Raisovníček 2018/2019

Page 1

RAISOVNÍČEK


PEDAGOGICKÝ SBOR PEDAGOGICKÝ SBOR – 1. řada zleva: Lenka Pušová, Ing. Kamila Hrubá, Mgr. Miroslava Čeřovská (8.A), Mgr. Štěpánka Beránková (9.B), Ing. Jaroslav Jirásko, Zdena Petřivá, Mgr. Marie Hanzlová (7.A), Naděžda Koutová, Mgr. Štěpánka Kubínová; 2. řada zleva: Barbora Vodičková, Mgr. Iva Krausová (3.A), Aneta Grohová, Mgr. Eva Nekovaříková (5.B), Mgr. Miroslava Brychtová (8.B), Jana Riedelová, Mgr. Jitka Barochovská (9.A), Mgr. Petra Menčíková, Mgr. Iva Plecháčová, Mgr. Hana Hlušičková (1.B); 3. řada zleva: Mgr. Martina Holubičková (2.B), Mgr. Zdeněk Slavík, Mgr. Pavlína Krátká (2.A), Mgr. Ondřej Flégl, Mgr. Jiří Fikar (6.A), Mgr. Martin Menčík, Mgr. Pavel Krause (7.B), Michaela Vojtíšková, Mgr. Eva Lacinová (3.B); chybí: Mgr. Kristýna Finková (6.B), Mgr. Martina Kadová, Ivana Chomyšinová (5.A), Mgr. Helena Vernerová (1.A), Bc. Lidmila Grohová (4.A), Ing. Jana Štěfanová (4.B)

VEDENÍ ŠKOLY: Ing. Jaroslav Jirásko – ředitel školy Mgr. Miroslava Brychtová – zástupkyně ředitele pro 2. stupeň, výchovná poradkyně Mgr. Eva Lacinová – zástupkyně ředitele pro 1. stupeň, výchovná poradkyně ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: Mgr. Ondřej Flégl ŠKOLNÍ DRUŽINA: Zdena Petřivá, Jana Riedelová, Lenka Pušová ASISTENTKA PEDAGOGA: Aneta Grohová, Jiřina Klasová, Naděžda Koutová, Lenka Pušová, Barbora Vodičková, Michaela Vojtíšková SPECIÁLNÍ PEDAGOG: Bc. Lidmila Grohová 1. STUPEŇ  Anglický jazyk: Mgr. Štěpánka Beránková, Mgr. Miroslava Čeřovská, Mgr. Jiří Fikar, Mgr. Hana Hlušičková, Ing. Kamila Hrubá, Mgr. Iva Krausová, Ing. Jana Štefanová  Český jazyk: Bc. Lidmila Grohová, Mgr. Hana Hlušičková, Mgr. Martina Holubičková, Ivana Chomyšinová, Mgr. Pavlína Krátká, Mgr. Iva Krausová, Mgr. Eva Lacinová, Mgr. Eva Nekovaříková, Mgr. Zdeněk Slavík, Ing. Jana Štefanová, Mgr. Helena Vernerová  Člověk a jeho svět: Mgr. Kristýna Finková, Mgr. Hana Hlušičková, Mgr. Martina Holubičková, Mgr. Zdeněk Slavík, Mgr. Helena Vernerová  Dovednosti na počítači: Mgr. Petra Menčíková, Mgr. Eva Nekovaříková  Hravá angličtina: Mgr. Hana Hlušičková, Mgr. Iva Krausová  Hudební výchova: Ivana Chomyšinová, Mgr. Eva Nekovaříková, Mgr. Zdeněk Slavík, Ing. Jana Štefanová  Logopedie: PaedDr. Irena Dvořáková  Matematika: Aneta Grohová, Bc. Lidmila Grohová, Mgr. Hana Hlušičková, Mgr. Martina Holubičková, Ivana Chomyšinová, Mgr. Pavlína Krátká, Mgr. Iva Krausová, Mgr. Eva Nekovaříková, Mgr. Helena Vernerová  Pracovní činnosti: Bc. Lidmila Grohová, Mgr. Hana Hlušičková, Mgr. Martina Holubičková, Ivana Chomyšinová, Mgr. Eva Nekovaříková, Mgr. Iva Plecháčová, Mgr. Zdeněk Slavík, Mgr. Helena Vernerová  Přírodověda: Ivana Chomyšinová, Mgr. Zdeněk Slavík  Tělesná výchova: Mgr. Martina Holubičková, Mgr. Iva Krausová, Mgr. Martin Menčík, Mgr. Petra Menčíková, Mgr. Eva Nekovaříková, Mgr. Iva Plecháčová, Mgr. Zdeněk Slavík, Mgr. Helena Vernerová  Umění a kultura: Mgr. Hana Hlušičková, Mgr. Martina Holubičková, Mgr. Pavlína Krátká, Mgr. Iva Krausová, Mgr. Eva Lacinová, Mgr. Zdeněk Slavík, Mgr. Helena Vernerová  Vlastivěda: Ivana Chomyšinová, Mgr. Iva Plecháčová, Mgr. Zdeněk Slavík  Výtvarná výchova: Aneta Grohová, Ivana Chomyšinová, Mgr. Eva Nekovaříková, Mgr. Zdeněk Slavík 2. STUPEŇ  Anglický jazyk: Mgr. Štěpánka Beránková, Mgr. Miroslava Čeřovská, Mgr. Jiří Fikar, Ing. Kamila Hrubá  Český jazyk: Mgr. Jitka Barochovská, Mgr. Štěpánka Beránková, Mgr. Kristýna Finková, Mgr. Iva Plecháčová  Dějepis: Mgr. Štěpánka Beránková, Mgr. Kristýna Finková  Fyzika: Mgr. Danuše Fléglová, Mgr. Štěpánka Kubínová, Mgr. Martin Menčík  Hudební výchova: Mgr. Miroslava Čeřovská, Ing. Jaroslav Jirásko, Mgr. Pavlína Krátká, Mgr. Iva Krausová  Chemie: Mgr. Pavel Krause  Informační technologie: Mgr. Jitka Barochovská, Mgr. Štěpánka Beránková, Mgr. Ondřej Flégl, Mgr. Danuše Fléglová, Mgr. Štěpánka Kubínová, Mgr. Petra Menčíková  Konverzace v anglickém jazyce: Mgr. Miroslava Čeřovská, Ing. Kamila Hrubá  Kresba a malba: Mgr. Ondřej Flégl  Matematika: Mgr. Miroslava Brychtová, Mgr. Marie Hanzlová, Mgr. Danuše Fléglová, Mgr. Štěpánka Kubínová, Mgr. Martin Menčík, Mgr. Petra Menčíková  Matematika v praxi: Mgr. Marie Hanzlová  Německý jazyk: Mgr. Jitka Barochovská  Osobnostní rozvoj: Ing. Jaroslav Jirásko  Pěstitelské práce: Mgr. Marie Hanzlová  Příprava pokrmů: Mgr. Iva Plecháčová  Přírodopis: Mgr. Pavel Krause  Přírodovědná praktika: Mgr. Pavel Krause  Ruský jazyk: Mgr. Miroslava Čeřovská, Mgr. Martina Kadová  Sborový zpěv: Ing. Jaroslav Jirásko  Seminář ze zeměpisu: Mgr. Marie Hanzlová  Sportovní výchova: Mgr. Martin Menčík, Mgr. Petra Menčíková  Technické práce: Mgr. Ondřej Flégl, Mgr. Danuše Fléglová, Mgr. Štěpánka Kubínová  Tělesná výchova: Mgr. Martin Menčík, Mgr. Petra Menčíková  Volba povolání: Mgr. Iva Plecháčová  Výchova k občanství: Mgr. Jitka Barochovská, Mgr. Štěpánka Beránková, Mgr. Miroslava Brychtová, Mgr. Miroslava Čeřovská, Mgr. Jiří Fikar, Mgr. Kristýna Finková, Mgr. Marie Hanzlová, Mgr. Pavel Krause  Výtvarná výchova: Mgr. Ondřej Flégl  Základy animace: Mgr. Ondřej Flégl  Zdravý život: Mgr. Jitka Barochovská  Zeměpis: Mgr. Jitka Barochovská, Mgr. Marie Hanzlová, Mgr. Jiří Fikar


