Virksomhedsguiden_roskilde

Page 1

VIRKSOMHEDSGUIDEN 2024

Roskilde i vækst og under forandring i 2024

Velkommen til Erhvervsforum Roskildes Virksomhedsguide 2024. I denne udgave afspejler vi de betydningsfulde skridt, som vores lokale erhvervsliv har taget i det forgangne år, og skuer frem mod de spændende muligheder og udfordringer, der ligger foran os. Vi håber, at du som læser vil finde inspiration i de mange erhvervsrelaterede artikler samt ikke mindst virksomhedsportrætterne. Endnu en gang har vi slået rekord – denne guide er vores største virksomhedsguide hidtil.

I 2023 markerede vi vores engagement og indflydelse i det lokale erhvervsliv gennem flere nøgleinitiativer. Erhvervskonference, Business Roskilde 2023, var et forum for dialog og udvikling, hvor vi sammen med vores medlemmer og partnere udforskede nye horisonter for erhvervslivet. Vores høringssvar på kommunens oplæg til planstrategi, ’Bæredygtig Erhvervsudvikling i Roskilde’, understregede vores dedikation til en bæredygtig fremtid for vores by og kommune. Vi har også været aktive og konstruktive i debatten om byrådsflertallets ønske om at lave forsøg i de næste 2 somre med en fossilfri bymidte.

Vi går aktivt ind i arbejdet med det formål at sikre, at Roskildes handelsliv fortsat kan udvikle sig positivt og fastholde sin position som Sjællands handelscentrum.

2024 byder på nye spændende begivenheder, herunder Roskilde Kommunes værtskab for DM i Skills, som vi med stor begejstring støtter op om. Dette event, med mere end 78 fag, vil uden tvivl være et højdepunkt for os alle og en fantastisk mulighed for at fremvise det lokale talent og færdigheder samt skabe en bedre rekruttering af unge til de faglige uddannelser.

Endelig ser vi med stor forventning frem til udviklingen af Risø Park, en bæredygtig energi erhvervspark i tilknytning til DTU Risø. At byrådet fik sat gang i dette projekt i 2023, vil åbne nye muligheder for erhvervslivet i Roskilde. Vi kommer helt sikkert til at høre mere om dette i 2024 og årene fremover.

Med langt over 500 medlemmer og dermed det største netværk i kommunen, står Erhvervsforum Roskilde klar til at tage fat på 2024 med fornyet energi og engagement. Vi er taknemmelige for den stærke opbakning fra vores medlemmer og ser frem til et år fyldt med samarbejde, innovation og vækst. Erhvervsforum kæmper for iværksætterne, de etablerede virksomheder, de globale koncerner på vej til området – og alle andre, der som os, vil være med til at skabe de bedste vilkår for at drive virksomhed i Roskilde Kommune.

Vi er sat i verden for at hjælpe, motivere og inspirere til ansvarlig vækst – i et tæt samarbejde med engagerede mennesker fra det lokale erhvervsliv, kommunen, uddannelsesinstitutioner og foreninger. Med den store opbakning fra medlemmerne i ryggen kan vi udvikle attraktive medlemstilbud, dele værdifuld viden, drive netværk, påvirke politisk og arbejde benhårdt på at placere Roskilde som alletiders erhvervsby på verdenskortet.

I denne virksomhedsguide kan du se et bredt udvalg af de virksomheder, handlende, uddannelsesinstitutioner og organisationer, som viser bredden og styrken i Roskilde. Brug guiden i den trykte eller digitale version. God fornøjelse, og vi glæder os til at se dig til det næste arrangement i Erhvervsforum Roskilde.

2

Udgiver: Erhvervsforum Roskilde

Oplag: 2500 stk.

Tryk: Prinfo Danmark A/S

Cleanprint by Strandbygaard

Udgivet: 16. januar 2024, sidst opdateret online 29. maj 2024

Layout og projektledelse: Karina Katja Hoffmann

Denne Virksomhedsguide er Cradle to Cradle certified® Silver. Det er en certificering som er en af verdens strengeste miljøcertificeringer, og den garanterer at et produkt hverken forurener eller bruger jordens begrænsede ressourcer, men derimod indgår i naturens egen cyklus. Certificeringen sikrer også, at de trykte produkter produceres under så miljøvenlige forhold som muligt. Den trykte udgave af Virksomhedsguiden er også Svanemærket, det officielle miljømærke i hele Norden, samt produceret CO2 kompenseret udelukkende ved brug af vindenergi. Træet til papiret kommer fra bæredygtigt FSC® skovbrug i Europa, der betyder, at der er styr på oprindelsen og samtidig sikres, at der ikke fældes mere træ, end skovene kan nå at reproducere.

Indhold ● Butikker, webshops og produkter ................................................................................................ 15 ● Fødevarer og drikkevarer ............................................................................................................. 35 ● Hoteller, hytter og overnatning .................................................................................................... 47 ● Håndværkere ..................................................................................................................................... 55 ● Industri ................................................................................................................................................ 73 ● Kunst og kunsthåndværkere ......................................................................................................... 85 ● Liberale erhverv ................................................................................................................................ 93 Advokater ........................................................................................................................................... 93 Banker ................................................................................................................................................. 97 Coaches og psykologer ................................................................................................................... 107 Ejendomsmæglere, kontor- og lokaleudlejning ......................................................................... 115 Kommunikation, markedsføring, foto og video ......................................................................... 123 Revisorer og regnskabskonsulenter ........................................................................................... 147 Rådgivere, konsulenter og forretningsudviklere ..................................................................... 155 ● Oplevelser ........................................................................................................................................... 189 ● Spisesteder ........................................................................................................................................ 201 ● Sundhed – Behandlere, kostvejledere, læger, dyrlæger, motion ................................................ 211 ● Transport og fragt ............................................................................................................................ 219 ● Uddannelse, foreninger og kommune .......................................................................................... 227
This catalogue is a Cleanprint produ which is Cradle to Cradle Certified® Silver. SILVER CLIMATECALC CC-000033/DK C O 2 KOMPENS ERETTRYKS A G 3

Erhvervsudvalget

- ildsjæle med passion for erhvervslivet

Erhvervslivet, turistaktørerne, uddannelsesinstitutionerne og fagbevægelsen skal i højere grad inddrages i de politiske beslutninger, der vedrører erhvervsudviklingen i Roskilde Kommune. Dette var den altovervejende begrundelse for etableringen af Roskilde Kommunes erhvervsudvalg for 10 år siden.

Udvalget, som i 9 af de 10 år har haft det Konservative Byrådsmedlem Lars Lindskov i spidsen, består i dag af 5 byrådspolitikere og 10 erhvervsfolk repræsenterende 10 forskellige organisationer: Dansk Industri, Dansk Erhverv, DI Byggeri, SMV Danmark, Roskilde Handel, 3F Roskildeegnen, Roskilde Uddannelsesnetværk, Finans Danmark, Erhvervsforum Roskilde og Destination Fjordlandet.

og vækstpolitikker, været økonomisk fødselshjælper på en række spændende innovationsprojekter – heriblandt inkubator-miljøet DTU Link på Risø, initieret igangsætning af nye erhvervsområder, tilvejebragt ny viden gennem forskellige analyser og meget mere.

Udvalgets næstformand Jesper Steen Christensen, som udover at repræsentere Finans Danmark også er erhvervsdirektør i Danske Bank, ser udvalget som en stor gevinst for de lokale virksomheder: ”Det afgørende for mig som erhvervsrepræsentant i udvalget er, at jeg kan konstatere, at den tid vi investerer i arbejdet gør en forskel og påvirker de politiske beslutninger i en retning, som overordnet set gavner forudsætningerne

Erhvervsudvalget på besøg i København hos MAN Energy Solutions, der flytter til Roskilde og forventes etableret i 2028 med i omegnen af 2000 nye arbejdspladser

4

Formand Lars Lindskov opsummerer sine mange års erfaringer i Erhvervsudvalget således: ”Det giver en robust udvikling, at repræsentanter for alle vores erhvervsdrivende og uddannelser samt fagbevægelsen kan sidde rundt om det samme bord og drøfte ting, vi er enige og uenige om. Desuden kan de forskellige aktører vidensdele med hinanden, og dermed sikrer vi en uvurderlig sammenhængskraft mellem de forskellige indsatser, der igangsættes. Endelig har vi fået bragt nogle temaer højere op på Byrådets prioriteringsliste. Temaer som aldrig havde fået så meget opmærksomhed, hvis ikke udvalget havde eksisteret.”

”De seneste 10 år har der i Roskilde været en markant vækst på stort set alle områder. Flere nye virksomheder, flere iværksættere, flere nye arbejdspladser, flere turister, en større bredde og kvalitet i det samlede uddannelsestilbud og meget mere. Det er selvfølgelig ikke udvalgets tilstedeværelse der kan tagen æren for dette, men udvalget har sat nogle bevægelser i gang, som jeg er sikker på, har været med til at understøtte den flotte udvikling.” fastslår Lars Lindskov.

Udvalget afholder alle sine udvalgsmøder på virksomheder og uddannelsesinstitutioner, for dermed at få en større forståelse og et bredere indsigt i det erhvervsliv, som udvalget er sat i verden for at skabe bedre rammer for. Det er blevet til besøg på over 50 virksomheder og uddannelsesinstitutioner i udvalgets levetid. Kunne du som virksomhed have interesse i, at være vært for afholdelsen af et udvalgsmøde og dermed få muligheden for at få direkte taletid overfor udvalget, så kontakt Roskilde Kommunes Erhvervschef Jens Thornsen på jensdt@roskilde.dk.

Erhvervsudvalgets formand Lars Lindskov og næstformand Jesper Steen Christensen, Erhvervsdirektør Danske Bank.

5

Det

lokale erhvervsliv skal styrkes:

ArbejdskraftAlliancen sætter fokus på fremtidens arbejdskraft

Forestil dig en fremtid, hvor Roskildes virksomheder trives med et team af dygtige medarbejdere. Dette er visionen bag ArbejdskraftAlliancen, et initiativ der tager fat på udfordringen med at finde og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Med fokus på rekruttering, opkvalificering og fastholdelse, sætter alliancen nye standarder for fremtidens arbejdsmarked.

Roskilde er en aktiv erhvervskommune med et mangfoldigt erhvervsliv, der dækker næsten alle typer af virksomheder. For disse virksomheder skal det være nemmere og mere overskueligt at få den hjælp og service, de har behov for – i regi af jobcentre, erhvervsfremmesystem, rekrutterings- og vikarbureauer, uddannelsesintuitioner mfl. Dette arbejder et nyt projekt med navnet ArbejdskraftAlliancen på.

Projektet er startet af Næstved Erhverv, med ønsket om at gøre tilbud og services mere synlige og tilgængelige for lokale virksomheder. Men mangel på kvalificeret arbejdskraft er ikke blot centreret i én kommune. Manglen på kvalificeret arbejdskraft er en af fremtidens helt store udfordringer for dansk erhvervsliv.

Til trods for at mange virksomheder igangsætter forskellige strategier for at overkomme udfordringen, hvor nogle lykkes og andre må prøve yderligere tiltag, så kan erhvervslivet ikke alene løse de presserende udfordringer med at sikre kvalificeret arbejdskraft til hele landet. Det er en samfundsopgave, som mange forskellige aktører skal medvirke til at løfte.

Således er ArbejdskraftAlliancen også et samarbejde mellem 30 aktører.

6

Erhvervsforum har valgt en aktiv rolle i en af tidens største udfordringer

I Erhvervsforum arbejder vi for en dynamisk og bæredygtig erhvervspolitik, der skal udvikle vores kommune ved bl.a. at tiltrække nye borgere og virksomheder. Vi anerkender betydningen af et velafbalanceret erhvervsliv, hvor tilstedeværelsen af kvalificeret arbejdskraft og en inkluderende atmosfære for tilflyttere går hånd i hånd. Vi stræber efter at skabe rammer, der ikke blot tiltrækker virksomheder, men også sikrer, at både erhvervslivet og lokalsamfundet trives i et samspil, der fremmer vækst og udvikling.

Derfor er det kun naturligt, at vi i Erhvervsforum indgår et samarbejde med ArbejdskraftAlliancen med et fælles formål om at styrke det lokale erhvervsliv. Det sker ved at hjælpe virksomheder i Roskilde Kommune med at finde rundt og skabe overblik over de mange tilbud, samt med at rådgive ift. arbejdsopgaver og kompetencer, rekruttering og fastholdelse.

”I Erhvervsforum går vi ind til projektet med stor optimisme, og vi har store ambitioner om, at skabe et tæt samarbejde, der fungerer som katalysator for løbende udvikling. Samarbejdet med ArbejdskraftAlliancen er helt essentielt for at sikre fremtidens arbejdskraft, og selvom vores fokus er på Roskilde, så mener vi, at et stærkere samarbejde mellem aktører i de forskellige kommuner vil styrke det lokale erhvervsliv, bidrage til et stærkt erhvervsbrand, hjælpe virksomheder med deres kompetenceforsyning og få borgere i beskæftigelse”, lyder det fra direktøren i Erhvervsforum Roskilde, Martin Sattrup Christensen.

Projektet skydes i gang med et stort kickoff arrangement i Roskilde i starten af 2024, hvor interesserede virksomheder kan høre mere om ArbejdskraftAlliancen, og hvordan projektet kan hjælpe med at styrke Roskildes virksomheder endnu mere. Kickoff arrangementer og andre arrangementer omkring ArbejdskraftAlliancen kan findes på Erhvervsforums hjemmeside.

Har man ikke mulighed for at deltage i arrangementet, kan man stadig deltage i projektet.

Vil du vide mere om ArbejdskraftAlliancen, eller har du spørgsmål? – så send en mail til info@erhvervsforum.dk

VIDSTE DU AT...

• ArbejdskraftAlliancen er et samarbejde mellem mere end 30 aktører inden for arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet.

• Målet er at vejlede ca. 470 virksomheder om projektets tilbud.

• Virksomheder, der deltager i projektet, får konkret vejledning i form af en nedskrevet plan og en prioritering over konkrete initiativer for fremtidige rekrutteringer.

7

Projektsamarbejde mellem lokale

virksomheder og RUC-studerende

skal skabe innovative løsninger og mulighed for rekruttering

Mange virksomheder står over for udfordringer, de ikke har ressourcer til at dykke ned i. Det kan bl.a. være udfordringer omkring teknologisk innovation og digitalisering samt bæredygtighed og grøn omstilling.

Det er her, at de mange kandidatstuderende fra Roskilde University (RUC) kommer ind i billedet.

I Erhvervsforum Roskilde er et af vores fokusområder at bygge bro mellem uddannelse og erhvervsliv ved bl.a. at fremme praktikpladser, mentorprogrammer og projektsamarbejder på tværs. Derfor er Erhvervsforum gået sammen med RUC om et projekt, hvor lokale virksomheder kan få direkte fordel af de dygtige cand. merc.-studerendes indsigt og analyser gennem et projektsamarbejde. Projektet er desuden støttet af Roskilde Kommunes Erhvervsudvalg.

Samarbejdet går helt konkret ud på, at lokale virksomheder har mulighed for at præsentere en forretningsmæssig udfordring, som de ønsker, at en gruppe studerende skal give deres bud på at løse.

”De studerende bringer ofte nye og innovative ideer til bordet via aktuel viden fra deres uddannelse, som kan bidrage til at udfordre traditionelle metoder. Den mangfoldighed af perspektiver, som de studerende bringer med sig, kan således være særligt værdifuld for virksomheder, der søger nye innovative tilgange,” lyder det fra Mogens Riber, Business Relationship Manager på RUC.

Adgang til talent og mulighed for rekruttering

Samarbejdet skal desuden give de deltagende virksomheder mulighed for at identificere og evaluere talentfulde studerende, som kan være potentielle fremtidige medarbejdere. Det fungerer som en slags prøveperiode, hvor virksomheden kan se, hvordan de studerende ar-

bejder, deres kompetencer og deres tilgang til problemløsning. Dette kan resultere i muligheder for at rekruttere dygtige individer, der allerede har vist deres værdi.

”Det er en fantastisk mulighed for begge parter, og er ikke kun en platform for praktisk læring for studerende, men kan derimod også være en katalysator for virksomheden til at rekruttere kvalificeret arbejdskraft,” lyder det fra Martin Sattrup Christensen, direktør i Erhvervsforum Roskilde.

Når virksomhederne tillader de studerende at tackle virkelige problemstillinger, får de adgang til friske analyser og løsninger på specifikke udfordringer samtidig med muligheden for at opbygge relationer til potentielle talenter. Det er en win-win-situation, hvor begge parter kan drage fordel af samarbejdet.

Samarbejdet giver derudover mulighed for at styrke udviklingen af Roskilde som erhvervsby og udvikle relationer mellem virksomheder og akademiske institutioner. Det sker bl.a. ved at åbne for muligheden for dette formaliserede samarbejde, hvor målsætningen er at formidle de konkrete eksempler på samarbejde med fokus på udbyttet for virksomhederne. Hensigten er, at flere lokale virksomheder fremover vil indgå i værdiskabende samarbejder med Roskilde Universitet.

Første runde af projektet skydes i gang i januar 2024, og her er der allerede fyldt op med lokale virksomheder, der ønsker at blive en del af projektet og få hjælp af de studerende. Derfor er der også allerede nu planlagt endnu en runde af projektet med opstart i august 2024.

Er man interesseret i at høre mere om projektet, eller ved man allerede nu, at ens virksomhed ønsker at deltage, så send en mail til info@erhvervsforum.dk.

8

VIDSTE DU AT...

• De studerendes projektarbejde tager udgangspunkt i konkrete udfordringer som virksomheden beskriver.

• Hver gruppe af studerende består af selvvalgte grupper på mellem 2 – 5 personer. De studerende udarbejder en forskningsbaseret analyse inden mulige løsninger identificeres.

• Virksomheden skal kunne deltage i et indledende 4 timers seminar og herefter kunne mødes med gruppen af studerende i 8-10 timer i form af empiriindsamling og feedback i løbet af samarbejdet som typisk varer 3-6 måneder. Ved projektets afslutning vil der være ca. 2-4 timers gennemgang af det endelige projekt.

•Udbyttet for de deltagende virksomheder er:

- En gennemarbejdet, akademisk og kritisk analyse af virksomhedens udfordring.

- Mulighed for at se potentielle medarbejdere an og blive klogere på konkrete fagområder.

- Øge de studerendes kendskab til virksomheden og arbejdsområder.

• Første runde af projektet starter i februar 2024, men allerede nu er anden runde planlagt til august 2024.

• Roskilde Kommune og RUC har yderligere indgået en 4-årig strategisk samarbejdsaftale, som skal bidrage til at styrke samarbejdet mellem universitetet, kommunen og virksomhederne i Roskilde.

9

bidrage til bæredygtigt erhvervsliv i Roskilde

Bæredygtighed og grøn omstilling er mere end bare buzzwords - det er bærende pejlemærker for fremtidens samfund. I erhvervsregi handler bæredygtig udvikling både om at frigive ressourcer til at udvikle grønne teknologier, men det handler i høj grad også om, at skabe de bedste betingelser for at drive virksomhed i Roskilde. Derfor er det helt essentielt at gøre plads til, at teknologisk udvikling og forskning i grønne initiativer kan blomstre i Roskilde Kommune. Det sker nu med ambitionen om at etablere en erhvervspark i Risø med bæredygtig teknologi i centrum.

Med en ny samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Danmarks Tekniske Universitet er projektet om en erhvervspark for bæredygtig energi ved Risø blevet genoptaget. Den nye erhvervspark skal rumme både tusindvis af arbejdspladser og forsknings-, test- og

laboratoriefaciliteter, der alle kommer til at sætte skub i udviklingen af nye teknologier inden for miljø og energi. At erhvervsparkens etablering i Risø nu genoptages, ser Erhvervsforum Roskilde som en glædelig nyhed. Erhvervsforum har siden projektet blev henlagt for godt 8 år siden advokeret for dets revitalisering, med øje for den enorme værdi det vil bringe det lokale erhvervsliv og den grønne omstilling i kommunen.

Med Risø Park-projektet er ambitionen at anlægge en erhvervspark ved DTU Risø med et samlet nyt erhvervsareal på 230.000 m2, der kan bidrage til at styrke symbiosen mellem det lokale erhvervsliv og den forskning og uddannelse, som foregår indenfor bæredygtig udvikling. Det er først og fremmest højaktuelt i trit med, at DTU Risø udflytter flere af sine kandidatuddannelser i vindenergi og bæredygtig energi til

10
Risøhalvøen Foto: DTU

området. I Erhvervsforums optik er det desuden en vigtig forudsætning for at imødekomme etableringen af mere bæredygtige typer af arbejdspladser i Roskilde Kommune.

Roskilde som cleantech-pioner

Hos Erhvervsforum ser man en lang række fordele ved etableringen af erhvervsparken, heriblandt at kunne stå som Europas førende og mest bæredygtige forskerpark for fremtidens cleantech løsninger. Allerede nu har DTU Link et fantastisk iværksættermiljø i Risø, som arbejder med cleantech på revolutionerende måder, og flere virksomheder - både internationale og store danske, er i fuld gang med at etablere deres base ude i den nye erhvervspark. Heriblandt er den franske energi-gigant TotalEnergies, som har indgået et samarbejde med DTU om at oprette et center for excellence indenfor vindhybridsystemer. Centret skal placeres på DTU Risø Campus, som en del af DTU Wind Energy, hvor ambitionen er at drive verdensledende forskning i vindenergiteknologier.

En anden virksomhed der gør klar til at flytte til Roskilde Kommune, er Man Energy Solutions, der i mange år har banet vejen for dekarboniseringsteknologier. Firmaet har indtil nu haft dansk hovedkontor i hovedstaden, men gør nu klar til at rykke til Roskilde Kommune med sine 1500 medarbejdere, for at være med til at udvikle Roskilde Kommune som hjemstedet for cleantech-virksomheder. Erhvervsforum glæder sig over, at mange store aktører i cleantech-industrien har fået øjnene op for erhvervsparken.

”Med Risø Park har vi muligheden for at skabe en erhvervspark, som vil have en enorm betydning for

både erhvervslivet og samfundet som helhed. Vi kan tiltrække de bedste virksomheder og talenter inden for cleantech-området, og så er det en unik mulighed for at skabe en helt ny type erhvervsområde, som kan være med til at sætte standarden for fremtidens bæredygtige udvikling” fortæller Martin Sattrup Christensen, direktør for Erhvervsforum Roskilde.

Hos Erhvervsforum Roskilde ser man en stor værdi i at skabe et nyt erhvervsområde, der forbinder forskning og erhvervsliv i højere grad, og derfor ser man også frem til, at forskerparken vil bringe større fokus på- og værdi til virksomheder med behov for tilknytning til forsknings-, test- og demofaciliteter. Ikke mindst vil projektet bibringe det lokale erhvervsliv 4-5.000 nye arbejdspladser, når parken er fuldt udbygget. Derfor ser Erhvervsforum Roskilde etableringen af en forskerpark, som et vigtigt og nødvendigt initiativ i erhvervsudviklingen i kommunen, ligesom det er et helt essentielt skridt med henblik på fremtidige bæredygtighedsmål

11

Erhvervsforum skaber

stærke vilkår for vækst og netværk hos Roskildes virksomheder

Erhvervsforum Roskilde; Sjællands største erhvervsforening og måske byens stærkeste erhvervsnetværk. Stedet hvor ambitioner mødes, og hvor vækst og netværk er i fokus. Hvad er det, der gør Erhvervsforum Roskilde så værdifuld for virksomheder? Svaret er enkelt: en brobygning mellem visioner og handling.

I Erhvervsforum arbejder vi for at skabe et stærkt erhvervsliv i Roskilde Kommune, hvor vidensdeling og netværk er i centrum. Vi tror på, at samarbejde med det lokale erhvervsliv, regionale interessenter, uddannelsesinstitutioner samt en stærk forbindelse til kommunen er katalysatoren for at skabe de bedste vilkår for at drive virksomhed i Roskilde Kommune.

Erhvervsforum er den lokale erhvervsforening for både små og mellemstore virksomheder, og om end din virksomhed er større og mere etableret, eller du driver en enkeltmandsvirksomhed, så er vi til for at hjælpe gennem sparring, kompetenceudvikling og netværk. Som virksomhed har du mulighed for at modtage skræddersyet rådgivning, der er designet til at accelerere din vækst. Vi hjælper ikke blot med at identificere din virksomheds udfordringer, men hjælper også med at åbne døre til løsninger. Uanset om det drejer sig om finansiering, digital innovation, bæredygtighed eller internationale forretningsmuligheder, er Erhvervsforum Roskilde klar til at hjælpe virksomheder med at navigere gennem enhver udfordring og gribe enhver mulighed. Det betaler sig at yde god rådgivning, og i de seneste tre år har det bl.a. medført, at 365 lokale virksomheder samlet har fået 29,4 mio. kr. i støtte fra erhvervsfrem-

mesystemet til at skabe vækst og udvikling. Det viser en analyse, som Erhvervsforum har lavet på baggrund af data fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Erhvervshus Sjælland og Danmarks Statistik.

Derudover hjælper Erhvervsforum omtrent 80 nye iværksættere om året, uafhængigt af virksomhedens størrelse eller sektor, og med et bredt udvalg af tilbud, herunder individuel sparring, arrangementer som “Spørg en ekspert”, og kurser i salg, IT og kommunikation, sørger Erhvervsforum for, at iværksættere har adgang til den viden og de værktøjer, de har brug for.

”Om man er ny iværksætter, soloselvstændig eller en virksomhed med mange ansatte, så er læring en kontinuerlig proces, hvor rådgivning og sparring giver mulighed for konstant udvikling. Erhvervsforum tilbyder muligheden for et eksternt perspektiv samt ekspertise og støtte, som kan være afgørende for at sikre bæredygtig vækst og langvarig succes”, fortæller Erhvervsforum Roskildes forretningsudvikler Karina Hoffmann.

Foreningen tilbyder en grunding rådgivning tilpasset netop dine behov, og udbydes til både iværksættere, soloselvstændige og etablerede virksomheder. Dertil tilbyder foreningen også et bredt udvalg af kompetenceudvikling og vidensgivende workshops og konferencer, netværksmøder indenfor en række brancheområder og sociale arrangementer, hvor foreningens medlemmer kan lære af hinanden, få indsigt i aktuelle emner og skabe forbindelser, der kan spire samarbejder og gavne både lokale og regionale virksomheder.

12

VIDSTE DU AT..

• Erhvervsforum består af mere end 500 medlemsvirksomheder, et sekretariat og en bestyrelse bestående af lokale erhvervsdrivende.

• Foreningen rådgiver årligt over 200 virksomheder, og i perioden fra 2021 til 2023 har hele 365 virksomheder i Roskilde Kommune modtaget i alt 29,4 mio.kr. til forskellige erhvervsfremme projekter.

Vi er Roskilde-virksomhedernes stemme i den lokale erhvervsudvikling

Hos Erhvervsforum Roskilde arbejder vi mod at ambitionen om, at Roskilde skal være Danmarks bedste kommune at drive virksomhed i, og derfor samarbejder vi med både kommune, lokale erhvervshuse, uddannelsesinstitutioner og andre lokale aktører om at skabe de bedste vilkår for erhvervslivet. Det sker i tæt samarbejde med Roskildes virksomheder og deres ønsker, som foreningen bruger sin stærke stemme til at sætte på dagsordenen overfor både kommune og andre interessenter, der er med til at rammesætte mulighederne for at drive virksomhed i Roskilde.

Med over 40 års erfaring som lokal erhvervsforening har Erhvervsforum Roskilde længe været en central drivkraft i at udvikle vilkårene for Roskildes erhvervs-

drivende, og på vegne af over 500 medlemsvirksomheder arbejder foreningen kontinuerligt mod at bygge bro mellem virksomhedernes visioner og behov og kommunens muligheder for udvikling og vækst.

Foreningens lange eksistens har både bidraget til et stort lokalt bagland og stærke in-house kompetencer, og Erhvervsforum Roskilde bryster sig af, at være den foretrukne samarbejdspartner med Roskilde Kommune på deres servicekontrakt om at drive den lokale erhvervs- og iværksætterservice. Vi sætter en ære i at være en nøglespiller i at forme det lokale erhvervsliv, og vores arbejde i at påvirke politiske beslutninger, der påvirker og former det lokale erhvervsliv, er en opgave, som vi med stolthed påtager os på vegne af Roskildes virksomheder.

13

GRATIS

BISTAND TIL TILSKUDSORDNINGER

ENERGITJEK

Grøn Puls er tilbud til dig, der som privat boligejer eller virksomhed ønsker at gøre en forskel for klimaet og din økonomi gennem en energirenovering af din bolig eller firmadomicil!

Vore energivejledere foretager en grundig gennemgang af bygningens installationer, isolering og klimaskærm, hvorefter du får en detaljeret rapport med forslag til forbedringer, prisniveau og tilbagebetalingstid for projektet!

Vi står efterfølgende også gerne til rådighed med bistand til at søge tilskudsmidler til energibesparende tiltag fra Bygningspuljen og Erhvervspuljen, hvor der er mange penge at hente for både private og virksomheder.

Du kan fx søge tilskud til:

BYGNINGSPULJEN (private, firmaer)

• Udvendig isolering af massiv ydervæg

• Udvendig isolering af let ydervæg

• Efterisolering af fladt tag, uudnyttet tagrum

• Efterisolering af terrændæk, sokkel

• Udskiftning af facadevindue eller yderdør

• Udskiftning af ovenlysvindue

• Montering af forsatsvindue

• Konvertering til luft-til-væske varmepumpe

• Konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg

• Mekanisk ventilation med varmegenindviding

• Varmegenvinding ved udsugning via varmepumpe

ERHVERVSPULJEN (firmaer)

• Udskiftning af kedel med varmepumpe

• Udskiftning af belysning med LED

• Etablering af varmegenvinding

• Energioptimering af procesanlæg

• Projekter der konverterer fra fossil energi

• Ekstern rådgivning, projektudvikling

• Entreprenørydelser og installation

• Anskaffelse af nødvendige anlægskomponenter

• Miljøgodkendelse

• Revision af regnskab, hvis krævet af energistyrelsen

• Kvalitetssikring af projektet

Du kan læse mere om tilskudsordningerne og energitjekmuligheder på grønpuls.dk ellers kontakt os på info@erhvervsforum.dk eller tlf. 7020 7680.

Grøn Puls drives i partnerskab mellem Roskilde Kommune, FORS, Boligselskabet Sjælland og Erhvervsforum Roskilde.

GRATIS ENERGI VEJLEDNING

BUTIKKER, WEBSHOPS, PRODUKTER

Dagligvarer, produkter, tøj, blomster, design og meget mere

15

Gaverummet gør det nemt at skabe personlige og tankefyldte hilsner

Hos Gaverummet i Roskilde finder du alt, hvad du skal bruge for at sammensætte en personlig og hjertefyldt gavekurv til dine kære, dine kollegaer der fortjener lidt ekstra opmærksomhed, eller til dig selv, hvis du bare har brug for lidt forkælelse. På webshoppen har de gavekurve, der er sammensat på forhånd til enhver anledning som f.eks. barselsgavekurve, god-bedring gavekurve, wellness-gavekurve, kurve til den nyfødte, gin-entusiasten, den hyggelige strandtur og meget mere. Kunne du i stedet tænke dig at sammensætte din egen kurv, er der også rig mulighed for det.

Kurvene kan sammensættes på tværs af alle kategorier, og derfor er det nemt at skræddersy sin gavekurve til lige præcis den person, den er tiltænkt. Måske skal din virksomhed sende en fødselsdagshilsen til en af dine medarbejdere og ved, at de både er vilde med gourmet vingummier og chokolade, men også kunne nyde godt af nogle produkter fra Lille Kanin den til mindste i husholdningen. Her kan du nemt gå ind og vælge lige de ting du tror, vil varme aller mest, og kurven leveres i fin ind-

pakning med et særligt udvalgt og – hvis du ønsker det, håndskrevet kort. Skal du sende en lille julegave til hele teamet, kan du også her skræddersy de enkelte kurve.

Det er både en super måde at sikre, at dine hilsner bliver personlige og valgt med omhu og omtanke for den enkelte medarbejder, og så er det med til at sikre, at eksempelvis kaffe-elskeren får en mørkristet espresso med fra Roskilde-risteriet Just Coffee, og den medarbejder, der ikke drikker kaffe, men elsker lakrids, kan nyde en salt snack fra Lakrids by Bülow i stedet.

Gaverummet er Roskildes lokale gavecentral

Det brede udvalg af produkter dækker alt fra det søde og salte, spiritus, kaffe og the, wellness-produkter, smykker og accessories, produkter til baby og småbørn og interiør og udeliv. Blandt de mange produkter er både få særimporterede mærker og et væld af dansk producerede mærker, som spænder alt fra de store, eksklusive mærker, du kender fra hylderne i butikkerne, til små nicheprodukter fra lokale producenter i Roskilde

16

og omegn. I udvalget af produkter har Gaverummet fo kus på at støtte lokale producenter, små virksomheder og iværksættere, og på at indkøbe så miljøvenlige produkter som muligt.

Det lokale rodfæste i Roskilde kan du derfor tydeligt mærke i Gaverummets sortiment, og med en ambition om at blive Roskildes lokale gaveleverandør til virksomhederne, kan du også forvente en hurtig og effektiv service. Gaverummet leverer deres gavekurve i hele Danmark, men med det lokale liv som primus motor har de en ambition om, at levere en særlig service til Roskilde by. Derfor bruger Gaverummet meget tid på at tale med kunder og lokale virksomheder om deres ønsker og behov, og i 2024 gør de sig klar til at introducere et nyt koncept, der tilgodeser Roskildes virksomheder med deres gaveløsninger og leveringsmuligheder. En af løsningerne bliver blandt andet, at i som virksomhed vil kunne oprette en abonnementsløsning, hvor Gaverummet, ud fra jeres oplysninger, automatisk sørger for at levere gavekurve i forbindelse med alle medarbejderes fødselsdage. På samme måde arbejdes der på mange andre løsninger, som f.eks. større fleksibilitet og hurtighed i levering og meget mere. Allerede nu kan din virksomhed dog nyde godt af de mange gavemuligheder, og Gaverummet står altid klar til at hjælpe dig med at finde den helt rigtige løsning.

Er du interesseret i at gøre Gaverummet til din nye gaveløsning, så kan du på www.gaverummet.dk læse meget mere om de mange gavekurve-muligheder og bestille din kurv.

Fakta om Gaverummet

• Gaverummet er en webshop, hvor du kan købe og sammensætte personlige gavekurve til alle anledninger.

• Hos Gaverummet har de både prælavede gaveløsninger og muligheden for at skræddersy sin egen kurv, og det kan gøres på tværs af en lang række forskellige kategorier og produkter.

• Gaverummet leverer i hele Danmark, men fokuserer hovedsageligt på Roskilde og omegn, og tilbyder en hurtig leveringstid på 1-3 hverdage med gratis indpakning og kort.

Mål for Gaverummet

• At tilbyde muligheden for at skabe unikke og personlige gavekurve, sammensat med omhu og omtanke for den enkelte.

• At blive Roskildes lokale go-to leverandør af gaveløsninger.

• At tilbyde gaveløsninger og leverings- og abonnementsservices til både private og virksomheder.

Det vidste du måske ikke…

Gaverummet er en mor og datter drevet virksomhed, der startede i 2020 med det formål at sammensætte personlige gavekurve, der kunne ønske god bedring og tilbyde lidt forkælelse og glæde under hjemsendelser i forbindelse med corona-krisen. Siden da er virksomheden vokset, og tilbyder nu en landsdækkende service med et stort sortiment af produkter.

17

Alpha Akustik

Få ro på

Rabalderstræde

Alpha Akustik blev stiftet i 1999 i Roskilde. Hos os får du passionerede akustikere, der kan skabe flotte løsninger, hvor akustik, design og økonomi går op i en vellydende enhed. Utallige videnskabelige undersøgelser peger på, at lyd og akustik er væsentlige faktorer ift. indlæring og effektivitet. Rumklang er derfor ikke kun dit helbreds værste fjende, men også vores. Den udrydder vi med akustikregulering, baseret på teknisk rådgivning, effektive produkter, akustisk analyse og professionel montage –på kontoret, i børnehaven, skolen, industrihaller og i private hjem. Kontakt os på 70 26 14 12, og få et gratis og uforpligtende tilbud.

www.alpha-akustik.dk

ALPHA AKUSTIK

Ole Vestergaard, adm. direktør

Lars Hey, salgsdirektør

Rabalderstræde 7, 1. th 4000 Roskilde

Tlf. 70261412

post@alpha-akustik.dk

BAUHAUS i Roskilde

I 1960 introducerede BAUHAUS konceptet med ”alt under et tag” i Mannheim i Tyskland. BAUHAUS åbnede det første varehus i Danmark i 1988 og har nu 19 varehuse på det danske marked. BAUHAUS tilbyder branchens suverænt største udvalg. BAUHAUS lægger vægt på at give kunderne en god købsoplevelse med service og kvalificeret rådgivning samt har målsætningen om at tilbyde konkurrencedygtige priser.

BAUHAUS i Roskilde åbnede 5. juni 2013. BAUHAUS i Roskilde støtter op omkring lokallivet og støtter adskillige lokale foreninger, sportsklubber m.m.

BAUHAUS I Roskilde har åbent alle ugens dage fra 8-20 (Enkelte helligdage undtaget).

BAUHAUS ROSKILDE Troels Skaaning - Varehuschef Industrivej 52

4000 Roskilde

Tlf. 86 26 06 06

info.roskilde@bauhaus.dk

www.bauhaus.dk
18

Botex - gardiner, solafskærmning, markiser og boligudstyr

booker et besøg via hjemmesiden, og de derefter bliver kontaktet for aftale om besøg.

Under besøget gennemgår vi de forskellige løsninger og kikker på stof- & farveprøver. Der opmåles, og kunden får en pris med det samme. Accepteres tilbuddet, så går der omkring 3 uger, og så er jeg tilbage hos kunden og monterer de nye gardiner.

Mit motto: Alle har ret til lækre gardiner.

www.botex.dk

Botex Roskilde – PM Gardiner

Peter Møller

Hersegade 10 4000 Roskilde

Tlf. 31 70 60 10 roskilde@botex.dk

COSMO ROYALE

Med vin-, champagne og drinksglas fra COSMO ROYALE er du sikret den bedste oplevelse. Borddækning udover det sædvanelige og de smukkeste glas, som ligger perfekt i hånden.

Glassene er designet af Gitte Carlend, som lægger vægt på æstetik, ægte håndværk samt bæredygtig og fair produktion. Glassene er mundblæst, håndgraveret og dekoreret i Egypten i et ekstra stærkt glasmateriale.

Udover alle typer glas, finder du elegante julekugler, smukke påskeæg og andet decor.

Gitte designer derudover sofaborde med indlagt perlemor og er leveringsdygtig i andre produkter.

COSMO ROYALE v. Gitte Carlend

Store Valbyvej 274, Østrup

4000 Roskilde

kontakt@cosmoroyale.dk

www.cosmoroyale.dk
19

Cream/gastro

- når kvalitet og udvalg er i fokus

Vi er en specialbutik inden for seng, bad, bord og køkkengrej. Vi udvælger nøje vores varer og lægger stor vægt på at finde spændende varer med gode brugsegenskaber. Messer og rejser i hele verden gør, at vi også finder de små dygtige leverandører, som har de ekstra gode produkter.

I samarbejde med udvalgte producenter gennem mange år, har vi har helt specielle varer, hvor du får varen uden fordyrende mellemled.

I butikken arbejder vi meget med at præsentere varerne spændende og inspirerende for dig. Så uanset om det er gaver til dig selv eller andre, så kig forbi.

www.creamroskilde.dk

Den lille Begravelsesbutik

Cream/gastro

Skomagergade 28

4000 Roskilde

Tlf. 46 37 11 94

cream@mail.dk

Hos Den lille Begravelsesbutik er der tid og ro til at få planlagt en fin og personlig afsked - uanset om det drejer sig om en traditionel begravelse/bisættelse, eller om der ønskes en mere utraditionel afsked. Jeg hjælper dig gennem hele forløbet, både med kirkelige højtideligheder og borgerlige ceremonier - og uanset om jeg skal stå for det hele, eller om du selv ønsker at stå for noget af det. Jeg gør mig umage med at arrangere en fin afsked, der passer til din økonomi og dine ønsker.

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en ganske uforpligtende samtale. Her er der altid plads til en snak om døden - og livet.

Den lille Begravelsesbutik

Malene Tappert

Helligkorsvej 66

4000 Roskilde

Tlf. 40 74 66 88

malene@denlillebegravelsesbutik.dk

www.denlillebegravelsesbutik.dk
20

Den Franske Vinhandel

Midt på gågaden i Roskilde ligger der en slikbutik for voksne. Vi har et bredt sortiment i vin, spiritus, luksusslik, løsvægt te og kaffe, som vi rister hver uge. Derfor forkæler vi dagligt vores kunder, når de skal forkæle sig selv, men også når venner, familie eller medarbejdere skal forkæles med en vingave, gavekurv eller andet. Under butikken er kælderen fyldt med mere end 30.000 flasker vin, og det er også her, at der ugentligt afholdes vinsmagninger, både for private og firmaer.

Vi sætter en ære i, at møde alle vores kunder med høj faglighed og god kundeservicede skal have lyst til at komme igen.

www.denfranskevinhandel.dk

Den franske vinhandel

Skomagergade 3

4000 Roskilde

Tlf. 46 35 00 60

den.franske.vinhandel@gmail.com

Diana Rose interiør

Jeg driver en fysisk butik i hjertet af Roskilde, samt en webbutik på DianaRose.dk. Jeg er uddannet Dekoratør /visuel merchandiser og har et godt øje for rumforståelse og indretning. Min indretningsstil er rustik og enkel, meget gerne med et strejf af naturen. Jeg inspireres af at få det bedste frem i et rum, hvor både udtryk og funktionalitet er i balance. Derudover er jeg uddannet blomsterdekoratør og sætter en stor ære i at skabe de bedste rammer for jeres store begivenhed. Jeg har arbejdet professionelt i branchen i 19 år. Jeg har en enorm god intuition for, hvad der er rigtigt for dig, og hjælper dig i hele processen fra start til slut.

Jeg gør en kæmpe en indsats for at ramme SPOT ON hver gang!

www.Dianarose.dk

Diana Rose Interiør

Diana Rose

Allehelgensgade 2B 4000, Roskilde

Tlf. 20 71 80 74

info@dianarose.dk

21

EKCO Firmatøj – logo på tøj

Siden 1986 har EKCO specialiseret sig indenfor arbejds- og profilbeklædning samt sikkerhedsfodtøj, og er derfor en af Sjællands førende grossister og forhandlere indenfor feltet. EKCO har et 450 kvm. Showroom, fyldt med velkendte kvalitetsbrands. Årligt påtrykker og broderer EKCO over 45.000 kundelogoer i eget trykkeri.

EKCO prioriterer hurtig levering, god produktkvalitet samt egen import, hvor du får topkvalitet til nettopriser.

Som et led i at gøre vores kunders oplevelse nemmere og mere bekvemt, har vi udviklet konceptet Tøjbussen – SkoXpressen. Vi kører ud til din arbejdsplads med et veltilpasset produktsortiment, så I kan mærke og prøve produkterne.

www.ekco.dk

22

Arbejdstøj

Sikkerhedssko

Pro lbeklædning

Klubtøj

EKCO ApS

Glenn Johansen

Københavnsvej 106

4000 Roskilde

Tlf. 46 75 76 22 ekco@ekco.dk

Farvehuset Roskilde - mere end bare maling

Farvehuset drives til dagligt af Preben Rasmussen sammen med sønnen Thomas, og er en familiedrevet butik, som åbnede tilbage i 1968.

Vi er uddannede farvehandlere med mange års erfaring. Vi er derfor altid klar med rådgivning indenfor:

Gulve • Maling • Udlejning af maskiner • Tapet • Specialtoning af autolak Læder pleje og farve • Stillads • Træbeskyttelse • Afpassede måtter • og meget mere…

Kom forbi og se vores brede sortiment, og få god service og professionel vejledning af de ansatte. Vær med til at bevare forretningslivet i Roskilde ved at handle lokalt.

Farvehuset Roskilde

Preben Rasmussen & Thomas Rasmussen

Helligkorsvej 11

4000 Roskilde

Tlf. 46 36 16 66

farvehusetroskilde@gmail.com

   
www.Farvehuset.dk

GardinExperten og Magnild gardiner

I over 50 år har GardinExperten og Magnild gardiner leveret, monteret og rådgivet om alt indenfor gardiner, markiser, rullegardiner, plisségardiner og meget mere. Vi står for den skræddersyede kvalitetsløsning i tæt dialog med kunden, og vi gør os umage – hver gang.

Vi er eksperter på motoriserede løsninger til både udendørs og indendørs solafskærmning til både privat og erhverv.

Book et gratis besøg eller kig forbi vores showroom, så finder vi også den rigtige løsning for dig.

www.gardinexperten.dk

GardinExperten/ Magnild gardiner

Fabriksvænget 18 4130 Viby Sj.

Tlf. 46 19 33 55

gardin@gardinexperten.dk

Gaverummet

Gaverummet er en familiedrevet webshop, for dig som ønsker at glæde dine nærmeste, venner, medarbejdere eller bare være god ved dig selv.

Vi tilbyder gavekurve og små gaver i alle prislag, og vi har et bredt sortiment, som vi hele tiden udvider og justerer efter årstider, events eller trends. Det er nemlig vigtigt for os, at der er noget for alle, og vi ønsker at gøre hver en handel så personlig så mulig. Ønskes hjælp til sammensætning og ideer, så er vi parate på mailen syv dage om ugen. Levering samme dag er gratis i Roskilde, Lejre og Solrød Kommune (læs mere på vores hjemmeside).

Vi samler kun på glade givere og modtagere, så lad os hjælpe dem, du vil glæde!

www.gaverummet.dk

Gaverummet

Christina og Emma Schønemann

Emilsgave 113

4130 Viby Sjælland

Tlf. 20 18 41 11

Bestillinger@gaverummet.dk

23

GlobalFiscus –

Density Nordic - We keep you safe

GlobalFiscus er leverandør af sikkerhedståge til private og erhverv i de nordiske lande. Ved hjælp af en helt ufarlig tåge (damp), bliver det på få sekunder helt umuligt at orientere sig i de lokaler, der er sikret.

Vi sørger for at ”skabe bøvlede og dårlige arbejdsforhold for tyven”. Sikkerhedståge er en aktiv løsning, for effektivt at forebygge og stoppe indbrud, røveri og hærværk.

Kontakt os for en uforpligtigende demonstration, i jeres egne lokaler.

Vores vision er at sikre, at det vi havde i går, har vi også i morgen. Vi arbejder for at gøre det bøvlet for dem, der ikke vil det samme.

www.globalfiscus.com

GlobalFiscus

Thomas Stig Thøisen

Bifaldet 19

4000 Roskilde

Tlf. 50 55 19 40 thomas@globalfiscus.com

GREENBIKE.DK

Greenbike.dk har en mission om at bidrage til den grønne omstilling i Danmark. Vi ser elcykler og elladcykler som en meget vigtig faktor for at få byer med færre biler og renere luft. Når du handler hos os, så køber du en løsning. Vi er ikke altid billigst, når du køber cyklen, men ofte billigst i længden.

Greenbike.dk i Roskilde er specialiseret i elladcykler.

Kunderne er private, virksomheder, daginstitutioner og delecykel-ordninger. Vi har overblik over mulighederne på markedet og udfordrer dig gerne i en dialog om mulighederne.

Greenbike Holding ApS

Henrik Bundgaard

Risbyholmvej 5 4622 Havdrup

Tlf.

mail@greenbike.dk

www.greenbike.dk
40 72 38 36
24

Mål på varmeforbrug, indeklima og brug af borde

Hos IoT Fabrikken får du RoomAlyzer: En komplet og trådløs sensor-løsning til at opsamle data til energioptimering. Løsningen er til dig, der blandt andet gerne vil have bedre styr på dine anlæg og på dit varmeforbrug. Vi måler på alt fra temperatur og luftfugtighed til skimmelprognose, CO2, TVOC, lyd, lys og tilstedeværelse. Du kan også bruge os til space management: Hvor meget bruger vi vores borde og lokaler, og kan vi skære ned? Alle RoomAlyzer-systemets sensorer er 100% trådløse og sender helt uden brug af wifi. Data får du på telefon og pc. Tag fat i os, hvis du vil optimere din ejendomsdrift.

www.iot-fabrikken.com

IPhouse

-Erhvervstelefoni uden binding til alle virksomheder

IoT Fabrikken

Brønsager 1

4000 Roskilde

Tlf. 71 71 80

Hos IPhouse rådgiver vi dig til at vælge den rigtige telefoniløsning – uanset om dit behov er simpelt eller avanceret. Vi er 14 medarbejdere, som sætter en stor ære i at sikre dig en hurtig og god service hele vejen igennem. Vi leverer omstillingsløsninger, som sikrer at dine kunder får en professionel velkomst, og at dine medarbejdere har et nemt overblik til at kunne håndtere jeres kald. Styrk jeres interne kommunikation og giv dine kunder den bedste service. Udover telefoni- og internetløsninger har vi butik i Holbæk, og er videnscenter inden for kommunikationsudstyr heriblandt alt fra mobiltelefoner og headsets til professionelle AV-løsninger til mødelokalet (fx Teams/Zoom).

www.iphouse.dk

IPhouse ApS

Ved Faurgården 3

4300 Holbæk

Tlf. 88 44 70 70

birk@iphouse.dk

90 demo@iot-fabrikken.com 25

Kopenhagen Floors ApS

-

Eksklusive trægulve

i Roskilde

KOPENHAGEN FLOORS er Danmarks nye high end brand inden for sublime kvalitetstrægulve.

Vores showroom er placeret i det tidligere Carlsens Arbejdstøj på Elisagårdsvej 24, Roskilde.

KOPENHAGEN FLOORS tilbyder et eksklusivt udvalg af trægulve til private og professionelle.

Vi har over 20 års erfaring i branchen med fokus på design, æstetik og kvalitet. Vi ved, at det er en omfattende beslutning at vælge et nyt trægulv.

Derfor bliver du hos os mødt med stor faglig viden, indlevelse og et højt serviceniveau.

Du er meget velkommen i vores showroom til en inspirerende snak om dine muligheder. Vi rådgiver og hjælper dig helt i mål med dit trægulvprojekt. Læs mere på: www.kopenhagenfloors.com

Kopenhagen Floors ApS Indehaver Jacob Lyseen

Elisagårdsvej 24

4000 Roskilde

Tlf. 21 28 21 71 info@kopenhagenfloors.com

Formstøbte høreværn

Lamhauge Høreværn eliminerer høretab forårsaget af støj ved at hjælpe industrier, ansatte og enkeltpersoner med at beskytte deres hørelse med avanceret beskyttelse og kommunikationsudstyr

Med andre ord, så laver vi formstøbte høreværn til næsten alle typer støj. Industri, musik, pædagogik, sport, jagt, søvn etc.

Vi kommer ud til virksomheder og klubber, men tager også imod kunder hjemme i klinikken. God hørebeskyttelse sikrer din og dine medarbejderes hørelse, og dermed livskvalitet på lang sigt.

Nå ja, så har vores høreværn også været til de Olympiske Lege.

Lamhauge Høreværn

Poul Lamhauge

Brøndbakken 3

4000 Roskilde

Tlf. 41 19 20 07 poul@2pluxx.dk

26
www.formstøbtehøreværn.dk

Vidste I, at L’EASY også leaser

industrivaskemaskiner ud?

L’EASY Business er en lille afdeling i 3C Retail.

Vi har fokus på leasing, salg og outsourcing af hovedsageligt vaskeriløsninger til boligforeninger og erhvervslivet, men også på HORECA med industrimaskiner som ASKO, Miele og Electrolux.

Vi er danskejet, en god partner, vægter et godt og tillidsvækkende samarbejde, som bl.a. indebærer egne serviceteknikere. Vi kan altid levere, montere og servicere til tiden.

www.leasy.dk

Leasy Business A/S Mette Funch Holdgaard Salgskonsulent Tlf. 72 15 11 15

Tlf. 20 60 10 48 meho@leasy.dk

DESIGNER OG SØLVSMED - LONE LØVSCHAL

Solidt håndværk og ædle materialer kendetegner Lone Løvschals værker, som åbner for en verden af undersøiske former og overjordiske skønheder. Smykkerne skal gerne begejstre og betage; bære vidne om kærlighed og troskab, familiebånd og gode historier. Hendes formsprog er organisk og med dybe rødder i en skandinavisk designtradition.

