niai, mind egyházmegyei szinten. tek ilyen korlátozásokban. Amióta A Reménykör segíti az érintettek Erdő Péter bíboros atya elfogadta, szentségekhez jutását, a családok tátámogatta a szakpasztorációt és ki- mogatását, az érdekvédelmet az élet nevezte Karesz atyát a szakpasztorá- bármely területén, formálja a hívek ció referensévé és ezzel megalapítot- szemléletét, ezáltal a személyes szeta ezt a referatúrát, megkezdődhetett retetkapcsolatokat erősíti. a szervezett evangelizációs munka. Ez az egyedülálló evangelizációs Ilyen szakterület korábban nem volt, eszköz és közösség segít kitágítani a megalakulásig sok egyéni kezde- az egyházban való lehetőségeket, ményezés keretében foglalkoztak az esélyegyenlőséget biztosít a lelki értelmileg akadályozottakkal, az au- élet területén is. Egymás megismetizmus spektrumzavarokkal élőkkel, résével pedig távlatok nyílnak, hogy szüleikkel, gondviselőikkel, család- egymástól tanuljunk, egymást megtagjaikkal. értsük, egymást segítsük, így mindVannak olyan országok, ahol ez a annyian többek legyünk és közelebb szakterület, a többi diakonális szak- kerüljünk az Úrhoz. területtel együtt a Karitász szervezeti „Minden embernek van sajátos nyelintézményébe van beintegrálva. vezete, habitusa. Isten, ezt a sajátos Az Esztergom-Budapesti Főegy- nyelvet használja, hogy megtaláljon házmegyében tavaly novemberben minket, hogy eljusson hozzánk. Mi indult egy konkrét együttműködés Karesz atyával. Ennek aktualitását az idei Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készülődés adta, melynek keretében az egyházmegyénk minden plébániájára küldtünk tájékoztató levelet, szórólapokat, plakátokat a plébános atyáknak, vezető lelkipásztoroknak. Ebben felhívtuk a figyelmüket arra, hogy az Értelmileg Akadályozottak Referatúrája és a Szent Erzsébet Karitász Központ keresi mindazokat a híveket, testvéreket, érdeklődőket és családtagjaikat, akik akadályozottak és szeretnének kapcsolatba kerülADÁSIDŐ 28

is meg kell találjuk egymás nyelvét, hogy megértsük egymást a sérült, akadályozott emberekkel.” – mondta Karesz atya a Mária Rádióban elhangzott Tevékeny Szeretet című karitász műsorban 2019. december 25-én. „Mint Jézus is, az embert látjuk, aki akadályozva van abban, hogy be tudjon csatlakozni a Krisztusi közösségbe. Fáradozzunk, hogy meg tudjuk mutatni a krisztusi utat egymáshoz – az akadályozottakhoz jussunk el, küzdjük le az akadályokat egymáshoz és segítsük őket, hogy a gátakat a számukra lebontsuk!” (A karitász műsorok a Mária Rádió honlapján a Hangtárban meghallgathatók.) Amennyiben környezetünkben, plébániánkon találkozunk ilyen akadályozott hívekkel, testvérekkel vagy jóakaratú érdeklődőkkel, adjuk meg a Reménykör elérhetőségét nekik: E-mail: info@remenykor.hu Mobil: +36 50 108 2284 Honlap: www.remenykor.hu Csorba Gábor állandó diakónus, karitászigazgató


Szépkorúak szeretete Az Ajaki Szent István karitászcsoport tevékenységei közé tartozik a szépkorúak látogatása. Az elmúlt időszakban két 90 év feletti születésnapost is meglátogattak a településen.

Adjunk hálát Istennek

96. születésnapja alkalmából látogattuk meg Kovács Miklósné Erzsike nénit.Szívélyes fogadtatásban volt részünk, és beszélgetésbe elegyedtünk az elmúlt évek eseményeiről.