OBSAH nové zážitky .................. 2

NOC VE ŠKOLE ............................................................ 2 STRAŠÍME A BOJÍME SE SPOLEČNĚ ........................ 2 DÝŇOVÁNKY ................................................................ 2 SPANÍ VE ŠKOLE A FLYZONE PARK ........................... 3 MALOVANÉ TAŠKY ...................................................... 3 DĚLÁME RADOST ........................................................ 3 JEŽÍŠKOVA VNOUČATA .............................................. 4 VÁNOČNÍ TVOŘENÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ .............. 4 VÁNOČNÍ ČAS 3.A ...................................................... 5 DĚTSKÁ SCÉNA ........................................................... 5 EDISOŇÁCI OPĚT U NÁS ............................................ 6 SPANÍ VE ŠKOLE A VÝLET DO HRADCE KRÁLOVÉ 5.B ... 6 LETOS V KRAVATÁCH .................................................. 7 DEN ZEMĚ S KRTEČKEM ............................................ 7 KLUB PŘEDŠKOLÁK .................................................... 8 DRAMATICKÝ KROUŽEK ............................................ 8 PERLIČKY Z 1.B ............................................................ 8

vzdělávání .................... 9 POZNÁVÁNÍ ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ ....................... 9 ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 9. ROČNÍKŮ ....................... 9 1918–2018 .................................................................. 10 MALÉ HRÁTKY S JAZYKEM ...................................... 10 ROMULUS A REMUS V 8.B ....................................... 10 CESTA ZA SLABIKÁŘEM ........................................... 10 ZAHRANIČNÍ STÁŽ – LONDÝN ............................... 11 TECHNICKÉ PRÁCE V 7.B ANEB VYRÁBÍME DÁRKY K VÁNOCŮM .................. 11 JAKÉ TO JE UČIT VLASTIVĚDU? ............................ 11 MATEMATICKÁ SETKÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH .............. 12 KOŠÍKÁŘI ................................................................... 12 ZAHRANIČNÍ STÁŽ – HELSINKY ............................. 12 POZNÁVÁME NAŠI HISTORII ................................... 13 NÁVŠTĚVNICE Z POLSKA ........................................ 14 UČIT (SE) SPOLU ....................................................... 14 PROJEKT ROZVOJ DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ A PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ ........... 14 TABLETY NEJEN KAŽDÝ VEČER NA SPANÍ ............ 14 VÝTVARNÁ VÝCHOVA .............................................. 15 ORIGAMI - PAPÍROVÉ KOUZLENÍ ........................... 15 HYGGE ANEB DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ ............................... 15 ABECEDA PENĚZ ....................................................... 15

sport a soutěže ................ 16 ŠKOLNÍ AKCE 3.A - PLAVÁNÍ ................................... 16 LYŽAŘSKÝ VÝCVIK .................................................... 16 REPUBLIKOVÉ FINÁLE DĚVČAT V HÁZENÉ ........... 16 VÁNOČNÍ TURNAJE VE FLORBALU, VYBÍJENÉ A PŘEHAZOVANÉ ....................................................... 17 OKRESNÍ KOLO VE VOLEJBALE .............................. 17

cesty za poznáním ........... 18 EXKURZE DO DOBROŠOVA .................................... 18 CESTOVÁNÍ SE 4.A .................................................. 18 HRADEC KRÁLOVÉ – VÝUKOVÝ PROGRAM SVĚTELNÝ TROJBOJ, FLY ZONE PARK .................. 18 VÝLET DO IQLANDIE ................................................ 19 NÁVŠTĚVA NÁRODNÍHO DIVADLA ........................ 19 EXPEDICE DO HRADECKÝCH LESŮ ....................... 19 DOPOLEDNE PLNÉ ZÁBAVY ................................. 20 ODPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ V HRADCI KRÁLOVÉ .... 20 EXKURZE DO PAMÁTNÍKU TEREZÍN ...................... 20

STŘÍPKY Z HISTORIE ŠKOLY

P

rostřednictvím vzpomínek bělohradského rodáka Karla Václava Raise si přiblížíme, jak vypadala naše škola v 19. století. V roce 1867 Karel Václav Rais začal chodit do třetí třídy, ve které se už vyučoval zeměpis, dějepis, přírodopis a také měřictví neboli geometrie. V rozvrhu naopak chyběla tělesná a výtvarná výchova. „V čtení, psaní, v mluvnici a pravopisu nás pan učitel tuze proháněl, z hlavních věcí nic neslevil.“1 Žáci potřebovali k výuce pero, kamínek neboli pisátko s obyčejným papírem, tužku ze dřeva a arch papíru. Kromě žákovských pomůcek z 19. století můžeme také porovnat vzhled a vybavenost tříd. Karel Václav Rais vzpomínal na dřevěnou třetí třídu s chatrným stropem, ze kterého vykukovala sláma. V místnosti se nacházela kamna, černá skříň se školní knihovnou, na zadní stěně visel kříž, mapa a obrazy se zvířaty a rostlinami. Každý rok před prázdninami museli žáci složit zkoušku, která se skládala z náboženství, čtení, mluvnice, matematiky, recitace a ze zpěvu. „… Před zkouškou se ve škole mylo, smýčilo, děvčátka ověnčila kříže. Přišel pan v ikář, kaplan, páni představení a někteří tatínkové…“2 V této době se musely ve škole vést dvě knihy, Zlatá a Černá. Do Zlaté knihy se zapisovala jména premiantů, kteří dostávali za odměnu knížku a pochvalný list. Do Černé knihy byli zaznamenáváni žáci „nehodní“. Jak ale sám Rais vzpomíná, „… za mého však školáctví již nikdo z té knihy čten nebyl.“3 V září 2018 měla Základní škola K. V. Raise 398 žáků. Na 1. stupeň chodilo 220 žáků a na 2. stupeň 178 žáků. Ze 47 zaměstnanců bylo 36 učitelů. ŠTĚPÁNKA BERÁNKOVÁ 1 2 3

Rais, V. Karel: Ze vzpomínek I., Praha 1922, str. 235 Rais, V. Karel: Ze vzpomínek I., Praha 1922, str. 229 Rais, V. Karel: Ze vzpomínek I., Praha 1922, str. 230


nové zážitky NOC VE ŠKOLE

N

a naší škole je zvykem, že žáci 6. ročníku se účastní dvoudenního adaptačního kurzu, jehož cílem je bližší seznámení nového třídního učitele s žáky, stmelení kolektivu a prohloubení pozitivních vztahů mezi dětmi. Ani letos tomu nebylo jinak. Jediným rozdílem oproti jiným 6. ročníkům bylo to, že já jsem již žáky znala z loňského školního roku, a tak jsem i trochu tušila, co mě večer bude čekat – parkour, fotbálek, tanec. Těmito slovy by se daly vyjádřit hlavní koníčky žáků 6.B. Nejprve se z nás však stali mimové a předváděli jsme pantomimu, poté jsme se proměnili v pohádkové postavy a pomocí otázek jsme hádali, co jsme za postavu. Asi největší legraci vzbudila postava Máničky, která byla přidělena mně, a prasátko Pepina, kterým se na chvíli stal

Jakub Janák. Vrcholem večera byla stezka odvahy, tu si děti dokonce připravily samy. Žáci pouze za použití baterek běhali po škole, hledali obrázky zvířat a plnili úkoly. Musím říct, že někteří jedinci se opravdu hooodně báli. Po této aktivitě už následoval fotbálek, diskotéka a ukázka parkouru – to byla naprostá bomba. Druhý den jsme vyrazili do FlyZone parku do Hradce Králové, kde pokračovala exhibice parkouristů. Myslím si, že se akce velmi vydařila, a já musím konstatovat, že i když je 6.B plná raubířů, v jádru jsou moc fajn, a proto se těším na další společné akce.  KRISTÝNA FINKOVÁ

DÝŇOVÁNKY Na podzim všude dýní k mání, což tak zkusit to dlabání. Napadlo to čtvrťáky, udělat si strašáky.

Hodně jsme se nasmáli, ve tmě jsme se nebáli.

Není to sic česká tradice, bavilo nás to však velice. DÝŇÁCI ZE 4.B, JANA ŠTEFANOVÁ

STRAŠÍME A BOJÍME SE SPOLEČNĚ N

a svátek duchů a strašidel si žáci 2.B společně s žáky 3.B užívali halloweenského dovádění už v dopoledních hodinách ve škole. Přišli v pěkných kostýmech a nejdříve společně luštili, tvořili, pak i soutěžili a tancovali. Naše vytvořené lucerničky v podobě mumie svítily na večerní strašidelné stezce, moc se nám povedly.  MARTINA HOLUBIČKOVÁ, ANETA GROHOVÁ

2


MALOVANÉ TAŠKY P

od vlivem podzimu, který vymaloval barvami přírodu kolem nás, jsme se rozhodly ve školní družině využít malířských schopností dětí a nechat je ozdobit si zcela podle jejich představ tašky. Výsledné výtvory dokazují, s jakým nadšením se do práce pustily.  ZDENA PETŘIVÁ, JANA RIEDELOVÁ, LENKA PUŠOVÁ

SPANÍ VE ŠKOLE A FLYZONE PARK V

e čtvrtek 8. listopadu 2018 přespala třída 6.A ve škole. Sešli jsme se v 18 hodin ve škole, kde na děti čekaly různé aktivity – soutěže, společenské hry, Nerf bitva, tancování a stezka odvahy s QR kódy. Plán jít spát brzy, aby měli všichni dostatek sil na další den, nevyšel. V pátek ráno jsme společně vyrazili do FlyZone Parku v Hradci Králové, kde si děti mohly vyzkoušet různé atrakce, například trampolíny, opičí dráhy nebo virtuální realitu. Do Bělohradu jsme se vrátili vlakem naprosto vyčerpaní, už teď se ale těšíme na další spaní ve škole a společný výlet.  JIŘÍ FIKAR

DĚLÁME RADOST D

ne 23. listopadu zazpívali žáci ze 3.A bělohradským důchodcům. Vystoupení se konalo v restauraci Pod Hůrou. Zazpívali celkem čtyři písně, z toho tři vánoční, a navodili tím atmosféru blížících se Vánoc. Na hudební nástroje je doprovodily Simona Mikolášková, Rozálie Hlaváčková, Klaudie Robová a při zpěvu pomohli žáci ze 6. tříd.  IVA KRAUSOVÁ