Den prisbelønnede håndværker og designer fremstiller selv sine værker og udviser samme passion for sit arbejde, om det er design af unika, fremstilling af smykker efter kundens ønsker, mindre smykkeserier eller produktdesign til større internationale smykkefirmaer.

Lone Løvschal

Sølvsmed / Designer MA (RCA)

Tlf. 20 88 72 05

lone@lonelovschal.com

27
www.lonelovschal.com

Materialepladsen Roskilde

• Åben for private og virksomheder – intet minimumskøb.

• Kæmpe udvalg af materialer - bl.a. sten, grus, sand, muldjord, topdress, flis, bark, og granit i flere forskellige størrelser og farver.

• Døgnåbent med selvbetjening.

• Adgang til læssemaskine.

• Rabat til erhvervskunder samt mulighed for sagsstyring for hvert køb fx at tilknytte sagsnr.

• Vælg mellem 35 forskellige produkter.

Materialer leveres fra dag til dag på hverdage på Sjælland og brofaste øer bortset fra Fyn.

Ansøg om erhvervskonto på vores hjemmeside: www.materialepladsen.dk

Materialepladsen Roskilde

Vestre Hedevej 26

4000 Roskilde

Tlf. 55 44 20 20 info@materialepladsen.dk

Måleinstrumenter til vindenergi

METEK Nordic skaber innovation og udvikling af nye sensorer og nye anvendelsesmuligheder inden for meteorologi, klima og vindenergi samt sælger alle METEKs produkter i hele Norden.

METEK udvikler lidar, sonic, sodar og radar til måling af vind, turbulens, temperatur, nedbør og skyer.

METEK Nordic ApS er et startup fra 2019 i DTU Link på Risø og udspringer fra DTU Vindenergi. Firmaet er ejet af METEK Meteorologische Messtechnik GmbH, som har eksisteret siden 1989 og ligger i Elmshorn, Tyskland.

METEK Nordic ApS Poul Hummelshøj

Risø DTU Link

Frederiksborgvej 399

4000 Roskilde

Tlf. 21 32 72 46 poul@meteknordic.com

www.meteknordic.com
28

Eksklusivt herre- og dametøj hos

No8

Hos No8 er vi glade for, at kunne præsentere dig for vores eksklusive udvalg af herreog dametøj. Hos os finder du tøj, sko og tilbehør fra kendte mærker som Hugo Boss, Max Mara, NN07, Fred Perry, Tommy Hilfiger, Bruuns Bazaar og mange mange flere. Vi udvælger vores sortiment nøje, så du her på siden og i vores fysiske butikker finder en håndplukket samling af det allerbedste fra de allerdygtigste.

Kvalitet og design er i højsædet, og du skal blot gå efter lige netop dét, der falder i din smag. Vi håber, du vil lade dig inspirere, fascinere og friste af de mange forskellige items, du finder i vores online shop.

www.No8.dk

No8 Roskilde Kenneth og Rie Guldager Fischer Ros Torv 1, Butik nr. 8 4000 Roskilde

Tlf. 22 21 95 27 info@no8.dk

ProGræs

ProGræs leverer kvalitetsprodukter til golfbaner, anlægsgartnere, kommuner og idrætsanlæg. Indehaver, Niels-Peter Jensen, har 30 års erfaring indenfor den grønne sektor og har stor viden om bl.a. græs, jord, vanding og næring. ProGræs tilbyder græsfrø, gødning og plejeprodukter, maskiner, jord/sphagnum, planter, buske og træer, vandingssække og opbinding. ProGræs fører desuden Selectlines serie af græsmaling og opstregningsprodukter. Selectline er Europas største procucent af maling til opstregning i høj kvalitet produceret ud fra længere erfaring med miljøpåvirkning.

Vores vision er, at levere den bedste, faglige rådgivning og kvalitetsprodukter, der gør det enkelt for den professionelle kunde at få et godt og lønsomt resultat.

ProGræs Hastrupvej 10B 4621 Gadstrup Tlf. 46 19 00 66

post@pro-graes.dk

www.pro-graes.dk
29

Quinoa helsekost

I den gamle hyggelige Købmandsgård i Gullandsstræde har helsekosten ligget siden 2011. Her stræber vi efter at give en helhedsoplevelse og møde kunderne med stor faglig viden, imødekommenhed og tid til at lytte på små som store udfordringer, man kan have i livet. Udover at sælge sunde, økologiske og biodynamiske madvarer, har vi også et stort sortiment af madvarer til glutenallergikere og veganere. I helsekosten har vi naturligvis en stor viden om kosttilskud og naturlægemidler, og vi har samtidig et tilbud om testning hos vores biopat tre gange om måneden, så man er sikker på sit reelle behov for kosttilskud.

I butikkens klinik tilbyder vi desuden kropsterapi, hudpleje og massage samt varierende tilbud indenfor alternative behandlinger.

www.quinoa-helsekost.dk

Quinoa helsekost

Toril Harvad

Gullandsstræde 7

4000 Roskilde

Tlf. 40 25 47 47

info@quinoa-helsekost.dk

Schärfe Begravelsesforretning

Schärfe Begravelsesforretning i Roskilde og omliggende kommuner blev grundlagt i 1977 af John og Jenny Schärfe, men familien Schärfe har været bedemænd siden 1910 og i dag er det 5. generation, Stig Schärfe, som er i branchen. Over 110 år i den samme branche gør, at vi har opbygget og videregivet en stor viden og erfaring. Det er bl.a. det som gør, at vi i dag stadig er en del af branchen og ikke mindst, at vi i alle årene har fulgt med tiden og kender til alle de muligheder, som der eksisterer.

Da vi 1977 åbnede i Roskilde, var det med afsæt i den store viden og ekspertise, som familien har oparbejdet. Det er stadigvæk grundværdier, såsom ordentlighed, vi arbejder efter i dag.

Schärfe Begravelsesforretning

Roskilde | Havdrup | Hedehusene

Kirke Hyllinge | Tune | Viby Sj

Jernbanegade 10

4000 Roskilde

Tlf. 46 35 08 69

info@schaerfe.dk

www.schaerfe.dk
30

Sjölin Roskilde - Målsyede Jakkesæt

Sjölin er Danmarks største leverandør af skræddersyede jakkesæt! Vi har +8 års erfaring og 5 stjerner på Trustpilot.

Få lavet dit perfekte jakkesæt hos Sjölin. Hvad end anledningen er, skal du ikke gå på kompromis, når du køber dit jakkesæt. Og vil du gerne undgå at gøre dette, skal du selvfølgelig få det lavet hos Sjölin. Her får du nemlig lavet et jakkesæt med afsæt i dine mål og ønsker. Du kan selv vælge metervarer, farve, knapper, snit mv. Det sikrer, at du i sidste ende står med et jakkesæt, du anser som perfekt. Vi tilbyder altid gratis opmåling, vi har tilpasningsgaranti og garanterer altid service i øjenhøjde.

Sjölin Roskilde har åbent mandag-lørdag - også udenfor normal arbejdstid. Book din tid til opmåling allerede i dag! Vi glæder os til at betjene dig. sjolin.dk/showrooms/roskilde

Sjölin Roskilde

Hans Tinus Kristjánsson

Jernbanegade 58 4000 Roskilde

Tlf. 22 51 54 55 hans@sjolin.dk

SNOWFUN

En dedikeret specialforretning indenfor sport med fokus på ski, løb og cykling. Vi stiler efter at være det foretrukne sted at handle for alle aktive sportsfolk - motionister såvel som elitesportsfolk og henvender os også til klubber og virksomheder. I butikken bliver du mødt af et team af sportsentusiaster, der alle har speciale indenfor skisport, løb/tri og cykling. Vi dyrker selv alt fra landevejscykling og pisteræs til ultraløb, så vores erfaring og passion er enorm, og vi gør altid vores ypperste for at yde en ekstraordinær service. Vores serviceydelser er unikke! Vi har blandt andet stort skiværksted, vi tilbyder løbestilsanalyse, bikefit og har eget toptunet cykelværksted, og vi arbejder konstant på at skabe oplevelser for vores kunder, f.eks. cykelrejse, skitest, løb m.m. I Snowfun Klinik, som er en integreret del af Snowfun, har vi sålespecialister, osteopater, fysioterapeuter, fysioterapeutstuderende, bandagist samt skandinaviens mest avancerede sålecenter (specialindlæg). Dette giver tilsammen et trygt miljø for alle vores kunder, hvor tværfagligheden bidrager til de gode resultater og stor glæde hos vores kunder. www.snowfun.dk

SNOWFUN –

Industrivej 1E 4000 Roskilde

Tlf. 46 35 40 86

info@snowfun.dk

ski run
bike Jan Krøyer
31

Sport-Direct Roskilde

Sport-Direct Roskilde er leveringsdygtig i profilbeklædning B2B med tryk/brodering på det meste, lige fra den klassiske arbejds T-shirt/polo til elegante skjorter og jakker til businessfolket. Derudover leverer vi alle former for reklameartikler med eller uden logo til jer, der ønsker at markedsføre jeres virksomhed. Vi tilbyder også firmajulegaver fra et bredt udvalg af stærke danske mærkevareleverandører eller hjælper med at finde præcis den gave, din virksomhed ønsker at forkæle medarbejdere eller kunder med fra eksterne leverandører. Til sports- og fritidsklubberne leverer vi spillerdragter, træningssæt, bolde, tasker, ja, stort set alt andet, der benyttes af sportsudøvere, når de udfolder sig, hvad enten det er på grønsværen, halgulvet eller tennisbanen.

www.sport-direct.dk

PRIME TEE

Materiale:

Sport-Direct Roskilde Jesper Falck

Navervej 30

4000 Roskilde

Tlf. 46 75 56 00 falck.roskilde@sport-direct.dk

Statur ApS – Firmatøj og Reklamegaver

Statur har mere end 25 års erfaring inden for salg og produktion af firmatøj, reklamegaver, sports- & arbejdstøj. Vores samarbejdspartnere i Danmark gør, at vi kan levere hurtigt og effektivt, og vores samarbejdspartnere i Fjernøsten sætter os i stand til at producere til priser, som er meget konkurrencedygtige, dvs. alt lige fra firmatøj til reklamegaver med logo.

Vi lægger vægt på kvalitet, bæredygtighed og miljøet. Hos Statur kan vi producere efter de bedste miljøforhold, da vi samarbejder med nogle af de største producenter inden for bæredygtige produkter. Statur hjælper firmaer med at synliggøre sig i arbejdssammenhænge – events – eller sport. Så en effektiv måde at profilere jeres virksomhed på.

Statur ApS

Firmatøj og Reklamegaver

Torben Petersen

Lynghøjen 8

4000 Roskilde

Tlf. 28 26 07 55 tp@statur.dk

www.statur.dk
| 199205 M | 1903176 W
mest solgte letvægts løbetee. Fremstillet af et let, blødt materiale med super god fugttransport og refleks detaljer.
Vores
ex. moms pr. stk
100% Polyester Str.: Herre S-4XL | dame XS-XXL PRIS kr. 200,-
Jiko støbejerns-bå sted sortma et støbejern. Inspireret af den afr kanske måde at ave mad på. Velegnet t brænde Ø32 cm x H21 cm. 14 kg g med p ads bagagelomme Udv må H6 67 iter Stor bagagestro og stor omm KUFFERTSÆT GAVE 5 BÅLSTED GAVE 4 AKTIVITETS UR GAVE 3 GIN PAKKEN Jiko støbejerns-bå sted sortma et støbejern. Inspireret af den afrikanske måde at ave mad på. Velegnet t brænde Ø32 cm x H21 cm. 14 kg Udv må H49, B38, D20 cm. 2,7 kg 37 ter Stort ynlåsrum toppen med p ads til pc rejsedokumenter pap rer etc bagagestropper med rumopdeler og stor lomme Udv må H61 B41 D27 cm. 3,6 kg 67 iter Stort ynlåsrum, med elastik bagagestropper med rumopdeler og stor omme 4 dobbelthju ndbygget komb nationslås. ABS GAVE 2 KUFFERTSÆT GAVE 5 BÅLSTED GAVE 1 NYDELSES PAKKEN GAVE 3 GIN PAKKEN TILBUD 99,ekskl. moms pr. stk 1900 1950 1975 1980 1999 1325 1336 2381 1390 1462 1810 1606 2605 1576 1430 Alle priserne er eksklusive moms, fragt, tryk- og broderiomkostninger og gældende til 23. august 2020. Vi tager forbehold for evt. trykfejl og udsolgte varer.
FUNKTIONEL LØBETEE
32

Højttalere fra Roskilde

System Audio er et prisvindende højttalermærke, der er grundlagt i 1984.

Virksomheden er markedsledende indenfor trådløse højttalere og har vundet talrige internationale priser for lyd, design og teknologi. System Audio eksporterer til 41 lande.

System Audio højttalere sælges over næsten hele verden. Vores kunder er mennesker, der holder af fremragende lyd til musik og film, men også pladeselskaber, TV stationer og musikere i alle aldre. Ole Witthøft forklarer: ”Vores højttalere henvender sig ikke bare til eksperter, for alle mennesker har evnen til at sætte pris på god lyd. Vores opgave er, at gøre forskellen så stor, at alle kan høre den.”

www.system-audio.com

Få naturen ind i stuen

System Audio A/S Ole Witthøft

Langebjerg 35A 4000 Roskilde

Tlf. 36 45 80 80 ole@system-audio.com

UNIWOODS designer og leverer bæredygtige plankeborde i unikt design i Akacietræ fra Nord Thailand, samt europæisk Valnød.

er skåret i ét stykke og europæisk Valnød fås med og uden epoxy. Stel bliver lavet på eget smedeværksted.

Vi designer og leverer til både privat samt erhverv. Ingen opgave er for lille og ingen opgave for stor.

Besøg vores store showroom på 450 m2 på Øde Hastrupvej 123 i Roskilde.

UNIWOODS

Øde Hastrup Vej 123

4000 Roskilde

Tlf. 50 12 80 12

www.uniwoods.dk
33
info@uniwoods.dk

Vikalivino – italiensk vin fra små producenter

Vores leverandører forfølger målene om at producere vine, der på kvalitet og autensitet netop er det, vi gerne vil stå for at levere til vores kunder.

Vi lægger stor vægt på at kende vores leverandører, og derfor holder vi tæt kontakt og besøger dem typisk en gang om året. Vores leverandører er alle valgt, fordi de lægger vægt på at producere vine, der er typiske for vinområderne og produceret med fokus på at fastholde de traditionelle kvaliteter, der kendetegner vinene fra de enkelte vindistrikter.

Vores ”butikker” på Dyssevej 24 i Ågerup og på Anlægsvej 25 i Søborg altid åbne når ”åben” skiltene er sat frem, og vi arrangerer meget gerne vinsmagninger til enhver lejlighed.

www.vikalivino.dk x

Vikalivino ApS

Søren Hansen

Dyssevej 24

4000 Roskilde

Tlf. 60 72 94 14 sh@vikalivino.dk

Vinbutikken.dk

Baden Vinspecialisten i Danmark

Vi importerer vine fra det fantastiske vinområde Baden i sydvest Tyskland. Det er Tysklands sydligste vinområde og kan derfor producere vine med meget mere power end resten af Tyskland. Ikke uden grund bliver Baden kaldt det nye Bourgogne.

Vinene er unikke og af utrolig høj kvalitet, og man får spændende vinoplevelser til en fornuftig pris.

Vinsmagninger og vejledning er for os den primære vej til at udbrede viden om vores vine. Prost / Zum Wohl www.vinbutikken.dk

Vinbutikken.dk

Peter Larsen

Krogsbøllevej 20 4000 Roskilde

Tlf. 40 42 32 69 info@vinbutikken.dk

34

FØDEVARER OG DRIKKEVARER

Gårdbutikker, bryggerier og specialiteter

3535

MMFOOD skaber cateringoplevelser til alle livets begivenheder

Med en stor kærlighed for gode råvarer og den ekstraordinære smagsoplevelse laver MMFOOD ny-nordisk cuisine i særklasse. Cateringfirmaet, der startede i 2019, drives af de to Roskilde-lokale kokke Morten og Morten, og leverer mad til alle livets små og store begivenheder.

Skal du holde et firmaevent, julefrokost, fødselsdag, bryllup, konfirmation eller noget helt sjette, så tilbyder MMFOOD madoplevelser til alle typer af arrangementer. Om end det drejer sig om 10 eller 100 gæster, så er MMFOOD rustet til at levere til begivenheder i alle størrelser, og der ligges både liv, sjæl og højkvalitets råvarer i at sammensætte den bedste menu til dit arrangement – så du og dine gæster kan nyde et fortrinligt måltid. MMFOOD tilbyder både catering til enkeltstående ar-

rangementer, men har også en smagfuld frokostordning. Har din arbejdsplads brug for lidt ekstra forkælelse, eller er i trætte af de samme gamle madpakker, så kan i derfor også få en sund og næringsrig frokostløsning. Frokostretterne laves med udgangspunkt i værdierne om ”håndværk i topklasse og de bedste råvarer”, og så er de fleksible med hensyn til både ønsker og kostpræferencer.

En madoplevelse der kombinerer kreativitet og innovation med klassiske smage …

Hos MMFOOD skræddersyes hver enkelte menu efter dine ønsker, og det er altid dig, der bestemmer, hvad der skal stå på menukortet. Om du er til de klassiske

36 36

smagsnoter eller foretrækker at lade dig overraske med nyfortolkninger, så sammensættes retterne i samarbejde med dig og dine smagsløg. Fælles for enhver menu er, at den kredser om de gode råvarer, og derfor håndplukkes sæsonens bedste råvarer, ligesom økologiske og miljøvenlige varer prioriteres. De to kokke har rødderne solidt plantet i nordisk madlavning, og med en stor kreativitet elsker de at skabe smagssammensætninger der kombinerer både traditionelle og innovative elementer. Med øje for konstant at udvikle deres egne teknikker og evner, og skabe nytænkende retter, der blæser deres gæster bagover, er de blandt andet glade for at arbejde med råvarer som skaldyr, bær, friske urter og fennikel, der kan anvendes på et hav af måder og skaber kraftfulde smagsoplevelser.

De to kokke Morten og Morten har begge mange års gastronomisk kunnen, og i dag arbejder de side om side for at skabe de bedste smagsoplevelser for deres gæster. Du kan derfor forvente retter der både er en fryd for øjet og smagsløgene, og som er sammensat med øje for æstetik, tekstur og harmoniske smagsoplevelser –en oplevelse, der går ud over blot at tilfredsstille sulten.

Kunne du tænke dig at booke MMFOOD til at levere menuen til dit næste arrangement, så kan du kontakte dem på www.mmfood.dk for at få et skræddersyet tilbud.

Fakta om MMFOOD

• Cateringfirmaet MMFOOD leverer mad til både små og store begivenheder, og tilbyder ny-nordisk cuisine lavet på sæsonens bedste råvarer.

• MMFOOD blev startet i 2019 og drives af de to kokke Morten og Morten.

• Begge kokke er Roskilde-lokale, og før de startede MMFOOD har de arbejdet mange anerkendte steder rundt omkring i byen.

Mål for MMFOOD

• At tilbyde skræddersyede cateringløsninger til alle typer arrangementer.

• At være Roskildes foretrukne madleverandør.

• At lave mad på sæsonen bedste råvarer, produceret med omhu og tanke.

Det vidste du måske ikke…

Hos MMFOOD vægtes det nære og lokale højt, og derfor elsker de at involvere sig i lokallivet i Roskilde by. I flere år har de f.eks. deltaget i den årlige

RO:KOST Madfestival, hvor de går sammen med Prindsen om at skabe en ekstraordinær smagsoplevelse i den gamle Guldaldersal.

37

BC Catering A/S – Vi leverer varen!

Den lokale foodservice leverandør, ikke kun på Sjælland, men i hele landet.

Med det store sortiment på mere end 45.000 varenumre råder vi over alt indenfor foodservice produkter til professionelle, herunder frisk frugt og grønt, kød og pålægsprodukter i højeste kvalitet, frost produkter samt alt hvad der støtter op om den daglige drift i køkkenet.

Vi servicerer vore kunder via vores online univers på www.bccatering.dk, hvor du udover en døgnåben webshop finder et hav af spændende opskrifter, artikler og materiale fra vore mange kvalitetsleverandører.

www.bccatering.dk

BC Catering A/S

Langebjerg 17

4000 Roskilde

Tlf. 46 77 35 00

info@bccr.dk

BoaVida - Bringer den gode smag og det gode liv til dig!

BoaVida fokuserer på økologisk praksis og vælger omhyggeligt kvalitetsfødevarer fra globale regioner som Tanzania. Vi tror på, at vores valg af mad og produkter former vores velbefindende, producenters liv og jordens sundhed.

Ved at vælge BoaVida støtter du fair handel og ansvarlige indkøb.

Vi samarbejder med etiske producenter for at sikre høj kvalitet og fremme positive sociale og miljømæssige påvirkninger. Vores sortiment omfatter avocadoer, chilier, honning, krydderier og mere. Som BoaVida-kunde kan du skabe forandring ved at støtte et godt liv for dig selv, producenterne og vores jords sundhed.

BoaVida

Laila Bendsen

Instagram: boavidacph

Linkedin.com: boavida-aps

Tlf. 22 40 89 22

laila@boavida.dk

www.boavida.dk
38 38

Det handler om dyrevelfærd

På Bondegaarden sælger vi velsmagende kød i kompromisløs kvalitet fra fritgående Herefordkvæg. Vi går op i dyrevelfærd. På hjemmesiden www.bondegaarden.dk kan du læse mere om, hvad Bondegaarden gør for, at dyrene og naturen har det godt. I Gårdbutikken på Bondegaarden (13 km nordøst for Roskilde) kan du købe udskæringer af både Hereford og Dansk Wagyu (Kobe køds kvalitet). Eksempelvis okse- og kalvekød, hakket kød og hjemmelavede spegepølser, grillpølser og kalveleverpostej – alt tilberedt efter de bedste opskrifter med naturlige ingredienser uden brug af tilsætningsstoffer. Du kan også købe store partier kød til den gode pris på Bondegaarden i forbindelse med fastlagte slagtedage. Ønsker du at handle udenfor åbningstiden, anbefales det at ringe på mobil: 40 90 46 97 i forvejen. www.bondegaarden.dk

Bondegaarden og Dansk Wagyu Jørgen Skou Larsen

Engtoften 12, Østrup

3670 Veksø Sjælland Tlf. 40 90 46 97 jsl@bondegaarden.dk

Caseus Ost & Delikatesser

Caseus Ost & Delikatesser – Sælger fantastiske smagsoplevelser og har et stort og udsøgt udvalg af oste, pølser og friskbagt brød fra eget bageri. Caseus Ost & Delikatesser ligger i Skomagergade 1 i Roskilde. Vi har frisksmurte sandwich hver dag. Alle sandwich er med pesto, rucola, ost og pålæg efter eget valg.

Mange af vores ingredienser er økologiske, men det er altid smagen, der er det vigtigste. Hos Caseus Ost & Delikatesser træder du ind i en verden af delikatesser. Her findes alt til at tilfredsstille den indre livsnyder – og så en hel del, der byder smagsløgene på uventede og overrumplenede oplevelser.

Caseus Ost & delikatesser

Allan Caseus

Skomagergade 1 4000 Roskilde

Tlf. 44 21 64 30

www.caseus.dk
caseus.roskilde@gmail.com 39

Dagrofa Foodservice Roskilde

I vores lokale Dagrofa Foodservice butik i Roskilde har vi alt til dit professionelle køkken. Du finder bl.a. disse produkter, som du kan købe engros: Cateringvarer, fersk kød, frugt og grønt, frost- og kølevarer, vin og spiritus, øl og vand og nonfood. Inden for de forskellige varegrupper finder du både konventionelle- og økologiske varer – vi har lige dét, du har brug for til din forretning.

Og kan du ikke finde varen på hylden – tal med butikkens personale. Vi har mere end 20.000 varenr. i vores udvidede service-sortiment.

www.dgfs-butik.dk/butik/dagrofa-foodservice-roskilde

Dyssegaardens Gårdbutik

- dyr der har det godt, smager godt!

Dagrofa Foodservice Roskilde

Vestre Hedevej 20, 4000 Roskilde

Tlf. 46 75 74 47 se071@dgfs.dk

Vores gårdbutik er fyldt med lækre fristelser, der vil glæde dine sanser hele året. Med op til 60 udskæringer af frilandskød fra okse, gris, lam og kylling kan du smage resultatet af god dyrevelfærd og en passion for kvalitet. Desuden tilbyder vi lækre delikatesser, herunder forfriskende most, honning, pølse- og pålægsvarer og meget mere. I sommersæsonen åbner vi op for friske grøntsager og frugter, herunder søde jordbær, nye kartofler, sprøde ærter og et væld af andre lækkerier. Fra november og frem til jul kan du opleve vores magiske julemarked, hvor hygge og tradition smelter sammen med juletræsfældning, æselridning og valg af ænder, gæs, steg og kalkuner til julens festmiddage. Dyssegaarden er mere end bare en gårdbutik; det er et sted fyldt med liv og aktiviteter året rundt. Vi har åbent hele året.

Dyssegaardens Gårdbutik Frederiksborgvej 570

4000 Roskilde

Tlf. 71 99 24 12 morten@dyssegaarden.com

www.dyssegaarden.com
40 40

GetSpirits Distillery

GetSpirits Distillery er et rom- og gindestilleri beliggende i Roskilde. Alle rom og gin er håndlavet. Spiritussen er lavet helt fra bunden, gæret, destilleret og tappet på flaske i destilleriet.

Ud over salg af rom og gin tilbydes også gin-, rom- og cocktailsmagninger til firmaer såvel som til private. Disse arrangementer foregår midt i destilleriet lige foran det smukke kobberdestilleringsanlæg.

Synes du det lyder fristende så tøv ikke med at kontakte os på e-mail: info@getspirits.dk, eller book billetter på www.getspirits.dk.

www.getspirits.dk

GetSpirits Distillery Aps

Inge Lise Schou og Carlo Lund

Ringstedvej 73

4000 Roskilde

Tlf: 30 27 79 05

info@getspirits.dk

Godis Grønt

Du kan betragte Godis Grønt som en kæmpe køkkenhave, hvor der dyrkes over 60 forskellige grøntsager, urter og blomster. Godis Grønt dyrker efter økologiske og regenerative principper, med mål om at gøre jorden mere frugtbar og skabe fællesskab lokalt. Godis Grønts friske grønt nydes af lokale familier i deres KundeBonde-ordning, og af udvalgte restauranter, de fleste lokalt og enkelte som i København bl.a. Noma.

Godis Grønt arrangerer også mad-events i deres store drivhus. Eksempelvis lokale pizzaaftener, økologiske møder og bryllupper, samt gastronomisk teambuilding for virksomheder.

www.godisgront.dk

Godis Grønt ApS Fredrik Sahlin

Blæsenborgvej 9 4320 Lejre

Tlf. 52 67 00 08

info@godisgront.dk

41

Herslev Bryghus

Herslev Bryghus er et af Danmarks få gårdbryggerier; det vil sige, at kornet til øllet dyrkes på markerne omkring bryggeriet. Det er et økologisk bryggeri med visioner for både smagen og biodiversiteten i landskabet, og der bruges i videst mulig udstrækning kun lokale råvarer. Ingredienserne kommer fra samarbejdspartnere på egnen, der også bruger hinandens restprodukter i et cirkulært fællesskab.

På gårdbryggeriet er det muligt at smage deres kompromisløse kvalitet i spisehuset Øl & Mad, hvor øllet serveres frisk fra tankene og bliver medfulgt af mad med råvarer fra lokale producenter.

www.herslevbryghus.dk

Just Coffee

Herslev Bryghus

Kattingevej 16, Herslev 4000 Roskilde

Tlf. 46 40 18 07 kommunikation@herslevbryghus.dk

Just Coffee er et økologisk kafferisteri. Kaffen er altid økologisk certificeret. Siden vores grundlæggelse i 2006, har vores mål været at producere specialkaffe af høj kvalitet, som lever op til vores etiske principper. Vi leverer friskristet kaffe til private via vores webshop, og vi laver også firmaaftaler med erhvervskunder. Vi har forpligtet os til at samarbejde med demokratisk organiserede kooperativer. Det gør vi, fordi kooperativerne er et fælleskab der samler kaffebønderne. De hjælper med at skabe et godt og retfærdigt grundlag for de små kaffeproducenter. Det gør de f.eks. ved at hjælpe med små lån, teknisk bistand, uddannelse og sociale aktiviteter. Dette skaber kvalitetsforbedring og mulighed for at sælge kaffen til en bedre pris for den enkelte kaffebonde. Vi samarbejder med ca. 11 forskellige kaffekooperativer fra hele verden. Fordi vi ønsker at sprede kendskabet til et mere ansvarligt kaffeprodukt, arrangerer vi træning for baristaer og kaffesmagninger, åbne for både private og virksomhedsgrupper.www.

justcoffee.dk

Just Coffee

Frederiksborgvej 551

4000 Roskilde

Tlf. 40 91 79 45 mail@justcoffee.dk

42

Kaffe Karma

Kaffe Karma er et socialt fællesskab, der gør underværker for mennesker. En inkluderende arbejdsplads hvor omdrejningspunktet i Roskilde er en café på INSP med fællesspisning og andre serviceopgaver. Der er tilknyttet en baristacykel som kan bookes til events m.m. Frivillige yder psykosocial støtte ved baristacyklerne og i cafeen. Vi tilbyder også kaffeabonnementer, gaveløsninger til virksomheder på webshoppen www.kaffekarma.dk.

-

Formål: sk sårbare kommer ind på arbejdsmarkedet. Alle ansatte får en baristauddannelse.

Vision: At udvikle og facilitere arbejdsfællesskaber hvor hjemløse, psykisk sårbare og udsatte opbygger deres selvværd og selvtillid for at skabe deres vej ind på arbejdsmarkedet.

www.kaffekarma.dk

Kaffe Karma Tlf. 61 20 40 71

Musicon Mikrobryggeri

Musicon Mikrobryggeri er både bryggeri og ølbar. Beliggende i den rå og kreative bydel Musicon i Roskilde, hvor alt fra skatere, kunstnere og musikere slår sine folder. Bryggeriet stræber efter at have samarbejdspartnere i 4000 Roskilde og insisterer på at være et ægte lokalt bryggeri med et stort hjerte for øl og domkirkebyen. Øl-stilen er fri, og brygmesteren søger altid at skubbe alle øl til at yde det optimale i smag, farve og duft. Vi arbejder i et bredt sortiment af øl stile, da nysgerrighed driver os.

Samarbejde med lokale partnere er vigtig for os, og derfor samarbejder vi med b.la. kafferisteriet MØRK og flere lokale virksomheder og aktører.

www.musiconmikrobryggeri.dk

Musicon Mikrobryggeri

Penselstrøget 52

4000 Roskilde Tlf. 25 94 94 43
info@musiconmikrobryggeri.dk
43
info@kaffekarma.dk

MØRK − Økologisk kaffe, når det er bedst

MØRK er et lokalt kafferisteri og hyggelig kaffebar, beliggende i den kreative bydel Musicon i Roskilde.

MØRK er skabt af den passionerede kaffeentusiast Morten Riiskjær, som har mange års erfaring med direkte import og ristning af kaffe. Hos MØRK er man som kunde og gæst sikret høj kvalitet, økologiske produkter og social ansvarlighed i de ristede bønner, som altid leveres helt friskristede. Både til erhvervskunder og private.

Besøg det hyggelige sted i Containerstriben på Musicon, og bliv glad i låget, når duften rammer næsen, og du sætter dig til rette med en kop kaffe fyldt med historie og spændende fortællinger!

www.moerkkaffe.dk

MØRK risteri & kaffebar

Morten Riiskjær

Penselstrøget 44

4000 Roskilde

Tlf. 27 28 75 41 kontakt@moerkkaffe.dk

Roskildes lokale isfabrik og -café

Paradis har siden 2007 fremstillet spandevis af god is på økologisk sødmælk og kvalitetsråvarer i vores baglokaler i Algade til vores to lokale isbutikker.

Mød os i vores røde vogn på Roskilde Havn, eller i vores nye iscafé i Algade 43D, hvor du kan nyde is, milkshakes og kaffe indendørs eller udendørs. Vi leverer også is til virksomhedsarrangementer og private fester − kontakt Jesper for et uforpligtende tilbud.

Vi glæder os til at se dig i Paradis.

Paradis Roskilde ApS

Jesper & Kamilla

Ammitzbøll Strube

Algade 43D og Vindeboder 9

4000 Roskilde

Tlf. 40 61 90 09 (Jesper)

Tlf. 46 36 12 97 (Algade) roskilde@paradis-is.dk

www.paradis-is.dk
44 44

Ryttergaarden gårdbutik

Hos os får du friske lokale varer.

Hver dag graver vi nye danske kartofler op, plukker søde jordbær og fine søde ærter og stikker sprøde grønne asparges. Gårdbutikken har åbent alle dage hele året og er med selvbetjening.

Der er altid æg fra fritgående høns, forskellige slags honning, most, løg, kartofler og diverse grøntsager. Det er årstiden som dikterer udvalget i butikken, hvilket gerne betyder at vi har nye kartofler, grønne asparges og rabarber i starten af maj.

I slutningen af maj er der gerne jordbær, herefter blandt andet ærter, friske hvidløg, porre.

Vi ses på landet!

www.ryttergaardenkartofler.dk

Ryttergaarden gårdbutik

Kirkerupvej 30, Kirkerup

4000 Roskilde

Tlf. 26 21 31 84

ryttergaardenkartofler@yahoo.dk

Snoremark −

dansk natur på flaske

Hos Snoremark elsker vi at lege med de frugter og urter, som vokser omkring gården. Vores primære produktion er en nyfortolkning af den gamle danske vin mjød. Hos os kan du få alt fra en mousserende tør kvanmjød, en skummende braggot til en halvsød æblemjød med hyben samt kopier af de ældste fund af mjød i Danmark, som vi har udviklet i samarbejde med Nationalmuseet.

Med udgangspunkt i vores æbleciderplantage producerer vi selvfølgelig også cider og en alkoholfri æblegløgg samt en vermouth på rene nordiske råvarer.

Vi leverer gerne til større arrangementer, firmagaver, arrangerer mjødsmagninger med rundvisning, og i sommermånederne kan man besøge bigården og presse sin egen honning. Som udgangspunkt har vi åbent alle dage kl. 10-18.

www.snoremark.dk

Snoremark Mjødbryggeri

Karin Sloth & Thomas Bredholt Gundsølillevej 52, Tågerup

4000 Roskilde

Tlf. 30 22 77 61

info@snoremark.dk

45

Håndværk & kvailitet i første række

Den 1. april 2009 overlod Tove og Gunnar Svalegårdens Bageri til deres søn og svigerdatter, Peter og Tina Greve Wennberg. Peter er fjerde generation i familien inden for brød- og kagekunsten, der udover hans far Gunnar Wennberg også tæller konditorerne Helge Wennberg og hans oldefar Gøsta Wennberg. som også var chef konditor på D’angleterre i 40 år. Med generationsskiftet hos Svalegårdens Bageri har vi sikret Roskilde en specialforretning med sans for kvalitet til gavn for byens borgere.

Vi sælger fuldkornsstemplede produkter og glutenfrit.

Vi lytter altid til vores kunder og udvikler vores sortiment herefter. Vi er samtidig lydhøre overfor de trends, der er oppe i tiden. www.svalegaardensbageri.dk

Svalegårdens Bageri & Konditori

Vindingevej 36

4000 Roskilde

Tlf. 46 35 69 36

kontakt@svalegaardensbageri.dk

Søegaard Gartneri

Søegaard gartneri ejes og drives i dag af Betty og Jacob Søegaard. Vi ligger i Ågerup lidt uden for Roskilde. Gartneriet har været i familiens eje siden starten i 1913. Jacob er 4 generation. Agurker har været hovedproduktion siden 1958. Vi har 8000 m2 moderne drivhuse. Vi producerer ca 1.200.000 agurker om året med stor hensyntagen til miljøet, hvor vi siden 1970 har brugt biologisk bekæmpelse mod skadedyr.

Vi har stort fokus på at producere og levere agurker og planter af høj kvalitet.

Vi har en mindre produktion i forårsmånederne af agurk og Skoleagurkplanter samt forskellige tomatplanter til hobbymarkedet.

På Gartneriet har vi også en gårdbutik.

www.skoleagurk.dk

ÅGERUPVEJ 14, TLF. 22202941

Gartneriet Søegaard Nielsen Ågerupvej 14

4000 Roskilde

Tlf. 22 20 29 41

jacob@rix-soegaard.dk

46 46

HOTELLER, HYTTER & OVERNATNING

4747

Comwell Roskilde er turisternes, roskildensernes og virksomhedernes hotel

Smukt placeret i grønne omgivelser og med en fantastisk udsigt over Roskilde Fjord ligger Comwell Roskilde. Hotellet er med sine 159 værelser det perfekte sted at føle sig hjemme, når du er væk hjemmefra, og ligger med sin placering tæt på både Roskilde bymidte og byens naturskønne områder. Med sine mange små oaser som pavilloner, atriumgårde og terrasser, kan du som gæst nyde en hyggelig atmosfære. Hotellet har en række faciliteter, der er tilgængelige for både overnattende gæster men også dig, der er gæst for en enkelt dag eller aften, og virksomheder, der har brug for de rette rammer.

Med 31 mødelokaler er hotellet et oplagt sted at holde både møder og konferencer, og så har hotellet deres helt eget co-work område, som er frit tilgængeligt for alle i hverdagene mellem 8 – 18. Co-work området er omkostningsfrit at benytte sig af, og tilbyder mulighe-

den for at sidde i et arbejdsfællesskab såvel som komplet arbejdsro, og så giver Comwell kaffen kvit og frit. Med sine mange faciliteter tilbydes der mulighed for at afholde alle typer af arrangementer – firmafester, konferencer og foredrag, og selvfølgelig også private arrangementer som bryllupper, fødselsdage eller julefrokoster i hotellets restaurant.

Det gode værtskab, en grøn profil og en lokal ånd… Hos Comwell Roskilde er bæredygtige principper fast indlejret i deres DNA, og Comwell har for 5. år i træk modtaget den europæiske bæredygtighedspris Sustainable Brand Index AwardTM, som er en pris, der uddeles på baggrund af danske forbrugeres opfattelse. Hotellet gør en stor indsats for at optimere deres arbejdsgange og uddanne alle ansatte i, hvordan de kan bidrage til at

48 48

og smag. Hotellet har blandt andet valgt at sætte grønt og bælgfrugter i forgrunden for deres madlavning, og så er der et stort fokus på bl.a. genanvendelse af affald, flaskefrie initiativer, CO2-regnskaber og ambitiøse mål om reduceringen af madspild.

Comwell Roskildes restaurant tilbyder en kulinarisk oplevelse, der tilfredsstiller alle smagsløg. Med deres dedikerede selskabskoordinator og konferencekoordinatorer ved din side, drejer diskussionen sig ikke om, hvorvidt din fest eller konference kan blive en succes, men snarere om, hvordan I sammen kan skræddersy et uforglemmeligt arrangement. Comwell Roskildes mantra er ’alt kan lade sig gøre’, hvilket afspejler sig i deres engagement i ”at realisere dine visioner og skabe en begivenhed efter dit ønske.”

Hos Comwell Roskilde finder de det vigtigt at engagere sig i det lokale liv, hvilket er en af årsagerne til, at hotellet har samarbejder med Samfocus og Jobcenter Roskilde om at hjælpe folk tilbage på arbejdsmarkedet, ligesom de har mange ungarbejdere og praktiksamarbejder. Hotellet er altid interesseret i at skabe nye, stærke og lokale samarbejder, og det kommer af kerneværdierne det gode værtskab, en grøn profil og en lokal ånd.

Er du interesseret i at benytte dig af Comwell Roskildes mange faciliteter, er der rig mulighed, om du er overnattende gæst eller virksomhed. På www.comwell. dk kan du læse mere om hotellet i Roskilde og kontakte dem om lige netop dine ønsker og behov.

Fakta om Comwell Roskilde:

• Comwell Roskilde ligger placeret i Himmelev, i smukke omgivelser med udsigt til både Roskilde fjord og grønne områder.

• Hotellet bryster sig af at have en stærk grøn profil, og arbejder altid på at videreudvikle deres bæredygtige initiativer.

• Hotellet kan lægge hus til både virksomhedsarrangementer, møder, konferencer, private fester, overnatninger og har et co-work område som alle, der mangler en arbejdsplads for en dag, kan benytte sig af.

Mål for Comwell Roskilde:

• At være engagerede i- og bidrage til lokallivet i Roskilde.

• At arbejde efter stærke bæredygtige principper og et socialt ansvar.

• At være et hotel, hvor gæsterne mærker nærvær og hvor det gode værtskab er i højsæde.

Det vidste du måske ikke …

Comwell Roskildes restaurant har i mange år deltaget i madfestivallen RO:KOST, der i trit med hotellets ånd sætter fokus på lokal råvareproduktion og lokale samarbejder.

Comwell Roskilde har en hyggelig bar med en fantastisk udsigt over Roskilde Fjord, så har du lyst til at nyde mad og drikke i skønne omgivelser, så er du også velkommen her – man behøver ikke bo på hotel, for at besøge hotellet.

49

BB Hotel Albertine

Velkommen til det hyggelige og nyrestaurerede Bed and Breakfast Albertine, 7 km fra Roskilde og 25 km fra København.

Værelserne er indrettet hyggeligt og moderne og har privat bad/toilet, TV, LEDkøleskab, gratis Wi-Fi, hårtørrer og makeup-spejle. Vort sengelinned er af lækkert egyptisk bomuld – dynerne er luftige dundyner om vinteren og behagelige silkedyner om sommeren. BB Albertine er en selvstændig bygning med egen indgang. Priser: 575 kr. for 1 person, 650 kr. for 2 personer. Økologisk morgenmad 75 kr. pr person. Prisen er inkl. moms.

Gratis kaffe og te på værelserne. Parkering er gratis og sikker.

Borrevejlecenteret

Overnatning

centralt på

Sjælland

Borrevejlecenteret

− Overnatning centralt på

Sjælland

Borrevejlecenteret

Borrevejle Camping & Hyt´otel er en lille campingplads, centralt beliggende i hjertet af Sjælland, og tæt på naturen. Vi har både plads til autocampere, campingvogne og telte, samt udlejning af hytter. Alle hytter er indrettet med sovepladser til 4-6 personer, køkken og spiseplads. Derudover har de fleste hytter også badeværelse.

Overnatning centralt på Sjælland

Borrevejle Camping & Hyt´otel er en lille campingplads, centralt beliggende i hjertet af Sjælland, og tæt på naturen. Vi har både plads til autocampere, campingvogne og telte, samt udlejning af hytter. Alle hytter er indrettet med sovepladser til 4-6 personer, køkken og spiseplads. Derudover har de fleste hytter også badeværelse.

BB Hotel Albertine

Mai og Claus Olesen

Nørregade 5

4030 Tune

Tlf. 24 27 17 94

info@albertine.dk

Borrevejle Camping & Hyt´otel er en lille campingplads, centralt beliggende i hjertet af Sjælland, og tæt på naturen. Vi har både plads til autocampere, campingvogne og telte, samt udlejning af hytter. Alle hytter er indrettet med sovepladser til 4-6 personer, køkken og spiseplads. Derudover har de fleste hytter også badeværelse. Campingpladsen har åbent hele året, og er et godt overnatningstilbud til dem der ønsker luft omkring sig, og gerne selv vil lave mad og morgenkaffe. Vi tilbyder overnatning til alle typer af gæster, og vores hytter kan lejes pr. døgn. Ladestander til el-biler findes på pladsen, og kan benyttes mod betaling. Borrevejlecenteret ligger sammen med Spar Borrevejle, Borrevejle Grillen og OK Borrevejle. Her kan du handle dagligvarer, få stillet sulten, og fyldt brændstof på bilen. www.borrevejlecenteret.dk

Campingpladsen har åbent hele året, og er et godt overnatningstilbud til dem der ønsker luft omkring sig, og gerne selv vil lave mad og morgenkaffe. Vi tilbyder overnatning til alle typer af gæster, og vores hytter kan lejes pr. døgn.

Ladestander til el-biler findes på pladsen, og kan benyttes mod betaling. Borrevejlecenteret ligger sammen med Spar Borrevejle, Borrevejle Grillen og OK Borrevejle. Her kan du handle dagligvarer, få stillet sulten, og fyldt brændstof på bilen.

Borrevejlecenteret

Borrevejle Camping & Hyt’otel Hornsherredvej 3

4060 Kr. Såby

Tlf. 46 40 01 40

info@borrevejlecenteret.dk

Borrevejle Camping & Hyt’otel Hornsherredvej 3 4060 Kr. Såby

30
info@borrevejlecenteret.dk 30 50 50

Bymarkens B&B

Velkommen til Bymarkens B&B, hvor folk fra nær og fjern kan nyde et ophold i hyggelige, hjemlige omgivelser centralt i Roskilde. Hos os får vores gæster deres eget “hjem” i Roskilde med egen indgang. Vi har fire dobbeltværelser, alle med eget TV.

Under opholdet har gæsterne mulighed for at lave mad i vores fuldt udstyrede fælleskøkken. Der er et flot nyrenoveret badeværelse, fællesstue med plads til spisning og en dejlig tagterrasse.

Der er gode parkeringsforhold. Vi har også cykler til udlejning, så gæsterne nemt kan komme ud og opleve Roskilde og omegn.

Vi glæder os til at tage imod jer. www.bymarkens-bedandbreakfast.dk

Bymarkens B & B

Zoë & Michael Kjærum

Bymarken 52

4000 Roskilde

Tlf. 42 46 46 52 bymarkens@live.dk

Hold et arrangement, hvor alting klapper – også dine gæster!

Lige midt i det smukke fjordland, på toppen af Himmelev, finder du Comwell Roskilde. Omgivet af grønne områder og med fantastisk udsigt til fjorden får du de bedste rammer for dit næste arrangement - uanset om du er på udkig efter møde- og konferencelokaler eller det perfekte sted til din næste fest. Dine gæster kan naturligvis også overnatte her. Vi elsker at have gæster. Vores MeetingDesignere og selskabskoordinatorer er klar til at hjælpe dig, så du får præcis det arrangement, du drømmer om. Vores dygtige kokke har en forkærlighed for ærlige og bæredygtige råvarer.

Det glæder vi os til at dele med dig, når du holder dit arrangement hos os. Vi glæder os til at byde dig velkommen.

Comwell Roskilde

Vestre Kirkevej 12 4000 Roskilde

Tlf. 46 32 31 31

www.Comwell.com/roskilde
hotel.roskilde@comwell.com 51

Overnatning i Roskilde

Camping og hytteferie i naturskønne omgivelser

Roskilde Camping er en campingplads ud over det sædvanlige. Fra pladsen er der en fantastisk udsigt over Roskilde Fjord. Hvad er mere forfriskende end at stå ud af campingvognen en smuk sommermorgen til synet og duften af det glinsende vand? På pladsen kan du overnatte i dit medbragte telt eller campingvogn. Du kan også leje pæne hytter, værelser og ferielejligheder.

I receptionen tilbyder vi løbende aktiviteter for både børn og hele familien henover sommeren. Tag din familie, venner og måske din 4-benede bedste ven med på en ferie. Der er lidt for enhver smag og komfortbehov.

www.roskildecamping.dk

Roskilde Danhostel

Skal du overnatte i Roskilde, er Danhostel Roskilde helt sikkert et besøg værd. Her får du billig overnatning i Roskildes smukke omgivelser. Roskilde er omgivet af en masse smuk natur, der byder på et væld af muligheder til dig, der har lyst til at være aktiv. Du finder blandt andet gode løbe- og cykelture i og omkring havnemiljøet, og der er altid rig mulighed for at tage en gåtur i det naturskønne område. Derudover byder Roskilde på forskellige attraktioner såsom Vikingemuseet, Roskilde Domkirke, Fjordlandet, Lejre og rockmusset Ragnarock, som alle er et besøg værd, når du skal opleve Roskilde.

Samtidig er vores hostel kun en halv times kørsel fra Frederikssund og København, og derfor også en oplagt mulighed for en billig overnatning, når du skal besøge København.

Roskilde Camping Baunehøjvej 7

4000 Roskilde Tlf. 46 75 79 96

mail@roskildecamping.dk

Roskilde Danhostel Vindeboder 7

4000 Roskilde Tlf. 46 35 21 84

info@roskildedanhostel.dk

www.roskildedanhostel.dk
52

Scandic Roskilde Park

Scandic Roskilde Park er beliggende med direkte adgang til Roskildes smukke park, Roskilde Ring. Hotellets restaurant serverer retter fra både det danske og internationale køkken i nyrenoverede omgivelser, hvor bæredygtighed og en afslappet atmosfære vægtes højt. Hotellets omdrejningspunkt er den hyggelige bar, som byder på alt fra lækker kaffe til specialøl og drinks − et oplagt sted at starte eller slutte en middag efter en skøn gåtur i parken. Hotellet tilbyder gratis parkering, og ønsker man at tage offentlig transport, er togstationen beliggende kun er 10 minutters gang fra hotellet. Det er muligt at afholde private arrangementer og selskaber i smukke omgivelser på hotellet Vi glæder os til at byde jer velkommen.

www.scandichotels.dk

Zleep Hotel Prindsen Roskilde

Scandic Roskilde Park

Ved Ringen 2

4000 Roskilde

Zleep Hotel Prindsen Roskilde er et klassisk hotel med smuk facade og rokoko-indretning. Bygningen er lokal kendt som Prindsen, og har en mere end 300 år lang historie, som gør, at hotellet tilbyder helt unikke rammer for din overnatning. Zleep Hotel Prindsen Roskilde ligger i den historiske ejendom, Prindsen, og er et oplagt sted at overnatte, hvis du vil opleve en af Roskildes mange seværdigheder, har en aftale i byens omegn eller skal til bryllup, barnedåb, konfirmation, fødselsdag eller anden fest i en af de mange selskabslokaler.

Hotellet, der har døgnåbent, ligger meget centralt midt på gågaden og kun 5. min fra stationen. Hotellet tilbyder gratis parkering til hotellets gæster.

Zleep Hotel Prindsen Roskilde Algade 13

4000 Roskilde

Tlf. 70 23 56 35

roskilde@zleep.com

Tlf. 46 32 46 32
www.zleep.com/da/hotel/roskilde
53
Kender du en virksomhed, som også har glæde af at være en del af et stærkt netværk? Inviter dem med: www.erhvervsforum.dk/medlemmer/bliv-medlem Erhvervsforum Roskilde Tlf. 7020 7680 www.erhvervsforum.dk Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.erhvervsforum.dk/nyheder 54

HÅNDVÆRKERE

Anlægsgartnere, entreprenører, el-installatører, malere, rengøring, tømrere, vvs og meget mere

5555

Overlad dine udendørsområder til os

Fra vores start i 2001 har vi skabt fantastiske udendørsområder, store som små. Vores skræddersyede servicepakker omfatter alt fra grøn pleje og naturbevarelse til træbeskæring, snerydning og bekæmpelse af glatte veje.

Vi er eksperter i at forvandle udendørsområder, lige fra små smukke privathaver til store imponerende anlægsprojekter. Som autoriseret kloakmester og medlem af Danske Kloakmestre, håndterer vi alt fra renovering til nye kloakanlæg, klimabeskyttelse, TV-inspektion, dræning og mere.

Vi bygger på ordentlighed, faglighed og omtanke, og vi handler på vores løfter. Uanset om det er kongehuset, stat, region, kommuner, private virksomheder, boligforeninger eller private kunder, tilbyder vi førsteklasses service med et personlig touch.

Lad os hjælpe dig med at omdanne dine udendørsområder til noget helt særligt.

www.gartnergottlieb.dk

Bygadens Træpleje ApS

Anlægsgartner Gottlieb A/S

Thomas Gottlieb

Stålager 1, 4050 Skibby

Søndre mellemvej 39 4000 Roskilde

Tlf. 46 41 44 42 mail@gartnergottlieb.dk

Bygadens Træpleje ApS består af arboristerne (træplejere/træklatrere – fra arboir –træ – på fransk) Karsten Skadkær og Andreas Wittus Skottfelt. Vi har base i Kattinge landsby et stenkast vest for Roskilde. Vi vil være dine håndværkere inden for træfældning, træbeskæring, hækklipning, stubfræsning og små haveentrepriser (eks. hegnsopsætning, støttemure og mindre belægninger). Vores erfarne team sikrer, at dine træer forbliver sunde, sikre og velplejede ved hjælp af træklatring i reb, sele og motorsav.