Hogyan nevelkedett kisgyermek korában? Szüleim vallásosan neveltek, ami azt jelentette, hogy imával kezdtük és imával zártuk a napot. Minden vasárnap templomba mentünk, hogy szentmisén vegyünk részt, s hálát adjunk a jó Istennek az elmúlt hét kegyelmeiért. Vallási ünnepnapokat betartottuk, ilyenkor nem dolgoztunk a földeken. Szigorúan vettük a böjti napokat. A pénteki nap szigorú böjti napnak számított. Semmilyen ünnepi lakomát nem szerveztek pénteki napra. Nagyböjt idején tilos volt minden zajos mulatság. Életének mely időszaka volt a legnehezebb? A háborús időszakot nagy szegénységben kellett átvészelnünk. A férfiakat besorozták katonának, igavonó

állatainkat is elvitték. A földművelés igen nehéz volt. Eljártunk napszámra a módosabbakhoz, hogy egy kis pénzhez jussunk. De hála a jó Istennek megáldott 12 gyermekkel, akiket felneveltünk egészségben a nehéz helyzet ellenére is. Mire emlékszik vissza teljes lelki békével? A karácsony és a húsvét ünnepeire! Karácsonykor elfelejtettük szegénységünket. Szenteste csoportokba verődtünk, s kántálni mentünk egymás házához, s úgy dicsőítettük az Istent. A húsvétvasárnap csodálatos napnak számított a templomi szertartás ünnepélyessége és a pászkaszentelés miatt. A negyvennapos böjtölés után igen nagy örömmel fogyasztottuk a saját készítésű kerek pászkát, kolbászt, sonkát, sárgatúrót. Hogyan nyilvánult meg az akkori emberszeretet? A nagy szegénységben is tudtunk egymáson segíteni úgy, hogy megkínáltuk a vendéget a napi főzött ételből. Vittünk át a szomszédba, hogy kóstolják meg. Mindent megbecsültünk az utolsó morzsáig. Ha falun kívülre mentünk, vigyáztunk egymásra, együtt indultunk az útra, együtt jöttünk haza. Melyik a legkedvesebb imája? A rózsafüzér, amelyet az év minden napján imádkozom. Milyennek találja a mai fiatalokat és mit üzen nekik? Sajnálom őket. Nem tehetnek róla, hogy neveltetésükben keveset fordul elő: „adjunk hálát az Istennek!” 96 év tapasztalatából kijelentem, hogy az imának nagy ereje van az ember életében. Tanuljanak meg a jó Istentől kérni és hálát adni. Az ima megtanít a szeretetre, a megbocsátásra, s mindig békében tudnak élni családjukkal és környezetükkel.

Derű Istentől

Petró Balázsné, Mariska nénit is meglátogattuk 95. születésnapja alkalmából. Mariska néni nagyon vidám teremtés, a régi közösségi összejövetelekről beszélgetett velünk.

Időslátogatás

Hol gyülekeztek a fiatalok a régi időben? A fonóházban. Több fonóház volt a faluban, a fiatalok a hozzájuk közel álló fonóházba mentek. A lányok vitték magukkal a fonni való anyagot a guzsallyal és az orsóval együtt. Fonás közben daloltak, később megjöttek a fiúk és együtt daloltak, táncoltak. Húshagyó kedd után kezdődött a fonal feldolgozása. Ebből készítették a vászonkendőt. A fonal minőségétől függött az anyag minősége, s az, hogy milyen célra fogják használni (pl. zsák, lepedő, fehérnemű) A fiúknak udvarolni csak a hét páros napján volt szabad, s az udvarlás kezdetén a fiú nem mehetett be a lányos házba. Udvarláskor a fiúk bekopogtattak a lányos ház ablakán, s kérték az édesanyját, hogy engedje ki a lányát. Ha tetszett az édesanyjának és a lánynak is a fiú, akkor kiengedték rövid időre. Hogyan ünnepelték meg a vasárnapot? A vasárnap az Úr napja! Ennek megfelelően az ünnepi ruhát vettük fel a templomba. A lányok minden vasárnap más színű ruhában mentek az Isten házába. Elsővasárnap fehér molruhában, második vasárnap fehér rózsás, harmadik vasárnap piros, negyedik vasárnap zöld színű delin ruhában mentek a templomba. Kontyba volt fonva a hajuk, különböző színű pántlikával díszítve. A lányok nyakát gránát gyöngysorral ékesítették. Délelőtt szentmisén vettünk részt, délután vecsernye, aztán jöhetett a szórakozás. Honnan merít ennyi derűt? Istenbe vetett hitem ad nekem mindennap erőt, derűt. Eddigi életem során nem múlt el vasárnap, hogy ne látogassam meg az Isten házát. Mindig fontos volt számomra a szentáldozás. Hálát adok a jó Istennek, hogy még el tudok menni az Ő házába és dicsőíteni tudom nap mint nap! Ajaki Szent István karitász csoport