JEŽÍŠKOVA VNOUČATA P

rojekt Ježíškova vnoučata byl založen roku 2016 novinářkou Olgou Štrejbarovou. Při jednom svém natáčení si uvědomila, že opuštění lidé tvoří často až třetinu obyvatel domovů pro seniory. Vánoční dárek nedostali roky a období svátků pro ně nebylo radostným. Proto založila facebookovou skupinu Ježíškova vnoučata spolu se svými přáteli a dalšími nadšenci. Během dvou měsíců dokázali splnit 600 vánočních přání babičkám a dědečkům v domovech pro seniory a dalších podobných zařízeních. V roce 2017 se do organizace Ježíškových vnoučat zapojil i Český rozhlas. Oslovil stovky domovů pro seniory, zdravotnických zařízení a pečovatelských služeb. O projektu odvysílal velkou informační kampaň a řadu reportáží. Tak se o tomto úžasném projektu dozvěděl i náš žákovský parlament a rozhodl se zapojit. Parlamenťáci chtěli splnit vánoční přání paní Liběně (88 let) z domova důchodců v Albrechticích, která si přála CD přehrávač. Jelikož tráví většinu času na pokoji, poslouchání hudby jí zpříjemňuje den, a bohužel její původní přehrávač již dosloužil. Během konzultačních dní tak parlamenťáci informovali rodiče i zaměstnance školy o možnosti podpoření tohoto projektu. Díky vybraným finančním prostředkům bylo možné paní Liběně přání splnit a ještě podpořit Domov důchodců v Mlázovicích.

Nejcennější dárek, který může člověk věnovat jinému, je společně strávený čas. Proto se žákovský parlament vypravil zpříjemnit předvánoční dopoledne klientům domova důchodců v Mlázovicích hudebním vystoupením. A tak se domovem rozléhaly tradiční české koledy za doprovodu nejrůznějších hudebních nástrojů. Následovalo společné vyrábění vánočních přání. Každý senior dostal drobný vánoční dárek dle svého přání. Dárky parlamenťáci krásně zabalili a osobně předali. Žádná z následujících fotografií nevyjádří dojetí a vzpomínky, které si všichni zúčastnění ponesou…  ŠTĚPÁNKA KUBÍNOVÁ

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V

prosinci si některé děti ve školní družině při tandemové výuce vyzkoušely práci s dýhou – přírodním dřevěným materiálem. Tato kreativní činnost propojená s tematicky zaměřenou soutěží a zimními sporty dala dětem možnost rozvíjet svou kreativitu, fantazii, schopnost spolupracovat s kamarády a respektovat jejich názory. Akce se vydařila a svědčí o tom i prázdné mističky, ve kterých na začátku bylo vánoční cukroví.  ZDENA PETŘIVÁ A JANA RIEDELOVÁ


Jiří Žáček

VÁNOČNÍ ČAS 3.A L

etos, stejně jako v loňském roce, účinkovali opravdu všichni žáci 3.A při rozsvěcení vánočního stromečku v našem městě. Následovala třídní vánoční besídka pro rodiče, která se uskutečnila 20. prosince. Každý, kdo na naši besídku přišel, mohl slyšet vánoční koledy a písně, básně, hru na kytaru, vtipy i vidět tanec. Doufáme, že všichni zde s námi strávili příjemné chvíle.  IVA KRAUSOVÁ

BÍLÁ PANÍ

Ve Frýdlantu stojí hrad, běžte se tam podívat. A v něm straší bílá paní, protože má špatné spaní. Proč se trápí? Pro lásku – pro rytíře z obrázku… Jiří Havel

JAK SPORTUJEME

Přemek plave v gramatice, Dana bruslí při matice, Tomáš zase u tabule schytá skoro všechny kule… Jak je vidět, sport nás baví, je to vzácný dar, který vždycky slouží zdraví. Takže, sportu zdar! Jiří žáček

PÍSNIČKA O ŠKAREDÝCH HOLKÁCH

DĚTSKÁ SCÉNA D

ne 25. ledna 2019 se na naší škole konalo již po třetí školní kolo recitační soutěže. Osvědčenou porotu tvořenou Evou Lacinovou, Irenou Dvořákovou a Lenkou Pušovou potěšily básničky od sedmnácti recitátorů, kteří se je snažili zaujmout svým přednesem. Nejlépe se to podařilo Marii Finkové (2.B), Zdeňce Barochovské (3.B), Lucii Dittrichové (7.A) a Ondřeji Vaníčkovi (8.A). Tito jmenovaní reprezentovali školu v okresním kole soutěže v Jičíně. Do dubnového krajského kola, které se bude konat v Hradci Králové, porota vybrala Marii Finkovou a Ondřeje Vaníčka. V krajském kole se objeví také Adéla Vágenknechtová (8.A), která zde bude soutěžit za Základní uměleckou školu Hořice.  ŠTĚPÁNKA BERÁNKOVÁ

5

… Jsou spolehlivý jako tažný koně. Drží tě, když ti hrozí pád. Nestojí o dík. Vědí, že se pro ně nebudou nikdy chlapi prát.


E DI S O Ň Á C I O P Ě S

T U NÁS

tejně jako tomu bylo v minulém školním roce, tak i letos na naši školu v únoru zavítali cizinci z projektu EDISON. V tomto roce přijelo celkem 6 zahraničních stážistů z různých koutů světa. Až z jihoamerické Brazílie přijel Gabriel, z Asie přiletěli Ross (Čína), Medina (Indonésie), Loor (Jordánsko) a Kairat (Kyrgyzstán), nejblíže to k nám měla Liudmila z Ukrajiny. Celý týden dětem z naší školy připravovali program a rozvíjeli jejich znalosti o zemích svého původu. Děti tak dostaly skvělou příležitost k rozvíjení zeměpisných znalostí a především pak anglického jazyka. Cizinci v průběhu týdne poznávali naše město, setkali se i se starostou města a někteří z nich vůbec poprvé v životě obuli lyže. Společně s asistenty, kteří se o ně celý týden starali, navštívili science centrum iQLANDIA v Liberci. Žáci si jejich pobyt u nás na škole užívali, podobně jako si cizinci užívali přítomnost našich žáků. Děkujeme všem, kteří se podíleli na projektu, především pak rodinám, které se o cizince po celý týden vzorně staraly a ubytovaly je, bez jejich pomoci by projekt nemohl proběhnout.  JIŘÍ FIKAR

SPANÍ VE ŠKOLE A VÝLET DO HRADCE KRÁLOVÉ 5.B

V

ečer 28. února jsme přišli do školy, převlékli jsme se a připravili si pelech. Asi o půl hodiny později jsme šli hrát Slashera – to je hra, kdy hledající má baterku a snaží se najít všechny ve tmě. To jsme hráli asi hodinu a poté jsme se dívali na film Drž hubu. Dokoukali jsme ho a šli spát. Ráno jsem se vzbudil s myšlenkou, že jsem se nevyspal… Nasnídali jsme se a šli na nádraží, kde na nás čekal Lukášek! Nastoupili jsme do vlaku a po cestě jsme si četli vtipy. A jsme v HK. Přešli jsme k Fly Zone a vešli dovnitř, převlékli se a hurá na trampolíny. Nejvíce času jsme trávili na gymnastické trampolíně u molitanu a poté asi na twisteru. Skončili jsme, a protože v Atriu není žádný fastfood, přešli jsme do Auparku. Tam jsme měli rozchod. Najedli jsme se a ve 12:40 jsme měli sraz. Přišli jsme tam všichni (a to jsem nečekal). Poté jsme jenom přešli k vlaku a jeli domů. Výlet jsem si moc užil!  TOM BŘESKÝ

6


LETOS V KRAVATÁCH

Dne 23. března se v Mlázovicích opět konal školní ples. Tradičně hrála kapela Levou rukou band a předtančení obstarala děvčata tanečního kroužku pod vedením paní Bútorové. Změnou byly však kravaty (za šály), které si odnesli deváťáci jako upomínku na prožitá léta v naší škole. Ples se snad opět vydařil, neboť z nejedněch úst bylo slyšet: „SUPER“. Tak třeba zase příště…  MIROSLAVA BRYCHTOVÁ

9.A

DEN ZEMĚ S KRTEČKEM D

9.B

ne 25. dubna 2019 se školní družina zúčastnila s vychovatelkou L. Pušovou a J. Riedelovou oslavy Dne Země s krtečkem v Lomnici nad Popelkou. Na zámeckém nádvoří nás nejprve přivítal krteček v nadživotní velikosti, který vytvořil dvoumetrovou krtičinu, jejíž životodárnou půdu si mohly děti odvést do své zahrádky. Děti měly možnost využít nabídky zajímavých aktivit. Hravou formou třídily odpad, seznámily se s průběhem recyklace, vyráběly postavičky z přírodnin a v krásné místnosti na zámku zpívaly s kytarou známé písničky. V 15 hodin jsme se zúčastnili zajímavé přednášky s promítáním „Vesmírný krteček”, kterou vedl pan Milan Hakouska, pracovník České kosmické kanceláře. Počasí nám opravdu přálo, a tak jsme se vraceli s novými poznatky příjemně unaveni domů.  JANA RIEDELOVÁ