Vores højeste ønsker er, at vi sammen med dig finder den bedste løsning for at skabe og vedligeholde din æstetiske have, som vi ved har stor betydning som rekreativt frirum.

Bygadens Træpleje ApS

Kattinge Bygade 3c

4000 Roskilde

Tlf. 27 63 99 59

awskottfelt@gmail.com

www.bygadenstræpleje.dk
56 56

Bøttcher:Fog – din lokale el-installatør

Siden vores etablering i 1986 har vi forfulgt ambitionen om professionel og serviceminded kundeservice. Gennem investering i kompetenceudvikling sikrer vi, at vores 50 medarbejdere behersker de nyeste teknologier.

Vores fokus er på at levere og implementere energioptimerede løsninger, som gavner både miljø og økonomi – herunder belysningsanlæg, CTS-installationer, solcelleanlæg, intelligente bygningsinstallationer, varmepumper samt optimering af køle- og ventilationsanlæg. Vi installerer også ladestandere til elbiler og tilbyder generel el-service på time- og projektbasis eller via serviceaftaler.

Vil I også opleve fordelene ved at anvende en professionel og serviceminded samarbejdspartner? Så kontakt os og få en uforpligtende drøftelse om jeres behov.

www.bottcher.dk

Bøttcher:Fog

Langebjerg 35D

4000 Roskilde

Tlf. 70 20 30 30 firma@bottcherfog.dk

De Grønne Smølfer – Anlægsgartner

De Grønne Smølfer ApS hjælper virksomheder, foreninger og private med håndtering af alle typer af praktiske opgaver, herunder anlægning og vedligeholdelse af haver, grønne områder, udenomsarealer og nyanlæg samt alle typer af brolægningsopgaver.

I centrum for De Grønne Smølfers arbejde er vores høje krav til kvaliteten samt ambitionen om tilfredse kunder via kompetent og professionel rådgivning om “alt inden for hækken”.

De Grønne Smølfer Anlægsgartner Svalehøjvej 36 3650 Ølstykke

Tlf. 30 13 17 17 / 29 16 16 15 henrik@degronnesmolfer.dk

GRØNMEDLEMPULS 57
www.degronnesmolfer.dk

Den lille entreprenør− og vinduespudser

Vi er en mindre virksomhed, men løser også gerne store opgaver.

Entreprenør/haveservice:

Skal udearealer ordnes, hækken klippes, græsset slås, træværket males eller måske der skal anlægges fliser, så er vi klar med et tilbud.

Stupfræser – så vi får også rødderne med.

Vinduespolering:

Topprofessionel vinduespolering både til private og erhverv. Ring for tilbud.

Den lille entreprenør - og vinduespudser

Tim Sørensen

Havnevej 49

4591 Føllenslev

Tlf. 60 79 79 05

timhm@hotmail.com

Egon Olsen & Søn A/S

Egon Olsen & Søn A/S er en tømrerentreprenør, der med 75 medarbejdere arbejder for private, virksomheder, forsikringsselskaber og boligselskaber.

Vi garanterer tømrerarbejde af høj kvalitet, til den aftalte tid og pris, så du som kunde kan være helt tryg under hele forløbet.

Med glade og fagligt dygtige medarbejdere skaber vi de bedste resultater for vores kunder. Fire gange er vi kåret som Årets Tømrer, baseret på anmeldelser fra vores kunder. Vores mål er at være den foretrukne tømrervirksomhed, der tiltrækker og værner om de bedste svende, funktionærer og lærlinge fra hele Sjælland.

Egon Olsen & Søn A/S

Langager 2

2680 Solrød Strand

Tlf. 56 14 80 90

info@egon-olsen.dk

www.egon-olsen.dk
58 58

Hvorfor vælge Falk Tag & Facade?

• Vi er en familiedrevet virksomhed med mere end 40 års erfaring.

• Som kunde hos os får du hver fredag et statusbrev med tekst og billede dokumentation.

• Vi arbejder som hovedentreprenør, og du har kun én kontaktperson gennem hele forløbet.

• God service fra vores dygtige og behagelige håndværkere, som overholder aftaler og tider.

• Falk Tag & Facade er omfattet af Dansk Håndværks Garantiordning.

• Det er med en faglig stolthed, at vi udfører naturskifer, tegl, zink eller kobber på tage og facader.

www.falktag.dk

Mangfoldige bydele og boligområder

Falk Tag & Facade ApS Navervej 30

4000 Roskilde

Tlf. 46 75 59 70 info@falk-tag.dk

Hos FB Gruppen A/S bygger vi kun boliger, vi selv vil bo i. Sådan har det været i vores 20-årige historie som projektudvikler af boliger og helhedsorienterede byområder med fokus på kvalitet, fællesskaber og grønne værdier.

Ud over projekter i Roskilde, hvor det hele startede - som rækkehusene i Himmelev Have og 120 lejelejligheder i Ringparkhuset på Sdr. Ringvej - opfører vi tæt på Roskilde flere end 1.800 boliger i Søkvarteret i Nærheden og 1.000 boliger i Holbæk Have.

Det er også FB Gruppen, som står bag omdannelsen af Grønttorvet i Valby til en ny, grøn bydel, der har høstet flere priser og anerkendelser, senest Blandet By-prisen.

www.fbgruppen.dk

FB Gruppen A/S Paradisæblevej 4, 5. 2500 Valby Tlf. 33 86 20 20 mail@fbgruppen.dk

GRØNPULS MEDLEM
Holbæk Have, Holbæk Søkvarteret, Nærheden
59
Grønttorvet, Valby

Vi gør det, vi er bedst til

Finn L. & Davidsen A/S (FLD) er en nytænkende el- og VVS-virksomhed, fokuseret på større byggesager, forsikring, og ejendomsvedligeholdelse på Sjælland med 240 medarbejdere. Ved hjælp af moderne teknologi og en klar strategi sikrer FLD kunder og samarbejdspartnere produkter og service af høj kvalitet. Vores flade organisation værdsætter frihed og ansvar, hvor tanke hurtigt omsættes til handling. Vi prioriterer bæredygtighed gennem daglige handlinger som affaldssortering, energieffektivitet og værdiskabende samarbejder. Opdelt i fem sektioner betjener vi boligforeninger, kommuner, fjernvarmeselskaber, forsikringsselskaber og privatkunder med dedikerede teams for at levere vores kernekompetencer.

www.fld.dk

Finn L. & Davidsen A/S

Tømrervej 1 4600 Køge

Afdelinger i:

Haslev - Brøndby - Amager

Tlf. 70 12 20 20 salg@fld.dk

Gagatek A/S - Aut. Elinstallatør

Vi udfører professionelle elinstallationer i privat hjem, offentlige institutioner, erhverv samt i større industrielle sammenhænge. Vi udfører netværksløsninger inden for fx projektering, installation og servicering af datanetværk. Vi har en del større og mindre kunder, hvor vi udfører fast service af deres el installationer.

Derudover leverer vi og opsætter luft til luft varmepumpe til opvarmning i danske hjem. Med en sådan varmepumpe får du både økonomiske og miljømæssige fordele – du kan nemlig spare op til 75 % på varmeregningen.

Du er altid velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud .

GAGATEK A/S

Gammel Darupvej 5c

4000 Roskilde

Tlf. 46 36 28 13 el@gagatek.dk

www.gagatek.dk
60 60
GRØNPULS MEDLEM

Gorm Hansen A/S

Hos Gorm Hansen A/S ved vi, hvad høj kvalitet er. Med mere end 50 års erfaring har vi positioneret os helt i toppen af bygge- og anlægsbranchen, når det kommer til kvalitetsarbejde til den aftalte tid. Vi udfører anlægsprojekter for såvel offentlige som private bygherrer, og vi har kapaciteten til at arbejde på projekter af alle størrelser. Dette har vi beskæftiget os med siden 1970, hvor vi fra udgangspunktet i Roskilde har udført store og små projekter på hele Sjælland samt en årrække i Tyskland.

Vores rejse er kun lige begyndt, og vi arbejder hver dag for fortsat at udvikle os som stolt Roskilde-entreprenør.

www.gorm-hansen.dk

Gorm Hansen A/S Lykkegårdsvej 11

4000 Roskilde

Tlf. 46 36 41 67 ghs@gorm-hansen.dk

Gundsø Entreprenør Forretning A/S

Vi er en familievirksomhed med 25 år på bagen, og stor erfaring inden for entreprenørfaget. Vi laver store som små kloak-og anlægsarbejder, TV-inspektion samt belægningsarbejder. Derudover har vi en asfaltafdeling der tager sig af både fræsnings- og udlægningsopgaver.

God service samt høj kvalitet har altid været, og vil altid være, nogle af grundstenene i virksomhedens vision og strategi. Gundsø Entreprenør Forretning A/S tilstræber altid at yde en høj service, således at vores kunder føler sig godt behandlet, og bliver glade for det udførte arbejde. I vores høje serviceniveau ligger blandt andet en høj kvalitet af det udførte arbejde.

Gundsø Entreprenør Forretning A/S

Langebjerg 8

4000 Roskilde

Tlf. 46 78 75 85 info@gef.as

www.gef.as
61

Gundsø Malerforretning

– vi er stolte af vores fag

Hos Gundsø Malerforretning maler vi overalt på Sjælland – med udgangspunkt i Roskilde. Vi er pokkers stolte af vores fag og er naturligvis medlem af Danske Malermestre, som er din garanti for, at vi leverer flotte resultater.

Vi har 15 ansatte, tager ansvar ved at uddanne lærlinge og går i det hele taget ind for ordentlighed og godt håndværk. Til både private og erhverv. Alle opgaver klares med udgangspunkt i vores kontor og malerværksted på Lille Valbyvej i Roskilde.

Kontakt os, hvis du har brug for at få malet ejendomsfacader, nybyggeri, vinduesrenoveringer og flyttelejligheder – eller gøre brug af vores speciale: afrensning af graffiti.

www.gundsoe-malerforretning.dk

Gundsø Malerforretning

Lille Valbyvej 2A, Store Valby 4000 Roskilde

Tlf. 46 78 71 38 post@gundsoemaler.dk

HANDY A/S

- ”Din profesionelle flyttepartner”

I flyttefirmaet Handy A/S er kundens flytning den vigtigste opgave. Derfor er kundens behov i højsædet, og hver flytning foregår gennem personlig betjening og skræddersyes efter den enkelte situation. Handy A/S blev etableret i 1978, og har siden da dystet om titlen som Årets Transportvirksomhed og været nomineret til Entrepreneur of the Year. Det skyldes den centrale rolle nytænkning, innovation og effektivisering spiller i virksomheden, hvilket også efterleves ved hver enkelte flytning, med øje for kundens tilfredshed.

Handy A/S udfører alle former for flytninger og opbevaringer for både private, offentlige virksomheder og erhvervslivet – det sker konsekvent med fokus på effektivitet, kvalitet og knowhow.

HANDY A/S

Din professionelle flyttepartner

Egegårdsvej 3

4621 Gadstrup

Tlf. 46 35 49 20

mail@handyflyt.dk

www.handyflyt.dk
62

Handyman-roskilde.dk

HandyMan-Roskilde.dk udfører håndværksmæssige opgaver i private hjem og for firmaer i Roskilde og omegn.

Montage: Samling af møbler, ophængning af billeder, fladskærme, hylder

Tømrer: Skiftning af køkkenlåger og bordplader, opsætning af hegn, havelåger, skure

El: Tilslutning af lamper, spot, nye stikkontakter

VVS: Udskiftning af vask, toilet, armatur, rens af afløb

Haveservice: Beskæring af træer, rydning af haver, rens af fliser og terrasser

Firmaaftale: Viceværtfunktion, samling af møbler, indretning af værelser, vedligehold af bygninger.

www.handyman-roskilde.dk

Herlev Diamanten

Handyman-roskilde.dk

Magnus Højberg

Linkøpingvej 104 4000 Roskilde

Tlf. 52 24 33 22 kontakt@handyman-roskilde.dk

Vi er et veldrevet firma med 15 dedikerede fagfolk, der er eksperter i diamantboring og diamantskæring. Vi bruger kun det bedste udstyr og kører med fuldt udriggede servicebiler på hele Sjælland.

Vi vurderer altid en opgave professionelt, inden vi går i gang, således at opgaverne gennemføres optimalt, sikkert og uden unødvendige skader og svineri.

Vi udfører opgaver i hele spektret fra et enkelt lille hul til store opgaver, der løber over flere år eller inden for en stram tidsplan. Alle opgaver løses med samme dedikation og seriøsitet. Kort sagt: alt inden for diamantboring og diamantskæring i den bedste kvalitet.

www.herlevdiamanten.dk Herlev Diamanten Håndværkervej 36 4000 Roskilde Tlf. 40 15 37 37 info@herlevdiamanten.dk 63

HR. Due gulvafslibning og renovering

HR.Due er din håndværker og gulvmand på Sjælland. Vi udfører alt i slibning af terrasser, gulve, bordplader, trapper m.m.

Vi har mange års erfaring og har indhentet de bedste resultater i samarbejde med landets bedste håndværkere i branchen som håndværker/gulvsliber med alt inden for efterbehandlinger.

Vi udfører opgaver for private og erhverv. Med vores professionelle kvalitetsmaterialer og ekspertise gør, at alle kan være med.

HR. Due gulvafslibning og renovering

Tlf. 31 34 20 88

patrickhendrichsen@gmail.com

www.hr-due.dk

Glas uden begrænsninger

Hvis det kan bygges, kan det bygges i glas …

Ja, det er måske lige at tage munden for fuld, men det er ikke meget galt. Man kan langt mere med glas, end man umiddelbart skulle tro. Har du en glas-drøm, så lad være med at smadre den. Tal med os hos Glasmanden i stedet.

Vi har 40 års erfaring med at løse selv de mest kreative opgaver. Vores målsætning er, at kunden skal have en hurtig og faglig korrekt betjening, at komme til aftalt tid, holde aftalt pris og sørge for at gøre rent efter os, således at man som kunde får en positiv oplevelse af vores besøg.

Ring til os hos Glasmanden, og få en uforpligtende snak om dine ønsker på 46 36 15 28.

www.karl-e.dk

Karl E Glas ApS

Hersegade 10

4000 Roskilde

Tlf. 46 36 15 28

info@karl-e.dk

GRØNMEDLEMPULS
Før Før Efter Efter 64 64

Boligmontering & Møbelpolstring

Vi har gennem årene specialiseret os i ombetrækning og restaurering af såvel antikke som moderne møbler - og med speciale i danske designmøbler.

Vi har igennem 6 generationer sat stor ære i at udføre et håndværksmæssigt korrekt arbejde i høj kvalitet. Det gør ingen forskel, om det er til institution, private eller det offentlige – alle skal have den samme gode behandling.

Vi udfører arbejde både i stof og læder samt alle andre tænkelige materialer, som leveres fra anerkendte firmaer. I vores udvalg af prøver, som naturligvis kan lånes med hjem, kan De vælge det helt rigtige betræk til netop Deres møbler.

www.lcboligmontering.dk

Lykkebjerg Isolering

LC Boligmontering Birkelundsvej 14

2640 Hedehusene

Tlf. 40 58 14 88

jan@lcboligmontering.dk

Lykkebjerg Isolering, et professionelt firma i Asnæs, Odsherred, betjener hele Sjælland. Grundlagt i januar 2010 af tømrer Peter Boye Hansen med 11,5 års isoleringserfaring, er vi autoriserede isolatører for CBI og Isover. Vores ekspertise omfatter indblæsning af isolering med Papirisolering og Glasuldsgranulat samt hulmursisolering med Neopixels.

Vi stræber efter at levere omfattende isoleringsløsninger med fokus på kvalitet og certificerede metoder, hvilket har gjort os til en pålidelig aktør inden for isoleringsbranchen på Sjælland.

Lykkebjerg Isolering Kroenborgvej 21

4550 Asnæs

Tlf. 20 26 09 17

peter@lykkebjergisolering.dk

www.lykkebjergisolering.dk
ISOLERING Udført af professionelle for professionelle Certificeret I latør - EN DEL AF 65

Malerfirmaet Niels Hansen ApS

Malerfirmaet Niels Hansen ApS blev grundlagt i 1999 og virksomheden har udviklet sig til en moderne virksomhed. Via en troværdig tilgang til den enkelte byggeopgave er firmaet en foretrukken partner for den professionelle bygherre og hovedentreprenør.

Vi hjælper boligselskaber, ejendomsadministratorer, total- og hovedentreprenører og erhverv med. Vi opererer primært på Midtsjælland, hvorfra der med en professionel indstilling, skabes rammen om levering af 1. klasses arbejde. I en uformel struktur løfter vi sammen mod de fælles mål. Her er humor en naturlig del af hverdagen og kommunikation et nøgleord. Alle medarbejdere hos Malerfirmaet Niels Hansen ApS sætter en ære i at være med til at skabe et resultat med kvaliteten i højsædet. Malerfirmaet Niels Hansen ApS er med grønne tiltag og de nyeste teknikker bevidste om miljøet og det aftryk, vi efterlader.

www.nielshansen.dk

Malerfirmaet Niels Hansen ApS Håndværkervej 60 E

4000 Roskilde

Tlf. 28 40 23 41 maler@nielshansen.dk

Malerfirma Steener & Co

Vi er et nystartet malerfirma med 30 års erfaring fra firma på Fyn - Kærligheden sejrede og transporten til og fra Faaborg blev for lang og vi tager nu alle vores fælles erfaringer med i malerfirmaet Steener & Co i Roskilde/Sjælland. Vi udfører alle typer for maleropgaver både store som små.

• Vi sætter en ære i at levere opgaven til tiden

• Vi afleverer altid et flot malerarbejde af høj kvalitet - så du som kunde bliver 100% tilfreds

• Vi vil i dialog med dig og inden for 3 arbejdsdage kan du forvente et skriftligt tilbud

• Vi gør det vi siger - har vi en aftale, så holder vi den

• Vi vil være Danmarks bedste arbejdsplads

Malerfirma Steener & Co

Brian Pedersen

Tlf. 52 40 00 24

brianpmaler@gmail.com

66 66

Din naturbaserede partner

Helt grundlæggende er vi en virksomhed, der gerne vil skabe inspirerende byrum og landskaber til gavn for vores omgivelser og de mennesker, der bor i dem.

Vi drives af nysgerrighed. Og lysten til at gå nye veje gør, at vi tager udfordringer op, som de fleste måske ville lade ligge. Vi tænker bæredygtighed ind i vores forretningsgrundlag.

Det er væsentligt for vores arbejde med miljø, klima, mennesker og samfund. Tidlig involvering ligger dybt i vores DNA og vi ved det skaber de bedste resultater.

Vi arbejder systematisk med miljøledelse, og har siden 2011 været miljøcertificeret efter ISO14001. Derudover opnåede vi B Corp certificering i oktober 2023.

www.malmos.as

Oprensning af beskidte gulve

MS Gruppen ApS

Malmos

Gammel Marbjergvej 11

4000 Roskilde

Tlf. 59 59 53 42

malmos@malmos.as

MS Gruppen ApS er et erfaren servicefirma, der yder rengøringsservice til stort set alle erhvervsvirksomheder.

Der hvor MS Gruppen ApS distancerer sig fra øvrigheden er blandt andet på den meget personlige og tætte kontakt til kunden, såvel også mellem vores ledelse og medarbejdere. Et andet væsentligt parameter er servicen, i det at den kontaktperson der repræsenterer MS Gruppen ApS vil kunne træffe beslutninger uden at skulle gå ”lange kommandoveje”.

Derudover vil du som kunde ALTID kunne få kontakt til den ansvarlige inspektør, og vi mener ALTID, vi svarer nemlig opkald personligt hele døgnet.

www.msgruppen.dk

MS Gruppen ApS Hvedstrupvej 50

4000 Roskilde

Tlf. 40 91 22 23 ms@msgruppen.dk

67

Roskilde Fjordens El A/S

Vi udfører alt i elinstallationer og har mange faste kunder på hele Sjælland. Vi arbejder for private, erhvervskunder, forsikringsselskaber og ejendomsselskaber. Vi har flere forskellige pakker der allerede er prissat på vores hjemmeside med f.eks. udskiftning af tavler eller stikkontakter. Tøv ikke med at give os et kald eller sende en mail, så kan vi sammen finde en løsning der passer til jer.

Fem gange er vi kåret som årets bedste el-installatør i Danmark, hvilket vi kan takke vores fantastiske kunder og dygtige medarbejder for.

Ingen opgave er for stor eller lille for os, vi glæder os til at være med til at hjælpe jer med jeres projekt.

Roskilde Fjordens El A/S

Håndværkervænget 7 4000 Roskilde

Tlf. 46 78 78 79 fj@fj-el.dk

Gulvbelægning – Alt i nye gulve

Vi laver alt indenfor tæpper, linoleum, vinyl, gummigulve, korkgulve, designgulve, vådrum, parket- og plankegulve både massive og lamelparket. Trænger det eksisterende trægulv til genopfiskning med olie eller lak – eller er sildebensparketten blevet beskadiget, klarer vi også det.

Hvad enten der er tale om gulve til erhverv eller private hjem, om det er design, komfort, slidstyrke og/eller funktionalitet der har højeste prioritet, så er Roskilde Gulventreprise parat med råd og vejledning. Vi er din “gulvmand” med speciale i gulvbelægning diverse herunder: Linoleum, vinyl, gummigulve, korkgulve, designgulve, vådrum, trægulv, parket- og plankegulve både massive og lamelparket, tæpper/tæppefliser og selvølgelig alt i undergulve. www.roskildegulv.dk

Roskilde Gulventreprise A/S

Himmelev Bygade 68B

4000 Roskilde

Tlf. 46 35 86 86

email@roskildegulv.dk

www.fj-el.dk
GRØNMEDLEMPULS 68 68

Miljøvenlig luft til vand varmepumpe med utrolig lavt lydniveau!

Perfekt til både modernisering og nybyg!

Thaysen & Co. A/S - VVS og entreprenør

Thaysen & Co. A/S tilbyder installation af Vaillants miljøvenlige og effektive luft til vand varmepumpeløsning, der er perfekt til både modernisering og nybyg. Varmepumpen byder på den bedste varmekomfort til din bolig, med et utroligt lavt strømforbrug, effektiv drift ned til -25° C samt nem betjening - også via App. Det naturlige kølemiddel muliggør en høj fremløbstemperatur på op til 75° C, og det imponerende lave lydniveau gør, at uanset hvor på grunden varmepumpen placeres, er den ikke til gene for omgivelserne. Indendøre monteres den stilfulde alt-i-1 unit med integreret varmtvandsbeholder på 190 liter.

Kontakt os for mere info.

www.thaysen.dk

Thormann.as

Thaysen & Co. A/S

Damhus Boulevard 104 2610 Rødovre

Tlf.

Thormann.as udfører byggestyring, hoved- og totalentrepriser -samt projektudvikling af nybyggeri. Vores kernekompetence er boligbyggeri - rækkehuse, ungdomsboliger, plejeboliger, ældreboliger og etageboligbebyggelse. Vi trækker på vores brede, lokale netværk af underentreprenører og leverandører og tager hånd om byggeriet fra start til slut. Vi arbejder tæt sammen med kunderne, bygherrerådgivere, arkitekter og ingeniører og sikrer den gode byggeproces i rette kvalitet til den aftalte tid og pris. Samarbejde, ordholdenhed og troværdighed er bærende elementer i vores arbejde - samstemt med vores stærke faglige kompetencer og 30 års erfaring i branchen.

Vi bygger for folk ...

www.thormann.as

Thormann a/s

Københavnsvej 75 4000 Roskilde

Tlf. 20 67 24 01

Per@Thormann.as

Tlf.: 70 206 106
70 20 61 06 thaysen@thaysen.dk
GRØNPULS MEDLEM
69

GRØNPULS MEDLEM

Thorsen & Petersen VVS

− din lokale

VVS-mester og blikkenslager

Thorsen & Petersen VVS har siden 1995 serviceret store og små virksomheder, butikker, kirker, boligforeninger og ejendomsselskaber, kommunale ejendomme og institutioner samt private. Vi tilbyder innovative løsninger og rådgivning inden for VVS, fjernvarme, gas og blikkenslagerarbejde – og kan også levere samlede facility management-løsninger på jeres ejendomme. Vores 26 kompetente og erfarne medarbejdere løser alle opgaver inden for almindeligt VVS-arbejde og kan blandt andet bistå med montering af toiletter og badeværelser, fjernvarmeanlæg, tag- og blikkenslagerarbejde, nyt gasfyr og varmepumpemontering. Med Thorsen & Petersen VVS er du garanteret en professionel samarbejdspartner, der har fokus på kvalitet og service. www.tp-vvs.dk

Thorsen & Petersen VVS

Tjærebyvej 61

4000 Roskilde

Tlf. 46 36 25 32

info@tp-vvs.dk

TOFT Kobber

Vi er blikkenslagere og kobberdækkere. Det betyder, at vi udfører alt fra tagrender til de fineste tårne og kobberopgaver, hvor den gamle kobberdækning også er vores speciale.

Grundstenen i firmaet er kulturen, hvor vi alle møder og samarbejder omkring glæden ved kollegerne, glæden ved at have tid og viden til at udføre kvalitetsarbejdet.

Har du en opgave, måske du bor et sted, som fortjener kvalitet, er du altid velkommen til at kontakte os.

Se referencer, videoer og bøger på vores hjemmeside www.toftkobber.dk

Husk at kigge op når du er i byen – grønt er godt for øjet!

www.toftkobber.dk l www. toftdesign.dk

TOFT Kobber

Brian Toft

Bredgade 23c

4000 Roskilde

Tlf. 47 10 04 70

info@toftkobber.dk

70 70

Varmepumpemesteren

– Nem og tryg opvarmning

Hos Varmepumpemesteren finder vi den varmeløsning, der passer bedst til dit behov og din økonomi. Når vi rådgiver dig, gennemfører vi først en grundig analyse af din bolig, og herefter hjælper vi dig med at vælge den optimale varmepumpe til dit hjem eller din virksomhed. Vi tager ansvaret for, at din varmepumpe monteres korrekt, så du er sikret stabil og nem opvarmning. Vi sørger også for, at du ved, hvordan du vedligeholder din nye varmepumpe.

Vi er Panasonic Pro Partnere. Det betyder, at du får fem års garanti på dit anlæg. Kontakt os, så vi kan sikre, at du får den mest optimale løsning.

www.varmepumpemesteren.dk

Skal din virksomhed også være med i vores virksomhedsguide?

Varmepumpemesteren

Gevninge Bygade 2a 4000 Roskilde

Tlf. 52 80 80 06 jesper@varmepumpemesteren.dk

Vil du også være med i bogen, så er du hjertelig velkommen. Du kan allerede nu være med i vores digitale udgave erhvervsforum.dk/virksomhedsguiden og komme med i næste trykte udgave, der udgives i 2024. Skriv allerede nu til info@erhvervsforum.dk.

71
Vidste du, at hos
Erhvervsforum er vi certificeret i at udføre typologitest?

Det vil sige, at vi kan hjælpe dig med at finde frem til lige netop dine styrker og udfordringer som selvstændig. Er du en enthusiast, implementor, supporter eller analytiker?

Vi benytter EASI, som er en typologitest baseret på Big Five modellen. EASI er en typologi, der beskriver typiske adfærdsog/eller motivationsmønstre i en erhvervsmæssig sammenhæng.

Du bliver mere bevidst om din måde at være selvstændig.

72 72
INDUSTRI
73 7373
Produktion, service og meget mere

DCC Energi sikrer den gode energi til erhvervslivet

I en tid hvor energiomstilling er det centrale tema på dagsordenen, og hvor markedet for energiløsninger er i rivende udvikling, oplever virksomheder store som små, at der stilles krav som en del af den grønne omstilling. Det kan være svært at vide, hvor man skal starte sin indsats, og hvilke tiltag der passer bedst til lige netop ens virksomhed, og her står DCC Energi klar til at hjælpe.

Som et af Danmarks største energiselskaber forsyner DCC Energi danske virksomheder, boligejere og bilister med et stort udvalg af energiprodukter, og som virksomhedsejer kan du gøre brug af deres mangeårige erfaring og ekspertise til at finde de bedste energiløsninger til lige netop din virksomheds behov og udfordringer. DCC Energi leverer energiløsninger i form af blandt andet ladestandere, biobrændstof, varmepumper og biogas, og tilbyder løsninger til både bygge og anlæg, det offentlige, handel og service, industri, landbrug, luftfart, marine og transportsektoren.

Står din virksomhed overfor nye krav om at installere ladestandere på jeres parkeringsarealer, så tilbyder DCC

Energi én til én rådgivning for virksomheder, hvor specialister hjælper med at finde den bedste løsning for både jer, jeres medarbejdere og jeres kunder. Rådgivningstilbuddet er gratis for alle virksomheder, og med stor viden om markedet, priser, omkostninger og minimumskrav for virksomheder, kan DCC Energis kompetente rådgivere både hjælpe med at finde den bedste løsning, både nu og på længere sigt.

Ladeløsninger der gør det nemt og bekvemt at bruge elbiler

Hos DCC Energi er ambitionen at skabe de bedst mulige energiløsninger for deres kunder, og det indebærer ud over en skræddersyet specialistrådgivning, at gøre det lige så nemt og bekvemt at være elbilist som brændstofbilist. Derfor arbejder de på at skabe et stærkt og bredt landsdækkende netværk af lynladere på de Shell stationer, som DCC Energi driver. DCC Energi tilbyder en lang række løsninger til virksomheder, der ønsker at optimere energiforbruget, og det indebærer blandt andet, at virksomheder kan få et Shell Card Erhverv, der giver mulig-

74

hed for at lade sine firmabiler på alle de Shell stationer i Danmark, som har opsat lynladere. Derudover giver kortet adgang til over 11.000 ladepunkter fordelt over hele Danmark, 500.000 ladepunkter i 35 lande i Europa og så er kortet et kombikort, så man stadig kan bruge det til at tanke almindelig benzin og diesel samt få vasket bilen. Har man ikke firmabil, kan man også få et Shell Card til private, og så kan ladeløsningerne også bruges med andre ladeapps.

Med en Shell Recharge ladeløsning fra DCC Energi får I både adgang til de 11.000 ladepunkter landet over, ligesom I får opsat ladestandere på jeres egne parkeringsarealer, hvor Shell Card også kan benyttes til at lade med. Derudover kan I også tilbyde jeres medarbejdere en ladeboks til hjemmet. Gennem hele processen bliver I hjulpet af erfarne specialister og installatører, der besigtiger og installerer, så I kommer sikkert i mål. I får samtidig adgang til en online platform, hvor I kan overvåge og analysere jeres ladeløsning, så I frit kan justere og prisdifferentiere jeres forbrug. Med det kan I for eksempel vælge at have jeres ladeløsninger tilgængelige for medarbejdere og kunder i arbejdstiden til en ladepris, og åbne for offentligheden resten af døgnets timer til en anden ladepris. Mulighederne for at skabe de bedste energiløsninger er mange, og sammen med DCC Energi kan I finde den løsning, der passer jer bedst både nu og i fremtiden.

Har din virksomhed brug for sparring til at finde de helt rigtige ladeløsninger til jeres forbrug, så kan du på https://shellservice.dk/erhverv/ladeloesning læse mere om jeres muligheder og udfylde en kontaktformular. På https://www.dccenergi.dk kan du læse mere om DCC Energi og deres arbejde med energiløsninger.

Fakta om DCC Energi

• DCC Energi forsyner Danmark med en bred vifte af energiprodukter og brændstoffer. Som et af landets største energiselskaber udvikler DCC Energi løbende forretningen med nye, mere bæredygtige energiformer i takt med, at kundernes behov skifter. Eksempelvis varmepumper, biobrændstoffer, biogas og ladeløsninger til elbilister.

• DCC Energi tilbyder energiløsninger til alle typer af virksomheder, og hjælper med baggrund i stor erfaring og ekspertise, også gerne med din virksomheds energiomstilling.

• DCC Energi står bag Shell tankstationerne i Danmark

• DCC Energi har stærke lokale og internationale rødder og er delvist ejet af DCC plc, som er en ledende international koncern med aktiviteter i 22 lande inden for teknologi, sundhed og energi. Den anden andel af DCC Energi er ejet af DLG.

Mål for DCC Energi

• At skabe gode energiløsninger for danske boligejere, bilister og virksomheder.

• At hjælpe erhvervsvirksomheder med energiløsninger, der kan reducere Co2 udledningen og dermed også medvirke til opfyldelse af Danmarks Co2 mål for 2030 og 2050.

• At tilbyde et landsdækkende netværk på 100 tankstationer med lynladere i 2025.

Det vidste du måske ikke...

DCC Energi ønsker at tage aktiv del i energiomstillingen i Danmark, og derfor sættes også høje krav til deres egen virksomheds omstilling. Et af deres langsigtede mål er netto-nulemissionsudledning af Co2 i 2050 fra egen drift, og allerede nu er et delmål sat i 2020 om at reducere egne udledninger med 20 % i 2025 sammenlignet med 2019, opnået.

75 75

ARGO

I affalds- og energiselskabet ARGO I/S omdanner vi affald til ressourcer. Det gør vi for borgere og virksomheder i ni sjællandske kommuner: Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Roskilde, Solrød og Stevns Kommune.

I ARGO arbejder vi for, at mest muligt affald genbruges og genanvendes. Det gør vi ved at videreformidle ting til direkte genbrug og ved at sende så meget af affaldet til genanvendelse som muligt. Affald som ikke kan genanvendes, omdanner vi til fjernvarme og el, så vi kun deponerer så minimale mængder affald som muligt.

Det hele sker på den mest ansvarlige måde – miljømæssigt, samfundsmæssigt og økonomisk.

www.argo.dk

Argo Håndværkervej 70

4000 Roskilde

Tlf. 46 34 75 00 info@argo.dk

CP– a brand of Zeppelin Rental

CP – a brand of Zeppelin Rental er blandt de markedsledende inden for byggepladsindretning og udlejning af kontor- og mandskabsmoduler, containere, Cat entreprenørmateriel, lifte og pavilloner. Vores kundekreds spænder fra bygge- og anlægssektoren over industrien til offentlige og private virksomheder og institutioner. CP blev grundlagt i 1986 og servicerer kunder i hele landet. I sommeren 2023 blev CP en del af Zeppelin gruppen, der i Danmark er Caterpillar forhandler og tilbyder salg og service af Cat maskiner, samt Cat og MaK-motorer og –generatorer i Danmark, Grønland og på Færøerne. Zeppelin Danmark består af 3 forretningsenheder, hvor CP – a brand of Zeppelin Rental -udgør den ene del under navnet Zeppelin Rental Danmark A/S med ca. 175 af de i alt knap 500 engagerede og dygtige medarbejdere i Zeppelin Danmark familien. www.cp.dk

CP - A brand of Zeppelin Rental

Adm.direktør Lasse Ludvigsen, udviklingsdirektør Carolin Winkel, og driftsdirektør Peter Jakobsen

Grønningen 10-12

4130 Viby Sjælland

Tlf. 46 14 06 00 cp@cp.dk

76 76

Dansk Miljø & Genbrug

Dansk Miljø & Genbrug (DMG) er et miljøselskab, som har 3 hovedområder: Jord - Råstoffer -Affald. Dansk Miljø & Genbrug råder over 6 grusgrave på Sjælland, primært i Sorø og r blandt andet udført et velkendt projekter som ”Byskovvolden i Slagelse”. Derudover driver DMG 3 miljøcentre i Næstved, Sorø og Roskilde, hvor der modtages og håndteres jord, brokker og affald. DMG og affald. Størstedelen af de materialer de modtager, genanvender de med mindst mulig belastning for miljøet. Deres fokus er på en bæredygtig håndtering hele vejen rundt. Når du indgår i et samarbejde med Dansk Miljø & Genbrug, rådgiver deres eksperter dig hele vejen igennem, for det er vores jord, og det er vores ansvar.

www.damilog.dk

Decorativa

Dansk Miljø & Genbrug Løngvej 14

4180 Sorø

Tlf. 58 58 44 77 info@damilog.dk

Decorativa er førende inden for vandtætning, af flade tage, grønne tage, baggårde, altaner og udendørs parkeringsdæk.

I Kornerupsgaard har vi udført membran, hvor vi trådte til, efter andre havde svigtet, og derefter udførte en tæt membran. På samme måde stod vi over for en udfordring ved Dybbøl Mølle, og det lykkedes os at finde en løsning, lige op til Tour De France.

Vi er ikke bare specialister, vi er problempløsere.

Vi er klar til at hjælpe dig.

Kontakt os i dag for en løsning til dine vandtætningsbehov.

/ www.membran-specialisten.dk

Decorativa ApS Sandvejen 11a 4000 Roskilde

Tlf. 46 32 05 01

bpj@decorativa.dk

www.decorativa.dk
77 77

DLF Seeds A/S

DLF Seeds A/S er en danskejet global virksomhed, der udvikler, producerer og sælger frø, primært græsfrø, til landbruget, professionelle anlægsvirksomheder, sportsanlæg og private forbrugere verden over. Med en markedsandel på knapt 50 % i Europa og godt 30 % på verdensplan er vi markedsledende i vores branche.

Vores hovedkontor ligger i Roskilde, hvor ca. 85 ledere og medarbejdere tager sig af den overordnede koordinering inden for salg, marketing, finans, IT, HR og produktion i Danmark og internationalt. Samlet set har vi 2200 medarbejdere verden over, der er beskæftiget med forskning, udvikling, produktion og salg.

www.DLF.dk

DUX Access & Sport ApS

DLF Seeds A/S

Ny Østergade 9

4000 Roskilde

Tlf. 46 33 03 71 so@dlf.dk

Gotschlich

Adgangsmølle

Kupan værdiskabe

Over 25 år har vi leveret billet-og adgangskontrol samt omklædningsfaciliteter i Skandinavien. DUX Access & Sport ApS forhandler adgangssystemer fra Østrigske Gotschlich og skabe og interiør fra KUPAN, som er en af Europas største leverandører af løsninger i højtrykslaminat ”HPL”. Gotschlich fremstiller adgangsmøller, indgangssluser til stadions, svømmefaciliteter, events og forlystelsesparker, virksomheder og butikker. Gotschlich producerer i højeste kvalitet og funktionalitet. Kupan producerer omklædningsskabe, toiletkabiner, laboratorieinteriør og døre i innovativt design. Idrætsfaciliter, skoler, indkøbscentre, hoteller og hospitaler er blot nogle eksempler på anvendelse. Produkterne er vedligeholdelsesfri og de selvlukkende hængsler er specielt udviklet af Kupan. Kupan leverer holdbare løsninger i fremtidens design og med de nyeste teknologier. Der kan vælges mellem mange farver, mønstre og finish. www.duxas.dk

Dux Tæller- og Adgangssystemer forhandler adgangssystemer fra Østrigske Gotschlich og skabe og interiør fra KUPAN som er en af Europas største leverandører af løsninger i højtrykslaminat ”HPL”.

Gotschlich fremstiller adgangsmøller, indgangssluser til stadions, svømmefaciliteter, events og forlystelsesparker, virksomheder og butikker. Gotschlich producerer i højeste kvalitet og funktionalitet.

Over 25 år har vi leveret billet-og adgangskontrol samt omklædningsfaciliteter i Skandinavien.

Kupan producerer omklædningsskabe, toiletkabiner, laboratorieinteriør og døre i innovativt design. Idrætsfaciliter, skoler, indkøbscentre, hoteller og hospitaler er blot nogle eksempler på anvendelse. Produkterne er vedligeholdelsesfri og de selvlukkende hængsler er specielt udviklet af Kupan. Kupan leverer holdbare løsninger i fremtidens design og med de nyeste teknologier. Der kan vælges mellem mange farver, mønstre og finish.

• Steelhouse Copenhagen

• Nexthouse Copenhagen

DUX Access & Sport ApS

Ølstykke Svømmehal

Michael Andersen

• Køge Svømmeland

Lystrup Svømme og aktivitetscenter

Gammel Darupvej 5 C

Lemvig Idræts - & Kulturcenter

4000 Roskilde

• Vestre fængsel

Tlf. 40 31 11 61 ma@duxas.dk

• Bispebjerg Hospital

• Åbyskov Strand Camping

• DCU Skærby Camping

Mikael Andersen Kupan toiletkabiner Kupan bagage opbevaring
78 78

vores natur - vores ansvar

Fors A/S

Det er op til dig, os og hver og én at sikre, at naturen forbliver grøn, luften frisk og vandet rent. Sammen med vores kunder og samarbejdspartnere hjælper vi vores fælles opgave på vej ved at udvikle løsninger, der gør det nemt og overskueligt at vise den omtanke for naturen, som vi også viser vores nærmeste.

Vi skal alle tage ansvar – ingen kan løse de grønne udfordringer alene. Det er vores natur. Og vores ansvar.

Fors A/S leverer vand og fjernvarme og håndterer spildevand i Roskilde Kommune. Læs mere på fors.dk

www.fors.dk

Fors A/S

Betonvej 12

4000 Roskilde

Tlf. 70 20 20 66 fors@fors.dk

Friendship Europe – en del af Friendship Medical Group

Friendship Europe er den autoriserede EU Repræsentant og EU Importør af tilbehør til neurokirurgiske og neurofysiologiske undersøgelser som er produceret af Friendship Medical Electronic.

Vi tilbyder et stort udvalg af tilbehør som primært bruges af neurokirurger og neurofysiologer til blandt andet elektromyografi, elektroencephalografi og Interoperativ neurologisk overvågning. Vi sælger vores tilbehør til distributører i hele verden med hovedfokus på distributører i Europe.

Friendship Europe ApS Industrivej 3C

4000 Roskilde Tlf. 20 69 50 66 pernille.gottlieb@friendshipeurope.com

GRØNPULS MEDLEM 79 79
www.friendshipeurope.com

GreenUs - Din bæredygtige samarbejdspartner for indendørs affaldssortering.

Vi designer og producerer vores egne affaldssorteringsløsninger til virksomheder i alle størrelser. GreenUs er en 100% danskejet virksomhed med produktion i Danmark. Alle sorteringsmøbler bliver produceret i FSC certificeret europæisk træ og leveres samlet og klar til brug. Vores affaldsløsninger er lavet til et endeløst posesystem i genbrugsplast, der i gennemsnit udleder 80% mindre CO2. Ring eller skriv altid gerne til os, for uforpligtende besøg og opmåling tilpasset Jeres behov - naturligvis uden beregning.

Søger I den mest miljøvenlige, hygiejniske og fleksible affaldsløsning – så er GreenUs svaret.

GreenUs ApS

Industrivej 21

4000 Roskilde

Tlf. 31 38 45 40 sp@greenus.dk

www.greenus.dk

Intra Products A/S

Intra Products A/S, beliggende Industrivej 50, er specialiseret i lagerføring og rådgivning af industrielle emner.

Intra Products A/S er lagerførende i Norden af rustfri kanylerør, præcisionsrør, kapillarrør samt følerhuse, og tilbyder også rustfri cylinderrør, der hovedsagelig anvendes til pneumatik. Desuden tilbyder Intra Products A/S diverse færdige røremner, bl.a tilvirkede fra eget værksted. Intra Products A/S tager også imod forespørgsler på teknisk keramik; Macor® - bearbejdelig keramik, Aluminiumoxid, Zirconia, m.fl. Intra, blev stift i 1952 og leverer til stort set alle produktionsbrancher, hovedsageligt industri, fødevarer, medico og medical, i hele verden.

Intra Products A/S

Steen Maibom

Industrivej 50

4000 Roskilde

Tlf. 44

sales@intra-as.dk

www.intra-as.dk
92 84 24
40 17
/
90 24
80 80

Installer jordvarme på selv små arealer

JordvarmeSpiralen ApS er specialiseret i at levere og montere jordvarmeanlæg med egne producerede vertikale varmeslangespiraler, som bliver boret ned i jorden.

Når der ikke er plads, må man sno sig i dybden! Helt nye muligheder for etablering af et jordvarmeanlæg med montage af en vertikal nedgravet jordvarmespiral.

Selve jordvarmespiralerne bores ned i fem meters dybde, og ved at udnytte dybden i en vertikal boring giver det muligheden for at hente varme til hele boligen – samt med fordel også en passiv køling af boligen om sommeren – når der er behov for det.

Ring og hør nærmere om alle de spændende muligheder.

www.jordvarmespiralen.dk

Karlsvognen A/S

Jordvarme Spiralen ApS

Store Valbyvej 230

Store Valby 4000 Roskilde

Tlf. 70 20 10 29

poul@jordvarmespiralen.dk

Karlsvognen A/S har gennem 20 år leveret en bred vifte af solide, effektive produkter indenfor mandskabsvogne, beboelsesvogne, køkkenvogne, bad, toilet, køl og frost. Vores salgs- og udlejningsafdeling sidder klar på mail og telefon dagligt og servicerer hver uge flere hundrede henvendelser. Vi agerer lynhurtigt.

Vores kunder spænder fra private, erhverv, skadeservice, forsikring, byggepladser, renovering, m.m.

Karlsvognen A/S er kendt for at have maksimal fokus på kundernes behov. Vi løser opgaven med levering, opsætning og tilslutning af el, vand og kloak. Vores kunder sætter stor pris på den tryghed, de oplever ved at leje letvogne og andet udstyr hos os. Vores dygtige servicemontører kører overalt på Sjælland, Øerne og Fyn.

www.karlsvognen.com

Karlsvognen A/S

Egegårdsvej 7 B

4621 Gadstrup

Tlf. 56 14 19 62

lej@karlsvognen.com

81 81

Lindgaard · Pedersen A/S

- leverandør af eksklusivt tilbehør til autobranchen

Vi har siden 2003 udviklet og produceret de kendte E-Cruise fartpiloter, Eco2move og fartbegrænsere. Vi arbejder seriøst med FN’s verdensmål med vores produkt Eco2move, intelligent ECO driving teknologi. Vi eksporterer i dag E-Cruise til 26 lande i hele verden og sælger over 40.000 stk. på verdensplan om året.

Vi har et tæt samarbejde med bilimportører for at sikre, at vores produkter matcher kravene i den nye generation af biler.

Vi har boet i Roskilde siden 2011 og modtog i 2013 Nordeas Erhvervspris i Roskilde.

www.lp.dk / www.lpdk.com

Lindgaard · Pedersen A/S

Køgevej 46 D

4000 Roskilde

Tlf. 43 44 88 11

lp@lp.dk

Mere end bare styringer

Nikatech blev grundlagt i 2000, og med solid erfaring i salg og rådgivning inden for automation og styringsteknik opleves Nikatech som en engageret og kvalitetsbevidst samarbejdspartner.

Du kan altid komme i kontakt med Nikatech. Hvad enten det er salg eller support. Nikatech tilbyder telefonisk døgnsupport, og på produkter købt gennem Nikatech er dette vederlagsfrit, gældende hele produktets levetid!

Takket være en fornuftig logistikløsning hos Nikatech og sammen med et professionelt leverandørnetværk kan vi levere de fleste produkter og løsninger hurtigt og til en fair pris. Uanset om du er installatør, maskinbygger, tavlebygger eller en fabrik.

www.nikatech.dk

Nikatech Automation ApS

Møllehaven 12A

4040 Jyllinge

Tlf. 20 45 99 33

kontakt@nikatech.dk

82

PCSCHEMATIC A/S

I PCSCHEMATIC brænder vi for at automatisere og optimere processer for vores kunder, så de opnår øget effektivitet i hverdagen. Dialog, nyskabelse og unikke kompetencer har siden 1978 været vores fundament for udvikling af markedsledende automationssoftware, der skaber værdi for nationale og internationale virksomheder i el- og automationsbranchen.

I dag udvikler og supporterer vi tre programmer: PC Automation (CAD-program til el-installation), PC Cablemanager (styr på kabler og føringsveje i anlægsopgaver) og PC Cabledim (dimensionering af el-installationer). Vi er drevet af at være en betydende samarbejdspartner for vores kunder, og de mennesker, vi er i dialog med hver dag. For os er succes nemlig, når vi skaber noget sammen, når dialog om konkrete ideer og behov bliver til nyskabelse.

www.pcschematic.com

PCSCHEMATIC A/S

Gammel Marbjergvej 15 4000 Roskilde

Tlf. 46 78 82 44

info@pcschematic.com

RIAS A/S – Plast til alt

Som den største udbyder af plasthalvfabrikata i Danmark er RIAS A/S leverandør til alle grene af industrien, byggeriet og den offentlige sektor.

Plast indgår i stort set alle produkter og sammenhænge, hvor kravene til præcision, holdbarhed, design og miljøhensyn er høje. Derfor leverer RIAS plasthalvfabrikata til så forskellige områder som eksempelvis bygge- og anlægssektoren, den kemiske industri, maskinindustrien, offshore, medico, levnedsmiddelsektoren samt visuel kommunikation. Desuden tilbydes kundetilpassede løsninger fra vores specialiserede forarbejdningsafdeling, RIPRO, som også inkluderer 3D-print.

RIAS A/S Industrivej 11 4000 Roskilde

Tlf. 46 77 00 00 info@rias.dk

www.rias.dk
’’
83 83

Vidste du, at du altid kan booke tid til en 1:1 rådgivning i vores online kalender?

Uanset om du er iværksætter, soloselvstændig eller har en virksomhed med ansatte, så er du altid velkommen til at booke tid i vores onlinekalender.

Book møde her: www.erhvervsforum.dk/ivaerksaetterraadgivning-i-roskilde

KUNST OG KUNSTHÅNDVÆRKERE

85 8585

Kunstløsninger der skaber sund akustik og kreative

omgivelser på din arbejdsplads

I Roskilde ligger Poul Erik Bermanns atelier, der med sit showroom præsenterer unikke kunstløsninger skræddersyet til at skabe den optimale akustik i din virksomheds lokaler.

Måske er rumklang ikke det første, du tænker på, når du skal indrette din arbejdsplads, men akustikken i et rum har en stor betydning for både arbejdsro og koncentrationsevne. Er akustikken ikke optimal, kan det have en negativ effekt på produktiviteten på arbejdspladsen, og måske kan vigtige detaljer i mødelokalet gå tabt. En god akustik er alfa og omega for en god dialog, og det skal

Poul Erik Bermanns atelier bidrage til gennem initiativet Akustik & Kunst – et multimedieprojekt der arbejder med rumklang gennem kunst.

Kunstværk og akustikløsning i ét til arbejdspladsen

Bag Akustik & Kunst står kunstmaler Poul Erik Bermann og kunstner og indehaver af Galleri ArtRoom Kate Piil. I samarbejde med Roskilde-virksomhederne Infoprint A/S

og Simonsen Kommunikation, samt Holbæk-virksomheden OnPrint A/S – som alle er medlem af Erhvervsforum Roskilde - udvikler de akustikkunstværker, designet til at løse enhver udfordring med akustik på arbejdspladsen. Akustikløsningerne produceres med en stor viden om rumklang og støjgener, og værkerne skabes ud fra beregninger på den enkelte arbejdsplads lokaler. Kunstløsningerne laves i form af akustikplader, rumdelere og mobile lydplader, prydet med smukke, farverige kunstværker, og værkerne udvikles i tæt dialog med virksomhedens medarbejdere, så arbejdspladsen føler sig tilpas i kunstløsningerne, og rummene tager sig bedst ud.

Med øje for en bæredygtig proces fra start til slut produceres kunstløsningerne med miljøcertificerede produkter og genanvendelige materialer, så værkerne er så grønne og miljøvenlige som muligt. Løsningerne kan både købes som skræddersyede værker, eller som leasingløsninger – alt efter behov.

86 86

akustikkunstværkerne. Virksomheder har rig mulighed for at sætte sit særpræg på kunstværkerne gennem medarbejderinddragelse i udviklingsprocessen, og derfor er kunden med til at finde frem til både farve og form, ligesom der er mulighed for at tilpasse værkernes udtryk med f.eks. inkluderingen af virksomhedens logoer. Gennem fælles fortolkning kombineres kunstnernes kreative frihed med virksomhedens behov og værdier, og værkerne vil altid være en unik afspejling af den enkelte arbejdsplads og deres vision.

Ambitionen med Akustik & Kunst er at skabe kunstløsninger, der danner grundlag for inspirerende dialog og større arbejdsglæde gennem den rette akustik. Kunstværkerne skal både bidrage til koncentration og udvikling, ligesom de skal skabe en positiv hverdag med kunstudtryk, der sætter gang i det kreative flow blandt virksomhedens medarbejdere. Den kunstneriske stil tager derfor afsæt i det abstrakte, der lader øjet vandre og fantasien få frit spil, og i værkerne arbejdes der med farver, der er bevist til at fremme velvære, tryghed, kreativitet og effektivitet.