ADÁSIDŐ 29


EGYHÁZMEGYEI CÍMLISTA Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 10. Tel./Fax: (42) 950-475 Vezető: Mészáros László igazgató e-mail: keletcaritas@gmail.com honlap: www.keletkaritasz.hu Egri Főegyházmegyei Karitász 3300 Eger, Szaicz Leó út 7. Tel./Fax: (36) 518-602 Vezető: Ft. Árvai Ferenc igazgató e-mail: eger.caritas@gmail.com Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitászközpont 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. Tel.: (1) 351-1977, Fax: (1) 478-0896 Vezető: Csorba Gábor igazgató e-mail: szenterzsebet@karitaszkozpont.hu honlap: www.karitaszkozpont.hu Győri Egyházmegyei Karitász 9025 Győr, Kandó Kálmán u. 10. Tel.: (96) 283-038 Vezető: Szabó György igazgató e-mail: gyorcaritas@gmail.com Hajdúdorogi Főegyházmegyei Karitász Tel.: (30) 4485-328 Vezető: Ft. Jaczkó Dániel igazgató e-mail: karitasz@hd.gorogkatolikus.hu Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyei Karitász 6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1. Tel.: (78) 462-166 Vezető: Cselik Beatrix igazgató e-mail: karitasz@asztrik.hu

VÍZSZINTES: 1. Krisztus szolgája nem azért él, … Kalazanci Szent József beküldendő gondolata folytatásának első része. 13. Fordított leadás! 14. A legmelegebb évszakban mindig. 15. Fűszer névelővel. 17. Némán kopog! 18. Norvég, osztrák és zambiai autójelzések. 19. Hideg szélvihar az Adria partján. 20. Óriáskígyó. 22. Tüzet szüntet. 23. Visszaél! 24. Mátka. 25. Kolléga. 27. Hegy leve. 28. Kezdetben dúdol! 29. Női név. 30. Magyarország első bauxitlelőhelye. 31. Ilyenre is égetik a tetőcserepet. 33. Bűnjel része! 34. Hongkong internetes tartománykódja. 36. Lea alakváltozata. 37. Nemzetközi kamionjelzés. 39. Arzén vegyjele. 40. Oka betűi. 42. Határtalanul megkóstol! 44. Örökletes főnemesi cím. 45. Vakok írása. 46. Tojás németül. 47. Félig magyar! 48. Fuszeklija. 49. Relék páratlanjai. 50. Személyes névmás. 51. Kevert sár! 52. Becézett női név. 53. Erdei növények. 54. Látom egyneműi. 56. Italt fogyasztó. 58. Görög víz. 60. Érzéketlen emberre mondják. 63. Büszke tartású ló.

Kaposvári Egyházmegyei Karitász 7400 Kaposvár, Füredi u. 65-67. Vezető: Feketéné Szabó Márta igazgató Tel.: (30) 353-8008 e-mail: kaposvarikaritasz@gmail.com Miskolci Egyházmegyei Karitász 3526 Miskolc Szeles u. 59. Vezető: Ft. Csejószki Szabolcs igazgató e-mail: karitasz@mi.gorogkatolikus.hu Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. Vezető: Ft. Orosz Zoltán igazgató Pannonhalma Egyházmegyei Karitász 9090 Pannonhalma, Vár u. 1. Tel./Fax: (96) 470-072, (20) 205 9211 Vezető: Ft. Lőrincz Pál osb igazgató e-mail: karitasz@osb.hu