PERLIČKY Z 1 .B Han a Hlušičk ová

KLUB PŘEDŠKOLÁK

V

letošním školním roce jsme nabídli dětem z MŠ Klub předškoláka. Každé setkání mělo své téma – Od rána do večera, Svět barev, Šikulové, Hry s míčem, Hrajeme si na školu. Tato setkání vedly střídavě paní učitelky z prvního stupně, které se tak seznámily s dětmi, které by měly v září nastoupit do první třídy. Budu mluvit za všechny paní učitelky, když řeknu, že to byla s dětmi velmi příjemně strávená odpoledne.  EVA LACINOVÁ

PANÍ UČITELKO, JÁ SE CHCI ŽENIT S „PEPÍKEM“, MY SE SPOLU MILUJEME…

NĚ LO, ŽE JAK HOD TO MNĚ SE STA JSEM SE OPŘEL POSILUJU, TAK ODJELA . O L AVICI A ONA

M – TO JE ĎÁBELSKÉ PÍSMENKO…

ZE PSANÍ 4 SE TAK POTÍM, ŽE SE PŮJDU HNED DOMA OSPRCHOVAT… PANÍ UČITELKO, MNĚ TEČE KREV. TO NENÍ KREV, TO JE JEN ČERV ENÁ FIXA… BYL DOMA MAMINKA MI ŘEKLA, ABYCH A DAŘÍ SE HODNÝ A VE ŠKOLE ZLOBIL. IT… OB TI TO? SNAŽÍM SE DOBŘE ZL

PANÍ UČITELKO, MOJE HNĚDÁ PASTELKA PÍŠE MODŘE…

VE ŠKOLE ŘÁDÍ NOVÝ VIRUS – UKLÍZEČKA…

VE ŠKOLE SE NEJVÍC BOJÍM ČAJE (PÁLÍ)… JÁ UŽ VÍM, JAK SE MY JOU ŠTĚTCE. TO SE MUSÍ DÁT POD VODU…

PANÍ UČITELKO, JSI KRÁSNÁ, HEZKÁ A PĚKNÁ… SNĚJŠÍ MOTÝL. TO TOHLE JE MŮJ NEJKRÁ ÁB… (BYL TO ŠVÁB.) NENÍ MOTÝL, TO JE ŠV

PAN TĚLOCVIK MI NESUNDAL BOTIČKY… (TĚLOCVIKÁŘ)

V YPADÁ JAK MŮJ K AŠTAN JÍČKO… DINOSAUŘÍ VA A MI DIVNÁ . DAL E J A M Á M TUŽKY… MOJE OBYČEJNÉ I Ř Y T Č U L DO PENÁ

DRAMATICKÝ KROUŽEK N

a schůzkách dramatického kroužku vládla celý rok veselá nálada. Hráli jsme si, nacvičovali, ale hlavně si užili spoustu legrace. Tuto atmosféru bychom rádi přinesli i ostatním. Před vánočními svátky jsme potěšili své spolužáky zahraným příběhem „O neposlušném koníkovi“. Na konci školního roku uspořádáme vystoupení pro děti z MŠ, pro své rodiče a také pro prvňáčky při jejich „Pasování na čtenáře“. Zahrajeme pohádku „O Honzovi“, předvedeme tanec a ti nejmladší se promění v malé roboty. A potom už se budeme těšit na prázdniny.  LENKA PUŠOVÁ

8


VZDĚLÁVÁNÍ

POZNÁVÁNÍ

ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ ANEB CO SE VLONI DO RAISOVNÍČKU NEVEŠLO

D

ne 5. června 2018 se tradičně v Hořicích konalo okresní kolo v poznávání živočichů a rostlin. Zástupci naší školy se velmi důstojně zhostili této soutěže. Postup do krajského kola si zajistila z třetího místa v kategorii osmých a devátých tříd ELIŠKA KRAUSOVÁ. Ve stejné kategorii unikla těsně postupová místa (postupuje prvních pět) JAKUBU ŠECOVI (6.) a ANDREE HALOUZKOVÉ (7.) Do krajského kola z kategorie šestých a sedmých tříd postoupila ze třetího místa ANEŽKA CHALOUPKOVÁ a ze čtvrtého

 1. ŘADA ZLEVA: Anežka Chaloupková, Kateřina Zahradníková; 2. ŘADA ZLEVA: Martin Bičiště, Eliška Krausová, Andrea Halouzková, Jakub Šec MARTIN BIČIŠTĚ. Pěkné desáté místo obsadila KATEŘINA ZAHRADNÍKOVÁ. Děkujeme všem jmenovaným žákům za reprezentaci naší školy a přejeme úspěchy v krajském kole v Hradci Králové.  PAVEL KRAUSE

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 9. ROČNÍKŮ R ok se s rokem sešel a všichni zájemci z řad rodičů, učitelů či spolužáků a veřejnosti měli možnost žasnout nad výkony žáků devátých ročníků, kteří byli schopni s neuvěřitelným přehledem, nadšením a zájmem předávat druhým své poznatky a zkušenosti. Dopolední obhajoby absolventských prací se neobešly bez přítomnosti osmých ročníků. Žáci měli možnost zhlédnout několik prací a sami si porovnat jejich kvalitu. Ve výběru postupujících se shodli s porotou. K veřejným obhajobám bylo vybráno deset prací, jejichž kvalitu posuzovala porota ve složení: Matyáš Franc – účastník finálových prezentací ve školním roce 2016/2017, Jan Pavlásek – místostarosta města Lázně Bělohrad, Pavel Janák – člen Školské rady, Michaela Vojtíšková – asistentka pedagoga, Eva Lacinová – učitelka na 1. stupni a zástupkyně ředitele pro 1. stupeň. SEZNAM ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018: Bičiště Jiří – JAPONSKO; Jezbera Jakub – HISTORIE SLÁVIE PRAHA; Krátká Žaneta – KLAVÍR; Kubánková Kateřina – ORLICKÉ HORY; Linhartová Eliška – ČESKÝ RÁJ; Machová Karolína – SOPEČNÁ ČINNOSt: činné sopky ve světě; Neradová Denisa – ŽENSKÝ FOTBAL; Pumpr Michal – LETECTVÍ ZA 2. SVĚTOVÉ VÁLKY; Šulcová Aneta – NÁVYKOVÉ LÁTKY; Voňka Martin – SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ  ŠTĚPÁNKA BERÁNKOVÁ

9


malé HRÁTKY S JAZYKEM Zkusili jste si někdy takto pohrát s jazykem a vymyslet nějakou smysluplnou větu, aniž byste použili samohlásku? Osmáci ano, a zde je několik ukázek toho, co z takového experimentu vzešlo.

1918–2018 P

odzim 2018 rovná se média plná vzpomínek, dokumentů a besed na téma 100. výročí vzniku naší republiky. V rámci výuky dějepisu v 9. ročnících jsme zrealizovali projekt k výročí vzniku republiky, jehož výstupem byla výstava hmotných a písemných pramenů. Většinou se jednalo o rodinné poklady, o kterých žáci během výuky zjišťovali informace, a seznamovali se tak s osobnostmi, hospodářstvím a školstvím naší republiky od jejího vzniku až do roku 2003/2004 – roky narození našich deváťáků. Na výstavě byly k vidění mince, bankovky, známky, fotoaparáty, knihy, dopisy, pohledy, oddací list z protektorátu Čechy a Morava, vysvědčení z roku 1918/1919, a dokonce i pozvánka na pohřeb Jana Masaryka. Výstavu zhlédli žáci mladších ročníků a rodiče, kteří přišli na třídní schůzky, v týdnu před samotným 28. říjnem.  ŠTĚPÁNKA BERÁNKOVÁ

Krt vrhl drn, Vlk mrkl, Krk chrstl hrst zrn. Vlk strhl smrk. strhl trn. zmlkl. Vlk mrkl v krb. … V krb mrskl smrk. NO NENÍ TA ČEŠTINA JAZYK HRAVÝ?  Iva Plecháčová Krt vrhl drn, strhl trn. Vlk mrkl, zmlkl. Krk chrstl hrst zrn. Vlk strhl smrk. Vlk mrkl v krb. V krb mrskl smrk.

ROMULUS A REMUS V 8.B

CESTA ZA SLABIKÁŘEM

Z

ačátkem listopadu si žáci 8.B vyzkoušeli na hodině českého jazyka přehrát krátký úryvek z čítanky. K příběhu o Romulovi a Removi si nejprve museli připravit scénář, domluvili se na obsazení a také popřemýšleli, které kulisy z dětského pokojíčku by se nejvíce hodily. Všechna představení obsahovala vše, co měla, a zároveň byla vtipná, a tak věřím, že si „divadelní hodinu“ všichni užili.  JITKA BAROCHOVSKÁ

P

ísmenka z Živé abecedy zvládli naši prvňáčci levou zadní, vydali se tedy na svou Cestu za slabikářem. A byla to cesta skutečně obtížná, plná náročných úkolů (čtení, psaní poslepu, skládání, modelování, plácačkovaná, šifrovaná aj.). S nelehkými úkoly si žáčci poradili levou zadní, každý tedy mohl dostat svůj slabikář, záložku a samozřejmě medaili.