I Akustik & Kunsts showroom kan virksomheder gå på opdagelse i de mange muligheder der er for akustikkunstløsninger, og se eksempler på de medier der anvendes og kunstværkernes udtryksform. Ønsker du at få en uforpligtende snak om mulighederne for at udsmykke din virksomhed, kan du besøge showroomet. Du kan også læse mere om Akustik & Kunst på www.akustikogkunst.dk og om Poul Erik Bermann på www.poulerikbermann.dk.

Fakta om Akustik & Kunst

v. Poul Erik Bermann

• Akustik & Kunst producerer unikke kunstværker, der kombinerer akustikløsninger og kreative kunstudtryk i ét skræddersyet produkt.

• Akustik & Kunst har sit showroom på Bolundsvej 11 i Roskilde.

• Her udstilles Poul Erik Bermann og Kate Piils akustikkunstværker. Begge kunstmalere arbejder med abstrakt kunst, og er inspireret af bl.a. Asger Jorn, Per Kirkeby og Carl-Henning Pedersen.

Mål for Akustik & Kunst

v. Poul Erik Bermann

• At skabe gode akustikkunstløsninger til virksomheder.

• At bidrage til virksomhedens arbejdsglæde og medarbejdertrivsel.

• At tilbyde skræddersyede, bæredygtige kunstløsninger til arbejdspladser.

Det vidste du måske ikke...

Akustik & Kunst er opstået i et samarbejde mellem fire Roskilde-virksomheder og en Holbæk-virksomhed - idéen spirede til et netværksmøde i Erhvervsforum Roskilde.

87 87

Art by BAKAOS - KUNST FOR FRED

BAKAOS skaber kunst til private og virksomheder – med fokus på værdier som accept af forskelligheder i forhold til udseende, etnicitet, kultur, evner, tanker og seksualitet samt omsorg for hinanden og vores planet. Når vi accepterer og omfavner hinandens forskelligheder, bidrager vi til fred; globalt, nationalt og lokalt. Både indre og ydre fred. BAKAOS tilbyder originale kunstværker, udsmykning og eksklusive kunstprint til f.eks. firmagaver og julegaver mm samt kunstkort og textil m.m. samt tilbyder foredrag.

BAKAOS, med fødenavnet Barbara Kaad Ostenfeld, har fået sølvmedalje for sit kunstneriske arbejde, af foreningen ASL (Arts Sciences Lettres), i Paris. BAKAOS kan besøges efter aftale.

www.bakaos.dk

BAKAOS

Barbara Kaad Ostenfeld

Ny Vestergårdsvej 8 3500 Værløse

Tlf. 26 79 14 89 info@bakaos.dk

Roskilde Gasværk

Her finder du Glasgalleriet og derudover RoS Gallery.

Kunstneratelierne med tekstildesigner Iben Brøndum, keramiker Martin Kaldahl og glaskunstner Lene Bødker og billedkunstner Siri Gindegaard.

Glasgalleriet og RoS Gallery har normale åbningstider, og ateliererne kan besøges efter aftale.

Gasværket

Vindeboder 1

4000 Roskilde

Tlf. 46 35 65 36 (Glasgalleriet)

Glasgalleriet@mail.dk kunst@ros-gallery.dk

www.roskildegasvaerk.com
88 88

Kunstner Kate Piil

”MIN KUNST ER MIT LIV OG MIT LIV ER MIN KUNST ” Dybt passioneret kunstner og indehaver af Galleri ArtRoom. Jeg har malet siden 1994. Jeg er inspireret af Per Kirkeby og Asger Jorn mfl. Jeg har deltaget i flere censurerede udstillinger, et af mine højdepunkter var da jeg i 2016 modtog en pris i socialrealisme, ved et portræt maleri af Hardy der levede på gaden i 45 år og en abstraktion på armeret pressening, der illustrerede hans liv. Mit arbejde, om det er portræt eller abstraktion, skal have stemning, farver og et udtryk som taler til beskuren og indbyder til dialog, det er for mig det interessante ved kunst. Mine mange års kunstarbejder har givet mig stor erfaring, og jeg ser ingen begrænsninger og elsker udfordringer. Jeg modtager også bestillingsopgaver. Galleri ArtRoom, åben alle dage efter aftale og søndage 12-16. www.artbykatepiil.dk

Kunstner Kate Piil Birkelundsvej 14 2640 Hedehusene

Tlf. 25 21 84 42 artkatepiil@gmail.com

Kunstmaler Poul Erik Bermann

Min interesse for kunst fandt grobund, hos den respekteret Hjørring-maler Johannes Gjurup Hofmeister (1914-1990) en af Vendsyssels store kunstnere.

I 2007 begyndte jeg at udtrykke mine kreative tanker på et lærred. Dette var en grænseoverskridende oplevelse, for de tanker - som jeg troede jeg havde - var sjældent de samme, der kom ned på lærredet.

” Poul Erik Bermann skaber malerier, som udfordrer. Mange er smukke alene i deres udtryk men derudover har mange billeder dybere lag, hvor beskueren hjælpes på vej via kryptiske og humoristiske titler. ”

Skrevet af kunstskribent Lasse Højgaard, Kunstavisen, januar 2023

www.poulerikbermann.dk

Kunstmaler Poul Erik Bermann Bolundsvej 11 4000 Roskilde

Tlf. 20

26 49 40 peb@poulerikbermann.dk 89 89

Kunstner Lars Rasmussen

Fra foyer til ” kontorlandskab”? Fra produktionshal til kantine? Stor eller mindre virksomhed? Lad ægte og unik kunst være medspiller, og blive et aktiv, der skaber energi og vækker inspiration hos enhver i jeres virksomhed. Med maleri tilbydes kunstnerisk udsmykning, som udfordrer øjet og fantasien, og samtidig tilstræber samklang mellem mennesker og rum. Mit arbejde sætter håndværksmæssig grundighed i højsædet, er lydhør overfor personlige ønsker, der matcher arkitektur og lokaliteternes funktion. Med portrætmaleri har jeg udført talrige opgaver, repræsenteret bla.a. ved Roskilde Domkirke, Herlufsholm, Aalborg Stift samt adskillige rådhuse og virksomheder. Velkommen til et besøg i atelieret.

www.laronimus.dk

Kunstner Lars Rasmussen Godthåbsvej 6

4000 Roskilde

Tlf. 21 68 57 11 laronimus@mail.dk

MalRum – kunst med læring

Jeg maler vægmalerier indvendigt såvel som udvendigt, det giver væggene liv, forandrer rummet og er grobund for historiefortælling, fantasi og læring. Jeg har fokus på genkendelse og formidling. Mine vægmalerier spreder glæde, åbner for samtale og skaber en god stemning.

Hvert maleri er unikt, maleprocessen er levende, den foregår altid i samarbejde med dem, som bruger rummet. Jeg bruger de farver, som er i rummet og maler farverne ind i billedet, så rummet fremstår som en helhed.

MalRum

Lisbet Pinnerup Møller

Solhøjstræde 14

3630 Jægerspris

Tlf. 30 25 25 36

Lisbet@malrum.dk

www.MalRum.dk
90 90

Palæfløjen – Roskilde Kunstforening

Palæfløjen – Roskilde Kunstforening står for 7-8 udstillinger om året samt foredrag, udflugter og arrangementer for børn og voksne.

Roskilde Kunstforening har til huse i Palæfløjen i det Kongelige Palæ fra 1735 – også kendt som Det Gule Palæ, som ligger på Kulturstrøget i Roskilde centrum.

Roskilde Kunstforening blev stiftet i 1940 og er dermed en af landets ældste kunstforeninger. Med over 700 medlemmer, er det også en af landets største kunstforeninger.

Palæfløjen

Roskilde Kunstforening

Stændertorvet 3C

4000 Roskilde

Tlf. 46 32 14 70

info@roskildekunst.dk

www.roskildekunst.dk

Vil du også være med i bogen, så er du hjertelig velkommen. Du kan allerede nu være med i vores digitale udgave erhvervsforum.dk/virksomhedsguiden og komme med i næste trykte udgave, der udgives i 2025. Skriv allerede nu til info@erhvervsforum.dk.

91 91
Skal din virksomhed også være med i vores virksomhedsguide?

IVÆRKSÆTTERNE HJÆLPES PÅ VEJ

Med forskellige konkrete tilbud til nystartede virksomheder, bliver iværksætterne hjulpet godt på vej hos Erhvervsforum.

• 1:1 sparring hos vores iværksætterkonsulent

• Iværksætternetværk

• En lukket Facebookgruppe for iværksættere

• ”Spørg en ekspert” møder

• Erhvervsforums bog for og om iværksættere

• Matchmaking til andre og mere etabelerede virksomheder

• Iværksætter personlighedstest

• Mentorordning

Vil du vide mere om iværksætteri i Roskilde? Kontakt vores forretningsudvikler Karina@erhvervsforum.dk

Erhvervsforum Roskilde

Tlf. 7020 7680

www.erhvervsforum.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.erhvervsforum.dk/nyheder

92
LIBERALE ERHVERV ADVOKATER 9393

CityAdvokat.dk

Jeg hedder Lars-Michael. Jeg er advokaten her. Har du eller I behov for testamente, ægtepagt eller fremtidsfuldmagt, så kontakt mig for et gratis uforpligtende møde. Det koster ikke noget. På mødet finder du hurtigt ud af ud af, om der kan skabes en god og tillidsbaseret relation, og om advokaten er specialist på det område, du skal have bistand til. Tillid og troværdighed betyder alt, når man skal have hjælp til noget. Jeg kan desuden yde erhvervsrådgivning, hvis du har virksomhed. Jeg bistår også som købers advokat i ejendomshandler, ved familieoverdragelse af fast ejendom og med dødsbobehandling. Alt begynder med, at du ringer til mig for at drøfte dine behov, og derefter aftaler vi et uforpligtende møde.

www.CityAdvokat.dk

CityAdvokat.dk

Advokat Lars Michael Randskov

Vindingevej 7 C

4000 Roskilde

Tlf. 26 12 53 81 randskov@mail.dk

Forum Advokater

Forum Advokater er specialiseret i arveret, familieret, privatret, strafferet, generationsskifte og konstruktiv konfliktløsning. Vores advokater møder i byret, landsretterne og i Højesteret. Vi har advokater, der er antaget som bobestyrer, bobehandler, beneficeret advokat og retsmægler ved retten i Roskilde og ved Østre Landsret.

Vi kalder vores klienter for kunder. Og vi giver ofte vores kunder noget andet, end de efterspurgte. Det er vigtigt for os at være i øjenhøjde med vores kunder. Vi har ingen robotter, men tror på specialisering og menneskelig indsigt.

www.forumadvokater.dk Forum Advokater Allan Ohms Havnevej 3 4000 Roskilde Tlf. 70 22 88 50 post@forumadvokater.dk
94 94

NJORD

- juridisk rådgivning i øjenhøjde

Hos Njord Law Firm får du klar og direkte rådgivning. Altid leveret i øjenhøjde og i et sprog, der er til at forstå. Blandt vores fire danske kontorer er vores Roskilde-kontor, hvorfra vi hjælper lokale virksomheder med en lang række opgaver. Fra køb og salg af virksomhed (M&A) til generationsskifte, rådgivning ved køb af fast ejendom, rekonstruktion, insolvens og meget mere.

Vores lokale forankring i Roskildeområdet er stærk. Det viser sig i et dedikeret lokalt engagement med lokale samarbejdspartnere, aktiv deltagelse i det lokale erhvervsliv og støtte til lokale foreninger. Samtidig har vi internationalt udsyn og bred erfaring med at hjælpe lokale virksomheder med opgaver på tværs af landegrænser.

www.njordlaw.com/da

NJORD Law Firm

Rabalderstræde 7,4. 4000 Roskilde Tlf. 33 12 45 22 / 23 45 53 97 rut@njordlaw.com

Vil du også være med i bogen, så er du hjertelig velkommen. Du kan allerede nu være med i vores digitale udgave erhvervsforum.dk/virksomhedsguiden og komme med i næste trykte udgave, der udgives i 2025. Skriv allerede nu til info@erhvervsforum.dk.

Skal din virksomhed også være med i vores virksomhedsguide?
95

ERHVERVSFORUM ROSKILDE

Et fællesskab for kommunens virksomheder

Erhvervsforum Roskilde tilbyder:

• 10 årlige medlemsnetværksmøder

• 8 årlige fyraftensmøder hos lokale virksomheder

• Kurser, workshops og inspiration inden for kompetenceudvikling og digitalisering

• Kobling med samarbejdspartnere og kundeemner i medlemskredsen

• Ugentlige nyhedsbreve

• Eksponering gennem virksomhedsportrætter på Erhvervsforum Roskildes sociale medier og hjemmeside

• Markedsføring gennem vores Virksomhedsguide

Erhvervsforum Roskilde Tlf. 7020 7680 www.erhvervsforum.dk

• Årlig Nytårskur og Sommertræf i samarbejde med Roskilde Kommune

• Iværksættersparring på opstart af virksomhed, gennemgang af forretningsidé og målsætning, hjælp til at komme ud over rampen

• Driver 8 forskellige netværk

• ”Spørg en ekspert”-arrangementer

Fakta om Erhvervsforum:

• 600 lokale medlemmer

• Roskilde Kommunes udvalgte samarbejdspartner på erhvervsservice og iværksætteri

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.erhvervsforum.dk/nyheder

Find os på de sociale medier

OG FINANSIERING

LIBERALE ERHVERV
BANKER, INVESTERING
9797

Formue- & Investeringspleje A/S hjælper dig med at indfri dine drømme og din virksomheds økonomiske potentiale

Hos Formue- & Investeringspleje A/S tilbydes uvildig, uafhængig formue- og investeringsrådgivning til dig, der ønsker at skabe langsigtet værdi for din økonomi. Formue- & Investeringspleje hjælper både virksomheder og enkeltpersoner med formueinvestering, og målet er altid at skabe værdi for dine økonomiske forhold både nu og i fremtiden.

Hos Formue- & Investeringspleje er nøgleordene for den gode rådgivning trygge relationer og uafhængig rådgivning. Rådgivningen adskiller sig nemlig fra mange andre i branchen ved, at firmaet er frigjort fra kapitalinteresser og kurtage- og provisionaftaler, og derfor kan du være tryg i, at det er dine interesser og intet andet, som det kompetente rådgiverteam arbejder ud fra.

Formue- & Investeringspleje har siden 2000 arbejdet med formuepleje, og består af et fasttømret rådgiverteam med nogle af markedets dygtigste og mest erfarne formuerådgivere. I dag er firmaet en af landets førende uvildige kapitalforvaltere med varetagelse af en portefølje på omkring 5 milliarder kroner for selskaber, fonde og private, og firmaet fik i 2020 den internationale forsikrings- og pensionsmægler Söderberg & Partners som medejer. Derfor står Formue- & Investeringspleje i dag med et stort team af specialiserede rådgivere, og du kan trygt overlade forvaltningen og investeringen af din formue til teamet – uden at du selv behøver at vide en masse om hverken aktier, investeringer eller økonomi.

98

Specialiseret rådgivning med et stærkt værdigrundlag

Hos Formue- & Investeringspleje er kunden altid i centrum for rådgivningen, og derfor er det den gode relation mellem kunde og rådgiver, som danner udgangspunktet for den rådgivning, du modtager. Som kunde får du en fast tilknyttet rådgiver til pleje af din formue – og i det får du også en professionel økonomisk sparringspartner, som altid er til rådighed, når du har spørgsmål til dine økonomiske forhold. Med en ambition om at møde dig som både menneske og kunde får du en rådgiver, der går i tæt dialog med dig om dine økonomiske forhold, men også din person, dine drømme og dine bekymringer. Derfor vil rådgivningen altid være skræddersyet lige netop dine behov, så den absolut bedste investeringsprofil kan sammensættes til dig og din virksomhed med øje for både at skabe både kort- og langsigtet afkast.

Med mange kunder, der både består af 2., 3. og 4. generationskunder, er Formue- & Investeringspleje et sted, hvor kunder kommer for at blive. Det skyldes, at rådgivningen tager afsæt i dine fremtidsdrømme, din alderdom og de generationer, der er og bliver del af din formue, og derfor bryster Formue- & Investeringspleje sig af at være et vaskeægte familiekontor. Med et stærkt værdigrundlag vægtes det højt, at kunderne kan spejle sig i firmaets filosofi om en langsigtet, uvildig og værdibaseret rådgivning, og det viser sig også tydeligt i Formue- & Investeringspleje mantra: jo større interessefællesskab, dets stærkere grundlag og afkast. Din succes er vores succes.

Hos Formue- & Investeringspleje er ambitionen at være din lokale formueforvalter og sparringspartner for kvalificeret, uvildig rådgivning. Kunne du tænke dig en uforpligtende snak hos Formue- & Investeringsplejes Roskilde-afdeling, så kan du på www.fogi.dk læse mere om dine muligheder og finde din lokale rådgiver.

Fakta om Formue- & Investeringspleje A/S

• Formue- & Investeringspleje tilbyder uvildig, professionel formue- og investeringsrådgivning til både virksomheder, fonde og enkeltpersoner.

• Formue- & investeringspleje blev grundlagt i 2000, og i 2020 købte den internationale forsikrings- og pensionsmægler Söderberg & Partners sig ind i virksomheden som medejer.

• Formue- & investeringspleje har lokale kontorer i både Roskilde, Nordsjælland og Aalborg.

Mål for Formue- & Investeringspleje A/S

• At være den lokale formueforvalter og sparringspartner for kvalificeret, uvildig rådgivning.

• At tilbyde uafhængig og langsigtet formuerådgivning med afsæt i dig, dine økonomiske forhold og den aktuelle markedssituation.

• At bygge stærke kunde-rådgiverrelationer baseret på tillid, delte værdier og personlig kemi.

Det vidste du måske ikke...

Med deres store ekspertviden benytter pressen ofte Formue- & Investeringspleje til at kommentere på markedsudviklingen indenfor aktie- og investeringsområdet. Deres specialister stiller gerne op som finansielle ekspertkilder til både artikler og TV, og du har måske derfor allerede stiftet bekendtskab med Formue- & Investeringsplejes kompetente team i medierne. Formue- & Investeringsplejes rådgivere har i gennemsnit over 20 års erfaring med feltet, og alle er certificerede formuerådgivere med dertilhørende certificeringer indenfor specialistområder som bl.a. pension og skat.

99
99

Dannebrog Invest Fondsmæglerselskab A/S

Vi hjælper privatpersoner, virksomheder og fonde med rådgivning om optimal placering af deres formue med et globalt fokus. Dannebrog Invest Fondsmæglerselskab A/S er et dansk selskab, der har tilladelse fra Finanstilsynet til at yde uvildig investeringsrådgivning i Danmark. Vores rådgivning er personlig og skræddersyet til den enkelte kundes behov og ønsker.

Vi har ingen egne investeringsprodukter. Til gengæld vejleder vi vores kunde om valget af de bedste og billigste investeringsprodukter på markedet. Det gør os 100 procent uafhængig af andre interesser end vores kundes. Og det sikrer os friheden til at sammensætte lige præcis den portefølje, som passer bedst til den enkelte kundes behov.

Dannebrog Invest

Fondsmæglerselskab A/S Jernbanegade 23

4000 Roskilde

Tlf. 24 26 63 01

christian@dannebroginvest.dk

Dansk Aktionærforening Roskilde

Dansk Aktionærforening har ca. 16.000 medlemmer deraf omkring 1000 medlemmer i Roskilde. Fra september til maj afholdes hver måned medlemsmøder, hvor interessante foredragsholdere og virksomheder inviteres til indlæg og debat om aktier og investering. Lokalforeningen i Roskilde har desuden 5 aktieklubber, hvor man i en lille gruppe kan diskutere emner omkring aktier og investering. Dansk Aktionærforening udgiver 9 gange årligt medlemsbladet Aktionæren med artikler om investering og aktier og med analyser af selskaber. Ugentligt udsendes endvidere en nyhedsmail om aktuelle investeringsmuligheder. Dansk Aktionærforening varetager små og mellemstore aktionærers interesser og arbejder for at udvikle en sund aktiekultur i Danmark. Du er altid velkommen til at kontakte Lokalforeningen på e-mail: roskilde@shareholders.dk www.shareholders.dk

Dansk Aktionærforening Roskilde

Kirsebærhaven 15 4000 Roskilde

Tlf. 29 68 31 52

roskilde@shareholders.dk

www.dannebroginvest.dk
100 100

Danske Bank

Vi har taget initiativ til stiftelse af Roskilde Erhvervspris – powered by Danske Bank, fordi vi gerne vil støtte op og sætte yderligere fokus på erhvervslivet i Roskilde.

Vi er dybt taknemmelige for den store opbakning til prisen, som Roskilde har givet, og glæder os til at sætte yderligere fokus på erhvervslivet i Roskilde i det kommende år.

Lokalt nærvær i Alle Tiders Erhvervsby Jesper Steen Christensen, Erhvervsdirektør www.danskebank.dk

Danske Bank Jesper Steen Christensen

Stændertorvet 5, 2. sal 4000 Roskilde

Tlf. 70 12 34 56 Jesper.Steen@danskebank.dk

Fonden Spring Nordic

Er du vækstvirksomhed på Sjælland inden for cleantech, sofware, hardware og grøn energi? Og har du behov for kapital til udvikling eller international vækst? Kontakt os, hvis du kan svare ja til ovenstående, har et stærkt ledelsesteam samt konkrete, troværdige forretningsplaner, der viser potentiale og behov for finansiering.

Spring Nordic er et investeringsselskab med fokus på bæredygtige løsninger i Østdanmark. Vi investerer aktivt og tålmodigt i teknologibaserede vækstvirksomheder. I mere end 30 år har Spring Nordic investeret i og bidraget til udvikling af sjællandske virksomheder.

Fonden Spring Nordic

Troels Gert Nielsen Rabalderstræde 7 4000 Roskilde

Tlf. 23 63 83 23

tgn@springnordic.dk

www.springnordic.dk
101

Fonde.dk

Fonde.dk er et online værktøj, der understøtter arbejdet med fundraising i hverdagen. Fonde.dk har Danmarks største fonds-og puljedatabase med +7.000 aktive støttemuligheder samt en række effektive værktøjer til at understøtte din fundraising indsats – fra nyheder til skabeloner. Fonde.dk samarbejder med 1/3 af landets kommuner og en lang række uddannelses- og forskningsinstitutioner, som stiller værktøjer til rådighed for ansatte, foreningsliv og studerende. Til organisationer der arbejder strategisk med fundraising tilbydes også end-to-end løsningen www.grantmanager.dk, som skaber overblik over fonde, projekter, ansøgninger og opgaver. Fonde.dk har samme ejerkreds som www.fundraiseren.dk, som tilbyder ansøgningshjælp, kurser og uddannelse i fundraising.

www.fonde.dk

Tlf. 30 499 655 info@fonde.dk

Formue- & Investeringspleje A/S

Formue- & Investeringspleje A/S blev grundlagt i år 2000 og har siden da vokset sig til en af landets største kapitalforvaltere, der årligt varetager en portefølje på flere milliarder kroner for både selskaber, fonde og private.

Hos Formue- & Investeringspleje A/S kan de hjælpe dig med personlig og uvildig formuerådgivning, hvor deres erfarne investerings- og formuerådgivere sammensætter en skræddersyet investeringsstrategi for din økonomi ud fra din risikovillighed og dine forventninger til afkast. Når der laves formuerådgivning, er det med et langsigtet perspektiv, der tager højde for din situation lige nu og i fremtiden. Formue- & Investeringspleje A/S er desuden uafhængige investerings- og formuerådgivere og er dermed ikke ejet af en bank eller bundet af aftaler om provision eller kurtage. www.fogi.dk

Formue- & Investeringspleje A/S Tjærebyvej 9D, Tjæreby

4000 Roskilde

Tlf. 46 30 40 70 kontakt@fogi.dk

Fonde.dk
102

Jyske Bank Roskilde Erhverv

Jyske Bank skaber værdi for dig og din virksomhed

Vi ønsker i samarbejde med dig at øge din virksomheds konkurrencekraft.

Målet er at skabe værdi for din virksomhed og sikre, at virksomheden er klar til at gribe de muligheder, der kommer. Som kunde i Jyske Bank har du altid direkte kontakt til én af vores 12 motiverede erhvervsmedarbejdere i afdelingen i Roskilde, hvorfra vi dækker det geografiske område: Frederikssund, Hornsherred, Greve, Karlslunde, Roskilde, Holbæk, Kalundborg og Odsherred.

Kontakt os på telefon 89 89 59 90 for at høre, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed.

www.jyskebank.dk

Jyske Bank A/S Algade 24

4000 Roskilde Tlf. 89 89 59 90

Nordea

I Nordea har vi en vision om at være nemme at gøre forretning med og at yde relevant og kompetent rådgivning – når som helst og hvor som helst. Vores personlige engagement og mange digitale løsninger gør Nordea til en sikker og betroet partner.

Vores kompetente Erhvervscenter består af to teams på samlet 19 erhvervsrådgivere, der hver dag er klar til at yde relevant rådgivning og finansiering inden for alle brancher og segmenter. Foruden vores Erhvervscenter tæller Nordea i Roskilde også en stor privatafdeling med 42 ansatte, der servicerer områdets mange privatkunder.

Nordea

Bente Larsen

Områdedirektør Erhverv Algade 14-16, 4000 Roskilde Tlf. 5547 4774 Mobil. 3036 5370

bentelarsen@nordea.dk

www.nordea.dk
103

Nykredit Center Roskilde

Velkommen til Nykredit i Roskilde, hvor vi samlet set er 25 dedikerede Erhvervsfolk der hver dag arbejder for at hjælpe dansk erhvervsliv med at stå stærkest muligt på deres markedsplads.

Da Center Roskilde er vores regionskontor, kan de fleste beslutninger, inkl. beslutninger af kreditmæssig karakter, træffes lokalt her i huset. Det betyder at vi kan rykke hurtigt, når du har brug for det. Har du fx brug for rådgivning i forbindelse med bæredygtige investeringer, generationsskifte eller andet der kan hjælpe i din virksomhed, så endelig kontakt os.

Nykredit er en foreningsejet bank, og som kunde i Nykredit kan du få adgang til særlige ForeningsFordele. Du kan læse mere på nykredit.dk/foreningsfordele, og ellers glæder vi os til at fortælle dig mere om dem.

www.nykredit.dk/din-virksomhed

Nykredit Erhverv Per Knudsen Thyrrestrup Erhvervskundechef

Københavnsvej 45-47

4000 Roskilde

Tlf. 44 55 48 57 pkt@nykredit.dk

Spar Nord

Hvad forventer du af din bank?

Vi kan hjælpe dig med alle dele af virksomhedens økonomi – fra likviditet og finansiering til investering. Også hvis I arbejder ud over Danmarks grænser. Det kalder vi full-service. Og det kan du forvente af os.

Vil du vide mere? Book et møde på 46 35 51 00, og lad os tale om dine muligheder.

Spar Nord

Københavnsvej 65

4000 Roskilde

Tlf. 46 35 51 00 roskilde@sparnord.dk

www.sparnord.dk
104 104

Sparekassen Kronjylland

- haster det, så rydder vi kalenderen

Hos os er du ikke bare et nummer i rækken - vi interesserer os oprigtigt for dig og din virksomhed. Vi ved, at hastighed betyder noget.

Derfor får du hos os en personlig rådgiver, som kender dig og din virksomhed, og som du nemt kan få fat på. Det sikrer, at vi når hele vejen rundt om alt det, der betyder noget for dig – og at vi kan rykke hurtigt, når det gælder.

Kontakt Sparekassen Kronjylland i Roskilde – vi investerer meget gerne tid i dig eller din virksomhed.

www.sparkron.dk

Sparekassen Kronjylland Roskilde afdeling

Sparekassen Sjælland-Fyn

Sparekassen Sjælland-Fyn er dit nærværende alternativ til de store landsdækkende banker. Vores formål er at bidrage til at gøre dit lokalområde til et bedre sted at leve, arbejde og drive virksomhed. Hos os er nærvær og god service en hjertesag. Som kunde i sparekassen har du derfor en lokal filial, der ligger lige nede om hjørnet og en fast personlig rådgiver, som kender dig og din økonomi. Du kommer derfor ikke til at føle dig som et nummer i rækken. Sparekassens afdeling i Roskilde er ét af vores områdecentre, som både kan rådgive dig om din private økonomi, din formue og din virksomhed. Vi har rådgivere med indsigt i og specifik viden om små og mellemstore virksomheder og erhverv i alle brancher, som står klar til at hjælpe dig.

Sparekassen Sjælland-Fyn Nicholaj Dyrholm Frimann Københavnsvej 77 4000 Roskilde

Tlf. 46 30 46 20 nfri@spks.dk

Johnni Kristiansen Jimmy Petersen
Telefon 87 62 39 60
105
roskilde@sparkron.dk
www.spks.dk

Sydbank – erhvervsbank for virksomhederne i Roskilde og omegn

Sydbank er Danmarks tredjestørste erhvervsbank i SMV-segmentet. Og vi vil gerne være endnu større - uden at gå på kompromis med kvaliteten, den regionale tilstedeværelse eller det lokale nærvær. Vi bygger på langsigtede relationer og står ved vores aftaler, så vi udvikler os sammen. Derfor har vores virksomhedskunder altid en fast rådgiver. Vi tilbyder blandt andet prisvindende Trade Finance, strategisk rådgivning med Strategikompasset, erhvervsleasing, Cash- og Risk Management og meget andet.

Sydbank er landsdækkende og har endda tysk banklicens og kan derfor drive dansk fuldskalabank i det tyske banksystem – som giver vores kunder kontante fordele på danske virksomheders vigtigste eksportmarked.

www.sydbank.dk

Skal

Sydbank – Roskilde afdeling Filialdirektør - Kasper Bæk

Københavnsvej 9 4000 Roskilde

Tlf. 74 37 42 70 kasper.baek@sydbank.dk

Vil du også være med i bogen, så er du hjertelig velkommen. Du kan allerede nu være med i vores digitale udgave erhvervsforum.dk/virksomhedsguiden og komme med i næste trykte udgave, der udgives i 2025. Skriv allerede nu til info@erhvervsforum.dk.

106 106
din virksomhed også være med i vores virksomhedsguide?
LIBERALE ERHVERV
ERHVERVSCOACHING 107107
COACHES & PSYKOLOGER PERSONLIG UDVIKLING & SPARRING,

Salgscoach Poul Erik Bermann

For at få succes med salg kræver det omstillingsparathed og dialog om planlægning, adfærd, kommunikation og den menneskelige psyke.

Dialog er første skridt på vejen til succes, men det kræver også vilje og mod.

Jeg kan udvikle sælgere og salgsteams til at opnå succes.

Jeg er født med et stærkt salgsgen, som i over tredive år har præget min tilgang til livet. Mine salgsevner vil jeg gerne give videre til dig eller dit salgsteam.

Fokus på salg, bør være et fokusområde i din virksomhed. Jeg hjælper med værdiskabende salgsudvikling og dermed øget bundlinje.

www.bermann-salgscoaching.dk

Salgscoach Poul Erik Bermann Bolundsvej 11

4000 Roskilde

Tlf. 2026 4940 peb@bermann-salgcoching.dk

EQ: Styrk din ledelse

Følelsesmæssig intelligens (EQ) styrker ledelseskompetencer og trivsel. Vi formes af følelser, der påvirker vores tanker, især i udfordrende øjeblikke. Udfordringen opstår ved opfordringen til ”rationel tænkning,” som kan gøre det svært at forstå og håndtere følelser. Konflikter mellem hjerne og hjerte skaber problemer som stress, konfliktskyhed og forvirring. Med dyb selvindsigt kan du handle med frihed, møde behov med empati, optimere processer og styrke tvivlshåndtering. Som EQ-ekspert tilbyder jeg personlig sparring i Borup eller fleksible virtuelle sessioner. Mine kurser kan tilpasses din gruppes behov. Udforsk, hvordan Emotionsfokuseret Ledelse forbedrer din ledelsesstil. Tag det første skridt mod EQ-stærk ledelse i dag - kontakt mig.

Bloch Gregersen Samtaleterapi

Erik Bloch Gregersen

Kløvestedvej 23

4140 Borup

Tlf. 21 22 02 30 ebg@blochgregersen.dk

www.blochgregersen.dk
108 108

Byens Erhvervspsykolog

- Rådgivning for bæredygtige arbejdspladser

Arbejdslivet skal også være bæredygtigt. Det betyder, der skal være balance imellem arbejde og fritid, og at der på arbejdspladsen skal være sammenhæng mellem opgaver, mål, fællesskabet og udviklende aktiviteter. Alle på arbejdspladsen forventes at deltage processerne, men en gang i mellem kan det være vanskeligt at gennemskue, hvad der skal til for at opnå bedst mulige effekt for bæredygtighed og trivsel. Jeg rådgiver, arrangerer workshops, foredrag, coaching og kompetenceudvikling inden for psykisk arbejdsmiljø og bæredygtigt arbejdsliv. Det gør jeg på baggrund af universitets uddannelse til psykolog, officersuddanelse og 20 års ledelseserfaring fra Flyvevåbnet incl to udsendelser, 6 års klinisk praksis og i alt 35 år med engagement i udvikling af mennesker. www.byenspsykolog.dk

Byens Erhvervspsykolog

Ann L. Finch

Himmelev Bygade 53

4000 Roskilde

Tlf. 22 44 24 64

info@byenspsykolog.dk

Charlotte Stange Coaching

Jeg yder coaching og mentorydelser til private og til erhvervslivet. Udover mine menneskelige kompetencer og tilgang til det hele menneske har jeg coaching værktøjer, der hjælper med at kortlægge dit behov og dine ønsker, for at kunne være bedre til at præstere og være rustet i livet. Igennem hjælp, støtte og motivation skaber jeg en overordnet ramme for dig og hjælper med at sætte retningen i dit liv, så du når i mål med det ønskede resultat. Jeg motiverer og støtter dig igennem din proces med anerkendelse, masser af smil, glæde og et glimt i øjet. Derudover faciliterer jeg workshops, hvor jeg støtter både private grupper men også virksomheder ved udfordringer, uhensigtsmæssige dynamikker og definering af mål teams/afdelinger.

Charlotte Stange Coach og mentor

Tlf. 29 90 39 82

mail@charlottestange.dk

www.charlottestange.dk
109

Cisar Coaching

Maria Cisar (Cisar Coaching), er en enkeltmandsvirksomhed, der hjælper kvinder med at finde overskuddet og glæden og give slip på stressen.

Der tilbydes foruden stresscoaching også coaching til virksomheder og privatpersoner, samt et udbud af clairvoyance og healing.

Behandlinger foregår i Roskilde eller online.

www.cisar.dk

Cisar Coaching v. Maria Cisar

Langhusevej 9

4000 Roskilde

Tlf. 61 71 20 41 maria@cisar.dk

Dorte Leth Petersen - parterapeut

Dorte Leth Petersen er certificeret parterapeut med mange års erfaring inden for rådgivning og terapi. Hun specialiserer sig i at hjælpe par med at styrke deres relationer gennem effektiv kommunikation, konfliktløsning og gensidig forståelse. Med en empatisk og professionel tilgang skaber Dorte et trygt rum, hvor par kan arbejde med deres udfordringer og udvikle stærkere, sundere bånd. Hendes metoder er evidensbaserede og tilpasses individuelt for at imødekomme hvert pars unikke behov. Dorte er dedikeret til at fremme positive forandringer og trivsel i parforholdet.

Dorte Leth Petersen

Certificeret parterapeut

Kalundborgvej 99

4300 Holbæk

Tlf. 22 37 11 02

dorte@dortelethpetersen.dk

www.dortelethpetersen.dk

110 110

Ilmapiiri - arbejdsstruktur og arbejdsmiljø

Oplever du, at du ikke har tid til at opnå resultaten for din virksomhed/afdeling og samtidig passe på dine medarbejdere? Begynder atmosfæren på arbejdet at påvirkes af dette? Jeg kan hjælpe dig med at få struktur på arbejdsgangene, sænke stressniveauet og skabe rammer til et godt arbejdsmiljø, sådan at din tid kan bruges på ledelse.

Med overskuelige skræddersyede forløb hjælper jeg SMVer og teams til bedre flow og energi i samarbejde og processer. Jeg arbejder både med den enkelte medarbejder, og med gruppen som helhed for at forstå jeres udfordringer og dynamik. Resultatet er engagement, samarbejdsglæde og øget produktivitet.

www.ilmapiiri.com

Ilmapiiri Tove Slätis

Tlf. 23 84 787 7 tove@ilmapiiri.com

Erhvervscoach · Sparring · Værktøjer

-Vil du investere i dig selv og din fremtid?

Jeg tilbyder karrierecoaching, ledersparring, teamcoaching og værktøjer. Jeg har 20 års erhvervserfaring bl.a. som leder og en uddannelse som coach med international certificering (ICI). I en coachsession er det mig, der spørger dig, og dig der finder svarerne. På den måde former du din egen fremtid og opnår selvindsigt og personlig udvikling.

Ved teamcoaching, får I hjælp til at forbedre jeres samarbejde, øge fleksibiliteten og få faglig udvikling.

Vores coachsessioner og sparring kan foregå hos mig, dig eller webbaseret, alle ugens 7 dage mellem kl. 8-20

Bygvej 17

4040 Jyllinge

Tlf. 61 31 31 37

Coach@lailagraversgaard.dk

www.lailagraversgaard.dk
111

Lotte Fuhr Kommunikation & Coaching

Personlig og effektiv business coaching for ledere og for medarbejdere. Desuden kan du få taget en EQ-i test, som er et værktøj, der danner grundlag for en coaching session om din følelsesmæssige intelligens. Følelsesmæssig intelligens refererer til evnen til at forstå, udtrykke og regulere dine egne følelser samt at kunne opfatte og reagere på andres følelser på en passende måde. Det er også evnen til at anvende følelsesmæssig information i dine refleksioner, beslutningstagning og kommunikation. God ledelse handler om at lytte. Både indad til dig selv og til dine medarbejdere. De bedste ledere er ofte dem, der taler mindst, men til gengæld har den største reflektionsevne. Det er din selvindsigt og din grad af bevidsthed, der er med til at skabe glade medarbejdere, gode resultater og inspirerende arbejdsmiljø. Jeg tilbyder coaching forløb, hvor vi taler om, hvordan du kan udvikle dig som leder. Et forløb hvor du har mulighed for at tale om dine refleksioner og ideer, der kan implementeres i din hverdag.

www.lottefuhr.dk

Kommunikation & Coaching

Tlf. 41 16 41 33 lotte@lottefuhr.dk

O Sense® - overskud og samarbejde

Samarbejde kræver overskud – både når du samarbejder med dig selv og med andre. Dit overskud afgør, om andre lytter til dig eller begynder at tænke på noget andet, mens du taler.

Vi arbejder på baggrund af forskning med konkrete værktøjer, du kan træne dit overskud med. Vi laver personlige forløb og skræddersyede virksomhedsforløb, samt udbyder ECTS godkendte uddannelser. Din indre bartender mikser konstant cocktails, der styrer dine cellers fysiske reaktioner. Derfor arbejder vi også med at træne kronisk syge, så de lærer at bruge værktøjerne til at mindske deres smerter. O Sense® er en unik og banebrydende teori, der kan mindske sygefravær, øge salg og skabe samarbejde.

O Sense®

Caroline Heerup

Tømmerupvej 28

4440 Mørkøv

Tlf. 60 52 08 53 caroline@osense.dk

Lotte Fuhr
www.osense.dk
112 112

Proforza erhvervscoaching

Med et stærkt ønske om at skabe positive forandringer for mennesker og virksomheder har Annette Munk Nielsen, gennem mere end 12 år hjulpet ledere, virksomhedsejere og medarbejdere til at opnå deres mål.

- For mig er det som professionel erhvervscoach vigtigt at skabe rum for at reflektere, skabe indsigt og øge fokus på fremdrift. Fokuspersonen får derved mulighed for at være i en proces, der bidrager til udvikling og ikke mindst skaber de forandringer, som ønskes, siger Annette.

Annette er ICF Certificeret Professionel Coach (PCC). En certificering der er garant for en høj professionel standard, stærke etiske regler og et højt kompetence- og færdighedsniveau.

www.proforza.dk

Trivsel og god ledelse giver øget performance og effektivitet

og god lede lse giver øg et performance og ef fektivite t

Hvordan er den mentale sundhed på din arbejdsplads?

dan er den me n tale su n dhed på di n arb ejdspl ads?

Træner I trivsel?

Træner I tri vsel ?

betale sig at investere i trivsel og god ledelse – både på den menneskelige konto og på performance skaber et bæredygtigt arbejdsliv - ledere og medarbejdere med overskud, arbejdsglæde og effektivitet.

Roskjær Consult

på mental sundhed og indre bæredygtighed og forøg trivsel og arbejdsglæde på din arbejdsplads. Er du nysgerrig på mulighederne? Tag fat i mig for en uforpligtende dialog. Alle forløb er

skræddersyet til jeres behov.

Det kan betale sig at investere i trivsel og god ledelse – både på den menneskelige konto og på bundlinjen. Trivsel og performance skaber et bæredygtigt arbejdsliv - ledere og medarbejdere med overskud, arbejdsglæde og effektivitet. Sæt fokus på mental sundhed og indre bæredygtighed og forøg trivsel og arbejdsglæde på din arbejdsplads.

positive forskelle:

Er du nysgerrig på mulighederne? Tag fat i mig for en uforpligtende dialog. Alle forløb er skræddersyet til jeres behov.

Medarbejdere, der er mere engagerede og motiverede sygefravær performance, arbejdsglæde og fastholdelse af gode medarbejdere

Forbedret omdømme

tilfredshed blandt kunder/borgere

Proforza

Annette Munk Nielsen BusinessHouse

Jernbanegade 23 4000 Roskilde

Tlf. 51 24 83 49

info@proforza.dk

Roskjær Consult

ROSKJÆR CONSULT

Charlotte Roskjær Ullitz

Jeg hjælper jer med at koble trivsel og performance, og giver jer værktøjerne til at arbejde med det i hverdagen – herunder muligheden for en trivselsmåling (GAIS) baseret på forskningsresultaterne fra Videnscenter for god arbejdslyst. Et godt arbejdsmiljø med trivsel og arbejdsglæde er både den enkeltes og virksomhedens ansvar - og gevinst!

www.roskjaerconsult.dk

jer med at koble trivsel og performance, og giver jer værktøjerne til at arbejde med det i herunder muligheden for en trivselsmåling (GAIS) baseret på forskningsresultaterne fra

Roskjær Consult Charlotte Roskjær Ullitz Indehaver og konsulent

Indehaver og konsulent

Storkevej 3

Storkevej 3

4040 Jyllinge

4040 Jyllinge

Tlf. 2488 8600

charlotte@roskjaerconsult.dk

Tlf. 2488 8600 Mail: charlotte@roskjaerconsult.dk

roskjaerconsult dk

113
for god arbejdslyst Et godt arbejdsmiljø med trivsel og arbejdsglæde er både den

ROSKILDE ERHVERVSPRIS 2024

Nominér en lokal virksomhed, der har skabt vækst og udvikling i Roskilde Kommunes erhvervsliv

Roskilde Erhvervspris gives til en virksomhed i Roskilde Kommune, der i særlig grad har skabt vækst og udvikling i det lokale erhvervsliv, og som bidrager til en positiv branding af Roskilde. Kandidater til prisen findes ved indstilling fra erhvervslivet i Roskilde. Alle virksomheder beliggende i Roskilde Kommune kan indstilles til prisen.

Frist for indstilling er den 31. oktober 2024.

I november 2024 vil en udvælgelseskomité bestående af borgmester Tomas Breddam, formand for Erhvervsforum Roskilde Rune Tarnø, redaktør for Dagbladet Roskilde og Roskilde Avis Lars Ahn Pedersen, markedsdirektør for Roskilde Avis Henrik Brøns, direktør for Erhvervsforum Roskilde Martin Sattrup Christensen og flere repræsentanter fra det lokale erhvervsliv udvælge to finalister.

Vinderen af prisen vil blive offentliggjort på nytårskuren midt i januar 2025, som Roskilde Kommune og Erhvervsforum Roskilde afholder.

Deltagerne til nytårskuren stemmer og vælger den endelige vinder blandt de 2 finalister.

FORUDSÆTNINGER FOR INDSTILLING

Roskilde Erhvervspris 2024 uddeles til en lokal virksomhed, som er:

• Beliggende i Roskilde

• Dygtig og respektabel ledet

• Udviklingsorienteret

• Initiativrig

Erhvervsforum Roskilde

Tlf. 7020 7680

www.erhvervsforum.dk

NOMINÉR

• God arbejdsplads og har samfundsansvar

• Medvirker til at sætte Roskilde på landkortet

Udtalelse fra borgmester Tomas Breddam

”Det glæder mig meget, at Erhvervsforum Roskilde vil fortsætte traditionen med den årlige erhvervspris, der hædrer virksomheder i Roskilde Kommune, som har fokus på vækst og skabelsen af nye arbejdspladser. Vi må aldrig tage det som en selvfølge, at vi i Roskilde har den type virksomheder, så det skal vi huske at værdsætte og fejre”.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.erhvervsforum.dk/nyheder

Find os på de sociale medier

114 114

EJENDOMSMÆGLERE, KONTOR- OG LOKALEUDLEJNING

LIBERALE ERHVERV
115115

Appel-Ejendomme

Appel-Ejendomme er et mindre ejendomsselskab med fokus på investerings- og udlejningsejendomme primært i Roskilde og Køge.

Vi har primært erhvervslejemål som fx det gamle skattecenter i Køge, som i dag rummer et stort kontorfællesskab, en stor fysioterapeut, Køge kommunes jobcenter m.fl.

Endvidere er vi som medejer af Clinics Estate Køge, med til at udvikle ”Sundhedspark Sjælland” som nabo til det nye supersygehus i Køge. Her har vi private øjenklinikker, øre- næse-, halsklinik, fertilitetscenter, audiologisk klinik, center for funktionelle lidelser m.v.

www.appel-ejendomme.dk

Appel-Ejendomme

Peter Appel

Frederiksborgvej 92

4000 Roskilde

Tlf. 29 98 93 93

pka@appel-ejendomme.dk

Boligselskabet Sjælland

Boligselskabet Sjælland er et af Danmarks største boligselskaber og servicerer over 12.500 små og store hjem på Sjælland. I over hundrede år har vi skabt almene boliger til en rimelig husleje i trygge rammer. Det forpligter. Hvert år bygger vi knap 200 nye hjem og har gang i renovering af flere tusinde.

Vi vil sikre det bedste for vores beboere. Det gælder naturligvis i selve byggeriet, og også i vores ambitiøse mål om en tæt integration mellem vores nye boligområder og den omkringliggende by.

Vil du samarbejde med os, så tjek vores hjemmeside.

Boligselskabet Sjælland

Sjællandsvænget 1

4000 Roskilde

Tlf. 46 30 47 00

www.bosj.dk
116 116

BusinessHouse

Et

kontor- og erhvervsnetværk

for selvstændige

BusinessHouse er et kontorfællesskab med 100 virksomheder, der deler kontorfaciliteter, mødelokaler, kursuslokale, podcaststudie og meget mere.

Netværksmøder, fredagsbarer, workshops, julefest er nogle af de aktiviteter vi afholder i løbet af året for at styrke og udvikle vores faglige og sociale relationer.

Du kan blive en del af vores netværk og dermed få adgang til vores aktiviteter - og faciliteter.

Nysgerrig? Se mere på www.BusinessHouse.dk

BusinessHouse ApS Johnny Schäffer

Jernbanegade 23 4000 Roskilde

Tlf. 60 61 89 10 info@businesshouse.dk

Dalsgaard Ejendomme ApS

Er du på udkig efter nye lokaler til din virksomhed? Dalsgaard Ejendomme ApS udlejer moderne erhvervslokaler og lagerrum til erhverv. Vores erhvervslokaler er velegnet som domicil for mindre erhvervsdrivende og selvstændige. Central placering i Tune tæt ved Roskilde, Greve og Karlslunde.

Gode faciliteter sikrer din daglige drift. Hos Dalsgaard Ejendomme ApS finder du nyligt istandsatte lokaler og lagerrum, der opfylder alle krav til moderne drift af virksomheder. Alt fra tyverisikring, videoovervågning og energivenlig belysning og opvarmning med luft til luftvarmepumper medfølger, når du lejer erhvervslokaler såvel som lagerrum hos os. Alt, hvad du og dine kolleger har brug for.

www.lejetlager.dk

Dalsgaard Ejendomme ApS Kurt Dalsgaard

Tjærebyvej 230 4030 Tune

Tlf. 27 64 70 07 dalsgaard@dalsgaard.dk

117

danbolig Roskilde

Når du bestiller en salgsvurdering hos danbolig Roskilde - Lejre, foretager vi altid en grundig gennemgang af din ejendom. Herefter får du vores professionelle vurdering af, hvad din bolig er værd i det aktuelle marked samt rådgivning om, hvordan du får mest ud af et boligsalg.

Vi har sammensat et team af kvalificerede medarbejdere, der kender både boligmarkedet og lokalområdet, hvilket sikrer, at vi opnår en realistisk vurdering af din bolig. Du er altid velkommen til at bestille en salgsvurdering, også selvom du ikke går i salgstanker. Vi kommer gerne ud og ser på, hvilke muligheder din bolig gemmer på.

www.danbolig.dk/ejendomsmaegler/roskilde-hersegade

danbolig Roskilde Hersegade 6

4000 Roskilde

Tlf. 46 33 20 20 roskilde-hersegade@danbolig.dk

EDC Poul Erik Bech Roskilde

– vi gør en forskel for dig og din ejendom

Vi er en del af Danmarks største og eneste landsdækkende mæglervirksomhed med 19 erhvervscentre, over 80 boligbutikker og 600 medarbejdere. Vores erhvervscenter og boligbutik i Roskilde er et stærkt kompetencehus med 17 dedikerede medarbejdere, som er specialister inden for erhverv og bolig. EDC Poul Erik Bech er uafhængig af banker og realkreditinstitutter og er den eneste fondsejede mæglervirksomhed. Størstedelen af virksomheden er ejet af den almennyttige fond Poul Erik Bech Fonden. Gennem overskuddet fra mæglervirksomheden støtter fonden frivillige foreninger, der gør en forskel for udsatte børn.

EDC Poul Erik Bech Støden 9 4000 Roskilde

Tlf. 46 33 33 33 403@edc.dk

www.edc.dk/erhverv/maegler/roskilde
118 118

Salg og udlejning af erhvervsejendomme

Engel & Völkers Commercial løser opgaver med salg, udlejning, vurdering og rådgivning inden for alle typer erhvervsejendomme, erhvervslejemål, ejendomsprojekter og investeringsejendomme. Vi løser opgaverne både lokalt og i samarbejde med vores kollegaer i de øvrige erhvervscentre på tværs af hele landet.

Vi involverer os dagligt i vores markedsområder, for vi ved, at det er afgørende hele tiden at være en del af udviklingen. Kun herigennem får vi adgang til indgående viden om erhvervsejendomsmarkedet i og omkring Roskilde. Hvad enten du ønsker at sælge din ejendom, indhente viden om lejeniveauet, få værdiansat ejendommen til regnskabet eller andet formål, så kan vi hjælpe hos Engel & Völkers Commercial. www.engelvoelkers.com/roskildecommercial

Engel & Völkers Commercial Hans Tønder Jensen

Københavnsvej 69 4000 Roskilde

Tlf. 46 37 22 13 hans.tonder@engelvoelkers.com

Fjordgårdens

fra 4 - 30 m2

Hvis du har brug for ekstra plads, så har vi den i vores 2200 m2 store lager hal med gode tilkørsels muligheder lige ud til A6 i Roskilde(ved Risø).

Nøglebrik så der er adgang 24-7.

Depositum kr. 250,- for nøglebrik.

Vi har rum/lager på 4 til 30 m2. Alle frostfri. Prisen er kr.55 pr. mdr. pr. m2.

1 mdr. opsigelse.

Videoovervågning indendørs og udendørs.

Kontakt os gerne for mere info.

Fjordgårdens Lagerhotel Krøyer Invest ApS Karsten Krøyer

Bolundsvej 11 4000 Roskilde

Tlf. 21 22 11 35 kk@kinv.dk

LAGERHOTEL-
Fjordgårdens LAGERHOTEL 119

Leder du efter nye lokaler til din virksomhed?

Hegela Erhvervsudlejning ApS råder over erhvervsejendomme beliggende i Roskilde, Jyllinge og Køge.

Vi har lokaler i flere størrelser til den mindre og mellemstore virksomhed – både til kontor, lager og butik.

Vi er din lokale og loyale udlejer, som stræber efter gnidningsfri og personlig udlejning.

