Estate Magasin 04 2018

Page 144

Får et forsprang på bransjen UNION Gruppen har investert i et nytt presentasjonsverktøy som gir dem raskere, bedre og mer oversiktlige utleie- og ­transaksjonsprosesser. Av: Silje Rønne / Foto: UNION Gruppen

T TEKNOLOGI

144

T

idligere ble femte etasje hos UNION Gruppen svært lite brukt. Det var dyre arealer med tradisjonelle funksjoner som skapte lite merverdi. F ­ rithjof Foss, daglig leder og partner i UNION Norsk Nærings­megling, forteller at dette ønsket de å gjøre noe med. I et prosjekt ­ledet av Erik Røbech i UNION Management, med bistand fra Annethe Thorsrud, prosjektleder i Scenario Interiør­ arkitekter, har de utviklet «Upgrade Room» med en ­interaktiv prosjektvegg hvor plantegninger og innrednings­ løsninger kan visualiseres på en helt ny måte. – Vi har innredet disse rommene med et spekter av kvaliteter, ulike himlinger, lyssettinger, spotter og gulv. Dette gir leietakerne en bedre forståelse av hvordan ulike materialvalg og funksjoner oppleves i praksis. Hos oss kan leietakerne for eksempel teste forskjellen mellom 45 db og 37 db lydisolasjon, ofte holder det siste, sier Foss. Upgrade Room er blant annet innredet med et stort prosjekt­rom, lydtette telefonrom, kjøkken og bad, vi har brukt et bredt utvalg av materialer, slik at leietakeren får oppleve forskjellen ved ulike løsninger. – I tillegg til å utforme visningssenteret har vi brukt et halvt år på å lage en oversikt over leverandører, produkter og priser på forskjellige løsninger, slik at kundene våre får svar på alle spørsmål raskt på ett sted. Når vi sitter her med kunden, er det lettere å gå igjennom hva som står i krav­ N °4 201 8 |

estate M AGAS IN

spesifikasjonen og å gjøre eventuelle forandringer, når alle kan se hva det dreier seg om både med henhold til kvalitet og priser, sier Foss. Hovedtanken er å korte ned prosessene og å skape trygghet både for leietaker, søkemegler, utleiemegler og gårdeier. – Beslutningene kan fattes raskere. Det er ofte mange mennesker involvert i slike prosesser. Når både gård­eier og leietaker har med seg egne interiørarkitekter, er det ­hensiktsmessig at alle kan jobbe med samme planløsning, fortsetter han. MER ENN ET VISNINGSROM – Én ting er de forskjellige løsningene du ser i rommet – det andre er prosjektveggen som er et seks meter langt ­ekspansivt lerret. Denne veggen fungerer som et visuelt samarbeids­verktøy, designet for å akselerere kjernen i sam­ arbeidsprosesser. Enten du legger til notater, bruker maler, deler skjermer eller mer, har du alt du trenger for å jobbe bedre sammen, i samme rom eller rundt om i verden, for­ klarer han videre. Her har UNION tatt sine analoge prosesser digitalt – uten kompromiss. De har fokusert på å forbedre kundens opp­ levelse der de aktivt bidrar med sine innspill og ideer som gjør at de får til en helt ny måte å samhandle på i m ­ øtene. Det vil også være mulig for kundene å få tilgang til den


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.