10

SLABIKÁŘOVÁ SLAVNOST mohla začít!  HANA HLUŠIČKOVÁ


ZAHRANIČNÍ STÁŽ – LONDÝN

V

e dnech 19.–23. listopadu 2018 jsem společně s panem ředitelem navštívil britskou základní školu. Jednalo se o Berrymede Junior School Acton v Londýně. Škola má dlouholetou tradici a je značně multikulturní. V některých věcech škola funguje odlišně od té naší, například žáci nosí uniformy, vyučovací hodina trvá 60 minut, každý den se všichni učí od 9:00 do 15:15. Další zajímavostí je způsob přihlašování se do školy. Žáci, kteří přicházejí pozdě do školy, musí uvést na terminálu důvod, proč nepřišli včas. Škola také může udělit pokutu až 5 liber za každých 15 minut pozdního příchodu. Pokud se žák chová nevhodně, je možné ho z výuky vyloučit a poslat domů, v krajních případech může být žák vyloučen ze školy. Na jazyky a matematiku jsou děti rozděleny do skupin dle výkonnosti, v průběhu roku jsou ve skupinách testovány a jejich umístění ve skupině přehodnocováno. Ve Velké Británii také mají sjednocené národní zkoušky GCSE, na které jsou děti systematicky připravovány. Školní pomůcky a učebnice žáci nenosí, mají vše k dispozici ve škole. Velice inspirující byly náslechové hodiny, ve kterých žáci prokazovali schopnost přemýšlet o závažném problému a následně o něm psát. Neobvyklé bylo, že se ve škole nenacházely klasické tabule, ale ve všech třídách se používaly tabule interaktivní. Ty byly využívány během hodin i pro hodnocení žáků pomocí smajlíků a bodů, jde o interaktivní aplikace Class DoJo. Osobně se mi velice líbila výzdoba školy, která byla tvořena pracemi žáků a různými motivačními letáčky, nechyběly ani „vlastenecké“ nástěnky s britskými hodnotami. Celkově bych návštěvu této školy považoval za velmi inspirativní, některé nápady se snažím aplikovat do své vlastní výuky a zároveň se těším na další podobné pozitivní zkušenosti.  JIŘÍ FIKAR

TECHNICKÉ PRÁCE V 7.B ANEB VYRÁBÍME DÁRKY K VÁNOCŮM

V

sedmé třídě se žáci poprvé setkají s předmětem technické práce, v rámci kterého se naučí používat základní nářadí pro zpracování dřeva, kovů a jiných materiálů. Možná si většina z nás ještě vzpomene na svá školní léta a vyrábění vařečky či podložky pod hrnec. Žáci ze 7.B se však rozhodli společně vyrobit dárek pro své mladší spolužáky z 1.B, a tak začalo vznikat domino. Všichni vyřezali dřevěné kvádříky, zabrušovali hrany a nakonec na jednotlivé kostičky vypalovali matematické příklady. Nastal den D, kdy těsně před Vánoci mohli konečně předat společně vyrobený dárek žákům 1.B. Doufáme, že díky tomuto dárku budou mít prvňáčci počítání brzy v malíčku.  ŠTĚPÁNKA KUBÍNOVÁ

JAKÉ TO JE UČIT VLASTIVĚDU?

J

aké to je učit vlastivědu, si v letošním školním roce vyzkoušeli hned tři žáci. V měsíci lednu si na učitele zahráli Štěpa Davidová a Ondra Vaníček z 8.A třídy. Připravili si pro své mladší spolužáky ve 4.A opakovací hodinu z látky o Lucemburcích. Perfektně připravené otázky AZ-kvízu a snaha zvítězit vybičovaly soutěžící týmy čtvrťáků k tomu, že někteří jejich členové z hlavy vydolovali odpovědi i na otázky velice podrobné a svými znalostmi tak několikrát zaskočili i samotné „učitele.“ V únoru do 4.A vstoupil coby učitel velký milovník historie Honzík Obešlo. Připravil se na téma husitství, přinesl na ukázku repliky dobových zbraní a pak už jsme formou tandemové výuky učili. Žáci, byť jen o rok mladší než „učitel“ Honza, byli pozorní a vstřícní. Takže závěrem musím říci, že pochvala patří oběma stranám – jak „učitelům“, kteří si dali práci s přípravou hodiny, tak žákům, kteří pracovali opravdu pěkně.  IVA PLECHÁČOVÁ


MATEMATICKÁ SETKÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH ANEB

RODIČE NA CHVÍLI OPĚT DĚTMI

V

letošním školním roce se někteří rodiče žáků druhých tříd pravidelně zúčastňovali matematických setkávání. V roli svých dětí si zkoušeli řešit, kolik žen a mužů cestovalo autobusem a nastupovalo, vystupovalo na jednotlivých autobusových zastávkách. Porovnávali sílu družstev složených ze zvířátek dědy Lesoně, krokovali, řešili pavučiny a neposedy, skládali a vystřihovali dečky z papíru, stavěli krychlové stavby a zapisovali jejich plány a úspěšně složili z papíru Sonobovu krychli. Je mi potěšením, když vidím zájem rodičů o učivo jejich dětí. Přestože naše matematika je „jiná“, než kterou

znají rodiče ze svých dětských let, atmosféra při setkáních byla uvolněná, klidná, bezpečná a věřím, že i motivující. Na dvě a půl hodiny, a to podotýkám bez přestávky, se rodiče s chutí a nadšením stali dětmi. Snaha byla odměněna vyřešením netradičních úloh a přála bych vám všem vidět jejich zářící oči a úsměv na rtech… Děkuji srdečně všem, kteří na setkání alespoň jednou byli. A moc si vážím všech, kteří chodili pravidelně a sdíleli mé nadšení pro rozvoj logického myšlení nejen dětí, ale i nás, dospělých…  PAVLÍNA KRÁTKÁ

U

plést si ošatku nebo košíček se nejdříve zdálo dětem z 5.A úplně nemožné. Po troše váhání se rozhodly to zkusit. Vyrobily si proutky z novinového papíru, přinesly si formy a začaly. Práce jim šla dobře od ruky a jejich košíčky a misky každou hodinu pěkně rostly. Po závěrečném natření si každý odnesl domů vlastnoručně vyrobenou ošatku na velikonoční vajíčka nebo jarní dekoraci.  IVANA CHOMYŠINOVÁ

ZAHRANIČNÍ STÁŽ – HELSINKY

B

ěhem týdne od 25. do 28. března 2019 jsem měl možnost navštívit finskou školu. Konkrétně se jednalo o Vesela Comprehensive School v hlavním městě Finska, Helsinkách. Navštívená škola byla poměrně velká, v současnosti ji navštěvuje 930 žáků z 39 různých zemí světa. Celých 47 % žáků má jiný rodný jazyk než finštinu. O žáky se stará 90 vysokoškolsky vzdělaných učitelů, 6 speciálních pedagogů a 10 asistentů. Jednoznačně velkou výhodou finského školství je materiální i personální zabezpečení školy, kdy kromě učitelů a asistentů jsou k dispozici na škole další podpůrní pracovníci jako například: dvě zdravotní sestry, sociální pracovníci, psychologové, výchovný poradce a kariérní poradce, doktor a „kouč“ pro děti. V našem školství často tyto služby zastávají učitelé nad rámec nebo k úvazku. V navštívené škole je, dle mého názoru, také velká snaha přenášet zodpovědnost za své konání na žáky, kdy žáci nemusí nosit ve škole boty ani přezůvky a v ponožkách chodí i běhají po škole, přesto prý nedochází k úrazům. Na obědě si žáci jídlo sami naberou, po skončení oběda tácy, talíř i příbory roztřídí. Nevšiml jsem si, že by některé z dětí odnášelo zbytky. Žáci také

mají dobrovolnou „povinnost“ starat se ve školním skleníku o zvířata a rostliny. Nejzajímavější pro učitele byla ukázka samotné výuky, kdy jsme viděli část integrované výuky informatiky/robotiky s přírodními vědami a dalšími předměty. Žáci zde pracovali ve skupině, nejprve sestavili robota z lega, naprogramovali jej pro pohyb v terénu a průzkumné práce. Následně jej měli v plánu vložit do modelu reliéfu cizí planety, kde robot sám objevoval již nám známé minerály, horniny a další věci. Žáci za nálezy dostali plusové body. Následovala výuka o minerálech/horninách/tvarech povrchu, na které žáci a roboti při práci a průzkumu narazili. Stáž byla velmi inspirativní, zároveň jsem si díky ní uvědomil, že si více vážím kolegů učitelů, kteří v současných podmínkách a se stejným zápalem mají chuť učit a vychovávat vzdělané a slušné lidi.  JIŘÍ FIKAR


POZNÁVÁME NAŠI HISTORII

9. ročníky

D

ne 23. dubna jsme v naší škole prostřednictvím filmu Síla lidskosti zavzpomínali na čin pana Nicholase Wintona, který v roce 1939 zorganizoval v Československu, později v protektorátu Čechy a Morava, 6 transportů do Velké Británie, díky kterým bylo zachráněno 669 převážně židovských dětí. Film viděli žáci druhého stupně a zde jsou některé jejich reakce.  ŠTĚPÁNKA BERÁNKOVÁ

děti udělal, i přes„Obdivuju jeho čin, co pro ty ezpečí. Líbí se mi tože mu hrozilo smr telné neb takovém starém na něm, jak byl bláz nivý i v ec dokázal zorvěku. Také obdivuju, že to vůb vychytralý.“ byl jak mi, ganizovat. A líbí se