Hegela Erhvervsudlejning ApS Poul-Erik Skou Larsen

Strandvejen 17

4000 Roskilde

Tlf. 40 21 13 06 psl@hegela.dk

www.hegela.dk

Ejendomsmæglerfirmaet HENSRIK

− Vi har fokus på én ting, og det er dit salg!

Velkommen til HENSRIK. Vi er den sikre samarbejdspartner indenfor salg og vurdering af fast ejendom i og omkring Roskilde.

Både på kontoret, når vi mødes i dit hjem og på vores hjemmeside, vil du opleve rådgivning baseret på vores store erfaring som omdrejningspunkt. Dette gælder både når du taler med en ejendomsmægler eller vores veluddannede administrative team.

Flere af vores kunder har købt eller solgt gennem os før eller er blevet henvist af andre. Det er din bedste sikkerhed for en god og tryg bolighandel. Følg os gerne på Facebook og LinkedIn, hvor vi løbende deler erfaring og viden. www.hensrik.dk

Ejendomsmæglerfirmaet HENSRIK

Jernbanegade 12A

4000 Roskilde

Tlf. 70 208 218 info@hensrik.dk

120 120

Nordicals Sjælland

– Salg- og udlejning af erhvervsejendomme på Sjælland

Nordicals Sjælland sikrer dig optimal ejendomsformidling, rådgivning, vurdering og porteføljepleje inden for køb, salg og udlejning af erhvervsejendomme. Vi løser opgaver, der vedrører salg, køb, udlejning og vurdering af fast ejendom.

Vores kunder og opgaver spænder vidt – fra udlejning af mindre kontor- og butikslejemål over formidling af enkelte ejendomme til større investeringsporteføljer og strategisk rådgivning af virksomheder, projektudviklere, investorer og offentlige organisationer. Vi er lokalkendte, og alle vores medarbejdere er bosat i vores område. Vi har derfor et indgående kendskab til, hvad der rør sig – bl.a. i Roskilde.

www.nordicals.dk/om-nordicals/find-forretning/roskilde

Roskilde Office Space

Nordicals Sjælland Erhvervsmægler MDE

Allehelgensgade 8

4000 Roskilde

Tlf. 46 35 22 92

4000@nordicals.dk

Roskilde Office Space er et moderne all-inclusive kontorhotel med alle de faciliteter, man kunne ønske sig. Vi har forsøgt at skabe en ramme for selvstændige erhvervsdrivende, der gør det let at drive virksomhed. Du lejer en kontorplads - vi står for resten.

Alle lokaler og fællesarealer er nyrenoverede, og vi har samlet så mange faciliteter som muligt under ét tag, så du kan udnytte din tid optimalt. Vi er stolte af at kunne præsentere et hus, der summer af fællesskab, hygge, eksklusivitet og professionalisme – alt sammen krydret med et internationalt islæt.

Ønsker du at høre mere omkring huset og mulighederne for, at din virksomhed kan blive en del af fællesskabet, så kontakt os og hør nærmere.

Roskilde Office Space

Betonvej 10

4000 Roskilde

Tlf. 49 49 40 00

www.roskildeofficespace.dk
info@roskildeofficespace.dk 121

Søtoften Projekt- og Ejendomsudvikling

Søtoften Projekt- og Ejendomsudvikling, grundlagt i 2015, har markeret sig som en dynamisk kraft inden for moderne og bæredygtige boligprojekter. Med et unikt fokus på mangfoldige boligformer har Søtoften skabt innovative seniorboligfællesskaber og ungdomsboliger. Deres signaturstil omfavner nuancering i udformningen af fællesrum i udviklingsområder. Hvert projekt er ikke bare en struktur, men et levende rum, hvor beboere oplever et nyt niveau af fællesskab og bæredygtig livsstil.

Søtoften har hurtigt etableret sig som en drivkraft for forandring og fremskridt inden for ejendomsudvikling, og deres historie er en konstant rejse mod nyskabelse og kvalitet.

www.sotoften.dk

udvikling med omtanke

Søtoften ApS

Allehelgensgade 3 4000 Roskilde

Tlf. 26 79 31 80 pp@sotoften.dk

Von Meyerens Købmandsgaard I/S

Vi driver en familieejet udlejningsejendom med 43 boliglejemål og 12 butikker.

Vi sætter en stor ære i, at vores lejere er tilfredse med at bo eller drive butik hos os.

Så drømmer du om at starte en lille butik eller mangler du et sted at bo, så er du velkommen til at kontakte os på trinevmk@gmail.com

Jeannette, Trine og Karin Borre

Von Meyerens Købmandsgaard I/S trinevmk@gmail.com

122
KOMMUNIKATION, MARKEDSFØRING, FOTO OG VIDEO 123123 LIBERALE ERHVERV

Aaløse Marketing

Kender du det? Du og din virksomhed har nogle helt UNIKKE produkter/ydelser, men I har rigtig svært ved at få opmærksomhed og dialog med beslutningstagerne.

Vi kan hjælpe dig og jeres virksomhed med at gøre jeres sælgere MARKANT bedre til at få flere nye kunder, effektivisere antallet af deres kundemøder og sørge for, at de slipper for canvassalg på telefonen. Vi har i snart 25 år hjulpet større og mellemstore virksomheder med at øge deres omsætning markant. For eksempel lukkede én af vores kunder en kontrakt på to millioner på et møde, vi havde booket til dem. Har du lyst til at høre, hvordan vi gjorde?

www.aalosemarketing.dk

Kender dine kunder din fortælling?

Fortællesnedker - Journalist, kommunikatør og underviser. Fortællingen er mit stærkeste værktøj. Jeg hjælper virksomheder, organisationer og mennesker til at formidle fortællingen om, hvordan de gør en forskel, og hvorfor kunder/medlemmer/følgere skal vælge netop dem. Jeg tilbyder rådgivning og undervisningsforløb, der tydeliggør vision og værdier og skriver kronikker, taler og markedsføringstekster. Jeg tager altid afsæt i fortællingen. For fortællingen gør det abstrakte konkret, vækker følelser og planter budskabet i hukommelsen. ”Sandheden er konkret”, som den tyske filosof og teolog Friedrich Hegel formulerede det. Jeg har været lykkelig selvstændig siden 2010 og har specialiseret mig i stofområderne natur, klima, bæredygtighed, pædagogik og mental sundhed. Jeg underviser i forretningsudvikling og storytelling. Du kan hyre mig til at levere journalistik, storytelling, kommunikationsstrategi, undervisning eller jobs som moderator. www.anneanthonandersen.dk

Aaløse Marketing ApS

Ro’s Torv 1, 2, 54

4000 Roskilde

Tlf. 46 76 26 00 thomas@aalosemarketing.dk

Anne Anthon Andersen

Kildevang 14

4000 Roskilde

Tlf. 26 25 79 95

anneskribent@gmail.com

124

Grafisk design og rådgivning

• Få tankerne omsat til virkelighed og en rød tråd igennem jeres markedsføring.

• Igennem mere end 35 år har Antracit løst opgaver for både små danske virksomheder og store internationale koncerner.

• Antracit er et grafisk bureau i Roskilde, der lægger stor vægt på at servicere kunderne hele vejen rundt i produktionsprocessen – også efter et projekt er færdigt.

• Vores største aktiv er projektstyring/projektledelse/rådgivning og hjælp til kunderne i forbindelse med grafisk design og ren produktion. Har i flaskehalsproblemer, kan vi træde til.

• Med åben og ærlig dialog garanteres kunderne ekspertise i alle processer fra streg til færdigt produkt. Ingen kunder bliver ladt i stikken! Det er vores niche.

www.antracit.dk

Store Valbyvej 207

4000 Roskilde

Tlf. 20 13 07 75 ole@antracit.dk

Apilux Media

Drømmescenariet for enhver virksomhed er at have en stærk og pålidelig kundebase, der konstant vokser og øger salget. Men hvordan opnås dette?

Reklamevideo tiltrækker flere kunder, øger salget og forbedrer relationen mellem din virksomhed og kunder. Det er bevist, at virksomheder, der bruger reklamevideo, har større chancer for at nå deres mål. Vi har, Udover videoproduktion, en dyb interesse i reklame, samt forståelse for hvordan menneskelig adfærd, påvirker salg og markedsføring. Vores mål er, altid at levere høj kvalitet og tilfredsstille vores kunder.

Få en stærkere virksomhed! Kontakt os for mere information om, hvordan vores reklamevideoer kan hjælpe dig.

www.apiluxmedia.com

Apilux Media

Brian Vegeberg

Ulvevej 4

4622 Havdrup

Tlf. 61 26 63 93

info@apiluxmedia.com

Ole Larsen
125

Apropos Reklameartikler

– Totalleverandør af profileringsartikler

Vi leverer kreative og unikke profilløsninger, som sikrer virksomheder en tydelig og attraktiv identitet. Vi er totalleverandør af firmagaver, reklameartikler og profilbeklædning til store og små virksomheder. Apropos har siden 1978 været i front i den danske reklamegavebranche og er dermed en af de mest erfarne. Noget vi er stolte af, men også noget der forpligter.

Vi ønsker at bidrage til at sikre vores kunder en klar identitet og at skabe varige relationer gennem kompetencer, kreativitet og ikke mindst personlig betjening og service.

Apropos Reklameartikler

Møllehaven 8

4040 Jyllinge

Tlf. 46 73 23 23

apropos@apropos.dk

www.apropos.dk

Digitalt bureau i Roskildes pakhus

Trænger din virksomhed til et løft inden for disse områder: Digital tilstedeværelse, websites, itale løsninger?

Vi kan hjælpe din virksomhed med en gennemarbejdet strategi og til at nå de ønskede salgseller vækstmål. Vi sørger for at skabe synergi og succes i din markedsføring – på tværs af kanaler og discipliner.

Nysgerrig? Så lad os tage en kop kaffe og en uforpligtende snak om din virksomheds markedsføring. www.bazuka.dk

Bazuka Reklamebureau

Blågårdsstræde 6, st

4000 Roskilde

Tlf. 70 70 75 85

bazuka@bazuka.dk

126 126

Visuel formidling af dit budskab

Få din målgruppes opmærksomhed med professionelle præsentationer, brochurer og marketingmaterialer. Min ekspertise ligger i grafisk design, struktur og formidling af dit budskab.

Tekster der står skarpt

Ved at samle flere opgaver hos én person kan du spare både tid og penge. Jeg tilbyder professionel sparring på dine tekster, der sikrer, at dit budskab står stærkt.

Mere effektiv med skabeloner

Gør dit arbejde nemmere ved brug af skabeloner. Jeg tilbyder oprettelse af PowerPoint-, Canva- og Word-skabeloner samt undervisning i disse programmer, så du og dit team kan arbejde mere effektivt og problemfrit.

www.bentzenkommunikation.dk

Bentzen Kommunikation

Annette Egmuth Bentzen

Jernbanegade 23 4000 Roskilde

Tlf. 42 55 38 89

annette@bentzenkommunikation.dk

Brandmonkey - kreativt webbureau

Brandmonkey er et veletableret, ambitiøst og kreativt webbureau beliggende i Roskilde.

Vi specialiserer os i digitalt design og udvikling af websites, e-commerce og custom løsninger for en lang række kunder. Kvalitet er vores største fokus, så vores kunder får den bedste oplevelse og den bedste løsning på deres forespørgsler.

Ud over hjemmesider, består vores kompetencer også af: grafisk materiale, appudvikling, webbannere, nyhedsbreve, motion graphic m.m.

Brandmonkey

Lasse Bøegh Henckel

Allehelgensgade 11A, kl. tv 4000 Roskilde

Tlf. 25 90 09 45 lasse@brandmonkey.dk

www.brandmonkey.dk
127

byMarkvig - Din marketing One Stop Shop

Vil du gerne gøre noget mere ud af din synlighed, men har ikke marketingopgaver nok til en dedikeret marketingmedarbejder?

Mange virksomheder har brug for hjælp til markedsføring, men det kan være en udfordring at finde tid til det, når man også har travlt med at drive virksomheden.

En ekstern marketingchef er en løsning, der giver dig mulighed for at få hjælp til din markedsføring, uden at du skal investere i en fast medarbejder. Jeg kan hjælpe dig med alle dine marketingopgaver, så du kan fokusere på det, du er bedst til.

Skal vi tage en snak om dit behov?

www.bymarkvig.dk

byMarkvig

Hallur Markvig

Hagbardsvej 37 3650 Ølstykke

Tlf. 60 70 77 35 info@bymarkvig.dk

ClickKommunikation - Få hjælp til at få flere kunder og større omsætning med professionel kommunikation

Vil du have hjælp til at blive synlig i medierne? Så er du kommet til den rette. Jeg kan både hjælpe dig med at få din pressemeddelelse i avisen eller få løst en mediekrise.

Med mere end 15 års erfaring fra medieverdenen kan jeg hjælpe dig med at kommunikere professionelt. Jeg kender mediernes arbejdsvilkår indefra og kan skabe stærke historier på tværs af forskellige mediekanaler.

Jeg kan også hjælpe dig med en strategi til dine tekster til sociale medier, hjemmeside eller publikationer/bøger. Jeg er bl.a. medforfatter til Erhvervsforums bog ”Kickstart din virksomhed nu!”

Kontakt mig, så giver jeg kaffe og gode råd. www.clickkommunikation.dk

Clickkommunikation

Line Kjærside

Jernbanegade 23

4000 Roskilde

Tlf. 28 26 10 55

Line@Clickkommunikation.dk

128 128

Dansk Skolefoto

Dansk Skolefoto har siden 1949 været førende inden for skolefotograferingen i Danmark. I dag får vore fotografer smilene frem på landets elever overalt i Danmark. Men vidste du, at vi også kan få smilene frem hos landets virksomheder?

Vores topmoderne laboratorium i Roskilde kan hjælpe dig med billedprintning i alle størrelser, lærredsprintning, fotobøger i bedste kvalitet, tekstiltryk og meget andet. Har du brug for en fotograf til dækning af et arrangement i jeres virksomhed, er dette også en del af pakkemuligheden.

Vi leverer altid topkvalitet – til meget konkurrencedygtige priser!

www.danskskolefoto.dk

Dansk Skolefoto ApS

Industrivej 21, 2.

4000 Roskilde

Tlf. 44 37 37 37

info@danskskolefoto.dk

Vi hjælper din virksomhed

til vækst

Digital Business Consult er et web- og marketingbureau, som designer og udvikler hjemmesider og webshops samt webapplikationer. Derudover tilbyder vi en bred vifte af marketingydelser, som tiltrækker og fastfolder kunder til jeres virksomhed.

I får vores fulde opmærksomhed. Vi holder hvad vi lover og fokuserer på at levere løsninger, der passer til jeres virksomheds behov. Vi har ingen lange bindingsperioder, og løser vi ikke opgaven til jeres fulde tilfredshed, koster det jer ikke noget. Book os til en times gratis inspirationsmøde og hør, hvordan vi kan hjælpe jer på jeres vækstrejse.

Digital Business Consult ApS Møllehaven 8 4040 Jyllinge Tlf. 61 22 11 36

bent@dbco.dk

www.dbco.dk
129

GRAFISK DESIGN

KAMPAGNER

VIDEO

FOTO

Grafisk Afdeling

Vi er dem, de andre gerne må lege med, vi er Roskildes kreative selskab.

Vi er specialister i grafisk design (logo, farvepaletter, typografi, fotos og designelementer). Vi er nørder i layout og ombrydning, og hjælper gerne med din tryksag.

Vi designer skarptskåret indhold til web og sociale medier, og sætter gerne liv i tingene med animation.

Vi er også skarpe til foto- og videoproduktion, og leverer alt fra kampagnefilm og reklamer, til reportagefotos og portrætserier.

Vi sidder 10 medarbejdere på Musicon, som er klar til at hjælpe med dit projekt.

Kig gerne ind til kaffe og knivskarpe idéer.

Så læs ikke længere, du har fundet dit bureau lige her!

www.grafiskafdeling.dk

Grafisk Afdeling

Kristian Petersen og Stefan Cavalieri

Bagtæppet 14 | Musicon

4000 Roskilde

Tlf. 26 27 25 07 hej@grafiskafdeling.dk

PR og storytelling

som gavner forretningen

Vi gør jer synlige ved at fortælle de gode historier om jeres produkter, services, resultater, mennesker og mærkesager. Det gør vi ved at levere PR, kommunikation og markedsføring af høj kvalitet og til rimelige priser. Vi arbejder på tværs af alle relevante kanaler og sikrer positiv omtale i medierne og gode historier på web, sociale medier og kampagner

Det er vores mission at være en uundværlig sparringspartner for dygtige specialistvirksomheder inden for byggeri, ejendomme, infrastruktur, forsyning, industri, B-to-B

Grønbech

PR og kommunikation ApS

Møllers Allé 9B

2791 Dragør

Tlf. 32 53 05 55

sl@groenbech.com

www.groenbech.com
130 130

JJ Kommunikation

JJ Kommunikation er et full-service kommunikationsbureau. Vi tænker 360 grader rundt om din kommunikation og marketing. Det betyder, at du kun behøver ét bureau til håndtering af dine mange forskelligartede kommunikationsudfordringer – herunder strategisk kommunikation, online marketing, webdesign, video og grafisk design.

Hos JJ Kommunikation skaber vi målbar værdi på vores kunders bundlinje gennem en strategisk og datadrevet tilgang. Vi har sammensat et hold af fremadtænkende specialister med suveræne kompetencer inden for en lang række kommunikationsdiscipliner, der har til formål at positionere din virksomhed og skabe målbare resultater, der styrker din bundlinje.

www.jjkommunikation.dk

JJ Kommunikation

Jan B. Jensen

Mariann Jensen

Trekroner Centervej 57, 1. tv. 4000 Roskilde

Tlf. 46 59 05 50

info@jjkommunikation.dk

Jonas Alexander – Fotograf

med speciale i portrætter

Hos mig køber du et look og ikke et portræt. Jeg har en filosofi om, at alt det kameratekniske er sekundært – det handler om hvordan dem foran kameraet ser ud. Jeg har en kæmpe værktøjskasse indenfor coaching og direktion, der får dig til at komme ud over rampen og ligne en rockstjerne indenfor dit felt. Du behøver ikke at vide, hvad du skal gøre foran et kamera; du skal bare vide, hvordan du gerne vil fremstå - så skal jeg nok få dig sikkert i land derfra.

Du skal aldrig vælge mig, fordi jeg er lokal – du skal vælge mig, fordi jeg kan noget, som du har brug for.

Jonas Alexander Fotograf

Langebjerg 1

4000 Roskilde

Tlf. 29 28 04 67

info@jonas-alexander.com

131
www.jonas-alexander.com

kornerupdesign – din freelance grafiker

Hos mig får du kompetent og pålidelig grafisk freelancehjælp og totalløsninger til virksomheder, der har behov for at få løst deres grafiske opgaver til en fornuftig pris, uden at skulle gi’ sig i kast med et stort reklamebureau.

Som grafiker har jeg mere end 25 års erfaring med logodesign og layout af blandt andet brochurer, foldere, årsrapporter, flyers, annoncer, magasiner, bannere, plakater, emballager, messestande, illustrationer, bilreklame og meget mere.

Jeg løser dine opgaver fra idé til færdigt tryk – på timebasis eller til aftalt fast pris. www.kornerupdesign.dk

kornerupdesign

Dorthe Kornerup – Grafiker

Sønderlundsvej 37 4000 Roskilde

Tlf. 26 71 79 91 dk@kornerupdesign.dk

Vil du gerne til tops på Google?

Vi er specialister i SEO og content marketing. Med 12 års erfaring ved vi, hvad der virker, og hvad der ikke gør. Vi brænder for at skabe resultater, der kan mærkes på bundlinjen, og vi har derfor et altoverskyggende fokus på at skabe størst mulig værdi inden for dit budget.

Vi lægger vægt på et tæt samarbejde baseret på tillid. Derfor er du altid garanteret 100 % ærlig rådgivning hos os. Sammen med dig evaluerer vi månedligt på resultaterne, så vi sikrer os, at du får det mest optimale udbytte af vores arbejde.

King Content Egesvinget 19B 4040 Jyllinge Tlf. 77 99 00 65

www.kingcontent.dk
info@kingcontent.dk 132 132

Lightpole – marketing & media

Lightpole er et marketingbureau, der hjælper med din virksomheds markedsføring og reklame.

Vores marketingeksperter hjælper jer i mål med jeres digitale annoncering, sociale medier, nyhedsbreve, content marketing, PR, branding og kommunikation.

Vi er også specialister i reklame og medieindkøb, hvor vi hjælper med outdoor markedsføring som fx busreklamer, billboards, reklamer i storcentrene, biografreklamer samt radioreklamer, TV-reklamer og sponsoraftaler.

Vi hjælper også med grafisk produktion som fx brochurer, salgsmateriale og videomarkedsføring.

www.lightpole.dk

Lightpole ApS

Betonvej 10

4000 Roskilde

Tlf. 45 22 96 22 55

ca@lightpole.dk

Lindharth Kommunikation

Lindharth Kommunikation

– Rådgiver i strategi og kommunikation, der styrker dit brand

Jeg hjælper dig med at forene din virksomheds formål, strategi og kommunikation, og sammen lægger vi en plan, der understøtter jeres forretningsmål. Jeg rådgiver inden for både intern og ekstern kommunikation. Jeg producerer kommunikation der, på tværs af kanaler som fx presse, sociale medier og hjemmeside, formidler din virksomheds unikke historier fra hverdagen, årsregnskabet eller ESG-rapporten. Sammen arbejder vi med at opbygge tillid og troværdighed omkring din virksomhed samt styrke jeres brand og position på markedet.

Med et bredt netværk af samarbejdspartnere kan jeg sammensætte kompetente teams til større opgaver, herunder grafisk udvikling, hjemmesideopbygning, video eller foto.

Lindharth Kommunikation

Tina Würgau Lindharth

Tlf. 30 69 29 11

tina@lindharthkommunikation.dk

133

Lindskov Communication

- branding, Kommunikation og kreative løsninger

Hos Lindskov leverer vi alle kommunikations- og marketingløsninger – fra strategiudvikling og stortytelling over visuel identitet og grafiske produkter samt digital tilstedeværelse, video, podcast, Google Ads, Social Media og kampagner til PR, kommunikation, medietræning og public affairs. Skalérbare og fleksible løsninger tilpasset netop jeres behov.

Lindskov Communication

Lars Lindskov & Catrine Eisenreich

Sammen med dig er vi klar til at styrke jeres position i markedet og bidrage til at skabe resultater på alle bundlinjer!

Få et uforpligtende kommunikationstjek - og bliv set og hørt i morgen.

www.lindskov.com

Maglekildevej 7

4000 Roskilde

Tlf. 70 26 19 79

mail@lindskov.com

LM Sprogservice

Vil du sikre dig, at teksten til hjemmesiden, folderen, annoncen, brugermanualen eller rapporten m.m. er fejlfri? At læseren ikke bliver forstyrret af og irriteret over stave- og kommafejl og uhensigtsmæssige formuleringer? At dit skriftlige materiale fremstår professionelt og afspejler kvaliteten af dine produkter, ydelser og budskaber? Så kontakt LM Sprogservice. Lene Müller, som har drevet LM Sprogservice siden 2008, fortæller: “Jeg er sproguddannet og eksamineret dansk korrekturlæser med masser af erfaring i rygsækken. Alene i perioden 2017-2023 har jeg sideløbende med en lang række oversættelses- og andre sprogopgaver læst korrektur på over 80 faglitterære værker. Jeg kan derfor være med til at sikre din virksomhed høj sproglig kvalitet.”

LM Sprogservice

Lene Müller

Henrik Nielsens Vej 40, 1. 4000 Roskilde

Tlf. 51 92 76 02

lmsprogservice@live.dk

www.lmsprogservice.dk
134 134

Lutzfoto – Fotografen med dig i fokus

Erhverv, business, produkter og portrætter - Billeder og video er i dag vigtigere end nogensinde!

Professionel foto og video handler ikke kun om at tage et billede. Det handler om at forstå hvad DU eller din virksomhed virkelig behøver, og så hjælpe dig med at række ud til dine kunder visuelt på den mest positive måde. Min fornemmeste opgave er at få dit firma eller produkt til at fremstå smukt og unikt på den måde, der passer ind i dit univers.

Ring nu! 4248 4708

www.lutzfoto.dk

Madjournalisten

Lutzfoto

Martin Lutz

Henriettelundvej 2B 4690 Haslev

Tlf. 42484708

martinlutzfoto@gmail.com

Jeg er journalist med speciale i madformidling og opskriftsudvikling. Jeg er særligt optaget af, hvordan viden om smag, sensorik og kultur kan bruges til at lave lækker og indbydende hverdagsmad, som er sund og bæredygtig for både vores kroppe og for kloden.

Den viden deler jeg ud af på workshops og teambuildings- eller madlavningskurser, hvor jeg underviser i dine eller mine egne koncepter. Jeg kan også producere og redigere tekster, facilitere debatter eller f.eks. udvikle opskrifter med dine produkter eller til bestemte målgrupper.

Madjournalisten

Line Holt Nielsen

Tlf. 22 24 42 77

line@madjournalisten.dk

www.madjournalisten.dk

NETINSPIRE

– Skal din online drøm blive til virkelighed?

En god online strategi inddrager alt dét, du allerede kan – din faglige viden, din baggrund og din erfaring – og bruger det til at skille dig ud, brande dig som ekspert, knytte relation til kunderne og blive fundet på Google.

Enten for at understøtte et mersalg af dine eksisterende produkter og ydelser – eller for at skabe et selvstændigt ben i din forretning, hvor du sælger din viden gennem online kurser, klubber eller forløb.

Netinspire har hjulpet mere end 500 virksomheder i gang med deres online indsats, og vi hjælper også gerne dig.

www.netinspire.dk

Netinspire ApS v. Malene Fich Weischer Blegstræde 3, 2. Sal 4300 Holbæk

Tlf. 42 51 88 00

Kontakt@netinspire.dk

Vi er et komplet printhus

Vi kan printe og trykke på næsten alt – og vi har arbejdet i denne branche helt tilbage til 1916.

Vi leverer til hele Danmark næsten uanset produkttypen.

Uanset produktionsmetoden kan vi hjælpe med alt fra digitaltryk til offset og rotation.

Derudover har vi en af Sjællands bedste storformatsproduktioner – så skilte, bannere og meget andet i store størrelser kan leveres hurtigt, hvis det er nødvendigt. Fx. kan vi UV-printe op til 320 cm bredde, som en af de få på Sjælland.

Vores team af specialister kan kontaktes på 70 275 600 eller info@onprint.dk

OnPrint

K.P. Danøsvej 3

4300 Holbæk

Tlf. 70 27 56 00

info@onprint.dk

136 136
www.onprint.dk

Prinfo Denmark A/S

Prinfo Denmark A/S er hovedkontor for den landsdækkende kæde af grafiske virksomheder under navnet Prinfo, som igennem mere end 25 år har leveret grafisk kommunikation til både virksomhed og offentlige institutioner.

Med et stort antal grafiske virksomheder i hele landet, mere end 400 medarbejdere og en samlet omsætning på op imod 600 mio. kr. er Prinfo både en fleksibel, lokal samarbejdspartner og en af de absolut største og væsentligste spillere i Danmark.

Prinfos partnere har solide kompetencer indenfor alle dele af grafisk produktion, fra idéog konceptudvikling, grafisk design/layout, online og SoMe til offsettryk, digitalt print, storformat, skiltning, udstillingsmaterialer, lager og distribution. www.prinfo.dk

Kommunikatio

Prinfo Denmark A/S

Jernbanegade 23 4000 Roskilde

Tlf. 70 26 01 60 info@prinfo.dk

- Vi løfter din virksomhed med skarp kommunikation

R Story er et kommunikationsbureau. Vi rådgiver i strategi og kommunikation og hjælper dig med at blive skarp på din virksomheds formål, vision og den værdi, du skaber for dine kunder.

Vi formulerer din unikke historie, der viser, hvad det er, der gør dig særlig. Presseteksterne, der giver dig opmærksomhed, og opslagene, der fanger din målgruppe på sociale medier. Vi producerer også hjemmesider og videoer, der formidler følelsen af dit brand.

Vi er opdaterede på reglerne i forbindelse med grøn kommunikation og hjælper dig med at fortælle om dine indsatser for eksempel i en ESG-rapport.

Bag R Story står Rikke Thorbjørn, som sætter holdet, der løfter din virksomhed. www.rstory.dk

R Story

Rikke Thorbjørn

Slagteristræde 3 4000 Roskilde

Tlf. 20 63 34 56

Rikke@rstory.dk

R Story
137

Rampelyset

- knæk koden på sociale medier!

Er du leverandør eller udførende i byggeriet og har fokus på den grønne omstilling, cirkulært-eller fremtidens byggeri?

I Rampelyset sættes der spot på strategi og lægges en plan, som sikrer løbende vidensdeling til virksomhedens nuværende og fremtidige kunder, på de sociale medier, fagartikler og på hjemmeside. I Rampelyset møder du mig Anne Weinkouff, som siden 1996 har trådt mine sko i byggebranchen. Med mine byggefaglige uddannelser, har jeg en forståelse for problemstillinger, arbejdsmetoder, jargon mellem spillerne i branchen.

Det sidste år har jeg sat spot på den grønne omstilling, cirkulært byggeri og tværfaglig vidensdeling.

www.rampelyset.com

Rampelyset.com

Anne Weinkouff

Jernbanegade 23

4000 Roskilde

Tlf. 40885758

anne@rampelyset.com

Ravaxo - Webudvikling og Design

GRATIS WEBSITE? ...kan jeg ikke gi’ dig, men jeg kan gi’ dig en rigtig god pris og en rigtig god løsning, som passer til netop din virksomhed og viser verden, hvem du er!

Hos mig er du en stor kunde i et lille bureau. Du får min fulde opmærksomhed og en konstruktiv dialog omkring dine ønsker kontra muligheder.

Dark mode, White Space, Design for thumb, Dynamic scrolling, Interactive Content? - nyeste trends eller bare basic - jeg rådgiver, du bestemmer.

Ravaxo Christian Ravn

Tlf. 42 74 59 54

mail@ravaxo.dk

www.ravaxo.dk
138 138

Kom i kontakt med 8 ud af 10 Sjællændere*

Roskilde Avis og RA Reklame

Sjællandske Nyheder

Få synliggjort din virksomhed og dine produkter ved ærlig og målrettet markedsføring til konkurrencedygtige priser. Vi fastlægger kommunikationsmål samt økonomiske og visuelle løsninger for din virksomhed og kan tilbyde synlighed i 41 ugeaviser og 4 dagblade. Der er ingen overraskelser! Vores tilbud indeholder altid alt fra idé til distribution.

Et levende hus der konstant har en finger på pulsen i lokallivet Roskilde Avis udkommer onsdag på print i 50.000 ekspl. og hele døgnet på sn.dk/roskilde. RA Reklame har siden 1986 serviceret en lang række virksomheder med annoncer og tryksager. Kort sagt, alt fra idé til distribution under ét tag.

Roskilde Avis – en del af Sjællandske Medier

www.Sn.dk/roskilde

Roskilde Avis og RA Reklame

Algade 2

4000 Roskilde

Tlf. 46 36 20 11

Simonsen Kommunikation

Jeg hjælper dig og dit firma med at fortælle jeres gode historier med visuelle virkemidler i samspil med levende tekst. Vedkommende foto og video bidrager effektivt til at formidle dine historier. Portrætfoto, erhvervsfoto, eventfoto, levende profil- og infovideo. Grafisk design og layout af bøger, pjecer og magasiner får dit budskab ud over rampen. Jeg leverer også tekstarbejde.

Håndtegnede illustrationer gør din kommunikation unik og personlig i bøger, pjecer og online. Jeg skaber originalværker i flere stilarter og kunstprint på papir, akustikplader m.v. Jeg tegner kendte personligheder samt portrætter på bestilling i en markant og dekorativ streg.

Simonsen Kommunikation

Martin Simonsen

Wæbersvej 7

4000 Roskilde

Tlf. 21 92 18 93

sn.dk Sjællandske Nyheder – Alt det, vi taler om Sjællandske Medier A/S udgiver Dagbladet, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt, Sjællandske og Erhverv Sjælland samt 39 ugeavistitler. Selskabet driver desuden flere digitale medier, reklamebureau, Radio SLR, 24P videoproduktion samt to rotationstrykkerier. Samlet kommer over 1 million borgere på Sjælland hver uge i berøring med Sjællandske Medier. Det er en “no-brainer” at annoncere hos Sjællandske Nyheder, hvis du vil kontakt med Sjælland
*Udenfor København
RA Reklame er byens lokale reklamebureau Vi producerer alle former for tryksager og webannoncer – alt fra idé til det færdige produkt L O K
NYHEDER Find os på
AL E
www.simonsenkommunikation.dk
martin@simonsenkommunikation.dk 139

Skjoldby & Co

Det er ingen hemmelighed, at B2B-markedsføring kan være en udfordring. Hos Skjoldby & Co forstår vi din udfordring - og vi kan hjælpe dig med at løse den. Vi er et online marketingbureau, der hver dag arbejder med B2B-markedsføring. Derfor har vi stor forståelse for de forhindringer, som vores kunder ofte slås med for at lykkes med online markedsføring, såsom mangel på tid, viden og indsigt i det skiftende marked. Vores tilgang er enkel: Vi arbejder tæt sammen med vores kunder for at overkomme disse forhindringer og sørger for, at de får varme, højkvalitets leads.

I et af vores tætte samarbejder har vi bl.a. hjulpet en kunde med at fokusere på kvalitet frem for kvantitet. Det resulterede i 320% flere salgskvalificerede leads. Skal vi også hjælpe dig?

www.skjoldby.com

Skjoldby & Co. ApS

Ringstedvej 2, 1. sal

4000 Roskilde

Tlf. 71 99 21 62 hej@skjoldby.com

Får du informeret – her er hjælp

Kontakt mig, hvis du skal bruge hjælp til imødekommende tekster til nyhedsbreve, artikler, kunde- eller borgerinformation, opdatering af hjemmesider og lignende.

Jeg er god til at informere på en tydelig og let forståelig måde - og kan håndtere tidspres ved både små og store opgaver.

Du kan bruge mig til enkeltstående sager eller til faste informationsopgaver. Ring til mig, hvis det pludselig brænder på med et eller andet, der skal kommunikeres.

Tag også fat i mig, hvis du har brug for undervisning til dig selv eller dine medarbejdere, så I selv bliver bedre til at kommunikere. Den slags klarer jeg med eksempler fra jeres egen hverdag.

Sprogtips

Henrik Overgaard Pedersen

Erik Menveds vej 7

4000 Roskilde

Tlf. 91 54 77 76 hop@sprogtips.dk

www.sprogtips.dk
-
-
140 140

Studio 4K – store ambitioner for et lille kreativt studio

Skal der laves layout af en brochure, en visuel identitet eller en SoMe kampagne, så har vi kompetencerne til at lave det. Uanset om det er grafisk design eller kampagner. Vi får idéerne. Giver liv til dem. Og lader dem blomstre. I tæt samarbejde med vores kunder.

Vi har et højt kreativt niveau, hvor fokus altid er at afspejle kundernes værdier i de produkter, vi leverer. Vores mål er at lave det bedste arbejde ligegyldigt størrelsen på opgaven eller kunden.

Når alle er glade, er det sjovest at gå på arbejde. www.studio4k.dk

Studio 4K Gustav Eskildsen

Tlf. 60 14 00 20 gustav@studio4k.dk

Kan man se, hvad du mener?

Tegninger gør det nemmere at forstå og huske kernen i det, der bliver talt og skrevet om.

Derfor skaber det merværdi for konsulenter, ledere og medarbejdere, når jeg tegner materiale til strategimøder eller lederseminarer.

Jeg forbereder grafiske diskussionsoplæg, tegner i real time under møderne og illustrerer som opfølgning et gennemarbejdet ekstrakt som forankringsværktøj – f.eks. i form af en plakat, situationstegninger eller en corporate tegneserie.

stephannielsen.dk art director / illustrator

Tlf. 28 14 58 78

mail@stephannielsen.dk

www.stephannielsen.dk ’
141

Multidisciplinært og agilt grafisk design studio

Superdesign er et fleksibelt grafisk design studio, som styrker dine budskaber med gennemtænkt design og grafik, beliggende centralt i Roskilde midtby på Skomagergade. Bag Superdesign står jeg, Kasper, grafisk designer med mere end 10 års erfaring i at hjælpe virksomheder som B&O, Bygma Gruppen, Clever, GoTutor, Kulturministeriet, Metroselskabet, Odense Havn, Realdania, Ørsted og mange flere.

Designudfordringer kommer i mange former, og Superdesign løser dem alle. De typiske opgaver er design af logo, layout af publikationer, ikoner og webdesign.

www.superdesign.dk

Superdesign

Kasper Rasmussen Grafisk designer

Skomagergade 8, 2. Sal

4000 Roskilde

Tlf. 28 74 35 80 kasper@superdesign.dk

Grafisk design, der bygger brands

Søren Steensen - grafisk design

Har I brug for nyt design af jeres virksomheds ansigt udadtil? Eller skal I have lavet en brochure, som skiller sig ud? Et nyt website, som virker på alle platforme? Noget visuelt indhold til jeres sociale medier?

Så kontakt Søren Steensen, som er garanten for, at det visuelle udtryk understøtter de forretningsmæssige mål, at designet er konsistent og karakterfuldt, og at målgruppen får en god brugeroplevelse.

Søren opererer inden for alle hjørner af grafisk design: Digitalt design, visuel identitet, tryksager, illustration samt rådgivning om design på strategisk niveau.

Søren Steensen

Grafisk designer

Allehelgensgade 13, 1. tv.

4000 Roskilde

Tlf. 22 55 45 28

kontakt@sorensteensen.dk

www.sorensteensen.dk
142 142

Tegner Media

reklamefotografer

Tegner Media er eksperter i reklamefotografi, ledet af Maria Tegner, en uddannet fotograf med fokus på mad, livsstil og erhvervsportrætter. Udover at levere stærke billeder, prioriterer vi at integrere fotografi i konteksten fra begyndelsen. Vores spidskompetence ligger i at skabe en sammenhængende visuel identitet, der styrker kunders brandværdi.

Maria tilbyder rådgivning for at skræddersy et unikt fotounivers. Vi har et 280 m2 fotostudie i Roskilde samt et mobilt studie, der kan opsættes på virksomhedens lokation. Vi dækker produktfotos, brandingportrætter og andre erhvervsrelaterede behov med passion, tryghed og ærlighed. Vi tilskynder til kreativitet og tilbyder ideer til at skabe autentiske fortællinger, der differentierer jer i det konkurrenceprægede marked. www.tegnermedia.dk

Tegner Media ApS

Ledreborg alle 126 4000 Roskilde

Tlf. 50 24 00 50 mail@tegnermedia.dk

Thyges Bureau

Jeg leverer grafiske totalløsninger lige fra opsætning af magasiner, foldere, flyers, plakater, brochurer, æsker, fotos og til det færdige tryk.

Jeg fremstiller også selv klistermærker, roll-ups, bannere, tapet m.m.

• Jeg tager hånd om din idé og fører den hele vejen til det færdige resultat.

• Jeg lægger vægt på et godt og tæt samarbejde i en uformel tone.

• Det er vigtigt for mig, at det færdige resultat lever op til dine forventninger.

Vil du have noget på tryk ... så lad mig gøre det nemt for dig.

Thyges Bureau

Thyge Borgensgaard

Liden Kirstens Vej 19 4000 Roskilde

Tlf. 26 37 17 14

thyge@thygesbureau.dk

www.thygesbureau.dk
143

Hjemmeside uden teknikpanik

Afholder teknikken dig fra at få den hjemmeside, du drømmer om?

En hjemmeside er mere end blot et visitkort til dit firma. Det er indgangen til dit univers, hvor du med farver, billeder og tekst fortæller, hvordan du kan hjælpe lige netop dine kunder med de udfordringer, de måtte have.

Og det er hér jeg kommer ind i billedet. Jeg kan nemlig hjælpe dig, der er soloselvstændig, med at lave din drømmehjemmeside. En side, som lever op til SEO og som er mobilvenlig.

Du bliver guidet i, hvilke sider der er gode at have med, og hvilket indhold, som konverterer bedst.

www.vivianbille.dk

Vivian Bille

Alfedalen 7 4130 Viby Sj.

Tlf. 42 70 08 70 hej@vivianbille.dk

Versemann Photographic

- Portrætfotograf til business- og personlig branding

Versemann Photographic tilbyder fotoløsninger til erhvervs-kunder og private. Med en baggrund som grafiker og års erfaring indenfor fotografi, kan jeg – sammen med dig – visualisere og realisere enhver fotoopgave, der matcher dine visioner og ønsker, med foto, drone og video. Jeg løser opgaverne i mit fotostudie eller hos dig.

Som Qualified Master fotograf, Qualified European Photographer samt certificeret emotionel kundetyperådgiver tilbyder jeg en helt unik ekspertise. Mit speciale i personlige branding sessions og stærke erhvervsportrætter garanterer billeder, der ikke blot viser dit potentiale, men underbygger din historie, så de rigtige kunder køber.

www.versemann-photographic.com / www.lailaversemann.com

Laila Versemann Photography Versemann Photo|Graphic

Hjulmagervej 3, 1.

4300 Holbæk

Tlf. 29 91 54 49

info@versemann-photographic.com

144 144

WeLoveVideo

WeLoveVideo har siden år 2000 leveret videoproduktioner, afholdt kurser og udviklet strategier for en lang række små og store virksomheder, mediehuse, foreninger og organisationer.

Vi har været med siden online-video brød igennem og har alle årene erfaret, hvor vigtigt det er – foruden selve videoproduktionen – at vide alt om distribution, sociale medier og brugeradfærd i forhold til at få succes med videoproduktionen.

Vi er altid med på den nyeste viden om, hvordan man får mest ud af sit videoindhold på nettet.

WeLoveVideo

Rune Michelsen og

Maria Gottlieb

Algade 15N

4000 Roskilde

Tlf. 60 20 10 15

contact@welovevideo.dk

www.welovevideo.dk

Skal din virksomhed også være med i vores virksomhedsguide?

Vil du også være med i bogen, så er du hjertelig velkommen. Du kan allerede nu være med i vores digitale udgave erhvervsforum.dk/virksomhedsguiden og komme med i næste trykte udgave, der udgives i 2025. Skriv allerede nu til info@erhvervsforum.dk.

145

Vidste du, at Erhvervsforum er brobygger til uddannelsesinstitutioner, når det gælder projektsamarbejder og praktikpladser mv.?

Roskilde Handelsskole, Zealand Sjællands Erhvervsakademi, RUC, DTU, Roskilde Tekniske Skole, Absalon m.fl. er en del af vores netværk, og vi er altid åbne for nye samarbejder.

www.erhvervsforum.biz

LIBERALE ERHVERV REVISORER OG
147147
REGNSKABSKONSULENTER

Regnskabs- og revisionsløsninger med mennesket i centrum

Hos Balling & Holst arbejdes der for at sætte mennesket i højsædet for den skræddersyede regnskabs- og revisionsløsning. Det betyder, at både kunden og medarbejderen er i fokus, når det kommer til at skabe stærke og langvarige samarbejder. Ligesom den enkelte virksomhed tænker og arbejder forskelligt og ud fra særlige værdier, så gør den enkelte rådgiver det også. Derfor arbejder Balling & Holst for at finde det helt rigtige match mellem deres kunder og medarbejdere, så enhver opgave udføres med tillid, forståelse og i trygge rammer.

Hos Balling & Holst tilbydes regnskabsløsninger indenfor både bogføring, løn, moms og afstemning, ligesom der tilbydes regnskabsydelser som årsafslutning, årsregnskab og selvangivelser. Har du brug for generel rådgivning eller indsigter i investeringsmuligheder, tilbydes der også services hertil, og du kan også få hjælp

til spørgsmål om opstart eller lukning af virksomheder, indberetning til SKAT og meget mere. Hos Balling & Holst arbejder de med alt fra enkeltmandsvirksomheder til selskaber. Alle typer og størrelser af virksomheder mødes med samme tilbud og dedikation. Opgaveløsninger skræddersyes til den enkelte virksomhed og udbydes i det omfang, der er brug for, og din virksomhed kan derfor både få hjælp til regelmæssige opgaver og rådgivning såvel som årsbaserede eller enkeltstående opgaver.

Den bedste opgaveløsning kommer af det helt rigtige match

Hos Balling & Holst arbejdes der ud fra en vision om, at en god opgaveløsning ikke skal gå på kompromis med en sund work-life-balance. Derfor arbejder virksomheden med en række værktøjer, der skal bidrage til trivsel

148 148

blandt alle medarbejdere. Et af de værktøjer der anvendes, er Enneagrammet, som Balling & Holst bruger til at placere alle medarbejdere i forhold til deres arbejdsmetoder, passioner og særlige evner. Samtidig sker der en årlig værdiafklaring, der kortlægger medarbejderens værdisæt, drivkræfter og mål. Det er med til at give medarbejderen mulighed for at blomstre og vokse sin professionalisme på bedste vis, og sikrer også, at din virksomhed bliver parret med den medarbejder, der passer bedst til jeres værdier, behov og arbejdsgange. Hos Balling & Holst ses effekten af det store fokus på medarbejdertrivsel tydeligt, der både afspejler sig i arbejdsglæde og dedikation til den enkelte kunde. Som virksomhed kan I derfor forvente en opgaveløsning, der tager hånd om jeres behov, men også en god relation, som I trygt kan overlade jeres regnskab til.

Har du en regnskabsopgave, der skal løses, eller har du brug for finansiel sparring, så står Balling & Holst kompetente team klar til at hjælpe dig. På www.ballingholst. dk kan du læse mere og kontakte teamet, så du kan få en kvalificeret, persondrevet rådgivning. Du kan finde dit lokale kontor på Københavnsvej 106H i Roskilde.

Fakta om Balling & Holst

• Balling & Holst tilbyder regnskabs- og revisionsløsninger til både små og mellemstore virksomheder.

• Virksomheden har eksisteret siden 2005 og har to kontorer i Roskilde og Hørve med i alt 18 medarbejdere.

• Med udgangspunkt i virksomhedens 10 bud arbejder Balling & Holst for at skabe en revisionsbranche, der sætter mennesket i centrum.

Mål for Balling & Holst

• At skabe en arbejdskultur, der sætter ligeligt fokus på kunden og medarbejderen.

• At tilbyde høj professionalisme gennem stærke relationer og tid til den enkelte kunde.

• At blive landsdækkende lokale gennem flere kontorer rundt omkring i landet.

Det vidste du måske ikke…

• Hos Balling & Holst vægter de lokalt nærvær højt. Derfor støtter de deres lokalliv gennem sponsorater, deltager hyppigt i lokale netværk og anvender lokale ressourcer så meget som muligt.

149

Aptura regnskabskonsulenter

Hos Aptura fokuserer vi udelukkende på at løse opgaver inden for bogholderi/regnskab. Vi frigør ressourcer, optimerer forretningsgange samt skaber det fornødne økonomiske overblik. Vi er med andre ord totaltpartner på økonomiområdet. Kombinationen af optimerede forretningsgange og processer samt frigjort tid til at fokusere på sin kerneforretning, giver bedre forudsætninger for at bevare fokus og ikke mindst overblikket over virksomheden. Og netop overblik er essentielt, når man skal styre sin virksomhed. Aptura tilbyder i forlængelse heraf periodevise rapporteringspakker, hvor opnåede resultater gennemgås og måles op imod budgetter samt relevante nøgletal. Herved modtager virksomhedens ledelse kontinuerligt rapportpakker med virksomhedens aktuelle situation samt grundlag for at træffe beslutninger om virksomhedens fortsatte drift. www.aptura.dk

Aptura Regnskabskonsulenter

Thomas Allerup

Blågårdsstræde 6 4000 Roskilde

Tlf. 61 79 66 68 tp@aptura.dk

Balling & Holst ApS

Balling & Holst giver dig overblik og sikkerhed for et korrekt regnskab. Balling & Holst er en fusion af to virksomheder med over 15 års erfaring med at løse regnskabs- og revisionsopgaver. De fleste af vores kunder er små og mellemstore virksomheder. Vi løser opgaver som bogføring, årsrapporter, årsregnskaber, selvangivelser, løn, momsafregning, afstemning debitor-/kreditorstyring, budgetter og andre opgaver, som kunderne ikke ønsker at bruge tid og kræfter på.

Vi afstemmer individuelt med de enkelte kunder, hvilke opgaver vi skal løse for dem. På den måde får alle kunder en unik løsning, der passer til netop deres virksomhed. Det skaber ro, og vores kunder får tid til at gøre det, de er bedst til.

Københavnsvej 106 H

4000

Tlf. 61 31 30 00

info@ballingholst.dk

www.ballingholst.dk
Balling & Holst ApS Malene Holst Larsen Randi Holm Balling Roskilde
150 150

Beierholm Roskilde

− Revisions- og rådgivningsvirksomhed

Ud over revision, er Beierholm også sparringspartner for mange virksomheder, når det f.eks. handler om strategi, forretningsudvikling, ejerskifte og iværksætteri. Vi tilbyder digitale værktøjer, der giver overblik og frigør tid i det daglige. Vores kernekompetencer er revision, regnskab, økonomisk rådgivning samt skat, optimering og digitalisering.

Hos Beierholm skaber vi balance hele vejen rundt om din virksomhed. Vores vision er: Vi vil være de bedste til mennesker - kunder og medarbejdere.

www.beierholm.dk

Beierholm Roskilde

Carsten Johnsen

Partner og statsaut. revisor

Himmelev Bygade 70 4000 Roskilde

Direkte tlf. 44 45 01 37

Mobil 22 53 83 21 cjh@beierholm.dk

Lokal rådgivning og revision hos BDO i Roskilde

Hos rådgivnings- og revisionsselskabet BDO arbejder vi hver dag for at skabe merværdi for erhvervslivet i og omkring Roskilde. Vores revisorer og rådgivere og specialister leverer høj faglighed, lokalt engagement og gode råd om alt fra skat, moms, revision og regnskab til GDPR, cybersikkerhed, digitalisering samt køb og salg af virksomheder. Ud over rådgivning, revision og regnskab hjælper vi også de lokale virksomheder med andre opgaver i den daglige administration – heriblandt bogholderi og lønadministration. Vi tager desuden del i det nationale og det verdensomspændende BDO-netværk. Det giver vores kunder adgang til dybe specialkompetencer og god rådgivning i alle sammenhænge. Mød vores 30 revisorer, rådgivere og specialister på kontoret i Rabalderstræde, som til daglig ledes af de statsautoriserede revisorer Dan R. Petersen, Ferass Hamade og Lisbet Kindvig.

www.bdo.dk

BDO Roskilde Rabalderstræde 7, 2 4000 Roskilde Tlf. 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk

151

BS Bogføring

Bogholderi og økonomistyring til mindre og mellemstore virksomheder.

Jeg hedder Betina Sørensen og jeg driver virksomheden BS Bogføring fra min bopæl. Jeg er merkonom i regnskab og har altid beskæftiget mig med regnskab. Jeg har solid erfaring med kreditorpleje, debitorpleje, afstemninger, lønbehandling, momsafregning og andre former for generel regnskabsadministration.

Derfor skal du have en bogholder!

Det vigtigste er din tid – en bogholder skaber tid og overblik til dig. En freelancebogholder bruger kun den tid, der er nødvendig for at skabe ro og overblik, så du kan fokusere på væksten i din virksomhed. Det giver større overskud til dig, både i din virksomhed og til dine kunder og familie. Med en freelancebogholder skal du ikke tænke på udgifter til kontorhold, kurser, ferie, sygedagpenge, fridage, sociale omkostninger, forsikringer osv. www.bsbogforing.dk

BS Bogføring

Betina Sørensen

Duevej 1 4130 Viby Sjælland Tlf. 22 80 96 33 info@bsbogforing.dk

Dansk Revision

Hos Dansk Revision Roskilde er der mennesker bag tallene, og vi gør os umage for at forstå alle aspekter af din virksomhed. For først da kan vi rådgive dig bedst muligt. Vi kalder det at være en forretningsven.

Vi er 26 dedikerede medarbejdere. Lokalt forankrede, og landsdækkende, da vi er en del af Dansk Revision-samarbejdet, der har næsten 500 medarbejdere fordelt på 28 kontorer over hele Danmark.

Kontakt os for et gratis og uforpligtende møde, og lad os tale om, hvordan du får mest muligt ud af økonomien i din virksomhed. Ring til os på 44 53 77 44 eller book et møde ved at sende en mail til roskilde@danskrevision.dk.