FÜGGŐLEGES: 1. Ellenséges állapot. 2. M-mel az elején toldva habitusa más szóval. 3. Nádor szerep Erkel Ferenc Hunyadi László című operájában. 4. Angol igen. 5. Tova. 6. Fordított kettős betű. 7. Páros legyek! 8. A legősibb időmérő eszköz. 9. Horgolás egyneműi. 10. Abda határai! 11. Azonos betűk. 12. Hiteles mintapéldánya. 13. Pest megyei település neve fordítva. 16. Korbács része! 20. Virágvasárnaphoz kötődő füzérvirágzat. 21. Japán ütőhangszer. 25. Szigetcsoport az Atlanti-óceán legnyugatibb vidékén. 26. Ellenértéke. 27. Középkori tisztség. 29. Bór és alumínium vegyjelei. 32. Hunyorgató más szóval. 34. A beküldendő gondolat második, befejező része. 35. Vesztegzár. 37. Maga előtt gördíti. 38. Kertekben van! 41. Betegség. 42. Tarnaörs szomszédja. 43. Kipusztít. 45. Szénsavas forrásvíz erdélyi elnevezése. 46. Végtelenül elkopna! 48. Kezdetben zsizsikes! 49. Hangátviteli készülék. 53. Coturnix coturnix. 55. Zavart gém! 57. Védő. 58. Kopoltyús állat. 59. Rába partjai! 61. Néma sas! 62. „Nyuszi … a fűben”. 63. Babaköszönés.

Pécsi Egyházmegyei Karitász 7621 Pécs, Janus Pannonius u. 4. Tel./Fax: (72) 532-207 Vezető: Besenczi Zsolt igazgató e-mail: karitasz@pecs.egyhazmegye.hu honlap: www.pecsi-karitasz.hu

Megfejtés: ................................................................................................................................. A megfejtéseket névvel és címmel ellátva 2020. május 20-ig várjuk az adasido@caritas.org.hu e-mail címre!

Szombathelyi Egyházmegyei Karitász 9700 Szombathely, Hollán E. u. 14. Tel./Fax: (94) 318-560 Vezető: Tuczainé Régvári Marietta igazgató e-mail: szombathelyikaritasz@gmail.com honlap: www.karitaszszombathely.hu

vénymegfejtői közül Az Adásidő legutóbbi számának rejt tek: nyer tót egy-egy kulcstar Péterné (Budaörs), Antal Endréné (Mezőkövesd), Földes dorné (Izsák), Kanczler Balázs (Sóly), Dr. Rácz Sán skolc) (Mi es Szolomájerné Majoros Ágn tázzuk! Gratulálunk! A nyereményüket pos

ADÁSIDŐ 30

Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász 6723 Szeged, Csongor tér 8. Tel.: (20) 823 3779 Vezető: Kothencz János igazgató e-mail: szegedikaritasz@gmail.com honlap: www.szegedcsanadikaritasz.hu Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász 8000 Székesfehérvár, Lövölde út 28/a Tel.: (22) 506-828, Fax: (22) 506-829 Vezető: Nagy Lajosné Krisztina igazgató e-mail: albacaritas2016@gmail.com honlap: www.karitaszszekesfehervar.hu

Váci Egyházmegyei Karitász 2600 Vác, Hattyú u. 1. Tel./Fax: (27) 814-174 Vezető: Fieszl Csaba igazgató e-mail: caritas@vaciegyhazmegye.hu honlap: http://caritas-vaciegyhazmegye.hu Veszprém-Főegyházmegyei Karitász 8200 Veszprém, Vár u 25. Tel.: (88) 428-638 Vezető: Ft. Szijártó László igazgató e-mail: iroda@karitaszveszprem.hu honlap: www.karitaszveszprem.hu


Támogassa a

Magyar Katolikus Egyház szolgálatait!

1%

Kérjük rendelkezzen adója egyházi 1%-áról!

Technikai szám

0011

www.katolikus.huTurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.