Jeho čin byl „ Byl to pěkný film, ale také smutný.nik am poslat asi děti své velmi zdvořilý, já bych teré scény něk , slzy jsem nedokázala. Zadržovala byly velmi dojemné.“

ho ostatní chtěli „Docela mne překvapilo, že . Tvrdili, že se nic avit v tom, co chtěl udělat, zast sám věděl, že to on ale neděje, že se nic nestane, v ohrožení. Film dou Židé nebudou mít lehké a bu l hrdinsky.“ ova zach se se mi moc líbil a Winton

7. ročník „Film se mi líbil. Já oso bně bych to asi nez vládl, přece jen byl a to taková doba nejistoty.“

„Líbilo se mi to, ale bylo to ela dlo uhé, ale jinak mě to chvílemi až dojdoc ím alo a p osu nulo dál, že si máme vážit toho, co má me.“

ěl jsem se hodně „Velmi mě to zaujalo, doz věd al s „dětmi“, setk nového a líbilo se mi, jak se tku soudím, sku oto které zachránil. Podle toh vý, jak si ma zají že byl hodně hodný a bylo užíval život.“

„Myslím si, že je to spr ávný chlap. Měl dobré srdce. Líbilo se mi, jak pomohl těm malým dětem, jak jim zachránil život a pak jak se všichn i setkali, když byli starší. Pak mě ohr omil jeho věk.“

velice silný „Pan Winton na mě zapůsobil jako u věc, která cno a odvážný muž. Udělal velice nápomoý obd iv a dík.“ velk zachránila lidské životy. Patří mu

s velkým srdcem! „Byl to slušný a milý mu ž vaný! Je mi líto, Dokument byl hez ky zpraco onal kvůli válce.“ že se ten poslední převoz nek

„Pěkně natočené. Byl to mu ž, kterého nik do nez nal, ale po jeho činu ho zná celý svět. Dávám 5 hvě zd z 5.“

jak mohl mít „Byl to neskutečný člověk. Nechápiu,chy trý a nepotak dlouholeté tajemst ví. Byl velm ocen , byl třeboval být nějakým způsobemela, bylěný i velm to velmi skromný. U filmu jsem breč vit. 106 let se silný zážitek. Nedokážu si to předsta dožil zaslouženě.“

„Film se mi líbil, jsem rád že na svě tě je nějaký člověk, který nemyslía,jen om na seb ale i na dobro ostatních. Záchranu dět e, jako samozřejmost a nikde se s tím í bral chloubal. Škoda, že takových lidí nennev yí na světě víc.“

m srdcem . Poklo„Velice dobrý týpek s dobrý tolik dětí. Jen je na, že zachránil dobrovolně la o svoji rodimi líto, že většina těch dětí přiš líp.“ nu, ale tak v Británii je stejně

„Určitě ho strašně obd ivuji, je to hrdinské zachránit tolik dět í. Kdyby na to přišli, že falšuje papíry , aby zachránil děti, tak by mu hrozila asi i smrt. A byla vtipn á his tor ka s řidičá kem, když řekl v 95 letech, že neví, co bude dělat těch pět let bez řidičáku.“

odvážný. Doku„Byl milosrdný, ochotný a , ale na jednu ment na mě působil smutně stranu i pozitivně.“

Zachránil něco „Film se mi líbil, zaujal mě. í, což je hrozkolem 669 židovských dět asi dožil svých se to pro ná spousta životů, nedoká zali.“ jiní by co o, 106 let. Udělal něc

13

ještě cesto„Překvapilo mě, že ve svých 103 letech to, že řídil zilo zara mě íc val a žil aktivní život. Nejv ily domů, vrát se é kter , letadlo. Bylo mi líto dětí a nikdo na ně nečekal.“


UČIT (SE) SPOLU T

ak to je název projektu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Jeho cílem je snaha podpořit pedagogickou praxi studentů. Jsem moc ráda, že jsem mohla být jeho součástí. Každý čtvrtek jsem totiž do hodin českého jazyka nevstupovala sama, ale se studentkou Annou Jiráskovou. Na vlastní kůži jsem díky tomu zažila tandemovou výuku, Anička zase měla příležitost seznámit se s různými vyučovacími metodami a vyzkoušet si roli paní učitelky. Tandemová výuka byla pro mě úplně nová zkušenost, s Aničkou jsme společně plánovaly výuku, učily a reflektovaly odučené hodiny. Troufám si říci, že i samy děti se na čtvrteční hodiny těšily, vnímaly to jako zpestření. Zároveň jsem si uvědomila, že díky tandemu mohu vyzkoušet nové způsoby učení a více individualizovat výuku. Je škoda, že tandemová výuka není součástí běžné praxe. Obzvláště v dnešní době, kdy přibývá dětí s různými poruchami učení, by byl tento způsob výuky určitě vítán.  KRISTÝNA FINKOVÁ

NÁVŠTĚVNICE Z POLSKA

„S

zanowny Panie, Chcielibyśmy odwiedzić waszą szkołę“ objevilo se na školním emailu na začátku prosince a přání polských učitelů z Walbrzychu bylo myšleno zcela vážně. Nastala čilá česko-polská komunikace o tom, co kdy a jak, a nakonec se dohodla oficiální návštěva zástupců Publiczne szkoly Podstawowy Walbrzych na 19.—21. února. Školu navštívily tři stážistky - učitelky II. stupně - a byly skutečně nadšené. Kromě krásných hodin, které viděly, obdivovaly budovu školy, pomůcky a chutnalo jim též jídlo ve školní jídelně. Polské školy, zdá se, jsou finančně více zanedbané než české. Stážistky obdivovaly množství interaktivních tabulí, tabletů a vybavené třídy včetně nábytku a pomůcek. Kasza, Edyta a Agniezska si též prohlédly město Lázně Bělohrad a slíbily, že se na naši školu ještě jednou určitě přijedou podívat. Uvidíme - polsky do zobaczenia.  JAROSLAV JIRÁSKO

TABLETY NEJEN KAŽDÝ VEČER NA SPANÍ

U

čitelé prý trpí závislostí na tabletách, žáci závislostí na tabletech. Tablety jako výukové pomůcky jsou však užitečným a zábavným doplňkem pro obě skupiny. O tom se můžeme přesvědčovat od tohoto školního roku, kdy jsme z projektu OP VVV „Bourání bariér II“ zakoupili 20 ks iPadů s nabíjecím kufříkem a s ochrannými pouzdry. Dotyková zařízení americké provenience s jablíčkem na zádech vyrobené na Tchajwanu mají neskutečné množství edukačních aplikací a vymožeností, které umožňují výrazným způsobem zpestřit a doplnit výuku jakéhokoliv předmětu a oboru. Počínaje Kahootem a Quizletem přes online procvičování až po hraní na hudební nástroje, vlastní komponování, úpravu fotografií a vytváření multimediálních projektů s vlastním komentářem. Sami se na zařízeních všichni učíme a asi stejně nikdy nepojmeme nekonečné množství možností, které iPady nabízejí. Kdo jiný než škola má ale žákům ukazovat smysluplnost a pozitiva dotykových zařízení, která jsou pro děti pouze hračkou, ale ve skutečnosti dokáží být užitečným pomocníkem při vzdělávání i v běžném životě. Jen abychom kvůli tabletům nakonec všichni neskončili na tabletách…  JAROSLAV JIRÁSKO

PRO JEK T ROZ VO J DIG ITÁLNÍCH KOMPE TE NCÍ A PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ NA ZŠ K. V. RAISE

N

ový školní rok začal pro vedení školy poněkud náročněji, neboť naše škola byla úspěšná v žádosti z programu EU IROP a získali jsme finanční prostředky ve výši 724 578 Kč na vybavení nové počítačové učebny a nákup přírodovědných pomůcek v rámci projektu Rozvoj digitálních kompetencí a přírodovědné gramotnosti žáků na ZŠ K. V. Raise. Vše to obnášelo dvě výběrová řízení, smlouvy s dodavateli a samozřejmě velké množství papírů a formulářů, které k projektům EU tradičně patří. Vše probíhalo ve zběsilém tempu, ale k cíli jsme nakonec došli a od října naši žáci využívají ve výuce 25 nových PC stanic a ve fyzice, chemii a přírodopise celou řadu nových žákovských souprav a názorných pomůcek. Budiž to vše ku prospěchu žáků a k podpoře jejich vzdělanosti.  JAROSLAV JIRÁSKO

14


VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ZÁTIŠÍ - MAGDALÉNA DĚDICOVÁ

PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ

ORIGAMI

- PAPÍROVÉ KOUZLENÍ

O

pět je tady „Projektový den" a každý žák očekává, že se nejen pobaví, ale také něco nového naučí. Osm chlapců (Filip Kopysov, Vojtěch Nerad, Matouš Hrnčíř, František Hrnčíř, Martin Tichý, Vojtěch Dlab, Jiří Vokrouhlecký, Maxim Poner) se zájmem nakukovalo do třídy na barevné čtverce na stole. Co z toho vytvoříme? Začali jsme od jednoduchých skládaček - záložka do knihy, krabička, peněženka, kontong kong. Složitější byla dýmka a myška. Skládání nás moc bavilo. A jak se nám to povedlo? Posuďte sami.  MIRKA ČEŘOVSKÁ