Dansk Revision Køgevej 46A

4000 Roskilde

Tlf. 44 53 77 44 roskilde@danskrevision.dk

www.danskrevision.dk/roskilde
152

Grant Thornton

Den personlige relation til vores kunder er det helt centrale og bærende element hos Grant Thornton. Som kunde er du sikret faste medarbejdere og personlig rådgivning fra et erfarent team, som ledes af en partner. Med indsigt i din branche og forståelse for din situation, skræddersyr vi langsigtede løsninger efter dine behov. Grant Thornton er sat i verden for at være tæt på dem, som former Danmark. Tæt på vores kunder og tæt på deres forretning. Vi engagerer os i dig, dine ambitioner og dine udfordringer – altid med ærlige og ligefremme input. For os er revision og rådgivning to sider af samme sag.

Foruden revision hjælper vi bl.a. med køb og salg af virksomhed, generationsskifte, regnskabsservice, skat, moms og afgifter. Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvordan Grant Thornton kan hjælpe dig og din virksomhed.

www.grantthornton.dk

Revisionsfirmaet

Grant Thornton

Søndergade 7

4130 Viby Sjælland Tlf. 46 49 85 01

Høgsbro+

Høgsbro+ er et nærværende og moderne konsulenthus, med fokus på den faglige kvalitet og en ærlig kommunikation. Vi er totalleverandører inden for løn og regnskabsydelser, og tilbyder herudover også interim/vikarydelser samt hjælp til optimering af de digitale arbejdsprocesser.

Vores fornemmeste opgave er at sørge for at vores kunder, til hver en tid følger den gældende lovgivning, samt får muligheden for optimering.

Vi sidder i dag 18 konsulenter klar til at hjælpe, i en skøn gammel ombygget reformer-station midt i Roskilde. Er du mellemstor eller stor virksomhed, så kom endelig forbi til en kop kaffe – vi vil så gerne give dig mulighed for trygt at kunne fokusere på din forretning, imens vi har fokus på din løn- og økonomifunktion.

www.h-plus.dk

Høgsbro+

Camilla Høgsbro

Knudsvej 44C

4000 Roskilde Tlf. 50 80 62 00

info@h-plus.dk

153

Ekstern bogholder & regnskabschef

- Vi hjælper med bogføring og økonomistyring

Skovborg & Co tilbyder eksterne bogholderi- og administrationsløsninger.

Hos Skovborg & Co. er din virksomheds økonomi i trygge hænder. Vi er kendt for at yde sparring baseret tjenester med økonomisk indsigt, som forbedrer virksomhedens bundlinje. Vores tjenester tilpasses fleksibelt til netop din virksomheds behov. Med Skovborg & Co. vil man få en partner tilknyttet, der med styr på de administrative opgaver kan sikre, at ledelsen kan fokusere på den daglige drift. Vi giver ledelsen overblik over virksomhedens potentiale, med alt vedrørende bogholderi og administration samlet ét sted.

www.skovborgco.dk

Skovborg & Co

Anette Skovborg Jespersen

Elisagårdsvej 12

4000 Roskilde

Tlf. 70 70 12 03

skovborgco@skovborgco.dk

Trekroner Revision A/S – Godkendte Revisorer

Vi er et lokalt revisionsfirma med base i Trekroner, Roskilde. Firmaet blev grundlagt i 1983 og har således serviceret kunder i mere end 40 år. Vi beskæftiger i dag 28 engagerede medarbejdere, heraf 22 revisorer med en bred faglig og teoretisk baggrund.

Vi tilbyder assistance inden for revision, regnskab og bogføring. Herudover yder vi løbende rådgivning i forbindelse med den løbende drift, overvejelser omkring omstrukturering, generationsskifte, opstart af virksomhed mv. Vi yder budgetmæssig assistance, deltager i møder med bank og myndigheder og fungerer som virksomhedens sparringspartner. Kontakt os for en uforpligtende drøftelse af, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

Trekroner Revision A/S

Godkendte Revisorer

www.trekronerrevision.dk
info@trekronerrevision.dk
Universitetsparken 2 4000 Roskilde Tlf. 46 36 11 99
154 154

RÅDGIVERE OG KONSULENTER

LIBERALE
ERHVERV
155155

AART - skandinavisk full-service arkitektvirksomhed

AART skaber projekter indenfor segmenterne almene og private boliger, erhverv, kultur, sundhed og uddannelse, og yder tværgående rådgivning indenfor byrum- og landskabsdesign, planlægning, spaceplanning, bæredygtighed, miljø, transformation og renovering, design og ikke mindst effektbaseret arkitektur.

Med +300 medarbejdere, som består af bl.a. arkitekter, landskabsarkitekter, konstruktører, antropologer, økonomer og ingeniører, er vi en af Skandinaviens førende uafhængige arkitektvirksomheder. Fra vores kontorer i Danmark, Norge og Sverige udvikler vi hver dag projekter, som gør en positiv forskel for bygherrer, brugere og samfund.

www.aart.dk

AART

Knudsvej 44

4000 Roskilde

Tlf. 47 31 32 10 aart@aart.dk

Active-Business Care

– indkøb, udbud og kontraktforhandlinger

Vi gør din forretning yderst rentabel set i forhold til omkostninger og processer.

Vi kan købe langt bedre og billigere ind for din virksomhed, end du selv kan, fordi vi ikke beskæftiger os med andet. Som professionelle indkøbseksperter har vi den fornødne indsigt og erfaring, der sikrer dig markante besparelser på stort set alle indkøbsområder.

Vi arbejder passioneret efter princippet ’no cure, no pay’. Hver gang vi skaber en omkostningsreduktion til dig, får vi selv en procentuel del af den opnåede besparelse. Lykkes vi ikke med besparelser på dine vegne, er vi ikke honorarberettigede.

Naverland 2

2600 Glostrup

Tlf. 43 22 10 30

jh@a-bc.dk

www.a-bc.dk
1 2 3 156 156

AdWeyse – Får jeres arbejdsmiljø et skridt videre

Adweyse er den rådgiver, I har brug for, hvis I skal have fokus på arbejdsmiljøet. Jeg har siden 2002 udelukkende beskæftiget mig med arbejdsmiljø og arbejdsmiljøkommunikation og har gennem mine mange års erfaring som bl.a. tilsynsførende i Arbejdstilsynet, og som underviser for flere store organisationer, redskaberne til at støtte en virksomhed gennem de til tider vanskelige processer.

Skal I have lavet oplæg om arbejdsmiljø, en APV-proces, have fokus på det psykiske arbejdsmiljø, lave sikkerhedsrunderinger eller opgradering af hele arbejdsmiljøorganisationen, så er det AdWeyse, der er jeres nærmeste samarbejdspartner.

www.adweyse.dk

AdWeyse

Thomas Weyse

Sønderlundsvej 69

4000 Roskilde

Tlf. 26 25 10 91 info@adweyse.dk

Aftryk

Er det udfordrende at facilitere, skabe flow og god energi i rummet?

Tænk ud af boksen og lær at visualisere dine tanker og visioner med en simpel streg. Skab involverende processer og bring dine deltageres viden og erfaringer i spil.

Deltag på Aftryks kursus i grafisk facilitering og lær hvordan du selv kan udvikle og designe processer, der tager afsæt i dit arbejdsområde, eller book en workshop hos Aftryk og få en unik faciliteringsoplevelse, der skaber resultater på bundlinjen.

Aftryk har mange års erfaring i at facilitere involverende og kreative processer indenfor arbejdsmiljø og trivsel, motivation og engagement, frivilligledelse og stærke fællesskaber.

Aftryk

Sabitha Jørgensen

Tlf. 53 38 81 09

sabitha@aftryk.nu

www.aftryk.nu
157

Ampleo- IT-konsulenthus

Ampleo hjælper kunder til at sætte strøm til deres arbejdsgange med gode IT-løsninger, der er bygget til de specifikke behov, som kunderne har. Vi hjælper vores kunder, så de har ro til at fokusere på det, de er bedst til. Vores løsninger er primært baseret på Microsoft teknologi, og vores konsulenter er især kompetente på forretningssystemer, der handler om at give de kundevendte medarbejdere gode værktøjer integreret med virksomhedens øvrige systemer. Som eks CRM, Marketing Automation, Kundeservice, CPQ – samt løsninger til medlemsorganisationer.

Ampleo leverer ikke one size fits all – vi leverer lige præcis den løsning, der passer til din virksomhed.

www.ampleo.dk

Ampleo

Betonvej 10

4000 Roskilde

Tlf. 28 96 32 60 info@ampleo.dk

ARK

ARK leverer konsulent- og forskningsydelser inden for arbejdsliv og arbejdsmiljø. Alt fra oplæg, workshops, undersøgelser til deltagelse i forskningsprojekter i samarbejde med forskningsinstitutioner og andre konsulentfirmaer. Særlige interessefelter er sammenhænge mellem faglighed, samarbejdet om kerneopgave og psykosocialt arbejdsmiljø. Afsættet er altid arbejdspladsers arbejde og praksisser sat i spil med forskningsmæssig viden. Metoder er inspireret af aktionsforskning og dialogbaserede metoder. ARK har netop medvirket til at udvikle og afprøve en lærende tilgang til arbejdsmiljøindsatser, og bl.a. arbejdet med, hvordan perspektivskifte, dilemmatænkning som metoder kan anvendes til at udfolde, forstå, løse og lære af arbejdsmiljøproblemstillinger: PARA projektet.

ARK v. Rikke Thomsen Nakskovvej 7, Veddelev

4000 Roskilde

Tlf. 21 20 57 05

kontakt@ark-rikkethomsen.dk

www.ark-rikkethomsen.dk
158 158

B Align

B Align specialiserer sig i at vejlede virksomheder inden for bæredygtighed og ESG-overholdelse med skræddersyede løsninger, der passer til den enkelte virksomheds behov. Vores tjenester omfatter udvikling af strategier, bæredygtighedsrapporter og implementering af politikker, der sikrer overholdelse af gældende regler. Vi tilbyder træning til bestyrelser, ledere og medarbejdere og rådgivning om ESG-politikker, interne virksomhedsforhold og implementering. Derudover arrangerer vi foredrag og events om ESG-regulering og faciliterer netværk på området.

Vores erfarne konsulenter har op til 30 års erfaring inden for rådgivning og undervisning af ledere og kommunikation af lovgivning på en letforståelig måde til forretningsverdenen.

www.Balign.dk

B Align

Anne Bobjerg Bank

Tlf. 53 76 19 63

balign.anne@gmail.com

Strategisk ledelsesrådgivning indenfor anlæg og transport

Mange projekter indenfor anlæg og transport møder udfordringer med økonomien, tidsplanerne, risikostyringen, miljøkrav, politiske processer, medierne og meget andet. Har du det ledelsesmæssige ansvar for et lidt besværligt projekt, og har brug for sparring og rådgivning om vejen frem? Eller skal du til at starte et helt nyt projekt op? Ønsker du at komme ind på et af de større offentlige bygge- og anlægsprojekter, og har brug for noget rådgivning om strategien?

Claus Baunkjær har prøvet det meste i forskellige lederstillinger indenfor infrastruktur og transport, herunder bl.a. som administrerende direktør for Femernprojektet i næsten 10 år, kontorchef i Finansministeriet og direktionsmedlem i Transportministeriet med opgaver indenfor motorveje, havne, erhvervstransport og luftfart. Du er velkommen til at ringe eller skrive.

Baunkjær Advisory ApS

Claus F. Baunkjær

Tlf. 21 62 33 33

baunkjaer@hotmail.com

159

Be

Local

Be Local arbejder med personer og familier med international baggrund og virksomheder med internationale medarbejdere. I et undervisnings- og networkingforløb med dansk, samfundsforhold, kultur og lokalkendskab skaber vi en tryg base for nytilflyttede.

Vores kursister føler sig hurtigt hjemme i deres nye lokalområde og på arbejdspladsen, i skolen eller foreningen. Forløbet designes med motiveret læring til den enkelte eller små hold på baggrund af deres interesser og læringsstil.

Vi kobler sproglig selvtillid og forståelse af det danske samfund med deltagelse i fællesskaber. Det virker! Kontakt os for en dialog om design af undervisnings- og networkingforløb, der resulterer i glæde og trivsel.

www.belocal.dk

BE LOCAL ApS

Susanne Stilling Frederiksen Frederiksborgvej 54

4000 Roskilde

Tlf. 28 89 31 99 info@belocal.dk

Better Ways Consult

Better Ways Consult dedikerer sig til at styrke dig som leder og hæve dit ledelsesniveau. Vi benytter forskellige redskaber som personprofiler, coaching, hands-on online ledelsesværktøjer, lederkurser og trivselsudvikling. Vores stærke tro på visionsledelse understreger vigtigheden af en klar virksomhedsvision, der afspejles i daglige handlinger hos ledere og medarbejdere. En klar vision fører til et klart formål, retning og adfærd, synlig i konkrete handlinger. Den største udvikling sker gennem dit personlige lederskab og forståelse af dig selv, hvilket øger evnen til at forstå andre. Better Ways Consult fokuserer også på dine lederadfærdsvaner, med mål om forbedring og konkrete implementeringer i hverdagen. Vi baserer vores tilgang på vidensbaseret evidens, herunder neuroscience, med stor entusiasme. Vi ser frem til at understøtte dig og din virksomhed!

www.betterwaysconsult.dk

Better Ways Consult Lillevangsvej 15A 4000 Roskilde

44 40 01
Tlf. 25
christian@betterwaysconsult.dk
160 160

Skab målbare og mærkbare resultater

- for dig og din organisation

Skræddersyet rådgivning og coaching, der hjælper dig videre:

• Ledelsesrådgivning- og coaching

• Bestyrelsesarbejde- og rådgivning

• Virksomhedsudvikling

Udvikl dig som leder, realiser dine og virksomhedens mål. Kend dine værdier og kompetencer og

brug dem til at transformere og skabe resultater for din virksomhed, i dit lederskab og i dit liv.

Oplev en transformation af din ledelsesstil og nå dine mål.

Stå stærkt som leder og menneske og skab unikke resultater for dig og din virksomhed. Velkommen til Ledelse Med Overskud. www.birgittearnberg.dk

Birgitte Arnberg

Ledelse med overskud

Bygaden 18

4040 Jyllinge

Tlf. 22 22 86 58

birgitte@birgittearnberg.dk

Blokk - byggerådgivning, der gør en

forskel

I en verden præget af stigende bureaukrati og komplekse regler, er Blokk din pålidelige partner med en unik kombination af tryghed, viden og sans for detaljen. Vi forstår systemet, taler dets sprog og sikrer, at dit byggeprojekt bliver en succes.

Mange mennesker støder på udfordringer på grund af manglende viden om regler og forvirrende myndighedssprog. Blokk fjerner disse hindringer. Uanset om du bygger nyt, renoverer eller ombygger, er vi her for at hjælpe. Vi tilbyder arkitekt- og byggerådgivning, der skaber tryghed og resultat, så dit byggeri betaler sig.

Blokk ApS

Trekroner Centervej 54B

4000 Roskilde

Tlf. 30 51 71 69

awesome@blokk.dk

161
www.blokk.dk

Boligstylister dk - Indretningshjælp og boligstyling

Boligstylister dk - Indretningshjælp og boligstyling

Boligstylister.dk -

Med professionel indretningshjælp får du sparring og vejledning til din boligindretning.

Både her og nu og til fremtidige indretningsplaner.

Indretningshjælp og boligstyling

Med professionel indretningshjælp får du sparring og vejledning til din boligindretning.

Både her og nu og til fremtidige indretningsplaner.

Med mere end 15 års erfaring indenfor boligindretning, valgte jeg i 2017 at starte indretningsvirksomheden Boligstylister.dk

Min indretningsstil er moderne, enkel og tidsløs og jeg inspireres af, at få det bedste frem i et rum, så både æstetik, behov og funktionalitet tænkes ind indretningen.

Med mere end 15 års erfaring indenfor boligindretning, valgte jeg i 2017 at starte indretningsvirksomheden Boligstylister.dk

Jeg løser indretningsopgaver i alle størrelser.

Min indretningsstil er moderne, enkel og tidsløs og jeg inspireres af, at få det bedste frem i et rum, så både æstetik, behov og funktionalitet tænkes ind i indretningen.

I den private bolig er indretningshjælp for dig, der ønsker et bedre hjem, men har svært ved at finde løsninger. Både med eksisterende interiør og nye indkøb.

Boligstylister.dk løser indretningsopgaver for både private og virksomheder. I den private bolig er indretningshjælp for dig, der har svært ved at finde løsninger. Både med eksisterende interiør og til fremtidige indretningsplaner, renovering, nybyg eller salgsklar bolig.

Jeg løser indretningsopgaver i alle størrelser.

Som forretningsdrivende er den optimale erhvervsindretning et værktøj til at styrke dit visuelle udtryk og potentielt opnå større indtjening.

www.boligstylister.dk

I den private bolig er indretningshjælp for dig, der ønsker et bedre hjem, men har svært ved at finde løsninger. Både med eksisterende interiør og nye indkøb.

Ring 22 90 94 22

Som forretningsdrivende er optimal indretning et visuelt værktøj til at styrke dit brand og potentielt opnå større indtjening. Både med fokus på den fysiske butiksindretning, vinduesdekoration og optimering af personalefaciliteter.

Som forretningsdrivende er den optimale erhvervsindretning et værktøj til at styrke dit visuelle udtryk og potentielt opnå større indtjening.

www.boligstylister.dk

Ring 22 90 94 22

Boligstylister.dk

Line Hagemann Sørensen

Indretningsstilen hos Boligstylister.dk er moderne, enkel og tidløs med fokus på at få det bedste frem i et rum, så både æstetik, behov og funktionalitet tænkes ind i indretningen. www.boligstylister.dk

Tlf. 22 90 94 22 line@boligstylister.dk

Bureau P – bæredygtig omstilling

Fra grønne ideer til konkrete handleplaner og klimaregnskab. Jeg ruster virksomheder til samfundets krav om bæredygtighed. Vi kan ikke fortsætte med at bruge løs af jordens ressourcer men må handle i grønne og mere cirkulære løsninger. Jeg tilbyder virksomhedsforløb med ESG-dokumentation, prioritering af FN’s Verdensmål, din virksomheds første CO2-regnskab, konkrete mål og guidelines for markedsføring af de bæredygtige tiltag. Bæredygtig omstilling er relevant i alle brancher. Hos Bureau P udfører vi både skræddersyede rådgivningsforløb og enkeltstående opgaver. Vi udbyder også et online kursus i bæredygtig omstilling trin for trin – se vores hjemmeside. Du er altid velkommen til at kontakte os.

Bureau P

Anette Kalle Larsen

Bæredygtighedskonsulent

Tlf. 52 23 36 33

anette@bureaup.dk

www.bureaup.dk
162

C7 Consulting

C7 Consulting A/S er industriens og byggeriets rådgiver inden for miljø, energi, arbejdsmiljø, risiko, kvalitet, CSR og ledelse. Vi har mange års erfaring inden for brancher som biotech, pharma, biopharma, fødevarer, kemi, plast, stål, overfladebehandling, transport og byggeri. Vi bruger vores indsigt i kundens produktionsprocesser og forretning til at finde den mest optimale løsning i hver enkelt opgave.

C7 Consulting er stiftet ud fra en vision om at være den nemmeste, bedste og mest dedikerede konsulent at samarbejde med. Vi har tilknyttet en række dedikerede og specialiserede konsulenter. Det betyder, at vi er fleksible, manøvredygtige og i stand til at løse alle typer opgaver inden for vores hovedydelser.

www.c7c.dk

C7 Consulting Ravnshøjvej 7a 4000 Roskilde Tlf. 22 20 77 77 info@c7c.dk

Skaber din bestyrelse værdi?

Bestyrelsesforperson-

der får tingene til at ske

Jeg hedder Anne Chabert og er 53 år med 8 års bestyrelseserfaring. Jeg er konkret, nede på jorden og ærlig i min tilgang og måske lidt utraditionel – sammen gør vi det der skal til for at lykkes med din virksomhed. Min rolle som bestyrelsesforperson er kontinuerligt at skabe fremdrift. Når jeg træder ind i en bestyrelse, så er det fordi, at du, som virksomhedsejer, vil have en aktiv og arbejdende bestyrelse og en at sparre med i hverdagen. En god forperson er en dygtig generalist, der kan lede bestyrelsen ved at inddrage og sikre, at alle bidrager med det, de er bedst til. Det er en der kan skabe konstruktive dialoger, sikre strategi, implementeringsplaner og opfølgning, så resultaterne kommer i hus.

www.chabertogpartnere.dk Chabert & Partnere Anne Chabert Tlf. 40 96 16 87 anne@chabertogpartnere.dk
163

Clouded IT - cloudbaserede IT-løsninger til virksomheder

Clouded IT blev etableret i 2022 og tilbyder IT-services til virksomheder. Hos os kan din IT-service, rådgivning, infrastruktur og udvikling være samlet ét sted.

Sådan kan vi hjælpe dig:

Med Clouded IT som din digitale samarbejdspartner, der passer din IT, kan du fokusere på din forretning, mens vi sørger for at gøre din hverdag lettere.

Vi sikrer, at alt fra computere og programmer til mail, sikkerhed og backup fungerer problemfrit, og sørger desuden for at indkøbe, levere og sætte det hele op, så du og dine kollegaer kan udføre jeres arbejde.

www.clouded.dk

Clouded IT Dennis Idrizovic

Baldersbækvej 2, 2 2635 Ishøj

Tlf. 44 14 75 75 di@clouded.dk

Copenhagen Expats

Copenhagen Expats hjælper små og mellemstore virksomheder med at relokere udenlandsk arbejdskraft til Danmark, herunder arbejds- og opholdstilladelse, finde bolig, oversættelse og forklaring af lejekontrakten/lejers rettigheder, ind- og udflytning, skolevalg mv. Copenhagen Expats hjælper også med CPR, MitID, oprettelse af bankkonto samt mange andre settling-in services. På www.copenhagenexpats.com kan du læse meget mere om Copenhagen Expats’ relocation-pakker – både for singler og familier. Medarbejderen får personlig hjælp igennem hele relocation-processen. Vi finder i fællesskab en bolig, lejekontrakten bliver grundigt gennemgået og oversat, så medarbejderen bliver bekendt med sine rettigheder. Vi laver ind- og udflytningsrapport sammen, og CPR og MitID bliver også håndteret. Medarbejderen og dennes familie kan ligeledes få hjælp til at ”komme på plads” i Danmark, hvis de har brug for hjælp med at finde skole, sportsaktiviteter mv. www.copenhagenexpats.com

Copenhagen Expats A/S

Lene Minshall

Frederiksborgvej 135C

4000 Roskilde

Tlf. 26 20 60 82

lene@copenhagenexpats.com

164 164

Strøm og datasikkerhed 24/7

I Coromatic er vi specialister i at sikre adgang til strøm og datakommunikation til forretningskritiske funktioner. Vi designer, bygger og servicerer teknisk infrastruktur. Vores fagfolk er eksperter i nødstrøm, kritisk køl, generatorer, UPS og etablering og drift af datacentre. Når elnettet svigter, sørger vi for, at kirurgen på hospitalet kan operere videre. At flytrafikken kan forsætte. At mobilnettet fungerer. At vores IT-systemer altid er i drift. Kort sagt: at vores samfund kører uhindret videre, når strømmen svigter. Alle døgnets timer, alle ugens dage, 365 dage året rundt. Vi er en del af den internationale energikoncern E.ON – og som den eneste leverandør i Norden tager vi os af alle aspekter af teknisk infrastruktur fra design over implementering til drift og vedligehold.

www.coromatic.dk

Coromatic A/S

Præstemarksvænge 17 4000 Roskilde

Tlf. 66 17 62 60 salg@coromatic.dk

Data-bassen

finder det skjulte

guld i virksomhedens data

Dataanalyse, opdatering af webshop, nyttige Excel skabeloner. Data-bassen leverer data baserede ydelser til små og mellemstore virksomheder. Med den øgede digitalisering opsamler man meget data, men de færreste udnytter alle de muligheder, som disse data giver. Data-bassen hjælper med at få øje på de skjulte muligheder, og kan supplere det med andet tilgængeligt data til at understøtte virksomhedens forretningsstrategi. For dem med begrænset digital tilstedeværelse kan Data-bassen give en hånd med de digitale opgaver, der fylder for lidt til en fuldtidsmedarbejder men for meget i forhold til virksomhedens kerneydelse. Et par timer om ugen med Data-bassens hjælp kan frigive meget tid til det, I er bedst til.”

www.data-bassen.dk

Data-bassen

Tlf. 61 14 08 13

data-bassen@hunodan.dk

165

Dcide – en del af kompetencehuset AddBusiness

Vi hjælper små og mellemstore virksomheder med at blive bedre til at tjene penge. Det gør vi ved at tilbyde professionel sparring og rådgivning, der er skræddersyet til den enkelte virksomheds unikke behov. Vores fokus er at definere de opgaver, der er de rigtige at løse i din virksomhed, og at finde de rigtige mennesker til at løse de opgaver, så du kan øge effektiviteten og indtjeningen.

Vi tror på bæredygtighed som en kerne i god forretning. Vi integrerer bæredygtighed i vores rådgivning, hvilket ikke kun gavner miljøet, men også forbedrer din virksomheds langsigtede lønsomhed og brand image. I samarbejde med Dcide bliver din virksomhed ikke bare bedre til at tjene penge; den gør det på en måde, der er god for både mennesker og planeten. www.dcide.dk / www.addbusiness.dk

Dcide ApS

Thomas Riisager Betonvej 10

4000 Roskilde

Tlf. 60 67 09 10 thomas@dcide.dk tri@addbusiness.dk

First Consulting

Forretningssystemer og digitale løsninger

I First Consulting hjælper vi virksomheder og organisationer med at identificere potentialet ved digitalisering af processer eller med en egentlig digital transformation af forretningen. For IT og digitalisering handler dybest set om at kombinere strategi, organisation, processer og teknologi – hvor kan vi bruge teknologien, og hvordan gør vi det?

Vi kender IT-markedet, systemerne og leverandørerne. Vi bistår med at kortlægge jeres forretning, dens processer og værdikæde samt marked, konkurrencesituation og forretningsmæssige udfordringer. Derpå finder vi de IT-løsninger, der passer til jeres virksomhed. Og får det til at virke i dagligdagen.

First Consulting ApS

Erik Buchwald Christensen Kongebakken 30

4000 Roskilde

Tlf. 40 56 80 25

ebc@firstconsulting.dk

www.firstconsulting.dk
166 166

ForsikringsMæglerGruppen Danmark

FMG er profesionelle forsikringsmæglere

Udbytte for virksomheden:

• Engagement, ansvarlighed og partnerskab

• Sikkerhed for korrekt forsikringsdækning gennem professionelle værktøjer og dygtige erfarne forsikingsrådgivere

• Altid sikret uvildig og professionel rådgivning

• Samarbejdspartner der alene skal varetage virksomhedens interesse

• Samarbejdspartner med forhandlingskraft i forsikringsmarkedet

• Altid samme forsikringsrådgiver og sikret lav forsikringspræmie

• Tidsbesparelse for virksomheden og optimering af dens risiko og dermed indtjening

• Rådgiving og kontrol ved skader www.fmg.dk

ForsikringsMæglerGruppen

Danmark

Betonvej 10, 1 4000 Roskilde

Tlf. 70 20 24 36 post@fmg.dk

ForeningLet

ForeningLet leverer et medlemssystem til små og store foreninger, som holder styr på medlemmer, opkrævninger, tilmeldinger, kommunikation, regnskab og meget mere. Kort sagt alle de administrative opgaver, en forening står over for.

Vores kunder spænder bredt fra idrætsforeninger og grundejerforeninger til landsforeninger og NGO’er. Medlemssystemet ligger i skyen, så man har altid adgang til systemet, blot man har en internetadgang. Det gør det også nemmere at deles om opgaverne, da alle kigger på de samme data. Der er support via mail og telefon inkluderet i alle vores abonnementer, så der er altid hjælp at hente.

ForeningLet

Anders Pallisgaard og Hanne Thillerup

Københavnsvej 261, 1. sal

4000 Roskilde

Tlf. 42 90 18 21

kontakt@foreninglet.dk

www.foreninglet.dk
167

Group Security - Vagt

og sikkerhed

Group Security har siden 2012 arbejdet som vagtselskab, vi tilbyder vores kunder følgende indenfor sikkerhed; byggepladsvagt, overvågning, livvagt, eventvagt, servicevagt og fastvagt opgaver. Vi ser hele vejen rundt om vores kunder og deres reelle sikkerhedsbehov. Mere sikkerhed er ikke nødvendigvis bedre sikkerhed, og derfor betaler du kun for den sikkerhed du har behov for.

Vi er der for vores kunder døgnet rundt, året rundt!

• Kunden kan ringe til os dag og nat, og vi reagerer med det samme

• Kundens problem er vores udfordring

• Vi holder hvad vi lover.

www.groupsecurity.eu

Group Security

Ken Rasmussen

Københavnsvej 261

4000 Roskilde

Tlf. 53 61 91 21 info@groupssecurity.dk

Din personlige sparringspartner

- En enklere vej til viden og vækst

Mit fokus er eksekvering. Vores evne til, at opnå de mål vi sætter os.

Min metode er personlig sparring. Med mig i dit hjørne vil du have en makker, der ved, hvordan du kommer til, at eksekvere virksomhedens strategi.

Viden om hjernen og menneskelig adfærd er nøglen til udvikling og afgørende for vores forståelse, af de problemer der giver svag eksekvering.

Min sparring tilpasses altid dit behov. Book en uforpligtende samtale med mig. Det er ganske gratis og foregår hos dig eller på mit kontor i Roskilde.

Gitte Hansen ApS

Jernbanegade 23

4000 Roskilde

Tlf. 53 52 28 01 gh@gittehansen.dk

www.gittehansen.dk
168 168

Erhvervsforsikringer

HF FORSIKRING tilbyder en bred vifte af forsikringer til erhvervslivet. Vi henvender os primært til mindre håndværksvirksomheder, servicevirksomheder og detailhandel. Manglende forsikringsdækning kan betyde store økonomiske tab for virksomheden.

Vi kan sammen med dig skræddersy den rigtige forsikringspakke, tilpasset din virksomhed inden for følgende områder: Brand, Tyveri, Vandskade, Driftstab, Bygningsforsikring, Motorkøretøjsforsikring, Ansvars- og arbejdsskadeforsikring m.m.

Selvom priserne, efter vores opfattelse, er konkurrencedygtige, er der altid mulighed for at opnå rabat, hvis man f.eks. påtager sig en selvrisiko, hvis man sikrer virksomheden bedre end det, der forlanges, eller hvis man indgår en 3- eller 5-årig forsikringsaftale.

www.hf-forsikring.com

HF FORSIKRING G/S

Betina Lykke

Ahlgade 41-43 4300 Holbæk

Tlf. 29 29 02 48 blb@hf-forsikring.com

Hjerteassistance ApS

Hjerteassistance ApS er en privat og kommercielt drevet virksomhed, der har sat sig som mål, at nedbringe dødeligheden ved akut opstået hjertestop. Via sponsorater og samarbejdsaftaler fra virksomheder, ønsker vi at udbrede livreddende udstyr til de mange brandfolk, sygeplejersker, paramedicinere, læger etc., der i deres fritid og på frivillig basis, ønsker at redde flere liv. Disse frivillige kaldes Hjerteassistenter. Med dette koncept, har vi gjort hjertestarteren mobil.

Vi samarbejder med Region Sjælland og via et integreret system (APP), er vi koblet sammen med alarmcentralen. Vil jeres virksomhed hjælpe til med at redde liv i jeres lokalområde, så kontakt os.

www.hjerteassistance.dk

Hjerteassistance ApS

Smedelundsgade 5, 2. sal

4300 Holbæk

Tlf. 93 54 70 00

ulrich@hjerteassistance.dk

169

Incognita - virksomhedsrådgivning om GDPR

Mange virksomheder er i tvivl om, hvorvidt de efterlever databeskyttelsesforordningen (GDPR). Reglerne er komplicerede, og det kræver en stor indsats at opnå fuld compliance.

Incognita kan bistå din virksomhed med de mange opgaver, fx lovpligtig dokumentation, risikovurderinger, undervisning af medarbejdere, databehandleraftaler, tilsyn med databehandlere og meget andet.

Men vidste du også, at den samlede indsats er af stor værdi for din virksomhed? Vil du vide hvordan, så læs mere på min hjemmeside.

www.incognita.dk

Incognita ApS

Marie Louise Egelund

GDPR Rådgiver

Tlf. 60 83 63 00 kontakt@incognita.dk

Instalight

Du skal bruge lys til at motivere og skabe stemning.

LED-stemningsbelysning er det ekstra lir, kant og personlighed du kan tilføje rummet.

LED-belysning i dag er indbygget i facader, vægge, lofter, møbler og gulve. Her er det muligt at skabe stemning og fokus omkring udvalgte områder.

Instalight har mere end 10 års erfaring med integration af LED-belysning hos virksomheder i Danmark. Vi er uddannet elinstallatører og har erfarne teknikere, som håndterer processen fra A til Z.

På vores hjemmeside kan du se cases, eksempler og få inspiration til dit kommende projekt.

Instalight

Thomas Jensen

Søndre Mellemvej 8

4000 Roskilde

Tlf. 51 50 33 81

Info@instalight.dk

170 170
www.instalight.dk

IT og datakonsulenter

Hos ITPA får du adgang til de mest kompetente og erfarne freelancekonsulenter, som står klar til at træde til i dine projekter. Når du handler med ITPA får du:

• Konsulenter med dokumenteret kompetence

• Hurtig respons - vi er klar når du er

• Fordelagtige timepriser

• Aftaler med fleksibel forlængelse

• Uafhængighed af teknologileverandører

• Forståelse for dine forretningsbehov

• Hjælp af os uanset hvilken teknologi du anvender

www.itpa.dk

ITPA Consulting ApS Kenneth Valeur Andersen

Valdemarsgård 13 4320 Lejre

Tlf. 53 74 71 84 kva@itpa.dk

JKS – vikar og rekruttering

JKS er med sine 40 afdelinger fordelt i hele landet Danmarks største vikar- og rekrutteringsbureau. Vi servicerer inden for alle branchetyper. Afdelingen i Roskilde sikrer fleksible bemandingsløsninger, der øger konkurrenceevnen hos vores kunder. Dette har vi mere end 25 års erfaring i. Vi vægter den nære tilstedeværelse højt, og for os er det altafgørende at være tæt på virksomheder og kandidater i Roskilde og omegn. Derfor er kontoret også bemandet med lokalkendte konsulenter, der bor i området og har kendskab til forholdene i Roskilde. Det tætte samarbejde vi har med de lokale virksomheder gør, at vi matcher de rigtige profiler til vores kunder. JKS i Roskilde kan derfor hjælpe dig, uanset om du søger nye udfordringer eller nye medarbejdere.

www.jks.dk/for-virksomheder/roskilde JKS Industrivej
4000 Roskilde Tlf. 46 31 07 50 roskilde@jks.dk 171
21

Job&Råd - samarbejder med Jobcentre og virksomheder

Job&Råd leverer serviceydelser til jobcentre, jf. Lov om Aktiv Beskæftigelse og understøtter indsatsen med at få borgere tilbage på arbejdsmarkedet eller videre til afklaring. Det gør vi bl.a. ved at iværksætte håndholdte forløb som gør, at den enkelte borger føler sig set, hørt og forstået samt med fokus på det gode samarbejde med sagsbehandler og andre interessenter. Vi arbejder på samarbejde med private virksomheder.

Kontakt os for info.

www.jobraad.dk

Job&Råd Tina Toft-Jørgensen

Industriparken 44A 2. sal 2750 Ballerup

Tlf. 60 13 70 33 kontakt@jobraad.dk

LE34 Roskilde viser vejen

- Danmarks største rådgivende landinspektørfirma

Roskilde er i rivende udvikling, og LE34 gør byens visioner til virkelighed. Fra planlægning og byudvikling til ekspropriation og tinglysning. Fra afsætning og udstykning til monitorering og laserscanning. Vores specialister dækker det hele – både på landjorden, til vands og fra luften.

Vi har specialiseret os i at vise vejen lige dér, hvor vores kunder har brug for os. Vi kender Roskilde – både by og folk samt oplandets omfang og form, og vi er lige i nærheden af dig. Kontakt os og hør mere – vi er din seriøse og lokale samarbejdspartner uanset projektets størrelse.

Landinspektørfirmaet LE34 A/S

Industrivej 6

4000 Roskilde

Tlf. 46 36 31 30 roskilde@le34.dk

www.le34.dk
172 172

Lekon Rådgivning

− Når certificering er god business

Hos Lekon hjælper vi hurtigt og effektivt virksomheder i mål med anerkendte certificeringer. Vi leverer enkle ledelsessystemer, som tilfører værdi for både ledelse, medarbejdere og kunder. Vi er altid i øjenhøjde med din virksomhed, når vi omsætter love og standarder til konkrete løsninger. Ud over at leve op til standardens krav bliver I klogere på, hvordan kravene kan bidrage til bedre processer, en højere score på kundetilfredshed og i sidste ende en bedre forretning. Med en ISO-certificering inden for f.eks. kvalitet, miljø eller arbejdsmiljø er jeres virksomhed altid up to date på internationale tendenser. Ledelsessystemet understøttes af vores software Ledoc − en bonus for virksomheden, der ønsker overblik og enkel styring af dokumenter, udstyr, leverandører, afvigelser, kompetencer m.m.

www.lekon.dk

Lekon Rådgivning

Penselstrøget 30

4000 Roskilde

Tlf. 46 76 71 11

Lekon@lekon.dk

Lerke Konsulent -

Minimerer spild og skaber merværdi

Lerke Konsulent skaber holdbare forbedringer, hvor andre blot skaber forandringer!

Ved at kombinere procesoptimering, forbedringsledelse og adfærdsdesign udarbejder vi sammen de løsninger, der er rigtige for jeres virksomhed eller organisation. Vi minimerer spild og skaber merværdi. I er eksperter indenfor jeres fagområde, derfor foregår alt i samarbejde med ledere og medarbejdere. Gennem f.eks. observationer af arbejdsgange, arbejdsgangsanalyser, procesoptimering, undervisning, facilitering, rådgivning og coaching deltager Lerke Konsulent i hele processen, så også implementeringen sikres.

Metoderne og værktøjerne kan anvendes af både produktions- og servicevirksomheder til såvel udviklingsopgaver som optimering af den daglige drift.

Lerke Konsulent

Jane Lerke

Søparken 21

4000 Roskilde

Tlf. 27 49 02 08

kontakt@lerkekonsultent.dk

www.lerkekonsulent.dk
173

Lunddal Consulting

Lunddal Consulting

Lunddal Consulting samarbejder med virksomheden omkring vækst- og strategiplan – vi kommer rundt om alle aspekterne. Du/i kommer bl.a. til, at stå med et budget + indsatsområder, der er beskrevet med realistiske handlingsplaner, herunder kundeemner, leverandører m.v.

Er du/I klar til det fælles arbejde?

• Har du og din virksomhed behov for, at få lavet en klar forretningsstrategi med formulering af din ambition, mål, økonomi og salgsindsatser for de næste 3 år?

• Har du brug for, at få skabt overblik og en klar sammenhæng i forhold til hvilke kunder du skal gå efter, dine produkter og ydelser, prissætning og salgsaktiviteter?

www.lunddalconsulting.dk

Lunddal Consulting Hanne Lunddal Jensen Jægerdammen 24 2605 Brøndby

Tlf. 21 62 95 01

HLJ@lunddalconsulting.dk

Måttelevering.dk

Måttelevering.dk ApS er en 100 % danskejet servicevirksomhed, der leverer landsdækkende service og totalløsninger inden for måtter og hygiejne. Hos Måttelevering.dk finder du et bredt sortiment af måtter, bl.a. bomuldsmåtter, nylonmåtter, samt logo og aflastningsmåtter. Der leveres også totalløsninger til toilet rum, f.eks. sprit- og sæbedispensere, papirhåndklæder m.m. Alle måtter og hygiejne produkter er af den højeste kvalitet, der findes på markedet. Desuden henter, vasker og leverer Måttelevering.dk, så kunderne altid har rene måtter til en god pris. Loyalitet, punktlighed, ærlighed og fleksibilitet er i højsædet, og hos måttelevering er de ikke større, end at de kender alle deres kunder. Deres kunder dækker fra den lille forretning på gågaden, til den store koncern med afdelinger i hele Danmark. www.måttelevering.dk

Måttelevering.dk

Kignæsbakken 13

3630 Jægerspris

Tlf. 21 58 53 53

info@maattelevering.dk

174
S Y S T E M A T I K O G V Æ K S T

Motivhuset

Motivhuset bygger på en passion for at skabe sund vækst og hjælpe passionerede ejere og ledere med at nå deres mål. Vi minimerer de komplicerede strategianalyser og dermed kan vi sammen frigøre tid til eksekvering, opfølgning og justering. Det gør vi med en gennemtestet og håndgribelig metode, der er en praktisk ramme for at drive og udvikle en virksomhed.

MOTIV-huset™ er metoden der:

• Er designet til at fungere i din travle hverdag

• Binder opgaver og udviklingsinitiativer sammen

• Gør drift- og udviklingsopgaver synlige (for alle)

Motivhuset hjælper små og mellemstore virksomheder med at få en overskuelig strategi med fokus på eksekvering.

www.motivhuset.dk

Motivhuset ApS

Amtmandsvej 1

4300 Holbæk

Tlf. 53 80 03 00 kontakt@motivhuset.dk

MONTIS Bæredygtig forretningsudvikling

MONTIS Bæredygtig forretningsudvikling rådgiver om compliance på mange fronter:

• Rådgivning om risiko- og beredskabsledelse herunder opbygning af robusthed i organisationen

• Rådgivning i forhold til informationssikkerhed (cybersecurity) og persondata beskyttelse (GDPR)

• Hjælp til ISO certificering eller forberedelse af ISAE 3000/3402 erklæringer

• Implementering af smidige og effektive ledelsessystemer

• Implementering af whistleblowerorderinger og code of conducts

• Udvikling og implementering af CSR- og bæredygtighedsstrategier samt verdensmålene

• Ansvarlig leverandørstyring, CSR-rapportering, udarbejdelse af grønne regnskaber samt rapportering i henhold til §99a-c i Årsregnskabsloven

www.montis.dk

MONTIS Bæredygtig forretningsudvikling

Marianne de Montis

Karlslunde

Centervej
4030 Tune Tlf. 28 11 93 37 mdm@montis.dk 175
33

Rådgivende Landinspektør

- der flytter grænser og skaber byer

k a b v æ r d i f o r d i n

i r k s o m h e d g e n n e m

d v i k l i n g o g f a s t h o l d e l s e a f

d i n e s e n i o r m e d a r b e j d e r e .

i t i l b y d e r :

K o m p e t e n c e u d v i k i n g

F o r e d r a g

Mølbak Landinspektører A/S er en af landets største rådgivende landinspektørvirksomheder. Med hovedkontor i Roskilde har vi i mange år leveret rådgivning, løsninger og ydelser til private og erhverv i kommunen. Vi dækker alle facetter af landinspektørforretningen, og vores opgaver spænder bredt fra udvikling af nye boligområder til kyst- og klimasikringsprojekter og fra afsætning og udstykning til ekspropriation. Vi er skarpe på afsætning af bygninger og tilbygninger, fastlæggelse og afmærkning af skel, opdeling af ejendomme i ejerlejligheder, udstykning og opmåling af grunde, rådgivning af naboretlige forhold og tinglysning. Vi hjælper med rådgivning i forbindelse med udvikling og planlægning af nye byområder og med rådgivning ifm. areal- og rettighedserhvervelse til lednings- og jernbane- eller vejanlæg www.molbak.dk

S e n i o r p o l i t i k

O u t p l a c e m e n t

MØLBAK Landinspektører A/S

Ledreborg Allé 130A

4000 Roskilde

Tlf. 70 20 08 83 molbak@molbak.dk

D e t g o d e s e n i o r l i v D E T G O D E S E N I O R L I V

State of the art seniorudvikling

T A K T @ N O B L E L I F E . D K

2 4 5 9 0 2 0 4

S k a b v æ r d i f o r d i n

v i r k s o m h e d g e n n e m

Seniorernes viden, erfaring og ekspertise gør dem værdifulde for langt de fleste organisationer. Alligevel finder mange virksomheder det svært at fastholde dem. En del af problemet skyldes, at vores behov ændrer sig med alderen, og vi motiveres anderledes. Seniorer sætter mere pris på anerkendelse end økonomisk gevinst. I samråd med seniorer, erhvervsledere, karriererådgivere, psykologer og eksperter i personlig udvikling har Noble Life opbygget et kompetencehus specifikt designet til at skabe værdi gennem udvikling af seniormedarbejdere.

u d v i k l i n g o g f a s t h o l d e l s e a f

d i n e s e n i o r m e d a r b e j d e r e .

V i t i l b y d e r :

Vi har forløb, kurser, foredrag og workshops til virksomheder og privatpersoner. Modsat andre er vores tilgang holistisk, fordi vi ved, at denne tilgang skaber forandringer og resultater.

K o m p e t e n c e u d v i k i n g

F o r e d r a g

S e n i o r p o l i t i k

O u t p l a c e m e n t

Noble Life

Langebjerg 1

4000 Roskilde

Tlf. 24 59 02 04

kontakt@noblelife.dk

www.noblelife.dk
E
176 176

OneOffice

Hos OneOffice i Roskilde møder du et erfarent team af IT professionelle, som forstår din virksomhed.

I mere end 20 år har vi været IT partner for små og mellemstore virksomheder.

Vi rådgiver virksomheder i alle brancher, og vil også kunne rådgive dig om de bedste IT løsninger for netop din virksomhed.

Vi har kompetencerne til at hjælpe dig med håndtering af den samlede IT opgave, eller udvalgte dele af jeres behov. Det er alt fra konsulent rådgivning, hosting, sikkerhed, licenser og hardware.

Kontakt os, så kan vi vende jeres behov og finde den bedste løsning sammen. www.oo.dk

OneOffice

Universitetsparken 2, st.th.

4000 Roskilde

Tlf. 70 21 18 13 salg@oo.dk

Du kan få øget din virksomheds indtjening og flere kunder

Et samarbejde med Optimax giver dig:

- Øget værdi af din virksomhed

- Klare strategiske mål for virksomheden og medarbejderne

- Operationel plan for alle medarbejdere, så I når målene

- Bæredygtighed indarbejdet i din virksomheds strategi

- Flere kunder

Hvad ønsker du at samarbejde med Optimax om? Ring direkte til Jørgen på M: 2073 6399 og hør, hvordan vi kan gøre det sammen. www.optimax.dk

Optimax

Jørgen S. Lauritsen Københavnsvej 69 4000 Roskilde

Tlf. 43 52 66 99

info@optimax.dk

177

Renoveringskonsulenterne Ap

Marie Lundberg Hansen

Chila Yunai

Louise Finderup

Pulsen 5

4000 Roskilde

mail@renokonsult.dk

Provice

Se priser

Se eksempler på priser på renokonsult.dk

Provice hjælper virksomheder med at styrke forretningen gennem grøn omstilling. Vi afdækker konkrete og brugbare løsninger, som er kommercielt interessante og indeholder gode miljøpotentialer. Vi hjælper med at forankre tiltagene, så næste skridt starter på et højere niveau. Vi bistår med konkret rådgivning, som matcher kundens situation, behov og muligheder. Vores udgangspunkt er mange års arbejde med den grønne og bæredygtige dagsorden, som vi kombinerer med praktisk erfaring med at skabe reelle forandringer fra udvikling af strategier til implementering af projekter. Det hele er bundet op på vores vision om at bidrage til en mere bæredygtig samfundsudvikling og cirkulær økonomi.

Provice er konsulent for SMV Grøn, SMV Digital og SMV Grønne kompetencer. www.provice.dk

Provice

Havnevej 45A

4000 Roskilde

Tlf. 22 88 14 89 / 93 95 31 11 info@provice.dk

Renoveringskonsulenterne ApS

Myndighedseksperterne Renoveringskonsulenterne, er et mindre rådgivningsvirksomhed, som hjælper vores kunder med myndighedsansøgninger, lovliggørelsessager og ændringer i BBR. Vi kan også hjælpe dig med at overskue dit fremtidige byggeprojekt i forhold til myndighedsansøgninger (forhåndsdialog), lokalplanforhold og alt andet, som en myndighedsansøgning indeholder. Vi taler ”myndighedssprog”, så vi kan også være behjælpelige, hvis du ikke forstår hvad kommunen beder dig om i forbindelse med din ansøgning. Vi er en virksomhed, der brænder for den eksisterende bygningsmasse, og vi lægge vægt på faglig kvalitet og konstruktiv dialog. Hos Renoveringskonsulenterne kan vi blandt andet hjælpe dig med

• Byggeansøgning – også om lovliggørelse og BBR ændringer

• Restaurering / renovering af byggeri – hvordan skal det gribes an

• Indretning og farvesætning af facader og rum

Renoveringskonsulenterne ApS

Penselstrøget 13 4000 Roskilde

Musicon

Tlf. 51 90 36 55

mail@renokonsult.dk

• Bygherrerådgivning
www.renokonsult.dk
178 178

RøssellFinance

RøssellFinance’ service spænder fra det praktiske arbejde med udarbejdelse af perioderegnskaber, økonomirapporter samt budgetter. Derudover tilbydes projektstyring og optimering, sparring i forbindelse med økonomi, strategi og forretningsplaner. Har I brug for interimledelse ved sygdom, opsigelse mv., så er det også en del af paletten.

RøssellFinance har erfaring fra økonomifunktioner i mindre og mellemstore virksomheder i forskellige brancher. Erfaringen spænder fra det praktiske arbejde i økonomifunktionen til ledelsesopgaver, forretningsmæssigt administrativt, økonomisk og personaleledelsesmæssigt.

RøssellFinance

Torben Røssell, cand.merc.

Sankt Hans Gade 5 4000 Roskilde

Tlf. 53 63 13 94 torben@roessellfinance.dk

Relazion − Din vej til bedre relationer

Gode relationer har betydning for, hvordan vi har det – både hjemme og på job. Gode relationer betaler sig – mentalt og økonomisk. Jeg hjælper dig, jer i familien eller som leder i teamet med fokus på de gode relationer. Måske har I ubalance, dårlig stemning, svær kommunikation, stress, mange skift eller udfordrende ledelse.

Jeg kan gøre en forskel som Kandidat i pædagogisk psykologi, med lang erfaring som familierådgiver og psykoterapeut. Familien eller arbejdet får solid kompetent sparring, der giver jer ressourcer til et godt miljø. Book workshops til arbejdspladsen, en plads i ledernetværket, foredrag eller familierådgivning.

Relazion

Lone Carmel

Fjordvej 3

4000 Roskilde

Tlf. 21 47 10 88 lone@relazion.dk

www.relazion.dk
179

Sabrina Søndergaard -

indretning og design

Sabrina Søndergaard hjælper boligejere og virksomheder med at designe og indrette rum – fra personlige hjem til indbydende restauranter. Min tilgang til indretning er baseret på grundig forskning, kreativitet og en omfattende forståelse af materialer, farver og trends. Jeg tror på, at et vellykket indretningsprojekt er resultatet af et tæt samarbejde mellem mig og mine kunder, hvor deres behov og ønsker er i centrum. Jeg arbejder målrettet for at skabe funktionelle rum, der kombinerer æstetik med brugervenlighed og skaber en følelse af harmoni og velvære.

Jeg kan lide at udforske den legende stil, hvor farver, materialer og kontraster mødes, og hvor rummet afspejler personlighed og dna.

www.sabrinasondergaard.dk

Sabrina Søndergaard

Indretningskonsulent

Tlf. 25 14 62 14

sabrina@sabrinasondergaard.dk

SEDNA

SEDNA v/Erik Hendriksen hjælper med at forbedre virksomhedens processer. Jeg er 100% uvildig rådgiver Jeg er godkendt af digitaliseringsstyrelsen så man kan søge støtte via puljer fra smvdigital.

Jeg har arbejdet som revisor, har solgt og implementeret softwareløsninger i mange år og kender derfor branchen og de forskellige leverandører særdeles godt. I 1994 stiftede jeg selv en virksomhed indenfor softwareudvikling. Virksomheden havde 25 ansatte. De sidste mange år har jeg primært arbejdet som rådgiver og hjulpet mange virksomheder med at finde nye og bedre værktøjer.

Jeg er praktikeren og har jord under neglene med masser af egen erfaring i bagagen.

www.sedna.dk

Erik Hendriksen Uvildig rådgiver indenfor digitalisering

Tlf. 20 29 88 86 ehe@sedna.dk

180 180

Senva

Strategi, forretningsudvikling, digitalisering, kultur- og organisation, drift- og salgsoptimering, køb, salg og fusion.