HYGGE ANEB DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ

H

PARANOID - námět, texty, ilustrace: PETRA GRYMOVÁ

ygge, dánské slovíčko, má tolik významů. Je to pohoda, teplo, útulno, bezpečí a láska, nacházení něčeho krásného ve zdánlivě obyčejných, všedních dnech, užívání si chvíle se svými blízkými a radování se ze života. S dívkami z deváté třídy jsme zapálily svíčku, vzaly do rukou jehlice, háček a klubíčko huňaté, hřejivé vlny, uvařily jsme bylinkový čaj, připravily pár jednohubek a odevzdaly jsme se přítomnému okamžiku. Hodily jsme na chvíli starosti za hlavu a vychutnaly jsme si ničím nerušený relax. Hygge je zkrátka skandinávský recept na šťastný život a proč se od severských národů nepoučit.  KAMILA HRUBÁ

Ž

áci 4.A se v letošním roce zúčastnili projektu České spořitelny, při kterém si vyzkoušeli rozjet vlastní firmu. V rámci podnikání vymýšleli, tvořili, vyráběli a zároveň i prodávali a vydělávali. Výtěžek z Velikonočního jarmarku, který se konal 11. dubna v prostorách České spořitelny v Lázních Bělohradě, poputuje do útulku zvířat s názvem MÍSTO Nová Paka, z.s.  ŠTĚPÁNKA BERÁNKOVÁ

ABECEDA PENĚZ


SPORT A SOUTĚŽE ŠKOLNÍ AKCE 3.A - PLAVÁNÍ

O

d září do listopadu naše třída absolvovala plavecký kurz v Hořicích. Bylo to tam super. Vždycky na začátku jsme si hráli a pak se něco učili, například kraul, znak, prsa. A když to někomu nešlo, tak to zkoušel na suchu. Pak jsme měli přestávku a po přestávce na zahřátí dělali žabáky. Jo a také zkoušeli vydechnout do vody. Také závodíme v družstvech a někdy na konci hodiny chodíme do vířivky. A plavčice jsou také super. Když nám něco nejde, tak nám to ukážou i ve vodě. — ŽÁKYNĚ KAMILA ROBOVÁ

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

P

ředposlední březnový týden, od 17. do 22. března, proběhl lyžařský výcvik sedmých tříd. Místem pobytu byla opět chata Krakonoš v Peci pod Sněžkou a lyžařské svahy, běžecké tratě tohoto krásného areálu. Během pěti dnů se všichni naučili lyžovat jak na běžkách, tak na sjezdových lyžích a ti zkušenější své dovednosti alespoň o něco zdokonalili. Počasí nám letos bezmezně přálo a stejně tak skvělé byly i sněhové podmínky. Věříme, že si děti domů odvezly nejen nové dovednosti, ale také spoustu zážitků a zároveň doufáme, že se všichni do našich hor za sportem budou rádi vracet. — PETRA MENČÍKOVÁ

REPUBLIKOVÉ FINÁLE DĚVČAT V HÁZENÉ

V

e dnech 16.—17. 4. 2019 se naše děvčata stejně jako v minulém školním roce zúčastnila republikového finále starších dívek v házené. Tentokrát se tento vrcholný turnaj školní házenkářské sezóny konal ve Velké Bystřici u Olomouce. Z celé republiky se sjela nejlepší družstva, která úspěšně prošla všemi předchozími koly i následnou mezikrajovou kvalifikací. Naše dívky odvedly skvělou práci a po náročných bojích s velmi silnými soupeřkami obsadily celkové 6. místo. Dívkám děkujeme za krásný sportovní úspěch a věříme, že i v budoucnu se jim podaří dovést jméno ZŠ K. V. Raise k tak krásnému výsledku jako v posledních dvou letech. — MARTIN MENČÍK POŘADÍ JMEN PODLE SPOLEČNÉ FOTOGRAFIE: Štěpánka Davidová, Martina Petráková, Michaela Špůrová, Charlotte Velichová, Bára Růžičková,

16

Bára Petřivá, Petra Baliharová, Tereza Šecová, Klára Černá, Veronika Zívrová, Adéla Vágenknechtová.


VÁNOČNÍ TURNAJE VE FLORBALU, VYBÍJENÉ A PŘEHAZOVANÉ

J

e již dlouholetou tradicí, že si žáci bělohradské základní školy poslední dny před vánočními prázdninami zpestřují sportovní činností – vánočními turnaji. I když jsme se letos kvůli rozsáhlé rekonstrukci haly obávali, jestli soutěž proběhne, vše nakonec dobře dopadlo a ve čtvrtek 20. prosince ráno se žáci 6. a 7. tříd sešli, aby změřili své síly ve florbalu. Každá třída měla své reprezentační družstvo složené z chlapců i děvčat. V druhé části dopoledne na plochu nastoupily 8. a 9. třídy. Mladší i starší žáci hráli systémem „každý s každým“. Všechna utkání probíhala v duchu fair-play a byla doprovázena

OKRESNÍ KOLO VE VOLEJBALE

D

ívky ze sedmých tříd se zúčastnily okresního kola ve volejbale v Nové Pace ve složení: Baliharová, Čeřovská, Francová, Mistrová, Růžičková, Slámová, Šecová T., Tichá. Po třech výhrách 3:0 nad ostatními týmy (ZŠ Nová Paka, Husitská ul., Gymnázium Jičín, Masarykova ZŠ Stará Paka) skončily první a postoupily do krajského kola v Jičíně. — ONDŘEJ FLÉGL

mohutným povzbuzováním nehrajících spolužáků, což utvořilo úžasnou sportovní atmosféru. Poslední předvánoční den, tedy v pátek 21. prosince, pokračovaly zápasy ve vybíjené (6. a 7. třídy) a v přehazované (8. a 9. třídy). Tentokrát bojovaly dívky a chlapci zvlášť. Opět se střetly mezi sebou navzájem všechny třídy. I tentokrát byla sportovní hala plná skandování a potlesku a i tento den se vše neslo ve sportovním duchu fér hry. Věříme, že se takto strávený čas všem zúčastněným hráčům a fanouškům líbil a doufáme, že se za rok opět sejdeme, abychom sportem a pohybem naplnili tento předvánoční čas. — PETRA MENČÍKOVÁ


CESTY ZA POZNÁNÍM

VELKÁ BRIT ÁNIE

EXKURZE DO DOBROŠOVA V

říjnu se vydali žáci devátých tříd „osahat si“ moderní historii Československa. Konkrétně jejich kroky směřovali do Orlických hor, kde se nachází vojenská tvrz Dobrošov. Prohlídku začali v dělostřeleckém srubu N – S 75 Zelený, přes muniční sklad a kasárenské sály došli až do srubu Můstek. To však nebylo všechno. Čekala na ně ještě prohlídka plně vybaveného pevnostního srubu Březinka, který byl zrekonstruován do původní podoby z roku 1938 nadšenci z Klubu vojenské historie Náchod. Díky exkurzi mohli žáci poznat, a dokonce si i vyzkoušet zbraně, které používala tehdejší československá armáda, nebo pochopit pocity vojáků, kteří museli uposlechnout rozkaz a opustit vybavené sruby, přestože chtěli bránit naši vlast. Na jedné zdi srubu Březinka je pověšen dobový plakát s mapou Československa, jeho armádou a textem: „… Kdo zradil, toho zrada čeká, kdo zrazen – ve cti bude žít.“ — ŠTĚPÁNKA BERÁNKOVÁ

SUDETY

FRANCIE

1938 MN CKO NĚ M E

ICH OVS KÁ

DOH ODA

NĚNÍ OPEV ITÁLIE

IČÍ HRAN O P É K NS SLOVE O K S E Č

CESTOVÁNÍ SE 4.A P

odzim letošního školního roku jsme si zpestřili pěším výletem po stopách K. V. Raise a o týden později jsme navštívili iQLANDII v Liberci. Během pěšího výletu jsme poznávali okolí našeho města a plnili jsme různé úkoly. V iQLANDII jsme navštívili planetárium, objevili jsme nové informace o vesmíru, lidském těle, fyzikálních zákonech a mluvili jsme s humanoidním robotem Thespianem. Doufáme, že se během čtvrtého ročníku ještě někam podíváme. — DĚTI ZE TŘÍDY 4. A, LÍDA GROHOVÁ A JIŘKA KLASOVÁ

HRADEC KRÁLOVÉ – VÝUKOVÝ PROGRAM SVĚTELNÝ TROJBOJ, FLY ZONE PARK

V

18

pátek 7. prosince 2018 si třída 7.A udělala výlet do Hradce Králové. Spojila výuku se zábavou. Nejdříve jsme se zúčastnili výukového programu Světelný trojboj, při kterém jsme se dozvěděli, jak vznikají barvy a další zajímavé informace o barvách. Vše bylo demonstrováno na pokusech. Potom jsme se přesunuli za zábavou a strávili dvě hodiny ve FlyZone parku, kde jsme si užili zbývající čas na trampolínách, horolezecké stěně a mnoha dalších atrakcích. Někteří z nás vyzkoušeli i virtuální realitu. — MARIE HANZLOVÁ


VÝLET DO IQLANDIE Z

výdělku z projektu Abeceda peněz si děti z 5.B splnily svůj sen a navštívily iQLANDII v Liberci. Dne 9. listopadu 2018 jsme jeli do iQLANDIE. Za deset minut osm jsme měli sraz na vlakovém nádraží. V 8:09 nám přijel první vlak do Staré Paky. Ve Staré Pace jsme přestupovali do druhého vlaku a tím jsme jeli až do Liberce. A jsme v Liberci! Přešli jsme k iQLANDII a před ní si pohráli, než jsme vešli dovnitř. Dali jsme si batohy, bundy a čepice do klece. Poté jsme navštívili plno expozic, například lidské tělo, vesmír a hry. Následně jsme šli na program Velká science show, kde jsem si mohli vyzkoušet něco z fyziky a chemie. Odpalovali jsme rakety a hráli si s ohněm. A pak jsme se šli najíst! Po jídle jsme se vydali do dalších expozic. V iQLANDII se mi nejvíce líbil mluvící robot, velká pračka, běžecké pásy, páka, měřič hluku a padající voda podle libosti. Na vlakovém nádraží jsem si koupil kousek pizzy, hot dog, eis coffee a jeli jsme domů. Výlet jsem si moc užil a doufám, že pojedeme ještě někam. — TOM BŘESKÝ

EXPEDICE DO HRADECKÝCH LESŮ V

dubnu se konečně vylepšilo počasí, a tak se naše třída 1.A mohla vypravit na přírodovědnou

NÁVŠTĚVA NÁRODNÍHO DIVADLA

V

loňském školním roce jsem, tehdy ještě sedmákům, slíbila návštěvu Prahy. Z časových důvodů jsme to jaksi nestihli, a tak jejich přání bylo vyslyšeno až v tomto školním roce. Dne 21. listopadu 2018 jsme se vydali obdivovat krásy našeho hlavního města. Naše kroky mířily ke Zlaté kapličce, tedy k Národnímu divadlu, které bylo cílem naší exkurze. Národní divadlo jsme si doslova prohlédli od základů po půdu. Naštěstí nám přálo počasí, a tak nás pan průvodce vzal dokonce i na terasu Národního divadla, kde jsme si zblízka prohlédli slavnou Schnirchovu bronzovou Trigu. Poté jsme se vydali na malou okružní procházku – přes Karlův most, Pražský hrad, Mánesův most, Palachovo a Staroměstské náměstí jsme došli na Václavské náměstí. Uspokojeni však nebyli jen milovníci umění a historie, na své si přišli i všichni hladovci a shopaholici. Naše exkurze byla, podle mého názoru i podle ohlasů žáků, další vydařenou akcí v tomto školním roce. — KRISTÝNA FINKOVÁ

expedici do Hradeckých lesů. Cestovali jsme statečně vlakem s výlukou a odměnou nám bylo několik klidných hodin v jarní přírodě. Nejprve jsme si prošli Stezku siluet ptáků a zároveň hledali různě schovaná dřevěná lesní zvířata. Dobré svačiny, které nám maminky připravily na cestu, jsme snědli na Hradišti, kde jsme se také pěkně vyřádili. Další cesta vedla k výběhu s divokými koňmi. Pak jsme se už těšili na „ohýňkový“ oběd k nedalekému rybníku, který se zároveň hodil k pozorování vodního života - kachen, ryb, žab a zahlédli jsme i užovku. V lese jsme byli v našich nových třídních tričkách k nepřehlédnutí. — HELENA VERNEROVÁ


DOPOLEDNE PLNÉ ZÁBAVY P

řed vánočními svátky ve středu 19. prosince 2018 jely třídy 2.B a 3.B na výlet s překvapením do Hradce Králové. Paní učitelky dětem vyjednaly celé dopoledne plné zábavy v Tongu. Děti si zaskákaly na trampolínách, jezdily autíčky, řádily na skluzavkách, cvičily při hudbě. Samozřejmě pozadu nezůstaly ani paní učitelky, kterým se například trampolíny a skluzavky také líbily. Den plný her se moc vydařil a je to pro nás motivace k další práci ve škole. — TŘÍDY 2.B A 3.B

ODPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ V HRADCI KRÁLOVÉ

K

dyž bylo ve škole na začátku září ohlášeno přihlašování na odpolední představení do Klicperova divadla, po přihláškách se jen zaprášilo. S očekáváním jsme tedy čekaly (všechny čtyři češtinářky), zda se i v letošním roce naplní dva autobusy či snad postačí pouze jeden. Nikdo z žáků si však nechtěl nechat představení ujít, proto bylo již po 4 dnech jasné, že „kdo dřív přijde, ten dřív mele“ – lépe řečeno ten jede do divadla a ostatní si budou muset počkat na nemoc přihlášených žáků, nebo dokonce až na příští rok. Konečné číslo se zastavilo na počtu 102!!! Více divadelníků se nám bohužel do dvou autobusů nevejde. Přesun v Hradci od autobusu k divadlu již máme z loňska nacvičený, jen některé linky MHD kvůli takovému počtu chodců nabírají zpoždění až dvě minuty. Samotné usazení v divadle také není nic jednoduchého, vždyť naše „bělohradská Hujerova rodina“ zabere celých pět řad. Po dvou zhlédnutých představeních je na některých (zejména mladších) žácích patrné, že se ještě neumějí dostatečně dobře v divadle chovat, ale věřím, že se správnému chování postupem času naučí všichni. A která představení jsou v letošním roce v repertoáru pro studijní skupinu ST? Drábkovo zpracování Labichovy hry Klášterní ulice + Zeyerova pohádka Radúz a Mahulena + Moliérův Lakomec + Dostojevského Bratři Karamazovi. Věřím, že si všichni přihlášení divadelníci v každém představení najdou to, co se jim líbí, a že je snad nějaké obtížnější představení neodradí od další návštěvy divadla. — JITKA BAROCHOVSKÁ

EXKURZE DO PAMÁTNÍKU TEREZÍN

Š

kolní rok utekl neskutečně rychle, 28. květen se přiblížil a s ním i dějepisná exkurze devátých ročníků do Památníku Terezín. O návštěvnosti tohoto místa vypovídá fakt, že zmiňovaná exkurze byla zajednávána v červnu loňského roku a volné byly pouze tři termíny. O Terezíně získávali žáci informace v hodinách dějepisu, ale i literatury a slohu. V rámci 9. ročníku na toto místo pohlíželi v souvislosti s druhou světovou válkou a spojovali si ho s pojmem HOLOCAUST. Během exkurze žáci navštívili Muzeum ghetta, Magdeburské kasárny, Židovský hřbitov, prostory Malé pevnosti… a já jsem přesvědčená o tom, že atmosféra těchto prostor dokázala udělat Terezín pro žáky nezapomenutelným místem. — ŠTĚPÁNKA BERÁNKOVÁ


1.A – třídní učitelka: Mgr. Helena Vernerová, ředitel školy: Ing. Jaroslav Jirásko, asistentka pedagoga: Lenka Pušová; 1. řada zleva: Kryštof Lánský, Lukáš Mentl, Ondřej Smolík, Roman Vaniš, Max Kopal, Laura Plítková; 2. řada zleva: Matěj Smolík, Nikola Huťová, Emil Šamko, Miloš Ikra, Adam Bičiště, Dana Braunová; 3. řada zleva: Vojtěch Arbeit, Pavel Bajer, Nela Portychová, Lukáš Kunt; chybí: Tomáš Báša, Eliška Kortišová, Lenka Loskotová, Michaela Mudrochová, Nguyen Bára

1.B – třídní učitelka: Mgr. Hana Hlušičková, ředitel školy: Ing. Jaroslav Jirásko; 1. řada zleva: Jakub Gradoš, Johana Šubrová, Michal Harcuba, Adam Peca, Lenka Kopysova, Ondřej Matouš; 2. řada zleva: Julie Čepelková, Aneta Šamková, Filip Podlipný, Karla Baliharová, Ondřej Čížek, Samuel Kindl; 3. řada zleva: Tomáš Mazura, Miloslav Freiberk, Ester Hlaváčová, Ladislav Khun, Martin Novický, Václav Šmejc, Šimon Fišer, Michaela Krátká


9.A – 1. řada zleva: Jan Velebil, Ondřej Bernard, Jiří Ludvík, Kristýna Kubaryčová, Martin Fuksa, Jakub Matouš; 2. řada zleva: Kristýna Vojtíšková, Alena Kozáková, Simona Mikolášková, Bára Petřivá, Petra Grymová, Jitka Barochovská (třídní učitelka), Natalie Drahonínská, Lucie Mílová, Daniela Vrabcová, Natálie Smutná, Michaela Špůrová, Vojtěch Kuřík, Alexander Kubaryč, Mikuláš Nejedlík, Filip Halouzka, Rozálie Hlaváčková, Nora Kordíková, Andrea Halouzková

9.B – 1. řada zleva: Radek Fajfr, Vojtěch Macháček; 2. řada zleva: Anna Volfová, Anna Vinklerová, Daniel Vaněk, Tomáš Kulhánek, Filip Hartman, Zdeněk Venclů, Tereza Ježková, Klára Vágenknechtová, Štěpánka Beránková (třídní učitelka), Magdaléna Dědicová, Nicol Moriconi, Kristýna Frošová, Matěj Vích, Michal Záboj, Lucie Petřeková, Aneta Rudolfová, Veronika Zívrová, Klára Černá; chybí: Simona Votrubová

www.zslb.cz Raisovníček - vydává Základní škola K.V.Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad, email: skola@zslb.cz Vychází 1× ročně. Neprodejné.