Vi hjælper dig og din virksomhed med at opfylde behov og ambitioner som bedre topog bundlinje, profitabel vækst, styrket konkurrenceevne og mere tid til andre værdiskabende områder.

Vi møder dig i øjenhøjde, lytter, forstår og tilgodeser alle faktorer når vi skræddersyr eksekverbare handlingsplaner og holdbare løsninger – der skaber både menneskelig og forretningsmæssig værdi.

Med vores 360-graders tilgang sikrer vi, at du og din virksomhed trives, bliver fremtidssikret og fremstår robust i markedet. Vi er med dig hele vejen, også under eksekveringen. www.senva.dk

Senva Danmarksgade 2A 4690 Haslev

Tlf. 41 71 21 05 henrik.tipsmark@senva.dk

Slip Stolen

- Reducer siddetid, hæv energien og få alle med

Hos Slip Stolen fokuserer vi på at reducere siddetid for at skabe mere bevægelse ved skrivebordet, der giver mere energi til dagen, både på og efter arbejde.

Med udgangspunkt i sidningen får vi alle med og undgår modstand, fordi vi tager højde for, at alle er forskellige. Det skal kunne passe ind og give mening i arbejdsdagen.

Slip Stolen kan bruges som inspirerende foredrag, workshop for en afdeling eller arbejdsmijøorganisatioen eller som koncept til hele virksomheden. Det opfylder WHO’s og Sundhedsstyrelsens anbefalinger om netop reduceret siddetid. Slip Stolen er nøglen til et sundere arbejdsmiljø og kulturskifte ved skrivebordet.

www.slipstolen.dk

Slip Stolen Lone Østergaard Bellisvej 6

4300 Holbæk

Tlf. 23 46 01 51 info@slipstolen.dk

181

Skab en visuel kunderejse, der arbejder som en salgsplatform

Jeg hjælper oftest virksomheder med rådgivning, mentorforløb og undervisning i tiltag og kompetencer, der styrker den visuelle kunderejse indefor:

• Indretning og styling af butik, showroom, messestand

• Strategisk visual merchandising

• Billeder til SoMe og web (foto kursus / produktion)

• Emotionelle kundetyper & kundepsykologi

www.stinegrubbe.dk

Sweco - Europas førende arkitekt- og ingeniørvirksomhed

Sweco planlægger og designer fremtidens byer og samfund.

Vores rådgivning spænder vidt – fra udvikling af byer, bygninger og grønne områder til effektive og miljørigtige transportløsninger samt store vand- og energiprojekter.

I Danmark er vi repræsenteret med kontorer i hele landet og kan på den måde tilbyde lokal tilstedeværelse over for vores kunder.

Læs mere på

Sweco

Carsten Sørensen

Afdelingschef

Rabalderstræde 7, 3. sal

4000 Roskilde

Tlf. 75 62 34 99

www.sweco.dk
182 182

Pensionsspecialisterne v. Söderberg & Partners

Vi blev etableret i 2016, med en vision om, at skabe et landsdækkende uafhængigt tværfagligt mæglerteam, bestående af fagspecialister - for at sætte et nyt benchmark i pensionsbranchen. Vi kalder det vores HR – koncept. Ideologien er at forene branchens fagspecialister med markedets største ”buying power”. Formålet er at udnytte vores indsigt og erfaring, til at sikre virksomhed som medarbejder de bedste vilkår for deres pensionsløsning. Som de første i Danmark, har vi etableret landsdækkende samarbejder med specialiseret advokat- og socialrådgiver assistance. Vores samarbejdspartner er Nordens største uafhængige analyse- og mæglerhus - Söderberg & Partners, som repræsenterer alle pensions- og sundhedsudbydere. Vores benchmark-analyse opdateres dagligt af 38 økonomer og aktuarer.

www.soderbergogpartners.dk

Din uafhængige pensionsrådgiver

Er din virksomhed på jagt efter en ny pensionsordning, eller trænger den nuværende til en grundig gennemgang?

Ved at samarbejde med os som jeres pensionsrådgivere vil I få:

• Skræddersyet rådgivning, der passer til jeres virksomheds specifikke behov.

• En strategisk og fagligt kompetent partner, der kun fokuserer på jeres interesser.

• En dedikeret personlig rådgiver.

• Adgang til fordelagtige pensionsløsninger takket være vores tætte relationer til markedets førende pensionsudbydere og vores stærke position på det nordiske marked.

Vi er klar til at hjælpe jer med at finde den bedste løsning, der opfylder både jeres virksomheds og medarbejderes behov for fremtiden.

www.soderbergpartners.dk

Söderberg & Partners

Jan Wihlborg

Partner, Pensionsspecialist

Tlf. 60 14 44 29 jan.wihlborg@soderbergpartners.dk

Söderberg & Partners

Stig Nelkop

Partner

Tlf. 53 53 39 87

stig.nelkop@ soderbergpartners.dk

183

Teamplayer

Teamplayer har mere end 13 års erfaring med at sikre virksomheder kvalificeret arbejdskraft på de opgaver de har brug for at få løst. Vi hjælper i dag primært detail og specialhandlen i hele landet, med at opfylde, sælge og promovere varer til kunderne.

Vi tilbyder fleksibel arbejdskraft 24/7 til både faste og ad-hoc småjobs.

I virksomheden er der over 100 engagerede medarbejdere med høj faglighed og som selvstændigt kan tage ud på vegne af jer og løse lige den opgave du har brug for hjælp til.

Og vigtigst af alt: Vi går ikke på kompromis med kvaliteten af det arbejde, der udføres.

Er du blevet nysgerrig, så læs mere om os på teamplayer.dk www.teamplayer.dk

Professionel Byggerådgivning

Torben Hvid Rasmussen, bygningskonstruktør og faglært murer, er stifteren af THR Byggerådgivning. Siden 2005 har vi tilbudt byggerådgivning og leveret ekspertise som synsog skønsmand, voldgiftdommer og byggesagskyndig i over 1.000 sager.

Med vores håndværksmæssige baggrund vejleder vi boligforeninger og boligejere i bygge- og renoveringsprojekter. Vi tilbyder også rådgivning ved tvister og uenigheder inden for byggeri. Med over et årtis erfaring som beskikket byggesagkyndig og som censor for bygningskonstruktør- og diplomingeniøruddannelserne, er vi din pålidelige partner i byggeprojekter.

Besøg os på:

www.thrbyggeraadgivning.dk

Teamplayer v. Karin Nielsen

Industrivej 21, 1. sal 4000 Roskilde

Tlf. 70 20 45 44 tp@teamplayer.dk

THR Byggerådgivning ApS v/ Torben Hvid Rasmussen

Ternevej 3 4000 Roskilde

Tlf. 20 18 40 09 info@thrbyggeraadgivning.dk

Torben Hvid Rasmussen Bygningskonstruktør Constructing Architect Syns- og skønsmand Voldgiftsdommer Ternevej 3 DK-4000 Roskilde Telefon +45 46 36 03 54 Mobil +45 20 18 40 09 torben.rasmussen@mail.tele.dk thr@mail.tele.dk
184 184

Toft Administration - Nærværende ejendomsadministration af andels- og ejerboliger samt privat udlejning

Hos Toft Administration har vi kunden i fokus, og vi gør os umage for at kende jeres ejendom Med Toft Administration sikrer du dig en god samarbejdspartner og en tæt kontakt. Vi er 10 dedikerede medarbejdere, der arbejder for kunden

Vi effektiviserer vores arbejdsgange med integrerede IT-løsninger, hvor du får direkte adgang til regnskab, bilagsmateriale og relevante dokumenter samt gode kommunikationsværktøjer til beboerne Toft Administration er medlem af brancheorganisationen EjendomDanmark, hvor vi løbende videreuddanner os

TOFT ADMINISTRATION når det skal være nemt www.toftadm.dk

Toft Administration Bredgade 23C

4000 Roskilde

Tlf. 70 27 41 27

info@toftadm.dk

Værdiskaber

Er du en af de mange introverte selvstændige eller konsulenter, som ved siden af deres primære fagområde også har salgsopgaver?

Hos Værdiskaber ApS har vi gennem mere end 20 år klædt introverte på til at “navigere i en ekstrovert verden”.

Det handler om at få kunderne til at komme til dig, så du slipper for at skulle ud og “jagte” dem.

Kontakt mig og hør, hvordan du gør din arbejdsdag meget enklere som “introvert sælger”.

Værdiskaber ApS Flemming Eiberg

Søndersøvej 51 3500 Værløse

Tlf. 25 59 90 00

info@vaerdiskaber.dk

www.vaerdiskaber.dk
J E G H J Æ L P E R I N T R O V E R T E S E L V S T Æ N D I G E M E D M A R K E D S F Ø R I N G O G S A L G I E N E K S T R O V E R T V E R D E N
185

Få overblik over fremtiden

Wearefuturemakers hjælper ledere og virksomheder med gøre fremtiden tydelig, og definere de vigtigste udviklingsområder, som I kan tage fat på – store som små.

Sammen skaber vi overblik over:

• Hvilke megatrends og trends skal I kende og reagere på

• Hvad er vigtigt for virksomheden på den korte og den lange bane, og hvad vil det kræve af tid, økonomi og af jer som ledere

• Afklaring af, hvad I har overskud til at gøre selv, og hvad I har brug for hjælp til – og hvor I finder de gode mennesker, der kan hjælpe jer

• Hvordan vi sikrer, at udviklingen ikke drukner eller bliver glemt i driften

• Hvordan I skaber ressourcer til udviklingen ved at bygge på jeres styrker og talenter

Book os og få greb om fremtidens muligheder og trusler, så I er godt forberedt.

www.futuremakers.dk

Wearefuturemakers ApS

Tanja Dinsen

Jernbanegade 23

4000 Roskilde

Tlf. 2530 2808

hello@futuremakers.dk

Assistance til at få indfriet dine drømme eller målsætninger

Repræsenterer du en ”VIRKSOMHED” som har behov for assistance til at få indfriet virksomhedens målsætninger, få fjernet nogle problemer/udfordringer og/eller få tilført ny Inspiration – Energi og Løsninger som kan optimere din virksomhedsdrift og virksomhedens videre udvikling?

Som ”PRIVATPERSON” har vi jævnligt drømme og tanker om, hvordan vi kan skabe et godt og meningsfuldt liv for os selv og i samspil med andre. Har du behov for assistance til af finde ”Din Personlige Nøgle” og vejen til ”Det gode liv”, få høj selvtillid, mentalt overskud, undgå stress og mobning, føle vindermentalitet og livsglæde?

Friborg Consulting

Michael Friborg Madsen

Tlf. 30 33 80 99

mfm@wowme.dk

186 186
www.wowme.dk

Få ro i sindet med Zure!

Vi tilbyder løsninger på dine udfordringer med drive og ekspertise inden for Microsoft Azure. Med over 10 års erfaring som 8-gangs Guld Partner står vi klar til at rådgive, opbygge og supportere din virksomhed.

Vores fokus på Azure har skabt en imponerende portefølje af succesfulde projekter, der spænder fra IoT-løsninger til datahåndtering.

Vores dedikerede team arbejder på tværs af grænser, tilbyder frihed til at træffe beslutninger og værner om kvalitet og et menneskeligt arbejdsmiljø. Gør din virksomhed bedre med Zure – vi er altid åbne for nye samarbejder!

www.zure.com

Zure Denmark

Kenneth Bess

Betonvej 10

4000 Roskilde

Tlf. 71 70 60 07

kenneth.bess@zure.com

Skal din virksomhed også være med i vores virksomhedsguide?

Vil du også være med i bogen, så er du hjertelig velkommen. Du kan allerede nu være med i vores digitale udgave erhvervsforum.dk/virksomhedsguiden og komme med i næste trykte udgave, der udgives i 2025. Skriv allerede nu til info@erhvervsforum.dk.

187

Kickstart din virksomhed nu - en guide til iværksætteri i Roskilde

I Roskilde er iværksætterglæden stor, men det kan være svært at knække koden på den succesfulde iværksætterrejse. I iværksætterbogen kan man derfor læse om 11 forskellige iværksættere og deres rejse b.la. om en virksomhed med fokus på cirkulær cykeløkonomi, et par brødre med en fælles passion for musik, og to kokke der brænder for mad og lokalsamfund, samt mange flere.

Kickstart din virksomhed nu!

• 74 gode råd til dig som iværksætter

• 11 fortællinger om iværksættere og deres iværksætterrejse

• 11 aktører i Roskilde fortæller om, hvordan de hjælper iværksættere til succes

• 5 eksperter fortæller dig om alt det, du skal vide før du starter virksomhed

• Erhvervsforum Roskilde giver dig værktøjerne til at kickstarte din virksomhed

• Læs om 7 netværk i Roskilde der kan hjælpe dig videre og hvilke events du kan deltage i

• Hvor skal du placere din virksomhed?

Læs om 7 iværksætterhoteller i Roskilde

Køb bogen for kr. 125,-

Er du interesseret i at købe bogen, kan den bestilles ved, at sende en mail med kontaktoplysninger til bogholderi@erhvervsforum.biz

188 188

OPLEVELSER

Museer, attraktioner, spillesteder, events, foredragsholdere og meget mere

189189

AABEN DANS

Med kroppen fortæller vi historien om at være menneske. Aaben Dans er et egnsteater i Roskilde. Vi laver tværæstetiske og nytænkende forestillinger på et højt kunstnerisk niveau med kroppen i centrum. Vi skaber to nye forestillinger hvert år, hvoraf mindst én er for børn og unge. Forestillingerne kan både være indendørs i teaterrummet og udendørs fx i et boligområde eller i Boserup skov. De indendørs forestillinger turnerer i både Danmark og internationalt. Hvert andet år arrangerer teatret SWOP festivalen - en international dansefestival for børn, unge og voksne, der viser ca. 40 kvalitetsforestillinger - ganske gratis. Derudover arbejder Aaben Dans med yngre kunstnere i udviklingsprogrammer samt med dans og koreografi i lokale institutioner og skoler. Teatret tilbyder danseundervisning i teatersalen til private børn som voksne. Vi vil bevæge vores publikum på en underholdende, overraskende, vedkommende og tankevækkende måde. www.aabendans.dk

Aaben Dans

Rabalderstræde 10 Musicon

4000 Roskilde

Tlf. 35 82 06 10 mail@aabendans.dk

Bisque Porcelænscafeen

Bisque Porcelænscafeen er Roskildes kreative cafe. Afhold jeres teambuilding i hyggelige rammer, hvor I på tid maler fx kaffekrus til kontoret. I kan også lade julefrokosten starte med et kreativt besøg hos os. Vi afholder firmaevents med bl.a. sæbeboblemaling og øl- og vinsmagning kombineret med at male. Ud fra jeres ønsker finder vi en kreativ vinkel på arrangementet.

I vælger porcelæn og farver og vi hjælper jer hele vejen – og serverer lækkerier fra vores sortiment ud fra jeres ønske. Efter 1 uge afhenter I jeres mesterværker. Vi lover jer, at det bliver en sjov og anderledes oplevelse. Der kræves absolut ingen forkundskaber. Anbefaling fra virksomhed: Bisque Porcelænscafeen er stærkt vanedannende. www.bisque.dk

Bisque Porcelænscafeen

Helle Krohn Johansen

Sortebrødrestræde 2

4000 Roskilde

Tlf. 42 74 55 50 bisque@bisque.dk

190 190

Boblerejser

I Boblerejser arrangerer vi rejser til særligt udvalgte og personligt afprøvede destinationer, med fantastiske boliger og unikke muligheder for dykning og snorkling - alt sammen ud fra en personlig samtale, hvor rejsen skræddersys til jer.

Vi arrangerer rejser for aktive familier, der elsker vand og nye oplevelser sammen, gerne med snorkling og dykning som aktiviteter.

Vi arrangerer også individuelt tilrettelagte rejser for virksomheder, med fantastiske aktiviteter, der giver mulighed for at udvikle organisationen, i unikke omgivelser, med helt særlige og spændende aktiviteter.

Vi holder desuden foredrag om det at dykke, og hvordan oplevelser under havets overflade kan påvirke livet ovenvande.

www.boblerejser.dk

Boblerejser v. Nana & Stefan Hostrup Mørch Clermontgade 12 4000 Roskilde

Tlf. 60 59 65 65 kontakt@boblerejser.dk

Casa Bailar Studio / CB-event

Casa Bailar, oversat som ”dansehuset” fra spansk, repræsenterer for os livsglæde, socialt samvær og bevægelse. Beliggende mellem Silvan og Bauhaus i industriområdet tiltrækker vi danseglade kunder fra hele Sjælland. Med 40 ugentlige hold, der spænder fra børnedanse over senior yoga og pole, tilbyder vi variation for alle aldre. Vores karismatiske undervisere fra hele verden sikrer en positiv oplevelse, og vores danseaftener med temaer som Halloween tilføjer ekstra krydderi.

Vi tilbyder ikke kun undervisning, men har også en bred vifte af events og lokaleudlejning. Prøv vores virksomhedsintrotilbud: Cuba-aften med tapas, romsmagning og dans for kun kr. 200 pr. person. Kom til Casa Bailar og føl dig som en del af vores glade familie.

Casa Bailar Studio / CB-event

Mia Krogaard

Industrivej 44C

4000 Roskilde

Tlf. 53 64 21 77

kontakt@casabailar.dk

www.casabailar.dk
191

Gimle

Gimle er Roskildes regionale spillested. På tre scener, Tanken, Kælderen og The Raven, præsenteres årligt ca. 300 koncerter og events med over 30.000 gæster. Gimle er det mest anerkendte spillested på Sjælland uden for København.

Vi arrangerer også de populære sommerkoncerter i Byparken, koncerter i Roskilde Kongrescenter og i en række kirker i og omkring Roskilde. Alt afvikles af Gimles store stab af frivillige og planlægges af en dedikeret stab af medarbejdere. Gimle driver samtidig caféen The Raven, som serverer mad og drikke til alt fra koncertgæster til studerende, der bruger stedet til gruppearbejde. The Raven præsenterer også standup, quizzer m.m.

www.gimle.dk

Gimle

Helligkorsvej 2

4000 Roskilde

Tlf. 46 37 19 82

mail@gimle.dk

Tlf. 24 82 15 65 kontakt@gastroclass.dk 192

Gastro Class - din private kokkeskole

Gastro Class handler om at skabe endnu mere glæde og begejstring i dit køkken

- Lav dejlige retter på et helt nyt niveau

- Bliv mere stilsikker og hurtigere

- Lev mere lækkert og mere bæredygtig med mindre mad

Gastro Class tilbyder coachede gastronomiforløb over 3x8 timers gastronomisk bootcamp og med opfølgende online coaching. Du får afgørende værktøjer og teknikker til at undgå madlavningens fælder. Desuden tilbyder Gastro Class også skræddersyede B2B kokkeskole teambuildingevents for virksomheder. Man får masser af inspiration og læring i at skabe enkle og flotte retter med stor velsmag. Forløbene er perfekte for direktions og ledelsesgrupper eller f.eks. til kundearrangementer.

www.gastroclass.dk

GASTRO CLASS Aps

Henrik Solkær

Kildehusvej 55

4000 Roskilde

Hedelands Veteranbane -

kørende tog sommer, efterår og vinter – morgen, middag og aften

Hver søndag i hele sommersæsonen, fra maj til september, samt i uge 42 og til jul, kører vi glade gæster ud i Hedelands naturområde, der egner sig perfekt til familieskovtur og friluftsoplevelser. Hedelands Veteranbane giver mulighed for at få sit eget særtog, hvor kun fantasien sætter grænser. Vi har fx kørt bryllupstog, firmature og befordret en masse hyggelige fødselsdags- og familieselskaber, der alle har fået en unik oplevelse af Hedeland fra toget. Hedelands Veteranbane drives af medlemmer af Industribaneklubben. Overskuddet fra driften og de donationer vi får anvendes til udbygning og bevarelse af det unikke smalsporede jernbanemiljø og materiel.

www.ibk.dk

Outdoor Adventures - Teambuilding

Hedelands Veteranbane

Brandhøjgårdsvej 2 2640 Hedehusene

Tlf. 22 80 08 99 trafikafdelingen@ibk.dk

og firmaevents

Fælles oplevelser i den skønne nationalpark Skjoldungernes Land til firma- og kundearrangement, kursus eller udlejning. Med et stort netværk af lokale samarbejdspartnere og producenter skaber vi de perfekte rammer for et vellykket firma- eller kundearrangement. Vi tilbyder udfordrende teambuilding, skønne naturvandringer, mad over bål, overnatning i det fri, byvandringer, mindfulness i naturen, yoga, paddleboard og kajakture. Alt sammen med fokus på lokale oplevelser, lokale steder og lokale fødevarer.

Outdoor Adventures er drevet af Lars Brøchner og skabt af en masse lokale guider og dygtige instruktører. Vi kender nationalparken og tager dig, dine kolleger eller kunder med på outdoor-oplevelser, der er tilpasset jer. Vi glæder os til at byde jer velkommen udenfor.

Outdoor Adventures

Lars Brøchner

Baunehøjvej 7 4000 Roskilde

Tlf. 53 89 05 85

kontakt@outdooradventures.dk

www.outdooradventures.dk
193

Opladning - er kodeordet for Powerful By Nature

Et oplevelsessted der genbooster energien og giver dig unik opladning til krop, sind og sjæl. Jeg byder dig hjerteligt velkommen til utallige spændende og kreative aktiviteter midt i den smukkeste natur i Hornsherred.

Yoga, Isbad og sauna er bare nogle af de skønne muligheder du kan opleve. Tilsæt event hvor naturens magiske gaver og nuet er omdrejningspunktet, så har du essensen af stedet her.

Tag kollegaerne, venner/veninder eller kom selv, jeg vil elske at have dig med.

Jeg glæder mig til vi ses.

www.powerfulbynature.dk

RAGNAROCK

Powerful By Nature

Pia Jørgensen

Kyndbyvej 53

3630 Jægerspris

Tlf. 40 95 12 80

pia@powerfulbynature.dk

Hele Danmarks rockmuseums ikoniske guldbygning er tegnet af stjernearkitekter fra hollandske MVRDV og danske COBE, og er et vartegn i bydelen Musicon. Den Røde Løber leder ind til oplevelserne i de skiftende udstillinger og caféen. Museumsbutikken har masser af anderledes gaveideer og er det eneste sted, hvor der sælges Roskilde Festival plakater. Museet udlejer mødelokaler og er venue for alt fra receptioner, produktlanceringer og firmafester. Kontakt vores bookingafdeling for muligheder og priser.

Hold øje med hjemmeside og modtag vores nyhedsbrev, med nyt om foredrag, særudstillinger, børneaktiviteter og arrangementer.

RAGNAROCK

Rabalderstræde 16, Musicon

4000 Roskilde

Tlf. 46 31 68 54

ragnarock@romu.dk

www.museumragnarock.dk
194
194

Roskilde Dyrskue

Roskilde Dyrskue er et af Danmarks største og mest traditionsrige dyrskuer.

I år afholdes der dyrskue på Dyrskuepladsen i Roskilde den 31. maj – 2. juni. I 2023 blev Roskilde Dyrskue besøgt af mere end 113.000 besøgende i løbet af de tre dage dyrskuet varede.

Roskilde Dyrskue formidler mødet mellem land og by og omfatter en bred vifte af udstillinger og aktiviteter for hele familien. Der er tusindvis af dyr, fødevareudstilling, maskinudstilling og som et nyere tiltag afvikles der DM i e-sportspillet Farming Simulator.

Roskilde Dyrskue afholder også den populære Store Hestedag, som er Danmarks største udendørs heste- og hundeevent.

Store Hestedag afholdes, hvert år den 1. weekend i september.

www.roskildedyrskue.dk

Roskilde Dyrskue Dyrskuepladsen 4000 Roskilde Tlf. 70 26 62 00 mail@roskildedyrskue.dk

Roskilde Golfklub

Har du lyst til natur, sport, god mad med udsigt og hygge med familie, venner eller samarbejdspartnere, så er du velkommen i Roskilde Golf Klub. Vi er ca. 1500 medlemmer, som nyder banen, naturen og klublivet året rundt. Her kan du blive medlem, spille som greenfee gæst eller vi kan arrangere et firmaarrangement for dig.

I Roskilde Golf Klub har vi også en restaurant, som er åben året rundt - her er du velkommen, uanset om du er medlem eller ej.

To gange om året holder vi særlige intro-forløb for nye medlemmer.

Roskilde Golfklub

Margrethehåbsvej 116 4000 Roskilde

Tlf. 46 37 01 81

sekretariat@roskildegolfklub.dk

www.roskildegolfklub.dk
195

Roskilde Lufthavn

– Unik mulighed for møder og events

Står du og mangler en alsidig og anderledes lokation til afholdelse af møde, reception, en produktfremvisning eller noget helt tredje, så kan Roskilde Lufthavn være behjælpelige med at skræddersy den helt rette løsning til dig. Beliggende i vores Terminal finder i Klais Kitchen, der tilbyder lækre forplejningspakker i forbindelse med møder og events. Pakken kan enten være en standardpakke eller en specialdesignet pakke, der imødekommer netop jeres specifikke ønsker. Roskilde Lufthavn er en lille eksklusiv lufthavn med en attraktiv beliggenhed kun 35 km fra København og med gratis parkering på lufthavnens parkeringsplads. Vores intime, hyggelige og moderne lufthavn har nogle unikke rammer til mange forskellige formål – så kom og besøg os og se, hvad vi har at byde på. www.rke.dk

Roskilde Lufthavn Lufthavnsvej 20

4000 Roskilde

Tlf. 32 31 62 20 rkefbo@cph.dk

Roskilde Museum

I dag er Roskilde en købstad tæt på hovedstaden. Men det er også en by, som har en helt enestående position i historien, og som på mange måder har formet det Danmark, vi kender i dag. Tværs gennem århundreder, uagtet nedgang og forfald, trækker middelalderens storhedstid sine spor, helt op til i dag. Roskilde-freden, Stænderforsamlingerne, den første jernbanestrækning og nutidens Roskilde-festival understøtter fortællingen om en by, som fortsat sætter sit præg på Danmarkshistorien. Roskildes dramatiske fortælling foldes ud i en sanselig oplevelse, hvor lys, lyd og rum understøtter fortællingen og slår skiftende stemninger an hele vejen gennem den store udstilling. Som gæst suges du ind i oplevelsen af fortidens stemninger og fortællinger, hvor du fysisk mærker kirkens magt og fornemmer byens forløb af snævre gader på egen krop.

www.roskildemuseum.dk

Roskilde Museum

Sankt Ols Stræde 3

4000 Roskilde

Tlf. 46 31 65 00

roskildemuseum@romu.dk

196 196

Roskilde Racing Center

Nordeuropas største gokart anlæg

Kunne du tænke dig at prøve, at køre gokart på Nordeuropas største gokart anlæg. Vi arrangerer kørsel til alt fra 1 person til grupper på over 100 deltagere. Vi stiller alt udstyr til rådighed, du skal kun sørge for fornuftigt fodtøj. Der kan være op til 24 kart på banen ad gangen.

Efter kørslen har du mulighed for at hygge i caféen og kigge resultatlisten igennem.

Ved større arrangementer tilbyder vi indbydende og store lokaler til enhver tænkelig lejlighed. Et stort mødelokale med plads til 80 personer inkl. AV-udstyr.

Vi tilbyder tillige catering med alt fra helstegt pattegris, grill menu til sandwich.

www.roskilderacingcenter.dk

Roskilde Racing Center

Abildgårdsvej 1-3, Tjæreby 4000 Roskilde

Tlf. 70 25 00 86

info@roskilderacingcenter.dk

Roskilde Teater

Roskilde Teater er en forening, der på frivillig basis booker og afvikler professionelle teaterforestillinger. Vi har over 50 års erfaring med at bringe teater til byen. Med over 50 årlige forestillinger er der teater for enhver smag – et bredt og alsidigt repertoire.

• Vi skaber rum for refleksion - et åndehul i hverdagen.

• Roskilde Teater bidrager til at styrke Roskilde kommunes kulturelle profil.

• Vi formidler teateroplevelser for børn, unge og voksne.

• Roskilde Teater giver mulighed for at afprøve nye teateroplevelser i lokale rammer.

Motto: Gå i teatret i din egen by!

Roskilde Teater

Smedegårdsparken 8 4000 Roskilde

Tlf. 23 96 72 05

info@roskildeteater.dk

www.roskildeteater.dk
197

Sct. Hans Have – en grøn oase

Sct. Hans Have er ideel til teamudvikling, kundearrangementer, personalearrangementer, fødselsdage, bryllupper og andre typer af arrangementer. Haven ligger langs Fjordstien, der forbinder denne smukke historiske have med Roskilde by og Boserup skov. Her er gratis parkering lige uden for haven og bus 207 passerer haven hver halve eller hele time. Vi kan også anbefale at cykle eller gå hertil fra Roskilde station. Vi byder på økologisk morgenmad, frokost, smukke blomster pyntede kager, vores egen lemonade samt varme drikke. Et besøg i Sct. Hans Have er som at tage en bid af haven og vores nære opland.

Sct. Hans have er en socialøkonomisk virksomhed, der med udgangspunkt i stedets særlige historie har som formål at fremme mental sundhed. Når I holder møde eller mærkedage i Sct. Hans Have støtter I dette vigtige arbejde.

www.scthanshave.dk

Tag væk fra kontoret

Trænger I til at blive blæst godt igennem og få fornyet energi til arbejdet? Vikingeskibsmuseet tilbyder unikke rammer til den aktive sommerudflugt, målrettet teambuilding eller afholdelse af møder og konferencer i maritime omgivelser.

Sct. Hans Have

Bistrup Allé 36

4000 Roskilde

Tlf. 27 84 56 66 info@scthanshave.dk

Sejl ud i de smukke traditionelle, nordiske både, hvor alle deltager aktivt i sejladsen, når der tages fat ved årene, sejlet hejses og kursen bliver sat. Alle sejladser ledes af vores professionelle instruktører, men I er besætningen, der får sejladsen til at lykkes.

Ønsker I at holde møder eller konferencer i anderledes, inspirerende rammer, tilbyder vi mødelokaler på Museumsøen med plads til op til 60 personer og i Vikingeskibshallen med plads til op til 120 personer. Café Knarr står for forplejningen og serverer mad, der er tilberedt efter principperne i ’Ny Nordisk Vikingemad’. www.vikingeskibsmuseet.dk

Vikingeskibsmuseet

Vindeboder 12

4000 Roskilde

Tlf. 46 300 200

booking@vikingeskibsmuseet.dk

CAFÉ • GARTNERI • BUTIK • PRIVATE ARRANGEMENTER MØDEFACILITETER •
EVENTS 198 198
KULTURELLE

28 Live - ikke bare en bar

28 Live er ikke bare en bar; det er et levende oplevelsesrum, der inviterer til samvær og fællesskab. Arranger jeres tilbagevendende fredagsbar eller eksempelvis kommende reception i de perfekte rammer. Her skaber vi en atmosfære, hvor hvert øjeblik kan forvandles til uforglemmelige minder sammen med venner, kollegaer, forretningspartnere og bekendte.

Designet til det voksne publikum (21+), byder vi på en mangfoldig underholdningspalette, der bl.a. inkluderer live sport, live musik og stand-up comedy mv.

Vores 450 m2 store oase har alt, hvad du drømmer om for en uforglemmelig aften. Hertil kan du også nyde solens stråler i vores charmerende gårdhave.

www.28live.dk

Live Ringstedgade 28B

Skal din virksomhed også være med i vores virksomhedsguide?

Vil du også være med i bogen, så er du hjertelig velkommen. Du kan allerede nu være med i vores digitale udgave erhvervsforum.dk/virksomhedsguiden og komme med i næste trykte udgave, der udgives i 2025. Skriv allerede nu til info@erhvervsforum.dk.

28
199
4000 Roskilde Tlf. 44 16 04 28

SMAG PÅ ROSKILDE

Uge 41

2 retter - 5 lokale råvarer.

Lokale restauranter går i uge 41 sammen om at afholde RO:KOST madfestival sammen med Erhver vsforum Roskilde.

Der er fokus på at skabe en dejlig madoplevelse med lokale råvarer.

Billetsalg starter mandag den 16. september 2024.

ROKOST.DK Tlf. 70 20 76 80 200 200

SPISESTEDER

Restauranter, caféer, takeaway, catering, selskabslokaler

201

Catering i Roskilde

Vi har specialiseret os i at levere indbydende, velsmagende og sunde frokoster til virksomheder. Mad med sjæl handler om hjemmelavede lækkerier, friske råvarer, nye smagsoplevelser, velvære, kvalitet og lysten til at udforske.

B\LUNCH har respekt for gode råvarer og vil behandle og tilberede dem, så de ender som en kulinarisk oplevelse. Vi ser en stor ære i at lave tingene fra bunden. At bage vores eget brød, at lave vores egne dressinger og marinader til kød, fisk og grøntsager.

Sammen løfter vi din virksomheds fulde potentiale.

www.b-lunch.dk

B. Lunch ApS

Betonvej 10, 4000 Roskilde

Tlf. 23 48 94 46

info@b-lunch.dk

Velkommen til Café Korn

Vi er glade for at byde dig og dine nærmeste velkommen i en af vores caféer.

Hos os kan du forvente en lidt anderledes café-oplevelse, hvor det du spiser, drikker eller ser omkring dig, er nøje udvalgt for at skabe den rigtige oplevelse og stemning.

Hos Café Korn ønsker vi at give vores gæster en dejlig café-oplevelse. Derfor er stemningen autentisk, ærlig og anderledes – ligesom den mad vi serverer. www.cafekorn.dk

Café Korn - Roskilde

Skomagergade 42-44

4000 Roskilde

Tlf. 35 12 40 00 roskilde@cafekorn.dk

202

Velkommen til Café Vivaldi i Roskilde

Hvis du leder efter den perfekte café i Roskilde, så besøg 1 af de 2 Café Vivaldi!

Vores caféer er utrolig hyggelige steder, hvis du er på udkig efter lækker cafémad, eller bare et sted, hvor du kan nyde en drink eller en kop kaffe.

Vi er bl.a. kendt for vores dejlige brunch, store sandwich, lækre burgere, møre bøffer og selvfølgelig skøn kaffe.

Skal jeres møde afholdes over en frokost, så er vi hurtige med at få maden på bordet.

Cafe Vivaldi ligger på Stændertorvet og på Ro’s Torv.

www.cafevivaldi.dk

Flid Gods - gårdbutik & café -

også til møder

En fantastisk smag og noget af det møreste oksekød du kan få. Det er resultatet af, at dyrevelfærden er i højsædet, når vi passer vores Skotske Højlandskvæg. I vores gårdbutik lig vores eget kød, men også gode spegepølser, grillpølser, leverpostej, marmelader og andet lækkert tilbehør. Alt sammen hjemmelavet, med fokus på høj kvalitet og årstidens smage.

Cafeen i den gamle svinestald tager udgangspunkt i gårdbutikkens varer, når vi serverer søndagsbrunch, et frokostbræt, holder et af vores madevents eller din næste mødedag i hyggelige rammer, tæt på naturen.

www.flidgods.dk

Café Vivaldi Stændertorvet

Stændertorvet 8

4000 Roskilde

Tlf. 46 37 40 05

staendertorvet@cafevivaldi.dk

Café Vivaldi Ro´s Torv

Ro´s Torv 1

4000 Roskilde

Tlf. 46 37 40 40 rostorv@cafevivaldi.dk

203

FLID Gods - gårdbutik & café

Maybritt & Christian Boeberg

Darupvej 173

4000 Roskilde

Tlf. 31 44 55 27

godskontoret@flidgods.dk

203

Freunde Catering -

laver mad, der er til at forstå, fyldt med velsmag og god energi

Vi laver catering fra minimum 10 kuverter til helt store events, konfirmationer, fødselsdage, mødepakker m.m. Freundes dygtige køkkenchefer og konditor sammensætter menuer og kager efter årstidens råvarer. Vores gård Løvebakkehus syd for Roskilde er Freunde Caterings unikke mulighed for at få helt friske råvarer.

Freunde Catering forpagter desuden Odd Fellow Palæet i Roskilde. Vi glæder os til at byde jer indenfor i det flotte, historiske og hyggelige lokale midt i Roskilde, som med plads op til 100 personer kan danne rammen om jeres næste helt særlige begivenhed.

www.freundecatering.dk

Herslev Bryghus

Freunde Catering

Trekroner Centervej 75C

4000 Roskilde

Tlf. 61 69 02 78 mail@freundecatering.dk

Herslev Bryghus er et af Danmarks få gårdbryggerier; det vil sige, at kornet til øllet dyrkes på markerne omkring bryggeriet. Det er et økologisk bryggeri med visioner for både smagen og biodiversiteten i landskabet, og der bruges i videst mulig udstrækning kun lokale råvarer. Ingredienserne kommer fra samarbejdspartnere på egnen, der også bruger hinandens restprodukter i et cirkulært fællesskab.

På gårdbryggeriet er det muligt at smage deres kompromisløse kvalitet i spisehuset Øl & Mad, hvor øllet serveres frisk fra tankene og bliver medfulgt af mad med råvarer fra lokale producenter.

Herslev Bryghus

Kattingevej 16, Herslev

4000 Roskilde

Tlf. 46 40 18 07

kommunikation@herslevbryghus.dk

204 204
www.herslevbryghus.dk

Herthadalen – Restaurant og selskabslokaler

For enden af Nordeuropas længste allé, som er en del af Ledreborg Gods, ligger Herthadalen smukt gemt i skoven i Sjællands første Nationalpark, Skjoldungernes Land.

Vores seks lokaler er alle indrettet med nordisk æstetik for øje, og med plads til alt fra 5-500 personer. Dermed har vi både mulighed for afholdelse af mindre intime arrangementer og store events herude. Traditionen tro er restauranten åben til højtider som påske, mortensaften og jul.

Et unikt sted midt i ingenting, tæt på Roskilde med kun 10 minutter til centrum og nemt tilgængeligt via de store indfaldsveje.

www.herthadalen.dk

Indian Feast - en vegansk gastronomisk oplevelse

Indian Feast inviterer dig på en gastronomisk rejse gennem den farverige verden af vegansk indisk køkken. Vi omfavner en rig arv, der begyndte for generationer siden, da vores familie tog det bevidste skridt fra vegetarisme til veganisme, udløst af et enkelt, men dybt spørgsmål. Hvert måltid er en kærlighedserklæring, tilberedt frisk efter bestilling med de fineste økologiske ingredienser, der findes i byen. Men Indian Feast er mere end blot en take-away og catering service; det er også et uddannelsescenter. Vores madlavningskurser giver dig mulighed for at opleve de indiske kulinariske hemmeligheder. Vi stræber efter at forvandle vegansk spisning til en fin oplevelse ved at samarbejde med lokale caféer og restauranter. Lad dig inspirere af det vegansk indiske køkken hos Indian Feast.

Restaurant Herthadalen Slangealléen 1 4320 Lejre

Tlf. 46 48 01 57

info@herthadalen.dk

Indian Feast Krutika Mathu Hyldekærparken 42 4000 Roskilde

Tlf. 53 77 08 99

Krutika.r.saba@gmail.com

www.facebook.com/IndianfeastGundsomagle
205

MMFOOD – New Nordic Cuisine

MMFOOD leverer mad ud af huset, hvor maden og menuerne er sæsonbetonet, lavet ud fra de bedste råvarer og med stor faglig stolthed – alt dette garanterer mad af bedste kvalitet, og hvor alle smagsløg får en fest.

Vi laver mad til alle former for arrangementer og er altid lydhør over for, hvad vi kan gøre for netop jer. Vi leverer brunch, buffeter, frokostbuffeter, mad til fødselsdage, konfirmationer, barnedåb, svendegilde, bryllup, julefrokost, nytårsaften og firmafester.

Så lige meget hvilken form for fest eller sammenkost i har planlagt, så lad MMFOOD stå for maden velvidende at i får leveret lækker og velsmagende mad.

www.mmfood.dk

MMFOOD

Morten Kronborg og

Morten Dybro Jakobsen

Vestergade 1

4130 Viby Sjælland

info@mmfood.dk

Tlf. 22 46 42 30

Pipers Hus

På Pipers Hus tilbyder vi smagen af Roskilde. Vi byder på god og ærlig mad, tilberedt med masser af kærlighed, samt en placering midt i naturskønne omgivelser med udsigt til Roskilde Domkirke og vikingeskibene.

Vi stræber efter at skabe hyggelige rammer og en god atmosfære, hvad end du besøger os for vores lækre smørrebrød, aftenens a la carte eller blot lidt kaffe og kage. Maden laves fra bunden altid med udgangspunkt i årstidens friske og lokale råvarer.

På Pipers Hus arrangerer vi selskaber af enhver art, hvor vi altid gør vores bedste for at skabe en uforglemmelig oplevelse. Desuden afholder vi kulturelle arrangementer, hvor f.eks. musik kan nydes til lækre udvalgte menuer.

Pipers Hus

Frederiksborgvej 21, Byparken

4000 Roskilde

Tlf. 46 36 56 96

info@pipershus.dk

www.mmfood.dk
www.pipershus.dk
206 206

PRINDSEN – gammeldags moderne

Du behøver hverken adelstitel eller blankpudsede laksko for at holde dit næste arrangement hos os.

Jovist, vi elsker at skabe storslåede bryllupsfester for unge, forelskede par – men vores herskabelige møde- og selskabslokaler lægger gerne ryg til meget mere. Invitér f.eks. til foredrag, koncert, konference og møder i hverdagen – eller giv en kær det sidste farvel med en unik mindehøjtidelighed hos os.

På Prindsen skal du forvente en personlig oplevelse, der overstiger forventningerne. Og så skal du overlade både servietfoldning, mad og beskidte tallerkener til os!

Smugkig allerede nu på vores lokaler, og se kommende arrangementer på www.prindsen.dk

Prindsen - Møder & Selskaber Algade 13

4000 Roskilde Tlf. 31 32 77 70 kontakt@prindsen.dk

Traditionel dansk mad

Restaurant Bryggergården ligger blot 5 minutters gang fra Roskilde Domkirke midt på byens hovedstrøg Algade 15. Vi tilbyder traditionel dansk mad, gode vine og et stort udvalg af øl fra Carlsberg, Herslev og andre bryghuse. Siden 1914 har der været drevet udskænkning i huset. Det startede med Schmidts Conditori, hvor der blev serveret kager samt andet mundgodt. I det bageste lokale Bayersk øl til mandfolkene. Før 1914 var der købmandshandel med brændevinsbryggeri i kælderen. De første Carlsberg øl uden for Valby blev også tappet på flasker her i kælderen. I slutningen af 60’erne stoppede Conditoriet, og i stedet åbnede Schmidts Bodega, som i 1973 med nye ejere blev til Restaurant Bryggerhesten. Siden hen blev navnet ændret til Restaurant Bryggergaarden, dette navn kommer ikke af bryggeriet i kælderen, men fra Roskilde Bryggeri, der indtil 1941 lå i gården bag ved Algade 15. I 1996 blev kælderen renoveret og bruges nu som foredrags- og selskabslokale for op til 40 personer. www.restaurantbryggergaarden.dk

Restaurant Bryggergården Algade 15

4000 Roskilde Tlf. 46 35 01 03

207

Restaurant Fasaneriet

Kom og smag og nyd med den smukkeste udsigt!

Vi har åbent for selskaber hele året rundt i vores forskellige lokaler. Vores restaurant er lys, åben og byder på et unikt kig ud over Ledreborg Palace Golfklubs fantastiske anlæg samt kig ned til Ledreborg Gods.

Når vejret tillader det, åbner vi vores store flotte terrasse, hvor I kan nyde jeres mad og drikke, i solen eller under vores store parasoller med lys og varme i.

Vi serverer enkle, velsmagende og veltilberedte menuer, som tager udgangspunkt i sæsonens råvarer. Hvis i derimod ønsker at nyde maden hjemme eller i lejet lokale, kan vi også levere maden ud af huset fra 2-1000 personer.

www.fasaneriet.dk

Restaurant Fasaneriet

Skottehusvej 12

4320 Lejre

Tlf. 46 46 16 32

restaurant@fasaneriet.dk

Restaurant Håndværkeren

Restaurant Håndværkeren er en selskabsrestaurant, hvor vi arrangerer bryllupper, konfirmationer, fødselsdage, receptioner, julefrokoster, firmafester, møder, kurser og meget mere.

Kig ind på håndværkeren.dk, se vores lækre menuer og vores selskabs pakker.

Vi har 20 års erfaring med fester og mad, så I kan trygt holde jeres næste arrangement på Håndværkeren.

Restaurant Håndværkeren

Hersegade 9

4000 Roskilde

Tlf. 46 35 95 78

info@resth.dk

www.håndværkeren.dk
208 208

Restaurant Vigen

Restaurant Vigen er smukt placeret på Veddelevhalvøen nord for Roskilde. Herfra er der en smuk udsigt over Roskilde Fjord og Roskilde by med Domkirken i centrum. Restauranten kan nås på få minutter i bil fra Roskilde Centrum og tilbyder masser af P-pladser.

Vi har åbent året rundt og byder på en nordisk menu med gode råvarer i højsædet. Til frokost har vi vores egne udgaver af klassiske stykker smørrebrød.

Vi er eksperter i alle former for selskaber til både private og erhverv og danner hvert år rammen om utallige bryllupper, fødselsdage, konfirmationer og meget mere.

www.vigen.dk

Restaurant Vigen

Baunehøjvej 5

4000 Roskilde

Tlf. 46 75 50 08

mail@vigen.dk

Bistro, Bryghus & Bottleshop

Far og Søn byder velkommen i Røde Port Bistro. Beliggende i hjertet af Roskilde med hjemlige omgivelser.

Vi elsker danske klassiske retter og tilbereder eller tilbyder dem ofte med øl fra eget bryghus: Bryghuset Røde Port.

I flaskeforretningen kan du finde over 100 forskellige flaskeøl fra danske og internationale bryggerier.

Røde Port Bistro Algade 53 st 4000 Roskilde

Tlf. 42 54 40 66

info@roedeport-bistro.dk

www.bryghusetroedeport.dk

209

Upstairs

Restaurant Upstairs ligger smukt, lyst og venligt på 1. sal lige ved Stændertorvet i Roskilde og ejes og drives af Niels Hansen og Susanne Larsen, som begge har mange år i restaurationsbranchen bag sig.

Køkkenet arbejder altid med friske råvarer, som købes hjem fra dag til dag. Bøfferne steges på grill, og restauranten rører selv isen og bager frisk brød hver dag.

Upstairs

Skomagergade 4, 1. sal

4000 Roskilde

Tlf. 46 35 19 00

restaurant@upstairsroskilde.dk

www.upstairs-roskilde.dk

Østens Perle

Vi byder dig velkommen til en kulinarisk oplevelse med retter inspireret fra asiens køkkenkunst. Thaimad er for mange en farvorit. Kendetegnende for thaimad er smagsrigdommen og surt, sødt og stærkt mixet i en spændende harmonisk kombination.

I vores køkken anvendes kun friske råvarer, og der bliver brugt eksotiske krydderier fra østen, såsom koriander, citrongræs, kokosmælk, chilli og karry.

Vores retter er krydrede uden at være for stærke, for det skal jo nydes i perfekt harmoni.

Vores køkken er klar, hvis du ønsker vegetarmad tillige. www.østens-perle.dk

Østens Perle

Køgevej 56

4000 Roskilde

Tlf. 46 36 82 36

info@oestens-perle.dk

210 210

SUNDHED OG VELVÆRE

Behandlere, kostvejledere, læger, dyrlæger, motion, frisører, kosmeteologer

211

Atle Hedvard - Kropsterapi

med fokus på dit indre barn

Atle Hedvard er mesterbehandler og medstifter af ManuVision - en behandlingsform og skole for kropsterapi. Atle har arbejdet som behandler siden 1998 og undervist siden 2005.

Over tid har han udviklet en særlig kropsterapeutisk variant med fokus på det indre barn. Atle holder kurser for kolleger i Indre Barn-terapi.

Er du nysgerrig på hvad denne variant af kropsterapi kan, så kontakt Atle for nærmere information.

www.atlehedvard.dk

Din

Atle Hedvard - Kropsterapi

Rørmosen 19, kl. tv.

4000 Roskilde

Tlf. 45 21 27 71 98 indrebarnkursus@gmail.com

krop er din bedste ven

- lyt til den og giv den kærlig opmærksomhed

Jeg er Biodynamisk Kranio-sakral terapeut (BKST) og Registreret Alternativ Behandler (RAB). Udover BKST tilbyder jeg Healingsmassage, Access Bars, healing og energiarbejde. I klinikken skaber jeg en afslappende atmosfære, hvor du kan slippe stress og ubalance. Jeg arbejder intuitivt og bruger mine sanser til at identificere kroppens behov. Behandlingen aktiverer kroppens indre visdom, lindrer symptomer som øm nakke, hovedpine, stress, og styrker nervesystemet. Smerte og sygdom kan være tegn på ubalance, men BKST er en kærlig vej til forandring, beroliger nervesystemet, aktiverer og fremmer kroppens naturlige helbredelse.

CR Terapi

Cathrine Ryge

Terrasserne 148

4000 Roskilde

Tlf. 51 29 20 42 cr.terapi@gmail.com

www.cr-terapi.dk
212 212

Dyreklinikken Viby Sjælland

Dyreklinikken Viby Sjælland beliggende centralt i Viby beskæftiger sig primært med behandling af hunde og katte. Vi ønsker, at du får en personlig oplevelse og dit kæledyr er trygt.

Vores omsorgsgen er stort, og hjertet banker for vores dejlige patienter.

Der er adgang til konsultation, in-house laboratorie, operationer, reproduktion, scanning og digital røntgen.

Vi samarbejder både med nationale og internationale laboratorier og familiedyrsklinikker. Tilsammen har vi over 50 års erfaring med kæledyr. Vi brænder for familiedyr – OG vi glæder os til at se dig.

www.dyreklinikken-vibysj.dk

Ergoterapi, Energiforvaltning & Coaching

Har du svært ved at klare hverdagen og arbejdet efter hjernerystelse, senhjerneskade, eller en stressperiode? Oplever du mental træthed, har du svært ved at overskue opgaver og mangler du energi? Så kontakt Anette Ellegård Navne, Privatpraktiserende Ergoterapeut, Konsulent og Coach.

Erfaringer fra de sidste mange år viser at: Alle oplever mere energi og overskud i hverdagen, efter et personligt udviklingsforløb med fokus på ergoterapi, coaching og energiforvaltning. 9 ud af 10 kommer godt tilbage til arbejdsmarkedet.

Ergonomisk rådgivning optimerer din arbejdsplads, arbejdseffektivitet og forebygger hovedpine og smerter.

www.anetteellegaardnavne.dk

Dyreklinikken Viby Sjælland Horsevænget 13 4130 Viby Sjælland Tlf. 70 25 40 60 dyreklinikken4130@icloud.com

Anette Ellegård Navne Privatpraktiserende Ergoterapeut, Konsulent & Coach Åvej 18

4040 Jyllinge

Tlf. 41 42 32 66

ergo@anetteellegaardnavne.dk

213213 213

FysioDanmark

Velkommen til ”varig bedring og sund livsstil – hele livet.” FysioDanmark er:

• Over 30 fysioterapeuter/sygeplejersker/administrative/holdinstruktører med smil på læben

• Masser af forskellige trænings- og motionshold med god musik og humor

• Specialhold inden for balancetræning, styrketræning, knætræning, rygtræning mm.

• Individuelle forløb til dig, som har diabetes, KOL, hjertelidelser, overvægt, cancer eller forhøjet blodtryk

• Adgang til idrætsklinik med idrætsspecialister og ultralydskanning

• Genoptræningsklinik af bl.a. knæ, skulder, ryg og nakke

• Lokalt forankret, vi blander os i byens sundhed, og fysisk aktivitet er et af vores stærkeste våben

www.fysiodanmarkroskilde.dk

Grange Yoga

Fysiodanmark Roskilde/Ølstykke

Københavnsvej 170

4000 Roskilde

Tlf. 46 75 78 15

reception@fysiodk.dk

Jeg tilbyder yoga og yogaterapi til mennesker i alle aldre og med alle udfordringer. Med en vedvarende indsats vil du opleve forandringer og nedsætte risikoen for fremtidige sundhedsproblemer. Du vil bevare dit gode helbred og opleve større vitalitet i hverdagen. Med yogaterapi målrettes din indsats, så du med ro i krop og sjæl kan koncentrere dig om de vigtige ting i dit liv.

Yoga er en alsidig terapiform, rettet mod de områder i kroppen, som er i ubalance. Vi tager fat ved problemets rod, og øvelserne tilpasses til dine muligheder og behov. Jeg tilbyder gruppeundervisning og 1-1-forløb samt firmatræning.

Grange Yoga

Susanne Grange

Borchsgade 6b

4000 Roskilde

Tlf. 53 61 21 24

susanne@grangeyoga.com

www.grangeyoga.com
214 214
G R A N G E Y O G A O G Y O G A T E R A P I Vejen til målrettet vedvarende forandring

Passer du godt på dine fødder? Det gør vi!

Hos Himmelev Fodklinik er vi statsautoriserede fodterapeuter. Vi går op i kvalitet og nærvær. Himmelev Fodklinik startede i 2012 i mindre lokaler i Roskilde, men flyttede i 2017 til større og lysere lokaler i Himmelev i Roskilde.

Vi har alle en statsautoriseret uddannelse og er medlem af landsforeningen af statsautoriserede fodterapeuter, hvilket sikrer vores viden om fødder og at deres sundhed er ajourført. Vi er desuden Danmarks eneste autoriserede behandlere af fodproblemer i forbindelse med diabetes, leddegigt, psoriasisgigt, nedgroede negle og arvæv.

Du skal derfor vælge Himmelev Fodklinik, fordi vi kan hjælpe dig og dine fødder med vores ekspertise og uddannelse i fodterapi. Vi er passionerede inden for fødder og går op i, at du får en god behandling og vejledning.

www.himmelevfodklinik.dk

Himmelev Kraniosakral Terapi

Himmelev Fodklinik

Haraldsborgvej 12A

4000 Roskilde

Tlf. 46 32 15 28

info@himmelevfodklinik.dk

Hvis du døjer med smerter eller uro i kroppen, kan det være dit nervesystem, som er på overarbejde eller at der er spændinger i din krops bindevæv – så bør du prøve Kraniosakral Terapi. Kraniosakral Terapi beroliger dit nervesystem og arbejder med kroppens bindevæv på en meget blid men dybtgående måde.

Mit navn er Anne Christensen, og det er mig, der står bag Himmelev Kraniosakral Terapi. Jeg bruger mine sanser til at fornemme spændinger og ubalancer, jeg ser efter fysiske skævheder og behandler efter kroppens behov – det kan både være mekanisk og biodynamisk Kraniosakral Terapi, cupping, massage, triggerpunkt behandling, zoneterapi, fodakupunktur og healing. Børn med ADHD og urolige babyer er også meget velkomne. Jeg er desuden RAB godkendt kraniosakral terapeut. www.kraniosakral-terapi.dk

Himmelev Kraniosakral Terapi

Anne Christensen

Terrasserne 60

Himmelev Roskilde

Tlf. 30 42 42 61 mail@kraniosakral-terapi.dk

215 215

Mia Prang - en hverdag uden

stress og smerter

Mange mennesker døjer med f.eks.:

• Hovedpine, migræne eller svimmelhed

• Stresset hverdag, træthed eller dårlig søvn

• Smerter i muskler og led

Jeg tilbyder firmaaftaler, hvor jeg kan hjælpe jeres medarbejdere med at holde disse symptomer nede med regelmæssige behandlinger. I får sunde medarbejderforhold, og gladere og mere velfungerende medarbejdere. Desuden tilbyder jeg behandlinger i egen klinik, hvor jeg behandler mennesker i alle aldre. Jeg brænder for at hjælpe andre til bedre at kunne overskue hverdagen, få det bedre i krop og sind samt leve et liv i større balance.

www.miaprang.dk

Få ro og energi i naturen

fra din egen lænestol

Mia Prang

Kranio-Sakral Terapeut

Vor Frue Hallen

Vor Frue Hovedgade 65

4000 Roskilde

Tlf. 26 28 06 86 mia@miaprang.dk

Virtual Reality (VR) tilbyder indre ro. Forskning indikerer, at naturbaserede VR-oplevelser reducerer blodtryk, forbedrer koncentration, hukommelse, kreativitet og søvnkvalitet. Vores moderne livsstil med byboeri og teknologi er evolutionært nyt og bidrager til den nuværende stress-epidemi, der kræver mere ro. Naturen er helende, men vores VR-oplevelser går skridtet videre ved at integrere beroligende musik af Henning Flintholm, en velrenommeret komponist inden for mindfulnessmusik. Derudover tilbyder vi guidede afspændingsøvelser i vores VR-oplevelser med varierende lydspor, der inkluderer naturlyde, musik og afspænding. Vi demonstrerer gerne på stedet, hvor vi kan bringe Grækenland eller Bornholm til jeres arbejdsplads for at vise vores VR-teknologi og afspændingsmetoder.

Nature at Work Møllehaven 12 A 4040 Jyllinge

Tlf. 20 56 17 66

info@natureatwork.dk

www.natureatwork.dk
216 216

NORDICMEDICINE INST.

Nordic Medicine Inst.

– Fysisk overskud, mental skarphed og psykisk robusthed

Stiller du høje krav til præstation og performance hos dine nøglemedarbejdere og dig selv? Hos NMI får du det ultimative forebyggende lægesundhedstjek og konkrete værktøjer til, hvordan du kan fastholde høj performance, brænde igennem og forblive sund uden at brænde ud.

Via samarbejdet med valide internationale laboratorier tester vi hele din krop, dine cellers sundhed, kredsløb mv. Vi tester for parametre, der går forud for alvorlige livsstilssygdomme. Vi tester på et hidtil uset kvalitetsniveau. Med afsæt i dine test giver vi dig en fuldstændig individuel sundhedsrapport med konkrete redskaber inden for ernæring, kosttilskud, bevægelse og søvn. Kontakt os i dag, og forbliv knivskarp – også i morgen.

www.NordicMedicineInst.dk

Nordic Medicine Inst.

Ulrikka Mikkelsen

Anna Iben Hollensberg Jernbanegade 23B 4000 Roskilde Tlf. 61 37 13 58 kontakt@nordicmedicineinst.dk

Roskilde Wellness Center

Vejen til en sund og

aktiv livsstil

Vi hjælper dig med at komme i topform og til at blive den bedste udgave af dig selv. Vi hjælper dig med at få mere energi, overskud, bygge muskelmasse, tabe fedt og få bedre træningsresultater.

Vi gør det simpelt, så det er nemt for alle at få resultater. Simple redskaber til at få kosten på plads, kombineret med de fantastisk lækre og effektive produkter fra Herbalife Nutrition, og masser af GRATIS support, bodyscanninger, aktiviteter, events og personlig coaching.

Roskilde Wellness Center

Mie og Nicolaj Marker Parkvej 1, kælderen

4000 Roskilde

Tlf. 61 26 57 77 info@rwc.dk

www.rwc.dk
217 217

Salonen v/Lone Larsen

Hos Salonen v/Lone Larsen bydes du velkommen hos en rigtig frisør der tilbyder både dame- og herreklip. Salonen ejes af Lone Larsen, som har over 30 års erfaring i frisørfaget. Lone startede som selvstændig i 2010, og i 2013 blev Salonen v/Lone Larsen til.

I Salonen arbejdes der ud fra 4 fokusområder:

• At du får en god klipning, farvning eller permanent

• At du selv har nemt ved at sætte håret i hverdagen

• At du får vejledning til produkter og føntørring

• At du alt i alt har en god oplevelse

Udover det er Lone et ærligt, kærligt og omsorgsfuldt menneske, der sætter en ære i at der er ro til at være nærværdende omkring kunderne. I Salonen er der desuden altid kaffe, the og chokolade til de voksne samt slikkepinde til de mindste.

www.salonen-faarevejle.dk

Sundhed og Fokus

træning - vægttab

- balance - saunagus

Salonen v/Lone Larsen

Kalundborgvej 6A, 4540 Fårevejle

Tlf. 59 65 45 06 hej@salonen-faarevejle.dk

Som sundhedscoach har jeg specialiseret mig i at arbejde med vægttab hos voksne og børn. Jeg er udannet fysisk træner med speciale i outdoor træning og kostvejleder og kan på den måde give dig de helt rigtige værktøjer til en sund(ere) livsstil.

Jeg har hjulpet rigtig mange kvinder, mænd og deres familier til en sundere livsstil. Jeg tilbyder både træningshold med et trygt træningsfællesskab og bootcamps med fokus på vægttab.

Som noget nyt afholder jeg de skønneste saunagus i Ørsted. Kom med til aftengus hvor du kommer helt ned i gear og slipper for tankemylder eller kom med til eventgus hvor du imellem gusene kan komme i det lækre iskar.

www.sundhedogfokus.dk

Sundhed og Fokus

Anja Schäffer

Ørsted Bygade 4 - Ørsted

4622 Havdrup

Tlf. 27 64 09 37

sundhedogfokus@outlook.com

VÆGTTAB T RÆNING · BALANCE · SAUNAGUS Anja Schäffer · sundhedogfokus.dk 218

TRANSPORT & FRAGT

Bilforhandlere, biludlejning, leasing, fragt- og personkørsel, flyselskab

219

Andersen Biler Erhverv

Velkommen hos Andersen Biler Erhverv!

Vi er til for at hjælpe dig og din virksomhed, når det drejer sig om varebiler – uanset om du skal have en ny, brugt eller en hel flåde. Vi guider dig gennem hele processen, og vi er eksperter i leasing, serviceaftaler, forsikring, dekoration og specialløsninger.

Vi står altid til rådighed – uanset om du skal have en almindelig varebil, en specialopbygget kølebil eller en elektrisk varevogn.

Som prikken over i’et har vi netop introduceret branchens vel nok bedste kundeløfter. Kom forbi os, og hør nærmere!

www.andersenbiler.dk

Auto-Forum Roskilde A/S

Andersen Biler Erhverv

Københavnsvej 154

4000 Roskilde

Tlf. 46 38 00 40 behe@andersenbiler.dk

Volkswagen Roskilde, SEAT Roskilde, Audi Service samt Cupra Service ligger alle på samme adresse hos Auto-Forum Roskilde A/S, nemlig på Industrivej 32-36, 4000 Roskilde. Alle mærker som vi arbejder med, er kendetegnet ved høj kvalitet, pålidelighed og lang levetid. Herudover sørger værkstedet for, at du kan være sikker på at din bil er i perfekt stand og dermed bevarer sin gensalgsværdi. Bilrådgivningerne yder dig den bedste rådgivning inden dit valg af anden bil, de belyser emnerne: finansiering, bilforsikring, service abonnementer, online tjenester til bilen og ikke mindst valget af drivlinjer m.m. Teknikerne/mekanikere bliver løbende efteruddannet, så de er fuldt opdateret med al den avancerede teknologi, der er en del af en moderne bil. På den måde sikrer vi dig en problemfri hverdag – både når du skal købe bil og når du benytter den i dagligdagen. Se mere information om modeller, tilbehør, nyheder, finansiering, se vores brugte biler, bestil tid på vores værksted eller book et møde med en af vores bilrådgivere i salgsafdelingen. www.auto-forum-roskilde.dk

Auto-Forum Roskilde A/S

Industrivej 32-36

4000 Roskilde

Tlf. 46 740 750

salg@auto-forum-roskilde.dk

220

DSV Transport

DSV Transport er tilgængelige 24 timer i døgnet, og du får altid fat i en erfaren person, der selv har arbejdet i “marken”. Med mere end 40 års erfaring, er du i trygge hænder, når du vælger os som samarbejdspartner.

For at sikre den rette specialistviden til opgaven har vi afdelinger inden for: entreprenør, jord, containere, specialtransport, blokvogn, kraner, asfalt og transport af korn-/foderstoffer.

Vi råder over 400 lastbiler, og talrige specialkøretøjer, blandt andet blokvogne og kraner.

DSV Transport A/S klarer alt fra de små opgaver til de helt store projekter, og med hovedafdeling i Roskilde, og afdeling i Tilst ved Aarhus, er vi lokale i hele Danmark.

www.dsvtransport.dk

DSV Transport A/S

Gammel Marbjergvej 17

4000 Roskilde

Tlf. 47 52 47 00

post@dsvtransport.dk

Europcar

Europcar er Danmarks største biludlejningsvirksomhed indenfor korttidsleje og leasing af personbiler, vare- og lastvogne samt busser op til 9 personer. Bilflåden udgør ca. 7.500 biler fordelt på 31 afdelinger. Hos hver enkelt af vores 350 medarbejdere møder du den samme professionelle indstilling – det samme personlige engagement: Intet er vigtigere for os, end at gøre dig tilfreds!

Vi har konstant fokus på det, vi er bedst til - nemlig at udleje biler.

Internationalt er Europcar blandt verdens største biludlejningsselskaber med over 300.000 biler i mere end 140 lande. Du finder os i alle større byer samt i lufthavnene. www.europcar.dk

Europcar - Roskilde Københavnsvej 128

4000 Roskilde

Tlf. 46 75 01 02 roskilde@europcar.dk

221

Gadstrup Bustrafik A/S

Gadstrup Bustrafik startede i 1962 og i 1978 købte Ib Jensen firmaet. I 2010 blev firmaet omdannet til A/S, da den ene søn Kim, kom med ind i firmaet – han har dog været med siden 1998. Igennem mere end 40 år har Gadstrup Bustrafik A/S opbygget en erfaring med opgaver, der spænder bredt over mange forskellige transporter, bl.a. kører vi skolebus, børnehaver, turistkørsel m.m.

Vi har busrejser i ind- og udland, og vi samarbejder bl.a. med Vitus Rejser.

Vi er et mindre busselskab med 14 busser, hvor vi sætter vores kunder i fokus

Vi er gerne behjælpelig med at arrangere ture med spisning og overnatning –både i Danmark og i udlandet. Kontakt os gerne for et uforpligtende tilbud.

www.gadstrup.dk

Gadstrup Bustrafik A/S

Ramsøvejen 34 b 4621 Gadstrup

Tlf. 46 19 00 94 info@gadstrup.dk

JHL Handel – Roskilde Bilhandel

John Henry Larsen har stadig gang i sin forretning med køb og salg af brugte biler, selvom han er over 80 år. John Henry Larsen har haft fart på hele livet, både bag rattet og som bilforhandler. Han har solgt biler i Roskilde i over 50 år. John Henry er fortsat i sving og har sit eget motto, som han gentager for sig selv hver morgen:

– Dagen i dag er den vigtigste i mit liv – det er ikke i morgen. I løbet af den lange periode har han handlet bil med titusinder af roskildensere. Når der var mest gang i den, solgte han 1.000 nye biler på et enkelt år.

Se hvilke biler, han har til salg nu:

Roskilde Bilhandel

John Henry Larsen Københavnsvej 150

4000 Roskilde

Tlf. 40 72 56 97 jhl@jhlhandel.dk

www.bilhandel.dk
222 222

Kagan Turist

Skal du bruge bustransport og buskørsel, er Kagan Turist i Greve din professionelle samarbejdspartner. Vi er kendetegnet ved høj professionalitet og service.

Vi har busrejser til ind- og udland, busudlejning og turistbusser i København og omegn. Vores moderne busser vedligeholdes og rengøres med stor grundighed, så jeres tur, uanset længde, bliver en god oplevelse.

Kagan Turist

Gjeddesdalsvej 76 2670 Greve

Tlf. 24 41 93 50 info@busudlejning.dk

www.kagan.dk

MotorPower - passion for premium performance!

MotorPower tilbyder motoroptimering, styling og leasing af premium- og performancebiler. Som officiel dansk importør af mærker som BRABUS, ABT Sportsline og TECHART forløser vi din bils fulde potentiale uden at gå på kompromis med hverken miljøet eller holdbarheden. Vi er de eneste, der tilbyder fuldt lovlige motoroptimeringer med garanti hos autoriserede mærkeværksteder. Vi tilbyder økonomisk holdbare leasingaftaler, der er stærkt forankret i vores omfattende viden om beskatningsregler, registreringsafgift og leasing. Vores founder Jesper Bacher har en baggrund som revisor, og vi er derfor specialiseret i rådgivning af virksomhedsejere, når de skal anskaffe deres næste bil. Vi giver den rådgivning, som du ville forvente af din revisor. Med kontor i både Roskilde og Vejle samt landsdækkende montering på specialværksteder, er MotorPower din garanti for høj kvalitet, ekspertviden og excellent client service.

www.motorpower.dk

MotorPower ApS Darupvej 1 4000 Roskilde

Tlf. 77 99 00 65

info@motorpower.dk

223 223

Nelleman Roskilde

Hos Nelleman på Betonvej i Roskilde finder du Volvo, KIA og MG. Vi har fuld service og pladeværksted for alle tre bilmærker. I vores showroom kan du opleve og prøvekøre alle modeller for de mange drivlinjer i brændsel, plug-in-hybrid og el-biler.

Vores salgsafdelinger beskæftiger otte kunderådgivere, gennem vore mange brands med flere kompetenceområder tilknyttet, herunder privatleasing, bilfinasiering, operationel og finansiel leasing.

Nellemann i Roskilde beskæftiger i dag ca. 45 engagerede og dygtige medarbejdere på mere end 4.000 m2., som tilsammen giver dig den bedste service. Prioriteringen af høj kvalitet og kundetilfredshed er to bærende fundamenter i vores virksomhed. Vi lytter til dit behov og løser det – har vi ikke det, du søger, skaffer vi det!

www.nellemann.dk

Nelleman Roskilde Betonvej 1

4000 Roskilde

Tlf. 46 75 51 24 roskilde@nellemann.dk

Oscar Biludlejning Roskilde

Oscar Biludlejning tilbyder billig biludlejning til privat og erhverv i samarbejde med LBA Biler i Roskilde. Du kan leje alt fra personbiler til varevogne, flyttebiler og minibusser. Vi har et stort udvalg af biler og kassevogne, og vi er sikre på, at vi har vognen, som passer til dine behov.

På vores hjemmeside kan du se vores flåde og booke direkte online. Vi skræddersyer også gerne et tilbud til dig, hvis du har nogle særlige behov.

Vi håber på at se dig hos Oscar Biludlejning i Roskilde.

www.hejoscar.dk/afdelinger/biludlejning-roskilde

Oscar Biludlejning

Lars Bo Andersen

Københavnsvej 261

4000 Roskilde

Tlf. 71 99 42 04

info@hejoscar.dk

224

REA Erhvervsbiler A/S

Igennem hårdt arbejde og dedikation har vi solgt og serviceret vare- og lastbiler i mere end 40 år. Vi sælger og servicerer IVECO og Fiat Professional erhvervsbiler i alle størrelser og til ethvert behov. Vi møder dig i øjenhøjde og lytter til dine behov og laver opbygningen eller indretningen, som du ønsker.

REA Erhvervsbiler dækker hele Sjælland med afdelinger i Roskilde, København, Slagelse og Næstved. Et godt bud på en stærk samarbejdspartner til transportmateriel helt op til 60 tons vogntogsvægt. Hvad end målet med din henvendelse er, er vi her for at maksimere dine resultater og gøre dig godt kørende!

REA Erhvervsbiler A/S

Københavnsvej 176

4000 Roskilde

Tlf. 46 75 71 00 info@rea.as

Roskilde Budcenter A/S

Transport – Lager – Flytteforretning

Roskilde Budcenter udfører mange forskellige former for godstransport.

Lige fra pallegods til maskintransport, køle/fryse-transport, medicinalvarer, farligt gods mv. Vi kan tilbyde opbevaring af indbo og pallegods.

Vi udfører flytning for både virksomheder og private.

Troværdig og punktlig transport gennem mere end 53 år.

Roskilde Budcenter A/S

Himmelev Bygade 80

4000 Roskilde

Tlf. 46 75 51 85 Info@roskildebudcenter.dk

www.rea.as
www.roskildebudcenter.dk
225

Yamaha Store Roskilde

Yamaha Store Roskilde. Vi er Danmarks førende YAMAHA forhandler, placeret på Darupvang her i vores dejlige by Roskilde.

Vi har salg af Yamaha produkter som motorcykler, cross maskiner, ATV, Marine produkter, E-bike, reservedele, udstyr og tilbehør. Vi har tilhørende værksted og udlejning af motorcykler.

Yamaha Store Roskilde ApS Darupvang 5 4000 Roskilde

Tlf. 57 61 82 28 jon@ysr.dk

www.ysr.dk

Skal din virksomhed også være med i vores virksomhedsguide?

Vil du også være med i bogen, så er du hjertelig velkommen. Du kan allerede nu være med i vores digitale udgave erhvervsforum.dk/virksomhedsguiden og komme med i næste trykte udgave, der udgives i 2024. Skriv allerede nu til info@erhvervsforum.dk.

226

UDDANNELSE, FORENINGER OG KOMMUNE

227227 227

Roskilde går sammen om at få flere faglærte

50.000 livlige gæster. 300 koncentrerede konkurrencedeltagere. Og en masse muligheder for Roskildes erhvervsliv. Der er noget at se frem til, når Dyrskuepladsen lægger græs til DM i Skills i april 2024.

DM i Skills er danmarksmesterskaberne i 47 erhvervsuddannelser. Og det er mere end en konkurrence i traditionelle håndværksfag, for du kan også møde 32 demonstrationsfag og prøve kræfter med dine egne skills på de mange stande. Dermed er der masser af inspiration til uddannelsesvalget på Dyrskuepladsen 18.20. april 2024.

Med op mod 50.000 besøgende er DM i Skills det største event inden for erhvervsuddannelser i Danmark. Og i Roskilde bliver det med ekstra fokus på at skabe en festival for de mange gæster – fra folkeskoleelever og forældre til vejledere og virksomheder.

Det er med stor begejstring, at vi skal være værter for DM i Skills i Roskilde Kommune. Der er så mange muligheder i erhvervsuddannelserne. Uanset om man brænder for at gøre det ypperste som bager, blomsterdekoratør eller brolægger, er der potentiale for et

forrygende arbejdsliv. Jeg glæder mig over, at vi med DM i Skills har et endnu stærkere afsæt for at realisere en masse potentiale sammen med vores lokale erhvervsliv, siger borgmester Tomas Breddam.

Stor lokal opbakning

Erhvervsuddannelserne, Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Kommune er blandt de mange aktører, som bakker op om at få det maksimale ud af den store begivenhed sammen med organisationen SkillsDenmark. Også de unge selv, lokale virksomheder og Roskilde Handel er med til at gøre arrangementet til noget helt særligt.

Roskilde er Region Sjællands største uddannelsesby og kan med DM i Skills24 sætte ekstra opmærksomhed på erhvervsuddannelserne.

DM i Skills i Roskilde er et årligt højdepunkt i den målrettede indsats for at sætte fokus på erhvervsuddannelserne. Vigtigheden er kommet højt op på den nationale agenda, og de faglige udvalg for hvert af fagene lægger et kæmpe arbejde i at præsentere mere end 80 forskellige uddannelser for regionens unge. Men der

Hvert år er Roskildes erhvervsuddannelser flot repræsenteret til DM i Skills. Her øver elever på anlægsstruktør-uddannelsen sig forud for DM i Skills23. Foto: Jesper Edvardsen, Contineo

228

Aftalen om DM i Skills24 blev underskrevet i januar 2023 på Roskilde Tekniske Skole.

Foto: Jesper Edvardsen, Contineo

bliver der udarbejdet undervisningsmateriale, klasserne får mulighed for at møde rollemodeller, og lokale events skaber opmærksomhed frem mod DM i Skills, siger formand for SkillsDenmark, Søren Heisel

Bredt samarbejde om flere faglærte

Flere undersøgelser viser, at der er hårdt brug for indsatser på både nationalt, regionalt og lokalt niveau. Danmark står nemlig over for at mangle op mod 100.000 faglærte allerede i 2030. For at sætte skub i en positiv udvikling er Roskilde Kommune gået sammen med Dansk Industri, Roskilde Tekniske Skole, Roskilde Handelsskole, ZBC Roskilde, Erhvervsforum Roskilde for at inspirere og få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

Ud over den nye partnerskabsaftale er der sat gang i en række aktiviteter i udskolingen, som bidrager til, at flere unge, forældre og lærere får viden om erhvervsuddannelserne og de gode fremtidsmuligheder.

Flere unge i virksomhedspraktik

Blandt de nye tiltag er et forløb for alle elever i 7. klasse i Roskilde Kommune. Forløbet indeholder blandt andet informationsmøde for forældre, brobygningsdag på Roskildes erhvervsskoler og to dages ’minipraktik’ i en virksomhed. Der skal findes i alt findes 900 praktikpladser blandt Roskildes virksomheder.

Formålet med praktikforløbet er at give eleverne indblik i livet på en arbejdsplads samt at præsentere dem for konkrete arbejdsopgaver inden for et givent erhvervs-

derne kan vise sig frem for de kommende generationer af medarbejdere.

Erfaringerne viser, at praktikforløb har mange positive effekter. Først og fremmest giver det erfaring og inspiration, når eleverne vælger uddannelse. Men det får også flere i fritidsjob, og forløbene skaber en forbedret kontakt mellem virksomheder, de unge og folkeskolerne. Derfor har vi ansat en dedikeret erhvervsplaymaker, Sille Larsen, som kan hjælpe både virksomheder og eleverne med at finde hinanden,” siger erhvervschef i Roskilde Kommune, Jens Thornsen.

Er din dør åben for fremtidens arbejdskraft?

Der er brug for, at både store og små virksomheder åbner dørene for fremtidige generationer af arbejdskraft. Det kan være i form af praktikpladser, virksomhedsbesøg eller på andre måder.

Erhvervsplaymaker i Roskilde Kommune, Sille Larsen, er tovholder i forhold til samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og uddannelsesvejledere.

Har du spørgsmål, så kontakt Sille Larsen på telefon 21 52 15 93 eller sillel@roskilde.dk

Er du nysgerrig på DM i Skills 2024?

Så tjek ind på roskilde.dk/skills

Erhvervsplaymaker i Roskilde Kommune, Sille Larsen.

229

JUUL - uddannelser der holder Danmark kørende

JUUL er eksperter i uddannelser inden for transport og redning. Vi sikrer beviser og certifikat til chauffører, vognmænd og reddere inden for bl.a. lastbil, bus, varebil, autohjælp, sygetransport og erhvervsuddannelser. Du finder vores afdelinger i Roskilde, Hvidovre, Køge og Holbæk.

Vi møder hver dag en masse glade kursister på vores uddannelsessteder. Vi er nemlig først og fremmest en virksomhed der arbejder med mennesker. Vi bidrager til at løse en kritisk samfundsopgave for sammenhængskraften og transportserviceerhvervene i Danmark, og på den måde er vores uddannelser med til at holde Danmark kørende.

AMU JUUL

Abildgårdsvej 14

4000, Roskilde

Tlf. 39 39 11 11 sikker@amujuul.dk

www.amujuul.dk

Danskundervisning til udenlandske medarbejdere

Der kan være flere grunde til at overveje danskundervisning på arbejdspladsen. Der er både det faglige -, sociale - og kulturelle aspekt. Undervisningen hører under den officielle Danskuddannelse og kan afsluttes med Danskprøven. Vi har udviklet et nyt koncept med fokus på samtale ”Kollegadansk” – konceptet er et hit blandt virksomheder. Selv om jeres koncernsprog måske er engelsk, så kan smalltalk mellem kolleger ved kaffemaskinen hurtigt foregå på dansk.

Psst! Vi tilbyder også gratis engelskundervisning. Vi underviser på arbejdspladsen, online eller på CLAVIS, når det passer jer.

www.clavis.org

CLAVIS sprog & kompetence

Mette Brandt

Afdelingschef

Maglehøjen 6

4000 Roskilde

Tlf. 22 10 53 99

meb@clavis.org

230 230

Skab vækst og innovation i din virksomhed

”Via Corolab får vi mulighed for at udvikle og teste ideer sammen med andre. Vi bliver sat i forbindelse med andre eksperter og potentielle samarbejdspartnere, som kan være med til at identificere nye forretningspotentialer og designe konkrete løsninger”

- Per Mejer Johansen, Arkitekt & partner, Norsyn Du får som medlem af Corolab: adgang til testplatforme, udstyr og faciliteter, nye samarbejdspartnere, som fører dig videre i innovationsprocessen, indsigt i og mulighed for at deltage i projekter, forstærket din markedsposition og branding, samt hjælp til at realisere nye løsninger gennem bl.a. ansøgninger om projektmidler. Corolab er et non-profit medlemsdrevet hotspot for innovation. Sammen går vi hele vejen fra idé til realisering af bæredygtige løsninger.

www.corolab.dk

Dansk Erhverv

I Dansk Erhverv handler vi hver dag på vegne af 18.000 medlemsvirksomheder og flere end 100 brancheforeninger. Vi er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for et af verdens mest handlekraftige erhvervsliv.

Vi tilbyder rådgivning inden for medarbejder- og virksomhedsforhold og politisk gennemslagskraft. Vores indsatser bygger på medlemmernes aktive deltagelse i netværk og udvalg. Danmark skal være verdens bedste land at drive virksomhed i. Til gavn for arbejdspladser, velstand og Danmark i fremgang. Det er vores vision i Dansk Erhverv.

Vi arbejder for et Danmark med sammenhængskraft og handlekraft.

Corolab Karolina E. Osipowska Direktør

Tlf. 31 62 32 17 karolina@corolab.dk

Dansk Erhverv Børsen

1270 København K Tlf. 33 74 60 00

info@danskerhverv.dk

www.danskerhverv.dk
231231

Det Konservative Folkeparti –

Roskilde Kommune

Det Konservative Folkeparti i Roskilde Kommune arbejder for et attraktivt erhvervsmiljø, der fastholder og tiltrækker private virksomheder og arbejdspladser.

Gennem en proaktiv erhvervs- og vækstpolitik vil vi fastholde og udvikle Roskilde Kommune som et attraktivt sted at drive virksomhed. Roskildes position som universitetsog uddannelsesby skal udnyttes til at sætte rammerne for en stærk iværksætter- og innovationskultur. Og Roskilde skal være en levende handelsby, hvor der også er fokus på turisme- og oplevelsesøkonomi.

Det Konservative Folkeparti Jane Lerke (formand)

Tlf. 27 49 02 08 janelerke@privat.dk

www.roskildekonservative.dk

DTU Link

DTU har omdannet en tidligere forskningsbygning på Risø Campus til innovationshub, hvor teknologiske virksomheder kan bo side om side med de unikke forskningsmiljøer ved Roskilde Fjord. Stedet hedder DTU Link, og her faciliteres innovation og samarbejde på tværs af forskere, SMV’er og startups i Region Sjælland.

Som en del af DTU Link får din virksomhed mulighed for at dele viden og sparre med de største faglige kapaciteter indenfor teknologi, forskning og innovation. Vi tilbyder kontorpladser, accelerator- og innovationsforløb samt adgang til unikke værksteder, laboratorier og prototypefaciliteter, hvor din virksomheds idéer kan testes og få et fysisk format.

DTU Link Frederiksborgvej 399

4000 Roskilde

Tlf. 44 80 50 88 jabroe@dtu.dk

www.link.dtu.dk
232

FC Roskilde

I FC Roskilde er det ikke kun spillet på banen, der betyder noget. Hos os går fodbold, fællesskab og forretning hånd i hånd.

Vi tilbyder vores partnere fodboldoplevelser, en bred vifte af virksomheder i vores erhvervsnetværk og et stærkt samarbejde på tværs af brancher. Vi samles om fodbolden, men udvikler mere end det.

Med en ny lokal ejerkreds, går vi sammen en spændende tid i møde. Mange virksomheder er allerede med på rejsen og er en del af vores erhvervsnetværk, men der fortsat plads til flere.

Kom med som gæst til et netværksarrangement, før du tager beslutningen.

www.fc-roskilde.dk

FC Roskilde

Rådmandshaven 10 4000 Roskilde

Tlf. 20 48 65 59 cw@fc-roskilde.dk

Det er her det sner - hele året rundt

Her træner de professionelle chauffører på alle niveauer. Både i grøn kørsel og hardcore køreteknik. Vi uddanner firmaer og privat personer samt kørekortselever, der skal have kørekort til personbil, lastbil eller bus.

Der øves på livet løs fra morgen til aften, året rundt på tørre baner og 4000 m2 glatbaner.

Der er rig mulighed for at afprøve dæk og bremser og opdage hvad din bils sikkerhedssystemer kan under realistiske forhold. Øvelser og manøvrer øger råderummet og potentialet og redder dig måske en dag ud af en farlig situation i trafikken.

FDM Sjællandsringen

Abildgårdsvej 17, Tjæreby 4000 Roskilde

Tlf. 45 27 08 74

mma@fdm.dk

www.fdmsjællandsringen.dk
233

FGU Roskilde

Lejre – forberedende grunduddannelse

FGU Roskilde Lejre er en del af FGU-Skolen Øst, der udover Roskilde, dækker Greve, Solrød, Høje Taastrup og Lejre kommuner. FGU står for Forberedende GrundUddannelse. FGU er for unge mellem 16 – 25 år, der har brug for en anden vej til uddannelse eller job, og har lyst til at afprøve et eller flere forskellige fagtemaer.

Eller har brug for almenfaglig opkvalificering inden de kan påbegynde en ungdomsuddannelse. I FGU er der tre forskellige uddannelsesspor: AGU – Almen GrundUddannelse, PGU –ProduktionsGrundUddannelse og EGU – ErhvervsGrundUddannelse.

FGU Roskilde Lejre ligger i campusområdet på Maglegårdsvej 15 sammen med de andre uddannelsesinstitutioner i Roskilde. www.fgu-skolen.dk

Frivilligcenter Roskilde

FGU-Roskilde

Maglegårdsvej 15

4000 Roskilde

Tlf. 70 66 67 64 roskilde@fgu-skolen.dk

Frivilligcenter Roskilde er samlingspunkt for de frivillige sociale foreninger i Roskilde Kommune. Vi hjælper alle, både borgere og erhvervsliv, der ønsker at involvere sig i frivilligt arbejde. Vores medlemsforeninger omfatter: SOCIALE FORENINGER, fx børn og unge, velgørenhed, genbrug, menighedspleje, besøgstjenester, samtalegrupper. FORENINGER FOR ÆLDRE, fx pensionistforeninger, indkøbsbusser, seniormotion, bruger-/pårørenderåd, cafe- og spisefællesskaber. PATIENT-, SYGDOMS- OG HANDICAPFORENINGER, både lokale foreninger og lokale afdelinger af landsdækkende organisationer.

Vi hjælper gerne virksomheder med kontakt til foreningerne, hvis I vil styrke jeres sociale engagement i lokalsamfundet. Vi kan også rådgive om forskellige muligheder for at udarbejde en egentlig CSR-politik for jeres virksomhed.

www.frivilligcenter-roskilde.dk

Frivilligcenter Roskilde Jernbanegade 21A 4000 Roskilde

Tlf. 21 16 90 26

frivilligcenter@roskilde.dk

234 234

Himmelev Gymnasium

- lille gymnasium med stort hjerte

På Himmelev Gymnasium udbyder vi den 3-årige stx-uddannelse og den 2-årige hf-uddannelse. Med vores 700 elever er vi Roskildes mindste gymnasium med en skolekultur præget af nærhed og et stærkt fællesskab, hvor stort set alle kender hinanden.

Her er der rum til forskelligheder og plads til alle, der kan og vil. Himmelev Gymnasium er dog ikke mindre, end at vi kan tilbyde en bred vifte af studieretninger, fagpakker og valgfag.

Vi har også en række udvalg og tilbud efter skoletid, som vores elever meget gerne deltager i, og som er med til at styrke det enestående sociale miljø, der kendetegner skolen. www.himmelev-gymnasium.dk

Himmelev Gymnasium

Herregårdsvej 30

4000 Roskilde Tlf. 46 75 74 44 himgym@himgym.dk

HK JobBørs

HK JobBørs er en rekrutteringsservice, og vi kan hjælpe virksomheder med at spare tid og penge, når I skal rekruttere jeres næste medarbejder.

Vi matcher jeres ønsker og behov med dygtige HK’ere, der er interesserede i nyt job.

HK JobBørs er en del af HK, som er Danmarks næststørste fagforening.

Vi har et indgående kendskab både til det lokale arbejdsmarkeds behov og til vores medlemmers kompetencer. Derfor er vi klædt godt på til at matche de helt rigtige medarbejdere til jeres virksomhed.

Kontakt din lokale rekrutteringspartner René Tvile, HK JobBørs, Sjælland.

HK JobBørs

HK/SJÆLLAND

René Tvile

Hersegade 13 4000 Roskilde

Tlf. 70 11 45 45

rene.tvile@hk.dk

www.HK.DK/SJAELLAND
235

Julemærkehjemmet Liljeborg

Julemærkehjemmet Liljeborg

Julemærkehjemmet Liljeborg er et af 5 julemærkehjem i Danmark og en del af Julemærkefonden som er en hjælpeorganisation, der via indsamlede midler hjælpe ca. 1000 børn om året. Vi bor i smukke omgivelser på adressen Baldersvej 3 i Roskilde.

Vores mål er at tilbyde et 10 ugers ophold med fokus på trivsel, hvor pædagogik, skolegang og fritid hænger sammen, således at der skabes udviklingsmuligheder for det enkelte barn både fysisk og psykisk, vi arbejder også med familierne også efter endt ophold.

Det er muligt at kontakte os for oplæg, besøg og hvis man ønske at støtte vores sag.

www.julemaerket.dk

Julemærkehjemmet Liljeborg er et af 5 julemærkehjem i Danmark og en del af Julemærkefonden som er en hjælpeorganisation, der via indsamlede midler hjælpe ca. 1000 børn om året. Vi bor i smukke omgivelser på adressen Baldersvej 3 i Roskilde. Vores mål er, at tilbyde et 10 ugers ophold med fokus på trivsel, hvor pædagogik, skolegang og fritid hænger sammen, således at der skabes udviklingsmuligheder for det enkelte barn både fysisk og psykisk, vi arbejder også med familierne også efter endt ophold. På Liljeborg tilbyder vi et omsorgsfuldt miljø med nærværende voksne, der møder børn og familier med et professionelt engagement. Vi tilstræber, at skabe en hverdag med bevægelse, leg og motion, der giver børnene mulighed for at udvikle sig socialt. De rammer og aktiviteter vi har på Liljeborg gør, at de børn der kommer her forbedre deres fysisk form og sociale kompetencer, og dermed får mulighed for bedre trivsel i hverdagen når de kommer hjem fra Julemærkehjemmet. www.julemaerket.dk

Lederne Østsjælland

Vi er del af Danmarks største faglige organisation for ledere, der med mere end 130.000 medlemmer har et dybtgående kendskab til alle aspekter af ledelse og morgendagens ledelsesudfordringer.

I Lederne Østsjælland repræsenterer vi ca. 7.500 medlemmer ind i Hovedbestyrelsen i Lederne. Vi prioriterer lokal forankring og samarbejde højt, og vi indgår gerne partnerskaber omkring vores mærkesager. Vi inspirerer ledere til bæredygtig ledelse i praksis, vi arbejder for et rummeligt arbejdsmarked og vi tilbyder professionelle lokale ledernetværk samt temamøder, konferencer og events.

Julemærkehjemmet Liljeborg Carsten Salomon - Forstander

Julemærkehjemmet Liljeborg

Baldersvej 3

Baldersvej 3

4000 Roskilde

4000 Roskilde

Tlf. 20 34 37 09 henrik.botkjaer@julemaerket.dk

Tlf. 4630 4200 / Mob. 4012 9125 liljeborg@julemaerket.dk

Lederne Østsjælland

Hanne Lund Madsen

Bestyrelsesmedlem

Roskilde Lejre, Greve, Stevns, Solrød og Køge

Tlf. 40 76 75 27

www.lederne.dk/lokalafdelinger l www.linkedin.com/company/lederne-østsjælland
236 236 236

Metal Fjordbyerne

Metal Fjordbyerne tilbyder hjælp til at finde medarbejdere, hvis I skulle stå og mangle. Vi organiserer medlemmer indenfor omkring 90 uddannelser.

Vi har også mulighed for at hjælpe medlemmerne med at finde videreuddannelse/kurser/certifikater, som kan være med til at sikre dygtige og veluddannede medarbejdere.

Giv os et kald eller skriv til os, så hjælper vi med at finde jeres nye medarbejder. www.danskmetal.dk

Metal Fjordbyerne

Elisagårdsvej 23b

4000 Roskilde

Tlf. 4635 1406 fjordbyerne@danskmetal.dk

Roskilde Festival RF Experience

I Roskilde Festival-gruppen samler vi den viden og erfaring, vi har fra Roskilde Festival, og sætter den i spil i andre sammenhænge. Det kalder vi RF Experience. Uanset om det handler om musik, kunst og kultur, eller om det gælder ledelse af frivillige, rådgivning og viden om, hvordan man samler mange mennesker sikkert, udvikler nye bæredygtige løsninger eller skaber de rigtige løsninger med el og sanitet – så er vi klar til at omsætte den ekspertise, som arbejdet med Roskilde Festival har givet os gennem årene.

Vi bidrager med alt fra understøttelse og udvikling af arrangementer af høj kvalitet over indretning af pladser, logistik og myndighedssamarbejder til workshops om bæredygtighed m.m.

Roskilde Festival

RF Experience

Christina Bilde

Havsteensvej 11

4000 Roskilde

Tlf. 46 36 66 13

info@rfexperience.dk

www.rfexperience.dk
237

Roskilde Garden

Roskilde Garden er Danmarks ældste bygarde og er stiftet i 1935 af boghandler Andreas Flensborg. Roskilde Garden har et stærkt tilhørsforhold til byen Roskilde, og nyder stor opbakning fra byen, både fra det lokale erhvervsliv, kommunen og ikke mindst borgerne i byen.

I Roskilde Garden deler vi et unikt fællesskab, med venskaber på tværs af aldersgrupper, suveræn musikundervisning og spændende rejser i både ind – og udland. Roskilde Garden tilbyder en bred vifte af musikalsk underholdning på et meget højt niveau. Som arrangør er du sikker på, at underholdningen vil være i top med Danmarks bedste Garde. Du kan booke hele Garden, men det er også muligt at booke de forskellige enheder til lige netop dit arrangement. Det kunne være geværdelingen til modtagelse af gæster på den røde løber, tambourkorpset til tappenstreg eller vores sprudlende orkester, som byder på et blandet repertoire med alt fra ABBA over Beatles til traditionelle marcher.

www.roskildegarden.dk

Roskilde Handelsskole

Roskilde Garden

Tlf. 40 58 82 28

info@roskildegarden.dk

På Roskilde Handelsskole er vi eksperter i business. En studentereksamen fra Handelsgymnasiet (hhx) er et populært valg blandt unge i hele området. Mange studieretninger og valgfag, et stærkt iværksættermiljø og en international profil klæder studenterne godt på til deres videre færd med uddannelse og job.

Et andet populært valg er Eux Business på Eux Gymnasiet, hvor man som erhvervsfaglig student kombinerer en erhvervsuddannelse og gymnasial eksamen, der åbner døre til både erhvervslivet og videre uddannelse. Vi tilbyder også den kortere erhvervsuddannelse Eud Business, hvor man kommer hurtigt i gang med karrieren.

Vi har et tæt samarbejde med erhvervslivet og tilbyder efteruddannelse og kurser til virksomheder og voksne indenfor eksempelvis ledelse, grøn omstilling, IT, økonomi og regnskab. www.rhs.dk

Roskilde Handelsskole

Bakkesvinget 67 4000 Roskilde

Tlf. 88 52 32 00

rhs@rhs.dk

238 238

Roskilde Håndbold

Roskilde Håndbold er med sine ca. 800 medlemmer blandt Danmarks største håndboldklubber. Både på ungdomssiden og på seniorniveau gør Roskilde Håndbold sig positivt bemærket, bl.a. med flere nuværende og tidligere landsholdsspillere, der har fået deres håndboldopdragelse i Roskilde Håndbold. I indeværende sæson spiller Roskilde Håndbolds damer i landets næstbedste række, den landsdækkende 1. division, mens herrerne spiller i 2. division med ambition om oprykning. Kendetegnende for begge hold er, at vi satser på ungdommen og har stort fokus på både at lave resultater samt at udvikle vores mange dygtige spillere. Selvom Roskilde er en klub med store sportslige ambitioner, så tager vi også vores sociale ansvar meget alvorligt og vi har således håndboldtilbud til både børn og unge med funktionsnedsættelse samt foreningsuvante børn.

www.roskildehaandbold.dk

Roskilde Håndbold

Kildegården 8

4000 Roskilde

Tlf. 46 37 08 73

Roskilde Katedralskole

Stort gymnasium – mange muligheder

På Roskilde Katedralskole tager du en studentereksamen (stx) på tre år. Her bliver du en del af et stærkt læringsmiljø, hvor vi har det rart og passer på hinanden, samtidig med at du opnår de kundskaber, du skal bruge til din videre uddannelse og i livet i det hele taget. Skolen er et af landets mest søgte gymnasier. Med vores 1450 elever og 150 medarbejdere er vi et stort gymnasium, og det giver dig mange muligheder. Vi opretter flere studieretninger og valgfag end de fleste. Vi er officiel Team Danmark-uddannelsespartner, og vi har en MusiCreator-linje for musiktalenter. Og vi er kendt for vores lækre rammer og grønne omgivelser.

Roskilde Katedralskole

Holbækvej 59

4000 Roskilde

Tlf. 46 35 18 91

post@rks-gym.dk

www.roskildekatedralskole.dk
239

Roskilde Musikforening

Roskilde Musikforenings vision er ny & klassisk og musik af kvinder ved alle koncerter: I 2024 er 31 værker af kvinder (53%), 27 af mænd (47%). Publikum, musikere og komponister får reflektionspunkt og nyt perspektiv. 20-25 koncerter med stor variation i ensembler og musikperioder; strygekvartet, blokfløjte/orgel/slagtøj, kammerkor og vikingeinstrumenter, lied-sang, klaver. Musik fra middelalder til vor tid:

- Koncertserien

- TIDLØS - Nyt spejler sig i Klassisk - festival nov. ’24

- KunstKoncerter - august ‘24

- Opera i Roskilde

- Palæfløjkoncerter

Dertil workshops og koncerter på gymnasie, skole og kulturskole. Vi samarbejder med Kulturskolen Roskilde, KunstSmedjen, Roskilde Gymnasium Roskilde Teater og Kunstforening m.fl. www.roskildemusikforening.dk

240 240

Roskilde Musikforening

Maglekildevej 13b

4000 Roskilde

Tlf. 41 44 19 59

mail@roskildemusikforening.dk

Roskilde Tekniske Skole

Roskilde Tekniske Skole uddanner selvstændige, reflekterende, fagligt nysgerrige og kompetente mennesker, der kan træde ind på arbejdsmarkedet og i samfundet. Vi tager udgangspunkt i elevernes forudsætninger og samfundets behov, når vi skaber rammerne for udvikling og kvalitet i uddannelserne på skolen. Vi har gymnasiet HTX Roskilde, Landbrugsskolen Sjælland, Fodterapeutskolen og over 30 erhvervsuddannelser, eud og eux inden for hovedområderne Teknologi, byggeri og transport samt Fødevarer, jordbrug og oplevelser. Desuden udbyder vi kurser, AMU og efteruddannelse. Roskilde Tekniske Skole har adresser i Roskilde, København, Greve, Høng og Ringsted. Vi var 423 medarbejdere og omsatte for 355 mio. kr. i 2022..

Roskilde Tekniske Skole

Pulsen 10

4000 Roskilde

Tlf. 46 300 400 rts@rts.dk

www.rts.dk

ole@skolerneiboserup.dk

info@udidetfri.nu

www.skolerneiboserup.dk

Skolerne i Boserup

Roskilde Friskole og Boserup STU tilbyder specialundervisning / dagbehandling for børn og unge, som har brug for et rummeligt og aktivt skolemiljø med engagerede lærere.

Undervisningen er alsidig og består af klasseundervisning i små grupper, kurser, ekskursioner, praktisk arbejde, kunst, sport, teater og oplevelser.

Weekendaflastningen UD I DET FRI tilbyder gode aktiviteter for børn fra 7 til 16 år hver anden weekend året rundt.

Skolerne i Boserup Ole Tarp (skoleleder)

Boserupvej 100 4000 Roskilde

Tlf. 22 68 28 65 ole@skolerneiboserup.dk

www.skolerneiboserup.dk

Venstre i Roskilde

Venstre i Roskilde Kommune arbejder for at skabe endnu bedre vilkår for at drive erhverv i kommunen. Det handler for os om, at erhvervslivet i Roskilde Kommune har gode vækst- og erhvervsvilkår at arbejde under og med.

Vi arbejder for at skabe muligheder og fleksibilitet, så du kan opnå dine mål. Vi er til enhver tid parate til at tage en dialog med dig om dine forhold

Jette Tjørnelund, Viceborgmester, Gruppeformand (V)

Dennis Knudsen, Venstres kommuneforening Roskilde, formand

Venstre i Roskilde Tlf. 40 17 93 84 jettet@roskilde.dk

Tlf. 61 65 20 60 dennis@mejl.com 241

www.roskilde.venstre.dk

Gi’r du en kop kaffe?

Virksomhedspartnerne i Roskilde er altid klar til at komme ud og besøge dig og din virksomhed.

Vi kan f.eks. hjælpe med rekruttering af nye medarbejdere til din virksomhed, samt fastholdelse og opkvalificering af dine nuværende medarbejdere.

Ingen opgave er for stor, og ingen opgave er for lille.

Vores hjælp er ganske gratis.

Tøv endelig ikke med at kontakte os. Benyt vores QR-kode til at besøge os på vores LinkedIn profil.

www.roskilde.dk/vip

ZBC Roskilde

Virksomhedspartnerne i Roskilde Kommune

Rådhusbuen 3

4000 Roskilde

Tlf. 24 89 94 05 vip@roskilde.dk

Hos ZBC Roskilde kan du tage de fleste erhvervsuddannelser inden for fødevarer, procesoperatør, pædagogisk assistent, social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper samt erhvervsuddannelser inden for service & sikkerhed, fx sikkerhedsvagt.

Ud over erhvervsuddannelser kan du også se mod ZBC Roskilde, hvis du er interesseret i kompetenceudvikling. ZBC arbejder hver dag for at være tættere på erhvervslivet. Derfor tilbyder vi kurser- og efteruddannelse indenfor fx vagt, sundhed og pædagogik, service, rengøring og industri.

Hos ZBC uddanner vi vores elever og kursister til fremtiden.

www.zbc.dk/skoler/zbc-roskilde

ZBC Roskilde Kirsten Roursgaard Dieckmann Uddannelseschef

Maglegårdsvej 8

4000 Roskilde

Tlf. 55 78 88 88 kidi@zbc.dk

#alletidersarbejdskraft
242

Zealand Sjællands Erhvervsakademi

Hos Zealand i Roskilde udbyder vi kortere og mellemlange uddannelser på fuldtid og deltid, hvor der skabes anvendelig viden med fokus på aktualitet, kvalitet og dialog med regionens virksomheder. Vores dygtige undervisere har brancheerfaring fra erhvervslivet, brænder for deres fagområder og har virksomhedernes behov i fokus. Konkret uddanner vi bl.a. datamatikere, webudviklere, laboranter, procesteknologer og markedsføringsøkonomer. Vores mål er at uddanne dygtige, innovative og professionelle medarbejdere, som kan koble teori og praksis. Vores tætte samarbejde med studerende og virksomheder med fokus på praktisk anvendelse betyder, at vores studerende udvikler kvalifikationer, som passer arbejdsmarkedet.

www.zealand.dk

Zealand Sjællands Erhvervsakademi

Maglegårdsvej 2 4000 Roskilde

Tlf. 50 76 26 30 roskilde@zealand.dk

Roskilde Universitet

Roskilde Universitet har fokus på samarbejdsdrevet og åben innovation, hvor vi finder løsninger sammen med virksomheder i vores omverden. Det kan handle om at finde, tilpasse og implementere forskningsbaserede løsningsmodeller. Men også om at indgå i et samarbejde med studerende om at kortlægge problemer og udvikle og validere virksomhedernes egne løsninger. Vi samarbejder med Erhvervsforum Roskilde om at etablere værdiskabende samarbejder med virksomhederne i Roskilde Kommune om løsninger på udfordringer inden for eks. digitalisering, bæredygtighed eller sundhed. Hvis du vil vide mere om samarbejdsmuligheder med RUC, kontakt Erhvervsforum eller Mogens Riber, Business Relationship Manager, RUC.

RUC

Mogens Riber Business Relationship Manager

Tlf. 25 63 70

www.ruc.dk
80 mogensr@ruc.dk
243

Kom med til en fed faglig festival på Dyrskuepladsen med op mod 50.000 besøgende den 18.-20. april 2023

Mød 47 konkurrencefag og 32 demonstrationsfag.

Der er gratis adgang

Roskilde Kommune er stolt vært for

roskilde.dk/skills

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.